Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Deň Zeme v CVČ RelaxVytlačiť
 

Stáva sa takým súčasným trendom, že takmer na každý deň v roku sa viaže udalosť, ktorú si v daný dátum pripomíname. 22. apríla je Deň Zeme. Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) pripomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované.  Je potrebné si uvedomiť, že zdroje Zeme nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba  venovať otázkam životného prostredia a celosvetovým úsilím chrániť poklady pre budúce generácie tak, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme.

 deň zeme2.jpgVýchovou k ochrane životného prostredia musíme začať už od detí a preto CVČ Relax každoročne ku Dňu Zeme organizuje rôzne aktivity. Aj tohto roku 20. apríla pre deti základných škôl nášho mesta pripravilo CVČ Relax dopoludnie výchovno-vzdelávacích aktivít zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia. Podujatie splnilo svoj cieľ. Účastníci podujatia  sa dozvedeli o ochrane životného prostredia a o zodpovednom prístupe k nemu, aby sme jedli zdravé potraviny, dýchali čistý vzduch, pili čistú vodu... Odchádzali s tým, že je potrebné si uvedomiť, že zdroje Zeme nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba  venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom celosvetového úsilia chrániť poklady pre budúce generácie tak, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme.

Podujatie podporili a spolupracovali s nami: Mesto Rimavská Sobota – Ing. Eva Muráriková, Eviana, n. o. Košice – Ing. Paulína Urdová, Gemersko-malohontské múzeum – Mgr. Monika Gálffyová, Hvezdáreň Rimavská Sobota – RNDr. Daniela a Pavel Rapavý, Správa CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota a Brantner Gemer s. r. o Rimavská Sobota.

deň zeme.jpg

deň zeme1.jpg

deň.jpg

CVČ Relax v Rim. Sobote


 
 

Dni mesta 2018Vytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota Vás srdečne pozýva na Dni mesta, ktoré sa uskutočnia 4.-5. mája na Hlavnom námestí v Rim. Sobote.

Program:

Piatok 4. mája 

9:00 hod.         Mesto deťom – detské tvorivé dielne Škola zručností – vyrobte si darček pre                             seba.

10:00 hod.       Slávnostné otvorenie Dní mesta primátorom  Jozefom Šimkom.  

10:15 hod.       Deti mestu – vystúpenia detí zo ZŠ a MŠ

11:00 hod.       Hasiči deťom – penová šou,  parkovisko pri Dome kultúry

12:00 hod.       Evka Paprčková Soft Spring Fashion Show – očakávaná módna prehliadka                             novej sviežej kolekcie mladej tvorkyne

13:00 hod.       Zahráme vám pre radosť – Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium

14:00 hod.       CVČ Relax – prezentácia tvorivých a pohybových aktivít

15.00 hod.       Cena mesta 2018 – slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, účinkuje                         Maroš Bango

16:00 hod.       Mesto deťom – Šmolshow rozprávkové postavičky pre detičky, mokrá                                       alternatíva v CVČ Relax

17:15 hod.       Maroš Bango – zaspievaj nám

18:15 hod.       Szuperdáridó – zábavné melódie

20.30 hod.       Samuel Tomeček – finalista Superstar

Sobota 5. mája

9:00 hod.         Koncertné dopoludnie: Elektrum - inštrumentálne country

9:30 hod.         Bluetrend – country ako ho nepoznáte 

                        prezentácia vojnových vozidiel, bojovej techniky a uniforiem

11:00 hod.       Tanečný Orchester Rimavská Sobota

Sprievodné podujatia:

4.-5. mája       Jarné trhy

                       Výstava fotografií Rimavská Sobota a okolie z oblakov – budova Radnice

4. mája           

8:30 hod.         Vedomostná súťaž z histórie II. svetovej vojny a boja proti fašizmu, oblastné                             kolo, CVČ Relax

9:00 hod.         Okresná súťaž družstiev 1. pomoci, námestie Š.M. Daxnera

                        Prezentácia hasičskej techniky – parkovisko pri Dome kultúry 

                        Výstava výtvarných prác ku dňu Sv. Floriána, patróna hasičov – átriová                                   galéria Domu kultúry, vchod „A“

11:00 hod.       Pietna spomienka, kladenie vencov – Námestie Mihálya Tompu

12:30 hod.       Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu – vernisáž v Gemersko-malohontskom                           múzeu

17:00 hod.       Juliana Mrvová – Maľba, vernisáž výstavy – Mestská galérie

5. mája

9:00 hod:         Šachový turnaj – Dom kultúry, veľká zasadačka

17:00 hod.       Veľká folklórna tancovačka – Dom kultúry, estrádna sála

Zmena programu vyhradená   

dni mesta 18 sk.jpg


 
 

2000 eur na dostavbu detského ihriskaVytlačiť
 

odovzdanie.jpg

Symbolický šek na 2000 eur prebral 13. apríla prednosta Mestského úradu Štefan Szántó z rúk marketingového riaditeľa spoločnosti GAS čerpacie stanice Ľuboša Žinčíka. Spoločnosť venovala mestu uvedenú sumu na dostavbu detského ihriska v novozrekonštruovanej Mestskej záhrade.

odovzdanie2.jpg

odovzdanie1.jpg

foto: gecse


 
 

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach - EU SILC 2018Vytlačiť
 

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v čase od 9. apríla do 22. júna 2018 výberové štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností - EU SILC 2018. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec pre produkciu pravidelných údajov o chudobe, o príjmoch a životných podmienkach domácností v krajinách Európskej únie.

Výsledky zisťovania sú nielen zdrojom údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia, ale aj podkladom pre analýzy životnej úrovne obyvateľstva a realizáciu koncepčných zámerov a opatrení v oblasti sociálnych politík. Zisťovanie EU SILC sa uskutočňuje podľa porovnateľnej medzinárodnej metodiky (realizuje sa v 28-ich krajinách EÚ, v Nórsku a na Islande), čo zároveň umožňuje aj medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

EU SILC 2018 nadväzuje na zisťovania, ktoré boli realizované v rokoch 2005-2017 (EU SILC 2005 až 2017). Výsledky uvedených výskumov Štatistický úrad SR každoročne prezentuje v publikácii "Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR" a taktiež v publikácii "Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia".

V tomto roku sa zber údajov uskutoční v približne 6 700 náhodne vybraných domácnostiach a v takmer 340 obciach (mestách) Slovenskej republiky. Domácnosti navštívia odborne vyškolení opytovatelia - externí zamestnanci Štatistického úradu SR, ktorí sú povinní pri návšteve domácnosti preukázať sa poverením a preukazom totožnosti.

Základné informácie o zisťovaní sú záujemcom k dispozícii na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky www.statistics.sk v časti Demografia a sociálne štatistiky, príjmy a spotreba.


 
 

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) v domácnostiach a u jednotlivcov v roku 2018Vytlačiť
 

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v čase od 19. apríla do 31. mája 2018 výberové štatistické "Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcov" -  IKT 2018. 

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) v domácnostiach a u jednotlivcov v roku 2018 realizuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s vyhláškou ŠÚ SR č. 250/2017 Z. z., z 9. októbra 2017, ktorou sa vydáva "Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 - 2020" a na základe "Nariadenia komisie (EÚ)   č. 2017/1515, ustanoveného 31. augusta 2017."

Cieľom uvedeného štatistického zisťovania je zistiť vybavenosť domácností informačnými  a komunikačnými technológiami, zaznamenať úroveň znalostí a zručností obyvateľstva  a schopnosť využitia IKT. Výsledky zisťovania budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií aj pri medzinárodnom porovnávaní.

K hlavným témam zisťovania v referenčnom roku 2018 podľa príslušného nariadenia komisie EÚ bude patriť :

prístup k vybraným informačno-komunikačným technológiám v domácnostiach

využívanie internetu jednotlivcami

elektronický úrad - kontakt s verejnými inštitúciami cez webové stránky

elektronický obchod - druhy tovarov a služieb zakúpených alebo objednávaných cez internet pre osobnú potrebu jednotlivcami

ochrana osobných a dôverných údajov na internete

používanie IKT v práci

digitálne zručnosti jednotlivcov

sociálno-demografické charakteristiky (vek, vzdelanie, ekonomické postavenie, zamestnanie, príjem)

Zisťovanie (IKT) sa uskutoční v náhodne vybraných domácnostiach na území Slovenskej republiky v termíne od 19. apríla do 31. mája 2018. Odborne vyškolení externí opytovatelia ŠÚ SR budú zisťovať a zapisovať požadované údaje za domácnosť a vybraného jednotlivca do dotazníka alebo tabletu.

V roku 2018 bude pozornosť zisťovania zameraná na otázky týkajúce sa používania informačno-komunikačných technológií v práci. U pracujúcich jednotlivcov sa bude sledovať používanie počítačov, laptoptov, smartfónov alebo tabletov v ich hlavnom platenom zamestnaní a tiež používanie iných elektronických zariadení alebo prístrojov riadených počítačom (napr. vo výrobných linkách, v dopravných alebo iných službách).


 
 

V meste pokračujú opravy ciest a chodníkov Vytlačiť
 

Začiatkom mesiaca apríl 2018 sme začali so sľúbenými rekonštrukčnými prácami a pokračovaním asfaltovania ciest v našom meste. Ku koncu r. 2017 sme zaasfaltovali od začiatku minulého volebného obdobia 104 ulíc a chodníkov.  
V rámci teraz začatej rekonštrukcie zaasfaltujeme ďalšie ulice i chodníky v nasledovných lokalitách :
- Sabová, garáže Rožňavská, Družstevná – vnútroblok, Bakulínyho, Hurbanová, Šrobárová, Kpt. Šmála, Jánošíková, Janka Kráľa + garáže, ul. Železničná, P.Hostinského pred bytovkami, J. Bodona, Kirejevská, Kraskova, Hatvaniho, Hostinského , E. Putru, Dobšinského – chodník, Sídlisko Rimava B-1, Gaštanová, Škultétyho, Sídlisko Rimava 1,3,5,7, ul. Záhradnícka, Pivovarská, Cestárska, cesta vedúca do rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda, Ul. Malohontská 18-26, medzibloky na Ul. Športovej, parkoviská L. Svobodu 1-12, Mojín, Vinica , Tormáš, Sobôtka 96-99 + garáže.

opravy.jpgopravy1.jpgopravy2.jpgopravy3.jpg

Jozef Šimko, primátor mesta


 
 

Týždeň maďarských chutíVytlačiť
 

Maďarské špeciality sa podávali minulý týždeň v zariadeniach tunajšej Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rim. Sobote Čierny orol s Junior Komplex.

kuchyňa1.jpg

 

Počas týždňa maďarskej kuchyne mali Rimavskosoboťania možnosť pochutnať si na špecialitách akými sú vyprážané kuracie prsia plnené syrom a šunkou,  Halászlé,  kuracie prsia plnené ovocím, fazuľová polievka Jókai, gulášová polievka či držky. Servírovala sa aj debrecínska plnená kapusta, polievka pre mládencov či koleno na pekárkin spôsob. Nechýbala ani obľúbená sladká pochúťka halušky Somlói. Toto všetko pre návštevníkov pripravili žiaci a zamestnanci školy v spolupráci s partnerskou školou z Egru.

kuchyňa 2.jpg

Podľa riaditeľa Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jaroslava Bagačku je týždeň maďarskej kuchyne veľmi obľúbený. „V našich prevádzkach prebieha už vyše 15 rokov. Spočiatku sme ho organizovali s partnerskou školou z Ózdu. Neskôr sme nadviazali spoluprácu so školou v Egri, s ktorou túto akciu organizujeme. Je to recipročná akcia, pretože my tam chodievame na Týždeň slovenskej kuchyne, pričom varia naši majstri odbornej výchovy a žiaci,“ uviedol riaditeľ školy a dodal, že partneri z Egru sa pravidelne zúčastňujú aj iných akcií, vrátane podujatia Four Fest či futbalového turnaja. Pripomenul tiež, že maďarská kuchyňa patrí medzi najlepšie v Európe a na začiatku 20. storočia bola dokonca vyhlásená za najlepšiu. Podľa Bagačku je cieľom podujatia výmena skúseností pri príprave jedál, ako aj výmena skúseností žiakov a pedagógov, ktorí sú na stáži a doplnil, že zároveň chcú aj takýmto spôsobom prispieť k dobrým slovensko-maďarských vzťahov. Na otvorení podujatia sa zúčastnili aj predstavitelia partnerskej školy z Egru. Hlavný zástupca riaditeľky partnerskej školy u Egru János Stauderer vo svojom príhovore okrem iného spomenul, že práve gastronómia je oblasť, ktorá spája dva susedné národy – maďarský a slovenský. 

kuchyňa3.jpg

foto: Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rim. Sobote


 
 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota na školský rok 2018/2019Vytlačiť
 

 

 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota na školský rok 2018/2019

 

Zápis detí do materských škôl na školský rok 2018/2019 sa realizuje v zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Zápis detí v jednotlivých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota sa koná od 02.05.2018 do 04.05.2018

 

Viac informácií ako aj žiadosť o prijatie dieťaťa nájdete na webových stránkach jednotlivých materských škôl alebo počas dní otvorených dverí, ktoré organizujú.

 

Materská škola – Óvoda, Daxnerova 30/486, Rimavská Sobota, http://msdaxnerovars.webnode.sk/

Materská škola, P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota, http://dobsinskeho-ms.webnode.sk/

Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota, http://mshatvaniho.wix.com/materskaskolahatvaniho

Materská škola, Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota, http://ms-rimava.webnode.sk/

Materská škola, Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota  https://www.msroznavska.sk/

Materská škola – Óvoda, Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota, http://msrybarska.webnode.sk/ 

 

Základná škola s materskou školou, Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota, https://duzavskacesta.edupage.org/

 

Podľa § 59 školského zákona č. 245/2008 Z.z. sú prednostne prijímané deti do MŠ:

1. deti 5- 6 ročné, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou


 
 

Do práce na bicykli 2018Vytlačiť
 

Dňa 9. apríla 2018 mesto Rimavská Sobota sa zaregistrovalo do celonárodnej kampane :

„Do práce na bicykli 2018“.

Zaregistrovaním samosprávy do celonárodnej kampane je otvorená cesta pre tých obyvateľov mesta, ktorí sa chcú tejto akcie zúčastniť.

Cieľom tejto akcie je motivovať obyvateľov mesta k využívaniu bicykla na prepravu do práce.

Na celoslovenskej úrovni ju od roku 2014 organizuje občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, vyhlasovateľom je národný cyklokoordinátor Peter Klučka. Hlavným partnerom kampane je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

         Pravidlá a realizácia súťaže ako aj podrobné informácie o prebiehajúcej akcii sú uvedené v štatúte súťaže, ktorý je dostupný na webovej stránke:

www.dopracenabicykli.eu.

Koordinátorkou prebiehajúcej súťaže na úrovni samosprávy je  Mgr. Kvetoslava Gembiczká.

tel. kontakt: 047/5604681

mail-ový kontakt: kvetoslava.gembiczka@rimavskasobota.sk

        

         Súťaže sa môžu zúčastniť tímy  študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú. Títo študenti musia v deň začiatku kampane, t.j. 1.5.2018, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.

Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií. Jeden tím môže mať 2- 4 členov.

picture1.jpg


 
 

Jarné upratovanie 2018Vytlačiť
 

Vážení občania,

tak ako každý rok, aj teraz v termíne od 12.04.2018 do 17.05.2018 sa bude uskutočňovať jarné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného   harmonogramu.   Mobilný   zber   nebezpečných   odpadov   sa   uskutoční

dňa 12. 05.2018 /sobota/. Žiadame občanov, aby túto možnosť maximálne využili.

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JARNÉ UPRATOVANIE: 

12.04.–19.04.2018
Ul. K.Mikszátha - parkovisko
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. Školskej
Nám. Š.M.Daxnera - parkovisko KD
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete

19.04. – 26.04.2018
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska  oproti obchodu a budovy bývalej materskej školy Ul.A. Markuša
Tomašová – Ul. Tomašovská  pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu
Bývalá ubytovňa MsBS na Ul. Gorkého

26.04. –03.05.2018
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Sobôtka – stará časť
Vinica –  autobusová zastávka vrch
Vinica – pod Oštromom

03.05. – 10.05.2018
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
Sabová - pri bytovkách

10.05. – 17.05.2018

Ul. Dobšinského

Veľkoobjemový kontajner   -   VOK je určený na zber  objemového odpadu.

Do tohto VOK v žiadnom prípade nepatrí nasledovný odpad : stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky, výbojky, monočlánky,  akumulátory, obaly z náterových hmôt) a pod. Odpad zo zelene, ktorý nebol z akéhokoľvek dôvodu skompostovaný, bude možné v tých istých termínoch umiestniť ku kontajnerom ( VOK ).  Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka odovzdať zdarma v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa : 12.05.2018/sobota/

Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a      požiadaviek.
Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy – č. tel. 5604648 a vo fi. DETOX – č.tel. 5604153


 
 

Jarmok pri príležitosti Dní mestaVytlačiť
 

Vážení občania a podnikatelia !

 

Mesto Rimavská Sobota usporiada v dňoch 4. a 5. mája 2018 Jarmok pri príležitosti Dní mesta, na ktorý Vás srdečne pozývame. Na Hlavnom námestí a na ul. Povstania bude sústredený najmä rozličný spotrebný tovar a ľudovoumelecké predmety, na Malohontskej ul. pri pošte občerstvenie a na Jánošíkovej ul. kolotoče. V prípade záujmu podnikateľov o predajné miesto je potrebné telefonicky sa kontaktovať  na tel. č. 047/5604665, príp. 047/5604685. Povolenia sa vydávajú od 4. apríla 2018.

 

Vážení občania a predávajúci, tešíme sa na Vašu účasť !


 
 

Jarné vypaľovanie trávnatých porastov – upozornenie !!!Vytlačiť
 

V súvislosti s nastávajúcim jarným obdobím, teplým a suchým počasím, ktoré je charakterizované enormným nárastom vzniku požiarov v prírodnom prostredí z dôvodu zámerného vypaľovania, spaľovania a nedbanlivosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania trávnatých porastov, kríkov a zakazuje zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 € a fyzickým osobám  až do výšky 331 €.

          Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru !

plagat.jpg


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkách a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkám napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

qrkody noviny.jpg


 
 

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníkaVytlačiť
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Mesto Rimavská Sobota, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

 • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie TSP v obciach. NEOTVÁRAŤ!“  

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 •  životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.[1]

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,[2] alebo
 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov [3] alebo
 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci. 

 

Výberové kritériá na pozíciu TSP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

Ďalšie vzdelávania môžu byť realizované prostredníctvom:

 • špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
 • akreditovaných kurzov,
 • iného typu vzdelávania v sociálnej oblasti, certifikovaných sociálno-psychologických výcvikov a supervíznych programov.
 1. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v  komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).
 2. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Miestom výkonu práce je kancelária TSP na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote.

 

Popis práce TSP:[4]

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami,  odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, individuálne plánovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní ľudských a občianskych práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí;
 • sprevádzanie človeka, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, v prípade potreby koordinácia pracovných aktivít so zainteresovanými a neziskovými inštitúciami a ďalšie.

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

                                                                                               JUDr. Jozef Šimko

                                                                                                 primátor mesta

 

[1] Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.

[2] V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3] V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[4] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.


 
 

Oznam o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota ako správca miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady informuje obyvateľov mesta a mestských častí o novom spôsobe výrubu poplatku a to nasledovne:

- každý obyvateľ, ktorý k 31.03.2018 dovŕši vek 18 rokov obdrží samostatné rozhodnutie na miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,

- obyvateľ mladší ako 18 rokov je automaticky priradený k matke ako zákonnému zástupcovi.

Tak ako aj v predchádzajúcom období je možnosť platenia miestneho poplatku na splátky :

1.splátka do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

2.splátka do 30.06.2018

3.splátka do 31.08.2018.

Splátkový kalendár uvedený na rozhodnutí samozrejme nevylučuje možnosť jednorázovej úhrady celého poplatku.

Pre vyššie uvedené zmeny sa vedenie mesta rozhodlo z dôvodu jednoduchšieho a efektívnejšieho vymáhania daňových nedoplatkov.

Doterajšia výška poplatkov sa nemení !


 
 

Primátor písal poslancovi Národnej rady SR Vytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota, Primátor, Hlavné námestie 2, 979 01 Rimavská Sobota

 

                                                                                            Váž. pán
                                                                                             Mgr. Michal Bagačka
                                                                                             poslanec NR SR

 

Vážený pán poslanec NR SR!

     V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe mienilo Ministerstvo vnútra SR realizovať zriadenie klientského centra v meste Rimavská Sobota. Klientské centrum má plniť úlohu jednotného kontaktného a administratívneho miesta pre občanov s možnosťou kompletného vybavenia správnej agendy súvisiacej s výkonom miestnej štátnej správy za účelom realizácie zákonov a cieľov vytýčených v programovom vyhlásení Vlády SR na roky 2012 až 2016, obsiahnuté v programe ESO.

     Z uvedeného dôvodu prebiehali od roku 2014 rokovania medzi Ministerstvom vnútra SR a Mestom Rimavská Sobota za účelom hľadania vhodných priestorov pre umiestnenie klientského centra v Rimavskej Sobote.

     Naše mesto pristúpilo k požiadavkám zo strany Ministerstva vnútra SR seriózne a vynaložilo aj nemalé finančné prostriedky na vyhotovenie znaleckého posudku za účelom ocenenia bývalého Župného domu vo vlastníctve mesta, ktoré je aj v súčasnosti sídlom Okresného úradu v Rimavskej Sobote a má sa stať sídlom klientského centra.

     Keďže okolo realizácie zámennej zmluvy medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR a Mestom Rimavská Sobota je záhadné ticho, požiadali sme Ministerstvo vnútra SR listom zo dňa 13.01.2016 o zaujatie stanoviska, či vôbec dôjde k samotnej realizácii zámeny. Generálny riaditeľ sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra SR Ing. Róbert Pintér nám prípisom zo dňa 08.02.2016 oznámil, že zámer sa do konca volebného obdobia zrejme nepodarí zrealizovať.

     Vzhľadom k tomu, že od parlamentných volieb už uplynuli pomaly dva roky, sa na Vás obraciam so žiadosťou o preverenie skutočného stavu vo veci zriadenia klientského centra v Rimavskej Sobote, s osobitným zameraním na využitie bývalého Župného domu.

     Budem rád pán poslanec, ak váhou svojej osobnosti ako poslanec NR SR prispejete k realizácií plánovaného zámeru v záujme občanov mesta i okresu.

 

     S pozdravom

 

JUDr. Jozef Šimko v.r.

                                                                            primátor mesta


 
 

Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská SobotaVytlačiť
 

 

Mesto RS na web final.jpg

Názov projektu:
Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota
Kód ITMS2014+: 310041A734
Prijímateľ: Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
Miesto realizácie projektu: NUTS II Stredné Slovensko, Rimavská Sobota
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 07/2017 – 06/2018
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 29.3.2017
Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:
Celková výška oprávnených výdavkov: 560 057,50 €
Maximálna výška NFP (95 %): 532 054,63 €
Výška spolufinancovania (5 %): 28 002,88 €

Stručný popis a cieľ projektu:
Cieľom projektu je zníženie energetickej záťaže objektu zateplením fasády, strechy a výmenou výplňových konštrukcií fasády - okná, dvere. Z hľadiska tepelnotechnického sa dodatočným zateplením dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu. V rámci rekonštrukcie sa prevedie aj rekonštrukcia vykurovacieho systému tak, aby sa týmito opatreniami znížila celková potreba tepla na vykurovanie. Doba realizácie projektu - 12 mesiacov.

Hlavná aktivita projektu:
34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Hlavná aktivita 1 - Rekonštrukcia / objekt č.5
Hlavná aktivita 2 - Rekonštrukcia / objekt č.7
Hlavná aktivita 3 - Rekonštrukcia / objekt č.9
Hlavná aktivita 4 – Ostatné výdavky / Rekonštrukcia kotolne a stavebný dozor


 
 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

projekt-poriadkovasluzbaRS.jpg


Operačný program:  

 

 

 

 

Operačný program Ľudské zdroje

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:           

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ:     

 

 

 

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Sídlo prijímateľa:

 

 

 

Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

 

 

 

 

 

Názov prioritnej osi:

 

 

 

Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

 

 

 

5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ:   

 

 

 

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Názov projektu:

 

 

 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote

Kód výzvy:  

 

 

 

OPLZ-PO5-2017-1

Kód projektu:

 

 

 

312050J579

Typ projektu:

 

 

 

Dopytovo-orientovaný projekt

Miesto realizácie:

 

 

 

Rimavská sobota

Začiatok realizácie:

 

 

 

december 2017

Ukončenie:

 

 

 

november 2020

Celkové náklady:

 

 

 

201 610,80 €

Výška NFP:

 

 

 

191 530,26 €


 
 

Plán zberu separovaného odpadu 2018Vytlačiť
 


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Cukrovarská 4983
Cukrovarská 4983 (v Tescu),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 321 44 13

ďalšie dni

Utorok 1.5.
Lekáreň Dr. Max (J. Fábryho - Nemocňičná Lekáreň)
J. Fábryho 661/3
047/ 563 24 43
Streda 2.5. - 7.5.
Lekáreň Dr. Max, Cukrovarská 4983
Cukrovarská 4983 (v Tescu),
979 01 Rimavská Sobota
047/ 321 44 13
Streda 2.5. - 7.5.
Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota
047/ 563 43 32

dnes je: 26.4.2018

meniny má: Jaroslava

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka