Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská Sobota

OZNAMY

Oznamy mesta

Krytá plaváreň

Technické služby  mesta Rimavská Sobota oznamujú širokej verejnosti, že  Krytá plaváreň bude v prevádzke od 5. septembra 2016.


 
 

Zmena prevádzkových hodín v bazénovom komplexe RO Kurinec

Technické služby  mesta Rimavská Sobota oznamujú širokej verejnosti, že od 26. augusta 2016 sa menia prevádzkové hodiny v bazénovom komplexe RO Kurinec nasledovne:

Pondelok  -   Nedeľa  od 9.30 do 19.00 hod.


 
 

34. Gemersko – malohontský jarmok

Vážení občania a podnikatelia !

 

Mesto Rimavská Sobota v dňoch 23. a 24. septembra 2016 usporiada 34. Gemersko – malohontský jarmok, na ktorý Vás srdečne pozývame. Na Hlavnom námestí a na ul. Povstania bude sústredený najmä rozličný spotrebný tovar a ľudovoumelecké predmety, na Jánošíkovej ul., resp. pred vchodom do Slovenskej pošty občerstvenie. V prípade záujmu podnikateľov o predajné miesto je potrebné telefonicky sa kontaktovať  na tlf. č. 047/5604665, príp. 047/5604685. Povolenia sa vydávajú od 30. augusta 2016.

 

                                           Vážení občania a predávajúci, tešíme sa na Vašu účasť !


 
 

POKYNY PRE ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU V RODINNÝCH DOMOCH

Nadobudnutím účinnosti zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch je každý pôvodca v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva povinný triediť biologicky rozložiteľný odpad, rastlinný odpad zo záhrad a pozemkov  oddelene od iných zložiek komunálnych odpadov a zabezpečiť jeho skompostovanie alebo podobné zhodnotenie vo vlastných alebo užívaných priestoroch. Pre pôvodcov, ktorí z priestorových alebo iných dôvodov takúto možnosť nemajú, mesto Rimavská Sobota na svojom území od 1.9.2016 zavádza systémový zber biologicky rozložiteľných odpadov. Za týmto účelom žiadame všetkých  dotknutých vlastníkov a užívateľov nehnuteľností v rodinných domoch, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Rimavská Sobota, aby si prevzali špeciálne plastové 120 l zberné nádoby hnedej farby určené na biologicky rozložiteľný odpad. Poskytnutie zberných nádob

je bezplatné.

Vydávanie zberných nádob aj s návodom a  podrobnými pokynmi k samotnému vykonávaniu triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu sa uskutoční v priestoroch Technických služieb mesta Rimavská Sobota na Športovej ulici.

K prevzatiu zbernej nádoby je potrebné preukázanie totožnosti. Vydávanie zberných nádob

sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu :

 

13. 8. 2016  t.j. Sobota v čase od 8,00 hod.  do 11,00 hod. pre ulice :   

  1. Markuša, Agátová, B. Bartóka, Bakulínyho, Bottova, Cestárska, Cukrovarská  

 

15. 8. 2016  t.j. pondelok v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :

          Čerenčianska, Čerešňová, Daxnerová, Dostojevského, Družstevná, Dukelských hrdinov, E. Putru, Fučíková, Gaštanová

 

16. 8. 2016  t.j. utorok v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :

          Gorkého, Hlavné námestie, Hurbanova, Hviezdoslavova, Hatvaniho, Fábryho, J. Kráľa, Jabloňová, Jarná, Javorová

 

17. 8. 2016  t.j. streda v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :

          Jesenského, Mikszátha, Kirijevská, Kolínska, Konvalinková, K.Šmála, Krajná, Krasková, Kubányho, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvetná

 

18. 8. 2016  t.j. štvrtok v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :

          Letná, Liesková, Lipová, Malá, Malinová, Mládeže, Mlynská, Na Chrenovisku, Narcisová

 

19. 8. 2016  t.j. piatok v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :

          Nová, Novosadská, Odborárska, Okružná

 

20. 8. 2016  t.j. sobota v čase od 08,00 do 11,00 hod. pre ulice :

          Orgovánová, Pivovarská, Podjavorinskej, Pokoradzská, Povstania, Púpavová, Ružová, Sedliacka, Slnečná, Svätopluková

 

22. 8. 2016  t.j. pondelok v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :

           Školská, Škultétyho, Šrobárová, Tehlová,Tolstého, Tomášiková, Tomašovská, Tompová, Trhové námestie,

 

23. 8. 2016  t.j. utorok v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :

          Tržná, Tulipánová, Veterná

 

24. 8. 2016  t.j. streda v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :

          Záhradnícka, Železničiarska, Železničná

 

25. 8. 2016  t.j. štvrtok v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :

         Sobôtka, M.R. Štefánika, P.J. Šafárika, Lesná, Žánovská  

 

V prípade akýchkoľvek otázok k predmetnej problematike volajte na tel. číslo 047/5604648 – Mestský úrad alebo TSM 047/5631071.


 
 

Zmena MHD

Na základe požiadavky cestujúcej verejnosti na vytvorenie možnosti dopravného  spojenia zo sídliska Západ pred mestský cintorín Rimavská Sobota v ranných hodinách bol od 1.augusta 2016 na linke číslo 1 mestskej hromadnej dopravy  spoj     č. 21 presmerovaný zo sídliska Západ cez ulicu Cintorínsku. Upravený spoj môžu využívať najmä občania mesta zo sídliska Západ, ktorí majú záujem v ranných hodinách navštíviť mestský cintorín Rimavská Sobota. Ostatné linky a spoje ostávajú nezmenené.


 
 

Spomienka na holokaust Rómov

Už po desiaty krát sme si v Rimavskej Sobote pripomenuli rómsky holokaust, genocídu,  ktorá sa udiala počas 2. svetovej vojny. V období, kedy ľudský život nemal takmer žiadnu hodnotu a umierali tisícky nevinných ľudí, medzi nimi aj deti. Aj z nášho mesta boli do koncentračných táborov odvlečené stovky obyvateľov. Len preto, že boli príslušníkmi inej, židovskej čí rómskej národnosti.

 

Podujatie sa konalo 2. augusta pri príležitosti Medzinárodného dňa spomienky na rómsky holokaust – Porraimos. Tento deň je Pamätným dňom, vyhláseným na pamiatku obetí nacistického vraždenia v Osvienčime, kde v noci z 2. na 3. augusta 1944 zavraždili v plynových komorách 2 897 rómskych mužov, žien a detí.

Pietny akt položenia vencov k Pamätníku obetiam holokaustu na Ul. Cukrovarskej zorganizovalo združenie Občianska alternatívna iniciatíva SR na čele s predsedom Vojtechom Kökényom. Ten prítomným pripomenul potrebu vzájomnej tolerancie a rešpektovania práv každého človeka. Zdôraznil význam kresťanského princípu života a všeobecnej etickej normy: Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe. „Nenávisť plodí ďalšiu nenávisť a ľudstvo môže doviesť do podobnej priepasti, v akej bolo pred vyše sedemdesiatimi rokmi. Slnko svieti rovnako na každého a každý má právo tu žiť, bez rozdielu farby pleti, národnosti, rasy, vierovyznania atď. “, vyjadril sa p. Kökény.

 

Svedectvom danej doby je dodnes koncentračný tábor v poľskom Osvienčime s krematóriami, plynovými komorami, rybníkom s ľudským popolom, oplotením z ostnatého drôtu, s popravčími stenami a s hromadnými šibenicami. Bol najväčším koncentračným táborom pre európskych Rómov, do ktorého postupne priviezli okolo 20 000 Rómov zo Slovenska, Čiech a Moravy, Holandska, Belgicka, severného Francúzska, Poľska a štátov vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Väčšina z nich tu zomrela.

Uctiť si obete fašizmu v tento deň prišli aj predstavitelia vedenia nášho mesta, primátor Jozef Šimko, prednosta Mestského úradu Štefan Szántó, prednosta Obvodného úradu Csaba Csízi, starostovia niekoľkých obcí na Gemeri, dekan farnosti Katolíckej cirkvi v Rimavskej Sobote Rastislav Polák a obyvatelia mesta a okolia. Na spomienkovom podujatí vystúpila novozaložená skupina mladých rómskych umelcov pod názvom „Orchester Marciho Dombiho“. 

av, foto: gecse


 
 

Letná detská univerzita má už 10 rokov

Prázdniny nie sú pre deti len časom oddychu, ale pre tie zvedavšie aj možnosťou vzdelávania. Kde však, keď sú školy v lete zavreté? No predsa v Letnej detskej univerzite, ktorá svoje brány otvára práve v tento čas. A tento rok už po desiaty krát.

V Mestskej galérii sa v rôznych študijných odboroch deti naučili už všeličo. Napríklad aké tajomstvá skrývajú ovocné a kvetinové obrazy Giuseppeho Arcimbolda, ako funguje elektrická plastelína, či ako sa odlieva betónový objekt. Zažili ochutnávku elixíru večného života a naučili sa, áno, čítate dobre, čarovať. A neodišli ani bez sladkostí na (ne)zjedenie a bez obrazu na zjedenie. Všetky tieto zaujímavé veci naučili deti lektorky dielní Eva Talianová a Naďa Miháľová.

„Štúdium je vhodné pre deti vo veku 7- 14 rokov. Tvorivé dielne sú jednou z najlepších foriem vzdelávania. Deti získajú poznatky najmä z chémie, z výtvarného umenia aj z histórie umenia“, povedala nám Gabriela Garlatyová, vedúca Mestskej galérie v Rimavskej Sobote.

Tvorivé dielne v Mestskej galérii vznikli s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a konajú sa v rámci projektu HOT ART- umenie v uliciach mesta Rimavská Sobota.


 
 

15. výročie založenia spevokolu „Dúha“

5. augusta 2016 sa v Meštianskom dome uskutočnilo slávnostné zasadnutie členiek speváckej skupiny „Dúha“ pri Klube seniorov, základnej organizácie JDS Rimavská Sobota. Založenie speváckej skupiny sa viaže na príchod novej členky Klubu dôchodcov Vierky Slatinskej v r.1999, ktorá vedie skupinu celých 15 rokov.

 

Vierka Slatinská už od svojej mladosti spieva a podieľa sa na umeleckej tvorbe v oblasti spevu. Dodnes je aktívnou členkou a sólistkou speváckeho zboru „Bona Fide“ v Rimavskej Sobote a pôsobí aj vo vokálnom  kvartete. Za činnosť, ktorá sa odvíja od vyznania „Spev je môj život“, bola viackrát ocenená mestskými orgánmi a spoločenskými organizáciami – za interpretačnú, tvorivú činnosť a spoluprácu v oblasti kultúry.

Po privítaní prítomných členov speváckeho zboru a hostí Vierou Slatinskou, predniesla poetický príhovor moderátorka zboru Vlasta Botlíková. Nasledovalo pásmo piesní, v ktorom si členky „Dúhy“ pripomínali svoje vystúpenia: na mestských oslavách a pozdravných akciách jubilantov, doskách divadla J.G.Tajovského, na regionálnych prehliadkach a akciách JDS, na každoročnom stretnutí seniorských spevokolov „Na strieborných vlnách“ v Rimavskom Brezove, na účinkovanie na akciách Matice Slovenskej, miestnych organizácií: Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Únie žien, Zväzu záhradkárov, ako aj na klubových akciách: fašiangy, deň matiek a deň otcov, Vianoce, iné kultúrne a spomienkové akcie organizácie JDS.

Jednotlivé piesne, pásma piesní a kompozície: Tak plynie čas, Kánon smiechu, Žežulička,

Večer keď za Kriváň, Duch národa žije v piesni, Kytica piesní (pozdravujúca mamu matku vo všetkých pozíciách), Zvon (Ave Mária) oživili, podfarbili spomienky na činnosť tohto speváckeho telesa. Veľké poďakovanie a kytice kvetov dostala neodmysliteľná korepetítorka Evka Čarnoká, ktorá na vysokej úrovni sprevádza hudbou spevácke teleso Dúha.

Minúta ticha bola venovaná aj na nezabudnuteľných členov zboru, Jolku Žírošovú, Božku Švecovú a Gejzu Laczka – sólistu a gitaristu, ktorí ich po odchode z tohto sveta určite sledujú z výšok nekonečna.

Úžasné teleso seniorov prišli pozdraviť zástupcovia mesta Rimavská Sobota, vedúca spevokolu a dirigentka Bona Fide, predsedníčka KZČS a ZO JDS Rimavská Sobota, tiež predseda OV JDS Rimavská Sobota.

Toto teleso funguje vďaka podpore Mestského úradu, za čo bolo vyslovené poďakovanie zúčastnenej zástupkyni mesta Rimavská Sobota Emílii Vraniakovej, sympatizantke klubu a človeku s empatiou vo vzťahu k seniorom.

Za spevokol Bona Fide ich pozdravila jeho dirigentka Mgr. Jana Dobrocká a vyzdvihla činnosť spevokolu „Dúha“, ktorého niektoré členky sú dlhoročnými aktívnymi členkami aj  Bona Fide.

Jolka Kalianková, predsedníčka Klubu záujmovej činnosti seniorov a ZO JDS Rimavská Sobota, ocenila súčinnosť speváckeho zboru pri všetkých klubových podujatiach.

Predseda okresnej organizácie JDS Jozef Rajzinger PhD. odovzdal jednotlivým členom speváckeho zboru „Dúha“ ďakovné listy OV JDS za dlhoročnú prácu, dobrovoľnícku činnosť, pomoc a spoluprácu v prospech rozvoja organizácie JDS a v prospech staršej generácie.

Zástupcovia uvedených zložiek odovzdali 16- člennému zboru aj drobné darčeky a kvety.

Samotné členky súboru sa tiež zaslúžili o darčeky k tejto príležitosti, ktoré vhodne doplnili ich jednotné vybavenie oblečenia.

V závere oficiálnej časti zasadnutia bol prípitok na to, aby im vydržala láska k spevu, potešenia z každého dňa, že vyšlo slnko, aj dáždik spŕchol a zdravie je relatívne v norme.

A nech je ešte dlho tak v pozemskej našej púti

nech nás zem túli na srdce a nech nás nezarmúti

pokorne s ňou letíme s pokojom vtáčích hniezd

jak zrnká prachu vesmírom za svetlom tichých hviezd.

Pripime si na všetko krásne, čo už bolo, je a ešte príde

na teplé slnko nádeje, ktoré nám každé ráno vyjde

na deň s modrastou oblohou, noci spokojného spánku

na zdravie! na šťastie! na lásku!

Nech Vám vždy má kto pohladiť každú bolesť a novú vrásku!

Spevom „veľa zdravia šťastia“ bolo toto vydarené zasadanie ukončené s konštatovaním, že pravidelné nácviky prinášajú svoje ovocie, nefalšovanú radosť, zábavu  a uznanie.

 Prajeme si všetci, aby toto spevácke teleso naďalej úspešne napredovalo a povznášalo ducha, prinášalo radosť všetkým poslucháčom a priaznivcom.

Mgr. Jozef Rajzinger, PhD

 

 


 
 

Objavili žiarové pohrebisko z doby bronzovej

Žiarové urnové pohrebisko našli v Rimavskej Sobote archeológovia počas záchranného výskumu, ktorý tu realizuje Archeologický ústav SAV. Prítomnosť takéhoto pohrebiska sa na území mesta predpokladala už dávnejšie.

 

Podľa predbežných výsledkov patrí pohrebisko do okruhu pilinskej kultúry, rozšírenej počas strednej a na začiatku mladšej doby bronzovej (1500 - 1200 pred n. l.). „Žiarový hrob znamená, že po kremácii bol popol spolu s ostatnými zhorenými predmetmi uložený do urny, v tomto prípade keramickej nádoby a následne do jamky vyhĺbenej do zeme. Urna je prekrytá miskou. Doposiaľ  boli preskúmané len sídliskové objekty, nález pohrebiska nám preto poskytuje nové informácie a dopĺňa poznatky o živote v dobe bronzovej v tomto regióne.“ informovala nás vedecká pracovníčka Lucia Luštíková z Archeologického ústavu SAV.

Ako sme sa ďalej dozvedeli, nájdené predmety budú odborne ošetrené. Kovové predmety budú konzervované a keramické nádoby zrekonštruujú. Všetky materiály budú spracované, označené a uložené v depozitároch Archeologického ústavu SAV.


 
 

Rozdávajú potravinové balíčky

V tomto období prebieha aj v okrese Rimavská Sobota distribúcia potravinových balíčkov. Rozdávajú ich v rámci projektu potravinovej a materiálnej pomoci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Do obcí v našom okrese balíčky distribuuje Územný spolok Slovenského červeného kríža, ktorý je partnerskou organizáciou v tomto projekte. 

 

Poskytovanie potravinovej pomoci je jedným z opatrení operačného programu Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), ktorý vznikol v marci roku 2014 s hlavným cieľom prelomiť začarovaný kruh chudoby a deprivácie.

„Potravinové balíčky sú určené pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi, pre nízkopríjmových, starobných či invalidných dôchodcov alebo sociálne odkázaných jednotlivcov. Na pomoc majú nárok aj osoby v zlej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie,“ informovala nás Jana Lukáčová, hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

„Balíčky sa rozdajú v dvoch vlnách. Akcia v našom okrese prebieha od 27. júla do 23. augusta tohto roku. Navštívime celkovo 104 obcí a rozdáme vyše 6 000 balíčkov. Sú v nich zabalené cestoviny, ryža, fazuľa, hrach, šošovica a olej. Prebieha to pokojne, ľudia sú za pomoc vďační. Zároveň sa robí aj sociálne poradenstvo, záujemcovia dostanú letáky, v ktorých nájdu informácie, aká ďalšia pomoc sa im v prípade potreby môže poskytnúť.“, povedala nám Mária Majerčíková, riaditeľka ÚS SČK v Rimavskej Sobote.

 

Ďalšie potravinové balíčky sa budú rozdávať na jeseň v októbri a v novembri tohto roku. Okrem potravín v nich budú aj hygienické potreby ako zubné kefky, pasta, mydlo či šampón na vlasy.

 


 
 

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny

INFORMÁCIA
o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona
č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

Názov orgánu verejnej správy: MESTO – Mestský úrad Rimavská Sobota
Miesto pôsobenia: ul. Svätoplukova 9
979 01 Rimavská Sobota
JAZYK MENŠINY, ktorý občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi
k národnostnej menšine, môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom:
maďarský jazyk
PRÁVA OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝ JE OSOBOU PATRIACOU
K NÁRODNOSTNEJ MENŠINE:
1. Právo vo vzťahu k Mesto – Mestský úrad Rimavská Sobota komunikovať v ústnom
a písomnom styku vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku
menšiny.
2. Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané v jazyku menšiny aj
v jazyku menšiny, vrátane práva požiadať o vydanie rozhodnutia v správnom konaní
aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012) a právo požiadať o vydanie dvojjazyčného
rodného listu,*) sobášneho listu,*), úmrtného listu,*) povolenia, oprávnenia,
potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia (na ostatné verejné listiny sa toto právo
nevzťahuje) aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012). V pochybnostiach je rozhodujúce
znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku.
3. Právo požiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v štátnom
jazyku a v jazyku menšiny (od 1.júla 2012)
Na vybavenie vecí v jazyku menšiny sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie vecí
v štátnom jazyku.
POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY:
1. Mesto – Mestský úrad Rimavská Sobota poskytuje odpoveď na podanie napísané
v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny. V pochybnostiach je
rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Odpoveď
orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem štátneho jazyka aj
v jazyku menšiny len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie
a vyhlásenie.
2. Rozhodnutie Mesta – Mestského úradu Rimavská Sobota v správnom konaní sa
v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny alebo na požiadanie
vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).
V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v štátnom jazyku.
3. Rodný list,*) sobášny list,*), úmrtný list,*) povolenia, oprávnenia, potvrdenia,
vyjadrenia a vyhlásenia sa na požiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku
a v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v štátnom
jazyku ( od 1. júla 2012)

4. Mesto – Mestský úrad Rimavská Sobota poskytuje občanom úradné formuláre vydané
v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku
menšiny ( od 1. júla 2012)
Mesto – Mestský úrad Rimavská Sobota zabezpečuje možnosť používania maďarského
jazyka nasledujúcim spôsobom:
prostredníctvom zamestnancov Mestského úradu Rimavská Sobota, ktorí ovládajú
jazyk národnostnej menšiny slovom, resp. slovom a písmom.
Ak občanovi Slovenskej republiky boli porušené jeho práva používať jazyk menšiny
v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môže túto skutočnosť oznámiť sekcii
národnostných menšín Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá začne vo veci správne
konanie.

 

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

V Rimavskej Sobote: 08. augusta 2016
Vysvetlivky:
*) Informáciu o vydávaní dvojjazyčného rodného listu, sobášneho listu a úmrtného listu
uvádza len príslušný orgán verejnej správy oprávnený vydávať rodný list, sobášny list
a úmrtný list.


 
Súbor na stiahnutie Informácia.pdf Informácia.pdf (28.5 kB)

 

Sezóna na Kurinci v plnom prúde

Sezóna v rekreačnej oblasti Kurinec- Zelená voda pokračuje v plnom prúde. Návštevníkom sú k dispozícii štyri bazény, z toho dva s geotermálnou vodou, jeden detský a jeden plavecký bazén. Rekreanti môžu využívať aj kúpanie v prírodnom jazere, ďalej golfové ihrisko, tenisové dvorce, požičovňu člnov či autokemping. Novinkou tohto leta sú aj exotické palmy, osadené v kvetináčoch v areáli kúpaliska.

Foto: jdj a lr


 
 

Z koncentračného tábora Flossenburg do Čierneho Potoka

Obec Čierny Potok oficiálne vznikla po druhej svetovej vojne, kedy sa v rámci územnej reorganizácie osamostatnili od Hodejova osady Durenda,  Hiodoš, Kotlina, Verecká. Po skončení druhej svetovej vojny a osamostatnení mala obec vyše 300 duší. Dnes, hoci  je to 3,5 km dlhá obec, má iba 147 obyvateľov.

 

Samoty osídlili od roku 1922 postupne prisťahovalci predovšetkým z Podpoľania ale aj z Oravy. Spočiatku bývali v takzvaných „bírešských domoch“. Jedna rodina obývala kuchyňu, chodbu a komoru. Celkovo tam boli štyri  takéto objekty. Okrem toho mal samostatný dom učiteľ (v kuchyni sa vyučovalo) a nemanželskí potomkovia zemana. V jednom takomto komplexe bývalo až  5-6 rodín. Rodiny boli obdarené pokolením od 5 detí až po 9-11.  Novoosadníci obdržali od štátu tzv. „prídely“, pozemky po kráľovskej korune, alebo gréfské pozemky. Obživu si obstarávali samopestovaním a chovom domácich zvierat. Prilepšovali si pestovaním tabaku, ktorý sa spomedzi poľnohospodárskych plodín vyplácalo pestovať najviac.

Zlom v živote osád nastal po Viedenskej  arbitráži v roku 1938.  Z večera do rána boli zrušené slovenské školy a mohlo sa hovoriť len po maďarsky. Osoby, ktoré sa preriekli slovenskou rečou, boli trestané, predvádzané na  žandársku stanicu do Hodejova a doslova mučené. Nie nadarmo si za krátky čas získala stanica prívlastok „mučiareň“. Osobne si spomínam na hovory Š.H. z obce, ktorého nyilasiovci odvliekli len preto, že si počas spievania maďarskej hymny pred kostolom v Hodejove nesňal klobúk, hoci bol iba pred kostolom. Na druhý deň ho odvliekli do „mučiarne“ a po troch dňoch „vytĺkania panslavizmu“ sa domov vrátil s vytrhanými vlasmi a doslova ho nespoznala ani vlastná „mater“. Po príchode domov boli rodičia v poli a tak išiel kydať hnoj. Keď sa vrátili rodičia a súrodenci z poľa, vlastná matka sa naňho osopila: “Kto ste a čo tu robíte“!?

No najčiernejším dňom obce sa stal 4.11. 1944. Presne na deň 16. výročia položenia základného kameňa na výstavbu školy odvliekli nyilasiovci z okolitých osád 15 mužov- „panslavov“. Po trojdennom mučení v Hodejove a v Jesenskom ich odovzdali v Štúrove gestapu. Boli odvlečení do koncentračného tábora v Dachau. Odtiaľ ich preradili do koncentračného tábora Flossenburg. Po skončení vojny sa z 15 mužov vrátili iba dvaja. Jeden z nich po dvoch týždňoch na následky väzenia zomrel.

Pozostalí po skončení vojny márne pátrali po svojich príbuzných. Až keď o spolupátranie požiadali Medzinárodný červený kríž,  bolo im oznámené, že z Dachau boli preradení do koncentračného tábora Flossenburg. Zásluhou Klubu generálov SR, ktorí navštívili tento koncentračný tábor v novembri 2015, im pri jednaní s riaditeľom dnes už múzea bolo umožnené osadiť pamätnú dosku na stenu budovy vtedajšieho koncentračného tábora. Osadili ju slovenským generálom  Viestovi, Golianovi, Malárovi a Jurechovi, ktorí boli pravdepodobne zavraždení v tomto koncentračnom tábore, kde končia ich posledné stopy.

Predseda ZO SZPB v Čiernom Potoku JUDr. Jozef Pupala oslovil výbor  KLUBU GENERÁLOV SR na spoluprácu pri dokumentovaní pamiatky aj občanov osád dnes Čierneho Potoka, ktorí zahynuli v tom istom koncentračnom tábore ako slovenskí generáli. Delegácia KG SR navštívila v marci 2016 spomínaný koncentračný tábor a so súhlasom riaditeľa tohto dnes múzea odobrali „prsť zemä so zámerom ju rozdeliť do symbolických urničiek a uložiť v rodiskách spomínaných generálov, resp. v ich pôsobisku. Jednu urničku s prsťou zeme dňa 4.8. 2016 odovzdala delegácia KG SR  v zložení: gen. mjr. v. v. Ing. František Blanárik, predseda , genpor. v. v. Ing. Peter Vojtek, podpredseda (ktorý pred pietnou spomienkou daroval krv už jubilejne po 50 x, z toho po 2 x v Čiernom Potoku),  gen. v. v. JUDr. Tibor Gaplovský, tajomník a genpor. v. v. Pavel Honzek, občan obce Čierny Potok, pri príležitosti spomienkových osláv 72. Výročia SNP pri pamätníku odvlečených občanov do koncentračného tábora dňa 4.11.1944.

Pietneho aktu a odovzdania urny s prsťou zeme z koncentračného tábora Flossenburg sa zúčastnili vzácni hostia. Prvý tajomník vojenského pridelenca veľvyslanectva Ruskej federácie v SR pplk. Jevgenij Borisenko s manželkou a synom, predseda SZ PB  Ing. Pavol Sečkár, podpredseda SZPB, ktorý predniesol pri pamätníku príhovor k pietnej spomienkovej udalosti, Ing. Norbert Lasko, primátor mesta Poltár Pavol Gavalec a ďalší hostia. Medzi vzácnych hostí patrili priami účastníci udalostí odvlečenia občanov Čierneho Potoka, člen ZO SZPB v Čiernom Potoku Štefan Kapec, ktorému odvliekli fašisti otecka. Predseda SZPB mu odovzdal „zlatú“ medailu M. R. Štefánika, plk. v. v Ladislav Sládek príslušník Červenej armády, sa ako príslušník Červenej armády 2. ukrajinského frontu pod vedením maršála Malinovského zúčastnil oslobodzovania Rumunska, Maďarska a južného Slovenska. Predseda KG SR gemjr v. v. Ing. František Blanár mu odovzdal medailu generála Viesta, rovnakú medailu za KG SR odovzdal aj predsedovi ZO SZPB v Čiernom Potoku JUDr. Jozefovi Pupalovi. Prezident slovensko-francúzskej spoločnosti akademický sochár Štefan Pelikán mu odovzdal  cenu  „UMENIE V SRDCI“ za dlhoročné organizovanie bezplatných odberov krvi, osobne 175 násobné darovanie krvi, a za podporu a prípravy kultúrno-spoločenských podujatí, propagujúcich odkaz SNP a protifašistického odboja v rámci celého Slovenska.

Priamy účastník SNP pán Ing. Ján Debnár z Revúcej predniesol pri pamätníku báseň Lýdie Hricíkovej „Poďakovanie“. Celý program konferoval Mgr. Fedor Mikovič. Výnimočnej spomienkovej akcie sa zúčastnili aj darcovia krvi, ktorí dopoludnia darovali krv v rámci XI. ročníka KVAPKY SNP. ZO SZPB v Čiernom Potoku ju organizuje ako jediná v SR. Kladenia vencov sa zúčastnil aj personál NTS Banská Bystrica.

 

                                                                             Ing. Veronika Rízová,

členka ZO SZPB v Čiernom Potoku

 


 
 

Falcon zakúpil nové pomôcky

Falcon Taekwondo klub koncom školského roka zakúpil pre svojich cvičencov nové ochranné a tréningové pomôcky, na základe ktorých môže rozbehnúť ďalšiu etapu svojho rozvoja.

 

Na jeseň plánujeme urobiť intenzívny nábor nových členov, pre ktorých sme potrebovali najprv zabezpečiť už spomínané ochranné pomôcky, aby mohli od začiatku naplno trénovať. O pomoc sme požiadali Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý po prehodnotení žiadosti nášmu klubu vyhovel. Poskytol nám finančnú dotáciu na zakúpenie potrebných tréningových pomôcok. Náš klub sa musel na projekte finančne spolupodieľať  5 %. Zmluva č. 294/2016 ODPP je verejne prístupná a dá sa  pozrieť na webovej stránke BBSK v centrálnom registri zmlúv, objednávok a faktúr, ak by mal niekto záujem.

Falcon Taekwondo klub veľmi pekne ďakuje BBSK za finančnú pomoc a tešíme sa na prípadnú ďalšiu spoluprácu pri niektorom ďalšom projekte, ktorý príde v budúcnosti.  

 

Ing. Jaroslav Dóbi,

predseda Falcon TKD klubu   

 


 
 

Kvapka krvi na počesť 72. výročia SNP

V malej Gemerskej obci Čierny Potok, ktorá má len  147 obyvateľov, sa dňa 4. 8. 2016 od 08.00 hodiny do 11.00 hod. uskutočnil už XI. Ročník „Kvapky krvi SNP“. Túto akciu organizuje ZO SZPB v spolupráci s Obecným úradom v obci a NTS SR s vysunutým pracoviskom v Banskej Bystrici.

 

Napriek vrcholiacej dovolenkovej sezóne  prišla do obce darovať krv viac ako dvadsiatka darcov krvi, z ktorých po základnom vyšetrení bola devätnástim krv odobraná. Termín bol dohodnutý na návrh NTS Banská Bystrica z dôvodu akútneho nedostatku krvi počas vrcholiacej dovolenkovej sezóny.

O to viac  je namieste poďakovať všetkým darcom, ktorí prišli krv darovať. Za pozornosť stojí spomenúť, že po troch rokoch prišiel darovať  krv do Čierneho Potoka bývalý NŠ OS SR gen. por. v.v. Ing. Peter Vojtek.  Tradične sa odberu krvi zúčastňuje aj rodina Lakotová z Čierneho Potoka, ktorých strýko Juraj Lakota bojoval počas vojny ako príslušník 2.paradesantnej brigády 1. Čs. armádneho zboru v ZSSR a pred vypuknutím SNP bol vysadený na Liptove ako člen spravodajskej skupiny.

Najdrahšiu tekutinu darovali títo darcovia: Ing. Mária LAKOTOVÁ, Mgr. Martina LAKOTOVÁ, Peter LAKOTA, Ján SEBÍŇ z Čierneho Potoka,  Bc. Norbert HANYUS, Tibor KOSEC z Hajnáčky, Matej ŠKVARKA, Miroslav KOCHAN z Hrachova, Ing. Adriana KAPCOVÁ, Štefan KAPEC z Kalinova, Štefan PÉNZEŠ z Rožňavy, Tibor DEMETER z Kráľa, Róbert GÁL z Rimavskej Soboty, Jaroslav PÍNZIK, Július FOLTÁN, Alžbeta BIBLÁKOVÁ, Tomáš KÉKEŠI, Slavomír SKALÁK z Tornale a genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek z Hurbanova.

Všetkým darcom krvi aj touto cestou patrí poďakovanie.

V priebehu odberov krvi ZO SZPB uskutočnila už IV. ročník streleckej súťaže zo vzduchovky na počesť brig . generála  Imricha GIBALU, účastníka SNP, ktorý pochádzal z Čierneho Potoka. Do súťaže sa zapojilo 17 mužov a 5 žien. Kategóriu žien vyhrala Svetlana Zaušková, na II. mieste skončila Alžbeta Pupalová ml. a na III. mieste Ing. Adriana Kapcová.

 V kategórii mužov : I. miesto Lev-Jevgenij Borisenko, II. miesto Peter Lakota a III. miesto Kamil Papučík. Víťazi obdržali putovný pohár a prví traja v každej kategórii diplom.

 

                                             JUDr. Jozef Pupala,

predseda ZO SZPB v Čiernom Potoku:

 


 
 

Športové hry Zoltána Pálkovácsa

Pri príležitosti začiatku 31. Olympijských hier v Riu de Janeiro si rimavskosobotskí športovci pripomenuli pamiatku jedného z dvoch olympionikov, ktorých naše mesto vychovalo. Na počesť džudistu Zoltána Pálkovácsa, účastníka hier v Aténach 2004 a v Pekingu 2008, zorganizovali 6. augusta športové hry, v deň jeho nedožitých 35. narodenín.

 


Zolo bol v rokoch 1999-2009 suverénom na Slovensku vo svojej váhovej kategórii do 100 kg. Dosahoval športovú výkonnosť, ktorá mu umožňovala pravidelné popredné umiestnenia na turnajoch po celom svete. Získal medaile na juniorských Majstrovstvách Európy, ako príslušník Armády Slovenskej republiky zvíťazil na armádnych Majstrovstvách sveta v roku 2006. Dvakrát sa dostal na Olympijské hry, čo nie je malý úspech. Pre predstavu, v roku 2016 sa na Olympiádu neprebojoval v úpolových športoch ani jeden náš reprezentant...
Športové hry zorganizovala partia športových nadšencov, prevádzkujúca Telocvičňu pod Šibeničným vrchom. Na hrách sa zúčastnilo napokon šesť štvorčlenných družstiev a množstvo divákov - Zolových kamarátov či členov jeho rodiny, ktorí sledovali boje v štafetovom šprinte, preťahovaní sa lanom, basketbale, stolnom tenise, nohejbale, streľbe zo vzduchovky, hode medicinbalom, množstve brušákov na čas, florbale a sume/pasovačke.

 

Konečné poradie tímov:
1. Tím Jozefa Čipku
2. Tím Martina Šišku
3. Tím Petra Lišku
4. Tím Laca Petříčka
5. Tím Roba Belica
6. Tím Paľa Rapčana

 


V rámci otvorenia turnaja bola Zolovi v telocvični odhalená podobizeň, bude tak "dohliadať" na tréningy mladých zápasníkov florbalistov, ktorí telocvičňu denne a celoročne využívajú. V budúcom roku je naplánované olympijskú stenu slávy doplniť podobizňou druhého rimavskosobotského olympionika Joža Palatinusa (Barcelona 1992).
Po skončení turnaja a odovzdaní cien, ktoré súťažiacim venoval Julo Kováč, autor celej myšlienky športových hier, sa všetci presunuli k Zolovmu hrobu na rimavskosobotskom cintoríne. Víťazné družstvo symbolicky svoje zlaté medaile položilo na Zolov náhrobník, spomínajúc na športovca, ktorého vystihovala charakteristika "Telo z ocele, srdce zo zlata".

Michal Radnóti, foto: Attila Gecse


 
 

Oznam - RO Kurinec

Technické služby  mesta Rimavská Sobota oznamujú širokej verejnosti, že od 1.augusta 2016 sa menia prevádzkové hodiny v bazénovom komplexe RO Kurinec nasledovne:

Piatok – do 20.00 hod.

Sobota – do 20.00 hod.


 
 

Kulturisti Ladislav Kalmár a Enikő Bettes pokračujú ako dvojica

S Ladislavom Kalmárom sme sa stretli na jarmočnom zhone počas Dní mesta. Nadaný kulturista, o ktorom som už viackrát písal, ma poprosil o zverejnenie ďalších informácií, vzhľadom na nové skutočnosti v jeho športovom snažení. Prekvapenie ma čakalo na dohodnutom stretnutí, kde prišiel so svojou priateľkou Enikő. Nedávno získala šieste miesto na Majstrovstvách Slovenska v kulturistike v Nitre.

„Hlavný plán prípravy kulturistu je tvar tela, imitujúci tvar presýpacích hodín” - spustí Enikő Bettes, ktorá vo svojej prvej veľkej súťaži skončila so serióznym výsledkom. A ako vieme, „s jedlom rastie chuť.” Ešte predtým, než sme začali rozoberať tajomstvá kulturistiky, som sa dozvedel, aká je to postava v tvare presýpacích hodín. Na prvý pohľad  som to aj začal tušiť. „Široké ramená, tenké boky” – vysvetľuje mi Enikő a pokračuje: „ To je taká postava, na ktorej sa dá zakladať.” „Už roky sme s Enikő nerozlučnou dvojicou, no nebolo to také jednoznačné, že aj ona dostane chuť vystupovať na súťažiach”- hovorí Laco o začiatkoch, keď sa ako futbalista dostal do kontaktu s profesionálnym športom. Počas štúdií v Košiciach však futbal hrať prestal a zaujala ho kulturistika. Prišli prvé veľké úspechy  vo viacerých súťažiach na Slovensku a v Maďarsku. Musel sa však čoraz viac venovať škole. V posledných rokoch tak profesionálny šport zanedbával, keďže v tejto športovej disciplíne to ani nie je lacný koníček. Strava, súťaže, to všetko sú značné výdavky a v Rim. Sobote nie je veľa sponzorov, ktorých by zaujímala práve kulturistika. Enikő navštevovala základnú školu v Zádore a potom v Rim. Seči (podobnosť mena s básnikom Istvánom Bettesom nie je náhodná). Strednú školu ukončila v Rožňave, potom navštevovala rôzne kurzy v Budapešti, kde získala certifikát na Semmelweisovej univerzite z odboru kulturistiky.  

„ Neuveriteľným sa zdá byť aj to, že nás nezblížila len kulturistika”- usmieva sa Laco, keď sa pýtam na ich vzťah a dodáva: „Teraz je už mojou osobnou trénerkou”. Čo to znamená v tejto športovej disciplíne? Ona zostavuje jeho diétu a plán tréningov, ale je zároveň aj jeho duševnou oporou. Nie je totiž ľahké dodržiavať diétu a dokončiť ju. Pred každou súťažou je potrebné ju absolvovať 9 týždňov a pred fotením dvanásť.

V Nitre mala Enikő prvú súťaž, kde v jej kategórii súťažilo 13 fitnesiek (bikinifitness do 169 cm). Získané šieste miesto považuje za skvelý výsledok. V dnešnej dobe poskytuje kulturistika čoraz viac súťažných disciplín, ale obaja v nich preferujú klasický štýl. V Rim. Sobote majú niekoľko podporovateľov ako napr. Eszter Tankina (vedúca jedného fitnesscentra), ktorá im zaplatila ročný registračný poplatok. Popritom už obidvaja aktívne hľadajú aj nových sponzorov, aby mohli reprezentovať Rim. Sobotu v čo najväčšom počte súťaží. Laco, vidiac výsledky aj záujem Enikő, sa rozhodol pokračovať v aktívnej činnosti a ich konečným cieľom  by mohlo byť, okrem  účasti na domácich súťažiach, aj kvalifikovať sa na Majstrovstvá Európy.

jdj, fotó: archív

 


 
 

Oznámenie o dočasnom uzavretí krytej plavárne

Oznamujeme návšteníkom krytej plavárne, že v čase od 30.06.2016 do 31.08.2016 bude krytá plaváreň z dôvodu plánovanej technickej odstávky zatvorená.


 
 

Fotoobjektívom rozohráva celú škálu príjemných pocitov

V príjemnom prostredí suterénu Radnice nášho mesta, sa uskutočnila koncom júna vernisáž výstavy mladého amatérskeho fotografa, čerstvého absolventa  Súkromnej strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote,  Ondreja Kresnye.  Dnes už takmer každý cíti potrebu zachytávať okamihy, predovšetkým tie svoje vlastné, keď internet sa hemží množstvom selfie portrétov.

 

Je vzácne, ak sa oko fotografa zameria na svet, ktorého je sám súčasťou a ktorý si dokáže aj umelecky vychutnať.  Ondrej, ktorý sa narodil v Rimavskej Sobote,  žije vo Veľkom Blhu a možno práve tu získal korene jeho lásky k prírode, ktorú začal fotografovať ako prvú. Fotografovanie mu učarovalo v deviatom ročníku základnej školy. V poslednom období sa vo väčšej miere venuje fotoportrétom. Jeho materská stredná škola usporiadala v novembri  minulého roku výstavu fotografií na pôde Knižnice Mateja Hrebendu, kde vystavoval práce aj so svojimi dvomi spolužiakmi. Takto ocenila  jeho koníček a povzbudila ho do nového objavovania svojich možností. A Ondrejove plány do budúcnosti? Chcel by pracovať vo vlastnom fotoštúdiu – a to je vlastne plán celoživotný.

Ondrej Kresnye je mimoriadne vnímavý mladík, možno práve preto ho najviac baví svojimi fotografiami vzbudzovať rôzne pocity. Pozorným okom mapuje svoje okolie, približuje zaujímavé momenty zo života fauny a flóry svojho kraja. Jeho pozastavenie pripomína drobnohľad. Detail zachytený fotoobjektívom rozohráva v citlivej duši diváka celú škálu pocitov. Prevláda harmónia, clivá nostalgia, tichá radosť z krásy všedného okamihu, ktorý sa tak stáva nevšedným, sviatočným. Z divého poľného maku je zrazu anjel, ktorému zmokli krídla, ale on vzlietne. Drobná krása sveta okolo nás povýšená na umenie – taký je svet, do ktorého máte  i Vy možnosť nahliadnuť. Príďte sa presvedčiť!

Výstava potrvá do konca augusta 2016.  

 fr, foto: Attila Gecse

 


 
 

Prevádzka v materských školách počas letných prázdnin 2016

Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota

počas letných prázdnin 2016.

 

Júl 2016 budú v prevádzke:

 

MŠ – Óvoda Daxnerova 30/486

MŠ – Rožňavská 29/854

MŠ – Óvoda Rybárska 50/1743

 

August 2016 budú v prevádzke:

 

MŠ P.Dobšinského 1

MŠ I. Hatvaniho 321

MŠ Sídlisko Rimava 28/1066


 
 

KC RS - ponuka voľnočasových aktivít pre deti

KOMUNITNÉ CENTRUM RIMAVSKÁ SOBOTA
Ponuka voľnočasových aktivít pre deti

 

TVORIVÉ DIELNE- Výtvarné činnosti: kreslenie pastelkou, uhlíkom ,maľovanie akvarelom,
temperovou farbou, modelovanie, recy - veci.....
od 14.00 - 15:30 - Vždy v Utorok a Piatok zod. Gembická Anna

 

SPEVÁCKY KRUŽOK – SLÁVIK- Rozvoj speváckeho a hudobného nadania, základy spevu,
hlasová hygiena ,cvičenie hlasového rozsahu, spev
od 14:30 - 15:00 - Každá Streda zod. Bc.Sendreiová Jana

 

KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA- Pre začiatočníkov a mierne pokročilých
Každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci 14:00 – 15:00 zod. Barbora Geczeová
Alexandra Žírošová

 

AKTIVITY SA KONAJÚ V PRISTOROCH KC, ul. Povstania 15, Rimavská Sobota

Aktivity sú pre deti ZDARMA

Telefonický kontakt na poskytovateľa: 0918 954 274

 

TEŠÍME SA NA VÁS

 

 

Komunitné centrum vzniklo 01.05.2015 v rámci Národného projektu Komunitné centrá vďaka  podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Komunitné centrum Úsmev ako dar Rimavská Sobota je umiestnené na prvom poschodí polyfunkčnej budovy na Ul. Povstania č.15 v Rimavskej Sobote. V blízkosti KC sa nachádza  jedna základná škola, špeciálna základná škola a materská škola. Z toho dôvodu pracovníci KC okrem poskytovanie služieb klientom ambulantne, vychádzajú za cieľovou skupinou obyvateľov  a služby poskytujú v ich prirodzenom prostredí

Poslaním komunitného centra je poskytovanie odborných a iných činností. Aktivitami prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených  na individuálnej ako aj na komunitnej úrovni.  V spolupráci s  Prevádzkovateľom KC a subjektmi verejnej a štátnej správy, poskytujeme vhodné formy a spôsoby  spolupráce na elimináciu sociálnych rozdielov, aj spôsoby  ako minimalizovať negatívne faktory ovplyvňujúce osobnostný rozvoj detí ,mládeže a dospelej populácie v meste.

 

Komunitné centrum Úsmev ako dar Rimavská Sobota od svojho vzniku poskytuje svojim klientom, ktorých eviduje v databáze  v počte 110  vo veku od 3 - do 71 rokov nasledovné služby:
-základné sociálne poradenstvo
-pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
-pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie
- preventívne, edukačné, skupinové aktivity
-voľnočasové aktivity
Tvorivé dielne   - Tvorilky
Muzikoterapiu

Energizér –aktivity a cvičenia na uvoľnenie a načerpanie energie
Rozširujeme rady dobrovoľníkov

Telefonický kontakt na Komunitné centrum  je 0918 954 274


 
Súbor na stiahnutie prezentaia KC RS.pdf prezentaia KC RS.pdf (1.3 MB)

 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadom

Vážení občania, za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

- v prípade, že Vám v domácnosti vznikne objemný odpad, resp. drobný stavebný odpad ( do 250 kg na jednu domácnosť ročne), ktorý nie je možné uložiť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ste povinný takýto odpad odovzdať do areálu Technických služieb mesta na odbornú likvidáciu
- pokiaľ občan nemá možnosť dopravy, je povinný kontaktovať minimálne 2 pracovné dni vopred zodpovedného pracovníka TSM na telefónnom čísle 0908 342 031 a dohodnúť ďalší postup likvidácie
- je zakázané vykladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob bez takéhoto ohlásenia
- zároveň upozorňujeme všetkých občanov, že stavebný odpad z výmeny bytových jadier a rôznych rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú ohlásenie drobnej stavby, alebo stavebné povolenie, je každý povinný likvidovať odpad zákonným spôsobom na vlastné náklady

 


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardy

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanov

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk - Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota


 
 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správa


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSM


 
 

Verejné vyhlášky

VV - stavebné povolenie (Hladovcová)


 
 

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnosti


 
 

VV - oznámenie o začatí konania (K. Mikszátha 42, 44).doc


 
 

Informácie o začatých správnych konaniach

Verejné ponuky

OVS - na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu


 
 

Majetok - prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta - Ing. Hegedus, Vrábeľ, Bc. Kusza, Ing. Ďurko, Žiak


 
 

Spravodajstvo - Gemerské zvesti

Tlačové správy

Rozlúčky so zosnulými


webygroup

Mestský cintorín

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 43 32

ďalšie dni

Nedeľa 4.9.
Lekáreň Rimava
P. Dobšinského 4380,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 581 23 51

dnes je: 30.8.2016

meniny má: Ružena


English version
Magyar verzió

18239770

Úvodná stránka