Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Mesto rieši situáciu ohľadom cintorína v BakteVytlačiť
 

 bakta.jpgSamospráva má záujem riešiť dlhodobý problém s nevysporiadanými pozemkami pod cintorínom v mestskej časti Bakta. Ako je známe, občania Bakty sa už dlhšie dožadujú, aby mal tamojší cintorín správcu. Problémom je, že mesto pod cintorínom nevlastní pozemky, tie sú vo vlastníctve obyvateľov. Vzhľadom na požiadavky občanov zvolal primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko ešte v novembri do Domu kultúry v Bakte verejný hovor, na ktorom sa riešila aj situácia ohľadom cintorína. Na stretnutí padol zo strany mesta prísľub, že Mestský úrad v Rimavskej Sobote pristúpi k vysporiadaniu pozemkov. „Je to však veľmi náročný a dlhodobý proces, no sme ochotní pristúpiť k vysporiadaniu týchto pozemkov,“ uviedol prednosta MsÚ Štefan Szántó. Cintorín má rozlohu vyše 13. tisíc metrov štvorcových a pozemky pod ním vlastní 134 vlastníkov.  82 vlastníkov je známych, z nich vyše polovica  žije v Rimavskej Sobote, vyše tridsiatka mimo mesta a dvaja mimo Slovenska.  Celková výmera pozemkov, u ktorých sú známi majitelia je 6450 metrov štvorcových.

Situácia ohľadom vysporiadania pozemkov pod cintorínom sa dostala aj na minulotýždňové rokovanie Mestskej rady. „Padlo rozhodnutie, že majetkové oddelenie MsÚ osloví listom všetkých vlastníkov pozemkov, aby navrhli, či sú ochotní pristúpiť k vysporiadaniu buď formou predaja, darovania alebo nájomnej zmluvy,“ informoval Š. Szántó.

Na spomínanom rokovaní Mestskej rady bola pripravená aj informatívna správa Technických služieb mesta o možnosti spravovania cintorína. „Avšak TSM môžu cintorín dostať do správy len v prípade, že dôjde k vysporiadaniu pozemkov, aby bolo správcovstvo v súlade s platnou legislatívou,“ objasnil prednosta s tým, že sa stal prípad, že keď pracovníci TSM boli zamerať cintorín, vlastníci pozemkov ich odtiaľ vyháňali. „Loptička je teraz na strane občanov-vlastníkov a predovšetkým na nich záleží, kedy dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu,“ uviedol Szántó.

Na stretnutí s občanmi v Bakte  sľúbil primátor J. Šimko, že mesto v tejto mestskej časti vybuduje pred domami chodníky so zámkovou dlažbou. Avšak ani tam nie sú pozemky vo vlastníctve mesta, ale občanov. Preto primátor požiadal obyvateľov, aby sa vyjadrili, či na ich pozemkoch môžu byť chodníky vybudované. „Za tri mesiace nám neprišla žiadna odpoveď. Mesto má záujem riešiť situáciu, ale bez pomoci občanov to nepôjde,“ uzavrel prednosta. 


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že v termíne 23.01.2018 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v Rimavskej Sobote ul. Dukelských hrdinov, Kúpeľná, Mlynská, P. Dobšinského č. 3 a 1032, Školská č. 2, 6, 3383 prerušená distribúcia elektriny.

Dôvodom sú plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.


 
 

Kto je povinný odhŕňať sneh a odstrániť poľadovicu z chodníkov Vytlačiť
 

V zmysle ustanovenia §-u 9, 9a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 86/2007 o zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií na území mesta Rimavská Sobota, závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s chodníkom, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Z tohto znenia vyplýva, že vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti sú povinní bez prieťahov napr. v zimnom období odhŕňať sneh, odstrániť poľadovicu, v inom období pozametať znečistenie atď. na chodníku, ktorý hraničí s nehnuteľnosťou (budovy, oplotenia a pod.).

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s chodníkom, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.

Technické služby mesta (správca miestnych komunikácií) na území mesta zabezpečia zimnú údržbu ostatných miestnych komunikácií: hlavne vozoviek podľa dôležitosti, potreby a aktuálneho operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií.

Správca počas výkonu zimnej údržby na miestnych komunikáciách môže vykonať nutne potrebné opatrenia v spolupráci s mestskou políciou, ktorými docieli odstránenie prekážok z vozoviek, parkovísk (sneh, poľadovicu a pod.) z dôvodu zabezpečenia ich zjazdnosti.

Mestská polícia dbá o dodržanie čistoty miestnych komunikácií, a má právo ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh.

Zo znenia §-u 9, 9a cestného zákona teda vyplýva, že napr. pri odhŕňaní snehu z chodníka aj samotný občan má skoro takú istú povinnosť a zodpovednosť, ako správca pozemných komunikácií. Vlastníci rodinných domov a budov, bytové samosprávy, spoločenstvá vlastníkov bytoviek, inštitúcie, organizácie, prevádzkarne, obchodníci atď. sú povinní v zmysle cestného zákona pravidelne a bez prieťahov čistiť chodník resp. zabezpečiť čistenie chodníka, ak chodník hraničí s nehnuteľnosťou v ich vlastníctve, správe, v nájme atď.


 
 

Jarné prázdniny sa blížia...Vytlačiť
 

Jarné prázdniny v našom kraji budú od 19. februára do 23. februára 2018. Veľa rodičov si už teraz láme hlavu, čo so svojimi deťmi počas celého týždňa.  Veď to poznáte – jarné prázdniny – rodičia v práci  a doma nuda. Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote pripravilo pre Vaše deti dve zaujímavé ponuky.

Pre deti vo veku 7 – 12 rokov sme pripravili super program v mestskom tábore s dennou dochádzkou pod názvom: „Týždeň plný radosti“. Mestský tábor sa uskutoční v dňoch 19. 2. – 23. 2. 2018 a bude v prevádzke od 7.00 hod. do 16.30 hod. V tomto čase sa postaráme o Vaše deti, ktoré sa u nás určite nudiť nebudú. Deti čaká pestrý program, skvelí vedúci, kamaráti a veľa zábavy. Cena tábora je 30,- €. V  cene  tábora  je zahrnutá:   strava (obed, olovrant ) vstupenky, poistné, pitný režim,  ceny a materiál na súťaže,  pedagogický dozor. Záväzné prihlášky je potrebné odovzdať do 14. 2. 2018.

Pre deti vo veku 8 – 15 rokov a pre členov  ZÚ CVČ Relax a žiakov ZŠ  v okrese  Rimavská Sobota  ponúkame počas jarných prázdnin 3- dňový  Enviro-prírodo-relaxačný pobyt Drieňok – Teplý Vrch v termíne 20.  – 23. februára  2018 ( utorok – štvrtok).

Cena  pobytu : 50,- €  (V cene je zahrnuté ubytovanie, stravovanie-5x denne, pitný režim, doprava, poistné,  pedagogický dozor, ceny do súťaží, manipulačný poplatok CVČ Relax.

Program: Pobyt v prírode - sánkovačka podľa snehových možností,  vychádzka do Drienčan, do najstaršej zvernice na Slovensku Teplý Vrch ( chov danielov a muflónov,) športové súťaže  v mini telocvični, spoločenské a prírodovedné  hry a kvízy z environmentálnou tematikou, tvorivé dielne v spolupráci s OZ Šanca pre Dražice, voľnočasové aktivity v klubovni, karneval, diskotéka a pohybové hry  pre deti. Záväzné prihlášky odovzdať v termíne do 9. 2. 2018 vedúcemu pobytu /Mgr. Novotnému/. Sumu za pobyt 50,- € vyplatiť u hospodárky CVČ Relax v budove na Ul. SNP č. 9 v termíne do 15. 2. 2018.

Podrobnejšie informácie získate osobne v CVČ Relax v Rimavskej Sobote, telefonicky  na č. t. 047/56 24 691, 047/56 24 576.

jarneprazdniny.jpg

Centrum voľného času Relax v Rim. Sobote


 
 

Vyhrajme ihrisko pre Rimavskú SobotuVytlačiť
 

LIDL IHRISKO ŽIHADIELKO PRE RIMAVSKÚ SOBOTU

Mesto Rimavská Sobota sme aj tento rok prihlásili do súťaže spoločnosti LIDL, ktorá vybuduje 10 detských ihrísk na základe výsledkov hlasovania .

Do hlasovania o ihrisko Žihadielko sa môžeme  zapojiť od 15. januára až do 28. februára 2018.

Hlasujme na stránke www.zihadielko.sk každý deň  a vyhrajme krásne ihrisko pre naše mesto! 

lidl_zihadielko_fb_post_2_rimavska-sobota (2).png


 
 

Klesol počet rozvodov i sobášovVytlačiť
 

namestie v rs-zmensene.jpg Rimavská Sobota mala ku koncu roka 2017  22 593 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu roku je to pokles o približne 120 ľudí. Vlani sa v Rimavskosobotskej nemocnici narodilo 1219 detí. Chlapcov sa narodilo 600 a dievčat 619. Dievčatá dostali najčastejšie mená Nela, Sofia, či Natália, chlapci Dominik, Daniel alebo Filip. Vyskytli sa aj netradičné mená. U dievčat to boli napríklad Leonetta, Aisha, Arina, Kimberly či Rege, u chlapcov Santiago, Nimród, Keve, Enrigue či Miguel.

Na matrike zaznamenali vlani spolu 658 úmrtí, čo je o 58 úmrtí viac ako vlani. V Rimavskej Sobote zomrelo 651 ľudí, v Rimavských Janovciach šesť ľudí a v Horných Zahoranoch zomrel jeden človek. 

V uplynulom roku uzavrelo manželstvo v Rimavskej Sobote 120 párov. Dva sobáše prebehli mimo obradnej miestnosti. Manželia si povedali áno v priestoroch gymnázia a v kaštieli v Tomašovej. Mimo určený čas sa zosobášili dva páry. Manželstvo s cudzincom sa rozhodlo uzatvoriť 9 Rimavskosoboťanov. Matrika zaznamenala sobáš s občanmi z Talianska, Macedónska, Rumunska, Ukrajiny či Austrálie. Zaujímavosťou je, že obrad s občanom Austrálie bol do krajiny na južnej pologuli prenášaný cez Skype. Počet sobášov klesol oproti roku 2016  o 12.

Matričný úrad v Rimavskej Sobote zaevidovali vlani celkovo 47 rozvodov, o 22 menej ako v roku 2016. V uplynulom roku zaznamenali na matrike aj 77 zmien priezviska alebo mena.   

Do matričného obvodu Rimavská Sobota patria okrem nášho mesta aj Rimavské Janovce, Pavlovce, Zacharovce a Horné Zahorany.

Medzi prvými prišli na svet dvojičky

Medzi prvými deťmi, ktoré sa narodili v novom roku boli aj dvojičky. Bábätká prišli na svet druhého januára, dievčatko desať minút pred pol treťou hodinou ráno a chlapček o šesť minút neskôr. Malý Lukáško vážil  2190 gramov a meral 47 centimetrov. Dievčatko, ktoré dostalo meno Lenka, vážilo 2260 gramov a meralo 45 centimetrov. V prvom týždni nového roka sa uskutočnilo v rimavskosobotskej nemocnici 20 pôrodov. 

V tunajšej nemocnici zaznamenali  vlani spolu 1215 pôrodov, z ktorých 240 prebehlo cisárskym rezom. Najviac pôrodov,120, bolo v máji. Počas vlaňajšieho roka sa narodili 4 dvojičky, no žiadne trojičky.

foto: vydavateľstvo CBS


 
 

V Aleji dejateľov pribudli dve nové bustyVytlačiť
 

K zberateľom ľudových rozprávok a povestí:  Dobšinskému, Škultétymu a Čipkovi pribudol Samuel Reuss. Vďaka nim má slovenský národ krásne príbehy, kde dobro vždy zvíťazí. Samuel Reuss bol kaplánom a učiteľom v Tisovci, farárom v Kraskove, v Revúcej, členom Učenej spoločnosti malohontskej. Bustu vytvorila akad. sochárka Anna Kišáková. Jozef Škultéty bol učiteľ, literárny vedec, historik a prekladateľ. Pracoval na školskom inšpektoriáte v Rimavskej Sobote. V Martine bol redaktorom Národných novín. Stal sa doživotným správcom Matice slovenskej. Bustu vytvoril akad. sochár Milan Ormandík.

Vďaka finančnému príspevku z BBSK, za ktorý vrele ďakujeme, sa mohla realizovať snaha Miestneho odboru Matice slovenskej  rozšíriť Aleju dejateľov. Ďakujeme vedeniu mesta, Technickým službám, Kamenárstvu Ulický a sponzorovi za veľkú pomoc pri obnove podstavcov.  

busty1.jpgbusty2.jpg

Za výbor MO MS Elena Nebusová


 
 

Január je mesiac odpočtov médiíVytlačiť
 

 MSBSRS.jpgV mesiac január sme začali ako každý rok   vykonávať odpočet nameraných hodnôt tepla a teplej vody, čo je základom pre presné rozpočítanie nákladov na energie medzi majiteľov bytov. Odpočty vykonávame do konca mesiaca január.

Výška nameranej spotreby býva dôvodom reklamácií, preto spotrebiteľom odporúčame, aby si pred podpisom protokolu o odčítaní správnosť údajov overili.

Odpočet komplikujú aj neoznačené byty, schránky či domové zvončeky, ktoré sťažujú komunikáciu odpočtovej služby s užívateľmi bytov.

Výsledok odpočtu sa potom majiteľ bytu dozvie v ročnom zúčtovaní nákladov na bývanie, ktoré mu pripraví správca domu. Ak to vlastník bytu nestihne, môže požiadať o náhradný termín odpočtu.

Ak vlastník bytu odpočet spotreby neumožní, správca určí spotrebu na základe legislatívy. Na základe údajov z meračov, ktoré určujú spotrebnú zložku, sa celkové náklady na vykurovanie a teplú vodu v objekte pomerovo rozpočítajú medzi všetkých konečných spotrebiteľov. Pre neodčítané byty, kde údaj o spotrebe chýba, sa náhradná spotreba určí podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva.

Majiteľ bytu býva potom často vo vyúčtovaní zaskočený nedoplatkom. Vyhláška hovorí, že v prípade, ak konečný spotrebiteľ neumožní zapojiť pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo na meranie tepla, alebo neumožnil ich odčítanie alebo neoprávnene do nich zasahoval, čím spôsobil ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodil, sa určí spotrebná zložka ako 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na meter štvorcový.

Náhradná spotrebná zložka teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody alebo zavinil, že určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody nespĺňa podmienky určeného meradla, prípadne neumožnil určené meradlo nainštalovať, demontoval ho alebo inak znefunkčnil, určí sa tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradná spotreba vo výške trojnásobku priemernej hodnoty na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania. V danom prípade náklady na teplo sa môžu navýšiť až o 50 percent, v prípade manipulácie s meradlom na meranie teplej úžitkovej vody až o 300 percent.

V bytových domoch, v ktorých boli nainštalované merače teplej úžitkovej vody s rádiový modulom ako aj pomerové rozdeľovače tepla s rádiovým modulom, sa odpočet robí diaľkovo cez rádiovú sieť, teda bez vstupu do bytového domu. Správca domu dokáže odčítať všetky byty v dome k rovnakému dátumu, a tak sú chyby pri odpočtoch či zápise údajov do systému rozúčtovania vylúčené. Rádiový odpočet navyše umožňuje prístup k údajom o histórii spotreby vody a tepla cez webový portál.  Výhody meradiel s rádiovým modulom  pozostávajú nielen v tom, že umožňujú odpočet na diaľku bez potreby vstupu do bytov , ale keďže sú digitálne, sú aj presnejšie a chránené proti prípadnej neoprávnenej manipulácii a falšovaniu údajov. Proces odpočtov je rýchly, eliminuje sa mylnosť ľudského faktora, navyše sa dá celý automatizovať, a čo je najdôležitejšie, spotrebu možno na portáli správcu objektu sledovať celý rok. Podľa výsledkov analýz dodávateľov rádiových systémov na rozúčtovanie vlastníci, ktorí sú častejšie informovaní o spotrebe, sú úspornejší než ich susedia. Spotrebujú v priemere o 9 % menej energií na vykurovanie.

 

JUDr.ZoltánKoós v.r.,

výkonný riaditeľ spoločnosti


 
 

65. rokov vzniku prvého mimoškolského zariadenia v našom okreseVytlačiť
 

 Logo_CVČ_d.jpgPri príležitosti 8. výročia oslobodenia nášho mesta  bol dňa 21. 12. 1952 zriadený okresný dom pionierov ako jeden z prvých domov v stredoslovenskom kraji. Bol umiestnený v bývalej budove rímskokatolíckeho čítacieho spolku na ulici Škultétyho /dnes Reštaurácia Európa/. Hneď od začiatku sa v novovzniknutom zariadení začali aktivizovať rôzne činnosti pre deti a mládež, ktoré boli zamerané na kultúrno-výchovnú, športovú a technickú oblasť. Za svojej existencie naše zariadenie prešlo rôznymi zmenami, ktoré boli úzko späté so zmenami v našej spoločnosti. Činnosť a orientáciu zariadenia ovplyvnili 68.  roky, ktoré neboli ľahostajné ani nášmu zariadeniu. Pioniersky dom sa stáva centrom vydávania letákov, ako aj mládežníckeho časopisu „Hlas gemerskej mládeže“, v ktorom sa dával jasný nesúhlas mladých ľudí so situáciou 68. rokov. Spoločenské zmeny v roku 1989 priniesli zmeny nielen v organizačnej štruktúre, ale aj v celkovej činnosti zariadenia. Domy pionierov a mládeže boli premenované na domy detí a mládeže. Z okresného domu sa stalo zariadenie, ktoré zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou. Pre nové vedenie  ako aj pre pracovníkov zariadenia bolo toto obdobie dosť problémové a náročné. Potrebné bolo vypracovať úplne novú koncepciu zariadenia, ktorá by bola blízka deťom a mládeži. Niektoré činnosti , ktoré stratili svoju opodstatnenosť zanikli a vznikli nové. Začal sa objavovať nedostatok finančných prostriedkov, objavovali sa názory na neopodstatnenosť voľnočasových zariadení, boli snahy o ich zrušenie. Našťastie čas ukázal, že voľnočasové zariadenia sú dôležitým článkom vo výchove mladej generácie. 

Budova Škultétyho-opr..JPG

Relax_budova.jpg

V zmysle zákona NR SR v roku 1993 boli domy detí a mládeže premenované na Centrá voľného času. Ďalšie naše pomenovanie sme dali na širšiu diskusiu a RELAX dostal názov preto, lebo si ho vybrali deti a mládež, ktorým sa naše zariadenie stalo blízkym, často navštevovaným a niekedy aj druhým „domovom“.

V súvislosti so zákonom NR SR číslo 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií

z orgánov štátnej správy na obce od 1. 7. 2002 sa zriaďovateľom CVČ stáva Mesto Rimavská Sobota a od 1. 1. 2004 naše zariadenie získalo právnu subjektivitu.

V súčasnosti sa CVČ Relax v Rimavskej Sobote vo svojej činnosti zameriava na proporcionálne rozvíjanie všetkých oblastí aktuálnych  záujmov detí a mládeže v meste a v blízkom okolí.

Súčasný kolektív CVČ Relax.jpg

Okrem ponuky 56 záujmových útvarov, klubov a súborov, ktoré zastrešujú  esteticko-kultúrnu, pracovno-technickú , prírodovedno-environmentálnu, spoločensko-vednú, telesnú a športovú  oblasť výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mládeže,  podporuje CVČ  aj aktivity príležitostnej činnosti pre všetky vekové kategórie . Medzi najväčšie a každoročne sa opakujúce podujatia patria  Fašiangy, Deň Zeme, Deň detí, športové súťaže pre študentov stredných škôl v rámci Dňa boja za slobodu a demokraciu, vítanie Mikuláša a rôzne podujatia najmä v čase Adventu, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou života nášho mesta. V rámci dobrovoľníckej činnosti mladých ľudí  sa podieľame na organizovaní charitatívnej  pomoci ľuďom v núdzi formou zbierok / Deň narcisov, Modrý gombík, Deň slnečnice, Úsmev ako dar a pod./ Ďalšou činnosťou CVČ je spolupráca s orgánmi miestnej štátnej správy v školstve pri uskutočňovaní predmetových olympiád a postupových súťaží, medzinárodná výmena a mobilita detí a iných osôb, aktivity podporujúce prevenciu sociálno-patologických javov, monitorovanie oblastí záujmovej činnosti detí a mládeže formou ankiet,  prieskumov a analýz, informačná a poradenská aktivita pre deti a mládež v oblasti využívania  voľného času, riadenie a pripravovanie projektov na získanie finančných prostriedkov, spolupráca so školami a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami pracujúcimi s deťmi a mládežou. Prázdninová činnosť sa zameriava na oddych, relaxáciu, rekreáciu, rozvíjanie telesnej zdatnosti, výchovu a vzdelávanie. Počas letných prázdnin CVČ organizuje prázdninovú činnosť formou týždenných mestských táborov, o ktoré majú rodičia veľký záujem /asi 120 detí v štyroch týždenných turnusoch/ , pobytových táborov a odborných sústredení záujmových útvarov, klubov a súborov. Obsahovou náplňou a jej súčasťou sú aktivity z oblasti kultúry, športu, turistiky, vedy a techniky, ekologickej výchovy a aktivity, ktoré smerujú k prevencii pred negatívnymi vplyvmi. Cieľom ďalšej činnosti centra voľného času Relax je nadviazať na  najlepšie skúsenosti a dobré tradície  nášho zariadenia a motivovať, podporovať a viesť deti, mládež a dospelých k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času a to širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí s profesionálnym tímom. Najsilnejšie stránky nášho zariadenia sú dobrá poloha CVČ v centre mesta neďaleko pešej zóny, bezbariérový vstup, vyhovujúce prostredie, dobré personálne zloženie, ktoré tvoria skúsení pedagogickí zamestnanci s dlhodobou praxou, dobrá ponuka nášho zariadenia v záujmovej a príležitostnej činnosti pre všetky vekové kategórie.

PaedDr. Dana Spišáková,

CVČ Relax


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkách a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkám napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

qrkody noviny.jpg


 
 

Pokladňa MsÚ bude v piatok 26. januára zatvorenáVytlačiť
 

Pokladňa MsÚ bude v piatok 26. januára z technických príčin zatvorená.


 
 

Pracovná ponuka - referent, referentka školského úraduVytlačiť
 

PRACOVNÁ  PONUKA

Mesto Rimavská Sobota

zastúpené primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 ponúka

voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii:

Referent, referentka školského úradu

 

s predpokladaným nástupom do práce od 1.3.2018.

 

Organizačná štruktúra:

 • uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod Odbor školstva, mládeže a športu Mestského úradu Rimavská Sobota.

 

Spôsob odmeňovania:

 • referent školského úradu je odmeňovaný podľa základnej stupnice - zákona

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo

verejnom záujme.

Stručná charakteristika pracovného miesta:

 • metodické usmerňovanie a kontrola v oblasti hospodárenia riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
 • zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva a ďalšia administratívnosprávna činnosť na jednotlivých úsekoch územnej samosprávy v rozsahu prenesených kompetencií orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle legislatívnych predpisov SR, nariadení vlády, smerníc a vyhlášok týkajúcich sa oblasti školstva -  (zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení zákonov v z. n.p. a ďalších zákonov SR a nariadení vlády a smerníc MŠVVaŠ SR)
 • rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy
 • poskytovanie odbornej, metodickej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre príslušný druh a typ školy - v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č.  437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky

 

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  – zameranie učiteľstvo pre základnú školu

 

Ďalšie požiadavky:

 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • znalosť platnej legislatívy pre oblasť školstva v samospráve
 • zdravotná spôsobilosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • užívateľská znalosť práce s PC a internetom
 • bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace)

 

K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
 • štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
 • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti
 • úradne osvedčené čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce referenta školského úradu
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného pohovoru

      podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka – Referent školského úradu - NEOTVÁRAŤ“

v termíne najneskôr do 31.01.2018 do 16.00 h. na adresu: Mestský úrad, Prednosta MsÚ JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a do určeného termínu predložia všetky požadované doklady. 

 

Zverejnené: dňa 11.1.2018

 

na stránke mesta www.rimavskasobota.sk

na informačnej tabuli mesta

 

 

JUDr. Jozef Šimko

                           primátor mesta


 
 

Oznam pre prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia Vytlačiť
 

Prevádzkovatelia malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú povinní nahlásiť v termíne do 15. februára 2018 údaje potrebné k určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2017 podľa § 16 ods. 1 písmeno a, Zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší nasledovne:

1. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia so súhrnným menovitým
tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW /300 KW/

2. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov / napr. mlyny, pekárne, udiarne, spracovanie obilia/

3. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, resp. stavieb a iných zariadení
a činností, ktoré výrazne znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie /uhlie, obilie, rôzne
sypké materiály a pod./

Pokyny a tlačivá sú zverejnené na webovej stránke mesta Rimavská Sobota.

 


 
 

Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská SobotaVytlačiť
 

 

Mesto RS na web final.jpg

Názov projektu:
Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota
Kód ITMS2014+: 310041A734
Prijímateľ: Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
Miesto realizácie projektu: NUTS II Stredné Slovensko, Rimavská Sobota
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 07/2017 – 06/2018
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 29.3.2017
Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:
Celková výška oprávnených výdavkov: 560 057,50 €
Maximálna výška NFP (95 %): 532 054,63 €
Výška spolufinancovania (5 %): 28 002,88 €

Stručný popis a cieľ projektu:
Cieľom projektu je zníženie energetickej záťaže objektu zateplením fasády, strechy a výmenou výplňových konštrukcií fasády - okná, dvere. Z hľadiska tepelnotechnického sa dodatočným zateplením dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu. V rámci rekonštrukcie sa prevedie aj rekonštrukcia vykurovacieho systému tak, aby sa týmito opatreniami znížila celková potreba tepla na vykurovanie. Doba realizácie projektu - 12 mesiacov.

Hlavná aktivita projektu:
34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Hlavná aktivita 1 - Rekonštrukcia / objekt č.5
Hlavná aktivita 2 - Rekonštrukcia / objekt č.7
Hlavná aktivita 3 - Rekonštrukcia / objekt č.9
Hlavná aktivita 4 – Ostatné výdavky / Rekonštrukcia kotolne a stavebný dozor


 
 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

projekt-poriadkovasluzbaRS.jpg


Operačný program:  

 

 

 

 

Operačný program Ľudské zdroje

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:           

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ:     

 

 

 

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Sídlo prijímateľa:

 

 

 

Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

 

 

 

 

 

Názov prioritnej osi:

 

 

 

Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

 

 

 

5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ:   

 

 

 

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Názov projektu:

 

 

 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote

Kód výzvy:  

 

 

 

OPLZ-PO5-2017-1

Kód projektu:

 

 

 

312050J579

Typ projektu:

 

 

 

Dopytovo-orientovaný projekt

Miesto realizácie:

 

 

 

Rimavská sobota

Začiatok realizácie:

 

 

 

december 2017

Ukončenie:

 

 

 

november 2020

Celkové náklady:

 

 

 

201 610,80 €

Výška NFP:

 

 

 

191 530,26 €


 
 

Začala sa vykurovacia sezónaVytlačiť
 

Plagát - komín vzor KR 2016.jpg

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

 

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

 

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

 

 1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !

 

 1. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:
 • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

 

 1. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!

 

 1. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!

 

 1. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

 

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

 

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“


 
 

Plán zberu separovaného odpadu 2018Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o voľnom pracovnom miesteVytlačiť
 

Riaditeľstvo Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12,  979 01 Rimavská Sobota

prijme do pracovného pomeru na dobu určitú – zastupovanie počas materskej dovolenky s nástupom od 1. marca 2018

 

dvoch učiteľov pre nižšie stredné  vzdelávanie (5-9. ročník ZŠ) s aprobáciami anglický jazyk, telesná výchova, biológia  a informatika.

 

Požadovaná kvalifikačné predpoklady (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného odboru
 • dokonalé ovládanie maďarského jazyka 
 •  
 • zdravotná spôsobilosť

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v súlade s § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.
 • písomný súhlas uchádzača/ky k použitiu osobných údajov.

 

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi  posielajte na adresu školy v termíne do 31.januára 2018 .

Adresa školy:

 

Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola

Šrobárova 12

979 01 Rimavská Sobota

Email: zstompu1908@gmail.com


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 43 32

dnes je: 23.1.2018

meniny má: Miloš

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka