Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Preverovali vedomosti z poskytovania prvej pomociVytlačiť
 

Od 10. júla prebiehali na cestách Banskobystrického kraja dopravno-preventívne akcie za účasti Slovenského Červeného kríža. Táto spolupráca bola zameraná na preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou. Vodiči si mohli zopakovať aj poznatky o lekárničkách a ich obsahu. Policajné hliadky spolu s pracovníkmi SČK kontrolovali, či majú vodiči vo vozidle auto lekárničky a taktiež aj dátum expirácie. Samozrejme našli sa aj takí vodiči, ktorí nemali všetko v poriadku, ale nakoľko to bola preventívna akcia, neboli sankcionovaní. Vodič, ktorý je účastníkom dopravnej nehody by si mal uvedomiť, že je povinný poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc, pokiaľ tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného. V prípade, že pomoc neposkytne, dopúšťa sa prečinu neposkytnutia pomoci, za ktorý hrozí trest odňatia slobody  až na 3 roky.

foto sck policia.jpgsck policia.jpg

mjr. PhDr. Mária Faltániová,  

hovorkyňa Krajského riaditeľstva 

Policajného zboru v Banskej Bystrici


 
 

Mesto bude mať útulok pre psovVytlačiť
 

Poslanci mestského zastupiteľstva v Rim. Sobote schválili  na zasadnutí mestského parlamentu 27. júna zriadenie útulku pre psov. Ešte v roku 2015 prijalo tunajšie zastupiteľstvo uznesenie na vypísanie obchodnej verejnej súťaže  na prevádzkovanie a zriadenie  psieho útulku. Vlani a tento rok prebehli dve kolá súťaže. V tomto roku sa do súťaže prihlásil jeden záujemca - OZ Šťastné labky z Fiľakova. Napriek tomu, že občianske združenie splnilo podmienky súťaže len čiastočne, boli jej výsledky predložené do mestského zastupiteľstva v rámci majetkovoprávnych otázok

Poslanci nakoniec obchodno – verejnú súťaž zrušili a zároveň schválili uznesenie, podľa ktorého poskytne mesto  OZ Šťastné labky z Fiľakova bezplatne pozemok vo Včelinci- v katastrálnom území Tomašová o výmere 4878 m² za účelom zriadenia a prevádzkovania psieho útulku. Samospráva sa zaviazala vybudovať na vlastné náklady inžinierske siete – vodu, kanalizáciu, čističku odpadových vôd a elektrinu. Zriadi sa komisia zložená z poslancov Júliusa Sojku, Tomáša Slivu a Evy Bornayovej, ktorí budú konzultovať priebeh výstavby útulku a neskôr budú sledovať jeho činnosť. V prípade ukončenia svojej činnosti bude občianske združenie  povinné odovzdať zariadenie bezodplatne do vlastníctva mesta. To si vyhradilo právo odovzdávať do útulku všetkých psov odchytených na jeho území mestskou políciou. Samospráva poskytne na výstavbu útulku od vydania stavebného povolenia sumu 8 tis. eur ročne po dobu troch rokov a po skolaudovaní stavby dá na jeho prevádzku každý rok dotáciu vo výške 16 tis. eur. Na plat zamestnanca, ktorého si vyberie občianske združenie, poskytne mesto 7200 eur ročne. Podľa slov predsedníčky OZ Šťastné labky Bey Jagošovej, ktorá vystúpila pred poslancami, do útulku bude môcť byť umiestnených okolo 50-60 psov. Za tento návrh nakoniec hlasovalo 15 poslancov, dvaja sa zdržali a proti nebol ani jeden. Schválenie návrhu si  v pléne dokonca od poslancov vyslúžilo potlesk.

Samospráva už niekoľko rokov bojuje s problémom túlavých psov a táto téma sa v minulosti neraz dostala na rokovanie mestského zastupiteľstva. Potulujúce sa psy v súčasnosti odchytávajú príslušníci mestskej polície. Umiestňujú ich do kotercov a neskôr ich odvážajú do útulkov v Lučenci alebo Fiľakove.

msz1.JPG

red, foto: Attila Gecse


 
 

Ocenili najúspešnejších žiakov a študentovVytlačiť
 

V obradných priestoroch radnice mesta Rimavská Sobota 22. júna prijal a ocenil zástupca primátora mesta Ladislav Rigó 27 najlepších a najúspešnejších žiakov a študentov materských, základných a stredných škôl, základnej umeleckej školy a Centra voľného času Relax, ktorí sa významnou mierou pričinili o dobré meno školy, a tým aj nášho mesta. Ocenení žiaci úspešne reprezentovali Rim. Sobotu na rôznych súťažiach a olympiádach nielen v našom regióne, ale aj na celom Slovensku. Z rúk viceprimátora L. Rigóa si úspešní žiaci a študenti prevzali ďakovný list, darčekovú poukážku a kvetiny a zapísali sa do pamätnej knihy mesta. V slávnostnom príhovore sa viceprimátor mesta L. Rigó  žiakom a študentom poďakoval za úspešné reprezentovanie jednotlivých škôl a mesta. Ako poznamenal, tieto ich  výsledky  svedčia o svedomitej práci pedagogických kolektívov a mesto je pyšné, že z našich škôl vychádzajú vzdelaní, šikovní a svedomití študenti, ktorí si vedia svoje vedomosti obhájiť vo veľkej konkurencii ostatných škôl.

V kultúrnom programe vystúpili deti z tunajšej škôlky a základnej umeleckej školy či mladí hudobníci, huslista Daniel Szaniszló a gitarista a spevák Daniel Orosz.

 

Ocenení žiaci a študenti:

Laura Katreniaková z MŠ na Rybárskej ul., Zara Svoreňová z MŠ na Rožňavskej ul., Radka Vysokaiová z MŠ na Daxnerovej ul., Ninka Kováčiková z MŠ na Hatvaniho ul., Filip Gábor z MŠ na Ul. P. Dobšinského, Ema Botošová z MŠ na sídlisku Rimava.

Adam Korcsog zo Základnej umeleckej školy, Juraj Janíček z CVČ Relax.

Valéria Mrázová zo ZŠ P. Dobšinského, Beata Fülőpová a  Žofia Slováková zo ZŠ P. K. Hostinského, Tomáš Pauly zo ZŠ Š.M. Daxnera, Krisztián Gregor, Edina Bohus a Daniel Orosz zo ZŠ M. Tompu, Lukáš Ferencz z Evanjelickej ZŠ Z. Oravcovej, Norbert Folk zo Súkromnej ZŠ K. Mikszátha, Kiera Szerencsesová a Gabriel Balog zo Špeciálnej ZŠ na Ul. Bottovej, Viktor Kaločai zo Špeciálnej ZŠ s VJM na Hviezdoslavovej ul.

Mirtill Pálová a Miroslava Szunyaiová z Obchodnej akadémie, Zuzana Ďuricová z Gymnázia I. Kraska, Laura Gálová z Reformovaného Gymnázia M. Tompu, Gyöngyi Virág Dobos zo Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej, Erik Medveď zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Adam Laczko zo Súkromnej strednej odbornej školy.

rsz_1img_0658.jpg

rsz_ocenenie4.jpg

rsz_studenti3.jpg

 

rsz_img_0691.jpg

rsz_oceneni2.jpg

rsz_oceneni.jpg

foto: Attila Gecse, mm


 
 

Na bývalom mestskom kúpalisku pribudla trojica čiernych labutíVytlačiť
 

Tri čierne labute môže od  7. júna obdivovať verejnosť na  rimavskosobotskom plážovom kúpalisku. Labute pochádzajú z Čiech a podľa magistrátu by k nim mali neskôr pribudnúť aj biele labute.

labute1.JPGlabute 1.JPG

labute.JPG

-red-


 
 

Oznámenie o dopravných obmedzeniach na území mesta Rimavská Sobota od 18.7.2017Vytlačiť
 

Oznamujeme obyvateľom mesta, že od 18.7.2017 od 7.30 budú postupne uzatvárané úseky ulíc J.Jesenského, Nám.Tompu, Fábryho, Šrobárova a Hostinského po most cez Rimavu, okružná križovatka pri Kauflande z dôvodu obnovy povrchu komunikácií VÚC Banská Bystrica, na ktorých budú vykonávané frézovacie a asfaltovacie práce. Celková doba dočasnej a postupnej uzávierky potrvá 4 dni.

Doprava bude odklonená z ulice Jesenského cez Cintorínsku a Družstevnú ulicu smerom na Jesenské podľa schváleného Projektu organizácie dopravy (POD), povolení a rozhodnutí vydaných príslušnými cestnými správnymi orgánmi podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)         v znení neskorších zmien a doplnkov. Zároveň oznamujeme obyvateľom mesta, že od 20.7.2017 bude úplne uzatvorená dvojprúdovka na ul.Malohontskej / od kruhovej križovatky pri Lidli po okružnú križovatku pri Kauflande, ul.Jánošíkova – pri pošte a odbočka         na Sídl.Rimava/ z dôvodu realizácie stavby „Okružná križovatka II/531 – Malohontská ulica, Rimavská Sobota“.

Uzávierka tohto úseku potrvá po dobu cca 90 dní.

Doprava bude odklonená zo Sobôtky cez štátnu cestu I/50 pre nákladnú dopravu a pre ostatnú dopravu od okružnej križovatky pri Lidli podľa schváleného Projektu organizácie dopravy (POD), povolení a rozhodnutí vydaných príslušnými cestnými správnymi orgánmi podľa zákona č. 135/1961 Zb.             o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien                a doplnkov. Prosíme o ohľaduplnosť a rešpektovanie dopravného značenia na obchádzkovej trase počas vykonávania rekonštrukčných a stavebných prác. 


 
 

Oznámenie o prerušení el. energie – Rimavská Sobota – ul. Kirejevská, ul. Kolínska, ul. Sedliacka a ul. TomášovskáVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že v termíne 26.07.2017 od 07:45 hod. do 14:05 hod. bude v Rimavskej Sobote - ul. Kirejevská, ul. Kolínska, ul. Sedliacka a ul. Tomášovská prerušená distribúcia elektriny.

Dôvodom sú plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.


 
 

OZNAM - Krytá plaváreňVytlačiť
 

Oznamujeme návštevníkom krytej plavárne, že v čase

od 01. 07. 2017 do 04.09.2017

bude krytá plaváreň z dôvodu plánovanej  technickej odstávky zatvorená.

(pravidelná výmena vody, dezinfekcia bazénov a celého objektu, menšie opravy).

V prípade zmeny   Vás budeme včas informovať.


 
 

Oznam - RO KurinecVytlačiť
 

Technické služby mesta oznamujú občanom,  že od 9.6.2017  ( t.j. piatok ) je v prevádzke športový areál Kurinec  (tenisové kurty, minigolf , plážový volejbal). Prevádzková doba bude od 8.00 hod. do 20.00 hod. a bazénový komplex v rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda otvára svoje brány vo štvrtok 15.6.2017.

Týmto dňom zaháji svoju prevádzku aj turistický vláčik, ktorý bude jazdiť podľa stanoveného harmonogramu.

Mesto vychádza v ústrety svojím občanom aj tým, že vo štvrtok 15.06.2017 a v piatok 16.06.2017 bude kúpanie na Kurinci bezplatné.

 

Kurinecký autovláčik - cestovný poriadok

z mesta na Kurinec a späť ZDARMA

premáva od 15.júna 2017 (za priaznivého počasia)

 

Trasa č. 1

09.00 hod. -  Hlavné námestie (RADNICA)

09.10 hod. – Zastávka autobusu na dvojprúdovke na Malohontskej ul./pri bývalom   podchode/

09.15 hod. – Hostinského ulica zastávka autobusu pri Hypernove

09.40 hod.    odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

 

Trasa č. 2

10.00 hod. – Malohontská ul. pri bývalej Družbe

10.10 hod. – Zastávka autobusu č. 1 na Západe na ul . L. Svobodu

                     (oproti Rybárskej ul.)

10.15 hod. – Zastávka autobusu č. 3 na Západe na ul. L. Svobodu

                     (oproti ul. Novomeského)

10.25 hod. – Tomašovská ulica pri Zvonici

10.40 hod     odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

 

Trasa č. 3

11.00 hod. – Pri bývalom LUXE

11.05 hod. -  Pri  Železničnej stanici

11.15 hod. -  Na Šrobárovej ul. pri lipovej aleji

11.25 hod. -  Hostinského ulica zastávka autobusu pri  Hypernove

11.40 hod     odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

 

O 13.00 hod.  sa opakuje Trasa č. 1      13.40  odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

O 14.00 hod.  sa opakuje Trasa č. 2      14.40  odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

O 15.00 hod.  sa opakuje Trasa č. 3

 

O 17.00, 18.00 a 19.00 hod. odchádza vláčik z autobusovej zastávky Kurinec do mesta

cez Malohontskú ulicu smerom na sídl. Západ na ul. L. Svobodu.

Vláčik 2017.jpg


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Prevádzka materských škôl počas letných prázdninVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota oznamuje rodičom, že počas letných prázdnin bude v mesiacoch júl-august 2017 prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota zabezpečená nasledovne:

 

V mesiaci Júl 2017 budú v prevádzke:

V mesiaci August 2017 budú v prevádzke:

 

Materská škola P. Dobšinského

 

Materská škola – Óvoda Daxnerova

 

Materská škola I. Hatvaniho

 

Materská škola Rožňavská

 

Materská škola Sídlisko Rimava

 

Materská škola – Óvoda Rybárska

 


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 43 32

dnes je: 21.7.2017

meniny má: Daniel

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka