Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

OZNAMY

Oznamy mesta

Zahájenie prevádzky v RO Kurinec - športový areálVytlačiť
 


 
 

Matkou roka Margita VéghováVytlačiť
 

15. mája sa v tunajšom dome kultúry ozývali slová vďaky a úcty. Pri príležitosti Dňa matiek sa tu konalo slávnostné popoludnie, na ktorom boli ocenené darkyne živote.

Podujatie zorganizovalo Mesto Rimavská Sobota v spolupráci s Krajskou organizáciou Únie žien Slovenska. Matky pozdravil aj primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, ktorý im vo svojom príhovore vyjadril úctu za ich láskavosť, trpezlivosť a obetavosť.

Vyvrcholením slávnosti bolo vyhlásenie Matka roka 2018. Stala sa ňou 92-ročná Margita Véghová, rodená Šuleková z Oždian. Na toto ocenenie ju navrhla Krajská organizácia únie žien Slovenska. Pani Margita  sa počas druhej svetovej vojny vydala sa za Jána Végha, Manželstvo trvalo päťdesiat rokov, mali spolu dve deti, dcéru a syna. Veľmi ťažké obdobie prežila počas druhej svetovej vojny. Po vojne pracovala ako tkáčka v Rimatexe, neskôr bola dlhé roky zamestnaná v JRD a donedávna aktívne pôsobila v Csemadoku. Svoju prácu vykonávala s láskou a ľudia ju mali radi. Pani Margita je ešte sebestačná, rada sa stará o svoju záhradku a pestuje kvety. Radosť jej robí aj päť vnúčat a jedno pravnúča, ktoré navštevuje pri každej príležitosti. To, že bude ocenená, ju prekvapilo a vôbec to nečakala. Z ceny sa potešila. Ocenenie si prevzala z rúk primátora Rim. Soboty Jozefa Šimka, predsedníčky Krajskej organizácii únie žien Slovenska Heleny Husárovej a predsedníčky Únie žien Slovenska Ireny Belohorskej.

matka roka.JPG

V rámci podujatia boli udelené aj vyznamenania pre tridsať matiek. Boli medzi nimi aj členky ženského speváckeho zboru Čerenčianka z Čerenčian, ktoré primátorovi Jozefovi Šimkovi venovali pieseň. 

V kultúrnom programe sa o dobrú náladu postarali Peter Stašák a jeho hostia, Pavol Stašák a Dominika Kleistová.

matka roka6.JPG

matka roka4.JPG

matka roka5.JPG

matka roka2.JPG

matka roka3.JPG

foto: gecse


 
 

Vedomostná súťaž a stolnotenisový turnaj pri príležitosti 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny Vytlačiť
 

Oblastný výbor SZPB Rimavská Sobota - KUŽM, Okresný úrad Rimavská. Sobota a CVČ Relax Rimavská Sobota v  piatok 4.5.2018   pri príležitosti 73. výročia  ukončenia 2. svetovej vojny zorganizovali vedomostnú súťaž a stolnotenisový turnaj. V CVČ Relax sa konala vedomostná súťaž z histórie 2. svetovej vojny a boja proti fašizmu – oblastné kolo  a  v   telocvični ŠZŠ s VJM na Ulici Hviezdoslavovej v Rimavskej Sobote sa uskutočnil stolnotenisový turnaj jednotlivcov žiakov a žiačok základných a stredných škôl.  Do vedomostnej súťaže sa prihlásilo 8 trojčlenných družstiev. Jednotlivé družstvá  prezentovali svoje vedomosti  najmä z oblasti nástupu fašizmu k moci, príprav a vypuknutia druhej svetovej vojny, jej dôležité etapy, vznik odbojového hnutia, priebeh SNP a dôležité udalosti pri oslobodzovaní našej vlasti i nášho regiónu, odkaz pre dnešok ako aj najvážnejšie ohrozenie celosvetového mieru po 2. svetovej vojne, vojnové konflikty po druhej svetovej vojne. Po  vyhlásení výsledkov sa  žiaci spolu s organizátormi zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov  pri príležitosti 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.   

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

vedomostná súťaž.jpg

Škola Umiestnenie

ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec                  3. miesto

Gymnázium M. Hrebendu Hnúšťa            5. miesto

ZŠ  S. Vozára Hrachovo                          1. miesto

ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota     7. miesto

ZŠ V. Mináča  Klenovec                          5. miesto

Gymnázium I. Kraska Rimavská Sobota  4. miesto

ZŠ  P. J. Šafárika Tornaľa                       6. miesto

ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota        2. miesto

vedomostná súťaž1.jpg

Stolnotenisový turnaj zorganizovala ZO SZPB Júliusa Bolfíka v spolupráci s CVČ Relax Rimavská  Sobota a TJ Mladosť-Relax Rimavská  Sobota. Prihlásení pretekári a pretekárky boli rozdelení nasledovne.

Žiačky ZŠ  -  4 dievčatá tvorili skupinu, kde sa hralo systémom každá s každou na 3 víťazné sety. Po odohratí všetkých zápasov 3 pretekárky mali rovnako 2 víťazstvá a 1 prehru. Minitabuľka určila nasledovné poradie:

1. miesto   Denisa  Uhrínová                 ZŠ Petra Kellnera Hostinského RS

2. miesto   Dominika  Kučeráková         ZŠ Petra Kellnera Hostinského RS

3. miesto   Daniela  Sojková                 ZŠ Petra Kellnera Hostinského RS

4. miesto obsadila Margita Oláhová zo Špeciálnej ZŠ s VJM Rim. Sobota

Žiaci ZŠ  -  boli rozdelení do troch skupín ( 2 štvorčlenná, 1 trojčlenná ), kde žiaci najprv hrali každý s každým. Odtiaľ potom postupovali do finálovej a útechovej skupiny nasledovne. Finálovú skupinu tvorili prví dvaja z 4 členných skupín a víťaz  3 člennej skupiny, útechovú ostatní pretekári. V oboch skupinách chlapci tiež hrali každý s každým na 3 víťazné sety. Po odohratí všetkých zápasov finálová skupina bola nasledovná:

1. miesto   Adam  Černecký                 ZŠ Petra Kellnera Hostinského RS

2. miesto   Mikuláš  Bartfay                  RC Čerenčany

3. miesto   Peter  Krištof                      RC Čerenčany

4. miesto   Alex  Rácz                          ŠZŠ s VJM RS

5. miesto   David  Facuna                   RC Čerenčany

Chlapci a dievčatá na prvom až treťom mieste okrem diplomov a medailí obdržali ešte aj hodnotné vecné ceny od Mobilnetu.

stolnýtenis1.jpg

stolný tenis.jpg


PaedDr. Ivana Pivarníková, CVČ Relax


 
 

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach - EU SILC 2018Vytlačiť
 

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v čase od 9. apríla do 22. júna 2018 výberové štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností - EU SILC 2018. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec pre produkciu pravidelných údajov o chudobe, o príjmoch a životných podmienkach domácností v krajinách Európskej únie.

Výsledky zisťovania sú nielen zdrojom údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia, ale aj podkladom pre analýzy životnej úrovne obyvateľstva a realizáciu koncepčných zámerov a opatrení v oblasti sociálnych politík. Zisťovanie EU SILC sa uskutočňuje podľa porovnateľnej medzinárodnej metodiky (realizuje sa v 28-ich krajinách EÚ, v Nórsku a na Islande), čo zároveň umožňuje aj medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

EU SILC 2018 nadväzuje na zisťovania, ktoré boli realizované v rokoch 2005-2017 (EU SILC 2005 až 2017). Výsledky uvedených výskumov Štatistický úrad SR každoročne prezentuje v publikácii "Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR" a taktiež v publikácii "Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia".

V tomto roku sa zber údajov uskutoční v približne 6 700 náhodne vybraných domácnostiach a v takmer 340 obciach (mestách) Slovenskej republiky. Domácnosti navštívia odborne vyškolení opytovatelia - externí zamestnanci Štatistického úradu SR, ktorí sú povinní pri návšteve domácnosti preukázať sa poverením a preukazom totožnosti.

Základné informácie o zisťovaní sú záujemcom k dispozícii na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky www.statistics.sk v časti Demografia a sociálne štatistiky, príjmy a spotreba.


 
 

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) v domácnostiach a u jednotlivcov v roku 2018Vytlačiť
 

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v čase od 19. apríla do 31. mája 2018 výberové štatistické "Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcov" -  IKT 2018. 

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) v domácnostiach a u jednotlivcov v roku 2018 realizuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s vyhláškou ŠÚ SR č. 250/2017 Z. z., z 9. októbra 2017, ktorou sa vydáva "Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 - 2020" a na základe "Nariadenia komisie (EÚ)   č. 2017/1515, ustanoveného 31. augusta 2017."

Cieľom uvedeného štatistického zisťovania je zistiť vybavenosť domácností informačnými  a komunikačnými technológiami, zaznamenať úroveň znalostí a zručností obyvateľstva  a schopnosť využitia IKT. Výsledky zisťovania budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií aj pri medzinárodnom porovnávaní.

K hlavným témam zisťovania v referenčnom roku 2018 podľa príslušného nariadenia komisie EÚ bude patriť :

prístup k vybraným informačno-komunikačným technológiám v domácnostiach

využívanie internetu jednotlivcami

elektronický úrad - kontakt s verejnými inštitúciami cez webové stránky

elektronický obchod - druhy tovarov a služieb zakúpených alebo objednávaných cez internet pre osobnú potrebu jednotlivcami

ochrana osobných a dôverných údajov na internete

používanie IKT v práci

digitálne zručnosti jednotlivcov

sociálno-demografické charakteristiky (vek, vzdelanie, ekonomické postavenie, zamestnanie, príjem)

Zisťovanie (IKT) sa uskutoční v náhodne vybraných domácnostiach na území Slovenskej republiky v termíne od 19. apríla do 31. mája 2018. Odborne vyškolení externí opytovatelia ŠÚ SR budú zisťovať a zapisovať požadované údaje za domácnosť a vybraného jednotlivca do dotazníka alebo tabletu.

V roku 2018 bude pozornosť zisťovania zameraná na otázky týkajúce sa používania informačno-komunikačných technológií v práci. U pracujúcich jednotlivcov sa bude sledovať používanie počítačov, laptoptov, smartfónov alebo tabletov v ich hlavnom platenom zamestnaní a tiež používanie iných elektronických zariadení alebo prístrojov riadených počítačom (napr. vo výrobných linkách, v dopravných alebo iných službách).


 
 

Do práce na bicykli 2018Vytlačiť
 

Dňa 9. apríla 2018 mesto Rimavská Sobota sa zaregistrovalo do celonárodnej kampane :

„Do práce na bicykli 2018“.

Zaregistrovaním samosprávy do celonárodnej kampane je otvorená cesta pre tých obyvateľov mesta, ktorí sa chcú tejto akcie zúčastniť.

Cieľom tejto akcie je motivovať obyvateľov mesta k využívaniu bicykla na prepravu do práce.

Na celoslovenskej úrovni ju od roku 2014 organizuje občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, vyhlasovateľom je národný cyklokoordinátor Peter Klučka. Hlavným partnerom kampane je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

         Pravidlá a realizácia súťaže ako aj podrobné informácie o prebiehajúcej akcii sú uvedené v štatúte súťaže, ktorý je dostupný na webovej stránke:

www.dopracenabicykli.eu.

Koordinátorkou prebiehajúcej súťaže na úrovni samosprávy je  Mgr. Kvetoslava Gembiczká.

tel. kontakt: 047/5604681

mail-ový kontakt: kvetoslava.gembiczka@rimavskasobota.sk

        

         Súťaže sa môžu zúčastniť tímy  študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú. Títo študenti musia v deň začiatku kampane, t.j. 1.5.2018, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.

Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií. Jeden tím môže mať 2- 4 členov.

picture1.jpg


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkách a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkám napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

qrkody noviny.jpg


 
 

Úradné oznamy

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníkaVytlačiť
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Mesto Rimavská Sobota, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

 • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie TSP v obciach. NEOTVÁRAŤ!“  

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 •  životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.[1]

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,[2] alebo
 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov [3] alebo
 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci. 

 

Výberové kritériá na pozíciu TSP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

Ďalšie vzdelávania môžu byť realizované prostredníctvom:

 • špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
 • akreditovaných kurzov,
 • iného typu vzdelávania v sociálnej oblasti, certifikovaných sociálno-psychologických výcvikov a supervíznych programov.
 1. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v  komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).
 2. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Miestom výkonu práce je kancelária TSP na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote.

 

Popis práce TSP:[4]

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami,  odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, individuálne plánovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní ľudských a občianskych práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí;
 • sprevádzanie človeka, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, v prípade potreby koordinácia pracovných aktivít so zainteresovanými a neziskovými inštitúciami a ďalšie.

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

                                                                                               JUDr. Jozef Šimko

                                                                                                 primátor mesta

 

[1] Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.

[2] V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3] V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[4] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.


 
 

Oznam o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota ako správca miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady informuje obyvateľov mesta a mestských častí o novom spôsobe výrubu poplatku a to nasledovne:

- každý obyvateľ, ktorý k 31.03.2018 dovŕši vek 18 rokov obdrží samostatné rozhodnutie na miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,

- obyvateľ mladší ako 18 rokov je automaticky priradený k matke ako zákonnému zástupcovi.

Tak ako aj v predchádzajúcom období je možnosť platenia miestneho poplatku na splátky :

1.splátka do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

2.splátka do 30.06.2018

3.splátka do 31.08.2018.

Splátkový kalendár uvedený na rozhodnutí samozrejme nevylučuje možnosť jednorázovej úhrady celého poplatku.

Pre vyššie uvedené zmeny sa vedenie mesta rozhodlo z dôvodu jednoduchšieho a efektívnejšieho vymáhania daňových nedoplatkov.

Doterajšia výška poplatkov sa nemení !


 
 

Primátor písal poslancovi Národnej rady SR Vytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota, Primátor, Hlavné námestie 2, 979 01 Rimavská Sobota

 

                                                                                            Váž. pán
                                                                                             Mgr. Michal Bagačka
                                                                                             poslanec NR SR

 

Vážený pán poslanec NR SR!

     V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe mienilo Ministerstvo vnútra SR realizovať zriadenie klientského centra v meste Rimavská Sobota. Klientské centrum má plniť úlohu jednotného kontaktného a administratívneho miesta pre občanov s možnosťou kompletného vybavenia správnej agendy súvisiacej s výkonom miestnej štátnej správy za účelom realizácie zákonov a cieľov vytýčených v programovom vyhlásení Vlády SR na roky 2012 až 2016, obsiahnuté v programe ESO.

     Z uvedeného dôvodu prebiehali od roku 2014 rokovania medzi Ministerstvom vnútra SR a Mestom Rimavská Sobota za účelom hľadania vhodných priestorov pre umiestnenie klientského centra v Rimavskej Sobote.

     Naše mesto pristúpilo k požiadavkám zo strany Ministerstva vnútra SR seriózne a vynaložilo aj nemalé finančné prostriedky na vyhotovenie znaleckého posudku za účelom ocenenia bývalého Župného domu vo vlastníctve mesta, ktoré je aj v súčasnosti sídlom Okresného úradu v Rimavskej Sobote a má sa stať sídlom klientského centra.

     Keďže okolo realizácie zámennej zmluvy medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR a Mestom Rimavská Sobota je záhadné ticho, požiadali sme Ministerstvo vnútra SR listom zo dňa 13.01.2016 o zaujatie stanoviska, či vôbec dôjde k samotnej realizácii zámeny. Generálny riaditeľ sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra SR Ing. Róbert Pintér nám prípisom zo dňa 08.02.2016 oznámil, že zámer sa do konca volebného obdobia zrejme nepodarí zrealizovať.

     Vzhľadom k tomu, že od parlamentných volieb už uplynuli pomaly dva roky, sa na Vás obraciam so žiadosťou o preverenie skutočného stavu vo veci zriadenia klientského centra v Rimavskej Sobote, s osobitným zameraním na využitie bývalého Župného domu.

     Budem rád pán poslanec, ak váhou svojej osobnosti ako poslanec NR SR prispejete k realizácií plánovaného zámeru v záujme občanov mesta i okresu.

 

     S pozdravom

 

JUDr. Jozef Šimko v.r.

                                                                            primátor mesta


 
 

Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská SobotaVytlačiť
 

 

Mesto RS na web final.jpg

Názov projektu:
Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota
Kód ITMS2014+: 310041A734
Prijímateľ: Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
Miesto realizácie projektu: NUTS II Stredné Slovensko, Rimavská Sobota
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 07/2017 – 06/2018
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 29.3.2017
Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:
Celková výška oprávnených výdavkov: 560 057,50 €
Maximálna výška NFP (95 %): 532 054,63 €
Výška spolufinancovania (5 %): 28 002,88 €

Stručný popis a cieľ projektu:
Cieľom projektu je zníženie energetickej záťaže objektu zateplením fasády, strechy a výmenou výplňových konštrukcií fasády - okná, dvere. Z hľadiska tepelnotechnického sa dodatočným zateplením dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu. V rámci rekonštrukcie sa prevedie aj rekonštrukcia vykurovacieho systému tak, aby sa týmito opatreniami znížila celková potreba tepla na vykurovanie. Doba realizácie projektu - 12 mesiacov.

Hlavná aktivita projektu:
34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Hlavná aktivita 1 - Rekonštrukcia / objekt č.5
Hlavná aktivita 2 - Rekonštrukcia / objekt č.7
Hlavná aktivita 3 - Rekonštrukcia / objekt č.9
Hlavná aktivita 4 – Ostatné výdavky / Rekonštrukcia kotolne a stavebný dozor


 
 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

projekt-poriadkovasluzbaRS.jpg


Operačný program:  

 

 

 

 

Operačný program Ľudské zdroje

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:           

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ:     

 

 

 

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Sídlo prijímateľa:

 

 

 

Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

 

 

 

 

 

Názov prioritnej osi:

 

 

 

Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

 

 

 

5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ:   

 

 

 

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Názov projektu:

 

 

 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote

Kód výzvy:  

 

 

 

OPLZ-PO5-2017-1

Kód projektu:

 

 

 

312050J579

Typ projektu:

 

 

 

Dopytovo-orientovaný projekt

Miesto realizácie:

 

 

 

Rimavská sobota

Začiatok realizácie:

 

 

 

december 2017

Ukončenie:

 

 

 

november 2020

Celkové náklady:

 

 

 

201 610,80 €

Výška NFP:

 

 

 

191 530,26 €


 
 

Plán zberu separovaného odpadu 2018Vytlačiť
 


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Kultúra

Blíži sa JúniusFeszt Vytlačiť
 

Skvelá hudba, plno zábavy i legendárne skupiny. Toto všetko Vás čaká na rimavskosobotskom amfiteátri 1. júna od 16:00 hod. Hudobný festival JúniusFeszt bude nabitý hviezdami a do mesta prinesie vystúpenie legendárnych maďarských rockových kapely Republic a Edda Művek. Ešte predtým Vám zaspieva Lola. Hudobný festival uzavrie svojou premiérovou letnou šou dídžej Attila Bárány. Deti sa môžu tešiť na špeciálny program, ktorý si pre nich organizátor prichystal pri prílžitosti Dňa detí. Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji za 12 eur v kníhkupecte Mihálya Tompu na Hlavnom námestí v Rim. Sobote alebo na mieste za 15 eur. Deti do 12 rokov majú vstup zadarmo. Organizátorom podujatia je Občianske združenie Via Nova.

juniusfeszt svk.jpg


 
 

Ustrice, vtáky a New York Vytlačiť
 

V tunajšej mestskej galérii počas Dní mesta otvorili výstavu Juliany Mrvovej – maliarky, cestovateľky, bádateľky, pestovateľky, zapisovateľky, krajino-maliarky, kurátorky, ženy.

Autorská výstava pomenovaná Päť miliónov ustríc pod Brooklynským mostom nadväzuje na autorkine travelerský cyklus, vznikajúci v pohybe, na cestách. Juliana Mrvová je autorka, ktorá prináša osobitné, vlastné maliarske videnie. Je to maliarka, ktorá k tvoreniu pristupuje na základe poznania a opiera ho o racionálny prístup. 

mrvová1.jpg

„Juliana Mrvová patrí k najzaujímavejších a najvýznamnejších maliarok, ktoré pôsobia na Slovensku,“ hovorí Gabriela Garlatyová, riaditeľka Mestskej galérie v Rim. Sobote, ktorá je zároveň kurátorkou výstavy. „Je to autorka, ktorá narába s tým, že je žena a priznáva to aj vo svojej tvorbe. Používa  tematiku, ktorá to aj odhaľuje a naozaj sa zameriava na veci, ktoré by si muž až tak nevšimol, ako sú vtáky alebo kvety. Tie jej neskôr dávajú inú symboliku,“ priblížila Garlatyová.

mrvová4.jpg

Na výstave sú zastúpené prevažne zápisky a záznamy z cestovania, ktoré mladá maliarka vytvorila na cestovateľských a rezidenčných pobytoch po svete. Skúma na nich krajinu, všíma si najmä rastliny a živočíchy, spoznáva ľudí. „Pre Julianu je toto hlavné – byť na ceste a urobiť z nej záznam, vytvoriť inštaláciu, ktorá je rozohraná v priestore,“ uviedla Garlatyová. Sú tu obrazy z ciest po Vietname, Srbska alebo New Yorku. A jeden z týchto obrazov, s množstvom ustríc i Brooklynským mostom, odkazuje na názov výstavy. Súčasťou výstavy sú aj texty denníkového charakteru z autorkiných ciest po Srbsku či priestorová inštalácia pod názvom Stolová hora, ktorá ukazuje na jej záľubu v botanike.

Juliana Mrvová študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Ivana Csudaia, ktorý používa maľbu podobným spôsobom. „Je to znaková, farebná, veľkoformátová a odvážna maľba,“ uzavrela Garlatyová.

Výstavu si môžete pozrieť do 29. júna.  

mrvová.jpg

mrvová3.jpg

 


 
 

Tvorivá dielňa - servítkovanieVytlačiť
 

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rim. Sobote Vás pozýva 22. mája od 16:00 hod. na tvorivú dielňu Servítkovanie, ktorá sa uskutoční v zasadačke GMOS – vchod z Gorkého ulice do dvora.  Poplatok je 3 eurá. Kontakt: Magdaléna Kantorová, tel. č: 047 56 31 095, e-mail: remeslogmos@rsnet.sk

Plagat - servítkovanie.jpg


 
 

Tento týždeň v kine pokračovanie Deadpoola i ďalší diel kultovej série Taxi Vytlačiť
 

 

kinoorbis.jpg

Vstupenky online na www.kinoorbis.sk

17.18.máj  Psí ostrov /Isle of Dogs/

(št.pi.)

 psí ostrov poster.jpgJaponské súostrovie, o dvadsať rokov v budúcnosti. Psia chrípka dosiahla epidemických rozmerov, jej ohnisko leží v meste Megasaki. Hrozí, že preskočí z psích nositeľov na človeka. Starosta Kobayashi vyzýva k okamžitej karanténe. Teda k vyhosteniu a izolácii všetkých túlavých aj domácich psov. Oficiálnym dekrétom sa psov exilovou kolóniou stáva neďaleký ostrov slúžiaci zatiaľ ako skládka odpadkov. Stáva sa z neho Psí ostrov.

O šesť mesiacov neskôr na tejto opustenej skládke núdzovo pristáva jednomotorový, miniatúrne lietadlo Junior-Turbo Prop. Svorka piatich hladných a divokých psov v jeho troskách objaví dvanásťročného pilota. Je to Atari, sirota, ktorá je v pestúnskej opatere práve u starostu Kobayashi. Atari s pomocou svojich nových psích priateľov začne hľadať svojho strateného psa Flíčka a pri tom postupne odhalí konšpiráciu, ktorej cieľom je likvidácia všetkých psov z mesta Megasaki.(CinemArt SK)

Animovaný / Dobrodružný / Dráma / Fantasy / Komédia / Sci-fi  USA/Nemecko  

Réžia:  Wes Anderson           

Uvádza: Cinemart, 101 min MN od 12.rokov. titulky.  vstup: 5€

Začiatok predstavení o 18:00 hod.

Trailer

psíostrov.jpg

17.až21.máj   Deadpool 2 

(št.- po.)

 deadpool.jpgPripravte sa na druhý príchod Wade Wilsona alias Deadpoola (Ryan Reynolds). Možno s ním prežijeme okamžiky, keď ako kuchár prežíva smrtiaci hovädzí útok a hneď potom prahne po splnení svojho veľkého sna: stať sa najvyhľadávanejším barmanom v Mayberry. A súčasne sa chce vyrovnať s tým, že úplne stratil chuť a snaží sa teda znovuobjaviť správne životné korenie. Bojuje s nindžami aj s japonskou jakuzou a vzdoruje svorke sexuálne agresívnych psov. Deadpool tiež vyráža do sveta, aby objavil pre neho významné životné hodnoty: rodinu, priateľstvo, novú chuť prežívať dobrodružstvo a tiež, aby si zaslúžil vytúžený hrnček s nápisom „Najlepší milovník na svete“. Alebo iba žeby nie.

Deadpool je skrátka chlapík mnohých podôb, aj keď tá jeho pravá, ukrytá pod maskou, je pekne hnusná. Ale za to nemôže. Čo avšak neplatí o jeho dosť čiernom zmysle pre humor a netradičnému prístupu k superhrdinským pravidlám fair play. (CinemArt SK)

Akční / Komédia / Dobrodružný / Sci-F

Réžia: David Leitch UsA

Hrajú: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Brianna Hildebrand

Uvádza: Cinemart, MN .titulky, vstup: 5€

Začiatok predstavení o 20:00 hod., v pondelok maďarská verzia o 20:00 hod.

Trailer      

deadpool3.jpg

19.20.máj  Ukradnutá princezná / Ruslan i Ljudmila/

(so.ne.)

 ukradnuta-princezna.jpgKúzelný príbeh Ruslana a Mily sa odohráva v dobe statočných rytierov, krásnych princezien a zlých čarodejníkov. Ruslan, kočovný herec, ktorý sníva o titule rytiera, stretáva Milu a na prvý pohľad sa do nej zamiluje. Ich šťastie ale nemá dlhé trvanie, hrozivý čarodejník Černomor potrebuje Milinu moc lásky, aby ju premenil v magickú temnú silu. Vykúzli preto obrovský vír a unesie Milu priamo pred Ruslanovými očami. Ten nemá ani tušenie, že Mila je dcérou kráľa. Ruslan sa bez okolkov vydáva na záchranu svojej milej. Podarí sa mu zdolať všetky nástrahy a dokázať, že skutočná láska je silnejšia než akékoľvek čary? (Continental film)

Animovaný/  Fantasy /  Komédia Ukrajina

Réžia: Oleh Malamuž

Uvádza: Continental Film, 85 min. MP.dabing. vstup: 5€

Začiatok predstavení o 16:30 hod.

Trailer

princezna.jpg

19.20.máj  Taxi 5

(so.ne.)

 taxi5.jpgParížsky policajt Sylvain Marot je proti svojej vôli prevelený do Marseill. Bývalý komisár Gilbert, terazí primátor mesta, ho poverí špeciálnou úlohou. Má zlikvidovať gang talianskych zlodejov, ktorí v atraktívnych Ferrari vykrádajú jedno klenotníctvo za druhým. Lenže so slabo vybaveným vozovým parkom francúzskej polície to pôjde veľmi ťažko. Silvain tak má len jednu možnosť. Prehovoriť k spolupráci Eddyho Makloufa, synovca slávneho Daniela Moralese. Eddy totiž po svojom strýčkovi zdedil jeho vytunený Peugeot 407. Škoda však, že ale nezdedil jeho vodičské schopnosti. Zato Sylvain je excelentný šofér, ktorý sa s volantom v ruke asi narodil. (Magic Box)

Akční/Dobrodružný/Komédia Francúzsko

Réžia: Franck Gastambide

Hrajú: Salvatore Esposito, Franck Gastambide, Sabrina Ouazani

Uvádza: Magicbox,95min.MPod 12r. titulky.  vstup: 5€

Začiatok predstavení o 18:00 hod.

Trailer

taxi 5.jpg


 
 

Zochova divadelná RevúcaVytlačiť
 

Revúcky dom kultúry v dňoch 26. – 28. apríla 2018 hostil v rámci 44. ročníka krajskej postupovej súťaže a prehliadky amatérskych činoherných divadiel a divadiel mladých divadelníkov z celého kraja. V rámci súťaže sa odbornej porote v zložení Mgr. art. Martina MAŠLÁROVÁ, Mgr. art. Alena LELKOVÁ, Ing. arch. Mgr.art. Michal LOŠONSKÝ, ArtD. predstavilo 15 divadelných súborov, z čoho 10 bolo divadelných súborov dospelých a 5 divadiel mladých.

Ako najväčšie pozitívum krajskej prehliadky porota vyzdvihla vysoký počet súťažiacich v porovnaní s ostatnými krajmi aj v kategórii divadla dospelých. Prínosom tiež je dostatočné množstvo nových, začínajúcich súborov, u ktorých je zrejmý potenciál. V rámci trojdňového divadelného maratónu diváci mali možnosť zhliadnuť inscenácie rôzneho žánru, dramaturgického stvárnenia i metódy spracovania. Prevládali komediálne inscenácie, nechýbali však ani autorské predstavenia a najmä divadlá mladých načreli aj do vôd tematicky ťažších.

Divadlo ZUŠ J. Cikkera BB - Obrázky nesmrteľnej mladosti.jpg

Z krajskej prehliadky ďalej postupujú na základe rozhodnutia poroty na celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku divadla mladých FEDIM Tisovec Divadlo ZUŠ J. Cikkera z Banskej Bystrice s inscenáciou Obrázky nesmrteľnej mladosti a návrh na postup získal DS Úsmev pri ZUŠ v Modrom Kameni s adaptáciou textu Agoty Kristof V súmraku. Priamy postup na celoštátnu súťaž divadiel dospelých Belopotockého Mikuláš získala v kategórii A – súčasné prúdy európskeho a svetového divadla inscenácia Jánošík podľa Jozefa v podaní Medzibrodského kočovného divadla a návrh na postup udelila porota Divadlu Štefana Kvietika z Veľkého Krtíša s inscenáciou Pinďúr. V kategórii B – tradičný prúd divadla priamy postup získal Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno s hrou Jána Chalupku Trinásta hodina alebo Veď sa nahľadíme, kto bude hlásnikom v Kocúrkove. Na postup porota navrhla v tejto kategórii aj rimavskosobotský divadelný súbor DIVOSUD s Variáciami na Gogoľovu ženbu. Na základe rozhodnutia programových rád celoštátnych súťaží boli  všetky tri súbory v svojich kategóriách navrhnuté na postup zaradené do programu celoštátnych súťaží: Belopotockého Mikuláš pre divadlo dospelých a FEDIM Tisovec pre divadlo mladých.

Divadlo Štefana Kvietika VK - Pinďúr.jpg

Zochova divadelná Revúca priniesla aj individuálne a špeciálne ocenenia. Odniesli si ich herečky DS Zrkadlo pri ZUŠ J. Bellu v Kremnici za koncentrované stvárnenie postáv inscenácie Kolotoč a z „dospelákov“ Roman Čarnoký z DS Divosud (MsKS Rimavská Sobota) za stvárnenie postavy Podkolesina v inscenácii Variácie na Gogoľovu ženbu. Inscenáciu Kto kradne slnko Divadla Alterna zas porota ocenila individuálnou cenou za vizuálny koncept a kolektívnu súhru v pohybovo-činohernej adaptácii Wolkrovej poviedky O milionárovi, ktorý ukradol slnko, špeciálnu cenu udelila porota aj Divadelnému súboru Jána Chalupku mesta Brezno za výrazne výtvarnú a pritom minimalistickú scénografiu inscenácie Trinásta hodina.

DS Divosud RS - Variácie na Gogoľovu ženbu 2.jpg

Súčasťou krajskej divadelnej prehliadky Zochova divadelná Revúca bola vernisáž výstavy známej televíznej osobnosti Rastislava Ekkerta. Výstava obrazov s názvom Ľudia z planiny je nainštalovaná v Dome kultúry do konca mája 2018.

Oceneným divadelným súborom gratulujeme a všetkých účastníkom krajskej divadelnej prehliadky prajeme veľa divadelných úspechov.

Prehliadku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Darina Kišáková, riaditeľka GMOS


 
 

Prihlás sa do 3. ročníka Kvízmajstra!Vytlačiť
 

Mestské kultúrne stredisko pre Vás pripravuje 3. ročník úspešnej zábavno-vedomostnej súťaže Kvízmajster! Si stredoškolák a zaujímaš sa o kultúru? Baví Ťa hudba, film, divadlo, či literatúra? Chceš sa zabaviť, niečo nové dozvedieť a vyhrať zaujímavé ceny? Tak presvedč svojich spolužiakov a prihláste sa do najlepšej interaktívnej kvízšou v regióne! Vyplňte prihlášku (WORD / PDF) a do 31. mája 2018 nám ju zašlite na adresu: Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota, Námestie Š.M. Daxnera 1723, 979 01 Rimavská Sobota alebo e-mailom na: kvizmajster@tvrimava.sk. Bližšie informácie nájdete v texte.

kvízmajster plagát.png

Čo je Kvízmajster?

Kvízmajster je zábavno-vedomostná súťaž pre stredné školy pôsobiace v regióne Gemer-Malohont. Súťaž sa tematicky zameriava na oblasť slovenskej, miestnej a regionálnej kultúry (hudba, film, divadlo, literatúra, výtvarné umenie). Jej primárnym cieľom je prispieť k zvyšovaniu kultúrnej gramotnosti stredoškolskej mládeže.

Ciele projektu

Prostredníctvom interaktívnych moderovaných kvízov projektovaných na plátno, doplnených o množstvo praktických zábavno-vedomostných úloh, chce Kvízmajster hravou formou priblížiť žiakom stredných škôl významné diela a osobnosti kultúrneho života na Slovensku a v regióne, zorientovať ich v kultúrnom dianí dneška i minulosti a motivovať ich k hlbšiemu záujmu o slovenskú, miestnu a regionálnu kultúru. Kombinuje pritom prvky známych televíznych šou, akými sú Milionár, Duel, Čo ja viem, Dobre vedieť!, či Milujem Slovensko.

Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote


 
 

Knižnica spúšťa literárny projektVytlačiť
 

Pod názvom Kniha v srdci, srdce v knihe spúšťa Knižnica Mateja Hrebendu v Rim. Sobote nový literárny projekt, na ktorom sa budú čitatelia pravidelne stretávať  so slovenskými autorkami a autormi, ktorí sa venujú tvorbe pre deti, mládež i dospelých.

Príbeh knihy a kontakt s tvorcom vytvára vždy unikátny a neopakovateľný zážitok, zvlášť keď autor cez zážitkové čítanie,  čítanie úryvkov i  prítomnosť autora vzbudzuje záujem o literatúru a čítanie. Prvá beseda spojená s čítačkou a autogramiádou s autorkou kníh Kristínou Baluchovou sa uskutoční 24. mája 2018. Knižka Kapitán Padák: Straty a nálezy je určená čitateľom, ktorí radi objavujú nové veci a neboja sa občas odlepiť od zeme a vzlietnuť do výšin. Pútavý i poučný príbeh  si obľúbia nielen detskí čitateľa, ale aj ich rodičia. Lietam v tom tiež je titul, v ktorom autorka spojila svoje päťročné skúsenosti práce letušky  so zážitkami  z ciest v exotických krajinách. 28. mája 2018 sa čitatelia rozlúčia s najobľúbenejšou  spisovateľkou knižnice M. Hrebendu  Martou Hlušíkovou, ktorá odchádza z Rimavskej Soboty na nové miesto. Čítanie z obľúbených kníh, autogramiáda i fotografovanie budú súčasťou stretnutia.  Jún bude patriť ďalšej autorke kníh pre deti. Je ňou Petra Nagyová Džerengová . Populárna trilógia o dievčatku Kláre a jej zážitkoch bola preložená aj do maďarského jazyka, tak môžeme sprostredkovať stretnutie naživo pre deti všetkých rimavskosobotských škôl. Na svoje si prídu i čitateľky ženských románov z radov študentov SŠ i verejnosti.

Projektom Kniha v srdci, srdce v knihe chceme dosiahnuť,  aby knihy nezapadali prachom, ale žili svoj život a mali možnosť vypovedať svoje príbehy čo najväčšiemu počtu  ľudí, ktorí o to stoja.

Podujatie  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia , ktorý je hlavným partnerom projektu, spolufinancujú ho i občianske združenie Knižný svet, KMH v Rimavskej Sobote a BBSK.

plagat kapitan padak.jpg

plagat nie sme ziadne c.jpg

Janka Pósová,

Knižnica Mateja Hrebendu v Rim. Sobote


 
 

V Rim. Sobote sa uskutoční multižánrová konferencia mladých RimavskosoboťanovVytlačiť
 

Mestské kultúrne stredisko Vás srdečne pozýva na regionálnu multižánrovú konferenciu, ktorá inšpiruje, motivuje a vyzýva mladých ľudí k zamysleniu sa. Nad sebou, svojimi cieľmi, záujmami a hodnotami, nad priestorom, v ktorom žijú, ale aj nad aktuálnymi spoločenskými problémami. KONFERESKA sa uskutoční vo štvrtok 24. mája od 9:00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry. Vstup voľný.

Konfereska.jpg

V troch blokoch sa predstaví 10 inšpiratívnych osobností z regiónu Gemer-Malohont:

Filip Miháľ
programátor, študent LEAF Academy v Bratislave

Laura Kovácsová
environmentálna aktivistka, študentka MU v Brne

Samuel Zubo
organizátor protikorupčných pochodov v Prahe

Marek Cirbus
športovec, pravidelný účastník Spartan Race

Štefan Szabó
hudobník, spoludramaturg projektu RUINY

Henrieta Kurčíková
výtvarníčka, doktorandka na VŠVU v Bratislave

Juraj Kováč
zakladateľ projektu Rozbehni sa

Peter Uhrin
učiteľ, Zlatý Amos 2017

Adam Pavella
zakladateľ spoločnosti TOYBOX Marketing

Zuzana Mikulcová
hudobníčka, zakladateľka organizácie Rimavská kaviareň

Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota


 
 

Pálenica Borisa Filana a jeho syna OliveraVytlačiť
 

Vzájomnosť je dôležitejšia ako úspech. Boris Filan prichádza opäť do Rimavskej Soboty so svojimi zážitkami z ciest po svete , so spomienkami na mladosť a zábavnými príbehmi svojej rodiny. V 90 minútovom programe Vám v utorok 22. mája o 18.00 hod. v Dome kultúry porozpráva to najlepšie z Tam -Tamov, Bratislavkých krutostí aj z Rozhovoru majstra s hlúpym žiakom. Večer otca a syna Filanovcov.  Vzrušenie s pohodou, skúsenosť a humor. Pozývame Vás popíjať uchom …Vstupné: 10€, predaj vstupeniek v MsKS, TIC a cez Ticketportal.

Naživo to, čo ste v Pálenici počuli, ale aj to, čo sa v rozhlase povedať nedalo. Hosťom programu je Oliver Filan. Otec a syn, ktorí spolu cestovali po Amerike, Rusku, Austrálii, Maroku a každý zvlášť po Južnej Kórei.

Pálenica-poster-malý.jpg


 
 

V múzeu vystavujú monografiu o baníctve Gemera-MalohontuVytlačiť
 

Predmetom mesiaca máj je monografia baníctva Gemera-Malohontu z roku 1907 venujúca sa dejinám a súčasnosti baníctva v regióne. Vystavená bude v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote od 2. do 31. mája.

Monografia baníctva zákonne spojených žúp Gemer a Malohont vyšla ako 1. časť Monografie baníctva a hutníctva žúp Gemer a Borsod. Župa Borsod sa nachádzala na území dnešného Maďarska (oblasť miest Miskolc, Ózd a Kazinczbarcika), na severe susedila so župou Gemer. Knihu vydal Oblastný výbor Borsod-Gemer Štátneho maďarského baníckeho a hutníckeho spolku. Z poverenia vydavateľa monografiu zostavil banský inžinier Gusztáv Eisele, tajomník vydavateľa. Kniha bola vytlačená v Banskej Štiavnici v roku 1907. Písaná je v maďarskom jazyku.

Monografia sa venuje dejinám a súčasnosti baníctva v regióne Gemer-Malohont, taktiež baníctvu vo vzťahu k zemepisu, vodohospodárstvu, mineralógii, doprave, ďalej baníckemu inžinierstvu a právu. Text monografie je priebežne doplnený 74 čierno-bielymi fotografiami. Prílohou knihy je osobitne vytlačený a zviazaný súbor 48 technických banských výkresov.

Monografia je venovaná in memoriam grófovi Jurajovi Andrášimu (Andrássy György 1797 - 1872) z Krásnej Hôrky. Venovanie i podobizeň grófa sú umiestnené na protititulných listoch.

Juraj Andráši mal veľkú zásluhu na rozvoji baníctva a hutníctva v Gemeri. Bol 46 rokov záslužným predsedom spišsko-gemerských banských mešťanostov. Vybudoval významnú železiareň v Drnave a bol iniciátorom výstavby železníc v Gemeri-Malohonte (dve vetvy regionálnych železníc: Bánréve – Plešivec – Rožňava – Dobšiná a trať Jesenské – Tisovec boli vybudované až po jeho smrti, v roku 1874). V rokoch 1838 - 1842 bol županom Gemersko-malohontskej župy. Bol tiež významným podporovateľom vedy a umenia. Podporil založenie Maďarského národného múzea v Budapešti a v roku 1825 podporil sumou 10 000 zlatých založenie Uhorskej akadémie vied v Budapešti. Bol jej členom a jedným z predsedov. Je zobrazený i na reliéfe sochára Barnabása Hollóa „Založenie Uhorskej akadémie vied 3. novembra 1825“, ktorý je vystavený v priestoroch múzea.

premet mesiaca (1).jpgpremet mesiaca.jpg

Mgr. Iveta Krnáčová, knihovníčka GMM


 
 

Šport

Medzinárodná Veľká cena mesta Rimavská Sobota 2018Vytlačiť
 

12. mája  sa džudisti z Lokomotívy zúčastnili XLI. ročníka Medzinárodnej Veľkej ceny mesta Rimavskej Soboty žiakov a žiačok, jednej z najprestížnejších súťaží v džude na Slovensku.

Tento turnaj sa uskutočnil v bývalej budove nákupného centra Hypernova.  Zišlo sa tu spolu 64 oddielov a 519 džudistov z desiatich štátov Európy – Maďarska, Čiech, Ukrajiny, Poľska, Srbska, Rakúska, Rumunska, Nemecka a samozrejme Slovenska. Náš oddiel reprezentovali šiesti džudisti.

Ján Škrváň  v kategórii super-mini žiakov vo váhe do 22 kg v prvom zápase prehral s Lazárom z Martina, v druhom porazil  Medvegya z STU BA,  v treťom zápase prehral so Szilágyim z Maďarska a  obsadil výborné bronzové umiestnenie.

Matej Gaži v kategórii super-mini žiakov vo váhe do 30 kg prehral prvý zápas s Nezbedom z Levíc a ďalšie dva, nad Kadlótom z Maďarska a Klímekom z Bardejova, vyhral. V súboji o tretie miesto podľahol Džadoňovi z Popradu a odsadil krásne 5. miesto.

Dávid Gonda  v kategórii mladších žiakov vo váhe nad 65 kg vyhral prvý zápas nad Dubajom z ML. Rim. Sobota,  prehral zápasy s Tóthom z Maďarska, ako aj Ománikom z Považskej Bystric, no s ním  zápasil už so zranenou rukou, a preto ďalší zápas pre zranenie vzdal. Prajeme mu skoré uzdravenie.

Natália Gažiová si v kategórii starších žiačok vo váhe do 36 kg počínala veľmi dobre . V prvom zápase zdolala Harrer z Rakúska a Sántu z Maďarska. V zápase o postup do finále zvíťazila nad Vanekovou z Bardejova a vo finále si poradila so Sekovou z Považskej Bystrice. Obsadila zlaté prvé miesto.

Lukáš Koóš v kategórii starších žiakov vo váhe do 66 kg podľahol v prvom zápase neskoršiemu víťazov Zacharovskému z UMB BB. Nasledujúce dva zápasy proti Komkovi z Maďarska a Jakubčinovi zo Zvolena vyhral a obsadil tretie bronzové miesto.

Robert Balog v kategórii starších žiakov vo váhe do 66 kg v prvom zápase prehral s Doungom z Martina a v druhom vyhral nad Malovecom zo Žiliny.  Zápas o tretie miesto prehral so Semjanom z Michaloviec a skončil na piatej priečke.

Ako oddiel sme dopadli výborne, nakoľko naši šiesti džudisti vybojovali jedno prvé, tri tretie a dve piate umiestnenia.

Výbor a vedenie klubu gratuluje za predvedené výkony a  ďakuje za vzornú reprezentáciu klubu a aj mesta Rimavská Sobota.

V Rimavskej Sobote  sprevádzali džudistov tréneri Babicová, Gaži a Antal

Za podporu oddielu Lokomotíva Judo Rimavská Sobota ďakujeme  Mestu Rimavská Sobota , firme TONI s.r.o. (požiarna ochrana) - p. Igor Tonhajzer,   Kvety Henrieta Mišuráková,  a ZŠ Š. M. Daxnera - Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

džudo.JPG

džudo 2.JPG

sprava druhý Lukáš Koóš 3. m.jpg

druhý sprava Škrváň Ján 3. m.jpg

Antal Ľubomír,

predseda  Lok. judo RS

 


 
 

Viktória Gémešiová sa stala dvojnásobnou majsterkou Slovenska Vytlačiť
 

V dňoch 4-6. mája sa v ďalekom Hlohovci uskutočnil už 15. ročník majstrovstiev  Slovenska v mažoretkovom športe.
O titul majstra Slovenska bojovala aj Viktória Gémešiová z Rimavskej Soboty, ktorá však súťažila za Bratislavu, konkrétne za súbor Tina Bratislava. Po 12 rokoch pôsobenia v rimavskosobotskom súbore sa rozhodla pre zmenu, ktorá priniesla úspech už po polroku trénovania.  Súťažila v kategórií  sólo 2 baton senior (sólo s dvomi paličkami) a trio baton senior, v  ktorom sa na súťažnú plochu postavila spolu s Nancy Soboličovou a Alenou Hanzenovou.

fotomazoretky3.jpg
Konkurencia bola veľká, no dievčatá neostali v štichu a v kategórií trio baton senior sa stali Majsterkami Slovenska pre rok 2018. V kategórií sólo 2 baton senior si Viktória Gémešiová vybojovala zlato a stala sa tak dvojnásobnou majsterkou Slovenska pre rok 2018. Za súbor Tina Bratislava ešte súťažila Alena Hanzenová v kategórií sólo baton senior ( sólo s jednou paličkou ), ktorá sa tiež  postavila na stupeň víťazov a v silnej konkurencii sa stala druhou vicemajsterkou Slovenska. Dievčatá si tak vybojovali tri miestenky na Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať 5-8. júla 2018 v Prahe. Veľká vďaka patrí hlavne trénerke Mgr. Martine Kurilovej, ktorá im venovala svoj čas, nervy a tvrdou disciplínou ich pripravila na MSR v Hlohovci.

fotomazoretky2.jpg

red


 
 

Džudisti sa zúčastnili sústredenia Vytlačiť
 

Vo štvrtok 10. mája od 16:00 hodiny sa džudisti Lokomotívy judo Rimavská Sobota zúčastnili krátkodobého sústredenia Centra talentovanej mládeže Banskobystrického kraja – juh. Na stretnutí sa zišli  oddiely Dukla Banská Bystrica, UMB Banská Bystrica, Junior Lučenec, Katsudo Lučenec a Lokomotíva judo Rimavská Sobota.

Dvojhodinového tréningu pod vedením trénera CTM juh Branislava Slaného a reprezentačného trénera seniorov Jána Gregora sa zúčastnili džudisti Lukáš Koóš a Dávid Gonda. Bola to príprava pred Medzinárodnou Veľkou cenou Rimavskej Soboty v džude žiakov a žiačok konanej 12.mája.

Tréneri zúčastnených oddielov sa dohodli na ďalších krátkodobých sústredeniach v máji.

Džudistov sprevádzal tréner oddielu Ľubomír Antal.

Nástup účastníkov CTM juh.jpg

Ľubomír Antal,

predseda Lokomotíva judo Rimavská Sobota

 


 
 

FALCON v metropole východuVytlačiť
 

V športovej hale „ Good Angels Košice „ zabojoval Falcon na turnaji pod názvom CASSOVIA CUP 2018 ( 3.kolo Slovenského pohára v Taekwondo WT ). Zúčastnilo sa ho spolu 210 pretekárov z 19 klubov a 4 štátov.  FALCON si vybojoval  spoločnými silami v hodnotení klubov  5. miesto.  Na turnaji sa 16 Falcoňákov predstavilo  v športovom zápase, ale aj v predvádzaní foriem.  Najvýraznejší výsledok v športovom zápase zaznamenala Lucka Laššáková, ktorá vyhrala dva zápasy v rade a stala sa najúspešnejšou juniorkou turnaja.  V zápasoch  nazbierala neuveriteľné skóre 82bodov. Ďalším bojovníkom, ktorý turnaj vyhral s prehľadom, bol Damien Pavel Frgolec. Na svoje konto si pripísal dva vyhraté zápasy so skóre 69 bodov. V športovom zápase svojimi výkonmi ešte prekvapili Matúš Ďurica a Marek Spodniak. Celkovo si Falcoňáci odviezli z Košíc osem zlatých, šesť strieborných a päť bronzových medailí. 

Výsledky zápas: 

Zlato / prvé  miesto / - Angelika Bialová, Pavel Damien Frgolec, Lucka Laššáková, Veronika Spodniaková, Ďurica Matúš

Striebro / druhé miesto / Miroslav Frgolec, Pavel Lancko,  Alex Rapčan, Marek Spodniak

Bronz / tretie miesto / Oliver Bitala, Lukáš Kurek, Riško Laššák, Félix Rapčan, Roland Bial 

V klube sa nám pekne rozbieha aj súťaženie v predvádzaní foriem „ POOMSAE“ 

V tejto disciplíne zabojovalo na turnaji  osem Falcoňákov a Zuzka a Angelika sa odvážili aj na vystúpenie vo dvojici.  Predstavil sa aj náš hendikepovaný športovec Roman Farkaš.  V tejto disciplíne zaznamenal najvýraznejší výsledok Roland Bial, ktorý v konkurencii 12-tich súťažiacich skončil na 4. mieste a len tesne mu ušlo medailové umiestnenie.

Výsledky POOMSAE:

Zlato / prvé miesto /  - Angelika Bialová, Roman Farkaš, dvojica Angelika Bialová  – Zuzana Franeková 

Striebro / druhé miesto / -  Zuzana Franeková, Lucka Laššáková

Bez medailového umiestnenia zostali Oliver Bitala, Alex Rapčan, Félix Rapčan a Roland Bial.

Na turnaji už tradične reprezentovali klub aj rozhodcovia - manželia Bitalovci v POOMSAE a Peter Kojnok v športovom zápase.

Do metropoly východu bojovníkov sprevádzali rodičia a tréneri Jaroslav Dóbi a Pavel Lancko. Rodičom ďakujeme za vytvorenie perfektnej atmosféry počas zápasov.

Nastup_v_KE.jpg

Zostava_v_KE.jpg

Jaroslav Dóbi, Falcon


 
 

Džudisti na súťaži Budatest cup 2018Vytlačiť
 

Výprava džudistov z Lokomotívy v nedeľu 29. apríla vycestovala na 31. ročník Budapest Cup 2018 v Maďarskej republike. Je to jeden z najväčších turnajov v Európe, ktorého sa zúčastnilo 1512 džudistov z 206 klubov a 23 krajín  nielen z Európy, ale aj Južnej Afriky či Kanady.

Natálka Gažiová štartovala za staršie žiačky vo váhe do 36kg .

V úvode pretekov Natálke neprialo losovanie a už na začiatok  mala adeptky na víťazstvo. Prvý zápas vyhrala s prehľadom, no už v druhom dostala neskoršiu víťazku  tejto váhy Poľku  Chmielawskú. Vyrovnaný zápas sa ťahal až do predĺženia / zlaté skóre /, kde Natálka prehrala na 1 pomocný bod. V ďalšom zápase  dostala Maďarku  Domoszlai,  s ktorou vyhrala na hodnotenie  wazari. Vo štvrtom zápase dostala ďalšiu maďarskú džudistku Zeleczki, nad ktorou vyhrala na ipon pred uplynutím časového limitu. Posledný piaty  zápas získala s plným bodovým ziskom na ipon, a tak si vybojovala bronzové 3.miesto a obhájila umiestnenie z minulého roka.

Natálke gratulujeme k peknému výkonu a výbornej reprezentácii Slovenska,  mesta Rimavská Sobota a oddielu Lokomotíva judo Rimavská Sobota.

Do  Maďarska   sprevádzali džudistku tréneri Miloš Gaži  a Lenka Babicová.

Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme mestu Rimavská Sobota,  firme TONI s.r.o. / požiarna ochrana/ p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta  Mišuráková, a  ZŠ Š. M. Daxnera – Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

Druhá z prava Natálka Gažiová.jpgbronzová -Natália.jpg

Ľubomír Antal,

predseda Lokomotíva Judo Rimavská Sobota


 
 

Vydarený začiatok sezóny jazdeckých dvojícVytlačiť
 

Nepriaznivé poveternostné podmienky od októbra do marca neumožnili jazdcom a koňom Klubu priateľov koní a rekreačného jazdenia (kpkrj-sk.webnode.sk) Rimavská Sobota plnohodnotnú športovú prípravu. Čiastočným riešením bola príprava v halách v Číži, Masarykovom dvore alebo Salgótarjáne. Aj napriek tomuto handicapu začali dvojice klubu pretekársku sezónu skoršie ako po minulé roky.

V dňoch 23.-24. februára sa zúčastnili halových parkúrových pretekov v Dunajskom Klátove. V silnej medzinárodnej konkurencii sa nestratili. V súťaži s výškou prekážok 100 cm obsadila dvojica Ivan Sihelský/Alja 4. miesto v sobotu, a 5. miesto v nedeľu. Dvojica Lucia Glédurová/Szelíd obsadila 5. a 7. miesto.

Do Dunajského Klátova sa vrátili dvojice KPKRJ aj 17. marca, ale do prvej desiatky sa im v žiadnej súťaži nepodarilo prebojovať.

V posledný marcový deň sa konali halové preteky na Masarykovom dvore vo Vígľaši-Pstruši. V súťaži s výškou prekážok 80 cm obsadila dvojica Katarína Košinová/Tiffany 2 výborné 3. miesto, dvojica Ivan Sihelský/Cartago-S obsadila 8. miesto. Na týchto pretekoch sa zúčastnili aj dvojice z druhého jazdeckého klubu z Rimavskej Soboty, z JK Carmina. V súťaži s výškou prekážok 100 cm obsadila dvojica Lucia Seraková/Corrida-Renomee 8. miesto. Lepšie sa tejto dvojici darilo v súťaži s výškou prekážok 110 cm, v ktorej obsadili 3. miesto.

V Košiciach sa konali halové preteky 7. apríla aj s účasťou dvojíc z Klubu priateľov koní a rekreačného jazdenia z Rimavskej Soboty. Dvojica Ivan Sihelský/Alja obsadila v súťaži s výškou prekážok 60 cm 8. miesto, dvojica Lucia Glédurová/Szelíd si vyskákala na prekážkach s výškou 80 cm 5. miesto.

V Liptovskej Sielnici sa zúčastnili dvojice KPKRJ parkúrových pretekov 22. apríla. Za pekného počasia sa v krásnom areáli  najviac darilo skúsenému Ivanovi Sihelskému, ktorý so svojím koňom Cartago-S obsadil v súťaži s prekážkami vysokými 70 cm 5. miesto, s prekážkami 80 cm 8. miesto.

Dvojica Ivan Sihelský/Welt Regency absolvovala drezúrne preteky. Najskôr sa predstavili 14. apríla v Dunajskom Klátove, kde obsadili 6. miesto. Na 6. ročníku Jarných drezúrnych pretekov 28.apríla v Košiciach obsadili 3. miesto.

Milovníkov jazdeckého športu pozývame na jazdecké preteky EQUESTRIAN CHALLENGE 2018, ktoré sa uskutočnia v sobotu 19.mája 2018 na Kurinci - Zelenej vode. Preteky začínajú o deviatej hodine verejným tréningom. Pokračujú skokmi na prekážkach s výškou 80 cm, Gemerským derby na prekážkach 100 cm vysokých. V súťaži budú použité skoky z cross – country súťaží všestrannosti: - prírodné prekážky. Divácky atraktívne budú aj súťaže na prekážkach s výškou 100 a 115 cm.

Mgr. Július Smutniak


 
 

Gemerský triatlon 2018Vytlačiť
 

Milí športoví priatelia.

Aj tohto roku Vás športový klub Bike and Run team Rimavská Sobota s podporou mesta Rimavská Sobota pozýva na jubilejný, už piaty ročník regionálneho športového podujatia Gemerský Triatlon pre každého. Uskutoční sa v sobotu 26. mája od 10:00 hod. v rekreačnej oblasti Kurinec. Na svoje si určite prídu všetci amatérski vyznávači vytrvalosti nie v jednej, ale v troch disciplínach. Tí, ktorí si netrúfnu na celý triatlon si môžu svoje sily zmerať v skrátenej hobby verzii triatlonu alebo v hobby duatlone. Nezabúdame ani na najmladšie kategórie a pre deti je ako predkrm pred hlavnými pretekmi pripravený MiniDuatlon. 

Zároveň chceme upozorniť všetkých návštevníkov rekreačnej oblasti Kurinec, že v deň konania pretekov, v čase od 10:00 do 14:00 hod., bude z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti pretekárov premávka v oblasti čiastočne obmedzená, a preto žiadame všetkých, aby sa riadili pokynmi organizátorov. Viac na bikeandrunteam.estranky.sk.

Tešíme sa na vašu účasť.

gem.triatlon.png

Maroš Mráz,

Bike & Run team


 
 

Lukostrelci Bašty súťažili v ŽelovciachVytlačiť
 

28.apríla sa konalo 2. kolo Stredoslovenského pohára v Želovciach. Na súťaž sa prihlásilo vyše 100 pretekárov, ktorí prekonávali 20 3D cieľov v krásnom rekreačno-kúpeľnom stredisku. Za Lukostrelecký Klub Bašta z Rimavskej Soboty sa pretekov zúčastnilo šesť členov, ktorí sa umiestnili nasledovne.:

Stella NAGYFERENCOVÁ, Márti DÁVID a Tibor LÉVAY obsadili prvé miesta.

Ladislav NAGYFERENCZ skončil na druhom mieste a Michal FELEDY obsadil pekné tretie miesto.

Gergely DANCS skončil na zaslúženom štvrtom mieste.

Gratulujeme im.

Ďakujeme naším sponzorom: MsÚ Rimavská Sobota, Vercajch Centrum s.r.o. Zvolen, Rado Ceglédy, Gobako Košice, Ádám stavebniny, Agrosolum, Béla Majerčík.

SSP-2._20180428_133405.jpgSSP-2._20180428_133453.jpgSSP-2._20180428_133328.jpg

Tibor Lévay, LK Bašta

 

 

 


 
 

Džudisti na turnaji v BardejoveVytlačiť
 

V sobotu 5. mája sa v Bardejove uskutočnila medzinárodná Veľká cena  mesta Bardejov o pohár primátora, ktorej sa zúčastnilo spolu 791 pretekárov z Bulharska, Česka, Maďarska, Kosova, Srbska,  Poľska, Rumunska, Ukrajiny, Ruska, Macedónska, Francúzska a Slovenska. Zápasilo sa na deviatich tatami vo dvoch halách. Môžeme konštatovať, že počtom súťažiacich je to najviac obsadená súťaž na Slovensku a / bodovací turnaj A- kategórie pre ml. , st. žiakov a žiačky , dorastencov a dorastenky.

Lokomotívu – judo Rimavská Sobota reprezentovali štyria pretekári. V kategórii mladší žiaci  vo váhe +65 kg sa predstavil Dávid Gonda, ktorý  prehral iba vo finále a vybojoval strieborné 2.miesto.

V starších žiačkach sa predstavila Natália Gažiova vo váhe do 36kg, ktorá vo finále prehrala v zlatom skóre a dosiahla strieborné  2.miesto. Vo váhe do 66kg starších žiakoch sa predstavili dvaja naši džudisti - Lukáš Koóš, ktorý vybojoval bronzové  3.miesto a Róbert Balog, ktorý skončil na 7.mieste.

v pravo Lukáš Koóš.jpg

prvá z ľava Natália Gažiová.jpgprvý z ľava Dávid Gonda.jpg

Vedenie klubu sa touto cestou chce poďakovať džudistom za vzornú reprezentáciu klubu a aj Mesta Rimavská Sobota. Na súťaži ich sprevádzali tréneri Gaži, Babicová a Antal.

Za podporu oddielu Lokomotíva Judo RS ďakujeme  Mestu Rimavská Sobota , firme TONI s.r.o. (požiarna ochrana) - p. Igor Tonhajzer,   Kvety Henrieta Mišuráková,  a ZŠ Š. M. Daxnera - Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

Ľubomír Antal,

predseda Lokomotíva – judo Rimavská Sobota


 
 

Miniflorbalovú ligu žiakov ovládli žiaci a žiačky ZŠ. P. HostinskéhoVytlačiť
 

Náš klub v spolupráci so športovým klubom pri Miestnom odbore Matice slovenskej už piaty rok v rade zorganizoval pre základné školy z mesta a okolia Miniflorbalovú ligu žiakov.

Turnaj pre starších žiakov a žiačky sa odohral 19.apríla v telocvični Osemnástka pod Šibeničným vrchom. V piatom ročníku proti sebe nastúpilo sedem chlapčenských a tri dievčenské družstvá (v minulom roku 10 chlapčenských a 2 dievčenské družstvá). Po zápase v skupinách nasledovali vyraďovacie a finálové zápasy.

Skupina 1 - chlapci
ZŠ P. Dobšinského - SZŠ Creative 1:0
ZŠ Školská Poltár A - ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa 2:1
ZŠ Školská Poltár A - SZŠ Creative 4:0
ZŠ P. Dobšinského - ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa 1:0
ZŠ P. Dobšinského - ZŠ Školská Poltár A 0:4
SZŠ Creative - ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa 1:0

1. ZŠ Školská Poltár A 6b 10:1
2. ZŠ P. Dobšinského 4b 2:4
3. SZŠ Creative 2b 1:5
4. ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa 0b 1:4

Skupina 2 - chlapci
ZŠ P. K. Hostinského - ZŠ Školská Poltár B 3:0
ZŠ P. K. Hostinského - ZŠ Farská Lúka Fiľakovo 8:0
ZŠ Školská Poltár B - ZŠ Farská Lúka Fiľakovo 4:1

1. ZŠ P. K. Hostinského 4b 11:0
2. ZŠ Školská Poltár B 2b 4:4
3. ZŠ Farská Lúka Fiľakovo 0b 1:12

Štvrťfinále
ZŠ Školská Poltár B - SZŠ Creative 3:2
ZŠ P. Dobšinského - ZŠ Farská Lúka Fiľakovo 4:3 s.n.

Semifinále
ZŠ Školská Poltár A - ZŠ Školská Poltár B 4:2
ZŠ P. K. Hostinského - ZŠ P. Dobšinského 2:1

Zápas o 3.miesto
ZŠ Školská Poltár B - ZŠ P. Dobšinského 0:2

Finále
ZŠ P. K. Hostinského - ZŠ Školská Poltár A 3:0

 

Turnaj starších žiačok
ZŠ Školská Poltár - ZŠ P. K. Hostinského 0:6
ZŠ Školská Poltár - ZŠ Farská Lúka Fiľakovo 1:1
ZŠ Farská Lúka Fiľakovo - ZŠ P. K. Hostinského 0:2
ZŠ Školská Poltár - ZŠ P. K. Hostinského 0:3
ZŠ Školská Poltár - ZŠ Farská Lúka Fiľakovo 1:1
ZŠ Farská Lúka Fiľakovo - ZŠ P. K. Hostinského 0:2

Konečné poradie turnaja starších žiačok
1. ZŠ P. K. Hostinského 8b 13:0
2. ZŠ Farská Lúka Fiľakovo 2b 2:6
3. ZŠ Školská Poltár 2b 2:11
 

V oboch kategóriách si suverénne počínali žiaci ZŠ P. K. Hostinského z Rimavskej Soboty, ktorej hráči a hráčky neprehrali ani jeden zápas! Vo finále chlapcov vrátili hráči tejto základnej školy Poltárčanom semifinálovú prehru z minulej sezóny. ZŠ Školská Poltár však ukázala na turnaji chlapcov veľkú silu, keď sa v prvej polovici tabuľky umiestnili obe jej družstvá. Bronz medzi chlapcami získalo obhajujúce družstvo ZŠ P. Dobšinského. V turnaji dievčat hrali popri suverénkach zo ZŠ P. K. Hostinského zvyšné družstvá len o 2.miesto. Vďaka lepšiemu celkovému skóre ho získalo družstvo ZŠ Farská Lúka Fiľakovo pred dievčatami z Poltára.

Hostinského mladsi.jpg
 

Turnaj mladších žiakov sa odohral 2.mája za účasti ôsmich chlapčenských a štyroch dievčenských družstiev (minulú sezónu päť chlapčenských a jedno dievčenské družstvo).

Skupina 1 - chlapci
ZŠ P. K. Hostinského A - ZŠ Farská Lúka Fiľakovo B 3:0
ZŠ Školská Poltár - ZŠ P. Dobšinského B 1:0
ZŠ P. K. Hostinského A - ZŠ Školská Poltár 3:2
ZŠ Farská Lúka Fiľakovo B - ZŠ P. Dobšinského B 2:1
ZŠ Farská Lúka Fiľakovo B - ZŠ Školská Poltár 0:1
ZŠ P. K. Hostinského A - ZŠ P. Dobšinského B 5:0

1. ZŠ P. K. Hostinského A 6b 11:2
2. ZŠ Školská Poltár 4b 4:3
3. ZŠ Farská Lúka Fiľakovo B 2b 2:5
4. ZŠ P. Dobšinského B 0b 1:8

Skupina 2 - chlapci
ZŠ Farská Lúka Fiľakovo A - SZŠ Creative 2:3
ZŠ P. Dobšinského A - ZŠ P. K .Hostinského B 1:2
ZŠ Farská Lúka Fiľakovo A - ZŠ P. Dobšinského A 0:0
SZŠ Creative - ZŠ P. K. Hostinského B 1:1
ZŠ Farská Lúka Fiľakovo A - ZŠ P. K. Hostinského B 0:1
SZŠ Creative - ZŠ P. Dobšinského A 4:1

1. SZŠ Creative 5b 8:4
2. ZŠ P. K. Hostinského B 5b 4:2
3. ZŠ Farská Lúka Fiľakovo A 1b 2:4
4. ZŠ P. Dobšinského A 1b 2:6

Štvrťfinále
ZŠ Farská Lúka Fiľakovo B - ZŠ P. K. Hostinského B 2:3 s.n.
ZŠ Školská Poltár - ZŠ Farská Lúka Fiľakovo A 1:0 s.n.

Semifinále
ZŠ P. K. Hostinského A - ZŠ P. K. Hostinského B 4:0
SZŠ Creative - ZŠ Školská Poltár 3:1

Finále
ZŠ P. K. Hostinského A - SZŠ Creative 2:0

Turnaj mladších žiačok
ZŠ P.K.Hostinského A - ZŠ P. K. Hostinského B 1:1
ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa - ZŠ P.K.Hostinského B 1:1
ZŠ Farská Lúka Fiľakovo - ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa 0:0
ZŠ P. K. Hostinského A - ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa 1:1
ZŠ P. K. Hostinského A - ZŠ Farská Lúka Fiľakovo 2:0
ZŠ P. K. Hostinského B - ZŠ Farská Lúka Fiľakovo 0:2

1. ZŠ P. K. Hostinského A 4b 4:2
2. ZŠ Farská Lúka Fiľakovo 3b 2:2
3. ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa 3b 2:2
4. ZŠ P. K. Hostinského A 2b 2:4

Finále
ZŠ P. K. Hostinského A - ZŠ Farská Lúka Fiľakovo 1:0

Na turnaji mladších žiakov si svoj kalich horkosti vypili do dna hráči z Fiľakova, ktorých oba výbery skončili vo štvrťfinále po samostatných nájazdoch. Postretla ich tak rovnaká smola, ako dva týždne predtým ich starších kolegov. Prekvapením bolo účinkovanie SZŠ Creative, ktorej hráči sa po dobrých výkonoch prebili až do finále, v ktorom už nestačili na suveréna tohto ročníka Miniflorbalovej ligy žiakov ZŠ P. K. Hostinského. Žiaci a žiačky tejto školy totiž vyhrali vo všetkých kategóriách. Na turnaji dievčat však len veľmi tesne, keďže všetky výbery boli veľmi vyrovnané a zápasy zvyčajne skončili remízou.

Mimo programu turnaja mladších žiakov si sily medzi sebou v dvoch priateľských zápasoch zmerali žiaci z druhých ročníkov medzi dlhodobo najúspešnejšími školami z Rimavskej Soboty:

ZŠ P. Dobšinského druháci - ZŠ P. K. Hostinského druháci 1:0

ZŠ P. Dobšinského druháci - ZŠ P. K. Hostinského druháci 1:1

Za najlepších hráčov v týchto zápasoch boli vyhlásení Lukáš Vaculčiak a Matúš Rapčan za ZŠ P. K. Hostinského a Miriam Ďurišová a Adam Iványi za ZŠ P. Dobšinského.

Dobšinského starší.jpg

 

Na záver pripájame poradie súťaže škôl pre rok 2018 a najmä poďakovanie všetkým pedagógom, ktorí svojich žiakov vedú k športu a florbalu obzvlášť. Všetkým zúčastneným hráčom a hráčkam prajeme veľa ďalších športových úspechov. Radi sa s nimi budeme stretávať aj na tréningoch florbalového klubu Slovan Rimavská Sobota.

Súťaž škôl

1. ZŠ P. K. Hostinského 4 - 0 - 0, v roku 2017 taktiež prvé miesto s bilanciou 3 - 0 - 1

2. ZŠ Farská Lúka Fiľakovo 0 - 2 - 0, v roku 2017 4.miesto s bilanciou 0 - 1 - 0

3. ZŠ Školská Poltár 0 - 1 - 2, v roku 2017 3.miesto s bilanciou 0 - 2 - 0

4. SZŠ Creative 0 - 1 - 0, v roku 2017 boli bez medailového umiestnenia

5. ZŠ P. Dobšinského 0 - 0 - 1, v roku 2017 2.miesto s bilanciou 1 - 0 - 1

5. ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa 0 - 0 - 1, v roku 2017 bez medailového umiestnenia

 

V dňoch 4. a 8.júna sa v Osemnástke premiérovo uskutoční turnaj pre základné a stredné školy vo veľkom florbale 5+1 - Jarný turnaj chlapcov a Jarný turnaj dievčat.

Zdroj: www.slovanrs.sk

 


 
 

Verejné obstarávanie

Zakazky s nízkymi hodnotamiVytlačiť
 


 
 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správaVytlačiť
 


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSMVytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnostiVytlačiť
 


 
 

Stavebné povolenie_400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota SR MaďarskoVytlačiť
 


 
 

VV - stavebné povolenie (Mgr. Jana Osuch)Vytlačiť
 


 
 

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnostiVytlačiť
 


 
 

VV - oznámenie o začatí konania (BDD RS Dobšinského 22,24)Vytlačiť
 


 
 

Verejné ponuky

OVS - prenájom NP v budove bývalej MŠ na Nižnej PokoradziVytlačiť
 


 
 

OVS - odpredaj pozemkov Kurinec - podnikanieVytlačiť
 


 
 

OVS - odpredaj čerpacej stanice na Ul. Jabloňovej, ŠVVytlačiť
 


 
 

OVS - odpredaj budovy ZŠ M. Tompu - Auxtov domVytlačiť
 


 
 

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Zverejnenie zámeru - odpredaj pozemkov Bc. Vladimír Švábik a Szabolcs KovácsVytlačiť
 


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Cukrovarská 4983
Cukrovarská 4983 (v Tescu),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 321 44 13

dnes je: 21.5.2018

meniny má: Zina

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka