Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

OZNAMY

Oznamy mesta

24. apríla 2018 zasadne mestské zastupiteľstvoVytlačiť
 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
z v o l á v a m
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote,
ktoré sa uskutoční

dňa 24. apríla 2018 (utorok) o 13.00 h

v zasadacej miestnosti MsZ v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote
na Nám. M. Tompu.

P R O G R A M :

1. Otvorenie
2. 1 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. 2 Schválenie programu rokovania
3. Majetkovoprávne otázky
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
4. Kofinancovanie projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie
alebo výstavby novej telocvične na rok 2018

Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
5. Návrh na udelenie „ Ceny mesta “
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
6. Správa o asfaltovaní a rekonštrukcii ciest a miestnych komunikácií
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
7. Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Mesta Rimavská Sobota
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
8. Zmena v zložení Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri Mestskom
zastupiteľstve v Rimavskej Sobote
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
9. Interpelácie poslancov
10. Všeobecná rozprava
11. Záver


JUDr. Jozef Šimko,
primátor mesta


 
 

2000 eur na dostavbu detského ihriskaVytlačiť
 

odovzdanie.jpg

Symbolický šek na 2000 eur prebral 13. apríla prednosta Mestského úradu Štefan Szántó z rúk marketingového riaditeľa spoločnosti GAS čerpacie stanice Ľuboša Žinčíka. Spoločnosť venovala mestu uvedenú sumu na dostavbu detského ihriska v novozrekonštruovanej Mestskej záhrade.

odovzdanie2.jpg

odovzdanie1.jpg

foto: gecse


 
 

V meste pokračujú opravy ciest a chodníkov Vytlačiť
 

Začiatkom mesiaca apríl 2018 sme začali so sľúbenými rekonštrukčnými prácami a pokračovaním asfaltovania ciest v našom meste. Ku koncu r. 2017 sme zaasfaltovali od začiatku minulého volebného obdobia 104 ulíc a chodníkov.  
V rámci teraz začatej rekonštrukcie zaasfaltujeme ďalšie ulice i chodníky v nasledovných lokalitách :
- Sabová, garáže Rožňavská, Družstevná – vnútroblok, Bakulínyho, Hurbanová, Šrobárová, Kpt. Šmála, Jánošíková, Janka Kráľa + garáže, ul. Železničná, P.Hostinského pred bytovkami, J. Bodona, Kirejevská, Kraskova, Hatvaniho, Hostinského , E. Putru, Dobšinského – chodník, Sídlisko Rimava B-1, Gaštanová, Škultétyho, Sídlisko Rimava 1,3,5,7, ul. Záhradnícka, Pivovarská, Cestárska, cesta vedúca do rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda, Ul. Malohontská 18-26, medzibloky na Ul. Športovej, parkoviská L. Svobodu 1-12, Mojín, Vinica , Tormáš, Sobôtka 96-99 + garáže.

opravy.jpgopravy1.jpgopravy2.jpgopravy3.jpg

Jozef Šimko, primátor mesta


 
 

Týždeň maďarských chutíVytlačiť
 

Maďarské špeciality sa podávali minulý týždeň v zariadeniach tunajšej Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rim. Sobote Čierny orol s Junior Komplex.

kuchyňa1.jpg

 

Počas týždňa maďarskej kuchyne mali Rimavskosoboťania možnosť pochutnať si na špecialitách akými sú vyprážané kuracie prsia plnené syrom a šunkou,  Halászlé,  kuracie prsia plnené ovocím, fazuľová polievka Jókai, gulášová polievka či držky. Servírovala sa aj debrecínska plnená kapusta, polievka pre mládencov či koleno na pekárkin spôsob. Nechýbala ani obľúbená sladká pochúťka halušky Somlói. Toto všetko pre návštevníkov pripravili žiaci a zamestnanci školy v spolupráci s partnerskou školou z Egru.

kuchyňa 2.jpg

Podľa riaditeľa Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jaroslava Bagačku je týždeň maďarskej kuchyne veľmi obľúbený. „V našich prevádzkach prebieha už vyše 15 rokov. Spočiatku sme ho organizovali s partnerskou školou z Ózdu. Neskôr sme nadviazali spoluprácu so školou v Egri, s ktorou túto akciu organizujeme. Je to recipročná akcia, pretože my tam chodievame na Týždeň slovenskej kuchyne, pričom varia naši majstri odbornej výchovy a žiaci,“ uviedol riaditeľ školy a dodal, že partneri z Egru sa pravidelne zúčastňujú aj iných akcií, vrátane podujatia Four Fest či futbalového turnaja. Pripomenul tiež, že maďarská kuchyňa patrí medzi najlepšie v Európe a na začiatku 20. storočia bola dokonca vyhlásená za najlepšiu. Podľa Bagačku je cieľom podujatia výmena skúseností pri príprave jedál, ako aj výmena skúseností žiakov a pedagógov, ktorí sú na stáži a doplnil, že zároveň chcú aj takýmto spôsobom prispieť k dobrým slovensko-maďarských vzťahov. Na otvorení podujatia sa zúčastnili aj predstavitelia partnerskej školy z Egru. Hlavný zástupca riaditeľky partnerskej školy u Egru János Stauderer vo svojom príhovore okrem iného spomenul, že práve gastronómia je oblasť, ktorá spája dva susedné národy – maďarský a slovenský. 

kuchyňa3.jpg

foto: Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rim. Sobote


 
 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota na školský rok 2018/2019Vytlačiť
 

 

 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota na školský rok 2018/2019

 

Zápis detí do materských škôl na školský rok 2018/2019 sa realizuje v zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Zápis detí v jednotlivých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota sa koná od 02.05.2018 do 04.05.2018

 

Viac informácií ako aj žiadosť o prijatie dieťaťa nájdete na webových stránkach jednotlivých materských škôl alebo počas dní otvorených dverí, ktoré organizujú.

 

Materská škola – Óvoda, Daxnerova 30/486, Rimavská Sobota, http://msdaxnerovars.webnode.sk/

Materská škola, P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota, http://dobsinskeho-ms.webnode.sk/

Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota, http://mshatvaniho.wix.com/materskaskolahatvaniho

Materská škola, Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota, http://ms-rimava.webnode.sk/

Materská škola, Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota  https://www.msroznavska.sk/

Materská škola – Óvoda, Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota, http://msrybarska.webnode.sk/ 

 

Základná škola s materskou školou, Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota, https://duzavskacesta.edupage.org/

 

Podľa § 59 školského zákona č. 245/2008 Z.z. sú prednostne prijímané deti do MŠ:

1. deti 5- 6 ročné, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou


 
 

Do práce na bicykli 2018Vytlačiť
 

Dňa 9. apríla 2018 mesto Rimavská Sobota sa zaregistrovalo do celonárodnej kampane :

„Do práce na bicykli 2018“.

Zaregistrovaním samosprávy do celonárodnej kampane je otvorená cesta pre tých obyvateľov mesta, ktorí sa chcú tejto akcie zúčastniť.

Cieľom tejto akcie je motivovať obyvateľov mesta k využívaniu bicykla na prepravu do práce.

Na celoslovenskej úrovni ju od roku 2014 organizuje občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, vyhlasovateľom je národný cyklokoordinátor Peter Klučka. Hlavným partnerom kampane je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

         Pravidlá a realizácia súťaže ako aj podrobné informácie o prebiehajúcej akcii sú uvedené v štatúte súťaže, ktorý je dostupný na webovej stránke:

www.dopracenabicykli.eu.

Koordinátorkou prebiehajúcej súťaže na úrovni samosprávy je  Mgr. Kvetoslava Gembiczká.

tel. kontakt: 047/5604681

mail-ový kontakt: kvetoslava.gembiczka@rimavskasobota.sk

        

         Súťaže sa môžu zúčastniť tímy  študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú. Títo študenti musia v deň začiatku kampane, t.j. 1.5.2018, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.

Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií. Jeden tím môže mať 2- 4 členov.

picture1.jpg


 
 

Jarné upratovanie 2018Vytlačiť
 

Vážení občania,

tak ako každý rok, aj teraz v termíne od 12.04.2018 do 17.05.2018 sa bude uskutočňovať jarné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného   harmonogramu.   Mobilný   zber   nebezpečných   odpadov   sa   uskutoční

dňa 12. 05.2018 /sobota/. Žiadame občanov, aby túto možnosť maximálne využili.

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JARNÉ UPRATOVANIE: 

12.04.–19.04.2018
Ul. K.Mikszátha - parkovisko
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. Školskej
Nám. Š.M.Daxnera - parkovisko KD
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete

19.04. – 26.04.2018
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska  oproti obchodu a budovy bývalej materskej školy Ul.A. Markuša
Tomašová – Ul. Tomašovská  pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu
Bývalá ubytovňa MsBS na Ul. Gorkého

26.04. –03.05.2018
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Sobôtka – stará časť
Vinica –  autobusová zastávka vrch
Vinica – pod Oštromom

03.05. – 10.05.2018
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
Sabová - pri bytovkách

10.05. – 17.05.2018

Ul. Dobšinského

Veľkoobjemový kontajner   -   VOK je určený na zber  objemového odpadu.

Do tohto VOK v žiadnom prípade nepatrí nasledovný odpad : stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky, výbojky, monočlánky,  akumulátory, obaly z náterových hmôt) a pod. Odpad zo zelene, ktorý nebol z akéhokoľvek dôvodu skompostovaný, bude možné v tých istých termínoch umiestniť ku kontajnerom ( VOK ).  Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka odovzdať zdarma v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa : 12.05.2018/sobota/

Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a      požiadaviek.
Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy – č. tel. 5604648 a vo fi. DETOX – č.tel. 5604153


 
 

Jarmok pri príležitosti Dní mestaVytlačiť
 

Vážení občania a podnikatelia !

 

Mesto Rimavská Sobota usporiada v dňoch 4. a 5. mája 2018 Jarmok pri príležitosti Dní mesta, na ktorý Vás srdečne pozývame. Na Hlavnom námestí a na ul. Povstania bude sústredený najmä rozličný spotrebný tovar a ľudovoumelecké predmety, na Malohontskej ul. pri pošte občerstvenie a na Jánošíkovej ul. kolotoče. V prípade záujmu podnikateľov o predajné miesto je potrebné telefonicky sa kontaktovať  na tel. č. 047/5604665, príp. 047/5604685. Povolenia sa vydávajú od 4. apríla 2018.

 

Vážení občania a predávajúci, tešíme sa na Vašu účasť !


 
 

Jarné vypaľovanie trávnatých porastov – upozornenie !!!Vytlačiť
 

V súvislosti s nastávajúcim jarným obdobím, teplým a suchým počasím, ktoré je charakterizované enormným nárastom vzniku požiarov v prírodnom prostredí z dôvodu zámerného vypaľovania, spaľovania a nedbanlivosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania trávnatých porastov, kríkov a zakazuje zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 € a fyzickým osobám  až do výšky 331 €.

          Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru !

plagat.jpg


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkách a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkám napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

qrkody noviny.jpg


 
 

Úradné oznamy

POZVÁNKA Výbor mestskej časti Sídlisko Rimava-MalohontskáVytlačiť
 

Výbor mestskej časti Sídlisko Rimava-Malohontská

P O Z V Á N K A na zasadnutie

 

Srdečne pozývame  všetkých predsedov samospráv, domových dôverníkov ako aj ostatných spoluobčanov našej mestskej časti
 na zasadanie Výboru mestskej časti, ktoré sa uskutoční dňa

    25. apríla 2018 (streda) o 16:30 hod.

Zasadnutie sa uskutoční v priestoroch Okresného úradu na Nám.M. Tompu č.2,
miestnosť  č. 46 na I. poschodí .

  Program:   

 1. Privítanie a oboznámenie s programom.
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Informácie o priebehu riešenia jednotlivých podnetov od spoluobčanov za posledné obdobie.
 4. Aktuálne pripomienky a požiadavky občanov, aktuálne problémy MsČ.
 5. Informácie poslancov zo zasadnutia MsZ 24.4.2018.
 6. Rôzne.
 7. Uznesenie, záver.

 

Do našej mestskej časti patria nasledovné ulice: Sídlisko Rimava, ulice Malohontská,
P.K. Hostinského 2-18, Jánošíkova 20,22,24,26, Športová, Kvetná.

 

 Mgr. Ľubica Kubiňáková
predsedníčka VMsČ

 

V Rimavskej Sobote, 18.04.2018


 
 

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníkaVytlačiť
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Mesto Rimavská Sobota, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

 • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie TSP v obciach. NEOTVÁRAŤ!“  

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 •  životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.[1]

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,[2] alebo
 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov [3] alebo
 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci. 

 

Výberové kritériá na pozíciu TSP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

Ďalšie vzdelávania môžu byť realizované prostredníctvom:

 • špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
 • akreditovaných kurzov,
 • iného typu vzdelávania v sociálnej oblasti, certifikovaných sociálno-psychologických výcvikov a supervíznych programov.
 1. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v  komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).
 2. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Miestom výkonu práce je kancelária TSP na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote.

 

Popis práce TSP:[4]

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami,  odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, individuálne plánovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní ľudských a občianskych práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí;
 • sprevádzanie človeka, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, v prípade potreby koordinácia pracovných aktivít so zainteresovanými a neziskovými inštitúciami a ďalšie.

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

                                                                                               JUDr. Jozef Šimko

                                                                                                 primátor mesta

 

[1] Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.

[2] V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3] V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[4] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.


 
 

Oznam o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota ako správca miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady informuje obyvateľov mesta a mestských častí o novom spôsobe výrubu poplatku a to nasledovne:

- každý obyvateľ, ktorý k 31.03.2018 dovŕši vek 18 rokov obdrží samostatné rozhodnutie na miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad,

- obyvateľ mladší ako 18 rokov je automaticky priradený k matke ako zákonnému zástupcovi.

Tak ako aj v predchádzajúcom období je možnosť platenia miestneho poplatku na splátky :

1.splátka do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

2.splátka do 30.06.2018

3.splátka do 31.08.2018.

Splátkový kalendár uvedený na rozhodnutí samozrejme nevylučuje možnosť jednorázovej úhrady celého poplatku.

Pre vyššie uvedené zmeny sa vedenie mesta rozhodlo z dôvodu jednoduchšieho a efektívnejšieho vymáhania daňových nedoplatkov.

Doterajšia výška poplatkov sa nemení !


 
 

Primátor písal poslancovi Národnej rady SR Vytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota, Primátor, Hlavné námestie 2, 979 01 Rimavská Sobota

 

                                                                                            Váž. pán
                                                                                             Mgr. Michal Bagačka
                                                                                             poslanec NR SR

 

Vážený pán poslanec NR SR!

     V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe mienilo Ministerstvo vnútra SR realizovať zriadenie klientského centra v meste Rimavská Sobota. Klientské centrum má plniť úlohu jednotného kontaktného a administratívneho miesta pre občanov s možnosťou kompletného vybavenia správnej agendy súvisiacej s výkonom miestnej štátnej správy za účelom realizácie zákonov a cieľov vytýčených v programovom vyhlásení Vlády SR na roky 2012 až 2016, obsiahnuté v programe ESO.

     Z uvedeného dôvodu prebiehali od roku 2014 rokovania medzi Ministerstvom vnútra SR a Mestom Rimavská Sobota za účelom hľadania vhodných priestorov pre umiestnenie klientského centra v Rimavskej Sobote.

     Naše mesto pristúpilo k požiadavkám zo strany Ministerstva vnútra SR seriózne a vynaložilo aj nemalé finančné prostriedky na vyhotovenie znaleckého posudku za účelom ocenenia bývalého Župného domu vo vlastníctve mesta, ktoré je aj v súčasnosti sídlom Okresného úradu v Rimavskej Sobote a má sa stať sídlom klientského centra.

     Keďže okolo realizácie zámennej zmluvy medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR a Mestom Rimavská Sobota je záhadné ticho, požiadali sme Ministerstvo vnútra SR listom zo dňa 13.01.2016 o zaujatie stanoviska, či vôbec dôjde k samotnej realizácii zámeny. Generálny riaditeľ sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra SR Ing. Róbert Pintér nám prípisom zo dňa 08.02.2016 oznámil, že zámer sa do konca volebného obdobia zrejme nepodarí zrealizovať.

     Vzhľadom k tomu, že od parlamentných volieb už uplynuli pomaly dva roky, sa na Vás obraciam so žiadosťou o preverenie skutočného stavu vo veci zriadenia klientského centra v Rimavskej Sobote, s osobitným zameraním na využitie bývalého Župného domu.

     Budem rád pán poslanec, ak váhou svojej osobnosti ako poslanec NR SR prispejete k realizácií plánovaného zámeru v záujme občanov mesta i okresu.

 

     S pozdravom

 

JUDr. Jozef Šimko v.r.

                                                                            primátor mesta


 
 

Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská SobotaVytlačiť
 

 

Mesto RS na web final.jpg

Názov projektu:
Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota
Kód ITMS2014+: 310041A734
Prijímateľ: Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
Miesto realizácie projektu: NUTS II Stredné Slovensko, Rimavská Sobota
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 07/2017 – 06/2018
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 29.3.2017
Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:
Celková výška oprávnených výdavkov: 560 057,50 €
Maximálna výška NFP (95 %): 532 054,63 €
Výška spolufinancovania (5 %): 28 002,88 €

Stručný popis a cieľ projektu:
Cieľom projektu je zníženie energetickej záťaže objektu zateplením fasády, strechy a výmenou výplňových konštrukcií fasády - okná, dvere. Z hľadiska tepelnotechnického sa dodatočným zateplením dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu. V rámci rekonštrukcie sa prevedie aj rekonštrukcia vykurovacieho systému tak, aby sa týmito opatreniami znížila celková potreba tepla na vykurovanie. Doba realizácie projektu - 12 mesiacov.

Hlavná aktivita projektu:
34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Hlavná aktivita 1 - Rekonštrukcia / objekt č.5
Hlavná aktivita 2 - Rekonštrukcia / objekt č.7
Hlavná aktivita 3 - Rekonštrukcia / objekt č.9
Hlavná aktivita 4 – Ostatné výdavky / Rekonštrukcia kotolne a stavebný dozor


 
 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

projekt-poriadkovasluzbaRS.jpg


Operačný program:  

 

 

 

 

Operačný program Ľudské zdroje

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:           

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ:     

 

 

 

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Sídlo prijímateľa:

 

 

 

Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

 

 

 

 

 

Názov prioritnej osi:

 

 

 

Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

 

 

 

5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ:   

 

 

 

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Názov projektu:

 

 

 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote

Kód výzvy:  

 

 

 

OPLZ-PO5-2017-1

Kód projektu:

 

 

 

312050J579

Typ projektu:

 

 

 

Dopytovo-orientovaný projekt

Miesto realizácie:

 

 

 

Rimavská sobota

Začiatok realizácie:

 

 

 

december 2017

Ukončenie:

 

 

 

november 2020

Celkové náklady:

 

 

 

201 610,80 €

Výška NFP:

 

 

 

191 530,26 €


 
 

Plán zberu separovaného odpadu 2018Vytlačiť
 


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Kultúra

Tvorivá dielňa - pedigové košíkyVytlačiť
 

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rim. Sobote Vás pozýva na tvorivú dielňu Pedigové košíky, ktorá sa uskutoční 24. apríla o 16:00 hod. v zasadačke Gemersko-malohontského strediska v Rim. Sobote. Poplatok na dielňu je 3.eurá. Vzhľadom na náročnosť je tvorivá dielňa vhodná pre dospelých a deti staršie ako 12 rokov.

Kapacita účastníkov je obmedzená. Záujemcovia sa musia na tvorivú dielňu prihlásiť telefonicky, osobne alebo mailom.

Kontakt: Magdaléna Kantorová, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rim. Sobote, Jesenského 5, tel. číslo: 047/ 5631 095, e-mail: remeslogmos@rsnet.sk

gmos.jpg


 
 

Do kina prichádza prvý slovenský hraný film o DubčekoviVytlačiť
 

kino.jpg 

Vstupenky online na kinoorbis.sk

19.20.apr.    Vadí Nevadí /Truth of Dare/

 (št.pia.)

 vadi_nevadi_plagat.jpgVadí nevadí je pomerne nevinná hra, pri ktorej hráči, keď na nich príde rada, volia, či  pravdivo odpovedia na nejakú chúlostivú otázku, alebo splnia náročnú/nepríjemnú/ponižujúcu úlohu. Spojenie „pomerne nevinná“ prestáva platiť vo chvíli, keď v prípade klamstva alebo nesplnenej úlohy zomriete.

Študentka Olívia (Lucy Hale) vyrazila s partiou priateľov na pohodovú dovolenku do Nového Mexika. Zoznámenie s neznámym fešákom ju zaviedlo do ľahko strašidelných kulís zrušeného kláštora, kde si zahrali práve Vadí nevadí. Ako to už u tejto hry býva, kvôli tajomstvu, ktoré vyplávalo na povrch začala atmosféra trošku hustnúť. Naozaj husto ale nastalo vo chvíli, keď im onen neznámy fešák prezradil, že keď by ich k hre nenalákal, tak by zomrel. A, že teraz je dosť pravdepodobné, že začnú umierať oni, pretože organizátor tejto verzie Vadí nevadí sa s ničím nekašle.(CinemArt SK)

Horor/thriller USA 

Réžia: Jeff Wadlow

Hrajú: Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane, 

Uvádza:: Cinemart,  MN, titulky, vstup: 5€

Začiatok predstavení o 20:00 hod.

Trailer

Truth-or-Dare.jpg

19.20.apr.   Fakjú pán Profesor 3 /Fack ju Göhte 3 / 

 fakju3-poster.jpgZeki Müller (Elyas M’Barek) bol ako učiteľ-samouk vždy zástancom drsných a nezvyklých učebných metód. Primerané násilie na žiakoch mu nikdy nebolo cudzie. Či už po nich strieľal, nasadzoval im putá, využíval elektrošoky alebo ich dokonca nútil sa niečo v škole naučiť.

Ale teraz, v treťom dieli filmovej série Fakjů pán profesor, prichádza okamžik pravdy. Goetho gymnáziu ubúdajú študenti a od ďalšieho školského roku mu hrozí zatvorenie. Poradca pre voľbu povolania oznámil Zekiho triede, že po škole nemajú nikde žiadnu šancu a navyše ich teraz čakajú testy, ktoré majú preveriť ich schopnosť vôbec sa dostať k maturite. Medzi učiteľmi a študentmi zavládne desivá depresia. Učitelia sa boja, že prídu o prácu. Študenti prepadajú zúfalstvu z toho, že dvere k lepšej budúcnosti sú pre nich definitívne zatvorené. Riaditeľka Gudrun Gerster (Katja Riemann) všetky tieto starosti s radosťou hodí na krk hlavne Zekimu a novej školskej posile Biggi Enzbergerové (Sandra Hueller). Majú sa postarať o niekoľko rýchlych, výrazných študentských úspechov, aby zabránili zatvoreniu školy. A tak sú na rade súťaže o najlepší študentský hudobný a výtvarný výkon, o najlepšie školské noviny. Na programe sa musí objaviť aj super dôležitá kampaň proti šikanovaniu na škole.

Je teda na Zekimovi, aby svojich študentov konečne prinútil vziať osud do vlastných rúk. Avšak jedna vec je niekoho presvedčiť a druhá, aby to potom dotyční aj urobili. Na scénu prichádza ďalšie Zekiho novátorské pedagogické postupy zahrňujúce aj nelegálne podkožné čipovanie študentov, aby mu nechodili poza školu. Pretože študenti Chantal, Danger, Zeynep i Burak majú mimo náročnej vzdelateľnosti aj iné, veľmi odlišné problémy. Je vôbec nejaká nádej, že Zeki k maturite pretlačí celú 11. B? (CinemArt SK)

Komédia  Nemecko

Réžia: Bora Dagtekin

Hrajú: Elyas M'Barek, Katja Riemann, Jella Haase

Uvádza: Cinemart, 120 min. MP od 12r. vstup:5€ 

Začiatok predstavení o 18:00 hod.

Trailer

Fack ju Göhte3.jpg

21.22.apr.   Dve a pol kačky/ DUCK DUCK GOOSE /

(so.ne.)

 dveapolkacky poster.jpgTieto vtáky rozhodne nie sú nahnevané, svoj život si užívajú plnými zobákmi. Byť v husej koži je ťažká pohoda, predovšetkým pre gunára v najlepších rokoch. Animovaná komédia "Dve a pol kačky" prinesie jednému takému gunárovi špeciálnu úlohu. Musí sa začať starať o dve malé kačičky a pomôcť im z bahna, ktoré tak trochu sám spôsobil. Ich spoločné dobrodružstvo ukáže, že rodina môže mať všetky možné podoby aj tvary a dokonca aj perie. A že priateľstvo a rodina je tá najväčšia zábava a jazda. (Bontonfilm SK)

Animovaný/Komédia/Rozprávka USA/Čína 

Réžia: Christopher Jenkins 

Uvádza:  Bontonfilm, 91 min. MP. dabing. vstup:5€

Začiatok predstavení o 16:30 hod.

Trailer

dveapolkacky.jpg

21.22.apr.     Dubček

(so.ne.)

 dubček poster.jpgHistoricky prvý hraný slovenský film o politikovi a štátnikovi Alexandrovi Dubčekovi. (Forum film Sk)

Historický/dráma  Slovensko/Česko 

Réžia: Laco Halama

Hrajú: Adrian Jastraban , Táňa Radeva, Vladimír Hrabal, Ivo Novák

Uvádza: Forum  Film, 90.min. MP od 12r. vstup: 5€

Začiatok predstavení o  18:00 hod.

Trailer

dubček film.jpg

21.22.apr.   Súboj pohlaví  /Battle of the Sexes/  

(so.ne.)

 súboj pohlaví.jpgŠovinistické prasa proti feministke s chlpatýma nohami - taká neodolateľná ponuka sa nedá odmietnuť. Začiatkom 70. rokov je sexuálna revolúcia v plnom prúde, v tomto prípade dochádza medzi mužmi a ženami ku vzácnemu a obojstranne príjemnému súzneniu a zhode. Avšak spoločenská rovnoprávnosť žije často len v predstavách žien. A tenis nie je výnimkou, skôr žiarivým príkladom. Bobby Riggs je stelesnený testosterón, predstavuje všetko mužské, proti čomu akejkoľvek ženské hnutie vždy bojovalo, bojuje a bojovať bude. Bývalý tenisový šampión, gambler, flákač a veľkohubý šoumen je známy vetou: "Žena patrí do spálne a do kuchyne. Presne v tomto poradí.". Billie Jean King je moderná žena, ktorá akoby do príbehu spadla z dvadsiateho prvého storočia. V tom, čo robí, je výnimočná, angažuje sa, presadzuje lepšie podmienky v ženskom tenise, rieši milostné vzťahy s mužmi i ženami. Dva póly, ktoré sa odpudzujú, až sa nakoniec pritiahnu. Bobby totiž v tenisovej exhibícii poráža ženskú svetovú dvojku a zápas je posmešne nazývaný "Masaker na Deň matiek". To je moment, kedy Billie Jean King zdvihne hodenú rukavicu a rozhodne sa nakopať mu zadok. V následnej monštruóznej šou už nejde len o tenis, ten je len zásterkou. Rozohrá sa zábavná bitka medzi mužským a ženským svetom, ktorá síce nemôže vyhrať na veky vedený stret. . . ale každý podarený kopanec do gulí sa počíta. (Bonton Film Sk) 

Komédia  USA/Veľká Británia 

Réžia: Jonathan Dayton, Valeris Faris

Hrajú: Emma Stone, Steve Carell, Bill Pullman, Elisabeth Shue

Uvádza: Bonton film, 121 min. MP od 12r. titulky, vstup: 5€
Začiatok predstavení o 20:00 hod.

Trailer

battle-of-the-sexes.jpg

23.apr.   Mesiac Jupitera   /Jupiter  holdja/    Filmový klub

(po.)

 mesiac-jupitera poster.jpgAryan je sýrsky utečenec, ktorý sa snaží prejsť cez maďarské hranice spolu s jeho otcom a mnohými ďalšími. Sú však nájdení a pri strete je Aryan postrelený. Mladý chlapec sa ocitá v šoku, v utečeneckom tábore, avšak s jednou záhadnou novou schopnosťou. Dokáže levitovať. S cieľom využiť jeho nadobudnutú silu ho Dr. Stern prepašuje z tábora. Tým sa však nič nekončí...(ASFK)

Dráma/thriller/sci-fi  Maďarsko/Nemecko   

Réžia: Kornél Mundruczó

Hrajú: Zsombor  Jéger, Merab Ninidze,  György Cserhalmi,...
Uvádza: ASFK, 123 min, MN, titulky, vstup: 4€
Začiatok predstavenia o 19:00 hod.

Trailer

mesiac jupitera.jpg


 
 

Jazzové trio a ich ImprovizácieVytlačiť
 

Všetkých milovníkov kvalitnej hudby pozývame v utorok 24. 4. o 18.00 hod.  do divadelnej sály Domu kultúry na tretí koncert 38. ročníka Hudobnej jari v Rimavskej Sobote s názvomImprovizácie. Na jazzovo ladenom koncerte bude účinkovať trio v zložení: Michaela Turcerová/saxofón, Petr Maceček/bicie a Rimavskosoboťan Štefan Szabó/gitara. Odznejú  interpretácie ich autorských kompozícií, diela súčasných skladateľov ale aj menej známe jazzové štandardy.  Vstupné: 3€ / 2€ pre členov KPH.

improvizácie.jpg

Štefan Szabó (gitara) sa narodil v Rimavskej Sobote. Je absolventom Univerzity Mateja Bela (odbor : hudobná výchova a hudobné súbory) a v súčasnosti študuje pod vedením Davida Doružku jazzovú interpretáciu na Janáčkovej Akadémii v Brne. Zúčastnil sa viacerých workshopov zameraných na jazzovú hudbu a improvizáciu (Letná jazzová dielňa, Jaworki Jazz Camp, Berklee Summer School – Umbria).

Michaela Turcerová (soprán a alt saxofón) pochádza z Banskej Bystrice, kde po skončení gymnázia začala súčasne študovať na Akadémii umení v Banskej Bystrici kompozíciu a saxofón na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu. Počas štúdia navštevovala súkromné hodiny jazzu u K. Kováča a M. Uhereka. V súčasnosti pokračuje v štúdiu saxofónu na Akadémii umení v Banskej Bystrici pod vedením Mareka Pastirika, je členkou ansámblu Kompost, ktorý interpretuje súčasnú hudbu a Academy Big Band Orchestra.

Petr Maceček (bicie nástroje), hráč na bicie, študent III. ročníka bakalárskeho štúdia Jazzovej interpretácie Janáčkovej Akadémie Múzických Umení v Brne. Študoval súkromne 5 rokov u Kamila Slezáka a teraz navštevuje jeho hodiny na JAMU. Zúčastnil sa mnohých workshopov jazzových velikánov – Wynton Marsalis, Chris Potter, Yaron Herman, Jesse Van Ruller, Dan Tepfer, Jochen Ruckert, Mark Turner.

Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote


 
 

JUNIOR INTERNET 2018Vytlačiť
 

V dňoch 23. - 24. marca 2018 sa v priestoroch Fakulty Informatiky a Informačných Technológií Slovenskej Technickej Univerzity (FIIT STU) v Bratislave pod záštitou AMAVET-u konal už 13. ročník Celoslovenskej postupovej súťažnej konferencie JUNIOR INTERNET  2018, ktorej sme sa zúčastnili aj my, členovia rimavskosobotského klubu Amavet 844-Legomaster, ktorý vedie Mgr. Judita Gverinová. Študent Gymnázia Ivana Kraska Marek Mitter, žiak ZŠ – Š. M. Daxnera Maximilián Csank  a náš kamarát študent Strednej odbornej školy technickej  v Humennom Tomáš Oharčák.     

Junior Internet je súťažná konferencia, ktorá ponúka odrazový mostík pre začínajúcich webových programátorov, grafikov a dizajnérov, programátorov  mobilných aplikácií a blogerov. Na podujatí mladí nadšenci predstavujú svoje projekty a ďalšie vízie skúseným odborníkom v úlohách porotcov a prednášajúcich.

Nad 13. ročníkom súťaže prijala záštitu prof. Ing. Mária Bieliková PhD. – dekanka FIIT STU, Ladislav Miko – vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR a Emil Fitoš – prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS).

Záverečného finále, ktorého sme boli súčasťou, sa zúčastnilo asi 90 študentov so 60-timi  prácami v 9 kategóriách. Náš projekt https://slovakiatreking.sk sme prezentovali v kategórií JuniorWeb – starší žiaci, do ktorej postúpilo v rámci Slovenska 8 prác.

Konkurencia bola obrovská, nároky vysoké, ale ani to nás neodradilo. Vystúpili sme pred odbornú porotu a asi 250 členné publikum a v presne stanovenom čase 3 minúty a 30 sekúnd sme predstavili náš projekt.

Odborníci na webovej stránke hodnotili: grafické spracovanie (príjemnosť, originalita, súlad designu s účelom stránky), technické spracovanie (technická náročnosť, funkčnosť, navigácia a prehľadnosť, moderné technológie), ostatné aspekty (celkový dojem a úroveň webu, myšlienka, jasné zacielenie, originalita, propagácia, návštevnosť, súčasné úspechy, prípadne potenciál pre komerčné využitie atď.)

Zámerom vytvorenia SlovakiaTreking.sk bolo vytvoriť prehľadný, moderný a spoľahlivý turistický portál pre všetkých, ktorí majú radi prírodu alebo aktívny či pasívny pobyt v nej.
Hlavnou víziou projektu je priniesť turistom, výletníkom, skrátka každému, kto sa rozhodne vydať do prírody ucelené, prehľadné a moderné informácie o trasách, časových náročnostiach, kondičných obtiažnostiach, východiskách a cieľoch túr, máp, užitočných rád ako sa zbaliť, čo robiť počas búrky a podobne. Skrátka niečo, čo sa na dnešnom slovenskom internete v modernom a zaujímavom dizajne v takom širokom zameraní nenachádza. Ďalším cieľom projektu je vytiahnuť ľudí z pohodlia gauča do lona prírody. Chceli by sme, aby si všetci našli k prírode a pobytu k nej vzťah a bolo to pre nich príjemnejšie strávenie času ako doma pred telkou.

Na „víťazných“ miestach sme sa neumiestnili, získali sme však Špeciálnu cenu dekana FIIT STU, ktorú spomedzi viac ako 60 prihlásených prác získali len štyri práce. Cena jej držiteľovi zaručuje, že po ukončení stredoškolského štúdia bude bezpodmienečne prijatý na sebou zvolený odbor na FIIT STU bez prijímacích skúšok. Odovzdal nám ju prodekan pre bakalárske štúdium a propagáciu štúdia Peter Pištek.

Výsledková listina: http://www.juniorinternet.sk/web/files/2018/vysledkova_listina_JI_2018.pdf

Záznam našej prezentácie na konferencii: https://youtu.be/vmIIfdPyANo (v čase od 3:54:38 do 4:01:10)

Bližšie informácie na: http://www.juniorinternet.sk

 Zdroj: Marek Mitter, AMAVET 844 - Legomaster RS,  Zakladateľ SlovakiaTreking.sk 

Aula - Junior Internet 2018.jpg

Mitter, Oharčák, Csank.jpg

certifikat_diplom.jpg

Junior Internet 2018.jpg

specialna_cena_diplom.jpg


 
 

Výstava Fiľakovo kedysi Vytlačiť
 

Vo výstavných priestoroch radnice na Hlavnom námestí v Rim. Sobote sa v týchto dňoch koná výstava archívnych  fotografií o Fiľakove, ktorých autorom je Zoltán Schnelczer.

Výstava pod názvom Fiľakovo kedysi predstavuje prostredníctvom archívnych záberov históriu Fiľakova. Výstavu otvoril 4. apríla  primátor Fiľakova Attila Agócs. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, viceprimátor Ladislav Rigó a prednosta Mestského úradu Štefan Szántó. V hudobnom programe vystúpil huslista    Csaba Danyi, študent Súkromného hudobného a dramatického konzervátória v Rim. Sobote. 

fiľakovo2.jpg

Štyridsať fotografií približuje Fiľakovo a život v ňom počas približne sedemdesiatich rokoch. Najstaršia fotografia pochádza z roku 1920, najmladšia je z roku 1986.

fiľakovo3.jpg

Na záberoch sa nachádzajú objekty, ktoré dnes už neexistujú ako stará robotnícka kolónia či smaltovne, no rovnako sú tu zvečnené aj voľné plochy, na ktorých dnes stoja objekty ako napríklad sídlisko na Farskej lúke alebo supermarket. Aj takto môžeme vidieť ako vyzeralo ich niekdajšie miesto. Fotografie však nepribližujú len objekty. Rovnako zvečňujú aj vtedajší život vo Fiľakove. Jeho každodennosť zachytávajú napríklad zábery prvomájových či oberačkových sprievodov alebo maturitných rozlúčok vo fiľakovskom gymnáziu. Podľa primátora Fiľakova Attilu Agócsa sú práve tieto fotografie najvzácnejšie.

fiľakov4.jpg

Zoltán  Schnelczer začal zbierať fotografie približne pred dvoma rokmi. Všetko začalo, keď prostredníctvom sociálnej siete uverejnil výzvu. Tá sa stretla s vysokou odozvou a ľudia nielen z Fiľakova, ale aj z okolitých obcí mu začali prinášať mnoho hodnotných fotografií, ktoré naskenoval a odložil. Počas tohto  obdobia sa mu podarilo nazbierať približne 2000 historických fotografií Fiľakova. Mnohé z nich sú vzácne, o čom svedčí fakt, že sa nenachádzajú ani v múzejných zbierkach nielen vo Fiľakove, ale aj Novohrade.

Zoltán Schnelczer sa živí fotografovaním a dá sa povedať že, táto práca je zároveň aj jeho koníčkom. Žije vo Fiľakove, kde vlastní fotoštúdio. Okrem fotenia sa venuje aj počítačovej grafike. Výstavu zorganizovalo Mesto Rimavská Sobota a tunajšie turistické informačné centrum v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom vo Fiľakove. Potrvá do 25. apríla.

foto: Ondrej Kresnye


 
 

Predmetom mesiaca zreštaurované staré tlačeVytlačiť
 

Predmetom mesiaca apríl sú štyri zreštaurované staré tlače zo 17. - 19. storočia. Nachádzajú sa v historickom knižnom fonde Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, kde budú vystavené od 3. do 30. apríla.

Vlani získalo Gemersko-malohontské múzeum dotáciu z Fondu na podporu umenia  vo výške 3-tisíc eur na realizáciu tretej etapy projektu „Reštaurovanie tlačí 17. - 19. storočia“. Banskobystrický samosprávny kraj kofinancoval projekt z účelových prostriedkov sumou 158,50 eur.

Zrealizované bolo komplexné odborné reštaurovanie štyroch vybraných starých tlačí z historického knižného fondu múzea, ktoré sú bádateľmi žiadané. Zreštaurovaná bola obsiahla medicínska náuka Daniela Sennerta, doktora medicíny a profesora na Univerzite vo Wittenbergu, vydaná v roku 1611. Ďalej boli zreštaurované dve teologické diela Felixa Bidembacha, doktora teológie evanjelickej cirkvi, z roku 1609 a 1610 a  Bratislavské artikuly z roku 1791. Reštaurovanie realizoval so zreteľom na zachovanie autenticity, pôvodnosti a špecifickosti knižných väzieb Mgr. Art. Štefan Kocka, reštaurátor historickej knižnej väzby, člen Komory reštaurátorov Slovenska.

Ide o nasledovné vzácne tlače:

1.

SENNERT, Daniel

Institutionum Medicinae Libri V: Auctore Daniele Sennerto, Vratislaviensi, D. et Medicinae in Academia Witebergensi Professore P. Witebergae, Apud Zachariam Schurerum. Typis Wolfgangi Meisneri, Anno MDCXI. [1611]. 20 x 16 cm. [22], 1194, [40] strán.

2.

BIDEMBACH, Felix

Promptuarii Exequialis Pars altera: Continens Centvrias Dvas Dispositionum, Qvibus Themata funebria, Sive Scripturae dicta varia quae dé morte sepultura... Pro Tyronibvs in Ministerio Ecclesiarum Ducatus Wirtembergici, et cateris.  Autore Felici Bidembachio D... Lipsiae, Ex Officina Typographica Abrahami Lambergi. Anno MDCIX.  [1609] . 15,5 x 9 cm. [14], 915, [20] strán.

3.

BIDEMBACH, Felix

Concionvm Poenitentialivm et Praeparatoriarvm, Qvae Ad Dignam Coenae Dominicae perceptionem, eiusdem Celebrationi, in Vigiliis Festorvm atque aliis, praemitti debent. Decades VII. Pro Tyronibvs in Ministerio Ecclesiarum Ducatus Wittembergici. Authoribus Fratribus Bidembachiis DD. Theologis... exprimuntur.

Francofvrti, Exprimebat Iohannes Bringer, sumptibus Iohannis Berneri Anno MDCX. [1610]. 15,5 x 9,5 cm. [18], 301 strán.

4.

Articuli Diaetales Posonienses Anni M. DCC. XCI. Cum spec. Privilegio S.C.R.A. Majestatis. Leopoldus m. pr. Comes Carolus Pálffy m. pr. Alexander Pásztory m. pr.

Posonii, Typis Joannis Michaelis Landerer [1791] . 17 x 10 cm. 136 strán.

medicínska náuka D.S. pred reštaurovaním.jpg

tlače.jpg

Cieľom projektu reštaurovania je záchrana poškodených tlačí 17. - 19. storočia pre budúce generácie. Realizácia projektu prebieha vo viacerých etapách. Všetky zreštaurované knihy sú dostupné k bádaniu v knižnici múzea. Staré tlače boli odborne zreštaurované a použité pracovné postupy a fotografie zreštaurovaných tlačí sú obsiahnuté v hodnotiacich správach reštaurátorských prác, ktoré sú prílohou vystavených tlačí. Realizácia tohto projektu je prínosom širokej čitateľskej verejnosti. Knižnica Gemersko-malohontského múzea, budovaná počas 136 rokov existencie múzea, obsahuje 45 591 knižničných jednotiek a tvorí ju historický a príručný knižný fond. Historický knižný fond zahŕňa 32 853 tlačí z obdobia od 16. storočia až do začiatku 20. storočia. Fond vznikol prevažne z knižných darov inštitúcií a osobností z regiónu Gemer-Malohont. Múzeum uskutočňuje komplexný systém ochrany fondu a zabezpečuje odborné reštaurovanie poškodených kníh. V rokoch 2005 - 2017 sme zabezpečili prostredníctvom dotačne podporených projektov klimatizáciu historickej knižnice a reštaurovanie 162 poškodených starých tlačí zo 16. - 19. storočia.

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Reštaurovanie finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.

 

Mgr. Iveta Krnáčová,

knihovníčka GMM


 
 

Prihlás sa do 3. ročníka Kvízmajstra!Vytlačiť
 

Mestské kultúrne stredisko pre Vás pripravuje 3. ročník úspešnej zábavno-vedomostnej súťaže Kvízmajster! Si stredoškolák a zaujímaš sa o kultúru? Baví Ťa hudba, film, divadlo, či literatúra? Chceš sa zabaviť, niečo nové dozvedieť a vyhrať zaujímavé ceny? Tak presvedč svojich spolužiakov a prihláste sa do najlepšej interaktívnej kvízšou v regióne! Vyplňte prihlášku (WORD / PDF) a do 31. mája 2018 nám ju zašlite na adresu: Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota, Námestie Š.M. Daxnera 1723, 979 01 Rimavská Sobota alebo e-mailom na: kvizmajster@tvrimava.sk. Bližšie informácie nájdete v texte.

kvízmajster plagát.png

Čo je Kvízmajster?

Kvízmajster je zábavno-vedomostná súťaž pre stredné školy pôsobiace v regióne Gemer-Malohont. Súťaž sa tematicky zameriava na oblasť slovenskej, miestnej a regionálnej kultúry (hudba, film, divadlo, literatúra, výtvarné umenie). Jej primárnym cieľom je prispieť k zvyšovaniu kultúrnej gramotnosti stredoškolskej mládeže.

Ciele projektu

Prostredníctvom interaktívnych moderovaných kvízov projektovaných na plátno, doplnených o množstvo praktických zábavno-vedomostných úloh, chce Kvízmajster hravou formou priblížiť žiakom stredných škôl významné diela a osobnosti kultúrneho života na Slovensku a v regióne, zorientovať ich v kultúrnom dianí dneška i minulosti a motivovať ich k hlbšiemu záujmu o slovenskú, miestnu a regionálnu kultúru. Kombinuje pritom prvky známych televíznych šou, akými sú Milionár, Duel, Čo ja viem, Dobre vedieť!, či Milujem Slovensko.

Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote


 
 

Šport

Medzinárodné plavecké preteky o Pohár Priateľstva 2018Vytlačiť
 

V dňoch 14 a 15. apríla  sa v Mestskej krytej plavárni v Rimavskej Sobote uskutočnil už 7.ročník medzinárodných plaveckých pretekov o Pohár priateľstva. Preteky otvoril viceprimátor Rimavskej Soboty Ing. Ladislav Rigó, ktorý v mene mesta privítal   v Rimavskej Sobote všetkých športovcov, trénerov a aj početné obecenstvo.

plavci4.jpg

O popularite pretekov doma aj v zahraničí svedčí aj fakt, že napriek veľkej konkurencii ďalších pretekov v tomto termíne sa našich pretekov zúčastnilo 24 plaveckých klubov zo Slovenska a zahraničia . Okrem domácich klubov u nás súťažili  aj plavecké kluby zo Srbska, Poľska a Českej republiky.  Celkove sa pretekov zúčastnilo 245 plavcov, ktorí počas soboty a nedele absolvovali celkovo 1376 skokov do vody.

plavci5.jpg

Domáci plavecký klub a mesto Rimavská Sobota reprezentovalo celkovo 27  plavcov , ktorí sa aj v silnej  konkurencii  dokázali presadiť.  Získali spolu 16 medailí, keď sa nám už medailovo  začínajú presadzovať aj najmenší plavci. V najmladšej kategórii sa darilo Ele Valachovej , ktorá zo štyroch štartov vybojoval po jednej zlatej, striebornej a bronzovej medaile. O ostatné medaily sa zaslúžili Sofia Klementová ,ktorá si vyplávala štyri zlaté a dve strieborné medaily, Kristína Repková jednu striebornú a tri bronzové, Linda Skruteková obsadila jedno tretie miesto a z chlapcov si dve bronzové medaily vyplával Martin Tengler. Potešujúce sú  zaplávané časy aj ostatných plavcoch,  viacerí z nich si zlepšili svoje osobné rekordy.  plavci3.jpgplavci2.jpgplavci.jpg

plavci1.jpg

        

Obsadenie a ranking pretekov je úzko zviazaný s organizáciou a zabezpečením pretekov, a preto sa chceme  poďakovať  všetkým, ktorí boli nápomocní pri zabezpečení pretekov. Tie každým rokom získavajú na kvalite  a robia dobrú reklamu klubu a mestu Rimavská Sobota.  Poďakovanie patrí Technickým službám mesta Rimavská Sobota,  OD Tesco RS, Tauris a.s., Reumex s.r.o, Pekáreň Mive – Miroslav Juhás , AGR s.ro Lenartovce, IK Catering, Slovenská sporiteľňa- pobočka RS, Odborový zväz Polície RS, Občianske združenie Slavica,  MVDr, Tomáš ÉLI,  Belotti s.r.o , Roller s.r.o,  p.Štefan Černok, Best Automax s.r.o , rodičom našich plavcov a všetkým ,  ktorí nám pomáhali pri organizovaní pretekov. 

 

Ing. Ladislav Klement,                                                                                          

Plavecký klub Rimavská Sobota


 
 

Výborné výsledky futbalistov MŠK Rimavská SobotaVytlačiť
 

Futbalisti MŠK nastúpili počas uplynulého víkendu na majstrovské zápasy v rôznych kategóriách. Účinkovali úspešne a pri piatich víťazstvách si zapísali len jedinú prehru.  A-mužstvo dospelých priviezlo body z Námestova, dorastenci U19 si doma hravo poradili s Detvou.

futbal žiaci.jpg

Starší žiaci vo Zvolene účinkovali so striedavými úspechmi. Kategória U15 dosiahla cenné víťazstvo, kategória U14 naopak prehrala. Mladší žiaci na domácej pôde v oboch kategóriach vyhrali nad výborným súperom Jupie FŠ Mareka Hamšíka z Banskej Bystrice.

Výsledky:

TIPOS III. liga/Stred:

MŠK Námestovo – MŠK Rimavská Sobota 0:1, /0:0/ gól v 52´ Marcel Jass.

MŠK Novohrad Lučenec – MFK Fomat Martin 1:3 /1:1/

TJ Baník Kalinovo – FTC Fiľakovo 2:1 /0:0/

Výsledky z 1. žiackej ligy:
U15 MFK Lokomotíva Zvolen – MŠK Rimavská Sobota 2:4, góly za RS: Krokavec 2, Benkő a Blahuta po 1.
U14 MFK Lokomotíva Zvolen – MŠK Rimavská Sobota 4:0
U13 MŠK Rimavská Sobota – Jupie FŠMH B.Bystrica 2:1, góly za RS: J. Kaliňák a L. Filipiak
U12 MŠK Rimavská Sobota – Jupie FŠMH B.Bystrica 10:4, góly za RS: K.Csízi 3, A. Kurek 2, A. Siviček 2, R. Rubint, O. Csendes a A. Gombala.

futbal žiaci1.jpg

Zdroj: MŠK Rim. Sobota, foto: I. Komorová


 
 

Žiacke mužstva proti Žiline so striedavými úspechmiVytlačiť
 

MŠK Rimavská Sobota – MŠK Žilina na zápasy 2:2

 mšk rs-žilina.jpgŽiacke mužstvá MŠK Rimavská Sobota cez víkend nastúpili proti  lídrom I. ligy/stred  MŠK Žilina. Pokiaľ straší žiaci U15 a U14 v Žiline prehrali  s výrazným rozdielom, mladší žiaci U13 a U12 dokázali v domácom prostredí pokoriť  súpera zvučného mena.

Výsledky:

U15 MŠK Žilina – MŠK R. Sobota 8:2

U14 MŠK Žilina – MŠK R. Sobota 9:1

U13 MŠK R. Sobota – MŠK Žilina 3:2

U12 MŠK R. Sobota – MŠK Žilina 11:9

Diváci mohli vidieť  v nedeľu na sobotskom štadióne  veľmi kvalitné súboje. Najprv nastúpili na zelený trávnik futbalisti U13 /ročník 2005/. Naši chlapci mali lepší úvod a hneď v prvom polčase si vypracovali šance a získali dvojgólový náskok.  V 12. min. Mihályi a neskôr v 20. min. Frait poslali loptu do žilinskej brány.  O minútu neskôr však Žilinčan Dikoš znížil na 2:1. V druhom polčase súper zo Žiliny robil všetko preto, aby výsledok otočili. Vypracoval si územnú prevahu, no napriek tomu boli naši chlapci pred bránou súpera oveľa nebezpečnejší. V 39. minúte mali dve obrovské šance, ktoré žiaľ ostali nepremenené. Po nepremenených šanciach v 41. minúte nás súper potrestal. Horvát obišiel troch obrancov a zo šestnástky poslal nechytateľne loptu  do našej brány. Naši chlapci v  tejto fáze zápasu  bojovali húževnato, odovzdali svoje maximum, vypracovali si ďalšie šance a v 47. minúte gólom Fraita strhli víťazstvo na svoju stranu.

Potom nastúpili na dvoch polovičných ihriskách kategórie U12 /ročník 2006/. Na jednom ihrisku sme v polčase vyhrávali 5:1, na druhom sme prehrávali 2:4. Po výmene súperov v druhom polčase sme na jednej strane prehrali 1:2, na druhej sme vyhrali 5:3. Tak sa zrodil konečný výsledok 11:9 v prospech našich futbalistov.

Góly MŠK RS: Csízi 3, Csendes 3, Kurek 2, Murányi, Kuzma a Zsóri.

Mladší žiaci teda získali skalp kvalitného súpera renomovaného klubu MŠK Žilina. Víťazstvá boli zaslúžené. Rozhodli bojovnosť a individuálne schopnosti. Pre objektívnosť treba však dodať, že herným prejavom nás súper prevyšoval.

Okrem žiakov  nastúpili v sobotu aj naši dorastenci U19. Ich súperom boli futbalisti FTC Fiľakovo. Napriek veľkej snahe súpera boli naši chlapci výraznejší v osobných súbojoch a zaslúžene vyhrali.

U19 MŠK Rimavská Sobota – FTC Fiľakovo 4:0 /2:0/

Góly: Dudek 2, Ľupták a Csavnicky.

Zdroj: Š. Balog, MŠK RS


 
 

Cvičenie s Rékou RubintVytlačiť
 

V nedeľu 29. apríla sa na Zimnom štadióne v Rim. Sobote uskutoční verejné cvičenie so známou finteskou Rékou Rubint z Budapešti. Vstupné: v predpredaji 10 eur, na mieste podujatia 15 eur. Vstupenky si zakúpite v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote. Info: 00421 905 28 38 21. Organizátorom podujatia je  Update Low Carb z Lučenca. 

plakat_reka_uj (1).jpg


 
 

Futbalisti MŠK odohrajú doma prvý zápas jarnej časti súťažeVytlačiť
 

futbal.JPG

Futbalistov MFK Rimavská Sobota čaká prvý tohtoročný zápas na domácej pôde v jarnej časti súťaže.  Stane sa tak v sobotu 7. apríla o 15:30 hod. na futbalovom štadióne v Rim. Sobote.  V osemnástom kole majstrovského zápasu TIPOS III. ligy stred budú ich súpermi hráči MFK Nová Baňa. Všetci priaznivci futbalu sú srdečne vítaní.

 

 


 
 

Verejné obstarávanie

Zakazky s nízkymi hodnotamiVytlačiť
 


 
 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správaVytlačiť
 


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSMVytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnostiVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Elznic Dušan.pdf Elznic Dušan.pdf (567.3 kB)

 
 

VV - predĺženie platnosti SP (Nám. Š. M. Daxnera 72 b. j.)Vytlačiť
 


 
 

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnostiVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Frerichs Iveta.pdf Frerichs Iveta.pdf (568 kB)

 
 

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnostiVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Oláh Ladislav.pdf Oláh Ladislav.pdf (187.6 kB)
Súbor na stiahnutie Oláh Richard.pdf Oláh Richard.pdf (575.4 kB)

 
 

VV - oznámenie o začatí konania (Osuch)Vytlačiť
 


 
 

VV - kolaudačné rozhodnutie (L. Svobodu 13-16)Vytlačiť
 


 
 

Verejné ponuky

OVS kasárneVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie OVS kasárne.pdf OVS kasárne.pdf (365.2 kB)

 
 

VOS predaj dreva na pniVytlačiť
 


 
 

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Zverejnenie zámeru - prevod nehn. majetku mesta (Maslen Biacovská, Takáč) a prenájom nehn. majetku mesta (OPK, býv. MŠ. N. Pokoradz)Vytlačiť
 


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Cukrovarská 4983
Cukrovarská 4983 (v Tescu),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 321 44 13

dnes je: 22.4.2018

meniny má: Slavomír

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka