Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

OZNAMY

Oznamy mesta

Námestie Mihálya Tompu sa skrášľuje Vytlačiť
 

Námestie M. Tompu.jpgAko je známe, v rámci obnovy námestia Mihálya Tompu demontovali a zreštaurovali sochu M. Tompu. Sochu pred niekoľkými dňami osadili naspäť, umiestnená je na podstavci v strede námestia, na svojom pôvodnom mieste, kde stále kedysi, keď bolo námestie postavené.

Táto časť mesta postupne získava nový vzhľad. Skrášľujú ju už nové stromy- ambrovníky a zdobia ju aj nové dobové svietidlá. V súčasnej dobe tam prebiehajú terénne úpravy, v rámci ktorých pracovníci Technických služieb mesta budujú chodníky a onedlho tam pribudnú aj lavičky.

Slávnostné odhalenie zreštaurovanej sochy na jej pôvodnom mieste v strede námestia  je naplánované na 28. septembra 2017, kedy oslávime 200. výročie narodenia významného maďarského básnika a reformovaného kňaza Mihálya Tompu. Patrí medzi najvýznamnejších rodákov mesta Rimavská Sobota. Básnikovo meno nesie námestie, ulica, ale i základná škola a gymnázium v Rimavskej Sobote. V kruhu Maďarov na Slovensku sa každoročne organizuje Recitačná súťaž Mihálya Tompu (Tompa Mihály Szavalóverseny), ktorá je celoslovenskou súťažou v prednese poézie, prózy, spievaných básní a divadelnej poézie pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským.

                                                                                                            -red-


 
 

Pozor na kyberšikanu!Vytlačiť
 

Kyberšikana.jpg"Virtuálna realita je tá, ktorá sa odohráva na internete a zvyčajne pod rúškom anonymity. Občas môže byť veľmi nepríjemná, pre deti dokonca nebezpečná. Kyberšikana dohnala už niektorých tínedžerov k samovražde."

"Šikanovanie spolužiakov pretrváva na školách už roky. Silnejší jedinci si budujú sebavedomie a rešpekt na úkor tých slabších a citlivejších. V posledných rokoch sa o nej hovorí viac, čo spôsobilo väčšiu všímavosť učiteľov aj rodičov. Avšak novou hrozbou je pre deti a tínedžerov kyberšikana."

"Kyberšikana má tú nevýhodu a preto je to horšie, že to trvá dvadsaťštyri hodín sedem dní v týždni. Človek príde zo školy, sadne za počítač, otvorí si e-mail a má tam vlastne tú kyberšikanu."

"Nevľúdny obsah esemesiek, e-mailov či chatov sa môže postupne zmeniť na psychický teror. Takýto tlak už nezvládlo vo svete viacero tínedžerov. Z bludného kruhu videli jediné východisko a to samovraždu."

"Deti to veľmi ťažko prežívajú, hlavne tie citlivé, veľmi častokrát sa stáva, že veľmi citlivo to prežívajú hlavne deti, ktoré pochádzajú z rozvrátených rodín."

"Tieto deti majú s kyberšikanou reálnu skúsenosť. Na jednom sa zhodujú. Nevedia si vysvetliť, čo mohlo byť spúšťačom posmešných a vulgárnych správ."

"Kyberšikana nezasahuje len deti, ale aj dospelých. Častým prostredím je práca, alebo vzťah bývalých partnerov. Čím skôr budú o kyberšikane vedieť deti, tým lepšie to môžu v budúcnosti zvládať."

"V istých extrémnych prípadoch sa obete virtuálnej šikany môžu obrátiť aj na políciu."

"Polícia musí prijať každý podnet na trestné stíhanie, každé trestné oznámenie v tomto duchu a začať všetky skutočnosti preverovať. To znamená získavať dôkazy, pýtať sa ľudí na tých, ktorí sú do toho zainteresovaní."

"Kyberšikana tak na internete číha na každého z nás. Vždy sa môže nájsť niekto, kto si myslí, že je silnejší ako my. Ak naučíme seba ako aj naše deti, ako sa v takýchto prípadoch správať, môžeme tak predísť nezmyselným tragickým koncom."

 

                                                                             kpt. Mgr. Katarína Baboľová

                                                                            skupina prevencie VO

                                                                           OR PZ v Rimavskej Sobote


 
 

Zdravie na tanieri - týždeň zdravého stravovania Vytlačiť
 

zdrava-strava-výživa-na-tanieri.jpgŠkolská jedáleň poskytuje stravu, ktorá podlieha prísnej kontrole a jedálny lístok rešpektuje odporúčania odborníkov v oblasti výživy. Zabezpečuje plnohodnotnú výživu deťom a žiakom počas vyučovania a neraz je to jediné teplé jedlo školopovinného dieťaťa počas dňa. Školské stravovanie je tou ideálnou formou . Správna výživa je jeden veľmi dôležitý prvok formujúci zdravie našich detí. Výživa detí nie je len zmenšená porcia dospelého človeka. Má svoje špecifiká, ktoré musíme pri zostavovaní jedálneho lístka rešpektovať. Aby sa dieťa správne vyvíjalo, musí byť strava energeticky , nutrične primeraná a musí obsahovať potrebné živiny.

Preto každoročne pripravujeme spoločný jedálny lístok  / JL / pre MŠ a  ZŠ v pôsobnosti mesta Rimavská Sobota. Týždenný spoločný JL sme pripravili na obdobie od 15.5.2017 – 19.5.2017. Jedálny lístok je zameraný na jedlá ochutené rôznymi bylinkami., zdravé ovocné nápoje,  bez cukru. Zastúpená je jemne sýtená minerálna voda, samozrejmosťou je denne ponúkaná pitná voda. V JL nebudú chýbať strukoviny , rôzna zelenina, cuketa, syry, ryby, hov. mäso , hydinové mäso slovenského pôvodu.

Cieľom je:

- motivovať žiakov k zmene stravovacích návykov

- realizovať aktivity na podporu prevencie obezity a vytváranie zdravého prostredia v školách, predškolských zariadeniach

- podporiť nové a zdravšie trendy vo výžive

- podporiť optimálny pitný režim žiakov

Naučiť stravníkov  používaniu byliniek v strave, ako náhradu za bujóny či  vegetu.

Detičkám a žiakom pripravili kolektívy školských jedální pod vedením vedúcich ŠJ jedlá obohatené vlákninou, netradičnými obilninami, zeleninou a čerstvým ovocím, rôznymi bylinkami, ako je medvedí cesnak, pažítka, bazalka. K jedlu budú podávané zdravé nápoje, Spestrením sú rôzne čerstvé šaláty. Prioritou je rozvinúť u žiakov školy zmysel pre správne stravovacie návyky či pitný režim, zdravú výživu, prevenciu obezity a zdravý životný štýl..

   Nezabudli sme ani na Svetový deň mlieka, ktorý si každoročne pripomíname tretí májový utorok. ŠJ v spolupráci so školami a škôlkami, pedagógmi a aj rodičmi, pripravili rôzne aktivity, ochutnávky, prezentácie a pod. Prispel k tomu aj náš dodávateľ mlieka a mliečnych výrobkov Koliba Trade, s. r. o, Hriňová, ktorá od sponzorovala cca 3000 ks ovocných jogurtov pre naše ratolesti.
    Cieľom je upozorniť stravníkov na to , akú hodnotu má  zdravie, aby prehodnotili postoje k stravovaniu a nasmerovali svoje aktivity k zdravému životnému štýlu. .  Aktivity boli realizované  a zamerané na zdravú výživu, prevenciu obezity a zdravý životný štýl.

"Deti chceme naučiť novým postupom, záleží nám zároveň na tom, aby si získané správne návyky, dlhodobo sa nimi riadili,"

Zákonite patria k zdravej výžive a správnym stravovacím návykom  pohybová aktivita, dostatok spánku i pozitívne myslenie... Nezabúdajme na správnu životosprávu našich detí. Návyky, ktoré im vštepíme v detstve, pôjdu s nimi ruka v ruke počas celého života.

    Prihlásením vašich detí na obed preberáme na seba časť vašich starostí ohľadom výživy.

 

                       Marta Trochová, vedúca školskej jedálne pri ZŠ Š. M. Daxnera

                       a externá metodička pre školské stravovanie v pôsobnosti mesta

                       Rimavská Sobota

 

 


 
 

Festival zdravého životného štýluVytlačiť
 

Od začiatku školského roka 2015/2016 je Základná škola s materskou školou v Ožďanoch  zapojená v projekte v rámci ERASMUS+ s názvom „e-Management of multidisciplinary projects for secondary schools" (E-manažment multidisciplinárnych projektov pre sekundárne vzdelávanie).  Ide o strategické partnerstvo zložené výlučne zo škôl. Partnermi v projekte sú ďalšie krajiny: Rumunsko, Česká republika, Lotyšsko a Turecko.

18515945_10213490832133013_980000234_n.jpgP5136457.JPG

Cieľom tohto projektu je dokázať, že je možné spolupracovať na špecifických témach vychádzajúc zo spoločných potrieb a tiež integrovať obsahy jednotlivých národných kurikúl za účelom vytvorenia európskeho kurikula „Manažment multidisciplinárnych projektov“. vrátane podporných materiálov pre učiteľov a žiakov, ktoré budú využiteľné pre školy sekundárneho vzdelávania.

Na spoločných nadnárodných stretnutiach sme v predchádzajúcom školskom roku spoločne všetky partnerské krajiny navrhli čiastkové projekty, ktoré majú riešiť aktuálne problémy žiakov v oblasti zdravého životného štýlu, komunikácie, sociálnych vzťahov, kyberšikany, v oblasti ľudských a detských práv a prevencie násilia. Cieľom je dokázať aj to, že takáto spolupráca v rámci komunity aj kooperácia presahujúca hranice môže viesť ku kvalitným výstupom. V neposlednom rade aj k prehodnoteniu postojov, k sebareflexii i objektívnejšiemu hodnoteniu okolia za účelom skvalitnenia medziľudských vzťahov i komunikácie. Cestou k naplneniu tohto zámeru je celá plejáda aktivít.

P5136473.JPGP5136485.JPG

Dňa 13. mája 2017 sa v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Ožďanoch uskutočnilo projektové dopoludnie s názvom Festival zdravého životného štýlu.

Vyše stočlenné publikum spozornelo pri tanečných variáciách milých, šikovných mažoretiek zo škôlky. Žiaci ZŠ odovzdali prítomným mamičkám pri príležitosti Dňa matiek krásnu kytičku prianí, tancov a piesní ako prejav vďaky za ich nenahraditeľnú lásku a obetavosť. Príjemné kultúrne vystúpenie i hrejivé lúče slniečka nás naplnili energiou, ktorú sme mohli využiť počas aktivít venovaných zdravému životnému štýlu. Sobotňajší „erasmácky“ športový maratón nenechal ľahostajným veľkých ani malých, otcov ani synov, mamky ani dcéry. V pestrom programe si každý mohol prísť na svoje. Zumba, futbal, bedminton, súťaživé hry či ochutnávka zdravých (a veľmi chutných) jedál tvorili hlavnú časť aktivít realizovaných v rámci čiastkového projektu „V zdravom tele, zdravý duch“.

Prítomní sa v priebehu dňa oboznámili aj s výsledkami práce ostatných tímov pôsobiacich v projekte ERASMUS+. Formou prezentácie sme si pripomenuli množstvo akcií, ktoré sme počas školského roka absolvovali. Ako sme sa kamarátili, ako sme spolupracovali v oblasti sociálnych vzťahov. Veríme, že spoločným úsilím – pestrou paletou rôznorodých aktivít - sa nám podarilo utužovať kolektív, viesť žiakov k vzájomnej tolerancii, rešpektovaniu sa navzájom, učili sme sa ako prijať kritiku, kompliment a zároveň ich vedieť asertívne aj vyjadriť.

P5136520.JPGP5136584.JPGP5136460.JPG

Žiaci v tíme prevencie násilia predstavili film na motívy reálneho života v oblasti šikanovania s hereckým obsadením žiakov našej školy. Chceli tak demonštrovať, aké ťažké je niekedy do kolektívu zapadnúť a aké ľahké je ubližovať druhým. Nesmieme sa však nečinne prizerať, ako niekto dokáže svoj hnev či nesúhlas vyjadrovať násilím.

Snáď najväčším benefitom tohto skvelého dňa bolo, že sme ho strávili spoločne. Škôlkari, školáci, maminky, ockovia aj pedagógovia. Boli to naozaj príjemne strávené chvíle s príjemnými ľuďmi. Ďakujeme preto všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, ktorí ju podporili, ktorí ju organizovali a napokon i zrealizovali.

                                                                            Mgr. Judita Hercegová

                                                                             ZŠ s MŠ Ožďany


 
 

Pozvánka... DEŇ DETÍVytlačiť
 

Plaga?t MDD_17.jpg

Mesto Rimavská Sobota, Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote, Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote 

                                                      Vás pozývajú na

                                                          DEŇ DETÍ

                         3. júna 2017 /v sobotu/ v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod.

v priestoroch Centra voľného času Relax a Gemersko-malohontského múzea v Rim. Sobote

Vstupné: deti zdarma /dospelí 2 eurá/, každá 20. vstupenka vyhráva.

                                                                           PaedDr. Dana Spišáková

                                                                           CVČ - RELAX

 


 
 

Ponuka CVČ Relax na Leto 2017Vytlačiť
 

 

Plagát leto_2017.jpg

Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote prichádza s ponukou mestských táborov na Leto 2017.

                                                                              PaedDr. Dana Spišáková

                                                                               CVČ - RELAX

 

                                                                                                     


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľaVytlačiť
 

Na základe § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa.

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzačov:
- kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie I. atestácie alebo jej náhrady,
- ovládanie štátneho jazyka.

Iné predpoklady:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť),
- orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
- základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
- znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.),
- znalosť práce s počítačom a internetom,
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
- vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča Rimavská Baňa,
- výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon vedúceho pedagogického zamestnanca,
- ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania doručte osobne do podateľne Obecného úradu Rimavská Baňa, alebo poštou:
na adresu zriaďovateľa:

OBEC RIMAVSKÁ BAŇA
Obecný úrad Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa
v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa
do 31. mája 2017 do 12.00 hod.

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Ďalšie informácie:
Obec Rimavská Baňa, tel.: 047/5495293 mobil: 0907256171
e-mail: starostka@obecrimavskabana.sk

Mgr. Elena Polóniová, v.r.
starostka obce

V Rimavskej Bani, dňa 26. apríla 2017


 
 

Úradné oznamy

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

POZVÁNKA
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote,
ktoré sa uskutoční
dňa 30. mája 2017 (utorok) o 13.00 h
v zasadacej miestnosti MsZ v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote
na Nám. M. Tompu.

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. 1 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. 2 Schválenie programu rokovania
3. Ústna informatívna správa o plnení uznesenia Vlády SR č. 254/2016 zo dňa 24.6.2016

Predkladá: prednosta Okresného úradu Rimavská Sobota
4. Majetkovoprávne otázky
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
5. Záverečný účet a výročná správa mesta za rok 2016 (vrátane rozboru hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií mesta) Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Rimavská Sobota
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
6. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
7. Informácia o postupe výstavby 34 b.j. nájomných bytov bežného štandardu
Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta
8. Návrh na umiestnenie sochy Jánosa Aranya
Predkladá: skupina poslancov za poslanecký klub „Spoločne za rozvoj Rimavskej
Soboty“ : Auxt, Ing. Bán, Ing. Csirmaz, Ing. Cziprusz, Mgr. Főző, Ing. Rigó,
Mgr. Sliva, MUDr. Vargová
9. Interpelácie poslancov
10. Všeobecná rozprava
11. Záver

JUDr. Jozef Šimko v.r.
primátor mesta


 
 

Výluka medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Jesenské Vytlačiť
 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 1.-2.júna  2017 z dôvodu výluky  medzi železničnými  stanicami  Rimavská Sobota - Jesenské v čase od 7:45 do 12:10 hod. budú osobné vlaky : Os 6244, Os 6706, Os 6243, Os 6246, Os 6707, Os 6245   nahradené autobusmi.

Autobusy  budú zastavovať :

  •  Rimavská Sobota   -  pred staničnou budovou
  •  Rimavské  Janovce -   zastávka  SAD „ Rimavské Janovce žel. stanica“
  •  Rimavské Janovce obec – zastávka SAD „Rimavské Janovce, Jednota“
  •  Jesenské zastávka – pri žel. zastávke za železničným priecestím
  •  Jesenské – pred staničnou budovou

 

                      Železničná spoločnosť Slovensko,a.s.

 

                      Sekcia služieb zákazníkom

                      Železničná 1672/52, 984 01 Lučenec

                      tel.:+421472292472, 947/2472

                      vezme.cepzvfi@slovakrail.sk

 

                      Kontaktné centrum 18188 ( pri volaniach zo zahraničia +421244858188)

                      info@slovakrail.sk www.slovakrail.sk www.facebook.com/slovakrail


 
 

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií 2017Vytlačiť
 

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) v domácnostiach a u jednotlivcov v roku 2017 realizuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s vyhláškou ŠÚ SR č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva „Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 - 2017“ a na základe „Nariadenia komisie (EÚ) č. 2016/2015 z 17. novembra 2016“.

Cieľom uvedeného štatistického zisťovania je zistiť vybavenosť domácností informačnými a komunikačnými technológiami, zaznamenať úroveň znalostí a zručností obyvateľstva  a schopnosť využitia IKT. Výsledky zisťovania budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií aj pri medzinárodnom porovnávaní.

K hlavným témam zisťovania v referenčnom roku 2017 podľa príslušného Nariadenia komisie (EÚ) bude patriť :

prístup k vybraným informačno-komunikačným technológiám v domácnostiach

využívanie osobných počítačov a internetu

elektronický úrad - kontakt s verejnými inštitúciami cez webové stránky

elektronický obchod - druhy tovarov a služieb zakúpených alebo objednávaných cez internet pre osobnú potrebu jednotlivcami

znalosti a zručnosti v oblasti IKT

sociálno-demografické charakteristiky (vek, vzdelanie, ekonomické postavenie, zamestnanie, príjem)

Zisťovanie (IKT) sa uskutoční v náhodne vybraných domácnostiach na území Slovenskej republiky v termíne od 20. apríla do 31. mája 2017. Odborne vyškolení externí opytovatelia ŠÚ SR budú zisťovať a zapisovať požadované údaje za domácnosť a vybraného jednotlivca do dotazníka alebo tabletu. V roku 2017 pozornosť bude zameraná na využívanie špecializovaných webových stránok alebo mobilných aplikácií prostredníctvom ktorých sú ponúkané súkromnými osobami služby na ubytovanie a prepravu.


 
 

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach - EU SILC 2017Vytlačiť
 

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v čase od 10. apríla do 29. mája 2017 výberové štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností - EU SILC 2017. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec pre produkciu pravidelných údajov o chudobe, o príjmoch a životných podmienkach domácností v krajinách Európskej únie.

Výsledky zisťovania sú nielen zdrojom údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia, ale aj podkladom pre analýzy životnej úrovne obyvateľstva a realizáciu koncepčných zámerov a opatrení v oblasti sociálnych politík. Zisťovanie EU SILC sa uskutočňuje podľa porovnateľnej medzinárodnej metodiky (realizuje sa v 28-ich krajinách EÚ, v Nórsku a na Islande), čo zároveň umožňuje aj medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

EU SILC 2017 nadväzuje na zisťovania, ktoré boli realizované v rokoch 2005-2016 (EU SILC 2005 až 2016). Výsledky uvedených výskumov Štatistický úrad SR každoročne prezentuje v publikácii "Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR" a taktiež v publikácii "Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia".

V tomto roku sa zber údajov uskutoční opäť v približne 6 000 náhodne vybraných domácnostiach a v takmer 500 obciach (mestách) Slovenskej republiky. Domácnosti navštívia odborne vyškolení opytovatelia - externí zamestnanci Štatistického úradu SR, ktorí sú povinní pri návšteve domácnosti preukázať sa poverením a preukazom totožnosti.

Základné informácie o zisťovaní sú záujemcom k dispozícii na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky www.statistics.sk v časti Demografia a sociálne  štatistiky, príjmy a spotreba.


 
 

Petícia proti investičnému zámeru „RECYKLÁCIA ZMESOVÝCH ODPADOVÝCH PLASTOV“Vytlačiť
 

Nesúhlas s realizáciou investičného zámeru „Recyklácia zmesových odpadových plastov Zacharovce“

Obyvatelia miestnej časti Vinice, obce Zacharovce, obce Bakta, miestnej časti Vyšná Pokoradz, miestnej časti Nižná Pokoradz ako i samotného mesta Rimavská Sobota začali podpisovú akciu pod petíciu proti investičnému zámeru „RECYKLÁCIA ZMESOVÝCH ODPADOVÝCH PLASTOV“, ktorého navrhovateľom je DUO GLOBE s.r.o. Zacharovce, ktoré má byť realizované v katastrálnom území obce Zacharovce.

S realizáciou predloženého investičného zámeru občania nesúhlasia pretože umiestnenie takého to zaradenia v kat. území, ktoré susedí so zelenou zónou záhradkárskej oblasti šiestich záhradkárskych osád so 400 záhradami a vidieckym bývaním, považujú za príliš veľké riziko pre zdravie obyvateľov a zdravé životné prostredie.

Občania sa obávajú znečistenia ovzdušia, zelene, pôdy, hluku. Sú toho názoru, že takýto typ prevádzky nemá čo hľadať v ich susedstve.

Tento istý projekt len pod iným názvom „Zhodnocovanie odpadových plastov katalytickou depolymerizáciou – Zacharovce“, toho istého navrhovateľa DUO GLOBE, s. r. o. Zacharovce 152 bol predložený na Obecný úrad Zacharovce aj v roku 2014. V novom projekte sa zmenila len skutočnosť, že do projektu bola pribratá spol. EU – INVESTEMENT, s. r. o.  a zmenené štyri technologické  zariadenia. Podstata nového projektu je úplne tá istá.

Z uvedeného projektu priamo vyplýva dôvodná a opodstatnená obava o zdravie obyvateľstva a o zdravé životné prostredie.

Mesto Rimavská Sobota tiež vyjadrilo svoj nesúhlas s plánovaným projektom a v stanovisku,  ktoré zaslalo Ministerstvu životného prostredia SR medzi inými píše:

„že realizácia navrhovanej činnosti môže mať negatívny dopad na užívanie nehnuteľností v súlade s funkciou územia podľa Územného plánu mesta Rimavská Sobota a týka sa vysokého počtu obyvateľov, mesto Rimavská Sobota ako dotknutá obec nesúhlasí s navrhovanou činnosťou „Recyklácia zmesových odpadových plastov Zacharovce“

Petíciu majú občania možnosť podpísať aj v podateľni Mestského úradu na Ul. Svätoplukovej č. 9 v Rimavskej Sobote.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Vážení občania, za účelom zlepšenia udržiavania čistoty na území mesta Rimavská Sobota Vás žiadame dodržiavať nasledovné pokyny:

- v prípade, že Vám v domácnosti vznikne objemný odpad, resp. drobný stavebný odpad ( do 250 kg na jednu domácnosť ročne), ktorý nie je možné uložiť do bežnej zbernej nádoby na komunálny odpad, ste povinný takýto odpad odovzdať do areálu Technických služieb mesta na odbornú likvidáciu
- pokiaľ občan nemá možnosť dopravy, je povinný kontaktovať minimálne 2 pracovné dni vopred zodpovedného pracovníka TSM na telefónnom čísle 0908 342 031 a dohodnúť ďalší postup likvidácie
- je zakázané vykladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vedľa zberných nádob bez takéhoto ohlásenia
- zároveň upozorňujeme všetkých občanov, že stavebný odpad z výmeny bytových jadier a rôznych rekonštrukcií, ktoré si vyžadujú ohlásenie drobnej stavby, alebo stavebné povolenie, je každý povinný likvidovať odpad zákonným spôsobom na vlastné náklady

 


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Kultúra

Beseda so spisovateľom GUSTÁVOM MURÍNOMVytlačiť
 

plagát G. Murín.jpg

Banskobystrický samosprávny kraj, Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota                                                            Vás pozýva

                                       na besedu so spisovateľom 

                                         GUSTÁVOM MURÍNOM

                                        dňa 30.5.2017 o 11,15 hod.

                                           v podkroví knižnice

                                                                                           

                                                       Bc. Rita Herczegová

                                                       vedúca Útvaru knižnično-informačných služieb

                                                       Knižnica Mateja Hrebendu

 

                                                                                 

 

 


 
 

Slávik Slovenska 2017Vytlačiť
 

Plaga?t_Sla?vik Slovenska_KK_17.jpg

Okresný úrad Banská Bystrica- Odbor školstva, Centrum voľného času Relax v Rimavskej Sobote

                                                           Vás pozýva

                               na XXVII. ročník krajského kola speváckej súťaže

                                   v interpretácii slovenskej ľudovej piesne

                                                   Slávik Slovenska 2017

                                               dňa 7. júna 2017 o 9.00 hod.

                           vo veľkej zasadačke Okresného úradu v Rimavskej Sobote.

                                                                                                        

                                                                               PaedDr. Dana Spišáková

                                                                                CVČ - RELAX


 
 

Noc múzeí a galérií 2017 – XIII. ročníkVytlačiť
 

 

Miesto konania:                     Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Dátum konania:                     20. máj 2017, 18.00 – 23. 00 hod.

           

V sobotu 20. mája 2017 už po trinástykrát ostali brány Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote otvorené do neskorých nočných hodín. Od 18.00 do 23.00 hod. bol pre návštevníkov pripravený bohatý program v rámci podujatia Noc múzeí a galérií – prezentácia remeselnej výroby, výroba cigánskych tkaničiek a mydla, hudobný recitál, divadlo, živé zvieratá a mnoho iného. Každý 100. návštevník dostal od riaditeľky múzea darček, obdarovaný boli 3 návštevníci. Podujatie celkovo navštívilo 548 návštevníkov, z toho bolo 238 detí.

Noc múzeí 3.jpg

            Noc múzeí a galérií sa organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, pod patronátom Rady Európy. Iniciátorom podujatia sú múzeá v Paríži, ktoré každoročne vyzývajú múzeá a galérie v celej Európe k zapojeniu sa do neopakovateľnej noci plnej zážitkov.

            Podujatie slávnostne zahájila riaditeľka Gemersko-malohontského múzea – PhDr. Oľga Bodorová o  18.00 hodine na nádvorí múzea. Hosťom večera bolo Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium v Rimavskej Sobote, ktoré sa na nádvorí múzea predstavilo divadelnou scénkou s názvom „Cigáni idú do neba“. Rovnako sa predstavili v expozícii múzea hudobným recitálom.

Noc múzeí 4.jpg

            V rámci programu bola sprístupnená výstava s názvom Krásavice zahalené v dyme. Historické fajky a fajčiarske potreby zo zbierok Gemersko-malohontského múzea, ktorá predstaví historické fajky zo zbierok múzea, z obdobia 17. až 20. storočia a rôzne pomôcky a potreby, používané pri fajčení a užívaní tabaku. Výstava potrvá do 31. júla 2017. O výrobe fajok v súčasnosti nám porozprával Marek Kando z Ružomberka, jeden zo štyroch výrobcov na Slovensku.

Noc múzeí.jpg

V rámci prehliadky múzea si návštevníci pozreli ďalšie dve výstavy. Výstava Maliar Lučenca. Život a dielo Františka Gyurkovitsa (1876 – 1968) prezentuje maliarovu umeleckú dráhu a jeho osobnosť v kontexte rodinných vzťahov a historicko-spoločenských pomerov doby. Výstava potrvá do 31. júla 2017. Výstava Romano dživipen – Rómsky život, XI. ročník je zároveň aj súťažnou prehliadkou výtvarných prác žiakov základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár, ktorých námetom sú rómska kultúra, život Rómov v minulosti a v súčasnosti, motívy ľudového bývania, kočovania, odievania, vzťah Rómov k hudbe, k remeslám, predstavy o nadprirodzených a rozprávkových bytostiach. Výstava potrvá do 25. júna 2017.

Noc múzeí 7.jpg

            Návštevníci absolvovali aj tradičnú komentovanú prehliadku stálej vlastivednej expozície. Atmosféru nočnej prehliadky múzea dotvorila prezentácia remeselníkov z Gemera-Malohontu, ktorá bola spojená s ukážkou remeselných prác a výrobkov, ich predajom a možnosťou niektoré remeslo aj osobne vyskúšať. Predstavila sa Eva Sojková z Utekáča s pletením cigánskych tkaničiek, Martin Feľbaba z Kokavy nad Rimavicou s pletením lana, Katarína Slaninová z Hrnčiarskych Zalužian s výrobou mydla, Ladislav Hedvigi z Rimavských Zalužian s výrobou drevených kyjatických hračiek, Anna Agócsová z Hajnáčky s ručným a strojovým vyšívaním a Henrieta Babik z Rimavskej Soboty s výrobou bižutérie a dekorácií z korálkov. Na nádvorí múzea deti našli živé domáce zvieratá (ovce, kozy, holuby, sliepky a zajace). Návštevníci si pochutili na guľáši, pečenom mäse a cukrovinkách.

                                             Mgr. Martina Oštrom Mareková (PR-referentka GMM)


 
 

Základná umelecká škola- úspechy, termíny prijímacích skúšokVytlačiť
 

Základná  umelecká škola v Rimavskej Sobote oslavuje v tomto školskom roku  svoje 85 - te výročie svojho založenia. Žiaci aj pedagógovia školy sa od prvých rokov svojej existencie podieľali na rozvoji kultúrneho života v meste.

            Tak je tomu aj v súčasnosti... niet podujatia, na ktorom by chýbal dotyk školy. Kultúrnymi programami sa  zúčastňujeme na vernisážach v Gemersko-malohontskom múzeu, v Dome kultúry, v Mestskej galérii. Veľmi úzka je spolupráca v Zbore pre občianske záležitosti pri občianskych obradoch.

P1010089.JPG

            Žiaci úspešne reprezentujú školu na rôznych regionálnych, krajských, či celoslovenských súťažiach. Najlepší absolventi v súčasnosti pokračujú na konzervatóriách,  stredných školách a  vysokých školách umeleckého zamerania.

V hudobnom odbore každoročne uskutočňujeme interné a verejné žiacke koncerty, pre prvé ročníky  základných škôl a materské školy usporiadame výchovné koncerty s oboznámením sa s hudobnými nástrojmi.

Žiaci výtvarného, tanečného, literárno-dramatického odboru sa zúčastňujú mnohých regionálnych, celoslovenských, ale aj medzinárodných súťaží. Medzinárodnému úspechu sa teší aj najmladší odbor, odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

            Za všetkými výsledkami, ktoré žiaci dosahujú, stojí úsilie a práca pedagógov, ale hlavne usilovnosť a vytrvalosť žiakov, ktorí majú možnosť študovať v piatich odboroch našej základnej umeleckej školy.

P1850565.JPG

Žiaci hudobného odboru sa v tomto školskom roku zapojili do nadregionálnej súťažnej prehliadky  v štvorručnej a v komornej hre pod názvom Pódium mladých umelcov, ktorej sa zúčastňujú ZUŠ regiónov Gemer, Malohont a Novohrad. Našu školu  reprezentovali žiaci  v rôznych komorných zoskupeniach tried dychového, gitarového, klávesového, akordeónového, speváckeho a bicieho  oddelenia. Vo svojich kategóriách získali zlaté, strieborné aj bronzové pásma – dychové oddelenie reprezentovali – Melánia Cmoriková, Filip Kántor, Petra Ďurovičová, Sofia Lavríková, Simona Kántorová, Zsófia Molnár, Dominik Melich, Štefan Szaniszló a Matej Stelan Likavec. Gitarové oddelenie zastupovali Christian Matyinko a  Adam Korcsog. V komornom zoskupení sexteta a tria na klavíri hrali René Lecső a Patrícia Plánková, do súťaže v štvorručnej hre sa zapojili Veronika Kántorová, Joel Herwing, Natália Hanusová a Saskia Ostrihoňová a v kvartete na akordeónoch hrali Ema Šárogová a Alex Matzenauer. V kapele si zaspievala Silvia Ligártová a bicie nástroje ovládol Dominik Melich

P1850632.JPG

             Súťaže sa zúčastnil aj školský spevácky zbor Nádej, ktorý získal zlaté pásmo aj v krajskom kole súťaže Mládež spieva.

            O tom, že deti radi a šikovne spievajú, svedčí aj účasť žiakov speváckeho oddelenia na okresnom kole súťaže Slávik Slovenska, z ktorého Darja Šaminová vo svojej kategórii postúpila do Celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v Rimavskej Sobote. Pekné tretie miesta vo svojich kategóriách si odniesli Karolína Bodorová a Daniel Szaniszló.

            Medzinárodnú reprezentáciu mesta Rimavská Sobota aj ZUŠ má úspešne za sebou spevácky zbor Mystic Choir, ktorý sa koncom februára zúčastnil zahraničného turné v ďalekom Londýne.

P1850705.JPG

            Dennodenne sa stretávame s mladými ľuďmi, pestujeme v nich schopnosti vnímať krásu, rozpoznávať kvalitné umenie od menej kvalitného a do istej miery ho aj vytvárať. Úspechy a výsledky, ktoré naši žiaci dosahujú potvrdili, že má zmysel venovať energiu a úsilie deťom pre ich umelecký rast.

Prijímacie skúšky pre záujemcov o štúdium na ZUŠ budú v dňoch 12. až 15.6.2017.                                    

                                                                    Mgr. Eva Čarnoká, zást. riaditeľa ZUŠ

Kópia - prijímacie skúšky 2017-18 1.jpg

 

 


 
 

Romano dživipen– Rómsky život, XI. ročník... Vytlačiť
 

                            Romano dživipen-Rómsky život, XI. ročník

                                          17. máj – 25. jún 2017

Romano dživipen – Rómsky život, XI. ročník

Miesto konania:                     Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Trvanie výstavy:                    17. máj – 25. jún 2017                                  

Kurátor výstavy:                    Mgr. Ľudmila Pulišová                    

           Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, špecializujúce sa na dokumentáciu rómskej kultúry (od roku 1996), opäť pripravuje výstavu detských výtvarných prác pod názvom „ROMANO DŽIVIPEN - RÓMSKY ŽIVOT“, XI. ročník. Výstava je zároveň aj súťažnou prehliadkou, do ktorej sa zapojilo 14 škôl v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. Vernisáž výstavy a vyhodnotenie detských prác sa uskutoční v stredu 17. mája 2017 o 13.00 hod. Výstava potrvá do 25. júna 2017.

Výstava- rómovia 4.jpg
Cieľom výstavy „Romano dživipen – Rómsky život“ je  podporiť rozvoj fantázie a tvorivosti u detí a zároveň prehĺbiť ich záujem o hmotnú a duchovnú kultúru Rómov. Z toho dôvodu je námetom detských kresieb rómska kultúra, život Rómov v minulosti a v súčasnosti, motívy ľudového bývania, kočovania, odievania, vzťah Rómov k hudbe, k remeslám, predstavy o nadprirodzených a rozprávkových bytostiach, teda všetko, čo charakterizuje rómske etnikum. Pri príprave XI. ročníka výstavy Gemersko-malohontské múzeum oslovilo základné školy v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár.

Výstava- Rómovia 5.jpgVýstava- Rómovia 9.jpgVýstava- Rómovia 7.jpg

Výstava- rómovia 6.jpgVýstava- rómovia 8.jpgTento rok sa do súťaže zapojilo 14 škôl, ktoré poslali spolu 79 výkresov. Tie boli rozdelené do dvoch kategórií - I. kategória (1. - 4. ročník) a II. kategória (5. - 9. ročník). Zaslané práce hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Daniela Páneková, ktorá vyučuje výtvarnú výchovu v Základnej umeleckej škole v Rimavskej Sobote, z Gemersko-malohontského múzea - PhDr. Oľga Bodorová - riaditeľka múzea, Mgr. Angelika Kolár – historička umenia múzea, Alžbeta Nagyová – konzervátorka a výtvarníčka múzea a Mgr. Ľudmila Pulišová – etnografka múzea a kurátorka výstavy. V každej kategórii bolo udelené prvé, druhé a tretie miesto a dve čestné uznania.

Umiestnenie jednotlivých žiakov je nasledovné:

I. kategória (1.- 4. ročník):

1. miesto: Martin Pinka, 2. ročník, ZŠ Málinec

2. miesto: Rudolf Oláh, 2. ročník,  ZŠ Hodejov

3. miesto: Sebastián Balog, 2. ročník, ZŠ Hodejov

Čestné uznanie: Perla Oláhová, 1. ročník, ZŠ s MŠ Cinobaňa

Čestné uznanie: Andrejka Horváthová, 4. ročník, ZŠ Sirk

II. kategória (5.- 9. ročník):

1. miesto: Silvester Lacko, 6. ročník, ŠZŠ Reedukačné centrum, Čerenčany

2. miesto: Roland Bogdán, 6. ročník, ZŠ Hodejov

3. miesto: Norbert Bohó, 6. ročník, ZŠ Hodejov 

Čestné uznanie: Ján Krištof, 6. ročník, ZŠ Reedukačné centrum, Čerenčany

Čestné uznanie: Rebeka Ruszóová, 5. ročník ZŠ s MŠ Jelšava

Výstava- Rómovia 2.jpgVýstava- Rómovia.jpg

                                                                       Mgr. Ľudmila Pulišová (etnologička GMM)

                                                                       Foto: A. Gecse

 

                                                           


 
 

Mažoretky ESTRELLA – MAJSTERKY SR A 1. VICEMAJSTERKY SRVytlačiť
 

   V Spišskej Novej Vsi sa v dňoch 5.-7.mája  2017 konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v mažoretkovom športe. Majstrovstiev sa zúčastnilo 30 súborov (1500 mažoretiek) z rôznych kútov Slovenska. Zastúpenie na MSR mala aj Rimavská Sobota. Mažoretkový súbor Estrella sa na MSR dlhé mesiace poctivo pripravoval.

18301293_1515989315079275_6536803367573491030_n.jpg

 V sobotu sa súťažilo v tanečných kategóriách: sólo, duo, trio, miniformácie (s počtom členov do 7). Nasledujúci deň sa  jednotlivé súbory prezentovali s veľkými choreografiami. Všetky prezentované choreografie boli na vysokej úrovni, preto rozhodovanie domácich a medzinárodných porotcov bolo veľmi náročné. Pri tanci s náčiním ( baton, pom – póm) sa osobitne hodnotí: technika pri práci s náčiním (napr: vyhadzovanie, úchopy, otočky), pohybová technika a celková choreografia.

18342299_1515988925079314_3359659221459271487_n.jpg

    Naše dievčatá na Majstrovstvách SR  súťažili s 10 choreografiami. V miniformáciách súťažili aj naše kadetky ( baton), sólistky Daniela Petrincová (junior – baton), Vanesa Litavská ( junior – pom – póm), Viktória Gémešiová ( senior – baton, 2-baton). V nedeľu sme súťažili s miniformáciou flag  (MAJSTERKY SR), miniformácia – senior – mix, Veľká formácia – junior – klasik – baton ( 1. miesto), Veľká formácia – senior – klasik – baton (I. VICEMAJSTERKY SR), Veľká formácia – senior – klasik – pom –póm (I. VICEMAJSTERKY SR).

18518444_1523658990978974_348654981_n.jpg18553936_1721066711267198_222632333_o.jpg

 Spolu s titulmi sme získali aj nominácie na Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať 21.- 25.6.2017 v GIULIANOVE v Taliansku.  

 Srdečné a obrovské ĎAKUJEME patrí našim rodičom, krajčírke (Katarína Sojková) a všetkým tým, ktorí nám fandia a pomáhajú.

Naše ocenenia:

Miniformácia – junior – FLAG – MAJSTER SLOVENSKA

Veľká formácia – junior – KLASIK – BATON – 1. MIESTO

Veľká formácia  - senior – KLASIK – POM - PÓM – 1.VICEMAJSTER SLOVENSKA

Veľká formácia-  senior – KLASIK - BATON - 1.VICEMAJSTER SLOVENSKA

Miniformácia – kadet –BATON  - 11. miesto

Sólo -  junior –BATON -  Daniela Petrincová – 13. miesto

Sólo – junior – POM - PÓM – Vanesa Litavská – 14. miesto

Sólo – senior- 2 BATON - Viktória Gémešiová – 6. miesto

Sólo – senior-  BATON - Viktória Gémešiová – 9. miesto

Miniformácia – senior – mix – 9. miesto

18493513_1721064047934131_1810342329_o(1).jpg

18554576_1721064044600798_1864101779_n.jpg18553067_1523667500978123_1236090225_o.jpg18493406_1523661224312084_459500619_o.jpg

Link na video: https://www.youtube.com/watch?v=BnsdxP7c_Wk

                                                                                    PaedDr. Ivana Pivarníková

                                                                                    CVČ Relax


 
 

Krásavice zahalené v dymeVytlačiť
 

pozvanka krasavice zahalane v dyme.jpg

Tlačová správa k výstave

 Krásavice zahalené v dyme  

Historické fajky a fajčiarske potreby zo zbierok Gemersko-malohontského múzea

Miesto konania:                     Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Trvanie výstavy:                    20. máj – 31. júl 2017           

Kurátor výstavy:                    PhDr. Alexander Botoš                                

            V sobotu, 20. mája 2017 o 18.00 hod. bude v priestoroch Gemersko-malohontského múzea sprístupnená výstava „Krásavice zahalené v dyme. Historické fajky a fajčiarske potreby zo zbierok Gemersko-malohontského múzea.“ Výstava predstaví historické fajky zo zbierok Gemersko-malohontského  múzea,  z obdobia 17. až 20. storočia. Výstava bude sprístupnená v rámci programu Noci múzeí a galérií 2017 a potrvá do 31. júla 2017.

            Zbierku fajok múzea predstavuje takmer 100 kusov fajok. V zbierke sú zastúpené fajky vyrobené z rôznych druhov materiálu, ako  hlina, drevo, porcelán, sepiolit alebo parožie.

Z chronologického hľadiska je zaujímavá keramická fajka opatrená zelenou glazúrou a plochým rebrom. Fajka bola objavená počas archeologického výskumu Hlavného námestia v Rimavskej Sobote. Táto fajka predstavuje najstaršiu fajku zo zbierok múzea a pochádza zo 17. storočia. V zbierke sú zastúpené aj turecké fajky pochádzajúce zo 17. storočia.

V zbierke fajok múzea majú výnimočné postavenie fajky z pozostalosti rimavskosobotského rodáka a zakladateľa uhorského klasicistického sochárstva Istvána Ferenczyho (1792 – 1856). 

Mimoriadny umelecký a estetický zážitok poskytne luxusná fajka zhotovená zo sepiolitu. Krk fajky je realisticky a plasticky stvárnený vo forme ľudskej ruky, v ktorej sedí žena – matka na rukách držiac dve malé deti.

Na výstave je prezentovaná aj fajka vysokej historickej hodnoty. Predstavuje ju dvojdielna fajka vyrobená zo sepiolitu a podľa nápisu na striebornom vrchnáčiku hlavičky usudzujeme, že fajka patrila dedičnému trenčianskemu a liptovskému županovi Štefanovi Illesházymu (1762 – 1838). Fajka pochádza z roku 1818.

            Na sprístupnenej výstave sa návštevníci môžu oboznámiť aj s pomôckami a potrebami, ktoré boli používané pri fajčení a užívaní tabaku. Vystavené sú rôzne druhy stojanov na fajky (pipatórií), rôzne druhy  mešcov  na tabak, rôzne druhy tabatierok na šnupací tabak, ocieľky na zapaľovanie fajok, náradie na čistenie fajok, ako aj rôzne druhy zápaliek  a popolníkov.

                                                             PhDr. Alexander Botoš (archeológ GMM)

 

                                               


 
 

RIMAVSKÁ SOBOTA NA HISTORICKÝCH POHĽADNICIACHVytlačiť
 

Turistické informačné centrum mesta Rimavská Sobota Vás pozýva na zaujímavú výstavu Rimavská Sobota na historických pohľadniciach. Výstava zachytáva fotoobjektívom Rimavskú Sobotu v rôznych historických obdobiach. Pohľadnice sú zo zbierky Jozefa Fodora. Výstava je nainštalovaná na prízemí Radnice a potrvá do 10. júna. 

vystava pohladnice.jpg

                                                                                                                      -red-

 


 
 

Z histórie vydávania novín v regióne Gemer-MalohontVytlačiť
 

V regióne Gemer-Malohont vychádzalo v minulosti pomerne veľké množstvo novín a časopisov. Napríklad len do roku 1918 ich bolo vydaných tlačou až 48 titulov. Mnohé z nich však vychádzali len veľmi krátku dobu, vyšlo z nich len niekoľko čísel. Vo svojom krátkom príspevku spomeniem len najstaršie a najdlhšie vydávané noviny.

cislo 23-1.jpg

Prvé tlačou vydávané noviny v župe Gemer-Malohont, ktoré mali stabilnú periodicitu vydávania, boli noviny Gömöri lapok. Začali vychádzať koncom roka 1869 v Rožňave zásluhou Ondreja (Endre) Gottharda. Od roku 1870 vychádzali v Rimavskej Sobote. Celkovo bolo vydaných v rokoch 1869-1875 a po štvorročnej odmlke ešte v roku 1880 spolu sedem ročníkov novín. A čo je zaujímavé: ešte po polstoročí, v rokoch 1934-1935 vyšli noviny s rovnomenným  názvom Gömöri lapok.

Historické regionálne noviny s najdlhšou kontinuálnou periodicitou vydávania boli Rozsnyói híradó a Gömör-Kishont. Z nich najviac informácií o Rimavskej Sobote a Malohonte prinášali noviny Gömör-Kishont. Začal ich vydávať a tlačiť Jozef (József) Stefanovics v Rimavskej Sobote, ktorého v neskorších rokoch vystriedal významný rimavskosobotský tlačiar Mikulás (Miklós) Rábely a neskôr Rábelyho syn. Noviny vychádzali v našom meste vo forme týždenníka v rokoch 1880-1919. Sú mimoriadne hodnotným prameňom štúdia regionálnych dejín predovšetkým zásluhou kvalitného redaktorského okruhu vzdelancov, ktorí sa podieľali na ich  vydávaní.

cislo 4 s. 1.jpg

Podrobnejšie informácie o vydávaní novín a časopisov v našom regióne je možné získať z odbornej literatúry v knižnici múzea a taktiež zo samotných originálov zachovaných regionálnych periodík. Uchovávame ich v knižnici Gemersko-malohontského múzea a sú prístupné k štúdiu širokej čitateľskej verejnosti.

 

                                                              Mgr. Iveta Krnáčová, knihovníčka múzea

                                                             Gemersko- malohontské múzeum

                                                             Foto: Júlia Ferleťáková

 


 
 

Šport

Tibor Figei úspešný aj v MaďarskuVytlačiť
 

Strelec Tibor Figei, člen rimavskosobotského klubu Arsenal SC, sa minulý víkend zúčastnil klubového preteku v Tatabányi (mestská strelnica) s názvom „Steel Challenge“.

Rsopen 3.jpg

 Pretek bol vypísaný na 3 parkúry a 75 rán. Súťažilo sa len v brokových divíziách. Strelec z Rimavskej Soboty si domov priniesol zlatú medailu v divízii standard manual (brokovnica pumpa). V jeho kategórii súťažilo 13 pretekárov, prevažne z Maďarska, ale boli tam aj Slováci. 

Tatabánya 2.jpg

Ako Figei uviedol, je to dobrý výsledok a hlavne dobrý tréning na rýchlosť a na prenosy. Podľa jeho slov sa tentoraz strieľalo na vzdialenosť do 12 metrov. Ako ďalej uviedol, pred pár týždňami sa tiež zúčastnil regionálneho preteku, ktorý usporiadal strelecký klub z Rimavskej Soboty Magnum RS pod názvom „RS Open – 2. kolo,“ odkiaľ si tiež odniesol zlatú medailu v brokovej divízii. "Takže s touto časťou sezóny som spokojný." Ako zároveň priblížil, „Steel Challenge“ je súťaž, kde sa každý parkúr strieľa päťkrát, štyri najlepšie výsledky sa počítajú do hodnotenia. Strieľa sa len na kovové terče."

Tatabánya 3.jpg

"V tejto sezóne ma čaká ešte niekoľko podobných súťaží. Vrcholom by mali byť Majstrovstvá Maďarska v Steel challengi začiatkom septembra v Szászvári. Ako medzinárodný rozhodca sa tiež zúčastním niekoľkých pretekov doma aj v zahraničí," uviedol rimavskosobotský strelec.

                                                                                                                     -red-


 
 

ROZHOVOR... Kaskadér bez peňazí alias Robo 1 Vytlačiť
 

Robo- foto 1.jpgOdmalička jazdí na bicykli BMX20. Už vtedy vyhľadával náročný terén...V meste ho na nej možno vidieť dodnes. No nielen na nej. Neskôr mu učarovala aj ŠKODA 100...

                                           RÓBERT FODOR

Robo, ako vlastne vznikla tvoja veľká láska ku škodovkám?

Už odmalička som mal vzťah k autám, k osobným aj k nákladným. Otec robil na ČSAD šoféra, závozníka. Pozerával som aj rallye. Už vtedy som si vysníval, že budem pretekárom. Celé to vlastne začalo tak, že v roku 1995 som na svoje 17. narodeniny dostal od kamarátky darček, zaujímavú knižku Petra Dufeka CAMEL Trophy Mundo Maya 95 Peklo u ponoreného krokodýla. V roku 1996 som si ako 18- ročný prvýkrát sadol za volant kamarátovej Škody 100. Z jazdy som bol unesený, bola zima, bol sneh a šmýkalo sa. Na jar 1997 som ju od kamaráta odkúpil. No hneď na druhý deň som ju „pochoval“ v blate za Kurincom. Chlapci boli zúfalí, nechali sme ju tam. Na druhý deň namiesto do školy sme išli vykopávať auto. Naučil som sa na nej jazdiť, zničil som ju na šrot. Vtedy som pochopil, že škodovka je auto, ktoré znesie oveľa viac ako ostatné autá, len ju treba trochu upraviť. Chodil som s ňou po rôznych terénoch. To čo každý obchádzal, ja som sa rovno pustil do toho. Kupoval som autá, ojazdené škodovky, trénoval som na nich, no dosť málo vydržali. Až v roku 2004 sa mi s kamarátom Dušanom Holekom podarilo dať dokopy tím, ktorý sa mi staral o auto. Mal som vtedy Škodu 105, upravili sme ju na súťaž Offroad v roku 2005. Tu som prvýkrát štartoval na Včelinci, ľudia neverili, že  prejdem taký úsek. Nakoniec som auto zničil, pokazilo sa mi v súťaži. Stále ma to však bavilo, jazdil som po terénoch. V roku 2006 som si kúpil Škodu 100, ktorú sme perfektne upravili, zdvihli sme spodok auta, vymenili sme tlmiče, prispôsobili sme ho na terénne podmienky. Auto bolo maximálne pripravené na terénnu súťaž. Tesne pred súťažou sme išli trénovať, no stala sa mi nehoda, auto sa štyrikrát prevrátilo v rýchlosti 100- 110 km/h, nabúral som do plotu za RS. Zranený som našťastie nebol, auto ostalo na boku, vyšiel som von z druhej strany. Mal som prilbu, to bolo moje šťastie. Prilba praskla, auto bolo na odpis. Znovu som kúpil Škodu 100 a všetko išlo zase odznova.

Aké preteky si už absolvoval a aké úspechy už máš za sebou?

V roku 2007 na Offroad Tornaľa Štrkovec v zrýchlení v blate som porazil terénne auto UAZ. Mám cenu za účasť na pretekoch. Tam som však zaujal ľudí, ktorí mi fandili a nechápali, koľko viem prejsť na tej škodovke.

Prvý pohár som nasledujúci rok dostal tiež v Tornali na Offroade. Prechod z offroadu na rallye preteky som absolvoval v roku 2010 a bola to súťaž EMPORA CUP Oždianske serpentíny. Rozdiel medzi offroadom a rallye je v tom, že rallye sa ide na asfalte, kým offroad v teréne. Stále som veril v moje víťazstvo a držal som sa toho, že kto si počká, ten sa dočká. A prišlo to. No nebolo to jednoduché.

Si známy pod prezývkou Robo 1 alias Rýchly Švéd. Ako tieto prezývky vznikli?

Som iný ako druhí ľudia, máločo ma zlomí a ako je známe, švédska oceľ je veľmi silný materiál. Myslím si, že som veľmi húževnatý a pevne idem za svojím cieľom. Chcel by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí ma podporujú, veria mi. To ma ženie dopredu. Je pravda, že bez sponzorov je ťažké niečo dosiahnuť. Preto by som sa chcel poďakovať Kongu diskont, podnikateľovi Autosúčiastky Miroslav Šotek, Autospojlery Róbert Lorinc a svojmu špecialistovi na motory Miroslavovi Ťažkému, ktorému patrí veľká vďaka, pretože motor ma ešte nikdy nezradil a v súťaži som stále došiel do cieľa.

Robo- foto 2.jpg

Predstav nám trochu bližšie tvoju škodovku.

Mám Škodu 100 v úprave offroad. Mám aj Škodu 105 na rallye. Mám stále sériový motor a nikdy som ho neupravoval. Škodovky znesú mnoho a netreba ich často opravovať. Opravy som robil s Dušanom Holekom, Štefanom Tóthom - majstrom odborného výcviku v Strednej odbornej škole technickej a potravinárskej, no veľa vecí už viem opraviť aj sám. V roku 2005 sme robili opravy pred súťažou v škole- umožnil mi to vtedajší p. riaditeľ Miroslav Martiš, urobili sme to so Štefanom Tóthom. V minulom roku mi veľa pomohol Gabo Pavella- sponzor, mechanik, kamarát, priateľ. Jeho zásluhou som sa dokázal umiestniť v kategórii Škoda z 9 áut škodoviek v Rallye HRC- Pohár Júliusa Bystrianskeho na 3. mieste. V súčasnosti ma podporuje Stredná odborná škola technická a potravinárska pod vedením riaditeľa Ing. Karola Kisantala. Dodnes ma podporuje a veľmi veľa mi pomohol majster odborného výcviku Štefan Tóth.

Ako by si charakterizoval svoj štýl jazdy?

Mám agresívne dravú jazdu stále pod plynom- je to štýl Colina Mcraya, škótskeho pretekára. Mojím heslom je Kde iní brzdia, ja pridávam. 16.6.2013 som išiel na požičanom aute Mareka Madunického Škoda 120 na BÉREŠ RACE Veľké Zlievce a stal som sa najlepším pilotom pretekov- Majster volantu, zo 40- tich zúčastnených. No vzhľadom na dosť početnú účasť v kategórii Škoda som sa prebojoval dopredu len dosť ťažko. No nikdy som to nevzdal a dúfal som, že „tá kocka sa raz zvrtne.“ Chodil som na preteky a dostával som sa do povedomia nielen fanúšikov, ale aj usporiadateľov pretekov a popredných pretekárov. V roku 2014 som na galavečeri na vyhodnotení celého ročníka HRC /Hobby rallye cup/ získal mimoriadne ocenenie- Pohár RALLYE SHOW MAJSTER 2014. Ďalším ocenením je Pohár- RALLYE SHOW MAJSTER 2015. A mám ešte jedno prestížne mimoriadne ocenenie v podobe venca od pána Júliusa Bystrianskeho, majstra športu- CENA ZA SHOW a FAIR-PLAY. A v tom istom roku som za celý ročník získal 3. miesto z deviatich účastníkov pretekov v kategórii Škoda. Medzi moje ďalšie úspechy patrí aj 5 krát 3. miesto, 3 krát 2. miesto a 1 krát prvý v kategórii A4 so Škodou Felícia.

Robo- foto 3.jpg

Robo, prezraď nám ešte, aké sú tvoje najbližšie plány?

Najbližšie sa chystám v nedeľu 21. mája na HRC RALLYE Veľké Zlievce. Naším tímovým plánom so Štefanom Tóthom je upraviť jeden špeciál zo Škody 100 na preteky rallye s ochranným rámom. To auto bude jedinečné a nebude mať páru na Slovensku. Mojím snom je dostať sa na Rallye Paríž Dakar, štartovať v kategórii kamiónov a samozrejme, dokončiť súťaž a dostať sa do cieľa. Trasa je dlhá približne od 8 000 do 10 000 km. Táto súťaž vznikla v roku 1978 ako sen jedného Francúza Thieryho Sabina. Je to najťažšia rallye súťaž sveta, kde si človek siahne až na maximum svojich psychických aj fyzických síl.

                     Ďakujem za rozhovor.

                                                                                            A. Vörösová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

7 medailí pre LK BaštaVytlačiť
 

Dňa 13.5.2017 sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo tretie kolo Slovenského pohára. V mestskom lese pri Sobôtke nadšení členovia Lukostreleckého Klubu Bašta postavili v réžii Tibora LÉVAYho náročnú trať, pozostávajúcu z 28 cieľov.

DSC_0132,3.JPG

Záujem o preteky bol značný -na preteky sa zapísalo do dvesto ľudí. Dá sa povedať, že v každej kategórii bolo početné zastúpenie. Zmerať svoje sily si prišla lukostrelecká špička Slovenska aj Maďarska. Trať bola dlhá 2 500 metrov a ako bolo vidieť z bodového hodnotenia pretekárov, svojou náročnosťou prekonala slovenské pomery. Potvrdili to aj ohlasy pretekárov po absolvovaní trate.

DSC_0049.JPG

Lukostrelci domáceho klubu si počínali dobre. Úspešné boli všetky naše dievčence: kategóriu deti - hunter vyhrala Stella NAGYFERENCZOVÁ, kategóriu kadet - hunter vyhrala Viktória KORMOŠOVÁ, pred Henriettou NAGYFERENCZOVOU, v kategórii PBHB seniorov získala BUKOVSZKY Krisztína druhé miesto. Takisto získala druhé miesto v kategórii PBHB veteránov DÁVID Márti.

DSC_0160.JPGDSC_0172.JPGDSC_0170.JPG

Čo sa týka chlapov, kategóriu hunter - veterán vyhral Tibor LÉVAY, Daniel BENIK bol tretí. V kategórii hunter senior skončili na bodovanom štvrtom mieste Ladislav NAGYFERENCZ aj Ladislav HEGEDŰS. 

DSC_0163.JPG

Pokračovanie Slovenského Pohára, ktoré nasleduje 17.6.2017 v Lelesi, čakajú v priebežnom hodnotení z prvého miesta Stella NAGYFERENCZ, Viktória KORMOŠOVÁ. Z tretieho miesta čaká na ďalšie kolo Tibor LÉVAY, z druhého Márti DÁVID. Pomaličky nám zrejú medaily Slovenského pohára. Fandíme našim pretekárom!

Ďakujeme sponzorom: MsÚ Rimavská Sobota, VERCAJCH centrum s.r.o. Zvolen, GOBAKO Košice, MIVE Hnúšťa a Béla Majerčík podnikateľ a AGROSOLUM.

DSC_0051.JPG

                                                                                            Tibor Lévay
                                                                                             LK Bašta - Bástya IK


 
 

XXXXII. ročník Celoslovenských športových hier dievčatVytlačiť
 

Reedukačné centrum Čerenčany Vás pozýva na slávnostné otvorenie XXXXII. ročníka Celoslovenských športových hier dievčat reedukačných a diagnostických centier Slovenska, konané v dňoch 28.5.- 30.5.2017.

SH D pozvanka 2017 (1).jpg


 
 

FALCON znova zaznamenal klubové rekordyVytlačiť
 

FALCON TKD klub sa 13.5.2017 zúčastnil na TAEKWONDO WTF turnaji pod názvom CASSOVIA OPEN 2017, ktorý bol zároveň aj tretím kolom Slovenskej ligy v TAEKWONDE.

Turnaja sa zúčastnilo cez 200 pretekárov z 22 klubov a 8 štátov. Konkurencia v niektorých kategóriách bola náročná, ale Falcoňáci si poradili na jednotku.

Na turnaj vyrazilo z Rimavskej Soboty z klubu FALCON celkovo 23 členov „FALCOŇÁKOV,“ čím sme vytvorili klubový rekord. Bola to zatiaľ najväčšia výprava na turnaj. Spolu s rodičmi sme tvorili celkom peknú kôpku.

18446701_878841848921940_4244043806524884201_n.jpg

Na turnaji sa súťažilo v športovom zápase „KYORUGI“ a v predvádzaní „POOMSAE.“ 

FALCOŇÁCI nastúpili na obidve disciplíny, ale zatiaľ prevládal športový zápas... v klube je cieľom rozbehnúť aj súťaženie v predvádzaní „POOMSAE.“

Celkovo sme na turnaji v športovom zápase získali 9 x zlato, 11 x striebro, 1 x bronz a 1 x 5. miesto.

V predvádzaní foriem to bolo 1 x striebro a 2 x 5. miesto.

Na turnaj sa odvážili ísť ... nováčikovia, menej skúsení zápasníci, ale aj skúsení zápasníci. Prvé dve skupiny si počínali veľmi dobre, nováčikovia ale aj menej skúsení zápasníci ukázali bojovnosť a hlavne pevné základy, na ktorých tréneri FALCONU môžu zakladať ich športovú kariéru. Naši skúsení bojovníci samozrejme ukázali svoje kvality, aj keď niektorí nemali svoj deň. Celkovo svojimi bojovnými výkonmi pozbierali Falcoňáci a klub FALCON 106 bodov, čím sa klub umiestnil na 3. mieste v hodnotení klubov, s výrazným rozdielom 37 bodov od 4. miesta. Zisk 3. miesta je ďalším klubovým rekordom.   

18423930_878842065588585_7495244469471727094_n.jpg

Menovite sa na uvedených priečkach umiestnili:

  1. miesto zlatá medaila - Jaroslav Dóbi , Oliver Adam , Ján Mičko , Matúš Durica , Damien Frgolec , Viktória Iždinská , Lucka Laššáková , Sarah Sarvašová , Veronika Spodniaková 

 

 2. miesto strieborná medaila - Karoline Mravec , Džovo Slanec , Kornélia Czeneová,     Terezka Duricová , Peter Fehér , Miroslav Frgolec , Tomáš Kuvik , Michal Matúška, Lea Szekerová , Pavol Vorlíček , Denis Vorlíček 

3. miesto bronzová medaila - Milan Lani 

5. miesto - Lukáš Kurek

Ako som vyššie spomínal, v klube je cieľom rozbehnúť aj súťaženie v predvádzaní foriem. Zatiaľ nám ostáva len poďakovať Falconáčkam, že našli odvahu nastúpiť a zabojovať v neľahkej konkurencii.

 Výsledky jednotlivcov Poomsae :
2. miesto strieborná medaila - Karoline Mravec
5. miesto - Lucka Laššáková , Laura Davidová

18403550_878841845588607_1852414039745102722_n.jpgNa záver sa chceme poďakovať rodičom za skvelú atmosféru, ktorú vytvorili počas turnaja, Falconákom za perfektné výkony a samozrejme aj partnerom, ktorí podporujú FALCON.

                                                                         Jaroslav Dóbi / predseda klubu


 
 

3. ročník JARNEJ CENYVytlačiť
 

Štart 3. ročníka cyklistickej súťaže JARNÁ CENA 2017 bol v Jesenskom. Trasa bola dlhá 104,7 km - 2:30:34 hod. - 41,72 km/h. Víťazom sa stal Botond Holló (HUN). Výsledky JC-2017 nájdete na web stránke jarnacena.sk

winner2017.jpg

    Víťaz JARNEJ CENY 2017 Botond Holló

                                                                                                                         -red-

 


 
 

Ďalšie vydarené podujatieVytlačiť
 

V rámci Dní mesta sme v mestskej kolkárni usporiadali Majstrovstvá SR v kategórii senioriek na 120 hodov združených.

Na súťaž sa kvalifikovalo 32 žien zo 14 kolkárskych klubov z celého Slovenska. Víťazkou sa stala Jana Bošňáková z Trenčína výkonom 549 zvalených kolov, pred Evou Vlahyovou výkonom 539 a Erikou Grellovou výkonom 528, obe zo Zlatých Klasov.

Kolky 20.jpg

Týmto celoslovenským podujatím sme ukončili kolkársku sezónu 2016/2017 a môžeme s pokojným svedomím konštatovať, že bola veľmi úspešná. Začiatkom júna odcestujú naši kolkári na odvetný družobný zápas do talianskeho Bolzána, kde kompetentní funkcionári majú dopracovať zmluvu o dlhodobej spolupráci. Novú sezónu zahájime v auguste t. r. turnajom o Pohár primátora mesta. Dovtedy budeme ďalej skvalitňovať a skrášľovať kolkársky areál a budeme sa pripravovať na novú sezónu aj so zapojením školskej mládeže a verejnosti.

Kolky 10.jpg

Naše bilancovanie by nebolo také úspešné bez pomoci mesta a sponzorov, ktorým aj touto cestou úprimne ďakujeme. Okrem už spomenutých osobitné poďakovanie patrí Regionálnej správe ciest, MONAL-BBG, s.r.o. a HET, s.r.o.                                                                                                              

Kolky 30.jpg

                                                                                                                        -ar-


 
 

Koncepčná práca s futbalovou mládežou prináša úspechVytlačiť
 

Dosiahnuté výsledky mládežníckych mužstiev Mestského športového klubu Rimavská Sobota z posledných zápasov jednoznačne dokazujú, že koncepčná práca s mládežou v Rimavskej Sobote sa vypláca.

V klube začiatkom roka 2017 nastali aj určité personálne zmeny, ale významnou je najmä zmena priorít. Prvoradou úlohou Mestského športového klubu sa stala výchova mladej generácie futbalistov. Pokiaľ v predchádzajúcom roku dorastenci súťaž nedohrali a vypadli z druhej ligy, žiaci utŕžili dvojciferné prehry, tento rok je v znamení výrazného progresu.

SAM_9230-300x169.jpg

Pozitívnym signálom zo strany vedenia klubu smerom k mládežníckym futbalistom bola prevedená rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení a nákup športových úborov pre mládežnícke kategórie z poskytnutých dotácií SFZ – fondu UEFA. Futbalisti sa na druhej strane odvďačia statočným prístupom v športovej príprave a zlepšenými výkonmi na zápasoch. Dorastenci teraz majú reálnu šancu vyhrať III. ligu a postúpiť späť do II. ligy, žiaci postupne dozrievajú na svojich súperov v najvyššej súťaži a dokážu vyhrávať prvoligové zápasy aj na súperových ihriskách. Dôkazom toho sú výhry starších žiakov U15 a U14 vo Zvolene. Na úspechu sa významne podieľajú aj nové akvizície klubu, talentovaný 15-ročný futbalisti z nášho blízkeho okolia, ako Zoltán Kótai z R. Seči, Bertalan Bari z Jesenského, Denis Cibuľa z Poltára a iní. Funkcionári MŠK, tréneri, hráči i rodičia ťahajú teraz „za jeden povraz“ – usilujú sa o zabezpečenie športovej prípravy budúcej generácie futbalistov v prvoligových súťažných podmienkach.

Je všeobecne známe, že futbalové prípravky MŠK sú v posledných rokoch úplne rovnocennými partnermi najlepších mužstiev na Slovensku, čo považujeme za dobrý základ do budúcna. V poslednom kole súťaže prípraviek naši malí futbalisti dosiahli takmer 100% – ný úspech na ihrisku Jupie Podlavice-Badín, kde vyrastal aj najlepší futbalista Slovenska Marek Hamšík, ktorého meno klub najnovšie nosí vo svojom názve. Mestský športový klub a členovia realizačného tímu mládežníckeho úseku sú odhodlaní pokračovať v nastúpenom trende nehľadiac na to, ako sezóna nakoniec skončí. Najdôležitejšou úlohou klubu do budúcna bude zapojenie čo najviac talentovaných detí do športovej prípravy nielen z mesta, ale aj z jeho blízkeho okolia.

SAM_9313-300x169.jpg

Výsledky z posledných majstrovských zápasov:

Dorastenci U19 MFK Detva – MŠK Rimavská Sobota 1:4 /0:2/, góly za RS Š. Balog, J. Balog, D. Dudek a R. Bial.
Starší žiaci U15 MFK Lokomotíva Zvolen – MŠK Rimavská Sobota 0:1 /0:0/ gól Denis Cibuľa
Starší žiaci U14 MFK Lokomotíva Zvolen – MŠK Rimavská Sobota 0:4, góly za RS: Ciprus, Puška, Zvara a Struhár.
Mladší žiaci U13 MŠK Rimavská Sobota – MŠK Námestovo 9:5 /6:4/
Mladší žiaci U12 MŠK Rimavská Sobota – MŠK Námestovo 7:10 /6:3/
Prípravka U11 Jupie FŠ M. Hamšíka – MŠK Rimavská Sobota 7:14
Prípravka U10 Jupie FŠ M. Hamšíka – MŠK Rimavská Sobota 6:14
Prípravka  U9  Jupie FŠ M. Hamšíka – MŠK Rimavská Sobota 8:6

                                                    Zdroj: Š. Balog, koordinátor mládeže MŠK

                                                      www.mskrimavskasobota.sk


 
 

Verejné obstarávanie

Zakazky s nízkymi hodnotamiVytlačiť
 


 
 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správaVytlačiť
 


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSMVytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky

VV - oznámenie o začatí konania (Czetnerová)Vytlačiť
 


 
 

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Zverejnenie zámeru - prenájom Reformovaná kresť. cirkev, Slov. zväz ľadového hokejaVytlačiť
 


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 43 32

dnes je: 29.5.2017

meniny má: Vilma

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka