Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Pracovná ponuka - referent – referentka Turistického informačného centra - TICVytlačiť
 

PRACOVNÁ  PONUKA

Mesto Rimavská Sobota

Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

ponúka

voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície:

Referent – referentka Turistického informačného centra - TIC

 

Stručná charakteristika pracovného miesta:

  • Vykonáva činnosti týkajúce sa rozvoja turizmu, cestovného ruchu a rozvoja kultúrnych a spoločenských činností v meste a v regióne
  • Poskytuje klientom TIC informácie o možnosti ubytovania, stravovania, dopravného spojenia, stredísk letnej a zimnej turistiky, náučných chodníkov, trás a turistických atraktivít v okolí a regióne
  • Vykonáva a sprostredkúva sprievodcovský, prekladateľský a tlmočnícky servis

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne 1.stupňa

 

Ďalšie požiadavky:

-    dobrá znalosť slovenského jazyka slovom a písmom

-    dobrá znalosť maďarského jazyka slovom a písmom

-    dobrá znalosť anglického jazyka slovom a písmom

-    prax v oblasti turistiky a cestovného ruchu vítaná

-    príjemné vystupovanie a komunikačné schopnosti

-    zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností

-    užívateľská znalosť práce s PC a internetom

-    bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)

 

K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:

-     písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor

  • štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
  • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania

-     úradne overené fotokópie dokladov o získaní vzdelania v anglickom jazyku

      a v maďarskom jazyku, doklad o získaní osobitného oprávnenia – napr. certifikátna

      prekladateľskú a tlmočnícku činnosť v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch,

      tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov, príp. iné overené oprávnenia  

      pre vykonávanie prekladateľskej, tlmočníckej alebo sprievodcovskej činnosti v anglickom  

      jazyku a v maďarskom jazyku  (pokiaľ ním uchádzač/ka disponuje),

  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti

-    písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného pohovoru

     podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších

     predpisov

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka – Referent – TIC -  NEOTVÁRAŤ“  v termíne najneskôr do 08.12.2017 do 16.00 h.

 

na adresu:

Mestský úrad

Prednosta MsÚ

JUDr. Štefan Szántó

Svätoplukova 9

979 01 Rimavská Sobota.

 

Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá a do určeného termínu k prihláške predložia všetky požadované doklady. 

 

V Rimavskej Sobote, dňa 20.11.2017.

 

JUDr. Jozef Šimko

                           primátor mesta


 
 

dnes je: 23.10.2018

meniny má: Alojzia

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka