Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

OZNAMY

Oznamy mesta

Je čas, aby ste vypočuli aj hlas zdola !Vytlačiť
 

Otvorený list JUDr. Jozefa Šimka, primátora Mesta Rimavská Sobota    Doc. JUDr. Róbertovi Ficovi, Csc.,  s pozvánkou na otvorený dialóg,  pri riešení komplexných problémov regiónu Gemer – Malohont i ďalších zaostalých regiónov Slovenska.

     Vážený pán predseda Vlády SR !

Súčasný trend globalizácie nebývalým tempom rozdeľuje prednedávnom ešte pomerne homogénne spoločenstvá na bohaté a chudobné. Vznikajú politické, ekonomické a sociálne nerovnováhy, ktoré sú priamym výsledkom súčasného politického systému, ktorého občasná reforma nezodpovedá potrebám dynamického rozvoja spoločnosti. Pociťujeme to v našom každodennom profesionálnom a rodinnom živote.

     Historické územie Gemer-Malohont a bývalé župné a teraz okresné mesto Rimavská Sobota svojim ľudským potenciálom, prírodným bohatstvom a výrobnými kapacitami patrili k najvýznamnejším častiam našej republiky.  Aj v nedávnej minulosti v novších štátnych útvaroch patril náš región medzi tzv.  produkčné poľnohospodársko-potravinárske regióny s vyspelým baníctvom, chemickým, strojárskym, odevným, elektronickým a polygrafickým priemyslom. Najmä však spracovateľský priemysel bol výkladnou skriňou prosperity regiónu – okresu i samotnej historickej Rimavskej Soboty.

     Po rozdrobení poľnohospodárstva v rokoch 1994 až 2002 sme prišli takmer o všetky závody a naša neutešená situácia  sa na rozdiel od iných regiónov Slovenska centrálne neriešila.

     Prostredníctvom našich okresných a mestských orgánov, v snahe  riešiť nahromadené problémy sme systematicky analyzovali stav sociálno- ekonomických procesov a vypracovali sme množstvo opatrení a projektov. Týkali sa  napr.  zapájania znevýhodnených skupín obyvateľstva do spoločensko-ekonomických procesov, prípravy nezamestnaných na podnikanie a samo zamestnanie, rozvinutia cezhraničnej spolupráce, atď.

      V úpornej snahe riešiť najmä zamestnanecké problémy sme dospeli k záveru, že bez konkrétnej pomoci Vlády SR nebudeme úspešní, že zložité procesy v politike zamestnanosti, regionálnom rozvoji a demografickom vývoji nezvládneme. Dôkazom toho je, že dlhodobo máme najvyššiu mieru nezamestnanosti v SR, že stárne obyvateľstvo, vyľudňuje sa celý región a prehlbuje sa neutešená situácia narastajúceho sa rómskeho etnika.

     Tieto neriešené problémy ďalej generujú nielen všeobecný úpadok a chudobu, ale aj zhoršujúci stav v rodinách a medziľudských vzťahoch.

     Ja ako primátor Rimavskej Soboty, poslanec BBSK a dlhoročný pracovník a funkcionár vo všetkých súčastiach verejnej i štátnej správy,  sa nemôžem uspokojiť so súčasným stavom a rozhodol som sa využiť všetky  dostupné formy a možnosti na postupné riešenie problémov.

     Doterajšie kroky miestnych, okresných a krajských orgánov nestačia.

Podobne neúčinné sú aj deklarácie a rôzne vyhlásenia ústredných orgánov štátnej správy o pomoci zaostávajúcim regiónom a to nie len na Gemeri – Malohonte, ale  na celom Slovensku.

     Naše  problémy neriešia ani výjazdové zasadnutia vlády. Doteraz sa v našom okrese uskutočnili tri a nič sa nezlepšilo. Prijali sa uznesenia ktoré sa nesplnili a naďalej sa točíme v bludnom kruhu neúspechov.

      Uznesenia, opatrenia a rôzne akčné plány zdola či zhora slúžia väčšinou len a len na propagandu  nie na konkrétne riešenie problémov.

     Z uvedených dôvodov,  vyzývam Vás pán predseda Vlády SR,  na verejný dialóg o skutočných a účinných riešení problémov Gemera-Malohontu, snáď aj problémov nám podobných regiónov.

      Vyzývam Vás na konfrontáciu názorov na riešenie najpálčivejších problémov a na dialóg navrhujem tieto témy :

 • demografický vývoj
 • výstavba rýchlostnej cesty R2 Zvolen – Košice,
 • tepelné hospodárstvo,
 • poľnohospodárstvo
 • vládne stimuly pre investorov
 • systém rozdeľovania štátnych dotácií
 • nezamestnanosť – trh práce

.

     Situácia v našom regióne, na juhu banskobystrického kraja, na Horehroní, na  východe republiky je vážna, napätie nepoľavuje a problémy sa v skutočnosti neriešia. Na druhej strane vidíme, že najviac finančných prostriedkov v rôznych podobách a na rôzne účely smerujú do  najvyspelejších regiónov. Je to antagonizmus, ktorý vyplýva zo súčasného politického systému.

     Vážený pán predseda Vlády SR !

     Prijmite prosím môj návrh na verejný dialóg pred televíznymi  kamerami. Prekročte prah doteraz zaužívanej praxe a ako predseda  exekutívy stretnite sa  s regionálnym politikom.

     Pomenujme každý z nás zo svojho uhla pohľadu skutočné problémy a navrhnime reálne riešenie na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie,  tej najchudobnejšej vrstvy občanov.

     Som presvedčený, že tento doteraz  nebývalý spôsob verejnej komunikácie vzbudí u občanov pozornosť o veci verejné, viac ako výjazdové zasadnutia Vlády SR po celom Slovensku, ktoré sa uskutočnili v priebehu minulého roka.

     Myslím si, ako mi v novoročnom pozdrave  písal pán Andrej Kiska prezident Slovenskej republiky, že v roku 2017 by sme sa nemali báť otvárať naozaj veľké a  dôležité témy, ktoré nás spoločne trápia. O školstve, o zdravotníctve, o zlepšení situácie v rómskych komunitách, o pomoci ľuďom v regiónoch, ktoré trápi vyľudňovanie, odchod mladých, nedostatok pracovných príležitostí, nedostatok možností na kvalitný a plnohodnotný život. Taký, aký si ľudia v modernej a prosperujúcej krajine zaslúžia.

     V nádeji, že prijmete moju ponuku s úctou

 JUDr. Jozef Šimko, primátor Rimavskej Soboty        


 
 

Vláda cúvla pod tlakom primátorov a starostovVytlačiť
 

Boj proti snahám o enormné navýšenie fixných poplatkov za jedno či trojfázové ističe avizoval primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko už 21. decembra 2016 vo svojom slávnostnom príhovore k účastníkom osláv 72. výročia oslobodenia mesta Rimavská Sobota. Hovoril o rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví navýšiť platbu pre odberateľov elektriny v domácnostiach za jedno odberné miesto vybavené jednofázovým ističom z doterajších 24,72 eur na 55 eur a s trojfázovým ističom na 165,24 eur, čo znamená navýšenie o 688 percent. V prípade podnikateľských subjektov je navýšenie ešte razantnejšie a napríklad poplatok za trojfázový hlavný istič by sa zvýšil  z doterajších 3 000 eur na 15 228 eur ročne.

Plánované navýšenie vo výraznej miere postihuje aj samosprávy, ktoré sú zriaďovateľmi základných škôl, materských škôl, školských jedální, domov kultúry a iných inštitúcií. V prípade Rimavskej Soboty by išlo o navýšenie nákladov len za elektriku približne o 230 tisíc eur ročne.

Vzhľadom na uvedené okolnosti sa rozhodol primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko zvolať na 19. januára 2017 stretnutie primátorov a starostov okresu Rimavská Sobota, aby zaujali spoločný a jednotný postup proti prijatým opatreniam ÚRSO.

Škandál okolo cien za elektrinu a plyn sa však stal aj témou zasadnutia Vlády SR, ktoré sa konalo v stredu 18. januára 2017. Predvolali tam aj šéfa regulačného úradu, ako aj predstaviteľa Stredoslovenskej energetiky, aby vysvetlili, prečo ich cenová politika nie je v súlade s propagandou Vlády SR, a jej predsedu Róberta Fica o stabilných cenách energií. Výsledkom rokovania je rozhodnutie ÚRSO v rámci tzv. autoremedúry /oprava vlastného rozhodnutia/, vrátiť sa k distribučným poplatkom za elektrinu a plyn na úroveň roku 2016.

Keďže likvidačné zdraženie energií nebude, stretnutie primátorov a starostov nateraz stratilo svoj význam. Tí však aj tak vyšli z tohto politického zápasu ako víťazi, pretože predseda vlády bol nútený verejne sa priznať, že sa vláda dostala pod tlak primátorov a starostov a on bol nútený na situáciu reagovať...

                                                                                            -sz-


 
 

Bývalý Župný dom ... na ťahu je Ministerstvo vnútra SR Vytlačiť
 

Bývalý Župný dom na Námestí Mihálya Tompu patrí medzi najvýraznejšie architektonické dominanty Rimavskej Soboty. Monumentálny mestský palác vznikol na prelome 19. a 20. storočia. Dnes je to pamiatkovo chránená budova.

V marci roku 2014 prejavilo o bývalý Župný dom záujem Ministerstvo vnútra SR /MV SR/ a oslovilo samosprávu mesta. Potešilo nás to, videlo sme v tom možnosť, aby štát do budovy investoval. Mesto na rekonštrukciu budovy v súčasnej dobe financie nemá. Sídli tam Okresný úrad, ktorý platí nájom,“ informoval prednosta Mestského úradu v Rimavskej Sobote JUDr. Štefan Szántó.

V júni roku 2014 samospráva predložila do mestského zastupiteľstva návrh, aby mesto predalo Ministerstvu vnútra SR bývalý Župný dom za symbolické 1 euro. Do podmienok kúpnej zmluvy bolo zakomponované, aby MV SR garantovalo, že budovu do 5 rokov zrekonštruuje. Poslanci tento návrh neschválili, no ministerstvo záujem o budovu naďalej malo a prebehli aj ďalšie rokovania.

V januári r. 2015 sme predložili najprv do Mestskej rady, potom do zastupiteľstva zámer na zámenu budovy. Vytipovali sme objekty, ktoré by sme zamenili, s čím poslanci súhlasili. Dali sme vypracovať znalecký posudok, budovu Župného domu ohodnotili na sumu 4 020 000 eur. Predložili sme to do zastupiteľstva na schválenie. Ide o tieto štyri budovy vo vlastníctve MV SR: administratívna budova na Ul. Hostinského (vedľa Polície), budova Katastra na Ul. Kraskovej, Štátny archív na Cukrovarskej ulici a budova bývalej závodnej jedálne ONV na Gorkého ulici. Tieto budovy by sme mali dostať zámenou,“ informoval Š. Szántó.

Na zasadnutí dňa 23. júna 2015 poslanci túto zámenu schválili. Zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia ministerstva vnútra, ktorí sa zaviazali, že zabezpečia ohodnotenie ich budov a budú konať, aby sa táto zámena uskutočnila. Nič sa však neudialo.

„Dňa 13.1.2016 sme si od Ministerstva vnútra SR vyžiadali písomné stanovisko. Dňa 17.2.2016 prišla odpoveď, v ktorej sa uvádza, že MV má naďalej záujem vybudovať v budove Klientske centrum, ale keďže to bude vyžadovať finančnú investíciu, je vysoký predpoklad, že sa to nepodarí zrealizovať do konca volebného obdobia. V októbri roku 2016 sme poslali ďalší  list ministrovi vnútra R. Kaliňákovi a primátor mesta  ho žiadal, aby sa k danej záležitosti vyjadril. Odpoveď do dnešného dňa neprišla. Jednak sa neplní Uznesenie vlády SR ohľadom vytvorenia Klientskeho centra a zároveň samospráva nevie, či štát má vôbec záujem aj naďalej o historickú budovu,“ dodal prednosta.

O stanovisko sme požiadali Ministerstvo vnútra SR. Z Tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra sme dňa 20.1.2017 dostali nasledovnú odpoveď:

O postupe v prípade Rimavskej Soboty by malo MV SR rozhodnúť v dohľadnom čase. Oficiálne rozhodnutie zatiaľ nepoznáme.


 
 

Dotácia na rozšírenie kamerového monitoringu v mesteVytlačiť
 

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality schválila v rámci Výzvy RVPK v oblasti prevencie kriminality pre r. 2016 medzi inými aj projekt Mesta Rimavská Sobota, ktorý rieši rozšírenie kamerového monitoringu na území mesta s cieľom zvýšiť bezpečnosť mesta.

Z dotácie vo výške 9 000 € a spolufinancovania Mesta Rimavská Sobota vo výške 2 502 € bude systém kamerového monitoringu rozšírený o 3  kamery nasledovne:

1. otočná kamera umiestnená na stĺpe verejného osvetlenia na križovatke ulíc Dobšinského, Ul. Jánošíkovej, Ul. Tomašovskej s pohľadom na priestory a vchod do ZŠ na Ul. Dobšinského, ulicu Dobšinského, nábrežie Rimavy, časť Ul. Tomašovskej, časť Ul. Jánošíkovej

2. otočná kamera na stĺpe verejného osvetlenia na Sídl. Západ – Ul. J. Bodona, kamera s pohľadom na Ul. J. Bodona, priestory parkoviska pred nákupným centrom a priestory areálu ZŠ Š. M. Daxnera,

3. otočná kamera – stĺp verejného osvetlenia na Ul. Družstevnej s pohľadom na Ul. Družstevnú, priestory a vchod do ZŠ a s pohľadom na časť Ul. Tompovej.

                                                                     Ing. Eva Muráriková


 
 

Máte radi hudbu alebo divadlo? Vytlačiť
 

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení v roku 2010 ako Elokované pracovisko Súkromného hudobného a dramatického konzervatória Požiarnická 1, Košice, s  dátumom začatia činnosti od 1.septembra 2010.  Dňom 1. septembra 2015 Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium získalo samostatnú právnu subjektivitu a stalo sa samostatnou školou so sídlom v Rimavskej Sobote.

Odbory na škole : hudobno- dramatické umenie, spev a hra na hudobne nástroje ( klavír, husle, cimbal kontrabas, klarinet, saxofón, akordeón)

Získané vzdelanie:

Vzdelávanie v 1. až  4. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal široký všeobecnovzdelávací základ, kľúčové kompetencie úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou (vyššie sekundárne) – ISCED 3A. Po maturite je žiak pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole pedagogického alebo umeleckého zamerania. Konzervatórium pripravuje žiakov predovšetkým na súvislé šesťročne vzdelávanie. Vyššie odborné vzdelanie (terciálne) ISCED 5B, ktoré žiak absolvuje v piatom a v šiestom ročníku konzervatória.

Štúdium ukončuje predpísanou absolventskou skúškou. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a absolventský diplom s právom používať titul diplomovaný umelec - DiS. art.

           Absolvent školy je kvalifikovaný pedagogicky pôsobiť na ZUŠ, je schopný podávať profesionálne výkony v divadle, vo filharmónii, v profesionálnych umeleckých telesách a ako sólový hráč. Svoje odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti vie prezentovať ako svoj umelecký názor. Žiaci sú vedení tak, aby po absolvovaní štúdia boli schopní vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu. Škola pripravuje žiakov aj na vysokoškolské štúdium.

V roku 2016 sme mali prvých absolventov, z ktorých  mnohí sa zamestnali v ZUŠ ako pedagógovia. O  našich študentov je záujem zo strany ZUŠ, mnohí študenti si po maturitnom ročníku privyrábajú na dohodu v ZUŠ -ke.

Žiaci  sa okrem vyučovania zúčastňujú  aj mimoškolskej činnosti, škola má komorný a ľudový orchester a zborový spev.  V rámci orchestrov a zborov sa študenti prezentujú na rôznych kultúrnych podujatiach, výchovných koncertoch a iných kultúrno-spoločenských akciách. V repertoári orchestrov okrem klasických skladieb sú aj rómske skladby a piesne z muzikálov ako Rómsky zákon a Cigáni idú do neba. Študenti  sa zúčastňujú s orchestrom – výchovných koncertov pre školy, rómskych festivalov,  akcií k príležitosti Medzinárodného dna Rómov a aktivít na podporu rómskej kultúry.

Podmienkou pre štúdium na našej skole sú prijímacie talentové skúšky, ktoré sa uskutočňujú v marci a v júni a pozostávajú z dvoch častí: z teoretickej časti, kde sa píše informatívny test z hudobnej náuky a praktickej časti – kde sa v rámci jednotlivých odborov vyžaduje určitá úroveň umeleckých výkonov študentov.

Bližšie informácie pre záujemcov o štúdium poskytneme na tel. čísle: 0911499498, alebo na internetovej stránke školy: www.shdkrs.edupage.org  

 

 

 


 
 

Vyhrajme ihrisko ŽIHADIELKO od spoločnosti LIDL pre Rimavskú Sobotu - HLASUJME ! Vytlačiť
 

Spoločnosť LIDL postaví tento rok opäť v desiatich mestách detské ihrisko ŽIHADIELKO.

O desať ihrísk budú súperiť mestá, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidl, medzi nimi aj Rimavská Sobota. Podľa počtu obyvateľov sú mestá rozdelené do piatich kategórií s cieľom umožniť čo najspravodlivejšie hlasovanie. Hlasovanie prebieha v rámci týchto kategórií, pričom ihrisko získajú prvé dve mestá z každej kategórie. O lokalite jednotlivých ihrísk sa rozhodne v hlasovaní na internetovej stránke www.zihadielko.sk. Hlasovanie prebieha od 16.1. do 28.2.2017. Každý registrovaný účastník môže raz za 24 hodín označiť svojho favorita, jeden hlas navyše môže každý deň získať, ak na stránke zvládne jednoduchú online hru. Priebežné poradie bude zverejnené a pravidelne aktualizované na stránke www.zihadielko.sk.

       Podporme výstavbu detského ihriska v našom meste a hlasujme za naše mesto a naše deti!


 
 

Štipendiá pre tých, ktorí musia prekonávať väčšie prekážky ako ich rovesníci Vytlačiť
 

Chceli by sme upriamiť vašu pozornosť na možnosť študovať na Bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa v Bratislave. Škola je známa kvalitným anglickým programom, inovatívnou metodológiou rozvoja charakteru a pedagogikou, ktorá prepája školu s realitou.

Chceme sa stať inkluzívnym priestorom, v ktorom je rozmanitosť vítaná. 

Snažíme sa o to, aby naša škola bola dostupná aj študentom, ktorí si ju nemôžu finančne dovoliť. Chceli by sme povzbudiť tých, ktorí sú zvedaví (lebo dobrá otázka je polovica odpovede) a ochotní na sebe pracovať. Pozývame mladých ľudí k tomu, aby zabojovali o sociálne štipendium na našej škole. Tu sa dočítate viac o štipendijnom fonde – www.bilgym.sk/stipendijnyfond.

Sociálne štipendium je určené študentom, ktorí musia prekonávať väčšie prekážky v spoločnosti ako ich rovesníci, či už z dôvodu telesného postihnutia, alebo preto, že pochádzajú z menej rozvinutých regiónov, sú ohrození sociálnym vylúčením, nadaných študentov, ktorých celkový príjem do rodiny neumožňuje pokryť náklady na internát a školné. Od februára 2017 bude na škole výťah a pred vchodom do školy plošina, pre študentov s telesným postihnutím.

Srdečne pozývame na Deň otvorených dverí 7. februára 2017. Viac info na www.bilgym.sk

                                                                                  Mgr. Zuzana Mišinová

                                                                                  Project coordinator

                                                                                 Teacher Support

                                                                                        

 

 

 


 
 

Vy rozhodujete, my pomáhame 2. ročník- Grantová výzva Vytlačiť
 

Nadácia Tesco vyhlasuje druhé kolo Grantového programu- „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Chcete zlepšiť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá vo vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty vo vašej miestnej komunite? Neváhajte osloviť vhodnú neziskovú organizáciu, obec, škôlku alebo príspevkovú organizáciu a prihláste sa do grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Celkovo bude medzi 77 projektov prerozdelená suma 100 000 Eur. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco a vyberú organizácie, ktoré získajú grant vo výške 1 300 Eur.

Pravidlá grantovej výzvy budú k dispozícii na požiadanie u Organizátora alebo na stránkach www.tesco.sk/pomahame.


 
 

Nový druh ekonomickej trestnej činnostiVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote upozorňuje podnikateľské subjekty na nový druh latentnej ekonomickej trestnej činnosti, pri ktorej páchateľ zneužije e-mailovú adresu majiteľa napadnutej spoločnosti, resp. vedúceho pracovníka, a v jeho mene požiada osobu zodpovednú za uhrádzanie dodávateľských faktúr o uhradenie faktúry (resp. zaslanie finančných prostriedkov do zahraničia) na bankový účet evidovaný v Slovenskej bankovej inštitúcii, resp. v zahraničí s tým, že číslo účtu poskytne v nasledujúcom e-maily.

Po vzájomnej mailovej komunikácii páchateľ poskytne číslo bankového účtu, na ktorý majú byť zaslané finančné prostriedky, a tým uvedie pracovníka spoločnosti do omylu.

Z uvedeného dôvodu odporúčame podnikateľským subjektom a ich pracovníkom preverovať si telefonicky alebo iným spôsobom, či e-mailové žiadosti o úhrady faktúr, prevedenie  finančnej hotovosti na účet, resp. zmenu zaužívaného čísla účtu dodávateľskej spoločnosti skutočne zaslal oprávnený subjekt.

V prípade zistenia akýchkoľvek pochybností kontaktujte políciu.

                          plk. Ing. Ivan Andrašovič, riaditeľ OR PZ Rimavská Sobota


 
 

Manželka čínskeho veľvyslanca navštívila Krízové centrumVytlačiť
 

Manželka veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Lin Lina navštívila dňa 21. decembra 2016 Krízové centrum pre týrané matky s deťmi v Rimavskej Sobote. Centru darovala množstvo potrebných vecí, ktoré matky s deťmi uvítali. Pozrela si aj denný stacionár pre deti a mládež Vienala a na Radnici ju privítalo vedenie mesta. Prišla na pozvanie Únie žien Slovenska, ktorá s Čínskym zväzom žien spolupracuje už 25 rokov.


 
 

Mesto uspelo vo výzve a získalo vyše 551 tisíc eurVytlačiť
 

Mestu Rimavská Sobota  bolo doručené od riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorým je Slovenská inovačná a energetická agentúra, dňa 19.12.2016 Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 pre projekt Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota.

Celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 551 709,23 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 580 746,56 €. Mesto kofinancuje projekt 5% - čiastkou 29 037,33 €.

Cieľom projektu je zníženie energetickej záťaže všetkých 3 budov mestského úradu zateplením fasády, strechy a výmenou výplňových konštrukcií fasády – okien a dverí. Z hľadiska tepelno-technického sa dodatočným zateplením dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu. V rámci rekonštrukcie bude vykonaná aj rekonštrukcia vykurovacieho systému pre zníženie celkovej potreby tepla na vykurovanie. Doba realizácie projektu je 12 mesiacov. Práce budú realizované dodávateľsky na základe výsledkov verejného obstarávania.

                                                                               Ing. Eva Muráriková


 
 

Finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu zariadenia Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda Dúžavská cesta Vytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota dňa 22.12.2016 získalo finančné prostriedky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom odboru školstva Okresného úradu v Banskej Bystrici na riešenie havarijnej situácie pre zariadenie v pôsobnosti zriaďovateľa – Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda Dúžavská cesta.

Finančné prostriedky sú určené na výmenu výplní otvorov – okien vo výške 34 847,76 €.

Stavebné práce budú realizované po výbere dodávateľa vo verejnom obstarávaní v jarných mesiacoch.

                                                                      Ing. Eva Muráriková


 
 

Úradné oznamy

Vtáčia chrípka A/H5N8 – informáciaVytlačiť
 

Vtáčia chrípka A/H5N8 – informácia

Vírus vtáčej chrípky A/H5N8 bol zavlečený a v súčasnosti je evidovaný už vo viacerých krajinách Európy. Na Slovenku boli potvrdené ochorenia vo viacerých oblastiach. V okrese Rimavská Sobota bol potvrdený prvý výskyt vírusu vtáčej chrípky A/H5N8 u uhynutej a zamrznutej kačky vo vodnom toku Rimava v teritoriálnom území mesta Rimavská Sobota. V postihnutých oblastiach sa vtáčia chrípka medzi chovmi hydiny ľahko prenáša. Sťahovaví vtáci, vrátane voľne žijúceho vodného,  morského a pobrežného vtáctva, môžu vírus prenášať na veľké vzdialenosti. Riziko prenosu vírusu od divoko žijúcich vtákov do domáceho chovu je najväčšie, keď sa hydina voľne pohybuje vonku, má prístup k vode spoločný s divokými vtákmi, alebo keď užíva vodu, ktorá mohla byť kontaminovaná výkalmi nosičov medzi divokými vtákmi.  

 

Ochorenie u človeka vyvolané vírusom vtáčej chrípky A/H5N8, ktorý v súčasnosti koluje medzi vtáctvom v Európe však doposiaľ zaznamenané nebolo. To však nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka. Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky existuje najmä u ľudí prichádzajúcich do styku s vtákmi (domácimi alebo divo žijúcimi) pri nedodržaní zásad osobnej hygieny, vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov chorých, resp. uhynutých zvierat, kontaktom s kontaminovanými plochami a povrchmi (napr. povrch vajec), výlučkami chorých zvierat a odpadmi.

 

 Z uvedeného dôvodu je potrebné prísne dodržiavať opatrenia na minimalizáciu tohto rizika.

V prípade, že spozorujete uhynuté vtáctvo je potrebné:

- vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom

- čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

- ak z nejakého dôvodu nie je možné sa manipulácii vyhnúť, je nevyhnutné používať osobné ochranné pomôcky tak, aby bolo zabránené vírusu dostať sa na nechránenú pokožku alebo sliznice (ochranné rukavice, tvárová maska, okuliare, ochranný plášť, nepremokavá obuv)

 

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom musia:

- sledovať svoj zdravotný stav

- v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

 

Medzi typické príznaky chrípky patrí náhly vzostup teploty, bolesti kĺbov, svalov, zápal spojiviek, postupne sa môžu pridružiť príznaky zo strany dýchacích ciest (kašeľ, nádcha).

S najväčšou pravdepodobnosťou sa aj v takomto prípade bude jednať o ochorenie vyvolané iným subtypom chrípky (sezónna chrípka, vyvolaná vírusom cirkulujúcim aktuálne medzi ľuďmi). Potrebné je však realizovať laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého (výter z nosa, hrdla), preto je vyhľadanie lekárskej pomoci čo najskôr nevyhnutné!

 

MUDr. Nadežda Andóová
Oddelenie epidemiológie
RÚVZ so sídlom v Rim. Sobote


 
 

Mimoriadne núdzové opatrenia - povinnosť nahlásiťVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota, Mestský úrad

OZNAM

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje občanov v zmysle § 8 ods. 3, písm. e) a § 17 ods. 3 zák. č. 39 /2007 o veterinárnej starostlivosti na  Mimoriadne núdzové opatrenia na kontrolu choroby Aviárnej infulenzy ( Vtáčej chrípky ) ktoré nariadila Regionálna veterinárna  a potravinová správa Rimavská Sobota

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota vydala pre vlastníkov a držiteľov hydiny a iného vtáctva  núdzové opatrenia, ktorými nariadila:

 1. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí predovšetkým :

a/ dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí
b/ zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi
c/ voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu
d/ oznamovať Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Rimavská Sobota   /t.č. 047/5811138,  5811139, 0918779092 /  akékoľvek  príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

 • pokles príjmu krmiva o viac ako 20%
 • pokles produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni
 • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%
 • akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

 

 1. Úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote ďalej upozorňuje všetkých občanov na nasledovné :
 • v prípade, že spozorujete uhynuté vtáctvo je potrebné vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom
 • čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť Regionálnu, veterinárnu a potravinovú správu v Rimavskej Sobote
 • ak z nejakého dôvodu nie je možné sa manipulácii vyhnúť je potrebné používať osobné ochranné pomôcky tak, aby bolo zabránené vírusu dostať sa na nechránenú pokožku alebo sliznicu
 • osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom musia sledovať svoj zdravotný stav
 • v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich o možnej chrípke bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára
   

   3. Mesto Rimavská Sobota, Mestský úrad oznamuje svojim občanom, že v súlade s nariadenými opatreniami Regionálnej veterinárnej správy v Rimavskej Sobote, z dôvodu   vzniku vtáčej chrípky, sú všetci občania, ktorí chovajú hydinu a iné vtáctvo chované v zajatí povinní nahlásiť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a adresu miesta chovu hydiny, alebo iného vtáctva chovaného v zajatí,  ich počet a druh na telefónne čísla 0903 284 359, 5631139, 5631140 v pracovné dni od 7,30 do 16,00  alebo osobne na oddelení stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy resp.  v podateľni Mestského úradu. Nahlásenie je potrebné vykonať najneskôr do 24. januára v čase do 14,00 hod.


 
 

Oznam pre prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia Vytlačiť
 

Prevádzkovatelia malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú povinní nahlásiť v termíne do 15. februára 2017 údaje potrebné k určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2016 podľa § 16 ods. 1 písmeno a, Zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší nasledovne:

1. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia so súhrnným menovitým
tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW /300 KW/

2. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov / napr. mlyny, pekárne, udiarne, spracovanie obilia/

3. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, resp. stavieb a iných zariadení
a činností, ktoré výrazne znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie /uhlie, obilie, rôzne
sypké materiály a pod./

Pokyny a tlačivá sú zverejnené na webovej stránke mesta Rimavská Sobota.

 


 
 

Plán zberu separovaného odpadu na rok 2017Vytlačiť
 

Plán zberu separovaného odpadu na rok 2017.


 
 

Kto je povinný odhŕňať sneh a odstrániť poľadovicu z chodníkov Vytlačiť
 

V zmysle ustanovenia §-u 9, 9a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 86/2007 o zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií na území mesta Rimavská Sobota, závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s chodníkom, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Z tohto znenia vyplýva, že vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti sú povinní bez prieťahov napr. v zimnom období odhŕňať sneh, odstrániť poľadovicu, v inom období pozametať znečistenie atď. na chodníku, ktorý hraničí s nehnuteľnosťou (budovy, oplotenia a pod.).

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s chodníkom, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.

Technické služby mesta (správca miestnych komunikácií) na území mesta zabezpečia zimnú údržbu ostatných miestnych komunikácií: hlavne vozoviek podľa dôležitosti, potreby a aktuálneho operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií.

Správca počas výkonu zimnej údržby na miestnych komunikáciách môže vykonať nutne potrebné opatrenia v spolupráci s mestskou políciou, ktorými docieli odstránenie prekážok z vozoviek, parkovísk (sneh, poľadovicu a pod.) z dôvodu zabezpečenia ich zjazdnosti.

Mestská polícia dbá o dodržanie čistoty miestnych komunikácií, a má právo ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh.

Zo znenia §-u 9, 9a cestného zákona teda vyplýva, že napr. pri odhŕňaní snehu z chodníka aj samotný občan má skoro takú istú povinnosť a zodpovednosť, ako správca pozemných komunikácií. Vlastníci rodinných domov a budov, bytové samosprávy, spoločenstvá vlastníkov bytoviek, inštitúcie, organizácie, prevádzkarne, obchodníci atď. sú povinní v zmysle cestného zákona pravidelne a bez prieťahov čistiť chodník resp. zabezpečiť čistenie chodníka, ak chodník hraničí s nehnuteľnosťou v ich vlastníctve, správe, v nájme atď.

János Csordás
Oddelenie stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy


 
 

Zmena cien vodného a stočnéhoVytlačiť
 

 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods.1 písm. b) prvého bodu a §9 ods.1.písm. c) prvého bodu  v spojení s §5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

                                                         rozhodol,

že pre regulovaný subjekt Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica    určuje č. 0098/2017/V zo dňa 09.12.2016 na obdobie od 1. januára 2017 tieto ceny:

1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina

Maximálna fixná zložka ceny v €/rok (bez DPH)

Maximálna fixná zložka ceny v €/rok (s DPH)

Maximálna variabilná zložka ceny v €/m3 (bez DPH)

Maximálna variabilná zložka ceny v €/m3

(s DPH)

T1

12

14,40

1,0741

1,2889

T2

82

98,40

T3

176

211,20

T4

410

492,00

T5

585

702,00

T6

1 287

1 544,40

 

2. Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina

Maximálna fixná zložka ceny v €/rok (bez DPH)

Maximálna fixná zložka ceny v €/rok (s DPH)

Maximálna variabilná zložka ceny v €/m3 (bez DPH)

Maximálna variabilná zložka ceny v €/m3

 (s DPH)

T1

12

14,40

0,7518

0,9022

 

3. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Tarifná skupina

Maximálna fixná zložka ceny v €/rok (bez DPH)

Maximálna fixná zložka ceny v €/rok (s DPH)

Maximálna variabilná zložka ceny v €/m3 (bez DPH)

Maximálna variabilná zložka ceny v €/m3

(s DPH)

T1

11

13,20

1,0464

1,2557

T2

77

92,40

T3

165

198,00

T4

384

460,80

T5

659

790,80

T6

1 098

1 317,60

 

Fakturovaná cena sa skladá z maximálnej fixnej zložky a maximálnej variabilnej zložky.

Maximálna fixná zložka ceny je platba v eurách za rok, ktorá sa určuje podľa tarifnej skupiny a bude určená v závislosti od rezervovaného prietoku vody pripojenej nehnuteľnosti na verejný vodovod vodovodnou prípojkou a pripojenej nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou a to samostatne pre výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a  odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Maximálna variabilná zložka ceny je cena v eurách za 1 m3. Vychádza z dodaného množstva pitnej vody, prípadne odvedenej odpadovej vody vynásobenej cenou za 1m3 a vstupuje do celkovej ceny dodávky.

Odberné miesta odberateľov sa členia do tarifných skupín:

a) podľa menovitého priemeru DN vodomera na odbernom mieste takto:

Tarifná skupina

DN vodomera na odbernom mieste

T1

              do DN 20 (vrátane)

T2

od DN 25

T3

od DN 40

T4

od DN 65

T5

 od DN 100

T6

  od DN 150

 1. bez osadeného vodomera a určené na distribúciu pitnej vody do tarifnej skupiny T1
 2. s osadeným združeným vodomerom do tarifnej skupiny podľa menovitého priemeru DN väčšieho meradla

Podľa § 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2016 Z. z. „Podmienky vykonávania regulovaných činností v súvislosti s uplatňovaním ceny“  je určené, že, odpočet meradiel sa vykoná najneskôr 30 dní od zmeny ceny. StVPS, a.s. bude realizovať mimoriadny odpočet vodomerov v termíne od  2.1.2017 do 31.1.2017. Odpočet budú realizovať výlučne pracovníci spoločnosti a  pred odčítaním sú povinní sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje meno pracovníka a osobné identifikačné číslo. Na vyzvanie je pracovník povinný preukázať sa preukazom totožnosti. Títo pracovníci nevykonávajú žiadne činnosti  inkasovania nedoplatku či vyúčtovania preplatku za vodné a stočné.


 
 

Ponuka práce - vodič MHD v Dopravnom podniku Bratislava, a.s.Vytlačiť
 

Ponuka práce pre
VODIČOV MHD (VODIČOV AUTOBUSOV A TROLEJBUSOV) v Dopravnom podniku Bratislava, a.s.


Dopravný podnik Bratislava, a.s. (DPB, a.s.) je jediným poskytovateľom MHD na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pričom okrem liniek MHD prevádzkuje aj prímestské linky a pravidelné medzinárodné autobusové linky. DPB, a.s. prevádzkuje trolejbusovú, autobusovú a električkovú dopravu.


Záujemcom o prácu vodiča autobusu a trolejbusu ponúkame nasledovné výhody a benefity:
- stabilnú a perspektívnu prácu v ambicióznej spoločnosti a v komplexne modernizovanom
vozovom parku
- možnosť bezplatného rozšírenia vodičského oprávnenia zo skupiny B alebo C na skupinu D a
získanie kvalifikačnej karty vodiča v autoškole DPB, a.s. pri dohode o zotrvaní v pracovnom
pomere príslušnú dobu
- náborový príspevok vo výške 3000 EUR vodičom vlastniacim vodičské oprávnenie skupiny D
- zamestnanecké cestovné výhody na MHD aj pre rodinných príslušníkov
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
- príspevok na stravovanie
- príspevky na ubytovanie a cestovné pre zamestnancov s trvalým bydliskom mimo Bratislavy
- bezplatné zdravotné a psychologické prehliadky
- odmeny za jazdu bez dopravnej nehody a iné

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Vzdelanie
minimálne základné vzdelanie

Vodičský preukaz
skupiny D, prípadne B,C – ponúkame možnosť bezplatného rozšírenia

Osobnostné predpoklady a zručnosti
‐ vek minimálne 24 rokov
‐ bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov
‐ odborná, zdravotná a psychická spôsobilosť

Záujemcovia o pozíciu vodiča sa môžu prihlásiť na emailovej adrese vodici@dpb.sk alebo cez internetovú stránku www.dpb.sk.

Akékoľvek otázky Vám radi zodpovieme na personálnom oddelení:
- na telefónnych číslach 02/5950 2121 alebo 02/5950 2234
- na emailovej adrese vodici@dpb.sk


 
 

Výzva Vážení čitatelia mestského dvojtýždenníkaVytlačiť
 

Ak viete o tom, že do niektorých poštových schránok v meste a v mestských častiach noviny doručené neboli, či už jednorazovo, alebo opakovane, nahláste to prosím bezprostredne po ukončení distribúcie novín na bezplatnú tel. linku: 0800 222 820, alebo priamo do redakcie na tel. č.: 047/ 5604674, 047/ 5604676. Našou snahou je, aby sa noviny dostali do každej domácnosti, bez vašej pomoci to však zabezpečiť nevieme.

V prípade, ak ste noviny do schránky nedostali, môžete prísť do Turistického informačného centra na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote, kde vám ich radi poskytnú.


 
 

Začala sa vykurovacia sezónaVytlačiť
 

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.

V roku 2015 a za prvých 6 mesiacov v roku 2016 po zahájení vykurovacej sezóny na základe vyššie spomínaných faktorov vzniklo celkovo z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov 207 požiarov, pri ktorých bola vyčíslená priama škoda 377 820 € kde boli zranené 4 osoby a 1 osoba usmrtená.

 

Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

 1. raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
 2. raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
 3. raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

 

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

 

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.

 

 

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to

nezvládnete   sami nechajte  to na odborníka - kominára


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Vážení občania, za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

- v prípade, že Vám v domácnosti vznikne objemný odpad, resp. drobný stavebný odpad ( do 250 kg na jednu domácnosť ročne), ktorý nie je možné uložiť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ste povinný takýto odpad odovzdať do areálu Technických služieb mesta na odbornú likvidáciu
- pokiaľ občan nemá možnosť dopravy, je povinný kontaktovať minimálne 2 pracovné dni vopred zodpovedného pracovníka TSM na telefónnom čísle 0908 342 031 a dohodnúť ďalší postup likvidácie
- je zakázané vykladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob bez takéhoto ohlásenia
- zároveň upozorňujeme všetkých občanov, že stavebný odpad z výmeny bytových jadier a rôznych rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú ohlásenie drobnej stavby, alebo stavebné povolenie, je každý povinný likvidovať odpad zákonným spôsobom na vlastné náklady

 


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Kultúra

Rimavská Sobota na starých pohľadniciachVytlačiť
 

Turistické informačné centrum (TIC) v Mestskom úrade v Rimavskej Sobote vydalo zaujímavý kalendár na rok 2017 pod názvom Rimavská Sobota na starých pohľadniciach. Kalendár prináša pohľady na ulice a budovy nášho mesta z obdobia rokov 1911-1930. Môžete si ho zakúpiť v priestoroch TIC.

 


 
 

Pozvánka na Matičný plesVytlačiť
 

                           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Pozvánka

              Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote

                                            Vás pozýva na

                                           Matičný ples

              v piatok 27. januára 2017 o 19.00 hod.

Hotel TATRA Rimavská Sobota

Predpredaj vstupeniek: Kniha Andrea- oproti VÚB

                                          Tešíme sa na Vašu účasť.

Hrá hudobná skupina T. Lévayho           Vstupné: 25,- €


 
 

Priatelia sa rozlúčili s Pavlom BelánomVytlačiť
 

V pondelok 16. januára sme sa rozlúčili s najstarším rimavskosobotským divadelným ochotníkom Pavlom Belánom. 

Narodil sa 27. septembra 1940 v Šafárikove, /11 ročnú strednú školu študoval spolu s dnešným spisovateľom Ondrejom Nagajom/, študoval architektúru na SVŠT v Bratislave a herecký kurz v PKO v Bratislave absolvoval spolu s Mariánom Labudom a Milanom Kňažkom.

Pôsobil ako majster odborného výcviku, resp. vedúci odb. výcviku na Strednom odbornom učilišti služieb /dnešná SOŠOS/ v Rimavskej Sobote.

Bol členom divadelných súborov pri MsKS v Rimavskej Sobote viac ako 30 rokov, stvárnil viac ako 30 postáv,  v DS Daxner  v Tisovci hosťoval v 3 divadelných hrách- Samko Tále, Návšteva starej dámy a Otčim. Pútavo stvárnil postavy: Starík v hre J.B. Ivana Dvaja, postavu Čubukova v Čechovových jednoaktovkách Pytačky a Jubileum, Veselého z hry M. Hlušíkovej Výklad, Herodesa v Betlehemskej Hviezde so súborom BADIDO, s ktorým sa zúčastnil prestížneho celosvetového festivalu hier s náboženskou tematikou v Hannoveri.

Je držiteľom Zlatej plakety J. Palárika- za postavu Čajaka v inscenácii Kauza Ťapákovci. Je to najvyššie ochotnícke herecké ocenenie, spojené so zápisom do Knihy cti Združenia divadelných ochotníkov na Slovensku.

Získal aj viacero ďalších ocenení:
 - apríl 2000, ocenenie ministerstvo školstva ďakovným listom s blahoželaním predsedu vlády M. Dzurindu za celoživotnú prácu a aktívny prístup ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania
- jún 2005, pocta generálneho riaditeľa NOC v Bratislave za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti ochotníckeho divadla, za šírenie divadelného ducha a aktívne účinkovanie v divadelnom súbore DIVOSUD
-máj 2007 Cena mesta DS Divosud, ktorého bol najstarším členom
- za hru O bračekoch a sestričkách sv. Františka, v ktorej hral, DS Divosud dostal najvyššie ocenenie na súťaži Gorazdov Močenok 2013
19. novembra 2014- Pocta riaditeľa MsKS RS Ľ.Š. za celoživotné úsilie o rozvoj bábkarskeho divadla v regióne
- jubilejná plaketa za dlhoročnú obetavú a svedomitú prácu pri príležitosti 70. výročia založenia Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote z novembra 2016.

Pavel Belán zomrel 12.01.2017 ráno o pol ôsmej, doma, vo svojom súkromí, vo veku 76 rokov, 3 mesiace a 13 dní.

 


 
 

Zomrel prvý slovenský DJ Fero HoraVytlačiť
 

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 16. januára 2017 nás navždy opustil vo veku 68 rokov Fero Hora, hudobný redaktor RTVS a prvý slovenský DJ, ktorý sa narodil
v Rimavskej Sobote v roku 1948.

Rozlúčka sa uskutoční dňa 24. januára 2017 o 8.45 hod. v Krematóriu v Bratislave.

Česť jeho pamiatke.


 
 

Písanie je mojou vášňou... hovorí švajčiarska spisovateľka Ilma RakusaVytlačiť
 

Ilma Rakusa sa narodila v Rimavskej Sobote, v budove konzervární, 2. januára roku 1946, ako dieťa maďarskej matky a slovinského otca. Nebývali tu však dlho, už o rok žili v Budapešti, potom nasledovali Triest a Zürich a prechodné zastávky ako Paríž a Leningrad. Tak sa začal životný príbeh známej a úspešnej švajčiarskej spisovateľky prekladateľky a publicistky...

Ilma Rakusa v súčasnosti žije a tvorí vo Švajčiarsku v Zürichu. Ako prezradila, k písaniu sa dostala cez veľkú lásku ku knihám. Tie sprevádzajú jej život od detstva až podnes. Stali sa jej inšpiráciou, ktorá prerástla do vášne.

Je nositeľkou mnohých vyznamenaní, medzi iným Knižnej ceny Lipského veľtrhu za európske porozumenie, ktorú získala v roku 1998. Je členkou Nemeckej jazykovej a básnickej akadémie. V slovenskom preklade jej vyšla novela Ostrov, v českom preklade Moře moří.

Koncom minulého roka navštívila táto známa spisovateľka svoje rodné mesto. 29. novembra si na Radnici z rúk JUDr. Jozefa Šimka prevzala Cenu primátora mesta Rimavská Sobota.

Pri tejto príležitosti sme pani Rakusu oslovili a položili jej niekoľko otázok:

Pani Rakusa, ako a kedy Ste sa dostali k písaniu?

Veľmi rada som čítala, neskôr som prišla na to, že aj rada píšem. Aj v škole boli mojimi obľúbenými predmetmi čítanie a písanie. Najskôr som začala písať básne. Rozmýšľala som aj nad hudbou, že sa stanem klaviristkou, ale zvíťazilo písanie. Takže takto to začalo.

Knihy boli pre mňa veľmi inšpiratívne. V desiatich rokoch som začala čítať Dostojevského Zločin a trest. Bola som ním úplne fascinovaná. Nepíšem romány, lebo nemám rada veľmi dlhé príbehy. Píšem krátke príbehy, eseje a básne. Kvôli Dostojevskému som začala študovať ruštinu a ruskú literatúru.

Ako sa volala Vaša prvá kniha a o čom bola?

Bola to zbierka básní s názvom Ako zima. Je to krátka knižka, obsahuje štyridsať básní o zime. Môj manžel knihu pekne ilustroval.

Je známe, že ovládate viacero jazykov. Ktorý z nich je Vám najbližší?

To je veľmi ťažká otázka. Srdce a myseľ nie sú vždy na rovnakej úrovni. Môjmu srdcu je veľmi blízka maďarčina, lebo moja mama bola Maďarka. Bol to môj prvý jazyk, počúvala som v ňom nádherné rozprávky. Ale nemčina je jazyk mojej mysle, v ňom rozmýšľam, tvorím. Vyjadrujem v ňom seba, svoje pocity.

Do koľkých jazykov sú Vaše knihy preložené?

Knihy vyšli v dvadsiatich jazykoch.

Povedzte nám niečo o Vašom detstve, aké bolo?

Moje detstvo je spojené s Rimavskou Sobotou, tu som prežila môj prvý rok a pol života. Moja mama bola Maďarka, narodila sa tu. Jej otec bol riaditeľom tunajšej konzervárne. Mala tu šťastné detstvo aj mladosť, pracovala ako lekárnička - farmaceutka.
Moji rodičia sa spoznali a zaľúbili do seba v Budapešti. Otec bol Slovinec a po roku a pol sme sa presťahovali do Budapešti, potom do Ľubľany, Triestu a Zürichu. Detstvo som prežila hlavne v Trieste, odtiaľ, z brehu Jadranského mora sú moje spomienky, zachytené v knihe More morí. Kniha bola preložená do maďarčiny a do češtiny.

Kto je Ilma Rakusa?

Je v nej veľa osôb, nielen jedna. Ak mám hovoriť o identite, mám ju určite viacnásobnú. Jej súčasťami sú písanie, kozmopolitizmus, hudba, láska ku kuriozitám, pretože aj ja som kuriózna. Rada objavujem nových ľudí, nové krajiny.

Čomu sa v súčasnej dobe venujete?

Práve som vydala zbierku básní. Básne píšem stále. Nedávno som napísala denník o svojej ceste do Ruska, išla som po tej istej trase ako Rilke. Je to esej na šesťdesiatich stranách. Mojou ďalšou prácou bude preklad.

Prezradíte nám niečo aj o Vašej rodine?

Mám jedného syna, má 36 rokov, je politológom. Tiež píše, ale iným spôsobom než ja. Samozrejme, aj on je súčasťou mojej identity.

Má Ilma Rakusa okrem písania aj nejaké ďalšie koníčky?

Koníčkom je to, čo robím stále, teda písanie. Iné koníčky nemám. Písanie je mojou vášňou, mojím hobby. Oddych u mňa neexistuje, pretože písanie mi pohltí všetok čas.

Ako po rokoch vnímate svoje rodné mesto?

V Rimavskej Sobote som bola v roku 2004. Prvý dojem? Milo ma privítali, cítilo som teplo v duši. Teraz pri mojej ďalšej návšteve sa to zopakovalo, znovu som pocítila milé prijatie. Vidím, že pribudli nové budovy, mesto sa trochu zmenilo, rekonštruovalo. No zmeny sa dejú všade vo svete, nielen tu. Nespoznávam námestie a vidím, že pribudol Kaufland.

Čo by Ste obyvateľom Rimavskej Soboty chceli odkázať?

Aby stadiaľto neodchádzali. Je to pekné mesto, z ktorého treba nielen odchádzať, ale ho aj zveľaďovať. Viem, že sú tu aj vážne problémy, nezamestnanosť a pod. Mladým ľuďom prajem najmä to, aby mali prácu. Ale ako to dosiahnuť? To je ťažké. Želám vám, aby sa to zlepšilo.

Pani Rakusa, ďakujem za zaujímavý rozhovor a prajem Vám veľa ďalších úspešných kníh a prekladov.

                                                                                            A. Vörösová

 

 

 


 
 

Anabelka sa smeje dvojhlasne... rozhovor s Martou HlušíkovouVytlačiť
 

V decembri minulého roka vyšla známej spisovateľke Marte Hlušíkovej nová knižka Anabelka sa smeje dvojhlasne. Boli sme zvedaví, o čom knižka je, ako vznikala, no opýtali sme sa aj na to, čo všetko v sebe spisovateľská práca úspešnej autorky obnáša...

Pani Hlušíková, v decembri vyšla Vaša nová knižka Anabelka sa smeje dvojhlasne. Prezraďte nám, o čom je?

Je to príbeh dievčatka, ktoré objaví hru s tieňom. Oživí si ho, je to jeho „dvojička“ Aklebana  (ak vyslovíme Anabelka odzadu, hneď máme dvojičku Aklebanu), s ktorou sa tešia, že do rodiny pribudne braček. Sledujú, ako rastie v maminom bruchu a pritom si žijú svoj krásny detský svet plný zážitkov.

Čo Vás inšpirovalo k napísaniu tejto knižky, ako dlho ste na nej pracovali?

Chcela som napísať knižku o dievčatku so zvláštnym menom. Moja najmladšia vnučka je totiž Anabelka. Pretože ostatných vnúčikov už vo svojich knihách mám, musela som byť spravodlivá aj k štvrtej vnučke. A pretože Vydavateľstvo Q111 vypísalo súťaž o rukopis pre deti, tak som ho asi pol roka pripravovala. Vyšlo to a knižka by mala v zime ohrievať pulty kníhkupectiev.

Pre akú vekovú kategóriu je knižka určená?

Pre starších predškolákov a žiakov prvého stupňa základnej školy.

Mohli by ste nám z nej uviesť malú ukážku?

„To je dobre, že ma môžeš premeniť na rôzne zvieratká,“ tešila sa na druhý deň Aklebana, keď kráčala vedľa Anabelky po stene domu. „Zatiaľ sa mi však podaril iba slon,“ usmiala sa Anabelka a rýchlo urobila slona s dlhokánskym chobotom. Len tak, či to náhodou odvčera nezabudla. „A teraz zatrúb! No tak zatrúb!“ povedala Aklebane, a tá sa nedala dlho prosiť. Zatrúbila tak hlasno, že sa zavlnila tráva v záhradkách a akejsi panej sa v taške rozchichotali vajíčka. „No toto! Ešte nikdy som nevidela smejúce sa vajíčka!“ chytala sa za hlavu prekvapená pani. „A teraz zo mňa urob vtáčika!“ šepkala Aklebana Anabelke do ucha. „Neviem robiť vtáčika.“ „Ale skúsiť by si to mohla!“Anabelka si sadla na lavičku, oprela si jednu ruku o druhú a spojila si malíčky. Takto by mohol vyzerať vtáčik, pomyslela si, vrátila sa k stene domu a rýchlo zamávala prstami.„Jéj! Ja letím!“ tešila sa Aklebana. „Chcela by som vyletieť až hore pod oblaky!“

Bude mať knižka aj oficiálne krstiny? Kto ju ilustroval?

Neviem, či ju nejakým spôsobom uvediem do života, ja to veľmi s oslavami svojich kníh nepreháňam, zatiaľ som tak urobila iba s troma svojimi knižkami. Knižku ilustrovala pani Katarína Šimková.

Ste známa spisovateľka, napísali ste viacero zaujímavých a úspešných kníh pre deti aj pre dospelých. Mohli by ste nám priblížiť Vašu doterajšiu tvorbu trochu bližšie? Kedy uzrela „svetlo sveta“ Vaša prvá knižka a ako sa volala?

Prvou knižkou bol slovník latinských citátov Ab urbe condita. Doposiaľ som napísala trinásť kníh pre deti a sedem kníh pre dospelých. V poslednom čase sa viac orientujem na detského čitateľa, viaceré knihy získali ocenenia slovenskej sekcie IBBY a Literárneho fondu a jedna z nich, knižka Môj dedko Rýchly šíp, sa dostala po výbere medzinárodnej poroty v Mníchove do prestížneho svetového katalógu kníh pre deti The White Ravens. Veľmi si to cením, bola to za rok 2015 jediná kniha zo Slovenska, ktorá toto ocenenie získala.

Okrem samostatných kníh som spoluautorkou pätnástich poviedkových a básnických zborníkov, niekoľkých textov v čítankách základných škôl a prekladám z češtiny (zatiaľ vyšli štyri knihy). Takmer tridsať rokov publikujem v časopisoch pre deti aj pre dospelých, pre hudobného skladateľa Víťazoslava Kubičku píšem operetné libretá.Som členkou Spolku slovenských spisovateľov a rimavskosobotského literárneho klubu Karavána.

Vyšli niektoré z vašich titulov aj cudzojazyčne?

Knižky nie, iba texty (v maďarčine časopisecky a na webových stránkach), v češtine sa objavila moja poézia v prezentácii brnianskeho divadla Agadir, s mojimi textami pracovali bulharskí študenti - slovakisti. Nejaké veršíky som mala v angličtine v časopise Hlas (USA).

V čom sa líši tvorba pre deti a tvorba pre dospelých? Ktorá je podľa Vás náročnejšia?

Ťažko povedať, čo sa píše náročnejšie. Pre deti text iba vyzerá ľahko napísaný. Treba dobre odhadnúť tú ľahkosť, aby sa neskĺzla do vtieravej snahy získať si dieťa a aby bola uveriteľná. Aby z textu bolo cítiť, že problémy detí sú rovnako dôležité a vážne ako problémy dospelých. Rada píšem pre deti, vtedy sa aj ja zmením na dieťa.

Písanie, tvorba nie je jednoduchá „vec.“ Čo všetko si okrem talentu vyžaduje?

Disciplínu a chuť tvorivo objavovať menej známe stránky nášho života.

Ako vyzerá spisovateľská práca Marty Hlušíkovej, čo všetko obnáša, kde čerpáte inšpiráciu?

Inšpirácia je všade okolo nás, dostane sa mi občas pod kožu, tam zreje veľmi dlho a potom príde tá krásna chvíľka, myšlienka vypláva a už je v texte. Nemám nejaký špeciálny program, podľa ktorého by som sa riadila vo svojej spisovateľskej práci. Dva dni v týždni učím, čo je výborné, lebo učím veľmi rada, a všetok čas môžem potom venovať svojmu milovanému písaniu. Pocit, že už nič nemusím, je nesmierne oslobodzujúci a paradoxne ma ženie do tvorby. S písaním súvisí aj množstvo besied s čitateľmi, na ktoré ma neustále pozývajú, takže veľa cestujem po celom Slovensku a svojím spôsobom aj tu získavam množstvo inšpirácie.

Vieme o Vás, že okrem písania kníh sa venujete aj tvorbe rozhlasových a divadelných hier. Poviete nám o tom niečo viac? Nedávno odvysielalo rádio Devín Vašu hru Budem sa dívať všetkým do očí. O čom je?

S rozhlasom spolupracujem už dve desaťročia (rozprávkové seriály), od roku 2013 sa raz do týždňa prihováram na Regine svojim poslucháčom v raňajšej glose. Hra Budem sa dívať všetkým do očí je hra pre mládež, v ktorej hlavný hrdina prekonáva vlastný strach, zažíva obdobie, ktoré ho ľaká (otec príde o prácu), ale dokáže tieto ťažkosti prekonať. Mám ešte rozhlasovú hru Cortézove lode, tá dosiaľ nebola realizovaná. Divadelnú hru som napísala iba jednu (Výklad), ochotníci z Rimavskej Soboty ju uviedli do života pred ôsmimi rokmi pod taktovkou Dr. Ľubomíra Šárika. Keď už spomíname dramatické žánre, som autorkou operetného libreta, ďalšie libreto mám rozpracované.

Chcela by som sa dotknúť aj jednej aktuálnej témy. Často odznievajú názory, že dnes sa už všetko dá prečítať a nájsť na internete, na facebooku, dokonca aj knihy. Ako v tejto súvislosti vnímate pozíciu kníh v dnešnej dobe?

Áno, dá sa s tým súhlasiť. Texty kníh sú aj na internete, existujú elektronické knihy. Niekomu vyhovuje kniha klasická, musí počuť šuchot jej listov, ohmatať ju, taká kniha má aj svoju vôňu. Niekto dáva prednosť čítačke. Nie je podstatné, akým spôsobom čítame, ale či čítame. A potom aj – čo čítame. Ako si nastavíme latku a úroveň. Či nám stačí lacný text, ktorý nás nikam neposunie, alebo či si vážime svoju osobnosť viac. Nedávno ma pozvali do Lučenca, aby som pozdravila mladých nádejných autorov. Dovolím si voľne spomenúť jeden moment z mojej reči: aj v rozprávke si chudobný mládenec zvolil z dvoch ciest nie tú rovnú a širokú, ale tú úzku, plnú úskália a bodľačia. Vedel, že keď ju zvládne, kvalitatívne podrastie a bude z neho životaschopný človek. Takže už rozprávkový hrdina vie, čo si v živote zvoliť.

Prezraďte ešte našim čitateľom, aké sú Vaše najbližšie tvorivé plány?

Na jar 2017 vyjde vo Vydavateľstve Slovart pokračovanie mojej knihy Neznášam, keď ma hladkajú po hlave(nadpis ešte nechcem prezrádzať), v tomto vydavateľstve mám ešte jeden rukopis, sú to vtipné básne pre deti, a teším sa na medzinárodný zborník poviedok pre deti, kde budú zastúpené aj moje texty. Mal by ešte vyjsť aj preklad knihy Jednoducho na mňa zabudli od Jiřího Holuba. V lete 2017 bude premiéra operety Láskoviny z manéže od Víťazoslava Kubičku, ku ktorej som robila libreto. Momentálne píšem knihu pre chlapcov (vek 9-11 rokov) pre vydavateľstvo Perfekt.

Pani Hlušíková, ďakujem za zaujímavý rozhovor.

                                                                                   A. Vörösová


 
 

Slnečné hodiny a kompas v jednom... predmet mesiaca v GMMVytlačiť
 

Predmet mesiaca január 2017 –

Slnečné hodiny a kompas v jednom

Miesto konania: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Trvanie: 2. – 31. január 2017

Kurátorka: Mgr. Anita Tóthová (historička GMM)

Novoročným, januárovým predmetom mesiaca budú vreckové slnečné hodiny, ktoré zároveň slúžili ako kompas. Vyrobené boli okolo rokov 1840 – 1850. V priestoroch Gemersko-malohontského múzea budú vystavené od 2. do 31. januára 2017.

Čas sa už od staroveku meral slnečnými hodinami. Tie ukazovali čas pomocou tienidla, za pomoci rotácie Zeme a tým spôsobeného opakujúceho sa zdanlivého pohybu Slnka na oblohe. Nevýhodou bolo, že neboli úplne presné, pretože boli závislé od počasia a nerovnomerného pohybu Slnka. Určili spravidla čas pre miestny poludník, pre dané časové pásmo. Slnečných hodín sa počas stáročí používalo viac druhov. V novoveku už boli vyrábané aj menšie, vreckové hodiny, ako napríklad aj predmet v zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea. Tieto vreckové slnečné hodiny sú však zvláštne v tom, že zároveň fungovali aj ako kompas. Boli vyrobené okolo rokov 1840 - 1850. Výrobca je neznámy, nie sú ani značené, len iniciálky majiteľa sú vyryté na ráme vreckových hodín vo forme AK.

Majiteľom predmetu bol Adolf Kern, rimavskosobotský obchodník, ktorý vlastnil obchod so zmiešaným tovarom na hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. Hodiny zakúpil vo Viedni, počas jednej pracovnej cesty. Múzeum predmet získalo 24. apríla 1908, kedy ho kúpilo od A. Kerna za 21 korún. Zbierkový predmet sa dostal do fondu starožitností a v prvej prírastkovej knihe múzea je zapísaný pod názvom „slnečné hodiny (vreckové hodiny)“.

Vreckové prenosné hodiny sú uložené do koženého tmavohnedého puzdra. Sú vyrobené z mosadze a na vrchnej časti sa nachádza výbežok s kolieskom na retiazku. Pod vydutým sklom sa nachádza dvojitý ciferník. Na spodnom ciferníku sú svetadiely a slúži na orientáciu v teréne. Na meranie času sa používal horný ciferník, na ktorom sú čísla od 1 do 12, umiestnené v tvare elipsy.

                                             Mgr. Anita Tóthová (historička GMM)


 
 

Šport

Celým srdcom žil pre futbalVytlačiť
 

Legendárny rimavskosobotský  futbalista Róbert Rák starší vo veku 61 rokov odišiel do „futbalového neba.“ Mnoho rokov bol dominantnou osobnosťou rimavskosobotského futbalového tímu. Aktívny zostal aj potom, keď svoju kariéru skončil. Najväčšiu radosť mu robili jeho deti, syn Róbert, ktorý je tiež výborným futbalistom, a dcéra Viktória, ktorá je známou a úspešnou herečkou.

Róbert Rák st. sa narodil  30. októbra 1955 vo Fiľakove, ale prvé desaťročie svojho života prežil v Konrádovciach. V malej dedine vtedy futbalové mužstvo ešte veľmi dobre fungovalo a tu sa s futbalom aj zoznámil. ZŠ absolvoval v Hodejove, kde ho trénoval Tibor Tóbisz.

Strednú odbornú školu dokončil v Komárne, po jej skončení sa vrátil do Konrádoviec, kde pracoval v družstve. V Rimavskej Sobote pracoval v plynárňach a neskôr sa zamestnal v rámci Technických služieb mesta. Róbert Rák však žil celým srdcom pre futbal. „Okamžite po svojom príchode do nášho mužstva sa v ňom uplatnil. Bol veľmi dobrým strelcom, strely mal veľmi presné a tvrdé,“ povedal o ňom Štefan Szántó, ktorý s ním roky hral v jednom mužstve. Uplatnil sa ako obranca, aj ako stredopoliar. „ Aj ako obranca, aj ako stredopoliar patril medzi najlepších hráčov Rimavskej Soboty,“ vyjadril sa Š. Szántó. V  sedemdesiatych a v osemdesiatych rokoch hral aj s takými hráčmi ako Štefan Koós, Aladár Pápista, Vojtech Vaszily, Milan Fábry, Gabriel Boros, Ondrej Deák, Štefan Barczi, Juraj Csarnakovics, Ottó Pelle, Viliam Tóth, Rudolf Michálek či Vladimír Filka.

 Po skončení aktívnej kariéry začal trénovať deti a mládežnícke mužstvá. Jeho syn Róbert sa stal tiež výborným futbalistom, ktorý hral  v slovenskej extralige a dvakrát sa stal jej najlepším strelcom. Má za sebou aj pôsobenie v zahraničí a hral v mužstve Dinamo Minsk v Bielorusku. „Róbert Rák žil celým srdcom pre rimavskosobotský futbal, čo dnešnému futbalu a hlavne dnešným hráčom chýba,“ dodal Š. Szántó.

Rimavskosobotskí fanúšikovia na Róberta Ráka nikdy nezabudnú.

 Česť jeho pamiatke!

                                                                                     János Juhás Dósa


 
 

Studenú vodu si naozaj užívame... Sobotské ľadové medvedeVytlačiť
 

V týchto zimných dňoch sa pri návšteve Kurinca nedalo nevšimnúť, ako k tunajšiemu jazeru pravidelne prichádzajú „ľadové medvede,“ rozbíjajú na ňom ľad a následne sa s chuťou ponoria do studenej vody...

Jedného z „ľadových medveďov,“ pani Renáty Hanesovej sme sa opýtali, ako sa k tomuto zaujímavému koníčku dopracovala, aké výhody to človeku prináša, i to, dokedy pre "ľadové medvede" trvá kúpacia sezóna...

Otužovať som sa snažila už niekoľko rokov, chodila som plávať aj v chladnejšej vode, dá sa povedať, že v období od apríla do októbra. Dlho som hľadala ľudí podobného zamerania a až vlani som si našla prvého parťáka. Denne sme po práci už v lete chodili každý deň na bicykloch na Kurinec zaplávať si. Neskôr, keď bolo chladnejšie, sme jazdili autom. V prvú októbrovú sobotu sa na Kurinci konal "Memoriál pani Tóthovej." Jedná sa o stretnutie plavcov na počesť zosnulej známej rimavskosobotskej priekopníčky v otužovaní. Tam sme sa stretli viacerí priaznivci tohto životného štýlu a začali sme sa pravidelne stretávať. Vtedy sme ešte netušili, kam až naša snaha povedie a že sa dopracujeme až do ozaj ľadovej vody. Postupne po zverejňovaní našej činnosti ako aj fotografií na facebooku sa k nám pridávali ďalší, až sa vytvorila partia Sobotské ľadové medvede. Na ľadové ponory chodíme pravidelne trikrát týždenne. Momentálne aj z toho dôvodu, že jazero je zamrznuté a je potrebné pravidelne rozbíjať ľad v našom "bazéniku".  

Čo všetko predchádza tomu, že človek sa v zime spokojne vyzlečie do plaviek a vojde do ľadovej vody?

Príprava na túto aktivitu býva rôzna a odporúča sa začať už v letnom období: studená sprcha, ľahšie obliekanie, spánok pri otvorenom okne aj v chladnom období, neprekurovať byt, maximum fyzickej aktivity na čerstvom vzduchu celoročne.. a potom nasleduje plávanie v chladnej vode na jeseň.

Čo môže dať človeku otužovanie a kúpanie v studenej vode?

Benefity, ktoré vyplývajú z otužovania, sú viaceré. Posilňovaný je kardiovaskulárny systém a imunitný systém, čím sa  zvyšuje odolnosť voči vírusovým a bakteriálnym infekciám. Z tohto dôvodu je odporúčané otužovanie aj mnohými lekármi. Ďalším benefitom je vyplavovanie endorfínov (hormóny šťastia) pri ponáraní sa do ľadovej vody a ľudia, ktorí sa venujú tejto záľube, sú oveľa šťastnejší a pozitívne naladení.

Možno niekto práve rozmýšľa nad tým, že by sa k "Sobotským ľadovým medveďom" rád pridal. Kto všetko sa môže stať "ľadovým medveďom"?

Myslím že každý, kto chce.. :)) Vek nerozhoduje. Čítala som v nejakom článku o otužovaní, že o vašom veku nerozhoduje váš rodný list, ale pružnosť vašich ciev a práve na cievy má zimné plávanie blahodarný vplyv. Otužovaniu sa venujú aj malé deti aj seniori. V našej skupine máme členov od 20 do 60 rokov, ale horná hranica nikde nie je stanovená. Záleží od vôle a nastavenia konkrétneho jedinca. Opatrnosť je nutná v prípade ochorenia srdca a problémov, týkajúcich sa krvného tlaku. Vtedy je potrebná konzultácia s lekárom. 

Odkedy dokedy trvá pre "ľadové medvede" kúpacia sezóna?

Neviem sa k tomu relevantne vyjadriť, ale asi je úplne mimo plážovej sezóny "normálnych" ľudí.. :)) Čo sa nás Sobotských ľadových medveďov týka, sme odhodlaní neopustiť voľnú vodu počas celého roka. V lete zas budeme denne spájať túto našu novú lásku s každodenným bicyklovaním a plávaním na Kurinci.  

Teplota vody teraz v zime sa pohybuje od 0,5 do 2 stupňov. Pre netrénovaného človeka sa zdá byť nemysliteľné sa do nej ponárať, ale my si ju ozaj užívame, aj keď je to naša prvá sezóna. Vytvorili sme partiu, ktorá sa navzájom povzbudzuje a sme radi, že sme sa našli :) 

         Ďakujem za zaujímavý rozhovor.

                                                                                        A. Vörösová


 
 

Milan Kojnok majstrom krajaVytlačiť
 

Začiatkom januára sme zorganizovali v štvordráhovej kolkárni niekoľko významných podujatí. Na Troch kráľov to boli Majstrovstvá kraja v kategórii seniorov, ktoré nadpriemerným výkonom 645 zvalených kolov na 120 HZ vyhral domáci Milan Kojnok. Hneď za ním sa umiestnil tiež veľmi dobrým výkonom 563 zvalených kolov na 120 HZ Ivan Vanek a na 4. mieste skončil Július Sendrei.

Deň potom sme odohrali priateľské stretnutie s talianskym kolkárskym klubom Leifers od Bolzána, ktoré sme vyhrali. Hostia majú záujem o oficiálnu družbu, ktorá však podlieha schváleniu príslušných mestských orgánov v oboch mestách.

Ďalší deň sme zorganizovali majstrovstvá v hlavnej kategórii mužov, kde kraľovali podbrezovskí kolkári. Je potrebné však dodať, že víťaz tejto hlavnej mužskej kategórie podal o 47 kolov slabší výkon ako Milan Kojnok.

V rámci odvetnej časti prvého zápasu 1. ligy sme po siedmich vyhratých zápasoch prehrali domáci súboj s C družstvom Podbrezovej. Najbližší víkend nás čaká domáci zápas so Žarnovicou.

Zahájili sme aj jarnú časť mestskej kolkárskej ligy, ktorá bude vrcholiť turnajom neregistrovaných jednotlivcov.

                                                                                             -ar-


 


 
 

Volejbalový dvojzápasVytlačiť
 

V sobotu 14. januára 2017 sa v telocvični ZŠ M. Tompu na Ul. Novomeského na sídlisku Západ odohral volejbalový dvojzápas volejbalistiek I. ligy- východ.

Výsledky:

VK Slovan RS - MVK CELE GROUP Stropkov - 1:3
VK Iskra Hnúšťa - BK 97 Stova Spišská Nová Ves - 0:3

                                                                             Foto: A. Gecze


 
 

Florbalové zápasyVytlačiť
 

Muži Slovana odohrali v sobotu 7. januára zápas v Badíne proti bezprostrednému susedovi v tabuľke z Rabče. Napriek oslabenej zostave sa vďaka prísnemu dodržiavaniu taktických pokynov darilo Slovanistom držať so súperom krok počas celého zápasu. Každý hráč na svojom poste podal výborný výkon. Hviezdou zápasu bol Patrik Hronec, ktorý sa v zápase chytil výbornými nahrávkami a strieľal aj dôležité góly, vrátane vyrovnávajúceho na 8:8. Veľa nechýbalo a Slovan by aj zvíťazil, avšak vynikajúcu akciu nestarnúceho Krisztiána Nádora dve minúty pred koncom súper so šťastím zastavil. V každom prípade je výsledok vzhľadom k zostave príjemným prekvapením. Rimavská Sobota je tak v polovici základnej časti naďalej v strede tabuľky.

FBC Slovan Rimavská Sobota - FBK RAptORs 8:8 (2:1, 3:5, 3:2)
Góly Slovana: Hronec 2, Nádor 2, Radnóti 2, Franko, Farkaš
Zostava: brankár Gergely Szabó, hráči Filip Franko, Patrik Hronec, Lukáš Benda, Jozef Alušík, Denis Farkaš, Michal Radnóti a Krisztián Nádor.

Tabuľka 2.ligy - skupina Stred
1. Žilina B 10b 69:28
2. 1.FBC Zvolen 10b 65:38
3. FbK Turany 8b 51:49
4. FBC Slovan Rimavská Sobota 6b 52:72
5. FBK RAptORs 6b 56:61
6. Red Wings Košice 5b 40:36
7. FPS Banská Bystrica 5b 36:50
8. Žiar nad Hronom Pirátos 2b 25:60

Ženy Slovana hrali na rovnakom mieste v nedeľu 8. januára svoj "domáci" zápas proti súperkám z Malaciek. Naše dievčatá mali vynikajúci vstup do zápasu, viedli už po pol minúte. Dobre naladené pokračovali v strieľaní gólov aj vďaka ostrostrelkyni Adriane Csériovej. V polovici zápasu už bolo 8:0. Na čo Slovanistky siahli, to im vychádzalo, zatiaľ čo súperky vôbec nemali svoj deň. Napokon si Slovanistky užili svoje dosiaľ najvyššie víťazstvo 12:2.FBC Slovan Rimavská Sobota - 1.SC Malacky 12:2 (4:0, 6:1, 2:1)
Góly Slovana: Čintalanová 4, Csériová 3, Vaslíková 2, Garayová, Šándriková a jeden gól si súperky strelili samé.
Zostava: brankárky Sabina Udvardyová a Petra Kováčová, hráčky Beáta Ružičková, Kristína Hanová, Michaela Antalová, Eva Ulická, Jana Garayová, Adriana Csériová, Anna Kureková, Kristína Čintalanová, Soňa Šándriková a kapitánka Dominika Vaslíková.

Tabuľka 1.ligy
1. Kysucké Nové Mesto B 18b 67:29
2. Predátor Sabinov 15b 111:49
3. Žochár Topoľčany 14b 60:44
4. Lido Prírodovedec Bratislava 47:54
5. 1.FBC Trenčín 8b 53:65
6. 1.FbK Banská Bystrica B 8b 46:57
7. FBC Slovan Rimavská Sobota 6b 58:80
8. 1.SC Malacky 5b 46:90
9. Florpédo Bratislava 5b 45:65
 

                                Jozef Alušík, tajomník klubu FBC Slovan Rimavská Sobota

 


 
 

Zápas hviezd Vytlačiť
 

V sobotu 14.1. sa konal historicky prvý zápas hviezd druhej ligy, v ktorom proti sebe nastúpili výber západu a východu. O organizáciu sa postaral Slovenský zväz ľadového hokeja, druholigová komisia a MHK Ružomberok ako hostiteľ podujatia. Zostavy na zápas vyberali diváci svojim hlasovaním a tréneri druholigových tímov. Rimavskú Sobotu reprezentovali bratia Michal a Ján Slovákovci.

V zápase hviezd v Ružomberku nakoniec vyhral výber západu nad východom 12:10. Aj keď východ v priebehu zápasu viedol rozdielom piatich gólov, napokon v tretej tretine západ udrel a naklonil vedenie na svoju stranu. Jednu asistenciu v zápase si pripísal aj Soboťan Michal Slovák a nemalú aktivitu si pripísal Ján Slovák. V zápase sme mohli vidieť aj niekoľko zaujímavých súťaží, v ktorých dominovali najmä východniari. V korčuliarskej štafete sa predstavili aj bratia Slovákovci. Na trénerskom poste východu stál tréner Rimavskej Soboty Eduard Giblák, ktorý v rozhovore pre televíziu 213 vyjadril absolútnu spokojnosť s priebehom zápasu. Veľkou hviezdou zápasu bol aj Richard Fiala, bývalý hráč Rimavskej Soboty momentálne zarezávajúci v Liptovskom Mikuláši, ktorý strelil gól aj vo futbale na korčuliach, vyhral súťaž o najrýchlejšiu strelu a strelil posledný gól východu v zápase. Zápasu hviezd sa zúčastnilo aj niekoľko zvučných mien ako Richard Šechný, Peter Klouda, Bystrík Ščepko, Anton Lezo či tréner západu Ján Pardavý. My sme radi, že sme sa mohli zúčastniť takejto perfektnej akcie a tešíme sa už na druhý ročník.

Najbližšie sa muži HKM predstavia v poslednom zápase základnej časti v sobotu 21. 1. v Humennom. Nasledovať budú vyraďovacie boje o play-off, ktoré pravdepodobne začnú na ľade súperov, no pred domácich divákov by sme sa mali vrátiť 4.2.

                                                    Marek Hanzel, HKM Rimavská Sobota


 
 

Džudisti z Lokomotívy na prvej súťaži v roku 2017 v Poľsku Vytlačiť
 

Džudisti z Lokomotívy sa v nedeľu 8. januára 2017 zúčastnili Medzinárodného turnaja v poľskom Bielsko Biala.

Náš oddiel reprezentovali dvaja džudisti zo všetkých zúčastnených 760 pretekárov zo 64 oddielov a 7 štátov Európy.

Mladšia žiačka Natália Gažiová, ktorá štartovala vo váhe do 30 kg tento raz skončila na 2. striebornom mieste, keď vo finálovom zápase podľahla v golden skóre  na 1 pomocný bod poľskej reprezentantke.

V super mini  do 25 kg štartoval Maťko Gaži, ktorý prehral v repasáži a skončil na siedmom mieste.

Do  poľského Biesko Biala sprevádzali džudistov tréneri Gaži Miloš a Lenka Babicová.

Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme firme TONI s.r.o. / požiarna ochrana/ p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig  a  ZŠ Š. M. Daxnera – Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

                                                          Ľubomír Antal, predseda TJ Lokomotíva RS

 

                                                                                       


 
 

Verejné obstarávanie

Zakazky s nízkymi hodnotami - IV.Q2016.pdfVytlačiť
 


 
 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správaVytlačiť
 


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSMVytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky

Rimavská Sobota, Ul. Mládeže - Rekonštrukcia verejnej kanalizácieVytlačiť
 


 
 

VV - stavebné povolenie (Tankóová)Vytlačiť
 


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 43 32

ďalšie dni

Utorok 24.1. - 28.2.
Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota
047/ 563 43 32
Utorok 24.1. - 28.2.
Lekáreň Dr. Max, Cukrovarská 4983
Cukrovarská 4983 (v Tescu),
979 01 Rimavská Sobota
047/ 321 44 13

dnes je: 24.1.2017

meniny má: Timotej

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka