Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Evidencia budov, súpisné a orientačné čísla

Určenie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

 

Vybavuje: MsÚ, odbor vnútorných vecí – evidencia budov, Radnica, Hlavné námestie 2, číslo dverí 2 (na prízemí)
 

Kontakt: Renáta Gálová, 047/5604656, renata.galova@rimavskasobota.sk
               Elena Vargová, 047/5604636, elena.vargova@rimavskasobota.sk

 

Číslovanie stavieb upravuje § 2c zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyhláška MV SR č. 141/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Potrebné doklady:

- vyplnená žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla (žiadosť na stiahnutie nižšie)
- kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou - na budovy postavené od 1.10.1976
- geometrický plán (zameranie stavby), ak došlo k zmene parcelného čísla
- rozhodnutie o odstránení stavby, potvrdenie o odstánení stavby v prípade žiadosti o zrušenie súpisného čísla
- doklad o vlastníctve pozemku – list vlastníctva alebo doklad o inom práve k pozemku
- ak žiadateľ nie je stavebníkom predloží doklad, ktorým preukáže vlastníctvo (kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, rozhodnutie o dedičstve, rozhodnutie o reštitúcii, čestné vyhlásenie)

- zameranie adresného bodu

- údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

Podľa § 2c ods.3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Poplatky: bez poplatku

 

Lehota na vybavenie: do 30 dní od podania žiadosti

Opravný prostriedok sa nepodáva


 

dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

  • Pondelok173graphic-icon
  • Utorok141graphic-icon
  • Streda164graphic-icon

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka