Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Rimavská Sobota oslávila DNI MESTA 2017Vytlačiť
 

5. a 6. máj patrili v Rimavskej Sobote oslavám Dní mesta. Už tradične ich sprevádzali Jarné trhy a bohatý kultúrno- spoločenský program.

Začiatok osláv mesto venovalo deťom a mládeži. O 9.00 hod. si deti mohli pozrieť na Hlavnom námestí zaujímavé predstavenie Tárajko a Popletajka.

 v CVČ Relax sa konala vedomostná súťaž o udalostiach 2. svetovej vojny a národnooslobodzovacieho boja.

Na Námestí Š. M. Daxnera prebiehala súťaž družstiev 1. pomoci Slovenského Červeného kríža.

Pri Dome kultúry si záujemcovia mohli pozrieť hasičskú techniku a v Dome kultúry súťaž výtvarných prác.

unnamed (2).jpgunnamed (3).jpg

Jarmok.jpg

Indián.jpgPerníky.jpg

Dni mesta o 10.00 hod. slávnostne otvoril primátor mesta JUDr. Jozef Šimko. Všetkým obyvateľom mesta aj jeho návštevníkom zaželal v tento významný májový čas príjemný slnečný deň. „Po tieto dva dni si mesto oblieka slávnostný šat a oslavuje svoj zrod. Mesto, do ktorého histórie ste sa zapísali prácou, srdcom. Všetko v ňom je súčasťou nášho života a každoročne je tu rušnejšie a veselšie.“ Primátor zároveň zdôraznil, že tieto dni sú významné nielen pre naše mesto, ale aj pre celú spoločnosť, kedy si pripomíname 72. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Vyjadril poďakovanie našim osloboditeľom, vďaka ktorým prežívame už 72. slobodnú jar. Odzneli aj stručné informácie o histórii Rimavskej Soboty. JUDr. J. Šimko povedal, že vo funkcii primátora mesta sa obyvateľom takto prihovára už po 7- krát. Vyjadril prianie, aby tu žilo čoraz viac ľudí s bohatstvom duše, aby sme boli k sebe ohľaduplní, tolerantní, láskaví, aby sme žili dôstojný život slušných ľudí. Na záver príhovoru poprial všetkým príjemné a radostné prežitie nielen týchto sviatočných dní, ale aj všetkých nasledujúcich.

unnamed (4).jpg

V maďarskom jazyku sa prítomným prihovoril zástupca primátora mesta Ing. Ladislav Rigó.

Na Hlavnom námestí nasledovala prezentácia aktivít detí materských škôl a žiakov základných škôl pod názvom Deti mestu. Popoludní sa konala módna prehliadka, obľúbené melódie zahral Dodo Mikulec a odprezentovali sa záujmové útvary CVČ Relax.

unnamed (6).jpgTanec.jpg

O 11. hod. sa pri pamätníku Červenej armády uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Prítomných privítal predseda OV SZPB v Rimavskej Sobote JUDr. Š. Baláž. Privítal priamych účastníkov protifašistického odboja, zástupcov štátnej správy a samosprávy mesta, primátora JUDr. J. Šimka, zástupcu primátora mesta Ing. L. Rigóa a prednostu Mestského úradu JUDr. Š. Szántoa, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl a ostatných prítomných.

unnamed (7).jpgunnamed (8).jpgPomník.jpg

Po úvodnej básni, ktorú predniesla Mgr. E. Juhásová, vystúpil spevácky zbor DÚHA pod taktovkou p. V. Slatinskej. Následne s príhovorom vystúpil zástupca prednostu Okresného úradu v Rimavskej Sobote Mgr. Karol Anger. „ Kladením vencov si každoročne pripomíname víťazstvo nad fašizmom. Priamych účastníkov spomienky je každý rok menej. Vojaci sa pozerali smrti priamo do tváre, patrí im naša vďaka a hlboká úcta. Nikdy nesmieme zabudnúť na to, čo všetko pre nás naši predkovia obetovali.“ Zároveň zdôraznil, že je potrebné zamedziť extrémistickým prejavom, pretože fašizmus a extrémizmus v našej spoločnosti stále pretrváva.

Počas osláv sa vedenie mesta stretlo aj s hosťami z partnerských miest a spoločne sa zúčastnili slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dome kultúry, spojeného s udelením Ceny mesta 2017.

Cenu mesta 2017 si z rúk primátora mesta JUDr. J. Šimka prevzali:

PaedDr. Jana Dobrockáza dlhodobú pedagogickú a záujmovo-umeleckú činnosť, dirigentskú činnosť v miešanom speváckom zbore Bona fide a aktívne pôsobenie v speváckom zbore Con motto a v komornom zbore `a capella Mystic choir, ako aj za prácu s deťmi a mládežou v spevokole Slniečko a Nádej.

Miešaný spevácky zbor Blaha Lujza- za propagáciu a zviditeľňovanie mesta v kultúrno-spoločenskej oblasti na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni, za získané úspechy v súťažiach maďarských speváckych zborov na Slovensku, tzv. Kodályových dní a za organizovanie stretnutí speváckych zborov na Gemeri

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 32 Rimavská Sobota- za profesionálny prístup, aktívnu podporu a obhajobu uplatňovania práv ľudí so zrakovým postihnutím, zvyšovanie kvality ich života, prípravu na integrovaný život a vytváranie podmienok pre ich plnú účasť na živote v spoločnosti.

Verejné uznanie primátora mesta Rimavská Sobota získali:

ThDr. Géza Erdélyi- za významnú činnosť a osobný podiel v rozvoji duchovnej oblasti rimavsko-sobotského cirkevného zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Ing. František Tóth, PhD.- predsedovi družstva GEMERPRODUKT VALICE – OVD za dosiahnuté výsledky v oblasti poľnohospodárstva a významnú činnosť ako aj osobný podiel na rozvoji mesta a regiónu v oblasti výskumu, výroby a poľnohospodárskej produkcie

JUDr. Jozef Bíro- za významnú, dlhoročnú a obetavú činnosť, za osobný podiel v rozvoji a skrášľovaní mesta, mestskej časti Dúžava a za aktívne pôsobenie vo veciach verejných, ako aj v samospráve mesta.

Ďalšími ocenenými sú:

Attila Zajíc – stavebné práce

Gabriel Radič - Abovce – Stavebná skupina

Ondrej Agócs - Gemerský Jablonec – Stavebná skupina

Ľudevit Boldi – koordinátor Dúžavská cesta

Lévay Tibor – lukostrelec

Mgr. Attila Hacsi - novinár

RSDr. Attila Rábely

Attila Muránsky – TSM, vodič náklad. auta, autobusu

Dana Dirbáková – in memoriam, - Štefan Dirbák, L. Svobodu 1669/10, RS

Mgr. Blanka Tomčová - Riaditeľka obchodnej akadémie

Ján Hronček – Locall

Ján Forgon

Tibor Tóbisz – bývalý športovec, učiteľ

Róbert Rák in memoriam – bývalý futbalista

Bc. Jaroslava Lajgútová - CVČ Relax

Ľubica Varjuová - ZPOZ

Tatiana Koniarová – MsKS

Vladimír Štefánik – technik MsKS (ide do dôchodku 1.7.2017)

MUDr. Nándor Nagy – zástupca primára na internom(Vrbovka 67, Veľký

Krtíš)

JUDr. Ladislav Šupena

Mgr. Gizela Kubačková

Etela Gyürkeová

Dezider Balajthy

MUDr. Mária Kozáková

MUDr. Jana Wirtschafterová

Cena mesta- hostia.jpg

Primátor.jpgPrimátor 2.jpgPrimátor 3.jpg

Ceny mesta.jpgCena 7.jpgCena 8.jpgCena 9.jpgCena 10.jpgCena 11.jpgCena 12.jpgCena 14.jpgSpevokol.jpgSpevokol 2.jpg

O 16.00 hod. bola na Hlavnom námestí Mobilmánia-  koncert rockovej skupiny z Maďarska. O 18.00 hod. vystúpili na Hlavnom námestí obľúbení Kollárovci.

Kollárovci.jpg

Slávnostný večer o 20.00 hod. spríjemnil populárny raper Ragby.

Ragby.jpg

Bohatý na kultúrny program bol aj druhý deň osláv- 6. máj. Od 9.30 hod. hral na Hlavnom námestí do tanca aj na počúvanie dychový orchester TORS.

O 10.30 hod. sa v Kostole sv. Jána Krstiteľa konala svätá omša s posvätením nového organu.

Dni mesta 15.jpgDni mesta 16.jpg

O 12.00 hod. na Hlavnom námestí vystúpilo DUO JAMAHA. V popoludňajších hodinách ponúkla 60 minút kvalitnej country hudby skupina Bluetrend. O 15.30 hod. sa predstavil orchester a zbor Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Rimavskej Sobote.

Dni mesta 20.jpgDni mesta 21.jpg

                                                                                                                         -red-

 


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Cukrovarská 4983
Cukrovarská 4983 (v Tescu),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 321 44 13

dnes je: 21.5.2018

meniny má: Zina

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka