Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

OZNAMY

Oznamy mesta

Zlepšite svoje podnikanie pomocou dotácií a grantovVytlačiť
 

logo final positive2.jpg

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky plánuje v najbližšom období vyhlásiť 2 výzvy, ktoré môžu dopomôcť k zlepšeniu vášho podnikania. Nenávratný finančný príspevok sa týka podnikov v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska, kde je vysoká miera nezamestnanosti.

 

Vyhlásenie výzvy na podporu malých a stredných existujúcich podnikov je naplánované na koniec augusta. Oprávnenými žiadateľmi budú výrobné firmy, ktoré sú na trhu už viac ako 36 mesiacov. Môžu požiadať o grant, ktorý pokryje až 75% nákladov, pri firmách do 50 zamestnancov a to na kúpu hmotného alebo nehmotného majetku pomocou, ktorého uvediete na trh nový alebo inovovaný produkt alebo službu. Tento grant Vám taktiež môže pomôcť pri nákupe softvéru, licencií, autorských práv a patentov, pri nákupe výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb.

Medzi ďalšie oprávnené aktivity patria služby spojené so zavedením nástrojov elektronického podnikania, výdavky na školenia súvisiace s predmetom projektu. Predpokladaný termín pre podávanie projektov do 1. hodnotiaceho kola je koniec októbra 2017.

 

Medzi ďalšie zaujímavé výzvy patrí aj výzva týkajúca sa znižovania energetickej náročnosti budov a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. Ak je Vaša firma výrobná a vlastní budovu, tak v rámci tejto výzvy budete môcť realizovať stavebné práce spojené so zateplením výrobných hál. Pôjde o aktivity zateplenie obvodového plášťa, výmena svetlíkov, výmena brán a zmena vykurovania v prospech obnoviteľných zdrojov energie.

Predpokladaná intenzita pomoci môže byť od 25% pri veľkých firmách až po 55% pre malé podniky. Medzi ďalšie aktivity patria aj rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu, výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií a aj modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov. Predpokladaný termín pre podávanie projektov do 1. hodnotiaceho kola je november 2017.

 

Teraz je ten správny čas začať s prípravou projektu. GP Consulting, s.r.o. je konzultačná spoločnosť v oblasti eurofondov. Máme za sebou 13 rokov skúseností a množstvo úspešných projektov. Veľmi radi našu dlhoročnú prax zúročíme aj pri Vašom projekte a pomôžeme Vám posunúť Vaše podnikanie na vyššiu úroveň. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 0907 109 118, kontaktnou osobou je Ing. Slavomír Mikolaj, MBA.

Viac informácií o našej spoločnosti nájdete na www.granty.sk


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkach a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkam napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turisticko informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

Bc. Janka Mišuráková

Turisticko informačné centrum Rimavská Sobota

qrkody noviny.jpg


 
 

Výberové konanie - ZŠ Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, pedagogický asistentVytlačiť
 

Oznámenie

Riaditeľstvo Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12,  979 01 Rimavská Sobota prijme do pracovného pomeru s nástupom od 1.9.2017  troch pedagogických asistentov v rámci projektu „V základnej škole úspešnejší“.

Predpoklady na výkon funkcie:

 • kvalifikačné predpoklady
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadovaná kvalifikácia ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

            Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika

2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov,

    Učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a

     výchovných predmetov

3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika

4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo  

     neučiteľský smer

5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo

6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

Úplné stredné odborné vzdelanie

1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo

2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa

    metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní, príp. praxi,
 • súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie požiadavky:

 • podmienkou je ovládanie maďarského jazyka

Plat dohodou podľa projektu.

 

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi  posielajte na adresu školy v termíne do 25.08.2017.

V prípade, ak uchádzač spĺňa kritéria bude písomne informovaný.

 

Adresa školy:

Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola

Šrobárova 12

979 01 Rimavská Sobota


 
 

Oznam - RO KurinecVytlačiť
 

Technické služby mesta Rimavská Sobota oznamujú širokej verejnosti, že od 7. 8.2017 sa menia otváracie hodiny v športovo-rekreačnej zóne  RO Kurinec ( tenisové kurty –minigolf- volejbal) nasledovne:      12.30  hod. -  20.00 hod.


 
 

Uctili si obete rómskeho holokaustuVytlačiť
 

porraimos1.jpg

Obetiam rómskeho holokaustu bola venovaná pietna spomienka, ktorá sa uskutočnila 2. augusta pri pamätníku židovského holokaustu na Cukrovarskej ulici v Rimavskej Sobote. Spomienku na rómsky holokaust, nazývaný Porraimos, zorganizovalo občianske združenie OZ - OAISR v spolupráci s rimavskosobotskou Židovskou náboženskou komunitou. Na pietnej spomienke sa zúčastnilo niekoľko desiatok ľudí vrátane zástupcov miestnej a obecnej samosprávy, ktorí si  rómske obete uctili kladením vencov. Organizátor a rómsky aktivista Vojtech Kökény vo svojom prejave informoval o udalostiach, ktoré viedli k rómskemu holokaustu. Uviedol tiež, že sa tu zišli aj preto, aby pripomenuli širokej verejnosti Gemera i Slovenska, že Rómovia sú plnohodnotní občania tohto štátu. Na pietnej spomienke sa zúčastnil aj splnomocnenec vlády pre rómsku komunitu Ábel Ravasz. Ten vo svojom príhovore varoval pred fašizmom. „Keď si myslíme, že fašizmus príde tak, že niekto najskôr povie, že treba vyvraždiť Rómov, tak sa mýlime. Fašizmus príde krok po kroku,“ uviedol Ravasz. Dodal, že fašistický režim, ktorý sme tu v minulosti mali, je  hanbou nielen starých otcov a otcov, ale aj ich detí a možno aj našich detí.

porraimos5.jpg

Podľa primátora Rimavskej Soboty Jozefa Šimka, nemôžeme už viac dopustiť vyvražďovanie Židov a Rómov a aby sa vrátil režim, ktorý tu bol v rokoch 1939-1945. „Som, rád, že sme sa tu stretli v tak hojnom počte, aby sme odsúdili tento neprajný režim a povedali, že nikdy viac fašizmus na území Slovenskej republiky,“ povedal J. Šimko vo svojom prejave.

porraimos4.jpg

Predseda Židovskej náboženskej obce v Rimavskej Sobote Dušan Rybár pripomenul, že pomník, pri ktorom sa uskutočnila pietna spomienka reprezentuje v malom nielen obete šesť miliónového židovského holokaustu, ale aj takmer 400 tisíc obetí rómskeho holokaustu. „Je doba, že občania Slovenska či Európskej únie, ale hlavne mladá generácia, nesmie zabúdať na dejiny druhej svetovej vojny a čo priniesla pre milióny obyvateľov tejto planéty. Preto je opodstatnené, že my, čo sme tu, sa svojou prítomnosťou hlásime k odkazu humanizmu a mieru,“ povedal Rybár a zdôraznil, že je to náš záväzok, aby sme mladých dennodenne presviedčali o chorých myšlienkach extrémizmu a rasizmu.

porraimos6.jpg

foto: Géza Mede


 
 

Ako bojovať s únavou za volantomVytlačiť
 

     Každý rok sa počas letnej sezóny zvyšuje premávka na cestách. Zvyšuje sa pohyb domácich i zahraničných turistov, čím sa zvyšuje aj počet vozidiel na cestách. V dôsledku únavy môže dôjsť k mikrospánku a odtiaľ je už len krôčik k vzniku vážnych dopravných nehôd. Málo vodičov si uvedomuje, že unavení by sme si podľa zákona ani nemali za volant sadať. Vysoké teploty spôsobujú oneskorené reakcie, dehydratáciu, preto sa veľmi ľahko môže stať nešťastie

     Únava vodiča zapríčiňuje mnohé dopravné nehody. K mikrospánku dochádza  hlavne  pri  monotónnej  jazde na úsekoch ako sú diaľnice alebo cesty prvej triedy a najmä v tomto dovolenkovom období, keď si pri dlhých dňoch ako vodiči za volantom dovoľujeme viac, než inokedy počas roka. Navyše často máme v aute tie najcennejšie osoby v našom živote – rodinu.

     Vodič má po 17 hodinách bdelosti rovnakú šancu spôsobiť nehodu, ako keby mal 0,5 promile alkoholu v krvi. Teda dvakrát väčšiu pravdepodobnosť dopravnej  nehody oproti triezvemu alebo ideálnemu stavu. Vodič, ktorý je unavený alebo ospalý, zvyšuje riziko dopravnej nehody v priemere až 4-násobne. Vodiči majú problémy s udržaním vozidla v jazdnom pruhu, prispôsobením rýchlosti vozidlám pred nimi alebo pri predbiehaní.
     Ak máte nedostatok spánku, ste nepozornejší a reagujete na vyhrotené situácie pomalšie. No nezávisí to len od množstva spánku, ale aj od jeho kvality. Prerušovaný alebo nepravidelný spánok, hlučné prostredie alebo zdravotné problémy, spôsobujú pocit únavy už krátko po prebudení. Únava ide ruka v ruke s horúcimi letnými dňami. A ak máte na pláne aj monotónnu jazdu, je nebezpečenstvo vyššie.

     Ťažké nehody spôsobené únavou, nielen mikrospánkom, sa vyskytujú najčastejšie na diaľniciach počas noci alebo poobede (od 15.00 do 16.00 hod.). Sú zapríčinené najmä opustením cesty či jazdného pruhu najmä do protismeru a smerom k blížiacim sa autám.

 

Cestovanie v aute

    Ak nemáte na aute tónované sklá, prípadne fóliu, zabezpečte vzadu tieň iným spôsobom – na trhu je množstvo tienidiel a roletiek. Chráňte si aj oči – slnečné okuliare s UV filtrom sú nevyhnutnosť, najlepšie  na  šoférovanie  sú tie s antireflexnou fóliou. Pred cestou nejedzte ťažké jedlá a počas cesty dbajte na pitný režim. Pred cestou auto poriadne vyvetrajte – pootvárajte všetky okná dokorán, prípadne aj celé dvere – ak na to máte priestor. Vetranie sa odporúča aj vtedy, ak máte klímu, pretože kým klíma v aute vytvorí požadovanú teplotu, spotrebuje množstvo paliva (viac aj o 2 litre na 100 km). Počas jazdy priebežne sledujte kontrolku teploty vody v chladiči – ak sa blíži k bodu varu, je čas na prestávku. Otvorte kapotu motora a nechajte ho vychladnúť.  

 

 Odporúčame vodičom, aby počas týchto horúcich dní nepreceňovali svoje sily a  počas jazdy si radšej dali častejšie prestávky na odpočinok a čo je veľmi dôležité, dodržiavali pitný režim, vyhýbali sa hlavným cestným ťahom a zvolili si menej frekventovanú trasu.

 

  Na všetkých účastníkov cestnej premávky apelujeme, aby dodržiavali dopravné predpisy, a tak aj vlastnou zodpovednosťou prispeli k bezpečnosti na cestách.   

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote


 
 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARUVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z. z.  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Rimavská Sobota

od 3.8. 2017, 08.00 hod. do odvolania

 

     V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 

     Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e najmä:

 

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

 

 Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  p o v i n n í  najmä:

 

 • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť aj vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
 1. urýchlené odstraňovanie dreva a Ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru
 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,

 

 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

 

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru

v Rimavskej Sobote

pplk. Ing. Marek Laššák v. r.


 
 

Horúčavy lákajú na KurinecVytlačiť
 

kurinec1.JPG

Extrémne horúčavy lákajú ľudí k vode. Výnimkou nezostala ani obľúbená rekreačná oblasť Kurinec - Zelená voda. Počas uplynulých horúcich dní sa do bazénov alebo prírodného jazera na Kurinci prišlo schladiť z mesta či širokého okolia množstvo návštevníkov.

V nedeľu 30. júla prišlo podľa riaditeľa Technických služieb mesta Tibora Barta do areálu vyše 2600 ľudí a očakávajú, že najbližší víkend ich bude až 3000. Návštevníci môžu v areáli tráviť svoj voľný čas okrem kúpania aj rôznymi športovými aktivitami. Okrem toho, že RO Kurinec - Zelená voda ponúka v rámci rekreácie komplexné služby, patrí kúpanie v tomto rekreačnom zariadení v našom okolí k najlacnejším.

Vysoké teploty budú pokračovať aj v najbližších dňoch. Na piatok vydal Slovenský hydrometeorologický ústav  pre okres Rimavská Sobota tretí stupeň výstrahy pred vysokými teplotami, kedy teploty vystúpia až na 38 stupňov Celzia. Cez víkend sa počíta s teplotami od 34 do 36 stupňov Celzia.

kurinec2.JPG

 

kurinec3.JPG

kurinec4.JPG


 
 

Polícia radí senioromVytlačiť
 

Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov

Vážení seniori,

prinášame Vám niekoľko dôležitých rád, ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov, ktorí si Vás vytypovali ako svoje obete a následne Vás telefonicky kontaktujú ako Vaši príbuzní alebo Vás oslovujú priamo na ulici a pod vopred pripravenými zámienkami s rôznymi emotívnymi príbehmi alebo poskytovaním služieb sa snažia vylákať od Vás peniaze alebo Vás okradnúť oVaše celoživotné úspory priamo vo Vašom obydlí.

Seniori, nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov. Nekontaktujte sa s cudzími osobami osamote. Vždy majte na viditeľnom mieste dôležité kontakty.

1. pri oslovení telefónom, že volá Váš vnuk, príbuzný alebo známy

Najskôr si overte, či naozaj volá Váš príbuzný alebo známy, ktorý Vás v telefóne žiada o požičanie peňazí na kúpu auta, darčeka alebo na iné účely. Zavolajte mu. Nedávajte peniaze do rúk osobe, ktorú nepoznáte, aj keď tvrdí, že ju za Vami posiela Váš príbuzný alebo známy.

2. pri oslovení na ulici neznámymi osobami, že potrebujú ukázať cestu do nemocnice

Neverte osobám, ktoré nepoznáte. Nenasadajte s nimi do vozidla. Nedávajte im finančnú hotovosť. Nesúhlaste s možnosťou výberu peňazí zo svojho osobného účtu. Nechoďte s nimi do svojich príbytkov. Neverte im, že potrebujú požičať peniaze na operáciu príbuzného, aj keď pôsobia dôveryhodne.

3. pri ponúkaní tovaru na predaj priamo vo Vašich príbytkoch

Nevpúšťajte neznáme osoby dovnútra. Dôsledne zvažujte ponuku na výhodnú kúpu tovaru. Pokiaľ môžete, poraďte sa so svojimi príbuznými. Nevyberajte peniaze pred cudzími osobami.

4. pri poskytovaní služby pracovníkmi plynární, elektrární, vodární, daňových úradov, či iných inštitúcií

Preverte si, či ide o skutočných zamestnancov spoločností, ktorí Vám prišli bez ohlásenia vykonať odpis spotreby vody, elektriny alebo plynu. Neverte osobám, ktoré tvrdia, že Vám prišli vyplatiť preplatok na dani, či inkasovať nedoplatok za služby. Preplatky a nedoplatky sa nevyplácajú v hotovosti.

5. pri vyplatení výhry, zvýšenia dôchodkov, pomoci s nákupmi, či poskytnutia finančnej alebo inej pomoci

Odmietnite záujem o zvýšenie dôchodku, nezištnú pomoc s nákupmi, vyplatenie výhry, alebo poskytnutie finančnej pomoci neznámymi osobami. Dôsledne zvažujte každú ponuku, ktorá Vám je ponúkaná priamo vo Vašich príbytkoch. Skôr ako sa pre niektorú službu, či ponuku rozhodnete, poraďte sa so svojimi príbuznými.

V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ, IHNEĎ KONTAKTUJE POLÍCIU NA TELEFÓNNOM ČÍSLE158.

Seniori, všimnite si:

Oslovujú Vás neznáme osoby na verejnosti, vo Vašich príbytkoch alebo po telefóne ako Vaši príbuzní, či známi, aby ste im požičali peniaze?

„Dôveruj, ale preveruj!“

Neodovzdávajte a nepožičiavajte peniaze osobám, ktoré nepoznáte.

Skôr ako niekomu zveríte svoje celoživotné úspory, poraďte sa so svojimi príbuznými alebo na bezplatnej senior linke 0800 172 500.

Nevyberajte  pre neznáme osoby peniaze z bankomatu alebo zo svojich osobných účtov.

 

Odbor prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR

v spolupráci s odborom ekonomickej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru


 
 

Preverovali vedomosti z poskytovania prvej pomociVytlačiť
 

Od 10. júla prebiehali na cestách Banskobystrického kraja dopravno-preventívne akcie za účasti Slovenského Červeného kríža. Táto spolupráca bola zameraná na preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou. Vodiči si mohli zopakovať aj poznatky o lekárničkách a ich obsahu. Policajné hliadky spolu s pracovníkmi SČK kontrolovali, či majú vodiči vo vozidle auto lekárničky a taktiež aj dátum expirácie. Samozrejme našli sa aj takí vodiči, ktorí nemali všetko v poriadku, ale nakoľko to bola preventívna akcia, neboli sankcionovaní. Vodič, ktorý je účastníkom dopravnej nehody by si mal uvedomiť, že je povinný poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc, pokiaľ tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného. V prípade, že pomoc neposkytne, dopúšťa sa prečinu neposkytnutia pomoci, za ktorý hrozí trest odňatia slobody  až na 3 roky.

foto sck policia.jpgsck policia.jpg

mjr. PhDr. Mária Faltániová,  

hovorkyňa Krajského riaditeľstva 

Policajného zboru v Banskej Bystrici


 
 

Mesto bude mať útulok pre psovVytlačiť
 

Poslanci mestského zastupiteľstva v Rim. Sobote schválili  na zasadnutí mestského parlamentu 27. júna zriadenie útulku pre psov. Ešte v roku 2015 prijalo tunajšie zastupiteľstvo uznesenie na vypísanie obchodnej verejnej súťaže  na prevádzkovanie a zriadenie  psieho útulku. Vlani a tento rok prebehli dve kolá súťaže. V tomto roku sa do súťaže prihlásil jeden záujemca - OZ Šťastné labky z Fiľakova. Napriek tomu, že občianske združenie splnilo podmienky súťaže len čiastočne, boli jej výsledky predložené do mestského zastupiteľstva v rámci majetkovoprávnych otázok

Poslanci nakoniec obchodno – verejnú súťaž zrušili a zároveň schválili uznesenie, podľa ktorého poskytne mesto  OZ Šťastné labky z Fiľakova bezplatne pozemok vo Včelinci- v katastrálnom území Tomašová o výmere 4878 m² za účelom zriadenia a prevádzkovania psieho útulku. Samospráva sa zaviazala vybudovať na vlastné náklady inžinierske siete – vodu, kanalizáciu, čističku odpadových vôd a elektrinu. Zriadi sa komisia zložená z poslancov Júliusa Sojku, Tomáša Slivu a Evy Bornayovej, ktorí budú konzultovať priebeh výstavby útulku a neskôr budú sledovať jeho činnosť. V prípade ukončenia svojej činnosti bude občianske združenie  povinné odovzdať zariadenie bezodplatne do vlastníctva mesta. To si vyhradilo právo odovzdávať do útulku všetkých psov odchytených na jeho území mestskou políciou. Samospráva poskytne na výstavbu útulku od vydania stavebného povolenia sumu 8 tis. eur ročne po dobu troch rokov a po skolaudovaní stavby dá na jeho prevádzku každý rok dotáciu vo výške 16 tis. eur. Na plat zamestnanca, ktorého si vyberie občianske združenie, poskytne mesto 7200 eur ročne. Podľa slov predsedníčky OZ Šťastné labky Bey Jagošovej, ktorá vystúpila pred poslancami, do útulku bude môcť byť umiestnených okolo 50-60 psov. Za tento návrh nakoniec hlasovalo 15 poslancov, dvaja sa zdržali a proti nebol ani jeden. Schválenie návrhu si  v pléne dokonca od poslancov vyslúžilo potlesk.

Samospráva už niekoľko rokov bojuje s problémom túlavých psov a táto téma sa v minulosti neraz dostala na rokovanie mestského zastupiteľstva. Potulujúce sa psy v súčasnosti odchytávajú príslušníci mestskej polície. Umiestňujú ich do kotercov a neskôr ich odvážajú do útulkov v Lučenci alebo Fiľakove.

msz1.JPG

red, foto: Attila Gecse


 
 

Ocenili najúspešnejších žiakov a študentovVytlačiť
 

V obradných priestoroch radnice mesta Rimavská Sobota 22. júna prijal a ocenil zástupca primátora mesta Ladislav Rigó 27 najlepších a najúspešnejších žiakov a študentov materských, základných a stredných škôl, základnej umeleckej školy a Centra voľného času Relax, ktorí sa významnou mierou pričinili o dobré meno školy, a tým aj nášho mesta. Ocenení žiaci úspešne reprezentovali Rim. Sobotu na rôznych súťažiach a olympiádach nielen v našom regióne, ale aj na celom Slovensku. Z rúk viceprimátora L. Rigóa si úspešní žiaci a študenti prevzali ďakovný list, darčekovú poukážku a kvetiny a zapísali sa do pamätnej knihy mesta. V slávnostnom príhovore sa viceprimátor mesta L. Rigó  žiakom a študentom poďakoval za úspešné reprezentovanie jednotlivých škôl a mesta. Ako poznamenal, tieto ich  výsledky  svedčia o svedomitej práci pedagogických kolektívov a mesto je pyšné, že z našich škôl vychádzajú vzdelaní, šikovní a svedomití študenti, ktorí si vedia svoje vedomosti obhájiť vo veľkej konkurencii ostatných škôl.

V kultúrnom programe vystúpili deti z tunajšej škôlky a základnej umeleckej školy či mladí hudobníci, huslista Daniel Szaniszló a gitarista a spevák Daniel Orosz.

 

Ocenení žiaci a študenti:

Laura Katreniaková z MŠ na Rybárskej ul., Zara Svoreňová z MŠ na Rožňavskej ul., Radka Vysokaiová z MŠ na Daxnerovej ul., Ninka Kováčiková z MŠ na Hatvaniho ul., Filip Gábor z MŠ na Ul. P. Dobšinského, Ema Botošová z MŠ na sídlisku Rimava.

Adam Korcsog zo Základnej umeleckej školy, Juraj Janíček z CVČ Relax.

Valéria Mrázová zo ZŠ P. Dobšinského, Beata Fülőpová a  Žofia Slováková zo ZŠ P. K. Hostinského, Tomáš Pauly zo ZŠ Š.M. Daxnera, Krisztián Gregor, Edina Bohus a Daniel Orosz zo ZŠ M. Tompu, Lukáš Ferencz z Evanjelickej ZŠ Z. Oravcovej, Norbert Folk zo Súkromnej ZŠ K. Mikszátha, Kiera Szerencsesová a Gabriel Balog zo Špeciálnej ZŠ na Ul. Bottovej, Viktor Kaločai zo Špeciálnej ZŠ s VJM na Hviezdoslavovej ul.

Mirtill Pálová a Miroslava Szunyaiová z Obchodnej akadémie, Zuzana Ďuricová z Gymnázia I. Kraska, Laura Gálová z Reformovaného Gymnázia M. Tompu, Gyöngyi Virág Dobos zo Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej, Erik Medveď zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Adam Laczko zo Súkromnej strednej odbornej školy.

rsz_1img_0658.jpg

rsz_ocenenie4.jpg

rsz_studenti3.jpg

 

rsz_img_0691.jpg

rsz_oceneni2.jpg

rsz_oceneni.jpg

foto: Attila Gecse, mm


 
 

Na bývalom mestskom kúpalisku pribudla trojica čiernych labutíVytlačiť
 

Tri čierne labute môže od  7. júna obdivovať verejnosť na  rimavskosobotskom plážovom kúpalisku. Labute pochádzajú z Čiech a podľa magistrátu by k nim mali neskôr pribudnúť aj biele labute.

labute1.JPGlabute 1.JPG

labute.JPG

-red-


 
 

Úradné oznamy

Mestská bytová správa ponúka na prenájom zasadačky a NB priestory Vytlačiť
 

Mestská bytová  správa  s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota,

ponúka na prenájom zasadačky v budove na Nám. M. Tompu 2 / Okresný úrad/

 

CENY ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK

 

Zasadačka č. 47- I. posch.

Počet miest na sedenie 182,  

predsednícky stôl 11 miest

                                          od.1.9 do 31.4 (vykur. sezóna)  od 1.5 do 31.8. (letná sezóna)

                                                     Podnik. subj.   Nezisk.org.        Podnik. subj.   Nezisk.org.

 

Cena za prenájom /1-8 hodín/       300,00 €           200,00 €             150,00 €         100,00 €

Ozvučenie sály                                30,00 €             30,00 €               30,00 €          30,00 €

Spolu:                                            330,00 €           230,00 €             180,00 €         130,00 €

 

Zasadačka č. 46 – I. posch.

Počet miest  na sedenie 25    

Cena za prenájom /1-8 hodín/       100,00 €           50,00 €                50,00 €          25,00 €

 

Zasadačka č. 79 – II. posch.

Počet miest na sedenie 16       

Cena za prenájom /1-8 hodín /      100,00 €           50,00 €             50,00 €         25,00 €

 

Zasadačka č. 80 – II. posch. 

Počet miest na sedenie 72,

predsednícky stôl 4 miesta    

Cena za prenájom / 1-8 hodín/      200,00 €           100,00 €           100,00 €         50,00 €                                                            

Poznámka: V prípade záujmu nad rámec ponuky, je možná individuálna dohoda.  

 

Kontakt: MsBS, s.r.o. Rim. Sobota

T.č: 047/5511915 nebytové priestory

 

 

Mestská bytová správa s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota uverejňuje

ZOZNAM voľných nebytových priestorov

 

 

1. Bývalý - Župný dom Nám M. Tompu č. 2 (Okresný úrad )

 prízemie - 26 miestností

 I. poschodie – 8 miestností

 II . poschodie – 30 miestností

 bližšie informácie o veľkosti jednotlivých miestností získate na tel. č. 047/5511915

 

2. Budova na ul. Daxnerovej 2

I. poschodie 15,55 m²,  12,60 m², 14,38 m², 18,11 m², 19,07 m², 14,95 m²,13,75 m², 13,85 m²,17,77 m², 7,40 m², 5,77 m², 6,20 m², 29,05 m2, 15,20 m2, 15,25 m2

 

3. Budova na ul. Povstania č.15

I. poschodie  - 23,52 m²  10,08 m², 27,49 m²

II. poschodie - 24,69 m², 21,73 m², 20,70 m², 24,42 m² , 27,49 m²

podkrovie – 10,92 m², 14,40 m², 21,60 m²,16,28 m²  1,36 m², 14,52 m², 23,72 m²  1,05 m²

           

MsBS s.r.o. – Rim. Sobota

T. č. 047/5511915 - nebytové priestory                     

 


 
 

Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) Vytlačiť
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Mesto Rimavská Sobota, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 

vyhlasuje výberové konanie na

 • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
 • jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 07. septembra 2017 o 09.00 hod.

v priestoroch zasadačky č. 16 na II. poschodí Mestského úradu Rimavská Sobota.

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície).

Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie TSP, TP alebo obe pozície v obciach. NEOTVÁRAŤ!“ 

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 30. august 2017 (streda) do 12:00 hod.


 
 

Oznámenie o prerušení el. energie – Rimavská Sobota – ul. Košická cesta č. 1935, 2678, 2730, , ul. Na Chrenovisku č. 2674, 2676, 2679, 2680 a Tormáš č. 2675 Vytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že v termíne 24.08.2017 od 08:00 hod. do 13:00 hod. bude v Rimavskej Sobote -  ul. Košická cesta č. 1935, 2678, 2730, , ul. Na Chrenovisku č. 2674, 2676, 2679, 2680 a Tormáš č. 2675 prerušená distribúcia elektriny.

Dôvodom sú plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.


 
 

Oznámenie o prerušení el. energie – Rimavská Sobota – ul. Dukelských hrdinov, ul. Kúpeľná, ul. Mlynská, ul. P. Hostinského č. 3, 1032 a ul. Školská č.2, 3383Vytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že v termíne 22.08.2017 od 07:30 hod. do 14:35 hod. bude v Rimavskej Sobote - ul. Dukelských hrdinov, ul. Kúpeľná, ul. Mlynská, ul. P. Hostinského č. 3, 1032 a ul. Školská č.2, 3383prerušená distribúcia elektriny.

Dôvodom sú plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.


 
 

Mení sa trasa vláčikaVytlačiť
 

Technické služby mesta Rimavská Sobota  oznamujú návštevníkom rekreačnej oblasti Kurinec , že z dôvodu výstavby kruhovej križovatky na ulici Malohontskej  sa od utorka 1.8.2017 mení trasa výletného vláčika nasledovne:

 

Trasa č. 1

09.00 hod. -  Hlavné námestie (RADNICA)

09.15 hod. – Hostinského ulica zastávka autobusu pri Hypernove

09.40 hod.    odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

 

Trasa č. 2

10.00 hod.  – Hlavné námestie ( OC ŠTÝL)

10.10 hod. – Zastávka autobusu č. 1 na Západe na ul . L. Svobodu

                     (oproti Rybárskej ul.)

10.15 hod. – Zastávka autobusu č. 3 na Západe na ul. L. Svobodu

                     (oproti ul. Novomeského)

10.25 hod. – Tomašovská ulica pri Zvonici

10.40 hod     odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

 

Trasa č. 3

11.00 hod. – Pri bývalom LUXE

11.05 hod. -  Pri  Železničnej stanici

11.15 hod. -  Na Šrobárovej ul. pri lipovej aleji

11.25 hod. -  Hostinského ulica zastávka autobusu pri  Hypernove

11.40 hod     odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

 

O 13.00 hod.  sa opakuje Trasa č. 1      13.40  odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

O 14.00 hod.  sa opakuje Trasa č. 2      14.40  odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

O 15.00 hod.  sa opakuje Trasa č. 3

 

O 17.00, 18.00 a 19.00 hod. odchádza vláčik z autobusovej zastávky Kurinec do mesta. Cez Hlavné námestie smerom na sídl. Západ na ul. L. Svobodu.


 
 

Uzávierka ul. Malohontskej z dôvodu výstavby okružnej križovatky od 1.8.2017Vytlačiť
 

Oznamujeme obyvateľom mesta, že od 1.8.2017 od 5.00 hodiny bude úplne uzatvorená dvojprúdovka na ul. Malohontskej / od kruhovej križovatky pri Lidli po okružnú križovatku pri Kauflande, ul. Jánošíkova – pri pošte a odbočka na Sídl. Rimava/ z dôvodu realizácie stavby „Okružná križovatka II/531 – Malohontská ulica, Rimavská Sobota“.

Uzávierka tohto úseku potrvá po dobu cca 90 dní.

Doprava bude odklonená zo Sobôtky cez štátnu cestu I/50 pre nákladnú dopravu a pre ostatnú dopravu od okružnej križovatky pri Lidli podľa schváleného Projektu organizácie dopravy (POD), povolení a rozhodnutí vydaných príslušnými cestnými správnymi orgánmi podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zároveň upozorňujeme, že bude v trase obchádzky na  uliciach Cukrovarskej, K.Mikszátha a I.Hatvaniho zakázané státie vozidiel po krajoch komunikácie.

Prosíme účastníkov cestnej premávky o ohľaduplnosť a rešpektovanie dopravného značenia na obchádzkovej trase počas vykonávania stavebných prác. 


 
 

Začína sa rekonštrukcia budov mestského úraduVytlačiť
 

Mestu Rimavská Sobota  bol riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorým je Slovenská inovačná a energetická agentúra dňa 19.12.2016 schválený nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 pre projekt  Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota.

Cieľom projektu  je zníženie energetickej záťaže všetkých 3 budov mestského úradu zateplením fasády, strechy a výmenou výplňových konštrukcií fasády – okien a dverí.             Z hľadiska tepelnotechnického sa dodatočným zateplením dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu. V rámci rekonštrukcie bude vykonaná aj rekonštrukcia vykurovacieho systému pre zníženie celkovej potreby tepla na vykurovanie. Doba realizácie projektu je 12 mesiacov.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná 29.3.2017 a následne prebiehal proces administrácie a  ex-ante  a ex-post kontroly verejného obstarávania a uzavretej zmluvy s dodávateľom, ktorý bol ukončený 20. júla 2017. Zmluva s dodávateľom stavby – spoločnosťou COMBIN, s.r.o., Banská Štiavnica  bola podpísaná 23.6.2017 a po ukončení kontrol sa dňom 31.7.2017 začína s realizáciou prác na budovách mestského úradu.

Celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 551 709,23 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 580 746,56 €. Mesto kofinancuje projekt 5% - čiastkou 29 037,33 €.


 
 

Rozširuje sa kamerový systémVytlačiť
 

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality schválila v rámci Výzvy
RVPK v oblasti prevencie kriminality pre r. 2016 medzi inými aj projekt Mesta Rimavská Sobota, ktorý rieši rozšírenie kamerového monitoringu na území mesta s cieľom zvýšiť bezpečnosť mesta.

Z dotácie vo výške 9 000 € a spolufinancovania Mesta Rimavská Sobota vo výške 2 502 € bol systém kamerového monitoringu rozšírený o  3  kamery nasledovne:

1. otočná kamera umiestnená na stĺpe verejného osvetlenia na križovatke ulíc Dobšinského, Ul. Jánošíkovej, Ul. Tomašovskej s pohľadom na priestory a vchod do ZŠ na Ul. Dobšinského, ulicu Dobšinského, nábrežie Rimavy, časť Ul. Tomašovskej, časť Ul. Jánošíkovej

2. otočná kamera na stĺpe verejného osvetlenia na Sídl. Západ – Ul. J. Bodona, kamera s pohľadom na Ul. J. Bodona, priestory parkoviska pred nákupným centrom a priestory areálu ZŠ Š. M. Daxnera,

3. otočná kamera – stĺp verejného osvetlenia na Ul. Družstevnej s pohľadom na Ul. Družstevnú, priestory a vchod do ZŠ a s pohľadom na časť Ul. Tompovej


 
 

Oznam - RO KurinecVytlačiť
 

Technické služby mesta oznamujú občanom, že od 9.6.2017 (t.j. piatok) je v prevádzke športový areál Kurinec  (tenisové kurty, minigolf , plážový volejbal). Prevádzková doba bude od 8.00 hod. do 20.00 hod. a bazénový komplex v rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda je v prevádzke od 15.6.2017.

 

Technické služby mesta Rimavská Sobota  oznamujú návštevníkom rekreačnej oblasti Kurinec , že z dôvodu výstavby kruhovej križovatky na ulici Malohontskej  sa od utorka 1.8.2017 mení trasa výletného vláčika nasledovne:

 

Trasa č. 1

09.00 hod. -  Hlavné námestie (RADNICA)

09.15 hod. – Hostinského ulica zastávka autobusu pri Hypernove

09.40 hod.    odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

 

Trasa č. 2

10.00 hod.  – Hlavné námestie ( OC ŠTÝL)

10.10 hod. – Zastávka autobusu č. 1 na Západe na ul . L. Svobodu

                     (oproti Rybárskej ul.)

10.15 hod. – Zastávka autobusu č. 3 na Západe na ul. L. Svobodu

                     (oproti ul. Novomeského)

10.25 hod. – Tomašovská ulica pri Zvonici

10.40 hod     odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

 

Trasa č. 3

11.00 hod. – Pri bývalom LUXE

11.05 hod. -  Pri  Železničnej stanici

11.15 hod. -  Na Šrobárovej ul. pri lipovej aleji

11.25 hod. -  Hostinského ulica zastávka autobusu pri  Hypernove

11.40 hod     odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

 

O 13.00 hod.  sa opakuje Trasa č. 1      13.40  odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

O 14.00 hod.  sa opakuje Trasa č. 2      14.40  odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

O 15.00 hod.  sa opakuje Trasa č. 3

 

O 17.00, 18.00 a 19.00 hod. odchádza vláčik z autobusovej zastávky Kurinec do mesta cez Hlavné námestie smerom na sídl. Západ na ul. L. Svobodu.


 
 

Prebieha oprava strechy zimného štadiónaVytlačiť
 

Oprava strechy zimného štadióna pozostáva z výmeny strešnej krytiny v rozsahu 3861,40 m2, opravy drevenej konštrukcie, výmeny 20 ks  hlavného panela a 11 ks vtokového panela vrátane kompletných montážnych prác v zmysle výkazu výmer a rozpočtu stavby. Dodávateľom práce je spoločnosť EXPRESSTAV, s.r.o., Rimavská Sobota, s ktorou bola podpísaná zmluva o dielo dňa 21.6.2017 v hodnote zákazky 170 312,68 €.

Práce prebiehajú, oprava strechy je takmer dokončená, termín na celkové dokončenie stavby je 31.8.2017


 
 

OZNAM - Krytá plaváreňVytlačiť
 

Oznamujeme návštevníkom krytej plavárne, že v čase

od 01. 07. 2017 do 04.09.2017

bude krytá plaváreň z dôvodu plánovanej  technickej odstávky zatvorená.

(pravidelná výmena vody, dezinfekcia bazénov a celého objektu, menšie opravy).

V prípade zmeny   Vás budeme včas informovať.


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Prevádzka materských škôl počas letných prázdninVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota oznamuje rodičom, že počas letných prázdnin bude v mesiacoch júl-august 2017 prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota zabezpečená nasledovne:

 

V mesiaci Júl 2017 budú v prevádzke:

V mesiaci August 2017 budú v prevádzke:

 

Materská škola P. Dobšinského

 

Materská škola – Óvoda Daxnerova

 

Materská škola I. Hatvaniho

 

Materská škola Rožňavská

 

Materská škola Sídlisko Rimava

 

Materská škola – Óvoda Rybárska

 


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Kultúra

Výstava Prekrásna Cerová vrchovinaVytlačiť
 

cervrchovina.jpg


 
 

Vernisáž výstavy Juraj Sapara Ex PostVytlačiť
 

V mestskej galérii v Rim. Sobote na Hlavnom námestí sa uskutoční 21. augusta o 16:00 hod. vernisáž výstavy pod názvom Juraj Sapara Ex Post. Kurátorkou výstavy je Alena Vrbanová.
Jubilejná prierezová výstava z tvorby popredného slovenského sochára Juraja Saparu (1947) predstaví výber z diela umelca v oblasti komornej sochárskej tvorby, medaile a grafiky od roku 1981 po najnovšie diela autora.
Saparavo svojej ranej tvorbe čerpal z diela a princípov tvorby významného sochára slovenskej neomoderny Jozefa Kostku (1912–1996), u ktorého študoval na VŠVU v Bratislave v rokoch 1967 – 1973.Čoskoro prekonáva rámce lyrizujúcej línie moderného sochárstva smerom k razantnosti, robustnosti a postmodernému prelínaniu žánrov a štýlov sochárstva. V polovici 70. rokov sa Sapara zapojil do prúdu novátorskej generácie nášho figurálneho sochárstva. Začína experimentovať s presahmi umeleckých druhov a žánrov voľnej sochy, reliéfu, medaily, kresby a od 90. rokov aj digitálnej grafiky. Jeho rané skulpturálne diela kombinujú pokubisticky štylizované tvary s fragmentmi figuratívnych námetov. Sleduje pritom najmä modelačno-akumulatívny a znakový princíp sochy, ktorú sceľuje expresívnym výrazom. Saparov umelecký program sa špecializujeaj v náročnom odbore medaily a plakety, ktorých rámce rozvíja a obohacuje od začiatku 80. rokov. Prepája v nich motívy zátišia každodennosti (vrátane atribútov ateliéru a tvorby) so sociálnymi, mytologickými a archetypálnymi symbolmi. Jeho dielam dominuje motív zovretia, spútania, uväznenia ako metaforizovanej neslobody, ktorú súčasne popiera, evokujúc jej prekonávanie a nespútanú dravosť života. 
V novších dielach po roku 1990 vyjadruje Sapara najmä paradoxnosť života, stret jeho vonkajších a ľudských limitov, pričom smeruje k abstrahovanejšiemu jazyku a práci s novými materiálmi a uplatňuje konštruktívne a montážne princípy torby. Voľné počítačové a digitálne grafiky autora sú odvodené z figuratívnych prvkov, no tendujú viac k abstrakcii. Pluralitne spájajú výrazovosť viacerých vizuálnych médií. Vo virtuálnom prostredí počítačových „modelovaní“ sochára inšpiruje možnosť simulácie hmoty a jej 3D modelovania. V tvorbe z ostatných rokov sa Sapara venuje najmä montovanému objektu, ktorý má podobu transparentnej stély s uplatnením rastrovej grafiky.
Juraj Sapara od roku 1998 pedagogicky pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde od roku 2011 zastáva funkciu dekana.

mestská galeria.jpg

Mestská galéria Rimavská Sobota


 
 

Vystúpenie MILO KRÁĽ BAND s Barborou Švidraňovou NEBUDE!Vytlačiť
 

Vystúpenie MILO KRÁĽ BAND s Barborou Švidraňovou, ktoré sa malo uskutočniť v piatok o 20:00 hod. v Átriu Čierny orol bolo zo zdravotných dôvodov ZRUŠENÉ!

Finančné prostriedky za zakúpené vstupenky Vám budú vrátene na mieste zakúpenia. 

Ďakujeme za pochopenie. 

Po dvoch rokoch kapela Milo Kráľ band opäť zavíta do Rimavskej Soboty s novým projektom Telegramy. Koncert bude v piatok 18. 8. o 20.00 hod. na nádvorí Čierny orol. Kapela je sústredená okolo herca, skvelého muzikanta a skladateľa Mila Kráľa, ktorý je televíznym divákom známy hlavne z účinkovania v seriáloch Búrlivé víno (Erik Halada), Ordinácia v ružovej záhrade, Kolonáda, Doktorka Emma, Vdova, či Nevinní… Spolu s bratom Radovanom “Bady” Kráľom a herečkou a speváčkou Barborou Švidraňovou naspievali už druhý album s názvom TELEGRAMY, ktorý nahrali spolu s kapelou MKB. Vstupné: 10€, predpredaj vstupeniek v MsKS a TIC.

Plagát-malý3.jpg
Autormi textov sú majstri slova ako Andrej Sládkovič, Ľubomír Feldek, Jožo Urban, Charles Bukowski, Edmund Rostand, Dodo Gombár, či Jakub Nvota. K skladbám Chýbaš, Lesbická, či Politická vznikli aj videoklipy, ktoré boli produkované pod režisérskou taktovkou Mila Kráľa.

Klávesové nástroje a spev: Miloslav “Bady” Kráľ , spev: Barbora Švidraňová, klávesové nástroje, spev, akustická gitara: Radovan Bady Kráľ , saxofón: Adam Tojčík , elektrická gitara: Michal Kulich, basgitara: Dušan Schudich, bicie: Michal Dadík.

Koncert je súčasťou kultúrneho leta HOT ART 2017, ktoré pre Vás pripravilo Mestské kultúrne stredisko s finančnou podporou mesta Rimavská Sobota.

Mestské kultúrne stredisko RS


 
 

V kine Orbis tento týždeň aj romantická komédia Srdcu nerozkážeš Vytlačiť
 

 

kinorobis.jpg

17.-18. aug.    Na doraz  /Kidnap/

(Št.- Pi.)

 na-doraz-poster.jpgNevinný deň v parku sa zmení na peklo, keď sa Karla (Halle Berry) na sekundu otočí, aby vybavila telefonát s právnikom. V zápätí vidí, ako jej 6-ročného syna Frankieho (Sage Correa) vlečú do auta dvaja cudzí ľudia a veľkou rýchlosťou unikajú preč. Bez pomoci a s takmer prázdnou nádržou je nútená prenasledovať únoscov svojho syna sama. V tejto divokej naháňačke sa musí spoliehať len na vlastné inštinkty, ak chce ešte niekedy svojho syna vidieť. Riskuje všetko a nezastaví sa pred ničím. (Continental)

Thriller  USA      

Réžia: Luis Prieto

Hrajú: Halle Berry, Lew Temple, Christopher Berry, Sage Correa...

Uvádza: Continental Film, 94 min., MN, titulky, vstup: 4€

Začiatok predstavení o 18:00 hod.

Trailer

nadorazfilm.jpg

 

17.-20. aug. Zabijakov osobný strážca /The Hitman's Bodyguard/

(Št.-Ne.) 

 zabijakovposter.jpgŠpičkový bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds) dostane špeciálnu úlohu – musí sa postarať o svojho úhlavného nepriateľa. Jeden z najznámejších zločincov sveta, Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), je kľúčovým svedkom v dôležitom prípade, a treba ho bez ujmy na zdraví dopraviť na súdne pojednávanie. Neúprosný telesný strážca a obávaný zabijak, ktorí si dlhé roky šli po krku, sa na dlhých 24 hodín stanú súčasťou spoločného tímu. Na neuveriteľnej ceste z Londýna do Haagu na nich všade striehnu ľudia obávaného východoeurópskeho diktátora (Gary Oldman). Čakajú ich šialené naháňačky a divoké prestrelky na súši aj na mori. A všetko ešte skomplikuje Kincaidova žena (Salma Hayek), ktorá je rovnako známa firma ako jej manžel...(Forum Film SK)

Akčný/Komédia   USA      

Réžia: Patrick Hughes

Hrajú: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Elodie Yung...

Uvádza: Forum Film, 118 min., MN, titulky, vstup: 4€

Začiatok predstavení o 20:00 hod.

Trailer

zabijakovobrazok.jpg

19.-20. aug. Srdcu nerozkážeš  /The Big Sick/

(So.-Ne.)

 srdcu-nerozkazesposter.jpgKumail je stand-up komik, príležitostný vodič Uber taxi a najväčší fanúšik Aktov X. Emily študuje psychológiu, má zmysel pre humor a rozhodne sa teraz nechce viazať. Teda aspoň do chvíle, než vyrazí na večer stand-up komikov. Duchaprítomný Kumail, Emily okamžite padne do oka a aj keď obaja tvrdia opak, skoro je jasné, že nepôjde o záležitosť na jednu noc. Nádejne sa rozvíjajúci vzťah, ale naruší záhadná choroba, ktorá Emily uvrhne do umelého spánku... Až v nemocnici sa stretne Kumail s jej svojráznymi rodičmi, ktorí sa napriek začiatočnej nedôvere s Kumailom postupne zbližujú, čo generuje množstvo vtipných situácií. Inteligentná romantická komédia z produkcie Judda Apatowa (40 rokov panic, Nabúchaná) rozpráva skutočný príbeh amerického komika, ktorý vo filme hrá sám seba a je tiež spoluautorom scenára. (Continental)

Komédia/Romantický  USA      

Réžia: Michael Showalter

Hrajú: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano...

Uvádza: Continental Film, 119 min., MP od 12r., titulky, vstup: 4€

Začiatok predstavení o 18:00 hod.

Trailer

srdcunerozkážeš.jpg


 
 

V múzeu sprístupnia výstavu o policajných symboloch z rôznych kútov svetaVytlačiť
 

policajne_symboly_pozvanka_slovenska.jpg

10. augusta o 15.00 hodine sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční vernisáž výstavy „Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu“. Výstava vznikla v spolupráci s Lászlóm Szilasom z Ostrihomu, z Maďarska, ktorý je zberateľom policajných uniforiem, dôstojníckych čiapok, odznakov a nášiviek na rukávy.

Návštevníci si výstavu budú môcť pozrieť do 31. októbra 2017.

 

László Szilas je súkromným zberateľom, ktorý sa už viac ako 25 rokov venuje zbieraniu policajných rovnošiat, dôstojníckych čiapok, odznakov a symbolov. Jeho cieľom je vyjadrenie úcty a uznania k policajtom, ktorí denno-denne bojujú proti zločinom. Vlastní rozsiahlu zbierku relikvií zo 127 štátov sveta, v ktorej sú zastúpené predmety nielen z Európy, ale aj z Ázie, z Afriky a z Ameriky, z takých exotických krajín ako sú Thajsko, Nepál, Mexiko, Peru, Alžírsko, Omán a ostrov Tuvalu v Tichom oceáne. Jeho zbierku tvorí 1 350 nášiviek na rukávy, 92 dôstojníckych čiapok, 48 rovnošiat, 265 odznakov a mnoho ďalších predmetov. Zbierka sa viaže k štátnej polícii, colnej správe, pohraničnej i obecnej polícii.

Zámerom Szilasa je založenie súkromného policajného múzea v Ostrihome. Na to, aby svoj sen mohol splniť, založil aj nadáciu, cieľom ktorej je vytvorenie a prevádzkovanie múzea, popularizácia poriadkových orgánov a napomáhanie bezpečnosti. Jeho zbierka je v súčasnosti pre verejnosť dostupná formou putovnej výstavy.

Na výstave bude sprístupnená časť jeho ojedinelej zbierky. Návštevníci si budú môcť pozrieť rovnošaty a saká policajtov a colníkov z rôznych krajín, medzi nimi napríklad uniformu Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky alebo uniformu belgickej kráľovskej polície. Bude vystavený veľký počet dôstojníckych čiapok, ako nemecká, švajčiarska alebo francúzska policajná čiapka, a tiež čiapka pracovníka jordánskej kráľovskej polície alebo čiapka colníka v Andorre. Výšivky na rukávy taktiež budú prezentované vo veľkom počte, formou zarámovaných obrazov. Kuriozitami budú kovové odznaky a vyznamenania.

 

 Mgr. Anita Tóthová, historička GMM


 
 

V múzeu vystavujú obraz s lyrickou témou materstvaVytlačiť
 

Predmetom mesiaca august je obraz od gemerského rodáka Júliusa Rudnaya s lyrickou témou materstva. Zobrazuje dedinskú matku dojčiacu svoje dieťa, v zemitej farebnosti na tmavom pozadí. Námet, vyvážená kompozícia, kontrasty svetla a tieňa, ľahký a zároveň dôrazný rukopis vytvárajú harmonický celok, vďaka čomu sa toto dielo radí medzi najkrajšie v zbierke výtvarného umenia Gemersko-malohontského múzea. Obraz bude vystavený od 1. do 31. augusta.

 

Obraz Materstvo sa do múzea dostal v roku 1911, kedy nákupná komisia Štátnej uhorskej výtvarnej spoločnosti (Országos Magyar Képzőművészeti Társulat) zakúpila 5 výtvarných diel rôznych autorov a darovala ich oblastným múzeám. Jednotlivé diela prislúchali múzeám, ktoré sa nachádzali v mieste rodiska toho ktorého autora, prípade múzeu, ktoré sa k tomuto rodisku nachádzalo najbližšie. A tak, keďže najbližšie k Plešivcu bolo múzeum v Rimavskej Sobote, Rudnayov obraz Materstvo sa dostal do zbierkového fondu dnešného Gemersko-malohontského múzea.

Július Rudnay sa narodil 9. januára 1878 v Plešivci. Detstvo strávil v gemerských obciach, kde sa aj neskôr rád vracal a čerpal podnety k tvorbe. Študoval v Budapešti, v Mníchove u Simona Hollósyho, s ktorým navštevoval aj maliarsku kolóniu v Nagybányi, a rok strávil štúdiom v Paríži. Po návrate domov sa v rokoch 1903 - 1905 usadil v gemerskej obci Hucín, kde sa stretával aj s rimavskosobotským maliarom Eduardom Putrom (1883 - 1915), pre ktorého bol veľkým vzorom a učiteľom. V lete 1905 si Rudnay v Rimavskej Sobote otvoril sezónnu súkromnú maliarsku školu, v ktorej sa Putra stal jeho pomocníkom a súčasne aj žiakom. Spoločne sa tiež podieľali na výmaľbe južnej klenby tzv. Margitinej kaplnky na cintoríne v Rimavskej Sobote, ktorú dal v roku 1904 postaviť rimavskosobotský právnik a statkár István Süteő-Munkácsi pre svoju nebohú manželku.

Rudnay z Hucína odišiel v roku 1905 do obce Hódmezővásárhely. Tu študoval život vidieckeho obyvateľstva, ktorým bol fascinovaný a ktorý ho inšpiroval k snahe vytvoriť v maľbe akýsi uhorský národný štýl. Neskôr sa presťahoval do Pešti. Obdobie prvej svetovej vojny (1914 - 1918) strávil v Lučenci ako náhradník, na front odvelený nebol. Od roku 1922 bol profesorom na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti.  V roku 1947 založil umeleckú kolóniu v Baji, kde žil do roku 1953. Zomrel v Budapešti 4. januára 1957.

obrazmaterstvo.jpg

 

Mgr. Angelika Kolár, historička umenia GMM


 
 

V múzeu vystavia portréty svetových osobností, ktoré majú rómske korene Vytlačiť
 

pozvanka.jpg

Od 2. augusta bude v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sprístupnená výstava „Neznáme farby svetových osobností, ktorá predstaví 13 svetových osobností, ktoré majú rómske korene, v podobe portrétov zhotovených technikami pop art, street art, stencil art. Výstava potrvá do 3. septembra.

 

Výstava vznikla v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove. Je výsledkom projektu „Živé knihy (slovo – obraz – zvuk)“, v rámci ktorého mladý  amatérsky výtvarník Jozef Fečo vytvoril sériu 13 portrétov svetových osobností, ktoré majú rómske korene.

Jozef Fečo je absolvent Strednej umeleckej školy v Prešove. Vyštudoval v odbore dizajn a tvarovanie dreva. Aktívne začal tvoriť v roku 2011. Prvým jeho dielom bola maľba Ježiša na plátne. Väčšinou maľoval temperou, vodovými farbami, venoval sa zátišiam. Neskôr prešiel na maľovanie na plátno, kde využíva temperu a akryl. Venuje sa maľovaniu osobností náboženského, kultúrneho a politického života. Po tom, čo svoje práce uverejňoval v periodiku Romano nevo ľil, pokračoval v maľovaní portrétov i v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove, v dokumentačno-informačnom centre rómskej kultúry, venujúcom sa digitálnemu spracovaniu, uchovávaniu a prezentovaniu kultúrneho dedičstva Rómov.

Portréty prezentované v rámci výstavy sú zhotovené technikami pop art, street art, stencil art. Zobrazujú trinásť známych svetových osobností, ako švédsku výtvarníčku Rosu Taikon, ocenenú Cenou Olafa Palmeho, poprednú rómsku spisovateľku Elenu Lackovú, najznámejšiu rómsku speváčku Esmu Redžepovu, baletného a flamenco tanečníka Joaquina Cortesa, belgického džezového gitaristu a skladateľa, zakladateľa rómskeho džezu Djanga Reinhardta, amerického herca a speváka Elvisa Presleyho, herca a komika Freddie Prinze Chica, herca, komika, režiséra a producenta Charlesa Chaplina, Juscelina Kubitscheka, prezidenta Brazílie v rokoch 1956 – 1961, britského herca Michaela Caina, americkú herečku a tanečnicu Ritu Hayworth, francúzskeho filmového režiséra, scenáristu, skladateľa, herca a producenta Tonyho Gatlifa a rusko-amerického divadelného a filmového herca Yula Brynnera, známeho z westernu Sedem statočných.

 

Mgr. Ľudmila Pulišová (etnografka GMM)


 
 

V Mestskej galérii pripravili pre deti tvorivé dopoludniaVytlačiť
 

kreatívne leto.JPG

Tunajšia mestská galéria pripravila pre deti tvorivé podujatie pod názvom Kreatívne leto. Deti si počas troch júlových dní mohli v jej priestoroch vyskúšať rôzne maliarske techniky. Lektorka Petra Filipiaková pripravila na každé stretnutie iný tematický celok. V prvý deň sa deti zoznamovali s dobou optickou, kde spoločne odhaľovali záhady optického umenia, hologramov a klamlivých obrazcov. Podľa slov lektorky, inšpirovali sa výstavou Socha BB, ktorá sa aktuálne nachádza v Mestskej galérii. „Konkrétne sme riešili tému ruky a vyskúšali sme si techniku, ktorú použila autorka inštalácie,“ priblížila P. Filipiaková. Niektorým deťom to išlo viacej, iným menej. „Zistili sme, že je to ťažké, no zároveň sme sa aj takto naučili obdivovať takýchto umelcov,“ povedala s úsmevom lektorka. Počas dňa si deti vyskúšali rôzne optické umenie či optickú ilúziu a vytvorili si aj obraz, ktorý sa javí z každej strany inak. Počas druhého dňa tvorivých dielní nazreli deti do doby svetelnej. Zisťovali, na čo slúžia rôzne neóny, diódy a svetielka a ako sa používajú v umení. Vytvárali modernú mozaiku a pokúšali sa zachytiť farebné spektrum. Tretí deň sa niesol v dobe plastovej. Malí umelci si vytvorili malú botanickú záhradu inšpirovanú Veronikou Richterovou. Domov si odniesli aj originálne šperky a šilty s vlastným motívom. 

kreatívneleto2.JPG

Tvorivé dielne sú určené pre deti od 6 do 14 rokov, no ak sú deti samostatné, vezmú aj mladšie. Deti si podujatie pochvaľovali. Štvrtáčke Karolínke, ktorá je na tvorivých dielňach po druhýkrát, sa dopoludnie veľmi páčilo. Vytvorila si ruky a namaľovala obraz, ktorý bol z každej strany iný. Podujatie pokračuje začiatkom augusta a na deti čaká opäť zaujímavý a pestrý program.

kreatívne let3.JPG
Tvorivé dielne Mestskej galérie Rimavská Sobota v roku 2017 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.   

foto: Attila Gecse


 
 

Program GMOS na júl-augustVytlačiť
 

Júl-august-2017.jpg


 
 

V Mestskej galérii vystavujú šiesti socháriVytlačiť
 

V Mestskej galérii v Rim. Sobote sa 7. júla uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom Socha BB. Svoje diela tu vystavujú sochári Juraj Sapara, Jozef Suchoža, Marek Galbavý, Peter Gáspár, Miroslav Brooš, Eva Masaryková a Ivana Sláviková, ktorí pôsobia na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Názov výstavy je odkazom na výstavu spred roka, kedy sa v tunajšej mestskej galérii  uskutočnil projekt pedagógov Akadémie výtvarných umení v Banskej Bystrici s názvom Maľba BB. Vtedy sa prierezom tvorby publiku predstavili maliari, aktuálne majú diváci možnosť vidieť výberovú výstavu siedmich sochárov pôsobiacich na AVU v Banskej Bystrici pod obdobným názvom. Výstava ako celok je akýmsi ART LABom – nazretím do tvorivých dielní spektra umelcov, ktorí sú profesijne často spolu. V priestoroch galérie sa predstavuje kompaktný, ale v žánrovej mnohosti zároveň rôznorodý celok tvorcov katedry sochárstva Fakulty výtvarných umení banskobystrickej Akadémie umenia. Akokoľvek majú všetci vystavujúci sochársky základ, mnoho z nich v priebehu tvorivého vývoja prijalo i iné vyjadrovacie možnosti.

Na výstave sa môžu návštevníci oboznámiť s dielom vedúceho katedry a súčasného dekana fakulty doc. Juraja Saparu. Ten sa v aktuálnej tvorbe drží sochárskeho funadamentu, pracuje s rôznymi materiálmi, od dreva po plexisklo, tematicky ho zaujímajú významy tvarových archetypov. Z tvorby tohto autora môžu diváci vidieť na výstave napríklad digitálnu tlač Posledné slnko či tri stély vytvorené z akrylového skla a digitálnej tlače. Ďalší vystavujúci, Jozef Suchoža, reflektuje vo svojej tvorbe často aktuálne spoločenské a kultúrne dianie, ale vždy v tvare, ktorý nesie značnú symbolickú platnosť a obracia sa taktiež k obecne ľudským dimenziám súčasného sveta. Jeho tvorba sa zameriava na priestorové videoinštalácie, enviromenty s dôrazom na umenie site-specific a presahmi do umenia akcie. Na výstave sa prezentuje okrem iného interaktívnou videoinštaláciou pod názvom Personal Moses. Marek Galbavý sa podobne ako Suchoža necháva osloviť mnohostrannou prítomnosťou, kombinuje materiály i techniky, vytvára živé objekty, často pracuje so svetlom. Z jeho tvorby môžu návštevníci výstavy vidieť napríklad sochou nazvanú Cradle. Peter Gáspár je verný tradičným materiálom a technikám, svoje figurálne práce realizuje taktiež vo verejnom priestore a architektúre. Miroslav Brooš naopak využíva možnosti mäkkých materiálov, často v kombinácii s umením akcie. Z Broošovej tvorby tu majú návštevníci možnosť vidieť aj dielo s názvom Medzi bielou a čiernou, ktoré autor vytvoril z odpadového textilu a digitálnej tlače či Spotrebné skladby vytvorené z dreva, reklamných letákov a kartónu. Pôvodný sochársky záujem zmenila Eva Masaryková v neokonceptuálne videnie tvorby. Vo svojej tvorbe využíva možnosti nových médií a ready made. Na výstave zastupuje jej tvorbu napríklad socha nazvaná Kultivácia améby vyrobená z jogamatky, papieru a polyetylénovej podložky. Ivana Sláviková, súčasná vedúca katedry, rozširuje možnosti chápania sochárskeho umenia multimateriálovým a multižánrovým smerom. Pracuje s vlastným telom, s  fotografiou i textom. V priestoroch galérie vystavuje aj zaujímavý objekt pod názvom Favorit 136 L 1988, ktorý je vytvorený z karosérie automobilu pretkanej bavlnkou.

Kurátorom výstavy je Roman Popelár a spolukurátorom Miroslav Zelinský. Výstava potrvá do 18. augusta. 

sochabb.JPGsochabb1.JPGsochabb3.JPG

foto: Attila Gecse


 
 

Veľkolepý festival UDVart 2017 vo FiľakoveVytlačiť
 

fotografická tv. dielňa.jpg

Upršaný piatkový začiatok druhého ročníka festivalu s názvom UDVart neodradilo návštevníkov a podujatie zožalo veľký úspech. Počas trojdňového festivalu sa počasie postupne zlepšovalo, čomu sa tešili nielen organizátori ale zvyšovala sa aj návštevnosť.

dvor_2.jpg

Dvor Mestského vlastivedného múzea je priam stvorený pre toto podujatie, nielen kvôli ruinám a zrúcaninám okolitých budov ale aj kvôli atmosfére, ktorá sa na nej vytvorila. Drevené palety neslúžili len ako dekorácia, ale vďaka šikovnosti dobrovoľníkov z nich vznikli lavice, poslúžili aj ako materiál pre rôzne malé stavby a inštalácie, maliarske duše ich mohli použiť ako plátno. Retro atmosféru okrem samotného dvora organizátorom podarilo stupňovať vytvorením chill zóny, ktorá sa skladala samozrejme z paliet a skrášľovali ju staré bakelitové platne, závesy a fotely starej matere. Svetelné reťaze dodávali celej chill zóne čaro, príjemnú atmosféru vo večerných hodinách na dvore zas vyvolali meotarom premietané maľby na okolité steny. Ich autorom je učiteľka miestnej základnej umeleckej školy, akademická maliarka Jana Bialová. Atmosféra daná, program vymyslený a teda návštevníci prišli nielen z Fiľakova ale aj z Lučenca, Rimavskej Soboty či zo Šalgótarjánu. Keďže festival UDVart bude aj v roku 2018, nasleduje pár informácií o tohtoročnom festivale pre tých, ktorí sa zatiaľ neprišli pozrieť do fiľakovského dvora umení.

slam poetry.jpg

Festival UDVart je politicky nezávislé, kultúrno-hudobné a umelecké podujatie, ktoré organizuje Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove v spolupráci nielen s Hradným múzeom vo Fiľakove ale aj  s dobrovoľníkmi. V roku 2016 hlavným podnetom vzniku festivalu bol fakt, že v meste chýbalo podujatie, ktoré láka aj mladých, ktoré je kultúrne náročné, umelecky zaujímavé a atmosférou nové, nepoznané. A keďže sa jedná o festival pre mladých, MsKS preferovalo princíp "o nich a s nimi“ namiesto zastaralého „o nás bez nás“. Preto na vytvorení vysnívaného festivalu majú podiel aj mladí horliví dobrovoľníci.

vica.jpg

Po vlaňajšom prvom pokuse v organizovaní festivalu sa veľa zmenilo, rozšírilo a vynovilo. Vzrástol počet dobrovoľníkov, program bol obohatený a festival sa predĺžil na 3 dni z pôvodných 2 dní. Tieto reformy priniesli úspech: zdvojnásobil sa počet návštevníkov. V tomto roku – prvýkrát v histórií festivalu – garantom UDVart- u bola herečka Vica Kerekes. Počas festivalu detské programy získali väčší priestor, medzi novinky sa tiež zaradila vernisáž výstavy, stolný futbal a lezecká stena - atrakcie, ktoré zabávali návštevníkov nielen počas dňa ale aj v noci. Ako v minulom roku, aj tento rok  v  programe bolo vyhradené miesto pre večerné kino, avšak počasie nám neprialo. Okrem rôznych tvorivých dielní diváci sa mohli pozrieť na vystúpenie Percussion a Capoeira Show. Nechýbala historická fotografická dielňa, kováčska dielňa, architektonický workshop ale ani hudobný a perkusionistický workshop či tvorivé dielne pre detí. Z partnerov podujatia MŠ Štúrova z Fiľakova a Zlatý rez z Rimavskej Soboty priniesli na dvor svoje tvorivé dielne. Partneri Priestor a Jazyková škola Helen Doron sa tiež aktívne zapojili do UDVart-u.

Čo sa týka hudobnej ponuky organizátori sa snažili osloviť zoskupenia, ktoré síce nie sú veľmi známe ale o to viac zaujímavé a rôznorodé. Sam Redbreast Wilson so svojou north-mississippi hillstomp boogie hudbou a kapela Smola a Hrušky so skladbami v štýle reggae-punk a ska potvrdzujú zásadu organizátorov. Na festivale vystúpili aj miestne kapely a skupiny z okolia Fiľakova ako napríklad Steve Misik & Co., Gustawson z Rimavskej Soboty a v neposlednom rade lučenecká kapela Dancing with the wrong girl.

večerný koncert.jpg

Usporiadatelia budú pokračovať v organizovaní festivalu UDVart aj v nasledujúcom roku. Netaja svoj cieľ o budúcnosti festivalu, ktorý chcú aby sa stal v strednom regióne Južného Slovenska obľúbeným letným festivalom.

Festival bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2017.

 


 
 

Reštaurovanie dvoch olejomalieb zo zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea Vytlačiť
 

V roku 2016 sa Gemersko-malohontskému múzeu v Rimavskej Sobote (GMM) podarilo získať dotáciu z Fondu na podporu umenia (FPU) na reštaurovanie vzácnych zbierkových predmetov. Jedná sa o dva závesné obrazy – portrét muža v modrom plášti z 18. storočia a figurálnu kompozíciu s kráľom Svätoplukom z 19. storočia. Obidve diela sa do zbierok múzea dostali v júni 1903 darom vtedajšieho Malohontského seniorátu. Predmety doposiaľ neboli reštaurované a ich stav neumožňoval využitie pre výstavné účely.

Najmä v prípade portrétu muža v modrom plášti išlo o jedno z najpoškodenejších diel zo zbierkového fondu a jeho reštaurovanie predstavovalo skutočnú výzvu pre reštaurátora. Je to dielo neznámeho autora a zobrazuje muža s tzv. allonge parochňou v dobovom odeve s prehodeným bohato riaseným modrým plášťom. Ide o barokový tzv. učenecký portrét na čo odkazujú atribúty ako kalamár, husacie brko a kniha, ktoré vidíme v ľavej dolnej časti obrazu. Portrét bol prvýkrát vystavený už v roku 1882 na Umelecko-archeologickej výstave Gemerskej župy, od ktorej sa datuje vznik GMM. Na výstave a tiež v Sprievodcovi výstavou (Kiállítási kalauz) obraz figuroval spolu s iným portrétom, o ktorom dnes už vieme, že ide o podobizeň uhorského polyhistora Mateja Bela. Oba portréty boli označené len ako „Cirkevný spisovateľ“ („Egyházi író“) a ich vystavovateľom bol vtedajší senior Malohontského seniorátu Pál Glauf (1849 - 1936). Diela sa do zbierkového fondu dostali v spomínanom roku 1903, kedy ich vtedajší riaditeľ Ján Fábry spolu s ďalšími predmetmi prevzal do úschovy múzea. Portrét Mateja Bela je od roku 1979 súčasťou stálej expozície, pričom Portrét muža v modrom plášti pre jeho havarijný stav doposiaľ nebolo možné prezentovať verejnosti. Mimoriadne rozsiahle poškodenia a úbytok farebnej vrstvy najmä v oblasti tváre znemožňovali určenie a identifikáciu osoby na obraze. Vďaka reštaurátorskému zásahu dnes môže pokračovať výskum, ktorý by pomohol identifikovať portrétovaného, prípadne autora a objednávateľa diela.

portret_muza_v_modrom_plasti_ pred restaurovanim.jpg

Druhým zreštaurovaným zbierkovým predmetom je komorná maľba figurálnej kompozície s kráľom Svätoplukom, ktorá je obrazovým znázornením tzv. Legendy o bielom koňovi. Podľa tejto legendy v čase usadenia sa starých Maďarov v Karpatskej kotline im Svätopluk predal časť krajiny za bieleho koňa. Legenda je vlastne výsmechom Svätopluka, ktorý takto „naletel“ a pre svoju hlúposť stratil krajinu na úkor Maďarov. Túto udalosť nachádzame zapísanú v  Obrázkovej kronike (Chronicon Pictum) zo 14. storočia. Kompozícia nesie znaky rustikálneho prejavu a je dielom neznámeho autora, pravdepodobne neškoleného maliara 1. polovice 19. storočia. Do obrazu sú na spôsob komiksu vkomponované texty ako výroky jednotlivých zobrazených postáv. V strede stojí kráľ Svätopluk, ku ktorému zľava prichádzajú zvedovia vyslaní maďarským veliteľom Arpádom a podľa legendy mu prinášajú bieleho koňa s pozláteným sedlom a pozlátenou uzdou výmenou za pôdu, vodu a trávu panónskej zeme. Slovanskí obyvatelia sú zoskupení okolo Svätopluka a svojimi výrokmi ho niektorí varujú pred výmenným obchodom. Každá postava na obraze je označená menom. Texty nápisov sú písané v maďarčine a slovenčine s použitím maďarskej abecedy. Dielo je zaujímavé predovšetkým ojedinelosťou námetu a spôsobom prevedenia, ktorý pripomína komiks. Reštaurovaním sa podarilo zastaviť proces deštrukčných zmien maľby a boli prinavrátené umelecko-historické kvality diela.

legenda_o_bielom_konovi_pred restaurovanim.jpg

Projekt reštaurovania zbierkových predmetov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 6 600 eur. Autorkou reštaurátorských prác bola Mgr. art. Andrea Ševčíková, členka Komory reštaurátorov. Obe diela bude môcť verejnosť vidieť na výstave, ktorú GMM pripravuje pri príležitosti osláv 135. výročia vzniku múzea v septembri tohto roka.

 

Mgr. Angelika Kolár, historička umenia GMM


 
 

Výstava Socha BB v Mestskej galériiVytlačiť
 

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy Socha BB
Katedra sochárstva a priestorovej tvorby na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 7. júla od 17:00 hod. v priestoroch Mestskej galérie v Rim. Sobote na Hlavnom námestí.
 

Vystavujúci autori: 
Juraj Sapara, Jozef Suchoža, Marek Galbavý, Peter Gáspár, Miroslav Brooš, Eva Masaryková, Ivana Sláviková

Kurátor výstavy: Roman Popelár
Spolukurátor: Miroslav Zelinský


Názov výstavy je odkazom sochárov na výstavu spred roka, kedy sa v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote uskutočnil projekt pedagógov Akadémie výtvarných umení v Banskej Bystrici s názvom Maľba BB. Vtedy sa prierezom tvorby publiku predstavili maliari, dnes máme možnosť vidieť výberovú výstavu siedmich sochárov pôsobiacich na AVU v Banskej Bystrici pod obdobným názvom. Pohľad do média z pozície profesora, docenta, odborných asistentov. Rozmanitosť prístupov k témam i k materiálu. Pohľad na sochu z pozície takmer troch generácií... (Roman Popelár)
Na výstave sa teda predstaví dlhoročný vedúci katedry a súčasný dekan fakulty doc. Juraj Sapara. V aktuálnej tvorbe sa drží sochárskeho fundamentu, pracuje s rôznymi materiálmi, od dreva po plexisklo, tematicky ho zaujímajú významy tvarových archetypov. 
Jozef Suchoža reflektuje často aktuálne spoločenské a kultúrne dianie ale vždy v tvare, ktorý nesie značnú symbolickú platnosť a obracia sa taktiež k obecne ľudským dimenziám súčasného sveta. 
Marek Galbavý, podobne ako Suchoža, sa necháva osloviť mnohostrannou prítomnosťou, kombinuje materiály i techniky, vytvára „živé“ objekty, často pracuje so svetlom. 
Peter Gáspár je verný tradičným materiálom a technikám, svoje figurálne práce realizuje taktiež vo verejnom priestore a architektúre. 
Miroslav Brooš naopak využíva možností mäkkých materiálov, často v kombinácii s umením akcie. 
Eva Masaryková zmenila pôvodný sochársky záujem v neokonceptuálne videnie tvorby, využíva možnosti nových médií i ready made. 
Ivana Sláviková, súčasná vedúca katedry, rozširuje možnosti chápania sochárskeho umenia multimateriálovým a multižánrovým smerom. Pracuje s vlastným telom, s fotografiou i textom. (Miroslav Zelinský)

Výstavy Mestskej galérie Rimavská Sobota v roku 2017 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

socha bb.jpg

Mestská galéria v Rim. Sobote


 
 

Recenzia knihy Svetlany Bornayovej Gemerské a malohontské poklady Vytlačiť
 

Ak ste našli na dvore, v záhrade alebo kdekoľvek mincu či aj viac, ktoré sa nachádzajú v súpisoch tejto knižky, napíšte mi. Jediná podmienka je, že lokalita nálezu musí byť v Gemeri alebo Malohonte. Ak k tomu priložíte aj niečo o nálezových okolnostiach alebo fotografiu, bude to len na prospech veci...  takto sa čitateľom prihovára autorka zaujímavej knižnej publikácie Gemerské a malohontské poklady Svetlana Bornayová.

 

foto2 str7.jpg

      Kniha čitateľom ponúka zaujímavé informácie z oblasti numizmatiky, opisuje hromadné aj ojedinelé nálezy mincového materiálu na území historického Gemera a Malohontu. Nálezy sú zaradené podľa jednotlivých období- nálezy keltských mincí, rímskych mincí, nálezy mincí z razieb uhorských a ďalších európskych krajín. Autorka podrobnejšie opisuje lokality hromadných nálezov mincí- okolo 50 obcí a miest Gemera a Malohontu a informuje aj o ojedinelých nálezoch.

Publikácia zaujme nielen numizmatikov, ale aj všetkých tých, ktorí sa o históriu regiónu Gemera- Malohontu zaujímajú a radi sa dozvedia niečo nové.

 

Nálezy mincí, najmä tie hromadné sa stali vynikajúcim prameňom k poznaniu dejín doby, ktorej svedkami sa stali. Z hľadiska ich uloženia boli v prevažnej miere ukryté na poli či v lese, menej už v dome či v tesnej blízkosti obytných objektov a najmenej v cirkevných objektoch. Najčastejšie nachádzanými mincami boli denáre, grajciare, poltury a groše, menej často drobnejšie oboly či vyššie nominály- dukáty a toliare. Z domácich razieb prevažovali mince razené v Kremnici, pomenej potom v Košiciach a Bratislave a v iných mincovniach.

foto str7.jpg

          Svetlana Bornayová študovala históriu na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove a od roku 1986 pracovala v Gemersko-malohontskom múzeu ako historička, neskôr riaditeľka tejto inštitúcie. Tu sa okrem iného zaoberala regionálnou históriou a numizmatikou. Spracovala rozsiahle numizmatické zbierky depozitáru GMM, publikovala v odborných časopisoch aj v Nálezoch mincí na Slovensku IV., vydaných SAV Nitra 1994. Kniha v rukopise ležala v zásuvke mnoho rokov. Rozhodnutie vydať ju má byť príspevkom k mapovaniu a odkrývaniu minulosti a histórie v priestore, ktorý sa jej stal domovom.

 

Kniha bola vydaná súkromne vlastným nákladom v obmedzenom množstve 100 ks. Môžete ju získať na uvedenej mailovej adrese:  svetluska@gmail.com, a môžete si ju kúpiť aj v Turistickom informačnom centre v Rimavskej Sobote.

 

-av-

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ukážka z knihy:

 

V Rimavskej Sobote sa našlo niekoľko hromadných nálezov mincí:

 

 

I.

Pred rokom 1872 pri Rimavskej Sobote podľa správy Sama Tomášika boli nájdené strieborné rímske mince Aemiliána. Autor neupresňuje miesto ani počet mincí. Ide pravdepodobne o denáre (?) Aemília Aemiliána z roku 253. Tomášik ďalej uvádza, že aj na inom mieste v Rimavskej Sobote boli nájdené mince Antonína (?) a Aemiliána (?).

 

II.

Druhý nález bol urobený pri rekonštrukčných prácach v jamke na Hlavnom námestí a získaný bol pre Gemersko- malohontské múzeum 29.4.1939 od Júliusa Csendesa darom. Tvorilo ho 28 kusov grajciarov. Doba uloženia bola po roku 1812.

 

III.

Pri archeologických vykopávkach na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote v roku 1993 boli nájdené okrem iných predmetov aj mince.

Nález bol urobený na vykopávkach v oblasti stredovekého cintorína a tržného miesta v centrálnej časti mesta. To vysvetľuje drobné mince, ktoré boli uložené ako posmrtné dary zosnulému- oboly i náhodne stratené drobné mince. Nález mincí teda nepatrí k typicky uloženému pokladu.

 

IV.

Pri oprave inžinierskych sietí a rekonštrukcii budovy na Hlavnom námestí v zadnom trakte jednej z budov našli robotníci pri práci v lete 1992 uschované predmety- hodinky, prstene, medailu a zlaté mince.

Pri asanácii tzv. Štrausovho dreveného domu na Ulici ČSĽA v septembri 1962 našli robotníci 6 kusov medených mincí.

 

-av-


 
 

Ponuka letných táborov 2017 - I. turnus obsadený Vytlačiť
 

Milí rodičia!!! Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili pri organizovaní detských letných táborov počas minulých prázdnin. Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote pripravuje aj v tomto roku pre Vaše deti letné tábory počas letných prázdnin v mesiacoch júl – august 2017.
Veríme, že si z našej ponuky letných táborov vyberiete ten správny a my sa budeme snažiť naplniť očakávania Vaše, a hlavne Vašich detí.

Program letných táborov v CVČ Relax Rim. Sobota

 

Mestský tábor s dennou dochádzkou I. turnus - obsadený

3. – 7. júla 2017

Cena 55 eur

Hlavná vedúca PaedDr. Ivana Pivarníková

Pre deti od 7 - 12 rokov

Mestský tábor s dennou dochádzkou II. turnus

10. – 14. júla 2017

cena: 60 eur

Hlavná vedúca: PaedDr. Dana Spišáková

Pre deti od 7 - 12 rokov

Mestský tábor s dennou dochádzkou III. turnus

17. – 21. júla 2017

Hlavná vedúca Bc. Jaroslava Lajgútová

Cena 60 eur

Pre deti od 7 – 12 rokov

Mestský tábor s dennou dochádzkou IV. turnus

14. – 18. augusta 2017

Cena 60 eur

Hlavný vedúci Mgr. Milan Mihók

Pre deti od 7 – 12 rokov

Letný pobytový tábor Sigord

10. – 16. júla 2017

Cena 160 eur

Hlavný vedúci Mgr. Pavol Novotný

Pre deti od 7 – 15 rokov

LT_2017.jpg

CVČ Relax Rim. Sobota


 
 

Malenkij robot“ (1945 - 1949) V zajatí sovietskych lágrov Vytlačiť
 

29. júna o 15.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční vernisáž výstavy „Malenkij robot“ (1945 - 1949). V zajatí sovietskych lágrov. Výstava vznikla v spolupráci s Vladimírom Lehotaim z Uzovskej Panice, ktorý desaťročia zhromažďoval informácie o lágroch od bývalých väzňov. O tému mal od detstva veľký záujem, pretože aj jeho príbuzní boli odvlečení. V roku 2011 dokonca odcestoval na Ukrajinu, aby na vlastné oči mohol vidieť miesta bývalých zajateckých táborov...

Návštevníci si výstavu budú môcť pozrieť do 31. augusta 2017.

Na konci druhej svetovej vojny (1939 - 1945) prišla na územie dnešného Slovenska Červená armáda, aby oslobodila štát od nemeckých vojakov. Pre mnohých to však neznamenalo oslobodenie. Sovietski vojaci na základe rozkazu Veliteľstva Červenej armády č. 0060 odvliekli civilných občanov nemeckého a tiež aj maďarského pôvodu z územia Maďarska a z južnej časti Československa do Sovietskeho Zväzu na nútené práce, na tzv. „malenkij robot“, t.j. na malú robotu. Týkalo sa to predovšetkým obcí Veľký Blh, Uzovská Panica, Štrkovec, Včelince, Abovce, Hubovo, Lenka, Riečka, Kráľ a Tornaľa.

Bola nariadená mobilizácia práceschopných mužov vo veku 17-45 rokov a žien vo veku 18-30 rokov. Vekový rozsah sa však nedodržiaval a do transportov sa dostali 16 – 17-ročné deti, starci, ale aj tehotné ženy. Bolo im povedané, že pôjdu do Miskolcana dva týždne odpratávať ruiny a onedlho sa vrátia domov. No mnohí sa už nikdy nevrátili.

Boli odvlečení na Ukrajinu, cestovali 17 dní v dobytčích vagónoch, bývali v barakoch, pracovali v uholných baniach. Hladovali. Niektorí po roku mohli prísť domov, iní tam pracovali dva roky. V roku 1949 boli aj poslední obyvatelia Gemera-Malohontu prepustení.

Po návrate domov o pomeroch v lágroch nemohli hovoriť. Na ich osudy sa malo zabudnúť. Domov sa vrátili ľudské trosky, čo bolo dôkazom neľudských podmienok zajateckých táborov.

pozvanka.jpg

 

 

Autorka tlačovej správy: Mgr. Anita Tóthová, historička múzea


 
 

Šport

Futbalisti Rimavskej Soboty proti mužstvu z DetvyVytlačiť
 

V sobotu 12. augusta privítajú futbalisti MŠK Rimavská Sobota na domácom ihrisku v prvom kole III. ligy stred hráčov MFK Detva. Začiatok stretnutia je o 16:30 hod. Všetkých Vás srdečne vítame, príďte podporiť domáce mužstvo.  

 

Zvyšný program MŠK Rim. Sobota – jeseň 2017

 

3.kolo 20.8. o 16:00 hod.

MFK Nová Baňa - MŠK Rim. Sobota

4.kolo 26.8. o 16:00 hod.

MŠK Rim. Sobota – MŠK Námestovo

6.kolo 29.8. o 16:30 hod.

MŠK Rim. Sobota - OFK Teplička nad Váhom

5.kolo 3.9. o 15:30 hod.

TJ Družstevník Liptovská Štiavnica - MŠK Rim. Sobota

7.kolo 17.9. o 15:00 hod.

TJ Baník Kalinovo - MŠK Rim. Sobota

8.kolo 23.9. o 15:00 hod.

MŠK Rim. Sobota – MFK Dukla Banská Bystrica

9.kolo 30.9. o 14:30 hod.

ŠKM Liptovský Hrádok - MŠK Rim. Sobota

10. kolo 7.10. o 14:30 hod.

MŠK Rim. Sobota – ŠK Novohrad Lučenec

11. kolo 15.10. o 14:30 hod.

TJ Tatran Krásno nad Kysucou - MŠK Rim. Sobota

12. kolo 21.10. o 14:00 hod.

MŠK Rim. Sobota – MFK Žarnovica

13.kolo 29.10. o 14:00 hod

FTC Fiľakovo - MŠK Rim. Sobota

14. kolo 4.11. o 13:30 hod.

MŠK Rim. Sobota – TJ Tatran Oravské Veselé


 
 

V Divíne 4 medaily pre Klub Bašta Vytlačiť
 

22. júla sme sa v Divíne zúčastnili piateho kola Slovenského pohára. Lukostrelecký Klub Bašta zastupovali piati pretekári. Trať bola dlhá a počasie premenlivé. Šťastie nám však prialo, nakoľko sme získali 4 medaily. Prvé miesto obsadil Tibor LÉVAY v kategórii HU veterán, Daniel BENÍK skončil v kategórii HU druhý, Henrietta NAGYFERENCZOVÁ v kategórii HU kadet obsadila prvé miesto, prvá skončila aj Stella NAGYFERENCZOVÁ v  kategórii HU deti a Ladislav NAGYFERENCZ skončil štvrtý. Všetkým gratulujeme. Nakoľko Tibor Lévay vyhral toto kolo, stal sa vo svojej kategórii majstrom Slovenska. Ďalšie preteky nás čakajú na Látkach, kde sa uskutoční 6. kolo Slovenského pohára.

SP 2017.jpg

divin.jpg

SP5 DIVÍN_20170528_160829.jpg

Tibor Lévay,
LK Bašta


 
 

Rimavskosobotskí futbalisti privítajú v prvom kole súpera z Martina Vytlačiť
 

V sobotu 5. augusta privítajú futbalisti MŠK Rimavská Sobota na domácom ihrisku v prvom kole III. ligy stred hráčov MŠK Fomat Martin. Začiatok stretnutia je o 16:30 hod. Všetkých Vás srdečne vítame, príďte podporiť domáce mužstvo.  


 
 

MŠK R.Sobota – STC Salgótarján 0:0Vytlačiť
 

pripravnyzapas1.jpg

V utorok  25. júla odohrali futbalisti MŠK Rimavská Sobota posledný prípravný zápas v rámci letnej prípravy pred začiatkom novej súťažnej sezóny 2017/2018. Ich súperom boli futbalisti zo Salgótarjánu. Diváci gól nevideli, zápas skončil bezgólovou remízou.

Trénerom A mužstva dospelých je od júla Eugen Bari /46/, bývalý dlhoročný ligový futbalista z Fiľakova.

pripravnyzapas.jpg

Doterajšie prípravné zápasy:

STC Salgótarján – MŠK Rimavská Sobota 4:1 /2:0/

Putnok SE . MŠK Rimavská Sobota 2:1 /2:0/

MŠK Rimavská Sobota – MFK Rožňava 2:1 /2:0/

MŠK Rimavská Sobota – TJ Sklotatran Poltár 5:0 /1:0/

MFK Lokomotíva Zvolen – MŠK Rimavská Sobota 3:0 /3:0/

 

Futbalisti MŠK na prvý majstrovský zápas v III. lige nastúpia už túto sobotu 29. júla v Čadci.

Káder mužstva v súčasnosti tvoria hráči: Prošovský, Čilík,  Zvara,  Morháč, Petrán, Vargic, Uličný, Kalmár, Š.Balog, Mészáros, Wurcel, dorastenci J. Balog a D. Dudek, najnovšie sa pridali k mužstvu aj A.Botos /Fiľakovo/, Jašš /Lok. Košice/, Łovinyuk /Ukr./, Miklovič /N.M. nad Váhom/,  Vujoševič /Srbsko/.

Po jarnom období z nášho mužstva odišli: E. Lupták, Vasilko, Pascarenko, Mazúr, Kuridze, Sekulič, Lačarak, Fajčík, Kelemen.

MŠK RS

 


 
 

Lukostrelci z Klubu Bašta majstrami Európy Vytlačiť
 

V dňoch 9 - 15. júla sa v rakúskych Alpách uskutočnili Majstrovstvá Európy v 3D lukostreľbe. Z nášho pohľadu išlo v tejto sezóne o vrcholné podujatie. Bola to možnosť porovnať svoje kvality v širšom merítku - s lukostreleckou špičkou z celej Európy. Na domácich súťažiach členovia lukostreleckého klubu Bašta žnú úspechy kade chodia, až začíname pochybovať o kvalite našej domácej ligy. Preto sme uvítali možnosť porovnať svoje kvality s najlepšími strelcami nášho kontinentu, aby sme zistili, kde sa nachádzame kvalitatívne v rebríčku najvýkonnejších strelcov. Zišlo sa tu spolu 650 strelcov.

HDH-IAA AUSTRIA_20170719_182720.jpg

Miestu, ktoré bolo vybraté na usporiadanie ME nebolo čo vytknúť. Krajina osídlená usilovnými gazdami, ktorí úzkostlivo dbajú, aby boli ich polia obrobené, lesy čisté a pritom stíhajú bohato vyzdobiť okolie svojich príbytkov kvetinami, až sa ich zábradlia prehýbajú pod ťarchou kvitnúcich muškátov. Oproti domácim pomerom to bol to kultúrny šok, no v pozitívnom zmysle slova. Celý týždeň bolo premenlivé počasie, s častými dažďami, podobne ako v rovnakom čase u nás doma. Tábor bol zriadený okolo domu miestneho nadšenca lukostreľby. Zahŕňal veľký stan, informačnú tabulu, info stánok, bufet, strelnicu, sociálne miestnosti a akúsi klubovňu, v ktorej miestne gazdinky núkali svoje domáce koláče. Okolo tábora, v priľahlých ihličnatých lesoch, vybudoval organizátor tri trate po 28 cieľov. V prvý deň, po registrácii a kontrole náradia, sme preverili svoje luky na strelnici. Nakoľko sme čítali vlaňajšie recenzie, v ktorých mnohí upozorňovali na to, že v tejto nadmorskej výške šípy letia rýchlejšie a po inej dráhe, bolo nastavenie dôležitým momentom. Ďalším dôležitým momentom bol otvárací ceremoniál. Ten bol v malom mestečku St. Georgen an Attergau a zahŕňal pochod cez celé mesto až po námestie, kde sme si vypočuli uvítanie  a pozreli krátky kultúrny program. Pochod absolvovali strelci spolu s miestnym mestským orchestrom a tiež v sprievode so spolkom veteránov, ktorí niesli na starožitných strojoch vlajky účastníckych krajín.

Počas nasledujúcich troch dní sme absolvovali všetky tri postavené trate. Trate boli primerane k podujatiu ťažké, oproti tratiam Lévayho možno oddychovejšie. Nasledoval oddychový deň  a v sobotu finále. Finále sa zúčastnilo z každej kategórie 6 najlepších pretekárov. Vedľa hlavného stanu bola postavená trať zo šiestich cieľov. Nechýbalo pódium, monitor, kamery, moderátor, plno rozhodcov a samozrejme obecenstvo. Za podobných podmienok "našinec" nestrieľa a dá sa povedať, že všetci účastníci finálového kola sa naň tešili rovnako, ako mali trému. Nasledovala záverečná oslava spojená s odovzdávaním cien.

Z Klubu Bašta sa súťaže zúčastnili nasledovní strelci:

Tibor Lévay -Majster Európy - prvé miesto  v kategórii Hunter veterán

Viktória Kormošová - Majsterka Európy - prvé miesto v kategórii Hunter kadett

Henrietta Nagyferenczová -Vicemajsterka Európy -  druhé miesto v kategórii Hunter kadett

Stella Nagyferenczová - Majsterka Európy - prvé miesto v kategórii Hunter mini

Ladislav Nagyferencz - 4. miesto v kategórii Hunter senior.

HDH-IAA AUSTRIA_20170719_203432.jpg

Pre všetkých z nás to bol zážitok na celý život. Získali sme cenné skúsenosti a od našich protivníkov sme nabrali rozumy, ktoré, dúfame, v budúcnosti patrične zužitkujeme. Gratulujeme všetkým medailistom.  Napriek skromným podmienkam sme dokázali dosiahnuť relevantný úspech. Do očí bijúca bola dominancia krajín z východnej Európy – Maďarska, Slovenska, Česka na medailových umiestneniach.  

HDH-IAA AUSTRIA_20170719_221609.jpg

Tibor Lévay
LK Bašta


 
 

Trénerom A-mužstva je Eugen BariVytlačiť
 

A-mužstvo dospelých MŠK Rimavská Sobota v novej sezóne 2017/2018 povedie tréner Eugen Bari /46/. Bývalý prvoligový futbalista – tréner s bohatými skúsenosťami prijal ponuku MŠK a skúsi zostaviť mužstvo, ktoré by malo atakovať postupové miesta v III. lige/stred.

Majstrovské zápasy v III. lige stred začínajú s predohrávaným 15. kolom  29. júla, futbalisti MŠK cestujú do Čadce. Prvý domáci zápas odohrajú naši chlapci 5. augusta s Martinom. 

MŠK RS

 


 
 

Krátka bilancia účinkovania mužstiev Mestského športového klubu Vytlačiť
 

Mestský športový klub v Rimavskej Sobote vytýčené ciele na prvý polrok 2017 splnil.

Futbalový klub je skonsolidovaný tak po ekonomickej, ako aj športovej stránke. Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku neprekračovalo plánovaný rámec rozpočtu a klub sa nezadlžil. Vylepšila sa infraštruktúra klubu o šatne a sociálne priestory pre mládež a v neposlednom rade sa dostavili aj plánované športové výsledky.

Personálne zmeny, rozdelenie kompetencií a náplní prác pre jednotlivých členov klubu priniesli pokoj do jeho každodennej práce. Zmena priorít MŠK sa javí ako správny krok. Koncepčná práca s mládežou prináša svoje prvé ovocie.

A- mužstvo dospelých po slabom účinkovaní v jesennej časti súťaže sa už  nemalo reálnu šancu udržať v II. lige. Ani oklieštený rozpočet na rok 2017, ani súčasný hráčsky káder dospelých nedáva reálny predpoklad na to, aby sa v súčasnosti v Rimavskej Sobote hrala II. profesionálna liga. Od nového súťažného ročníka hráme III. ligu/stred. Nastane zmena na trénerskom poste, očakávame doplnenie hráčskeho kádra s vlastnými odchovancami, prípadne mladými talentovanými hráčmi z blízkeho okolia. Bolo by vhodné hrať útočný, pre divákov príťažlivý futbal, hrať derby zápasy s mužstvami Lučenec, Kalinovo, Fiľakovo, Martin, Banská Bystrica…a dobrými výkonmi a krásnymi gólmi prilákať späť stratených fanúšikov na mestský štadión.

Starší dorastenci po vlaňajšom rozpade štruktúr U19 a U17 a následnom vylúčení zo súťaže II. ligy dokázali, že kvalitu majú, futbal hrať vedia a III. ligu/stred vyhrali. Ich návrat do II. ligy však súčasný úzky káder /nízky počet hráčov/ neumožňuje. Angažovať cudzích futbalistov do dorasteneckých mužstiev, prípadne spojenie s iným klubom, vedenie klubu už v januári odmietlo. Chceme klub budovať od základov s postupnými krokmi a spoliehať sa v prvom rade na vlastných odchovancov. Starší dorastenci U19 MŠK v novom súťažnom ročníku budú znovu účastníkmi III. ligy.

Najdôležitejšou prioritou klubu v prvom polroku 2017 bolo udržať žiakov v 1. lige. Podarilo sa a účasť žiakov v I. lige aj v nasledujúcich rokoch považujú všetci /vedenie klubu, tréneri, futbalisti, rodičia, občania/ za jeho najväčší úspech. Rozhodujúci ročník futbalistov  2002 starší žiaci U15 bol doplnený o hráčov z blízkeho okolia. Po jesennej časti súťaže, keď získali len 5 bodov, ostala len minimálna šanca na udržanie. Napriek tomu sa to podarilo. Napomohli tomu výmena trénera, dobrý koučing i výborný prístup hráčov /až na niektoré negatívne výnimky/. Futbalisti, ktorí nastúpili do posledných zápasov si zaslúžia obrovskú pochvalu. Zachránili prvú ligu nie pre seba, ale pre nasledujúce generácie futbalistov Rimavskej Soboty. Poznajúc zloženie, silu a kvalitu kádrov v nižších vekových kategóriách MŠK RS dáva reálny predpoklad na to, aby sa mestský športový klub natrvalo udomácnil v l. žiackej lige..

Dokazujú to aj výsledky mladších žiakov U14, U13 a U12 v 1. lige, ako aj účinkovanie prípraviek U11, U10 MŠK v Lige prípraviek a na futbalových turnajoch. Pravdepodobne najväčší ohlas mal úspech futbalistov ročník 2006, ktorí  zvíťazili na medzinárodnom futbalovom turnaji o Pohár mesta Banská Bystrica, kde odovzdával ocenenia Marek Hamšík, najlepší futbalista SR v posledných rokoch.

ÚSPECHY ZAVÄZUJÚ!

Úspechy v I. polroku prinášali radosť, ale zároveň prinášajú aj zvýšené požiadavky na nasledujúce obdobie v živote futbalového klubu. Slovenský futbalový zväz v záujme zvyšovania úrovne futbalu postupne sprísňuje podmienky a zvyšuje nároky na získanie licencie pre mládež, čo vyžaduje od funkcionárov MŠK rozvíjať ďalšie aktivity a vytvárať aj zvýšené finančné krytie nákladov spojené s novými úlohami.

Hlavnými úlohami pre MŠK na druhý polrok 2017 budú:

– vytvárať podmienky na založenie dievčenských kategórií U15  /staršie žiačky/ a U11    /dievčenské prípravky/,

– rozšíriť a skvalitniť káder dorastencov, vytvoriť kategóriu U17 /mladší dorastenci/ s cieľom, aby dorastenci mohli postúpiť do II. ligy.

– doplnenie kádra futbalistov kategórie U9, ročník 2008

– uzatvoriť spoluprácu s vybranými materskými škôlkami na krúžkovú činnosť v MŠ

– uzatvoriť spoluprácu s okolitými futbalovými klubmi v záujme rozvoja futbalu v regióne

– neustále skvalitňovať tréningový proces

– zvyšovať počet a kvalifikáciu trénerov podľa predpisov SFZ

– získať licenciu pre mládež na zabezpečenie účasti žiakov v najvyššej súťaži SFZ

Dlhodobým cieľom Mestského športového klubu je vytvárať dobré podmienky na výchovu a športovú prípravu mladých talentovaných športovcov a dosahovať stabilne dobré športové výsledky v jednotlivých kategóriách.

Na úrovni žiakov máme najvyššie ambície: dlhodobo účinkovať v 1. lige, na úrovni dorastencov v roku 2018, prípadne 2019 vyhrať III. ligu a od r. 2019 účinkovať dlhodobo v II. lige v dorasteneckých kategóriách U17 a U19.

Na účinkovanie A-mužstva dospelých zatiaľ v klube nie je ucelený názor. Niektorí športoví činitelia preferujú rýchly návrat do II. ligy, niektorí by skôr privítali postupné kroky cez stabilizovanie hráčskeho kádra a pomerov okolo A mužstva dospelých. Zdá sa, že  futbalová verejnosť ja naklonená skôr k druhej variante: pokračovať v činnosti klubu s postupnými krokmi,  dávať príležitosť hrať v A-mužstve v prvom rade  vlastným odchovancom, prípadne talentovaným futbalistom z blízkeho okolia, stabilizovať káder a výkonnosť  A-mužstva, dosahovať stabilne dobré výsledky v III. lige, prilákať späť divákov do hľadísk a až potom návrat  natrvalo do II. ligy so širokou základňou vlastných odchovancov.  Dlhodobé udržanie kvalitného hráča v klube vyžaduje individuálny prístup k jednotlivým futbalistom. Mládežnícky hráč potrebuje vhodnú školu na vzdelávanie, dospelý hráč okrem futbalu aj vhodné podmienky na život v meste, zamestnanie, životnú istotu  pre seba i svoju rodinu.

Okrem toho, že klub má eminentný záujem  účinkovať vo vyšších súťažiach a zabezpečiť vhodné predpoklady na športový rast jednotlivcov, nesmieme zabudnúť na to, že prvoradým cieľom každého futbalového klubu na Slovensku má byť výchova špičkových futbalistov pre reprezentáciu Slovenska. 

mskrs.jpg

 

 

 

 

 

 

MŠK RS


 
 

FALCON CAMP v BULHARSKUVytlačiť
 

FALCON TKD klub zorganizoval 26. júna až 3. júla už druhý ročník FALCON CAMPU. Podobne ako vlani, aj tento rok sa kemp konal  v zahraničí a to v Bulharsku / Zlaté piesky / Kranevo. Už prvý ročník zaznamenal úspech, čo druhý ročník  len potvrdil. Do Bulharska vycestovalo vyše 70 ľudí. FALCON CAMP sa tak zaradil medzi najúspešnejší projekt tohto druhu organizovaný Slovenským klubom. Spolu s Falconom do Bulharska vycestovali podobne ako vlani aj členovia klubov KORYO PANTHERS TAEKWONDO  ROŽŇAVA a TAEKWONDO klub Hnúšťa – Tisovec.  Hlavný tréner KORYO PANTHERS TAEKWONDO  Rožňava Gabriel Hiczér (4.Dan) zabezpečoval aj tréningové jednotky v spolupráci s trénermi Falconu Petrom Lanckom (2. Dan) a Jaroslavom Dóbim (2. Dan).  Počas dňa prebiehali 3 tréningové jednotky ( ranný beh - rozcvička, dopoludňajší tréning a večerný tréning ). K dispozícii sme mali menší betónový priestor pri hoteli i telocvičňu so žinenkami.  Poskytol nám ju  ruský  klub SAMBO, ktorý tam bol tiež na sústredení. Tréningy prebiehali aj pri pláži, alebo  na schodoch okolo hotela. Všetko bolo na kreativite trénerov. Ich zámerom bolo spraviť takú tréningovú jednotku, akú bežne cvičenec nezažije v domácich podmienkach. Cvičenci na úvod dostali tréningové kartičky, na ktoré zbierali za každú  odtrénovanú tréningovú jednotku nálepky. Ten, kto zaplnil celú kartičku, dostal na záverečnom tréningu certifikát a medailu. Do tréningov sa mali možnosť zapojiť aj rodičia a deti, ktoré v klube netrénujú aktívne. Najlepším rodičom sa stal Erik Roško, ktorý si poctivo odtrénoval celý camp.  Najlepšou a najmladšou bojovníčkou sa stala Kristína Iždinská, ktorá preukázala neskutočnú bojovnosť a veríme, že čo najskôr rozšíri rady Falkoňákov.

Trening_pri_hoteli.jpg

FALCON si pre účastníkov pripravil aj bohatý program. Jeden deň sme absolvovali výlet na Slnečné pobrežie ( SUNNY BEACH ), kde sme navštívili polostrov NESSEBAR, ktorý dýcha históriou. Následne sme sa presunuli do najväčšieho AQUAPARKU na pobreží Bulharska, kde sa deti, ale aj rodičia  vybláznili na toboganoch. Večer sme ešte absolvovali promenádu na hlavnej ulici „ SUNNY BEACH“.

V jedno ráno sme sa vybrali pozrieť na  východ slnka. To na pobreží vychádza o 5:31 hod., takže sa bolo treba premôcť a vstať aj napriek skorej únave. Na pozorovaní východu slnka sa napokon stretla celkom početná partia.

Vychod_slnka.jpg

Počas pobytu sme zistili, že oblasť KRANEVO je mimoriadne obľúbená hlavne medzi klubmi z Ruskej federácie. Na pláži sme totiž stretávali z tejto krajiny veľké množstvo rôznych klubov, ktoré zastupovali rôzne športy. Trénerom sa podarilo na pláži dokonca objaviť aj dva kluby TAEKWONDO WTF, ktoré samozrejme aj oslovili. Jeden klub bol z Ruska  a druhý z Moldavy. O spoločný tréning prejavil záujem len klub z Moldavy. Ich hlavný tréner následne večer odtrénoval spoločný tréning, kde cvičenci získali nový obzor.  

Veríme, že FALCON CAMP, ktorý sa cenovo pohybuje hlboko pod  200 eur na osobu,  bude lákadlom aj do budúcna. Hlavným motorom Falcon campu je Tomáš Mravec, ktorý prišiel s myšlienkou organizácie campu v zahraničí pred dvoma rokmi a okolo campu zabezpečuje gro vecí . Falcon klub a rodičia sú mu samozrejme nápomocní a spoločnými silami dokážeme vytvoriť zážitok, na ktorý deti a rodičia len tak ľahko nezabudnú. V mene klubu ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k organizácii druhého ročníka  FALCON CAMPU a tešíme sa na jeho pokračovanie.....

19665425_10209060396176322_6190168367309990074_n.jpg

Zaverecny_trening.jpg

 Ing. Jaroslav Dóbi


 
 

V Brne zlato pre Alexa Gunára, darilo sa aj ostatným zápasníkomVytlačiť
 

Zápasníci našej Lokomotívy medailovými pozíciami na medzinárodných turnajoch ukončili prvú polovicu veľmi úspešného roku.                                                                                          Pekne si  viedli v Čechách na  Veľkej cene Brna. Zlato získal za 1. miesto Alex Gunár v prípravke vo váhe do 35 kg. Zvíťazil v najpočetnejšie obsadenej váhe, a to spôsobom, že na ňom súperi neurobili ani jeden technický bod. Výborne si viedol aj Pavol Rapčan medzi kadetmi vo váhe do 63 kg, keď podľahol len nemeckému zápasníkovi a obsadil 3. miesto. A to štartoval o jednu hmotnosť vyššie, nakoľko jeho váha 58 kg  nebola vypísaná. Na bodovanom mieste skončili medzi seniormi na 6.mieste vo váhe do 86 kg Marian Radnóti, medzi staršími žiakmi v hmotnosti do 50 kg na 5. mieste Jakub Vydra a vo váhe do 54 kg skončil Michal Babarík rovnako na 5. mieste. V hodnotení družstiev obsadila Lokomotíva solídne 15. miesto z 39 klubov a 7 štátov. Aj na ďalšom medzinárodnom turnaji o Žitnoostrovný pohár v zápasení voľným štýlom v Dunajskej Strede sa našim mladým zápasníkom darilo. Pod vedením trénerov Jozefa a Mariana Radnótiovcov získali 4 medaily. O dve strieborné za 2. miesto sa pričinili medzi juniormi do 60 kg Pavol Rapčan, ktorý prehral len s juniorským reprezentantom v tejto váhe  a medzi kadetmi do 50 kg Viktor Gunár, keď porazil aj aktuálneho majstra Slovenska v tejto hmotnosti. Medzi staršími žiakmi obsadil vo váhe do 53 kg 3. miesto Jakub Vydra a získal bronzovú medailu. Medzi mladšími žiakmi do 35 kg získal Alex Gunár za 3.miesto taktiež bronz.

Aj na turnaji o pohár primátora Starej Ľubovne sa našim pretekárom darilo. Striebornú medailu za 2.miesto medzi kadetmi vo váhe do 63 kg získal Michal Babarík a v prípravke do 36 kg skončil na 3. mieste Alex Gunár.

IMG_20170624_172620.jpg

 

Jozef Radnóti, tréner


 
 

Majstrovstvá Slovenska vo viacboji všestrannostiVytlačiť
 

Základná škola Š.M. Daxnera v Rim. Sobote usporiadala pre tento rok Majstrovstvá Slovenska vo viacboji všestrannosti. Šesťboj pozostával z disciplín šprint, vytrvalostný beh, skok do diaľky, hod, šplh a plávanie. Najlepšie výsledky spomedzi 66 súťažiacich dosiahli pretekári z Topoľčian, ktorí získali šesť zlatých a tri bronzové medaily. Očakávali sme aspoň tri tituly. No tentoraz pretekári z Rim. Soboty sklamali, keď po minuloročných piatich v letnom a siedmich tituloch v zimnom viacboji nezískali tento rok ani jeden titul. Obsadili sme iba jedno druhé a štyri tretie miesta.

Výsledky:

Žiačky: 1.miesto – Gregušová, Topoľčany, 334 b, 2.miesto – Martišová, Urmince, 297 b, 3.miesto – Sofia Nyiforová, ZŠ P. Dobšinského RS, 243 b, 6.miesto – Pivníková, ZŠ Š.M. Daxnera RS,  217b, 11. miesto - Hanzlovičová, ZŠ P. Dobšinského RS, 178 b,  14.miesto – Martincová, ZŠ P. Dobšinského RS.

Staršie žiačky: 1.miesto – Daňková, Topoľčany 413 b, 2.miesto – Miertušová, Liptovský Mikuláš, 410 b, 3.miesto – Michaela Megelová 402 b, 5.miesto – Spodniaková, ZŠ P. Dobšinského RS, 373, b, 7.miesto – Zacharová, Gymnázium I. Kraska RS, 267 b,

Mladšie dorastenky: 1.miesto – Michaleová, Topoľčany, 478 b – najlepší ženský výkon, 2.miesto – Sofia Klementová, ZŠ P. Dobšinského RS, 434b, 3.miesto – Stanislava Sivičeková, OZ VV RS, 431 b, 5.miesto – D. Sárkozyová, RC Čerenčany, 313 b, 8.miesto – Žírošová, ZŠ M. Daxnera, 276 b.

Staršie dorastenky: 1.miesto – Bruňová, Liptovský Mikuláš, 373 b – jediná štartujúca, dve nominované z Gymnázia I. Kraska neprišli.

Mladší žiaci: 1.miesto Marko Tóth, Medzev, 351 b, 5.miesto – Sebastian Jakubec, ZŠ M. Tompu RS, 231 b.

Starší žiaci: 1.miesto – Filip Paluš, Topoľčany, 461 b – najlepší mužský výkon. 2.miesto – Luberec, Kvačany, 423 b. 3. miesto – Adrian Koóš, ZŠ M. Daxnera RS, 392 b, 12. miesto – Koreň, ZŠ P. Dobšinského, 187 b.

Mladší dorastenci: 1. miesto – Michal Kapusta, Topoľčany, 443, 4. miesto - Martin Vydra, ZŠ P. K. Hostinského RS, 387 b - ďalší dvaja nominovaní nedošli.

Starší dorastenci: 1.miesto – Patrik Roháč, Gymnázium Topoľčany, 429 b, 2.miesto – Meuman, 427 b, 3.miesto – Oravec, obaja Gymnázium Topoľčany 424 b – naši nominovaní neprišli.  

Na požiadanie Slovenského zväzu viacboja všestrannosti sa halové majstrovstvá SR v polovici novembra znovu uskutočnia v Rim. Sobote.

 

Igor Antal,

hlavný rozhodca


 
 

Falconisti majstrami PoľskaVytlačiť
 

10. - 11. júna sa uskutočnili vo Varšave otvorené majstrovstvá Poľska v chanbare. Zhostil sa ich domáci klub Warszawskie Centrum Karate, ktorý združuje viaceré bojové umenia. Na tomto otvorenom šampionáte sa zúčastnilo spolu približne 70 chanbaristov, z ktorých bolo 50 detí a 19 dospelých. Prišli športovci z celého Poľska, Nemecka a Slovenska. Otvorené boli rôzne kategórie detí a dospelých. Deti súťažili v dvoch disciplínach (krátky meč a dva meče) a dospelý až v piatich. Za rimavskosobotský klub Falcon TKD RS nastúpilo na tatami v sobotu popoludní päť detí.  Napriek dlhej a náročnej ceste (630 km) sa deťom darilo veľmi dobre. Oliver Roško (11 r.) si vybojoval prvé miesto v disciplíne krátky meč.  V jeho kategórii, kde boli spojení chlapci aj dievčatá, sa predstavilo 7 chanbaristov. Tereza Ďuricová (14r.) si vybojovala jedno prvé (krátky meč) a jedno druhé miesto (dva meče), keď porazila aj nemecké reprezentantky. Laura Dávidová (13 r.) tiež nezaostala. Vo finále krátkeho meča podľahla len svojej klubovej kamarátke Tereze Ďuricovej a v disciplíne dvoch mečov si odniesla krásne tretie miesto, keď aj ona porazila nemeckú reprezentantku. Lucia Laššáková (14r.) aj napriek zraneniu podala bojovný výkon a  s krátkym mečom skončila na 5. mieste. Michal György (9 r.) bojoval tiež príkladne. S krátkym mečom sa prebojoval do 2.kola, kde trošku nešťastne prehral proti poľskému chanbaristovi a obsadil konečné 5. - 8. miesto.

V nedeľu súťažili dospelí (seniori) v otvorenej kategórii bez rozdielu pásov. Na tatami nastúpilo 16 chanbaristov a 3 chanbaristky. Konkurencia bola na vysokej úrovni, keďže tu súťažili aj medailisti z majstrovstiev Európy a sveta z predošlých rokov (najmä Poliaci). Za Falcon nastúpil Tibor Figei (5. kyu, zelený pás), ktorý zápasil v piatich disciplínach (dlhý meč obojruč, dva meče, krátky meč-štít a v tradicionálnych  dlhých zbraniach).  S dlhým mečom obojruč a s krátkym mečom-štítom sa dostal väčšinou do druhého až tretieho kola, kde potom ale natrafil na poľských reprezentantov (väčšinou medailistov z ME a MS) s čiernymi pásmi a prehral. Napriek tomu obsadil v disciplíne dlhý meč obojruč  konečné 4. miesto a s krátkym mečom a štítom 5. - 8. miesto. Potom prišli na rad ale disciplíny s tradicionálnymi zbraňami ako je yari (oštep), alebo bo (niečo ako pádlo, s ktorým môžete udierať aj pichať), kde sa mu nakoniec podarilo prebojovať do semifinále. V obidvoch týchto disciplínach obsadil konečné 3.miesto.Za Slovensko nastúpil na turnaji ešte senior Martin Musl zo Samurai klub Košice, ktorý si v disciplíne nito (dva meče) vybojoval tiež pekné 3.miesto. Slovensko tak získalo na týchto majstrovstvách dokopy 8 medailí - za dve prvé, dve druhé a štyri tretie miesta.

„S výkonom detí som maximálne spokojný, myslím si, že ideme správnou cestou. Z detských kategórií nesieme domov 5 medailí. Dievčatá vybojovali cenné víťazstvá s nemeckými reprezentantkami. Máme prvých majstrov Poľska(Ďuricová, Roško), no hlavne sme získali ďalšie skúsenosti. Ďuricová, Dávidová, Laššáková a Roško sú zaradení do tohtoročnej reprezentácie, s ktorou vycestujú  koncom októbra do Ríma na majstrovstvá Európy.  Čo sa týka môjho výkonu, z jednej strany to mohlo byť aj lepšie, no na druhej strane, proti medailistom z ME a MS v čiernych pásoch, ktorí majú 1. a 2. DAN (majstrovské stupne) sa zápasí ťažko. Väčšinou som prehral v pomere 2:1, no občas som ich aj potrápil.  Bolo tam aj pár kontroverzných rozhodnutí, čo ale v chanbare zvykne byť, keďže  je to subjektívne rozhodovanie. Ako pozitívum beriem dva tretie miesta v disciplínach, v ktorých môžete súťažiť len ak máte čierne pásy. No na rôznych medzinárodných majstrovstvách ako boli aj tieto, to povolia aj nižším stupňom ako som ja. Týmto disciplínam sa venujem už pár mesiacov s mojim trénerom Marianom Kuvikom (5.Dan) - tréner WingTsun a Eskrimy - práve kvôli tomu, aby sme zhruba o dva roky zvládli prechod na  čierne (majstrovské) pásy, kde by som už mal zápasiť práve s týmito tradicionálnymi zbraňami,“ zhrnul na záver Tibor Figei, inštruktor chanbary a rimavskosobotského klubu Falcon TKD RS.

Tibor Figei by sa mal zúčastniť v polovici augusta ďalšej medzinárodnej súťaži BelarusOpen2017 v Bielorusku. Mladých falconistov čaká ešte páskovanie a potom už zaslúžený oddych po prvej časti prebiehajúcej sezóny. Začiatkom októbra usporiada rimavskosobotský klub 2. kolo chanbara ligy na Slovensku práve v Rimavskej Sobote a potom prídu na rad už samotné majstrovstvá Európy v Taliansku.

falcon.jpg

falcon1.jpg

Tibor Figei,

inštruktor chanbary a rimavskosobotského klubu Falcon TKD RS


 
 

Mladí futbalisti víťazmi medzinárodného turnaja v Banskej BystriciVytlačiť
 

Futbalistom MŠK U11- ročník 2006 sa podaril husársky kúsok. Uplynulý víkend vyhrali dvojdňový medzinárodný futbalový turnaj O pohár mesta Banská Bystrica.

V sobotu si preberali víťaznú trofej a zlaté medaily z rúk najlepšieho futbalistu Slovenska Mareka Hamšíka a už v nedeľu sa vybrali na ďalší turnaj U11, tentokrát do Dunajskej Stredy. A futbalistom od Rimavy sa podarilo vyhrať aj tento turnaj.

Táto kategória futbalistov Rim. Soboty dosahuje od jej  vzniku v septembri 2011 výborné výkony. Tri roky ich viedol tréner Štefan Balog, ktorý rozvíjal ich individuálne schopnosti. Súčasný tréner  Marian Kudlík im vštepuje kombinačnú kolektívnu hru. Futbalisti získali mnoho skúsenosti v Lige prípraviek, ale okúsili už aj 1. žiacku ligu, kde v poslednom súťažnom ročníku dopĺňali káder U12 – ročník 2005.

Na medzinárodnom turnaji O pohár mesta Banská Bystrica sa zúčastnilo 12 mužstiev /z toho päť zo zahraničia: z Číny, Bulharska, Poľska,  Ukrajiny a Nemecka/. Účastníkov zaradili do dvoch základných skupín, následne mužstvá, ktoré skončili v skupinách na prvých troch miestach hrali v elitnej skupine o 1-6. miesto. Na konci turnaja si to vo finále opäť rozdali mužstvá, ktoré skončili v elitnej skupine na prvom a druhom mieste.

Vo finále sa stretli mužstvá FŠ M. Hamšíka Banská Bystrica a MŠK Rimavská Sobota. Tento moment si už nenechal ujsť ani Marek Hamšík, po ktorého príchode nasledovala u detí nesmierna eufória a každý chcel od veľkej hviezdy SSC Neapol fotku či autogram. Každému záujemcovi ochotne vyhovej so svojím typickým úsmevom od ucha k uchu a potom si z tribúny a neskôr aj postrannej čiary vychutnal posledné zápasy. Zaujímavosťou je, že v čase, keď Marek rozdával zlaté medaily sobotským futbalistom, jeho synovia Christian /7/a Lukas /5/ naháňali loptu na zelenom trávniku rimavskosobotského štadióna, ktorých tam sprevádzali starí rodičia.

u11 3.jpg

Žiaci z jeho futbalovej školy si vo finále  počínali dobre. V zápase vyhrávali najprv 1:0, neskôr aj 2:1, no ich súper z juhu krajiny bol o niečo futbalovejší a vždy sa mu podarilo vyrovnať. Naši futbalisti mali viackrát smolu, keď až trikrát nastrelil konštrukciu brány. Všetko sa im ale vynahradilo v závere zápasu. Minútu pred jeho koncom sa dostali mladí Rimavskosoboťania k priamemu kopu, z ktorého strelili víťazný gól a radovali sa z turnajového triumfu.

 

Výsledky MŠK v Banskej Bystrici – Kremničke:

Základná skupina:

MŠK RS – Spišská Nová Ves 6:0

MŠK RS – Radom /P/ 3:0

MŠK – Montana /B/ 4:0

MŠK RS – FK Šaľa 2:1

MŠK RS – MFK Zvolen 3:0

Skupina o 1. – 4. miesto:

MŠK RS – SUMY /CH/ 3:2

MŠK RS – Dukla BB 3:1

MŠK RS – FŠ MH  1:3

FINÁLE: FŠ MH Banská Bystrica – MŠK Rimavská Sobota  2:3.

futbalisti u11 2.jpg

msk u11 3.jpg

 

MŠK RS


 
 

Futbalisti U19 MŠK Rimavská Sobota víťazmi III. ligyVytlačiť
 

Po vlaňajšom rozpade dorasteneckého kádra a následnom vylúčení dorastencov MŠK Rim. Sobota zo súťaže II. ligy, angažovalo nové vedenie mládežníckeho úseku do funkcie trénera kategórie U19 na súťažné obdobie 2016/2017 uznávaného staro-nového mládežníckeho kouča Milana Špačka. Ten poskladal z hráčov rozpadnutých kádrov U19 a U17, ktorí boli ochotní svedomite trénovať a hrať aj v nižšej súťaži, nové mužstvo. A výsledok tejto spoločnej snahy trénera i hráčov sa dostavil. Mužstvo sa stalo víťazom III. ligy, a tak sa mu po ročnej pauze otvára možnosť opäť hrať v II. dorasteneckej lige/stred.

Napriek radosti z víťazstva je účasť v II. lige zatiaľ podmienená tým, či dokáže realizačný tím mládeže vytvoriť káder mladších dorastencov U17, keďže v II. dorasteneckej lige je klub povinný postaviť aj mužstvo mladších dorastencov. Okrem športového úspechu je dôležitou podmienkou aj finančné zabezpečenie spojené s vyššími výdavkami celého úseku mládežníckeho futbalu Mestského športového klubu.

foto2.jpg

MŠK


 
 

Sedem medailí pre Lukostrelecký Klub BaštaVytlačiť
 

10. júna  sa osem pretekárov Lukostreleckého Klubu Bašta  zúčastnilo druhého kola stredoslovenského pohára v Dobšinej. Trať bola postavená v malebnom prostredí v priľahlom lese pod priehradou Dobšiná. Keďže les je orientovaný na strmom kopci a organizátor je skúsený staviteľ parkúrov, pod jeho rukami vznikla zaujímavá trať, ktorá preverila schopnosti súťažiacich. Tvorilo ju 20 cieľov, z ktorých bol jeden diaľkový – medveď umiestnený vo vzdialenosti 77 metrov. Súťaže sa zúčastnili kvalitní pretekári, obzvlášť sme sa tešili vysokej účasti mladých pretekárov. Lukostrelecká súťažná sezóna je v tomto čase v plnom prúde, každý sa snaží vylepšovať svoju formu, každý chce podať dobrý výkon a mnohé tituly, o ktoré súťažíme, sú ešte "uhrateľné". Pretekári nášho klubu zažili doslova žatvu medailí, veď sme ich nazbierali celkovo sedem. Tibor Lévay v kategórii HU veterán získal prvé miesto, Daniel Beník v kategória HU tretie miesto, Ladislav Nagyferencz v kategórii HU senior tretie miesto, Viktória Kormošová v kategória HU kadett druhé miesto, Henrietta Nagyferenczová v kategória HU kadett tretie miesto, Stella  Nagyferenczová v kategórii HU deti prvé miesto a Dávid Márti v kategórii PBHB prvé miesto. Jedine Gergelya Dancsa obišla v túto sobotu šťastena, keď sa mu za štvrté miesto ušla zemiaková medaila. Všetkým gratulujeme. Ďalšie preteky nás čakali v obci Leles, kde sa konalo 4. kolo Slovenského pohára. Šikovnejší z nás mali už na tomto podujatí silnú šancu získať titul Majster Slovenska! Držme im teda palce.   

 foto 1.jpgDOBSINA_20170611_144299.jpgDOBSINA_20170611_144302.jpg                                                                                                                          

Tibor Lévay, predseda klubu LK Bašta


 
 

Verejné obstarávanie

Zakazky s nízkymi hodnotamiVytlačiť
 


 
 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správaVytlačiť
 


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSMVytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnostiVytlačiť
 


 
 

Verejné ponuky

VOS - MsBSVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Daxnerova(mapa).pdf Daxnerova(mapa).pdf (57 kB)

 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Cukrovarská 4983
Cukrovarská 4983 (v Tescu),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 321 44 13

dnes je: 20.8.2017

meniny má: Anabela

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka