Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská Sobota

OZNAMY

Oznamy mesta

Pracovná ponuka - Referent, referentka oddelenia financií, rozpočtu, daní a poplatkov Mestského úradu v Rimavskej Sobote

PRACOVNÁ  PONUKA

 

Mesto Rimavská Sobota

v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

Svätoplukova 9,  979 01 Rimavská Sobota

 

 p o n ú k a

 

voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície:

 

Referent, referentka oddelenia financií, rozpočtu, daní a poplatkov Mestského úradu v Rimavskej Sobote.

 

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú – zastupovanie počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky.

 

Stručná charakteristika pracovnej náplne na uvedenú pracovnú pozíciu:

Zabezpečovanie výkonu správy poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, príprava a tvorba všeobecne záväzného nariadenia v súvislosti s poplatkami, vyrubovanie platobných výmerov, vypracovávanie mesačných zostáv nedoplatkov, vedenie evidencie poplatníkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

-    ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

-     vzdelanie ekonomického smeru vítané

 

Ďalšie požiadavky:

-    minimálne 3 roky praxe v oblasti financií, daní a poplatkov

  • znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy v oblasti financií, daní a poplatkov

-    užívateľská znalosť práce s PC - Word, Excel, Internet

-    bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)

 

Osobnostné predpoklady:

-    zodpovedný prístup, komunikatívnosť, vedieť samostatne pracovať, zmysel pre presnosť a

     dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov

 

K prihláške je potrebné doložiť zoznam požadovaných dokladov:

-     písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor

  • štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
  • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti

-    písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely pracovnej ponuky

     podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších

     predpisov

 

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberu:

Písomnú žiadosť a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka - Referent, referentka – Odd. financií .....   - NEOTVÁRAŤ“  v termíne najneskôr do 21.07.2016 do 24.00 h.  na adresu: Mestský úrad,

JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky a do určeného termínu k prihláške predložia všetky požadované doklady, budú o mieste a čase konania výberu včas vyrozumení.      

 

Dátum možného nástupu: 01.08.2016 alebo dohodou.

 

 

 

V Rimavskej Sobote, dňa 29.06.2016

                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                         JUDr. Jozef Šimko

                                     primátor mesta


 
 

Judisti z Lokomotívy na MVC Michaloviec

Natálka Gažiová získala zlato , Lukáš Kóoš striebro

 

Judisti z Lokomotívy sa dňa  25.6. 2016 v sobotu zúčastnili Medzinárodného turnaja pre mladších, starších žiakov a žiačok. Na východe Slovenska sa zišlo 318 pretekárov z  38 klubov a 10 štátov . Na súťaži nás reprezentovali  Natália Gažiová a Lukáš Koós.  

 

 Natálka sa  rozhodla súťažiť o jednu váhovú kategóriu vyššie a to do 32kg mladších žiačok,  pretože tam mala viac súperiek. Tu sa stretla aj s úradujúcou   Majsterkou Slovenska  v tejto váhovej kategórii ,  ktorú taktiež zdolala. Celkovo absolvovala štyri zápasy a všetky vyhrala.  Lukáš bojoval vo váhovej kategórii do 46kg mladších žiakov. Prvé štyri zápasy vyhral , čo ho posunulo do finále. Tam však nestačil na Ukrajinca a tak získal striebornú medailu.

Na súťaži ju sprevádzali tréneri Gaži, Babicová a malý brat Maťko.

 

Za podporu oddielu Lokomotíva Judo RS ďakujeme firme TONI s.r.o. (požiarna ochrana) - p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig a ZŠ Š. M. Daxnera - Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.


 
 

TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota na MVC Michaloviec

3. miesto judistov TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota v konkurencii  38 klubov na MVC Michaloviec v kategórii mini, žiakov a žiačok.

 

MVC Michalovce  - mini, žiaci a žiačky                          

 

25.06.2016        318 pretekárov, 38 klubov, 9 štátov (Rumunsko, Maďarsko, Rakúsko, Ukrajina, Poľsko, Česko, Litva, Francúzsko, Slovensko)

 

V sobotu 25.06.2016 sa v mestskej hale v Michalovciach uskutočnila MVC Michaloviec.

 

Umiestnenie pretekárov TJ Mladosť Relax CVČ Rimavská Sobota :

 

Supermini :

Zvara Martin                                             1. miesto    27 kg          U09

Závadský Sebastián                                   1. miesto    30 kg          U09

 

Mini :

Fedor Mikuláš                                           3. miesto    30 kg          U11

Gréč Jakub                                                3. miesto    34 kg          U11

Bernáth Lukas                                           2. miesto    46 kg          U11

 

Mladší žiaci a žiačky :

Škorňová Bronislava                                 3. miesto    36 kg          U13

Kóšik Bruno                                              2. miesto    42 kg          U13

Vetrák Alec                                               3. miesto    46 kg          U13

 

Starší žiaci a žiačky :

Útisová Veronika                                      1. miesto    44 kg          U15

Ádam Viktor                                             1. miesto   +73 kg         U15

Pilz Lukáš                                                 2. miesto   +73 kg         U15

 

Ďalší naši pretekári : Pehen, Medveď A., Medveď J., Pehen, Zvara L., Ondrušík, Nyíforová, Bodor  sa tentoraz neumiestnili.

 

V súťaži klubov bolo umiestnenie nasledovné :

1.miesto         - 1.JC Pezinok

2.miesto         - Litva

3.miesto         - Mladosť Rimavská Sobota

 

Pretekárov sprevádzali tréneri Svoreň, Útis R., Laczko, Kóšik, Zvara. Na turnaj sme cestovali autobusom  a viacerí rodičia cestovali so svojimi deťmi, aby ich mohli vidieť, ako si počínajú na tomto dobre obsadenom turnaji, ktorý má dlhoročnú históriu, podobne ako turnaj v Rimavskej Sobote.


 
 

Oznámenie o dočasnom uzavretí krytej plavárne

Oznamujeme návšteníkom krytej plavárne, že v čase od 30.06.2016 do 31.08.2016 bude krytá plaváreň z dôvodu plánovanej technickej odstávky zatvorená.


 
 

Kurz anglického jazyka v ZŠ Kellnera Hostinského

Žiaci ZŠ P. Kellnera Hostinského sa v dňoch 13.-17. júna 2016 stretávali v jazykovej triede, ktorá sa stala ich spoločným miestom, kde sa nebáli odviazať (v rámci školského poriadku) a upustiť uzdu od striktnej angličtiny, ktorú používajú na vyučovacích hodinách.

Pán lektor Guy Harry Cheetham pochádzajúci z Veľkej Británie im rozprával o svojej rodnej zemi. Podelil sa s nimi nielen o svoje zážitky, ale miestami im aj osviežil pamäť z geografie.

Jeho veľké pozitívum boli na prvý pohľad viditeľné sympatie, ktoré z neho priam vyžarovali. Každý jeden žiak bol pred lektorom uvoľnený a nebál sa komunikovať v anglickom jazyku, čím si zvyšoval sebavedomie i slovnä zásobu pri vyjadrovaní sa v tomto jazyku. Počas celého kurzu sa nestratil úsmev z tvárí žiakov, pretože kurz sa niesol v neodmysliteľnom humore lektora a v posolstve 3 lektorových pravidiel: 1. Hovoriť nahlas, 2. Hovoriť pomaly a 3. Nebáť sa!!!    

B. Fülöpová, VIII. C


 
 

Fotoobjektívom rozohráva celú škálu príjemných pocitov

V príjemnom prostredí suterénu Radnice nášho mesta, sa uskutočnila koncom júna vernisáž výstavy mladého amatérskeho fotografa, čerstvého absolventa  Súkromnej strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote,  Ondreja Kresnye.  Dnes už takmer každý cíti potrebu zachytávať okamihy, predovšetkým tie svoje vlastné, keď internet sa hemží množstvom selfie portrétov.

 

Je vzácne, ak sa oko fotografa zameria na svet, ktorého je sám súčasťou a ktorý si dokáže aj umelecky vychutnať.  Ondrej, ktorý sa narodil v Rimavskej Sobote,  žije vo Veľkom Blhu a možno práve tu získal korene jeho lásky k prírode, ktorú začal fotografovať ako prvú. Fotografovanie mu učarovalo v deviatom ročníku základnej školy. V poslednom období sa vo väčšej miere venuje fotoportrétom. Jeho materská stredná škola usporiadala v novembri  minulého roku výstavu fotografií na pôde Knižnice Mateja Hrebendu, kde vystavoval práce aj so svojimi dvomi spolužiakmi. Takto ocenila  jeho koníček a povzbudila ho do nového objavovania svojich možností. A Ondrejove plány do budúcnosti? Chcel by pracovať vo vlastnom fotoštúdiu – a to je vlastne plán celoživotný.

Ondrej Kresnye je mimoriadne vnímavý mladík, možno práve preto ho najviac baví svojimi fotografiami vzbudzovať rôzne pocity. Pozorným okom mapuje svoje okolie, približuje zaujímavé momenty zo života fauny a flóry svojho kraja. Jeho pozastavenie pripomína drobnohľad. Detail zachytený fotoobjektívom rozohráva v citlivej duši diváka celú škálu pocitov. Prevláda harmónia, clivá nostalgia, tichá radosť z krásy všedného okamihu, ktorý sa tak stáva nevšedným, sviatočným. Z divého poľného maku je zrazu anjel, ktorému zmokli krídla, ale on vzlietne. Drobná krása sveta okolo nás povýšená na umenie – taký je svet, do ktorého máte  i Vy možnosť nahliadnuť. Príďte sa presvedčiť!

Výstava potrvá do konca augusta 2016.  

 fr, foto: Attila Gecse

 


 
 

Návšteva ministra školstva na Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej

V piatok 24. júna 2016 počas rokovania vlády SR v Rimavskej Sobote zavítal na Strednú odbornú školu technickú a agropotravinársku v Rimavskej Sobote minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan.   

Hneď vo vestibule ho privítali pedagógovia a žiaci školy za zvukov heligónky žiaka Jozefa Bulku a ľudového spevu členov ľudového súboru Vepor. Za školu mu kyticu kvetov odovzdala žiačka Paulína Kováčiková. Pán minister sa poďakoval za vrelé prijatie a potom sa odobral s riaditeľom školy Ing. Karolom Kisantalom a ostatnými hosťami do riaditeľne na krátke rokovanie. Asi po 45 minútach sa odobral s vedením školy do učebne, kde ho čakali absolventi učebného odboru cukrár, ktorým mal slávnostne odovzdať výučné listy.

Pre krátkosť času ich z jeho rúk iba symbolicky dostali žiaci Róbert Bak a Barbara Kakuková. Na chvíľu sa zastavil aj pri žiakoch I. D triedy v učebni slovenského jazyka a literatúry. Vyzval žiakov k celoživotnému vzdelávaniu, aj on sám ako povedal, sa tiež stále vzdeláva, lebo vedecký a technický pokrok ide takým rýchlym tempom, že čo je dnes nové, o päť rokov je už zastarané. Rozlúčil sa so žiakmi so slovami, aby sa učili a ponáhľal sa na rokovanie vlády SR v Dome kultúry v Rimavskej Sobote.


 
 

Judisti TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota vydolovali v soľnej bani v Bochni 7 medailí.

 

MVC Bochnia - Poľsko  - mini, žiaci a žiačky                          

 

17.06.2016 – 19.06.2016       420 pretekárov, 45 klubov, 9 štátov (Ukrajina, Poľsko, Česko, Litva, Chorvátsko, Slovensko)

V sobotu a nedeľu18.06.2016 – 19.062016  sa  v soľnej bani 248 metrov pod zemou v Bochni uskutočnil 19. ročník MVC Bochni v kategórii mini, mladších a starších žiakov a žiačok.

 

Umiestnenie pretekárov TJ Mladosť Relax CVČ Rimavská Sobota :

 

Mini :

Fedor Mikuláš                                           7. miesto    27 kg          U11

Zvara Lukáš                                              3. miesto    44 kg          U11

Bernáth Lukas                                           5. miesto    44 kg          U11

 

Mladší žiaci a žiačky :

Škorňová Bronislava                                 1. miesto    36 kg          U13

Medveď Jozef                                           3. miesto    33 kg          U13

Jekimov Andrej                                         5. miesto    33 kg          U13

Kóšik Bruno                                              1. miesto    40 kg          U13

 

Starší žiaci a žiačky :

Útisová Veronika                                      3. miesto    44 kg          U15

Deák David                                               3. miesto    50 kg          U15

Pilz Lukáš                                                 2. miesto    81 kg          U15

 

Ďalší naši pretekári : Medveď A., Vetrák A., Bodor sa neumiestnili.

Pod hlavičkou Mladosti Rimavská Sobota štartovala aj výprava judistov z Junioru Lučenec, ktorá si odniesla zo soľnej bane 3 zlaté a 2 bronzové medaily. Presadiť sa na turnaji v Bochni nie je jednoduché, pretože konkurencia je naozaj veľká, preto nás teší úspech našich pretekárov. Už tradične dobre zápasil Bruno Kóšik a Veronika Útisová, svojou bojovnosťou a sebavedomím tentoraz prekvapila Broňa Škorňová a Lukáš Pilz a svoju prvú medailu zo silne obsadeného turnaja získal Lukáš Zvara. Potešilo nás, že znovu začína zbierať medaily aj David Deák. Chceli by sme sa poďakovať aj našim priateľom z Bochni, ktorí sa aj tentoraz o nás postarali na vysokej úrovni. Je to špeciálna súťaž, pretože stráviť pod zemou 2 dni, prespať noc v priestore, kde spí asi 500 ľudí je určite zaujímavé pre každého človeka.

Výpravu sprevádzali tréneri Nociar, Laczko, Zvara.


 
 

Kyberšikana očami gymnazistov

Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium v Rimavskej Sobote sa podarilo získať pre školský rok 2015/2016 v rámci špecializovaného grantového programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange finančnú podporu vo výške 1115 eur na realizáciu projektu Stop kyberšikane! Vďaka tomu mohli žiaci II. B triedy realizovať projektové vyučovanie, v rámci ktorého šírili povedomie o tomto fenoméne.

 

Projekt Stop kyberšikane! bol prínosom ako pre deti z materskej školy, tak aj pre žiakov našej školy, ktorí spoločne s Mgr. Liptákovou zorganizovali rôzne podujatia tykajúce sa problematiky kyberšikany. Hlavným cieľom prednášok a workshopov bolo dostať deťom do povedomia tento problém, ktorému žiaľ podlieha drvivá väčšina škôl na Slovensku.

Žiaci druhého ročníka mali možnosť usporiadať dva workshopy. Prvý prebiehal v knižnici Mateja Hrebendu, kde si žiaci prímy a sekundy vypočuli informácie o kyberšikane, pozreli si krátky film a scénku. Nasledovali aktivity, ktoré priniesli vo svojej tvorivej atmosfére deťom veľa skúseností a spestrili im deň. Prednáška prebiehala pomocou brainstormingových aktivít, kde boli žiaci prímy a sekundy oceňovaní sladkou odmenou. Vytvorili si tiež vlastných emotikonov a nahlas sa vyjadrili k danej problematike.

Druhý z dvoch workshopov sa konal v materskej škole – Slniečko na Rybárskej ulici. Gymnazisti si pre škôlkarov pripravili alternatívnu verziu rozprávky Snehulienka, v ktorej sa hlavná postava nepýta zrkadla, kto je najkrajší na svete, ale túto otázku jej zodpovie facebook a počet lajkov pri fotke. A tak si deti aspoň čiastočne uvedomili, že šikana nie je správna a táto jej forma už vôbec nie, keďže mnohokrát to môže skončiť až na polícii, v horších prípadoch smrťou.

Prípravy na projekt vznikali na hodinách etickej výchovy, kde sa pripravovali plagáty, rôzne rekvizity do predstavenia, či návrhy na tričká. Fotoreportáž, plagáty z projektu a videá, zverejnené na facebokovskej stránke školy, pripomínajú úspech projektu. Veríme, že sa nám v budúcnosti podarí uskutočniť mnoho ďalších podobných projektov.

                                                                                                                 Oskar Vígh,

žiak II. B triedy Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium


 
 

Mesto hľadá referenta pre styk s médiami

 

PRACOVNÁ  PONUKA

 

Mesto Rimavská Sobota

Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

 

 p o n ú k a

 

voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície:

Referent, referentka pre styk s médiami.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou

Ďalšie požiadavky:

-    prax v oblasti žurnalistiky alebo v elektronických médiách

-    dobrá znalosť slovenského jazyka

  • znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy

-    komunikačné schopnosti

-    schopnosť tvorivo pracovať s textom

-    užívateľská znalosť práce s PC a internetom

-    bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)

K prihláške je potrebné doložiť zoznam požadovaných dokladov:

-     písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor

  • štruktúrovaný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
  • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti

-    písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely pracovnej ponuky

     podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších

     predpisov

 

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou  v obálke s označením „Pracovná ponuka - Referent, referentka pre styk s médiami - NEOTVÁRAŤ“  v termíne najneskôr do 15.07.2016 do 24.00 h. na adresu: Mestský úrad,

JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a do určeného termínu k prihláške predložia všetky požadované doklady, budú o mieste a čase konania výberu písomne vyrozumení.     

 

 

V Rimavskej Sobote, dňa 22.06.2016

 

 

 

 

                                  JUDr. Jozef Šimko

                                     primátor mesta


 
 

Žiadosť o dodržanie zákazu manipulácie s vodárenskými zariadeniami na verejnom vodovode v prevádzke StVPS, a.s. závod 04 Rimavská Sobota

StVPS, a.s. závod 04 Rimavská Sobota Vás týmto listom žiada na základe §27 ods. 5 zákona 442/2002 Z.z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, dodržiavať zákaz manipulácie s vodárenskými zariadeniami a objektmi na verejnom vodovode /verejnej kanalizácii/, ktoré sú v správe StVPS, a.s. závodu 04 Rimavská Sobota (jedná sa o hydranty, uzávery /šupátka/, regulačné ventily, čerpadlá atď.) Manipuláciu s vodárenskými zariadeniami bez prítomnosti zamestnanca StVPS, a.s. závod 04 Rimavská Sobota budeme považovať za priestupok na úseku verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a v prípade manipulácie s hydrantmi na verejnom vodovode v správe StVPS, a.s. závod 04 Rimavská Sobota vzhľadom na §25 ods.1 písm. f., §25 ods. 2 a §27 ods. 5 si bude StVPS, a.s. uplatňovať náhradu spôsobenej škody.


 
 

Zahájenie prevádzky bazénového komplexu v RO Kurinec

Technické služby mesta Rimavská Sobota oznamujú širokej verejnosti, že od 16. júna 2016  je zahájená prevádzka  bazénového komplexu v RO Kurinec .

Prevádzkové hodiny sú denne v čase: 

nedeľa - štvrtok         od 9.30 hod. do 20.00 hod.

piatok - sobota          od 9.30 hod. do 22.00 hod.  

 

Súčasne s otvorením letnej turistickej sezóny je pre návštevníkov RO Kurinec  k dispozícii  bezplatne aj výhliadkový vláčik z mesta na Kurinec a späť podľa schváleného harmonogramu. 

      

 

                                                                          Technické služby mesta

                                                                               Rimavská Sobota


 
 

Primátor oceňoval najlepších predškolákov, žiakov a študentov

Už tradične, na konci školského roka, primátor mesta JUDr. Jozef Šimko prijíma v obradnej sieni mestskej Radnice najúspešnejších  predškolákov, žiakov ZŠ a študentov SŠ, aby im zablahoželal k dosiahnutým výborným výsledkom a poďakoval za reprezentáciu mesta v uplynulom školskom roku.

 

Tohtoročné prijatie sa uskutočnilo v stredu 22. júna a okrem slávnostného príhovoru pána primátora sa predstavilo viacero talentovaných účinkujúcich zo ZUŠ, MŠ a ZŠ, ktorí svojou interpretáciou  zvýraznili slávnostnú atmosféru  prijatia. Všetci ocenení sa podpísali do pamätnej knihy mesta:

 

Materské školy – Simonka  Szitanková           (MŠ Rybárska)  

                      Romanka     Gembická        (MŠ Rožňavská)

                      Zsofia          Máté                (MŠ Ul. Daxnerova )

                      Dávid          Poliak              (MŠ Ul. Hatvaniho)

                      Grétka         Krokavcová     (MŠ Ul. P. Dobšinského)

                       Dominika     Kováčová        (MŠ Sídlisko Rimava)

Základné školy –  Lukáš         Nôta                (ZŠ  P. Dobšinského)

                           Adriana        Maláková         (ZŠ P. K. Hostinského)

                           Nikoleta       Széplakyová    (ZŠ P. K .Hostinského)

                           Adriana        Gavurová         (ZŠ Š. M. Daxnera)

                           Daniel           Farkaš             (ZŠ M. Tompu)

                           Simon           Sogel                (ZŠ M. Tompu)

                           Laura           Segedyová        (Evanjelická ZŠ)            

                           Erika            Káková           (Súkromná ZŠ K.Mikszátha)

                           Anna            Berkyová         (ŠZŠ Ul. Bottova)

                           Patrik           Lang                 (ŠZŠ Ul. Bottova)

                           Scarletta       Bušová            (ŠZŠ s VJM)

                           Veronika      Útisová             (Mladosť Relax CVČ)

Stredné školy    Enikő           Kováčová        (Obchodná akadémia)    

               Michal          Štork                (Obchodná akadémia)

               Martin          Vargic              (Gymnázium I. Kraska)

                           Bernadett      Mária   Illés     (Gymnázium M. Tompu)

Norbert        Balyo               (SOŠTAP  Ul. Okružná)

                           Martin          Martinček        (SOŠOS)

               Dominik       Prílepok          (SSOŠ-HA)

Základná umelecká škola –    Dominik        Melich   a     Matej Kováč                                                            


 
 

Futbalisti MŠK Rimavská Sobota U10 získali 3. miesto

Futbalisti MŠK Rimavská Sobota U10 – ročník 2006 dňa 19. Júna 2016 sa zúčastnili turnaja v Revúcej a získali pohár a bronzové medaile za celkové 3. miesto. Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev,  hralo sa systémom každý s každým.

 

Výsledky: ŠK Novohrad Lučenec 4:1, Junior Košice 2:1, Juventus Košice 0:1, Revúca U10  1:0, Revúca U9   3:0, Rožňava     8:0, VSS Košice 1:1

Konečné poradie:  1. VSS Košice, 2. Juventus Košice, 3. MŠK Rimavská Sobota

 

Na turnaji bol prítomný aj reprezentant SR Michal Brezaník, ceny odovzdávala pani Gyömbérová, maminka ďalšieho reprezentanta SR Norberta Gyömbéra.

Za najlepšieho hráča nášho mužstva bol vyhlásený Adam Kurek.

Zostava MŠK U10: J. Kováč, M. Banský–P. Czakó, P. Csízi, R. Komora, A. Gombala, P. Hanyus, L. Huszti, K. Tomka, Sz. Kuzma, M. Murányi, B. Zsóri, M.Rábely, O. Csendes a A. Kurek. Tréner: M. Kudlík.

Š. Balog (MŠK Rimavská Sobota), foto: I. Komorová


 
 

Chanbarista Tibor Figei zožal úspech aj v Taliansku

Cez výkend sa dvojica chanbaristov z reprezentácie, menovite: reprezentačný tréner Boris Lieskovsky ml. (Samurai Klub Košice) a Tibor Figei (Falcon Rim. Sobota) zúčastnili medzinárodného preteku pod názvom Hirpiniacup v Salerne, neďaleko Neapolu v Taliansku.

 

 

Tohto preteku sa okrem talianskych a slovenských reprezentantov zúčastnili aj chanbaristi z Egypta a Japonska. Súťažilo sa v 4 disciplínach s rôznymi druhmi mečov. Keďže sa v tomto čase v inej časti Talianska konala medzinárodná súťaž, spojili organizátori kategóriu nižších pásov s vyššími. V kategórii seniorov (dospelých) súťažilo približne 20 chanbaristov na čele s reprezentantmi Talianska. Tibor Figei  nevyšiel ani tento raz naprázdno, keď si vybojoval striebornú medailu v tate chocken (dlhý meč-štít). V prvom kole porazil chanbaristu z Talianska (čierny pás), v druhom z Japonska (modrý), v treťom z Egypta (čierny). V semi-finále vyhral nad ďalším Talianom (biely pás) a vo finále nestačil na talianskeho reprezentanta. Tentokrát nám dali možnosť zápasiť len so 4 druhmi mečov, medzi ktorými neboli moje obľúbené. Toto na náročnosti ešte pridalo. S výsledkom som maximálne spokojný. Bolo to prvýkrát, čo som zápasil s čiernymi pásmi, reprezentantmi Talianska, ktorý boli aj na Majstrovstvách Európy v Paríži.“
V súťaži tímov porazil výber sveta (Figei, Lieskovský) v disciplíne datotsu (kumite)  talianskych reprezentantov  4:3 zlaţým bodom Borisa Lieskovského.
V kihondose (kata) prehral výber sveta s talianskou reprezentáciou 1:6. Boris Lieskovský vybojoval 3 individuálne medaile a stal sa aj celkovým víťazom vo svojej kategórii. Tibor a Boris si tak z tímovej súťaži odniesli jednu zlatú a striebornú medailu.

 

Je to ďalší obrovský úspech slovenskej reprezentácie, ktorá po májových Majstrovstvách Európy v Paríži (10 medailí a historické zlato) si odnáša domov ďaľšie cenné úspechy.
Poďakovanie patrí organizátorom tohto podujatia za vysokú úroveň, reprezentačnému trénerovi Borisovi za bezchybné manažovanie tejto akcie a sponzorom. 

 


 
 

Falcon mal zastúpenie v 15 kategóriach v Bratislave

V sobotu sa v hlavnom meste Slovenska konal medzinárodný turnaj Open Bratislava 2016. Celkovo sa turnaja zúčastnilo  450 súťažiacich z 11 krajín a 50 tímov. Zápasilo sa v športovom zápase Taekwondo WTF – olympijskej disciplíne.

 

V kategórii detí ako prvý nastúpil Matúš Ďurica, ktorý mal proti sebe zdatných  zápasníkov, ale výborným výkonov ich zdolal a získal 1. miesto. Ďalší kategórii detí nastúpil Damien Frgolec, ktorý nenechal nič na náhode a taktiež získal 1. miesto. Posledný z kategórie detí zápasil Lukáš Kurek, ktorý finálový zápas prehral tesne 1:2 a  získal tak 2. miesto.

V kategórii mladších kadetov nastúpili Richard Engler, Tomáš Kuvik a Danny Zachar,  ktorý v pre Falcon Rimavská Sobota získali 2. miesta. Za mladšie kadetky nastúpila Aneta Lukáčová a získala pre klub ďalšie 1. miesto.

V  kategórii kadetiek nastúpila  Karolína Mravcová, Laura Dávidová, a Cynthia Ferenczová, ktoré získali pre klub 3. miesta. Ďalšia v kategórii kadetiek nastúpila Tereza Ďuricová, ale na medailové priečky sa jéj nepodarilo prebojovať a tak získala 5. miesto. Pre zranenie sa nepodarili postúpiť ani Giovanimu  Slancovi a tak skončil na 3. mieste. V kategórii kadetov nastúpil náš ďalší zápasník Miroslav Frgolec, ktorý v osemfinále vyradil gréckeho zápasníka majstrovským stupňom (čierny opasok), ale v semifinále (po veľmi peknom výkone) podľahol súperovi a získal 3. miesto. 

V kategórii juniorov  nastúpil Marek Úrek, ktorý pre klub po peknom výkone získal 3. miesto. Ďalším zápasníkom v kategórii seniorov nastúpil Peter Lancko, ktorý mal proti sebe ťažkého súpera a tak získal 5. miesto.

 

Veľká vďaka  im za  reprezentáciu Slovenska, ako aj domáci klub Falcon a mesto Rimavskú Sobotu na tejto súťaži.  

 

 


 
 

Družstvá FBC na turnajoch

Po skončení ligových súťaží sa družstvá Slovana rozbehli po Slovensku na letné turnaje. A-tím mužov sa s omladeným kádrom doplneným dorastencami zúčastnil amatérskej kategórie medzinárodného turnaja Cassovia Open v Košiciach.

Za výkony si Slovanisti vyslúžili pochvalu od súperov, nezvládli však rozhodujúci štvrťfinálový zápas proti Snine, v ktorom viedli pohodlne 4:2, no pokazili druhú časť zápasu a napriek záverečnej snahe už výsledok nezvrátili (6:8). Napokon úspechu v súboji o umiestnenie obsadili 5. miesto z ôsmych účastníkov. V poslednom zápase turnaja náš tím posilnili aj Krisztián Nádor a Gergely Szabó, ktorí sa turnaja zúčastnili v profesionálnej kategórii ako tréner a druhý brankár reprezentácie Maďarska. Tá sa napokon dostala až do finále, kde podľahla Sparte Praha 2:5.

Výsledky FBC: Espresso Krásna 9:5, Klobúky 5:6, Procorp Košice 6:2,
Snina 6:8, Espresso Krásna 7:4


Reprezentovali Slovan a Rimavskú Sobotu: brankári Bystrianky a Szabó, hráči: Radnóti, Farkaš, Mišurák, Nosáľ, Nôta, Útis, Franko, Rapčan, Bodor, Nádor, Alušík a kapitán Totkovič.


Svoju historickú zápasovú premiéru na rovnakom turnaji absolvovalo družstvo žien Slovana. Úspešné dorastenky doplnené o dve miestne najskúsenejšie hráčky Mišku Antalovú a Lucku Staššákovú (tá odohrala sezónu v extraligovej Banskej Bystrici) napriek malému počtu hráčok, najmenším skúsenostiam a fyzickému hendikepu voči dospelým súperkám nesklamali. Vo svojom historicky prvom zápase dokázali dokonca po samostatných nájazdoch zvíťaziť nad neskôr strieborným výboerom GTA 3:2, keď rozhodujúci nájazd premenila najmladšia hráčka turnaja žien Sofia Vengrínová. V ďalších zápasoch im k bodom chýbalo len viac skúseností a hráčok na striedanie. Slovanistky zanechali výborný dojem, čo ocenili aj organizátori, ktorí vyhlásili Kristínu Čintalanovú za najlepšiu hráčku celého turnaja!

Výsledky FBC: GTA 3:2sn, góly Slovana: Čintalanová 2, rozhodujúci nájazd Vengrínová, Kométa Spišská Nová Ves 1:3, gól Slovana: Staššáková,Košice 1:2, gól Slovana: Čintalanová, Predator Sabinov 2:8, góly Slovana: Čintalanová a Ružičková
 
Reprezentovali Slovan a Rimavskú Sobotu: brankárka Bolhová, hráčky: Čintalanová, Staššáková, Ružičková, Hanová, Vengrínová, Schvarcová, Vašová a kapitánka Antalová.

Mladší žiaci (U13) zase bojovali na turnaji o Slovenský pohár v Nitre. Na turnaji odohrali napriek oklieštenej zostave a dvoch úplných nováčikoch v tíme dobré zápasy. Po remíze s Hlohovcom a prehrách s Prievidzou a Spišskou Novou Vsou porazili v priamom súboji o bronz domácu Nitru a radovali sa s cenného tretieho miesta. Navyše, kapitán družstva Samko Ulický bol organizátormi vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja vo svojej kategórii!

Výsledky FBC:  Hlohovec 3:3, góly Slovana: Szőke 2, Furman, Prievidza 2:7, góly Slovana: Szőke, Ulický, Spišská Nová Ves 0:7, Nitra 4:1, góly Slovana: Szőke 2, Ulický, Hronec

Reprezentovali Slovan a Rimavskú Sobotu: brankár Hriň, hráči: Hlodák, Dovala, Bodor, Furman, Szőke, Hronec, Petrík, Žiško a kapitán Ulický.


 
 

Prevádzka v materských školách počas letných prázdnin 2016

Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota

počas letných prázdnin 2016.

 

Júl 2016 budú v prevádzke:

 

MŠ – Óvoda Daxnerova 30/486

MŠ – Rožňavská 29/854

MŠ – Óvoda Rybárska 50/1743

 

August 2016 budú v prevádzke:

 

MŠ P.Dobšinského 1

MŠ I. Hatvaniho 321

MŠ Sídlisko Rimava 28/1066


 
 

POHRONIE CUP 2016 – Bronzové medaile pre futbalistov MŠK Rimavská Sobota

Prípravka U9 MŠK Rimavská Sobota  (r. 2007) dňa 11. júna 2016 sa zúčastnila  futbalového turnaja Pohronie Cup v Žiari nad Hronom. Na turnaji 12-ich mužstiev v Žiari nad Hronom  zverenci trénera Richarda Rubinta podali počas celého dňa výborné výkony a obsadili celkové 3. miesto.

 

Výsledky MŠK v skupinovej fáze: MFK Tatran L.Mikuláš 5:0, FK Inter Bratislava 1:1, FK Dukla Banská.Bystrica 1:1,  FK Nitra 5:0; štvrťfinále: FC Baník H.Nitra 2:0; semifinále: FK Junior Šaca 0:2, o 3. miesto: FK Pohronie (žltí) 5:0

Naši chlapci v úvode semifinálovom zápasu v prebehu 5-ich  minút inkasovali 2 rýchle góly. Napriek tomu že v ďalšom priebehu zápasu súpera takmer priklincovali k bráne gól strieľať sa im nepodarilo. Turnaj nakoniec vyhrala prípravka FK Duslo Šala, keď  vo finále zdolali nášho premožitela zo semifinále FK Junior Šaca v pomere 2:1.

Zostava MŠK Rimavská Sobota:  A. Brosman,  R. Rubint,  J. Kamenský,  D. Petrovský,  T. Hanzlovičová, M. Martincová, D. Štúrik, A. Básti, R. Brosman, M. Kováč, A. Koudelka a A. Siviček. Tréner R. Rubint.

 

Konečné poradie: 1. FK Slovan Duslo Šaľa, 2. FK Junior Šaca, 3. MŠK Rimavská Sobota, 4. FK Pohronie (žltí), 5. FK Dukla Banská Bystrica, 6. FK Pohronie (modrí), 7. FK Inter Bratislava, 8. FC Baník Horná Nitra, 9. MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 10. FC Nitra, 11. FKM Karlova Ves, 12. FC Vion Zlaté Moravce

 

Zdroj: Š. Balog (MŠK R.Sobota), foto: N. Brosmanová


 
 

Medzinárodný deň detí na Sídlisku Dúžavská cesta

Dňa 1.6. sa na sídlisku Dúžavská cesta konal deň detí  ktorý zorganizovali terénni sociálni pracovníci mesta Rimavská Sobota pracujúci priamo v komunite. Celý deň sa niesol v duchu osláv detí,  nechýbala dobrá nálada sprevádzaná hudbou, tancom a pohybovými aktivitami.

 

Dňa detí sa zúčastnilo 350 detí. Terénni sociálni pracovníci ich zapojili do rôznych športových aktivít, maľovalo sa na tvár, či kriedami na chodník.  Po všetkých aktivitách sa detičky občerstvili  a deň detí sa zakončil diskotékou. Znova sme mali možnosť urobiť jeden pekný deň a vidieť radosť v očiach detí z tých najchudobnejších pomerov.

 

Aj touto cestou by sme chceli poďakovať v mene detí žijúcich na Sídlisku Dúžavská cesta všetkým ktorí sa podieľali na zorganizovaní akcie, či prispeli pomocou pri prípravách.

Ďakujeme sponzorom : primátorovi JUDR. Jozefovi Šimkovi a mestu Rimavská Sobota, Ing Ladislavovi Rigóóvi, poslancom MsZ: Ing. Zoltánovi Cipruszovi,  Mgr. Tomášovi Slivovi,  Františkovi Auxtovi, OZ – Východisko pre lepší život,  Špeciálnej škole s vyučovacím jazykom maďarským a kolegom, ktorí sa podieľali na prípravách a  priebehu akcie.


 
 

Výlet na Deň detí

Dňa 1.6. sa Materská škola Rožňavská 29/854 vybrala na dlho očakávaný výlet. Detičky sa tešili a mali sa veru načo.

V Hrušove, obklopenom krásnou prírodou, si deti pozreli stáda oviec, kráv a aj iných domácich a hospodárskych zvierat. Zaujímavou atrakciou bolo balenie sena traktorom, na ktorý si deti mohli aj vyliezť. Prechádzky a hry sa striedali s maškrtením nabalených dobrôt. Po obede v reštaurácii  v Ostranoch sa deťom na lúčke venovali lesníci s ukážkami hmyzu, parohov a aj živých fúzačov. Na veľkej lúke sa deti zahrali rôzne hry a veru v autobuse cestou domov si aj mnohé pospali...

Ďakujeme firme GULIK  za sponzorovanie a aj za skvelú organizáciu celej akcie!


 
 

Predmet mesiaca v Gemersko-malohontskom múzeu – Modrotlačové formy

V zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sa nachádzajú tri vzácne celodrevené formy zdobené rastlinno-figurálnym ornamentom, pochádzajúce z 18. storočia z neznámej modrotlačiarskej dielne. Do múzea ich daroval jeden z jeho zakladateľov, Ľudovít Hűvössy, v roku 1882. Súčasťou zbierok je tiež forma zhotovená z mosadzných plieškov v tvare rastlinného úponku, pochádzajúca z druhej polovice 19. storočia, v neskoršom období používaná v Hnúšti. Zaujímavosťou je i úzka drevená formička s vbitými plieškami v tvare jemných lístkov. Nie je to modrotlačová forma v pravom slova zmysle – v ľudovom prostredí sa používala na otláčanie vzoru pred vyšívaním. Modrotlačové formy si návštevníci môžu pozrieť počas celého mesiaca jún, každý pracovný deň od 8:00 do 16:00, ale aj počas víkendov od 9:00 do 16:00.

 

Modrotlač je látka s potlačeným negatívnym vzorom – vytvára ho tzv. krycia zmes, ktorá sa pomocou formy nanáša na naškrobené plátno. Po jej zaschnutí sa plátno farbí v indigovom roztoku, pričom zmes zabráni farbe na danom mieste preniknúť k látke. Krycia zmes sa následne odstráni v roztoku kyseliny sírovej a vzor ostane biely.

Na územie Slovenska začala modrotlač vo väčšej miere prenikať koncom 18. storočia, pričom najväčší rozkvet jej výroba dosiahla v 19. storočí. Modrotlačové dielne sa nachádzali najmä v regiónoch, kde mali dostatočný prísun kvalitného plátna. K takýmto oblastiam v minulosti patril aj región Gemer – Malohont (dnešné okresy Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava), kde sa dielne ešte začiatkom 20. storočia nachádzali v mestách Jelšava, Dobšiná a Rožňava. Modrotlačové textílie sa najskôr udomácnili v meštianskom prostredí. Keď ich odtiaľ vytlačili rôzne továrensky vyrobené materiály, najmä kartúny, prenikli v pol. 19. storočia do ľudového prostredia, kde sa stali materiálom na výrobu rôznych častí ľudového odevu.

 

Najstaršie modrotlačové formy, pochádzajúce ešte z 18. storočia, boli drevené, zhotovené prevažne z hruškového, prípadne čerešňového, orechového či javorového dreva. Tieto sa používali najmä na otláčanie väčších vzorov. Mnohí modrotlačiari v tomto období si formy vyrábali sami, prípadne ich dávali zhotovovať drevorezbárom. Koncom 18. storočia prišla móda menších vzorov, na čo celodrevené formy neboli vhodné, a tak sa začali na zhotovenie jemnejšieho vzoru používať rôzne tvarované mosadzné pliešky vbíjané do drevenej podložky. Formy mali rôzne tvary a rozmery v závislosti od toho, ktorú časť látky mali potlačiť, napr. štvorcové formy sa používali na celoplošný vzor, pozdĺžne formy sa používali na potláčanie okrajov látok a pod.

        Mgr. Ľudmila Pulišová, etnologička  

 


 
 

Školský ples deviatakov

Po ťažkom období, kedy sa deviataci pripravovali na Testovanie 9 i na prijímacie skúšky a všetko toto úspešne absolvovali, žiačky IX.C triedy zorganizovali školský ples. V piatok 13.mája sa v školskej jedálni s prvými tónmi hudby rozprúdila zábava žiakov deviateho a ôsmeho ročníka.

 

K plesu patrí skvelá hudba, dobrá večera, príjemná atmosféra a mladí ľudia túžiaci po tanci a zábave. Radosť neubúdala   ani pri stúpajúcom napätí pri tombole. Ako to už býva, tombolu nevyhrali všetci, ale každý žiak i učiteľ si so sebou odniesol malú cenu útechy a spomienky – magnetku s plesovým motívom a obrázkom školy. 


 
 

Gažiová a Koós majstrami Slovenska

Štyria džudisti Lokomotívy Rimavská Sobota  bojovali v sobotu 28. 05. na Žilinskej tatami o tituly majstrov Slovenskej republiky. V kategóriách mladších a starších žiakov a žiačok sa zišlo viac ako 200 džudistov zo všetkých klubov Slovenska.

 

Našim štyrom džudistom sa podarilo obsadiť stupne víťazov. Zlatú medailu a titul majster Slovenskej republiky si vybojovali  Natália Gažiová v kategórii mladších žiačok  do 28kg  a Lukáš Koós  v kategórii mladších žiakov do 46kg.

 

Strieborné  miesto si odniesla mladšia žiačka Nina Tonhajzerová do 63kg. Náš štvorlístok zakončil mladší žiak Ján Trímaj  do 65kg bronzovou medailou.

Na súťaži ich sprevádzali tréneri Antal, Gaži, Babicová a rodič p. Tonhajzer, ktorému ďakujeme za zabezpečenie dopravy pretekárov. Za podporu oddielu Lokomotíva Judo RS ďakujeme firme TONI s.r.o. (požiarna ochrana) – p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig a ZŠ Š. M. Daxnera – Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

 

 

 

 

                                                                                                       Ľubomír Antal,

                                                                           predseda klubu


 
 

KC RS - ponuka voľnočasových aktivít pre deti

KOMUNITNÉ CENTRUM RIMAVSKÁ SOBOTA
Ponuka voľnočasových aktivít pre deti

 

TVORIVÉ DIELNE- Výtvarné činnosti: kreslenie pastelkou, uhlíkom ,maľovanie akvarelom,
temperovou farbou, modelovanie, recy - veci.....
od 14.00 - 15:30 - Vždy v Utorok a Piatok zod. Gembická Anna

 

SPEVÁCKY KRUŽOK – SLÁVIK- Rozvoj speváckeho a hudobného nadania, základy spevu,
hlasová hygiena ,cvičenie hlasového rozsahu, spev
od 14:30 - 15:00 - Každá Streda zod. Bc.Sendreiová Jana

 

KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA- Pre začiatočníkov a mierne pokročilých
Každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci 14:00 – 15:00 zod. Barbora Geczeová
Alexandra Žírošová

 

AKTIVITY SA KONAJÚ V PRISTOROCH KC, ul. Povstania 15, Rimavská Sobota

Aktivity sú pre deti ZDARMA

Telefonický kontakt na poskytovateľa: 0918 954 274

 

TEŠÍME SA NA VÁS

 

 

Komunitné centrum vzniklo 01.05.2015 v rámci Národného projektu Komunitné centrá vďaka  podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Komunitné centrum Úsmev ako dar Rimavská Sobota je umiestnené na prvom poschodí polyfunkčnej budovy na Ul. Povstania č.15 v Rimavskej Sobote. V blízkosti KC sa nachádza  jedna základná škola, špeciálna základná škola a materská škola. Z toho dôvodu pracovníci KC okrem poskytovanie služieb klientom ambulantne, vychádzajú za cieľovou skupinou obyvateľov  a služby poskytujú v ich prirodzenom prostredí

Poslaním komunitného centra je poskytovanie odborných a iných činností. Aktivitami prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených  na individuálnej ako aj na komunitnej úrovni.  V spolupráci s  Prevádzkovateľom KC a subjektmi verejnej a štátnej správy, poskytujeme vhodné formy a spôsoby  spolupráce na elimináciu sociálnych rozdielov, aj spôsoby  ako minimalizovať negatívne faktory ovplyvňujúce osobnostný rozvoj detí ,mládeže a dospelej populácie v meste.

 

Komunitné centrum Úsmev ako dar Rimavská Sobota od svojho vzniku poskytuje svojim klientom, ktorých eviduje v databáze  v počte 110  vo veku od 3 - do 71 rokov nasledovné služby:
-základné sociálne poradenstvo
-pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
-pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie
- preventívne, edukačné, skupinové aktivity
-voľnočasové aktivity
Tvorivé dielne   - Tvorilky
Muzikoterapiu

Energizér –aktivity a cvičenia na uvoľnenie a načerpanie energie
Rozširujeme rady dobrovoľníkov

Telefonický kontakt na Komunitné centrum  je 0918 954 274


 
Súbor na stiahnutie prezentaia KC RS.pdf prezentaia KC RS.pdf (1.3 MB)

 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadom

Vážení občania, za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

- v prípade, že Vám v domácnosti vznikne objemný odpad, resp. drobný stavebný odpad ( do 250 kg na jednu domácnosť ročne), ktorý nie je možné uložiť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ste povinný takýto odpad odovzdať do areálu Technických služieb mesta na odbornú likvidáciu
- pokiaľ občan nemá možnosť dopravy, je povinný kontaktovať minimálne 2 pracovné dni vopred zodpovedného pracovníka TSM na telefónnom čísle 0908 342 031 a dohodnúť ďalší postup likvidácie
- je zakázané vykladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob bez takéhoto ohlásenia
- zároveň upozorňujeme všetkých občanov, že stavebný odpad z výmeny bytových jadier a rôznych rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú ohlásenie drobnej stavby, alebo stavebné povolenie, je každý povinný likvidovať odpad zákonným spôsobom na vlastné náklady

 


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardy

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanov

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Verejné obstarávanie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Multifunkčné ihrisko ZŠ P.K. Hostinského Rimavská Sobota

Mesto Rimavská Sobota

vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska s názvom –                

„ Multifunkčné ihrisko ZŠ P.K. Hostinského Rimavská Sobota “

 

Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, zverejnenej vo Vestníku VO  https://www2.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/313766 a  v súťažných podkladoch zverejnených na Profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/sprava_profilov/-/psprava/zdokumenty/5244/155431,  ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom.

Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z webovej stránky mesta resp. z Profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk - oddiel I Verejný obstarávateľ, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a e-mailový kontakt.


 
Súbor na stiahnutie A_1 - IHRISKO.pdf A_1 - IHRISKO.pdf (519.2 kB)
Súbor na stiahnutie A_2 - IHRISKO.pdf A_2 - IHRISKO.pdf (651.1 kB)
Súbor na stiahnutie A_3 - IHRISKO.pdf A_3 - IHRISKO.pdf (632.2 kB)
Súbor na stiahnutie A_4 - IHRISKO.pdf A_4 - IHRISKO.pdf (590.2 kB)
Súbor na stiahnutie A_5 - IHRISKO.pdf A_5 - IHRISKO.pdf (797.9 kB)
Súbor na stiahnutie A_TS - IHRISKO.pdf A_TS - IHRISKO.pdf (95.9 kB)

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Prestavba DJ na MŠ – rozšírenie kapacít MŠ Rožňavská

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska s názvom –                

„ Prestavba DJ na MŠ – rozšírenie kapacít MŠ Rožňavská“

 

Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, zverejnenej vo Vestníku VO  https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/301693 a  v súťažných podkladoch zverejnených na profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/sprava_profilov/-/psprava/zdokumenty/5244/152177, ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom. Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z webovej stránky mesta resp. z profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk - oddiel I Verejný obstarávateľ, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a e-mailový kontakt.“ 


 
Súbor na stiahnutie MS_A_TS.pdf MS_A_TS.pdf (69.6 kB)
Súbor na stiahnutie MS_N_1NP.pdf MS_N_1NP.pdf (911.3 kB)
Súbor na stiahnutie MS_N_POHLADY.pdf MS_N_POHLADY.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie MS_S_POHLADY.pdf MS_S_POHLADY.pdf (1 MB)

 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správa


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSM


 
 

Verejné vyhlášky

VV o oznámení miesta uloženia písomnost


 
Súbor na stiahnutie Ján Berki- EXP.pdf Ján Berki- EXP.pdf (131 kB)

 

Informácie o začatých správnych konaniach

Verejné ponuky

Majetok - prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Spravodajstvo - Gemerské zvesti

Tlačové správy

Rozlúčky so zosnulými


webygroup

Mestský cintorín

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 43 32

ďalšie dni

Nedeľa 3.7.
Lekáreň Rimava
P. Dobšinského 4380,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 581 23 51

dnes je: 30.6.2016

meniny má: Melánia


English version
Magyar verzió

17636640

Úvodná stránka