;-image-src-for-social-new-;
Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská Sobota

OZNAMY

Oznamy mesta

Nábor malých futbalistov

Mestský športový klub v Rimavskej Sobote organizuje nábor malých futbalistov pre chlapcov a dievčatá narodených v r. 2008, 2009 a 2010. Prvý zápis sa uskutoční 3. augusta 2015 /pondelok/ o 17:00 hodín na mestskom futbalovom štadióne. Ďalšie zápisy budú raz týždenne: vždy pondelok v tom istom čase. Malých futbalistov čakajú novučičké lopty adidas-brazuca. Ďalšie informácie: tel.č. 0907843035, alebo rsfutbal@facebook.com.
 


 
 

Vážení občania !

Vážení občania  !

Na konkurenčnej internetovej stránke Gemerland.sk sa objavil článok pod názvom     „ Cigomilný štát i mesto .“ , kde autor článku, Viliam Vaš doslova i do písmena napadol pracovníkov TSM, plavčíkov i mestských policajtov s ostrou kritikou o ich nečinnosti.

Čitateľov svojej stránky zavádza o diskriminácii ohľadne vstupného. Zavádza a uvádza nepravdivé informácie ohľadne výšky vstupného, ktoré mimochodom určila mestská rada, ktorej je zároveň členom i autor článku a ktorý mimochodom hlasoval za výšku vstupného.

     Tu si Vás, vážení čitatelia dovolím informovať, že výšku vstupného, jednak pre dospelých, deti či dôchodcov jednomyseľne odsúhlasila mestská rada za prítomnosti riaditeľa technických služieb.  

    Je zarážajúce, že pán poslanec a zároveň člen mestskej rady,  ktorý hlasuje za výšku vstupného,  i pre zníženie na polovicu od 17.OO hod., vo svojom článku ostro kritizuje nepravdivými a zavádzajúcimi informáciami svojich čitateľov. 

No horšie je na tom to, že svojimi výrokmi vo svojom článku ostro znehodnocuje prácu všetkých tých, ktorí pracovali pri výstavbe bazénov.

     Dokonca si vymyslel takzvané „ sociálne vstupenky „  čo sa ale vôbec nezakladá na pravde. Výška vstupného je rovnaká pre občanov Slovenskej, Maďarskej či Rómskej národnosti.

Dokonca píše o  krádeži a píše o podnikateľovi K.K. Zhodou okolnosti som sa osobne v ten večer nachádzal pri bazénoch a práve tohto podnikateľa som vo večerných hodinách cca. o 20.30 hod. ja  pozval na kofolu. Dovolím si poznamenať, že v ten večer o 20.30 hod. sa pri bazénoch už nenachádzala žiadna osoba. Plavky si prevesil na zábradlie a keď sme spoločne odchádzali  z areálu, plavky už tam nemal. Dodnes si nevie predstaviť, kde mu zmizli plavky keď už pri bazénoch nebola žiadna osoba.   

     K plavčíkom len toľko.

Máme 7 plavčíkov, všetci s patričnými skúškami a preukazmi. Niektorí sú presunutí z mestskej plavárne. Zrejme to pán poslanec Vaš nevie a preto len kritizuje a kritizuje.

No nevie možno ani o tom, že ten plavčík – čašník , pán Páser má medzinárodný preukaz plavčíka, zrejme to pánovi Vašovi nepostačuje. Nuž to je asi jeho problém.   

 

Zrejme pán poslanec Vaš jastrabím okom sleduje našich návštevníkov či chodia alebo nechodia na toalety. Prosím je to jeho názor, ale zrejme si neuvedomuje, že práve takýmito informáciami „ o nechodení na toalety, o krádežiach, o popadaných lístí a pod./  odrádza našich návštevníkov z rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda.

Zrejme to je jeho zámer, no  ako poslanec mestského zastupiteľstva a člen mestskej rady by to snáď mal riešiť  inou formou. Napríklad upozornením vedúceho rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda, plavčíkov, upratovačky, poprípade riaditeľa TSM !

 

Na stránke jeho priateľky som si dovolil napísať svoje stanovisko, ktoré uvádzam v plnom znení.

Bohužiaľ behom pár sekúnd moje stanovisko z tejto stránky zmizlo.

Preto si dovolím moje slová na adresu pána poslanca i člena mestskej rady zverejniť na Vašej stránke.

Verím, že admin to pochopí a nezmaže.

 

 

 

Vážený pán Vaš!

 

Určite by na  tento Váš článok reagoval riaditeľ TSM, ale keďže je na dovolenke v zahraničí, konám tak ja, ako primátor mesta.

Vami kritizované vstupné v rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda je v takej výške, v akej ste ju schválili aj Vy ako člen mestskej rady. Mimochodom vstupné mestská rada odsúhlasila jednomyseľne. Žiadne sociálne vstupné neexistuje, čo znamená rovnaká cena pre občanov slovenskej, maďarskej či rómskej národnosti.

Ohľadne vykonávania kontrol mestskou políciou v rekreačnej oblasti, som hovoril s náčelníkom p. Bereczom, ktorý ma  informoval, že mestská polícia vykonáva kontrolu už aj preto,  že tam má pravidelné kontrolné body.

Vaše konanie považujem za očierňovanie jednak pracovníkov TSM, plavčíkov i samotných mestských policajtov, ale v prvom rade ako poškodzovanie dobrého mena rekreačného zariadenia. Považujem Vaše slová za snahu o odrádzanie záujmu rekreantov o toto zariadenie.

Je smutné na tom to, že Vy jednak ako poslanec MsZ a zároveň člen mestskej rady, ktorý ste hlasovali za výšku vstupného, zavádzate širokú verejnosť s informáciami o sociálnom vstupnom a ponižujete sa k takémuto konaniu čisto len z nenávisti voči mne a vedeniu mesta, možno preto, že Vaša priateľka bola prepustená z MsÚ.

Dovolím si Vás informovať, že toto Vaše konanie budem riešiť právnou – súdnou  cestou, pre poškodzovanie dobrého mena rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda a zamestnancov Technických služieb mesta.

 

JUDr. Jozef Šimko

  primátor mesta 


 
 

Prvý majstrovský zápas

V sobotu dňa 1.8.2015 sa uskutoční prvý majstrovský zápas DOXX bet ligy so začiatkom o 17.00 hod so súperom MFK Liptovský Mikuláš.

Srdečne Vás všetkých pozývame prežiť športové i priateľské zážitky.


 
 

Sezóna na Kurinci v plnom prúde !

Uplynulý víkend zaživala rekreačná oblať Kurinec - Zelená voda ozajstnú zaťažkávajúcu skúšku. Bazénový komplex s geotermálnou vodou využili na plno občania mesta, ale i zo širokého okolia. Dokazujú to aj fotografie vyhotovené v sobotu (18.7.2015) a v nedeľu (19.7.2015).


 
 

Ponuka na reklamnú plochu

Technické služby mesta Rimavská Sobota ponúkajú pre podnikateľské subjekty, obchodné spoločnosti a pre všetkých záujemcov možnosť umiestnenia reklamy na vyhliadkový turistický vláčik – tzv. Kurinecký autovláčik. Veľkosť reklamnej plochy: 226 x 40cm v cene 100,-€ na celú tohtoročnú sezónu.

Záujemcovia môžu získať informácie na tel. čísle TSM Rimavská Sobota 0918 405 545.

 


 
 

Rekonštrukcia chodníkov v meste

Začali sme rekonštrukciou chodníkov v našom meste. Ku dnešnému dňu sme ukončili výstavbu chodníka na sídlisku Rimava. Ako vidieť v plnom prúde je rekonštrukcia chodníka pri Lipe. 
Po dokončení rekonštrukcie pri reštaurácii Lipa sa majstri presunú na druhú stranu cesty, k maďarskej škole, kde sa zrekonštruuje jednak plot i chodník.
V jesenných mesiacoch budeme pokračovať v rekonštrukcii chodníkov i zeleného pása na ul. Školskej od svetelnej križovatky po reštauráciu Hviezda. 
Zároveň v jesenných mesiacoch /september, október, november/ začneme s rekonštrukciou – asfaltovaním nasledovných ulíc i chodníkov v našom meste: ul. SNP č.1, vjazd + parkovisko, ul.Tompová, Mojín, cintorín, ul.Š,M.-Daxnera, ul.Stavbárov, ul.Bottová, ul.Rimavská, ul.Cukrovarská – od LIDL po OA, Včelinec, prístup ku garážam. Vyšná Pokoradz – Nová ulica, Rožňavská chodníky, chodník od Carera po ul.Gaštanovú, Malohontská 1 -5, Hostinského od MŠ po RS net., ul.Družstevná – vnútrobloky, Bottová chodníky, Fučíkopvá chodníky, Včelinec, ul.Bodona, od Rybárskej po Rimavskú, ul.Bodona, parkovisko pri FITKU, ul.Rybárska – chodník od autobusovej stanice po PALAZZO, ul.Rimavská, ul.Novomeského, v miestnom cintoríne až po vybudované nové oplotenie, Vinica, Železničiarska chodník.

JUDr. Jozef Šimko


 
 

Prečo nesvietia pouličné svetlá ?

Možno sa vám to bude zdať neuveriteľné, ale dôvodom je na obrázku zverejnené svetielko, ktoré neznámi, možno občania práve nášho mesta , lepiacimi páskami prilepujú na senzory verejného osvetlenia. Nakoľko senzor svetlo vyhodnotí ako denné svetlo, nezapne nočné osvetlenie na tej ktorej ulici nášho mesta. Stretávame sa i s prelepenými senzormi so žuvačkou, čo spôsobuje zase tmu a senzor pouličné svetlo po vyhodnotení nechá svietiť aj počas dňa.

 

JUDr. Jozef Šimko


 
 

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Rimavskej Sobote v súlade  s § 4  písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

 

v územnom obvode okresu Rimavská Sobota

 

od 17.07.2015 od 13.00 hod. do odvolania


 
 

Letná sezóna na Kurinci

Technické služby mesta Rimavská Sobota  oznamujú  verejnosti , že

od 13. júna 2015

je otvorená letná turistická sezóna v rekreačnej oblasti Kurinec -  Zelená voda.

 

Kúpalisko bude otvorené od 09.30 – 20.00 hod. a vstupné je stanovené vo výške

4 € (pre dospelých) a 2 € (pre deti a dôchodcov)

návštevníci budú mať k dispozícii  aj stanový tábor, člnkáreň, tenisové kurty, ihriská pre plážový volejbal a minigolf.

 

Súčasne s otvorením letnej turistickej sezóny, bude pre návštevníkov Kurinca k dispozícii bezplatne aj vyhliadkový vláčik z mesta na Kurinec a späť  podľa nasledovného harmonogramu:

 

Trasa č. 1

09.00 hod. -  Hlavné námestie (RADNICA)

09.10 hod. – Zastávka autobusu na dvojprúdovke na Malohontskej  ul. pri bývalom  

                      podchode

09.20 hod. – Hostinského ulica zastávka autobusu pri Hypernove

 

Trasa č. 2

10.00 hod. – Malohontská ul. pri bývalej Družbe

10.10 hod. – Zastávka autobusu č. 1 na Západe na ul . L. Svobodu

                     (oproti Rybárskej ul.)

10.20 hod. – Zastávka autobusu č. 3 na Západe na ul. L. Svobodu

                     (oproti ul. Novomeského)

10.30 hod. – Tomašovská ulica pri Zvonici

 

Trasa č. 3

11.00 hod. – Pri bývalom LUXE

11.10 hod. -  Pri  Železničnej stanici

11.20 hod. -  Na Šrobárovej ul. pri lipovej aleji

11.30 hod. -  Hostinského ulica zastávka autobusu pri  Hypernove

 

O 13.00 hod.  sa opakuje Trasa č. 1

O 14.00 hod.  sa opakuje Trasa č. 2

O 15.00 hod.  sa opakuje Trasa č. 3

 

 

O 17tej, 18tej a 19tej hodine odchádza vláčik z Kurinca do mesta cez Malohontskú ulicu smerom na sídl. Západ na ul. L. Svobodu.


 
 

40. výročie ukončenie II. svetovej vojny – spomienka na Porraimos

Občianske združenie EU-ROM a Občianske združenie Purt v spolupráci Rimavskosobotskou židovskou náboženskou komunitou pozýva občanov na slávnostnú spomienku pri príležitosti 70. výročia Rómskeho holokaustu – Porraimos, ktorá sa uskutoční 4. augusta 2015 v Rimavskej Sobote.

 

Program:

 

14.00    Pietna spomienka pri pamätníku Holokaustu a kladenie vencov (Cukrovarská ulica)

15.00    Kultúrny program v Mestskom kultúrnom stredisku (vstup od Kauflandu)

 


 
 

Oznámenie o dočasnom uzavretí krytej plavárne

Oznamujeme návštevníkom krytej plavárne , že v čase

 

od 11. 7. 2015 do 31. 8. 2015

 

bude krytá plaváreň z dôvodu plánovanej  technickej odstávky zatvorená.

( pravidelná výmena vody, dezinfekcia bazénov a celého objektu, menšie opravy).

 

V prípade zmeny   Vás budeme včas informovať


 
 

Pozvánka na výstavu Umenie písania

Výstava „Umenie písania. Po stopách starožitných kalamárov“ prezentuje svet historických kalamárov od novoveku až po 20. storočie. Budú na nej predstavené kalamáre zo zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea, ale aj zo súkromných zbierok. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s históriou kalamárov a s vývojom umenia písania.

 

Dejiny vývoja kalamárov siahajú až do obdobia staroveku a sú úzko spojené s vývojom písania. Kalamár od svojho počiatku slúžil na úschovu atramentu. Písacie potreby sa menili a prispôsobovali v závislosti od danej doby. Podoba kalamáru tiež podliehala dobovému vkusu a módnosti, preto je aj nositeľom výtvarnej a estetickej hodnoty danej doby.
Počas stáročí sa kalamáre vyrábali z rôznych materiálov a tak je ich materiálová škála nesmierne pestrá: sklo, drevo, hlina, fajansa, porcelán, kamenina, mosadz, kov, liatina, cín, mramor a umelá hmota. Ukážky týchto jednotlivých typov kalamárov budú zastúpené aj na výstave.
Vystavené kalamáre vyrábali remeselníci ručne alebo boli vyhotovené v manufaktúrach a továrňach. Niektoré vznikli aj na území Gemera-Malohontu, napríklad v manufaktúre v Hrnčiarskej Vsi – Pondelku. Ďalšie predstavené nádoby na atrament boli vyrobené v Uhorsku, niektoré dokonca aj v zahraničí. Najstarší kalamár zo zbierok Gemersko-malohontského múzea je tiež zo zahraničnej produkcie a bol vyrobený v druhej polovici 17. storočia.
Popri klasických úžitkových kalamároch, používaných v šľachtických a meštianskych rodinách, budú na výstave prezentované aj jedinečné druhy týchto predmetov, a to ľudové, cestovné, školské nádoby na atrament a tiež suveníry vo forme kalamárov. Vystavené budú okrem iného aj kalamár Istvána Ferenczyho, Mihálya Tompu a rodiny Gömöry.

 


 
 

Vnútorné vesmíry Anny Krivanskej

Anna Krivanská patrí k najmladšej generácii súčasnej maľby na Slovenku. Dlhodobo sa venuje fenoménu makro a mikro štruktúr, opierajúc sa o poznatky prírodných a spoločenských vied, skúmajúcich základné stavebné prvky všetkých živých organizmov, podstatu elementárnych častíc, či všeobecných štruktúr hmoty. Svoje skúsenosti a predstavy premieňa na racionálne podložené a emocionálne pretavené gesto štrukturálnej abstrakcie.


Jej východiská spočívajú v overovaní možností abstrahovania a štylizácie konkrétnych motívov, na ktoré sa neskôr pripája najmä problém kumulácie, zahusťovania, adície, množenia a preskupovania a to nielen v rovine samotnej abstrakcie ako kognitívno imaginačnej operácie, ale tiež v kontexte spoločenských javov ( ako ich vizuálna metafora). Autorku oslovuje myslenie filozofa a sociológa Eliasa Canettiho o masách, ktorý študuje zákonitosti utvárania masy ako súčasti spoločenských procesov ( tu je zaujímavý napr. poznatok o zákonitom zgrupovaní sa masy do formy kruhu). Na druhej strane autorka sleduje tieto procesy ako problém prírodných vied, ale tiež ako problém kognitívnych vied a filozofie. Tieto disciplíny zaznamenávajú v procese imaginovania tvaru skonkrétnenie foriem, ich v(y)stúpenie do tvaru z počiatočnej, neurčitej, zhustenej „hužvy“- z hmlovinového klbka nediferencovanej vízie.


Krivanskej poňatie kumulácie môžeme vnímať ako pohľad na mikro alebo makroštruktúry, ktoré majú svoj individuálny tvarový, výrazový aj farebný základ. V povahe drobných elementov môžeme zľahka odčítať do istej miery konkrétny figuratívny moment (predmetnú reáliu), charakteristický voľnosťou načrtnutia. Krivanská sa vysporadúva s princípom psychického automatizmu, bez ktorého by sa nediala pre kumulačné procesy typická nepredvídateľnosť. Na druhej strane dáva zhluku a chaosu kumulujúcich momentov vnútorný aj vonkajší poriadok, obrazne príbuzný s pohľadom na vesmírnu hmlovinu či detail textúry s im vlastnou dynamikou a výrazom.


Vývin Krivanskej tvorby poukazuje na diferencovanosť prístupov v práci s kumulovanými štruktúrami odrážajúci sa v maliarskych sériách, ktoré by sme mohli nazvať 1/ hlbinnými plastickými štruktúrami, 2/ štruktúrami v ploche ( rovnomerná rozpriestranenosť štruktúr) 3/ štruktúry inklinujúce k abstraktným figuráciám a 4/ štrukturálne kompozície s náznakom linearity a písma. Každá séria je spojením spontánneho a zámerného maliarskeho gesta v premyslenom kompozičnom rozvrhu.
Záver mladého vývinu autorkinej tvorby patrí experimentovaniu s motívom rorscharových škvŕn, umožňujúcich testovanie osobnostných parametrov, približujúcich záhady ľudskej psyché. Je zaujímavé sledovať, ako bude v Krivanskej tvorbe pokračovať vstupovanie do záhadných zákutí vedomia a podvedomia, do akýchsi vnútorných vesmírov, prostredníctvom osobitých obrazových vizualizácií.

 


 
 

Výstava fotografií žiakov ZUŠ z celoštátnej súťaže Zátišie

Turistické informačné centrum vás pozýva na prehliadku výstavy fotografií žiakov ZUŠ z celoštátnej súťaže Zátišie, ktorá je inštalovaná na prízemí Radnice v Rimavskej Sobote. 

 


 
 

Súťaž o najkrajší kvetinový balkón a predzáhradku

Tak, ako každý rok, aj tento rok Mesto Rimavská Sobota vyhlásilo v poradí už 16. ročník obľúbenej súťaže o najkrajší kvetinový balkón a najkrajšiu predzáhradku. Súťaž potrvá do 15. augusta.


V tomto období pracovníci Oddelenia stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy mestského úradu priebežne vykonávajú obhliadky a najkrajšie balkóny či predzáhradky fotograficky zdokumentujú. Počas tohto obdobia radi uvítame aj Vaše tipy.


Preto neváhajte, a pokiaľ sa vo Vašom okolí vyskytuje pekný balkón alebo predzáhradka, pošlite svoj tip na e-mailovú adresu jan.bozo@rimavskasobota.sk alebo zavolajte na číslo 047/560 46 48, prípadne príďte osobne na Oddelenie stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy (p. Ing. J. Bozó). Následne na základe vašich tipov budú tieto balkóny a predzáhradky fotograficky zdokumentované a zaradené do súťaže.


Vyhodnotenie súťaže a slávnostné odovzdávanie cien pre víťazov sa uskutoční v septembri v rámci Gemersko-malohontského jarmoku.
 


 
 

Prevádzka v materských školách počas letných prázdnin 2015.

Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota

počas letných prázdnin 2015.

 

Júl 2015 budú v prevádzke :

 

MŠ P.Dobšinského 1

MŠ I. Hatvaniho 321

MŠ Sídlisko Rimava 28/1066

 

 

August 2015 budú v prevádzke :

 

MŠ – Óvoda Daxnerova 30/486

MŠ – Rožňavská 29/854

MŠ – Óvoda Rybárska 50/1743


 
 

POKYNY K NAKLADANIU S OBJEMNÝM A DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM

Za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny :   

 

- v prípade, že Vám v domácnosti vznikne objemný odpad resp. drobný stavebný odpad / do 250 kg na jednu domácnosť ročne/, ktorý nie je možné uložiť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ste povinný takýto odpad odovzdať do areálu Technických služieb mesta na odbornú likvidáciu

- pokiaľ občan nemá možnosť dopravy, je povinný kontaktovať minimálne 2 pracovné dni vopred zodpovedného pracovníka TSM na telefónnom čísle 0918 405 542 a dohodnúť ďalší postup likvidácie

- je zakázané vykladať objemný odpad / napr. starý nábytok/, drobný stavebný odpad /staré bytové jadrá/ a   objemné konáre  vedľa zberných nádob bez  takéhoto ohlásenia

- zároveň upozorňujeme všetkých občanov, že stavebný odpad z výmeny bytových jadier a  rôznych rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú ohlásenie drobnej stavby, alebo stavebné povolenie, je každý povinný likvidovať odpad zákonným spôsobom na vlastné náklady
 


 
 

Leto s Relaxom

Mestský tábor s dennou dochádzkou  I. turnus

„Poznávame krásy Slovenska“

Termín :    06. – 11. 07.  2015

Vedúca MsT :  Bc, Jaroslava Lajgútová

Cena : 50,- €

Vek: 7 – 12 rokov

Deti čaká pestrý relaxačný – zábavný program, rôzne táborové hry rozvíjajúce detskú tvorivosť a fantáziu, kreatívne aktivity, športové hry a olympiáda,  plaváreň, kúpanie a slnenie.

     Celodenný výlet: Mýto pod Ďumbierom

V  cene  tábora  je zahrnutá strava (obed, olovrant ), pitný režim, náklady na program, doprava , vstupenky, poistné a pedagogický dozor.

 

 

Mestský tábor s dennou dochádzkou II. turnus

„Mini Relax tours“

Termín : 13. 7. – 17. 07. 2015

Vedúca MsT : PaedDr. Ivana Pivarníková

Cena : 50,- €

Vek: 7 – 12 rokov

V priebehu LT budeme za zážitkami veľa cestovať, aktívne športovať,  pojem spolupráca sa nám stane bližší, tvorivosť a  fantáziu si budeme prostredníctvom aktivít spoločne rozvíjať. Program na jednotlivé dni sa bude aktualizovať  vždy v predchádzajúci deň podľa počasia. Výlety: Zádielska dolina, Ranč Megi a kúpalisko Poltár, Kurinec – Zelená voda.

V  cene  tábora  je zahrnutá strava (obed, olovrant), pitný režim, náklady na program, doprava , vstupenky, poistné a pedagogický dozor.

       

 

Mestský tábor s dennou dochádzkou III. turnus

„Z rozprávky do rozprávky“

Termín : 17. – 21. 08. 2015

Vedúca MsT :  PaedDr. Dana Spišáková

Cena : 50,- €

Vek: 7 – 12 rokov

Deti čaká pestrý rekreačný – zábavný program, rôzne táborové hry a súťaže rozvíjajúce detskú tvorivosť a fantáziu,  loptové hry, pobyt na dvore Ekorelaxu – minizoo, voľné hry - minifutbal, stolný tenis, bowling, kúpanie v rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda.

            Celodenný výlet : Habakuky – Dobšinského rozprávkový svet Donovaly

- pobyt v rozprávkovej dedinke plnej čarovných príbehov a rozprávkových hrdinov, šikovných remeselníkov, domček „Negrambľoš“  a veľa ďalších prekvapení.

V  cene  tábora  je zahrnutá:  strava (obed, olovrant ), cestovné,  vstupenky, poistné, pitný režim, ceny a materiál na súťaže,  pedagogický dozor.

 

 

Športovo – relaxačný tábor – Sebechleby

Termín: 30. 06. – 05. 07. 2015

Cena: 100,- €

Vedúci tábora: Mgr. Milan Mihók

Vek: 10 – 15 rokov

Rekreačné zariadenie ponúka možnosti aktívneho oddychu v peknom prostredí Štiavnických vrchov. Tvorí ho vonkajší bazén, volejbalové, futbalové, basketbalové ihrisko, preliezky, ohnisko s lavičkami. Ďalej je možnosť využívať priestory pre bedminton, florbal, stolný tenis, stolový futbal a pod. Pobytový program je zameraný hlavne na rozvoj pohybových aktivít. Cieľom programu je zábavnou formou, rôznymi hrami, súťažami, turnajmi ale aj inými pohybovými aktivitami podporiť záujem detí o pohyb nielen na športoviskách, ale aj v prírode a tiež podporiť filozofiu zdravého životného štýlu.  V rámci oddychovo-relaxačných blokov účastníci tábora navštívia kultúrne pamiatky a absolvujú výlety do blízkeho okolia /Banská Štiavnica, Sv. Anton, Brhlovce/.

V cene je zahrnuté: doprava autobusom, ubytovanie, 6x denne strava, pitný režim, poistenie, výlety, vstupenky, ceny do súťaží, organizačné náklady a pedagogický dozor.

 

 

Letný pobytový tábor detí a mládeže

Zelený breh -  SIGORD

Termín: 06.7.- 11.07.2015

Vedúci LT: Mgr. Pavol Novotný

Cena: 130,- €

Vek: 8 – 15 rokov

Zelený breh - Sigord sa nachádza  v známom rekreačnom stredisku Slanských vrchov neďaleko mesta Prešova. Okolie Sigordu tvorí pekné horské prostredie s turistickými chodníčkami a prameňmi minerálnej vody, ktoré sú vhodné pre oddych a rekreáciu .V cene letného pobytu  je zahrnuté: ubytovanie, stravovanie 5x denne, pitný režim, doprava autobusom, pedagogický dozor, poistné, ceny do súťaží, vstupenky do Dobšinskej ľadovej jaskyne, Spišský Hrad, malý motoristický areál Prešov, Bowling v Prešove, jazda na koníkoch na ranči, návšteva 3D kina a Planetária,  kúpanie

 v  atraktívnych bazénoch Plaza beach Solivar, Aquapark  Delňa v Prešove a  tiež slanej vode prírodného kúpaliska na Sigorde.  V programe nebudú chýbať: obľúbené diskotéky, tvorivé dielne, sympaťák a sympaťáčka tábora, zábavné a športové súťaže, nočná hra, táborák a veľa dobrej nálady. Ubytovanie: v 2, 3,4 lôžkových izbách s vlastnými WC a  sprchami. Deti budú mať k dispozícii: spoločenskú miestnosť s TV, volejbalové ihrisko, stolný tenis, v areáli plnom stromov máme k dispozícii pódium na tanec a cvičenia s hudbou, táborové ohnisko a piknikovú terasu s bufetom. Záväzné prihlášky doručte v termíne najneskôr do 5. júna 2015 vedúcemu letného pobytu Mgr. Novotnému na odd. Ekorelax ul. Hviezdoslavova č.4. Cenu 130 € je možné vyplatiť jednorázovo, alebo na 2 splátky u hospodárky CVČ Relax  Ul. SNP 9  v termíne do 12.júna 2015 !

 

 

Informácie:

Centrum voľného času Relax

SNP č. 9

979 01 Rimavská Sobota

č. tel.: 047/56 24691

047/56 24576

Hosp: 0911074154

e-mail:

uctorelax@rsnet.sk

relax@rsnet.sk

ekorelax@rsnet.sk

www.relaxrs.webnode.sk


 
 

Štatistické zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2015. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

 

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2015 vybraných viac ako 200 obcí, medzi nimi aj Vaša obec. Do zisťovania je zaradených viac ako 2000 domácností.

 

Zisťovanie sa uskutoční od 1. decembra 2014 do 31. decembra 2015.

 

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci (meste) navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.


 
 

Cenník - Rekreačná oblasť Kurinec

Cenník poskytovaných služieb v Rekreačnej oblasti Kurinec.


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadom

Vážení občania, za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

- v prípade, že Vám v domácnosti vznikne objemný odpad, resp. drobný stavebný odpad ( do 250 kg na jednu domácnosť ročne), ktorý nie je možné uložiť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ste povinný takýto odpad odovzdať do areálu Technických služieb mesta na odbornú likvidáciu
- pokiaľ občan nemá možnosť dopravy, je povinný kontaktovať minimálne 2 pracovné dni vopred zodpovedného pracovníka TSM na telefónnom čísle 0908 342 031 a dohodnúť ďalší postup likvidácie
- je zakázané vykladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob bez takéhoto ohlásenia
- zároveň upozorňujeme všetkých občanov, že stavebný odpad z výmeny bytových jadier a rôznych rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú ohlásenie drobnej stavby, alebo stavebné povolenie, je každý povinný likvidovať odpad zákonným spôsobom na vlastné náklady

 


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardy

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanov

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Verejné obstarávanie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Prestavba DJ na MŠ – rozšírenie kapacít MŠ Rožňavská

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska s názvom –                

„ Prestavba DJ na MŠ – rozšírenie kapacít MŠ Rožňavská“

 

Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, zverejnenej vo Vestníku VO  https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/301693 a  v súťažných podkladoch zverejnených na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/sprava_profilov/-/psprava/zdokumenty/5244/152177, ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom. Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z webovej stránky mesta resp. z profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk - oddiel I Verejný obstarávateľ, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a e-mailový kontakt.“ 


 
Súbor na stiahnutie MS_A_TS.pdf MS_A_TS.pdf (69.6 kB)
Súbor na stiahnutie MS_N_1NP.pdf MS_N_1NP.pdf (911.3 kB)
Súbor na stiahnutie MS_N_POHLADY.pdf MS_N_POHLADY.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie MS_S_POHLADY.pdf MS_S_POHLADY.pdf (1 MB)

 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správa


 
 

Zákazky s nízkou hodnotou-správa


 
 

Verejné vyhlášky

SP-zl.zateplenie-MSBS.Obnova BD Rožňavská 3


 
 

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnosti


 
 

VV - stavebné povolenie (MAD SR, s. r. o.)


 
 

VV - oznámenie o začatí konania (Szőke)


 
 

Verejné ponuky

OVS - prenájom NP na Hlavnom námestí s. č. 5 (bývalý Sultán)


 
 

OVS - odpredaj pozemkov IBV Sobôtka


 
 

OVS - odpredaj pozemkov v lokalite RO Zelená voda Kurinec


 
 

OVS - prenájom haly v bývalom areáli Stavrisu


 
 

OVS - odpredaj garáže na Ul. Družstevnej


 
 

OVS - odpredaj budovy na Ul. Fábryho 10


 
 

Majetok - prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa


 
 

Spravodajstvo - Gemerské zvesti

Tlačové správy

Zo zasadnutia poslancov mestského zastupiteľstva

Rimavskosobotskí poslanci zasadli v utorok, 27. februára. Schválili návrh na doplnenie VZN o určení školských obvodov základných škôl na území mesta a jeho mestských častí o ročníky 5.-9. s vyučovacím jazykom slovenským pre obec Uzovská Panica.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, Rimavská Sobota sa stala školským obvodom pre školopovinných žiakov 5.-9. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským obce Uzovská Panica, nakoľko tam nie je zriadená základná škola. Rokovalo sa aj o majetkovoprávnych otázkach. V rámci nich súhlasil mestský parlament so zámenou budovy vo vlastníctve mesta bývalého Župného domu na Námestí M. Tompu, ktorú je potrebné zrekonštruovať,  za niekoľko menších, finančne primeraných nehnuteľností patriacich štátu.

Ministerstvo vnútra plánuje v bývalom župnom dome zriadiť klientske centrum KAMO a centralizovať štátnu správu, čo by malo byť prínosom pre obyvateľov. Poslanci sa uzniesli aj na tom, že zámena za konkrétne budovy, ako aj znalecké posudky budú predmetom ďalších rokovaní. V prípade dohody by sa mohlo začať s rekonštrukčnými prácami na župnom dome už tento rok a užívanie priestorov, v ktorých prebiehajú rokovania mestského parlamentu, by bolo pre mesto bezplatné.

rokovanie mestského zastupiteľstva

Poslanci schválili aj návrh programu rokovania MsZ na rok 2015, ako aj návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2015. Prijatý bol aj návrh na prvú zmenu rozpočtu mesta na rok 2015. Zmena rozpočtu vyplynula najmä z dôvodu so začatím vydávania mestských novín, kde dochádza aj k navýšeniu výdavkov vo výške 21 900 eur určených na prevádzkové náklady na vydávanie novín. Tieto výdavky boli zatiaľ určené odhadom, nakoľko poslanci sa ešte nedohodli, o akú formu periodika pôjde, ani na počte výtlačkov.

Ďalšou úpravou rozpočtu je navýšenie finančných prostriedkov o 55 tisíc eur na opravu budov základných a materských škôl i výdavkov na rekonštrukciu obradnej miestnosti vo výške 22 tisíc eur. Po prvej zmene rozpočtu príjmy celkom činia 12 762 038 eur a výdavky celkom 12 761 450 eur, takže rozpočet je prebytkový +588 eur. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota bol z rokovania stiahnutý.

Mestský parlament prerokoval aj návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Rimavskej Sobote. Zástupcovia občanov sa uzniesli na tom, že zástupcovi primátora, ktorý je na výkon tejto funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí primeraný plat od mesta, ktorý navrhuje primátor mesta a schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Uznesením zároveň poslanci uložili prednostovi mestského úradu vypracovať a predložiť na februárové zasadnutie nový návrh zásad odmeňovania poslancov, ako aj iných členov samosprávy (komisií MsZ, VMČ).

Súčasťou programu boli aj interpelácie poslancov a všeobecná rozprava. Mestským zastupiteľstvom prijaté uznesenia nadobúdajú platnosť po podpísaní primátorom mesta.

rokovanie mestského zastupiteľstva

rokovanie mestského zastupiteľstva

 

Autor: Marta Kanalová


 
 

Nositelia značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT® sú aj z Rimavskej Soboty

Na základe rozhodnutia Certifikačnej komisie z decembra 2014 udelila Miestna akčná skupina MALOHONT 15. januára 2015 certifikáty pre prvých nositeľov značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT®.

Medzi nimi je aj GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke družstvo – Rimavská Sobota za produkty: ovocie (jablká, hrušky, slivky, broskyne, marhule, čerešne, višne), zelenina (rajčiny, kapusta, šalát, paprika, zemiaky), 100 % ovocné šťavy, hrozno a víno.

Informovala nás o tom Miroslava Vargová, koordinátorka projektu spolupráce MAS MALOHONT. Ako ďalej uviedla certifikáty sa udeľovali na  Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach, ktorého sa zúčastnili takmer všetci certifikovaní výrobcovia i zástupcovia Certifikačnej komisie. Udelené certifikáty oprávňujú ich nositeľov k používaniu značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT® a zároveň ich aj zaväzujú k označovaniu certifikovaných produktov, resp. predajných miest.

„Označovanie produktov je jednou z propagačných aktivít, ktoré nasledujú po odovzdaní certifikátov s cieľom podporiť miestnych podnikateľov, včelárov, a remeselníkov i zviditeľniť región Gemer-Malohont prostredníctvom kvalitných miestnych produktov,“ vyjadrila sa Miroslava Vargová. 

Zavedenie systému regionálneho značenia miestnych produktov v regióne Gemer-Malohont prebieha v rámci projektu národnej spolupráce Miestnej akčnej skupiny MALOHONT a Partnerstva Krtíšskeho Poiplia, ktoré má skúsenosti so zavedením a fungovaním značky - regionálny produkt HONT.

Ďalšie informácie nájdete na www.gemer-malohont.sk

 

udeľovanie certifikátov

udeľovanie certifikátov

udeľovanie certifikátov

 

Autor: Marta Kanalová, foto: Jácint Majoros

 


 
 

Kto je povinný odhŕňať sneh a odstrániť poľadovicu z chodníkov

V zmysle ustanovenia §-u 9, 9a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 86/2007 o zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií na území mesta Rimavská Sobota, závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s chodníkom, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Z tohto znenia vyplýva, že vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti sú povinní bez prieťahov napr. v zimnom období odhŕňať sneh, odstrániť poľadovicu, v inom období pozametať znečistenie atď. na chodníku, ktorý hraničí s nehnuteľnosťou (budovy, oplotenia a pod.).
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s chodníkom, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.


Technické služby mesta (správca miestnych komunikácií) na území mesta zabezpečia zimnú údržbu ostatných miestnych komunikácií: hlavne vozoviek podľa dôležitosti, potreby a aktuálneho operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií.
Správca počas výkonu zimnej údržby na miestnych komunikáciách môže vykonať nutne potrebné opatrenia v spolupráci s mestskou políciou, ktorými docieli odstránenie prekážok z vozoviek, parkovísk (sneh, poľadovicu a pod.) z dôvodu zabezpečenia ich zjazdnosti.
Mestská polícia dbá o dodržanie čistoty miestnych komunikácií, a má právo ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh.
 

Zo znenia §-u 9, 9a cestného zákona teda vyplýva, že napr. pri odhŕňaní snehu z chodníka aj samotný občan má skoro takú istú povinnosť a zodpovednosť, ako správca pozemných komunikácií. Vlastníci rodinných domov a budov, bytové samosprávy, spoločenstvá vlastníkov bytoviek, inštitúcie, organizácie, prevádzkarne, obchodníci atď. sú povinní v zmysle cestného zákona pravidelne a bez prieťahov čistiť chodník resp. zabezpečiť čistenie chodníka, ak chodník hraničí s nehnuteľnosťou v ich vlastníctve, správe, v nájme atď.

odhŕňanie snehu


 
 

Uplynulý rok v štatistikách

Tak, ako iné roky, aj rok 2014 bol sprevádzaný rôznymi spoločenskými udalosťami. Vlani bolo v Rimavskej Sobote uzavretých  107 manželstiev, z nich bolo 42 cirkevných a tri sa uskutočnili mimo úradnej sobášnej siene. Najviac sobášov bolo v septembri, najmenej v  januári. Informoval nás o tom prednosta mestského úradu Štefan Szántó.

Ako ďalej uviedol, 18 sobášov sa uskutočnilo piatok, v iný deň ich bolo šesť. „Evidujeme sedem sobášov s cudzincami z Bulharska, Maďarska, Českej republiky, USA a Veľkej Británie. Štyri sobáše boli uzavreté s maloletou osobou,“ vyjadril sa Š. Szántó. Čo sa týka rozvodov, vlani ich v Rimavskej Sobote evidovali 77.  

V roku 2014 sa narodilo 1118 detí. Zaujímavosťou je, že medzi nimi bolo 13 párov dvojičiek. Najpopulárnejšími menami boli pre dievčatá Ema, Sofia, Natália, Nina, Karolína, Kristína a pre chlapcov Adam, Jakub, Samuel, Martin, Matúš, Filip a Matej. Z netradičných mien prevládajú u chlapcov Noe, Fabiano, Leandro, Oktávio u dievčat Netánya, Lalita, Eleonor, Amy.  V roku 2014 bolo v meste 547 úmrtí. Z trvalého pobytu v meste sa odhlásilo 337 ľudí a počet obyvateľov činil 22 928.

budova radnice

 

Autor: Marta Kanalová

 


 
 

Zrušenie pokuty od hasičov

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici ako odvolací orgán preskúmalo odvolanie Technických služieb mesta Rimavská Sobota proti rozhodnutiu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, ktorým uložilo TSM pokutu vo výške 7.500 € za údajné porušenie povinností spočívajúce v tom, že na Sídlisku Rimava medzi blokmi B1 a B2 sú umiestnené kvetináče, na ul. Hostinského pri vchode č. 6 boli umiestnené železné stĺpy a pri vchode č. 8 železobetónový hranol.

Odvolací orgán vo svojom rozhodnutí zo dňa 18.12.2014 zrušil rozhodnutie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote v plnom rozsahu a má za to, že prvostupňový orgán nemal kompetencie uložiť za dané porušenie sankciu a vykonanie tematickej protipožiarnej kontroly zameranej na prejazdnosť prístupových ciest na území mesta Rimavská Sobota bolo neoprávnené a v rozpore so zákonom o ochrane pred požiarmi. V odôvodnení rozhodnutia uvádza ďalej odvolací orgán aj to, že Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rimavskej Sobote vykonalo kontrolu v rozpore so zákonom aj  tým, že kontrolu oznámilo mestu  ako právnemu subjektu, taktiež poverenie na vykonanie kontroly bolo adresované na Mesto Rimavská Sobota. V danom prípade má odvolací orgán za preukázané že prvostupňový orgán neoznámil subjektu odvolateľa kontrolu v súlade so zákonom a tým bolo celé konanie v rozpore so zákonom o ochrane pred požiarmi.

 Na základe týchto skutočností mal prvostupňový orgán konanie zastaviť , resp. mal vyhovieť odvolateľovi a nezákonné rozhodnutie zrušiť. Odvolací orgán má ďalej za preukázané, že prvostupňový orgán si nedostatočne a neúplne zistil podklady pre vykonanie protipožiarnej kontroly u odvolateľa a pokuta bola uložená neoprávnene.

Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho orgánu sa nemožno ďalej odvolať.

 

JUDr. Štefan Szántó

prednosta


 
 

Rozlúčky so zosnulými


webygroup

Mestský cintorín

Dnes má službu:

Lekareň U Leva
Hlavné námestie 24/4,
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 10 87

ďalšie dni

Sobota 1.8.
Lekareň U Leva
Hlavné námestie 24/4,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 563 10 87
Nedeľa 2.8.
Lekáreň Moja lekáreň.net (Kamilka)
P. Hostinského 1883,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 563 13 75
Sobota 8.8.
Lekáreň Média
B. Bartóka 1505/1,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 562 55 36

dnes je: 1.8.2015

meniny má: Božidara


English version
Magyar verzió

13446723

Úvodná stránka