1922 Gemerská ulica, Poštový úrad a Tatrabanka

340205