Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská Sobota

OZNAMY

Oznamy mesta

Matričný úrad Rimavská Sobota - OZNAM

Matričný úrad Rimavská Sobota oznamuje občanom, že dňa

24.  a 25. októbra 2016

 

bude zatvorený z dôvodu účasti na povinnom celoslovenskom školení matrikárok a matrikárov.

 

V prípade úmrtia osoby povolenie na pochovanie dáva lekár súhlasom na "Liste o prehliadke mŕtveho". Na základe listu o prehliadke mŕtveho môžete zosnulého pochovať a všetky potrebné záležitosti spojené s pohrebom si môžete vybaviť. 

 Po pohrebe na matričnom úrade vybavíte úmrtný list ako aj žiadosť o príspevok na pohrebné. K tomu potrebujete  2 ks originál

  „List o prehliadke mŕtveho“ a občiansky preukaz zosnulého.

 

 

Vybavíme Vás v najbližší stránkový deň 26. 10. 2016 od 8.00-17.00 h.

 

 Za pochopenie Vám ďakujeme.


 
 

Zmena úradných hodín Mestského úradu

OZNAM

 

V zmysle zjednotenia stránkových dní územnej samosprávy Mesta Rimavská Sobota so stránkovými dňami štátnych organizácií v meste Rimavská Sobota

od 1.10.2016

 

 sa menia úradné hodiny Mestského úradu v Rimavskej Sobote nasledovne:

 

 

Úradné hodiny mestského úradu :

 

Pondelok                     8:00  -  12:00              12:45  -  16:00           

Utorok                        nestránkový deň

Streda                        8:00  -  12:00              12:45  -  17:00

Štvrtok                        nestránkový deň

Piatok                         8:00  -  12:00

 

Úradné hodiny – mestská pokladňa:

 

Pondelok                    8:00  -  11:30              13:00  -  15:15

Utorok                       8:00  -  11:30              13:00  -  15:15

Streda                       8:00  -  11:30              13:00  –  16:15

Štvrtok                       8:00  -  11:30              13:00  –  15:15

Piatok                        8:00  -  12:00              zatvorené

 

Pracovná doba – mestský úrad:

 

Pondelok                    7:30  -  12:00              12:45  -  16:00

Utorok                       7:30  -  12:00              12:45  -  16:00

Streda                       7:30  -  12:00              12:45  -  17:00

Štvrtok                       7:30  -  12:00              12:45  -  16:00

Piatok                        7:30  -  12:00              12:45  -  13:45

 

 

Obedňajšia prestávka: 12:00  –  12:45

 

 

                                                                                              

                                                                                              


 
 

Jesenné upratovanie

JESENNÉ   UPRATOVANIE  2016

Vážení občania,

tak ako každý rok, aj teraz v termíne od 29.09.2016 do 03.11.2016 sa bude uskutočňovať jesenné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční 15.10.2016 /sobota/. Žiadame občanov, aby túto možnosť maximálne využili.

 

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JESENNÉ UPRATOVANIE: 

 

29.09. – 06.10.2016
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska  oproti obchodu a budovy bývalej materskej školy
Nám. Š.M.Daxnera - parkovisko KD
Tomašová – Ul. Tomašovská  pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu

 

06.10.–13.10.2016
Ul. K.Mikszátha – parkovisko

Ul. A. Markuša
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. Školskej

Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete

 

13.10. – 20.10.2016
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť

Sobôtka – stará časť
Vinica – pri obchode

 

20.10. –27.10.2016
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
Sabová - pri bytovkách

 

27.10. – 03.11.2016

Ul. Dobšinského

 

Veľkoobjemový kontajner   -   VOK je určený na zber  objemového odpadu.

Do tohto VOK v žiadnom prípade nepatrí nasledovný odpad : stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky, výbojky, monočlánky,  akumulátory, obaly z náterových hmôt) a pod. Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka odovzdať zdarma v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa : 15.10.2016

Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a požiadaviek. Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy – č. tel. 5604648 a vo fi. DETOX – č.tel. 5604153.


 
 

REALIZÁCIA PROJEKTU „IHRISKO PRE CHRENOVISKO“

Finančný príspevok vo výške 10 000 €  bol použitý  na vybudovanie detského ihriska            pre obyvateľov IBV Chrenovisko s cieľom účelne využívať voľný čas detí, skvalitniť lokálnu infraštruktúru a vytvoriť relaxačno-oddychovú zónu v lokalite. Mesto Rimavská Sobota kofinancovalo projekt vo výške 4 400,60 €.

Ihrisko pozostáva z dvojsedadlovej hojdačky vrátane dopadového povrchu, pružinovej zinkovanej hojdačky CITY, pohyblivých schodov, malého kolotoča, kombinovanej zostavy MIDI a prevažovacej hojdačky. K výbave ihriska patria dve lavičky a dva odpadkové koše. Súčasťou aktivít boli aj terénne úpravy, montážne práce a doprava všetkých zariadení.

Dodávateľom hracích prvkov bola spoločnosť KUPAS, s.r.o., Svinná a mobiliáru a celkových úprav Technické služby mesta Rimavská Sobota.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí projekt pripravili, podporili a zrealizovali.

Po jeho úspešnej realizácii časť mesta Chrenovisko disponuje priestorom, ktorý môžu využívať

obyvatelia pre oddych, relax a voľnočasové aktivity a ciele projektu boli naplnené.

                                                                            

                                                                                  Ing. Eva Muráriková


 
 

Erasmus+ a študenti našej školy

Keď SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ vyhlásila súťaž s názvom Erasmus+ vašimi očami, oslovila aj študentov Súkromnej strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote, terajších štvrtákov učebného odboru hotelová akadémia: Mateja Kováča, Rolanda Vajnera, Dianu Kalašovú a Róberta Tózsu. Táto súťaž bola primárne určená pre žiakov a študentov materských, základných, stredných a vysokých škôl. V prípade záujmu sa mohli zapojiť buď jednotlivci, alebo kolektívy a skupiny. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť krátke video (hrané, animované, dokumentárne alebo kombinované) v maximálnej dĺžke 3 minúty, ktoré má pútavo a zároveň výstižne priblížiť program Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V súvislosti s krásnym úspechom som oslovila jedného z účastníkov, Mateja Kováča.

Ako si pri tvorbe krátkeho filmu postupoval?

Podľa zadania nebolo ťažké vymyslieť celý koncept tohto videa. Nakoniec som zvolil taký, ktorý bude jednoduchou formou prezentovať posúvanie myšlienky tohto programu medzi bežných ľudí. Keďže tento program je hlavne o spoznávaní iných kultúr, využili sme fakt, že Rimavská Sobota je mesto s najvyššou nezamestnanosťou, kde občania dostávajú menej možností vycestovať do zahraničia. Chceli sme našu gastronomickú kultúru ukázať verejnosti.

S kým bezprostredne si spolupracoval?

V samotný deň „D“ sa moji spolužiaci Diana, Roland a Róbert postarali o to, aby celá príprava zvolených jedál prebehla podľa technologických postupov. Bolo to príjemné nakrúcanie, postupne sme z priestorov našej odbornej učebne vyšli na ulicu a oslovovali ľudí.

Ako si prežíval vaše ocenenie – 2. miesto v celoštátnej súťaži?

Na oceňovaní mňa a Rolanda Vajnera privítala priamo riaditeľka Národnej agentúry spolu s pracovníčkami, boli k nám veľmi pohostinní a láskaví. Ostatní spolužiaci sa nemohli zúčastniť, čo nás s Rolandom trochu mrzelo.

Posledný rok bol pre teba mimoriadne úspešný.

Mal som šťastie prevziať si ocenenie za 1. miesto na celoštátnej súťaži AMFO za sériu fotografií. Ešte krajší pocit som mal, keď sme si spolu s Geraldom Gorondim, študentom našej školy, prevzali na súťaži Zlatá Klapka za krátky hraný film Cudzinec hneď niekoľko cien, medzi ktorými bolo aj ocenenie najvyššie – cena Ministra školstva, vedy, výskumu a športu. Ocenili ma za réžiu a Geralda za kameru.

Nedávno sme sa dozvedeli, že ste týmto svojím krátkym filmom zabodovali aj v cudzine.

Keď som si už myslel, že nič lepšie nemôže prísť, tak absolútnym prekvapením bolo 3. miesto na celosvetovej súťaži v Rumunskej Suceave. Mám radosť, že sme predbehli dokonca aj niektoré uznávané filmové školy na Slovensku.

A čo plány do budúcnosti?

Uvidíme, čo bude ďalej. V lete sme boli s Geraldom na stáži v TV JOJ, počas roka pracujeme v miestnej televízii TV Rimava. Myslím si, že je pre študenta vynikajúce, keď sa jeho záujmy spoja s jeho prácou a už popri škole môže plne pracovať na svojom profesijnom raste priamo v praxi. Ideálny stav je, ak ho v tom škola podporuje. S tým problém nie je, za čo som vďačný vedeniu Súkromnej strednej odbornej školy. Pred piatimi rokmi som začal chodiť do ZUŠ v Rimavskej Sobote. Keď som prišiel študovať na našu školu, oslovil som aj Geralda. Všimol som si, že sa o kameru zaujíma, dnes ju už nepustí z ruky.

Ďakujem za rozhovor a prajem ešte veľa tvorivých úspechov tebe a tvojim spolužiakom.

 

                                                                                                           Marta Hlušíková


 
 

Oravec majstrom a Koreň vicemajstrom Slovenska

Dvojica našich mladých zápasníkov sa prebojovala do finálových bojov o titul Majstra Slovenska vo svojich hmotnostných kategóriách. Úspešnejší bol vo váhe do 31 kg Tibor Oravec, keď zvíťazil nad svojím súperom z Kolárova a získal zlatú medailu a titul Majstra Slovenska pre tento rok. Napodobniť  svojho oddielového kolegu sa nepodarilo Filipovi Koreňovi vo váhe do 35 kg, keď podľahol svojmu finálovému súperovi z Trenčína a získal striebornú medailu za 2. miesto. V súťaži družstiev obsadila naša Lokomotíva z celého Slovenska pekné 9. miesto. Na šampionáte zastupovala Rimavskú Sobotu štvorica rozhodcov Lokomotívy: Jozef, Marian a Michal Radnótiovci a Richard Totkovič.    

ZO Lokomotíva chce aj touto cestou poďakovať svojim pretekárom za vzornú reprezentáciu oddielu a mesta na tejto súťaži.

                                                                                                  Jozef Radnóti


 
 

Dvojciferná výhra HKM Rimavská Sobota nad KMH Budapešť

My sme do zápasu nastúpili s poriadne nabitou zostavou s dvoma brankármi a sedemnástimi korčuliarmi. Zápas sa začal veľmi z ostra a už po 12 sekundách sa k puku dostal náš legionár Denis Moroz a prekonal súperovho brankára. Po ďalších dvadsiatich sekundách zvýšil naše vedenie na 2:0 ďalší Rus Sergei Skvortsov. Hneď od úvodu sa hral veľmi rýchly hokej s množstvom príležitostí na oboch stranách. V šiestej minúte sa do streleckej listiny zapísal druhýkrát Sergei Skvortsov, keď zvýšil na 3:0. Súper okamžite zareagoval a vymenil brankára, ktorý z troch striel inkasoval tri góly. No ani druhý brankár neostal neprekonaný a už po niekoľkých sekundách ho prekonal Denis Moroz, a tak sme po siedmych minútach vyhrávali už 4:0. Náš piaty gól prišiel v šestnástej minúte, kedy prihrávku od Denisa Moroza z poza brány umiestnil do brány kapitán Soboťanov Ján Slovák. Dve minúty pred koncom prvého dejstva strelila svoj prvý gól aj Budapešť zásluhou Nagya a prvá tretina tak skončila stavom 5:1.

V úvode druhej tretine navýšil skóre domácich náš tretí ruský hráč Kirill Domaev. O niekoľko sekúnd strelil svoj prvý gól v drese Rimavskej Soboty Radoslav Gábor, čím zvýšil už na 7:1. V tridsiatej minúte pridal druhý gól hostí Illés Galló.

Tretiu tretinu sme opäť otvorili gólom Soboťanov, keď zavŕšil svoj hetrik Sergei Skvortsov. O dvadsať sekúnd pridal ďalší gól domácich Marek Heckl. O dve minúty pridal tretí gól Budapešti Dominik Berendi. V 50. minúte strieľa 10 gól domácich Radoslav Gábor a dáva najavo, že tento zápas sa skončí poriadnym debaklom. Následne dochádza k zmene na poste brankára domácich, a tak sa prvýkrát v sezóne predstavil aj záložník Tomáš Sihelský. Tomáš už puk za svoj chrbát nepustil a v bráne predviedol niekoľko úžasných zákrokov, za čo ho diváci aj patrične ocenili potleskom. Tri minúty pred koncom strelil svoj prvý gól v drese mužov Ladislav Nemec, čím stanovil konečné skóre 11:3. Toto víťazstvo nám zabezpečilo druhú priečku v tabuľke za Breznom, ktoré je doposiaľ našim jediným premožiteľom.

Na zápas dorazilo menej divákov, akoby sme v takomto atraktívnom súboji očakávali, no aj tak vytvorili na štadióne výbornú atmosféru, ktorú si mohol vychutnať aj pán primátor Rimavskej Soboty JUDr. Jozef Šimko, ktorému ďakujeme za jeho návštevu. Taktiež ďakujem aj divákom, ktorí aj po minulotýždňovom incidente nám ostali verný. A tí, ktorí neprišli môžu ľutovať, pretože sme videli naozaj pekný rýchly hokej s množstvom gólov. Najbližšie sa muži HKM opäť predstavia na domácom ľade proti HC REBELLION Gelnica v sobotu 22. októbra tradične o 17:00.

HKM RIMAVSKÁ SOBOTA – KMH BUDAPEŠŤ 11:3 (5:1, 2:1, 4:1)

Góly HKM: Denis Moroz (Ján Slovák), Sergei Skvortsov (Kirill Domaev, Simon Iványi), Sergei Skvortsov (Kirill Domaev, Jakub Škantár), Denis Moroz (Michal Šagát, Ján Slovák), Ján Slovák (Denis Moroz, Michal Slovák), Kirill Domaev (Sergei Skvortsov), Radoslav Gábor (Marek Heckl, Adam Baran), Sergei Skvortsov, Marek Heckl (Adam Baran, Jakub Škantár), Radoslav Gábor (Sergei Skvortsov, Denis Moroz), Ladislav Nemec (Filip Stanislav, Marek Heckl)

Strely: 33:22

Trestné minúty: 2:10

Divákov: 268

Rozhodovali: Vladimír Smerek, Marián Žák

Zostava HKM: Michal Marcinek, Tomáš Sihelský – Adam Baran, Kirill Domaev, Radoslav Gábor, Marek Heckl, Simon Iványi, Michal Kulišek, Matej Majerík, Rastislav Matúška, Denis Moroz, Ladislav Nemec, Patrik Pohanka, Michal Šagát, Jakub Škantár, Sergei Skvortsov, Ján Slovák, Michal Slovák, Filip Stanislav

Najbližšie sa muži HKM opäť predstavia na domácom ľade proti HC REBELLION Gelnica v sobotu 22. októbra tradične o 17.00 hod.


 
 

16. október je Svetovým dňom výživy

Zdravá výživa.

     16. október je Svetovým dňom výživy. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje  zdravie každého človeka. Október je mesiac, v ktorom sa asi najviac skloňuje slovné spojenie zdravá výživa, či zdravá strava. Väčšina ľudí zdravú výživu podceňuje, ona však môže rozhodnúť o našom zdraví, či chorobe. Nie každý z nás si pod zdravou výživou predstaví to isté. Niekto si predstaví ovocie a zeleninu, niekto zase mliečne výrobky. Iný zas vidí v tomto slovnom spojení plný tanier chutného, ale nie vždy zdravého jedla. Že správny pitný režim je nevyhnutný pre zdravý život, vie každý žiak našej školy. Dôležité je ale vedieť, čo máme piť. Výhodou školskej stravy je plnohodnotné teplé jedlo.

 

Deti by mali jesť veľa rôznych druhov potravín. Na tanieri by nemalo chýbať chrumkavé ovocie a zelenina, celozrnné potraviny, mliečne pochúťky, ryby a hydina.

 • Stravu by sme mali rozložiť do 3 hlavných a 2 – 3 menších jedál.
 • Súčasťou každého jedla by mal byť kúsok ovocia či zeleniny. Nie je to ťažké, stačí čerstvá paradajka na raňajky, jabĺčko na olovrant, miska šalátu ako príloha k obedu  a na osvieženie pohár dobrej ovocnej šťavy.
 • Vitamíny sú najúčinnejšie vo svojich prirodzených zdrojoch, v ovocí a zelenine. Jeden pomaranč stačí na pokrytie dennej dávky vitamínu C . Vitamínové doplnky sú vhodné, keď je dieťa choré alebo po chorobe.
 • Dôležitou zložkou detskej výživy sú bielkoviny, ich výborným zdrojom sú ryby a hydina.
 • Denne by deti mali jesť mliečne výrobky, najvhodnejšie sú polotučné.
 • Čoraz častejšie sa v detskej strave objavujú jedlá s vysokým obsahom nasýtených tukov a cukrov. Vyvážte ich kvalitnými rastlinnými olejmi a tukmi.
 • Sacharidy by deti mali prijímať hlavne z cereálií, ovocia a zeleniny. Dajte pozor na sladkosti a sladené nápoje.
 • Nedosoľujte hotové jedlá, soľ a solené potraviny by deti mali jesť len výnimočne.
 • Aj pre deti je dôležitý správny pitný režim, mali by vypiť aspoň 1,5 až 2,5 litra tekutín denne, pri intenzívnej športovej aktivite aj viac. Učte deti vlastným príkladom a aktívne sa zaujímajte, čo jedia mimo domu.

  Stará ľudová múdrosť vraví : Raňajky zjedz sám, obed si rozdeľ s priateľom a večeru daj nepriateľovi.

 

Trochová Marta, vedúca školskej jedálne a externá metodička pre školské stravovanie v Rim. Sobote

 

 


 
 

Nevidiacemu nezastavilo 6 áut

Akcia sa uskutočnila v 49 mestách na 57 priechodoch pre chodcov. Z výsledkov celoslovenskej dopravno-osvetovej akcie vyplýva, že v daný deň, v daných mestách, na daných priechodoch pre chodcov a vo vybranom dvojhodinovom intervale nezastavilo nevidiacim chodcom 19,5 % áut.

Najmenej zodpovední vodiči sú podľa výsledkov v Prešovskom kraji (29 %) a najzodpovednejší vodiči sú v Trenčianskom kraji (13 %).

V Rimavskej Sobote nevidiacemu chodcovi s bielou palicou počas vybraného dvojhodinového intervalu z celkového počtu 63 áut nezastavilo 6 áut, zastavilo mu 57 áut.

Porovnanie s rokom 2015

V roku 2015 sa akcia uskutočnila v 46 mestách a na 53 priechodoch pre chodcov. Nevidiacemu chodcovi s bielou palicou vtedy nezastavilo 20,60 % vodičov. Najmenej zodpovední vodiči boli podľa výsledkov v Košickom kraji (43,95 %).

 

                                                                                     Zdroj: Robert Tanko

                                                                                     Foto: Attila Gecse


 
 

Úspech Falconistov na World Hallelujah Cup

Bojovalo sa v disciplínach Kyorugi – zápas a v predvádzaní foriem – Poomsae. V disciplíne Kyorugi – zápas mal Falcon Rimavská Sobota zastúpenie v 5 váhových a vekových kategóriách.

V kategórii detí nastúpil Lukáš Kurek, ktorý získal bronzovú medailu a Damien Pavel Frgolec, ktorý získal striebornú medailu. V kategórii mladších kadetov nastúpil Tomáš Kuvik, ktorý získal striebornú medailu a Anetka Lukáčová, ktorá pre klub získala zlatú medailu. Ďalším zápasníkom, ktorý zabojoval o medailu bol Miroslav Frgolec v kategórii kadetov. Pre Falcon získal bronzovú medailu. V predvádzaní foriem – Poomsae mal Falcon zastúpenie v 2 kategóriách, kde bratia Miroslav a Damien Pavel Frgolovci získali najcennejšie zlaté medaily.

Všetci súťažiaci z Falconu podali dobré výkony, za čo im všetkým gratulujeme a držíme palce aj v ďalších súťažiach. Ďakujeme im za  reprezentáciu Slovenska, ako aj domáceho klubu FALCON a mesta Rimavská Sobota na tejto súťaži.

 

                                                                                                           Ing. Róbert Kuvik


 
 

Študentská kvapka krvi

Heslom tohtoročnej Študentskej kvapky je „Nech si, aký si, potrebujeme aj tvoju krv!“ V poradí už 22. študentská kampaň Slovenského Červeného kríža začína

17. októbra 2016 a potrvá do 18. novembra 2016.

Výsledkom predchádzajúcich 21 ročníkov kampane sú tisícky pravidelných darcov krvi z radov mladších i starších ľudí – nielen študentov, ktorí tým majú možnosť preukázať svoju dospelosť.

Počas kampane sa darcovia krvi môžu zapojiť do súťaže o 10 cien, ktoré venuje spoločnosť Celimed a Slovenský Červený kríž.

V Rimavskej Sobote môžete prísť krv darovať na HTO Nemocnice v Rimavskej Sobote,

každý utorok a piatok od 6,30 hod. do 9,30 hod.

Kampaň zameranú na oslovovanie darcov krvi organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a Hematologicko-transfúznymi oddeleniami (HTO) nemocníc. Kampaň je chránená ochrannou známkou Slovenského Červeného kríža.

Študentská kvapka krvi v číslach:

rok                              počet oslovených darcov krvi                      počet prvodarcov

2008                           15 934                                                5 215

2009                           15 596                                                4 834

2010                           27 109                                                7 441

2011                           25 861                                                6 178

2012                           26 232                                                5 475

2013                           23 097                                                5 801

2014                           24 085                                                5 522

2015                           22 864                                                6 222

  

Študentskú kvapku krvi 2016 podporili: 

Celimed – OMRON, Vodax - pramenitá voda Lucka, 2create a www.mojakrvnaskupina.sk.

 

 


 
 

Detský čin roka 2016

Každý ročník projektu Detský čin roka je niečím výnimočný, lebo výnimočné a jedinečné sú osudy konkrétnych detí. Príbehy detí odrážajú aktuálne dianie okolo nich. Citlivo reagujú na to, čo sa deje v ich bezprostrednej blízkosti i v celej spoločnosti a to zasahuje do ich zdanlivo pokojného sveta hier a zábavy. V každom ročníku sa dozvedáme nielen o drobných detských skutkoch, ktoré sa dejú „bežne“ a každodenne, ale čoraz častejšie i o príbehoch a osudoch detí, ktoré museli obetovať kus svojho detstva a prevziať na seba veľkú váhu povinností a zodpovedností. Nie je to jednoduché ani ľahké. Všetko, to dobré, čo deti vedia dať svojmu okoliu, si zaslúži pozornosť, pochvalu i ocenenie. Reálne pribehy detí sú autentickou pozitívnou motiváciou pre iné deti ako i pre celú spoločnosť, čo je mimoriadne dôležité najmä  dnes, keď žijeme krízu hodnôt.

 

Výber nominovaných príbehov

V roku 2016 sme dostali  veľa listov a spolu je to 5317 detí, ktoré individuálne alebo v kolektíve urobili niečo dobré, pomohli blízkym ľudom či ľuďom úplne neznámym, ochránili zvieratá i prírodu...

 

Výberová komisia a Občianske združenie Detský čin roka vybrali 35 nominácii v týchto kategóriách : Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc iným ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin.

Detská porota

V týchto dňoch je brožúra s nominovanými skutkami odoslaná do približne 2200 základných škôl a školských úradov.

 

Detská Porota

Deti a pedagógovia pracujú s brožúrou na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube, čítajú príbehy a rozprávajú sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú. Deti sú tak skutočnými pozitívnymi vzormi pre iné deti ale i dospelých.

 

Deti dávajú hlasy skutkom, ktoré považujú za najcennejšie a rozhodnú o tom, ktoré skutky budú v decembri vyhlásené za Detské činy roka 2016.

 

Školy môžu zasielať svoje hlasy poštou alebo elektronicky na www.detskycin.sk

do 25. novembra 2016.

 

Online Anketa pre verejnosť v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk

Anketa pre verejnosť je pripravená predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou môžu prispieť na projekt, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí. Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk.

S pravidlami ankety hlasovania sa môžete oboznámiť prostredníctvom webstránky detskycin.ludialudom.sk

 

Projekt Detský čin roka prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Výberová komisia

•     PaedDr. Mária Tekelová, zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

•     Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Ústav humanitných štúdií

•     Mgr. Halka Marčeková, scenáristka programov pre deti

•     Patrícia Jariabková, moderátorka

•     Ľubica Zelizňáková, psychológ - LVS Bratislava

•     Saša Broadhurst-Petrovická, koordinátorka projektu

 

Partnermi projektu Detský čin roka 2016 sú:

Generálny partner: Nadácia ORANGE

Hlavný partner: Generali Poisťovňa, a. s.

Mediálny partner: Rádio Expres

 

Partneri:

Alejtech

Dixit

Liga za duševné zdravie

ĽudiaĽuďom.sk

Národné osvetové centrum

NAY Elektrodom

Slovenská pošta

Slovenské elektrárne

 

Viac informácií o projekte nájdete na našej stránke www.detskycin.sk

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, kontaktujte, prosím:

Magdaléna Fábryová, tel: 0907 797 236
magda.fabryova@detskycin.sk

Saša Broadhurst-Petrovická, tel: 0033 671704580
sasa.petrovicka@detskycin.sk


 
 

15. október- Svetový deň bielej palice

Symbolom nevidiacich a slabozrakých ľudí je BIELA PALICA. Je predĺženou rukou nevidiacich na zisťovanie prekážok, štruktúry, kvality povrchu, po ktorom jej používateľ kráča. Umožňuje im samostatne sa pohybovať na verejnom priestranstve. Zároveň upozorňuje vodičov a vidiacich chodcov na prítomnosť nevidiacej osoby.

Dňa 14. októbra sa v Rimavskej Sobote, podobne ako aj v iných mestách, konala dopravno- preventívna akcia. Zameraná bola na výchovu vodičov k ohľaduplnosti voči nevidiacim chodcom, používajúcim bielu palicu.

Akcia sa uskutočnila v 49 mestách na 57 priechodoch pre chodcov. Z výsledkov celoslovenskej dopravno-osvetovej akcie vyplýva, že v daný deň, v daných mestách, na daných priechodoch pre chodcov a vo vybranom dvojhodinovom intervale nezastavilo nevidiacim chodcom 19,5 % áut.

Najmenej zodpovední vodiči sú podľa výsledkov v Prešovskom kraji (29 %) a najzodpovednejší vodiči sú v Trenčianskom kraji (13 %).

V Rimavskej Sobote nevidiacemu chodcovi s bielou palicou počas vybraného dvojhodinového intervalu z celkového počtu 63 áut nezastavilo 6 áut, zastavilo mu 57 áut.

Porovnanie s rokom 2015

V roku 2015 sa akcia uskutočnila v 46 mestách a na 53 priechodoch pre chodcov. Nevidiacemu chodcovi s bielou palicou vtedy nezastavilo 20,60 % vodičov. Najmenej zodpovední vodiči boli podľa výsledkov v Košickom kraji (43,95 %).

 

                                                                                              Foto: Attila Gecse


 
 

Začala sa vykurovacia sezóna

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.

 

V roku 2015 a za prvých 6 mesiacov v roku 2016 po zahájení vykurovacej sezóny na základe vyššie spomínaných faktorov vzniklo celkovo z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov 207 požiarov, pri ktorých bola vyčíslená priama škoda 377 820 € kde boli zranené 4 osoby a 1 osoba usmrtená.

 

Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

 1. raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
 2. raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
 3. raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

 

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

 

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.

 

 

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to

nezvládnete   sami nechajte  to na odborníka - kominára


 
 

Odstraňovanie bariér a systém Eurokľúč

Jedným z malých nástrojov na ich odstránenie je systém Eurokľúč, patentovaný v Nemecku v roku 1986. Tento univerzálny prístupový systém umožňuje prístup pacientom s telesným alebo chronickým postihnutím nielen v mieste, kde je inštalovaný, ale vďaka univerzálnemu kľúču v celej Európe.

Tento systém sa postupne rozširuje aj na Slovensku a v súčasnosti sa pripravujú niektoré činnosti a aktivity, spojené s rozšírením tohto systému Eurokľúčov aj v okrese Rimavská Sobota. Vďaka sponzorskému daru VšZP, ktorý je v podobe 76 Eurokľúčov, tak môžu aj pacienti z tohto regiónu vlastniť túto malú pomôcku pri svojich cestách. Ale to nie je všetko. OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram pripravuje smerované aktivity práve do tohto regiónu, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté v rámci národného priemeru. Pacient aj občan tak môže prispieť napríklad tým, že prostredníctvom webových stránok združenia www.bezbariery.webnode.sk na úvodnej stránke uvedie miesto, ktoré by bolo vhodné upraviť tak, aby malo bezbariérový prístup. Samozrejme, že na webových stránkach združenia nájde informácie, kde, ako a za akých podmienok je možné získať svoj Eurokľúč. Vytipovanie miest v tomto regióne a spolupráca s ďalšími organizáciami, pacientmi a verejnými samosprávami je úvodnou aktivitou, smerovanou k zlepšeniu prostredia tých, ktorí sa pohybujú na invalidnom vozíčku, prípadne s inými pomôckami, ktoré vyžadujú bezbariérový prístup, alebo tých, ktorí ich sprevádzajú a vozia.

Aj región Gemera patrí medzi tie, kde žijú občania s rôznymi zdravotnými handikapmi, a preto je potrebné venovať im pozornosť a ústretovosť v ich ťažkom životnom osude.

Projekt Eurokľúč bol podporený v tomto roku aj Záštitou Predsedníctva SR v Rade EÚ a stal sa aj základom pre niektoré pripravované projekty. Z nich môžeme uviesť napríklad medzinárodný projekt Európa pre Solidaritu, do ktorého sa zapojili inštitúcie a organizácie z Talianska, Grécka, Rumunska, Bulharska, Českej republiky, Írska a ďalších krajín. Jeho základné oblasti sú cezhraničná zdravotná starostlivosť, odstraňovanie bariér a systémové nástroje, smerované k ich odstraňovaniu v krajinách Európskej únie.

Ak máte pocit, že aj vo vašom okolí sa nachádzajú bariéry, ak cítite, že Eurokľúč Vám môže zlepšiť prístup, zatiaľ hlavne na Vašich cestách, kontaktujte OZ Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram. Každý podnet je dôležitý, rovnako ako každý názor pacienta či občana.

Bližšie informácie nájdete na www.bezbariery.webnode.sk, kde sú aj kontaktné údaje.


 
 

Odhalili busty ďalších dejateľov

Pavol Jozefi, August Horislav Škultéty a Jonatán Dobroslav Čipka patria medzi národných dejateľov, ktorých životy a dielo sú späté s regiónom Gemera a Malohontu. Boli evanjelickými kňazmi, patriacimi do generácie štúrovcov. Známi boli ako obrancovia práv Slovákov, zanietení podporovatelia kultúry a zberatelia ľudovej slovesnosti. P. Jozefi bol duchovným otcom a vodcom J. D. Čipku a A. H. Škultétyho, ktorí uňho pôsobili ako kapláni.

Slávnosti sa zúčastnili predstavitelia vedenia nášho mesta J. Šimko, L. Rigó, Š. Szántó, predseda Matice slovenskej Ing. Marian Tkáč, poslanec Národnej rady SR a zástupca riaditeľa úradu BBSK Mgr. Rastislav Schlosár, členovia Miestneho odboru Matice slovenskej a ďalší.

„Všetci traja patrili medzi popredných národovcov a obrancov práv Slovákov. Rozvíjali ľudovýchovnú činnosť, podporovali vydávanie slovenských kníh, patrili k významným zberateľom slovenských povestí a rozprávok, podporovali  zakladanie hospodárskych spolkov a  cirkevných knižníc. Obohatili aj celé slovenské študentské hnutie,“ pripomenul zásluhy národovcov primátor mesta J. Šimko.

Autorom projektu Historické osobnosti Gemera a Malohontu je MUDr. Peter Dragijský. „Cieľom projektu je propagácia osobností, ktoré sa tu narodili alebo pôsobili a na ktoré je náš región bohatý. Svojím životom a dielom pozdvihli Slovensko. My by sme chceli pozdvihnúť aspoň náš región a jeho okresné mesto zvýšením príťažlivosti pre turistov. Galéria našich dejateľov môže pomáhať pedagógom ako  doplnok regionálnej výchovy,“ vyjadril sa MUDr. P. Dragijský.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Matice slovenskej, Mesta Rimavská Sobota,   Generálneho biskupského úradu ECAV a Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. B.B. a mnohých priaznivcov, ktorým mená sú na pamätnej tabuli. Prvý pamätník projektu bol v Aleji dejateľov odhalený pred 10 rokmi 20. októbra. Bol to spoločný pamätník Michala Miloslava Bakulínyho a Jána Francisciho- Rimavského. V r. 2015 odhalili busty štúrovcov D. G. Licharda a B. Nosáka- Nezabudova. V súčasnej dobe sa v Aleji nachádza 16 pamätníkov národovcov a umelcov, z nich 15 bolo osadených v rámci uvedeného projektu. Potrebné je ešte pripočítať sochu Janka Jesenského, ktorá je žiaľ skrytá vo vestibule Okresného úradu.

Viac informácií o projekte Historické osobnosti Gemera a Malohontu je možné nájsť aj v publikácii P. Dragijského: Slováci tohto kraja.

 


 
 

Plán zberu separovaného odpadu v meste Rimavská Sobota

Plán zberu separovaného odpadu v meste Rimavská Sobota na rok 2016.


 
 

Judisti TJ Mladosť Relax na GRAND PRIX v Považskej Bystrici

Turnaja sa zúčastnilo 496 pretekárov, 47 klubov, 7 štátov (Poľsko, Česko, Nemecko, Rakúsko, Ukrajina, Estónsko, Slovensko).

 

Umiestnenie pretekárov TJ Mladosť Relax CVČ Rimavská Sobota :

 

Supermini :

Zvara Martin                                               1. miesto     31 kg          U09

 

Mini :

Fedor Miki                                                 5. miesto     30 kg          U11

Zvara Lukáš                                               3. miesto     46 kg          U11

Bernáth Lukas                                            5. miesto     46 kg          U11

 

 

Mladší žiaci a žiačky :

Bodor Kornel                                             2. miesto     30 kg          U13

Kóšik Bruno                                               2. miesto     42 kg          U13

Škorňová Bronislava                                   3. miesto     40 kg          U13

 

Starší žiaci a žiačky :

Útisová Veronika                                        2. miesto     48 kg          U15

Sztankovics Bolda Zonga                            1. miesto     57 kg          U15

Pilz Lukáš                                                   2. miesto  +73 kg           U15

Ádam Viktor                                              3. miesto  +73 kg           U15

Po skončení zápasov vo svojich kategóriách bojovali pretekári Zvara Martin, Útisová Veronika, Ádam Viktor, Pilz Lukáš aj vo vyšších vekových kategóriách. Tam však boli súperi zatiaľ nad ich sily a medaily nedosiahli.

Ďalší naši pretekári: Medveď Adrián a Medveď Jozef sa neumiestnili.

 

Výpravu sprevádzali tréneri Svoreň, Laczko a Kóšik.

                                                                                         Jozef Nociar


 
 

Zamestnávatelia a školy na burze

Žiaci SOŠTAP v Rimavskej Sobote v učebnom odbore mäsiar – lahôdkar vykonávajú počas celého štúdia odborný výcvik priamo vo výrobnom závode spoločnosti TAURIS, za čo sú spoločnosťou aj pravidelne finančne ohodnocovaní.

So spoločnosťou AGRION spolupracuje SOŠ technická a agropotravinárska pri zavádzaní nového experimentálneho štvorročného študijného odboru AGROMECHATRONIK. Študijný odbor AGROMECHATRONIK sa bude od školského roku 2017/2018 vyučovať len na troch stredných školách na celom Slovensku. Jednou z nich je aj SOŠTAP v Rimavskej Sobote. Študijný odbor AGROMECHATRONIK by mal do praxe pripraviť chýbajúcich odborníkov pre oblasť obsluhy a servisu modernej sofistikovanej poľnohospodárskej techniky. Odborný výcvik žiakov bude organizovaný v spolupráci s firmami združenými v AGRION-e. Na Burzu práce a informácií poskytla firma Hriadeľ s.r.o.  moderný počítačom riadený traktor, aby si žiaci základných škôl mohli pozrieť modernú techniku, používanú v praxi.

SOŠ technická a agropotravinárska v R. Sobote pútavou formou prezentovala informácie o možnostiach štúdia a uplatniteľnosti absolventov v praxi vo svojich technických, poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch, dnes tak žiadaných na trhu práce.

Ing. Dagmar Vašová   


 
 

13. ročník Grand Prix v jude žiakov a žiačok

Náš oddiel reprezentovali štyria judisti z celkového počtu všetkých zúčastnených 495 zo 47 oddielov Slovenska, Čiech, Poľska, Ukrajiny, Estónska a Maďarska. Dosiahli pódiové umiestnenia.

Natália Gažiová vo váhe do 32 kg si vybojovala zlatú medailu v kategórii mladších žiačok. Natália si aj napriek silnému obsadeniu váhy udržala svoju neporaziteľnosť.

Lukáš Kóoš vo váhe do 50 kg dosiahol strieborné miesto v kategórii mladších žiakov. Lukáš až do finálového boja vo všetkých zápasoch zvíťazil.

Nina Tonhajzerová vo váhe do 57 kg mladšie žiačky a Dávid Gonda vo váhe nad 50 kg mini žiakov si tiež ako Lukáš vybojovali strieborné umiestnenia.

Výbor Lokomotívy Judo RS ďakuje všetkým štyrom judistom za vzorné reprezentovanie nielen oddielu, ale aj mesta Rimavská Sobota a  základných škôl, ktoré navštevujú.

Do Považskej Bystrice sprevádzal judistov tréner Antal, Gaži, Babicová a Zemančík.

Za podporu oddielu Lokomotíva Judo RS ďakujeme Mestu Rimavská Sobota, firme TONI s.r.o. (požiarna ochrana) - p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig a ZŠ Š. M. Daxnera - Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

 

                                                                                                           Ľubomír Antal

                                                                                                   Predseda  Lok. judo RS


 
 

Knižnica bez múrov a prekážok

Návštevníci sa mohli oboznámiť napríklad s Tajomnými záhadami Zeme a vesmíru, s tajomstvami Japonska či dozvedieť sa, ako prežiť extrémne preteky. V rámci tvorivých dielní sa ocitli v čarovnom svete papiera a bylinkových čajov, vyskúšali si trblietavé tetovanie a maľbu na textil, vyrobili sviečky z včelieho vosku, uplietli košík z prútia či vyčarili bábiky zo šúpolia. Súčasťou podujatia bolo aj divadelné predstavenie Matka od Júliusa Barča Ivana v podaní bábkarskeho súboru dospelých BADIDO a pôsobivý harfový koncert Jakuba Rizmana. Knižnicu v tento deň navštívilo približne 420 návštevníkov.

Všetky podujatia boli pripravované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.


 
 

10. október - Svetový deň duševného zdravia

Podľa  svetových štatistík trpí duševnými poruchami asi 450 miliónov ľudí. WHO predpokladá, že mentálne alebo neurologické ochorenie sa počas života vyskytne u  každého štvrtého človeka. Táto skutočnosť celosvetovo umiestňuje duševné poruchy na štvrté miesto chorobnosti a invalidity.


 
 

Ďalší hokejový úspech HKM Rimavská Sobota

Na zápas sme nastúpili v mierne oklieštenej zostave, keď chýbali pre zdravotné problémy Michal Slovák, Marek Heckl a ďalší. Úvod stretnutia sa niesol vo vyrovnanom tempe, no už v siedmej minúte súper otvoril skóre zásluhou Stríža. O minútu neskôr sa vo veľkej šanci ocitol ruský hráč domácich Denis Moroz, no súperov brankár nepustil puk za svoj chrbát. V prvej tretine ešte mali obe mužstvá niekoľko príležitostí, no nikto už neskóroval, a tak sa prvá tretina skončila za stavu 0:1.

Do druhej tretiny sme lepšie vstúpili my a už po troch minútach vyrovnal Filip Stanislav. O štyri minúty súper opäť skóroval zásluhou Pástora v presilovke. V 31. minúte sa nám naskytla obrovská príležitosť na vyrovnanie, keď rozhodca vylúčil naraz dvoch hráčov Trebišova. Početnú výhodu sme využili už po jednej minúte gólom Kirilla Domaeva. V predposlednej minúte druhej tretiny opäť navýšil skóre na 2:3 gólom Czuľbu v presilovke.

Po druhej tretine sa na ľadovej ploche konala už tradičná súťaž v streľbe na bránu, ktorá bola úspešná, keďže až dvaja súťažiaci trafili otvory v bráne a odniesli si domov hlavnú cenu autokameru od firmy Dualex.

Do tretej tretiny sme vstupovali s prehrou, no už po dvoch minútach sme vyrovnali druhým gólom Kirilla Domaeva, ktorý o ďalšie tri minúty zavŕšil svoj hetrik a poslal Soboťanov prvý krát do vedenia. V tomto čase musela časť divákov štadión opustiť, pretože aj po upozornení rozhodcom naďalej používali zábavnú pyrotechniku. Zápas tak pokračoval bez fanklubu domácich. Následne sa obe mužstvá snažili, no ďalší gól sme videli až tri minúty pred koncom, kedy prekonal súperovho brankára Jakub Škantár, čím zvýšil na 5:3. Po góle sa okamžite pustili do tvrdej šarvátky domáci Denis Moroz a s kapitánom hostí Dušanom Kobeľom. Obaja dostali osobný trest do konca stretnutia. Toto ešte viac vyburcovalo divákov na štadióne, čoho následkom bola ďalšia petarda a hlavný rozhodca sa rozhodol o úplné vyprázdnenie zimného štadióna, a tak sa posledná minúta a pol musela dohrávať pred úplne prázdnymi tribúnami. Diváci tak nevideli ešte dva góly, ktoré v tom čase padli. Najskôr skórovali hostia v presilovke a hre bez brankára zásluhou Mojdisa. Šesť sekúnd pred koncom stanovil konečné skóre náš tretí ruský legionár Sergei Skvortsov gólom do prázdnej brány.

Rimavská Sobota sa týmto víťazstvom posunula o priečku vyššie a momentálne figuruje na tretej priečke za Breznom a Humenným. Sme radi, že na zápas si opäť našlo cestu množstvo divákov, a preto by sme sa chceli ospravedlniť tým divákom, ktorí aj napriek svojmu slušnému správaniu museli opustiť predčasne zimný štadión. O týždeň 15. októbra by si mali muži HKM Rimavská Sobota zmerať sily so zahraničným účastníkom súťaže KMH Budapešť. Zápas bude na Zimnom štadióne v Rimavskej Sobote 15.10. 2016 o 17:00 hod.

 

HKM RIMAVSKÁ SOBOTA – HK 2016 TREBIŠOV 6:4 (0:1, 2:2, 4:1)

Góly HKM: Filip Stanislav (Andrej Paška, Marek Fiľo), Kirill Domaev (Sergei Skvortsov, Simon Iványi), Kirill Domaev (Simon Iványi, Sergei Skvortsov), Kirill Domaev (Sergei Skvortsov), Jakub Škantár (Radoslav Gábor, Ján Slovák), Sergei Skvortsov

Strely: 33:30

Trestné minúty: 33:37

Rozhodovali: Marián Žák – Martin Kurčík, Ing. Martin Korba

Zostava HKM: Michal Marcinek, Tomáš Sihelský – Kirill Domaev, Marek Fiľo, Radoslav Gábor, Simon Iványi, Michal Kulíšek, Rastislav Matúška, Denis Moroz, Andrej Paška, Patrik Pohanka, Michal Šagát, Jakub Škantár, Sergei Skvortsov, Ján Slovák, Filip Stanislav   

 

Hokejový klub HKM Rimavská Sobota sa hlboko ospravedlňuje divákom a fanúšikom, ktorí počas zápasu konaného dňa 8.10. 2016 medzi HKM Rimavská Sobota a HK 2016 Trebišov museli opustiť priestory zimného štadióna kvôli nevhodnému správaniu sa jedného z fanúšikov. Vedenie klubu ubezpečuje divákov, že urobí všetko preto, aby sa situácia viac neopakovala a zamedzí fanúšikom vstup so zábavnou pyrotechnikou. Taktiež sa chceme poďakovať všetkým verným divákom, ktorí navštevujú naše zápasy a vytvárajú perfektnú atmosféru. Dúfame, že tento incident nič nenaruší a pri najbližšom domácom zápase, ktorý sa bude konať 15.10. 2016 o 17:00 hod. s KMH Budapešť bude opäť hojná návštevnosť.

 

Marek Hanzel, HKM Rimavská Sobota


 
 

Medzinárodné majstrovstvá SR v 3D lukostreľbe

Na Medzinárodných majstrovstvách Slovenskej republiky v 3D lukostreľbe získali Soboťania nasledovné umiestnenia:

Viktória Kormošová - HU kadet - 1. miesto, Tibor Lévay st. - HU veterán - 1.miesto, Márta Dávid - PBHB veterán - 1. miesto, Krisztína Bukovszky - PBHB senior - 3. miesto, Gergely Dancs - PBHB senior - 7. miesto,  Attila Bukovszky - TRRB veterán - 9. siesto, Michal Feledy - HU senior - 9. miesto.

Po vyhlásení výsledkov  Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky v 3D lukostreľbe nasledovalo vyhlásenie výsledkov Majstrovstiev Slovenska v 3D lukostreľbe. Týchto pretekov sa však mohli zúčastniť iba lukostrelci, registrovaní v Slovenskej republike. Naši pretekári získali nasledovné umiestnenia:                                              

Viktória Kormošová - HU kadet - 1. miesto, Tibor Lévay st. - HU veterán – 1.miesto, Márta Dávid - PBHB veterán - 1. miesto, Krisztína Bukovszky - PBHB senior - 3. miesto, Gergely Dancs - PBHB senior - 7. miesto, Attila Bukovszky - TRRB veterán - 8. miesto, Michal Feledy - HU senior - 9. miesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                           Tibor LÉVAY st.
                                                                                     L. K. Bašta Rimavská Sobota


 
 

Rezervované parkovacie miesta

Rezervované parkovacie miesta

 

Na základe poslaneckého návrhu, ktorý odznel v rámci interpelácie na poslednom mestskom zastupiteľstve, uverejňujeme zoznam fyzických i právnických osôb, ktoré majú ku dňu 30.09.2016 zaplatené a tým pádom aj rezervované parkovacie miesta v meste Rimavská Sobota:

 

 

Tatra banka, a. s., B. Bartóka

Patrol & Guard, s.r.o.,  Svätoplukova

ČSOB, Hl. námestie

Ing. Katarína Karczagová, Svätoplukova

Ing. Roman Vaľo,  Kirejevská

Ing. Janka Bitalová, Sobôtka

Albema, s.r.o., P. Dobšinského

Lubica, spol. s r. o., Hviezdoslavova

Ján Michalík OPO, Železiarstvo, Hlavné námestie

Autosklo AWS, s.r.o.,  Daxnerova

Milan Baldovský, P. Dobšinského

Janka Miháliková,  Daxnerova

C.A.W. Előd Vörös, Daxnerova

MUDr. Alena Nagyová, Neštátna očná ambulancia,  Daxnerova

Panorama Slovakia, s.r.o., Svätoplukova

MUDr. Iveta Kyseľová,  SNP

Oto Fridrich, L. Novomeského

Elemér Juhász, J. Bodona

Vojtech Tuza, J. Bodona

Ladislav Demeter, L. Novomeského

Gyula Kovács, L. Novomeského

Mgr. Gabriela Kissová, J. Bodona

Ing. Ján Balciar, Tomašíkova

Judita Perdíková, J. Bodona

Ing. Ján Kmeť, Tomašíkova

MUDr. Alena Nagyová, T. Vansovej

Ing. Jozef Sciranka, L. Svobodu

Bc. Tímea Burianová, L. Svobodu

Mgr. Stanislava Szitanková, L. Novomeského

Mgr. Vojtech Novodomský, L. Svobodu

Mgr. Róbert Galamb, L. Svobodu

Dušan Šmidt,  Malohontská

JUDr. Igor Borlok, L. Svobodu

Monika Odlerová, J. Bodona

Štefan Bystriansky, L. Svobodu

Magdaléna Klimešová, L. Svobodu

Renáta Borloková, L. Svobodu

Ján Bálint, L. Svobodu

Agneša Lavríková, Malohontská

Tibor Varga,  T. Vansovej

Zdenka Svoreňová, Sídlisko Rimava

Branislav Cirbus, Por. Ušiaka

Tibor Mattyašovský, Sídlisko Rimava

Jana Marcineková, Sídlisko Rimava

Pavel Jucha, L. Svobodu

Jozef Faršang,  Rimavská

Július Stanko, Sídlisko Rimava

Ľudevít Janský, Sídlisko Rimava

Roman Antalík,  Jánošíkova

Mgr. Milena Poliaková, Cukrovarská

Ing. Viktor Csank, P.  Hostinského

Jolana Farkašová, Sídl.  Rimava

Vladimír Sporina, Sídl. Rimava

Iveta Kisbenedeková , Por. Ušiaka

Peter Májoš , P. Dobšinského

Jozef Krištek , Česká

MUDr.Iveta  Ďuríková, J. Bodona

Alžbeta Kleinová, Sídl. Rimava

Ondrej Šesták, Sídl. Rimava

László Kertész, Sídl. Rimava

Alena Vilimová, Malohontská

Michal Réti , P. Dobšinského

Tibor Runyay , Malohontská

Katarína Lajgútová , L. Svobodu

Lucia Bobáľová, L. Svobodu

Zoltán Imrecze,  I. Hatvaniho

Veronika Koleničková,  T. Vansovej

JUDr. Ján Balciar,  Tomašíkova

Bc. Mikuláš Bakony,  Tomašíkova

Ján Szajkó,  Sedliacka

MUDr. Štefan Herczegh, Rimavská

Ing. Tomáš Koco, L. Svobodu

Ján Deák, L. Svobodu

Ing. Marta Dráždiková, L. Svobodu

Gizela Papová, Sídl. Rimava

Viktória Tejedaová, L. Svobodu

Ján Žiak, Gorkého

Wereszká Ingrid, Sídl. Rimava

Tímea Burianová, L. Svobodu

Andrea Hacsiová, Rimavská

Tibor Lehotský, Sídl. Rimava

Štefan Lang, Dr. V. Clementisa

Anna Pýchová, L. Svobodu

Alena Pompová, P. Dobšinského

Viera Fraňová, Rimavská

Mária Halušková, J. Bodona

Katarína Boráková, Sídl. Rimava

Karol Riečanský, Dr. V. Clementisa

Štefan Velek, Malohontská

Marta Mišuráková, Malohontská

Ladislav Nagy, L. Novomeského

Márta Nyíri, J. Bodona

Igor Antal, Sídl. Rimava

Štefan Nagy, P. Hostinského

František Doboš, Sídl. Rimava

 

Mestská rada na svojom zasadnutí 04.10.2016 rozhodla, že ak nedôjde do 15 dní od obdržania výzvy na uhradenie poplatku za parkovanie zo strany právnických i fyzických osôb, ktoré požiadali na oddelení stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy MsÚ o zaevidovanie do zoznamu užívateľov vyhradených parkovacích boxov, ale poplatok nezaplatili, dôjde k ich zrušeniu.

 

- SZ -


 
 

Najkrajšie kvetinové balkóny a predzáhradky 2016

Súťaž o najkrajší balkón a najkrajšiu predzáhradku zorganizovala rimavskosobotská samospráva už po 17- ty krát. Jednotlivé balkóny a predzáhradky hodnotili primátor mesta a sekretariát, prednosta Mestského úradu a sekretariát, zástupca primátora a Odbor rozvoja mesta MsÚ. Vyhodnotenie prebehlo v rámci Gemersko-malohontského jarmoku.

Víťazom súťaže o Najkrajší balkón 2016 sa stala pani Anna Vetráková.

Za Najkrajšiu predzáhradku bola v tomto roku vyhlásená predzáhradka rodiny Chromekovej.


 
 

Deň ľudových tradícií

Organizátori podujatia z Miestneho odboru Matice slovenskej v Čerenčanoch v rámci výchovnovzdelávacieho procesu priblížili žiakom I. stupňa základnej školy slovenské ľudové tradície a remeslá. Lektorky etnologička a folkloristka Mgr. Jaroslava Lajgútová a ľudová remeselníčka Gabriela Medveďová sa vhodným spôsobom prostredníctvom praktických ukážok snažili deti motivovať k zvýšenému záujmu o svoju históriu, tradičný ľudový odev a obyčajovú kultúru.

Lektorka Jaroslava Lajgútová sa zaoberá obyčajovou kultúrou na Slovensku, ľudovými tradíciami a zvykmi, odevnou a materiálnou kultúrou na Slovensku, konkrétne na území regiónu Gemer - Malohont.

Ľudová remeselníčka Gabriela Medveďová, ktorá má jedinečný vzťah k regiónu Gemer-Malohont, vo svojej práci využíva tradičné postupy prostredníctvom šitia ľudových krojov, ľudových košieľ a sukní, šitia krojov na bábiky a zhotovuje textilné výrobky s tradičnou výšivkou.

Deti mohli v tento deň získať cenné poznatky zo života našich predkov, a to z oblasti ľudových krojov a výšiviek regiónu Gemer- Malohont. S radosťou konštatujeme, že cieľ tohto podujatia v oblasti  kognitívneho a praktického vzdelávacieho procesu žiakov - osvojenie si nových poznatkov o ľudovej kultúre, spolu so zážitkovým učením bol splnený. Najväčší úspech, hlavne u prváčikov, mali tvorivé dielne, ktoré boli zamerané na ľudové výšivky.

 

Mgr. Ingrid Šulková

DMS Rimavská Sobota


 
 

Pohľad do minulosti krajčírstva

Na výstave budú prezentované cechové insígnie rimavskosobotského krajčírskeho cechu (cechová zvolávacia tabuľa, cechová zástava, pečatidlo, kalamár) a typické krajčírske pomôcky, ako aj šijacie stroje slávnych výrobcov z rôznych období. Návštevníci si budú môcť prečítať dvojjazyčný slovensko-maďarský text o dejinách krajčírstva v Rimavskej Sobote, doplnený o fotografie.

Krajčírstvo bolo stále dôležitým remeslom a aj v minulosti patrilo medzi základné povolania. Ako samostatné remeslo sa vyčlenilo okolo 13. - 14. storočia a po vzniku cechového systému vznikali aj krajčírske cechy. V Rimavskej Sobote vznik takéhoto cechu môžeme, na základe zachovalých písomných prameňov, datovať na koniec 16. storočia, resp. na začiatok 17. storočia.

            V zbierkovom fonde múzea sa nám zachovalo množstvo významných cechových predmetov, ktoré dokumentujú fungovanie miestneho krajčírskeho cechu.

            Spočiatku sa krajčíri združovali s halenármi do spoločného cechu. Halenári sa zaoberali šitím halien, t.j. dlhých kabátov, prevažne z bieleho súkna pre vidiecke obyvateľstvo. Halenársto však ako samostatné remeslo od konca 19. storočia postupne zaniklo.

Krajčírstvo prežívalo svoj rozkvet na prelome 18. a 19. storočia, a tiež v 19. storočí, kedy vynašli šijací stroj, čo pre predstaviteľov tohto remeselníckeho odvetvia znamenalo obrovskú zmenu.

Rozvoj továrenskej výroby a industrializácia znamenali pre cechovú výrobu úpadok a tak cechy, ako aj rimavskosobotský krajčírsky cech, v druhej polovici 19. storočia zanikli. Krajčíri  a krajčírky však naďalej vyrábali odevy a v meste otvárali módne salóny, osobitne pre ženy a pre mužov. 

 

                                                                                 Mgr. Anita Tóthová, historička


 
 

Úspech taekwondistov z Falconu

Počas uplynulého víkendu sa dňa 24.09.2016 predstavil Falcon na Medzinárodnom turnaji WTF Black Tiger Cup 2016 Snina.častnilo sa ho 185 pretekárov z 15 klubov z viacerých krajín Európy. Medzi nimi bolo aj 11 členov nášho klubu Falcon Taekwondo klub Rimavská Sobota.

Z 11 zápasníkov si doniesol medailu každý, z toho bolo 7 zlatých, 2 strieborné a 2 bronzové. Celkovo získal Falcon Pohár za 5. miesto v umiestnení z 15 klubov, kde nám 4. miesto ušlo len o jediný bod.

 

Kyorugi ( zápas) :

1. miesto Lukáš Kurek

1. miesto Veronika Spodniaková

1. miesto Peter Lancko

1. miesto Damien Frgolec

1. miesto Karoline Mravec

1. miesto Anetka Lukáčová

1. miesto Miroslav Frgolec

2. miesto Tomáš Kuvik

2. miesto Terezka Ďuricová

3. miesto Matúš Ďurica

3. miesto Laura Dávidová 

 

Všetci bojovníci a bojovníčky podali skvelý výkon a patrí im za to veľká vďaka.

Gratulujeme.

 

Ing. Róbert Kuvik, člen správnej rady klubu Falcon


 
 

Týždeň dobrovoľníctva v Banskobystrickom kraji

1 757 dobrovoľníkov v 101 organizáciách po celom Banskobystrickom kraji sa vydalo na DOBROdružstvo a odpracovalo spolu 6 920 hodín, bez nároku na honorár. Sprievodných podujatí sa zúčastnilo ďalších viac ako 730 účastníkov. Keby sme prerátali ich prácu minimálnou hodinovou mzdou, tak dobrovoľníci pomohli svojim komunitám prácou sumou viac než 16 tisíc Eur.

 

Práca dobrovoľníkov nie je nezaplatená preto, že nemá cenu, ale preto, že je neoceniteľná.

Aktivity s deťmi, pomoc hendikepovaným, či seniorom, zveľaďovanie prostredia, práca s farbami či materiálom, starostlivosť o rastlinky a záhrady, ale aj workshopy a diskusie na tému dobrovoľníctva, boli priestorom vyskúšať si mnoho nových vecí a „nájsť sa“ v pomoci druhým, čo bolo motívom tohtoročnej kampane. Kampaň predstavila v Banskej Bystrici aj mestskú dobrovoľnícku hru s názvom “Nájdi sa!”, ktorá odráža tému Týždňa dobrovoľníctva.

 

„Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, dobrovoľníčkam aj koordinátorom a koordinátorkám v organizáciách, ktorí počas siedmich dní spolu urobili poriadny kus práce a pomohli svojim komunitám a svojmu okoliu. Najmä pre mladých ľudí je práve dobrovoľníctvo skvelou príležitosťou objaviť svoje talenty a zručnosti a nájsť sa profesne aj osobnostne,“ hovorí koordinátorka kampane Martina Strmeňová.

Hlavnými partnermi Týždňa dobrovoľníctva 2016 boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mesto Banská Bystrica, občianske združenie BCF a spoločnosť GAMO.

 

                                                                       Martina Strmeňová, koordinátorka kampane 


 
 

Informácie o nakladaní s komunálnym odpadom

V dôsledku legislatívnych zmien  v oblasti nakladania s odpadmi, t.j. nadobudnutím účinnosti Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch boli samosprávy postavené pred celý rad povinností v oblasti nakladanias komunálnym a drobným stavebným odpadom.  Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote dňa 20. septembra 2016 bol prijatý návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta  číslo 135/2016, ktorý pojednáva o niektorých nových podmienkach nakladania s komunálnym odpadom a jeho jednotlivými zložkami na území mesta. Predmetné VZN č. 135/2016 je v plnom znení dostupné na oficiálnej webovej stránke mesta www.rimavskasobota.sk.   

Pre lepšiu informáciu občanov by sme chceli uviesť aspoň niektoré zásadné zmeny, týkajúce sa tejto oblasti. Jednou zo zásadných zmien je zmena prevádzky zberného dvora. Ruší sa odber určených  zložiek komunálneho odpadu ako bol drobný stavebný odpad a objemný odpad v priestoroch  areálu Technických služieb mesta Rimavská Sobota. Zberný dvor pre potreby občanov mesta Rimavská Sobota, počnúc od septembra tohto roku, je k dispozícii  na adrese Košická cesta 344, Rimavská Sobota, v areáli spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. (pod čerpacou stanicou Slovnaft), ktorá zároveň zabezpečuje  prevádzku tohto zberného dvora. Občan s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu môže odovzdať bezplatne nasledovné zložky komunálneho odpadu: objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, elektro odpad z domácností, použité automobilové batérie a akumulátory, použité jedlé oleje a tuky. Pôvodca je povinný tento odpad dopraviť do zberného dvora na vlastné náklady. Zásadnou zmenou je zo zákona vyplývajúce zavedenie množstvového zberu drobného stavebného odpadu a jeho spoplatnenie. Takýto odpad pri odovzdávaní do zberného dvora bude odvážený a vyplní sa evidenčný list s údajmi o pôvodcovi a množstve odovzdaného drobného stavebného odpadu. Poplatok za drobný stavebný odpad bude následne vyrubený Mestským úradom formou výmeru v cene 0,015 € / kg. Prevádzkový čas zberného dvora je  v pracovné dni od 8,00 do 16,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. Upozorňujeme občanov, že pod drobným stavebným odpadom sa rozumie odpad z bežných udržiavacích prác v domácnosti, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby. Ostatný stavebný odpad z rekonštrukčných a iných stavebných prác sa nepovažuje za zložku komunálneho odpadu a každý, komu takýto odpad vznikne, je povinný zabezpečiť a  hradiť náklady na jeho zákonnú likvidáciu v plnej výške na vlastné náklady. Podmienky odovzdávania oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu s obsahom škodlivín ( tzv. nebezpečné odpady) sú nezmenené  a je zabezpečované naďalej bezplatne v  priestoroch spoločnosti DETOX s.r.o. Košická cesta č. 2923, Rimavská Sobota (bývalý areál ZŤS) a formou mobilného zberu  dva razy  ročne. Najbližší mobilný zber nebezpečných odpadov na území mesta sa uskutoční 15.10.2016. Bližšie informácie v prípade potreby získate  na Mestskom úrade, oddelenie stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy, resp. na telefónnom čísle – 047/5604648.

 

                                                                                                           Ing. Ján Bozó

 

 

 

 


 
 

Dvojnásobná majsterka sveta

Viktória získala 3 krát prvenstvo na majstrovstvách Slovenska a 2 krát obhájila 1. miesto v súťaži Slovenský pohár. V Donau Cup sa umiestnila na 2. mieste. Jej najväčším úspechom je však dvojnásobné prvenstvo na majstrovstvách sveta. Druhé zlato získala len nedávno na majstrovstvách v Soproni v Maďarsku. 

„Keď som zistila, že máme v rodine takého výborného lukostrelca Tibora Lévaya, neodolala som tento šport nevyskúšať. Tibor sa stal aj mojím trénerom. Trénujem každý deň, snažím sa vystrieľať 200 šípov denne,“ povedala nám Viktória. „K titulu majsterky sveta patrilo samozrejme veľa tvrdej driny, stresu a nevyhnutná bola najmä veľká koncentrácia. Bez môjho vynikajúceho trénera a bez podpory rodiny by to však nešlo. Moje súperky sú veľkou konkurenciou, takže tréningu nikdy nie je dosť,“ dodala úspešná športovkyňa.


 
 

Stredisko sociálnej pomoci

V Stredisku sociálnej pomoci prevádzkuje aj hygienické zariadenie pre ľudí bez domova, ponúka pomoc mladým matkám v hmotnej núdzi, ktoré čakajú bábätko a doučuje rómske deti v Jazykovej škole.

Pre chudobné rodiny v Rimavskej Sobote vydáva potraviny (hlavne zemiaky a inú zeleninu) za minimálny príspevok, a to každú nedeľu od 9.00 do 10.00 hod. 

 

Zdroj: Thomas Herwing


 
 

Týždeň dobrovoľníctva

Dňa 19.9. navštívili deti z detských domovov seniorov v Domove dôchodcov DD a DSS v Rimavskej Sobote a strávili s nimi príjemné popoludnie.

Aktivita deťom sprostredkovala kontakt so seniormi, keďže mnohé z nich sa so svojimi starými rodičmi nestretávajú. Deti si vypočuli životné príbehy tunajších dôchodcov a seniori sa od nich dozvedeli o novinkách, ktoré prináša súčasný život a ktoré možno už ich generácia nepozná. Súčasťou podujatia boli aj tvorivé dielne. Cieľom takýchto stretnutí je spájanie dvoch generácií a odbúravanie bariér medzi nimi.

Foto: Attila Gecze

 


 
 

Darcovia krvi z Utekáča na svoj sľub nezabudli

Práve počas dovolenkových období je celoplošne akútny nedostatok krvi. Z tohto dôvodu sa v pôvodnom termíne odberu krvi v Čiernom Potoku napriek prísľubu darcovia krvi z Utekáča nezúčastnili. No slovo dodržali.

Dňa 20.9.2016 sa na Hematologicko- transfúzne oddelenie Nemocnice v Rimavskej Sobote dostavili Gabriela Huczmannova-Šusteková, Ján Vrábeľ z Utekáča, Ivan Vrábeľ a Ivan Priadka zo Salajky. Krv darovali bezplatne a odber zaevidovali pre „KVAPKU KRVI SNP“ v Čiernom Potoku.  Akciu zorganizovala pani predsedníčka Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Utekáči pani Gabriela Huczmanová-Šusteková.

V mene pacientov, ktorým ich krv pomôže k navráteniu zdravia a v mene Základnej organizácie SZPB v Čiernom Potoku chceme aj touto cestou darcom krvi z Utekáča a Salajky za ich vysoko humánny počin poďakovať. Darcov krvi v Nemocnici osobne navštívil predseda ZO SZPB v Čiernom Potoku a odovzdal im upomienkové darčeky, ktoré im budú túto udalosť pripomínať.

 JUDr. Jozef Pupala, predseda ZO SZPB v Čiernom Potoku

Foto: autor príspevku


 
 

Gaviál indický (Gavialis gangeticus) – predmet mesiaca október

Počas celého októbra 2016 bude v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote vystavený dermoplastický preparát rybožravého plaza – gaviál indický, ktorý v súčasnosti patrí k ohrozeným živočíšnym druhom.

 

Gaviál indický (Gavialis gangeticus) je blízky príbuzný krokodílov. Kedysi obýval všetky veľké riečne systémy indického subkontinentu. V súčasnosti je však kriticky ohrozený. Vo voľnej prírode žije dnes už len približne 235 jedincov tohto druhu. Drastické zníženie jeho početnosti bolo a je spôsobené ničením jeho životného prostredia, nadmerným rybolovom a lovom gaviálov kvôli koži a trofejam. Dospelé jedince sú v priemere dlhé 3,5 – 4,5 m, aj keď niektoré samce môžu mať aj 6 m. Pri liahnutí sú mláďatá dlhé približne 35 cm a dĺžku 1 m dosiahnu vo veku 18 mesiacov.   

Dermoplastický preparát gaviála indického pochádza pravdepodobne ešte zo zbierok Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote, ktorého riaditeľom bol Ján (János) Fábry, jeden zo zakladateľov a prvý riaditeľ Gemersko-malohontského múzea. Ján (János) Fábry na škole založil zbierku učebných pomôcok. V školskom roku 1914/1915 kúpili dermoplastický preparát gaviála spolu s ďalšími učebnými pomôckami a preparátmi, za spolu 80 korún, od Jenő Tótha. Postupom času sa časť zbierok gymnázia stala súčasťou prírodovedného kabinetu Základnej školy na Daxnerovej ulici v Rimavskej Sobote, ktorá ho spolu s ďalšími učebnými pomôckami darovala v roku 1990 Gemersko-malohontskému múzeu.

Vystavený dermoplastický preparát gaviála indického môžu návštevníci obdivovať od 3. do 31. októbra 2016, každý pracovný deň od 8:00 do 16:00.     

 

RNDr. Monika Gálffyová (biologička GMM)

 


 
 

Pohár primátora ide do Miskolca

Termín turnaja bol načasovaný na obdobie, kedy vrcholí tréningová príprava družstiev na blížiace sa zahájenie jesennej časti majstrovských súťaží, súťažného ročníka 2016/2017.

Tréneri tak mali možnosť skonfrontovať aktuálnu formu hráčok, pretože konkurencia bola veľmi dobrá. Na turnaji sa predstavili štyri tímy, ktoré mali možnosť zahrať si každý s každým. Z Maďarska sa predstavili volejbalistky VK Albrecht VSC-MISI Miskolc, ktoré si v minulom domácom ročníku zahrali celonárodnú maďarskú extraligu. V nasledujúcom ročníku chcú hrať v špičke prvej ligy. Ich sparingpartnermi na turnaji boli hráčky VK Slovan Rim. Sobota, VK Iskra Hnúšťa a prvoligový nováčik VK Sokol Giraltovce. Najlepšie si na turnaji počínali práve volejbalistky z Miskolca, ktoré ukázali najlepšiu zohratosť a pestrosť útokov na sieti. Stratili však po jednom sete v dvoch vyrovnaných dueloch s VK  Slovan Rim. Sobota a VK Iskra Hnúšťa, ktorý skončil na druhom mieste, keď  tesne vyhral nad domácimi volejbalistkami. Zápasy pomohli trénerom i hráčkam, aby do zahájenia súťaží (8. októbra) vyladili svoju formu. Veríme, že naše volejbalistky prinesú priaznivcom rimavskosobotského volejbalu v nastávajúcich majstrovských zápasoch veľa príjemných zážitkov.

Výsledky zápasov: VSC-MISI Miskolc – VK Slovan Rim. Sobota  2:1 (17; -15;7), VK Sokol Giraltovce – VK Iskra  Hnúšťa  0:3 (-15;-12;-9), VSC-MISI Miskolc – VK Iskra Hnúšťa  2:1 (15; -20; 10), VK Slovan Rim. Sobota – VK Sokol Giraltovce  3:0  (8, 12, 9), VK Iskra Hnúšťa – VK Slovan Rim. Sobota   2:1 (23,-23,9), VSC-MISI Miskolc VSC – VK Sokol Giraltovce 3:0 (11,11,7).

                                                                                                 -fr-, Foto: Attila Gecze


 
 

“Mám veľmi rada svoje rodné mesto” - rozhovor so spisovateľkou Ilmou Rakusou

Jej starý otec vyrastal bez rodičov v sirotinci. Napriek tomu sa stal riaditeľom rimavskosobotskej konzervárne. Jeho dcéra Ilma sa tu zoznámila so svojim budúcim manželom.  Tu  sa narodila aj ich dcéra, ktorú tiež pokrstili ako Ilmu. Mala rok, keď jej rodičia opustili Gemer a cez Budapešť, Ljubljanu a Triest sa dostali do Švajčiarska. Tu sa usídlili, no za svoj domov považujú celú strednú Európu. Jej mama umrela pred dvomi rokmi ako 96-ročná. A ako Ilma spomína, spolu sa doma vždy rozprávali po maďarsky. Sedemdesiatročnú spisovateľku, prekladateľku, jednu z najznámejších rodáčok Rimavskej Soboty nominovali v roku 2016 aj na Cenu  mesta. V novembri tohto roku si prevezme Cenu primátora mesta. S Ilmou Rakusou sa môžu stretnúť aj obyvatelia mesta.  


Na tohtoročnom Medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti vyšla vo vydavateľstve Magvető jej básnická zbierka „Love after love.“ Svetoznámy spisovateľ Péter Nádas zbierku nazýva doslova veľkým realistickým dielom. Ilmu Rakusu sme stretli tesne pred predstavením knihy.

 

Mali ste rok, keď ste s rodičmi opustili Rimavskú Sobotu. Aké máte na mesto spomienky?

Mama zbožňovala mesto a ako jedináčik mala krásne detstvo. Tam navštevovala aj gymnázium a až do svojej smrti veľa rozprávala o meste, o svojich kamarátoch, o zážitkoch z detstva a dospievania. Rodina si žila dobre, veď jej otec si ako riaditeľ konzervární mohol dovoliť služobníctvo. A tak mali kočiša, kuchárku ale aj chyžnú. Žiaľ ja už konkrétnu spomienku na mesto nemám, ale moja mama mala o to viac. Dokonca aj často fotila a aj mňa odfotila pred lekárňou. Keď niekedy tie fotky vyhľadám, občas sa mi na moment mihne nejaká spomienka, aj keď v skutočnosti si to nemôžem pamätať.


 

 “Bola raz jedna stredná Európa”, poznal ho Miklós Mészöly a pozná ho aj Ilma Rakusa – stojí v predslove vašej životopisnej knihy. Ale aká bola táto stredná Európa, a do akej miery existuje, ak vôbec ešte existuje?

Veľmi ťažko sa dá na to odpovedať, ak sa vôbec dá. (“Odpoveď je v každom diele Ilmy Rakusi”, pripojila sa k nášmu rozhovoru Eva Karádi, redaktorka Lettre Internationale). Napríklad György Konrád sa ešte počas existencie železnej opony snažil definovať stredoeurópsku mentalitu. Určite, je to väčšinou utópia, ale pre mňa stále existuje, ja totiž „žijem v jazykoch” a nechcem zobrať na vedomie hranice. Práve v poslednom 100. čísle Lettre Internationale vyšla moja esej „Tváre hraníc,“ v ktorej upozorňujem na to, že Európa smeruje zlým smerom a znova sa obklopuje ostnatým drôtom, aby sa ubránila voči invázii „cudzincov“. Odstrašovaním sa však problémy nevyriešia. Preto by sme mali súrne nájsť také riešenia, ktoré sú o prijatí a nie o odmietaní. Ináč Európa stratí svoju tvár.

 

Keď sme už pri otázke migrantov, Európa sa pri hodnotení vzniknutej situácie delí na dva tábory. Sú takí, podľa ktorých sú to ekonomickí a politickí migranti, a podľa iných prebieha novodobé hľadanie vlasti.

Ja to vidím ináč. Podľa mňa nejde o rozširovanie Islamu. Žiaľ v Sýrii prebieha krvavá občianska vojna, ale aj v Afganistane a v Iraku je tiež situácia veľmi zlá. A že sme sa dostali až sem, na tom má veľký podiel aj Západ a Amerika. Angela Merkelová však spravila chybu, keď otvorila svoju náruč a vyhlásila, že rada prijme každého migranta. Napriek tomu si myslím, že nemáme inú možnosť ako prijať utečencov. To je zas iná otázka, ako sa nám podarilo integrovať tých, ktorí prišli v uplynulých desaťročiach napriek tomu, že títo mladí ľudia sa narodili v Bruseli, v Paríži alebo v Amsterdame a neintegrovali sa. Viacerí to môžu pociťovať tak, že sú odsunutí na perifériu.

 

Ako ste spomenuli, píšete po nemecky. Vašu zbierku preložila Noémi Kiss. Ale aj Vy veľa prekladáte z maďarčiny do nemčiny.  

Nemôže byť ľahké prekladať takého autora,  ktorý ovláda daný jazyk. Ale cítim to tak, že Noémi výborne zvládla úlohu, čo sa týka prekladov. Každý preklad je aj vzkriesením, veď daný text sa tým znovu zrodí. Som veľmi šťastný človek, veď som mohla prekladať takých velikánov ako Čechov, Marguerite Duras, Danilo Kiš alebo Péter Nádas.

 

A kedy ste sa dostali znova do Rimavskej Soboty?

Veľmi neskoro, len v roku 2004, čo som aj zvečnila vo svojom životopisnom románe „More Morí“. Vlastne som prešla celú Európu a aj niekoľko kontinentov sveta. Do svojho rodného mesta som sa dostala v rámci Literárneho turné spolu, počas ktorého som popri svojom meste čítala zo svojich diel v Bratislave a v Košiciach. Moja mama žiaľ so mnou nemohla prísť. Tých pár dní však bolo rozprávkových. Mala som aj slovenského sprievodcu Borisa Mattoša, s ktorým sme prešli mesto, dostala som sa aj do konzervárne. V Knižnici Mateja Hrebendu bolo jedno stretnutie čitateľov so spisovateľom, na ktorom Milana Jutková čítala z môjho románu „Ostrov“, ktorý vydalo v slovenčine vydavateľstvo Kalligram. O rok som sa znova dostala do svojho rodného mesta. V sprievode Pétera Esterházyho som sa zúčastnila Stretnutia protestantských Maďarov. Bolo by dobré znova sa dostať do Rimavskej Soboty. Dúfam, že nabudúce sa už stretneme tam.


János Juhász Dósa, preklad: Róbert Lovas

 

 


 
 

Premiéra najmenších futbalistov na zelenom trávniku Mestského športového klubu

Dňa 8. septembra 2016 vyskúšali najmenší futbalisti Rimavskej Soboty kúzlo zeleného trávnika na mestskom štadióne. Ako vidieť aj na obrázku, na začiatku športovej prípravy mali určitý rešpekt a pozorne sledovali pokyny trénera. No keď už začali posúvať  novučičké futbalové lopty, osmelili sa a mali nesmiernu radosť.

 

Vidíte, ako ľahko spravíte deťom radosť. Stačí ich doviesť na zelený trávnik. Do základnej športovej prípravy sa môžu zapojiť chlapci i dievčatá (r. 2009, 2010, 2011-2012) – každý utorok a štvrtok v Mestskom športovom klube.

 

Štefan Balog

          

 


 
 

Hľadajú nových majiteľov

Hovorí sa, že pes je najlepší priateľ človeka. Stále sa však nájdu ľudia, a nie je ich málo, ktorých psíkovia či ostatné domáce zvieratá po čase omrzia a skončia na ulici. Stanú sa z nich túlavé psy, ktoré môžu ohrozovať iných ľudí. Nájdu sa medzi nimi aj také, ktoré sa svojim majiteľom stratili a nenašli cestu domov. Vtedy už musí zasiahnuť polícia a psy odchytiť.

 

 Zvieratá po odchytení umiestňujú do kotercov v areáli Mestskej polície v Rimavskej Sobote. „V piatich kotercoch, ktoré máme, je v súčasnej dobe päť psov. Je tam vlčiak, špringelšpaniel a rôzne krížence,” informoval nás náčelník Mestskej polície v Rimavskej Sobote Peter Berecz  a pokračoval: „V tomto roku sme tu mali už 47 psov. Po ôsmich z nich si prišli ich pôvodní majitelia, štyroch sme darovali, jeden išiel do Útulku v Lučenci a dvadsaťdeväť do Útulku vo Fiľakove. Často sa však stane, že koterce máme plné a ďalšie psy už jednoducho zobrať nevieme. Mesto má zmluvy s okolitými útulkami. Ak majú voľné priestory, jednotlivých odchytených psov tam dovezieme a za každého naše mesto zaplatí 32 eur,“ dodal Berecz.

 

Ako sme sa ďalej dozvedeli, odchytené zvieratá sú často v zlom zdravotnom stave. „Vidno na nich, že boli týrané, kopali do nich, nedostávali jesť a pod. Veľa zranených psov je zo sídliska Dúžavská cesta. Mali sme tu už napríklad psa s vypichnutým okom, zlomenou nohou či sánkou,” smutne podotkol náčelník.

„Zvieratá sú často zablšené, smradľavé, je potrebné ich ošetriť. Keď sa chce človek dobre starať o zvieratá, musí ich mať rád. Sú to živé tvory, vyžadujú si dennodennú starostlivosť, či je pracovný deň alebo víkend. Potrebujú sa najesť, napiť, vyvenčiť,“ vyjadrila sa Irena Lukačková, ktorej náplňou práce je starostlivosť o tieto odchytené zvieratá. Prídu sa informovať rôzni ľudia, nie každému však  psíka hneď aj dáme. Snažíme sa preveriť, či je ich záujem úprimný, dávame na to pozor. Noví majitelia nám potom zvyknú poslať fotky a keď vidíme, že psík sa má naozaj dobre, tešíme sa z toho,” dodala pani Lukačková.

 

Alan, Argo, Mendy, Toby a Zoran na svojich adoptívnych majiteľov zatiaľ len čakajú. Záujemcovia si ich fotky so stručným popisom môžu pozrieť na facebookovej stránke: OZ BEST FRIENDS.

Ak by chcel niekto „nemým tváram“ pomôcť, môže tak urobiť aj prostredníctvom účtu OZ BEST FRIENDS.: č. ú. 13675613/ 5200

Starostlivosť o psy v kotercoch bude podľa vyjadrenia Petra Berecza od októbra náročnejšia. „Pani Lukačkovej koncom septembra končí pracovný pomer prostredníctvom UPSVR. O psy sa tak bude musieť starať niektorý z mestských policajtov. Nebude to jednoduché, keďže policajtov často potrebujem v teréne, no zároveň si patričnú opateru budú vyžadovať aj psy. Mestská polícia hľadá pracovníka na túto prácu už dlhšiu dobu, no ľudia záujem jednoducho nemajú,” dodal Berecz.


 
 

POKYNY PRE ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU V RODINNÝCH DOMOCH

Nadobudnutím účinnosti zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch je každý pôvodca v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva povinný triediť biologicky rozložiteľný odpad, rastlinný odpad zo záhrad a pozemkov  oddelene od iných zložiek komunálnych odpadov a zabezpečiť jeho skompostovanie alebo podobné zhodnotenie vo vlastných alebo užívaných priestoroch. Pre pôvodcov, ktorí z priestorových alebo iných dôvodov takúto možnosť nemajú, mesto Rimavská Sobota na svojom území od 1.9.2016 zavádza systémový zber biologicky rozložiteľných odpadov. Za týmto účelom žiadame všetkých  dotknutých vlastníkov a užívateľov nehnuteľností v rodinných domoch, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Rimavská Sobota, aby si prevzali špeciálne plastové 120 l zberné nádoby hnedej farby určené na biologicky rozložiteľný odpad. Poskytnutie zberných nádob

je bezplatné.

Vydávanie zberných nádob aj s návodom a  podrobnými pokynmi k samotnému vykonávaniu triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu sa uskutoční v priestoroch Technických služieb mesta Rimavská Sobota na Športovej ulici.

K prevzatiu zbernej nádoby je potrebné preukázanie totožnosti. Vydávanie zberných nádob

sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu :

 

13. 8. 2016  t.j. Sobota v čase od 8,00 hod.  do 11,00 hod. pre ulice :   

 1. Markuša, Agátová, B. Bartóka, Bakulínyho, Bottova, Cestárska, Cukrovarská  

 

15. 8. 2016  t.j. pondelok v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :

          Čerenčianska, Čerešňová, Daxnerová, Dostojevského, Družstevná, Dukelských hrdinov, E. Putru, Fučíková, Gaštanová

 

16. 8. 2016  t.j. utorok v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :

          Gorkého, Hlavné námestie, Hurbanova, Hviezdoslavova, Hatvaniho, Fábryho, J. Kráľa, Jabloňová, Jarná, Javorová

 

17. 8. 2016  t.j. streda v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :

          Jesenského, Mikszátha, Kirijevská, Kolínska, Konvalinková, K.Šmála, Krajná, Krasková, Kubányho, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvetná

 

18. 8. 2016  t.j. štvrtok v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :

          Letná, Liesková, Lipová, Malá, Malinová, Mládeže, Mlynská, Na Chrenovisku, Narcisová

 

19. 8. 2016  t.j. piatok v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :

          Nová, Novosadská, Odborárska, Okružná

 

20. 8. 2016  t.j. sobota v čase od 08,00 do 11,00 hod. pre ulice :

          Orgovánová, Pivovarská, Podjavorinskej, Pokoradzská, Povstania, Púpavová, Ružová, Sedliacka, Slnečná, Svätopluková

 

22. 8. 2016  t.j. pondelok v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :

           Školská, Škultétyho, Šrobárová, Tehlová,Tolstého, Tomášiková, Tomašovská, Tompová, Trhové námestie,

 

23. 8. 2016  t.j. utorok v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :

          Tržná, Tulipánová, Veterná

 

24. 8. 2016  t.j. streda v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :

          Záhradnícka, Železničiarska, Železničná

 

25. 8. 2016  t.j. štvrtok v čase od 15,00 do 17,00 hod. pre ulice :

         Sobôtka, M.R. Štefánika, P.J. Šafárika, Lesná, Žánovská  

 

V prípade akýchkoľvek otázok k predmetnej problematike volajte na tel. číslo 047/5604648 – Mestský úrad alebo TSM 047/5631071.


 
 

KC RS - ponuka voľnočasových aktivít pre deti

KOMUNITNÉ CENTRUM RIMAVSKÁ SOBOTA
Ponuka voľnočasových aktivít pre deti

 

TVORIVÉ DIELNE- Výtvarné činnosti: kreslenie pastelkou, uhlíkom ,maľovanie akvarelom,
temperovou farbou, modelovanie, recy - veci.....
od 14.00 - 15:30 - Vždy v Utorok a Piatok zod. Gembická Anna

 

SPEVÁCKY KRUŽOK – SLÁVIK- Rozvoj speváckeho a hudobného nadania, základy spevu,
hlasová hygiena ,cvičenie hlasového rozsahu, spev
od 14:30 - 15:00 - Každá Streda zod. Bc.Sendreiová Jana

 

KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA- Pre začiatočníkov a mierne pokročilých
Každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci 14:00 – 15:00 zod. Barbora Geczeová
Alexandra Žírošová

 

AKTIVITY SA KONAJÚ V PRISTOROCH KC, ul. Povstania 15, Rimavská Sobota

Aktivity sú pre deti ZDARMA

Telefonický kontakt na poskytovateľa: 0918 954 274

 

TEŠÍME SA NA VÁS

 

 

Komunitné centrum vzniklo 01.05.2015 v rámci Národného projektu Komunitné centrá vďaka  podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Komunitné centrum Úsmev ako dar Rimavská Sobota je umiestnené na prvom poschodí polyfunkčnej budovy na Ul. Povstania č.15 v Rimavskej Sobote. V blízkosti KC sa nachádza  jedna základná škola, špeciálna základná škola a materská škola. Z toho dôvodu pracovníci KC okrem poskytovanie služieb klientom ambulantne, vychádzajú za cieľovou skupinou obyvateľov  a služby poskytujú v ich prirodzenom prostredí

Poslaním komunitného centra je poskytovanie odborných a iných činností. Aktivitami prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených  na individuálnej ako aj na komunitnej úrovni.  V spolupráci s  Prevádzkovateľom KC a subjektmi verejnej a štátnej správy, poskytujeme vhodné formy a spôsoby  spolupráce na elimináciu sociálnych rozdielov, aj spôsoby  ako minimalizovať negatívne faktory ovplyvňujúce osobnostný rozvoj detí ,mládeže a dospelej populácie v meste.

 

Komunitné centrum Úsmev ako dar Rimavská Sobota od svojho vzniku poskytuje svojim klientom, ktorých eviduje v databáze  v počte 110  vo veku od 3 - do 71 rokov nasledovné služby:
-základné sociálne poradenstvo
-pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
-pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie
- preventívne, edukačné, skupinové aktivity
-voľnočasové aktivity
Tvorivé dielne   - Tvorilky
Muzikoterapiu

Energizér –aktivity a cvičenia na uvoľnenie a načerpanie energie
Rozširujeme rady dobrovoľníkov

Telefonický kontakt na Komunitné centrum  je 0918 954 274


 
Súbor na stiahnutie prezentaia KC RS.pdf prezentaia KC RS.pdf (1.3 MB)

 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadom

Vážení občania, za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

- v prípade, že Vám v domácnosti vznikne objemný odpad, resp. drobný stavebný odpad ( do 250 kg na jednu domácnosť ročne), ktorý nie je možné uložiť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ste povinný takýto odpad odovzdať do areálu Technických služieb mesta na odbornú likvidáciu
- pokiaľ občan nemá možnosť dopravy, je povinný kontaktovať minimálne 2 pracovné dni vopred zodpovedného pracovníka TSM na telefónnom čísle 0908 342 031 a dohodnúť ďalší postup likvidácie
- je zakázané vykladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob bez takéhoto ohlásenia
- zároveň upozorňujeme všetkých občanov, že stavebný odpad z výmeny bytových jadier a rôznych rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú ohlásenie drobnej stavby, alebo stavebné povolenie, je každý povinný likvidovať odpad zákonným spôsobom na vlastné náklady

 


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardy

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanov

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Verejné obstarávanie

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správa


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSM


 
 

Verejné vyhlášky

Informácie o začatých správnych konaniach

Verejné ponuky

OVS - nebytové priestory Malohontská, Daxnerova


 
 

Majetok - prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Spravodajstvo - Gemerské zvesti

Tlačové správy

Rozlúčky so zosnulými


webygroup

Mestský cintorín

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Cukrovarská 4983
Cukrovarská 4983 (v Tescu),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 321 44 13

dnes je: 24.10.2016

meniny má: Kvetoslava


English version
Magyar verzió

18917667

Úvodná stránka