Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Pozvánka... BESEDA S PETROM LIČKOMVytlačiť
 

              Mestský úrad Rimavská Sobota

              a Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Rimavská Sobota

                               vás pozývajú na

                          Besedu s Gömöri Hírlapom

                       vo štvrtok 25. mája 2017 o 18.00 hod.

      v budove Reformovaného gymnázia M. Tompu v Rimavskej Sobote

                                             Hosťom bude

                     PETER LIČKO- pedagóg a hudobný skladateľ

Moderátor: Juhász Dósa János

Ďalej účinkujú: Roland Botos a Csaba Danyi

Bližšie informácie o hosťovi Petrovi Ličkovi nájdete aj na web stránke mesta:

www.rimavskasobota.sk v článku V hudbe je niečo neuchopiteľné...                                                                                   

getpicture (2).jpg

                                                                                                                        -red-

 


 
 

Noc múzeí a galérií 2017 – XIII. ročníkVytlačiť
 

 

Miesto konania:                     Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Dátum konania:                     20. máj 2017, 18.00 – 23. 00 hod.

           

V sobotu 20. mája 2017 už po trinástykrát ostali brány Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote otvorené do neskorých nočných hodín. Od 18.00 do 23.00 hod. bol pre návštevníkov pripravený bohatý program v rámci podujatia Noc múzeí a galérií – prezentácia remeselnej výroby, výroba cigánskych tkaničiek a mydla, hudobný recitál, divadlo, živé zvieratá a mnoho iného. Každý 100. návštevník dostal od riaditeľky múzea darček, obdarovaný boli 3 návštevníci. Podujatie celkovo navštívilo 548 návštevníkov, z toho bolo 238 detí.

Noc múzeí 3.jpg

            Noc múzeí a galérií sa organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, pod patronátom Rady Európy. Iniciátorom podujatia sú múzeá v Paríži, ktoré každoročne vyzývajú múzeá a galérie v celej Európe k zapojeniu sa do neopakovateľnej noci plnej zážitkov.

            Podujatie slávnostne zahájila riaditeľka Gemersko-malohontského múzea – PhDr. Oľga Bodorová o  18.00 hodine na nádvorí múzea. Hosťom večera bolo Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium v Rimavskej Sobote, ktoré sa na nádvorí múzea predstavilo divadelnou scénkou s názvom „Cigáni idú do neba“. Rovnako sa predstavili v expozícii múzea hudobným recitálom.

Noc múzeí 4.jpg

            V rámci programu bola sprístupnená výstava s názvom Krásavice zahalené v dyme. Historické fajky a fajčiarske potreby zo zbierok Gemersko-malohontského múzea, ktorá predstaví historické fajky zo zbierok múzea, z obdobia 17. až 20. storočia a rôzne pomôcky a potreby, používané pri fajčení a užívaní tabaku. Výstava potrvá do 31. júla 2017. O výrobe fajok v súčasnosti nám porozprával Marek Kando z Ružomberka, jeden zo štyroch výrobcov na Slovensku.

Noc múzeí.jpg

V rámci prehliadky múzea si návštevníci pozreli ďalšie dve výstavy. Výstava Maliar Lučenca. Život a dielo Františka Gyurkovitsa (1876 – 1968) prezentuje maliarovu umeleckú dráhu a jeho osobnosť v kontexte rodinných vzťahov a historicko-spoločenských pomerov doby. Výstava potrvá do 31. júla 2017. Výstava Romano dživipen – Rómsky život, XI. ročník je zároveň aj súťažnou prehliadkou výtvarných prác žiakov základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár, ktorých námetom sú rómska kultúra, život Rómov v minulosti a v súčasnosti, motívy ľudového bývania, kočovania, odievania, vzťah Rómov k hudbe, k remeslám, predstavy o nadprirodzených a rozprávkových bytostiach. Výstava potrvá do 25. júna 2017.

Noc múzeí 7.jpg

            Návštevníci absolvovali aj tradičnú komentovanú prehliadku stálej vlastivednej expozície. Atmosféru nočnej prehliadky múzea dotvorila prezentácia remeselníkov z Gemera-Malohontu, ktorá bola spojená s ukážkou remeselných prác a výrobkov, ich predajom a možnosťou niektoré remeslo aj osobne vyskúšať. Predstavila sa Eva Sojková z Utekáča s pletením cigánskych tkaničiek, Martin Feľbaba z Kokavy nad Rimavicou s pletením lana, Katarína Slaninová z Hrnčiarskych Zalužian s výrobou mydla, Ladislav Hedvigi z Rimavských Zalužian s výrobou drevených kyjatických hračiek, Anna Agócsová z Hajnáčky s ručným a strojovým vyšívaním a Henrieta Babik z Rimavskej Soboty s výrobou bižutérie a dekorácií z korálkov. Na nádvorí múzea deti našli živé domáce zvieratá (ovce, kozy, holuby, sliepky a zajace). Návštevníci si pochutili na guľáši, pečenom mäse a cukrovinkách.

                                             Mgr. Martina Oštrom Mareková (PR-referentka GMM)


 


 
 

Pozvánka... MÁJOVÝ VEREJNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠVytlačiť
 

májový koncert 2017 a.jpg

Základná umelecká škola v Rimavskej Sobote Vás pozýva na

                    MÁJOVÝ VEREJNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ

                        24. mája 2017 o 17.00 hod.

                 V Dome kultúry v Rimavskej Sobote.

Základná  umelecká škola v Rimavskej Sobote oslavuje v tomto školskom roku  svoje 85 - te výročie svojho založenia. Žiaci aj pedagógovia školy sa od prvých rokov svojej existencie podieľali na rozvoji kultúrneho života v meste.

            Tak je tomu aj v súčasnosti... niet podujatia, na ktorom by chýbal dotyk školy. Kultúrnymi programami sa  zúčastňujeme na vernisážach v Gemersko-malohontskom múzeu, v Dome kultúry, v Mestskej galérii. Veľmi úzka je spolupráca v Zbore pre občianske záležitosti pri občianskych obradoch.

P1010089.JPG

            Žiaci úspešne reprezentujú školu na rôznych regionálnych, krajských, či celoslovenských súťažiach. Najlepší absolventi v súčasnosti pokračujú na konzervatóriách,  stredných školách a  vysokých školách umeleckého zamerania.

V hudobnom odbore každoročne uskutočňujeme interné a verejné žiacke koncerty, pre prvé ročníky  základných škôl a materské školy usporiadame výchovné koncerty s oboznámením sa s hudobnými nástrojmi.

Žiaci výtvarného, tanečného, literárno-dramatického odboru sa zúčastňujú mnohých regionálnych, celoslovenských, ale aj medzinárodných súťaží. Medzinárodnému úspechu sa teší aj najmladší odbor, odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

            Za všetkými výsledkami, ktoré žiaci dosahujú, stojí úsilie a práca pedagógov, ale hlavne usilovnosť a vytrvalosť žiakov, ktorí majú možnosť študovať v piatich odboroch našej základnej umeleckej školy.

P1850565.JPG

            Žiakov hudobného, tanečného a  literárno-dramatického odboru budete mať možnosť si vypočuť na verejnom žiackom koncerte ZUŠ dňa 24.5.2017 o 17.00 hod. v divadelnej sále domu kultúry, na ktorý vás týmto srdečne všetkých pozývame.

            Koncert sa bude niesť v duchu spoločného muzicírovania. Žiaci hudobného odboru sa v tomto školskom roku zapojili do nadregionálnej súťažnej prehliadky  v štvorručnej a v komornej hre pod názvom Pódium mladých umelcov, ktorej sa zúčastňujú ZUŠ regiónov Gemer, Malohont a Novohrad. Našu školu  reprezentovali žiaci  v rôznych komorných zoskupeniach tried dychového, gitarového, klávesového, akordeónového, speváckeho a bicieho  oddelenia. Vo svojich kategóriách získali zlaté, strieborné aj bronzové pásma – dychové oddelenie reprezentovali – Melánia Cmoriková, Filip Kántor, Petra Ďurovičová, Sofia Lavríková, Simona Kántorová, Zsófia Molnár, Dominik Melich, Štefan Szaniszló a Matej Stelan Likavec. Gitarové oddelenie zastupovali Christian Matyinko a  Adam Korcsog. V komornom zoskupení sexteta a tria na klavíri hrali René Lecső a Patrícia Plánková, do súťaže v štvorručnej hre sa zapojili Veronika Kántorová, Joel Herwing, Natália Hanusová a Saskia Ostrihoňová a v kvartete na akordeónoch hrali Ema Šárogová a Alex Matzenauer. V kapele si zaspievala Silvia Ligártová a bicie nástroje ovládol Dominik Melich.

P1850632.JPG

             Súťaže sa zúčastnil aj školský spevácky zbor Nádej, ktorý získal zlaté pásmo aj v krajskom kole súťaže Mládež spieva.

            O tom, že deti radi a šikovne spievajú, svedčí aj účasť žiakov speváckeho oddelenia na okresnom kole súťaže Slávik Slovenska, z ktorého Darja Šaminová vo svojej kategórii postúpila do Celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v Rimavskej Sobote. Pekné tretie miesta vo svojich kategóriách si odniesli Karolína Bodorová a Daniel Szaniszló.

            Medzinárodnú reprezentáciu mesta Rimavská Sobota aj ZUŠ má úspešne za sebou spevácky zbor Mystic Choir, ktorý sa koncom februára zúčastnil zahraničného turné v ďalekom Londýne.

P1850705.JPG

            Dennodenne sa stretávame s mladými ľuďmi, pestujeme v nich schopnosti vnímať krásu, rozpoznávať kvalitné umenie od menej kvalitného a do istej miery ho aj vytvárať. Úspechy a výsledky, ktoré naši žiaci dosahujú potvrdili, že má zmysel venovať energiu a úsilie deťom pre ich umelecký rast.

Prijímacie skúšky pre záujemcov o štúdium na ZUŠ budú v dňoch 12. až 15.6.2017.                                    

                                                                    Mgr. Eva Čarnoká, zást. riaditeľa ZUŠ

Kópia - prijímacie skúšky 2017-18 1.jpg

 

 


 
 

Beseda so spisovateľom GUSTÁVOM MURÍNOMVytlačiť
 

plagát G. Murín.jpg

Banskobystrický samosprávny kraj, Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota                                                            Vás pozýva

                                       na besedu so spisovateľom 

                                         GUSTÁVOM MURÍNOM

                                        dňa 30.5.2017 o 11,15 hod.

                                           v podkroví knižnice

                                                                                           

                                                       Bc. Rita Herczegová

                                                       vedúca Útvaru knižnično-informačných služieb

                                                       Knižnica Mateja Hrebendu

 

                                                                                 

 

 


 
 

Romano dživipen– Rómsky život, XI. ročník... Vytlačiť
 

                            Romano dživipen-Rómsky život, XI. ročník

                                          17. máj – 25. jún 2017

Romano dživipen – Rómsky život, XI. ročník

Miesto konania:                     Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Trvanie výstavy:                    17. máj – 25. jún 2017                                  

Kurátor výstavy:                    Mgr. Ľudmila Pulišová                    

           Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, špecializujúce sa na dokumentáciu rómskej kultúry (od roku 1996), opäť pripravuje výstavu detských výtvarných prác pod názvom „ROMANO DŽIVIPEN - RÓMSKY ŽIVOT“, XI. ročník. Výstava je zároveň aj súťažnou prehliadkou, do ktorej sa zapojilo 14 škôl v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. Vernisáž výstavy a vyhodnotenie detských prác sa uskutoční v stredu 17. mája 2017 o 13.00 hod. Výstava potrvá do 25. júna 2017.

Výstava- rómovia 4.jpg
Cieľom výstavy „Romano dživipen – Rómsky život“ je  podporiť rozvoj fantázie a tvorivosti u detí a zároveň prehĺbiť ich záujem o hmotnú a duchovnú kultúru Rómov. Z toho dôvodu je námetom detských kresieb rómska kultúra, život Rómov v minulosti a v súčasnosti, motívy ľudového bývania, kočovania, odievania, vzťah Rómov k hudbe, k remeslám, predstavy o nadprirodzených a rozprávkových bytostiach, teda všetko, čo charakterizuje rómske etnikum. Pri príprave XI. ročníka výstavy Gemersko-malohontské múzeum oslovilo základné školy v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár.

Výstava- Rómovia 5.jpgVýstava- Rómovia 9.jpgVýstava- Rómovia 7.jpg

Výstava- rómovia 6.jpgVýstava- rómovia 8.jpgTento rok sa do súťaže zapojilo 14 škôl, ktoré poslali spolu 79 výkresov. Tie boli rozdelené do dvoch kategórií - I. kategória (1. - 4. ročník) a II. kategória (5. - 9. ročník). Zaslané práce hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Daniela Páneková, ktorá vyučuje výtvarnú výchovu v Základnej umeleckej škole v Rimavskej Sobote, z Gemersko-malohontského múzea - PhDr. Oľga Bodorová - riaditeľka múzea, Mgr. Angelika Kolár – historička umenia múzea, Alžbeta Nagyová – konzervátorka a výtvarníčka múzea a Mgr. Ľudmila Pulišová – etnografka múzea a kurátorka výstavy. V každej kategórii bolo udelené prvé, druhé a tretie miesto a dve čestné uznania.

Umiestnenie jednotlivých žiakov je nasledovné:

I. kategória (1.- 4. ročník):

1. miesto: Martin Pinka, 2. ročník, ZŠ Málinec

2. miesto: Rudolf Oláh, 2. ročník,  ZŠ Hodejov

3. miesto: Sebastián Balog, 2. ročník, ZŠ Hodejov

Čestné uznanie: Perla Oláhová, 1. ročník, ZŠ s MŠ Cinobaňa

Čestné uznanie: Andrejka Horváthová, 4. ročník, ZŠ Sirk

II. kategória (5.- 9. ročník):

1. miesto: Silvester Lacko, 6. ročník, ŠZŠ Reedukačné centrum, Čerenčany

2. miesto: Roland Bogdán, 6. ročník, ZŠ Hodejov

3. miesto: Norbert Bohó, 6. ročník, ZŠ Hodejov 

Čestné uznanie: Ján Krištof, 6. ročník, ZŠ Reedukačné centrum, Čerenčany

Čestné uznanie: Rebeka Ruszóová, 5. ročník ZŠ s MŠ Jelšava

Výstava- Rómovia 2.jpgVýstava- Rómovia.jpg

                                                                       Mgr. Ľudmila Pulišová (etnologička GMM)

                                                                       Foto: A. Gecse

 

                                                           


 
 

BlahoželanieVytlačiť
 

molitoris.jpgDňa 13. mája 2017 sa dožil 90 rokov

Mgr. Július Molitoris

regionálny historik, publicista, redaktor,

dlhoročný spolupracovník Gemerských zvestí.

Srdečne blahoželáme!

                 Redakcia Gemerských zvestí

                 a Gömöri Hírlap


 
 

Slávik Slovenska 2017Vytlačiť
 

Plaga?t_Sla?vik Slovenska_KK_17.jpg

Okresný úrad Banská Bystrica- Odbor školstva, Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote

                                                           Vás pozýva

                               na XXVII. ročník krajského kola speváckej súťaže

                                   v interpretácii slovenskej ľudovej piesne

                                                   Slávik Slovenska 2017

                                               dňa 7. júna 2017 o 9.00 hod.

                           vo veľkej zasadačke Okresného úradu v Rimavskej Sobote.

                                                                                                        

                                                                               PaedDr. Dana Spišáková

                                                                                CVČ - RELAX


 
 

MALIAR LUČENCA- Život a dielo Františka Gyurkovitsa Vytlačiť
 

Miesto konania:         Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Kurátorka výstavy:    Mgr. Andrea Németh Bozó (Novohradské múzeum a galéria                                           v Lučenci)

Trvanie výstavy:        11. máj – 31. júl 2017

            Vo štvrtok, 11. mája 2017 o 15.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutočnila vernisáž výstavy “Maliar Lučenca. Život a dielo Františka Gyurkovitsa (1876 – 1968)“. Ide o reprízu výstavy, ktorú usporiadalo Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v roku 2016, pri príležitosti 140. výročia narodenia umelca. Výstava je dvojjazyčná (v slovenskom a maďarskom jazyku) a potrvá do 31. júla 2017.

                                                                                        Maliar Lučenca.jpgMaliar Lučenca 2.jpgMaliar Lučenca 3.jpgMaliar Lučenca 5.jpgMaliar Lučenca 6.jpg

                                                                                           -red-, Foto: A. Gecse


 
 

Štvrtý koncert Hudobnej jariVytlačiť
 

V utorok 16. mája 2017 o 19.00 hod. sa v divadelnej sále Domu kultúry konal štvrtý koncert Hudobnej jari. Vystúpili na ňom Alisa Yajima (Japonsko) a Ádám Baráz (MR).                                                                                                                         

Hudobná jar.jpgHudobná jar 2.jpgHudobná jar 4.jpgHudobná jar 5.jpgHudobná jar 3.jpg

                                                                                        -red-, Foto: A. Gecse


 
 

Gemersko-malohontské múzeum vydalo nový ZborníkVytlačiť
 

Tlačová správa

Vydanie Zborníka Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT 12, 2016

zbornik titulna strana.jpgGemersko-malohontské múzeum (ďalej GMM) už od roku 2005 kontinuálne vydáva publikáciu pod názvom Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT. Prináša v nej najnovšie výsledky práce odborných pracovníkov múzea ako aj externých prispievateľov z iných múzeí, vedeckých a univerzitných pracovísk. Tematické zameranie príspevkov sa sústreďuje na bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu Gemera-Malohontu, prípadne blízkeho Novohradu. Obsahovo sa zborník člení na kapitoly podľa odborov zastúpených v múzeu, a to: prírodné vedy, archeológia, história, etnológia a história umenia.

V najnovšom 12. ročníku zborníka sa čitatelia z oblasti prírodných vied môžu oboznámiť s výskytom a rozšírením kuvika obyčajného v južnej  a centrálnej časti Rimavskej kotliny ako aj s neobvyklým správaní labutí hrbozobých vo Včelinciach, čo je vlastne doplnením štúdie z predchádzajúceho ročníka zborníka. Autorkou oboch príspevkov je Monika Gálffyová, biologička GMM. V odbore archeológia prinášame výsledky nedeštruktívneho geofyzikálneho prieskumu zaniknutého Kostola sv. Michala (?) v Šuriciach, ktorý vykonal Ján Tirpák z Gemologického ústavu Fakulty prírodných vied UKF v Nitre v spolupráci s archeológom GMM Alexandrom Botošom. Alexander Botoš je zároveň autorom aj druhého príspevku, ktorý prináša výsledky archeologického výskumu na Hatvaniho ulici v Rimavskej Sobote. Zaujímavé nálezy keramických fajok pochádzajú z archeologického výskum na Muránskom hrade, o čom referujú autori Vladimír Mitáš a Róbert Malček. Regiónu Novohrad sa týka ďalší archeologický príspevok, z pera Róberta Malčeka a  Viktórie Tittonovej, ktorý pojednáva o neskororenesančnom opevnení fiľakovského Dolného hradu. V odbore história sa témou baníctva zaoberajú autori Ján Kilík a Arpád Lőrincz. Viliam Stockmann a Štefan Koháry predstavujú prírodný a technický unikát Plešivskej planiny- tzv. Serényiho studňu. Príspevok Jána Aláča  upriamuje pozornosť na často prehliadané svedectvá o minulosti, ktoré vo forme odkazov a záznamov môžeme nájsť na netradičných miestach v kostoloch, mlynoch, knihách a pod. Dejinám kokavských papierní sa vo svojej štúdii venuje Ján Žilák. Bohatý archív GMM skrýva mnohé dokumenty, na základe ktorých je možné čiastočne mapovať jednotlivé obdobia histórie múzea. Výsledkom vedecko-výskumnej úlohy historičky GMM Anity Tóthovej je aj príspevok Gemersko-malohontské múzeum v čase druhej svetovej vojny. Eleonóra Blašková sa venuje životu členov rodiny Kemenczkých a Szabó, ktorí hoci pôsobili prevažne v Košiciach ich miestom posledného odpočinku sa stal cintorín v Rimavskej Sobote. Osudy židovskej modlitebne v Tisovci približuje príspevok Dušana Hutku. V odbore etnológia nájdeme dva príspevky. O Zväze Cigánov – Rómov v okrese Rimavská Sobota píše etnologička GMM Ľudmila Pulišová a téme súkenníctva a gubárstva v Klenovci sa venuje etnologička Novohradského múzea  a galérie v Lučenci Michaela Škodová. Posledným odborným celkom je história umenia a pamiatková starostlivosť. V rámci tohto odboru Angelika Kolár referuje o reštaurovaní a histórii predmetu zo zbierok GMM – veľkorozmerného sadrového reliéfu, ktorý znázorňuje založenie Uhorskej akadémie vied od sochára Barnabása Hollóa a Edita Kušnierová  približuje  záchranu historického organa z kostola v Brdárke. V závere zborníka prinášame krátku recenziu Leona Sokolovského, v ktorej predstavuje publikáciu Martina Rieckeho Dejiny Malohontského seniorátu.

Všetky príspevky zborníka sú recenzované odborníkmi z jednotlivých vedných odborov. Zostavovateľkou a zodpovednou redaktorkou je riaditeľka GMM Oľga Bodorová. Zborník  je určený širokému okruhu záujemcov a  priaznivcom prírody, histórie, hmotnej a duchovnej kultúry regiónu Gemer-Malohont. Je tiež určený žiakom a študentom nakoľko obsahuje príspevky, ktoré dopĺňajú učivo na úrovni všetkých typov škôl.

Vydanie zborníka z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je možné si ho zakúpiť v pokladni GMM za cenu 4 €. 

obsah 1.jpgobsah 2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Mgr. Angelika Kolár

                                   historička umenia GMM a výkonná redaktorka zborníka

 


 
 

Mažoretky ESTRELLA – MAJSTERKY SR A 1. VICEMAJSTERKY SRVytlačiť
 

   V Spišskej Novej Vsi sa v dňoch 5.-7.mája  2017 konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v mažoretkovom športe. Majstrovstiev sa zúčastnilo 30 súborov (1500 mažoretiek) z rôznych kútov Slovenska. Zastúpenie na MSR mala aj Rimavská Sobota. Mažoretkový súbor Estrella sa na MSR dlhé mesiace poctivo pripravoval.

18301293_1515989315079275_6536803367573491030_n.jpg

 V sobotu sa súťažilo v tanečných kategóriách: sólo, duo, trio, miniformácie (s počtom členov do 7). Nasledujúci deň sa  jednotlivé súbory prezentovali s veľkými choreografiami. Všetky prezentované choreografie boli na vysokej úrovni, preto rozhodovanie domácich a medzinárodných porotcov bolo veľmi náročné. Pri tanci s náčiním ( baton, pom – póm) sa osobitne hodnotí: technika pri práci s náčiním (napr: vyhadzovanie, úchopy, otočky), pohybová technika a celková choreografia.

18342299_1515988925079314_3359659221459271487_n.jpg

    Naše dievčatá na Majstrovstvách SR  súťažili s 10 choreografiami. V miniformáciách súťažili aj naše kadetky ( baton), sólistky Daniela Petrincová (junior – baton), Vanesa Litavská ( junior – pom – póm), Viktória Gémešiová ( senior – baton, 2-baton). V nedeľu sme súťažili s miniformáciou flag  (MAJSTERKY SR), miniformácia – senior – mix, Veľká formácia – junior – klasik – baton ( 1. miesto), Veľká formácia – senior – klasik – baton (I. VICEMAJSTERKY SR), Veľká formácia – senior – klasik – pom –póm (I. VICEMAJSTERKY SR).

18518444_1523658990978974_348654981_n.jpg18553936_1721066711267198_222632333_o.jpg

 Spolu s titulmi sme získali aj nominácie na Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať 21.- 25.6.2017 v GIULIANOVE v Taliansku.  

 Srdečné a obrovské ĎAKUJEME patrí našim rodičom, krajčírke (Katarína Sojková) a všetkým tým, ktorí nám fandia a pomáhajú.

Naše ocenenia:

Miniformácia – junior – FLAG – MAJSTER SLOVENSKA

Veľká formácia – junior – KLASIK – BATON – 1. MIESTO

Veľká formácia  - senior – KLASIK – POM - PÓM – 1.VICEMAJSTER SLOVENSKA

Veľká formácia-  senior – KLASIK - BATON - 1.VICEMAJSTER SLOVENSKA

Miniformácia – kadet –BATON  - 11. miesto

Sólo -  junior –BATON -  Daniela Petrincová – 13. miesto

Sólo – junior – POM - PÓM – Vanesa Litavská – 14. miesto

Sólo – senior- 2 BATON - Viktória Gémešiová – 6. miesto

Sólo – senior-  BATON - Viktória Gémešiová – 9. miesto

Miniformácia – senior – mix – 9. miesto

18493513_1721064047934131_1810342329_o(1).jpg

18554576_1721064044600798_1864101779_n.jpg18553067_1523667500978123_1236090225_o.jpg18493406_1523661224312084_459500619_o.jpg

Link na video: https://www.youtube.com/watch?v=BnsdxP7c_Wk

                                                                                    PaedDr. Ivana Pivarníková

                                                                                    CVČ Relax


 
 

Krásavice zahalené v dymeVytlačiť
 

pozvanka krasavice zahalane v dyme.jpg

Tlačová správa k výstave

 Krásavice zahalené v dyme  

Historické fajky a fajčiarske potreby zo zbierok Gemersko-malohontského múzea

Miesto konania:                     Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Trvanie výstavy:                    20. máj – 31. júl 2017           

Kurátor výstavy:                    PhDr. Alexander Botoš                                

            V sobotu, 20. mája 2017 o 18.00 hod. bude v priestoroch Gemersko-malohontského múzea sprístupnená výstava „Krásavice zahalené v dyme. Historické fajky a fajčiarske potreby zo zbierok Gemersko-malohontského múzea.“ Výstava predstaví historické fajky zo zbierok Gemersko-malohontského  múzea,  z obdobia 17. až 20. storočia. Výstava bude sprístupnená v rámci programu Noci múzeí a galérií 2017 a potrvá do 31. júla 2017.

            Zbierku fajok múzea predstavuje takmer 100 kusov fajok. V zbierke sú zastúpené fajky vyrobené z rôznych druhov materiálu, ako  hlina, drevo, porcelán, sepiolit alebo parožie.

Z chronologického hľadiska je zaujímavá keramická fajka opatrená zelenou glazúrou a plochým rebrom. Fajka bola objavená počas archeologického výskumu Hlavného námestia v Rimavskej Sobote. Táto fajka predstavuje najstaršiu fajku zo zbierok múzea a pochádza zo 17. storočia. V zbierke sú zastúpené aj turecké fajky pochádzajúce zo 17. storočia.

V zbierke fajok múzea majú výnimočné postavenie fajky z pozostalosti rimavskosobotského rodáka a zakladateľa uhorského klasicistického sochárstva Istvána Ferenczyho (1792 – 1856). 

Mimoriadny umelecký a estetický zážitok poskytne luxusná fajka zhotovená zo sepiolitu. Krk fajky je realisticky a plasticky stvárnený vo forme ľudskej ruky, v ktorej sedí žena – matka na rukách držiac dve malé deti.

Na výstave je prezentovaná aj fajka vysokej historickej hodnoty. Predstavuje ju dvojdielna fajka vyrobená zo sepiolitu a podľa nápisu na striebornom vrchnáčiku hlavičky usudzujeme, že fajka patrila dedičnému trenčianskemu a liptovskému županovi Štefanovi Illesházymu (1762 – 1838). Fajka pochádza z roku 1818.

            Na sprístupnenej výstave sa návštevníci môžu oboznámiť aj s pomôckami a potrebami, ktoré boli používané pri fajčení a užívaní tabaku. Vystavené sú rôzne druhy stojanov na fajky (pipatórií), rôzne druhy  mešcov  na tabak, rôzne druhy tabatierok na šnupací tabak, ocieľky na zapaľovanie fajok, náradie na čistenie fajok, ako aj rôzne druhy zápaliek  a popolníkov.

                                                             PhDr. Alexander Botoš (archeológ GMM)

 

                                               


 
 

Výborný koncert pedagógov a žiakov konzervatóriaVytlačiť
 

Dňa 9. mája sa v divadelnej sále Domu kultúry uskutočnil slávnostný koncert pedagógov a žiakov Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Rimavskej Sobote. Hosťom programu bol orchester Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Košiciach.

Koncert- konz..jpgKoncert- konz. 3.jpgKoncert- konz. 2.jpgKoncert- konz. 5.jpgKoncert- konz. 6.jpgKoncert- konz. 9.jpg

Na koncerte odzneli skladby F. Lehára, F. Chopina, J. S. Bacha, H. Villa- Lobosa a aranžmá jazzových skladieb. Zahral aj orchester a zbor Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Rimavskej Sobote.

Koncert- konz. 7.jpgKoncert- konz. 4.jpg

                                                                                                   


 
 

RIMAVSKÁ SOBOTA NA HISTORICKÝCH POHĽADNICIACHVytlačiť
 

Turistické informačné centrum mesta Rimavská Sobota Vás pozýva na zaujímavú výstavu Rimavská Sobota na historických pohľadniciach. Výstava zachytáva fotoobjektívom Rimavskú Sobotu v rôznych historických obdobiach. Pohľadnice sú zo zbierky Jozefa Fodora. Výstava je nainštalovaná na prízemí Radnice a potrvá do 10. júna. 

vystava pohladnice.jpg

                                                                                                                      -red-

 


 
 

Michal Machciník, Pocta ďatľoviVytlačiť
 

Mestská galéria Rimavská Sobota

Výstava: Michal Machciník, Pocta ďatľovi

vernisáž v piatok 5. mája 2017 o 17,00 hod.

kurátorka výstavy: Gabriela Garlatyová

trvanie výstavy: do konca júna 2017

otvorené: pondelok – piatok: 9.00 – 17.00 Hlavné námestie 5, Rimavská Sobota

www.mgrs.sk, mestskagaleriars@rsnet.sk

pozvankaWeb.png

Výstavy Mestskej galérie v Rimavskej Sobote z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Michal Machciník
Pocta ďatľovi

Michal Machciník je absolventom sochárskeho ateliéru prof. Juraja Bartusza, čo do istej miery ovplyvnilo aj jeho tvorivé myslenie, najmä smerom k sochárstvu charakteristickému procesuálnymi a gestickými kvalitami, používajúceho významovosť chudobného a nájdeného
materiálu, ale najmä tematizujúceho fenomén prírodného a kultúrneho v umení. Tento vzťah organického a civilizačného je dôležitým aj pre tvorbu Michala Machciníka.
Výstava predstavuje výber zo školských prác a najmä jeho diplomovú prácu pozostávajúcu z rozmerného objektu Svoradov priestor vytvoreného z opracovaných kmeňov stromov lúčovito vsadených do smaltovaných kúpeľňových vaní. Touto prácou Machciník navracia do slovenského sochárstva spirituálne osobitú atmosféru diela, ktorú vytvárajú tvarové archetypy a osobné mytológie.

Jeho sochárska tvorba vychádza z priameho výskumu v prírode, v zbere prírodných, ale aj civilizačných, odpadových materiálov, ktorý dokumentuje pomocou fotografie, no najmä tento zberateľský výskum sochársky interpretuje. Zbiera a zachytáva stopy divokej zvery, do sadry odlieva miesta, či sú to bahniská diviakov alebo hniezda vtákov v bútľavinách stromov, ktorých vnútro vypĺňa a vylieva polyuretánovou penou a epoxidovou živicou, aby sochársky zachytil odtlačky ich niekdajšej existencie. Takým je cyklus Pocta ďatľovi. Jamy, diery, hniezda sú zároveň materiálnym dokladom ich telesnej prítomnosti, ktorá je do nich odtlačená. V priestore galérie napriek tomu, že sa nejedná o modelované sochy, ich vystavuje ako krehké a vzácne artefakty klasicky umiestené pod sklenené vitríny, vytvára pocty prírode, životu a jeho prejavov.
Tento rituál, sústredenie sa na určitý moment diania v prírodnom prostredí je zároveň meditatívnym aktom umelca. Kontemplatívnymi a sakrálnymi dielami sú svätostánky, ktoré pôsobia ako prírodné svätyne. Machciník ich oživuje a prenáša do galerijného priestoru ako inštalácie a objekty vzniknuté poskladaním z nájdených predmetov.

Cyklus fotografií s ironickým názvom Kanál správ z okraja spoločnosti, sleduje stopy človeka, teda ľudí, ktoré zanechali v lesnom biotope ako odkazy vyryté do kôry stromov. Z nájdených objektov z lesného prostredia vytvára busty vzniknuté ako ready-mady, ktoré zostavil do série Portréty z lesa.

Michal Machciník, 1989, Košice

Absolvent Ateliéru slobodnej kreativity 3D Juraja Bartusza na Fakulte umení v Košiciach. V roku 2012 absolvoval študijnú stáž v Ateliéri Sochařství II, Školy Jindřicha Zeithammla na Akademii výtvarných umění v Prahe.
V súčasnosti študuje ako externý doktorand u profesora Petra Rónaia akad. mal. na Fakulte umení v Košiciach.

Ocenenia:

2015 Semifinále, STARTPOINT PRIZE for european art graduates Samostatné výstavy, výber: 2013 Stopy na ceste, Pyecka Gallery, Košice 2016 Vedomie, dutina, v ktorej sa utvára čas. Východoslovenská galéria Košice Skupinové výstavy: 2016 Ružový Bicykel, Kandelaber - Hrubá bašta, Bardejov 2016 Výstava výsledku soutěže na sochařské portréty, Akademie věd České republiky, Praha 2016 Jas a bdenie, Múzeum SNP, Banská Bystrica 2016 Andělé a démoni, Galerie Deset, Praha 2017 Sochařský portrét Karla III. Schwarzenberga pro Národní divadlo, Nová scéna Národního divadla, Praha.

                                                                                Gabriela Garlatyová

                                                                                Mestská galéria Rimavská Sobota

                                                                                The Town Gallery in Rimavska Sobota

                                                                                 curator

 


 
 

MÚZEUM... programová ponuka na mesiac MÁJVytlačiť
 

                                

Vtáky Gemerskej pahorkatiny
1. marec – 10. máj 2017
Výstava predstaví výsledky desaťročného výskumu vtáctva tohto územia. Počas trvania výskumu sme tu zaznamenali 129 druhov vtákov, z toho 90 hniezdičov a 20 druhov európskeho významu. Budete ich môcť bližšie spoznať pomocou dermoplastických preparátov, fotografií a krátkych popisov a vychutnať si atmosféru údolí miestnych potokov s lúkami prostredníctvom nahrávok vtáčieho spevu, ktorý sa územím nesie počas jarných rán. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Maliar Lučenca – Život a dielo Františka Gyurkovitsa (1976 – 1968)
11. máj – 31. júl 2017
Vernisáž výstavy – 11. mája 2017 o 15.00 hod.
Výstavu usporiadalo Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v roku 2016, pri príležitosti 140. výročia narodenia umelca. Františka Gyurkovitsa právom nazývajú maliarom Lučenca, resp. Novohradu, keďže jeho život a dielo sa neoddeliteľne spájajú s týmto mestom a okolím. Narodil sa v roku 1876 v Budapešti, tu aj študoval, neskôr sa dostal do Paríža (Akadémia Julian) a na akadémiu do Mníchova. Status akademického maliara a jeho obľúbená povaha ho predurčili stať sa významnou osobnosťou. V období rakúsko-uhorskej monarchie bol uznávaným a vyhľadávaným umelcom, neskôr, v mladom československom štáte ako príslušník národnostnej menšiny sa stal maliarom tvoriacim na periférii umeleckého života. Až v druhej polovici 20. storočia sa začala integrácia jeho tvorby do celoštátneho kultúrneho kontextu Slovenska, no jeho život a dielo doteraz neboli komplexne spracované. Zámerom výstavy je nielen predstaviť maliarovu umeleckú dráhu, ale priblížiť aj jeho osobnosť v kontexte rodinných vzťahov a historicko-spoločenských pomerov doby.

Romano dživipen – Rómsky život, XI. ročník
17. máj – 25. jún 2017
Vernisáž výstavy – 17. mája 2017 o 13.00 hod.
Výstava je zároveň aj súťažnou prehliadkou, pričom jej cieľom je podporiť rozvoj fantázie a tvorivosti u detí a zároveň prehĺbiť ich záujem o hmotnú a duchovnú kultúru Rómov. Z toho dôvodu je námetom detských kresieb rómska kultúra, život Rómov v minulosti a v súčasnosti, motívy ľudového bývania, kočovania, odievania, vzťah Rómov k hudbe, k remeslám, predstavy o nadprirodzených a rozprávkových bytostiach, teda všetko, čo charakterizuje rómske etnikum. Pri príprave výstavy boli oslovené základné školy v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár.

Krásavice zahalené v dyme
Historické fajky a fajčiarske potreby zo zbierok Gemersko-malohontského múzea
20. máj – 30. júl 2017
Výstava bude sprístupnená počas Noci múzeí 2017 – 20. mája 2017 o 18.00 hod.
Výstava predstaví verejnosti historické fajky z obdobia 17. – 20. storočia, ako aj fajčiarske potreby súvisiace s fajčením tabaku z fajky. Zbierka fajok Gemersko-malohontského múzea predstavuje rozsahom pomerne malý, avšak o to rôznorodejší zbierkový fond, ktorý v mnohých smeroch obsahuje aj unikátne a výnimočné fajky s vysokou umeleckou a estetickou hodnotou.

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 – XIII. ROČNÍK
20. máj 2017, 18.00 – 23.00 hod.
Podujatie slávnostne otvorí riaditeľka múzea. V rámci programu vystúpia žiaci Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Rimavskej Sobote s divadelnou scénkou na tému 135 rokov Gemersko-malohontského múzea. Pripravený je aj koncert v podaní tohto konzervatória. Večerná návšteva múzea bude tradične spojená s komentovanými prehliadkami stálej vlastivednej expozície a výstav. Atmosféru nočného múzea bude dotvárať prezentácia remeselníkov z Gemera-Malohontu, spojená s ukážkou remeselných prác a produktov – tkanie na krosienkach, pletenie lana, výroba mydla, vyšívanie, výroba šperkov a detských drevených hračiek. Na dvore múzea stretnete najrôznejšie gazdovské zvieratá. Každý 100. návštevník dostane od riaditeľky múzea darček.

PREDMET MESIACA
FALZIFIKÁT ANTICKÉHO KAHANCA S VYOBRAZENÍM SV. JURAJA
Kahanec svojim morfologickým tvarom pripomína kahance zo záveru doby rímskej (cca 3. - 4. storočie). Najväčšou kuriozitou kahanca je jeho výzdobný motív, ktorý predstavuje tzv. svätojurajská legenda.

P4051317.JPG
Sv. Juraj z Kapadócie, bol kresťan, vojenský tribun, ktorý bol za svoju kresťanskú vieru kruto mučený a nakoniec v roku 303 sťatý v meste Lidda, na území dnešného Izraela. Uctievanie Sv. Juraja ako mučeníka sa začalo šíriť veľmi rýchlo po jeho smrti, predovšetkým na Blízkom východe, už za cisára Konštantína I. Veľkého (306 – 337). Kult sv. Juraja sa do západnej Európy dostal v 6. storočí.
So sv. Jurajom je neodmysliteľne spätá svätojurajská legenda, ktorá je zobrazená aj na kahanci. Legendu spísal dominikánsky mních Jakub de Voragine, v diele Legenda Aurea, v rokoch 1250 – 1260. Legenda hovorí o sv. Jurajovi, ktorý zachránil princeznú pred drakom, tak že draka prebodol oštepom. Drak symbolizuje pohanstvo a obrátenie pohanstva na kresťanskú vieru.

P4051303.JPG
Ostáva záhadou, kto a prečo vyrobil pomerne morfologicky vernú kópiu kahanca z mladšej doby rímskej (3. – 4. storočie) a ako výzdobný motív použil historicky nekorešpondujúci motív svätojurajskej legendy, známej najskôr od 13. storočia. Nálezové okolnosti kahanca sú rovnako neznáme, nevieme kedy a za akých okolností sa tento zbierkový predmet dostal do zbierok do múzea. Vieme povedať len toľko, že kahanec pochádza zo starých zbierok múzea.

Stála vlastivedná expozícia
Expozícia prezentuje prírodné a kultúrne dedičstvo regiónov Gemer a Malohont. Vystavené sú predmety z oblasti paleontológie, geológie, zoológie, archeológie, histórie, etnografie a výtvarného umenia – napr. nálezy kostí mastodonta, tapíra či nosorožca z paleontologickej lokality Kostná dolina pri obci Hajnáčka, pestrá kolekcia dermoplastických preparátov živočíchov, vzácne archeologické nálezy zo Včeliniec, Hodejova, Tornale i samotnej Rimavskej Soboty, zbierky dokumentujúce obdobie tureckých vpádov a stavovských povstaní, ukážky cechovej a kameninovej výroby a historického nábytku, ukážky ľudového bývania a odievania, výrobkov remeselníkov (hrnčiari, brdári, rezbári...) či umelecké diela zachytávajúce významné osobnosti a miesta Uhorska a regiónu Gemer-Malohont. Vzácnosťou je múmia egyptskej ženy z obdobia 1087 – 664 pred Kristom a vajce najväčšieho nelietajúceho vtáka žijúceho na Madagaskare vurana obrieho, ktorý vyhynul v 17. storočí. Prostredníctvom zvukového panelu si vypočujete žaby, cicavce a najrôznejšie druhy vtákov.

Expozícia Protifašistický odboj a SNP v Gemeri-Malohonte
Moderne koncipovaná expozícia ponúka komplexný pohľad na problematiku protifašistického odboja a Slovenského národného povstania v regióne. Prostredníctvom trojrozmerných predmetov, fotografického materiálu i audiovizuálnych prezentácií sú okrem reálií protifašistického odboja naznačené i podmienky pre jeho formovanie a dôsledky vzniku Slovenského štátu, Viedenská arbitráž či nemecká okupácia.

         MÚZEUM OTVORENÉ AJ V SOBOTU A NEDEĽU (9:00 – 17:00)

                            ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
_________________________________________________________________________
Kontakt:                                                                        Otváracie hodiny:
Gemersko-malohontské múzeum                            Pondelok – Piatok 8:00 – 16:00
Nám. M. Tompu 5, 979 01 Rimavská Sobota          Sobota – Nedeľa 9:00 – 17:00
tel.: 047/56 32 741, 56 32 730                                (apríl – september)
fax: 047/56 32 730                                                             Vstupné:
e-mail: office@gmmuzeum.sk                                         Dospelí – 2 €
Web: www.gmmuzeum.sk                                          Deti, študenti, dôchodcovia – 1 €

                                                           Deti do 6 rokov, ZŤP, vojnoví veteráni – zdarma


Facebook: Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota                                                                      

                                                                         PhDr. Elena Lindisová

                                                                         Gemersko-malohontské múzeum


 
 

Z histórie vydávania novín v regióne Gemer-MalohontVytlačiť
 

V regióne Gemer-Malohont vychádzalo v minulosti pomerne veľké množstvo novín a časopisov. Napríklad len do roku 1918 ich bolo vydaných tlačou až 48 titulov. Mnohé z nich však vychádzali len veľmi krátku dobu, vyšlo z nich len niekoľko čísel. Vo svojom krátkom príspevku spomeniem len najstaršie a najdlhšie vydávané noviny.

cislo 23-1.jpg

Prvé tlačou vydávané noviny v župe Gemer-Malohont, ktoré mali stabilnú periodicitu vydávania, boli noviny Gömöri lapok. Začali vychádzať koncom roka 1869 v Rožňave zásluhou Ondreja (Endre) Gottharda. Od roku 1870 vychádzali v Rimavskej Sobote. Celkovo bolo vydaných v rokoch 1869-1875 a po štvorročnej odmlke ešte v roku 1880 spolu sedem ročníkov novín. A čo je zaujímavé: ešte po polstoročí, v rokoch 1934-1935 vyšli noviny s rovnomenným  názvom Gömöri lapok.

Historické regionálne noviny s najdlhšou kontinuálnou periodicitou vydávania boli Rozsnyói híradó a Gömör-Kishont. Z nich najviac informácií o Rimavskej Sobote a Malohonte prinášali noviny Gömör-Kishont. Začal ich vydávať a tlačiť Jozef (József) Stefanovics v Rimavskej Sobote, ktorého v neskorších rokoch vystriedal významný rimavskosobotský tlačiar Mikulás (Miklós) Rábely a neskôr Rábelyho syn. Noviny vychádzali v našom meste vo forme týždenníka v rokoch 1880-1919. Sú mimoriadne hodnotným prameňom štúdia regionálnych dejín predovšetkým zásluhou kvalitného redaktorského okruhu vzdelancov, ktorí sa podieľali na ich  vydávaní.

cislo 4 s. 1.jpg

Podrobnejšie informácie o vydávaní novín a časopisov v našom regióne je možné získať z odbornej literatúry v knižnici múzea a taktiež zo samotných originálov zachovaných regionálnych periodík. Uchovávame ich v knižnici Gemersko-malohontského múzea a sú prístupné k štúdiu širokej čitateľskej verejnosti.

 

                                                              Mgr. Iveta Krnáčová, knihovníčka múzea

                                                             Gemersko- malohontské múzeum

                                                             Foto: Júlia Ferleťáková

 


 
 

Historický kalendár... MÁJVytlačiť
 

Samo_chalupka.png10. máj - Samo Chalupka (27.2.1812 Horná Lehota - 10.5.1883 Horná Lehota) - básnik a ev. kňaz. Stál pri vzniku Matice slovenskej a bol spoluautorom Memoranda slovenského národa. V r. 1820-22 študoval na nižšom gymnáziu v Gemeri, v r. 1824-27 na gymnáziu v Rožňave, od roku 1827 filozofiu a teológiu na bratislavskom evanjelickom lýceu a vo Viedni. Od r. 1834 pôsobil ako evanjelický kaplán v Chyžnom, od roku 1836 bol farárom v Jelšavskej Teplici. Po smrti svojho otca v roku 1840 prevzal faru v Hornej Lehote, kde pôsobil až do svojej smrti. Hrdinský boj Gemerčanov proti Turkom podal v historickej básni Boj pri Jelšave. V obci Jelšavská Teplica (dnes Gemerské Teplice) mu bola v r. 1925 inštalovaná pamätná tabuľa.

Portrait_chrobak-dobroslav.jpg16. máj - Dobroslav Chrobák (16.2.1907 Hybe - 16.5.1951 Bratislava) - prozaik, literárny kritik, publicista, rozhlasový pracovník, jeden z predstaviteľov lyrizovanej prózy, najmä v diele Drak sa vracia. V r. 1918-19 študoval na gymnáziu v Rožňave. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg v Bratislave a ako oblastný riaditeľ Československého rozhlasu na Slovensku. Popri umeleckej tvorbe sa venoval aj literárnej kritike, písal eseje a fejtóny. Vydal tiež školskú príručku Rukoväť dejín slovenskej literatúry v podobe prehľadných a jednoduchých portrétov slovenských spisovateľov.

Kukucin.png17. máj - Martin Kukučín (17.5.1860 Jasenová - 21.5.1928 Pakrac, Chorvátsko) - spisovateľ, publicista, lekár, významný predstaviteľ slovenského literárneho realizmu. V rokoch 1871 - 74 navštevoval gymnázium v Revúcej. Dej jeho známej poviedky Mladé letá sa odohráva na gymnáziu v Revúcej. Poviedka je nielen výstižnou charakteristikou postáv, ale aj obrazom vtedajších školských a spoločenských pomerov. Na novšej budove prvého slovenského gymnázia v Revúcej je umiestnená pamätná tabuľa, venovaná Kukučínovmu pobytu na tomto gymnáziu.

800px-Skultety.jpg21. máj - August Horislav Škultéty (7.8.1819 Veľký Krtíš - 21.5.1892 Kraskovo) - pedagóg, spisovateľ a folklorista. V rokoch 1841 - 1848 bol kaplánom v Tisovci, neskôr ako farár v gemerských obciach v Dlhej Vsi a v Rozložnej. V období 1862 - 1874 pôsobil ako profesor a správca (riaditeľ) slovenského gymnázia v Revúcej. V rokoch 1875 - 1891 bol farárom v Kraskove. Zaoberal sa literárnou históriou, zaslúžil sa o rozvoj pedagogiky, hlavne gymnaziálneho školstva. Je autorom 14 učebníc, ktoré však mnohé ostali iba v rukopise. Literárne tvoril hlavne pre deti a mládež, zbieral a vydával slovenské ľudové rozprávky.

                                                                           Zdroj: majgemer.sk, Wikipédia


 
 

Gemerskí škriatkoviaVytlačiť
 

Chcete vedieť čo znamená Sanhaim a aký je  život škriatkov, víl, bludičiek a svetlonosov v lone Gemerskej prírody? Všetko vám odhalí  rozprávková  knižka Evy Wilson, „Gemerskí škriatkovia.“ Vyšla vo vydavateľstve ROVEN Rožňava, s.r.o. v roku 2013 a je bohato farebne ilustrovaná. Hladoš, Spachtoš a Dudroš sú GEMERSKÍ ŠKRIATKOVIA, ktorí chcú vyrozprávať deťom svoj čarovný príbeh... Ako ste však už možno počuli, škriatkov existuje vo svete veľmi veľa druhov a tak sa v knihe môžete zoznámiť aj so škriatkami anglickými či ruskými...

Gemerskí škriatkovia- obal.jpg

        Úryvok z knihy:

   Sú malí a nenápadní. Človek ich môže stretnúť iba s obrovským šťastím. A len vtedy, ak z celého srdca miluje prírodu a jej obyvateľov. Všetko však záleží od samotného škriatka. On rozhodne, či sa vám ukáže, alebo nie.

Škriatkovia sú čarovné bytosti. Dorastajú do výšky približne dvadsať- tridsať centimetrov. Vzhľadom pripomínajú deti, len špicaté uši nás upozorňujú, že ide o škriatka. Všetci škriatkovia na svete majú špicaté uši, aj keď povahou a poslaním sa veľmi odlišujú. Na našej planéte žije niekoľko druhov škriatkov... V súčasnosti sú najznámejší anglickí škriatkovia. Anglický škriatok GOBLIN je najslávnejší. Vieme o nich, že sú veľmi nedotkliví a zlostní. Túžia po moci a bohatstve a väčšina z nich sa stará len o to, aby ho čo najviac nazhromaždila a ukryla niekde v tajnej skrýši. S ľuďmi, alebo ako oni hovoria- muklami, sa neradi bavia. Nie preto, že by boli plachí, ale preto, že sú od prírody samotárski a protivní. Okrem seba najviac milujú peniažky a rôzne iné druhy cenností...

Gemerskí škriatkovia- foto.jpg
 

Menej známi sú vo svete ruskí škriatkovia GNOMOVIA. Sú úžasne prefíkaní a márnomyseľní. To vlastne patrí k ruskej mentalite. Radi sa predvádzajú a veľa čarujú. Práve preto sú pre človeka nebezpeční. Nikdy neviete, ako sa pre vás skončí stretnutie s ruským škriatkom. Môže vám narásť dlhý nos, svinský chvost, či somárske uši... Títo malí čarodejníci sa s obľubou túlajú po rozsiahlych ruských stepiach a tvária sa ako obyčajní chudobní mužíci. Nadviažu s vami rozhovor, len tak o hocičom, ale najradšej vás o niečo požiadajú. Napríklad, chcú od vás pohár vody alebo kúsok jedla a čakajú, ako sa zachováte. Zvyčajne začnú s hádankami. Najskôr len s jednoduchými, aby ste uhádli. Dostanete chuť na ďalšie, ale tie už nebudú ľahké. Gnom pritvrdí. A beda vám, ak neuhádnete! To je začiatok vášho konca. Situácia, na ktorú škriatok čakal. Ak dostatočne rýchlo nezmiznete z jeho blízkosti, prihodí sa vám jedna z tých nepríjemností, ako som už bola spomínala. Osobne si myslím, že mnoho ľudí nebolo dostatočne rýchlych a nestihlo zmiznúť. Preto chodí po svete také obrovské množstvo hlupákov.

      Eva Wilson je slovenská autorka, ktorá žije a tvorí v Revúckej Lehote. Popri učiteľskej práci píše, maľuje a vyrezáva do dreva. Vydala knižky Šibal Macko, Jelšavské povesti, Gemerskí škriatkovia, Turci v Jelšave a Dobrá správa.

      Práve gemerské bytosti inšpirovali aj slovenského zberateľa ľudovej slovesnosti Pavla Dobšinského, ktorý ich preslávil po celom svete.

  Knihu si môžete kúpiť v Turistickom informačnom centre v Rimavskej Sobote.

                                                                                          -red-

 


 
 

PAVOL RAPAVÝ...„Viditeľná hmota“ vesmíru tvorí len necelých 5 %... Vytlačiť
 

            " Človek je stvorený k tomu, aby ležiac na chrbte pozoroval krásu hviezd."  

                                                                             Gustáv Flaubert

V mesiaci február sme mali nekaždodennú možnosť pozorovať na oblohe Polotieňové zatmenie Mesiaca- prvý významnejší astronomický úkaz v roku 2017. Inšpirovalo ma to osloviť človeka, ktorý sa astronómii venuje už mnoho rokov a ktorý tak za tajomnú „nebeskú oponu“ vidí o trochu viac než „bežní smrteľníci“...

     

                        RNDr. Pavol Rapavý

Pán Rapavý, čo Vás priviedlo k astronómii, čím Vás zaujala?

V Prešove, odkiaľ pochádzam, som navštevoval Ľudovú školu umenia a navštevoval som aj akademického maliara Mikuláša Jordána, ktorý ma zaúčal do tajomstiev reštaurovania. Umenie ma bavilo, a predpokladal som, že to bude aj moje budúce povolanie. Raz mi však kamarát cestou z ĽŠU rozprával ako chodí do hvezdárne, ako v noci pozorujú... Zaujalo ma to, a tak som zašiel do Klubu mladých astronómov. Hneď na jednom z prvých pozorovaní v apríli 1970 bola na oblohe jasná Bennettova kométa, ktorá ma fascinovala a asi predurčila aj môj ďalší osud.

Kde ste študovali a kam viedli Vaše kroky po skončení školy?

Po skončení strednej všeobecnovzdelávacej školy som nastúpil na Prírodovedeckú fakultu (neskôr Matematicko-fyzikálna, dnes Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) UK v Bratislave kde som vyštudoval odbor jadrová fyzika podobne ako moja manželka.  Po vysokej škole som pracoval vo hvezdárni v Hurbanove a manželka v Geomagnetickom observatóriu. V Komárne sa narodili aj naše dve deti, bolo potrebné riešiť bytovú situáciu. Počas vojenskej služby som sa dozvedel o konkurze na miesto riaditeľa hvezdárne v Rimavskej Sobote a tu pracujem dodnes.

Mohli by ste nám priblížiť históriu a činnosť tunajšej Hvezdárne?

Hvezdáreň bola organizačne zriadená v roku 1975 a 4. 10. 1977 bola otvorená jej budova, v tom čase prvá účelová budova ľudovej hvezdárne na Slovensku. Keď sme s manželkou prišli v roku 1981 do Rimavskej Soboty, bola tu len budova hvezdárne so skromným vybavením a veľký pustý pozemok. Dnes je tu „astropark,“ ktorý postupne vznikal bez financií, len z nadšenia. Na počesť hvezdárne bol Medzinárodnou astronomickou úniou pomenovaný asteroid (20495) Rimavská Sobota a mňa osobne si uctili asteroidom (26963) Palorapavý. Modely asteroidov sú v astroparku spolu s dvomi slnečnými hodinami, zariadeniami na využívanie slnečnej energie, interaktívnou zemeguľou, meridiánovým kruhom či invenčným geologickým modelom nášho regiónu. Ubytovacie možnosti umožňujú aj viacdenné podujatia, v lete si príjemne posedíte pod pergolou, pri kozube či UFO ohnisku. Astropark je miestom nielen vzdelávania, ale aj oddychu a relaxu. Od roku 1994 je v Rimavskej Sobote aj sídlo Slovenského zväzu astronómov, celoslovenskej organizácie, ktorá združuje záujemcov o astronómiu a funguje len vďaka neveľkému členskému a príjmu z 2 %. Vďaka tejto spolupráci bolo možné realizovať aj u nás  viacero projektov. Pozrite si stránku www.szaa.org a podporte nás! Ďakujeme.

                                   Model asteroidu Rimavská Sobota

Pohľad na nočnú oblohu je nepochybne zaujímavý, no zároveň aj veľmi tajomný. Aká ja Vaša predstava vesmíru? Ako si vysvetľujete jeho vznik? Má niekde hranice? Ak áno, čo je za nimi?

Áno, pohľad na nočnú oblohu je fascinujúci, inšpiruje umelcov, zamilovaných, vedcov... Dnes však už krásu nočnej oblohy, či výraznú striebristú Mliečnu cestu takmer nepoznáme. Civilizácia, a s ňou súvisiace svetelné znečistenie, si vyberá svoju krutú daň. Je to vážny environmentálny problém, ktorý si ešte len málo uvedomujeme, no zasahuje do všetkých oblastí nášho života.

O vzniku vesmíru máme pomerne dobrú predstavu. Vznikol pred 13,8 miliardami rokov z veľmi malého objemu veľkým treskom a dodnes sa rozpína. Podľa novších pozorovaní je toto rozpínanie stále rýchlejšie, čo spôsobuje temná energia, o ktorej pôvode sú len dohady.  Na otázku, čo je za hranicami vesmíru, je odpoveď problematická. Vesmír pri rozpínaní si „nesie“ priestor so sebou a tak nemá zmysel sa pýtať, čo je za ním. Kde nie je hmota, nie je ani priestor. To nie je ako predstava pohľadu zvonka na nafukujúci sa balón.

                             Model Slnečnej sústavy

Kam sa posunula astronómia od čias, kedy ste študovali, až dodnes? V čom sa zmenilo naše chápanie vesmíru?

Toho je skutočne veľa, je viac astronómov, k dispozícii je výkonnejšia pozorovacia aj výpočtová technika, nové objavy prinášajú kozmické sondy, neuveriteľne sa zrýchlil prenos informácií. Astronómia je dnes asi najdynamickejšou vedou, nové poznatky sú ako na bežiacom páse. Pochopiť vesmír je mimoriadne  náročné, pretože „viditeľná hmota“ vesmíru tvorí len necelých 5 % a z nich z toho pozorujeme len malú časť. Je teda úžasné, koľko informácií o vesmíre vieme! 23 % vesmíru tvorí tmavá (skrytá, neviditeľná) hmota  a 72 % tmavá energia. Tmavú hmotu tvoria slabo interagujúce častice, no podstata temnej energie je zatiaľ neznáma.

Čo patrí medzi najväčšie objavy súčasnej doby?

Aj tých objavov je veľa. Prekvapujúce informácie boli získané napríklad zo sondy New Horizons pri prelete okolo trpasličej planéty Pluto alebo z pristátia modulu Philae sondy Rosetta na kométe 67P/Čurjumov-Gerasimenko. V CERNe bol objavený Higgsov bozón, chýbajúci „kamienok do mozaiky“ štandardného modelu častíc a vlani potvrdená existencia gravitačných vĺn, ktoré predpovedala Eisteinova všeobecná teória relativity práve pred 100 rokmi. Otvára sa tak nové okno do vesmíru. Prvá exoplanéta alebo extrasolárna planéta  (planéta mimo našej Slnečnej sústavy) bola objavená v roku 1992 a dnes ich poznáme vyše 3,5 tisíc. Nedávno, 22. februára, bol oznámený objav planetárneho systému pri malej trpasličej hviezde v súhvezdí Vodnár vo vzdialenosti 40 svetelných rokov. Sedem planét je porovnateľných so Zemou a z nich tri sú v tzv. obývateľnej zóne, kde by mohla byť voda v kvapalnom skupenstve a teda aj podmienky na vznik života.

                         Deň Zeme na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote

Veda a viera. Ide to dokopy?

Odpoveď je určite odlišná podľa toho, či sa pýtate veriaceho alebo neveriaceho. Vzťah viery a vedy sa v histórii menil a iste sa aj meniť bude. Dnes Vatikán podporuje astronomický výskum, má vlastné observatóriá v letnom pápežskom sídle Castel Gandolfo pri Ríme aj v Arizone na Mt. Graham. Na Mt. Graham je jednou z vedúcich osobností jezuita dr. Pavel Gábor, rodák z Košíc.

Asi by bolo trúfalé namýšľať si, že sme jediné inteligentné bytosti vo vesmíre. Čo si o tom myslíte?

Áno, je to trúfalé, zvlášť ak sa hovorí o návštevách mimozemšťanov, či sa dokonca podsúvajú „dôkazy“ o ich návštevách na Zemi. Podmienky vzniku, vývoja a udržania života sú veľmi krehké a vzdialenosti vo vesmíre obrovské. Ak je objavená vo vesmíre nejaká planéta, ktorá je podobná Zemi, je to len jeden z veľmi veľkého množstva predpokladov, ktoré sú potrebné na vznik života. A to ešte zďaleka nehovoríme o živote inteligentnom.. Tu len pripomeniem existenciu Fermiho paradoxu „Kde teda všetci sú?“, ktorý je zjavným rozporom medzi pravdepodobnosťou existencie civilizácií a neexistenciou dôkazov o kontakte s nimi.

Bolo niekedy nad územím Gemera zaregistrované UFO? Boli už aj na nás zvedaví? Ak áno, čo by tu mohli skúmať a čím by sme pre nich mohli byť zaujímaví?

Samozrejme, aj o takýchto pozorovaniach sa k nám informácie dostávajú, nad niektorými sa však hneď len pousmejeme. Ak si nejaké pozorovanie vysvetliť nevieme, je to UFO (neidentifikovateľný lietajúci objekt). Väčšinou sa však ukáže, že je to úkaz vysvetliteľný a už je z toho IFO (identifikovaný lietajúci objekt). Zatiaľ však nebol podaný jediný dôkaz, že by niektoré pozorovania UFO nejako súviselo s mimozemskými civilizáciami. Z našej histórie vieme, že pri strete dvoch civilizácií to nikdy pre tú na nižšom stupni vývoja nedopadlo dobre. Aj to je teda na zamyslenie. Nič sa s tým však nedá robiť, sú to veci, ktoré ľudí zaujímali a budú zaujímať a aj preto majú sci-fi filmy taký komerčný úspech. Predstava mimozemšťana ako „malého zeleného mužíčka“ však predsa len súvisí s významným astronomickým objavom pulzarov v roku 1967.

                             Zatmenie Mesiaca 7.9.2006 nad Hvezdárňou

Stalo sa Vám už, že pri rozprávaní s nejakým človekom ste mali pocit, akoby bol „z inej planéty?“

Ale áno, máte pravdu, niekedy mám skutočne pocit, že niektorí ľudia akoby boli „z inej planéty,“ no to však samozrejme nesúvisí s mimozemšťanmi. Vlna záujmu o návštevníkov z vesmíru sa začala po publikovaní knihy Spomienky na budúcnosť (1968), ktorej autorom je spisovateľ (hotelier) Erich von Däniken. Tvrdí, že návštevníci z vesmíru tu boli a ovplyvňovali náš vývoj aj históriu. Odborná verejnosť jeho „teórie“ jednoznačne odmieta. Je to, okrem iného, aj veľká neúcta voči schopnostiam našich predkov.

Ako je známe, niektorí pozemšťania sa už onedlho chystajú ísť bývať na Mars. Predsa však, nie je tam zatiaľ vybudovaná žiadna infraštruktúra, o pohostinských zariadeniach ani nehovoriac. Neriskujú príliš?

Projekt Mars One bol oznámený v roku 2012 a predpokladá pristátie kozmonautov na Marse  v roku 2026. Mars One je nezisková organizácia, ktorej zakladateľom je podnikateľ  Bas Lansdorp. Odborníci sú však k projektu veľmi skeptickí, v súčasnosti neexistujú na projekt vhodné technické podmienky. Projekt je mimoriadne nákladný, má to byť asi najväčšia „reality šou“ v dejinách. Projekt s návratom kozmonautov nepočíta, je to teda jednosmerná letenka... Ja sa skôr prikláňam k názoru, že je to vhodná otázka pre sociológov, psychológov či psychiatrov.

                                   Interaktívna zemeguľa

Prezraďte nám ešte, aké aktivity pripravuje tunajšia Hvezdáreň pre verejnosť v tomto roku? Čo zaujímavé bude možné v najbližších mesiacoch na oblohe pozorovať?

Vo hvezdárni či astroparku sa vždy nájde niečo nové a zaujímavé. Vo februári sme mali možnosť vidieť polotieňové zatmenie Mesiaca aj česko-slovenskú kométu 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková. V apríli snáď bude aj v dosahu malých ďalekohľadov ďalšia „naša“ kométa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák, ktorú objavil na Skalnatom Plese v roku 1951 Ľubor Kresák. 22. apríla má maximum meteorický roj Lyridy, v lete Perzeidy a v decembri Geminidy. 7. 8. nás čaká čiastočné zatmenie Mesiaca, ale najvýznamnejším úkazom v roku 2017 bude úplné zatmenie Slnka 21. 8.  Žiaľ, na jeho pozorovanie bude potrebné vycestovať až do USA. Viac informácií je na stránke www.astrors.sk.

   Pán Rapavý, ďakujem za zaujímavý rozhovor.

                                                                                                                     A. Vörösová


 
 

Tibor Figei úspešný aj v MaďarskuVytlačiť
 

Strelec Tibor Figei, člen rimavskosobotského klubu Arsenal SC, sa minulý víkend zúčastnil klubového preteku v Tatabányi (mestská strelnica) s názvom „Steel Challenge“.

Rsopen 3.jpg

 Pretek bol vypísaný na 3 parkúry a 75 rán. Súťažilo sa len v brokových divíziách. Strelec z Rimavskej Soboty si domov priniesol zlatú medailu v divízii standard manual (brokovnica pumpa). V jeho kategórii súťažilo 13 pretekárov, prevažne z Maďarska, ale boli tam aj Slováci. 

Tatabánya 2.jpg

Ako Figei uviedol, je to dobrý výsledok a hlavne dobrý tréning na rýchlosť a na prenosy. Podľa jeho slov sa tentoraz strieľalo na vzdialenosť do 12 metrov. Ako ďalej uviedol, pred pár týždňami sa tiež zúčastnil regionálneho preteku, ktorý usporiadal strelecký klub z Rimavskej Soboty Magnum RS pod názvom „RS Open – 2. kolo,“ odkiaľ si tiež odniesol zlatú medailu v brokovej divízii. "Takže s touto časťou sezóny som spokojný." Ako zároveň priblížil, „Steel Challenge“ je súťaž, kde sa každý parkúr strieľa päťkrát, štyri najlepšie výsledky sa počítajú do hodnotenia. Strieľa sa len na kovové terče."

Tatabánya 3.jpg

"V tejto sezóne ma čaká ešte niekoľko podobných súťaží. Vrcholom by mali byť Majstrovstvá Maďarska v Steel challengi začiatkom septembra v Szászvári. Ako medzinárodný rozhodca sa tiež zúčastním niekoľkých pretekov doma aj v zahraničí," uviedol rimavskosobotský strelec.

                                                                                                                     -red-


 
 

ROZHOVOR... Kaskadér bez peňazí alias Robo 1 Vytlačiť
 

Robo- foto 1.jpgOdmalička jazdí na bicykli BMX20. Už vtedy vyhľadával náročný terén...V meste ho na nej možno vidieť dodnes. No nielen na nej. Neskôr mu učarovala aj ŠKODA 100...

                                           RÓBERT FODOR

Robo, ako vlastne vznikla tvoja veľká láska ku škodovkám?

Už odmalička som mal vzťah k autám, k osobným aj k nákladným. Otec robil na ČSAD šoféra, závozníka. Pozerával som aj rallye. Už vtedy som si vysníval, že budem pretekárom. Celé to vlastne začalo tak, že v roku 1995 som na svoje 17. narodeniny dostal od kamarátky darček, zaujímavú knižku Petra Dufeka CAMEL Trophy Mundo Maya 95 Peklo u ponoreného krokodýla. V roku 1996 som si ako 18- ročný prvýkrát sadol za volant kamarátovej Škody 100. Z jazdy som bol unesený, bola zima, bol sneh a šmýkalo sa. Na jar 1997 som ju od kamaráta odkúpil. No hneď na druhý deň som ju „pochoval“ v blate za Kurincom. Chlapci boli zúfalí, nechali sme ju tam. Na druhý deň namiesto do školy sme išli vykopávať auto. Naučil som sa na nej jazdiť, zničil som ju na šrot. Vtedy som pochopil, že škodovka je auto, ktoré znesie oveľa viac ako ostatné autá, len ju treba trochu upraviť. Chodil som s ňou po rôznych terénoch. To čo každý obchádzal, ja som sa rovno pustil do toho. Kupoval som autá, ojazdené škodovky, trénoval som na nich, no dosť málo vydržali. Až v roku 2004 sa mi s kamarátom Dušanom Holekom podarilo dať dokopy tím, ktorý sa mi staral o auto. Mal som vtedy Škodu 105, upravili sme ju na súťaž Offroad v roku 2005. Tu som prvýkrát štartoval na Včelinci, ľudia neverili, že  prejdem taký úsek. Nakoniec som auto zničil, pokazilo sa mi v súťaži. Stále ma to však bavilo, jazdil som po terénoch. V roku 2006 som si kúpil Škodu 100, ktorú sme perfektne upravili, zdvihli sme spodok auta, vymenili sme tlmiče, prispôsobili sme ho na terénne podmienky. Auto bolo maximálne pripravené na terénnu súťaž. Tesne pred súťažou sme išli trénovať, no stala sa mi nehoda, auto sa štyrikrát prevrátilo v rýchlosti 100- 110 km/h, nabúral som do plotu za RS. Zranený som našťastie nebol, auto ostalo na boku, vyšiel som von z druhej strany. Mal som prilbu, to bolo moje šťastie. Prilba praskla, auto bolo na odpis. Znovu som kúpil Škodu 100 a všetko išlo zase odznova.

Aké preteky si už absolvoval a aké úspechy už máš za sebou?

V roku 2007 na Offroad Tornaľa Štrkovec v zrýchlení v blate som porazil terénne auto UAZ. Mám cenu za účasť na pretekoch. Tam som však zaujal ľudí, ktorí mi fandili a nechápali, koľko viem prejsť na tej škodovke.

Prvý pohár som nasledujúci rok dostal tiež v Tornali na Offroade. Prechod z offroadu na rallye preteky som absolvoval v roku 2010 a bola to súťaž EMPORA CUP Oždianske serpentíny. Rozdiel medzi offroadom a rallye je v tom, že rallye sa ide na asfalte, kým offroad v teréne. Stále som veril v moje víťazstvo a držal som sa toho, že kto si počká, ten sa dočká. A prišlo to. No nebolo to jednoduché.

Si známy pod prezývkou Robo 1 alias Rýchly Švéd. Ako tieto prezývky vznikli?

Som iný ako druhí ľudia, máločo ma zlomí a ako je známe, švédska oceľ je veľmi silný materiál. Myslím si, že som veľmi húževnatý a pevne idem za svojím cieľom. Chcel by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí ma podporujú, veria mi. To ma ženie dopredu. Je pravda, že bez sponzorov je ťažké niečo dosiahnuť. Preto by som sa chcel poďakovať Kongu diskont, podnikateľovi Autosúčiastky Miroslav Šotek, Autospojlery Róbert Lorinc a svojmu špecialistovi na motory Miroslavovi Ťažkému, ktorému patrí veľká vďaka, pretože motor ma ešte nikdy nezradil a v súťaži som stále došiel do cieľa.

Robo- foto 2.jpg

Predstav nám trochu bližšie tvoju škodovku.

Mám Škodu 100 v úprave offroad. Mám aj Škodu 105 na rallye. Mám stále sériový motor a nikdy som ho neupravoval. Škodovky znesú mnoho a netreba ich často opravovať. Opravy som robil s Dušanom Holekom, Štefanom Tóthom - majstrom odborného výcviku v Strednej odbornej škole technickej a potravinárskej, no veľa vecí už viem opraviť aj sám. V roku 2005 sme robili opravy pred súťažou v škole- umožnil mi to vtedajší p. riaditeľ Miroslav Martiš, urobili sme to so Štefanom Tóthom. V minulom roku mi veľa pomohol Gabo Pavella- sponzor, mechanik, kamarát, priateľ. Jeho zásluhou som sa dokázal umiestniť v kategórii Škoda z 9 áut škodoviek v Rallye HRC- Pohár Júliusa Bystrianskeho na 3. mieste. V súčasnosti ma podporuje Stredná odborná škola technická a potravinárska pod vedením riaditeľa Ing. Karola Kisantala. Dodnes ma podporuje a veľmi veľa mi pomohol majster odborného výcviku Štefan Tóth.

Ako by si charakterizoval svoj štýl jazdy?

Mám agresívne dravú jazdu stále pod plynom- je to štýl Colina Mcraya, škótskeho pretekára. Mojím heslom je Kde iní brzdia, ja pridávam. 16.6.2013 som išiel na požičanom aute Mareka Madunického Škoda 120 na BÉREŠ RACE Veľké Zlievce a stal som sa najlepším pilotom pretekov- Majster volantu, zo 40- tich zúčastnených. No vzhľadom na dosť početnú účasť v kategórii Škoda som sa prebojoval dopredu len dosť ťažko. No nikdy som to nevzdal a dúfal som, že „tá kocka sa raz zvrtne.“ Chodil som na preteky a dostával som sa do povedomia nielen fanúšikov, ale aj usporiadateľov pretekov a popredných pretekárov. V roku 2014 som na galavečeri na vyhodnotení celého ročníka HRC /Hobby rallye cup/ získal mimoriadne ocenenie- Pohár RALLYE SHOW MAJSTER 2014. Ďalším ocenením je Pohár- RALLYE SHOW MAJSTER 2015. A mám ešte jedno prestížne mimoriadne ocenenie v podobe venca od pána Júliusa Bystrianskeho, majstra športu- CENA ZA SHOW a FAIR-PLAY. A v tom istom roku som za celý ročník získal 3. miesto z deviatich účastníkov pretekov v kategórii Škoda. Medzi moje ďalšie úspechy patrí aj 5 krát 3. miesto, 3 krát 2. miesto a 1 krát prvý v kategórii A4 so Škodou Felícia.

Robo- foto 3.jpg

Robo, prezraď nám ešte, aké sú tvoje najbližšie plány?

Najbližšie sa chystám v nedeľu 21. mája na HRC RALLYE Veľké Zlievce. Naším tímovým plánom so Štefanom Tóthom je upraviť jeden špeciál zo Škody 100 na preteky rallye s ochranným rámom. To auto bude jedinečné a nebude mať páru na Slovensku. Mojím snom je dostať sa na Rallye Paríž Dakar, štartovať v kategórii kamiónov a samozrejme, dokončiť súťaž a dostať sa do cieľa. Trasa je dlhá približne od 8 000 do 10 000 km. Táto súťaž vznikla v roku 1978 ako sen jedného Francúza Thieryho Sabina. Je to najťažšia rallye súťaž sveta, kde si človek siahne až na maximum svojich psychických aj fyzických síl.

                     Ďakujem za rozhovor.

                                                                                            A. Vörösová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

7 medailí pre LK BaštaVytlačiť
 

Dňa 13.5.2017 sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo tretie kolo Slovenského pohára. V mestskom lese pri Sobôtke nadšení členovia Lukostreleckého Klubu Bašta postavili v réžii Tibora LÉVAYho náročnú trať, pozostávajúcu z 28 cieľov.

DSC_0132,3.JPG

Záujem o preteky bol značný -na preteky sa zapísalo do dvesto ľudí. Dá sa povedať, že v každej kategórii bolo početné zastúpenie. Zmerať svoje sily si prišla lukostrelecká špička Slovenska aj Maďarska. Trať bola dlhá 2 500 metrov a ako bolo vidieť z bodového hodnotenia pretekárov, svojou náročnosťou prekonala slovenské pomery. Potvrdili to aj ohlasy pretekárov po absolvovaní trate.

DSC_0049.JPG

Lukostrelci domáceho klubu si počínali dobre. Úspešné boli všetky naše dievčence: kategóriu deti - hunter vyhrala Stella NAGYFERENCZOVÁ, kategóriu kadet - hunter vyhrala Viktória KORMOŠOVÁ, pred Henriettou NAGYFERENCZOVOU, v kategórii PBHB seniorov získala BUKOVSZKY Krisztína druhé miesto. Takisto získala druhé miesto v kategórii PBHB veteránov DÁVID Márti.

DSC_0160.JPGDSC_0172.JPGDSC_0170.JPG

Čo sa týka chlapov, kategóriu hunter - veterán vyhral Tibor LÉVAY, Daniel BENIK bol tretí. V kategórii hunter senior skončili na bodovanom štvrtom mieste Ladislav NAGYFERENCZ aj Ladislav HEGEDŰS. 

DSC_0163.JPG

Pokračovanie Slovenského Pohára, ktoré nasleduje 17.6.2017 v Lelesi, čakajú v priebežnom hodnotení z prvého miesta Stella NAGYFERENCZ, Viktória KORMOŠOVÁ. Z tretieho miesta čaká na ďalšie kolo Tibor LÉVAY, z druhého Márti DÁVID. Pomaličky nám zrejú medaily Slovenského pohára. Fandíme našim pretekárom!

Ďakujeme sponzorom: MsÚ Rimavská Sobota, VERCAJCH centrum s.r.o. Zvolen, GOBAKO Košice, MIVE Hnúšťa a Béla Majerčík podnikateľ a AGROSOLUM.

DSC_0051.JPG

                                                                                            Tibor Lévay
                                                                                             LK Bašta - Bástya IK


 
 

XXXXII. ročník Celoslovenských športových hier dievčatVytlačiť
 

Reedukačné centrum Čerenčany Vás pozýva na slávnostné otvorenie XXXXII. ročníka Celoslovenských športových hier dievčat reedukačných a diagnostických centier Slovenska, konané v dňoch 28.5.- 30.5.2017.

SH D pozvanka 2017 (1).jpg


 
 

FALCON znova zaznamenal klubové rekordyVytlačiť
 

FALCON TKD klub sa 13.5.2017 zúčastnil na TAEKWONDO WTF turnaji pod názvom CASSOVIA OPEN 2017, ktorý bol zároveň aj tretím kolom Slovenskej ligy v TAEKWONDE.

Turnaja sa zúčastnilo cez 200 pretekárov z 22 klubov a 8 štátov. Konkurencia v niektorých kategóriách bola náročná, ale Falcoňáci si poradili na jednotku.

Na turnaj vyrazilo z Rimavskej Soboty z klubu FALCON celkovo 23 členov „FALCOŇÁKOV,“ čím sme vytvorili klubový rekord. Bola to zatiaľ najväčšia výprava na turnaj. Spolu s rodičmi sme tvorili celkom peknú kôpku.

18446701_878841848921940_4244043806524884201_n.jpg

Na turnaji sa súťažilo v športovom zápase „KYORUGI“ a v predvádzaní „POOMSAE.“ 

FALCOŇÁCI nastúpili na obidve disciplíny, ale zatiaľ prevládal športový zápas... v klube je cieľom rozbehnúť aj súťaženie v predvádzaní „POOMSAE.“

Celkovo sme na turnaji v športovom zápase získali 9 x zlato, 11 x striebro, 1 x bronz a 1 x 5. miesto.

V predvádzaní foriem to bolo 1 x striebro a 2 x 5. miesto.

Na turnaj sa odvážili ísť ... nováčikovia, menej skúsení zápasníci, ale aj skúsení zápasníci. Prvé dve skupiny si počínali veľmi dobre, nováčikovia ale aj menej skúsení zápasníci ukázali bojovnosť a hlavne pevné základy, na ktorých tréneri FALCONU môžu zakladať ich športovú kariéru. Naši skúsení bojovníci samozrejme ukázali svoje kvality, aj keď niektorí nemali svoj deň. Celkovo svojimi bojovnými výkonmi pozbierali Falcoňáci a klub FALCON 106 bodov, čím sa klub umiestnil na 3. mieste v hodnotení klubov, s výrazným rozdielom 37 bodov od 4. miesta. Zisk 3. miesta je ďalším klubovým rekordom.   

18423930_878842065588585_7495244469471727094_n.jpg

Menovite sa na uvedených priečkach umiestnili:

  1. miesto zlatá medaila - Jaroslav Dóbi , Oliver Adam , Ján Mičko , Matúš Durica , Damien Frgolec , Viktória Iždinská , Lucka Laššáková , Sarah Sarvašová , Veronika Spodniaková 

 

 2. miesto strieborná medaila - Karoline Mravec , Džovo Slanec , Kornélia Czeneová,     Terezka Duricová , Peter Fehér , Miroslav Frgolec , Tomáš Kuvik , Michal Matúška, Lea Szekerová , Pavol Vorlíček , Denis Vorlíček 

3. miesto bronzová medaila - Milan Lani 

5. miesto - Lukáš Kurek

Ako som vyššie spomínal, v klube je cieľom rozbehnúť aj súťaženie v predvádzaní foriem. Zatiaľ nám ostáva len poďakovať Falconáčkam, že našli odvahu nastúpiť a zabojovať v neľahkej konkurencii.

 Výsledky jednotlivcov Poomsae :
2. miesto strieborná medaila - Karoline Mravec
5. miesto - Lucka Laššáková , Laura Davidová

18403550_878841845588607_1852414039745102722_n.jpgNa záver sa chceme poďakovať rodičom za skvelú atmosféru, ktorú vytvorili počas turnaja, Falconákom za perfektné výkony a samozrejme aj partnerom, ktorí podporujú FALCON.

                                                                         Jaroslav Dóbi / predseda klubu


 
 

3. ročník JARNEJ CENYVytlačiť
 

Štart 3. ročníka cyklistickej súťaže JARNÁ CENA 2017 bol v Jesenskom. Trasa bola dlhá 104,7 km - 2:30:34 hod. - 41,72 km/h. Víťazom sa stal Botond Holló (HUN). Výsledky JC-2017 nájdete na web stránke jarnacena.sk

winner2017.jpg

    Víťaz JARNEJ CENY 2017 Botond Holló

                                                                                                                         -red-

 


 
 

Ďalšie vydarené podujatieVytlačiť
 

V rámci Dní mesta sme v mestskej kolkárni usporiadali Majstrovstvá SR v kategórii senioriek na 120 hodov združených.

Na súťaž sa kvalifikovalo 32 žien zo 14 kolkárskych klubov z celého Slovenska. Víťazkou sa stala Jana Bošňáková z Trenčína výkonom 549 zvalených kolov, pred Evou Vlahyovou výkonom 539 a Erikou Grellovou výkonom 528, obe zo Zlatých Klasov.

Kolky 20.jpg

Týmto celoslovenským podujatím sme ukončili kolkársku sezónu 2016/2017 a môžeme s pokojným svedomím konštatovať, že bola veľmi úspešná. Začiatkom júna odcestujú naši kolkári na odvetný družobný zápas do talianskeho Bolzána, kde kompetentní funkcionári majú dopracovať zmluvu o dlhodobej spolupráci. Novú sezónu zahájime v auguste t. r. turnajom o Pohár primátora mesta. Dovtedy budeme ďalej skvalitňovať a skrášľovať kolkársky areál a budeme sa pripravovať na novú sezónu aj so zapojením školskej mládeže a verejnosti.

Kolky 10.jpg

Naše bilancovanie by nebolo také úspešné bez pomoci mesta a sponzorov, ktorým aj touto cestou úprimne ďakujeme. Okrem už spomenutých osobitné poďakovanie patrí Regionálnej správe ciest, MONAL-BBG, s.r.o. a HET, s.r.o.                                                                                                              

Kolky 30.jpg

                                                                                                                        -ar-


 
 

Koncepčná práca s futbalovou mládežou prináša úspechVytlačiť
 

Dosiahnuté výsledky mládežníckych mužstiev Mestského športového klubu Rimavská Sobota z posledných zápasov jednoznačne dokazujú, že koncepčná práca s mládežou v Rimavskej Sobote sa vypláca.

V klube začiatkom roka 2017 nastali aj určité personálne zmeny, ale významnou je najmä zmena priorít. Prvoradou úlohou Mestského športového klubu sa stala výchova mladej generácie futbalistov. Pokiaľ v predchádzajúcom roku dorastenci súťaž nedohrali a vypadli z druhej ligy, žiaci utŕžili dvojciferné prehry, tento rok je v znamení výrazného progresu.

SAM_9230-300x169.jpg

Pozitívnym signálom zo strany vedenia klubu smerom k mládežníckym futbalistom bola prevedená rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení a nákup športových úborov pre mládežnícke kategórie z poskytnutých dotácií SFZ – fondu UEFA. Futbalisti sa na druhej strane odvďačia statočným prístupom v športovej príprave a zlepšenými výkonmi na zápasoch. Dorastenci teraz majú reálnu šancu vyhrať III. ligu a postúpiť späť do II. ligy, žiaci postupne dozrievajú na svojich súperov v najvyššej súťaži a dokážu vyhrávať prvoligové zápasy aj na súperových ihriskách. Dôkazom toho sú výhry starších žiakov U15 a U14 vo Zvolene. Na úspechu sa významne podieľajú aj nové akvizície klubu, talentovaný 15-ročný futbalisti z nášho blízkeho okolia, ako Zoltán Kótai z R. Seči, Bertalan Bari z Jesenského, Denis Cibuľa z Poltára a iní. Funkcionári MŠK, tréneri, hráči i rodičia ťahajú teraz „za jeden povraz“ – usilujú sa o zabezpečenie športovej prípravy budúcej generácie futbalistov v prvoligových súťažných podmienkach.

Je všeobecne známe, že futbalové prípravky MŠK sú v posledných rokoch úplne rovnocennými partnermi najlepších mužstiev na Slovensku, čo považujeme za dobrý základ do budúcna. V poslednom kole súťaže prípraviek naši malí futbalisti dosiahli takmer 100% – ný úspech na ihrisku Jupie Podlavice-Badín, kde vyrastal aj najlepší futbalista Slovenska Marek Hamšík, ktorého meno klub najnovšie nosí vo svojom názve. Mestský športový klub a členovia realizačného tímu mládežníckeho úseku sú odhodlaní pokračovať v nastúpenom trende nehľadiac na to, ako sezóna nakoniec skončí. Najdôležitejšou úlohou klubu do budúcna bude zapojenie čo najviac talentovaných detí do športovej prípravy nielen z mesta, ale aj z jeho blízkeho okolia.

SAM_9313-300x169.jpg

Výsledky z posledných majstrovských zápasov:

Dorastenci U19 MFK Detva – MŠK Rimavská Sobota 1:4 /0:2/, góly za RS Š. Balog, J. Balog, D. Dudek a R. Bial.
Starší žiaci U15 MFK Lokomotíva Zvolen – MŠK Rimavská Sobota 0:1 /0:0/ gól Denis Cibuľa
Starší žiaci U14 MFK Lokomotíva Zvolen – MŠK Rimavská Sobota 0:4, góly za RS: Ciprus, Puška, Zvara a Struhár.
Mladší žiaci U13 MŠK Rimavská Sobota – MŠK Námestovo 9:5 /6:4/
Mladší žiaci U12 MŠK Rimavská Sobota – MŠK Námestovo 7:10 /6:3/
Prípravka U11 Jupie FŠ M. Hamšíka – MŠK Rimavská Sobota 7:14
Prípravka U10 Jupie FŠ M. Hamšíka – MŠK Rimavská Sobota 6:14
Prípravka  U9  Jupie FŠ M. Hamšíka – MŠK Rimavská Sobota 8:6

                                                    Zdroj: Š. Balog, koordinátor mládeže MŠK

                                                      www.mskrimavskasobota.sk


 
 

MOSON SHOW 2017Vytlačiť
 

Pre množstvo modelárov existuje tzv. vrchol sezóny. Každý si vyberie svoju najobľúbenejšiu a pre neho najkvalitnejšiu súťaž, ktorú každoročne navštevuje a na ktorej chce uspieť. Tým našim vrcholom sezóny je najväčšia stredoeurópska modelárska súťaž v maďarskom Mosonmagyaróváre pod názvom MOSON SHOW, ktorá je pre modelárov považovaná za niečo ako európsky pohár.

Minulý rok sme sa na Moson show zhodli na tom, že medzi juniormi a žiakmi by sa veru nestratili ani tí naši najmladší modelári. Tak sme sa tento rok rozhodli vyskúšať do európskeho pohára zapojiť takmer celý klub MK MsKS Rimavská Sobota, a samozrejme aj tých našich najmladších.

Moson show 2017 sa konala 22. a 23. apríla 2017  v spomínanom meste Mosonmagyaróvár. Tento rok súťaž opäť prelomila svoj rekord v počte súťažných modelov a ten sa vyšplhal na neuveriteľné číslo 1 800. Súťaže sa zúčastnili modelári z celého sveta, dokonca aj z odľahlých kútov Ameriky, Ázie či Austrálie.

Spolu sme súťažili v malom množstve kategórií, keďže väčšina nášho klubu sa venuje bojovej technike v mierke 1/35. No napriek tomu výsledky zo súťaže v Mosoni hovoria samé za seba.

Moson show.jpgMoson show 2.jpgMoson show 3.jpg

V juniorskej kategórii Bojová technika v mierke 1/35 bolo ocenených 9 modelárov z celej Európy a medzi nimi až 5 z Rimavskej Soboty. Bronz získali Adrián Jánsky a Dávid Ostrihoň, striebro Jozef Burszki a zlato Sebastián Bodor a Mark Hrinko. Dávid Ostrihoň sa rozhodol vyskúšať šťastie aj v kategórii diorámy, čo mu nakoniec prinieslo úspech v podobe striebra. Všetkým mladým modelárom gratulujeme a tešíme sa z úspechov spolu s nimi.

Samozrejme, že naši starší a najstarší modelári tiež nezostali v hanbe a odniesli si niekoľko ocenení v kategóriách Hobby aj Master.

Moson show 4.jpgMoson show 5.jpgMoson show 6.jpg
Medzi ocenenými bol aj predseda klubu Štefan Pásztor, ktorý získal striebro v kategórii Bojová technika kolesová po roku 1945 v mierke 1/35, Martin Cuper, ktorému sa podarilo získať zlato v kategórii Bojová technika pásová v mierke 1/35 a zároveň postup do kategórie Master, Patrik Ketész, ktorý získal hneď dve ocenenia, a to v kategórii Master – vrtuľníky v mierke 1/24 a menšie, kde obsadil druhé miesto a v kategórii Bojová technika do roku 1945 v mierke 1/72 získal zlato a zároveň postup do kategórie Master. V neposlednom rade musím spomenúť aj Jána Séleša, ktorý získal ocenenie Highly Commented v kategórii Bojová technika pásová v mierke 1/35.

Viac fotografií na stránke www.eastmodels.sk

                                                                                                      Lukáš Kvietok


 
 

Gemerský triatlon 2017Vytlačiť
 

Aj v tomto roku má náš športový klub snahu zorganizovať v poradí už štvrtú edíciu športového podujatia GEMERSKÝ TRIATLON, ktoré je jediným svojho druhu v gemerskom regióne. Opäť sa stretneme v rekreačnej oblasti Kurinec, tentokrát o čosi skôr, keďže sa chceme vyhnúť príliš teplému počasiu, ktoré nás sprevádzalo posledné ročníky, a to už v sobotu 27. mája 2017 od 10:00.

Ako organizátori pripravujeme niekoľko kozmetických zmien, ktoré by mohli byť pozitívnym prínosom pre toto podujatie. Okrem termínu, pretekári sa môžu tešiť na úplne nové trasy cyklistickej aj bežeckej časti, väčšina tratí vedie po lesných cestách Kurineckého lesa, takže to bude sčasti krostriatlon s miernym prevýšením, vhodný pre MTB a trekové bicykle. Ďalšou novinkou bude obmedzený počet štartujúcich (maximum 100 vo všetkých kategóriách okrem štafiet a detských disciplín) z kapacitných dôvodov. Lákadlom pre kategóriu Junior bude malá finančná odmena pre prvých troch v celkovom poradí. Samozrejme nezabúdame na našich najmenších a aj tento rok pripravujeme MINIDUATLON.

Celý organizačný tím je odhodlaný urobiť maximum pre úspech podujatia a pevne veríme, že všetci zúčastnení budú spokojní nielen so svojím výkonom, ale aj s organizáciou, alebo minimálne s fantastickým gulášom.

Viac informácií nájdete na www.bikeandrunteam.estranky.sk

Gemersky?_Triatlon_2017_Plaga?t_A3.jpg


 
 

Rimavskosoboťan MAJSTROM SLOVENSKA Vytlačiť
 

 

Azda najúspešnejší odchovanec hokejového klubu HKM Rimavská Sobota Alex Tamáši si v sobotu 22. apríla vo svojej debutujúcej sezóne medzi mužmi prebral zlatú medailu. Stalo sa tak po finálovom stretnutí hokejovej Tipsport ligy, v ktorom domáca HC´05 iClinic Banská Bystrica zdolala HK Nitra 6:2 a celkovo zvíťazila v sérii 4:1. Banská Bystrica získala svoj prvý titul majstra Slovenska po tom, čo dve sezóny po sebe skončili druhý.

image-0-02-05-d30075b820fafc2e7b033fcbf7ec57a52bdd5cef9bb164c96d285ec5bc49865d-V1.jpg

Alex Tamáši síce do bojov v play-off už nezasahoval, no v základnej časti odohral 36 zápasov z celkového počtu 54, v ktorých strelil 5 gólov a pridal 7 asistencií, čo znamená, že titul mu právom patrí. Len málokto môže povedať, že v 18- tich rokoch sa pri svojej debutujúcej sezóne v seniorskej kategórii stal majstrom Slovenska. To práve napovedá tomu, aký veľký talent Alex je a určite ho čaká úspešná kariéra.

FB_IMG_1492966253632.jpg

Práve na začiatku sezóny sa Alexovi darilo a už vo štvrtom stretnutí zaznamenal dva body po prihrávkach na všetky strelené góly. Následne prišiel aj prvý gól a ďalšie body za góly či asistencie. Asi v polovici sezóny dal Alexovi tréner banskobystrických Baranov Vladimír Országh voľno, počas ktorého nastúpil aj na tri zápasy prvoligovej HC 07 ORIN Detva, kde zaznamenal jednu asistenciu. Následne sa do zostavy Banskej Bystrice vrátil, nazbieral pár bodov a pred koncom základnej časti tím opustil po tom, ako prišli hviezdy z KHL.

FB_IMG_1492966304265.jpg

Počas celej sezóny na výkony Alexa padali len samé chvály a preto veríme, že na svoje výkony v budúcnosti nadviaže a bude nám robiť radosť aj naďalej. 

FB_IMG_1492966354635.jpg

                 Marek Hanzel, HKM Rimavská Sobota


 
 

Vďaka nim je erb Rimavskej Soboty známy na celom SlovenskuVytlačiť
 

Modelársky klub, ktorý funguje pri MsKS v Rimavskej Sobote, za posledné dva roky s deťmi povyhrával množstvo cien – tituly majstra Slovenska, ktoré aj obhájil. Na celom Slovensku je klub známy aj vďaka oceneniam, ktoré práve on rozdáva najlepším modelárom.

„Je to erb mesta Rimavská Sobota - plaketa orlice, takže vďaka nám je erb mesta už snáď v každom meste na Slovensku, ale aj v Maďarsku, či dokonca v Anglicku. Z Anglicka máme aj dvojnásobného majstra sveta. Modelársky klub vysiela svojich členov na 90 % súťaží na Slovensku, v ČR, v Maďarsku, ale aj v ostatných krajinách. A na každom podujatí vždy bodujeme - ako dospelí, tak aj deti,“ informoval Lukáš Kvietok z Modelárskeho klubu v Rimavskej Sobote.

Informácie o ďalších aktivitách klubu sú zverejnené na stránke: www.eastmodels.sk.

                                                                                        -av-


 
 

Milan Kojnok majstrom krajaVytlačiť
 

Začiatkom januára sme zorganizovali v štvordráhovej kolkárni niekoľko významných podujatí. Na Troch kráľov to boli Majstrovstvá kraja v kategórii seniorov, ktoré nadpriemerným výkonom 645 zvalených kolov na 120 HZ vyhral domáci Milan Kojnok. Hneď za ním sa umiestnil tiež veľmi dobrým výkonom 563 zvalených kolov na 120 HZ Ivan Vanek a na 4. mieste skončil Július Sendrei.

Deň potom sme odohrali priateľské stretnutie s talianskym kolkárskym klubom Leifers od Bolzána, ktoré sme vyhrali. Hostia majú záujem o oficiálnu družbu, ktorá však podlieha schváleniu príslušných mestských orgánov v oboch mestách.

Ďalší deň sme zorganizovali majstrovstvá v hlavnej kategórii mužov, kde kraľovali podbrezovskí kolkári. Je potrebné však dodať, že víťaz tejto hlavnej mužskej kategórie podal o 47 kolov slabší výkon ako Milan Kojnok.

V rámci odvetnej časti prvého zápasu 1. ligy sme po siedmich vyhratých zápasoch prehrali domáci súboj s C družstvom Podbrezovej. Najbližší víkend nás čaká domáci zápas so Žarnovicou.

Zahájili sme aj jarnú časť mestskej kolkárskej ligy, ktorá bude vrcholiť turnajom neregistrovaných jednotlivcov.

                                                                                             -ar-


 


 
 

Džudisti z Lokomotívy na prvej súťaži v roku 2017 v Poľsku Vytlačiť
 

Džudisti z Lokomotívy sa v nedeľu 8. januára 2017 zúčastnili Medzinárodného turnaja v poľskom Bielsko Biala.

Náš oddiel reprezentovali dvaja džudisti zo všetkých zúčastnených 760 pretekárov zo 64 oddielov a 7 štátov Európy.

Mladšia žiačka Natália Gažiová, ktorá štartovala vo váhe do 30 kg tento raz skončila na 2. striebornom mieste, keď vo finálovom zápase podľahla v golden skóre  na 1 pomocný bod poľskej reprezentantke.

V super mini  do 25 kg štartoval Maťko Gaži, ktorý prehral v repasáži a skončil na siedmom mieste.

Do  poľského Biesko Biala sprevádzali džudistov tréneri Gaži Miloš a Lenka Babicová.

Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme firme TONI s.r.o. / požiarna ochrana/ p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig  a  ZŠ Š. M. Daxnera – Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

                                                          Ľubomír Antal, predseda TJ Lokomotíva RS

 

                                                                                       


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 43 32

dnes je: 22.5.2017

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka