Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

OZNAMY

Oznamy mesta

Mesto si uctilo ženyVytlačiť
 

deň žien.JPG

Oslavy Medzinárodného dňa žien majú na Slovensku svoju tradíciu, tento deň si pripomenulo aj vedenie mesta Rimavská Sobota. Slávnostné stretnutie, na ktorom si vedenie mesta uctilo zástupkyne nežného pohlavia, sa uskutočnilo 8. marca na rimavskosobotskej radnici. Z rúk primátora Jozefa Šimka, viceprimátora Ladislava Rigóa a prednostu Štefana Szántóa si približne štyridsiatka žien prevzala to, čo ženské srdce poteší najviac, kvet, v tomto prípade červenú ružu. Obdarované boli ženy z rôznych mestských inštitúcií, mestských častí a rôznych profesií. Podujatie zorganizovalo mesto Rimavská Sobota v spolupráci s Krajskou organizáciou Únie žien Slovenska.

mdž.JPG

Primátor mesta vo svojom príhovore povedal, že na Medzinárodný deň žien by sa nemalo zabúdať, a preto sa mesto rozhodlo tento sviatok opäť vzkriesiť a preukázať ženám náležitú úctu. „Máme tu 8. marec, ktorý už síce nie je tak oslavovaný ako v minulosti, no napriek tomu je tu stále príležitosť, kedy môžeme našim žienkam vyjadriť slová úcty i vďaky. Práve medzinárodný deň žien je skvelým dôvodom na prejav nežnosti a vyslovenie všetkým ženám veľké ďakujem,“ uviedol primátor.  Počas príhovoru poprial všetkým ženám lásku celého sveta a obrovskú náruč zdravia. Zaželal im, aby milovali a boli milované, aby nikdy nemali dôvod na slzy, ale len pre úsmev, aby rozsvietili teplo, nehu, krásu, ale aj ženské dobro a aby boli istotou svojich domovov a svojich rodín. V kultúrnom programe zahral na husle a zaspieval Daniel Szaniszló.

mdž2.JPG

 


 
 

Návrhy na udelenie Ceny mesta 2018Vytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota prijíma návrhy na udelenie Ceny Mesta Rimavská Sobota, ktorá bude odovzdaná v rámci Dní mesta na slávnostnom mestskom zastupiteľstve  dňa 4. mája 2018.

V zmysle čl.45 Štatútu mesta sa toto ocenenie udeľuje za významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti alebo za ekonomický a kultúrny rozvoj mesta, či jeho propagáciu. Môže byť odovzdané aj za záchranu ľudských životov a majetku mesta. V jednom kalendárnom roku môžu byť udelené najviac tri Ceny mesta. O tom, kto ich dostane, rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva, pričom je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny.

Návrhy na udelenie Ceny mesta môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, komisie, obyvatelia mesta, občianske združenia, spolky, vedecké a umelecké inštitúcie pôsobiace na území mesta. V návrhu na udelenie ceny mesta navrhovateľ uvedie meno a priezvisko navrhovaného jednotlivca alebo kolektívu a odôvodnenie návrhu.

Návrhy je potrebné podať v zalepenej obálke s označením „CENA MESTA 2018“ na adresu: Mestský úrad, Prednosta MsÚ - JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01 do 6. apríla 2018.


 
 

Výluka medzi železničnými stanicami Rimavská Baňa - Rimavská Sobota 23.3.2018Vytlačiť
 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 23.marca 2018

v čase od 8:20 do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi ŽST Rimavská Baňa – Rimavská

Sobota budú vlaky:  Os 6706 a  Os 6707  nahradené autobusmi. 

Autobusy budú zastavovať :

 • Rimavská Baňa – pred budovou železničnej stanice
 • Rimavské Zalužany –  na zastávke dopravcu SAD “Rimavské Zalužany“
 • Kociha – na zastávke SAD “Kociha“
 • Hrachovo – pri zastávke ŽSR
 • Nižný Skálnik – pri zastávke ŽSR
 • Veľké Teriakovce -  na zastávke dopravcu SAD “Veľké Teriakovce, Jednota“
 • Čerenčany  –  na zastávke dopravcu  SAD “ Čerenčany“
 • Rimavská Sobota - pred budovou železničnej stanice

 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že v termíne 20.03.2018 od 07:30 hod. do 14:10 hod. bude v Rimavskej Sobote - Bakta prerušená distribúcia elektriny.

Oznamujeme Vám, že v termíne 21.03.2018 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v Rimavskej Sobote ul. Cintorínska, ul. Jesenského, ul. K. Mikszátka č. 62 a ul. Košická cesta č. 100 a 344  prerušená distribúcia elektriny.

Oznamujeme Vám, že v termíne 22.03.2018 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v Rimavskej Sobote - Bakta prerušená distribúcia elektriny.

Dôvodom sú plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.

Súbor na stiahnutie 20_03_2018.pdf 20_03_2018.pdf (962.4 kB)
Súbor na stiahnutie 21_03_2018.pdf 21_03_2018.pdf (634.9 kB)
Súbor na stiahnutie 22_03_2018.pdf 22_03_2018.pdf (621.9 kB)

 
 

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl na školský rok 2018/2019Vytlačiť
 

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobote je určený Všeobecne záväzným nariadením č. 132/2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na prvý aprílový týždeň v termíne od 03.04.2018 do 06.04.2018.

Presný termín a miesto určí riaditeľ príslušnej školy. Bližšie informácie zverejní každá základná škola na svojej webovej stránke.

 

Základné školy zriadené mestom Rimavská Sobota:

Základná škola Š. M. Daxnera: https://zsclemrs.edupage.org/

Základná škola Pavla Dobšinského: zspdobsinskeho.eu.sk/

Základná škola P. Kellnera Hostinského: zshostrs.sk/dev/

Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola: https://zstompamihaly.edupage.org/

Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda: https://duzavskacesta.edupage.org/


 
 

Gratulačný list k úspechu v projekte Lidl Ihrisko ŽihadielkoVytlačiť
 

Gratulačný list_Rimavská Sobota.jpg

 


 
 

Základná škola P. Kellnera Hostinského ponúka skutočný zážitok z poznania Vytlačiť
 

Aj vy máte v rodine budúceho prváčika? Premýšľate, do ktorej zo škôl v Rimavskej Sobote ho zapíšete, aby ho škola naozaj bavila a poznanie sa stalo pre vaše dieťa naozaj zážitkom! Chceme vás inšpirovať a predstaviť vám v tejto súvislosti Základnú školu na Družstevnej ulici, ktorá vznikla pred 54 rokmi a počtom žiakov  viac ako 600 je najväčšou školou v meste. Od roku 2000 nesie v názve meno slovenského spisovateľa, novinára, filozofa Petra Kellnera Hostinského. Riaditeľkou školy je od roku 2011  RNDr. Anita Antalová.

Pozvánka DOD.JPG

Každá škola je v podstate živý organizmus. Rastie, vyvíja sa, učí sa zo skúseností, formuje si svoju osobnosť, zanecháva svoju originálnu stopu v čase a priestore,  a najmä vo svojich študentoch.  Čím je zaujímavá, originálna práve táto? Učí ako jedna z mála v okrese napr.  písmo Comenia script.  Jeden deň v mesiaci ponúka žiakom tematický deň, počas ktorého sa učitelia spolu s deťmi venujú napr. regionálnym tradíciám. Kto mal možnosť, prišiel v kroji, vyšívalo sa krivou ihlou. Ďalší tematický deň sa deti učili o zdraví, potom ako hospodáriť s financiami, poskytovať prvú pomoc, a pod. Nezabúda ani na vedné odbory, a to nielen  na vyučovacích hodinách, ale aj na už tradičnom Týždni vedy a techniky.

Učia sa však nielen žiaci, ale aj učitelia. Vedenie školy podporuje učiteľov a vychovávateľov , aby na sebe pracovali a  ďalej sa vzdelávali .

Od prvého ročníka sa môžu žiaci učiť angličtinu a informatiku. Na druhom stupni majú na výber okrem angličtiny, nemčinu a ruštinu, ktorá sa stáva opäť atraktívnou vo svete. 

Súčasťou pestrého života školy sú aj rozličné  športové kurzy. Už v 1. ročníku žiaci získajú, pod vedením inštruktora, základy korčuľovania, v 2. a 7. ročníku pokračujú lyžiarskym a v 3. a 6. ročníku plaveckým výcvikom. Žiaci zo ZŠ Hostinského sú športovo zdatní a  obsadzujú medailové miesta v rôznych športových súťažiach.

Aby deti, ktorým priam učarovali  tablety a mobily, nezabudli na vôňu knihy a bohatstvo myšlienok a príbehov, ktoré ukrýva,  má škola dlhoročnú peknú spoluprácu s mestskou knižnicou, tiež s Centrom voľného času a hvezdárňou. Žiaci chodia na rôzne tematické exkurzie, napr. do parlamentu v Bratislave...

Ani tento rok nebude chýbať pre budúcich prváčikov a ich rodičov Deň otvorených dverí.

Noví školáčikovia s rodičmi sú srdečne vítaní 14.marca v dopoludňajších hodinách. Môžu spolu nahliadnuť do tried a sledovať žiakov a učiteľov priamo pri práci.

24.marca od 13.00 hod. čaká všetkých záujemcov zábavné popoludnie pod názvom Z rozprávky do rozprávky. Pripravené sú tvorivé dielne, ukážka písma Comenia script, tanečné cvičenia a nebude chýbať ani skákací hrad a trampolína. A kým budú deti v dobrých rukách učiteľov a vychovávateľov, mamičky sa  môžu nechať nalíčiť značkovou kozmetikou ( Mary Kay ).  

Na ZŠ P. Kellnera Hostinského sa deti nenudia ani po vyučovaní. Škola ponúka širokú paletu krúžkov.  Rodičia určite privítajú otvorenie školského klubu až do 17.30 hod. Pani vychovávateľky pripravujú pre žiakov zaujímavé vzdelávacie a športové činnosti. Ich pestrá činnosť je zaznamenaná na blogu našej školy, ktorý si môžete pozrieť na stránke www.zshostrs.sk.

 Snaha pedagógov čo najviac komunikovať nielen so žiakmi, ale aj s rodičmi, takmer rodinná starostlivosť a láska učiteľov k deťom, kde nechýbajú milé slová, ba ani objatia, to všetko prispieva k pozitívnej atmosfére tejto zaujímavej školy.

Asi preto sa prirodzene a užitočne podarilo pedagógom  a žiakom prepojiť vzdelávanie, zážitkovú metódu s hrou. Možno by sa pri návšteve tejto školy spokojne pousmial aj Jan Amos Komenský s jeho filozofiou Škola hrou.

A na záver dátum, kedy je na Základnej škole Petra Kellnera Hostinského zápis pre nových prváčikov :  4.apríla 2018 o 14,00 hod.   Tešíme sa na Vás!

ZŠ Petra Kellnera Hostinského


 
 

Mesto sa zapojí do Hodiny ZemeVytlačiť
 

 hodina zeme.jpgHodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás. Do tohto projektu sa zapájajú mestá a obce, firmy          a organizácie, školy i verejnosť zo 187 krajín sveta, medzi inými aj Slovenska.

Hodina Zeme je tu pre každého, pretože každý z nás má silu zmeniť svet, v ktorom žijeme k lepšiemu. Stačia malé zmeny vo svojom každodennom živote a môžeme spoločne nielen zvrátiť klimatické zmeny, ale pomôcť ekosystému, planéte a v konečnom dôsledku i sebe.

Hodina Zeme sa uskutoční v sobotu 24. marca 2018 od 20:30 do 21:30.

Mesto Rimavská Sobota sa zapojí do kampane aj v tomto roku zhasnutím 111 svetelných bodov verejného osvetlenia na Ul.L.Svobodu – 39 svetelných bodov, v lokalite Kurinec – stará časť 38 svetelných bodov a Včelinec – 34 svetelných bodov.

Aj vy, obyvatelia Rimavskej Soboty, sa do kampane môžete zapojiť, stačí keď symbolicky vypnete na 60 minút osvetlenie vo svojom byte, kancelárii či inom zariadení a  pridáte sa k miliarde ľudí na celom svete.

Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu: http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/  a slovakia.panda.org/hodinazeme

ehlogo.jpg


 
 

Primátor a starostovia písali list Vláde SRVytlačiť
 

Dňa 20. februára 2018 poslal primátor mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozef Šimko nasledovný Otvorený list Vláde SR, ktorý okrem neho podpísalo doteraz 85 starostov obcí okresu:                                  

                                       Vážený pán
                                                                   Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.
                                                   predseda Vlády SR
                                              Nám. Slobody 1 
                                                813 70  Bratislava

 

                                                                                 V Rimavskej Sobote, 20.2.2018

 

Vážený pán predseda Vlády SR!

 

         Na zasadnutí Združenia miest a obcí Gemera - Malohontu, ktoré sa konalo 8.2.2018 v Rimavskej Sobote,  sme prejednávali plnenie  uznesenia Vlády  SR  č. 254 z 24.6.2016,  vzťahujúce  sa  na výstavbu rýchlostnej cesty R2 na území okresu Rimavská Sobota.

        Na tomto zasadnutí bol prijatý Otvorený list adresovaný Vláde SR, v ktorom podpísaní starostovia vyjadrujú svoju nespokojnosť s plnením opatrení  vyplývajúcich z uznesení vlády.

        Z uvedeného dôvodu Vám v prílohe zasielam tento Otvorený list  s podpismi 85. starostov obcí okresu Rimavská Sobota.

 

        S pozdravom                       

      

                                                                             JUDr. Jozef Šimko
                                                                    primátor mesta Rimavská Sobota
                                                                                         v.r.

 

Otvorený list Vláde Slovenskej republiky

 

 zo stretnutia primátorov a starostov miest a  obcí  okresu Rimavská Sobota dotknutých cestou I/50, k stavu prípravy a výstavby rýchlostnej cesty R2 na území

VÚC Banská Bystrica

 

    Je polovica volebného obdobia Vlády SR a je čas na hodnotenie plnenia Programového vyhlásenia vlády a Uznesení vlády, vzťahujúcich sa k úseku rýchlostnej cesty R2 na území VÚC Banská Bystrica.

   Opakovane a dlhodobo sú obyvatelia regiónov Gemera – Malohontu, okr. Lučenca a Rimavskej Soboty, ubezpečovaní, že výstavba rýchlostnej cesty R2 je prioritou.

   V období tejto Vlády je to aj prioritou v oblasti tvorby pracovných miest a politiky odstraňovania rozdielov medzi regiónmi, čo je zakotvené v programovom vyhlásení vlády.

  Výstavba rýchlostnej cesty R2, predstavuje systémový krok riešenia príčin dlhodobej nezamestnanosti, čo opakovane uvádzajú aj politici a analytici.

   K dnešnému dňu je situácia taká, že na úseku Lučenec – Ožďany – Zacharovce – Figa sa v investičnej príprave neurobila „ani čiarka“, napriek uzneseniu vlády SR z výjazdového zasadnutia v Rimavskej Sobote v júni 2016 č. 254/2016, kde boli prítomní všetci primátori a starostovia z dotknutých regiónov.

Úloha v bode B.3 úsek „R2 Lovinobaňa – Ožďany“ spracovať dokumentáciu na stavebné povolenie do 30.11.2018

          - úloha nesplnená, verejné obstarávanie nebolo ani začaté na túto stavbu, už nereálny termín plnenia

Úloha v bode B.4 úsek „R2 Ožďany – Zacharovce“ zabezpečiť dokumentáciu na stavebné povolenie v termíne 30.11.2018

         - úloha na NDS, a.s. nezadaná, verejné obstarávanie ani nezačalo a termín z uznesenia je nesplniteľný

Úloha v bode B.5 úsek „R2 Zacharovce – Bátka“ projektová dokumentácia na stavebné povolenie v termíne 30.6.2019

         - úloha, verejné obstarávanie začaté už 19.7.2017, nebolo doteraz ukončené. Verejné obstarávanie bolo zrušené, podľa informácií z odboru verejného obstarávania NDS, a.s., od pracovníka zodpovedného na celý proces obstarávania.

Úloha v bode B.6 úsek „ R2 Bátka – Figa“

          - úloha, verejné obstarávanie začaté už 19.7.2017, nebolo doteraz ukončené. Verejné obstarávanie bolo zrušené, podľa informácií z odboru verejného obstarávania NDS a.s.

Dňa 30.5.2017 bol minister dopravy Árpád Érsek na verejnom stretnutí v Bátke, okr. Rimavská Sobota, kde starostom priľahlých obcí k ceste I/50 v úseku Figa – Zacharovce – Ožďany, potvrdili začatie stavby „ R2 Mýtna – Lovinobaňa“ a k 31.8.2017 vypísanie súťaže na zhotovenie stavby.

Potvrdil tiež, že dal písomný súhlas už v januári 2017 na začatie projektovej prípravy stavieb, verejné obstarávanie, v úseku Zacharovce – Bátka – Figa. Zároveň určil termíny začatia stavebných prác na týchto stavbách, klepanie základného kameňa 30.9.2019.

  Opakovanie zdôraznil, že enormný záujem na splnenie tohto termínu, pretože bol aktívnym účastníkom protestného pochodu v Bátke, za urýchlenie začatia výstavby týchto stavieb.

Dňa 14.9.2017 v Rimavskej Sobote na predstavovaní kandidátov za predsedu VÚC, osobne prítomný podpredseda predstavenstva NDS a.s. a investičný riaditeľ Ing. Dudáš potvrdil, začatie verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby R2 Mýtna – Lovinobaňa v termíne do 15.10.2017. Potvrdil tiež, že na úseky „R2 Zacharovce – Bátka a Bátka – Figa“ už prebiehajú verejné súťaže na projektovú dokumentáciu DSP s predpokladaným termínom vyhodnotenia verejného obstarávania do 15.10.2017.

K dnešnému dňu  ani jeden z týchto termínov nebol splnený, a reálne vzhľadom na už podobné realizované procesy, ani termíny, ktoré sú ešte pred nami nebudú splnené. Následne aj ciele určené v Programovom vyhlásení vlády, politika tvorby pracovných miest a politika vyrovnávania rozdielov medzi regiónmi, už nemôžu byť splnené v rozsahu, ktorý zabezpečí ich plnenie.

Vzhľadom na uvedené, žiadame pána premiéra, aby v mediálne oznámenej inventarizácii plnenia cieľov Programového vyhlásenie vlády a Uznesení vlády, podrobne preveril a objektívne zhodnotil, prečo sa nesplnili a neplnia ciele a úlohy, určil zodpovedných, prijal a zverejnil opatrenia na odstránenie stavu. Pretože, tento stav a situáciu vnímame dlhodobo ako likvidačnú pre región Gemera – Malohontu, neschopnosť ministerstva dopravy plniť úlohy Programového vyhlásenia vlády a Uznesenia vlády, spoločne s NDS a.s., považujeme a hodnotíme ako zámerný nezáujem, najmä zo strany NDS zabezpečovať plnenie spomínaných úloh.

 

V Rimavskej Sobote, dňa 8.2.2018

Primátori miest a starostovia obcí regiónu Gemer – Malohont.


 
 

Cenník za prenájom zasadačiek a ponuka voľných nebytových priestorovVytlačiť
 

Mestská bytová  správa  s.r.o, Tržná 2, Rimavská Sobota,

ponúka na prenájom zasadačky v budove na Nám. M. Tompu 2 / Okresný úrad/

 

CENY ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK

 

Zasadačka č. 47- I. posch.

Počet miest na sedenie 182,  

predsednícky stôl 11 miest

                                           od.1.9 do 31.4 (vykur. sezóna)  od 1.5 do 31.8. (letná sezóna)

                                                     Podnik. subj.   Nezisk.org.        Podnik. subj.   Nezisk.org.

 

Cena za prenájom /1-8 hodín/       300,00 €           200,00 €             150,00 €         100,00 €

Ozvučenie sály                                30,00 €             30,00 €               30,00 €          30,00 €

Spolu:                                            330,00 €           230,00 €             180,00 €         130,00 €

 

Zasadačka č. 46 – I. posch.

Počet miest  na sedenie 25    

Cena za prenájom /1-8 hodín/       100,00 €           50,00 €                50,00 €          25,00 €

 

Zasadačka č. 79 – II. posch.

Počet miest na sedenie 16       

Cena za prenájom /1-8 hodín /      100,00 €           50,00 €             50,00 €         25,00 €

 

Zasadačka č. 80 – II. posch. 

Počet miest na sedenie 72,

predsednícky stôl 4 miesta    

Cena za prenájom / 1-8 hodín/      200,00 €           100,00 €           100,00 €         50,00 €                                                            

Poznámka: V prípade záujmu nad rámec ponuky, je možná individuálna dohoda.  

 

Kontakt: MsBS, s.r.o. Rim. Sobota

T.č: 047/5511915 nebytové priestory

 

 

Mestská bytová správa s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota uverejňuje

ZOZNAM voľných nebytových priestorov

 

 

1. Bývalý - Župný dom Nám M. Tompu č. 2 (Okresný úrad )

 prízemie - 25 miestností

 I. poschodie – 3 miestnosti

 II . poschodie – 30 miestností

 bližšie informácie o veľkosti jednotlivých miestností získate na tel. č. 047/5511915

 

2. Budova na ul. Daxnerovej 2

I. poschodie 15,55 m²,  12,60 m², 14,38 m², 18,11 m², 19,07 m², 14,95 m²,13,75 m², 13,85 m²,17,77 m², 7,40 m², 5,77 m², 6,20 m², 29,05 m2, 15,20 m2, 15,25 m2

 

3. Budova na ul. Povstania č.15

I. poschodie  - 10,08 m², 27,49 m², 21,06 m2, 22,23 m2

II. poschodie - 24,69 m², 21,73 m², 20,70 m², 24,42 m² , 27,49 m²

podkrovie – 10,92 m², 14,40 m², 21,60 m²,16,28 m²  1,36 m², 14,52 m², 23,72 m²  1,05 m²

           

MsBS s.r.o. – Rim. Sobota

T. č. 047/5511915 - nebytové priestory


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkách a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkám napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

qrkody noviny.jpg


 
 

Úradné oznamy

Pozvánka na pokračovanie zasadnutie mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 20. marca 2018 uznesením

č. 19/2018-MsZ v zmysle Čl. 7 ods. 6 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

prerušilo

 svoje rokovanie s tým, že pokračovanie rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutoční

dňa 28. marca  2018  (streda) o  13.00 h

v zasadacej miestnosti  MsZ v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote

 na Nám. M. Tompu.

 

PROGRAM:

11. Majetkovoprávne otázky
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
12. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota č. 108/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
13. Prerozdelenie finančných prostriedkov kultúrnym subjektom a športovým klubom v roku 2018
Predkladá: Mgr. Zsolt Főző, predseda komisie školstva, kultúry a športu pri MsZ
14. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota
Predkladá: Ing. Zoltán Bán, poslanec MsZ
15. Voľba prísediacich pre Okresný súd v Rimavskej Sobote na volebné obdobie
2018 - 2022

Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
16. Vyčlenenie finančných prostriedkov na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Predkladá: Mgr. Vlasta Ďuricová, poverená zastupovaním vedenia odboru
sociálnych vecí a kultúry
17. Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rimavská Sobota za obdobie rokov 2015 -2020
Predkladá: Mgr. Vlasta Ďuricová, poverená zastupovaním vedenia odboru sociálnych
vecí a kultúry
18. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2017
Predkladá: Ing. Mikuláš Csirmaz, hlavný kontrolór mesta
19. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018
Predkladá: Ing. Mikuláš Csirmaz, hlavný kontrolór mesta
20. Interpelácie poslancov
21. Všeobecná rozprava
22. Záver

JUDr. Jozef Šimko v.r.
primátor mesta


 
 

Pozvánka na zasadnutie výboru mestskej časti Sídlisko Rimava-MalohontskáVytlačiť
 

POZVÁNKA na zasadnutie

 

Pozývame Vás na zasadanie Výboru mestskej časti, ktoré sa uskutoční dňa

    27. marca 2018 (utorok) o 17:00 hod.

 

Zasadnutie sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Športovej ul. (knižnica, 1. poschodie - oproti schodom).

 

  Program:   

 1. Privítanie a oboznámenie s programom.
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Informácie poslancov zo zasadnutia MsZ 20.3.2018.
 4. Pripomienky a požiadavky občanov, aktuálne problémy MsČ.
 5. Zimný rez drevín v MsČ; zimná údržba ciest a chodníkov.
 6. Vykonanie celoplošnej deratizácie v MsČ.
 7. Rôzne.
 8. Uznesenie, záver.

 

 

                                                                                                            Mgr. Ľubica Kubiňáková

                                                                                                                predsedníčka VMsČ


 
 

Pracovná ponuka - Vedúci, vedúca Odboru sociálnych vecí a kultúry poverený – poverená zastupovaním funkcieVytlačiť
 

PRACOVNÁ PONUKA

Mesto Rimavská Sobota

Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

ponúka

voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii:

Vedúci, vedúca Odboru sociálnych vecí a kultúry

Mestského úradu v Rimavskej Sobote

poverený – poverená zastupovaním funkcie.

 

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú – zastupovanie počas doby pracovnej neschopnosti a počas doby čerpania materskej a rodičovskej dovolenky.

Predpokladaný nástup do práce: od 01.05.2018 alebo na základe dohody.

Základný plat:

Výška základného – tarifného platu je určená podľa zaradenia do platovej triedy a podľa započítanej praxe v platovom stupni základnej stupnice zákona č. 553/2003 Z. z.

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Stručná charakteristika pracovného miesta:

 • Zabezpečuje pracovné činnosti  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách , zákona  č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákona č. 36/2005 Z. z. Zákon o rodine,  zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
 • Riadi, kontroluje a hodnotí prácu zamestnancov Odboru sociálnych vecí a kultúry.
 • Riadi a organizačne zabezpečuje činnosť Referátu sociálnych služieb, Referátu riešenia rómskej problematiky, Terénneho sociálneho pracoviska, Oddelenia opatrovateľskej služby, Strediska osobnej hygieny, Nocľahárne a Referátu kultúry.  
 • Poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov.
 • Vyhotovuje objednávky a platobné poukazy súvisiace s výkonom odboru sociálnych vecí
 • V spolupráci s mestskou políciou vykonáva šetrenia v opustených budovách, kde sa zdržiavajú ľudia bez prístrešia (umiestnenie maloletých detí do ústavnej starostlivosti).
 • V spolupráci s  ÚPSVaR v Rimavskej Sobote a s príslušným detským domovom vypracováva Plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou a vyhodnotenie úloh plánu sociálnej práce s dieťaťom.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

-     ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – študijný odbor sociálna práca alebo

      sociálna pedagogika

 

Ďalšie požiadavky:

-     prax minimálne 3 roky

-     prax v odbore sociálna práca a prax v riadiacej funkcii vítaná

-     bezúhonnosť
-    znalosť a prehľad v platnej legislatíve pre oblasť sociálnej práce  a kultúry v samospráve

-    organizačné a komunikačné schopnosti, profesionálny prístup
-    užívateľská znalosť práce s PC a internetom

-    zvládanie záťažových situácií

 

K prihláške je potrebné doložiť tieto požadované doklady:

-     písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor 

 • štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
 • písomná koncepcia alebo návrh riadenia činnosti uvedeného odboru 
 • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti

-    písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného pohovoru

      podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka - Odbor sociálnych vecí a kultúry MsÚ - NEOTVÁRAŤ“

osobne do podateľne Mestského úradu v Rimavskej Sobote alebo poštou v termíne najneskôr do 04.04.2018 do 16.00 h. na adresu: Mestský úrad, Prednosta MsÚ - JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.

Na osobný pohovor budú telefonicky pozvaní  len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky a v stanovenom termíne predložia všetky požadované doklady.

 

JUDr. Jozef Šimko
    primátor mesta


 
 

Oznam o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota ako správca miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady informuje obyvateľov mesta a mestských častí o novom spôsobe výrubu poplatku a to nasledovne:

- každý obyvateľ, ktorý k 31.03.2018 dovŕši vek 18 rokov obdrží samostatné rozhodnutie na miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,

- obyvateľ mladší ako 18 rokov je automaticky priradený k matke ako zákonnému zástupcovi.

Tak ako aj v predchádzajúcom období je možnosť platenia miestneho poplatku na splátky :

1.splátka do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

2.splátka do 30.06.2018

3.splátka do 31.08.2018.

Splátkový kalendár uvedený na rozhodnutí samozrejme nevylučuje možnosť jednorázovej úhrady celého poplatku.

Pre vyššie uvedené zmeny sa vedenie mesta rozhodlo z dôvodu jednoduchšieho a efektívnejšieho vymáhania daňových nedoplatkov.

Doterajšia výška poplatkov sa nemení !


 
 

Materská škola Rožňavská 29/854 ponúka voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii učiteľ/učiteľkaVytlačiť
 

OZNÁMENIE  O  VOĽNOM  PRACOVNOM  MIESTE  V MATERSKEJ  ŠKOLE Rožňavská 29/854 Rimavská Sobota.

 

V zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Riaditeľstvo MŠ  prijme do pracovného pomeru na dobu neurčitú, so skúšobnou dobou 3 mesiace

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola Rožňavská 29/854 Rimavská Sobota

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ

Podkategória: učiteľ/učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nástup:  1.apríl 2018

Pracovný pomer: úväzok 0,50

Požadované doklady:

   žiadosť o prijatie do zamestnania

   profesijný životopis

   doklady o ukončenom vzdelaní

   súhlas so spracovaním osobných údajov

   výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon  pedagogickej činnosti v súlade s § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte

 

Materská škola  

Rožňavská 29/854

Rimavská Sobota

 

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania“ – neotvárať.

Bližšie informácie: osobne, telefonicky 047/5622902 // 0901706594 //

 

Jarmila Drobná
riaditeľka materskej školy


 
 

Primátor písal poslancovi Národnej rady SR Vytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota, Primátor, Hlavné námestie 2, 979 01 Rimavská Sobota

 

                                                                                            Váž. pán
                                                                                             Mgr. Michal Bagačka
                                                                                             poslanec NR SR

 

Vážený pán poslanec NR SR!

     V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe mienilo Ministerstvo vnútra SR realizovať zriadenie klientského centra v meste Rimavská Sobota. Klientské centrum má plniť úlohu jednotného kontaktného a administratívneho miesta pre občanov s možnosťou kompletného vybavenia správnej agendy súvisiacej s výkonom miestnej štátnej správy za účelom realizácie zákonov a cieľov vytýčených v programovom vyhlásení Vlády SR na roky 2012 až 2016, obsiahnuté v programe ESO.

     Z uvedeného dôvodu prebiehali od roku 2014 rokovania medzi Ministerstvom vnútra SR a Mestom Rimavská Sobota za účelom hľadania vhodných priestorov pre umiestnenie klientského centra v Rimavskej Sobote.

     Naše mesto pristúpilo k požiadavkám zo strany Ministerstva vnútra SR seriózne a vynaložilo aj nemalé finančné prostriedky na vyhotovenie znaleckého posudku za účelom ocenenia bývalého Župného domu vo vlastníctve mesta, ktoré je aj v súčasnosti sídlom Okresného úradu v Rimavskej Sobote a má sa stať sídlom klientského centra.

     Keďže okolo realizácie zámennej zmluvy medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR a Mestom Rimavská Sobota je záhadné ticho, požiadali sme Ministerstvo vnútra SR listom zo dňa 13.01.2016 o zaujatie stanoviska, či vôbec dôjde k samotnej realizácii zámeny. Generálny riaditeľ sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra SR Ing. Róbert Pintér nám prípisom zo dňa 08.02.2016 oznámil, že zámer sa do konca volebného obdobia zrejme nepodarí zrealizovať.

     Vzhľadom k tomu, že od parlamentných volieb už uplynuli pomaly dva roky, sa na Vás obraciam so žiadosťou o preverenie skutočného stavu vo veci zriadenia klientského centra v Rimavskej Sobote, s osobitným zameraním na využitie bývalého Župného domu.

     Budem rád pán poslanec, ak váhou svojej osobnosti ako poslanec NR SR prispejete k realizácií plánovaného zámeru v záujme občanov mesta i okresu.

 

     S pozdravom

 

JUDr. Jozef Šimko v.r.

                                                                            primátor mesta


 
 

Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská SobotaVytlačiť
 

 

Mesto RS na web final.jpg

Názov projektu:
Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota
Kód ITMS2014+: 310041A734
Prijímateľ: Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
Miesto realizácie projektu: NUTS II Stredné Slovensko, Rimavská Sobota
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 07/2017 – 06/2018
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 29.3.2017
Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:
Celková výška oprávnených výdavkov: 560 057,50 €
Maximálna výška NFP (95 %): 532 054,63 €
Výška spolufinancovania (5 %): 28 002,88 €

Stručný popis a cieľ projektu:
Cieľom projektu je zníženie energetickej záťaže objektu zateplením fasády, strechy a výmenou výplňových konštrukcií fasády - okná, dvere. Z hľadiska tepelnotechnického sa dodatočným zateplením dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu. V rámci rekonštrukcie sa prevedie aj rekonštrukcia vykurovacieho systému tak, aby sa týmito opatreniami znížila celková potreba tepla na vykurovanie. Doba realizácie projektu - 12 mesiacov.

Hlavná aktivita projektu:
34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Hlavná aktivita 1 - Rekonštrukcia / objekt č.5
Hlavná aktivita 2 - Rekonštrukcia / objekt č.7
Hlavná aktivita 3 - Rekonštrukcia / objekt č.9
Hlavná aktivita 4 – Ostatné výdavky / Rekonštrukcia kotolne a stavebný dozor


 
 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

projekt-poriadkovasluzbaRS.jpg


Operačný program:  

 

 

 

 

Operačný program Ľudské zdroje

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:           

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ:     

 

 

 

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Sídlo prijímateľa:

 

 

 

Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

 

 

 

 

 

Názov prioritnej osi:

 

 

 

Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

 

 

 

5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ:   

 

 

 

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Názov projektu:

 

 

 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote

Kód výzvy:  

 

 

 

OPLZ-PO5-2017-1

Kód projektu:

 

 

 

312050J579

Typ projektu:

 

 

 

Dopytovo-orientovaný projekt

Miesto realizácie:

 

 

 

Rimavská sobota

Začiatok realizácie:

 

 

 

december 2017

Ukončenie:

 

 

 

november 2020

Celkové náklady:

 

 

 

201 610,80 €

Výška NFP:

 

 

 

191 530,26 €


 
 

Začala sa vykurovacia sezónaVytlačiť
 

Plagát - komín vzor KR 2016.jpg

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

 

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

 

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

 

 1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !

 

 1. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:
 • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

 

 1. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!

 

 1. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!

 

 1. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

 

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

 

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“


 
 

Plán zberu separovaného odpadu 2018Vytlačiť
 


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Kultúra

Festival Rimavská Sobota spievaj!Vytlačiť
 

Rimavská Sobota spievaj! je festival zborov a speváckych zoskupení z nášho mesta. V rámci neho sa v stredu 4. 4. uskutočnia v Dome kultúry tri koncerty. Dopoludnia bude výchovný koncert určený deťom z MŠ a žiakom I. stupňa ZŠ. Popoludní o 16.00 hod. sa predstavia detské spevácke zbory ao 18.00 hod. dospelé spevácke zbory z Rimavskej Soboty. Hosťom festivalu bude DSZ Felix zo ZUŠ Heľpa s dirigentkou Andreou Kirschovou, ktorý vlani na celoslovenskej súťaži Mládež spieva získal najvyššie možné ocenenie, zlaté pásmo. Súčasťou podujatia bude aj popoludňajší workshop pre detské spevácke zbory a ich dirigentov.

„Je to už 2. ročník festivalu, prvý sa uskutočnil v r.2015. Tento projekt prebiehal v Bratislave a v Rimavskej Sobote, tohto roku sa pridala aj Banská Bystrica a Lučenec v rámci Roku zborového umenia” uviedla históriu podujatia Jana Dobrocká, dirigentka MSZ Bona fide, ktoré festival organizuje v spolupráci s MsKS a miestnou ZUŠ.

Spievaj-HLAVNÝ-malý.jpg

Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote


 
 

Tento týždeň v kine aj príbeh o Márii MagdaléneVytlačiť
 

kinoorbis.jpg

Vstupenky online na www.kinoorbis.sk 

22.až 26.  mar.      Mária Magdaléna       /Mary Magdalene/

(št.až po.)

 Mária_Magdaléna-poster.jpgMária Magdaléna je životopisnou drámou o jednej z najtajomnejších ženských postáv našej civilizácie. Napráva obraz očitej svedkyne umučenia a vzkriesenia Ježiša Krista, z ktorej dejiny urobili prostitútku. (CinemArt SK)

Dráma     Veľká Británia/USA/Austrália   

Réžia: Garth Davis
Hrajú: Rooney Mara, Joaquin Phoenix , Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim... 
Uvádza:  Cinemart, 130min., MN., titulky, vstup: 5€
Začiatok predstavení o 19:00 hod., v pondelok maďarská verzia o 19:00 hod.

Trailer

marymagdalene.jpg

24. 25.mar.  Králik Peter    /Peter Rabbit/

(so.ne.)

 plagat kralik.jpgRebelský králik Peter žije svoj veselý bezstarostný život spolu s ostatnými zvieratami na farme. Nový majiteľ statku sa však o svoj životný priestor deliť nemieni - a už vôbec nie so zvieratami. Začína sa tak bizarná vojna o teritórium medzi ním a obyvateľmi záhrady. (Itafilm)

Rodinný/dobrodružný/komédia/fantasy/animovaný 

USA  Réžia: Will Gluck
Uvádza: Itafilm, 89min, MP, dabing, vstup: 5€
Začiatok predstavení o 17:00 hod.

Trailer

kralikpeter.jpg

 


 
 

Veľkonočná tvorivá dielňaVytlačiť
 

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rim. Sobote Vás pozýva 22. marca od 16:00 hod. na tvorivú dielňu Veľkonočné vajíčko, ktorá sa uskutoční v zasadačke GMOS – vchod z Gorkého ulice do dvora.  Vstup: 2 eurá. Kontakt: Magdaléna Kantorová, tel. č: 047 56 31 095, e-mail: remeslogmos@rsnet.sk

tvoriva deilna.jpg


 
 

Koncert učiteľov ZUŠ ...žijeme umením...Vytlačiť
 

Základná umelecká škola a SRRZ - Rodičovské združenie pri ZUŠ v Rim. Sobote Vás srdečne pozývajú na slávnostný verejný koncert učiteľov Základnej umeleckej školy v Rim. Sobote pod názvom ...žijeme umením..., ktorý sa uskutoční 27. marca o 17:00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Rim. Sobote. 

Vstupné je dobrovoľné.  

plagat UK.jpg


 
 

Múzeum vydalo zborníkVytlačiť
 

 zborník.jpgGemersko-malohontské múzeum (ďalej GMM) už od roku 2005 kontinuálne vydáva publikáciu pod názvom Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT. Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia sa v roku 2017 podarilo vydať už jeho 13. ročník. Prinášame v ňom najnovšie výsledky práce odborných pracovníkov múzea ako aj externých prispievateľov. Tematické zameranie príspevkov sa sústreďuje na bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu Gemera-Malohontu a blízkeho Novohradu. Obsahovo sa zborník člení na kapitoly podľa odborov zastúpených v múzeu, a to: prírodné vedy, archeológia, história, etnológia a história umenia.

V najnovšom 13. ročníku zborníka sa čitatelia z oblasti prírodných vied môžu oboznámiť s výskytom železných rúd v Kokave nad Rimavicou (Kokava – Hrabina). Štúdiu spracoval geológ Igor Galko.

V odbore archeológia prinášame výsledky výskumu na stavbe skladovej haly v lokalite Rimavská Sobota - Sobôtka, ktorý realizoval archeológ GMM Alexander Botoš. Vladimír Mitáš a Ján Štubňa sa vo svojom príspevku venujú výskytu horského krištáľu na archeologických náleziskách v Gemeri-Malohonte a Novohrade. Zaujímavé výsledky prináša tiež štúdia Daniela Bešinu, pracovníka GMM a doktoranda Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý sa venuje nedeštruktívnemu prieskumu opevnených polôh v regióne Gemer-Malohont identifikovaných na základe toponymie.  

V odbore história je zaradený príspevok o histórii športového klubu R. M. E. v Rimavskej Sobote z pera emeritného profesora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Júliusa Albertyho, ktorý je zároveň aj jedným z recenzentov zborníka. Znalec v odbore lesníctva, Viliam Stockmann, vo svojom príspevku predstavuje dobový časopis Lesnícke listy a jeho význam pre uhorské a slovenské lesníctvo. Povrchovým dopravným systémom likierskych železiarní a firmy Blasberg v Gemeri sa venuje Lukáš Patera, študent odboru história na Filozofickej fakulte Ostravskej univerzity. Profesor Leon Sokolovský prináša prehľad o pracovných činnostiach, remeslách a živnostiach obyvateľov Kokavy nad Rimavicou do polovice 20. storočia.

V roku 2017 GMM oslávilo 135. výročie svojho založenia a tomuto významnému jubileu sú venované tri príspevky. Súčasná riaditeľka múzea Oľga Bodorová predstavuje prvých troch riaditeľov múzea v rokoch 1882 až 1945 - Jána Fábryho, Edmunda Loyscha a Viliama Fábiána, ktorí okrem toho, že stáli na čele múzea boli tiež pedagógovia a riaditelia Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote. Príspevok k histórii múzejnej prezentácie v rokoch 1882 – 1907 prináša Csilla Korenová vo svojej štúdii o figurínach Huga Werthera z roku 1906, ktoré vznikli podľa predlohy konkrétnych osôb, a ako výstavné pomôcky sa dodnes nachádzajú v múzeu. Historička umenia GMM Angelika Kolár píše o prvých zaevidovaných predmetoch múzea - štyroch sadrových modeloch sochy Sándora Petőfiho od významného uhorského sochára Miklósa Izsóa. Diela sa do múzea dostali ešte pred jeho samotným založením, v auguste roku 1882.

V odbore etnológia Ľudmila Pulišová predstavuje kútne plachty zo zbierkového fondu GMM a posledný príspevok zborníka je venovaný životu a dielu novohradského maliara Františka Gyurkovitsa (1876 – 1968), ktorému sa venuje historička umenia Novohradského múzea a galérie Andrea Németh Bozó.

Cieľom zborníka je priblížiť širokej verejnosti cenné poznatky o regióne a prostredníctvom odborných príspevkov zverejniť viacročné výsledky vedecko-výskumnej činnosti odborných pracovníkov múzea, ako aj spolupracovníkov z iných múzeí a zo sféry akademických a univerzitných pracovísk.

Všetky príspevky zborníka sú recenzované odborníkmi z jednotlivých vedných odborov. Zostavovateľkou a zodpovednou redaktorkou je riaditeľka GMM Oľga Bodorová. Publikácia je určená širokému okruhu záujemcov o prírodu, históriu, hmotnú a duchovnú kultúru regiónu Gemer-Malohont. Je tiež určený  žiakom a študentom, nakoľko obsahuje príspevky, ktoré dopĺňajú učivo na úrovni všetkých typov škôl a rozšíri tak obsah učiva o regionálny rozmer.

Vydanie zborníka z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je možné si ho zakúpiť v pokladni GMM za cenu 4 €. 

Gemersko-malohontské múzeum v Rim. Sobote

 


 
 

Prvé divadlo mydlových bublínVytlačiť
 

Prvé divadlo mydlových bublín z ukrajinskej Odessy prvýkrát na Slovensku. V rámci svojej šnúry predstavení zavíta v  sobotu 14. 4. 2018 o 16.00 hod. aj do Rimavskej Soboty. Na javisku Domu kultúry tak privítame ich bublinovú šou „Dobrodružstvá Mydlinky a Bublíkа v Bublilande“.  Je to jedno z najzábavnejších a  najnezvyčajnejších detských predstavení, kde hlavní hrdinovia sú mydlové bubliny! Obyvatelia čarovnej krajiny a žiaci špeciálnej “bubli-bubli” školy, Mydlinka a Bublík, prenikajú do tajomstiev zaujímavej náuky – mágie skrotenia mydlových bublín. Ponorte sa spolu s nimi do sveta detstva a radosti s celou rodinou! Bude nám veselo. Vstupné: 7€, predaj vstupeniek v MsKS, TIC a cez Ticketportál. Deti do 3 rokov vstup zdarma.

bubliny.jpg

Na to, aby si našli recept mydlovej bubliny šťastia, majú bojovať s magistrom škodlivého bublinafukovania – Podfukom, a premeniť všetky jeho hanlivé, dráždivé a trápne bubliny na smiešlivé! Mydlinka a Bublík samozrejme nemôžu zvládnuť všetko sami! No je tu geniálny akademik bublimágie, profesor Zázračný, ktorý cez mydloskype sleduje, či je s nimi všetko v poriadku a pomáha im v zložitých situáciách. A zvláštna víla z krajiny obrovských mydlových bublín urobí radosť všetkým čarovným dažďom z mydlových bublín.

Prvé divadlo mydlových bublín pôsobí po celom svete – Libanon, Spojené Arabské Emiráty, Nemecko, Španielsko, Grécko, Poľsko, Česká republika a teraz aj Slovensko. Na Slovensku sa v roku 2017 s veľkým úspechom  konali predstavenia v Košiciach, Prešove, Poprade a Kežmarku. V  Poľsku mali v roku 2017 viac ako 60 vystúpení .Predstavenie trvá jednu hodinu

Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote


 
 

SĽUK: GENEZIS – náhradný termínVytlačiť
 

V sobotu, 24. 3. 2018 o 18.00 hod. bude náhradné predstavenieSĽUKu: GENEZIS, ktoré bolo prerušené kvôli zraneniu hlavného účinkujúceho. Ako sme avizovali hneď po dohode s manažérom predstavenia, vstupenky zostávajú v platnosti. Všetkých prosíme, ak im termín nevyhovuje, aby vstupenky darovali, alebo nás kontaktovali. Chceli by sme následne umožniť iným záujemcom vidieť toto nádherné predstavenie a preto budeme dopredávať voľné vstupenky. Vstupné: 15€. Info na tel.: 047 5621550.

Unikátny nový projekt SĽUK-u: GENEZIS – Príbeh o stvorení sveta a o prvých ľuďoch, prináša na scénu hudobno-tanečné predstavenie obohatené spektakulárnou videoprojekciou, ktoré ponúka odľahčený pohľad na morálny odkaz knihy Genezis.

V hudobnom spracovaní, choreografiách, v textoch, v projekcii, scéne i v kostýmoch sa tvorcovia síce zamerali na súčasné inscenačné postupy, ale na scéne je ich štylizované spojenie s tradičnou ľudovou kultúrou zjavné. Dramaturgia SĽUK-u uvedením diela Genezis obohatila nielen repertoár tohto telesa o ďalší opus, ale naznačila ďalšie štylistické možnosti a presahy ľudového tanca a ľudovej hudby smerom k súčasnej umeleckej tvorbe a k novým médiám.

GENEZIS_POSTER-malý1.jpg

Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote


 
 

Predmetom mesiaca je chochláč severskýVytlačiť
 

 chochlac seversky.JPGPočas marcových dní môžu návštevníci Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote vidieť dermoplastický preparát chochláča severského, pre ktorého je Slovensko „teplou krajinou“, kde sa počas tuhých severských zím prichádza k nám zohriať. Tento vystavený jedinec 21. februára 2006 narazil do okna budovy múzea a to počas silnej invázie chochláčov severských na našom území.

Väčšinou už malé deti vedia, že mnohé druhy vtákov od nás na zimu odlietajú do „teplých krajín“, teda väčšinou do Afriky či Stredomoria. Sú však aj druhy vtákov, pre ktoré je „teplou krajinou“ Slovensko. Jedným z nich je aj chochláč severský.

Chochláče severské hniezdia v Škandinávii a na severe Ruska. V zime sa živia rôznymi bobuľami, hlavne jarabinou. V čase jej nedostatku podnikajú tzv. invázie do strednej, západnej a južnej Európy, teda aj na naše územie. Prvé jedince k nám prilietajú už v novembri, ich počet stúpa v decembri a januári a potom postupne klesá, posledné jedince odlietajú do svojich hniezdisk spravidla koncom marca. Väčšinou sa zdržiavajú v kŕdľoch, ktoré majú niekoľko desiatok, no v čase silnej invázie až niekoľko stoviek členov. Obľubujú hlavne kroviny s dostatkom bobúľ, napríklad medze zarastené šípkami a trnkami, aleje popri cestách s jarabinou, no často prilietajú aj do parkov, sadov a záhrad, kde sa živia jablkami alebo iným ovocím, ktoré ostalo na stromoch. Môžeme ich spoznať podľa typického chochola, výrazného červeno-žltého sfarbenia na krídlach, žltého konca chvosta a zvonivého hlasu.

V roku 2006 bola na našom území silná invázia chochláčov severských, kŕdle, ktoré tvorilo niekoľko stoviek jedincov, sa zdržiavali aj v Rimavskej Sobote. Tento vystavený jedinec tu 21. februára narazil do okna budovy a následkom zranení uhynul.

Gemersko-malohontské múzeum v Rim. Sobote


 
 

Šport

Džudisti z Lokomotívy na súťaži v BudapeštiVytlačiť
 

Výprava džudistov z Lokomotívy vycestovala v nedeľu 18. marca  na 9. ročník Medzinárodného turnaja v Budapešti – časť Budaors v Maďarskej republike. Zápasilo sa na šiestich  tatami. Náš oddiel reprezentovala Natália Gažiová. Turnaja sa zúčastnilo spolu 266 pretekárov zo štyroch štátov  Európy – Slovenska, Rakúska, Nemecka a Maďarska.

Šport. hala Budaors.jpg

Staršia žiačka Natália Gažiová, ktorá štartovala v kategórii U 15 vo váhe do 36 kg, v silne obsadenej hmotnosti skončila na striebornom, druhom mieste, keď premožiteľku našla až vo finálovom zápase. Výbor Lokomotívy ďakuje Natálke za vzornú reprezentáciu oddielu, mesta Rimavská Sobota, ako aj Slovenska. Do  Maďarského Budaorsu   sprevádzali džudistku tréneri Miloš Gaži  a Lenka Babicová.

v ľavo Natálka Gažiová.jpg

Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme mestu Rimavská Sobota,  firme TONI s.r.o. / požiarna ochrana/ p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta  Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig  a  ZŠ Š. M. Daxnera – Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

Ľubomír Antal,

predseda Lokomotíva Judo Rimavská Sobota


 
 

Zápasník Gulaev bronzový v KyjeveVytlačiť
 

Zápasník Lokomotívy Rimavská Sobota Akhsarbek Gulaev úspešne absolvoval v reprezentačnom drese Slovenska veľmi kvalitne obsadený medzinárodný turnaj zaradený do série turnajov svetovej zápasníckej federácie UWW v ukrajinskom meste Kyjev. Ako najlepší zo Slovákov obsadil po perfektnom výkone vynikajúce 3.miesto vo váhe do 74 kg. V prvom kole porazil technickou prevahou reprezentanta Ukrajiny Dramaretského, v osemfinále Sadrieva z Kazachstanu 11:3 na body, v štvrťfinále Rashidiho z Iránu tiež na body 20:12 a až v semifinále podľahol po veľkom boji majstrovi sveta a Európy  Talianovi Chamizovi pochádzajúceho z Kuby, keď po prvom polčase prehrával len 0:1,na body 0:5. V zápase o bronzovú medailu následne zvíťazil nad  Omarovom z Azerbajdžanu 4:1 a obsadil konečné 3.miesto. Ako jediný z našich reprezentantov získal medailu pre Slovensko a  najväčšou mierou sa pričinil v súťaži družstiev o výborné 9.miesto Slovenska  spomedzi 32 štátov. Zápasnícky klub Lokomotíva Akhsarovi gratuluje a ďakuje za perfektnú reprezentáciu oddielu, mesta a Slovenska.

Gulaev 3.jpg

po víťaznom zápase o bronz

Gulaev 2.jpg

Jozef Radnóti, tréner


 
 

FALCON znova v PRAHEVytlačiť
 

 falcon.jpgČerstvý držiteľ a obhajca titulu najúspešnejší kolektív okresu  RS a RA  pre rok  2016 / 2017 v sobotu 10.3 vycestoval do  hlavného  mesta  Českej republiky – PRAHY. Konal sa tu medzinárodný turnaj v Taekwondo WT pod názvom Cobra Cup 2018. Na turnaji sa zúčastnilo 250 pretekárov  z troch krajín a 22 klubov. Za FALCON nastúpilo 11 bojovníkov, ktorí podali perfektné výkony a bojovali až do poslednej sekundy svojich zápasov. Celkovo sme získali v Prahe 3 x zlato, 4 x striebro a 2 x bronz a jedno 5 miesto.  Na turnaji sa nešlo na elektronické prilby, ale na obyčajné – starý systém, čo nás trochu prekvapilo. Elektronické prilby sú jednoznačne objektívnejšie, a preto sme s niektorými uznanými technikami na hlavu nie veľmi súhlasili. Cieľom trénerov je znížiť podiel strieborných medailí.  Ako tréner však musím podotknúť, že v Prahe sme získali síce 4 striebra, ale všetky po vybojovanom semifinálovom zápase a v samotnom finále to bol boj až do poslednej sekundy.  Prehry boli len veľmi tesné !!! ( 1-2 body ). Preto hodnotíme výkony na turnaji na jednotku a nedostatky sa budeme snažiť na zverencoch čo najskôr odstrániť.

Výsledky: 

Kat. Pupills :  Matúš Ďurica 2. miesto  

                        Lukáš Kurek  2. miesto

                       Damien Pavel Frgolec  3. miesto

Kat. Cadets:  Laššák Riško 3. miesto

                       Tomáš Kuvik 3. miesto

                       Sarah Sarvašová  2. miesto

Kat. Juniors : Mravcová Karla 1. miesto 

                        Lucka Laššáková 1. miesto

                        Ďuricová Terezka  1. miesto

                        Ádamová Vaneska  2. miesto

                        Veronika Spodniaková  5. miesto         

Na turnaji  Falcoňákov sprevádzal tréner Jaroslav Dóbi, ich rodičia, prípadne súrodenci.  

falcon 2.jpg

Ing. Jaroslav Dóbi,  FALCON


 
 

Krajské majstrovstvá v plávaníVytlačiť
 

plavci1.jpg

V peknom 50 m bazéne v Žiline sa uplynulý víkend konali Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v športovom plávaní. Tohto roku sa ich zúčastnilo až 335 plavcov z 18 plaveckých klubov stredného Slovenska, ktorí spolu absolvovali cez 2100 skokov do vody.  Zo zdravotných dôvodov  napokon Plavecký klub a mesto Rimavská Sobota reprezentovali len 4 dievčatá. Počtom sme síce boli jedna z najmenších výprav, ale výsledkovo sme nezaostali ani oproti omnoho početnejším. 

 

 plavci.jpgO medaily sa postarali naše najskúsenejšie plavkyne, keď si Sofia Klementová v disciplíne 100 m motýlik vyplávala titul a k tomu pripojila 2 strieborné a 4 bronzové medaily.  Kristína Repková sa 6 krát ocitla na stupni víťazov, keď vyplávala 2 strieborné a  4 bronzové medaily.  Okrem nich nás ešte reprezentovali  Linda Skruteková a Tamara Hriňová .

Ing. Ladislav Klement,

PKRS                 


 
 

Excelentný vstup mladších žiakov MŠK do jarnej časti 1. ligyVytlačiť
 

 mšk.jpgÚvodné jarné kolo majstrovských zápasov 1. žiackej ligy/stred vyznelo pre futbalistov MŠK Rimavská Sobota výborne.
Mladší žiaci cestovali na prvý zápas 1. ligy na sever Slovenska, kde boli ich súpermi futbalisti Akadémie Juventus Žilina. Naši futbalisti v oboch kategóriach MŽ jasne prevýšili domáceho súpera a zvíťazili s výrazným rozdielom.
Výsledky:
U13 AJ Žilina – U13 MŠK Rimavská Sobota 1:9 /0:6/
Góly za RS: N. Frait 6, D. Košík , M.Mihályi, K.Benedek po 1.

U12 AJ Žilina – U12 MŠK Rimavská Sobota 3:12 /2:7/
Góly: Korytiak, Csízi 4, Murányi 3, Csendes, Korytiak, Siviček,  Rábely a Komora po 1.

Vstup starších žiakov MŠK do jarnej časti prvej ligi už nebol taký úspešný. Starší žiaci kategórie U15 a U14 žiaľ nestačili na banskobystrickú Duklu a súperovi podľahli v domácom prostredí.

U15 MŠK Rimavská Sobota – Dukla Banská Bystrica 0:5

U14 MŠK Rimavská Sobota – Dukla Banská Bystrica 0:6

Zdroj: MŠK RS


 
 

Dorastenci Lokomotívy s troma medailami, dievčatá majsterkami SlovenskaVytlačiť
 

zápasenie1.jpg

V športovej hale v Dunajskej Strede sa uskutočnili  Majstrovstvá Slovenska dorastu vo voľnom štýle a ženských zložiek. Darilo sa na nich pretekárom našej Lokomotívy. Dorastenci vybojovali dve strieborné a jednu bronzovú medailu. O strieborné medaily sa pričinili Brian Molnár vo váhe do 51kg a Michal Babarík v 55kg za 2.miesta. O bronz sa pričinil Viktor Gunár za 3.miesto v 51kg. O body do súťaže družstiev sa ešte zaslúžil Ľuboš Genya za 4.miesto v 55kg a Jakub Vydra obsadil 5.miesto vo váhe do 51kg. V súťaži družstiev bolo z toho solídne 5. miesto spomedzi 19 klubov z celého Slovenska.

zápasenie.jpg

Radosť nám urobili aj naše zápasníčky, ktoré obhájili vlaňajší titul majsteriek Slovenska, keď obsadili 1.miesto pred domácou Dunajskou Stredou a zápasníčkami z Marcelovej. O titul sa pričinili Natália Gažiová, Denisa Uhrínová, Vanessa Schwarcová, Dominika Kučeráková, Anna Kureková, Beata Ružičková, Dominika Vaslíková a Erika Janoštiaková.

Jozef Radnóti, tréner


 
 

Verejné obstarávanie

Zakazky s nízkymi hodnotamiVytlačiť
 


 
 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správaVytlačiť
 


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSMVytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnosti Vytlačiť
 


 
 

VV - oznámenie o začatí konania (Nám. Š. M. Daxnera 72 b. j.)Vytlačiť
 


 
 

Verejné ponuky

VOS - MsBSVytlačiť
 


 
 

OVS - odpredaj budovy ZŠ M. Tompu - Auxtov domVytlačiť
 


 
 

OVS - odpredaj pozemkov Kurinec - podnikanieVytlačiť
 


 
 

OVS - odpredaj budovy na Ul. Fábryho č. 10Vytlačiť
 


 
 

OVS - odpredaj čerpacej stanice na Ul. Jabloňovej, ŠVVytlačiť
 


 
 

Rozlúčky so zosnulými

Pohreb dňa 22.03.2018Vytlačiť
 

Parte Kováč.jpg


 
 

Rozlúčka dňa 26.03.2018Vytlačiť
 

Pýchova.jpg


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 43 32

dnes je: 22.3.2018

meniny má: Beňadik

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka