Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská Sobota

Mesto Rimavská Sobota

Oznamy mesta

Dni mesta

V dňoch 5. a 6. mája 2015 sa uskutočnia Dni mesta Rimavská Sobota. Dni mesta a jarmok slávnostne otvorí primátor mesta v utorok, 5. mája o 10.00 hod. na Hlavnom námestí.

viac...


 

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote, ktoré sa uskutoční dňa 21. apríla 2015 (utorok) o 13.00 h v zasadacej miestnosti MsZ v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote na Nám. M. Tompu

viac...


 

Bezplatné právne poradenstvo

Slovenská advokátska komora pri príležitosti osláv 25. výročia prijatia zákona o slobodnom výkone advokácie a pri príležitosti Dňa advokácie v stredu 22. apríla 2015 aj tento rok uskutoční v Banskej Bystrici bezplatné právne poradenstvo.

viac...


 

Dni mesta - Jarmok

Mesto Rimavská Sobota usporiada v dňoch 5. a 6. mája 2015 Jarmok pri príležitosti Dní mesta, na ktorý Vás srdečne pozývame.

viac...


 

Európsky imunizačný týždeň

V dňoch od 20.4. - 25.4. 2015 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlasuje jubilejný 10. ročník kampane EIW (Európsky imunizačný týždeň), zameraný na zdôraznenie významu očkovania. Slogan: Prevencia, Ochrana, Imunizácia predurčuje poslanie tejto aktivity, ktorou je ochrana života a zdravia už od detstva

viac...


 

Pozvánka na zhromaždenie obyvateľov mesta a mestských častí

Mesto Rimavská Sobota, Primátor na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote č. 20/2015-MsZ zo dňa 24. februára 2015 Vás pozývam na zhromaždenie obyvateľov mesta a mestských častí, ktoré sa budú konať v územných obvodoch výborov mestských častí so začiatkom o 17.00 h. 

viac...


 

Nezľahčujte problém vašich ťažkých nôh!

Celoslovenská road show Hnutie za zdravé nohy je zameranáí na prevenciu chronického žilového ochorenia. V Rimavskej Sobote bude road show 4.5.2015.

viac...


 

Oznámenie o štatistickom zisťovaí

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EÚ SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Zistovanie sa uskutoční od 9. apríla do 5. júna 2015.

viac...


 

Jarné upratovanie

Vážení občania, tak ako každý rok, aj teraz v termíne od 09.04.2015 do 07.05.2015 sa bude uskutočňovať jarné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa 16. 05.2015 /sobota/. Žiadame občanov, aby túto možnosť maximálne využili.

viac...


 

Cenník - Rekreačná oblasť Kurinec

Cenník poskytovaných služieb v Rekreačnej oblasti Kurinec.

viac...


 

Zmena výplaty dôchodkov počas veľkonočných sviatkov

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dôchodkov v hotovosti prostredníctvom pošty s výplatným termínom 4-ého a 6-eho dňa v kalendárnom mesiaci, že počas veľkonočných sviatkov dochádza k zmene výplatných termínov dôchodkov.

viac...


 

Jarné vypaľovanie trávnatých porastov – upozornenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote v súlade s § 21 písm. b)  a  h) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov Vás touto formou upozorňuje na dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti.

viac...


 

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

V záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a majetku vyzývame stavebníkov, aby dodržiavali základné zákonom stanovené povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení.

viac...


 

Rozsudok v mene Slovenskej republiky

Krajský súd v Banskej Bystrici rozhodol v právnej veci navrhovatel'a JUDr. Jozefa Šimku, proti odporcovi Mgr. Jánovi Čemanovi

viac...


 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadom

Vážení občania, za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

viac...


 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardy

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov

viac...


 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanov

Mesto zriadilo bezplatné zelené číslo, na ktoré môžu občania nahlásiť svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Dĺžka odkazu je maximálne 1 minúta.

viac...


 

webygroup

Mestský cintorín

Dnes má službu:

Lekareň U Leva
Hlavné námestie 24/4,
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 10 87

ďalšie dni

Sobota 18.4.
Lekareň U Leva
Hlavné námestie 24/4,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 563 10 87
Nedeľa 19.4.
Lekáreň Pri Nemocnici
Šrobárova,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 562 44 13
Sobota 25.4.
Lekáreň Média
B. Bartóka 1505/1,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 562 55 36

dnes je: 18.4.2015

meniny má: Valér


English version
Magyar verzió

12187105

Úvodná stránka