Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

OZNAMY

Oznamy mesta

Mesto rieši situáciu ohľadom cintorína v BakteVytlačiť
 

 bakta.jpgSamospráva má záujem riešiť dlhodobý problém s nevysporiadanými pozemkami pod cintorínom v mestskej časti Bakta. Ako je známe, občania Bakty sa už dlhšie dožadujú, aby mal tamojší cintorín správcu. Problémom je, že mesto pod cintorínom nevlastní pozemky, tie sú vo vlastníctve obyvateľov. Vzhľadom na požiadavky občanov zvolal primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko ešte v novembri do Domu kultúry v Bakte verejný hovor, na ktorom sa riešila aj situácia ohľadom cintorína. Na stretnutí padol zo strany mesta prísľub, že Mestský úrad v Rimavskej Sobote pristúpi k vysporiadaniu pozemkov. „Je to však veľmi náročný a dlhodobý proces, no sme ochotní pristúpiť k vysporiadaniu týchto pozemkov,“ uviedol prednosta MsÚ Štefan Szántó. Cintorín má rozlohu vyše 13. tisíc metrov štvorcových a pozemky pod ním vlastní 134 vlastníkov.  82 vlastníkov je známych, z nich vyše polovica  žije v Rimavskej Sobote, vyše tridsiatka mimo mesta a dvaja mimo Slovenska.  Celková výmera pozemkov, u ktorých sú známi majitelia je 6450 metrov štvorcových.

Situácia ohľadom vysporiadania pozemkov pod cintorínom sa dostala aj na minulotýždňové rokovanie Mestskej rady. „Padlo rozhodnutie, že majetkové oddelenie MsÚ osloví listom všetkých vlastníkov pozemkov, aby navrhli, či sú ochotní pristúpiť k vysporiadaniu buď formou predaja, darovania alebo nájomnej zmluvy,“ informoval Š. Szántó.

Na spomínanom rokovaní Mestskej rady bola pripravená aj informatívna správa Technických služieb mesta o možnosti spravovania cintorína. „Avšak TSM môžu cintorín dostať do správy len v prípade, že dôjde k vysporiadaniu pozemkov, aby bolo správcovstvo v súlade s platnou legislatívou,“ objasnil prednosta s tým, že sa stal prípad, že keď pracovníci TSM boli zamerať cintorín, vlastníci pozemkov ich odtiaľ vyháňali. „Loptička je teraz na strane občanov-vlastníkov a predovšetkým na nich záleží, kedy dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu,“ uviedol Szántó.

Na stretnutí s občanmi v Bakte  sľúbil primátor J. Šimko, že mesto v tejto mestskej časti vybuduje pred domami chodníky so zámkovou dlažbou. Avšak ani tam nie sú pozemky vo vlastníctve mesta, ale občanov. Preto primátor požiadal obyvateľov, aby sa vyjadrili, či na ich pozemkoch môžu byť chodníky vybudované. „Za tri mesiace nám neprišla žiadna odpoveď. Mesto má záujem riešiť situáciu, ale bez pomoci občanov to nepôjde,“ uzavrel prednosta. 


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že v termíne 23.01.2018 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v Rimavskej Sobote ul. Dukelských hrdinov, Kúpeľná, Mlynská, P. Dobšinského č. 3 a 1032, Školská č. 2, 6, 3383 prerušená distribúcia elektriny.

Dôvodom sú plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.


 
 

Kto je povinný odhŕňať sneh a odstrániť poľadovicu z chodníkov Vytlačiť
 

V zmysle ustanovenia §-u 9, 9a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 86/2007 o zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií na území mesta Rimavská Sobota, závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s chodníkom, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Z tohto znenia vyplýva, že vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti sú povinní bez prieťahov napr. v zimnom období odhŕňať sneh, odstrániť poľadovicu, v inom období pozametať znečistenie atď. na chodníku, ktorý hraničí s nehnuteľnosťou (budovy, oplotenia a pod.).

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s chodníkom, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.

Technické služby mesta (správca miestnych komunikácií) na území mesta zabezpečia zimnú údržbu ostatných miestnych komunikácií: hlavne vozoviek podľa dôležitosti, potreby a aktuálneho operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií.

Správca počas výkonu zimnej údržby na miestnych komunikáciách môže vykonať nutne potrebné opatrenia v spolupráci s mestskou políciou, ktorými docieli odstránenie prekážok z vozoviek, parkovísk (sneh, poľadovicu a pod.) z dôvodu zabezpečenia ich zjazdnosti.

Mestská polícia dbá o dodržanie čistoty miestnych komunikácií, a má právo ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh.

Zo znenia §-u 9, 9a cestného zákona teda vyplýva, že napr. pri odhŕňaní snehu z chodníka aj samotný občan má skoro takú istú povinnosť a zodpovednosť, ako správca pozemných komunikácií. Vlastníci rodinných domov a budov, bytové samosprávy, spoločenstvá vlastníkov bytoviek, inštitúcie, organizácie, prevádzkarne, obchodníci atď. sú povinní v zmysle cestného zákona pravidelne a bez prieťahov čistiť chodník resp. zabezpečiť čistenie chodníka, ak chodník hraničí s nehnuteľnosťou v ich vlastníctve, správe, v nájme atď.


 
 

Jarné prázdniny sa blížia...Vytlačiť
 

Jarné prázdniny v našom kraji budú od 19. februára do 23. februára 2018. Veľa rodičov si už teraz láme hlavu, čo so svojimi deťmi počas celého týždňa.  Veď to poznáte – jarné prázdniny – rodičia v práci  a doma nuda. Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote pripravilo pre Vaše deti dve zaujímavé ponuky.

Pre deti vo veku 7 – 12 rokov sme pripravili super program v mestskom tábore s dennou dochádzkou pod názvom: „Týždeň plný radosti“. Mestský tábor sa uskutoční v dňoch 19. 2. – 23. 2. 2018 a bude v prevádzke od 7.00 hod. do 16.30 hod. V tomto čase sa postaráme o Vaše deti, ktoré sa u nás určite nudiť nebudú. Deti čaká pestrý program, skvelí vedúci, kamaráti a veľa zábavy. Cena tábora je 30,- €. V  cene  tábora  je zahrnutá:   strava (obed, olovrant ) vstupenky, poistné, pitný režim,  ceny a materiál na súťaže,  pedagogický dozor. Záväzné prihlášky je potrebné odovzdať do 14. 2. 2018.

Pre deti vo veku 8 – 15 rokov a pre členov  ZÚ CVČ Relax a žiakov ZŠ  v okrese  Rimavská Sobota  ponúkame počas jarných prázdnin 3- dňový  Enviro-prírodo-relaxačný pobyt Drieňok – Teplý Vrch v termíne 20.  – 23. februára  2018 ( utorok – štvrtok).

Cena  pobytu : 50,- €  (V cene je zahrnuté ubytovanie, stravovanie-5x denne, pitný režim, doprava, poistné,  pedagogický dozor, ceny do súťaží, manipulačný poplatok CVČ Relax.

Program: Pobyt v prírode - sánkovačka podľa snehových možností,  vychádzka do Drienčan, do najstaršej zvernice na Slovensku Teplý Vrch ( chov danielov a muflónov,) športové súťaže  v mini telocvični, spoločenské a prírodovedné  hry a kvízy z environmentálnou tematikou, tvorivé dielne v spolupráci s OZ Šanca pre Dražice, voľnočasové aktivity v klubovni, karneval, diskotéka a pohybové hry  pre deti. Záväzné prihlášky odovzdať v termíne do 9. 2. 2018 vedúcemu pobytu /Mgr. Novotnému/. Sumu za pobyt 50,- € vyplatiť u hospodárky CVČ Relax v budove na Ul. SNP č. 9 v termíne do 15. 2. 2018.

Podrobnejšie informácie získate osobne v CVČ Relax v Rimavskej Sobote, telefonicky  na č. t. 047/56 24 691, 047/56 24 576.

jarneprazdniny.jpg

Centrum voľného času Relax v Rim. Sobote


 
 

Vyhrajme ihrisko pre Rimavskú SobotuVytlačiť
 

LIDL IHRISKO ŽIHADIELKO PRE RIMAVSKÚ SOBOTU

Mesto Rimavská Sobota sme aj tento rok prihlásili do súťaže spoločnosti LIDL, ktorá vybuduje 10 detských ihrísk na základe výsledkov hlasovania .

Do hlasovania o ihrisko Žihadielko sa môžeme  zapojiť od 15. januára až do 28. februára 2018.

Hlasujme na stránke www.zihadielko.sk každý deň  a vyhrajme krásne ihrisko pre naše mesto! 

lidl_zihadielko_fb_post_2_rimavska-sobota (2).png


 
 

Klesol počet rozvodov i sobášovVytlačiť
 

namestie v rs-zmensene.jpg Rimavská Sobota mala ku koncu roka 2017  22 593 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu roku je to pokles o približne 120 ľudí. Vlani sa v Rimavskosobotskej nemocnici narodilo 1219 detí. Chlapcov sa narodilo 600 a dievčat 619. Dievčatá dostali najčastejšie mená Nela, Sofia, či Natália, chlapci Dominik, Daniel alebo Filip. Vyskytli sa aj netradičné mená. U dievčat to boli napríklad Leonetta, Aisha, Arina, Kimberly či Rege, u chlapcov Santiago, Nimród, Keve, Enrigue či Miguel.

Na matrike zaznamenali vlani spolu 658 úmrtí, čo je o 58 úmrtí viac ako vlani. V Rimavskej Sobote zomrelo 651 ľudí, v Rimavských Janovciach šesť ľudí a v Horných Zahoranoch zomrel jeden človek. 

V uplynulom roku uzavrelo manželstvo v Rimavskej Sobote 120 párov. Dva sobáše prebehli mimo obradnej miestnosti. Manželia si povedali áno v priestoroch gymnázia a v kaštieli v Tomašovej. Mimo určený čas sa zosobášili dva páry. Manželstvo s cudzincom sa rozhodlo uzatvoriť 9 Rimavskosoboťanov. Matrika zaznamenala sobáš s občanmi z Talianska, Macedónska, Rumunska, Ukrajiny či Austrálie. Zaujímavosťou je, že obrad s občanom Austrálie bol do krajiny na južnej pologuli prenášaný cez Skype. Počet sobášov klesol oproti roku 2016  o 12.

Matričný úrad v Rimavskej Sobote zaevidovali vlani celkovo 47 rozvodov, o 22 menej ako v roku 2016. V uplynulom roku zaznamenali na matrike aj 77 zmien priezviska alebo mena.   

Do matričného obvodu Rimavská Sobota patria okrem nášho mesta aj Rimavské Janovce, Pavlovce, Zacharovce a Horné Zahorany.

Medzi prvými prišli na svet dvojičky

Medzi prvými deťmi, ktoré sa narodili v novom roku boli aj dvojičky. Bábätká prišli na svet druhého januára, dievčatko desať minút pred pol treťou hodinou ráno a chlapček o šesť minút neskôr. Malý Lukáško vážil  2190 gramov a meral 47 centimetrov. Dievčatko, ktoré dostalo meno Lenka, vážilo 2260 gramov a meralo 45 centimetrov. V prvom týždni nového roka sa uskutočnilo v rimavskosobotskej nemocnici 20 pôrodov. 

V tunajšej nemocnici zaznamenali  vlani spolu 1215 pôrodov, z ktorých 240 prebehlo cisárskym rezom. Najviac pôrodov,120, bolo v máji. Počas vlaňajšieho roka sa narodili 4 dvojičky, no žiadne trojičky.

foto: vydavateľstvo CBS


 
 

Žiaci súťažili vo vedomostiach z druhej svetovej vojnyVytlačiť
 

 súťaž1.jpg20. decembra  sa pri príležitosti 73. výročia oslobodenia mesta Rimavská Sobota konal 11. ročník   vedomostnej súťaže nazvanej  Medzníky 2. svetovej  vojny – miestne kolo. Súťaž  organizovali MsÚ Rimavská  Sobota, ZO SZPB Júliusa Bolfíka, Rimavská Sobota a CVČ Relax Rimavská Sobota.

Do súťaže sa prihlásilo 8 trojčlenných družstiev zo ZŠ Š. M. Daxnera, ZŠ P. Dobšinského a ZŠ P. Kellnera Hostinského, EZŠ Z. Oravcovej Rimavská Sobota. Jednotlivé družstvá  prezentovali svoje vedomosti  najmä z oblasti nástupu fašizmu k moci, príprav a vypuknutia druhej svetovej vojny, jej dôležité etapy, vznik odbojového hnutia, priebeh SNP a dôležité udalosti pri oslobodzovaní našej vlasti i nášho regiónu, odkaz pre dnešok ako aj najvážnejšie ohrozenie celosvetového mieru po 2. svetovej vojne, vojnové konflikty po druhej svetovej vojne. Výsledky súťaže sú nasledovné:

1. miesto : ZŠ. P. Dobšinského  -  družstvo č.2

2. miesto : ZŠ  Š.M. Daxnera   -  družstvo č.2

3. miesto : ZŠ P. K. Hostinského  - družstvo č.2

4. miesto : ZŠ  P. Dobšinského    - družstvo č.3

5. miesto : ZŠ  P. Dobšinského    - družstvo č.1

6. miesto: ZŠ P. K. Hostinského  - družstvo č.1

7. miesto: ZŠ Š.M. Daxnera – družstvo č.2

8. miesto: EZŠ Z. Oravcovej

súťaž.jpg

Do výtvarnej súťaže: „ Vážme si slobodu“  sa zapojili žiaci z ZŠ. P. Dobšinského, ZŠ P. K. Hostinského, ŠZŠ s VJM Rimavská Sobota a ZŠ V.  Szombathyho Jesenské spolu 31 výtvarných prác.

Výsledky výtvarnej súťaže:

1. miesto: Chiara Ruszová, ZŠ V. Szombathyho Jesenské-  8.A

2. miesto: Agnesa Lehotaiová – ZŠ P. Dobšinského  Rimavská Sobota – 9.B

3.miesto: Matej Hriň -  - ZŠ. P. Dobšinského  Rimavská Sobota – 9.B

4.miesto: Kristián  Barri – ŠZŠ s VJM Rimavská Sobota

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

súťaž2.jpg

 

Centrum voľného času Relax v Rim. Sobote


 
 

V Aleji dejateľov pribudli dve nové bustyVytlačiť
 

K zberateľom ľudových rozprávok a povestí:  Dobšinskému, Škultétymu a Čipkovi pribudol Samuel Reuss. Vďaka nim má slovenský národ krásne príbehy, kde dobro vždy zvíťazí. Samuel Reuss bol kaplánom a učiteľom v Tisovci, farárom v Kraskove, v Revúcej, členom Učenej spoločnosti malohontskej. Bustu vytvorila akad. sochárka Anna Kišáková. Jozef Škultéty bol učiteľ, literárny vedec, historik a prekladateľ. Pracoval na školskom inšpektoriáte v Rimavskej Sobote. V Martine bol redaktorom Národných novín. Stal sa doživotným správcom Matice slovenskej. Bustu vytvoril akad. sochár Milan Ormandík.

Vďaka finančnému príspevku z BBSK, za ktorý vrele ďakujeme, sa mohla realizovať snaha Miestneho odboru Matice slovenskej  rozšíriť Aleju dejateľov. Ďakujeme vedeniu mesta, Technickým službám, Kamenárstvu Ulický a sponzorovi za veľkú pomoc pri obnove podstavcov.  

busty1.jpgbusty2.jpg

Za výbor MO MS Elena Nebusová


 
 

Január je mesiac odpočtov médiíVytlačiť
 

 MSBSRS.jpgV mesiac január sme začali ako každý rok   vykonávať odpočet nameraných hodnôt tepla a teplej vody, čo je základom pre presné rozpočítanie nákladov na energie medzi majiteľov bytov. Odpočty vykonávame do konca mesiaca január.

Výška nameranej spotreby býva dôvodom reklamácií, preto spotrebiteľom odporúčame, aby si pred podpisom protokolu o odčítaní správnosť údajov overili.

Odpočet komplikujú aj neoznačené byty, schránky či domové zvončeky, ktoré sťažujú komunikáciu odpočtovej služby s užívateľmi bytov.

Výsledok odpočtu sa potom majiteľ bytu dozvie v ročnom zúčtovaní nákladov na bývanie, ktoré mu pripraví správca domu. Ak to vlastník bytu nestihne, môže požiadať o náhradný termín odpočtu.

Ak vlastník bytu odpočet spotreby neumožní, správca určí spotrebu na základe legislatívy. Na základe údajov z meračov, ktoré určujú spotrebnú zložku, sa celkové náklady na vykurovanie a teplú vodu v objekte pomerovo rozpočítajú medzi všetkých konečných spotrebiteľov. Pre neodčítané byty, kde údaj o spotrebe chýba, sa náhradná spotreba určí podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva.

Majiteľ bytu býva potom často vo vyúčtovaní zaskočený nedoplatkom. Vyhláška hovorí, že v prípade, ak konečný spotrebiteľ neumožní zapojiť pomerové rozdeľovače tepla alebo určené meradlo na meranie tepla, alebo neumožnil ich odčítanie alebo neoprávnene do nich zasahoval, čím spôsobil ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodil, sa určí spotrebná zložka ako 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na meter štvorcový.

Náhradná spotrebná zložka teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody alebo zavinil, že určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody nespĺňa podmienky určeného meradla, prípadne neumožnil určené meradlo nainštalovať, demontoval ho alebo inak znefunkčnil, určí sa tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradná spotreba vo výške trojnásobku priemernej hodnoty na byt alebo nebytový priestor v objekte rozpočítavania. V danom prípade náklady na teplo sa môžu navýšiť až o 50 percent, v prípade manipulácie s meradlom na meranie teplej úžitkovej vody až o 300 percent.

V bytových domoch, v ktorých boli nainštalované merače teplej úžitkovej vody s rádiový modulom ako aj pomerové rozdeľovače tepla s rádiovým modulom, sa odpočet robí diaľkovo cez rádiovú sieť, teda bez vstupu do bytového domu. Správca domu dokáže odčítať všetky byty v dome k rovnakému dátumu, a tak sú chyby pri odpočtoch či zápise údajov do systému rozúčtovania vylúčené. Rádiový odpočet navyše umožňuje prístup k údajom o histórii spotreby vody a tepla cez webový portál.  Výhody meradiel s rádiovým modulom  pozostávajú nielen v tom, že umožňujú odpočet na diaľku bez potreby vstupu do bytov , ale keďže sú digitálne, sú aj presnejšie a chránené proti prípadnej neoprávnenej manipulácii a falšovaniu údajov. Proces odpočtov je rýchly, eliminuje sa mylnosť ľudského faktora, navyše sa dá celý automatizovať, a čo je najdôležitejšie, spotrebu možno na portáli správcu objektu sledovať celý rok. Podľa výsledkov analýz dodávateľov rádiových systémov na rozúčtovanie vlastníci, ktorí sú častejšie informovaní o spotrebe, sú úspornejší než ich susedia. Spotrebujú v priemere o 9 % menej energií na vykurovanie.

 

JUDr.ZoltánKoós v.r.,

výkonný riaditeľ spoločnosti


 
 

Poslanci zvolil nového hlavného kontrolóra mestaVytlačiť
 

zastup3.jpg

V utorok 19. decembra sa v bývalom Župnom dome v Rim. Sobote uskutočnilo posledné tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva. V úvode rokovania zložil Ján Čeman poslanecký sľub a ujal sa tak mandátu poslanca. Nahradil Silviu Vargovú, ktorá sa mandátu písomne vzdala v novembri. J. Čeman (SMER-SD) kandidoval v treťom volebnom obvode a po vzdaní sa S. Vargovej bol podľa počtu získaných hlasov náhradníkom na uprázdnenú poslaneckú stoličku.   

Rimavskosobotskí poslanci rozhodovali aj o tom, kto sa stane novým hlavným kontrolórom mesta. Doterajšiemu hlavnému kontrolórovi Ladislavovi Štavinovi totiž uplynie funkčné obdobie. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov.

 zastup2.jpgPoslanci vyberali hlavného kontrolóra spomedzi piatich kandidátov. O funkciu za uchádzali Martina Bálintová, Miroslav Bielak, Mikuláš Csirmaz, Ladislav Šťavina a Viliam Vaš. Všetci piati vystúpili na rokovaní zastupiteľstva. Poslanci nakoniec  v tajnej voľbe zvolili za hlavného kontrolóra M. Csirmaza, ktorému odovzdalo hlas10 poslancov. Druhému M. Bielakovi dalo hlas 6 poslancov a M. Bálintovej 1 poslanec. Zvyšní kandidáti nedostali ani jeden hlas. Z 18 prítomných poslancov hlasovali sedemnásti. Tí zvolili hlavného kontrolóra mesta už v prvom kole voľby, keďže M. Csirmaz získal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Funkčné obdobie nového hlavného kontrolóra sa oficiálne začne 1. februára 2018. Mikuláš Csirmaz sa narodil v roku 1971. Žije v Rimavskej Sobote a pracuje ako manažér  v rimavskosobotskej pobočke Allianz – Slovenská poisťovňa.

zastup.jpg

Hladko prešli majetkovoprávne otázky a s poslaneckými zmenami prešiel aj návrh plánov práce orgánov mesta na rok 2018.

Jedným z bodov rokovania bola aj informatívna správa o stave vypracovania a realizácie projektov v nadväznosti na plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na obdobie rokov 2014-2020, ktorú predložila vedúca odboru rozvoja mesta na MsÚ Eva Muráriková.

Ako sa v správe uvádza, za obdobie rokov 2005 – 2017 bolo spracovaných a podaných spolu 149 projektov, z ktorých bolo schválených 52 projektov. Samospráva z nich získala finančné prostriedky vo výške 5 835 267,69 eur. V tomto roku bolo podaných deväť projektov, z ktorých boli podporené dva projekty, pričom ostatné sú ešte v hodnotení. Mesto z nich získalo vyše 195 tis. eur. 

Počas funkčného obdobia predchádzajúceho primátora Štefana Cifruša bolo zo 77 podaných projektov schválených 24 v celkovej výške 2 977 466 eur, pričom za primátorovania Jozefa Šimka bolo zo 69 podaných projektov schválených 28 v celkovej výške 2 857 801,69 eur.  

zastup4.jpg

V personálno-organizačných otázkach schválili poslanci zmeny v zložení členov komisií. Z komisie pre rozvoj mesta a služby, európske projekty a cezhraničnú spoluprácu bol odvolaný Ladislav Sedmák a z komisie školstva, kultúry, mládeže a športu poslanec Július Sojka. Za členov  redakčnej rady Gemerské zvestí/Gömöri Hírlap boli schválení Branislav Caban a Ladislav Polgári.    

Poslanci rozhodovali aj o udelení mimoriadnych odmien. Primátor J. Šimko navrhol udeliť svojmu  zástupcovi  L. Rigóovi odmenu vo výške 1950 eur, nakoľko ten okrem vykonávania funkcie viceprimátora koordinuje aj činnosť školstva. Poslanci tento návrh neschválili, za boli len siedmi, proti šiesti  a dvaja sa zdržali. Naopak, prešla mimoriadna, tisíceurová  odmena pre poslanca M. Bitalu, ktorý sa okrem poslaneckej činnosti venuje aj činnostiam v oblasti športu, kde sa zaslúžil o dosahovanie dobrých výsledkov mládeže, ako aj dospelých vo futbalovom klube. Ten avizoval, že odmenu venuje športovcom.

Všeobecná rozprava sa niesla v predvianočnom duchu. Okrem niekoľkých poslaneckých otázok odzneli aj vianočné a novoročné priania.


 
 

65. rokov vzniku prvého mimoškolského zariadenia v našom okreseVytlačiť
 

 Logo_CVČ_d.jpgPri príležitosti 8. výročia oslobodenia nášho mesta  bol dňa 21. 12. 1952 zriadený okresný dom pionierov ako jeden z prvých domov v stredoslovenskom kraji. Bol umiestnený v bývalej budove rímskokatolíckeho čítacieho spolku na ulici Škultétyho /dnes Reštaurácia Európa/. Hneď od začiatku sa v novovzniknutom zariadení začali aktivizovať rôzne činnosti pre deti a mládež, ktoré boli zamerané na kultúrno-výchovnú, športovú a technickú oblasť. Za svojej existencie naše zariadenie prešlo rôznymi zmenami, ktoré boli úzko späté so zmenami v našej spoločnosti. Činnosť a orientáciu zariadenia ovplyvnili 68.  roky, ktoré neboli ľahostajné ani nášmu zariadeniu. Pioniersky dom sa stáva centrom vydávania letákov, ako aj mládežníckeho časopisu „Hlas gemerskej mládeže“, v ktorom sa dával jasný nesúhlas mladých ľudí so situáciou 68. rokov. Spoločenské zmeny v roku 1989 priniesli zmeny nielen v organizačnej štruktúre, ale aj v celkovej činnosti zariadenia. Domy pionierov a mládeže boli premenované na domy detí a mládeže. Z okresného domu sa stalo zariadenie, ktoré zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou. Pre nové vedenie  ako aj pre pracovníkov zariadenia bolo toto obdobie dosť problémové a náročné. Potrebné bolo vypracovať úplne novú koncepciu zariadenia, ktorá by bola blízka deťom a mládeži. Niektoré činnosti , ktoré stratili svoju opodstatnenosť zanikli a vznikli nové. Začal sa objavovať nedostatok finančných prostriedkov, objavovali sa názory na neopodstatnenosť voľnočasových zariadení, boli snahy o ich zrušenie. Našťastie čas ukázal, že voľnočasové zariadenia sú dôležitým článkom vo výchove mladej generácie. 

Budova Škultétyho-opr..JPG

Relax_budova.jpg

V zmysle zákona NR SR v roku 1993 boli domy detí a mládeže premenované na Centrá voľného času. Ďalšie naše pomenovanie sme dali na širšiu diskusiu a RELAX dostal názov preto, lebo si ho vybrali deti a mládež, ktorým sa naše zariadenie stalo blízkym, často navštevovaným a niekedy aj druhým „domovom“.

V súvislosti so zákonom NR SR číslo 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií

z orgánov štátnej správy na obce od 1. 7. 2002 sa zriaďovateľom CVČ stáva Mesto Rimavská Sobota a od 1. 1. 2004 naše zariadenie získalo právnu subjektivitu.

V súčasnosti sa CVČ Relax v Rimavskej Sobote vo svojej činnosti zameriava na proporcionálne rozvíjanie všetkých oblastí aktuálnych  záujmov detí a mládeže v meste a v blízkom okolí.

Súčasný kolektív CVČ Relax.jpg

Okrem ponuky 56 záujmových útvarov, klubov a súborov, ktoré zastrešujú  esteticko-kultúrnu, pracovno-technickú , prírodovedno-environmentálnu, spoločensko-vednú, telesnú a športovú  oblasť výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mládeže,  podporuje CVČ  aj aktivity príležitostnej činnosti pre všetky vekové kategórie . Medzi najväčšie a každoročne sa opakujúce podujatia patria  Fašiangy, Deň Zeme, Deň detí, športové súťaže pre študentov stredných škôl v rámci Dňa boja za slobodu a demokraciu, vítanie Mikuláša a rôzne podujatia najmä v čase Adventu, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou života nášho mesta. V rámci dobrovoľníckej činnosti mladých ľudí  sa podieľame na organizovaní charitatívnej  pomoci ľuďom v núdzi formou zbierok / Deň narcisov, Modrý gombík, Deň slnečnice, Úsmev ako dar a pod./ Ďalšou činnosťou CVČ je spolupráca s orgánmi miestnej štátnej správy v školstve pri uskutočňovaní predmetových olympiád a postupových súťaží, medzinárodná výmena a mobilita detí a iných osôb, aktivity podporujúce prevenciu sociálno-patologických javov, monitorovanie oblastí záujmovej činnosti detí a mládeže formou ankiet,  prieskumov a analýz, informačná a poradenská aktivita pre deti a mládež v oblasti využívania  voľného času, riadenie a pripravovanie projektov na získanie finančných prostriedkov, spolupráca so školami a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami pracujúcimi s deťmi a mládežou. Prázdninová činnosť sa zameriava na oddych, relaxáciu, rekreáciu, rozvíjanie telesnej zdatnosti, výchovu a vzdelávanie. Počas letných prázdnin CVČ organizuje prázdninovú činnosť formou týždenných mestských táborov, o ktoré majú rodičia veľký záujem /asi 120 detí v štyroch týždenných turnusoch/ , pobytových táborov a odborných sústredení záujmových útvarov, klubov a súborov. Obsahovou náplňou a jej súčasťou sú aktivity z oblasti kultúry, športu, turistiky, vedy a techniky, ekologickej výchovy a aktivity, ktoré smerujú k prevencii pred negatívnymi vplyvmi. Cieľom ďalšej činnosti centra voľného času Relax je nadviazať na  najlepšie skúsenosti a dobré tradície  nášho zariadenia a motivovať, podporovať a viesť deti, mládež a dospelých k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času a to širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí s profesionálnym tímom. Najsilnejšie stránky nášho zariadenia sú dobrá poloha CVČ v centre mesta neďaleko pešej zóny, bezbariérový vstup, vyhovujúce prostredie, dobré personálne zloženie, ktoré tvoria skúsení pedagogickí zamestnanci s dlhodobou praxou, dobrá ponuka nášho zariadenia v záujmovej a príležitostnej činnosti pre všetky vekové kategórie.

PaedDr. Dana Spišáková,

CVČ Relax


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkách a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkám napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

qrkody noviny.jpg


 
 

Úradné oznamy

Pokladňa MsÚ bude v piatok 26. januára zatvorenáVytlačiť
 

Pokladňa MsÚ bude v piatok 26. januára z technických príčin zatvorená.


 
 

Oznam pre prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia Vytlačiť
 

Prevádzkovatelia malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú povinní nahlásiť v termíne do 15. februára 2018 údaje potrebné k určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2017 podľa § 16 ods. 1 písmeno a, Zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší nasledovne:

1. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia so súhrnným menovitým
tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW /300 KW/

2. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov / napr. mlyny, pekárne, udiarne, spracovanie obilia/

3. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, resp. stavieb a iných zariadení
a činností, ktoré výrazne znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie /uhlie, obilie, rôzne
sypké materiály a pod./

Pokyny a tlačivá sú zverejnené na webovej stránke mesta Rimavská Sobota.

 


 
 

Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská SobotaVytlačiť
 

 

Mesto RS na web final.jpg

Názov projektu:
Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota
Kód ITMS2014+: 310041A734
Prijímateľ: Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
Miesto realizácie projektu: NUTS II Stredné Slovensko, Rimavská Sobota
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 07/2017 – 06/2018
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 29.3.2017
Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:
Celková výška oprávnených výdavkov: 560 057,50 €
Maximálna výška NFP (95 %): 532 054,63 €
Výška spolufinancovania (5 %): 28 002,88 €

Stručný popis a cieľ projektu:
Cieľom projektu je zníženie energetickej záťaže objektu zateplením fasády, strechy a výmenou výplňových konštrukcií fasády - okná, dvere. Z hľadiska tepelnotechnického sa dodatočným zateplením dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu. V rámci rekonštrukcie sa prevedie aj rekonštrukcia vykurovacieho systému tak, aby sa týmito opatreniami znížila celková potreba tepla na vykurovanie. Doba realizácie projektu - 12 mesiacov.

Hlavná aktivita projektu:
34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Hlavná aktivita 1 - Rekonštrukcia / objekt č.5
Hlavná aktivita 2 - Rekonštrukcia / objekt č.7
Hlavná aktivita 3 - Rekonštrukcia / objekt č.9
Hlavná aktivita 4 – Ostatné výdavky / Rekonštrukcia kotolne a stavebný dozor


 
 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

projekt-poriadkovasluzbaRS.jpg


Operačný program:  

 

 

 

 

Operačný program Ľudské zdroje

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:           

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ:     

 

 

 

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Sídlo prijímateľa:

 

 

 

Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

 

 

 

 

 

Názov prioritnej osi:

 

 

 

Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

 

 

 

5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ:   

 

 

 

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Názov projektu:

 

 

 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote

Kód výzvy:  

 

 

 

OPLZ-PO5-2017-1

Kód projektu:

 

 

 

312050J579

Typ projektu:

 

 

 

Dopytovo-orientovaný projekt

Miesto realizácie:

 

 

 

Rimavská sobota

Začiatok realizácie:

 

 

 

december 2017

Ukončenie:

 

 

 

november 2020

Celkové náklady:

 

 

 

201 610,80 €

Výška NFP:

 

 

 

191 530,26 €


 
 

Pracovná ponuka - referent, referentka školského úraduVytlačiť
 

PRACOVNÁ  PONUKA

Mesto Rimavská Sobota

zastúpené primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 ponúka

voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii:

Referent, referentka školského úradu

 

s predpokladaným nástupom do práce od 1.3.2018.

 

Organizačná štruktúra:

 • uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod Odbor školstva, mládeže a športu Mestského úradu Rimavská Sobota.

 

Spôsob odmeňovania:

 • referent školského úradu je odmeňovaný podľa základnej stupnice - zákona

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo

verejnom záujme.

Stručná charakteristika pracovného miesta:

 • metodické usmerňovanie a kontrola v oblasti hospodárenia riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
 • zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva a ďalšia administratívnosprávna činnosť na jednotlivých úsekoch územnej samosprávy v rozsahu prenesených kompetencií orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle legislatívnych predpisov SR, nariadení vlády, smerníc a vyhlášok týkajúcich sa oblasti školstva -  (zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení zákonov v z. n.p. a ďalších zákonov SR a nariadení vlády a smerníc MŠVVaŠ SR)
 • rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy
 • poskytovanie odbornej, metodickej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre príslušný druh a typ školy - v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č.  437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky

 

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  – zameranie učiteľstvo pre základnú školu

 

Ďalšie požiadavky:

 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • znalosť platnej legislatívy pre oblasť školstva v samospráve
 • zdravotná spôsobilosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • užívateľská znalosť práce s PC a internetom
 • bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace)

 

K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
 • štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
 • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti
 • úradne osvedčené čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce referenta školského úradu
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného pohovoru

      podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka – Referent školského úradu - NEOTVÁRAŤ“

v termíne najneskôr do 31.01.2018 do 16.00 h. na adresu: Mestský úrad, Prednosta MsÚ JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a do určeného termínu predložia všetky požadované doklady. 

 

Zverejnené: dňa 11.1.2018

 

na stránke mesta www.rimavskasobota.sk

na informačnej tabuli mesta

 

 

JUDr. Jozef Šimko

                           primátor mesta


 
 

Začala sa vykurovacia sezónaVytlačiť
 

Plagát - komín vzor KR 2016.jpg

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

 

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

 

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

 

 1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !

 

 1. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:
 • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

 

 1. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!

 

 1. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!

 

 1. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

 

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

 

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“


 
 

Plán zberu separovaného odpadu 2018Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o voľnom pracovnom miesteVytlačiť
 

Riaditeľstvo Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12,  979 01 Rimavská Sobota

prijme do pracovného pomeru na dobu určitú – zastupovanie počas materskej dovolenky s nástupom od 1. marca 2018

 

dvoch učiteľov pre nižšie stredné  vzdelávanie (5-9. ročník ZŠ) s aprobáciami anglický jazyk, telesná výchova, biológia  a informatika.

 

Požadovaná kvalifikačné predpoklady (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného odboru
 • dokonalé ovládanie maďarského jazyka 
 •  
 • zdravotná spôsobilosť

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v súlade s § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.
 • písomný súhlas uchádzača/ky k použitiu osobných údajov.

 

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi  posielajte na adresu školy v termíne do 31.januára 2018 .

Adresa školy:

 

Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola

Šrobárova 12

979 01 Rimavská Sobota

Email: zstompu1908@gmail.com


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Kultúra

Tento týždeň v kine aj čierna komédia z prostredia amerického malomestaVytlačiť
 

kinoorbis.jpg

Vstupenky online na www.kinoorbis.sk

18. až 22.jan.        Zúfalé ženy robia zúfalé veci

(Št. až Po.)

 zufale-zenyposter.jpg„To bol teda pôrod!“ - je presná definícia nielen vstupu hrdinky Oľgy (Klára Issová) na svet vzácnou „čelnou“ polohou, ale táto veta vystihuje i jej túžbu nájsť tu pravú lásku. Nie je to však tak jednoduché, možno preto, že ani Oľga nie je jednoduchá. Má so svojim milostným životom veľké plány a tiež veľmi bujnú fantáziu. Mestečko, kde sa narodila, jej však pre realizáciu milostných zámerov nestačí. A tak sa premiestni do veľkomesta. Najskôr predáva v predajni s dámskym prádlom, a musí obslúžiť viac ako tri tisíc žien, než sa stane zázrak a príde ON! Ten prvý a pravý! To si myslí Oľga aspoň do okamihu, keď ho pristihne pri nevere. Oľga študuje psychológiu a tak má svoju situáciu teoreticky zvládnuť. Prax je však iná. Zvlášť, keď sa stretne so známym sukničkárom a ten ju odvezie do karpatských hôr. Alebo, keď sa takmer utopí v kanoe, pred očami toho mladíka... Alebo keď zistí, že ten chlapec, ktorý ju prvýkrát videl nahú, nie je zase až taký kretén... Alebo... Tých „alebo“ je na Oľginej ceste hľadajúcej úžasný vzťah – veľa. Určite však platí, že film je komédiou, z ktorej vyplýva, že čo sa týka lásky, tak... aj keď vám je hrozne, aj keď ste na smiech, tak to proste nesmiete vzdať! (Continental film)

Komédia Česko 

Réžia: Filip Renč

Hrajú: Klára Issová, Lenka Vlasáková, Jiří Dvořák, Zdena Procházková...

Uvádza: Continentalfilm, 86 min. MP od 15r. vstup: 5€ / v pondelok 4€/

Začiatok predstavení o 18:00 hod.

Trailer

zúfalé ženy.jpg

18.až 22.jan.      Tri billboardy kúsok za Ebbingom

(Št.až Po.)

 tri_billboardy poster.jpgMildred Haynesovej (Frances McDormand) zavraždili dcéru. Vyšetrovanie sa už niekoľko mesiacov bezvýsledne vlečie, preto sa Mildred rozhodne konať. Pri vjazde do mesta vylepí na tri billboardy veľmi kontroverzné odkazy adresované váženému šéfovi miestnej polície (Woody Harrelson). Týmto činom začína bitka medzi Mildred a zástupcami zákona. Keď sa do prípadu vloží ešte ďalší policajt (Sam Rockwell), nevyzretý mamičkin maznáčik so záľubou v násilí, súboj medzi miestnym policajným oddelením a osamelou, ukrivdenou a hlavne rozzúrenou bojovníčkou sa môže začať. (CinemArt SK)

Krimi/dráma/komédia  USA  

Réžia: Martin McDonagh

Hrajú: Frances McDormand, Woody Harrelson, Abie Cornish...

Uvádza: Cinemart, 115min. MN, titulky, vstup:5€ /št. 4€/

Začiatok predstavení o 20:00 hod.,  v pondelok maďarská verzia

Trailer

tboem.jpg

 

 


 
 

Fotovýstava predstaví krásy IndieVytlačiť
 

V pondelok 22. januára o 14:00 hod. sa uskutoční v priestoroch Galérie radnice mesta Rimavská Sobota na Hlavnom námestí fotovástava Mariána Bariho a Gyulu Kroutila pod názvom Kus Indie. V kultúrnom programe vystúpi Marián Bari. Výstava bude otvorená do konca februára. 

výstava india.jpg


 
 

Pyžamo pre šiestich – komédiaVytlačiť
 

Ďalšia skvelá francúzska komédia z dielne Marca Camolettiho, z produkcie a od režiséra hry Troch Letušiek v Paríži, ktorú aktuálne hrajú po celom Slovensku, zavíta aj do Rimavskej Soboty. Pyžamo pre šiestich tak v Dome kultúry uvidíme v pondelok 5. 2. 2018 o 18.00 hod. Hrajú: Gabika Škrabáková/Andrea Profantová, Anna Nováková, Danica Jurčová, Richard Stanke/Peter Sklár, Ján Dobrík, Michal Rovňák. Vstupné: 17€, predpredaj v MsKS, TIC a cez Ticketportal.

Divadelná hra ktorá obletela celý svet! Je voľným pokračovaním hry Tri letušky v Paríži.

Bernard plánuje romantický víkend so svojou milenkou, krásnou parížskou modelkou, v jeho okúzľujúcom farmárskom príbytku. Kým jeho žena Jacqueline má byť na návšteve u svojej matky. Objedná si catering na prípravu gastronomických špecialít a pozve svojho najlepšieho priateľa Roberta, aby mal dokonalé alibi. Je to úplne jednoduchý a zároveň geniálny plán, nie je nič, čo by sa mohlo pokaziť. Ale…

Predstavenie trvá 90 minút.

pyžamo.jpg


 
 

Knižnica spúšťa od februára donášku kníh do domuVytlačiť
 

Knižnica Mateja Hrebendu ponúka pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota novú službu - bezplatnú donášku kníh čitateľom domov.
Čitateľom, ktorých zdravotný stav nedovoľuje osobne navštevovať knižnicu, od 1. 2. 2018 ponúka novú službu DONÁŠKU KNÍH DOMOV.
Táto služba je určená obyvateľom so zdravotným postihnutím, starším ľuďom s obmedzenou mobilitou alebo dlhodobo chorým. Záujemcovia o túto službu musia byť registrovaní čitatelia knižnice s bydliskom v Rimavskej Sobote. Neregistrovaní čitatelia vyplnia čitateľskú prihlášku pri prvej donáške.
Výmenu prečítaných kníh bude knižnica zabezpečovať 1x mesačne, prvý štvrtok v mesiaci od 9,00 hod. do 12,00 hod. Služba je bezplatná.
Maximálny počet objednaných kníh je 6 titulov.
Knihy je možné objednať telefonicky: 047 / 56 31 049 Alena Petrincová, Daniela Šuleková, v maďarskom jazyku Judita Pelleová alebo mailom na: beletria@kmh.sk

donáška kníh 3.jpg

Zdroj: Knižnica Mateja Hrebendu v Rim. Sobote


 
 

Legendy o legendáchVytlačiť
 

Pod týmto názvom sa objavila na predvianočných pultoch kníhkupectiev kniha Attilu Hacsiho, bývalého dlhoročného novinára týždenníka  Gemerských zvestí a denníka Új Szó, ktorý je v súčasnosti aj členom redakčnej rady nášho dvojtýždenníka.

Autor okrem toho, že predstavuje 20-25 portrétov o osobnostiach rimavskosobotského futbalu, sa vo svojej knihe podrobne venuje aj storočnej tradícii futbalu v meste v období od roku 1910 do 2010. Súčasťou publikácie, ktorá vyšla v náklade 500 kusov, je aj bohatá fotogaléria s viac ako päťdesiatimi vzácnymi fotografiami. Kniha je napísaná v maďarčine, ale jej časť o histórii rimavskosobotského futbalu je aj v slovenskom jazyku.

Záujemcovia si knihu môžu zakúpiť v Turistickom informačnom centre v Rim. Sobote, ako aj v kníhkupectve na Hlavnom námestí.

legendy.JPG


 
 

Abstrakcia i expresionizmus v tunajších galériáchVytlačiť
 

Abstrakcia v Mestskej galérii

Od piatku  1. decembra patria priestory Mestskej galérie v Rim. Sobote siedmim maliarom nastupujúcej generácie a ich dielam. Práve v tento deň tam bola otvorená výstava pomenovaná Bienále maľby VI.?.

Tohtoročná výstava s názvom Abstrakcia ako metóda a metafora si za tému zvolila uvažovanie o podobe súčasnej abstrakcie v tvorbe umelcov a umelkýň nastupujúcej generácie. Bienále maľby VI.? ponúkajú pohľad na diela  Kataríny Balúnovej, Rolanda Neupauera, Martina Kudlu, Simony Štulerovej Rity Koszorús, Henriety Kurčíkovej a Martina Lukáča. Prví štyria menovaní umelci sa aj zúčastnili slávnostného otvorenia výstavy.

Súčasná abstrakcie, ktorej východiská súvisia s umením moderny, s avantgardným jazykom geometrie, s teóriami a snahami Bauhausu, ruských konštruktivistov, maľbou Kandinského, Modriana, Maleviča a ďalších, obsahuje v sebe fúziu, protirečenie, ale aj kritické revízie modernistickej abstrakcie najmä v umení 80. rokov. Abstrakcia v maľbe je používaná ako jazyk, teda metóda zobrazenia, spôsob, akým je o svete vypovedané. Na druhej strane je abstrakcia metaforou obrazu sveta, podobenstvom, zobrazenou predstavou v podobe abstraktnej schémy. Výber niekoľkých autorov a autoriek, ktorí sa venujú maľbe, abstrakcii a analýze abstraktnej maľby je vizuálnou esejou k tejto téme, ktorá je v pohybe, otvorená v živom procese umenia. Kurátormi výstavy sú Gabriela Garlatyová a Štefan Balázs. Výstavu si môžete pozrieť do 15. januára 2018.

bienale.JPG

Margaréta Tholtová a jej expresia

V galérii Ganevia sprístupnili  na začiatku decembra výstavu rodáčky z Rim. Soboty Margaréty Tholtovej pomenovanú Z roka na rok. Výstava, ktorú si môžete pozrieť do konca januára 2018, je stručným prierezom doterajšej autorskej tvorby s dominantnou prezentáciou nových obrazov s posledného obdobia.  Kurátorkou výstavy je Gabriela Garlatyová, ktorá hodnotí výtvarníčku ako živelnú a popritom citlivú ženu, čo sa odzrkadľuje aj  v jej tvorbe. Margaréta Tholtová nachádza témy všade vôkol seba, vedie ju intuícia, automatický záznam farbou, či magický realizmus, pocity i emócie. Formou abstrakcie a expresie nám predostiera svoju fantáziu, intuíciu, mystiku, realitu či nadnesenosť, v ktorých dáva možnosť vyznieť mohutnosť farieb a témy. Na výstave sú prítomné aj portréty vsadené do exteriéru, ktorými chce autorka vyjadriť obdiv portrétovanej osobe. Takým je aj portrét Gabriela Viktora Kurillu, ktorý rozvinul jej talent v počiatku detstva a neskorších rokoch. Aj to je prejav vďaky. Rovnako sa to týka portrétu Jána Okolicsányiho, rodáka z Hrachova, ktorý v nej podnietil zmysel pre krásu rastlinstva a kvetenstva. Ako autorka prezradila počas otvorenia výstavy, k jej životu neodmysliteľne patrí roková hudba, pri ktorej relaxuje a ktorá ju dokáže dobiť prepotrebnou energiou.  

tholtová1.JPG

foto: gecse      


 
 

Predmetom mesiaca január sú drumble z 15.-16. storočiaVytlačiť
 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote v rámci podujatia „Predmet mesiaca január“ predstaví drumble z obdobia 15. – 16. storočia, objavené počas archeologických výskumov na hrade Širkovce - Kapla a Hodejov. Vystavené budú v priestoroch Gemersko-malohontského múzea od 2. do 31. januára 2018. V zbierkovom fonde archeológia sú evidované  pre archeológiu  netypické zbierkové predmety, hudobné nástroje - drumble. Jedna z prezentovaných drumblí bola objavená počas archeologického výskumu na zaniknutom hrade Širkovce – Kapla, ktorý bol vykonaný v roku 2013, pod vedením archeológa Alexandra Botoša. Druhá drumbľa pochádza z hradu Hodejov, ktorú v roku 1962 objavil Gejza Balaša, počas archeologického výskumu hradu.  Prezentované drumble pochádzajú z obdobia neskorého stredoveku až včasného  novoveku (15. – 16. storočie). Drumble sa vyrábali z kovu, dreva a z kostí. Najstaršie kovové drumble sa objavujú v západnej  Európe už v 12. storočí. Drumble sa na území Slovenska objavujú až v období neskorého stredoveku, približne od 15. storočia. Drumble sa vyskytujú predovšetkým ako archeologické nálezy na stredovekých hradoch, kde sú dokladom zábavy a krátenia si dlhej chvíle hradných posádok.  Drumbľa je lamelkový, prstom rozkmitávaný samozvučný hudobný nástroj. Skladá sa z malého otvoreného kovového rámika, ktorý býva cibuľovitého alebo podkovitého tvaru. Rámik vyúsťuje do dvoch otvorených ramienok, medzi ktorými je umiestnený dlhý oceľový jazýček, ktorý prechádza osou nástroja.  Pri hre na tento hudobný nástroj drží hráč drumbľu jednou rukou tak, aby sa rovnobežné konce opierali o zuby alebo pery hráča. Jazýček drumble vyčnievajúci von z úst hráča tak môže voľne kmitať.  

drumble.JPG

PhDr. Alexander Botoš,  archeológ GMM 


 
 

Šport

Stav okresnej kolkárskej ligy po polovici súťažeVytlačiť
 

TABUĽKA DRUŽSTIEV PO 7. KOLE:

 

Por.

Družstvo

Priemer zvale- ných kolkov

Body

1.

BOWLERI

1956

14

2.

MONAL-BBG-HET

1900

12

3.

SKÁLNIČANIA „A“

1870

10

4.

CESTÁRI

1875

8

5.

RC ČERENČANY „A“

1722

6

6.

MESTSKÝ ÚRAD RS

1803

4

7.

SKÁLNIČANIA „B“

1528

2

8.

RC ČERENČANY „B“

1604

0

 

PORADIE NAJÚSPEŠENEJŠÍCH JEDNOTLIVCOV PO 7. KOLE (podľa priemeru zvalených kolkov):

Lesko E. 539, 2. Bodnár G. 532, 3. Kubaliak J. ml. 525, 4. Toporová Z. 510, 5. Antal I. 508,

6. Stopka J. 507, Barto J. 506, 8. Kaločay K. 505, 9. Maňúr T. 503.

 

kolkári.jpg Na snímke 2 družstvá „Reedukačné centrum Čerenčany“ (RC Čerenčany A + B)                                                                                                                                                 

-ar-

 

 


 
 

Natália Gažiová bronzová na turnaji v PoľskuVytlačiť
 

Džudisty Lokomotíva Judo RS cestovali do Poľska na prvú tohtoročnú súťaž.  

Džudisti z Lokomotívy sa v sobotu 13. januára  zúčastnili Medzinárodného turnaja v Poľskom Bielsko Biala. Kvôli veľkému záujmu oddielov zo stredu Európy sa zápasilo na dvanástich tatami.

Náš oddiel reprezentovali dvaja džudisti zo všetkých zúčastnených vyše 1300 pretekárov  z 95 oddielov a ôsmich štátov  Európy – Slovenska, Česka, Rakúska, Nemecka, Maďarska, Ukrajiny, Chorvátska a Poľska. Tento turnaj je jedným z najväčších v Európe organizovaný pre žiakov a žiačky. Otvorili ho námestník ministra športu a cestovného ruchu Jan Widera, viceprezident Bialsko Biala Waldemar Jedrusiňski a vedúci katedry Telesnej kultúry a športu City Hall Richard Radwan.

Staršia žiačka Natália Gažiová, ktorá štartovala v kategórii U 14 vo váhe do 34 kg, v silne obsadenej hmotnosti skončila na treťom mieste, keď v semifinálovom zápase podľahla kvôli zraneniu poľskej reprezentantke. V súboji o tretie miesto zdolala do 26 sekúnd na ipon tiež poľskú džudistku  a získala bronzovú medailu.  

víťazky U 14 - do 34 kg.jpg

V kategórii  mini žiaci do 29 kg štartoval Maťko Gaži, ktorý prehral v repasáži a v silnej konkurencii skončil na siedmom mieste. Do  poľského Biesko Biala   sprevádzali džudistov tréneri Miloš Gaži  a Lenka Babicová.

Natálka - Lenka - Maťko.jpg

Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme mestu Rimavská Sobota,  firme TONI s.r.o. / požiarna ochrana/ p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta  Mišuráková, Ing. Andrik Ludwig  a  ZŠ Š. M. Daxnera – Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

Ľubomír Antal,

predseda Lokomotíva Judo Rimavská Sobota


 
 

Slovanistky privítajú hráčky z BrusnaVytlačiť
 

 volejbal1.JPGV sobotu 20. januára o 14:00 hod. sa uskutoční v telocvični ZŠ M. Tompu na sídlisku Západ zápas 12. kola 1. ligy žien vo volejbale.

Súperom rimavskosobotských volejbalistiek VK Slovan Rimavská Sobota bude družstvo na šiestom mieste tabuľky VK Kúpele Brusno. Všetci ste srdečné vítaní. Vstup je voľný.

 


 
 

Mladí futbalisti druhí na turnaji v BardejoveVytlačiť
 

 futbalu9.jpgVýborný úspech dosiahli uplynulý víkend mladí futbalisti MŠK U9 Rimavská Sobota. Tí si na turnaji U9 v Bardejove pod vedením trénera Mareka Valkučáka vybojovali  2. miesto.
Naši chlapci absolvovali takmer celý turnaj bez straty bodu a bez inkasovaného gólu. Skupinovú fázu absolvovali troma výhrami so skóre 14:0. V semifinále porazili domáce mužstvo FK Partizán Bardejov 1:0. Góly dostali až vo finále, kde prehrali s mužstvom SVT Academy Slovakia Vranov tesne 2:1.
Za najlepšieho brankára turnaja bol vyhlásený Sebastian Balog, hráč MŠK R. Sobota.

Zdroj: MŠK RS

 

 


 
 

Perfektný vstup mužov do nového roka víťazstvom nad lídrom skupinyVytlačiť
 

V sobotu 6. januára sa konalo prvé tohtoročné kolo druhej hokejovej ligy. Muži HKM Rimavská Sobota v ňom privítali na domácom ľade hostí z Humenného. Tento celok sa nachádza na prvom mieste tabuľky so značným náskokom. Vo svojom kádri má veľké mená ako Richard Šechný, Peter Klouda či Peter Bartoš. Posledný menovaný sa zápasu však nezúčastnil. V prvom vzájomnom zápase sme na ľade Humenného podali kvalitný výkon, no súperovi sme podľahli. Do zostavy sa vrátila naša staronová ruská posila Sergey Skvortsov.

hokej humenne1.JPG

Do zápasu vstúpili oba tímy zostra. Hra sa prelievala z jednej strany na druhú a hralo sa v rýchlom tempe. Prvú vážnu šancu mali na hokejkách už v druhej minúte domáci, no hosťujúci brankár Petro zasiahol. V štvrtej minúte bola Humenčanom ponúknutá presilovka a tí ju využili zásluhou Markuša. Následne hrali dve presilovky domáci, no k vyrovnaniu nedošlo, aj keď si vytvorili mnoho šancí. V 14. minúte hostia zvýšili už na rozdiel dvoch gólov po zásahu Čopáka. Počas celej prvej tretiny boli dominantnejší domáci a vypracovali si viac šancí, no góly dávali hostia. V závere prvého dejstva domáci dokázali skorigovať stav po samostatnej akcii Dmitrieva. V polovici druhej tretiny domáci vyrovnali stav, keď odrazený puk od brankára dorazil Filipiak. O tri minúty sa plné tribúny opäť zatriasli. Dmitriev adresoval presnú prihrávku pred bránu, ktorú Šturmankin s ľahkosťou dotlačil do brány a naklonil vedenie na stranu Rimavskosoboťanov. V úvode tretieho dejstva domáci odskočili už na rozdiel dvoch gólov, keď Buda dotlačil prihrávku Fekiača do brány. S blížiacim sa koncom stúpala nervozita hráčov, čo sa prejavilo v množstve vylúčení. V závere sa hostia ešte snažili vyrovnať stav, no ich prílišnú snahu využili dvaja Soboťania Ján Slovák a Artem Dmitiev, ktorí sami ušli do útočného pásma a brankára hostí úplne rozobrali. O ''čerešničku na torte'' sa v poslednej minúte postarali Nociar a Ondrej šarvátkou. Rimavská Sobota tak zaznamenala dôležité víťazstvo nad lídrom skupiny a stále ťahá šnúru domácich víťazstiev bez prehry. 

hokej humenne3.JPG

Obrovské poďakovanie patrí divákom, ktorí prišli v rekordnom počte a vytvorili fantastickú atmosféru, ktorá určite pomohla k triumfu našich chlapcov. Tí sa im odvďačil naozaj kvalitným výkonom a perfektnou hrou oboch mužstiev. Divákom sme rozdali aj povianočné darčeky. Traja z nich si zastrieľali v našej tradičnej súťaži a ďalším sme odovzdali permanentky na Kurinec. 

Muži HKM sa momentálne nachádzajú na tretej priečke tabuľky za Humenným a Martinom aj napriek stále otvorenému zápasu s Liptovským Mikulášom. Veríme, že rozhodnutie o tomto zápase padne už v najbližších dňoch. Už o týždeň naši chlapci cestujú práve na zápas do Liptovského Mikuláša. O ďalší týždeň sa koná Zápas hviezd druhej ligy. V poslednom kole privítame na domácom ľade zahraničného účastníka ligy KH 58 Sanok. Zápas je naplánovaný na 27.1. o 17:30. Všetkých priaznivcov srdečne pozývame. 

hokej humenne2.JPG

HKM Rimavská Sobota - MHK Humenné 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Góly HKM: 19. Dmitriev (Šturmankin, Škantár), 30. Filipiak (J. Slovák, Šagát), 33. Šturmankin (Dmitriev, Skvortsov), 44. Buda (Fekiač, Zorvan), 59. J. Slovák (Dmitriev, Domaev) 

Strely: 61:32. 

Vylúčenia: 11:11, navyše J. Slovák 10 min. OT za nešportové správanie sa, Ondrej 5+DKZ za bitku, Nociar 5+DKZ za bitku. 

Presilovky: 0:1. 

Oslabenia: 0:0. 

Rozhodovali: Jurko - Hovan, Lukáč. Diváci: 450

Zostava HKM: Križan - M. Slovák, Nociar, Matúška, Škantár, Heckl, Šturmankin - Filipiak, J. Slovák, Šagát - Dmitriev, Skvortsov, Domaev - Fekiač, Buda, Zorvan - Kulíšek, Juraštík.

Marek Hanzel, HKM Rimavská Sobota


 
 

Lukostrelci LK Bašta bilancovaliVytlačiť
 

Prešiel ďalší rok a pre členov lukostreleckého klubu Bašta je tu opäť čas bilancovania. Tak teda nech za nás prehovoria čísla a  dosiahnuté výsledky. Lukostrelci nášho oddielu získali v roku 2017 na rôznych súťažiach u nás doma, v Maďarskej republike, v Českej republike, v Poľsku aj Rakúsku spolu 74 zlatých, 26 strieborných a 18 bronzových medailí. Tento rok sa členovia nášho klubu už po druhýkrát zúčastnili  majstrovstiev Európy HDH-IAA, na stredoslovenskom  pohári, na slovenskom pohári SLA a na Bükk pohári.

Podrobný sumár dosiahnutých výsledkov jednotlivých členov za rok 2017 si môžete prezrieť v našich výsledkoch.

tabulka-LK-Basta.jpg

Touto cestou sa chceme poďakovať našim sponzorom !

V roku 2018 plánujeme reprezentovať náš klub a naše mesto na nasledujúcich súťažiach:

Halové majstrovstvá sveta 3D – WCH HDH-IAA

Slovenský pohár WA 7 kôl  - Slovenská lukostrelecká asociácia

Majstrovstvá sveta 3D –  HDH-IAA

Medzinárodné majstrovstvá HDH-IAA Slovenskej republiky

Stredoslovenský pohár - 6 kôl

Bükk pohár - 3 kolá

Zdroj:  Lukostrelecký Klub Bašta 


 
 

Alex Tamáši preukázal svoje kvality aj na hokejových MS do dvadsať rokovVytlačiť
 

V uplynulých dňoch sa v americkom Buffale konali Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 20 rokov. Na tomto turnaji mala zastúpenie aj slovenská reprezentácia, v ktorej kádri sa nachádzal aj úspešný mladý Rimavskosoboťan Alex Tamáši.

 alex tamasi.jpegAlex minulý rok po prvýkrát pôsobil v seniorskom hokeji a rovno v extraligovej Banskej Bystrici, s ktorou sa v závere sezóny mohol tešiť z titulu majstra Slovenska. Aj túto sezónu začal s mužmi Banskej Bystrice, no už v jej úvode bol preradený po dohode oboch trénerov do projektu HK ORANGE 20, kde sa práve so svojimi rovesníkmi pripravoval na majstrovstvá sveta juniorov, a kde mal aj vyšší icetime ako v Banskej Bystrici. Dvadsiatka postupne hrávala zápasy s tímami extraligy a prvej ligy.

ms 20.jpg

Pár týždňov pred začiatkom majstrovstiev sveta tréner slovenskej dvadsiatky Ernest Bokroš zverejnil zoznam hráčov, ktorí pocestujú na prípravný kemp do Ameriky. Medzi nimi sa nachádzal aj Alex Tamáši. Chlapci počas prípravy absolvovali niekoľko tréningov a aj dva prípravné zápasy. Alexovi na získanie miestenky v tíme stačilo odohrať prvý z dvojice zápasov, v ktorom Slovensko zdolalo Bielorusko a Alex si pripísal asistenciu. Do druhého prípravného súboja s Ruskom už nenastúpil a plne sa pripravoval na majstrovstvá. Turnaj začal na druhý sviatok vianočný, a tak chlapci strávili v Amerike aj Vianoce. Na prvý zápas nastúpili až v druhý hrací deň a ich súperom bola Kanada, ktorej podľahli 0:6. Ani ich ďalší súper nebol zo súdka jednoduchých. Naši tentoraz vyzvali domácu Ameriku. V tomto zápase slovenská dvadsiatka spôsobila senzáciu, keď obhajcu titulu zdolala 3:2. Alex mal v zápase niekoľko pekných akcií, no na bod stále čakal. Ten prišiel hneď v ďalšom zápase s Fínskom. Síce sme ho prehrali 5:2, no Alex zariadil vyrovnanie na 1:1, keď adresoval nádhernú prihrávku zakončujúcemu Bodákovi. V tomto zápase Alex naozaj ukázal svoju kvalitu a aj to, že miesto v tíme mu zaslúžene patrí. Nečudo, že  bol vyhlásený za najlepšieho hráča zápasu spomedzi Slovenska. Posledný zápas skupiny bol povinnou jazdou, ak chceli naši chlapci pomýšľať na štvrťfinále. Zápas s Dánskom sme nezačali najlepšie, keď sme hneď v úvode inkasovali gól, ktorý ani nemal platiť. No naši chlapci sa nenechali zaskočiť, zápas vzali do vlastných rúk a nakoniec sa tešili z víťazstva 5:1 i postupu do štvrťfinále. Aj v tomto zápase si Alex navýšil bodové konto, keď prihrával na gól Romanovi. V základnej skupine sme sa umiestnili na štvrtej priečke a našim súperom vo štvrťfinále sa stalo obávané Švédsko. S týmto súperom nemáme najlepšiu bilanciu víťazstiev a veľmi často ho získavame do bojov o semifinále. Ale práve proti Švédsku sa naši mladíci v roku 2015 postarali o bronzové medaily. O podobnú senzáciu sa chcel postarať aj náš terajší tím, no bohužiaľ sa im to nepodarilo. Semifinále nám ušlo len o malý chĺpok, keď sme Švédsku podľahli tesne 2:3. V istých častiach zápasu sme hrali so Švédskom naozaj vyrovnanú partiu, no kvalita bola na strane súpera. Aj keď nechýbalo veľa, aby sa zápas dostal minimálne do predĺženia. Alex Tamáši už svoje bodové konto nenavýšil, no ukázal naozaj kvalitný výkon tak ako počas celého turnaja. Postupne si vytvoril v tíme pozíciu jeho ťahúňa, keď sa na ľade ukazoval aj počas presiloviek a oslabení ako center druhej formácie. Tréner Bokroš mu počas celého turnaja dával mnoho príležitostí aby sa ukázal. Veríme, že si Alexovu snahu všimol aj nejaký skaut NHL a v najbližšom drafte možno zaznie aj jeho meno.

World_Juniors_Slovakia_US_Hockey_76833-2462cd0a067446b4babfb240794ced0b.jpg

Alexovi ďalej prajeme veľa zdravia a do klubovej sezóny hlavne športových úspechov, aby aj tam pokračoval v podobnom duchu. Dúfame, že ho v drese s dvojkrížom na hrudi ešte uvidíme, no už nie ako juniora, ale v A-tíme Slovenska.

Marek Hanzel, 

HKM Rimavská Sobota

foto: hockeyslovakia.sk 


 
 

Verejné obstarávanie

Zakazky s nízkymi hodnotamiVytlačiť
 


 
 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správaVytlačiť
 


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSMVytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky

VV - Oznámenie stavebného konania 2x400 kV vedenieVytlačiť
 


 
 

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnostiVytlačiť
 


 
 

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnostiVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Budinský Ján.pdf Budinský Ján.pdf (130.9 kB)
Súbor na stiahnutie Burda Karol.pdf Burda Karol.pdf (130.8 kB)

 
 

VV - oznámenie o začatí konania (Kalina)Vytlačiť
 


 
 

VV upovedomenie o predložení odvolania (Brindzová Ferleťáková)Vytlačiť
 


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 43 32

dnes je: 20.1.2018

meniny má: Dalibor

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka