Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

Rimavská Sobota, 28.8. 2017


POZVÁNKA
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote,
ktoré sa uskutoční

dňa 19. septembra 2017 (utorok) o 13.00 h
v zasadacej miestnosti MsZ v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote
na Nám. M. Tompu.


PROGRAM:

1. Otvorenie
2. 1 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. 2 Schválenie programu rokovania
3. Informatívna správa o stave naplnenosti materských škôl a základných škôl
v meste Rimavská Sobota za školský rok 2016-2017

Predkladá: Ing. Ladislav Rigó, zástupca primátora mesta
4. Kofinancovanie projektu „Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na ZŠ M. Tompu“
v rámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
5. Kofinancovanie projektu „Revitalizácia odborných učební biológie a fyziky“
v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-2

Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
6. Informatívna správa o poskytovaní sociálnych služieb v Nocľahárni na Ul.
Hviezdoslavovej č. 30/451 a č. 32/452 v Rimavskej Sobote

Predkladá: PhDr. Angela Kecskemétyová, vedúca odboru
7. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ za I. polrok 2017
Predkladá: Ing. Ladislav Šťavina, hlavný kontrolór mesta
8. Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2017
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
9. Hospodárenie Mesta Rimavská Sobota a príspevkových a rozpočtových
organizácií mesta a monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok
2017

Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
10. Personálno-organizačné otázky
Návrh na vyhlásenie dňa konania volieb hlavného kontrolóra mesta Rimavská
Sobota, ustanovenie spôsobu vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta
a náležitosti prihlášky

Predkladá: JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ
11. Návrh na zrušenie VZN štatút o zdravom životnom prostredí, ochrane verejného
poriadku a zelene na území mesta Rimavská Sobota

Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
12. Interpelácie poslancov
13. Všeobecná rozprava
14. Záver

JUDr. Jozef Šimko v.r.
primátor mesta


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Cukrovarská 4983
Cukrovarská 4983 (v Tescu),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 321 44 13

dnes je: 21.6.2018

meniny má: Alojz

  • Štvrtok2915graphic-icon
  • Piatok188graphic-icon
  • Sobota207graphic-icon
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka