Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská Sobota

Mesto Rimavská Sobota

Oznamy mesta

Návrh na udelenie Ceny mesta 2015

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote podľa článku 45 Štatútu mesta každoročne pri príležitosti Dňa mesta rozhoduje o udelení „Ceny mesta“ osobe alebo kolektívu. Návrhy na udelenie Ceny mesta môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, komisie, obyvatelia mesta, občianske združenia, spolky, vedecké a umelecké inštitúcie pôsobiace na území mesta.

viac...


 

Oznam o výberovom konaní

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia podporuje a rozvíja odborné činnosti, iné činnosti a aktivity komunitného centra vyhlasuje výberové konanie.

viac...


 

Slávnostné prijatie učiteľov na Radnici mesta

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v piatok 27.marca o 10,00 hodine na pozvanie primátora mesta JUDr. Jozefa Šimka - uskutočnilo slávnostné prijatie učiteľov.

viac...


 

Jarné upratovanie

Vážení občania, tak ako každý rok, aj teraz v termíne od 09.04.2015 do 07.05.2015 sa bude uskutočňovať jarné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa 16. 05.2015 /sobota/. Žiadame občanov, aby túto možnosť maximálne využili.

viac...


 

Judisti z Lokomotívy na turnaji Olympijských nádejí

Judisti z Lokomotívy sa dňa 21.3.2015 zúčastnili turnaja Olympijských nádejí v Rimavskej Sobote v telocvični TJ Mladosť Rimavská Sobota. Je to už XX. ročník a 1. Kolo dlhodobej súťaže. Tento turnaj je organizovaní hlavne  pre najmladších a začínajúcich  judistov v kraji Banská Bystrica.

viac...


 

Cenník - Rekreačná oblasť Kurinec

Cenník poskytovaných služieb v Rekreačnej oblasti Kurinec.

viac...


 

Správa o výsledku preventívno-bezpečnostnej akcie zo dňa 27.2.2015

Mestská polícia vykonala dňa 27.2.2015 v nočných hodinách preventívno-bezpečnostnú akciu, ktorá bola zameraná na kontrolu dodržiavania verejného poriadku.

viac...


 

Úspešný vstup zápasníkov Lokomotívy do novej sezóny

Veľmi úspešne vkročili do novej sezóny zápasníci našej Lokomotívy. Po vlaňajšej super sezóne, jednej z najúspešnejších v 40 ročnej histórii oddielu, keď získali 7 titulov Majstrov Slovenska.

viac...


 

Zmena výplaty dôchodkov počas veľkonočných sviatkov

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dôchodkov v hotovosti prostredníctvom pošty s výplatným termínom 4-ého a 6-eho dňa v kalendárnom mesiaci, že počas veľkonočných sviatkov dochádza k zmene výplatných termínov dôchodkov.

viac...


 

Jarné vypaľovanie trávnatých porastov – upozornenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote v súlade s § 21 písm. b)  a  h) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov Vás touto formou upozorňuje na dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti.

viac...


 

Umiestnenia judistov z Lokomotívy v Pezinku

Dňa 14. marca 2015 sa judisti z Lokomotívy zúčastnili Medzinárodného turnaja žiakov a žiačok v Pezinku. Za účasti piatich štátov Európy – Rakúska, Maďarska, Rumunska , Čiech a samozrejme Slovenska sa zišlo v Pezinku 370 judistov.

viac...


 

Medzinárodné plavecké preteky o Pohár Priateľstva 2015

V dňoch 7. a 8. marca  sa v Mestskej krytej plavárni v Rimavskej Sobote uskutočnil 4.ročník medzinárodných plaveckých pretekov o Pohár priateľstva.

viac...


 

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

V záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a majetku vyzývame stavebníkov, aby dodržiavali základné zákonom stanovené povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení.

viac...


 

Sociálna poisťovňa vyzýva

Vyzývame živnostníkov a ostatné SZČO, aby si aktualizovali svoje kontaktné údaje vedené v Sociálnej poisťovni (číslo mobil. telefónu, emailovú adresa). Je to v ich vlastnom záujme. Umožnia tým poisťovni informovať ich o svojich prípadných aktuálnych nedoplatkoch na poistnom.

viac...


 

Sociálna poisťovňa upozorňuje: Klamať na odvodoch sa neoplatí

Dajte si pozor na výšku vymeriavacích základov a odvodov, vyhnete sa nižším sociálnym dávkam či penále

viac...


 

Rozsudok v mene Slovenskej republiky

Krajský súd v Banskej Bystrici rozhodol v právnej veci navrhovatel'a JUDr. Jozefa Šimku, proti odporcovi Mgr. Jánovi Čemanovi

viac...


 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadom

Vážení občania, za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

viac...


 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardy

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov

viac...


 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanov

Mesto zriadilo bezplatné zelené číslo, na ktoré môžu občania nahlásiť svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Dĺžka odkazu je maximálne 1 minúta.

viac...


 

webygroup

Mestský cintorín

ďalšie dni

Piatok 3.4.
Lekáreň Rimava
P. Dobšinského 4380,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 581 23 51
Sobota 4.4.
Lekáreň Dr. Max (v Kauflande)
Nám. Š. M. Daxnera,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 563 43 32
Nedeľa 5.4.
Lekáreň Dr. Max (J. Fábryho - Nemocňičná Lekáreň)
J. Fábryho 661/3
047/ 563 24 43
Pondelok 6.4.
Lekáreň Moja lekáreň.net (Kamilka)
P. Hostinského 1883,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 563 13 75

dnes je: 30.3.2015

meniny má: Vieroslava


English version
Magyar verzió

12045788

Úvodná stránka