Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Námestie Mihálya Tompu sa skrášľuje Vytlačiť
 

Námestie M. Tompu.jpgAko je známe, v rámci obnovy námestia Mihálya Tompu demontovali a zreštaurovali sochu M. Tompu. Sochu pred niekoľkými dňami osadili naspäť, umiestnená je na podstavci v strede námestia, na svojom pôvodnom mieste, kde stále kedysi, keď bolo námestie postavené.

Táto časť mesta postupne získava nový vzhľad. Skrášľujú ju už nové stromy- ambrovníky a zdobia ju aj nové dobové svietidlá. V súčasnej dobe tam prebiehajú terénne úpravy, v rámci ktorých pracovníci Technických služieb mesta budujú chodníky a onedlho tam pribudnú aj lavičky.

Slávnostné odhalenie zreštaurovanej sochy na jej pôvodnom mieste v strede námestia  je naplánované na 28. septembra 2017, kedy oslávime 200. výročie narodenia významného maďarského básnika a reformovaného kňaza Mihálya Tompu. Patrí medzi najvýznamnejších rodákov mesta Rimavská Sobota. Básnikovo meno nesie námestie, ulica, ale i základná škola a gymnázium v Rimavskej Sobote. V kruhu Maďarov na Slovensku sa každoročne organizuje Recitačná súťaž Mihálya Tompu (Tompa Mihály Szavalóverseny), ktorá je celoslovenskou súťažou v prednese poézie, prózy, spievaných básní a divadelnej poézie pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským.

                                                                                                            -red-


 
 

Pozor na kyberšikanu!Vytlačiť
 

Kyberšikana.jpg"Virtuálna realita je tá, ktorá sa odohráva na internete a zvyčajne pod rúškom anonymity. Občas môže byť veľmi nepríjemná, pre deti dokonca nebezpečná. Kyberšikana dohnala už niektorých tínedžerov k samovražde."

"Šikanovanie spolužiakov pretrváva na školách už roky. Silnejší jedinci si budujú sebavedomie a rešpekt na úkor tých slabších a citlivejších. V posledných rokoch sa o nej hovorí viac, čo spôsobilo väčšiu všímavosť učiteľov aj rodičov. Avšak novou hrozbou je pre deti a tínedžerov kyberšikana."

"Kyberšikana má tú nevýhodu a preto je to horšie, že to trvá dvadsaťštyri hodín sedem dní v týždni. Človek príde zo školy, sadne za počítač, otvorí si e-mail a má tam vlastne tú kyberšikanu."

"Nevľúdny obsah esemesiek, e-mailov či chatov sa môže postupne zmeniť na psychický teror. Takýto tlak už nezvládlo vo svete viacero tínedžerov. Z bludného kruhu videli jediné východisko a to samovraždu."

"Deti to veľmi ťažko prežívajú, hlavne tie citlivé, veľmi častokrát sa stáva, že veľmi citlivo to prežívajú hlavne deti, ktoré pochádzajú z rozvrátených rodín."

"Tieto deti majú s kyberšikanou reálnu skúsenosť. Na jednom sa zhodujú. Nevedia si vysvetliť, čo mohlo byť spúšťačom posmešných a vulgárnych správ."

"Kyberšikana nezasahuje len deti, ale aj dospelých. Častým prostredím je práca, alebo vzťah bývalých partnerov. Čím skôr budú o kyberšikane vedieť deti, tým lepšie to môžu v budúcnosti zvládať."

"V istých extrémnych prípadoch sa obete virtuálnej šikany môžu obrátiť aj na políciu."

"Polícia musí prijať každý podnet na trestné stíhanie, každé trestné oznámenie v tomto duchu a začať všetky skutočnosti preverovať. To znamená získavať dôkazy, pýtať sa ľudí na tých, ktorí sú do toho zainteresovaní."

"Kyberšikana tak na internete číha na každého z nás. Vždy sa môže nájsť niekto, kto si myslí, že je silnejší ako my. Ak naučíme seba ako aj naše deti, ako sa v takýchto prípadoch správať, môžeme tak predísť nezmyselným tragickým koncom."

 

                                                                             kpt. Mgr. Katarína Baboľová

                                                                            skupina prevencie VO

                                                                           OR PZ v Rimavskej Sobote


 
 

Zdravie na tanieri - týždeň zdravého stravovania Vytlačiť
 

zdrava-strava-výživa-na-tanieri.jpgŠkolská jedáleň poskytuje stravu, ktorá podlieha prísnej kontrole a jedálny lístok rešpektuje odporúčania odborníkov v oblasti výživy. Zabezpečuje plnohodnotnú výživu deťom a žiakom počas vyučovania a neraz je to jediné teplé jedlo školopovinného dieťaťa počas dňa. Školské stravovanie je tou ideálnou formou . Správna výživa je jeden veľmi dôležitý prvok formujúci zdravie našich detí. Výživa detí nie je len zmenšená porcia dospelého človeka. Má svoje špecifiká, ktoré musíme pri zostavovaní jedálneho lístka rešpektovať. Aby sa dieťa správne vyvíjalo, musí byť strava energeticky , nutrične primeraná a musí obsahovať potrebné živiny.

Preto každoročne pripravujeme spoločný jedálny lístok  / JL / pre MŠ a  ZŠ v pôsobnosti mesta Rimavská Sobota. Týždenný spoločný JL sme pripravili na obdobie od 15.5.2017 – 19.5.2017. Jedálny lístok je zameraný na jedlá ochutené rôznymi bylinkami., zdravé ovocné nápoje,  bez cukru. Zastúpená je jemne sýtená minerálna voda, samozrejmosťou je denne ponúkaná pitná voda. V JL nebudú chýbať strukoviny , rôzna zelenina, cuketa, syry, ryby, hov. mäso , hydinové mäso slovenského pôvodu.

Cieľom je:

- motivovať žiakov k zmene stravovacích návykov

- realizovať aktivity na podporu prevencie obezity a vytváranie zdravého prostredia v školách, predškolských zariadeniach

- podporiť nové a zdravšie trendy vo výžive

- podporiť optimálny pitný režim žiakov

Naučiť stravníkov  používaniu byliniek v strave, ako náhradu za bujóny či  vegetu.

Detičkám a žiakom pripravili kolektívy školských jedální pod vedením vedúcich ŠJ jedlá obohatené vlákninou, netradičnými obilninami, zeleninou a čerstvým ovocím, rôznymi bylinkami, ako je medvedí cesnak, pažítka, bazalka. K jedlu budú podávané zdravé nápoje, Spestrením sú rôzne čerstvé šaláty. Prioritou je rozvinúť u žiakov školy zmysel pre správne stravovacie návyky či pitný režim, zdravú výživu, prevenciu obezity a zdravý životný štýl..

   Nezabudli sme ani na Svetový deň mlieka, ktorý si každoročne pripomíname tretí májový utorok. ŠJ v spolupráci so školami a škôlkami, pedagógmi a aj rodičmi, pripravili rôzne aktivity, ochutnávky, prezentácie a pod. Prispel k tomu aj náš dodávateľ mlieka a mliečnych výrobkov Koliba Trade, s. r. o, Hriňová, ktorá od sponzorovala cca 3000 ks ovocných jogurtov pre naše ratolesti.
    Cieľom je upozorniť stravníkov na to , akú hodnotu má  zdravie, aby prehodnotili postoje k stravovaniu a nasmerovali svoje aktivity k zdravému životnému štýlu. .  Aktivity boli realizované  a zamerané na zdravú výživu, prevenciu obezity a zdravý životný štýl.

"Deti chceme naučiť novým postupom, záleží nám zároveň na tom, aby si získané správne návyky, dlhodobo sa nimi riadili,"

Zákonite patria k zdravej výžive a správnym stravovacím návykom  pohybová aktivita, dostatok spánku i pozitívne myslenie... Nezabúdajme na správnu životosprávu našich detí. Návyky, ktoré im vštepíme v detstve, pôjdu s nimi ruka v ruke počas celého života.

    Prihlásením vašich detí na obed preberáme na seba časť vašich starostí ohľadom výživy.

 

                       Marta Trochová, vedúca školskej jedálne pri ZŠ Š. M. Daxnera

                       a externá metodička pre školské stravovanie v pôsobnosti mesta

                       Rimavská Sobota

 

 


 
 

Festival zdravého životného štýluVytlačiť
 

Od začiatku školského roka 2015/2016 je Základná škola s materskou školou v Ožďanoch  zapojená v projekte v rámci ERASMUS+ s názvom „e-Management of multidisciplinary projects for secondary schools" (E-manažment multidisciplinárnych projektov pre sekundárne vzdelávanie).  Ide o strategické partnerstvo zložené výlučne zo škôl. Partnermi v projekte sú ďalšie krajiny: Rumunsko, Česká republika, Lotyšsko a Turecko.

18515945_10213490832133013_980000234_n.jpgP5136457.JPG

Cieľom tohto projektu je dokázať, že je možné spolupracovať na špecifických témach vychádzajúc zo spoločných potrieb a tiež integrovať obsahy jednotlivých národných kurikúl za účelom vytvorenia európskeho kurikula „Manažment multidisciplinárnych projektov“. vrátane podporných materiálov pre učiteľov a žiakov, ktoré budú využiteľné pre školy sekundárneho vzdelávania.

Na spoločných nadnárodných stretnutiach sme v predchádzajúcom školskom roku spoločne všetky partnerské krajiny navrhli čiastkové projekty, ktoré majú riešiť aktuálne problémy žiakov v oblasti zdravého životného štýlu, komunikácie, sociálnych vzťahov, kyberšikany, v oblasti ľudských a detských práv a prevencie násilia. Cieľom je dokázať aj to, že takáto spolupráca v rámci komunity aj kooperácia presahujúca hranice môže viesť ku kvalitným výstupom. V neposlednom rade aj k prehodnoteniu postojov, k sebareflexii i objektívnejšiemu hodnoteniu okolia za účelom skvalitnenia medziľudských vzťahov i komunikácie. Cestou k naplneniu tohto zámeru je celá plejáda aktivít.

P5136473.JPGP5136485.JPG

Dňa 13. mája 2017 sa v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Ožďanoch uskutočnilo projektové dopoludnie s názvom Festival zdravého životného štýlu.

Vyše stočlenné publikum spozornelo pri tanečných variáciách milých, šikovných mažoretiek zo škôlky. Žiaci ZŠ odovzdali prítomným mamičkám pri príležitosti Dňa matiek krásnu kytičku prianí, tancov a piesní ako prejav vďaky za ich nenahraditeľnú lásku a obetavosť. Príjemné kultúrne vystúpenie i hrejivé lúče slniečka nás naplnili energiou, ktorú sme mohli využiť počas aktivít venovaných zdravému životnému štýlu. Sobotňajší „erasmácky“ športový maratón nenechal ľahostajným veľkých ani malých, otcov ani synov, mamky ani dcéry. V pestrom programe si každý mohol prísť na svoje. Zumba, futbal, bedminton, súťaživé hry či ochutnávka zdravých (a veľmi chutných) jedál tvorili hlavnú časť aktivít realizovaných v rámci čiastkového projektu „V zdravom tele, zdravý duch“.

Prítomní sa v priebehu dňa oboznámili aj s výsledkami práce ostatných tímov pôsobiacich v projekte ERASMUS+. Formou prezentácie sme si pripomenuli množstvo akcií, ktoré sme počas školského roka absolvovali. Ako sme sa kamarátili, ako sme spolupracovali v oblasti sociálnych vzťahov. Veríme, že spoločným úsilím – pestrou paletou rôznorodých aktivít - sa nám podarilo utužovať kolektív, viesť žiakov k vzájomnej tolerancii, rešpektovaniu sa navzájom, učili sme sa ako prijať kritiku, kompliment a zároveň ich vedieť asertívne aj vyjadriť.

P5136520.JPGP5136584.JPGP5136460.JPG

Žiaci v tíme prevencie násilia predstavili film na motívy reálneho života v oblasti šikanovania s hereckým obsadením žiakov našej školy. Chceli tak demonštrovať, aké ťažké je niekedy do kolektívu zapadnúť a aké ľahké je ubližovať druhým. Nesmieme sa však nečinne prizerať, ako niekto dokáže svoj hnev či nesúhlas vyjadrovať násilím.

Snáď najväčším benefitom tohto skvelého dňa bolo, že sme ho strávili spoločne. Škôlkari, školáci, maminky, ockovia aj pedagógovia. Boli to naozaj príjemne strávené chvíle s príjemnými ľuďmi. Ďakujeme preto všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, ktorí ju podporili, ktorí ju organizovali a napokon i zrealizovali.

                                                                            Mgr. Judita Hercegová

                                                                             ZŠ s MŠ Ožďany


 
 

Pozvánka... DEŇ DETÍVytlačiť
 

Plaga?t MDD_17.jpg

Mesto Rimavská Sobota, Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote, Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote 

                                                      Vás pozývajú na

                                                          DEŇ DETÍ

                         3. júna 2017 /v sobotu/ v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod.

v priestoroch Centra voľného času Relax a Gemersko-malohontského múzea v Rim. Sobote

Vstupné: deti zdarma /dospelí 2 eurá/, každá 20. vstupenka vyhráva.

                                                                           PaedDr. Dana Spišáková

                                                                           CVČ - RELAX

 


 
 

Ponuka CVČ Relax na Leto 2017Vytlačiť
 

 

Plagát leto_2017.jpg

Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote prichádza s ponukou mestských táborov na Leto 2017.

                                                                              PaedDr. Dana Spišáková

                                                                               CVČ - RELAX

 

                                                                                                     


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľaVytlačiť
 

Na základe § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa.

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzačov:
- kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie I. atestácie alebo jej náhrady,
- ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť),
- orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
- základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
- znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.),
- znalosť práce s počítačom a internetom,
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
- vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča Rimavská Baňa,
- výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon vedúceho pedagogického zamestnanca,
- ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania doručte osobne do podateľne Obecného úradu Rimavská Baňa, alebo poštou:
na adresu zriaďovateľa:

OBEC RIMAVSKÁ BAŇA
Obecný úrad Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa
v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa
do 31. mája 2017 do 12.00 hod.

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Ďalšie informácie:
Obec Rimavská Baňa, tel.: 047/5495293 mobil: 0907256171
e-mail: starostka@obecrimavskabana.sk

Mgr. Elena Polóniová, v.r.
starostka obce

V Rimavskej Bani, dňa 26. apríla 2017


 
 

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

POZVÁNKA
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote,
ktoré sa uskutoční
dňa 30. mája 2017 (utorok) o 13.00 h
v zasadacej miestnosti MsZ v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote
na Nám. M. Tompu.

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. 1 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. 2 Schválenie programu rokovania
3. Ústna informatívna správa o plnení uznesenia Vlády SR č. 254/2016 zo dňa 24.6.2016

Predkladá: prednosta Okresného úradu Rimavská Sobota
4. Majetkovoprávne otázky
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
5. Záverečný účet a výročná správa mesta za rok 2016 (vrátane rozboru hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií mesta) Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Rimavská Sobota
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
6. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
7. Informácia o postupe výstavby 34 b.j. nájomných bytov bežného štandardu
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
8. Návrh na umiestnenie sochy Jánosa Aranya
Predkladá: skupina poslancov za poslanecký klub „Spoločne za rozvoj Rimavskej
Soboty“ : Auxt, Ing. Bán, Ing. Csirmaz, Ing. Cziprusz, Mgr. Főző, Ing. Rigó,
Mgr. Sliva, MUDr. Vargová
9. Interpelácie poslancov
10. Všeobecná rozprava
11. Záver

JUDr. Jozef Šimko v.r.
primátor mesta


 
 

Výluka medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Jesenské Vytlačiť
 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 1.-2.júna  2017 z dôvodu výluky  medzi železničnými  stanicami  Rimavská Sobota - Jesenské v čase od 7:45 do 12:10 hod. budú osobné vlaky : Os 6244, Os 6706, Os 6243, Os 6246, Os 6707, Os 6245   nahradené autobusmi.

Autobusy  budú zastavovať :

  •  Rimavská Sobota   -  pred staničnou budovou
  •  Rimavské  Janovce -   zastávka  SAD „ Rimavské Janovce žel. stanica“
  •  Rimavské Janovce obec – zastávka SAD „Rimavské Janovce, Jednota“
  •  Jesenské zastávka – pri žel. zastávke za železničným priecestím
  •  Jesenské – pred staničnou budovou

 

                      Železničná spoločnosť Slovensko,a.s.

 

                      Sekcia služieb zákazníkom

                      Železničná 1672/52, 984 01 Lučenec

                      tel.:+421472292472, 947/2472

                      vezme.cepzvfi@slovakrail.sk

 

                      Kontaktné centrum 18188 ( pri volaniach zo zahraničia +421244858188)

                      info@slovakrail.sk www.slovakrail.sk www.facebook.com/slovakrail


 
 

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií 2017Vytlačiť
 

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) v domácnostiach a u jednotlivcov v roku 2017 realizuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s vyhláškou ŠÚ SR č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva „Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 - 2017“ a na základe „Nariadenia komisie (EÚ) č. 2016/2015 z 17. novembra 2016“.

Cieľom uvedeného štatistického zisťovania je zistiť vybavenosť domácností informačnými a komunikačnými technológiami, zaznamenať úroveň znalostí a zručností obyvateľstva  a schopnosť využitia IKT. Výsledky zisťovania budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií aj pri medzinárodnom porovnávaní.

K hlavným témam zisťovania v referenčnom roku 2017 podľa príslušného Nariadenia komisie (EÚ) bude patriť :

prístup k vybraným informačno-komunikačným technológiám v domácnostiach

využívanie osobných počítačov a internetu

elektronický úrad - kontakt s verejnými inštitúciami cez webové stránky

elektronický obchod - druhy tovarov a služieb zakúpených alebo objednávaných cez internet pre osobnú potrebu jednotlivcami

znalosti a zručnosti v oblasti IKT

sociálno-demografické charakteristiky (vek, vzdelanie, ekonomické postavenie, zamestnanie, príjem)

Zisťovanie (IKT) sa uskutoční v náhodne vybraných domácnostiach na území Slovenskej republiky v termíne od 20. apríla do 31. mája 2017. Odborne vyškolení externí opytovatelia ŠÚ SR budú zisťovať a zapisovať požadované údaje za domácnosť a vybraného jednotlivca do dotazníka alebo tabletu. V roku 2017 pozornosť bude zameraná na využívanie špecializovaných webových stránok alebo mobilných aplikácií prostredníctvom ktorých sú ponúkané súkromnými osobami služby na ubytovanie a prepravu.


 
 

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach - EU SILC 2017Vytlačiť
 

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v čase od 10. apríla do 29. mája 2017 výberové štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností - EU SILC 2017. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec pre produkciu pravidelných údajov o chudobe, o príjmoch a životných podmienkach domácností v krajinách Európskej únie.

Výsledky zisťovania sú nielen zdrojom údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia, ale aj podkladom pre analýzy životnej úrovne obyvateľstva a realizáciu koncepčných zámerov a opatrení v oblasti sociálnych politík. Zisťovanie EU SILC sa uskutočňuje podľa porovnateľnej medzinárodnej metodiky (realizuje sa v 28-ich krajinách EÚ, v Nórsku a na Islande), čo zároveň umožňuje aj medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

EU SILC 2017 nadväzuje na zisťovania, ktoré boli realizované v rokoch 2005-2016 (EU SILC 2005 až 2016). Výsledky uvedených výskumov Štatistický úrad SR každoročne prezentuje v publikácii "Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR" a taktiež v publikácii "Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia".

V tomto roku sa zber údajov uskutoční opäť v približne 6 000 náhodne vybraných domácnostiach a v takmer 500 obciach (mestách) Slovenskej republiky. Domácnosti navštívia odborne vyškolení opytovatelia - externí zamestnanci Štatistického úradu SR, ktorí sú povinní pri návšteve domácnosti preukázať sa poverením a preukazom totožnosti.

Základné informácie o zisťovaní sú záujemcom k dispozícii na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky www.statistics.sk v časti Demografia a sociálne  štatistiky, príjmy a spotreba.


 
 

Petícia proti investičnému zámeru „RECYKLÁCIA ZMESOVÝCH ODPADOVÝCH PLASTOV“Vytlačiť
 

Nesúhlas s realizáciou investičného zámeru „Recyklácia zmesových odpadových plastov Zacharovce“

Obyvatelia miestnej časti Vinice, obce Zacharovce, obce Bakta, miestnej časti Vyšná Pokoradz, miestnej časti Nižná Pokoradz ako i samotného mesta Rimavská Sobota začali podpisovú akciu pod petíciu proti investičnému zámeru „RECYKLÁCIA ZMESOVÝCH ODPADOVÝCH PLASTOV“, ktorého navrhovateľom je DUO GLOBE s.r.o. Zacharovce, ktoré má byť realizované v katastrálnom území obce Zacharovce.

S realizáciou predloženého investičného zámeru občania nesúhlasia pretože umiestnenie takého to zaradenia v kat. území, ktoré susedí so zelenou zónou záhradkárskej oblasti šiestich záhradkárskych osád so 400 záhradami a vidieckym bývaním, považujú za príliš veľké riziko pre zdravie obyvateľov a zdravé životné prostredie.

Občania sa obávajú znečistenia ovzdušia, zelene, pôdy, hluku. Sú toho názoru, že takýto typ prevádzky nemá čo hľadať v ich susedstve.

Tento istý projekt len pod iným názvom „Zhodnocovanie odpadových plastov katalytickou depolymerizáciou – Zacharovce“, toho istého navrhovateľa DUO GLOBE, s. r. o. Zacharovce 152 bol predložený na Obecný úrad Zacharovce aj v roku 2014. V novom projekte sa zmenila len skutočnosť, že do projektu bola pribratá spol. EU – INVESTEMENT, s. r. o.  a zmenené štyri technologické  zariadenia. Podstata nového projektu je úplne tá istá.

Z uvedeného projektu priamo vyplýva dôvodná a opodstatnená obava o zdravie obyvateľstva a o zdravé životné prostredie.

Mesto Rimavská Sobota tiež vyjadrilo svoj nesúhlas s plánovaným projektom a v stanovisku,  ktoré zaslalo Ministerstvu životného prostredia SR medzi inými píše:

„že realizácia navrhovanej činnosti môže mať negatívny dopad na užívanie nehnuteľností v súlade s funkciou územia podľa Územného plánu mesta Rimavská Sobota a týka sa vysokého počtu obyvateľov, mesto Rimavská Sobota ako dotknutá obec nesúhlasí s navrhovanou činnosťou „Recyklácia zmesových odpadových plastov Zacharovce“

Petíciu majú občania možnosť podpísať aj v podateľni Mestského úradu na Ul. Svätoplukovej č. 9 v Rimavskej Sobote.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Vážení občania, za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

- v prípade, že Vám v domácnosti vznikne objemný odpad, resp. drobný stavebný odpad ( do 250 kg na jednu domácnosť ročne), ktorý nie je možné uložiť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ste povinný takýto odpad odovzdať do areálu Technických služieb mesta na odbornú likvidáciu
- pokiaľ občan nemá možnosť dopravy, je povinný kontaktovať minimálne 2 pracovné dni vopred zodpovedného pracovníka TSM na telefónnom čísle 0908 342 031 a dohodnúť ďalší postup likvidácie
- je zakázané vykladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob bez takéhoto ohlásenia
- zároveň upozorňujeme všetkých občanov, že stavebný odpad z výmeny bytových jadier a rôznych rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú ohlásenie drobnej stavby, alebo stavebné povolenie, je každý povinný likvidovať odpad zákonným spôsobom na vlastné náklady

 


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 43 32

dnes je: 29.5.2017

meniny má: Vilma

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka