Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

OZNAMY

Oznamy mesta

Preverovali vedomosti z poskytovania prvej pomociVytlačiť
 

Od 10. júla prebiehali na cestách Banskobystrického kraja dopravno-preventívne akcie za účasti Slovenského Červeného kríža. Táto spolupráca bola zameraná na preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou. Vodiči si mohli zopakovať aj poznatky o lekárničkách a ich obsahu. Policajné hliadky spolu s pracovníkmi SČK kontrolovali, či majú vodiči vo vozidle auto lekárničky a taktiež aj dátum expirácie. Samozrejme našli sa aj takí vodiči, ktorí nemali všetko v poriadku, ale nakoľko to bola preventívna akcia, neboli sankcionovaní. Vodič, ktorý je účastníkom dopravnej nehody by si mal uvedomiť, že je povinný poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc, pokiaľ tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného. V prípade, že pomoc neposkytne, dopúšťa sa prečinu neposkytnutia pomoci, za ktorý hrozí trest odňatia slobody  až na 3 roky.

foto sck policia.jpgsck policia.jpg

mjr. PhDr. Mária Faltániová,  

hovorkyňa Krajského riaditeľstva 

Policajného zboru v Banskej Bystrici


 
 

Mesto bude mať útulok pre psovVytlačiť
 

Poslanci mestského zastupiteľstva v Rim. Sobote schválili  na zasadnutí mestského parlamentu 27. júna zriadenie útulku pre psov. Ešte v roku 2015 prijalo tunajšie zastupiteľstvo uznesenie na vypísanie obchodnej verejnej súťaže  na prevádzkovanie a zriadenie  psieho útulku. Vlani a tento rok prebehli dve kolá súťaže. V tomto roku sa do súťaže prihlásil jeden záujemca - OZ Šťastné labky z Fiľakova. Napriek tomu, že občianske združenie splnilo podmienky súťaže len čiastočne, boli jej výsledky predložené do mestského zastupiteľstva v rámci majetkovoprávnych otázok

Poslanci nakoniec obchodno – verejnú súťaž zrušili a zároveň schválili uznesenie, podľa ktorého poskytne mesto  OZ Šťastné labky z Fiľakova bezplatne pozemok vo Včelinci- v katastrálnom území Tomašová o výmere 4878 m² za účelom zriadenia a prevádzkovania psieho útulku. Samospráva sa zaviazala vybudovať na vlastné náklady inžinierske siete – vodu, kanalizáciu, čističku odpadových vôd a elektrinu. Zriadi sa komisia zložená z poslancov Júliusa Sojku, Tomáša Slivu a Evy Bornayovej, ktorí budú konzultovať priebeh výstavby útulku a neskôr budú sledovať jeho činnosť. V prípade ukončenia svojej činnosti bude občianske združenie  povinné odovzdať zariadenie bezodplatne do vlastníctva mesta. To si vyhradilo právo odovzdávať do útulku všetkých psov odchytených na jeho území mestskou políciou. Samospráva poskytne na výstavbu útulku od vydania stavebného povolenia sumu 8 tis. eur ročne po dobu troch rokov a po skolaudovaní stavby dá na jeho prevádzku každý rok dotáciu vo výške 16 tis. eur. Na plat zamestnanca, ktorého si vyberie občianske združenie, poskytne mesto 7200 eur ročne. Podľa slov predsedníčky OZ Šťastné labky Bey Jagošovej, ktorá vystúpila pred poslancami, do útulku bude môcť byť umiestnených okolo 50-60 psov. Za tento návrh nakoniec hlasovalo 15 poslancov, dvaja sa zdržali a proti nebol ani jeden. Schválenie návrhu si  v pléne dokonca od poslancov vyslúžilo potlesk.

Samospráva už niekoľko rokov bojuje s problémom túlavých psov a táto téma sa v minulosti neraz dostala na rokovanie mestského zastupiteľstva. Potulujúce sa psy v súčasnosti odchytávajú príslušníci mestskej polície. Umiestňujú ich do kotercov a neskôr ich odvážajú do útulkov v Lučenci alebo Fiľakove.

msz1.JPG

red, foto: Attila Gecse


 
 

Ocenili najúspešnejších žiakov a študentovVytlačiť
 

V obradných priestoroch radnice mesta Rimavská Sobota 22. júna prijal a ocenil zástupca primátora mesta Ladislav Rigó 27 najlepších a najúspešnejších žiakov a študentov materských, základných a stredných škôl, základnej umeleckej školy a Centra voľného času Relax, ktorí sa významnou mierou pričinili o dobré meno školy, a tým aj nášho mesta. Ocenení žiaci úspešne reprezentovali Rim. Sobotu na rôznych súťažiach a olympiádach nielen v našom regióne, ale aj na celom Slovensku. Z rúk viceprimátora L. Rigóa si úspešní žiaci a študenti prevzali ďakovný list, darčekovú poukážku a kvetiny a zapísali sa do pamätnej knihy mesta. V slávnostnom príhovore sa viceprimátor mesta L. Rigó  žiakom a študentom poďakoval za úspešné reprezentovanie jednotlivých škôl a mesta. Ako poznamenal, tieto ich  výsledky  svedčia o svedomitej práci pedagogických kolektívov a mesto je pyšné, že z našich škôl vychádzajú vzdelaní, šikovní a svedomití študenti, ktorí si vedia svoje vedomosti obhájiť vo veľkej konkurencii ostatných škôl.

V kultúrnom programe vystúpili deti z tunajšej škôlky a základnej umeleckej školy či mladí hudobníci, huslista Daniel Szaniszló a gitarista a spevák Daniel Orosz.

 

Ocenení žiaci a študenti:

Laura Katreniaková z MŠ na Rybárskej ul., Zara Svoreňová z MŠ na Rožňavskej ul., Radka Vysokaiová z MŠ na Daxnerovej ul., Ninka Kováčiková z MŠ na Hatvaniho ul., Filip Gábor z MŠ na Ul. P. Dobšinského, Ema Botošová z MŠ na sídlisku Rimava.

Adam Korcsog zo Základnej umeleckej školy, Juraj Janíček z CVČ Relax.

Valéria Mrázová zo ZŠ P. Dobšinského, Beata Fülőpová a  Žofia Slováková zo ZŠ P. K. Hostinského, Tomáš Pauly zo ZŠ Š.M. Daxnera, Krisztián Gregor, Edina Bohus a Daniel Orosz zo ZŠ M. Tompu, Lukáš Ferencz z Evanjelickej ZŠ Z. Oravcovej, Norbert Folk zo Súkromnej ZŠ K. Mikszátha, Kiera Szerencsesová a Gabriel Balog zo Špeciálnej ZŠ na Ul. Bottovej, Viktor Kaločai zo Špeciálnej ZŠ s VJM na Hviezdoslavovej ul.

Mirtill Pálová a Miroslava Szunyaiová z Obchodnej akadémie, Zuzana Ďuricová z Gymnázia I. Kraska, Laura Gálová z Reformovaného Gymnázia M. Tompu, Gyöngyi Virág Dobos zo Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej, Erik Medveď zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Adam Laczko zo Súkromnej strednej odbornej školy.

rsz_1img_0658.jpg

rsz_ocenenie4.jpg

rsz_studenti3.jpg

 

rsz_img_0691.jpg

rsz_oceneni2.jpg

rsz_oceneni.jpg

foto: Attila Gecse, mm


 
 

Na bývalom mestskom kúpalisku pribudla trojica čiernych labutíVytlačiť
 

Tri čierne labute môže od  7. júna obdivovať verejnosť na  rimavskosobotskom plážovom kúpalisku. Labute pochádzajú z Čiech a podľa magistrátu by k nim mali neskôr pribudnúť aj biele labute.

labute1.JPGlabute 1.JPG

labute.JPG

-red-


 
 

Úradné oznamy

Oznámenie o dopravných obmedzeniach na území mesta Rimavská Sobota od 18.7.2017Vytlačiť
 

Oznamujeme obyvateľom mesta, že od 18.7.2017 od 7.30 budú postupne uzatvárané úseky ulíc J.Jesenského, Nám.Tompu, Fábryho, Šrobárova a Hostinského po most cez Rimavu, okružná križovatka pri Kauflande z dôvodu obnovy povrchu komunikácií VÚC Banská Bystrica, na ktorých budú vykonávané frézovacie a asfaltovacie práce. Celková doba dočasnej a postupnej uzávierky potrvá 4 dni.

Doprava bude odklonená z ulice Jesenského cez Cintorínsku a Družstevnú ulicu smerom na Jesenské podľa schváleného Projektu organizácie dopravy (POD), povolení a rozhodnutí vydaných príslušnými cestnými správnymi orgánmi podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)         v znení neskorších zmien a doplnkov. Zároveň oznamujeme obyvateľom mesta, že od 20.7.2017 bude úplne uzatvorená dvojprúdovka na ul.Malohontskej / od kruhovej križovatky pri Lidli po okružnú križovatku pri Kauflande, ul.Jánošíkova – pri pošte a odbočka         na Sídl.Rimava/ z dôvodu realizácie stavby „Okružná križovatka II/531 – Malohontská ulica, Rimavská Sobota“.

Uzávierka tohto úseku potrvá po dobu cca 90 dní.

Doprava bude odklonená zo Sobôtky cez štátnu cestu I/50 pre nákladnú dopravu a pre ostatnú dopravu od okružnej križovatky pri Lidli podľa schváleného Projektu organizácie dopravy (POD), povolení a rozhodnutí vydaných príslušnými cestnými správnymi orgánmi podľa zákona č. 135/1961 Zb.             o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien                a doplnkov. Prosíme o ohľaduplnosť a rešpektovanie dopravného značenia na obchádzkovej trase počas vykonávania rekonštrukčných a stavebných prác. 


 
 

Oznámenie o prerušení el. energie – Rimavská Sobota – ul. Kirejevská, ul. Kolínska, ul. Sedliacka a ul. TomášovskáVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že v termíne 26.07.2017 od 07:45 hod. do 14:05 hod. bude v Rimavskej Sobote - ul. Kirejevská, ul. Kolínska, ul. Sedliacka a ul. Tomášovská prerušená distribúcia elektriny.

Dôvodom sú plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.


 
 

OZNAM - Krytá plaváreňVytlačiť
 

Oznamujeme návštevníkom krytej plavárne, že v čase

od 01. 07. 2017 do 04.09.2017

bude krytá plaváreň z dôvodu plánovanej  technickej odstávky zatvorená.

(pravidelná výmena vody, dezinfekcia bazénov a celého objektu, menšie opravy).

V prípade zmeny   Vás budeme včas informovať.


 
 

Oznam - RO KurinecVytlačiť
 

Technické služby mesta oznamujú občanom,  že od 9.6.2017  ( t.j. piatok ) je v prevádzke športový areál Kurinec  (tenisové kurty, minigolf , plážový volejbal). Prevádzková doba bude od 8.00 hod. do 20.00 hod. a bazénový komplex v rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda otvára svoje brány vo štvrtok 15.6.2017.

Týmto dňom zaháji svoju prevádzku aj turistický vláčik, ktorý bude jazdiť podľa stanoveného harmonogramu.

Mesto vychádza v ústrety svojím občanom aj tým, že vo štvrtok 15.06.2017 a v piatok 16.06.2017 bude kúpanie na Kurinci bezplatné.

 

Kurinecký autovláčik - cestovný poriadok

z mesta na Kurinec a späť ZDARMA

premáva od 15.júna 2017 (za priaznivého počasia)

 

Trasa č. 1

09.00 hod. -  Hlavné námestie (RADNICA)

09.10 hod. – Zastávka autobusu na dvojprúdovke na Malohontskej ul./pri bývalom   podchode/

09.15 hod. – Hostinského ulica zastávka autobusu pri Hypernove

09.40 hod.    odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

 

Trasa č. 2

10.00 hod. – Malohontská ul. pri bývalej Družbe

10.10 hod. – Zastávka autobusu č. 1 na Západe na ul . L. Svobodu

                     (oproti Rybárskej ul.)

10.15 hod. – Zastávka autobusu č. 3 na Západe na ul. L. Svobodu

                     (oproti ul. Novomeského)

10.25 hod. – Tomašovská ulica pri Zvonici

10.40 hod     odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

 

Trasa č. 3

11.00 hod. – Pri bývalom LUXE

11.05 hod. -  Pri  Železničnej stanici

11.15 hod. -  Na Šrobárovej ul. pri lipovej aleji

11.25 hod. -  Hostinského ulica zastávka autobusu pri  Hypernove

11.40 hod     odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

 

O 13.00 hod.  sa opakuje Trasa č. 1      13.40  odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

O 14.00 hod.  sa opakuje Trasa č. 2      14.40  odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

O 15.00 hod.  sa opakuje Trasa č. 3

 

O 17.00, 18.00 a 19.00 hod. odchádza vláčik z autobusovej zastávky Kurinec do mesta

cez Malohontskú ulicu smerom na sídl. Západ na ul. L. Svobodu.

Vláčik 2017.jpg


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Prevádzka materských škôl počas letných prázdninVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota oznamuje rodičom, že počas letných prázdnin bude v mesiacoch júl-august 2017 prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota zabezpečená nasledovne:

 

V mesiaci Júl 2017 budú v prevádzke:

V mesiaci August 2017 budú v prevádzke:

 

Materská škola P. Dobšinského

 

Materská škola – Óvoda Daxnerova

 

Materská škola I. Hatvaniho

 

Materská škola Rožňavská

 

Materská škola Sídlisko Rimava

 

Materská škola – Óvoda Rybárska

 


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Kultúra

V kine Orbis uvidíte dobrodružný sci-fi film či vojnovú drámuVytlačiť
 

kinorobis.jpg

Valerian a mesto tisícich planét

20.-23. júl (Št.-Ne.)

 valerian_poster_2.jpgValerian (Dane DeHaan) a Laureline (Cara Delevingne) sú špeciálni vládni agenti v ľudských teritóriách, ktorí kontrolujú dodržiavanie poriadku naprieč svetom. Valerian sa však nechá uniesť viac než profesionálnym prístupom ku svojej kolegyni a to túžbou po romániku. Laureline poznajúc jeho „pestrú“ minulosť a uznávajúc tradičné hodnoty ho odmieta.

Na základe rozkazu veliteľa (Clive Owen) sú odvelení na misiu do dychberúceho medzigalaktického mesta Alfa. Alfa je rozpínajúca sa metropola, ovplyvnená tisíckami rôznych špecifík zo všetkých štyroch strán sveta. 17 miliónov obyvateľov Alfy prispieva svojim talentom, umom, technológiami k dobru pre všetkých. Nanešťastie, nie každý z Alfy uznáva tie isté hodnoty, v skutočnosti neviditeľné sily tvrdo pracujú na tom, aby dostali ľudstvo do veľkého nebezpečenstva. (Magic Box)

Akčný/DobrodružnýSci-Fi Francúzsko/USA

Réžia: Luc Besson

Hrajú: Dane DeHaan, Cara Delevigne, Clive Owen, Ethan Hawke...

Uvádza: Magic Box, 137 min., MP od 12r., dabing, vstup: 4€

Začiatok predstavení o 17:30 hod.

Trailer

valerian.jpg

Dunkirk /Dunkirk

20.-24. júl (Št.-Po.)

 dunkirk poster.jpgPrvý film kultového anglického režiséra Christophera Nolana (Insomnia, Batman začína, Temný rytier, Počiatok, Interstellar) založenom na reálnych historických udalostiach. Operácia Dynamo bola hromadnou evakuáciou približne 400 tisíc Nemcami obkľúčených spojeneckých - britských, francúzskych a belgických - vojakov z pláží a prístavu francúzskeho mesta Dunkerque. Prebehla medzi 27. májom a 3. júnom roku 1940. (Continental Film)

Akčný/Dráma/Thriller/Historický/Vojnový

Holandsko/Veľká Británia/Francúzsko/USA

Réžia: Christopher Nolan

Hrajú: Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh...

Uvádza: Continental Film, MN, titulky, vstup: 4€

Začiatok predstavení o 20:00 hod., v pondelok maďarská verzia

Trailer

dunkirk.jpg

Tiene v raji /Varjoja paratiisissa/ Filmový klub

24. júl (Po.)

 Nikander pracuje v Helsinkách ako smetiar. Býva v nie príliš ideálnom byte, jazdí na staršom aute. Ilona je predavačka, životom ubitá žena, ktorá vie nájsť východisko z každej situácie. Takým sú napríklad aj city, ktoré jej začne Nikander prejavovať.  Každodenné radosti aj starosti zamilovaných ľudí sa odohrávajú v drsných a chladných obrazových kulisách. (ASFK)

Komédia/Romantický Fínsko

Réžia: Aki Kaurismäki

Hrajú: Matti Pellonpää, Kati Outinen, Sakari Kuosmanen, Esko Nikkari...

Uvádza: ASFK., 76 min., MP od 12r., titulky, vstup: 3€

Začiatok predstavenia o 18:00 hod.

tienevraji.jpg


 
 

Karthago - megakoncertVytlačiť
 

Pozývame všetkých milovníkov rockovej hudby na koncert skutočnej rockovej legendy  známej nielen v Maďarsku ale v celej Európe, kapely KARTHAGO. 38 rokov hrá v tej istej zostave a má tisíce fanúšikov vo veku od 25 až do 60 rokov. Jej koncert bude v Amfiteátri v Rimavskej Sobote v piatok, 28. júla o 21.00 hod. Pred nimi zahrá rožňavský SEXIT a rimavskosobotská skupina STILLBURNS. Predkapely začínajú hrať od 18.00 hod.Vstupné v predpredaji 10€ v MsKS a Kníhkupectve M. Tompu / 13€ na mieste.

kartágó_(3).jpg

Kapelu KARTHAGO založil  v roku 1979 gitarista a spevák Ferenc Szigeti. Karthago se stalo jednou z najúspešnejších maďarských skupín 80. rokov. Prvý album vydala skupina v roku 1981 a počas niekoľkých mesiacov sa predalo takmer 200 tis. kópií. Rovnako úspešný bol i druhý album Ezredforduló. Jednou z najznámejších skladieb skupiny je Requiem, s ktorou v roku 1983  vyhrala festival v rakúskom Villachu. Koncert skupiny bol vždycky spojený s vizuálnymi efektmi, ohňostrojmi apod. V roku 1985 kapela obmedzila činnosť a vrátila sa v roku 1991.Posledný album Időtörés vydala skupina v roku 2009. Je vyhľadávaná a aktívne koncertuje dodnes.

SEXIT
Pikantné kúsky z dielne gitarového majstra Eugena Pál Baláža dochutené hlasom speváka košickej opery Štefana Hundžu a ich skvelá kapela SEXIT v rytme blues a živelného rocku.

 

Mestské kultúrne stredisko RS


 
 

V Mestskej galérii vystavujú šiesti socháriVytlačiť
 

V Mestskej galérii v Rim. Sobote sa 7. júla uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom Socha BB. Svoje diela tu vystavujú sochári Juraj Sapara, Jozef Suchoža, Marek Galbavý, Peter Gáspár, Miroslav Brooš, Eva Masaryková a Ivana Sláviková, ktorí pôsobia na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Názov výstavy je odkazom na výstavu spred roka, kedy sa v tunajšej mestskej galérii  uskutočnil projekt pedagógov Akadémie výtvarných umení v Banskej Bystrici s názvom Maľba BB. Vtedy sa prierezom tvorby publiku predstavili maliari, aktuálne majú diváci možnosť vidieť výberovú výstavu siedmich sochárov pôsobiacich na AVU v Banskej Bystrici pod obdobným názvom. Výstava ako celok je akýmsi ART LABom – nazretím do tvorivých dielní spektra umelcov, ktorí sú profesijne často spolu. V priestoroch galérie sa predstavuje kompaktný, ale v žánrovej mnohosti zároveň rôznorodý celok tvorcov katedry sochárstva Fakulty výtvarných umení banskobystrickej Akadémie umenia. Akokoľvek majú všetci vystavujúci sochársky základ, mnoho z nich v priebehu tvorivého vývoja prijalo i iné vyjadrovacie možnosti.

Na výstave sa môžu návštevníci oboznámiť s dielom vedúceho katedry a súčasného dekana fakulty doc. Juraja Saparu. Ten sa v aktuálnej tvorbe drží sochárskeho funadamentu, pracuje s rôznymi materiálmi, od dreva po plexisklo, tematicky ho zaujímajú významy tvarových archetypov. Z tvorby tohto autora môžu diváci vidieť na výstave napríklad digitálnu tlač Posledné slnko či tri stély vytvorené z akrylového skla a digitálnej tlače. Ďalší vystavujúci, Jozef Suchoža, reflektuje vo svojej tvorbe často aktuálne spoločenské a kultúrne dianie, ale vždy v tvare, ktorý nesie značnú symbolickú platnosť a obracia sa taktiež k obecne ľudským dimenziám súčasného sveta. Jeho tvorba sa zameriava na priestorové videoinštalácie, enviromenty s dôrazom na umenie site-specific a presahmi do umenia akcie. Na výstave sa prezentuje okrem iného interaktívnou videoinštaláciou pod názvom Personal Moses. Marek Galbavý sa podobne ako Suchoža necháva osloviť mnohostrannou prítomnosťou, kombinuje materiály i techniky, vytvára živé objekty, často pracuje so svetlom. Z jeho tvorby môžu návštevníci výstavy vidieť napríklad sochou nazvanú Cradle. Peter Gáspár je verný tradičným materiálom a technikám, svoje figurálne práce realizuje taktiež vo verejnom priestore a architektúre. Miroslav Brooš naopak využíva možnosti mäkkých materiálov, často v kombinácii s umením akcie. Z Broošovej tvorby tu majú návštevníci možnosť vidieť aj dielo s názvom Medzi bielou a čiernou, ktoré autor vytvoril z odpadového textilu a digitálnej tlače či Spotrebné skladby vytvorené z dreva, reklamných letákov a kartónu. Pôvodný sochársky záujem zmenila Eva Masaryková v neokonceptuálne videnie tvorby. Vo svojej tvorbe využíva možnosti nových médií a ready made. Na výstave zastupuje jej tvorbu napríklad socha nazvaná Kultivácia améby vyrobená z jogamatky, papieru a polyetylénovej podložky. Ivana Sláviková, súčasná vedúca katedry, rozširuje možnosti chápania sochárskeho umenia multimateriálovým a multižánrovým smerom. Pracuje s vlastným telom, s  fotografiou i textom. V priestoroch galérie vystavuje aj zaujímavý objekt pod názvom Favorit 136 L 1988, ktorý je vytvorený z karosérie automobilu pretkanej bavlnkou.

Kurátorom výstavy je Roman Popelár a spolukurátorom Miroslav Zelinský. Výstava potrvá do 18. augusta. 

sochabb.JPGsochabb1.JPGsochabb3.JPG

foto: Attila Gecse


 
 

Veľkolepý festival UDVart 2017 vo FiľakoveVytlačiť
 

fotografická tv. dielňa.jpg

Upršaný piatkový začiatok druhého ročníka festivalu s názvom UDVart neodradilo návštevníkov a podujatie zožalo veľký úspech. Počas trojdňového festivalu sa počasie postupne zlepšovalo, čomu sa tešili nielen organizátori ale zvyšovala sa aj návštevnosť.

dvor_2.jpg

Dvor Mestského vlastivedného múzea je priam stvorený pre toto podujatie, nielen kvôli ruinám a zrúcaninám okolitých budov ale aj kvôli atmosfére, ktorá sa na nej vytvorila. Drevené palety neslúžili len ako dekorácia, ale vďaka šikovnosti dobrovoľníkov z nich vznikli lavice, poslúžili aj ako materiál pre rôzne malé stavby a inštalácie, maliarske duše ich mohli použiť ako plátno. Retro atmosféru okrem samotného dvora organizátorom podarilo stupňovať vytvorením chill zóny, ktorá sa skladala samozrejme z paliet a skrášľovali ju staré bakelitové platne, závesy a fotely starej matere. Svetelné reťaze dodávali celej chill zóne čaro, príjemnú atmosféru vo večerných hodinách na dvore zas vyvolali meotarom premietané maľby na okolité steny. Ich autorom je učiteľka miestnej základnej umeleckej školy, akademická maliarka Jana Bialová. Atmosféra daná, program vymyslený a teda návštevníci prišli nielen z Fiľakova ale aj z Lučenca, Rimavskej Soboty či zo Šalgótarjánu. Keďže festival UDVart bude aj v roku 2018, nasleduje pár informácií o tohtoročnom festivale pre tých, ktorí sa zatiaľ neprišli pozrieť do fiľakovského dvora umení.

slam poetry.jpg

Festival UDVart je politicky nezávislé, kultúrno-hudobné a umelecké podujatie, ktoré organizuje Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove v spolupráci nielen s Hradným múzeom vo Fiľakove ale aj  s dobrovoľníkmi. V roku 2016 hlavným podnetom vzniku festivalu bol fakt, že v meste chýbalo podujatie, ktoré láka aj mladých, ktoré je kultúrne náročné, umelecky zaujímavé a atmosférou nové, nepoznané. A keďže sa jedná o festival pre mladých, MsKS preferovalo princíp "o nich a s nimi“ namiesto zastaralého „o nás bez nás“. Preto na vytvorení vysnívaného festivalu majú podiel aj mladí horliví dobrovoľníci.

vica.jpg

Po vlaňajšom prvom pokuse v organizovaní festivalu sa veľa zmenilo, rozšírilo a vynovilo. Vzrástol počet dobrovoľníkov, program bol obohatený a festival sa predĺžil na 3 dni z pôvodných 2 dní. Tieto reformy priniesli úspech: zdvojnásobil sa počet návštevníkov. V tomto roku – prvýkrát v histórií festivalu – garantom UDVart- u bola herečka Vica Kerekes. Počas festivalu detské programy získali väčší priestor, medzi novinky sa tiež zaradila vernisáž výstavy, stolný futbal a lezecká stena - atrakcie, ktoré zabávali návštevníkov nielen počas dňa ale aj v noci. Ako v minulom roku, aj tento rok  v  programe bolo vyhradené miesto pre večerné kino, avšak počasie nám neprialo. Okrem rôznych tvorivých dielní diváci sa mohli pozrieť na vystúpenie Percussion a Capoeira Show. Nechýbala historická fotografická dielňa, kováčska dielňa, architektonický workshop ale ani hudobný a perkusionistický workshop či tvorivé dielne pre detí. Z partnerov podujatia MŠ Štúrova z Fiľakova a Zlatý rez z Rimavskej Soboty priniesli na dvor svoje tvorivé dielne. Partneri Priestor a Jazyková škola Helen Doron sa tiež aktívne zapojili do UDVart-u.

Čo sa týka hudobnej ponuky organizátori sa snažili osloviť zoskupenia, ktoré síce nie sú veľmi známe ale o to viac zaujímavé a rôznorodé. Sam Redbreast Wilson so svojou north-mississippi hillstomp boogie hudbou a kapela Smola a Hrušky so skladbami v štýle reggae-punk a ska potvrdzujú zásadu organizátorov. Na festivale vystúpili aj miestne kapely a skupiny z okolia Fiľakova ako napríklad Steve Misik & Co., Gustawson z Rimavskej Soboty a v neposlednom rade lučenecká kapela Dancing with the wrong girl.

večerný koncert.jpg

Usporiadatelia budú pokračovať v organizovaní festivalu UDVart aj v nasledujúcom roku. Netaja svoj cieľ o budúcnosti festivalu, ktorý chcú aby sa stal v strednom regióne Južného Slovenska obľúbeným letným festivalom.

Festival bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2017.

 


 
 

Výstava STRETNUTIA Vytlačiť
 

VYP GALLERY a ART MATEHORN 
vás pozývajú na vernisáž 
výstavy "STRETNUTIA" 
v galérii Ganevia 
v Rimavskej Sobote 
14.7.2017 o 17:00

Autori
Mgr. Svetlana Bornayová

Mgr. Renata Hornová

Mgr. Jozef Maté

Výstava je predajná a potrvá do 20.8.2017

vystava-stretnutia.jpg


 
 

Reštaurovanie dvoch olejomalieb zo zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea Vytlačiť
 

V roku 2016 sa Gemersko-malohontskému múzeu v Rimavskej Sobote (GMM) podarilo získať dotáciu z Fondu na podporu umenia (FPU) na reštaurovanie vzácnych zbierkových predmetov. Jedná sa o dva závesné obrazy – portrét muža v modrom plášti z 18. storočia a figurálnu kompozíciu s kráľom Svätoplukom z 19. storočia. Obidve diela sa do zbierok múzea dostali v júni 1903 darom vtedajšieho Malohontského seniorátu. Predmety doposiaľ neboli reštaurované a ich stav neumožňoval využitie pre výstavné účely.

Najmä v prípade portrétu muža v modrom plášti išlo o jedno z najpoškodenejších diel zo zbierkového fondu a jeho reštaurovanie predstavovalo skutočnú výzvu pre reštaurátora. Je to dielo neznámeho autora a zobrazuje muža s tzv. allonge parochňou v dobovom odeve s prehodeným bohato riaseným modrým plášťom. Ide o barokový tzv. učenecký portrét na čo odkazujú atribúty ako kalamár, husacie brko a kniha, ktoré vidíme v ľavej dolnej časti obrazu. Portrét bol prvýkrát vystavený už v roku 1882 na Umelecko-archeologickej výstave Gemerskej župy, od ktorej sa datuje vznik GMM. Na výstave a tiež v Sprievodcovi výstavou (Kiállítási kalauz) obraz figuroval spolu s iným portrétom, o ktorom dnes už vieme, že ide o podobizeň uhorského polyhistora Mateja Bela. Oba portréty boli označené len ako „Cirkevný spisovateľ“ („Egyházi író“) a ich vystavovateľom bol vtedajší senior Malohontského seniorátu Pál Glauf (1849 - 1936). Diela sa do zbierkového fondu dostali v spomínanom roku 1903, kedy ich vtedajší riaditeľ Ján Fábry spolu s ďalšími predmetmi prevzal do úschovy múzea. Portrét Mateja Bela je od roku 1979 súčasťou stálej expozície, pričom Portrét muža v modrom plášti pre jeho havarijný stav doposiaľ nebolo možné prezentovať verejnosti. Mimoriadne rozsiahle poškodenia a úbytok farebnej vrstvy najmä v oblasti tváre znemožňovali určenie a identifikáciu osoby na obraze. Vďaka reštaurátorskému zásahu dnes môže pokračovať výskum, ktorý by pomohol identifikovať portrétovaného, prípadne autora a objednávateľa diela.

portret_muza_v_modrom_plasti_ pred restaurovanim.jpg

Druhým zreštaurovaným zbierkovým predmetom je komorná maľba figurálnej kompozície s kráľom Svätoplukom, ktorá je obrazovým znázornením tzv. Legendy o bielom koňovi. Podľa tejto legendy v čase usadenia sa starých Maďarov v Karpatskej kotline im Svätopluk predal časť krajiny za bieleho koňa. Legenda je vlastne výsmechom Svätopluka, ktorý takto „naletel“ a pre svoju hlúposť stratil krajinu na úkor Maďarov. Túto udalosť nachádzame zapísanú v  Obrázkovej kronike (Chronicon Pictum) zo 14. storočia. Kompozícia nesie znaky rustikálneho prejavu a je dielom neznámeho autora, pravdepodobne neškoleného maliara 1. polovice 19. storočia. Do obrazu sú na spôsob komiksu vkomponované texty ako výroky jednotlivých zobrazených postáv. V strede stojí kráľ Svätopluk, ku ktorému zľava prichádzajú zvedovia vyslaní maďarským veliteľom Arpádom a podľa legendy mu prinášajú bieleho koňa s pozláteným sedlom a pozlátenou uzdou výmenou za pôdu, vodu a trávu panónskej zeme. Slovanskí obyvatelia sú zoskupení okolo Svätopluka a svojimi výrokmi ho niektorí varujú pred výmenným obchodom. Každá postava na obraze je označená menom. Texty nápisov sú písané v maďarčine a slovenčine s použitím maďarskej abecedy. Dielo je zaujímavé predovšetkým ojedinelosťou námetu a spôsobom prevedenia, ktorý pripomína komiks. Reštaurovaním sa podarilo zastaviť proces deštrukčných zmien maľby a boli prinavrátené umelecko-historické kvality diela.

legenda_o_bielom_konovi_pred restaurovanim.jpg

Projekt reštaurovania zbierkových predmetov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 6 600 eur. Autorkou reštaurátorských prác bola Mgr. art. Andrea Ševčíková, členka Komory reštaurátorov. Obe diela bude môcť verejnosť vidieť na výstave, ktorú GMM pripravuje pri príležitosti osláv 135. výročia vzniku múzea v septembri tohto roka.

 

Mgr. Angelika Kolár, historička umenia GMM


 
 

Výstava Socha BB v Mestskej galériiVytlačiť
 

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy Socha BB
Katedra sochárstva a priestorovej tvorby na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 7. júla od 17:00 hod. v priestoroch Mestskej galérie v Rim. Sobote na Hlavnom námestí.
 

Vystavujúci autori: 
Juraj Sapara, Jozef Suchoža, Marek Galbavý, Peter Gáspár, Miroslav Brooš, Eva Masaryková, Ivana Sláviková

Kurátor výstavy: Roman Popelár
Spolukurátor: Miroslav Zelinský


Názov výstavy je odkazom sochárov na výstavu spred roka, kedy sa v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote uskutočnil projekt pedagógov Akadémie výtvarných umení v Banskej Bystrici s názvom Maľba BB. Vtedy sa prierezom tvorby publiku predstavili maliari, dnes máme možnosť vidieť výberovú výstavu siedmich sochárov pôsobiacich na AVU v Banskej Bystrici pod obdobným názvom. Pohľad do média z pozície profesora, docenta, odborných asistentov. Rozmanitosť prístupov k témam i k materiálu. Pohľad na sochu z pozície takmer troch generácií... (Roman Popelár)
Na výstave sa teda predstaví dlhoročný vedúci katedry a súčasný dekan fakulty doc. Juraj Sapara. V aktuálnej tvorbe sa drží sochárskeho fundamentu, pracuje s rôznymi materiálmi, od dreva po plexisklo, tematicky ho zaujímajú významy tvarových archetypov. 
Jozef Suchoža reflektuje často aktuálne spoločenské a kultúrne dianie ale vždy v tvare, ktorý nesie značnú symbolickú platnosť a obracia sa taktiež k obecne ľudským dimenziám súčasného sveta. 
Marek Galbavý, podobne ako Suchoža, sa necháva osloviť mnohostrannou prítomnosťou, kombinuje materiály i techniky, vytvára „živé“ objekty, často pracuje so svetlom. 
Peter Gáspár je verný tradičným materiálom a technikám, svoje figurálne práce realizuje taktiež vo verejnom priestore a architektúre. 
Miroslav Brooš naopak využíva možností mäkkých materiálov, často v kombinácii s umením akcie. 
Eva Masaryková zmenila pôvodný sochársky záujem v neokonceptuálne videnie tvorby, využíva možnosti nových médií i ready made. 
Ivana Sláviková, súčasná vedúca katedry, rozširuje možnosti chápania sochárskeho umenia multimateriálovým a multižánrovým smerom. Pracuje s vlastným telom, s fotografiou i textom. (Miroslav Zelinský)

Výstavy Mestskej galérie Rimavská Sobota v roku 2017 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

socha bb.jpg

Mestská galéria v Rim. Sobote


 
 

Recenzia knihy Svetlany Bornayovej Gemerské a malohontské poklady Vytlačiť
 

Ak ste našli na dvore, v záhrade alebo kdekoľvek mincu či aj viac, ktoré sa nachádzajú v súpisoch tejto knižky, napíšte mi. Jediná podmienka je, že lokalita nálezu musí byť v Gemeri alebo Malohonte. Ak k tomu priložíte aj niečo o nálezových okolnostiach alebo fotografiu, bude to len na prospech veci...  takto sa čitateľom prihovára autorka zaujímavej knižnej publikácie Gemerské a malohontské poklady Svetlana Bornayová.

 

foto2 str7.jpg

      Kniha čitateľom ponúka zaujímavé informácie z oblasti numizmatiky, opisuje hromadné aj ojedinelé nálezy mincového materiálu na území historického Gemera a Malohontu. Nálezy sú zaradené podľa jednotlivých období- nálezy keltských mincí, rímskych mincí, nálezy mincí z razieb uhorských a ďalších európskych krajín. Autorka podrobnejšie opisuje lokality hromadných nálezov mincí- okolo 50 obcí a miest Gemera a Malohontu a informuje aj o ojedinelých nálezoch.

Publikácia zaujme nielen numizmatikov, ale aj všetkých tých, ktorí sa o históriu regiónu Gemera- Malohontu zaujímajú a radi sa dozvedia niečo nové.

 

Nálezy mincí, najmä tie hromadné sa stali vynikajúcim prameňom k poznaniu dejín doby, ktorej svedkami sa stali. Z hľadiska ich uloženia boli v prevažnej miere ukryté na poli či v lese, menej už v dome či v tesnej blízkosti obytných objektov a najmenej v cirkevných objektoch. Najčastejšie nachádzanými mincami boli denáre, grajciare, poltury a groše, menej často drobnejšie oboly či vyššie nominály- dukáty a toliare. Z domácich razieb prevažovali mince razené v Kremnici, pomenej potom v Košiciach a Bratislave a v iných mincovniach.

foto str7.jpg

          Svetlana Bornayová študovala históriu na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove a od roku 1986 pracovala v Gemersko-malohontskom múzeu ako historička, neskôr riaditeľka tejto inštitúcie. Tu sa okrem iného zaoberala regionálnou históriou a numizmatikou. Spracovala rozsiahle numizmatické zbierky depozitáru GMM, publikovala v odborných časopisoch aj v Nálezoch mincí na Slovensku IV., vydaných SAV Nitra 1994. Kniha v rukopise ležala v zásuvke mnoho rokov. Rozhodnutie vydať ju má byť príspevkom k mapovaniu a odkrývaniu minulosti a histórie v priestore, ktorý sa jej stal domovom.

 

Kniha bola vydaná súkromne vlastným nákladom v obmedzenom množstve 100 ks. Môžete ju získať na uvedenej mailovej adrese:  svetluska@gmail.com, a môžete si ju kúpiť aj v Turistickom informačnom centre v Rimavskej Sobote.

 

-av-

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ukážka z knihy:

 

V Rimavskej Sobote sa našlo niekoľko hromadných nálezov mincí:

 

 

I.

Pred rokom 1872 pri Rimavskej Sobote podľa správy Sama Tomášika boli nájdené strieborné rímske mince Aemiliána. Autor neupresňuje miesto ani počet mincí. Ide pravdepodobne o denáre (?) Aemília Aemiliána z roku 253. Tomášik ďalej uvádza, že aj na inom mieste v Rimavskej Sobote boli nájdené mince Antonína (?) a Aemiliána (?).

 

II.

Druhý nález bol urobený pri rekonštrukčných prácach v jamke na Hlavnom námestí a získaný bol pre Gemersko- malohontské múzeum 29.4.1939 od Júliusa Csendesa darom. Tvorilo ho 28 kusov grajciarov. Doba uloženia bola po roku 1812.

 

III.

Pri archeologických vykopávkach na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote v roku 1993 boli nájdené okrem iných predmetov aj mince.

Nález bol urobený na vykopávkach v oblasti stredovekého cintorína a tržného miesta v centrálnej časti mesta. To vysvetľuje drobné mince, ktoré boli uložené ako posmrtné dary zosnulému- oboly i náhodne stratené drobné mince. Nález mincí teda nepatrí k typicky uloženému pokladu.

 

IV.

Pri oprave inžinierskych sietí a rekonštrukcii budovy na Hlavnom námestí v zadnom trakte jednej z budov našli robotníci pri práci v lete 1992 uschované predmety- hodinky, prstene, medailu a zlaté mince.

Pri asanácii tzv. Štrausovho dreveného domu na Ulici ČSĽA v septembri 1962 našli robotníci 6 kusov medených mincí.

 

-av-


 
 

Ponuka letných táborov 2017 - I. turnus obsadený Vytlačiť
 

Milí rodičia!!! Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili pri organizovaní detských letných táborov počas minulých prázdnin. Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote pripravuje aj v tomto roku pre Vaše deti letné tábory počas letných prázdnin v mesiacoch júl – august 2017.
Veríme, že si z našej ponuky letných táborov vyberiete ten správny a my sa budeme snažiť naplniť očakávania Vaše, a hlavne Vašich detí.

Program letných táborov v CVČ Relax Rim. Sobota

 

Mestský tábor s dennou dochádzkou I. turnus - obsadený

3. – 7. júla 2017

Cena 55 eur

Hlavná vedúca PaedDr. Ivana Pivarníková

Pre deti od 7 - 12 rokov

Mestský tábor s dennou dochádzkou II. turnus

10. – 14. júla 2017

cena: 60 eur

Hlavná vedúca: PaedDr. Dana Spišáková

Pre deti od 7 - 12 rokov

Mestský tábor s dennou dochádzkou III. turnus

17. – 21. júla 2017

Hlavná vedúca Bc. Jaroslava Lajgútová

Cena 60 eur

Pre deti od 7 – 12 rokov

Mestský tábor s dennou dochádzkou IV. turnus

14. – 18. augusta 2017

Cena 60 eur

Hlavný vedúci Mgr. Milan Mihók

Pre deti od 7 – 12 rokov

Letný pobytový tábor Sigord

10. – 16. júla 2017

Cena 160 eur

Hlavný vedúci Mgr. Pavol Novotný

Pre deti od 7 – 15 rokov

LT_2017.jpg

CVČ Relax Rim. Sobota


 
 

Malenkij robot“ (1945 - 1949) V zajatí sovietskych lágrov Vytlačiť
 

29. júna o 15.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční vernisáž výstavy „Malenkij robot“ (1945 - 1949). V zajatí sovietskych lágrov. Výstava vznikla v spolupráci s Vladimírom Lehotaim z Uzovskej Panice, ktorý desaťročia zhromažďoval informácie o lágroch od bývalých väzňov. O tému mal od detstva veľký záujem, pretože aj jeho príbuzní boli odvlečení. V roku 2011 dokonca odcestoval na Ukrajinu, aby na vlastné oči mohol vidieť miesta bývalých zajateckých táborov...

Návštevníci si výstavu budú môcť pozrieť do 31. augusta 2017.

Na konci druhej svetovej vojny (1939 - 1945) prišla na územie dnešného Slovenska Červená armáda, aby oslobodila štát od nemeckých vojakov. Pre mnohých to však neznamenalo oslobodenie. Sovietski vojaci na základe rozkazu Veliteľstva Červenej armády č. 0060 odvliekli civilných občanov nemeckého a tiež aj maďarského pôvodu z územia Maďarska a z južnej časti Československa do Sovietskeho Zväzu na nútené práce, na tzv. „malenkij robot“, t.j. na malú robotu. Týkalo sa to predovšetkým obcí Veľký Blh, Uzovská Panica, Štrkovec, Včelince, Abovce, Hubovo, Lenka, Riečka, Kráľ a Tornaľa.

Bola nariadená mobilizácia práceschopných mužov vo veku 17-45 rokov a žien vo veku 18-30 rokov. Vekový rozsah sa však nedodržiaval a do transportov sa dostali 16 – 17-ročné deti, starci, ale aj tehotné ženy. Bolo im povedané, že pôjdu do Miskolcana dva týždne odpratávať ruiny a onedlho sa vrátia domov. No mnohí sa už nikdy nevrátili.

Boli odvlečení na Ukrajinu, cestovali 17 dní v dobytčích vagónoch, bývali v barakoch, pracovali v uholných baniach. Hladovali. Niektorí po roku mohli prísť domov, iní tam pracovali dva roky. V roku 1949 boli aj poslední obyvatelia Gemera-Malohontu prepustení.

Po návrate domov o pomeroch v lágroch nemohli hovoriť. Na ich osudy sa malo zabudnúť. Domov sa vrátili ľudské trosky, čo bolo dôkazom neľudských podmienok zajateckých táborov.

pozvanka.jpg

 

 

Autorka tlačovej správy: Mgr. Anita Tóthová, historička múzea


 
 

Šport

Krátka bilancia účinkovania mužstiev Mestského športového klubu Vytlačiť
 

Mestský športový klub v Rimavskej Sobote vytýčené ciele na prvý polrok 2017 splnil.

Futbalový klub je skonsolidovaný tak po ekonomickej, ako aj športovej stránke. Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku neprekračovalo plánovaný rámec rozpočtu a klub sa nezadlžil. Vylepšila sa infraštruktúra klubu o šatne a sociálne priestory pre mládež a v neposlednom rade sa dostavili aj plánované športové výsledky.

Personálne zmeny, rozdelenie kompetencií a náplní prác pre jednotlivých členov klubu priniesli pokoj do jeho každodennej práce. Zmena priorít MŠK sa javí ako správny krok. Koncepčná práca s mládežou prináša svoje prvé ovocie.

A- mužstvo dospelých po slabom účinkovaní v jesennej časti súťaže sa už  nemalo reálnu šancu udržať v II. lige. Ani oklieštený rozpočet na rok 2017, ani súčasný hráčsky káder dospelých nedáva reálny predpoklad na to, aby sa v súčasnosti v Rimavskej Sobote hrala II. profesionálna liga. Od nového súťažného ročníka hráme III. ligu/stred. Nastane zmena na trénerskom poste, očakávame doplnenie hráčskeho kádra s vlastnými odchovancami, prípadne mladými talentovanými hráčmi z blízkeho okolia. Bolo by vhodné hrať útočný, pre divákov príťažlivý futbal, hrať derby zápasy s mužstvami Lučenec, Kalinovo, Fiľakovo, Martin, Banská Bystrica…a dobrými výkonmi a krásnymi gólmi prilákať späť stratených fanúšikov na mestský štadión.

Starší dorastenci po vlaňajšom rozpade štruktúr U19 a U17 a následnom vylúčení zo súťaže II. ligy dokázali, že kvalitu majú, futbal hrať vedia a III. ligu/stred vyhrali. Ich návrat do II. ligy však súčasný úzky káder /nízky počet hráčov/ neumožňuje. Angažovať cudzích futbalistov do dorasteneckých mužstiev, prípadne spojenie s iným klubom, vedenie klubu už v januári odmietlo. Chceme klub budovať od základov s postupnými krokmi a spoliehať sa v prvom rade na vlastných odchovancov. Starší dorastenci U19 MŠK v novom súťažnom ročníku budú znovu účastníkmi III. ligy.

Najdôležitejšou prioritou klubu v prvom polroku 2017 bolo udržať žiakov v 1. lige. Podarilo sa a účasť žiakov v I. lige aj v nasledujúcich rokoch považujú všetci /vedenie klubu, tréneri, futbalisti, rodičia, občania/ za jeho najväčší úspech. Rozhodujúci ročník futbalistov  2002 starší žiaci U15 bol doplnený o hráčov z blízkeho okolia. Po jesennej časti súťaže, keď získali len 5 bodov, ostala len minimálna šanca na udržanie. Napriek tomu sa to podarilo. Napomohli tomu výmena trénera, dobrý koučing i výborný prístup hráčov /až na niektoré negatívne výnimky/. Futbalisti, ktorí nastúpili do posledných zápasov si zaslúžia obrovskú pochvalu. Zachránili prvú ligu nie pre seba, ale pre nasledujúce generácie futbalistov Rimavskej Soboty. Poznajúc zloženie, silu a kvalitu kádrov v nižších vekových kategóriách MŠK RS dáva reálny predpoklad na to, aby sa mestský športový klub natrvalo udomácnil v l. žiackej lige..

Dokazujú to aj výsledky mladších žiakov U14, U13 a U12 v 1. lige, ako aj účinkovanie prípraviek U11, U10 MŠK v Lige prípraviek a na futbalových turnajoch. Pravdepodobne najväčší ohlas mal úspech futbalistov ročník 2006, ktorí  zvíťazili na medzinárodnom futbalovom turnaji o Pohár mesta Banská Bystrica, kde odovzdával ocenenia Marek Hamšík, najlepší futbalista SR v posledných rokoch.

ÚSPECHY ZAVÄZUJÚ!

Úspechy v I. polroku prinášali radosť, ale zároveň prinášajú aj zvýšené požiadavky na nasledujúce obdobie v živote futbalového klubu. Slovenský futbalový zväz v záujme zvyšovania úrovne futbalu postupne sprísňuje podmienky a zvyšuje nároky na získanie licencie pre mládež, čo vyžaduje od funkcionárov MŠK rozvíjať ďalšie aktivity a vytvárať aj zvýšené finančné krytie nákladov spojené s novými úlohami.

Hlavnými úlohami pre MŠK na druhý polrok 2017 budú:

– vytvárať podmienky na založenie dievčenských kategórií U15  /staršie žiačky/ a U11    /dievčenské prípravky/,

– rozšíriť a skvalitniť káder dorastencov, vytvoriť kategóriu U17 /mladší dorastenci/ s cieľom, aby dorastenci mohli postúpiť do II. ligy.

– doplnenie kádra futbalistov kategórie U9, ročník 2008

– uzatvoriť spoluprácu s vybranými materskými škôlkami na krúžkovú činnosť v MŠ

– uzatvoriť spoluprácu s okolitými futbalovými klubmi v záujme rozvoja futbalu v regióne

– neustále skvalitňovať tréningový proces

– zvyšovať počet a kvalifikáciu trénerov podľa predpisov SFZ

– získať licenciu pre mládež na zabezpečenie účasti žiakov v najvyššej súťaži SFZ

Dlhodobým cieľom Mestského športového klubu je vytvárať dobré podmienky na výchovu a športovú prípravu mladých talentovaných športovcov a dosahovať stabilne dobré športové výsledky v jednotlivých kategóriách.

Na úrovni žiakov máme najvyššie ambície: dlhodobo účinkovať v 1. lige, na úrovni dorastencov v roku 2018, prípadne 2019 vyhrať III. ligu a od r. 2019 účinkovať dlhodobo v II. lige v dorasteneckých kategóriách U17 a U19.

Na účinkovanie A-mužstva dospelých zatiaľ v klube nie je ucelený názor. Niektorí športoví činitelia preferujú rýchly návrat do II. ligy, niektorí by skôr privítali postupné kroky cez stabilizovanie hráčskeho kádra a pomerov okolo A mužstva dospelých. Zdá sa, že  futbalová verejnosť ja naklonená skôr k druhej variante: pokračovať v činnosti klubu s postupnými krokmi,  dávať príležitosť hrať v A-mužstve v prvom rade  vlastným odchovancom, prípadne talentovaným futbalistom z blízkeho okolia, stabilizovať káder a výkonnosť  A-mužstva, dosahovať stabilne dobré výsledky v III. lige, prilákať späť divákov do hľadísk a až potom návrat  natrvalo do II. ligy so širokou základňou vlastných odchovancov.  Dlhodobé udržanie kvalitného hráča v klube vyžaduje individuálny prístup k jednotlivým futbalistom. Mládežnícky hráč potrebuje vhodnú školu na vzdelávanie, dospelý hráč okrem futbalu aj vhodné podmienky na život v meste, zamestnanie, životnú istotu  pre seba i svoju rodinu.

Okrem toho, že klub má eminentný záujem  účinkovať vo vyšších súťažiach a zabezpečiť vhodné predpoklady na športový rast jednotlivcov, nesmieme zabudnúť na to, že prvoradým cieľom každého futbalového klubu na Slovensku má byť výchova špičkových futbalistov pre reprezentáciu Slovenska. 

mskrs.jpg

 

 

 

 

 

 

MŠK RS


 
 

FALCON CAMP v BULHARSKUVytlačiť
 

FALCON TKD klub zorganizoval 26. júna až 3. júla už druhý ročník FALCON CAMPU. Podobne ako vlani, aj tento rok sa kemp konal  v zahraničí a to v Bulharsku / Zlaté piesky / Kranevo. Už prvý ročník zaznamenal úspech, čo druhý ročník  len potvrdil. Do Bulharska vycestovalo vyše 70 ľudí. FALCON CAMP sa tak zaradil medzi najúspešnejší projekt tohto druhu organizovaný Slovenským klubom. Spolu s Falconom do Bulharska vycestovali podobne ako vlani aj členovia klubov KORYO PANTHERS TAEKWONDO  ROŽŇAVA a TAEKWONDO klub Hnúšťa – Tisovec.  Hlavný tréner KORYO PANTHERS TAEKWONDO  Rožňava Gabriel Hiczér (4.Dan) zabezpečoval aj tréningové jednotky v spolupráci s trénermi Falconu Petrom Lanckom (2. Dan) a Jaroslavom Dóbim (2. Dan).  Počas dňa prebiehali 3 tréningové jednotky ( ranný beh - rozcvička, dopoludňajší tréning a večerný tréning ). K dispozícii sme mali menší betónový priestor pri hoteli i telocvičňu so žinenkami.  Poskytol nám ju  ruský  klub SAMBO, ktorý tam bol tiež na sústredení. Tréningy prebiehali aj pri pláži, alebo  na schodoch okolo hotela. Všetko bolo na kreativite trénerov. Ich zámerom bolo spraviť takú tréningovú jednotku, akú bežne cvičenec nezažije v domácich podmienkach. Cvičenci na úvod dostali tréningové kartičky, na ktoré zbierali za každú  odtrénovanú tréningovú jednotku nálepky. Ten, kto zaplnil celú kartičku, dostal na záverečnom tréningu certifikát a medailu. Do tréningov sa mali možnosť zapojiť aj rodičia a deti, ktoré v klube netrénujú aktívne. Najlepším rodičom sa stal Erik Roško, ktorý si poctivo odtrénoval celý camp.  Najlepšou a najmladšou bojovníčkou sa stala Kristína Iždinská, ktorá preukázala neskutočnú bojovnosť a veríme, že čo najskôr rozšíri rady Falkoňákov.

Trening_pri_hoteli.jpg

FALCON si pre účastníkov pripravil aj bohatý program. Jeden deň sme absolvovali výlet na Slnečné pobrežie ( SUNNY BEACH ), kde sme navštívili polostrov NESSEBAR, ktorý dýcha históriou. Následne sme sa presunuli do najväčšieho AQUAPARKU na pobreží Bulharska, kde sa deti, ale aj rodičia  vybláznili na toboganoch. Večer sme ešte absolvovali promenádu na hlavnej ulici „ SUNNY BEACH“.

V jedno ráno sme sa vybrali pozrieť na  východ slnka. To na pobreží vychádza o 5:31 hod., takže sa bolo treba premôcť a vstať aj napriek skorej únave. Na pozorovaní východu slnka sa napokon stretla celkom početná partia.

Vychod_slnka.jpg

Počas pobytu sme zistili, že oblasť KRANEVO je mimoriadne obľúbená hlavne medzi klubmi z Ruskej federácie. Na pláži sme totiž stretávali z tejto krajiny veľké množstvo rôznych klubov, ktoré zastupovali rôzne športy. Trénerom sa podarilo na pláži dokonca objaviť aj dva kluby TAEKWONDO WTF, ktoré samozrejme aj oslovili. Jeden klub bol z Ruska  a druhý z Moldavy. O spoločný tréning prejavil záujem len klub z Moldavy. Ich hlavný tréner následne večer odtrénoval spoločný tréning, kde cvičenci získali nový obzor.  

Veríme, že FALCON CAMP, ktorý sa cenovo pohybuje hlboko pod  200 eur na osobu,  bude lákadlom aj do budúcna. Hlavným motorom Falcon campu je Tomáš Mravec, ktorý prišiel s myšlienkou organizácie campu v zahraničí pred dvoma rokmi a okolo campu zabezpečuje gro vecí . Falcon klub a rodičia sú mu samozrejme nápomocní a spoločnými silami dokážeme vytvoriť zážitok, na ktorý deti a rodičia len tak ľahko nezabudnú. V mene klubu ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k organizácii druhého ročníka  FALCON CAMPU a tešíme sa na jeho pokračovanie.....

19665425_10209060396176322_6190168367309990074_n.jpg

Zaverecny_trening.jpg

 Ing. Jaroslav Dóbi


 
 

V Brne zlato pre Alexa Gunára, darilo sa aj ostatným zápasníkomVytlačiť
 

Zápasníci našej Lokomotívy medailovými pozíciami na medzinárodných turnajoch ukončili prvú polovicu veľmi úspešného roku.                                                                                         Pekne si  viedli v Čechách na  Veľkej cene Brna. Zlato získal za 1. miesto Alex Gunár v prípravke vo váhe do 35 kg. Zvíťazil v najpočetnejšie obsadenej váhe, a to spôsobom, že na ňom súperi neurobili ani jeden technický bod. Výborne si viedol aj Pavol Rapčan medzi kadetmi vo váhe do 63 kg, keď podľahol len nemeckému zápasníkovi a obsadil 3. miesto. A to štartoval o jednu hmotnosť vyššie, nakoľko jeho váha 58 kg  nebola vypísaná. Na bodovanom mieste skončili medzi seniormi na 6.mieste vo váhe do 86 kg Marian Radnóti, medzi staršími žiakmi v hmotnosti do 50 kg na 5. mieste Jakub Vydra a vo váhe do 54 kg skončil Michal Babarík rovnako na 5. mieste. V hodnotení družstiev obsadila Lokomotíva solídne 15. miesto z 39 klubov a 7 štátov. Aj na ďalšom medzinárodnom turnaji o Žitnoostrovný pohár v zápasení voľným štýlom v Dunajskej Strede sa našim mladým zápasníkom darilo. Pod vedením trénerov Jozefa a Mariana Radnótiovcov získali 4 medaily. O dve strieborné za 2. miesto sa pričinili medzi juniormi do 60 kg Pavol Rapčan, ktorý prehral len s juniorským reprezentantom v tejto váhe  a medzi kadetmi do 50 kg Viktor Gunár, keď porazil aj aktuálneho majstra Slovenska v tejto hmotnosti. Medzi staršími žiakmi obsadil vo váhe do 53 kg 3. miesto Jakub Vydra a získal bronzovú medailu. Medzi mladšími žiakmi do 35 kg získal Alex Gunár za 3.miesto taktiež bronz.

Aj na turnaji o pohár primátora Starej Ľubovne sa našim pretekárom darilo. Striebornú medailu za 2.miesto medzi kadetmi vo váhe do 63 kg získal Michal Babarík a v prípravke do 36 kg skončil na 3. mieste Alex Gunár.

IMG_20170624_172620.jpg

 

Jozef Radnóti, tréner


 
 

Majstrovstvá Slovenska vo viacboji všestrannostiVytlačiť
 

Základná škola Š.M. Daxnera v Rim. Sobote usporiadala pre tento rok Majstrovstvá Slovenska vo viacboji všestrannosti. Šesťboj pozostával z disciplín šprint, vytrvalostný beh, skok do diaľky, hod, šplh a plávanie. Najlepšie výsledky spomedzi 66 súťažiacich dosiahli pretekári z Topoľčian, ktorí získali šesť zlatých a tri bronzové medaily. Očakávali sme aspoň tri tituly. No tentoraz pretekári z Rim. Soboty sklamali, keď po minuloročných piatich v letnom a siedmich tituloch v zimnom viacboji nezískali tento rok ani jeden titul. Obsadili sme iba jedno druhé a štyri tretie miesta.

Výsledky:

Žiačky: 1.miesto – Gregušová, Topoľčany, 334 b, 2.miesto – Martišová, Urmince, 297 b, 3.miesto – Sofia Nyiforová, ZŠ P. Dobšinského RS, 243 b, 6.miesto – Pivníková, ZŠ Š.M. Daxnera RS,  217b, 11. miesto - Hanzlovičová, ZŠ P. Dobšinského RS, 178 b,  14.miesto – Martincová, ZŠ P. Dobšinského RS.

Staršie žiačky: 1.miesto – Daňková, Topoľčany 413 b, 2.miesto – Miertušová, Liptovský Mikuláš, 410 b, 3.miesto – Michaela Megelová 402 b, 5.miesto – Spodniaková, ZŠ P. Dobšinského RS, 373, b, 7.miesto – Zacharová, Gymnázium I. Kraska RS, 267 b,

Mladšie dorastenky: 1.miesto – Michaleová, Topoľčany, 478 b – najlepší ženský výkon, 2.miesto – Sofia Klementová, ZŠ P. Dobšinského RS, 434b, 3.miesto – Stanislava Sivičeková, OZ VV RS, 431 b, 5.miesto – D. Sárkozyová, RC Čerenčany, 313 b, 8.miesto – Žírošová, ZŠ M. Daxnera, 276 b.

Staršie dorastenky: 1.miesto – Bruňová, Liptovský Mikuláš, 373 b – jediná štartujúca, dve nominované z Gymnázia I. Kraska neprišli.

Mladší žiaci: 1.miesto Marko Tóth, Medzev, 351 b, 5.miesto – Sebastian Jakubec, ZŠ M. Tompu RS, 231 b.

Starší žiaci: 1.miesto – Filip Paluš, Topoľčany, 461 b – najlepší mužský výkon. 2.miesto – Luberec, Kvačany, 423 b. 3. miesto – Adrian Koóš, ZŠ M. Daxnera RS, 392 b, 12. miesto – Koreň, ZŠ P. Dobšinského, 187 b.

Mladší dorastenci: 1. miesto – Michal Kapusta, Topoľčany, 443, 4. miesto - Martin Vydra, ZŠ P. K. Hostinského RS, 387 b - ďalší dvaja nominovaní nedošli.

Starší dorastenci: 1.miesto – Patrik Roháč, Gymnázium Topoľčany, 429 b, 2.miesto – Meuman, 427 b, 3.miesto – Oravec, obaja Gymnázium Topoľčany 424 b – naši nominovaní neprišli.  

Na požiadanie Slovenského zväzu viacboja všestrannosti sa halové majstrovstvá SR v polovici novembra znovu uskutočnia v Rim. Sobote.

 

Igor Antal,

hlavný rozhodca


 
 

Falconisti majstrami PoľskaVytlačiť
 

10. - 11. júna sa uskutočnili vo Varšave otvorené majstrovstvá Poľska v chanbare. Zhostil sa ich domáci klub Warszawskie Centrum Karate, ktorý združuje viaceré bojové umenia. Na tomto otvorenom šampionáte sa zúčastnilo spolu približne 70 chanbaristov, z ktorých bolo 50 detí a 19 dospelých. Prišli športovci z celého Poľska, Nemecka a Slovenska. Otvorené boli rôzne kategórie detí a dospelých. Deti súťažili v dvoch disciplínach (krátky meč a dva meče) a dospelý až v piatich. Za rimavskosobotský klub Falcon TKD RS nastúpilo na tatami v sobotu popoludní päť detí.  Napriek dlhej a náročnej ceste (630 km) sa deťom darilo veľmi dobre. Oliver Roško (11 r.) si vybojoval prvé miesto v disciplíne krátky meč.  V jeho kategórii, kde boli spojení chlapci aj dievčatá, sa predstavilo 7 chanbaristov. Tereza Ďuricová (14r.) si vybojovala jedno prvé (krátky meč) a jedno druhé miesto (dva meče), keď porazila aj nemecké reprezentantky. Laura Dávidová (13 r.) tiež nezaostala. Vo finále krátkeho meča podľahla len svojej klubovej kamarátke Tereze Ďuricovej a v disciplíne dvoch mečov si odniesla krásne tretie miesto, keď aj ona porazila nemeckú reprezentantku. Lucia Laššáková (14r.) aj napriek zraneniu podala bojovný výkon a  s krátkym mečom skončila na 5. mieste. Michal György (9 r.) bojoval tiež príkladne. S krátkym mečom sa prebojoval do 2.kola, kde trošku nešťastne prehral proti poľskému chanbaristovi a obsadil konečné 5. - 8. miesto.

V nedeľu súťažili dospelí (seniori) v otvorenej kategórii bez rozdielu pásov. Na tatami nastúpilo 16 chanbaristov a 3 chanbaristky. Konkurencia bola na vysokej úrovni, keďže tu súťažili aj medailisti z majstrovstiev Európy a sveta z predošlých rokov (najmä Poliaci). Za Falcon nastúpil Tibor Figei (5. kyu, zelený pás), ktorý zápasil v piatich disciplínach (dlhý meč obojruč, dva meče, krátky meč-štít a v tradicionálnych  dlhých zbraniach).  S dlhým mečom obojruč a s krátkym mečom-štítom sa dostal väčšinou do druhého až tretieho kola, kde potom ale natrafil na poľských reprezentantov (väčšinou medailistov z ME a MS) s čiernymi pásmi a prehral. Napriek tomu obsadil v disciplíne dlhý meč obojruč  konečné 4. miesto a s krátkym mečom a štítom 5. - 8. miesto. Potom prišli na rad ale disciplíny s tradicionálnymi zbraňami ako je yari (oštep), alebo bo (niečo ako pádlo, s ktorým môžete udierať aj pichať), kde sa mu nakoniec podarilo prebojovať do semifinále. V obidvoch týchto disciplínach obsadil konečné 3.miesto.Za Slovensko nastúpil na turnaji ešte senior Martin Musl zo Samurai klub Košice, ktorý si v disciplíne nito (dva meče) vybojoval tiež pekné 3.miesto. Slovensko tak získalo na týchto majstrovstvách dokopy 8 medailí - za dve prvé, dve druhé a štyri tretie miesta.

„S výkonom detí som maximálne spokojný, myslím si, že ideme správnou cestou. Z detských kategórií nesieme domov 5 medailí. Dievčatá vybojovali cenné víťazstvá s nemeckými reprezentantkami. Máme prvých majstrov Poľska(Ďuricová, Roško), no hlavne sme získali ďalšie skúsenosti. Ďuricová, Dávidová, Laššáková a Roško sú zaradení do tohtoročnej reprezentácie, s ktorou vycestujú  koncom októbra do Ríma na majstrovstvá Európy.  Čo sa týka môjho výkonu, z jednej strany to mohlo byť aj lepšie, no na druhej strane, proti medailistom z ME a MS v čiernych pásoch, ktorí majú 1. a 2. DAN (majstrovské stupne) sa zápasí ťažko. Väčšinou som prehral v pomere 2:1, no občas som ich aj potrápil.  Bolo tam aj pár kontroverzných rozhodnutí, čo ale v chanbare zvykne byť, keďže  je to subjektívne rozhodovanie. Ako pozitívum beriem dva tretie miesta v disciplínach, v ktorých môžete súťažiť len ak máte čierne pásy. No na rôznych medzinárodných majstrovstvách ako boli aj tieto, to povolia aj nižším stupňom ako som ja. Týmto disciplínam sa venujem už pár mesiacov s mojim trénerom Marianom Kuvikom (5.Dan) - tréner WingTsun a Eskrimy - práve kvôli tomu, aby sme zhruba o dva roky zvládli prechod na  čierne (majstrovské) pásy, kde by som už mal zápasiť práve s týmito tradicionálnymi zbraňami,“ zhrnul na záver Tibor Figei, inštruktor chanbary a rimavskosobotského klubu Falcon TKD RS.

Tibor Figei by sa mal zúčastniť v polovici augusta ďalšej medzinárodnej súťaži BelarusOpen2017 v Bielorusku. Mladých falconistov čaká ešte páskovanie a potom už zaslúžený oddych po prvej časti prebiehajúcej sezóny. Začiatkom októbra usporiada rimavskosobotský klub 2. kolo chanbara ligy na Slovensku práve v Rimavskej Sobote a potom prídu na rad už samotné majstrovstvá Európy v Taliansku.

falcon.jpg

falcon1.jpg

Tibor Figei,

inštruktor chanbary a rimavskosobotského klubu Falcon TKD RS


 
 

Mladí futbalisti víťazmi medzinárodného turnaja v Banskej BystriciVytlačiť
 

Futbalistom MŠK U11- ročník 2006 sa podaril husársky kúsok. Uplynulý víkend vyhrali dvojdňový medzinárodný futbalový turnaj O pohár mesta Banská Bystrica.

V sobotu si preberali víťaznú trofej a zlaté medaily z rúk najlepšieho futbalistu Slovenska Mareka Hamšíka a už v nedeľu sa vybrali na ďalší turnaj U11, tentokrát do Dunajskej Stredy. A futbalistom od Rimavy sa podarilo vyhrať aj tento turnaj.

Táto kategória futbalistov Rim. Soboty dosahuje od jej  vzniku v septembri 2011 výborné výkony. Tri roky ich viedol tréner Štefan Balog, ktorý rozvíjal ich individuálne schopnosti. Súčasný tréner  Marian Kudlík im vštepuje kombinačnú kolektívnu hru. Futbalisti získali mnoho skúsenosti v Lige prípraviek, ale okúsili už aj 1. žiacku ligu, kde v poslednom súťažnom ročníku dopĺňali káder U12 – ročník 2005.

Na medzinárodnom turnaji O pohár mesta Banská Bystrica sa zúčastnilo 12 mužstiev /z toho päť zo zahraničia: z Číny, Bulharska, Poľska,  Ukrajiny a Nemecka/. Účastníkov zaradili do dvoch základných skupín, následne mužstvá, ktoré skončili v skupinách na prvých troch miestach hrali v elitnej skupine o 1-6. miesto. Na konci turnaja si to vo finále opäť rozdali mužstvá, ktoré skončili v elitnej skupine na prvom a druhom mieste.

Vo finále sa stretli mužstvá FŠ M. Hamšíka Banská Bystrica a MŠK Rimavská Sobota. Tento moment si už nenechal ujsť ani Marek Hamšík, po ktorého príchode nasledovala u detí nesmierna eufória a každý chcel od veľkej hviezdy SSC Neapol fotku či autogram. Každému záujemcovi ochotne vyhovej so svojím typickým úsmevom od ucha k uchu a potom si z tribúny a neskôr aj postrannej čiary vychutnal posledné zápasy. Zaujímavosťou je, že v čase, keď Marek rozdával zlaté medaily sobotským futbalistom, jeho synovia Christian /7/a Lukas /5/ naháňali loptu na zelenom trávniku rimavskosobotského štadióna, ktorých tam sprevádzali starí rodičia.

u11 3.jpg

Žiaci z jeho futbalovej školy si vo finále  počínali dobre. V zápase vyhrávali najprv 1:0, neskôr aj 2:1, no ich súper z juhu krajiny bol o niečo futbalovejší a vždy sa mu podarilo vyrovnať. Naši futbalisti mali viackrát smolu, keď až trikrát nastrelil konštrukciu brány. Všetko sa im ale vynahradilo v závere zápasu. Minútu pred jeho koncom sa dostali mladí Rimavskosoboťania k priamemu kopu, z ktorého strelili víťazný gól a radovali sa z turnajového triumfu.

 

Výsledky MŠK v Banskej Bystrici – Kremničke:

Základná skupina:

MŠK RS – Spišská Nová Ves 6:0

MŠK RS – Radom /P/ 3:0

MŠK – Montana /B/ 4:0

MŠK RS – FK Šaľa 2:1

MŠK RS – MFK Zvolen 3:0

Skupina o 1. – 4. miesto:

MŠK RS – SUMY /CH/ 3:2

MŠK RS – Dukla BB 3:1

MŠK RS – FŠ MH  1:3

FINÁLE: FŠ MH Banská Bystrica – MŠK Rimavská Sobota  2:3.

futbalisti u11 2.jpg

msk u11 3.jpg

 

MŠK RS


 
 

Futbalisti U19 MŠK Rimavská Sobota víťazmi III. ligyVytlačiť
 

Po vlaňajšom rozpade dorasteneckého kádra a následnom vylúčení dorastencov MŠK Rim. Sobota zo súťaže II. ligy, angažovalo nové vedenie mládežníckeho úseku do funkcie trénera kategórie U19 na súťažné obdobie 2016/2017 uznávaného staro-nového mládežníckeho kouča Milana Špačka. Ten poskladal z hráčov rozpadnutých kádrov U19 a U17, ktorí boli ochotní svedomite trénovať a hrať aj v nižšej súťaži, nové mužstvo. A výsledok tejto spoločnej snahy trénera i hráčov sa dostavil. Mužstvo sa stalo víťazom III. ligy, a tak sa mu po ročnej pauze otvára možnosť opäť hrať v II. dorasteneckej lige/stred.

Napriek radosti z víťazstva je účasť v II. lige zatiaľ podmienená tým, či dokáže realizačný tím mládeže vytvoriť káder mladších dorastencov U17, keďže v II. dorasteneckej lige je klub povinný postaviť aj mužstvo mladších dorastencov. Okrem športového úspechu je dôležitou podmienkou aj finančné zabezpečenie spojené s vyššími výdavkami celého úseku mládežníckeho futbalu Mestského športového klubu.

foto2.jpg

MŠK


 
 

Sedem medailí pre Lukostrelecký Klub BaštaVytlačiť
 

10. júna  sa osem pretekárov Lukostreleckého Klubu Bašta  zúčastnilo druhého kola stredoslovenského pohára v Dobšinej. Trať bola postavená v malebnom prostredí v priľahlom lese pod priehradou Dobšiná. Keďže les je orientovaný na strmom kopci a organizátor je skúsený staviteľ parkúrov, pod jeho rukami vznikla zaujímavá trať, ktorá preverila schopnosti súťažiacich. Tvorilo ju 20 cieľov, z ktorých bol jeden diaľkový – medveď umiestnený vo vzdialenosti 77 metrov. Súťaže sa zúčastnili kvalitní pretekári, obzvlášť sme sa tešili vysokej účasti mladých pretekárov. Lukostrelecká súťažná sezóna je v tomto čase v plnom prúde, každý sa snaží vylepšovať svoju formu, každý chce podať dobrý výkon a mnohé tituly, o ktoré súťažíme, sú ešte "uhrateľné". Pretekári nášho klubu zažili doslova žatvu medailí, veď sme ich nazbierali celkovo sedem. Tibor Lévay v kategórii HU veterán získal prvé miesto, Daniel Beník v kategória HU tretie miesto, Ladislav Nagyferencz v kategórii HU senior tretie miesto, Viktória Kormošová v kategória HU kadett druhé miesto, Henrietta Nagyferenczová v kategória HU kadett tretie miesto, Stella  Nagyferenczová v kategórii HU deti prvé miesto a Dávid Márti v kategórii PBHB prvé miesto. Jedine Gergelya Dancsa obišla v túto sobotu šťastena, keď sa mu za štvrté miesto ušla zemiaková medaila. Všetkým gratulujeme. Ďalšie preteky nás čakali v obci Leles, kde sa konalo 4. kolo Slovenského pohára. Šikovnejší z nás mali už na tomto podujatí silnú šancu získať titul Majster Slovenska! Držme im teda palce.   

 foto 1.jpgDOBSINA_20170611_144299.jpgDOBSINA_20170611_144302.jpg                                                                                                                          

Tibor Lévay, predseda klubu LK Bašta


 
 

Verejné obstarávanie

Zakazky s nízkymi hodnotamiVytlačiť
 


 
 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správaVytlačiť
 


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSMVytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky

OZN-zl.kon.bez.šetr.Obnova BD Jánošíkova4-14. II. MBS 2017Vytlačiť
 


 
 

VV o oznámení miesta uloženia písomnostiVytlačiť
 


 
 

VV - Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávaniaVytlačiť
 


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 43 32

dnes je: 24.7.2017

meniny má: Vladimír

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka