Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská Sobota

OZNAMY

Oznamy mesta

Sociálna poisťovňa vyzýva

Vyzývame živnostníkov a ostatné SZČO, aby si aktualizovali svoje kontaktné údaje vedené v Sociálnej poisťovni (číslo mobil. telefónu, emailovú adresa). Je to v ich vlastnom záujme. Umožnia tým poisťovni informovať ich o svojich prípadných aktuálnych nedoplatkoch na poistnom.

Sociálna poisťovňa zaviedla túto ústretovú službu v minulom roku a od februára 2015 ju rozšírila pre SZČO na celom Slovensku. Živnostníkom zasiela informácie o dlžnom poistnom formou sms na mobilné telefóny alebo e-mailom. Informáciu však dostanú len tí, na ktorých má poisťovňa aktuálne kontakty. Títo živnostníci tak môžu predísť narastaniu penále (0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania) alebo ďalším zákonným krokom pri vymáhaní dlhu (napr. exekúcii). Ako novinku Sociálna poisťovňa zároveň zriadila aj novú mailovú adresu na nahlasovanie kontaktných údajov mojekontakty@socpoist.sk.


 
 

Zápis do materských škôl

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota oznamujú rodičom a verejnosti, že v čase od 2.3.2015 do 6.3.2015 sa uskutoční zápis do materských škôl na školský rok 2015/2016.

Bližšie informácie poskytnú riaditeľstvá jednotlivých materských škôl v Rimavskej Sobote.


 
 

Florbalový klub Slovan Rimavská Sobota

Florbalový klub Slovan Rimavská Sobota zorganizovaol vo februári 2015 hneď niekoľko podujatí určených pre mládež, medzi ktorou sa florbal stáva čoraz populárnejším. Pre základné školy z Rimavskej Soboty a okolia to bola Miniflorbalová liga žiakov. V štyroch kategóriách - mladších žiakov aj žiačok, starších žiakov a žiačok si v 21 tímoch zahralo miniflorbal temer 150 detí.

 

Poradie tímov v jednotlivých kategóriách a zostavy víťazných tímov:

Mladšie žiačky
Víťaz: ZŠ P.Dobšinského A (Linda Szőkeová, Viktória Žiaková, Natália Žiaková, Petra Štellerová, Barbora Durdjaková, Kristína Natonová)
2.miesto: ZŠ P.K.Hostinského
3.miesto: ZŠ P.Dobšinského B

Najlepšia brankárka turnaja: Kristína Natonová (ZŠ P.Dobšinského A) 83,3%

Najlepšia strelkyňa turnaja: Linda Szőkeová (ZŠ P.Dobšinského A) 6 gólov

Staršie žiačky
Víťaz: ZŠ P.Dobšinského B (Mária Szőkeová, Kika Čintalánová, Andrea Vašová, Zuzka Kapcová, Simona Gescheitová, Dominika Habodászová, Ivana Járošiová, Barbora Surová, Kika Repková)
2.miesto: ZŠ Školská Poltár
3.miesto: ZŠ P.Dobšinského A
4.miesto: ZŠ P.K.Hostinského

 

Najlepšia brankárka turnaja: Mirka Bahledová (ZŠ P.Dobšinského A) 78,1%

Najlepšia strelkyňa turnaja: Sára Šimová (ZŠ Školská Poltár) 10 gólov

Mladší žiaci
Konečné poradie:
Víťaz: ZŠ Š.M.Daxnera (Jakub Sihelský, Dávid Révész, Martin Slanina, Peter Bojtoš, Patrik Bojtoš, Vincent Humenaj, Adrián Bornay)
2.miesto: ZŠ P.Dobšinského B
3.miesto: ZŠ Školská Poltár A
4.miesto: ZŠ P.K.Hostinského A
5.miesto: ZŠ P.Dobšinského A
6.miesto: ZŠ Školská Poltár B
7.miesto: ZŠ P.K.Hostinského B

Najlepší brankár turnaja: Richard Tömošvári (ZŠ P.K.Hostinského A) 78,6%

Najlepší strelec turnaja: Dávid Révész (ZŠ Š.M.Daxnera) 10 gólov

Starší žiaci
Konečné poradie:
Víťaz: ZŠ P.Dobšinského A (Patrik Kršák, Lukáš Nôta, Andrej Bodor, Lukáš Útis, Viktor Talán, Alex Nociar, Viktor Linduška, Oliver Babík, Erik Csabay)
2. miesto: Gymnázium Ivana Kraska
3. miesto: ZŠ P.K.Hostinského
4. miesto: ZŠ P.Dobšinského B
5. miesto: EvZŠ Z.Oravcovej
6. miesto: ZŠ Školská Poltár
7. miesto: ZŠ Hrachovo

Najlepší brankár turnaja: Patrik Kršák (ZŠ P.Dobšinského A) 93,9%
Najlepší strelec turnaja: Filip Katreniak (Gymnázium I.Kraska) 9 gólov

 

Tak ako sa zvykne na Olympijských hrách vyhodnocovať medajlová bilancia krajín, bolo možné vyhodnotiť poradie najúspešnejích škôl v tomto ročníku Miniflorbalovej ligy žiakov:

1. ZŠ Pavla Dobšinského 3 víťazstvá, 1 druhé miesto, 2 tretie miesta
2. ZŠ Štefana Marka Daxnera 1 víťazstvo
3. ZŠ Petra Kellnera Hostinského 1 druhé miesto, 1 tretie miesto
   ZŠ Školská Poltár 1 druhé miesto, 1 tretie miesto
5. Gymnázium Ivana Kraska 1 druhé miesto

 

Miniflorbalová liga žiakov v Rimavskej Sobote ukázala, že florbal v našom regióne sa rozvíja do šírky aj do kvality. Talentovaní florbalisti dostali získali vstupenky na miniflorbalovú exhibíciu osobností rimavskosobotskej Miniflorbalovej ligy dospelých (MFL). Tá sa koná pravidelne vo februári ako spomienka na založenie športového klubu Slovan 23.februára 1922.

 

Na tribúnu telocvične ZŠ M.Tompu v Rimavskej Sobote prišlo množstvo divákov, medzi ktorými potešilo práve množstvo menších či väčších florbalistov a florbalistiek zo žiackej ligy. Dohromady približne 160 divákov vytvorilo zápasu príjemnú atmosféru. Zvláštnymi hosťami večera boli naši kamaráti z Budapešti hrajúci v tejto sezóne za FBC Slovan Rimavská Sobota v druhej lige mužov, brankár Gergely Szabó a útočník Krisztián Nádor.

Zápas mal typický exhibičný priebeh, hralo sa rýchlo s voľnou obranou a vyrovnaným stavom po každej tretine. Zápas napokon po prvý krát v krátkej histórii skončil zmierlivou remíziou.

Bieli - Modrí 12:12 (3:3, 6:6, 3:3)
0:1 Radnóti (A:Dobrocký), 1:1 Farkaš (A:Mrnka), 2:1 Forgáč (A: Bíro), 2:2 Ivarg, 2:3 Bubenka (A: Kostovič), 3:3 Bíro (A: Totkovič), 3:4 Nádor, 3:5 Kostovič, 4:5 Bíro, 4:6 Nádor (A:Radnóti), 4:7 Ivarg, 5:7 Bíro (A: Farkaš), 5:8 Sojka (A: Repka), 5:9 Nádor (A: Radnóti), 6:9 Totkovič (A: Nôta), 7:9 Totkovič (A: Farkaš), 8:9 Farkaš (A: Totkovič), 9:9 Golian, 9:10 Kostovič (A: Ivarg), 9:11 Kostovič, 9:12 Ivarg (A: Kostovič), 10:12 Farkaš (A: Mrnka), 11:12 Mrnka (A: Golian), 12:12 Totkovič (A: Nádor)

 

Po zápase boli vyhlásení najlepší hráči za oba výbery. V tíme Modrých si tento prívlastok zaslúžil Milko Kostovič, v tíme Bielych Peter Bíro.
Navnadených mladých záujemcov a záujemkyne o tento rýchly a v našom meste napredujúci šport radi privítame na tréningoch. Bližšie informácie na našej stránke www.slovanrs.webnode.sk.

 

logo


 
 

Sociálna poisťovňa upozorňuje: Klamať na odvodoch sa neoplatí

Snaží sa vás zamestnávateľ presvedčiť, že vám oficiálne prizná len časť platu a zvyšok vám vyplatí „na ruku“? Dajte si pozor, pretože takáto dohoda sa vám nemusí vyplatiť. Je totiž zásadný rozdiel v tom, aký vymeriavací základ za vás vykazuje váš zamestnávateľ. Ak neprizná celý plat, ale len jeho časť, môže vám do budúcnosti spôsobiť veľké problémy. Nehovoriac o tom, že za zamestnávanie „načierno“ by mohol dostať pokutu nielen on, ale aj vy ako zamestnanec. Pretože ten, kto vykonáva nelegálnu prácu, dopúšťa sa priestupku, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331 €. Pokuta za nelegálne zamestnávanie pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, sa povinne ukladá vo výške od 2 000 € do 200 000 €. Rovnaká situácia je pri samostatne zárobkovo činných osobách, kde je veľký rozdiel v tom, z akého vymeriavacieho základu si vypočítajú a zaplatia odvody. Aké dopady má práca „načierno“?

 

Viac informácii v prílohe:


 
 

Rozsudok v mene Slovenskej republiky

15Co/714/2013 - 54
6912214829


ROZSUDOK
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Jaroslava Galla a JUDr. Klaudie Koskovej, v právnej veci navrhovatel'a JUDr. Jozefa Šimku, nar. 22. Ol. 1951, trvale bytom Rimavská Sobota, Gaštanová 19, proti odporcovi Mgr. Jánovi Čemanovi, nar. 30. 05. 1951, trvale bytom Rimavská Sobota, Malohontská 53/24, o ochranu osobnosti, na odvolanie odporcu proti rozsudku Okresného súdu Rimavská Sobota zo dňa 10.07.2013, č. k. 14C/339/2012 - 31, takto


rozhodol:


Rozsudok prvostupňového súdu v časti, ktorým bolo návrhu vyhovené, ako aj o trovách konania, potvrdzuje.


Navrhovatel'ovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

Odôvodnenie


Napadnutým rozsudkom okresný súd rozhodol tak, že "Odporca je povinný do 7 dní od
právoplatnosti tohto rozsudku požiadať:
1. regionálnu televíziu GTV, aby na odporcove náklady odvysielala, textom aj slovom v 3 dňoch,
z toho v 2 dňoch v popoludňajšom vysielacom čase a v 1 deň v dopoludňajšom vysielacom čase,
v priebehu 15 dní,
2. Mesto Rimavská Sobota, aby na odporcove náklady odvysielalo prostredníctvom mestského
rozhlasu v 3 dňoch, z toho v 2 dňoch v popoludňajšom čase a v 1 deň v dopoludňajšom čase, v
priebehu 15 dní, odporcov ospravedlňujúci list v nasledovnom znení:
Ja, Mgr. Ján Čeman, sa ospravedlňujem JUDr. Jozefovi Šimkovi, primátorovi mesta Rimavská Sobota, za nepravdivé tvrdenia týkajúce sa prenájmu priestorov Základnej školy Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote Súkromnej strednej odbornej škole so sídlom v Dunajskej Strede v súvislosti s podpísaním zjavne nevýhodnej zmluvy JUDr. Jozefom Šimkom pre občanov mesta Rimavská Sobota, čím vlastne JUDr. Jozef Šimko okradol občanov mesta. Ja, Mgr. Ján Čeman, sa ospravedlňujem JUDr. Jozefovi Šimkovi, primátorovi mesta Rimavská Sobota, za nepravdivé výroky, že občania mesta z podielových daní na Súkromnú strednú odbornú školu so sídlom v Dunajskej Strede dali viac ako 60.000,- Eur za obdobie od 01.09.2011 a tým mali zamestnanci Mestského úradu v Rimavskej Sobote na Vianoce len 100,- Eur, pričom na výplatnej páske mohli nájsť 400,- Eur, a tak z vianočného stola svojej rodiny prispeli Súkromnej strednej odbornej škole do Dunajskej Stredy zamestnanci úradu, škôl, škôlok a kuchyne. Tieto nepravdivé informácie odzneli v diskusnej relácii o riešení problémov v meste Rimavská Sobota, ktorá bola vysielaná v regionálnom televíznom vysielaní televízie GTV dňa 22.03.2012, pričom relácia s týmito nepravdivými informáciami bola následne odvysielaná niekoľkokrát. Uznávam, že tieto informácie boli neoverené a nepravdivé a za ich šírenie sa ja, Mgr. Ján Čeman, ospravedlňujem primátorovi mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozefovi Šimkovi.

V prevyšujúcej časti sa návrh navrhovateľa zamieta.

Odporca je povinný nahradiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 66,- Eur v lehote 3 dní
od právoplatnosti tohto rozsudku."

 

Senát krajského súdu prijal toto rozhodnutie pomerom hlasov 3 : 0.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
V Banskej Bystrici dňa 11.02.2015

JUDr. Jaroslav Mikulaj
predseda senátu


 
 

Výberové konanie na pracovné miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka

Mestský úrad Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 

vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP),

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.3. 2015 o 9.00 hod. v priestoroch zasadačky

 č. 16, na 2 posch. Mestského úradu, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota.

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať  v zalepenej obálke  s označením „VK ATSP – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mestský úrad, Svätoplukova 9, Odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry, 979 01 Rimavská Sobota.

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 5.3. 2015. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Ďalšie informácie v prílohe:


 
 

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

POZVÁNKA !

 

 

Závodný výbor SLOVES pri Mestskom úrade v Rimavskej Sobote pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 6. marca 2015 (piatok)  o  13,00 hodine

 

vo veľkej zasadačke mestského úradu na medziposchodí.

Program VČS :

1. Otvorenie

2. Návrh na voľbu členov návrhovej a volebnej komisie

3. Správa o činnosti odborovej organizácie za r. 2014 a plán činnosti na r. 2015

4. Správa o čerpaní finančných prostriedkov zo sociálneho fondu a z fondu odborovej organizácie v r.     2014 a plánovaný rozpočet sociálneho fondu a odborovej organizácie na r. 2015

5. Správa revíznej komisie

6. Správa o výsledku kontroly na úseku BOZP

7. Oboznámenie so zmenami v Kolektívnej zmluve a podpísaní novej KZ

8. Voľba ZV a Revíznej komisie na ďalšie funkčné obdobie  

9. Diskusia

10. Uznesenie

11. Slávnostný príhovor primátora mesta pri príležitosti MDŽ a odovzdanie darčekov

12. Záver

                     

 

 

 

                                                                                   Eduard Lesko

                                                                            predseda ZV SLOVES


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadom

Vážení občania, za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

- v prípade, že Vám v domácnosti vznikne objemný odpad, resp. drobný stavebný odpad ( do 250 kg na jednu domácnosť ročne), ktorý nie je možné uložiť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ste povinný takýto odpad odovzdať do areálu Technických služieb mesta na odbornú likvidáciu
- pokiaľ občan nemá možnosť dopravy, je povinný kontaktovať minimálne 2 pracovné dni vopred zodpovedného pracovníka TSM na telefónnom čísle 0908 342 031 a dohodnúť ďalší postup likvidácie
- je zakázané vykladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob bez takéhoto ohlásenia
- zároveň upozorňujeme všetkých občanov, že stavebný odpad z výmeny bytových jadier a rôznych rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú ohlásenie drobnej stavby, alebo stavebné povolenie, je každý povinný likvidovať odpad zákonným spôsobom na vlastné náklady

 


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardy

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanov

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Verejné obstarávanie

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správa


 
 

Zákazky s nízkou hodnotou-správa


 
 

Verejné vyhlášky

VV - kolaudačné rozhodnutie (Sídlisko Rimava 4-26)


 
 

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Haiwei Zou


 
 

VV - stavebné povolenie (Sídlisko Rimava 3)


 
 

Verejné ponuky

Majetok - prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Zverejnenie zámeru - zámena prebytočného nehn. maj. mesta za majetok vo vlastníctve SR.pdf


 
 

Spravodajstvo - Gemerské zvesti

Tlačové správy

Zo zasadnutia poslancov mestského zastupiteľstva

Rimavskosobotskí poslanci zasadli v utorok, 27. februára. Schválili návrh na doplnenie VZN o určení školských obvodov základných škôl na území mesta a jeho mestských častí o ročníky 5.-9. s vyučovacím jazykom slovenským pre obec Uzovská Panica.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, Rimavská Sobota sa stala školským obvodom pre školopovinných žiakov 5.-9. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským obce Uzovská Panica, nakoľko tam nie je zriadená základná škola. Rokovalo sa aj o majetkovoprávnych otázkach. V rámci nich súhlasil mestský parlament so zámenou budovy vo vlastníctve mesta bývalého Župného domu na Námestí M. Tompu, ktorú je potrebné zrekonštruovať,  za niekoľko menších, finančne primeraných nehnuteľností patriacich štátu.

Ministerstvo vnútra plánuje v bývalom župnom dome zriadiť klientske centrum KAMO a centralizovať štátnu správu, čo by malo byť prínosom pre obyvateľov. Poslanci sa uzniesli aj na tom, že zámena za konkrétne budovy, ako aj znalecké posudky budú predmetom ďalších rokovaní. V prípade dohody by sa mohlo začať s rekonštrukčnými prácami na župnom dome už tento rok a užívanie priestorov, v ktorých prebiehajú rokovania mestského parlamentu, by bolo pre mesto bezplatné.

rokovanie mestského zastupiteľstva

Poslanci schválili aj návrh programu rokovania MsZ na rok 2015, ako aj návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2015. Prijatý bol aj návrh na prvú zmenu rozpočtu mesta na rok 2015. Zmena rozpočtu vyplynula najmä z dôvodu so začatím vydávania mestských novín, kde dochádza aj k navýšeniu výdavkov vo výške 21 900 eur určených na prevádzkové náklady na vydávanie novín. Tieto výdavky boli zatiaľ určené odhadom, nakoľko poslanci sa ešte nedohodli, o akú formu periodika pôjde, ani na počte výtlačkov.

Ďalšou úpravou rozpočtu je navýšenie finančných prostriedkov o 55 tisíc eur na opravu budov základných a materských škôl i výdavkov na rekonštrukciu obradnej miestnosti vo výške 22 tisíc eur. Po prvej zmene rozpočtu príjmy celkom činia 12 762 038 eur a výdavky celkom 12 761 450 eur, takže rozpočet je prebytkový +588 eur. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota bol z rokovania stiahnutý.

Mestský parlament prerokoval aj návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Rimavskej Sobote. Zástupcovia občanov sa uzniesli na tom, že zástupcovi primátora, ktorý je na výkon tejto funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí primeraný plat od mesta, ktorý navrhuje primátor mesta a schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Uznesením zároveň poslanci uložili prednostovi mestského úradu vypracovať a predložiť na februárové zasadnutie nový návrh zásad odmeňovania poslancov, ako aj iných členov samosprávy (komisií MsZ, VMČ).

Súčasťou programu boli aj interpelácie poslancov a všeobecná rozprava. Mestským zastupiteľstvom prijaté uznesenia nadobúdajú platnosť po podpísaní primátorom mesta.

rokovanie mestského zastupiteľstva

rokovanie mestského zastupiteľstva

 

Autor: Marta Kanalová


 
 

Nositelia značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT® sú aj z Rimavskej Soboty

Na základe rozhodnutia Certifikačnej komisie z decembra 2014 udelila Miestna akčná skupina MALOHONT 15. januára 2015 certifikáty pre prvých nositeľov značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT®.

Medzi nimi je aj GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke družstvo – Rimavská Sobota za produkty: ovocie (jablká, hrušky, slivky, broskyne, marhule, čerešne, višne), zelenina (rajčiny, kapusta, šalát, paprika, zemiaky), 100 % ovocné šťavy, hrozno a víno.

Informovala nás o tom Miroslava Vargová, koordinátorka projektu spolupráce MAS MALOHONT. Ako ďalej uviedla certifikáty sa udeľovali na  Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach, ktorého sa zúčastnili takmer všetci certifikovaní výrobcovia i zástupcovia Certifikačnej komisie. Udelené certifikáty oprávňujú ich nositeľov k používaniu značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT® a zároveň ich aj zaväzujú k označovaniu certifikovaných produktov, resp. predajných miest.

„Označovanie produktov je jednou z propagačných aktivít, ktoré nasledujú po odovzdaní certifikátov s cieľom podporiť miestnych podnikateľov, včelárov, a remeselníkov i zviditeľniť región Gemer-Malohont prostredníctvom kvalitných miestnych produktov,“ vyjadrila sa Miroslava Vargová. 

Zavedenie systému regionálneho značenia miestnych produktov v regióne Gemer-Malohont prebieha v rámci projektu národnej spolupráce Miestnej akčnej skupiny MALOHONT a Partnerstva Krtíšskeho Poiplia, ktoré má skúsenosti so zavedením a fungovaním značky - regionálny produkt HONT.

Ďalšie informácie nájdete na www.gemer-malohont.sk

 

udeľovanie certifikátov

udeľovanie certifikátov

udeľovanie certifikátov

 

Autor: Marta Kanalová, foto: Jácint Majoros

 


 
 

Kto je povinný odhŕňať sneh a odstrániť poľadovicu z chodníkov

V zmysle ustanovenia §-u 9, 9a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 86/2007 o zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií na území mesta Rimavská Sobota, závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s chodníkom, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Z tohto znenia vyplýva, že vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti sú povinní bez prieťahov napr. v zimnom období odhŕňať sneh, odstrániť poľadovicu, v inom období pozametať znečistenie atď. na chodníku, ktorý hraničí s nehnuteľnosťou (budovy, oplotenia a pod.).
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s chodníkom, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.


Technické služby mesta (správca miestnych komunikácií) na území mesta zabezpečia zimnú údržbu ostatných miestnych komunikácií: hlavne vozoviek podľa dôležitosti, potreby a aktuálneho operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií.
Správca počas výkonu zimnej údržby na miestnych komunikáciách môže vykonať nutne potrebné opatrenia v spolupráci s mestskou políciou, ktorými docieli odstránenie prekážok z vozoviek, parkovísk (sneh, poľadovicu a pod.) z dôvodu zabezpečenia ich zjazdnosti.
Mestská polícia dbá o dodržanie čistoty miestnych komunikácií, a má právo ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh.
 

Zo znenia §-u 9, 9a cestného zákona teda vyplýva, že napr. pri odhŕňaní snehu z chodníka aj samotný občan má skoro takú istú povinnosť a zodpovednosť, ako správca pozemných komunikácií. Vlastníci rodinných domov a budov, bytové samosprávy, spoločenstvá vlastníkov bytoviek, inštitúcie, organizácie, prevádzkarne, obchodníci atď. sú povinní v zmysle cestného zákona pravidelne a bez prieťahov čistiť chodník resp. zabezpečiť čistenie chodníka, ak chodník hraničí s nehnuteľnosťou v ich vlastníctve, správe, v nájme atď.

odhŕňanie snehu


 
 

Uplynulý rok v štatistikách

Tak, ako iné roky, aj rok 2014 bol sprevádzaný rôznymi spoločenskými udalosťami. Vlani bolo v Rimavskej Sobote uzavretých  107 manželstiev, z nich bolo 42 cirkevných a tri sa uskutočnili mimo úradnej sobášnej siene. Najviac sobášov bolo v septembri, najmenej v  januári. Informoval nás o tom prednosta mestského úradu Štefan Szántó.

Ako ďalej uviedol, 18 sobášov sa uskutočnilo piatok, v iný deň ich bolo šesť. „Evidujeme sedem sobášov s cudzincami z Bulharska, Maďarska, Českej republiky, USA a Veľkej Británie. Štyri sobáše boli uzavreté s maloletou osobou,“ vyjadril sa Š. Szántó. Čo sa týka rozvodov, vlani ich v Rimavskej Sobote evidovali 77.  

V roku 2014 sa narodilo 1118 detí. Zaujímavosťou je, že medzi nimi bolo 13 párov dvojičiek. Najpopulárnejšími menami boli pre dievčatá Ema, Sofia, Natália, Nina, Karolína, Kristína a pre chlapcov Adam, Jakub, Samuel, Martin, Matúš, Filip a Matej. Z netradičných mien prevládajú u chlapcov Noe, Fabiano, Leandro, Oktávio u dievčat Netánya, Lalita, Eleonor, Amy.  V roku 2014 bolo v meste 547 úmrtí. Z trvalého pobytu v meste sa odhlásilo 337 ľudí a počet obyvateľov činil 22 928.

budova radnice

 

Autor: Marta Kanalová

 


 
 

Zrušenie pokuty od hasičov

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici ako odvolací orgán preskúmalo odvolanie Technických služieb mesta Rimavská Sobota proti rozhodnutiu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, ktorým uložilo TSM pokutu vo výške 7.500 € za údajné porušenie povinností spočívajúce v tom, že na Sídlisku Rimava medzi blokmi B1 a B2 sú umiestnené kvetináče, na ul. Hostinského pri vchode č. 6 boli umiestnené železné stĺpy a pri vchode č. 8 železobetónový hranol.

Odvolací orgán vo svojom rozhodnutí zo dňa 18.12.2014 zrušil rozhodnutie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote v plnom rozsahu a má za to, že prvostupňový orgán nemal kompetencie uložiť za dané porušenie sankciu a vykonanie tematickej protipožiarnej kontroly zameranej na prejazdnosť prístupových ciest na území mesta Rimavská Sobota bolo neoprávnené a v rozpore so zákonom o ochrane pred požiarmi. V odôvodnení rozhodnutia uvádza ďalej odvolací orgán aj to, že Okresné riaditeľstvo HaZZ v Rimavskej Sobote vykonalo kontrolu v rozpore so zákonom aj  tým, že kontrolu oznámilo mestu  ako právnemu subjektu, taktiež poverenie na vykonanie kontroly bolo adresované na Mesto Rimavská Sobota. V danom prípade má odvolací orgán za preukázané že prvostupňový orgán neoznámil subjektu odvolateľa kontrolu v súlade so zákonom a tým bolo celé konanie v rozpore so zákonom o ochrane pred požiarmi.

 Na základe týchto skutočností mal prvostupňový orgán konanie zastaviť , resp. mal vyhovieť odvolateľovi a nezákonné rozhodnutie zrušiť. Odvolací orgán má ďalej za preukázané, že prvostupňový orgán si nedostatočne a neúplne zistil podklady pre vykonanie protipožiarnej kontroly u odvolateľa a pokuta bola uložená neoprávnene.

Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho orgánu sa nemožno ďalej odvolať.

 

JUDr. Štefan Szántó

prednosta


 
 

Rozlúčky so zosnulými


webygroup

Mestský cintorín

ďalšie dni

Sobota 7.3.
Lekáreň Západ
V. Clementisa 4754,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 501 15 58
Nedeľa 8.3.
Lekáreň Pri Nemocnici
Šrobárova,
979 01 Rimavská Sobota
047/ 562 44 13

dnes je: 5.3.2015

meniny má: Fridrich


English version
Magyar verzió

11792748

Úvodná stránka