Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská Sobota

OZNAMY

Oznamy mesta

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Rimavská Sobota, 08.01.2015                                                                            

POZVÁNKA

 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

 

                                                                zvolávam

 

zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote, ktoré sa uskutoční dňa 27. januára 2015  (utorok) o 13.00 h v zasadacej miestnosti  MsZ v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote na nám. M. Tompu.

 

P R O G R A M :

  1.      Otvorenie

  2. 1   Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

  2. 2   Schválenie programu rokovania

  3.      Návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 71/2004 o určení školských obvodov základných škôl na území mesta Rimavská Sobota a jeho mestských častí (obec Uzovská Panica).

           Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

            

  4.      Majetkovoprávne otázky

           Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

            

  5.      Návrh programu rokovania MsZ na rok 2015

           Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

 

  6.      Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015

           Predkladá: hlavný kontrolór mesta

 

  7.      Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy škôl
           a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota

           Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

 

 8.       Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2015

           Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

 

  9.      Návrh na zmenu „ Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote“

 

   10.    Rôzne

 

   11.    Interpelácie poslancov

 

   12.    Všeobecná rozprava

 

   13.    Záver
 

                                                                                        JUDr. Jozef Šimko

                                                                                          primátor mesta


 
 

Reprezentačný ples hokejistov

Hokejový klub mesta Rimavská Sobota organizuje 7. Reprezentačný ples hokejistov. Uskutoční sa v sobotu, 21. februára o 19.00 hod. v Reštaurácii LAMATA v Rimavskej Sobote (budova Gymnázia I. Kraska vedľa bývalej  tabakovej továrne). 

Vstupné: 25 eur na osobu. Organizátori na ples srdečne pozývajú hokejistov, všetkých priaznivcov hokeja a verejnosť. O dobrú náladu bude postarané. Nebude chýbať ani bohatá tombola. Viac informácií poskytnú a vstupenky si môžete zakúpiť na t. č.: 0905 437 324, 0908 999 428.  

 


 
 

Ples Matice slovenskej sa uskutoční vo februári

Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote organizuje aj tento rok Ples Matice slovenskej. Uskutoční sa v sobotu, 28. februára o 19.00 v Dome kultúry v Rimavskej Sobote.

Do tanca bude hrať hudobná skupina Syntakt z Poltára. Nebude chýbať ani tombola a kultúrny program. Podľa slov predsedníčky MO MS Eleny Nebusovej, Ples Matice slovenskej je tradičným podujatím, ktoré organizujú už niekoľko rokov. Jeho cieľom je zabaviť sa pri dobrej hudbe, pozhovárať sa a nadviazať kontakty. Vstupné: 29 eur.

Organizátori na ples pozývajú všetkých, ktorí sa chcú dobre zabaviť. Viac informácií:  047/ 562 75 66 (p. Nebusová). 

vlaňajší Ples Matice slovenskej

 

Autor: Marta Kanalová, foto z vlaňajšieho plesu: A. Gecse

 


 
 

Pozvánka na Ples Csemadoku

Základná organizácia Csemadok v Rimavskej Sobote organizuje Ples Csemadoku. Uskutoční sa v piatok, 13. februára o 20.00 hod. v Dome kultúry v Rimavskej Sobote.

 

O zábavu sa postará skupina A la carte z Maďarska. Súčasťou plesu bude aj kultúrny program a tombola. Vstupné je 30 eur. Vstupenky si môžete objednať na t. č. 0908 900 032 (Zoltán Mács) alebo 0908 521 271 (Július Cerovský). Všetci sú srdečne vítaní.

vlaňajší Ples Csemadoku

 

Foto z vlaňajšieho plesu: A. Gecse


 
 

Posielajte nominácie na najúspešnejších športovcov uplynulého roka

Okresné združenie telesnej kultúry (OZTK) pripravuje vyhodnotenie najúspešnejších športovcov a kolektívov za rok 2014 okresov Rimavská Sobota a Revúca v nasledovných kategóriách:

- najúspešnejších športovcov v kategórii žiačok a žiakov
- najúspešnejších športovcov v kategórii dorasteniek a dorastencov
- najúspešnejších športovcov v kategórii dospelých
- najúspešnejších  kolektívov (všetky vekové kategórie)
- najúspešnejších aktérov na úseku technické športové činnosti

Návrhy na vyhodnotenie jednotlivé kluby, oddiely, združenia môžu podať do 5. februára 2015 na adresu: Okresné združenie telesnej kultúry, Svätoplukova 22,  979 01 Rimavská Sobota.
 

Návrh musí obsahovať:

- že navrhovaný športovec štartoval za rok 2014 za oddiel/klub/združenie
- dáta športovca (meno a priezvisko, dátum narodenia, presnú adresu)
-  5 najlepších výsledkov dosiahnutých tým–ktorým športovcom
- osobné dáta trénera, jeho dosiahnuté telovýchovné vzdelanie
- že uvedený športovec dosiahol výsledky na Olympijských hrách, Majstrovstvách sveta, Majstrovstvách Európy, Majstrovstvách SR, Medzinárodných pretekoch, Oblastných súťažiach
- že prevediete registráciu športového oddielu (klubu) združenia na stránkach www.oztk.sk.
(odkaz na registráciu nájdete na stránke www.oztk.sk na pätičke stránky).

Organizátori odporúčajú priložiť fotomateriál  o navrhovanom športovcovi, čo bude možné využiť na slávnostnom odovzdaní cien, ktoré sa uskutoční 27. februára o 17.00 hod. v dome kultúry v Jesenskom.

Viac informácií: Okresné združenie telesnej kultúry, Svätoplukova 22, 979 01 Rimavská Sobota, e-mail: maksis@rsnet.sk,mobil: 0905 152 672, 0903 541 036, fax: 047/56 22 144,  el. registrácia: www.oztk.sk/registracia.html

 

Zdroj: OZTK Rimavská Sobota


 
 

Jarný mestský tábor s dennou dochádzkou

Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote ponúka Jarný mestský tábor s dennou dochádzkou. Termín: 16. – 20. februára 2015.

Cena: 25,- €

V  cene  tábora  je zahrnutá:   strava (obed, olovrant ), cestovné,  vstupenky, poistné, pitný režim,  ceny a materiál na súťaže,  pedagogický dozor.

V programe budú rôzne zaujímavé športové, prírodovedné, dopravné a spoločensko-vedné aktivity.

Svoje deti môžete prihlásiť denne od 8.00 – 16.00 hod. osobne v CVČ Relax alebo si môžete prihlášku stiahnuť na webovej stránke www.relaxrs.webnode.sk 

Informácie na  telefónnom čísle: 047/562 46 91.

Prihlášku nájdete na: http://relaxrs.webnode.sk/products/jarny-tabor-s-dennou-dochadzkou/

 

Zdroj: CVČ Relax

 


 
 

Koncert sólistov Donského kozáckeho chóru

MsKS v Rimavskej Sobote pozýva v pondelok, 16. februára o 18.00 hod. na koncert sólistov Donského kozáckeho chóru: Grigorij Gríša Polovinka,  Alexander Saša Džalašov, Nadežda Naďa Bulanova a Anastasija Nasťa Krivoručko.

V ich podaní odznejú tradičné kozácke i známe ruské piesne. Na svoju kozácku česť sľubujú, že budú hrať a spievať, pokiaľ budete vy vládať. Koncert sa uskutoční v Dekáči, hosťom  bude spevácky zbor Bona fide.

Vstupné: v predpredaji 5€ v MsKS a TIC, na mieste 7€, deti do 10 rokov zdarma.

Piesne kozákov, to sú melódie a slová zo života kozáckych rodín pri práci, v bojovom nasadení, pri zábave, pri oddychu, pri pití vodky či laškovaní s mladými kozáčkami. Piesne veselé, roztopašné, zádumčivé, ale hlavne svojské a typické pre kozácku dušu. Piesne dravé a pokojné ako neviazaná rieka DON - srdce, telo a duša kozákov.
 

S bajanom, gitarou , perkusiami , nezameniteľnými vokálmi a autentickými piesňami počas svojich vystúpení roztancovali európske festivaly, kozáckymi dumkami vohnali slzy do očí, špecifickým ruským humorom pobavili, ale hlavne vniesli pozitívnu energiu a radosť. Práve preto už piaty krát zavítajú na Slovensko z rodného Rostova na Done. S rimavskosobotským speváckym zborom Bona fide zaspievajú známe ruské melódie: Kalinka, Kaťuša a Podmoskovské večery.

 

plagát Donskí kozáci

 

Zdroj: MsKS Rimavská Sobota


 
 

Okresné kolo matematickej olympiády

V CVČ Relax v Rimavskej Sobote sa 21. januára uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií v kategórii Z5 a Z9. Okresného kola sa zúčastnilo 39 súťažiacich z 11 základných škôl a  1 osemročného gymnázia. V kategórii Z5 súťažilo 35 súťažiacich  (z nich boli 6 úspešní) a v kategórii Z9 boli 4 súťažiaci (z nich 3 úspešní).

 

Výsledky:

Kategória Z5

1. miesto: Bálint Hizsnyan, ZŠ M. Tompu RS

2. miesto: Levente Czeglédy, ZŠ M. Tompu RS

3. miesto: Klaudia Zacharová, ZŠ P. Dobšinského RS

              Katarína Košinová, ZŠ P. Dobšinského RS

              Barbora Visnyaiová, ZŠ P. Dobšinského RS

Úspešným riešiteľom okresného kola v tejto kategórii bol súťažiaci, ktorý dosiahol 9 bodov a viac.

Kategória Z9

1. miesto:  Filip Miháľ, Gymnázium I. Kraska RS

2. miesto: Jakub Šmidt, Gymnázium I. Kraska RS

3. miesto: Viola Feketeová, ZŠ s MŠ Ožďany

Úspešným riešiteľom okresného kola v tejto kategórii bol súťažiaci, ktorý dosiahol 12 bodov a viac. Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 18. marca 2015 v Banskej Bystrici, postupujú prví dvaja z kategórie Z9.

 

matematická olympiáda

 

Zdroj: CVČ Relax
 

 

 

 


 
 

Predmetom mesiaca február v múzeu je preparát kormorána

V mesiaci február bude Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote vystavovať zaujímavý zbierkový predmet z oblasti prírodných vied - dermoplastický preparát kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) získaný v roku 2008. Kormorány veľké nie sú hniezdičmi regiónu Gemera-Malohontu, avšak pravidelne tu zimujú.

Hlavná časť európskej populácie kormorána veľkého hniezdi v prímorských oblastiach jej severovýchodnej časti. Na Slovensku hniezdia v niekoľkých kolóniách na Dunaji, Morave a v NPR Senné. Zimujú však prakticky na všetkých väčších vodných tokoch Slovenska.

V tomto regióne kormorány veľké nehniezdia, len občas sú tu v hniezdnom období zaznamenané nehniezdiace jedince. Pravidelne tu však zimujú, a to predovšetkým na riekach Rimava a Slaná. Ich počet je premenlivý, závisí medziiným aj od počasia v širšom regióne, priemerne tu zimuje približne 100 jedincov. Prvé jedince sem prilietajú pravdepodobne zo Škandinávie koncom októbra, v novembri a ostávajú tu približne do februára až marca. Kormorány, ktoré tu zimujú, sa počas dňa rozptýlia a na nezamrznutých častiach riek lovia potravu – ryby menšej až strednej veľkosti. Podvečer sa zhromaždia na nocoviskách – stromoch rastúcich obvykle na brehoch rieky, kde prečkajú noc.

Pohlavne dospelé kormorány veľké majú hruď a brucho sfarbené čierno. Juvenilné (pohlavne nedospelé) jedince, ako tento zo zbierok múzea, majú spodnú časť tela belavú.

preparát kormorána veľkého           

 

Zdroj: Mgr. Monika Gálffyová, biologička GMM

 


 
 

Otvárajú novú tanečnú školu Dance Spirit

V Rimavskej Sobote otvárajú novú tanečnú školu Dance Spirit. Bude zameraná na HIP-HOP pod vedením šikovnej a nadanej tanečníčky.

Úlohou Dance Spirit je naučiť základné kroky jednotlivých štýlov hip hopu, ale aj iných rôznych druhov tanca, ako aj vytvoriť si priateľstvá s ľuďmi, ktorých spája to spoločné. Nemusíš sa báť, že nič nevieš, všetko je po prvýkrát, a ak máš chuť sa naučiť sa niečo nové, tak neváhaj a zapoj sa.

Hľadáme deti, ale aj dospelých, ktorí majú chuť sa učiť a zdokonaľovať v tanci. Začíname v utorok, 27.1. o 16.00 hod. v Dome kultúry v Rimavskej Sobote.

Kontakt: 0949 472 024  

 

 

plagát Dance Spirit


 
 

Gemersko-malohontské múzeum vydalo zborník

Gemersko-malohontské múzeum vydalo v roku 2014 ďalšie, už 10. číslo svojho zborníka. Knižná publikácia pod názvom Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT 10, 2014  približuje širokej verejnosti cenné poznatky z prírody, histórie a kultúry regiónu Gemer-Malohont.

Zborník obsahuje 17 odborných príspevkov, rozdelených do celkov: prírodné vedy, archeológia, história a história umenia. Na viac ako 250-tich stranách s bohatým textovým a obrazovým materiálom sa čitateľ má možnosť oboznámiť s rôznymi oblasťami duchovnej a hmotnej kultúry Gemera-Malohontu, od najstarších dôb až po súčasnosť. Prostredníctvom regionálne orientovaných príspevkov sú v zborníku publikované viacročné výsledky vedecko-výskumnej činnosti odborných pracovníkov múzea, ako aj významných odborníkov zo sféry vedeckých a univerzitných pracovísk. Zostavovateľkou a zodpovednou redaktorkou publikácie je PhDr. Oľga Bodorová, riaditeľka Gemersko-malohontského múzea.

Zborník sa stal od roku 2005 cenným prameňom poznania regiónu s nadregionálnym dosahom. Je určený širokému okruhu záujemcov vrátane mládeže, nakoľko obsahuje príspevky, ktoré dopĺňajú učivo na úrovni všetkých typov škôl. Spoločenský význam zborníka spočíva v možnostiach jeho využitia ako odbornej publikácie, ale tiež ako propagačno-informačného materiálu pre návštevníkov a turistov.

Aktuálny, 10. ročník Zborníka Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT 2014 bol vydaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a je k dispozícii všetkým záujemcom v pokladni múzea za cenu 4 €.

 

Zborník Gemersko-malohontského múzea

 

Zdroj: Mgr. Angelika Kolár, výkonná redaktorka zborníka

 


 
 

V múzeu otvoria výstavu nostalgických fotografií od fotografa a cestovateľa Alexandra Jirouška

Rok 2015 otvára Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote výstavou nostalgických fotografií od fotografa a cestovateľa Alexandra Jirouška, ktoré vznikli v polovici 80. rokov 20. storočia. 

Časť z nich bola využitá pre publikáciu Okres Rimavská Sobota z roku 1986. V podobe výstavy boli verejnosti predstavené v roku 1987 v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote a následne v roku 1988 i vo vtedajšom Gemerskom múzeu pod názvom Okres Rimavská Sobota vo farebnej fotografii, ale aj v družobnom (partnerskom) meste Bátonyternye v Maďarsku. Vystavené fotografie zachytávajú dobové podoby vtedajšieho okresu Rimavská Sobota a samotného okresného mesta.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok, 27. januára o 15.00 hod. v priestoroch múzea. Komisármi výstavy sú PhDr.Oľga Bodorová a RNDr.Ján Aláč.

pozvánka na výstavu

 

Zdroj: Gemersko-malohontské múzeum

 


 
 

Zapojte sa do projektu Objavovanie dreva

Neviete, ako aktívne tráviť  čas počas jarných prázdnin? Občianske združenie SOŠka pri SOŠ v Hnúšti s finančnou podporou Nadácie VÚB Vám ponúka možnosť zapojiť sa do projektu OBJAVOVANIE DREVA. Projekt je určený pre vekovú kategóriu od 10 do 15 rokov.

Začíname 7. 2.2015 o 9.00 v priestoroch SOŠ, kde dostanete príležitosť zoznámiť sa s rôznymi druhmi dreva, naučíte sa merať, brúsiť, hobľovať, vŕtať a dokončovať jednoduché výrobky. Môžu sa prísť pozrieť spolu s Vami i Vaši otcovia, mamy či súrodenci.

Počas troch dní jarných prázdnin, v dňoch 16. 2.-18. 2. 2015 od 8.00-14.00 bude v priestoroch STS( oproti  čerpacej stanice Slovnaft) prebiehať  bezplatný STOLÁRSKY MINITÁBOR.  Môžete sa tam naučiť  základné techniky opracúvania dreva.  Sami si vyrobíte jednoduché výrobky, ktoré si po skončení minitábora môžete ponechať ako suvenír, alebo ním obdarovať niekoho blízkeho.

V dňoch 2. 3. - 6. 3. 2015 bude prebiehať aktivita s názvom ČO SA NAUČÍŠ, TO NESTRATÍŠ zameraná na servis stolárskych prác v domácnostiach. Kto chce, bude môcť počas tejto aktivity  zužitkovať to, čo  sa naučí na minitábore.  Spoločne s učiteľmi a staršími žiakmi odboru stolár bude môcť navštíviť domácnosti, ktoré prejavia o tieto služby záujem.  Môže to byť vaša mama, starká, suseda, ktorú potešíte bezplatnou pomocou ( oprava dvierok na skrinke, renovácia starej stoličky...)

Nemusíte sa zúčastniť všetkých aktivít, stačí, keď si vyberiete jednu, ktorá Vás zaujme. Veríme, že spolu s nami objavíte krásu dreva a práca s drevom sa stane Vašou novou záľubou.

V prípade záujmu sa hláste u svojho  výchovného  poradcu, príp. volajte na číslo: 0915 651 120 alebo píšte na: projektvubdrevo@gmail.com

 

Zdroj: Diana Vojenčiaková, SOŠ Hnúšťa


 
 

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ P. K. Hostinského

Základná škola Petra Kellnera Hostinského v Rimavskej Sobote pozýva na zápis detí do 1. ročníka dňa 4.2.2015 o 14.00 hod. 

 

Na zápis treba priniesť:
- občiansky preukaz zákonného zástupcu
- rodný list dieťaťa a pero


 
Súbor na stiahnutie zapis 1.pdf zapis 1.pdf (901.5 kB)

 

Verejná konzultácia k zámerom Národnej politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR otvára verejnú konzultáciu k zámerom Národnej politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020.

Účel konzultácie:
- získať názory odbornej verejnosti z oblasti elektronických komunikácií k zámerom a cieľom
pripravovaného návrhu Národnej politiky pre elektronické komunikácie do roku 2020 („NPEK 2020“)

Predmetom NPEK 2020 sú oblasti, na ktoré má MDVRR SR priamy dosah a vie ich riadiť, usmerňovať a kontrolovať. Verejná konzultácia je podporným prostriedkom k vytvoreniu NPEK 2020. Získané námety a pripomienky MDVRR SR vyhodnotí a relevantné zohľadní pri tvorbe NPEK 2020, ktorá bude predložená na rokovanie vlády SR.

NPEK 2020 bude nadväzovať na:
- splnené ciele predchádzajúcej národnej politiky
- pokračovať v priebežnom plnení jej dlhodobých cieľov
- vytýči nové ciele s ohľadom na technologický pokrok, stratégie, legislatívu, normalizáciu a kompetencie na národnej a európskej

Realizáciou týchto cieľov sa očakáva:
- ekonomický rast
- celkové zlepšenie kvality života v spoločnosti

Rozvinuté elektronické komunikačné služby prispejú k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu prístupu k službám verejnej správy, obchodu, obsahu a zvýšia bezpečnosť a efektivitu v doprave, školstve, zdravotníctve a ďalších odvetviach hospodárstva

Vaše návrhy a názory môžete zasielať do 31.1.2015
Viac info: http://www.vus.sk/npek2020/
alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti, t.č.: 0948 001 079

 

Zdroj: Agentúra pre rozvoj Gemera v Hnúšti


 
 

Poskytnutie mimoriadnej podpory na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala výzvu pre:
- organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny
- fyzické osoby – podnikateľov
- právnické osoby

V dôsledku zákazu importu poľnohospodárskych plodín do Ruskej federácie boli prijaté dočasné opatrenia v rámci mimoriadnej podpory pre sektor ovocia a zeleniny, zamerané na stabilizáciu trhov s poľnohospodárskymi komoditami, ktorá patrí medzi ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Žiadosť o podporu v období od 30.9.2014 do 31.12.2014 podáva žiadateľ - najneskôr do 31.1.2015.
Za obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015 je potrebné žiadosti podať najneskôr do 31. júla 2015.

Výška podpory je rozdielna v závislosti od druhu ovocia a zeleniny.

Viac info: http://www.apa.sk/
alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti, t.č.: 0948 001 079

 

Zdroj: Agentúra pre rozvoj Gemera v Hnúšti


 
 

Florbal: Štyri víťazstvá Slovanistov po prvej polovici sezóny

Florbalisti FBC Slovan Rimavská Sobota začali rok 2015 dvoma rozdielnymi výkonmi. Prvé dva zápasy po vyše mesačnej pauze na ihrisku v Slovenskej Lupči v 9. a 10. kole 2. mužskej ligy skupiny Stred im nevyšli. Síce v ofenzíve to nebolo najhoršie, obranná hra celého tímu bola katastrofálna, a ani výborný výkon maďarského legionára Gergelya Szabóa nezabránil vysokému počtu obdržaných gólov.

FBC Slovan Rimavská Sobota - FBK Rulers Dolný Kubín 9:13 (1:2; 4:5; 4:6)
Góly: 1:0 Rádnoti, 2:2 Brozman, 3:3 Rádnoti, 4:5 Mišurák, 5:7 Farkaš (Mišurák), 6:9 Mišurák (Benda), 7:10 Nádor (Kostovič), 8:12 Mišurák, 9:12 Kostovič (Radnóti)
V zápase bohatom na góly viedli hráči Slovana so súperom dve tretiny vyrovnanú partiu. Spočiatku sa tímy sústredili na pozornú obranu, no ako zápas pokračoval padali góly ako na bežiacom páse. Ako rozhodujúci úsek hry sa napokon ukázal začiatok tretej tretiny, kde nováčik z Dolného Kubína odskočil našim na štyri góly (11:7), čo potvrdili ďalším gólom po veľmi prísnom vylúčení.

FBC Slovan Rimavská Sobota - FBK Raptors 9:12 (2:4; 3:5; 4:3)
Góly: 1:1 Radnóti (Brozman), 2:2 Brozman (Totkovič), 3:5 Bolčo (Mišurák), 4:8 Nádor (Mišurák), 5:9 Totkovič, 6:9 Radnóti (Totkovič), 7:9 Radnóti (Kostovič), 8:11 Bolčo (Farkaš), 9:12 Bolčo (Farkaš)
V druhom zápase Slovan preveril ďalší nováčik, tento krát FBK Raptors. Zápas ako z pohľadu skóre, tak aj priebehom veľmi pripomínal prvý. Prvých 10 minút to bola hra vyrovnaná, no odvtedy sa už Slovan len doťahoval. Iskierku nádeje naši vykresali v tretej tretine, kde sa dostali na rozdiel dvoch gólov, no ich radosť napokon dlho netrvala.

V nedeľu, 18.januára sa piatimi dohrávkami uzavrelo 7. a 8. kolo 2.ligy Stred, ako aj prvá polovica sezóny. Organizátorom kola bol tentoraz rimavskosobotský Slovan zo známych dôvodov v Detve. Tentoraz predviedli úplne odlišné výkony a tak si na koniec dňa, napriek tomu, že sa nemohli oprieť o domáce prostredie, mohli na konci dňa povedať "Náš dom, náš hrad". Slovan si totiž z dvoch zápasov odviezol plný počet bodov a zaznamenal tak svoje prvé historické double, dva víťazné zápasy v jeden hrací deň!

florbal

FBC Slovan Rimavská Sobota - FPS Banská Bystrica 4:3 (1:1; 0:1; 3:1)
Góly: 1:1 Radnóti (Totkovič), 2:3 Repka (Nádor), 3:3 Radnóti (Szabó), 4:3 Nádor (Radnóti)
Na prvý zápas nastúpili Slovanisti proti minuloročnému prvoligistovi z Banskej Bystrice. Od začiatku sa hral dobrý zápas, nechýbali vylúčenia (aj s osobným trestom), sporné momenty, emócie, proste dráma do poslednej chvíle. Slovan ubránil v závere minútovú presilovku a podaril sa mu tak senzačný obrat z 1:3 na 4:3 a to v priebehu 9 minút! Leví podiel na víťazstve mal s 90% úspešnosťou (!) zákrokov brankár Szabó.

FBC Slovan Rimavská Sobota - FBK Turany 11:4 (3:2; 2:2; 6:0)
Góly: 1:1 Radnóti (Nádor), 2:2 Radnóti (Nádor), 3:2 Bolčo, 4:4 Kostovič, 5:4 Radnóti (Nádor), 6:4 Totkovič (Nádor), 7:4 Mišurák (Farkaš), 8:4 Totkovič (Nádor), 9:4 Brozman (Nádor), 10:4 Kostovič (Štofaník), 11:4 Totkovič (Nádor)
V druhom zápase preveril Slovan súper z Turian, poskladaný z mladých hráčov doplnených o niekoľko skúsených borcov. Dve tretiny hry priniesli vyrovnaný zápas, ktorý sa už hral v podstatne pomalšom tempe ako prvý. Slovan hral tento úsek pomerne nepresvedčivo, no znova sa prebral v treťom dejstve a spustil doslova strelecký koncert. Okrem tradičného strelca Radnótiho, v útoku vystrájal Nádor, ktorý si pripísal 7 (!) gólových asistencií. V bráne sa zase darilo Majovi Štofaníkovi, ktorý po slabšom štarte zapol na vyššie obrátky, podržal tím pri tesnom stave, podobne ako Szabó zaznamenal gólovú prihrávku a mal vynikajúcu 84% úspešnosť zákrokov.

florbal

Po prvej polovici sezóny (10 zápasoch) majú Slovanisti na svojom konte 8 bodov za 4 víťazstvá. Tréner Michal Radnóti zhodnotil výkony nasledovne: „Do Slovenskej Lupče sme išli s nádejou uchmatnúť dajaký ten bod, nevyšlo nám to. Ale hra nebola zlá, až na to, že obrana bola deravá ako rešeto. Osemnásť strelených gólov v dvoch zápasoch totiž nie je zlé, no dostali sme ich viac, a to znamenalo dve prehry. V Detve sme ale dokázali nastúpiť s čistou hlavou na zápas proti Banskej Bystrici, čo bol zatiaľ náš zápas roka. Bola to dráma až do konca a k tomu so šťastným koncom pre nás. Pochváliť treba celé mužstvo, keďže sme ťahali za jeden povraz. Navyše nás podržal brankár "Gergó" s 90 % úspešnosťou zákrokov, z ktorých nám ten neuveriteľný v poslednej polminúte zachránil oba body. Na druhý zápas sme nastupovali ako mierny favorit, lebo súper neprišiel v najlepšej zostave, čo nás paradoxne v prvých dvoch tretinách brzdilo. Ale tretia tretina bola naša a vyhrali sme ju gólovým uragánom. Súhrnne k týmto dvom zápasom možno povedať, že to bol náš najlepší výkon za 5 rokov existencie tímu!“
 
Pozývame vás na najbližšie zápasy Slovana. Opäť sa uskutočnia v Detve, v posledný januárový deň, kedy sa začne odvetná časť ligy. O 9. hodine sa Slovan predstaví proti Breznu "B" a o 13,30 proti Breznu "A".

florbal

 

Zdroj: Jozef Alušík, tajomník FBC Slovan Rimavská Sobota


 
 

Slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ P. Dobšinského

Základná škola Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote pozýva všetkých predškolákov a ich rodičov na slávnostný zápis do 1. ročníka. Termín slávnostného zápisu: 4. február 2015 (streda) od 14.00 do 16.30 hod. pre deti, ktoré dovŕšia vek 6 rokov do 31.8.2015 a majú trvalý pobyt na území SR.

- na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa

- zápisný lístok a súhlas zákonného zástupcu vyplní zákonný zástupca dieťaťa na zápise, príp. je na stiahnutie na stránke školy

- pri zápise pedagógovia školy a psychológ hravou formou pozorujú telesnú, psychickú a sociálnu vyspelosť dieťaťa a tiež jeho motorické schopnosti

- ak sa slávnostného zápisu nemôžete zúčastniť zákonný zástupca môže dieťa zapísať v termíne od 15. januára do 15. februára v pracovných dňoch na riaditeľstve školy

- zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť

Súčasťou žiadosti je: vyšetrenie a odporučenie CPPPaP a lekára

- zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa základnej školy o predčasné zaškolenie dieťaťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku po 31. auguste, teda mladšie ako 6 rokov

 

V školskom roku 2015/2016 okrem bežnej triedy otvárame aj:

 

triedu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (talentová trieda)

- nižší počet žiakov ako v bežnej triede

- individuálny prístup

- netradičný vyučovací predmet: Obohatenie

- ranné komunity – nástroj pozitívnej sociálnej klímy v triede

- práca s encyklopedickou literatúrou

- netradičné formy vyučovania

- ročníkové práce – žiaci sa učia prezentovať získané poznatky

- zohľadňovanie špecifických edukačných potrieb nadaných žiakov

- pracuje sa podľa programu Aprogen, ktorého autorkou autorkou je PhDr. Jolana Laznibatová, Csc.

 

Kritériá prijatia:

- Odporučenie CPPPaP

- Žiadosť zákonného zástupcu

Ak sa talentová trieda v danom ročníku pri nízkom počte žiakov so všeobecným intelektovým nadaním neotvára, realizujeme pre nich integráciu v bežnej triede so zníženým počtom žiakov.

 

triedu so zameraním na športovú prípravu (športová trieda)

- 2 hodiny telesnej výchovy a 3 hodiny športovej prípravy s kvalifikovaným trénerom v rámci vyučovania

 

Kritériá prijatia:

- Pohybové testovanie: hod plnou loptou, skok do diaľky z miesta, člnkový beh, ľah-sed

- Žiadosť zákonného zástupcu

- Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára

- Potvrdenie o absolvovaní psychodiagnostického vyšetrenia v CPPPaP

 

Spolupráca:

Mládežnícke florbalové centrum – v priestoroch našej ZŠ

Mestský športový klub Rimavská Sobota

Hokejový klub mesta Rimavská Sobota

Volejbalový klub Slovan Rimavská Sobota


 
 

Slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ Š. M. Daxnera

Vážení rodičia budúcich prvákov, srdečne Vás pozývame na slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 4. februára 2015 od 14.00 do 16.00 hodiny v budove Základnej školy Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote.

 

Ponúkame:

- vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka
- vyučovanie informatickej výchovy od 1. ročníka
- vyučovanie plávania v 3 až 6. ročníku, športových a loptových hier od 1. ročníka
- širokú ponuku záujmových útvarov
- pestrú činnosť školského klubu detí
- kvalitné a zážitkové vyučovanie pod vedením kvalifikovaných pedagógov


K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť si:

- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz rodiča
- vo vážnych zdravotných prípadoch dieťaťa priniesť vyjadrenie lekára


Zápis sa uskutoční pre deti, ktoré do 31. augusta 2015 dovŕšia šiesty rok veku. Mladšie deti potrebujú odporučenie pediatra a Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Rodičia, ktorí sa v tento deň nemôžu zúčastniť zápisu spolu s dieťaťom, môžu tak urobiť v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 14.30 hod. na riaditeľstve školy v termíne do 15. februára 2015. V takomto prípade doporučujeme  ohlásiť sa telefonicky na t. č. 56 216 66, 56 216 68, 0911 716 495.

 

Profilácia školy

Sme škola zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií človeka v 21. storočí:
- ovládanie dvoch cudzích jazykov s možnosťou výberu druhého cudzieho jazyka od 6. ročníka – nemecký jazyk, ruský jazyk. Anglický jazyk sa vyučuje od prvého ročníka,
- získavanie počítačovej gramotnosti od 1. ročníka,
- telovýchovné a športové aktivity posilnené predmetom pohybová príprava so zameraním na plávanie, loptové a športové hry.

Z našej atraktívnej ponuky
- Uplatňujeme nové tvorivo – humanistické metódy vyučovania – integrované tematické vyučovanie, kooperatívne a projektové vyučovanie.
- Bohatá krúžková činnosť zameraná na rytmickú gymnastiku, športové hry, cudzie jazyky, moderný tanec, hudbu, literatúru, výtvarné umenie, Lego Dacta, prírodné vedy a spoločenské hry...
- Výchovné a špeciálno-pedagogické poradenstvo orientované na prácu s nadanými žiakmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
- Pravidelne organizujeme školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik, tanečný kurz, exkurzie a výlety.
- Pestrá ponuka školského klubu detí v popoludňajších hodinách.

 Realizácia projektov:
- Modrá škola
- Zdravá škola
- Elektronizácia vzdelávacieho systému na základných školách
- Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
- Aktivizujúce metódy vo výchove
- Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy
- Internetová žiacka knižka

Čím sa odlišujeme?
- Atraktívny školský vzdelávací program
- Pedagogická a odborná spôsobilosť všetkých učiteľov
- Vlastná školská knižnica, dve telocvične, školská jedáleň, dve počítačové učebne, jedna tabletová učebňa s interaktívnou tabuľou, sedem multimediálnych učební, z toho päť s interaktívnou tabuľou, jazyková učebňa, odborné učebne, veľký športový areál s novým multifunkčným ihriskom
- Školský časopis Daxneráčik

 

 


 
 

Kotleba pozval troch najvyšších ústavných činiteľov na Úrad BBSK

Predseda BBSK Marian Kotleba 20. januára pozval prezidenta SR J.E. Andreja Kisku, premiéra SR Roberta Fica a predsedu NR SR Petra Pellegriniho, aby sa na nezávislej pôde úradu BBSK, symbolicky priamo v geografickom srdci Slovenska - v Banskej Bystrici, stretli a pokúsili sa dohodnúť na krokoch, ktorých cieľom bude povzbudiť občanov k účasti na referende tak, aby referendum o rodine bolo platné.

„Blíži sa referendum o rodine. Toto referendum je mimoriadne dôležité. Jeho výsledky poznačia Slovensko na celé budúce generácie, preto som si v tejto súvislosti dovolil pozvať troch najvyšších štátnych predstaviteľov do srdca Slovenska, do Banskej Bystrice. Od stretnutia si sľubujem, že spoločnou výzvou troch najvyšších štátnych predstaviteľov sa dosiahne stav, že účasť na referende bude dostatočná a referendum bude z mysle zákona platné. Referendum je najvyšší nástroj priamej demokracie. Najsilnejší nástroj, ktorým obyvateľstvo môže vyjadriť svoju slobodnú vôľu,“ vyjadril sa M. Kotleba.

Video, v ktorom sa predseda BBSK Marian Kotleba prihovára obyvateľom v súvislosti s referendom o rodine, nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=Kl0QNPcnFuY&feature=youtu.be

 

Zdroj: JUDr. Vladimír Gürtler, hovorca BBSK

 


 
 

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ M. Tompu

Riaditeľstvo Základnej školy Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote oznamuje rodičom, že slávnostný zápis do 1. ročníka na školský rok 2015/2016 sa uskutoční dňa  4. februára 2015 v budove na Ulici Šrobárovej o 14,00 hod., v budove na Ulici Novomeského o 14,30 hod.

V prípade, že Vám termín zápisu nevyhovuje, svoje dieťa môžete zapísať každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hod. do 15.februára 2015.

Tešíme sa na stretnutie s Vašim dieťaťom, zároveň Vás prosíme, aby ste priniesli so sebou rodný list a zdravotnú kartu dieťaťa a Váš občiansky preukaz.

 

Deň otvorených dverí: 

Ulica Šrobárova - 21. januára 2015 o 9,30 hod.

Ulica Novomeského - 22. januára 2015 o 9,30 hod.

 

Tešíme sa na Vás!


 
 

Nositelia značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT® sú aj z Rimavskej Soboty

Na základe rozhodnutia Certifikačnej komisie z decembra 2014 udelila Miestna akčná skupina MALOHONT 15. januára 2015 certifikáty pre prvých nositeľov značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT®.

Medzi nimi je aj GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke družstvo – Rimavská Sobota za produkty: ovocie (jablká, hrušky, slivky, broskyne, marhule, čerešne, višne), zelenina (rajčiny, kapusta, šalát, paprika, zemiaky), 100 % ovocné šťavy, hrozno a víno.

Informovala nás o tom Miroslava Vargová, koordinátorka projektu spolupráce MAS MALOHONT. Ako ďalej uviedla certifikáty sa udeľovali na  Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach, ktorého sa zúčastnili takmer všetci certifikovaní výrobcovia i zástupcovia Certifikačnej komisie. Udelené certifikáty oprávňujú ich nositeľov k používaniu značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT® a zároveň ich aj zaväzujú k označovaniu certifikovaných produktov, resp. predajných miest.

„Označovanie produktov je jednou z propagačných aktivít, ktoré nasledujú po odovzdaní certifikátov s cieľom podporiť miestnych podnikateľov, včelárov, a remeselníkov i zviditeľniť región Gemer-Malohont prostredníctvom kvalitných miestnych produktov,“ vyjadrila sa Miroslava Vargová. 

Zavedenie systému regionálneho značenia miestnych produktov v regióne Gemer-Malohont prebieha v rámci projektu národnej spolupráce Miestnej akčnej skupiny MALOHONT a Partnerstva Krtíšskeho Poiplia, ktoré má skúsenosti so zavedením a fungovaním značky - regionálny produkt HONT.

Ďalšie informácie nájdete na www.gemer-malohont.sk

 

udeľovanie certifikátov

udeľovanie certifikátov

udeľovanie certifikátov

 

Autor: Marta Kanalová, foto: Jácint Majoros

 


 
 

Olympiáda v anglickom jazyku

V priestoroch CVČ Relax v Rimavskej Sobote sa 14. januára konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. V poradí 25. ročníka sa zúčastnilo 17 súťažiacich z nášho okresu.

Olympiáda pozostávala z troch častí: písomnej, práce z textom a ústnej. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách 1A a 1B a statočne zvládli i miestami náročné úlohy. Na priebeh celej olympiády dozerala odborná porota pod vedením PaedDr. Vlasty Murínovej.

Víťazi v jednotlivých kategóriách tohto ročníka:

Kategória 1A

1. miesto: Erika Káková – ZŠ P. Dobšinského RS

2. miesto: Daniel Belko – ZŠ P.K. Hostinského RS

3. miesto: Szabolcs Imre – ZŠ Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola RS

Kategória 1B

1. miesto: Pavel Ďurás – OGY I. Kraska RS

2. miesto: Orsolya Krisztina Kovács – ZŠ Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola RS

3. miesto: Pavlína Slaninová – ZŠ s MŠ Ožďany


Zdroj: CVČ Relax


 
 

Olympiáda v nemeckom jazyku

V Centre voľného času Relax v Rimavskej Sobote sa 13. januára uskutočnil 25. ročník okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa na ňom 7 žiakov zo 4 základných škôl mesta: zo ZŠ P.K. Hostinského, ZŠ P. Dobšinského, EZŠ Z. Oravcovej a zo ZŠ Š. M. Daxnera.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1A a 1B. Celá olympiáda pozostávala z troch častí, presnejšie písomnej, práce s textom a ústnej. Na priebeh olympiády dozerala odborná porota v zložení: PaedDr. Scarlet Albertová, Mgr. Martina Oravcová a Mgr. Beata Svoreňová. Všetci žiaci sa statočne popasovali s jednotlivými úlohami a zvládli ich na veľmi dobrej úrovni. 

V kategórii 1A získal prvé miesto Daniel Belko zo ZŠ P. K. Hostinského, druhé Filip Tolbar z EZŠ Z. Oravcovej a tretie Daniel Kmetík zo ZŠ P. Dobšinského. V kategórii 1B sa na prvom mieste umiestnil Alex Farkaš zo ZŠ P. Dobšinského, na druhom Stephanie Együdová zo ZŠ Š. M. Daxnera a tretie Marek Úrek zo ZŠ P. K. Hostinského.

Zdroj: CVČ Relax


 
 

Darujte CVČ Relax 2% z daní z príjmu

Aj tento rok môžete 2%  svojich daní  podporiť činnosť CVČ Relax v Rimavskej Sobote.  Stačí ak požiadate svojho zamestnávateľa o vystavenie  Potvrdenia  zaplatenej  dane  a následne vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.

Najneskôr do 30. apríla 2015 pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska alebo k nám do CVČ Relax. Daňový úrad do 90 dní prevedie 2% z Vašej zaplatenej dane v prospech CVČ Relax. Ďakujeme za podporu.

Tlačivo nájdete na: http://relaxrs.webnode.sk/darujte-nam-2-z-dani-z-prijmu/

 

Zdroj: CVČ Relax

 


 
 

CVČ Relax ponúka prázdninový zájazd pre žiakov

Centrum voľného času Relax Rimavská Sobota ponúka počas prázdnin pre žiakov vo veku od 8 do 15 rokov zájazd do našich najkrajších  hôr Vysokých Tatier.  Navštívime lyžiarsky Areál snov Štrbské Pleso, ktorý sa nachádza v Mlynickej doline. 

Areál je vydareným technickým dielom, ktorého kvality vyskúšalo a ocenilo už mnoho športovcov z celého sveta. Areálu dominuje dvojica lyžiarskych skokanských mostíkov. Súčasťou areálu je aj lyžiarsky bežecký štadión s miestom štartu a cieľu výborne upravených lyžiarskych bežeckých tratí, ktoré vedú okolím Štrbského Plesa. Poobede sa presunieme do Popradu, kde sa budeme kúpať v termálnych bazénoch v Aquaparku. Máme vstup do všetkých vnútorných bazénov aquaparku: celoročné tobogany, kryté relaxačné bazény Blue Sapphire, kryté termálne bazény, vnútorný detský svet Treasure Island – Ostrov pokladov, 50m plavecký bazén.  Aquacity v Poprade, ktoré sú výnimočné najmä vodou, ktorá je využívaná v celom stredisku. Priamo pod aquaparkom sa nachádza geotermálny prameň.

Túto vodu obsahujú aj všetky bazény v objekte. Voda je kryštálovo čistá, je čistená 6 krát za deň a na čistenie vody sa využíva ultrafialová technika, ktorá  je šetrná pre pokožku, ako aj pre životné prostredie.

Pokyny: v cene zájazdu 16 € je zahrnutá doprava autobusom, vstupenky do bazénov v Aquaparku. Stravovanie: celodenná strava – vlastné zásoby, čaj v nerozbitnej termoske.

Oblečenie: vetrovka, čiapka, teplú turistickú obuv, náhradné teplé ponožky. Do bazénov osušku, plavky, plavecké okuliare. CVČ Relax zabezpečí pre deti šmýkadlá na sneh. Lyže a sánky neberieme! Žiaci vedúcemu zájazdu odovzdajú  preukaz poistenca. Pedagogický dozor zabezpečia pedagógovia CVČ Relax. Poplatok za zájazd  doručiť hospodárke CVČ Relax v termíne do 13. 2. 2015.

Zraz detí je 20. februára o 7,15 hod. v budove Ekorelax Ul. Hviezdoslavova. Predpokladaný  návrat autobusu  do Rimavskej Soboty je od 18,00 – 18,30 hod pred budovou CVČ Relax Ul. SNP 9.

Mgr. P. Novotný, vedúci exkurzie                       

oddelenie Ekorelax mobil 0902 630 910 

Prihlášku na prázdninový zájazd nájdete na:  http://relaxrs.webnode.sk/products/prazdninovy-zajazd-strbske-pleso-aquapark-aquacity-poprad/

 

Zdroj: CVČ Relax


 
 

Jarné prázdniny sa blížia

Jarné prázdniny sa blížia. V Banskobystrickom kraji budú v termíne 16.2.-20. 2. 2015. CVČ Relax v Rimavskej Sobote pripravilo pre Vaše deti jarný tábor s dennou dochádzkou v  čase  od 7.30 – 16.30 hod.

V programe budú rôzne zaujímavé športové, prírodovedné, dopravné a spoločenskovedné aktivity. Svoje deti môžete prihlásiť denne od 8.00 – 16.00 hod. osobne v CVČ alebo telefonicky na č. t. 047/5624691. 


Zdroj: CVČ Relax


 
 

Na kus reči s Miroslavom Donutilom

MsKS pozýva v nedeľu, 1. marca 2015 o 19.00 hod. do divadelnej sály Domu kultúry v Rimavskej Sobote Na kus reči s Miroslavom Donutilom…

Treba viac slov? Veď, kto by tohto vynikajúceho herca a skvelého rozprávača nepoznal?

Vstupné: 12€ v predpredaji v MsKS a TIC (od 2.2.) / 15€ na mieste.

Obľúbený český herec sa opäť predstaví vo svojom programe, v ktorom vám rozpovie nové príhody. Ich geniálnym podaním vás dokáže rozosmiať, fantasticky zabaviť, ohúriť, ba dokonca aj rozplakať! Nenechajte si ujsť novú show aktuálne najlepšieho českého rozprávača a zabávača. V rámci programu - prekvapenie v podobe exkluzívneho hosťa!

 

Miroslav Donutil

 

Zdroj: MsKS


 
 

Deň otvorených dverí v Obchodnej akadémii-Kereskedelmi Akadémia

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v priestoroch Obchodnej akadémie-Kereskedelmi akadémia Rimavská Sobota 28. januára 2015. Otvorenie DOD bude o 10.00 hod. príhovorom riaditeľky školy.

Naším cieľom je umožniť Vám prehliadku priestorov školy a osobne poskytnúť informácie o možnosti a podmienkach štúdia u nás. Radi privítame učiteľov so svojimi žiakmi, resp. rodičov s deťmi.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia

K. Mikszátha 1, R. Sobota

Tel.: 047 56213 18

www.obchars.sk

 

Obchodná akadémia

Obchodná akadémia

 


 
 

Výzva pre obce a neziskové organizácie: Program Európa pre občanov - Opatrenie 1.1 Družobné partnerstvá miest

Program Európa pre občanov - Opatrenie 1.1 Družobné partnerstvá miest (Town Twinning) - je zamerané na činnosti, ktoré podporujú priame výmeny medzi občanmi Európy prostredníctvom ich účasti na aktivitách týkajúcich sa družobných partnerstiev miest a podporujú spoluprácu medzi partnerskými mestami.

Stretnutia by mali spočívať v širokej účasti na miestnej úrovni a v aktívnom zapájaní všetkých účastníkov do všetkých aktivít (podujatia ako napr. obecné oslavy, hody, jarmoky atď.)

Oprávnení žiadatelia:
- obec, v ktorej sa stretnutie (podujatie) koná
- nezisková organizácia zastupujúca miestne orgány

Projekt musí zahŕňať:
- obce minimálne z 2 účastníckych krajín, z ktorých aspoň jedna je členským štátom EÚ
- 25 pozvaných účastníkov (pozvaní účastníci sú účastníci zo zahraničia vyslaní oprávnenými
partnermi)
Maximálne obdobie trvania stretnutia (podujatia) je 21 dní.

Maximálna výška grantu na projekt: 25 000 €
Termíny na predloženie: 1.3.2015, 1.9.2015

Termíny sa musia začať medzi: 1.5.2015 – 31.3.2016
                                          1.1.2016 – 30.9.2016

S vypracovaním tohto projektu Vám Agentúra pre rozvoj Gemera rada pomôže.

Viac info: www.europapreobcanov.sk
alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti, t.č.: 0948 001 079

 

Zdroj: Agentúra pre rozvoj Gemera v Hnúšti


 
 

Miestna akčná skupina Malohont predlžuje termín na zber projektových zámerov

Prvé kolo mapovania projektových zámerov na území Miestnej akčnej skupiny MALOHONT za účelom prípravy stratégie miestneho rozvoja na obdobie 2014 - 2020 a výberu aktivít, ktoré budú podporované prostredníctvom MAS MALOHONT, sa predlžuje do 31.01.2015.

Obce, podnikatelia, občianske organizácie, ak máte zámer, na ktorý by ste chceli v budúcnosti získať podporu nielen z Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, dajte o ňom vedieť.

Miestna akčná skupina MALOHONT sa chce aj v období 2014 - 2020 uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie a následne podporovať projekty obcí, podnikateľov i občianskych organizácií pôsobiacich na území MAS.

Základným predpokladom pre získanie týchto finančných prostriedkov je spracovanie stratégie miestneho rozvoja, v ktorej si MAS MALOHONT definuje aktivity, ktoré bude v nasledujúcom období finančne podporovať.

Jedným z podkladov pre určenie týchto aktivít bude aj databáza projektových zámerov, ktorá bude spracovaná z doručených formulárov.

Viac info: http://malohont.sk/clanok.php?id=327

 

Zdroj: Agentúra pre rozvoj Gemera v Hnúšti


 
 

Zápis do 1. ročníka Evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej, Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota pozýva na zápis do 1. ročníka od 15. januára do 15. februára.

Slávnostný začiatok zápisu do 1. ročníka sa uskutoční vo štvrtok, 15. januára od 14. 00 do 17.00 hod.

 

Od školského roka 2015/2016:

- nová a vlastná vzdelávacia výchovná zásada Otvorených mostov

- rozšírené vyučovanie anglického jazyka aj zahraničným lektorom

- spolupráca so zahraničnými školami aj prostredníctvom projektov Pen Pal

- najväčší priestor pre individuálny rozvoj žiakov-Panelové diskusie

 

Viac na: www.ezsrs.edupage.org

Kontakt: 0911 826 269, eskola@rsnet.sk 


 
 

Casting na Miss Fiľakovo 2015

Súťaže krásy majú vo Fiľakove dlhoročnú tradíciu. V súčasnosti sa pripravuje v poradí už 19. ročník tejto kultúrno-zábavnej akcie, ktorá sa každý rok nesie v znamení krásy, zábavy a množstva prekvapení. Miss Fiľakovo 2014 organizuje Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove.

 

Na súťaž sa môžeš prihlásiť poslaním e-mailovej správy na adresu: missfilakovo@atlas.sk. Správa musí obsahovať meno, vek, bydlisko, školu alebo zamestnanie a číslo telefónu. Termín prihlásenia je do 31. januára.

Podmienky účasti: vek 15-25 rokov, trvalé bydlisko Fiľakovo, regióny Novohrad a Gemer

 

Na 18-tich ročníkoch súťaže Miss Fiľakovo sa zúčastnilo vyše 180 dievčat z Fiľakova a z okolitých dedín v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota. Niektoré víťazky potom postúpili ďalej do oblastných súťaží, ale všetky dievčatá odchádzali s množstvom získaných  skúseností a pekných zážitkov.

Viac informácií na: www.missfilakovo.estranky.sk

víťazky vlaňajšieho ročníka súťaže Miss Fiľakovo

 

Autor: Marta Kanalová, foto: András Micsuda

 

 

 


 
 

Zápis do 1.ročníka základných škôl v školskom roku 2015/2016

Mesto Rimavská Sobota oznamuje rodičom detí, ktoré do 31.08. 2015 dovŕšia vek 6 rokov, že zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota sa uskutoční dňa 4. februára 2015.

Na zápis je nutné doniesť rodný list dieťaťa a preukaz totožnosti rodiča. Podrobnosti o zápise zverejní každá základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na svojom webovom sídle.


 
 

Použitie reflexných prvkov chodcov prispieva k bezpečnosti

Chodci sú povinní mať na sebe za zníženej viditeľnosti reflexné prvky alebo odev, ktorého už sú reflexné prvky súčasťou, a to nielen mimo obce, ale aj v obci ak idú po krajnici alebo okraji vozovky.

V opačnom prípade sú chodci neviditeľní a vystavujú sa tým riziku stretu s vozidlom, v tom lepšom prípade sankcii do 30 eur. Mnohým nehodám sa dalo, respektíve dá veľmi jednoducho predísť. Stačí len dodržiavať známe pravidlá cestnej premávky, tak zo strany vodičov áut, ako aj zo strany chodcov. A len ak ich budeme všetci vzájomne dodržiavať a správať sa k sebe navzájom ohľaduplne, bude náš pohyb po ceste či chodníku bezpečný.

 

Reflexný prvok vidieť na 200 metrov

Použitie reflexných prvkov prispieva k bezpečnosti a znižuje riziko stretu vozidla s chodcom. Aj najzraniteľnejší účastníci by si mali chrániť vlastný život a zdravie, okrem dodržiavania predpisov aj zviditeľnením sa použitím reflexných prvkov. Od začiatku roka 2014 sa rozšírila v zákone o cestnej premávke povinnosť pre chodcov, ak idú po krajnici alebo po okraji vozovky. Za zníženej viditeľnosti  musia mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev nielen mimo obce, ale aj v obci. Za nerešpektovanie hrozí chodcom pokuta do 30 €.  Tieto zmeny si vyžiadal vývoj dopravnej nehodovosti s ťažkými následkami pre chodcov. Reflexný prvok na oblečení uvidí vodič na 200 metrov, toho istého chodca v tmavom oblečení spozoruje na niekoľko desiatok metrov a nemá veľa času reagovať.

 

reflexné prvky

 

Rozžiarte sa farbami

- Viditeľnosť je možné zvýšiť vhodnou farbou oblečenia a doplnkami z fluorescenčných a reflexných materiálov, ktoré zvyšujú svetelný kontrast voči pozadiu, a predlžujú tak vzdialenosť, na akú môže vodič chodca alebo cyklistu spozorovať.


- Používajte reflexné a fluorescenčné materiály a kombinujte ich, aby Vás bolo dobre vidieť za svetla i v tme.  Na výber sú napríklad reflexné vesty, reflexné pásy zámkové a elastické a rôznofarebné reflexné nálepky.


- Reflexné prvky použite na strane tela, ktorá je privrátená k vozovke (nie ku krajnici).

- Reflexné predmety umiestnite najlepšie blízko ku kolenám a do úrovne pásu, na ramene,  cyklisti tiež na prilbu a bicykle. Reflexné nálepky môžete nalepiť na podrážky topánok, bicykle, korčule, prilby, kolobežky, školské tašky, barle či kočíky.


- Deťom zabezpečte oblečenie, školské tašky a doplnky vybavené reflexnými a fluorescenčnými bezpečnostnými prvkami.

- Zviditeľniť by sa mali aj starší ľudia, práve oni často uprednostňujú oblečenie nevýrazných tmavých farieb. Ich reakcie na ceste sú často oslabené vyšším vekom.
Zvýšte opatrnosť pri prechádzaní cez cestu a na neosvetlených miestach, kde chýba chodník a ste nútení ísť pri okraji vozovky.

- Obzvlášť nebezpečná je kombinácia tmavého oblečenia, nepozornosti a alkoholu.

- Ostražití a pozorní by mali byť aj samotní vodiči, a to najmä na miestach so zvýšeným pohybom chodcov. Predovšetkým v okolí škôl, nákupných centier, cintorínov a podobne.

 

reflexné prvky

reflexné prvky

 

Zdroj: mjr. PhDr. Mária Faltániová, hovorkyňa KR PZ Banská Bystrica

 

 

 


 
 

Oznam pre prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzkovatelia malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú povinní nahlásiť v termíne do 15. februára 2015 údaje potrebné k určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2014 podľa § 16 ods. 1 písmeno a, Zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší nasledovne:

1. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia so súhrnným menovitým
tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW /300 KW/

2. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov / napr. mlyny, pekárne, udiarne, spracovanie obilia/

3. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, resp. stavieb a iných zariadení
a činností, ktoré výrazne znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie /uhlie, obilie, rôzne
sypké materiály a pod./

Pokyny a tlačivá sú zverejnené na webovej stránke mesta Rimavská Sobota.

 


 
 

Aktuálne grantové výzvy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu pre
• obec
• mestská časť Košice
• VUC
• ústredný orgán štátnej správy

Cieľ výzvy:
Zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania
ich vybavenia a revitalizácia významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrno-­‐poznávacom cestovnom ruchu.

Dátum ukončenia výzvy: 18.2.2015
Indikatívna výška finančných prostriedkov vrátane spolufinancovania prijímateľa: 25 642 586,78 €,
z toho maximálny príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja 21 796 198,76 € (85%).

Viac info: http://www.ropka.sk/aktualne-­‐vyzvy/&id=56&page=1
alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti, t.č. : 0948 001 079

 

Nadácia Jednota COOP spolu so spoločnosťou Nestlé Slovensko, s.r.o., a COOP Jednota Slovensko,
spotrebné družstvo, vydali grantový program pre:
-­všetky organizácie
-­ fyzické osoby
-­združenia
-­základné a umelecké školy
-­centrá voľného času
- iné subjekty, ktoré splnia podmienky účasti

Cieľ:
Predložené projekty musia byť zamerané na zmysluplné trávenie voľného času školopovinných
detí, so zameraním na podporu:
• pohybových aktivít v zdravom prostredí
• kultúrnu a umeleckú oblasť
• hľadanie a rozvíjanie mladých talentov

Finančná náročnosť projektu, na ktorý je určený grant, by nemala prekročiť sumu 1 600 €.
Termín prijímania žiadostí: od 01.11.2014 do 28.02.2015

Viac info:
http://www.coop.sk/sk/zakaznik/nadacia-jednota-coop/nech-sanam-netulaju/xi-rocnik

alebo v kancelárii Agentúry pre rozvoj Gemera v Hnúšti, t.č. : 0948 001 079

 

Zdroj: Agentúra pre rozvoj Gemera v Hnúšti


 
 

Výberové konanie-Vedúci, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry MsÚ

Mesto Rimavská Sobota

v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

 

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

výberové konanie

 

na obsadenie funkcie - pracovnej pozície: Vedúci, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí a

                                                                   kultúry Mestského úradu v Rimavskej Sobote

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

Ďalšie požiadavky:

- prax v riadiacej funkcii vítaná

- bezúhonnosť
- znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy, orientácia vo všeobecne záväzných

     nariadeniach Mesta, prehľad legislatívy pre oblasť školstva, sociálnych vecí a kultúry

     v samospráve
- znalosť problematiky samosprávy
- komunikatívnosť, kreatívnosť, profesionálny prístup, manažérske a organizačné schopnosti
- užívateľská znalosť práce s PC a internetom

- zvládanie záťažových situácií

K prihláške je potrebné doložiť zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania   

- štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
- písomná koncepcia alebo návrh riadenia činnosti uvedeného odboru 
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti

-písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa

     zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou  v obálke s označením „VK -  odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry  MsÚ - neotvárať“  v termíne najneskôr do 02.02.2015 na adresu: Mestský úrad, JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota 979 01.

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky a k prihláške predložia všetky požadované doklady, budú zaradení do výberového konania a o čase a mieste výberového konania budú včas vyrozumení.

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo budú doručené po  stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

 

Rimavská Sobota, dňa 09.01.2015

 

 

                                                                                                            JUDr. Jozef Šimko

                                                                                                               primátor mesta


 
 

Výberové konanie-Vedúci, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

Mesto Rimavská Sobota

v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

 

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

výberové konanie

 

na obsadenie funkcie - pracovnej pozície: Vedúci, vedúca odboru rozvoja mesta

                                                                   Mestského úradu v Rimavskej Sobote

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

Ďalšie požiadavky:

-prax v riadiacej funkcii vítaná

- bezúhonnosť
- znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy, orientácia vo všeobecne záväzných

     nariadeniach Mesta, prehľad legislatívy pre oblasť rozvoja mesta samosprávy
- znalosť problematiky samosprávy
- komunikatívnosť, kreatívnosť, profesionálny prístup, manažérske a organizačné schopnosti
- užívateľská znalosť práce s PC a internetom

-zvládanie záťažových situácií

K prihláške je potrebné doložiť zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania   

- štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
- písomná koncepcia alebo návrh riadenia činnosti uvedeného odboru 
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa

     zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou  v obálke s označením „VK -  odbor rozvoja mesta MsÚ - neotvárať“  v termíne najneskôr do 02.02.2015

na adresu: Mestský úrad, JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota

979 01

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky a k prihláške predložia všetky požadované doklady, budú zaradení do výberového konania a o čase a mieste výberového konania budú včas vyrozumení.

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo budú doručené po  stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

 

Rimavská Sobota, dňa 09.01.2015

 

 

                                                                                                            JUDr. Jozef Šimko

                                                                                                               primátor mesta

 


 
 

Výberové konanie- Vedúci, vedúca odboru ekonomického MsÚ

Mesto Rimavská Sobota

v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

 

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

výberové konanie

 

 

na obsadenie funkcie - pracovnej pozície: Vedúci, vedúca odboru ekonomického

                                                                   Mestského úradu v Rimavskej Sobote

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

Ďalšie požiadavky:

- prax v riadiacej funkcii vítaná

- bezúhonnosť
- znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy, orientácia vo všeobecne záväzných

     nariadeniach Mesta, prehľad legislatívy pre oblasť riadenia ekonomiky samosprávy
- znalosť problematiky samosprávy
- komunikatívnosť, kreatívnosť, profesionálny prístup, manažérske a organizačné schopnosti
- užívateľská znalosť práce s PC a internetom

- zvládanie záťažových situácií

K prihláške je potrebné doložiť zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania   

- štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
- písomná koncepcia alebo návrh riadenia činnosti uvedeného odboru 
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa

     zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou  v obálke s označením „VK -  odbor ekonomický MsÚ - neotvárať“  v termíne najneskôr do 02.02.2015

na adresu: Mestský úrad, JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota

979 01

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky a k prihláške predložia všetky požadované doklady, budú zaradení do výberového konania a o čase a mieste výberového konania budú včas vyrozumení.

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo budú doručené po  stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

 

Rimavská Sobota, dňa 09.01.2015

 

 

 

                                                                                                            JUDr. Jozef Šimko

                                                                                                               primátor mesta


 
 

Výberové konanie- Vedúci, vedúca odboru vnútorných vecí MsÚ

Mesto Rimavská Sobota, Hlavné námestie 2, 979 01 Rimavská Sobota

v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

 

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

výberové konanie

 

na obsadenie funkcie - pracovnej pozície: Vedúci, vedúca odboru vnútorných vecí

                                                                   Mestského úradu v Rimavskej Sobote

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

Ďalšie požiadavky:

- prax v riadiacej funkcii vítaná

- bezúhonnosť
- znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy, orientácia vo všeobecne záväzných

     nariadeniach Mesta, prehľad legislatívy pre oblasť vnútornej správy
- znalosť problematiky samosprávy
- komunikatívnosť, kreatívnosť, profesionálny prístup, manažérske a organizačné schopnosti
- užívateľská znalosť práce s PC a internetom

- zvládanie záťažových situácií

K prihláške je potrebné doložiť zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania   

- štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
- písomná koncepcia alebo návrh riadenia činnosti uvedeného odboru 
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa

     zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou  v obálke s označením „VK -  odbor vnútorných vecí MsÚ - neotvárať“  v termíne najneskôr do 02.02.2015

na adresu: Mestský úrad, JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota

979 01

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky a k prihláške predložia všetky požadované doklady, budú zaradení do výberového konania a o čase a mieste výberového konania budú včas vyrozumení.

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo budú doručené po  stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

 

Rimavská Sobota, dňa 09.01.2015

 

 

 

 

                                                                                                             JUDr. Jozef Šimko

                                                                                                               primátor mesta


 
 

Zrušenie pokuty od hasičov

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici ako odvolací orgán preskúmalo odvolanie Technických služieb mesta Rimavská Sobota proti rozhodnutiu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, ktorým uložilo TSM pokutu vo výške 7.500 € za údajné porušenie povinností spočívajúce v tom, že na Sídlisku Rimava medzi blokmi B1 a B2 sú umiestnené kvetináče, na ul. Hostinského pri vchode č. 6 boli umiestnené železné stĺpy a pri vchode č. 8 železobetónový hranol.

Odvolací orgán vo svojom rozhodnutí zo dňa 18.12.2014 zrušil rozhodnutie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote v plnom rozsahu a má za to, že prvostupňový orgán nemal kompetencie uložiť za dané porušenie sankciu a vykonanie tematickej protipožiarnej kontroly zameranej na prejazdnosť prístupových ciest na území mesta Rimavská Sobota bolo neoprávnené a v rozpore so zákonom o ochrane pred požiarmi. V odôvodnení rozhodnutia uvádza ďalej odvolací orgán aj to, že Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rimavskej Sobote vykonalo kontrolu v rozpore so zákonom aj  tým, že kontrolu oznámilo mestu  ako právnemu subjektu, taktiež poverenie na vykonanie kontroly bolo adresované na Mesto Rimavská Sobota. V danom prípade má odvolací orgán za preukázané že prvostupňový orgán neoznámil subjektu odvolateľa kontrolu v súlade so zákonom a tým bolo celé konanie v rozpore so zákonom o ochrane pred požiarmi.

 Na základe týchto skutočností mal prvostupňový orgán konanie zastaviť , resp. mal vyhovieť odvolateľovi a nezákonné rozhodnutie zrušiť. Odvolací orgán má ďalej za preukázané, že prvostupňový orgán si nedostatočne a neúplne zistil podklady pre vykonanie protipožiarnej kontroly u odvolateľa a pokuta bola uložená neoprávnene.

Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho orgánu sa nemožno ďalej odvolať.

 

JUDr. Štefan Szántó

prednosta


 
 

V múzeu vystavujú sklené kanvice objavené pri archeologickom výskume

V mesiaci január Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote vystavuje zaujímavé archeologické nálezy - sklené kanvice. Predmety boli objavené pri archeologickom výskume Hlavného námestia v Rimavskej Sobote ako súčasť výnimočného súboru 54 sklenených predmetov.       

Pri archeologickom výskume Hlavného námestia v Rimavskej Sobote, vykonanom v rokoch 1993 – 1997 objavil archeológ PhDr. István B. Kovács základy  stredovekej radnice, v juhovýchodnej časti námestia. K radnici bol pristavený  objekt z nasucho kladených lomových kameňov, v ktorom bol objavený výnimočný súbor 54 sklenených predmetov.

V početnom súbore skla si najväčšiu pozornosť zasluhujú nálezy sklenených kanvíc. Kanvice majú  telo guľovitej profilácie a valcovité hrdlom. Sú zdobené natavovanými obežnými sklenenými pásmi, ktoré sú plasticky presekávané a sú opatrené trubicovitou  esovitou výlevkou.

V stredovekej kultúre stolovania sú tieto nádoby rozšírené už od vrcholného stredoveku. Kanvice z Rimavskej Soboty v nálezoch na území Slovenska nemajú analógie. Na základe výzdobnej technológie, predpokladáme, že rimavskosobotské sklené kanvice pochádzajú z prelomu 16. a 17. storočia . Ich morfologickú inšpiráciu  vidíme v benátskom sklárstve, avšak je veľmi pravdepodobné,  že boli vyprodukované v domácich uhorských sklárskych hutách.

Na základe toho, že kanvice boli objavené pri objekte stredovekej radnice, predpokladáme, že boli  používané pri slávnostnom stolovaní,  pri podávaní  vína, pri  mestských  reprezentačných podujatiach.    

sklené kanvice

  

Zdroj: PhDr. Alexander Botoš, archeológ GMM


 
 

V Mestskej galérii vystavuje dizajnér Tibor Uhrín

V Mestskej galérii v Rimavskej Sobote je verejnosti sprístupnená výstava s názvom Priečny rez, ktorá prezentuje  tvorbu dizajnéra Tibora Uhrína. Jej kurátorkou je Zuzana Labudová. Na charakter vecí, ich podobu a funkciu je množstvo názorov a jeden z nich, veľmi vyhranený a osobitý predstavuje výstava dizajnéra Tibora Uhrína.  Výstava je priečnym rezom nielen posledných rokov jeho tvorby produktového dizajnu, ale najmä zdôrazňuje aspekty dizajnérovho tvorivého myslenia. Prezentuje jeho definície vecí v podobe malosériových produktov, kde je jasné, že len funkčné chápanie dizajnu Uhrín považuje za prekonané, a preto uskutočňuje experimenty s ich ustálenými podobami.

Výsledkom je často veľmi individuálne zafarbená inovácia, s emocionálnym vkladom, ktorý je pozvánkou budúcemu užívateľovi. Prepája vnemovú emočnú vrstvu diel s konštrukčnými a technologickými aspektmi predmetov, ktoré majú klasické funkčné určenie (misa, stôl, dóza, stolička). Tibor Uhrín vytvára dizajnérske diela - solitéry s ambíciou trvalých hodnôt, ktoré znesú starnutie a zmeny módnych trendov, ako alternatívu ku masovej spotrebe. Jedným zo zdrojov takéhoto prístupu sú aj dizajnérske inovácie skĺbené s remeselnou tradíciou tak, ako ich prezentovali v minulosti ťažiskové osobnosti škandinávskeho dizajnu (Wegner, Wirkalla, Fin Juhl).

Pre Uhrínov inovatívny prístup je podstatné hľadanie vlastného vnútorného modelu vecí. Realizuje ich úzkym prepojením ruky s nástrojom - mysliacou rukou – s remeselným zhotovením prototypov v dielni, nielen ostrými nástrojmi, ale aj pomocou vlastných konštrukcií autorských strojov. Procesuálnosť tvorby je zaznamená zámerne ponechanými výrobnými stopami, ktoré vo výslednom momente zároveň spolupôsobia ako tvaroslovný prvok predmetu. Prijíma obmedzenia materiálov, najčastejšie dreva, kovu a plastu a využíva jeho limity pre svoj zámer. Uskutočňuje aj provokujúce hybridné spojenia ušľachtilého a nehodnotného, napr. drevo a odpadový plast (Pet dózy, 2010). Využíva aj vnútorné pnutia, ťahové a tlakové vrstvy materiálov, ich pevnosť, pružnosť, ale i schopnosť fixovať tvar po použití osobitej technológie (misy Zavináče, r. 2002, zhotovené ohýbaním drevených lubov za mokra). Výstava Tibora Uhrína v Mestskej galérii bude verejnosti sprístupnená do februára budúceho roka.

výstava Priečny rez

výstava Priečny rez

Tibor Uhrín

výstava Priečny rez

výstava Priečny rez

 

Zdroj: Mestská galéria Rimavská Sobota, foto: A. Gecse

 

 

 


 
 

Plán zberu separovaného odpadu v meste Rimavská Sobota

 Plán zberu separovaného odpadu v meste Rimavská Sobota na rok 2015.


 
 

Výstava o histórii židovskej komunity v múzeu

Do 28. februára 2015 bude v Gemersko-malohontskom múzeu verejnosti sprístupnená výstava, ktorá sprostredkuje návštevníkom pohľad na históriu židovskej komunity v Rimavskej Sobote, ktorá siaha až do polovice 19. storočia. Výstava obsahovo zahŕňa približne 100 rokov, od príchodu prvých židovských rodín do Rimavskej Soboty až do obdobia holokaustu.

Do konca 19. storočia miestni Židia vybudovali kvitnúcu náboženskú obec, čo bolo zásluhou jej významných predstaviteľov, výnimočných predsedov a horlivých rabínov. Medzi židovským obyvateľstvom Rimavskej Soboty bolo viacero úspešných a populárnych obchodníkov a remeselníkov, ktorí mali mimoriadne veľký vplyv na hospodársky život mesta. Iní Židia, ktorí vlastnili pohostinstvá, mali výčapné živnosti, hotely a reštaurácie, zabezpečovali vkusné a úhľadné miesta na stretnutie ľudí a tak oživovali spoločenský život rimavskosobotských občanov.

Bezproblémové spolužitie miestnych Židov s rimavskosobotským majoritným obyvateľstvom trvalo dlhé desaťročia, až do obdobia druhej svetovej vojny, keď Rimavská Sobota bola odčlenená od Československa a stala sa súčasťou maďarského štátu (1938-1945). Objavili sa protižidovské zákony a nasledovalo obdobie holokaustu. Postupné obmedzovanie činnosti obyvateľstva židovského pôvodu vo verejnom a hospodárskom živote vyvrcholilo jeho sústredením v troch getách (Wirtschafterov dom, budova bývalého gymnázia tzv. Donátov dom a bývalý sklad OTEX-u v Tomašovej) a následnou deportáciou do koncentračných a vyhladzovacích táborov na územie Poľska. Rimavská Sobota stratila väčšinu židovských občanov a po vojne tu ostala len malá komunita.

Výstava návštevníkom predstaví okrem predmetov, dobových dokumentov a fotografií z každodenného života miestnych Židov aj typické predmety židovských náboženských obradov, ktoré používali napríklad v bývalej synagóge mesta. Náležitá pozornosť je venovaná aj rabínom náboženskej obce, rimavskosobotskej synagóge a podobne aj miestnym spolkom. Výstava podáva prehľad aj o kultúre židovského obyvateľstva a predstaví jednotlivé sviatky. Jej kurátorkami sú PhDr. Oľga Bodorová a Mgr. Anita Tóthová.

vernisáž výstavy

výstava o židovskej komunite

výstava o židovskej komunite

 

Zdroj: Mgr. Anita Tóthová, dokumentátorka GMM, foto: A. Gecse

 


 
 

Partner pri realizovaní regionálneho rozvoja – RRA Hnúšťa

Agentúra pre rozvoj Gemera je regionálna rozvojová agentúra sídliaca v Hnúšti. Sme členom Integrovanie siete regionálnych rozvojových agentúr.

7 princípov Agentúry pre rozvoj Gemera/ RRA Hnúšťa/ 

1. Regionalita - Naše aktivity sa realizujú smerom do regiónu.
2. Globálnosť - Myslíme lokálne a naše aktivity majú globálny dopad.
3. Skúsenosti - Máme dlhoročné skúsenosti s prípravami strategických dokumentov (PHSR) a projektov z EU a iných fondov
4. Profesionalita - Sme vyškolení profesionáli a Vaši partneri pri rozvoji regiónu
5. Informovanosť - Je naším poslaním aj silnou stránkou. Ročne podávame obciam, školám podnikateľom a iným subjektom pravidelné informácie pomocou newslerov, osobne aj telefonicky.
6. Partnerstvá - Budujeme a sprostredkujeme partnerstvá na všetkých úrovniach aj sektoroch.
7. Vzdelávanie - Sme profesionáli v oblasti vzdelávania, vzdelávacích aktivít. Organizujeme školenia, workshopy a konferencie za účelom rozvoja regiónu.

logo Agentúra pre rozvoj Gemera

Agentúra pre rozvoj Gemera - RRA Hnúšťa

Regionálna pobočka EURODESK


Vansovej 711
981 01 Hnúšťa
Slovakia
 

Tel.: 00421 948 001 079

Web: www.rozvojgemera.sk

 

 


 
 

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z.z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2015.

Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoju výdavkov, spotrebe a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2015 vybraných viac ako 200 obcí, medzi nimi aj Rimavská Sobota. Do zisťovania je zaradených viac ako 2000 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 1. decembra 2014 do 31. decembra 2015.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.

 

Ing. Zlata Jakubovie, CSc.

generálna riaditeľka sekcie zberu a spracovania dát v priemysle

a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici


 
 

Rozdelenie rómskych občianskych hliadok v MRK Dúžavská cesta

Na verejný poriadok na Sídlisku Dúžavská cesta už dohliadajú rómske občianske hliadky. Zaoberať by sa mali aj ochranou životného prostredia a zlepšením spolunažívania v komunite.

Na tento projekt získala samospráva grant od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vo výške 54 259,84 eur. Výška celkových výdavkov činí 57 115,62 eur, pričom 5% z nich kofinancuje samospráva.

Projekt rómskych občianskych hliadok bude prebiehať dvanásť mesiacov. V rámci neho je na Sídlisku Dúžavská cesta päť členov občianskych hliadok a jeden koordinátor.

V priloženom súbore nájdete rozdelenie rómskych občianskych hliadok v MRK Dúžavská cesta aj s kontaktmi.

 

Autor: Marta Kanalová


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadom

Vážení občania, za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

- v prípade, že Vám v domácnosti vznikne objemný odpad, resp. drobný stavebný odpad ( do 250 kg na jednu domácnosť ročne), ktorý nie je možné uložiť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ste povinný takýto odpad odovzdať do areálu Technických služieb mesta na odbornú likvidáciu
- pokiaľ občan nemá možnosť dopravy, je povinný kontaktovať minimálne 2 pracovné dni vopred zodpovedného pracovníka TSM na telefónnom čísle 0908 342 031 a dohodnúť ďalší postup likvidácie
- je zakázané vykladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob bez takéhoto ohlásenia
- zároveň upozorňujeme všetkých občanov, že stavebný odpad z výmeny bytových jadier a rôznych rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú ohlásenie drobnej stavby, alebo stavebné povolenie, je každý povinný likvidovať odpad zákonným spôsobom na vlastné náklady

 


 
 

Sedem krokov k plynovej prípojke

Spoločnosť SPP-Distribúcia vydala letáky, ktoré sú prehľadným návodom, ako postupovať pri procese pripojenia k plynárenskej distribučnej sieti a riešia všetky kľúčové otázky súvisiace so zriadením plynovej prípojky. Jeden z nich je určený pre rodinné domy a ďalšie pre bytové domy a malých podnikateľov. Nájdete ich v priloženom súbore.


 
 

Informácia- Pozemné komunikácie vo vlastníctve mesta a vo vlastníctve štátu

Na katastrálnom území mesta Rimavská Sobota sa nachádzajú cesty I., II., III. triedy; miestne komunikácie a účelové komunikácie. Nenachádzajú diaľnice a rýchlostné komunikácie.

A) CESTY
Cesty I. triedy na území mesta (vo vlastníctve štátu, v správe Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Banská Bystrica):

I/50 – Košická cesta (E 571 = D1, I/51, I/65, I/50 = Bratislava – Nitra – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice)
I/72 – cesta od Košickej cesty smerom na Tisovec (Rimavská Sobota – Tisovec – Brezno)
 

Cesta II. triedy na území mesta (vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, v správe Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Rimavská Sobota):
II/531 – od Košickej cesty: Ul. Cukrovarská, Malohontská, Bartóka, Trhové námestie, Školská, Potravinárska smerom na Pavlovce (Rimavská Sobota – Pavlovce)
 

Cesty III. triedy na území mesta (vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, v správe Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Rimavská Sobota):
III/050118 – od Košickej cesty: Ul. Jesenského, Nám. M. Tompu, Fábryho, Šrobárova, Hostinského smerom na Veľké Dravce (Rimavská Sobota – Veľké Dravce)
III/050120 – od III/050118: Dúžava – Mojín
III/050121 – od Košickej cesty: smerom na Teplý Vrch (Rimavská Sobota – Nižná Pokoradz – Padarovce – Teplý Vrch)
III/050122 – od III/050121: Vyšná Pokoradz – Horné Zahorany – Lukovištia
III/050129 – Bakta – Uzovská Panica
Priľahlé chodníky pri týchto cestách sú miestne komunikácie vo vlastníctve a správe mesta.

 

B) MIESTNE KOMUNIKÁCIE
Miestne komunikácie sú vo vlastníctve a správe mesta.

Miestne komunikácie I. triedy na základe pasportu miestnych komunikácií:
Ul. Ľ. Svobodu, Ul. Okružná, Kurinecká cesta; Ul. Cukrovarská (od cesty II/531), Ul. Hatvaniho, Ul. SNP, Ul. Železničná, Ul. Pod Šibeničným Vrchom (až po cestu I/50)
Ostatné ulice sú miestne komunikácie II. triedy.
Tzv. vnútro sídliskové komunikácie sú miestne komunikácie III. triedy.
Chodníky, cestičky pre chodcov sú miestne komunikácie IV. triedy.
Ostatné nekategorizované komunikácie, ako sú prepojovacie komunikácie napr. od chodníka až po vchod bytovky, budovy atď., poľné cesty sú účelové komunikácie (niektoré nie sú vo vlastníctve mesta).
 


 
 

Hľadáte prácu v zahraničí ? Využite bezplatné služby siete EURES

logo EURESCieľom Európskych služieb zamestnanosti (EURopean Employment Services) EURES je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska. Bezplatné informačné a poradenské služby, ktoré EURES poradcovia a EURES asistenti poskytujú v rámci každého úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, môžu výrazne pomôcť uchádzačom a záujemcom o zamestnanie s nájdením zamestnania, resp. s poskytnutím informácií o živote a práci v krajinách EÚ/EHP.

Služby siete EURES sú poskytované bezplatne širokej verejnosti, a to evidovaným uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o nové pracovné uplatnenie, zamestnávateľom i študentom:

-Uchádzači alebo záujemcovia o zamestnanie- EURES poradcovia a asistenti sú nápomocní pri hľadaní a sprostredkovaní zamestnania na základe pracovných ponúk uverejnených na národnej webovej stránke www.eures.sk a európskom portáli EURES http://eures.europa.eu. Najdôležitejšou úlohou zamestnancov EURES je pomoc s umiestnením záujemcov na voľné pracovné miesta v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarska a informovanie o životných pracovných podmienkach v daných krajinách. Poradcovia pomôžu pri výbere zamestnania, ako aj pri príprave na výberový pohovor, upozornia, na čo by ste nemali zabudnúť pred odchodom do zahraničia a pri návrate na Slovensko, poskytnú informácie o situácii na trhu práce v danej krajine. EURES organizuje pre zahraničných zamestnávateľov aj výberové pohovory, na ktoré sú pozývaní vybraní uchádzači.
-Študenti- EURES poskytuje poradenstvo pri výbere štúdia v krajinách EÚ/EHP a pri voľbe budúceho povolania, informácie o podmienkach podnikania v EÚ/EHP.
-Zamestnávatelia- slovenskému zamestnávateľovi EURES pomôže pri zverejnení ponuky voľného pracovného miesta na európskom portáli http://eures.europa.eu a národných portáloch EURES a pri výbere zahraničných pracovníkov. Zahraničným zamestnávateľom, ktorí majú záujem o slovenských pracovníkov, EURES umiestni ponuku voľných pracovných miest na národnej web stránke www.eures.sk a zrealizuje výberové konanie podľa požiadaviek zamestnávateľa.

Sieť EURES každoročne organizuje medzinárodnú burzu práce za účasti zahraničných zamestnávateľov a partnerov siete a burzy práce a informácií pre cieľové skupiny záujemcov o zamestnanie. V spolupráci so študujúcou mládežou EURES uskutočňuje pravidelné návštevy na základných, stredných a vysokých školách. Na európskej úrovni EURES poradcovia organizujú náborové projekty v spolupráci si EURES poradcami z krajín EÚ/EHP, kde je dopyt po našich pracovníkoch, s cieľom priniesť čo najviac pracovných miest pre slovenských občanov.

Informačným a komunikačným nástrojom siete EURES Slovensko je už spomínaný národný portál www.eures.sk, kde záujemca v sekcii „Uchádzači o zamestnanie“ nájde databázu voľných pracovných miest do krajín EÚ/EHP a Švajčiarska, informácie o pripravovaných podujatiach a výberových pohovoroch, ako aj dôležité informácie o životných a pracovných podmienkach v EÚ/EHP a Švajčiarsku.

Viac informácií získate na www.eures.sk, Ing. Adriana Kántorová, EURES asistentka ÚPSVR Rimavská Sobota, tel.: 047/245 03 03, e-mail: adriana.kantorova@upsvr.gov.sk
 


 
 

Oznam - Krytá plaváreň

Technické služby mesta Rimavská Sobota oznamujú návštevníkom Krytej plavárne , že v termíne od 12. 4. 2013 do doby vyčerpania dotácie VšZP bude poskytovať klientom Všeobecnej zdravotnej poisťovne zľavy na vstupnom vo výške 50 % z ceny vstupného lístka za 1 hodinu zo svojho platného cenníka nasledovne :


v stredu v čase od 12.00 hod. - do 19.00 hod.
v piatok v čase od 17.00 hod. - do 19.00 hod.
v sobotu v čase od 10.00 hod. - do 19.00 hod.

 

 

 

Platné vstupné na 1 hod. :                                                  Úhrada VšZP :
             1,40 €                                                                 za dospelú osobu 0,70 € 
             1,00 €                                                                 za dieťa do 18 rokov 0,50 € 
             1,00 €                                                                 za dôchodcu 0,50 €
             

 

Zľavu si poistenec uplatní na základe predloženého preukazu poistenca ihneď pri zakúpení vstupenky, pretože zľavu nie je možné poskytnúť spätne. Preukaz poistenca je neprenosný. Zľavy sa neposkytujú pri organizovaných skupinách.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardy

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanov

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Verejné obstarávanie

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správa


 
 

Zákazky s nízkou hodnotou-správa


 
 

Verejné vyhlášky

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Pompová Jana


 
 

VV - oznámenie o začatí konania (Sídlisko Rimava 3)


 
 

Verejné ponuky

OVS - odpredaj pozemkov na podnikateľské účely RO Zelená voda


 
 

OVS - odpredaj pozemkov v lokalite RO Zelená voda Kurinec


 
 

OVS - odpredaj pozemkov IBV Sobôtka


 
 

OVS - odpredaj stavby garáže spolu s pozemkom na Ul. Družstevnej


 
 

OVS - odpredaj budovy Ubytovne s. č. 1675 na Ul. Gorkého


 
 

OVS - prenájom NP na Hlavnom námestí s. č. 5 (Sultán)


 
 

Majetok - prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Spravodajstvo - Gemerské zvesti

Tlačové správy

Nositelia značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT® sú aj z Rimavskej Soboty

Na základe rozhodnutia Certifikačnej komisie z decembra 2014 udelila Miestna akčná skupina MALOHONT 15. januára 2015 certifikáty pre prvých nositeľov značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT®.

Medzi nimi je aj GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke družstvo – Rimavská Sobota za produkty: ovocie (jablká, hrušky, slivky, broskyne, marhule, čerešne, višne), zelenina (rajčiny, kapusta, šalát, paprika, zemiaky), 100 % ovocné šťavy, hrozno a víno.

Informovala nás o tom Miroslava Vargová, koordinátorka projektu spolupráce MAS MALOHONT. Ako ďalej uviedla certifikáty sa udeľovali na  Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach, ktorého sa zúčastnili takmer všetci certifikovaní výrobcovia i zástupcovia Certifikačnej komisie. Udelené certifikáty oprávňujú ich nositeľov k používaniu značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT® a zároveň ich aj zaväzujú k označovaniu certifikovaných produktov, resp. predajných miest.

„Označovanie produktov je jednou z propagačných aktivít, ktoré nasledujú po odovzdaní certifikátov s cieľom podporiť miestnych podnikateľov, včelárov, a remeselníkov i zviditeľniť región Gemer-Malohont prostredníctvom kvalitných miestnych produktov,“ vyjadrila sa Miroslava Vargová. 

Zavedenie systému regionálneho značenia miestnych produktov v regióne Gemer-Malohont prebieha v rámci projektu národnej spolupráce Miestnej akčnej skupiny MALOHONT a Partnerstva Krtíšskeho Poiplia, ktoré má skúsenosti so zavedením a fungovaním značky - regionálny produkt HONT.

Ďalšie informácie nájdete na www.gemer-malohont.sk

 

udeľovanie certifikátov

udeľovanie certifikátov

udeľovanie certifikátov

 

Autor: Marta Kanalová, foto: Jácint Majoros

 


 
 

Kto je povinný odhŕňať sneh a odstrániť poľadovicu z chodníkov

V zmysle ustanovenia §-u 9, 9a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 86/2007 o zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií na území mesta Rimavská Sobota, závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s chodníkom, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Z tohto znenia vyplýva, že vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti sú povinní bez prieťahov napr. v zimnom období odhŕňať sneh, odstrániť poľadovicu, v inom období pozametať znečistenie atď. na chodníku, ktorý hraničí s nehnuteľnosťou (budovy, oplotenia a pod.).
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s chodníkom, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.


Technické služby mesta (správca miestnych komunikácií) na území mesta zabezpečia zimnú údržbu ostatných miestnych komunikácií: hlavne vozoviek podľa dôležitosti, potreby a aktuálneho operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií.
Správca počas výkonu zimnej údržby na miestnych komunikáciách môže vykonať nutne potrebné opatrenia v spolupráci s mestskou políciou, ktorými docieli odstránenie prekážok z vozoviek, parkovísk (sneh, poľadovicu a pod.) z dôvodu zabezpečenia ich zjazdnosti.
Mestská polícia dbá o dodržanie čistoty miestnych komunikácií, a má právo ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh.
 

Zo znenia §-u 9, 9a cestného zákona teda vyplýva, že napr. pri odhŕňaní snehu z chodníka aj samotný občan má skoro takú istú povinnosť a zodpovednosť, ako správca pozemných komunikácií. Vlastníci rodinných domov a budov, bytové samosprávy, spoločenstvá vlastníkov bytoviek, inštitúcie, organizácie, prevádzkarne, obchodníci atď. sú povinní v zmysle cestného zákona pravidelne a bez prieťahov čistiť chodník resp. zabezpečiť čistenie chodníka, ak chodník hraničí s nehnuteľnosťou v ich vlastníctve, správe, v nájme atď.

odhŕňanie snehu


 
 

Uplynulý rok v štatistikách

Tak, ako iné roky, aj rok 2014 bol sprevádzaný rôznymi spoločenskými udalosťami. Vlani bolo v Rimavskej Sobote uzavretých  107 manželstiev, z nich bolo 42 cirkevných a tri sa uskutočnili mimo úradnej sobášnej siene. Najviac sobášov bolo v septembri, najmenej v  januári. Informoval nás o tom prednosta mestského úradu Štefan Szántó.

Ako ďalej uviedol, 18 sobášov sa uskutočnilo piatok, v iný deň ich bolo šesť. „Evidujeme sedem sobášov s cudzincami z Bulharska, Maďarska, Českej republiky, USA a Veľkej Británie. Štyri sobáše boli uzavreté s maloletou osobou,“ vyjadril sa Š. Szántó. Čo sa týka rozvodov, vlani ich v Rimavskej Sobote evidovali 77.  

V roku 2014 sa narodilo 1118 detí. Zaujímavosťou je, že medzi nimi bolo 13 párov dvojičiek. Najpopulárnejšími menami boli pre dievčatá Ema, Sofia, Natália, Nina, Karolína, Kristína a pre chlapcov Adam, Jakub, Samuel, Martin, Matúš, Filip a Matej. Z netradičných mien prevládajú u chlapcov Noe, Fabiano, Leandro, Oktávio u dievčat Netánya, Lalita, Eleonor, Amy.  V roku 2014 bolo v meste 547 úmrtí. Z trvalého pobytu v meste sa odhlásilo 337 ľudí a počet obyvateľov činil 22 928.

budova radnice

 

Autor: Marta Kanalová

 


 
 

Zrušenie pokuty od hasičov

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici ako odvolací orgán preskúmalo odvolanie Technických služieb mesta Rimavská Sobota proti rozhodnutiu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, ktorým uložilo TSM pokutu vo výške 7.500 € za údajné porušenie povinností spočívajúce v tom, že na Sídlisku Rimava medzi blokmi B1 a B2 sú umiestnené kvetináče, na ul. Hostinského pri vchode č. 6 boli umiestnené železné stĺpy a pri vchode č. 8 železobetónový hranol.

Odvolací orgán vo svojom rozhodnutí zo dňa 18.12.2014 zrušil rozhodnutie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote v plnom rozsahu a má za to, že prvostupňový orgán nemal kompetencie uložiť za dané porušenie sankciu a vykonanie tematickej protipožiarnej kontroly zameranej na prejazdnosť prístupových ciest na území mesta Rimavská Sobota bolo neoprávnené a v rozpore so zákonom o ochrane pred požiarmi. V odôvodnení rozhodnutia uvádza ďalej odvolací orgán aj to, že Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rimavskej Sobote vykonalo kontrolu v rozpore so zákonom aj  tým, že kontrolu oznámilo mestu  ako právnemu subjektu, taktiež poverenie na vykonanie kontroly bolo adresované na Mesto Rimavská Sobota. V danom prípade má odvolací orgán za preukázané že prvostupňový orgán neoznámil subjektu odvolateľa kontrolu v súlade so zákonom a tým bolo celé konanie v rozpore so zákonom o ochrane pred požiarmi.

 Na základe týchto skutočností mal prvostupňový orgán konanie zastaviť , resp. mal vyhovieť odvolateľovi a nezákonné rozhodnutie zrušiť. Odvolací orgán má ďalej za preukázané, že prvostupňový orgán si nedostatočne a neúplne zistil podklady pre vykonanie protipožiarnej kontroly u odvolateľa a pokuta bola uložená neoprávnene.

Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho orgánu sa nemožno ďalej odvolať.

 

JUDr. Štefan Szántó

prednosta


 
 

Rozlúčky so zosnulými


webygroup

Mestský cintorín

ďalšie dni

Sobota 31.1.
Lekáreň Západ
V. Clementisa 4754,
979 01 Rimavská Sobota
Nedeľa 1.2.
Lekáreň Jazmín
Železničná 686/23

dnes je: 26.1.2015

meniny má: Tamara


English version
Magyar verzió

11407877

Úvodná stránka