Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská Sobota

OZNAMY

Oznamy mesta

Jarné upratovanie

JARNÉ UPRATOVANIE  2015

 

Vážení občania,

tak ako každý rok, aj teraz v termíne od 09.04.2015 do 07.05.2015 sa bude uskutočňovať jarné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční

dňa 16.05.2015 /sobota/. Žiadame občanov, aby túto možnosť maximálne využili.

 

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JARNÉ UPRATOVANIE: 

09.04.–16.04.2015
Ul. K.Mikszátha - parkovisko
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. Školskej

Nám. Š.M.Daxnera - parkovisko KD
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete

16.04. – 23.04.2015
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska  oproti obchodu a budovy bývalej materskej školy
Ul.A. Markuša
Tomašová – Ul. Tomašovská  pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu

23.04. –30.04.2015
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Vinica – pri obchode

Vinica – pod Oštromom

30.04. – 07.05.2015
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
Sabová - pri bytovkách

Stará Sobôtka

 

Veľkoobjemový kontajner - VOK je určený na zber  objemového odpadu.

Do tohto VOK v žiadnom prípade nepatrí nasledovný odpad : stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky, výbojky, monočlánky, pneumatiky, akumulátory, obaly z náterových hmôt) a pod. Odpad zo zelene, ktorý nebol z akéhokoľvek dôvodu skompostovaný, bude možné v tých istých termínoch umiestniť ku kontajnerom ( VOK ).  Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka odovzdať zdarma v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa : 16.05.2015/sobota/

Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a požiadaviek.
Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy – č. tel. 5604648 a vo fi. DETOX – č.tel. 5604153.


 
 

Judisti z Lokomotívy na turnaji Olympijských nádejí

Judisti z Lokomotívy sa dňa 21.3.2015 zúčastnili turnaja Olympijských nádejí v Rimavskej Sobote v telocvični TJ Mladosť Rimavská Sobota. Je to už XX. ročník a 1. Kolo dlhodobej súťaže. Tento turnaj je organizovaní hlavne  pre najmladších a začínajúcich  judistov v kraji Banská Bystrica.

V telocvični na Športovej ulici sa stretli judisti šiestich  oddielov Banskobystrického kraja a to Lokomotíva RS, Mladosť RS, Junior Lučenec, UMB BB, Budokan Zvolen a  Judo Hrachovo .

Počet judistov , ktorý sa zúčastnili turnaja bolo 72.

Z nášho oddielu sa kvôli chorobe detí zúčastnilo len sedem judistov.

 

Prvé miesto a zlatú medailu získali:

Tonhajzerová Nina do 50 kg mini žiačok

Petrovský Miroslav do 46 kg mini žiakov

Gonda David do 50 kg mini žiakov

Koóš Lukáš do 38 kg mladších žiakov

 

Druhé miesto a striebornú  medailu si vybojoval:

Petrovský Daniel do 28 kg mini žiakov

 

Tretie bronzové umiestnenia získali:

Gaži Matej do 22 kg super mini žiakov

Darnády Tomáš do 30 kg mini žakov

 

 

 

Na súťaži ich sprevádzali tréner Antal.

Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme firme TONI s.r.o. / požiarna ochrana/ p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková a ZŠ Š. M. Daxnera – Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

 

 

                                                                                                           Antal Ľubomír

                                                                                                   Predseda  Lok. Judo RS

 


 
 

Cenník - Rekreačná oblasť Kurinec

Cenník poskytovaných služieb v Rekreačnej oblasti Kurinec.


 
 

Správa o výsledku preventívno-bezpečnostnej akcie zo dňa 27.2.2015

Mestská polícia vykonala dňa 27.2.2015 v nočných hodinách preventívno-bezpečnostnú akciu, ktorá bola zameraná na kontrolu dodržiavania verejného poriadku, VZN mesta - najmä VZN č.120/2013 a kontrolu dodržiavania Zák.č.219/96 Z. z. v znení ďalších zmien a doplnkov (podávanie a požívanie alkoholických nápojov mladistvými osobami, požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách).

 

            Počas akcie boli skontrolované miesta, kde sa najčastejšie zdržiava mládež a dochádza k narušovaniu verejného poriadku, ako aj prevádzky na území mesta.

           

Počas priebehu akcie boli na Nám. Š. M. Daxnera spozorované 3 osoby, ktoré keď uvideli príslušníkov mestskej polície, dali sa ihneď na útek. Dve z nich boli zastihnuté na Ul. Malohontskej, ako sa schovávajú za motorovým vozidlom. Nakoľko sa jednalo o maloleté osoby, podrobili sa v zmysle zákona dychovej skúške s pozitívnym výsledkom. K obidvom osobám boli privolaní zákonní zástupcovia. Následne bola zistená aj totožnosť tretej osoby, ktorej sa podarilo ujsť. Tá bola neskôr za prítomnosti zákonného zástupcu tiež podrobená dychovej skúške, taktiež s pozitívnym výsledkom.

            Ďalšia mladistvá osoba bola zistená na Ul. Jánošíkovej, ktorá mala na tvári viditeľné zranenia. Osoba bola podrobená dychovej skúške s pozitívnym výsledkom a z dôvodu rozsiahlych zranení bola ku nej privolaná RZP, ktorá ju zobrala do nemocnice na ošetrenie.

           

Prevedená bola aj kontrola v niektorých prevádzkach na území mesta, kde boli zistené 4 mladistvé osoby a jedna maloletá osoba. Tieto boli tiež podrobené dychovej skúške, v 2 prípadoch s pozitívnym výsledkom. Tiež bolo zistené nedovolené zdržiavanie sa maloletej osoby po 21. hodine na mieste, kde sa podávajú alkoholické nápoje. Maloletá osoba bola následne odvezená domov k zákonnému zástupcovi.

            Tiež bolo zistené porušenie VZN č.84/2007 o podmienkach podnikania na území mesta v jednej zo skontrolovaných prevádzok, nakoľko vôbec nemali Mestom Rimavská Sobota schválené otváracie hodiny.

 

            Počas akcie bolo spolu skontrolovaných 21 osôb, z toho 8 mladistvých a 4 maloleté osoby, ktoré sa v zmysle zákona podrobili dychovej skúške. Z uvedeného počtu bolo v 2 prípadoch zistené požitie alkoholických nápojov mladistvými osobami a v 4 prípadoch maloletými osobami. Množstvo zisteného alkoholu v dychu sa pohybovalo od 0,10 do 2,92 promile.

 

            Všetky zistené prípady budú riešené v zmysle platných právnych predpisov.

 

 

 

                                                                                                          Peter Berecz

                                                                                                          náčelník MsP


 
 

Úspešný vstup zápasníkov Lokomotívy do novej sezóny

Veľmi úspešne vkročili do novej sezóny zápasníci našej Lokomotívy. Po vlaňajšej super sezóne, jednej z najúspešnejších v 40 ročnej histórii oddielu, keď získali 7 titulov Majstrov Slovenska.

   Na majstrovstvách Slovenska juniorov získali 2 strieborné medaile. Postaral sa o ne Michal Štork. Najprv získal bronz za 3. miesto vo váhe do 96 kg v gréckorímskom štýle v Šamoríne. Menej sa darilo jeho oddielovým kolegom Michalovi Brozmanovi a Lukášovi Bendovi vo váhe do 66 kg, keď obsadili 7. a 8. miesto. V súťaži družstiev obsadila Lokomotíva 12. miesto. Aj vo voľnom štýle štýle sa o bronz postaral znovu Michal Štork v 96 kg. Bodoval aj Michal Brozman za 6. miesto do 66 kg  Lukáš Benda obsadil 13. miesto v 74 kg. V súťaži družstiev skončila Lokomotíva na 9. mieste.

   Aj majstrovstvá Slovenska kadetov / dorastu/, ktoré sa konali v Snine, boli pre našich úspešné. V sobotu vo voľnom štýle získal titul Majstra Slovenska Marian Kosoň v najťažšej váhe do 120 kg. Aj druhý náš pretekár vekom ešte len starší žiak Paľko Rapčan sa postavil na stupeň pre víťazov. Striebro získal za 2. miesto v najľahšej váhe do 42 kg. Aj v nedeľu v gréckorímskom štýle sa im darilo. Marian Kosoň získal svoj druhý titul Majstra Slovenska znovu vo váhe do 120 kg. Aj Paľko Rapčan si vybojoval svoju druhú medailu. Znovu to bolo striebro za 2. miesto, tento krát však vo váhe do 46 kg. V súťaži družstiev odsadila Lokomotíva 6. Miesto ako vo voľnom tak aj v gréckorímskom štýle.

 


 
 

Zmena výplaty dôchodkov počas veľkonočných sviatkov

Zmena výplaty dôchodkov počas veľkonočných sviatkov

 

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dôchodkov v hotovosti prostredníctvom pošty s výplatným termínom 4-ého a 6-eho dňa v kalendárnom mesiaci, že počas veľkonočných sviatkov dochádza k zmene výplatných termínov dôchodkov. Dôchodcom, ktorí poberajú dôchodok 4. dňa v kalendárnom mesiaci, bude dôchodok vyplatený už vo štvrtok 2. apríla 2015. Dôchodcom, ktorí poberajú dôchodok 6. dňa v kalendárnom mesiaci, bude dôchodok vyplatený v utorok
7. apríla 2015.

Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok 2. dňa v kalendárnom mesiaci, dostanú svoj dôchodok riadne vo štvrtok 2. apríla 2015.

Ďalšie presuny výplatných termínov budú v mesiaci máj 2015, keď dôchodcovia s výplatným termínom 2. deň v kalendárnom mesiaci, dostanú dôchodok 4. mája 2015 a dôchodcovia s výplatným termínom 8. deň v kalendárnom mesiaci, dostanú dôchodok už 7. mája 2015.
 

                                                                                                  JUDr. Zuzana Kederová

                                                                                                       riaditeľka pobočky

 


 
 

Predstavenie Dome Kultúry Rimavská Sobota zmenené.

Predstavenie NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT (nejem, nežijem, nemilujem), ktoré sa malo konať dňa 20.3.2015 o 19:00 hod. v Dome Kultúry Rimavská Sobota, je z dôvodu ochorenia herečky ZMENENÉ! Predstavenie sa uskutoční v novom termíne: 29.3.2015 o 19:00 hod. v pôvodnom mieste konania.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Zákaznníci, ktorým zmena nevyhovuje, môžu vrátiť vstupenky na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili najneskôr do 25.3.2015 !


 
 

Jarné vypaľovanie trávnatých porastov – upozornenie

Vec:   Jarné vypaľovanie trávnatých porastov – upozornenie !!! 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán v súlade s § 21 písm. b)  a  h) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len zákon) Vás touto formou upozorňuje na dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov požiarnej bezpečnosti, resp. ochrany.

 

Predmetné upozornenie a rozhlasová relácia je spracovaná v súvislosti s nastávajúcim obdobím, a to „časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“, ktorý je charakterizovaný s enormným nárastom vzniku požiarov v prírodnom prostredí z dôvodu zámerného vypaľovania trávnatých porastov, spaľovania a nedbanlivosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb.

 

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame plniť nasledovné opatrenia, ktoré sú zakotvené v záväzných právnych predpisoch:

 

Vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods.1 písm. d) už hore uvedeného zákona v súlade s § 36 a § 37 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutočným stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci.

Prerokovať v orgánoch obce v čo najbližšom čase úlohy z dôvodu predpokladaného príchodu suchého počasia a potenciálne riziko vypaľovania trávnatých porastov.

Vykonať prostredníctvom preventivára obce (kontrolných skupín) preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23 zákonav subjektoch, fyzických osôb - podnikateľov, ktorí obhospodarujú lesný fond a pôdny fond ( SHR ), kde OR HaZZ v Rimavskej Sobote nevykonáva ŠPD.

Aktivizovať členov DPO

Preveriť akcieschopnosť obecného hasičského zboru, ako aj vykonať kontrolu hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávaniezásahovejčinnostiv  súlade s § 27 Vyhlášky MV SR č.169/2002 Z. z. o hasičských jednotkách.

 

Zabezpečiť v prípade potreby a podľa uváženia v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť v jednotlivých katastroch obcí, a taktiež stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach. Žiadame zaslanie, resp. nahlásenie informácie o vykonávaní hliadkovacej činnosti(prostredníctvom vlastných hliadok) , na operačné stredisko OR HaZZ v Rimavskej Sobote ( najlepšie formou krátkeho mailu) , pričom je potrebné nahlásiť približné lokality a dni hliadkovacej činnosti, aby nebolo vykonávané duplicitné hliadkovanie v týchto oblastiach aj zo strany OR HaZZ v Rimavskej Sobote.

 

Zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov, fauny a flóry pred požiarmi.

Starosta obce, alebo ním poverená osoba, v prípade vzniku požiaru operatívne a včas bez meškania obecným rozhlasom vyhlási požiarny poplach a tým aktivizuje občanov, poprípade členov DPO k vykonaniu adekvátneho zásahu za účelom lokalizovania, likvidovania požiaru a poskytnutia pomoci zasahujúcej jednotke HaZZ. V súlade s platnou legislatívou každý občan, právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľ je povinný poskytnúť vecnú a osobnú pomoc v prípade vzniku mimoriadnej situácie.

V súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, obec je povinná zabezpečiť zdroj vody na hasenie a predmetné miesto označiť predpísaným symbolom.

Touto cestou žiadame starostov obcí, aby porušenia záväzných právnych predpisov právnickými osobami, fyzickými osobami-podnikateľmi a fyzickými osobami oznamovali na OR HaZZ v Rimavskej Sobote.

V prípade, že OR HaZZ v Rimavskej Sobote vyhlási čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, o tomto skutku v čo najkratšom časovom intervale bude upovedomená každá obec okresu obvyklým spôsobom (v elektronickej podobe, v regionálnych novinách). Obec je povinná predmetnú skutočnosť vyhlásiť miestnym rozhlasom a vyvesiť na úradnú tabuľu obce.

Upovedomiť občanov (fyzické osoby) o tom, že ak budú vykonávať činnosti spojené so spaľovaním látok na voľnom priestranstve, fyzická osoba

 

oznámi pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na OR HaZZ v Rimavskej Sobote na telefónne číslo 150,

sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,

ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých nehrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,

zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,

vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,

po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.

 

Priloženú reláciu odvysielať za účelom zvyšovania právneho vedomia občanov, umiestniť vo vývesných tabuliach obcí, poprípade na webové stránky obce .

15. V prílohe sa nachádzajúci plagát umiestniť vo vývesných tabuliach obcí. (v prípade možností zväčšiť).

 

      O prijatých opatreniach týkajúcich sa uvedených mimoriadne dôležitých  úloh, žiadame zaslať informáciu na Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote do 31 . marca 2015!

                     

                           Riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ Rimavská Sobota

                                          pplk. Ing. Marek Laššák v. r.


 
 

Umiestnenia judistov z Lokomotívy v Pezinku

Dňa 14. marca 2015 sa judisti z Lokomotívy zúčastnili Medzinárodného turnaja žiakov a žiačok v Pezinku. Za účasti piatich štátov Európy – Rakúska, Maďarska, Rumunska , Čiech a samozrejme Slovenska sa zišlo v Pezinku 370 judistov.

Pre nemoc v oddiele sa turnaja zúčastnili traja judisti , ale so stopercentnou úspešnosťou.

 

Výsledky:

Všetci traja získali zlatú medailu

Natália Gažiová vo váhe do 27 kg v mini žiačkach

Nina Tonhajzerová vo váhe do 50 kg v mini žiačkach

Lukáš Kóoš vo váhe do 38 kg v mladších žiakoch

 

Do Pezinku sprevádzal judistov tréner Gaži.

Za zabezpečenie dopravy ďakujeme firme TONI s.r.o. / požiarna ochrana/ p. Tonhajzer Igor .

Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme firme Kvety Henrieta, RS a ZŠ Š.M.Daxnera na sídlisku Západ.

 


 
 

Medzinárodné plavecké preteky o Pohár Priateľstva 2015

V dňoch 7. a 8. marca sa v Mestskej krytej plavárni v Rimavskej Sobote uskutočnil                        4.ročník medzinárodných plaveckých pretekov o Pohár priateľstva.

Pre veľký záujem museli usporiadatelia pristúpiť k redukcii prihlásených a po stanovení             minimálnych výkonnostných limitov sa pretekov sa zúčastnilo 236 plavcov. Okrem 29 plaveckých klubov zo Slovenska sa pretekov zúčastnili aj plavci z Maďarska, a Srbska. Spolu za dva súťažné dni plavci absolvovali 1413 skokov do vody.                

Domáci plavecký klub reprezentovalo celkovo 14  plavcov, ktorí sa aj v silnej  konkurencii dokázali presadiť. Zo všetkých zúčastnených klubov vyplávali najviac medailí, keď ich doma ostalo 26.                                                                                                                                                       

O medailové umiestenie sa zaslúžili: Sofia Klementová - 3x zlatá a 3x strieborná,                       Terezka Horváthová - 3x zlatá a 1x bronzová, Linda Skruteková - 1x strieborná a 2x                     bronzová, Tamarka Hriňová - 1x strieborná a bronzová, Jakub Husár - 3x zlatý, 3x                     strieborný, 1x bronzový, Tomáš Koóš - 4x bronzový  a Marek Tengler 2x bronzový. Väčšina našich plavcov si prekonala svoje osobné rekordy, čo je dobrým prísľubom do ďalšej pretekárskej sezóny.                                                                                   

Vedenie Plaveckého klubu v Rimavskej Sobote ďakuje mestu Rimavská Sobota, Technickým službám Rimavská Sobota a všetkým sponzorom, ktorí nám pomáhali pri organizovaní pretekov ako aj  divákom a plavcom za skvelý športový zážitok. 

                                                                                                             

                                                                                                                                   Ing. Ladislav Klement     

Plavecký klub Rimavská Sobota 

 


 
 

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalejlen „zákon o energetike“)
− Plynárenské zariadenie je chránené ochranným pásmom a bezpečnostným pásmom,ktorého rozsah stanovuje zákon.
− Ochranné pásmo je zriadené na ochranu plynárenského zariadenia a jeho prevádzky a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia je určené na bezpečnú a plynulú prevádzku tohto zariadenia, zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb.
− Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu fyzické osoby alebo právnické osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa distribučnej siete.
− V prípade porušenia povinnosti žiadať predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa distribučnej siete pri výkone akejkoľvek činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia a/alebo zriaďovaní stavieb v ochrannom pásme a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, alebo v prípade pokiaľ táto osoba nedodrží podmienky stanovené v tomto súhlase je dozorujúci orgán oprávnený uložiť fyzickej osobne a/alebo právnickej osoby pokutu.

 

Ďalšie informácie v prílohe:


 
Súbor na stiahnutie Plagát.pdf Plagát.pdf (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie Brožúra.pdf Brožúra.pdf (608.7 kB)

 

Sociálna poisťovňa vyzýva

Vyzývame živnostníkov a ostatné SZČO, aby si aktualizovali svoje kontaktné údaje vedené v Sociálnej poisťovni (číslo mobil. telefónu, emailovú adresa). Je to v ich vlastnom záujme. Umožnia tým poisťovni informovať ich o svojich prípadných aktuálnych nedoplatkoch na poistnom.

Sociálna poisťovňa zaviedla túto ústretovú službu v minulom roku a od februára 2015 ju rozšírila pre SZČO na celom Slovensku. Živnostníkom zasiela informácie o dlžnom poistnom formou sms na mobilné telefóny alebo e-mailom. Informáciu však dostanú len tí, na ktorých má poisťovňa aktuálne kontakty. Títo živnostníci tak môžu predísť narastaniu penále (0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania) alebo ďalším zákonným krokom pri vymáhaní dlhu (napr. exekúcii). Ako novinku Sociálna poisťovňa zároveň zriadila aj novú mailovú adresu na nahlasovanie kontaktných údajov mojekontakty@socpoist.sk.


 
 

Sociálna poisťovňa upozorňuje: Klamať na odvodoch sa neoplatí

Snaží sa vás zamestnávateľ presvedčiť, že vám oficiálne prizná len časť platu a zvyšok vám vyplatí „na ruku“? Dajte si pozor, pretože takáto dohoda sa vám nemusí vyplatiť. Je totiž zásadný rozdiel v tom, aký vymeriavací základ za vás vykazuje váš zamestnávateľ. Ak neprizná celý plat, ale len jeho časť, môže vám do budúcnosti spôsobiť veľké problémy. Nehovoriac o tom, že za zamestnávanie „načierno“ by mohol dostať pokutu nielen on, ale aj vy ako zamestnanec. Pretože ten, kto vykonáva nelegálnu prácu, dopúšťa sa priestupku, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331 €. Pokuta za nelegálne zamestnávanie pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, sa povinne ukladá vo výške od 2 000 € do 200 000 €. Rovnaká situácia je pri samostatne zárobkovo činných osobách, kde je veľký rozdiel v tom, z akého vymeriavacieho základu si vypočítajú a zaplatia odvody. Aké dopady má práca „načierno“?

 

Viac informácii v prílohe:


 
 

Rozsudok v mene Slovenskej republiky

15Co/714/2013 - 54
6912214829


ROZSUDOK
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Jaroslava Galla a JUDr. Klaudie Koskovej, v právnej veci navrhovatel'a JUDr. Jozefa Šimku, nar. 22. Ol. 1951, trvale bytom Rimavská Sobota, Gaštanová 19, proti odporcovi Mgr. Jánovi Čemanovi, nar. 30. 05. 1951, trvale bytom Rimavská Sobota, Malohontská 53/24, o ochranu osobnosti, na odvolanie odporcu proti rozsudku Okresného súdu Rimavská Sobota zo dňa 10.07.2013, č. k. 14C/339/2012 - 31, takto


rozhodol:


Rozsudok prvostupňového súdu v časti, ktorým bolo návrhu vyhovené, ako aj o trovách konania, potvrdzuje.


Navrhovatel'ovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

Odôvodnenie


Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol tak, že "Odporca je povinný do 7 dní od
právoplatnosti tohto rozsudku požiadať:
1. regionálnu televíziu GTV, aby na odporcove náklady odvysielala, textom aj slovom v 3 dňoch,
z toho v 2 dňoch v popoludňajšom vysielacom čase a v 1 deň v dopoludňajšom vysielacom čase,
v priebehu 15 dní,
2. Mesto Rimavská Sobota, aby na odporcove náklady odvysielalo prostredníctvom mestského
rozhlasu v 3 dňoch, z toho v 2 dňoch v popoludňajšom čase a v 1 deň v dopoludňajšom čase, v
priebehu 15 dní, odporcov ospravedlňujúci list v nasledovnom znení:
Ja, Mgr. Ján Čeman, sa ospravedlňujem JUDr. Jozefovi Šimkovi, primátorovi mesta Rimavská Sobota, za nepravdivé tvrdenia týkajúce sa prenájmu priestorov Základnej školy Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote Súkromnej strednej odbornej škole so sídlom v Dunajskej Strede v súvislosti s podpísaním zjavne nevýhodnej zmluvy JUDr. Jozefom Šimkom pre občanov mesta Rimavská Sobota, čím vlastne JUDr. Jozef Šimko okradol občanov mesta. Ja, Mgr. Ján Čeman, sa ospravedlňujem JUDr. Jozefovi Šimkovi, primátorovi mesta Rimavská Sobota, za nepravdivé výroky, že občania mesta z podielových daní na Súkromnú strednú odbornú školu so sídlom v Dunajskej Strede dali viac ako 60.000,- Eur za obdobie od 01.09.2011 a tým mali zamestnanci Mestského úradu v Rimavskej Sobote na Vianoce len 100,- Eur, pričom na výplatnej páske mohli nájsť 400,- Eur, a tak z vianočného stola svojej rodiny prispeli Súkromnej strednej odbornej škole do Dunajskej Stredy zamestnanci úradu, škôl, škôlok a kuchyne. Tieto nepravdivé informácie odzneli v diskusnej relácii o riešení problémov v meste Rimavská Sobota, ktorá bola vysielaná v regionálnom televíznom vysielaní televízie GTV dňa 22.03.2012, pričom relácia s týmito nepravdivými informáciami bola následne odvysielaná niekoľkokrát. Uznávam, že tieto informácie boli neoverené a nepravdivé a za ich šírenie sa ja, Mgr. Ján Čeman, ospravedlňujem primátorovi mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozefovi Šimkovi.

V prevyšujúcej časti sa návrh navrhovateľa zamieta.

Odporca je povinný nahradiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 66,- Eur v lehote 3 dní
od právoplatnosti tohto rozsudku."

 

Senát krajského súdu prijal toto rozhodnutie pomerom hlasov 3 : 0.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
V Banskej Bystrici dňa 11.02.2015

JUDr. Jaroslav Mikulaj
predseda senátu


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadom

Vážení občania, za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

- v prípade, že Vám v domácnosti vznikne objemný odpad, resp. drobný stavebný odpad ( do 250 kg na jednu domácnosť ročne), ktorý nie je možné uložiť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ste povinný takýto odpad odovzdať do areálu Technických služieb mesta na odbornú likvidáciu
- pokiaľ občan nemá možnosť dopravy, je povinný kontaktovať minimálne 2 pracovné dni vopred zodpovedného pracovníka TSM na telefónnom čísle 0908 342 031 a dohodnúť ďalší postup likvidácie
- je zakázané vykladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob bez takéhoto ohlásenia
- zároveň upozorňujeme všetkých občanov, že stavebný odpad z výmeny bytových jadier a rôznych rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú ohlásenie drobnej stavby, alebo stavebné povolenie, je každý povinný likvidovať odpad zákonným spôsobom na vlastné náklady

 


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardy

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanov

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Verejné obstarávanie

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správa


 
 

Zákazky s nízkou hodnotou-správa


 
 

Verejné vyhlášky

VV - kolaudačné rozhodnutie (Malohontská 18)


 
 

Verejné ponuky

Obchodná verejná súťaž - nájom pozemkov RO Kurinec pod stánkami a terasami


 
 

Majetok - prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Spravodajstvo - Gemerské zvesti

Tlačové správy

Zo zasadnutia poslancov mestského zastupiteľstva

Rimavskosobotskí poslanci zasadli v utorok, 27. februára. Schválili návrh na doplnenie VZN o určení školských obvodov základných škôl na území mesta a jeho mestských častí o ročníky 5.-9. s vyučovacím jazykom slovenským pre obec Uzovská Panica.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, Rimavská Sobota sa stala školským obvodom pre školopovinných žiakov 5.-9. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským obce Uzovská Panica, nakoľko tam nie je zriadená základná škola. Rokovalo sa aj o majetkovoprávnych otázkach. V rámci nich súhlasil mestský parlament so zámenou budovy vo vlastníctve mesta bývalého Župného domu na Námestí M. Tompu, ktorú je potrebné zrekonštruovať,  za niekoľko menších, finančne primeraných nehnuteľností patriacich štátu.

Ministerstvo vnútra plánuje v bývalom župnom dome zriadiť klientske centrum KAMO a centralizovať štátnu správu, čo by malo byť prínosom pre obyvateľov. Poslanci sa uzniesli aj na tom, že zámena za konkrétne budovy, ako aj znalecké posudky budú predmetom ďalších rokovaní. V prípade dohody by sa mohlo začať s rekonštrukčnými prácami na župnom dome už tento rok a užívanie priestorov, v ktorých prebiehajú rokovania mestského parlamentu, by bolo pre mesto bezplatné.

rokovanie mestského zastupiteľstva

Poslanci schválili aj návrh programu rokovania MsZ na rok 2015, ako aj návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2015. Prijatý bol aj návrh na prvú zmenu rozpočtu mesta na rok 2015. Zmena rozpočtu vyplynula najmä z dôvodu so začatím vydávania mestských novín, kde dochádza aj k navýšeniu výdavkov vo výške 21 900 eur určených na prevádzkové náklady na vydávanie novín. Tieto výdavky boli zatiaľ určené odhadom, nakoľko poslanci sa ešte nedohodli, o akú formu periodika pôjde, ani na počte výtlačkov.

Ďalšou úpravou rozpočtu je navýšenie finančných prostriedkov o 55 tisíc eur na opravu budov základných a materských škôl i výdavkov na rekonštrukciu obradnej miestnosti vo výške 22 tisíc eur. Po prvej zmene rozpočtu príjmy celkom činia 12 762 038 eur a výdavky celkom 12 761 450 eur, takže rozpočet je prebytkový +588 eur. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota bol z rokovania stiahnutý.

Mestský parlament prerokoval aj návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Rimavskej Sobote. Zástupcovia občanov sa uzniesli na tom, že zástupcovi primátora, ktorý je na výkon tejto funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí primeraný plat od mesta, ktorý navrhuje primátor mesta a schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Uznesením zároveň poslanci uložili prednostovi mestského úradu vypracovať a predložiť na februárové zasadnutie nový návrh zásad odmeňovania poslancov, ako aj iných členov samosprávy (komisií MsZ, VMČ).

Súčasťou programu boli aj interpelácie poslancov a všeobecná rozprava. Mestským zastupiteľstvom prijaté uznesenia nadobúdajú platnosť po podpísaní primátorom mesta.

rokovanie mestského zastupiteľstva

rokovanie mestského zastupiteľstva

 

Autor: Marta Kanalová


 
 

Nositelia značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT® sú aj z Rimavskej Soboty

Na základe rozhodnutia Certifikačnej komisie z decembra 2014 udelila Miestna akčná skupina MALOHONT 15. januára 2015 certifikáty pre prvých nositeľov značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT®.

Medzi nimi je aj GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke družstvo – Rimavská Sobota za produkty: ovocie (jablká, hrušky, slivky, broskyne, marhule, čerešne, višne), zelenina (rajčiny, kapusta, šalát, paprika, zemiaky), 100 % ovocné šťavy, hrozno a víno.

Informovala nás o tom Miroslava Vargová, koordinátorka projektu spolupráce MAS MALOHONT. Ako ďalej uviedla certifikáty sa udeľovali na  Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach, ktorého sa zúčastnili takmer všetci certifikovaní výrobcovia i zástupcovia Certifikačnej komisie. Udelené certifikáty oprávňujú ich nositeľov k používaniu značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT® a zároveň ich aj zaväzujú k označovaniu certifikovaných produktov, resp. predajných miest.

„Označovanie produktov je jednou z propagačných aktivít, ktoré nasledujú po odovzdaní certifikátov s cieľom podporiť miestnych podnikateľov, včelárov, a remeselníkov i zviditeľniť región Gemer-Malohont prostredníctvom kvalitných miestnych produktov,“ vyjadrila sa Miroslava Vargová. 

Zavedenie systému regionálneho značenia miestnych produktov v regióne Gemer-Malohont prebieha v rámci projektu národnej spolupráce Miestnej akčnej skupiny MALOHONT a Partnerstva Krtíšskeho Poiplia, ktoré má skúsenosti so zavedením a fungovaním značky - regionálny produkt HONT.

Ďalšie informácie nájdete na www.gemer-malohont.sk

 

udeľovanie certifikátov

udeľovanie certifikátov

udeľovanie certifikátov

 

Autor: Marta Kanalová, foto: Jácint Majoros

 


 
 

Kto je povinný odhŕňať sneh a odstrániť poľadovicu z chodníkov

V zmysle ustanovenia §-u 9, 9a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 86/2007 o zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií na území mesta Rimavská Sobota, závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s chodníkom, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Z tohto znenia vyplýva, že vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti sú povinní bez prieťahov napr. v zimnom období odhŕňať sneh, odstrániť poľadovicu, v inom období pozametať znečistenie atď. na chodníku, ktorý hraničí s nehnuteľnosťou (budovy, oplotenia a pod.).
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s chodníkom, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.


Technické služby mesta (správca miestnych komunikácií) na území mesta zabezpečia zimnú údržbu ostatných miestnych komunikácií: hlavne vozoviek podľa dôležitosti, potreby a aktuálneho operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií.
Správca počas výkonu zimnej údržby na miestnych komunikáciách môže vykonať nutne potrebné opatrenia v spolupráci s mestskou políciou, ktorými docieli odstránenie prekážok z vozoviek, parkovísk (sneh, poľadovicu a pod.) z dôvodu zabezpečenia ich zjazdnosti.
Mestská polícia dbá o dodržanie čistoty miestnych komunikácií, a má právo ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh.
 

Zo znenia §-u 9, 9a cestného zákona teda vyplýva, že napr. pri odhŕňaní snehu z chodníka aj samotný občan má skoro takú istú povinnosť a zodpovednosť, ako správca pozemných komunikácií. Vlastníci rodinných domov a budov, bytové samosprávy, spoločenstvá vlastníkov bytoviek, inštitúcie, organizácie, prevádzkarne, obchodníci atď. sú povinní v zmysle cestného zákona pravidelne a bez prieťahov čistiť chodník resp. zabezpečiť čistenie chodníka, ak chodník hraničí s nehnuteľnosťou v ich vlastníctve, správe, v nájme atď.

odhŕňanie snehu


 
 

Uplynulý rok v štatistikách

Tak, ako iné roky, aj rok 2014 bol sprevádzaný rôznymi spoločenskými udalosťami. Vlani bolo v Rimavskej Sobote uzavretých  107 manželstiev, z nich bolo 42 cirkevných a tri sa uskutočnili mimo úradnej sobášnej siene. Najviac sobášov bolo v septembri, najmenej v  januári. Informoval nás o tom prednosta mestského úradu Štefan Szántó.

Ako ďalej uviedol, 18 sobášov sa uskutočnilo piatok, v iný deň ich bolo šesť. „Evidujeme sedem sobášov s cudzincami z Bulharska, Maďarska, Českej republiky, USA a Veľkej Británie. Štyri sobáše boli uzavreté s maloletou osobou,“ vyjadril sa Š. Szántó. Čo sa týka rozvodov, vlani ich v Rimavskej Sobote evidovali 77.  

V roku 2014 sa narodilo 1118 detí. Zaujímavosťou je, že medzi nimi bolo 13 párov dvojičiek. Najpopulárnejšími menami boli pre dievčatá Ema, Sofia, Natália, Nina, Karolína, Kristína a pre chlapcov Adam, Jakub, Samuel, Martin, Matúš, Filip a Matej. Z netradičných mien prevládajú u chlapcov Noe, Fabiano, Leandro, Oktávio u dievčat Netánya, Lalita, Eleonor, Amy.  V roku 2014 bolo v meste 547 úmrtí. Z trvalého pobytu v meste sa odhlásilo 337 ľudí a počet obyvateľov činil 22 928.

budova radnice

 

Autor: Marta Kanalová

 


 
 

Zrušenie pokuty od hasičov

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici ako odvolací orgán preskúmalo odvolanie Technických služieb mesta Rimavská Sobota proti rozhodnutiu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, ktorým uložilo TSM pokutu vo výške 7.500 € za údajné porušenie povinností spočívajúce v tom, že na Sídlisku Rimava medzi blokmi B1 a B2 sú umiestnené kvetináče, na ul. Hostinského pri vchode č. 6 boli umiestnené železné stĺpy a pri vchode č. 8 železobetónový hranol.

Odvolací orgán vo svojom rozhodnutí zo dňa 18.12.2014 zrušil rozhodnutie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote v plnom rozsahu a má za to, že prvostupňový orgán nemal kompetencie uložiť za dané porušenie sankciu a vykonanie tematickej protipožiarnej kontroly zameranej na prejazdnosť prístupových ciest na území mesta Rimavská Sobota bolo neoprávnené a v rozpore so zákonom o ochrane pred požiarmi. V odôvodnení rozhodnutia uvádza ďalej odvolací orgán aj to, že Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rimavskej Sobote vykonalo kontrolu v rozpore so zákonom aj  tým, že kontrolu oznámilo mestu  ako právnemu subjektu, taktiež poverenie na vykonanie kontroly bolo adresované na Mesto Rimavská Sobota. V danom prípade má odvolací orgán za preukázané že prvostupňový orgán neoznámil subjektu odvolateľa kontrolu v súlade so zákonom a tým bolo celé konanie v rozpore so zákonom o ochrane pred požiarmi.

 Na základe týchto skutočností mal prvostupňový orgán konanie zastaviť , resp. mal vyhovieť odvolateľovi a nezákonné rozhodnutie zrušiť. Odvolací orgán má ďalej za preukázané, že prvostupňový orgán si nedostatočne a neúplne zistil podklady pre vykonanie protipožiarnej kontroly u odvolateľa a pokuta bola uložená neoprávnene.

Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho orgánu sa nemožno ďalej odvolať.

 

JUDr. Štefan Szántó

prednosta


 
 

Rozlúčky so zosnulými


webygroup

Mestský cintorín

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max (v Tescu)
Cukrovarská 4983,
979 01 Rimavská Sobota

047/ 321 44 13

ďalšie dni

Nedeľa 29.3.
Lekáreň Dr. Max (v Tescu)
Cukrovarská 4983,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 321 44 13
Piatok 3.4.
Lekáreň Rimava
P. Dobšinského 4380,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 581 23 51
Sobota 4.4.
Lekáreň Dr. Max (v Kauflande)
Nám. Š. M. Daxnera,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 563 43 32
Nedeľa 5.4.
Lekáreň Dr. Max (J. Fábryho - Nemocňičná Lekáreň)
J. Fábryho 661/3
047/ 563 24 43

dnes je: 29.3.2015

meniny má: Miroslav


English version
Magyar verzió

12031608

Úvodná stránka