Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

OZNAMY

Oznamy mesta

Minister odpovedal primátoroviVytlačiť
 

odpoved1.jpg

odpoved2.jpg

Súbor na stiahnutie odpoved.pdf odpoved.pdf (1.1 MB)

 
 

V predaji TIC nástenné kalendáre na rok 2018Vytlačiť
 

V Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote si môžete zakúpiť dva nástenné kalendáre na rok 2018 – Rimavská Sobota „Vtedy a teraz“ v slovenskom aj maďarskom jazyku a Rimavská Sobota na historických pohľadniciach (1911 - 1930). Cena jedného kalendára je 4,19 eur.

kal.jpg

 


 
 

Národný potravinový katalógVytlačiť
 

V súvislosti s potravinovými škandálmi sa čoraz viac otvára diskusia o tom, z akých surovín sa varí v jedálňach, kde sa stravujú naše deti, či iných verejných stravovacích zariadeniach, v ktorých sa možno stravujeme aj my sami. Tým, že domáce potraviny prechádzajú prísnou kontrolou, sú zárukou kvality a bezpečnosti. Národný potravinový katalóg (NPK) má dostať čerstvé produkty vo vysokej kvalite, s garantovanými výživovými hodnotami, s vysokou flexibilitou dodávok a za primerané ceny do našich verejných jedální.

Celý projekt je pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a priamou koordináciou Výskumného ústavu potravinárskeho, ktorý je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC). Úvodná fáza projektu odštartovala v druhej polovici augusta. Pred spustením projektu do pilotnej prevádzky, v ktorej bude prebiehať aktívne realizovanie objednávok zo strany odberateľa, MPRV SR mapuje trh za účelom získania informácií o všetkých potenciálnych dodávateľoch, odberateľoch a aj obchodovaných produktoch. Výkonom činnosti mapovania trhu poverilo MPRV SR Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru (SPPK). SPPK cez svoje regionálne pracoviská – 30 kontaktných bodov, oslovuje potenciálnych dodávateľov vo svojich regiónoch, za účelom postupného napĺňania databázy NPK. Okrem naplnenia databázy je cieľom mapovania trhu aj verifikácia systému NPK v praxi, identifikácia potenciálnych technických a odborných nedostatkov a ich následné odstraňovanie. Pre splnenie tohto účelu bola zriadená webstránka www.npkinfo.sk, ktorá slúži na úvodné zoznámenie sa s obsahom sortimentu a formulárom produktového listu. Pre prípadné otázky ohľadne katalógu je možné získať podporu na mailovej adrese helpdesk@npkinfo.sk, na telefonickej linke Call Centra 0800 700 706 alebo priamo na jednom z už vyššie spomínaných 30 - tich kontaktných bodoch zriadených v regiónoch Slovenska. Katalóg má potenciál zabezpečiť kvalitné potraviny pre milión stravníkov nie len v školských jedálňach v materských, základných a stredných školách, ale aj vo všetkých inštitúciách, ktoré nakupujú potraviny za verejné zdroje, teda najmä zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia, bezpečnostné a obranné zložky štátu, ústavy na výkon trestu, stravovacie zariadenia zamestnancov verejnoprávnych inštitúcií, t.j. ministerstvá, úrady a pod. Tieto inštitúcie majú povinnosť pri nákupe potravín za verejné zdroje (do zákonom určeného limitu) realizovať prieskum trhu a zdokumentovať ho, to znamená postupovať pri nákupe potravín procesom verejného obstarávania. NPK však môže slúžiť aj ďalším, ktorí majú záujem o nakupovanie bezpečných a kvalitných potravín za zodpovedajúce ceny. Budúcim nakupujúcim môže byť ktokoľvek - aj fyzická osoba nepodnikateľ. Pre dodávateľa aj odberateľa je NPK dobrovoľným, vzhľadom na rôzne európske legislatívne opatrenia o hospodárskej súťaži. Má byť ideálnou možnosťou pre prevádzkovateľa stravovacieho zariadenia ako objednávať suroviny ľahko elektronickou formou. Tento inovatívny nástroj, ponúkne v priebehu pár sekúnd prehľad o situácii na trhu s potravinami, o cenovej ponuke, o zložení potravín, kvalite a pod. Prostredníctvom NPK bude môcť predávať každý dodávateľ, právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý ponúka potraviny a stravovacie služby. Dodávatelia budú môcť do NPK ponúknuť aj iné potraviny/služby, ktoré v ňom v čase spustenia uvedené nebudú. Okruh ponúkaných produktov budú môcť dodávatelia neustále rozširovať. Dodávateľ musí na vstup do NPK preukázať, že nie je dlžníkom štátu. Pre tento účel je potrebné uskutočniť zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky. Potom nasleduje príprava produktového listu a napokon registrácia do elektronickej verzie katalógu, obdobne ako to funguje pri registrácií do klasického e-shopu. Podľa toho, ako pôjde kvalifikácia produktov a mapovanie trhu, vznikne konečná verzia online obchodu. O tom, či bude projekt živý, rozhodne MPRV SR v závislosti od výsledkov testovacej fázy.

NPK je jedinečným projektom aj preto, že verejní obstarávatelia sa majú možnosť už v predstihu pripraviť na zákonnú povinnosť pre všetky členské krajiny Európskej únie a to povinnú elektronizáciu procesov verejného obstarávania. Táto povinnosť nadobudne účinnosť od októbra 2018. Dodávateľ, zaregistrovaný v NPK, automaticky túto povinnosť splní. Registráciou do NPK sa subjektu znižujú administratívne úkony potrebné na realizáciu procesu verejného obstarávania. Zapísaním dodávateľa do Zoznamu hospodárskych subjektov sa dodávateľ môže registrovať do NPK a vytvárať si svoje obchodné portfólio bez potreby predkladania ďalších dokladov potrebných k procesu verejného obstarávania. Zároveň sa skracuje čas nákupu za verejné zdroje a vnáša sa transparentnosť do procesov verejného obstarávania. Pre subjekty, ktoré doposiaľ neboli zapísané v Zozname hospodárskych subjektov sa vytvorí nové obchodné prostredie.

Nákup potravín v Slovenskej republike sa prostredníctvom NPK zmení zásadne. Podiel slovenských potravín, kvalitných potravín, vyprodukovaných v regióne, ktorý denne konzumujeme je veľmi nízky. Vzhľadom na to, že katalóg bude ponúkať kvalitné potraviny, má potenciál zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva. Jednoduchosť, rýchlosť a transparentnosť všetkých procesov v rámci NPK bude posunom pri nákupe potravín. Prinesie možnosť lokálnym producentom úspešne a jednoducho sa uchádzať o zákazky financované z verejných zdrojov. Slovenskí potravinári budú mať možnosť získať ďalšie odbytiská svojich produktov. Katalóg by mal zefektívniť objednávanie potravín kupujúcimi a zlepšiť komunikáciu medzi dodávateľmi a kupujúcimi na miestnej úrovni. Katalóg by mal mať aj environmentálny prínos pre zníženie odpadového zaťaženia a najmä zníženie uhlíkovej stopy.

 

Ing.Juraj Tömösváry,

kontaktný bod Rimavská Sobota,  t. č. 0908903181


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkách a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkám napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

qrkody noviny.jpg


 
 

Ponuka záujmových útvarov, klubov a súborov CVČ RelaxVytlačiť
 

Scan1.jpgScan2.jpg


 
 

Úradné oznamy

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota Vytlačiť
 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

mesta Rimavská Sobota

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote

uznesením č. 74/2017 - MsZ zo dňa 19. septembra 2017

VYHLASUJE

v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov

VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA,

 

na deň 19.december 2017.

 

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote.

 

Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra

 • kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • vítané je ukončené vysokoškolské vzdelanie – 2. stupeň
 • ďalšie požiadavky:
 • vítaná: prax minimálne 5 rokov, znalosť právnych predpisov v oblasti hospodárenia územnej samosprávy, rozpočtových a príspevkových organizácií územnej samosprávy, znalosť maďarského jazyka,
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Náležitosti písomnej prihlášky

 • osobné údaje kandidáta: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefónny kontakt,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania písomnej prihlášky,
 • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
 • úradne osvedčená kópia  dokladu o dosiahnutom najvyššom stupni  vzdelania,
 • úradne osvedčené čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v  plnom rozsahu,
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota,
 • písomná informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a  je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

 

Termín, miesto a spôsob odovzdania prihlášok

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra odovzdajú svoju písomnú prihlášku s prílohami osobne alebo prostredníctvom pošty v termíne do 5.12.2017 do 16.00 h. do podateľne Mestského úradu v Rimavskej Sobote. Rozhodujúci je dátum a  čas uvedený na prezentačnej pečiatke Mestského úradu v Rimavskej Sobote.

Prihláška musí byť v danej lehote priamo fyzicky doručená na Mestský úrad v Rimavskej Sobote. Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Písomná prihláška a  prílohy musia byť doručené osobne alebo prostredníctvom pošty v zalepenej obálke zreteľne označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu: Mestský úrad, Svätoplukova 389/9, JUDr. Štefan Szántó, prednosta mestského úradu, 979 01  Rimavská Sobota.

Kandidát, ktorého písomná prihláška nebude spĺňať náležitosti ustanovené uznesením MsZ č.74/2017- MsZ zo dňa 19. septembra 2017 nebude zapísaný do zoznamu kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra.

 

Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo uznesením  č.74/2017- MsZ zo dňa 19. septembra 2017  ustanovilo spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov MsZ v Rimavskej Sobote v zmysle § 18 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov zoradených v abecednom poradí podľa priezviska, v časom rozsahu maximálne do 10 minút.

 

Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra a pracovný úväzok

Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra mesta Rimavská Sobota je
1. február 2018. Jeho funkčné obdobie trvá 6 rokov a začína dňom nasledujúcim po 
dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Výkon funkcie je stanovený v rozsahu 100 % pracovného úväzku.

 

V Rimavskej Sobote, dňa 02.11.2017

 

                                                                                              JUDr. Jozef Šimko

                                                                                                      primátor mesta


 
 

Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská SobotaVytlačiť
 

 

Mesto RS na web final.jpg

Názov projektu:
Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota
Kód ITMS2014+: 310041A734
Prijímateľ: Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
Miesto realizácie projektu: NUTS II Stredné Slovensko, Rimavská Sobota
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 07/2017 – 06/2018
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 29.3.2017
Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:
Celková výška oprávnených výdavkov: 560 057,50 €
Maximálna výška NFP (95 %): 532 054,63 €
Výška spolufinancovania (5 %): 28 002,88 €

Stručný popis a cieľ projektu:
Cieľom projektu je zníženie energetickej záťaže objektu zateplením fasády, strechy a výmenou výplňových konštrukcií fasády - okná, dvere. Z hľadiska tepelnotechnického sa dodatočným zateplením dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu. V rámci rekonštrukcie sa prevedie aj rekonštrukcia vykurovacieho systému tak, aby sa týmito opatreniami znížila celková potreba tepla na vykurovanie. Doba realizácie projektu - 12 mesiacov.

Hlavná aktivita projektu:
34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Hlavná aktivita 1 - Rekonštrukcia / objekt č.5
Hlavná aktivita 2 - Rekonštrukcia / objekt č.7
Hlavná aktivita 3 - Rekonštrukcia / objekt č.9
Hlavná aktivita 4 – Ostatné výdavky / Rekonštrukcia kotolne a stavebný dozor


 
 

Začala sa vykurovacia sezónaVytlačiť
 

Plagát - komín vzor KR 2016.jpg

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

 

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

 

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

 

 1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !

 

 1. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:
 • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

 

 1. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!

 

 1. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!

 

 1. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

 

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

 

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Kultúra

Smejko a Tanculienka: Kuk, ani muk!Vytlačiť
 

Úplne nové predstavenie s najobľúbenejšími chrobáčikmiSmejkom a Tanculienkou pricestuje opäť do nášho mesta. Nezmeškajte predstavenie, už teraz si kúpte lístky pre Vás a Vašich drobcov. Predstavenie bude v utorok, 5.12. o 17.00 hod. v divadelnej sále DK. Príde aj ich kamarát motýlik Huncúlik a spoločne zahrajú nové hity z tretieho DVD Kuk, ani muk!  Predstavenie vhodné od 2 rokov. Vstupné: 8€. Do 12 mesiacov dieťa zdarma na kolenách rodiča. ZŤP zdarma.

orig_Smejko_a_Tanculienka___Kuk__ani_muk__201791914.jpg

Pri kúpe 4 až 8 vstupeniek (v jednom predaji, v jednom predstavení, z jedného sektoru), dostanete jeden voucher /bonusový listok/, ktorý bude na predstavení vymenený za CD.  Nebudú chýbať pesničky ako Motáčik Popletáčik, Sestričky farbičky, Tri prasiatka, Škaredé káčatko, Usmej sa, Ahoj, ahoj… ale zaspievajú aj toľko žiadaného Boxeristu, Vajce na vandrovke a Babu Jagu. Na úplný záver sa všetci chrobáčikovia môžu so Smejkom a Tanculienkou vyfotiť a podpísať DVD. Predstavenie trvá cca 60 minút.

Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote


 
 

V kine Orbis mysteriózny triler i dlho očakávaný film o superhrdinochVytlačiť
 

kino.jpg

 

WWW.KINOORBIS.SK

 

16-18. nov.   Wind River         /Wind River/

(št.-so.)

 WIND RIVER POSTER_SKposter.jpgStopár Cory Lambert (Jeremy Renner – Prvý kontakt, Avengers, Captain America, Mission Impossible,...) objaví uprostred zasneženej pustej krajiny Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (Elizabeth Olsen – Captain America, Avengers, Godzilla), ktorá do odľahlej indiánskej rezervácie Wind River prichádza z Las Vegas, úplne nepripravená na drsné podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc pri vyšetrovaní osloví stopára Coryho a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú smrť... (Bonton Film)

Dráma/Krimi/mysteriózny/Thriller  Veľká Británia/Kanada/USA
Réžia: Taylor Sheridan

Hrajú:Jeremy Renner,Elizabeth Olsen,Graham Greene...

Uvádza: Bonton Film, 107 min., MP od 15r., vstup: 4€

Začiatok predstavení o 17:00 hod.

Trailer

wind river.jpg

 

16-20.nov.   Justice League  /Justice League/

(št.-po.)

 justice-leagueposter.jpgTím DC komiksových superhrdinov musí spojiť sily a čeliť novej hrozbe. Bruce Wayne, inšpirovaný Supermanovou obetou a motivovaný novou vierou v dobro ľudí, si povolá na pomoc novú spojenkyňu Dianu Princovú, aby spoločne čelili ešte nebezpečnejšiemu nepriateľovi. Batman a Wonder Woman musia čo najskôr zostaviť tím metaľudí, ktorý sa postaví proti novej hrozbe. Takúto ligu superhrdinov svet ešte nevidel – Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash a Cyborg. No možno je už aj tak príliš neskoro, aby ochránili Zem pred obrovským útokom.
DC Comics / DC Entertainment patriaci do portfólia Warner Bros. DC je jedno z najväčších a najúspešnejších amerických vydavateľstiev komiksov a súvisiacich médií. Medzi ich najznámejšie a najpopulárnejšie postavy patria superhrdinovia Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, ale aj superzločinci Joker, Lex Luthor, Darkseid, Catwoman či Brainiac. Veľmi známe sú i tímy Justice League a Teen Titans. (Continental film)

Akčný/Dobrodružný/Fantasy   USA      

Réžia: Zack Snyder

Hrajú: Ben Affleck,Henry Cavill,Gal Gadot...

Uvádza: ContinentalFilm, MP od 12r., titulky, vstup: 5€

Začiatok predstavení o19:30 hod., v nedeľu aj maďarská verzia o 17:00 hod.

v pondelok o 19:30 hod. slovenská verzia vstupné: 4€!!!

Trailer

justice_league_.jpg

20.nov.         Lajka /Lajka/         Filmový klub

(po.)

 lajkaposter.pngFenka Lajka žije na periférii ruského veľkomesta. Nemá to ľahké. Po odchyte je ale preškolená na priekopníčku kozmonautiky. Hneď po štarte Lajku do vesmíru nasleduje množstvo ďalších zvierat vypúšťaných z Houstonu a Bajkonuru. Zvieratá blúdia vesmírom, až nakoniec prostredníctvom čiernej diery šťastne začnú obývať vzdialenú planétu. Po dlhej dobe harmonického a nikým nerušeného súžitia s miestnymi živočíchmi k nim však doputujú aj dvaja ľudskí kozmonauti... (ASFK)

Animovaný, sci-fi     Česká republika

Réžia: Aurel Klimt

Hrajú: Helena Dvořáková, Ján Vondráček, Karel Zima...

UvádzaASFK, 85 min., MP od 12r., dabing, vstup: 4€

Začiatok predstavenia o 18:00 hod.

Trailer

Lajka1.jpg

 


 
 

Kultúrne leto ponúklo množstvo výborných podujatíVytlačiť
 

Viac ako  2500 ľudí si počas letných mesiacov nenechalo ujsť 14 podujatí, ktoré ponúklo tohtoročné kultúrne leto Hot ART.

Podľa slov organizátorky kultúrneho leta R. Špitálovej, vyše 500 divákov prilákal na tunajší amfiteáter megakoncert  legendárnej rockovej kapely Karthago. Veľkú účasť mala aj stand-up comedy Temné kecy. Ich dvojhodinovú šou si prišlo pozrieť približne 250 divákov.

karthago.JPG

Sériu kultúrnych podujatí otvoril v júni koncert úspešnej a charizmatickej speváčky Simy Martausovej s kapelou. „Na koncerte predstavila svoje nové CD „Smej sa duša moja“, ale nechýbali ani obľúbené skladby Normálny život, Kam tento svet speje, Buď mi doktorom a mnohé ďalšie. Jej koncert videlo viac ako 200 divákov, vytvorila veľmi príjemnú atmosféru,“ priblížila R. Špitálová. Okrem koncertov boli do programu kultúrneho leta zaradené aj divadelné predstavenia. „Do domu kultúry zavítalo divadlo z Komárna s inscenáciou v maďarskom jazyku Róme és Júlia, ktoré ponúklo ojedinelý pohľad na známy príbeh dvoch znepriatelených rodov a nešťastnej lásky. Pre deti zahralo začiatkom augusta jarmočné divadlo v podaní Teatra Komika Príbeh rytiera a na začiatku septembra sme privítali projekt Natálka, dokumentárne divadlo podľa skutočnej udalosti v podaní hercov SND,“ uviedla Špitálová.

temne kecy.JPG

Ani v tomto roku nechýbalo obľúbené podujatie Westernový deň, ktoré sa tentoraz uskutočnilo na Kurinci. Priamo v areáli kúpaliska boli pre deti a dospelých pripravené rôzne súťaže, hry, atrakcie, hudba a tanec – a to všetko v jedinečnej country nálade. Súčasťou programu kultúrneho leta bolo aj zábavné podujatie na Kurinci určené deťom, kreatívne leto v galérii, koncert ľudovej hudby Ďatelinka, letné kino Bažant kinematograf, vystúpenie skupiny Kobold/Škriatok pre deti či koncert poprednej klezmerovej kapely Kaschauer Klezmer Band z Košíc. Bodku za úspešným podujatím dal na konci septembra koncert talentovaného amerického bluesmana Linwooda Lee Taylora s kapelou.

linwood2.JPG

Kultúrne leto HOT ART zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s OZ Oxymoron. Podľa slov R. Špitálovej sa tento ročník uskutočnil vďaka finančnej podpore mesta Rimavská Sobota, za čo nesmierne ďakujú.

Počas jesene si už tradične môžu vychutnať milovníci vážnej hudby cyklus komorných koncertov. „Okrem nich pripravujeme aj  množstvo iných podujatí ako výstavu fotografií Vojtecha Hanka, vokálnu kapelu show No instruments, no problem či Vianočnú burzu nápadov a lásky. Na začiatku decembra privítame nový unikátny projekt SĽUK-u Genezis - Príbeh o stvorení sveta a prvých ľuďoch,“ odpovedala R.Špitálová na otázku. či aj kultúrna jeseň bude taká bohatá na podujatia.  

foto: gecse


 
 

Na múzeu zrekonštruovali oknáVytlačiť
 

Od 17. októbra bolo Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote z technických príčin dočasne zatvorené. Dôvodom bola výmena starých drevených okien za nové na vnútornej strane budovy múzea. 9. októbra sa začalo so stavaním lešenia a 12. októbra s výmenou prvých okien. Okná boli vymenené na chodbách na prízemí a 1. poschodí a to hlavne z dôvodu úspory na energiách. Počas horúcich letných dní by mali nové okná uchrániť priestor od nadmerného prístupu svetla a tepla. 1. poschodie je dlhé roky využívané ako výstavný priestor a kvalitnejšie okná pomôžu lepšie ochrániť vystavené zbierky pred slnečným žiarením a návštevníkov od chladu a nepríjemného pocitu tepla v letnom období, kedy teplota vzduchu niekedy presahovala aj 40 °C.

Táto výmena okien bola II. etapou rekonštrukcie okien, ktorú finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj, I. etapa prebehla na jeseň 2016 v administratívnej budove múzea. Na jeseň 2015 boli zase vymenené radiátory vo všetkých priestoroch múzea.

Gemersko-malohontské múzeum je opäť otvorené pre verejnosť od 2. novembra 2017, každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hod.

V novembri ponúkame návštevníkom prehliadku výstavy Naj... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea, ktorá je venovaná 135. výročiu založenia múzea. Do 31. januára 2018 sme predĺžili výstavu Malenkij robot (1945 – 1949). V zajatí sovietskych lágrov.

Od 9. novembra si môžete v múzeu pozrieť výstavu „Barnabás Holló (1865 – 1917). Sochár z Gemera-Malohontu“, ktorá vôbec prvýkrát predstaví tvorbu sochára a gemersko-malohontského rodáka Barnabása Hollóa na pôde múzea a mesta Rimavská Sobota. V priestoroch stálej expozície múzea čaká na návštevníkov zaujímavý predmet mesiaca – obraz s optickou ilúziou zobrazujúci troch československých politikov - Eduarda Beneša (1880 - 1919), Tomáša Garriguea Masaryka (1850 - 1937)  a Miroslava Rastilava Štefánika (1884 - 1948).

GMM


 
 

SĽUK: Príbeh o stvorení svetaVytlačiť
 

Pozývame Vás na unikátny nový projekt SĽUK-u: GENEZIS – Príbeh o stvorení sveta a o prvých ľuďoch, ktorého výprava zavíta do Rimavskej Soboty v piatok 1. 12.  o 18.00 hod. SĽUK prináša na scénu hudobno-tanečné predstavenie obohatené spektakulárnou videoprojekciou, ktoré ponúka odľahčený pohľad na morálny odkaz knihy Genezis.  Súčasné, ale spojenie s tradičnou ľudovou kultúrou je zjavné. Vstupné: 15€, predaj vstupeniek v TIC a MsKS.

V hudobnom spracovaní, choreografiách, v textoch, v projekcii, scéne i v kostýmoch sa tvorcovia síce zamerali na súčasné inscenačné postupy, ale na scéne je ich štylizované spojenie s tradičnou ľudovou kultúrou zjavné. Dramaturgia SĽUK-u uvedením diela Genezis obohatila nielen repertoár tohto telesa o ďalší opus, ale naznačila ďalšie štylistické možnosti a presahy ľudového tanca a ľudovej hudby smerom k súčasnej umeleckej tvorbe a k novým médiám.

GENEZIS_POSTER.jpg

Kniha Genezis predstavuje jeden z najvýznamnejších textov židovského Tanachu a kresťanského Starého zákona. Okrem religióznych kontextov sa stali postavy a príbehy z tohto fragmentu Biblie dôležitým inšpiračným zdrojom pre umeleckú tvorbu.
Pri príprave tejto inscenácie sa tvorcovia zamerali najmä na dve kľúčové témy z knihy Genezis. Prvou je samotný akt tvorby, pri ktorom metaforicky vnímame paralely medzi stvorením sveta a tvorbou umeleckého diela. Druhou témou je aktuálnosť mravného posolstva pre súčasnú dobu.

Scénosled
1. Stvorenie sveta a prvých ľudí
2. Kain a Ábel
3. Skazenosť ľudstva
4. Potopa
5. Babylonská veža
6. Rodokmeň ľudstva

Námet a scenár: Juraj Hamar
Dramaturgia: Lenka Filipová, Juraj Hamar
Hudba: Stano Palúch
Choreografia: Laco Cmorej
Scéna: Marek Hollý
Kostýmy: Katarína Holková
Projekcie a grafický dizajn: Ján Šicko
Svetelný dizajn: Ján Ševčík
Fotografie: Ctibor Bachratý
Asistenti réžie: Juraj Hamar, Stanislav Marišler
Réžia: Juraj Nvota

Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote


 
 

Múzejná písankaVytlačiť
 

Do 30. novembra  si môžu návštevníci v priestoroch múzea pozrieť výstavu „Naj...zo zbierok Gemersko-malohontského múzea“, ktorá je venovaná 135. výročiu vzniku múzea. K výstave sme pripravili aj sprievodnú aktivitu pre deti (i dospelých), pre žiakov aj študentov pod názvom „Múzejná písanka“. Prostredníctvom tejto aktivity sa návštevník môže zabaviť a kreatívnym spôsobom hlbšie preniknúť do histórie inštitúcie cez vystavené zbierkové predmety.

muzejna pisanka.jpg

 

Výstava „Naj... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea“ vznikla pri príležitosti 135. výročia založenia múzea, ktoré svoju históriu začalo písať 3. septembra 1882 a tým sa radí medzi piate najstaršie múzeum na Slovensku. Na výstave je verejnosti, okrem histórie múzea, predstavených viac ako 60 zbierkových predmetov z odborov prírodné vedy, archeológia, história, etnológia, dejiny umenia a historický knižničný fond.

Sprievodná aktivita k výstave dáva možnosť zoznámiť sa s okolnosťami, za ktorých profesor Ján Fábry zakladal túto inštitúciu. Ďalej môže spoznať aj ďalšie významné osobnosti, ktoré stáli pri jej zrode. Formou jednoduchých zadaní sa ďalej návštevník podrobnejšie zoznámi so stavom zbierkových predmetov v minulosti, ale aj dnes. V písanke (v akomsi denníku Jána Fábryho) sa návštevník dozvie aj to čo na výstave nenájde, trochu sa pohrá aj s číslami či tajničkami a takto doplní to, čo prvý riaditeľ múzea do písanky už nemohol napísať.

Okrem toho je tu priestor aj pre fantáziu a postrehy riešiteľa, kde môže uviesť svoje predstavy o tom, ako sa múzeum za tú dlhú dobu zmenilo, čo by mohlo byť lepšie, môže navrhnúť nové logo múzea, prípadne porozmýšľať čo by povedal profesorovi Fábrymu, keby sa s nim mohol rozprávať.

Cieľom aktivity je predstaviť inštitúciu akou múzeum je, upriamiť pozornosť na jej význam a poslanie. Preto je vhodná pre žiakov základných škôl, kde vhodne doplní školské učivo (hlavne piate ročníky), ale aj pre starších žiakov a študentov stredných škôl. V prípade skupín je potrebné sa vopred nahlásiť.

Nemenej zaujímavá bude aj pre individuálnych návštevníkov či rodiny. S deťmi sa určite zabavia aj dospelí.

Výstava potrvá do 30. novembra 2017, spolu so sprievodnou aktivitou. Navštíviť ju môžete od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 16:00 hod.

 

PhDr. Elena Lindisová, KV-referentka, lektorka GMM


 
 

V múzeu vystavujú obraz s optickou ilúziouVytlačiť
 

Od 2. do 30. novembra bude v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote vystavený obraz s optickou ilúziou, ktorý patrí k novším prírastkom múzea v historickom zbierkovom fonde.

Na obraze s optickou ilúziou, nadobudnutom darom v roku 2016, môžeme vidieť fotografie troch významných politikov bývalého Československa – Eduarda Beneša, Tomáša Garriguea Masaryka a Miroslava Rastilava Štefánika.

Obraz vlastnila rodina Alojza Škočovského, ktorá sa z moravsko-slovenského pohraničia v roku 1922 prisťahovala do Rimavskej Soboty a obraz si priniesla so sebou. Obraz bol zhotovený okolo roku 1918 - 1922.

PM november.jpg

Miroslav Rastislav Štefánik (1880 - 1919) bol slovenským vojakom, politikom a diplomatom. Podieľal sa na sformovaní československého zahraničného odboja i na založení prvej Československej republiky. V prvej svetovej vojne bojoval na západnom fronte ako pilot. Štefánik zomrel v roku 1919 počas leteckej havárie pri Bratislave.

Tomáš Garrigue Masaryk (1850 - 1937) bol český politik, filozof, novinár, prvý prezident Československa a jeden zo zakladateľov prvej Československej republiky. Počas prvej svetovej vojny emigroval do zahraničia, kde pracoval na vytvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov. V roku 1916 v Paríži, spolu s Benešom a Štefánikom, založil Česko-slovenskú národnú radu ako dočasnú vládu. V roku 1918 mal zásluhu aj na príprave Pittsburskej dohody. 18. októbra 1918 vydal vo Washingtone Vyhlásenie o nezávislosti Česko-Slovenska, a tak založil vytvorenie samostatného československého štátu. Stal sa prezidentom novozaloženej republiky a túto funkciu plnil až do roku 1935.

Eduard Beneš (1884 - 1948) bol českým politikom, prezidentom Československa a predstaviteľom československého odboja. V rokoch 1918 - 1935 plnil funkciu ministra zahraničných vecí prvej Československej republiky, v rokoch 1921 - 1922 bol predsedom vlády a od roku 1935 do 1948 bol prezidentom štátu. Beneš pred vypuknutím druhej svetovej vojny v roku 1938 odišiel do zahraničia. V Paríži založil Československý národný výbor, ako orgán zahraničného odboja, následne v Londýne vytvoril exilovú vládu a stal sa exilovým československým prezidentom. Na konci vojny uzavrel s Moskvou dohodu a bol prezidentom i novovzniknutej republiky. S jeho menom súvisia aj tzv. Benešove dekréty, teda právne predpisy s mocou zákona, ktoré upravovali znárodnenie priemyslu a konfiškácie majetku Nemcov, Židov, Maďarov, zradcov a kolaborantov.

 

Mgr. Anita Tóthová, historička GMM


 
 

Šport

Až traja naši odchovanci v službách reprezentácie Vytlačiť
 

Uplynulý víkend sa konali medzinárodné turnaje reprezentácii, ktorých sa zúčastnili aj traja naši odchovanci. Nielen A mužstvo, ktoré obsadilo druhé miesto na Nemeckom pohári dosahuje kvalitné výsledky, ale aj naše mladšie ročníky sa nemajú za čo hanbiť. Sú to práve ony, kto má pokračovať v našich hokejových tradíciách, preto veríme, že ich terajšia príprava bude dostatočne kvalitná na to, aby nás o pár rokov mohli reprezentovať na najvyššej úrovni. 

hkm1.jpg

Slovenská dvadsiatka sa zúčastnila turnaja štyroch krajín vo Švajčiarsku. Pod vedením Ernesta Bokroša sa predstavil aj Rimavskosoboťan Alex Tamáši, ktorý už istú dobu pôsobí v projekte HK Orange 20, kvôli príprave na Majstrovstvá sveta juniorov. V prvom zápase naši mladíci zdolali Nórsko v pomere 1:3. Na druhý zápas im bolo priradené domáce mužstvo Švajčiarska, na ktoré naša dvadsiatka nestačila a podľahla mu tesne 3:4. Alex si v tomto zápase pripísal jednu asistenciu. V závere sa chlapci stretli s nemeckou reprezentáciu, ktorej tiež podľahli v pomere 6:3. Jedným gólom v tomto zápase prispel aj Alex. Slovenská dvadsiatka napokon skončila na treťom mieste za Švajčiarskom a Nemeckom.

Naša sedemnástka má tiež medzi sebou jedného Rimavskosoboťana a rovno kapitána. Je ním Dalibor Ďuriš. Ten sa so svojou partiou zúčastnili turnaja štyroch krajín v domácom prostredí v Púchove. Ako hostiace mužstvo sa ukázali v plnej paráde a turnaj vyhrali. Rozbeh bol však ťažší. V prvom zápase vyzvali osemnástku z Francúzska, ktorú napokon zdolali po samostatných nájazdoch 3:2. Rozhodujúci gól v tomto zápase strelil práve Dalibor a k tomu pridal ešte jednu asistenciu. Problémy im nenarobili ani rovesníci zo Švajčiarska, ktorých zdolali 3:1. V závere turnaja sa naši mladíci stretli s reprezentáciou Nemecka, ktorú taktiež zdolali v pomere 5:2 a stali sa víťazmi tohto turnaja.

hkm.jpg

Rimavská Sobota má nielen perfektných útočníkov ale aj brankárov. Jedným z nich je mladý talent Jakub Sihelský, ktorý sa ako člen slovenskej reprezentácie do 16 rokov zúčastnil Pohára Prezidentského športového klubu v hlavnom meste Bieloruska, v Minsku. Na úvod vyzvali rovesníkov z Ruska, ktorým podľahli vysoko 0:8. V tomto zápase Jakub nastúpil ako druhý brankár, no do ďalších už nastupoval ako jednotka. V druhom zápase sa stretli s domácou sedemnástkou, ktorej podľahli 0:4. Jakub odchytal celý zápas. V závere nastúpili naši chlapci proti výberu Lotyšska do 17 rokov, ktorému opäť podľahli 4:0. Jakub taktiež odchytal celý zápas a dokonca bol vyhlásený aj za najlepšieho hráča zápasu. Mladíci do 16 rokov tak bez zisku jediného bodu obsadili poslednú priečku.

hkm2.jpg

Chlapcom k ich úspechom gratulujeme a prajeme im, aby v nich pokračovali naďalej. Teší nás, že aj z tak malého klub z nehokejového mesta vyrástlo toľko kvalitných hráčov.


 
 

Deti na zimnom štadióne zabával vĺčik Goooly, pozrieť sa prišiel aj Ján LašákVytlačiť
 

Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci s HKM Rimavská Sobota usporiadal v sobotu 28. októbra náborovú akciu Deti na hokej. Jej cieľom je zvýšenie počtu malých hokejistov, najmä v menších kluboch a ukázať deťom a ich rodičom, prečo si vybrať práve hokej. Tento projekt funguje už tretí rok pod vedením pani Diany Kosovej.

deti-hokej2.JPG

Rovnaká akcia sa u nás konala aj pred dvomi rokmi. Vtedy si ju mnoho ľudí obľúbilo a na „zimák“ zavítala stovka detí. Tentoraz ich však neprišlo až toľko aj keď sme mali zaujímavejších hostí. Deťom sa asi najviac páčilo duo maskotov. Náš domáci Orlík a obľúbený maskot majstrovstiev sveta na Slovensku vĺčik Goooly vytvorili na štadióne príjemnú atmosféru a s deťmi sa zabávali po celý čas. Svojou návštevou nás poctil aj majster sveta z roku 2002 Ján Lašák, ktorý deťom aj rodičom odovzdal množstvo rád. Taktiež aj pomohol s tréningom našich malých úspešných brankárov. Je nesmierna škoda, že si túto akciu neprišlo užiť viac detí, pretože bola naozaj veľká zábava. Deti sa na ľade striedali na niekoľkých stanovištiach, kde si mohli skúsiť streľbu na bránu, korčuľovanie cez prekážky, ozajstný hokej či zábavu s hračkami na ľade. Celé to prebiehalo pod dozorom našich kvalifikovaných trénerov. Aj keď akciu navštívilo len okolo 40 nádejných hokejistov, môžme ju považovať za úspešnú. Veríme, že každý zúčastnený si odniesol veľa dobrých zážitkov a na toto podujatie bude dlho spomínať. Dúfame, že väčšina z nich sa na štadión sa ešte vráti, ale už ako hráči nášho klubu. Tu je pre nich pripravených 10 kompletných výstrojov, ktoré v rámci akcie venoval klubu Slovenský zväz ľadového hokeja. Ďakujeme zväzu, že si opäť vybral naše mesto na organizáciu tejto akcie a taktiež pani Diane Kosovej, ktorá to robí s obrovským nadšením. Naše poďakovanie patrí aj Jánovi Lašákovi, ktorý prijal naše pozvanie a spestril deň mladým nádejným hokejistom.

deti-hokej.JPG

 Marek Hanzel,

HKM Rimavská Sobota


 
 

Po dvoch prehrách konečne výhra Vytlačiť
 

Mužom HKM Rimavská Sobota sa v poslednom čase na ľade súperov veľmi nedarilo. Najprv koncom októbra zavítali na ľad lídra východnej skupiny Humenné. Ten im uštedril prehru 8:4, aj keď Soboťania v druhej tretine doťahovali manko z prvej, Humenné bolo stále na koni a v tretej tretine poriadne sa poriadne naštartovali a víťazstvo si nenechali ujsť. O týždeň cestovali naši chlapci na zápas k zahraničnému účastníkovi ligy do poľského Sanoku, kde ich čakala zaplnená aréna s 1400 divákmi. Sanok si doposiaľ neviedol až tak výborne v našej lige, a tak sme očakávali víťazstvo. Opak bol však pravdou. Aj keď sa naši chlapci ujali vedenia ako prví, na víťazstvo to však nestačilo a prehrali sme tesne 4:3. Po týchto dvoch zaváhaniach sme klesli v tabuľke na 4. miesto.

V sobotu 11. novembra sa muži HKM konečne vrátili na domáci ľad. Na štadióne sa konal hotový hokejový sviatok, keďže sme hostili minuloročného semifinalistu našej najvyššej súťaže MHK Martin. Je to asi najkvalitnejšie mužstvo 2. ligy s množstvom extraligových hráčov, ktoré má obrovské ambície postúpiť vyššie a postupne sa vrátiť do extraligy. S týmto súperom sme odohrali prvý zápas tejto sezóny, a vtedy sme mu na jeho ľade podľahli vysoko 9:3. Určite sme mu to chceli doma vrátiť, aj keď sme vedeli, že to bude veľmi náročné. Klub s takým kádrom a takou hokejovou históriou ako má Martin u nás azda ešte ani nehral. Martin si so sebou doniesol obrovskú posilu v bráne, hviezdneho Michala Dzubinu a ďalšie zvučné mená do poľa ako Tomáš Pokrivčák, Lukáš Říha, Slavomír Hriňa a ďalší. My sme sa tiež posilnili jedným nováčikom, naše rady obohatil Nikolas Šturmankin.

Od úvodu sa hral rýchly a tvrdý hokej. Do zápasu lepšie vstúpili domáci a už v 5. minúte pretlačil puk do brány Buda. V polovici tretiny sa zranil brankár domácich Dzubina, a tak musel do brány nastúpiť náhradník. Ten to nemal ľahké, pretože nastúpil počas oslabenia, no tlaku domácich odolával. O päť minút využili domáci presilovku a po prihrávke Heckla skóroval opäť Buda. Druhá tretina bola úplným protikladom tej prvej. Hralo sa pomaly a bez dôrazu a domáci hráči sa javili ako mierne zaspatí. Toto hostia naplno využili a počas druhého dejstva vyrovnali na 2:2. Najprv prepasíroval puk medzi betóny Križana kapitán Pokrivčák a následne využil presilovku Bednarčík. Do tretej tretiny vstúpili domáci ako vymenení a v úvode zariadili obrat o akom sa im ani nesnívalo. Už po 34 sekundách získal puk v obrannom pásme Šagát, sám prekorčuľoval k bráne, kde prekvapil brankára strelou do vinkla. O 20 sekúnd po prihrávke Moroza zvyšoval Fekiač, a tak po prvej minúte tretej tretiny bol zápas opäť naklonený na stranu domácich. O necelé dve minúty zvýšil po elegantnej kľučke ruský rýchlik Moroz. A o ďalšiu minútu dal gólovú bodku v zápase kapitán domácich Ján Slovák, ktorý stanovil na konečných 6:2. Rimavská Sobota tak zaznamenala dôležité víťazstvo nad minuloročným extraligistom.

Aj keď našim chlapcom každý v zápase veril, málokto očakával až takto jednoznačné víťazstvo. My sme veľmi radi, že sa nám podarilo zdolať tak kvalitné mužstvo a tri body z tohto zápasu majú pre nás veľkú cenu. V tabuľke nám momentálne patrí tretia priečku za Humenným a Martinom.

hokej.jpg

Chceli by sme sa poďakovať všetkým divákom, ktorí prišli v sobotu na štadión a podporovali našich chlapcov v zápase. V tejto sezóne sme  mali sme rekordnú návštevu. Zápas si nenechalo ujsť vyše 400 divákov, ktorí majú na tomto úžasnom výsledku obrovský podiel. Obrovské poďakovanie patrí aj fanklubom oboch celkov, ktoré spolu fandili počas celého zápasu a podporovali jeden druhého. V dnešnej dobe je nevídané, aby fanúšikovia takto dobre spolu vychádzali a aby fanúšik jedného tímu fandil aj tomu druhému. Bolo veľmi pekné počuť pokriky ako: ‚‚Rimavská je Martin, Martin je Rimavská!‘‘ Všetkým je jasné, že v tomto zápase vyhral hlavne hokej a ten bol naozaj kvalitný. Prítomní nemali čo ľutovať, pretože sa hral rýchly a tvrdý hokej s množstvom pekných hokejových momentov. Počas celého zápasu panovala na štadióne perfektná atmosféra a na tento zápas bude veľa ľudí ešte dlho spomínať.

hokej1.jpg

Najbližšie naši chlapci opäť vycestujú na zápas k súperovi, tentokrát do Sabinova. So Sabinovom sme v úvode sezóny odohrali prvý domáci zápas a zdolali sme ho 7:2. Podobne jednoznačné víťazstvo očakávame aj teraz. O týždeň nato, v sobotu 25.11., sa muži HKM predstavia v tradičnom gemersko-horehronskom derby na ľade Brezna. Tieto zápasy sú u divákov veľmi obľúbené, a preto dúfame, že si cestu do Brezna nájde aj niekoľko našich fanúšikov. Na domácom ľade nás uvidíte až 2. 12. o 17:00 hod., kedy privítame Bardejov. Srdečne pozývame všetkých divákov na tento zápas, aby opäť prišli  vytvoriť takú perfektnú atmosféru.

HKM Rimavská Sobota - MHK Martin 6:2 (2:0, 0:2, 4:0)

Góly HKM: Buda, Buda (Heckl), Šagát, Fekiač (Moroz), Moroz (Dmitriev), J. Slovák (Šagát, Dmitriev)

 Strely: 32:35

Vylúčenia: 7:4 na 2 min 

Rozhodovali: Píšťanský - Staššák, Kurčík

Zostava HKM: Križan - M. Slovák, Kulišek, Škantár, Matúška, Heckl - Šturkmankin, J. Slovák, Šagát - Domaev, Dmitriev, Moroz - Buda, Fekiač, Zorvan


 
 

Florbal: Slovanistky zvládli náročné derbyVytlačiť
 

Slovanistky vycestovali na Martina do Detvy na derby proti Dukle Banská Bystrica, v minulej sezóne ešte účastníkovi najvyššej súťaže. Okrem derby to bol podľa tabuľky súboj druhého Slovana s treťou Duklou, najlepšieho útoku (Rimavskosoboťanky mali pred zápasom priemer 10 strelených gólov na zápas) a najlepšej obrany (Bystričanky dostali dovtedy len 2,5 gólu na zápas).

Zo súpera šiel rešpekt, veď v predošlých troch zápasoch zvíťazil zakaždým na nulu. Bez inkasovaného gólu napokon vydržal 191 minút, keď naša zastupujúca kapitánka Vaslíková vyskúšala bombu z prvej a na prekvapenie sa táto ujala. Dominika vyrovnávala na 1:1 a keď sa o chvíľku presadila aj Kristína Čintalanová, Slovanistky sa dostali do vedenia, ktoré už do konca zápasu z rúk nepustili. Vyšiel im záver prvej a začiatok druhej tretiny, keď sa do streleckej listiny postupne zapísalo päť rôznych hráčok. Góly padali z protiútokov, z diaľky aj po vypracovaných akciách na jeden dotyk z blízkosti súperovej bránky. Za stavu 7:2 však hráčky prestali hrať efektívne a upustili od koncentrácie v obrane. Do konca tretiny tak súper znížil na 8:5. Tretia tretina mala pravý nádych derby s emóciami, ktoré sa tréneri snažili upokojovať oddychovými časmi. Slovanistky v závere nevyužili niekoľko sľubných príležitostí a tak prvý krát v ročníku pri víťazstve zaznamenali menej ako 10 gólov.

florbalistky.jpg

FBC Slovan Rimavská Sobota - FBK BCF Dukla Banská Bystrica 9:7 (4:2, 4:3, 1:2)

Góly Slovana: Čintalanová 4, Vaslíková 2, Janoštiaková, Uhrinová, Ružičková

Zostava Slovana: brankárky - Schvarcová a Udvardyová, hráčky - Šándriková, Ružičková, Uhrinová, Csériová, Janoštiaková, Kučeráková, Kureková, Čintalanová a kapitánka Vaslíková

Hodnotenie trénerom Jozefom Alušíkom: "Očakávali sme náročný zápas, čo sa aj potvrdilo. Našťastie pre nás sa súper v úvode nepresadil viac ako raz. Potom sme vďaka Domči a Kristíne naskočili na víťaznú vlnu. Výkonom sa k nim pridali ostatné hráčky a tak som mohol byť s prvou polovicou zápasu spokojný. Súper to nevzdal, zabojoval aj za nepriaznivého stavu 7:2 a využil, že naše hráčky prestali tesne brániť. Prestali sme hrať aktívne, namiesto prihrávok sme sa spoliehali na individuálne prieniky a najmä sme neboli takí koncentrovaní na zápas, ako na začiatku. Preto z toho bola do konca zápasu dráma, podľa mňa zbytočná. Avšak tešíme sa z víťazstva nad minuloročným extraligistom. Z chýb sa budeme snažiť poučiť. Počas predĺženého víkendu nás čaka extra náročný dvojzápas proti tímom z Bratislavy, v ktorom chceme znovu dokázať naše zlepšenie voči minulej sezóne."

Zdroj: Jozef Alušík

 


 


 
 

Slovanistky so šiestimi víťazstvamiVytlačiť
 

volejbal2.JPG

Východná časť I. ligy vo volejbale žien vstúpila do polovice súťaže. Družstvu žien volejbalového klubu Slovan Rimavská Sobota sa zatiaľ vedie dobre, keď z ôsmich zápasov vyhralo šesť a prehralo iba dve stretnutia. V Žiline, ktorá má ambície na víťaza súťaže, prehrali Slovanistky 1:3 a 0:3. Vonku v Púchove vyhrali hladko 3:0 a 3:0, doma si tiež hladko poradili s MŠK Žiar nad Hronom 3:0 a 3:0. V poslednom dvojkole na domácej pôde porazili Slovanistky družstvo TJ Sokol Giraltovce, tiež ašpiranta na  postup, ktoré hrá s tromi extraligovými hráčkami. Vyhrali 3:0 3:2, keď v druhom stretnutí už prehrávali 0:2 na sety a v treťom sete Giraltovčanky viedli 15:11. No karta sa potajme obrátila a zverenkyne Aleny Kudlíkovej st. napokon duel zvládli. Obe stretnutia mali na I. ligu výbornú úroveň a po dvoch rokoch to boli najkvalitnejšie stretnutia.

Cieľom družstva je skončiť z ôsmich celkov do 4. miesta  a dostať sa do nadstavbovej časti súťaže.

Zostava Rim. Soboty: Megelová, Kudlíková ml. - kapitánka, sestry R. a J. Kubaliakové (obe z Poltára), Žírošová, Panicová, Szőkeová, Chebeňová, Kačániová, Uhrinová, Bolhová a Lakatošová.

volejbal.JPG

Igor Antal, foto: gecse  


 
 

Florbal: Výhra a remíza v dvojzápase Vytlačiť
 

Prvú polovicu súťaže si Slovanisti dohrali v nedeľu 5.11. na dvojzápse, ktorý si zorganizovali v Detve. Po ťažkom sobotňajšom programe ťahúňov tímu (Mišo Radnóti, Rišo Totkovič a Paľko Rapčan úspešne reprezentovali naše mesto na seniorských majstrovstvách Slovenska v zápasení) to bolo o to náročnejšie. Ako vždy počas tejto sezóny nechýbali dramatické okamihy, zvraty a množstvo gólov. Slovanisti napokon vydolovali štyri z možných šiestich bodov.

Slovanistom patrí v tabuľke 2.ligy Stred priebežná 5.priečka

    1. Devils Čadca 16b
    2. FBK RAptORs 14b
    3. FbK Turany 13b
    4. FBK BCF Dukla Banská Bystrica 12b
    5. FBC Slovan Rimavská Sobota 11b
    6. Žiar nad Hronom Pirátos 7b
    7. FPS Banská Bystrica 5b
    8. FBK Zákamenné 3b
    9. FBC Horehronec Brezno 0b

Detva, 5.11

FBC Slovan Rimavská Sobota - FPS Banská Bystrica 13:11 (5:1, 2:6, 6:4)
Štatistika: Lukáš Nôta 6+3, Michal Radnóti 3+2, Richard Totkovič 2+1, Denis Farkaš 2+1, Pavol Rapčan 0+1, Martin Jakuba 0+1
Zostava Slovana: brankár Mirko Greguš, hráči Pavol Rapčan, Patrik Hronec, Michal Radnóti, Lukáš Nôta, Richard Totkovič, Jozef Alušík, Denis Farkaš, Martin Jakuba a kapitán Franko

Hodnotenie trénera Slovana RNDr. Petra Nôtu:
"Prvýkrát v sezóne sme mali na lavičke 4 hráčov na striedanie, čo sa prejavilo aj na výsledku v prvej tretine. Na začiatku druhej tretiny sme už vyhrávali nad súperom 6:2. Svojou nekoncentrovanosťou a nepokrytím súperových hráčov, keď sme si nevedeli ustáť svoje herné pozície v obrane a v útoku, sme postavili súpera na nohy. Na konci tretiny svietil stav na ukazovateli 7:7. Po dohovore hráčom sme v úvode poslednej časti hry v priebehu troch minút vsietili tri góly a ďalší zvrat zápase sme súperovi už nedovolili. Na hre niektorých hráčov sa prejavoval tréningový výpadok (Paťo, Denis). Na Mišovi, Rišovi a Paľovi únava z predchádzajúceho dňa - soboty, kedy sa zúčastnili majstrovstiev Slovenska v zápasení, kde sa umiestnili na medailových priečkach a Paľko sa stal majstrom Slovenska. Za to im odo mňa patrí gratulácia a poďakovanie, že napriek náročnému víkendu pomohli v nedeľu družstvu k ďalšiemu víťazstvu  v M2-jke."

Detva, 5.11.

FBC Slovan Rimavská Sobota - CVČ Žiar nad Hronom Pirátos 10:10 (5:2, 2:5, 3:3)
Štatistika: Lukáš Nôta 4+2, Richard Totkovič 3+0, Michal Radnóti 2+0, Pavol Rapčan 1+1, Filip Franko 0+2, Jozef Alušík 0+1
Zostava Slovana: brankár Mirko Greguš, hráči Pavol Rapčan, Patrik Hronec, Michal Radnóti, Lukáš Nôta, Richard Totkovič, Jozef Alušík, Denis Farkaš, Martin Jakuba a kapitán Franko

Hodnotenie trénera Slovana RNDr. Petra Nôtu:
"Náš druhý nedeľný zápas sme nezačali najlepšie. Hráči akoby nemali svoju potrebnú „prevádzkovú“ teplotu, boli málo rozcvičení a stuhnutí po prvom zápase. Po úvodnom tlaku súpera a dvoch góloch v našej sieti sme prvú tretinu nakoniec vyhrali 5:2, keď družstvo svojou výbornou „palicovou“ technikou a peknými gólmi naštartoval Lukáš Nôta. Prišla druhá tretina, ktorá je v celom priebehu súťaže našou najslabšou. Aj tentoraz sme ju prehrali 2:5... V tretej tretine nám súper ušiel opäť o dva góly. No ukážkovým prístupom hráčov ktorí vedia, že zápas končí až po poslednom hvizde rozhodcu, sa nám podarilo v poslednej minúte dvoma gólmi vyrovnať. Hráči odviedli maximum, popasovali sa s únavou z predchádzajúceho zápasu a bohatého športového zamerania našich hráčov. Musíme popracovať na tom, aby výborné výkony predvádzali hráči počas celého zápasu, aby bolo čo najmenej „hluchých“ miest, akých bolo aj tento víkend počas zápasov. Najmä v tej nešťastnej druhej tretine."

Mužstvo A-tímu 

A_tim-florbal.jpg

RNDr. Peter Nôta,

tréner družstva


 
 

Halové futbalové turnaje MŠK pre najmenšíchVytlačiť
 

Mestský športový klub v Rimavskej Sobote každú novembrovú nedeľu usporiada halový futbalový turnaj pre najmenšie mládežnícke kategórie. O účasť na našich turnajoch prejavili záujem kluby ako: FK Junior Košice, Jupie FŠ Mareka Hamšíka, MFK Liptovský Mikuláš, MŠK Novohrad Lučenec, Slavoj Trebišov, FOMAT Martin. FK Šaca, FA Revúca, Salgótarjáni BTC, Sajóvölgye Focisuli , MFK Lokomotíva Zvolen, FK Pohronie a iné kluby. Prihlášku niektorých klubov sme pre nedostatok miesta už prijať nemohli. Kapacita haly umožňuje účasť maximálne pre 6 účastníkov.

Prvý turnaj pre najmenšiu kategóriu U7 – ročník 2011 už máme za sebou. Konal sa 5. novembra v telocvični ZŠ M. Tompu na sídl. Západ. Ohlasy sú veľmi pozitívne. Bol to prvý turnaj pre túto kategóriu. Malí futbalisti MŠK v bielych dresoch mali obrovskú radosť z futbalu. Podobný zážitok mali z celého podujatia aj naši hostia z Košíc, z B. Bystrice a z Lučenca. Každý malý hráč bojoval húževnato o každú loptu, predvádzali krásne osobné súboje i gólov padlo neúrekom. Rodičia v hľadisku vytvorili fantastickú  atmosféru. Súboje mužstiev boli veľmi vyrovnané, o víťazstvách a prehrách rozhodovali maličkosti. Za predvedené výkony si zaslúži každé mužstvo a každý malý futbalista obrovskú pochvalu.

halturnaj.jpg

Víťazný pohár za prvenstvo získali futbalisti Jupie FŠMH B.Bystrica. Na ďalších miestach skončili MŠK Novohrad Lučenec, MŠK Rimavská Sobota a FK Junior Košice, dostali ako cenný útechu spoločenské hry. Trofeje dostali aj najlepší jednotlivci.  Najlepším hráčom turnaja sa stal Allen Horváth – MŠK Rimavská Sobota, najlepším strelcom Max Onischchuk – FK Junior Košice, najlepším brankárom Max Šimko – Jupie FŠMH Banská Bystrica /Podlavice-Badín/.

Naše mesto a mestský klub reprezentovali hráči: Marek Miháľ – Marko Bráth, Damian Domik, Richard Nemec, Andrej Drugda, Matej Antalov, Marko Bakša, Matej Pál, Dominik Pásztor, Adam Garay, Richard Rendek, Rlórián Hornyák, Roland Király a Allen Horváth. Tréner: Š. Balog,  asistent trénera Tomáš Pál.

halovýturnaj.jpg

K úspešnému priebehu turnaja prispeli vo veľkej miere rodičia detí domáceho mužstva  a sponzori: páni Dipl, Ing. František Tóth PhDr – OVD Gemerprodukt, pán Marian Czikora – Fruits/Vegetables, pán Igor Klinčák – IK Catering, pán Robert Varga – Primax, pán L. Palkovič – Beati s.r.o., pán Z. Kónya – cukráreň, M. Mičková – TB Best Bakery s.r.o. Marceline dobrotky a iní.

Všetkým bez rozdielu v mene malých futbalistov ďakujeme!

Mestský športový klub v Rimavskej Sobote srdečne pozývame na naše podujatia každého priaznivca mládežníckeho futbalu, ktoré sa konajú v Telocvični ZŠ M. Tompu na sídl. Západ vždy v nedeľu v dňoch:

12. novembra 2017 – U10

19. novembra 2017 – U8

26. novembra 2017 – U9

Zdroj: MŠK


 
 

Slovenská reprezentácia a Falconisti nesklamali na Majstrovstvách Európy v športovej chanbareVytlačiť
 

V dňoch 28-29. októbra sa v Ríme uskutočnili v poradí už 10. Majstrovstvá Európy v športovej chanbare (japonské športové umenie s mečmi). Zúčastnilo sa ich 15 krajín a 250 chanbaristov z celej Európy. Nechýbala na ňom ani Slovenská reprezentácia, ktorú zastupovalo 16 chanbaristov z Košíc, Trenčína, Žiliny a Rimavskej Soboty. Z Rimavskej Soboty to boli: Tibor Figei (kat. 18-39r., nižšie pásy), Ladislav Laššák (kat. nad 40 r.,kombinovaná kat. pásov), Oliver Roško, Laura Dávidová (obidvaja kat. katedov), Lucia Laššáková, Tereza Ďuricová (obidve kat. starších žiačok). Súťažilo sa v kihondose (súborné cvičenia –kata) a datotsu (kumite) v individuálnych a tímových súťažiach. V datotsu boli otvorené nasledovné disciplíny: dýka, krátky meč, dlhý meč, krátky meč-štít, dlhý meč-štít, dlhý meč obojruč a kombinácia dlhého a krátkeho meča. Každý chanbarista si mohol vybrať tri disciplíny a pravdaže kihon dosu.

Taliani prichystali veľkolepú súťaž po každej stránke. Začalo to už v piatok večer, kedy sa stretli zástupcovia jednotlivých krajín na slávnostnej večeri, kde nechýbal ani Rimavskosoboťan Tibor Figei, ktorý zastupoval Slovensko ako jeden z dvoch vedúcich výpravy na tomto šampionáte. Pokračovalo to  v sobotu krásnym nástupom všetkých krajín, kde každej krajine zahrali  hymnu. Doobeda pokračovali boje v Kihondose (súborné cvičenie-kata) vo všetkých kategóriách. Najviac sa darilo práve Tiborovi Figeimu, ktorý sa ako jediný zástupca zo Slovenska prebojoval až do 3.kola (štvrťfinále), kde ale v predlžení podľahol svojmu súperovi z Bieloruska, neskoršiemu víťazovi tejto kategórie. Tibor Figei tak obsadil v Kihondose konečné 5 až 8.miesto.

chanbara1.jpg

Poobede prišli na rad súboje v datotsu (kumite) v kategóriách katedov a veteránov (kat. nad 40 r.) Medailovú žatvu spustil Rimavskosoboťan Ladislav Laššák (kat. veteránov), ktorý si hneď vo svojej prvej disciplíne chocken morote (dlhý meč obojruč) vybojoval bronzovú medailu, keď podľahol v 3.kole  len neskoršiemu francúzskemu víťazovi tejto kategórie. V ostatných disciplínach už L. Laššák nebodoval. Výborne si počínala ďalšia Rimavskosoboťanka Laura Dávidová (kat. kadetov), ktorá síce v svojich prvých dvoch disciplínach podľahla silným súperkám z Rumunska a Talianska, ale všetko si vynahradila vo svojej poslednej, obľúbenej disciplíne tate kodachi (krátky meč-štít). Pomerne rýchlo sa prepracovala z prvého a druhého kola do semifinále, kde natrafila na skúsenú Talianku, ktorú ale po taktickom boji porazila 2:0. Na rad prišlo vytúžené finále a silná súperka z Bieloruska, ktorá nakoniec Laure podľahla takisto v pomere 2:0, a tak  si slovenská reprezentantka L. Dávidová vybojovala titul „Majsterky Európy“ v športovej chanbare za rok 2017. Na konci tohto dňa si vybojoval titul Majstra Európy ešte Košičan Martin Musl (kat. veteránov), ktorý zvíťazil v disciplíne nito (krátky a dlhý meč). Veľmi dobre sa darilo aj ďalším mladým chanbaristom z Košického klubu Samurajov, keď Martin Musl ml. a Max Martinčko (obidvaja kat. kadetov) vybojovali vo svojej poslednej disciplíne tatek odachi (krátky meč-štít) zhodne bronzové medaily. Ďalší Rimavskosoboťan, Oliver Roško, bojoval tiež príkladne, dostal sa ale maximálne do 2.kola, čo pri jeho zranení (dva mesiace predtým si zlomil ruku) bol veľmi slušný výkon. Na záver dňa teda Slovensko skončilo s dvomi zlatými a tromi bronzovými medailami.

chanbara2.jpg

Druhý súťažný deň pokračovali  boje dospelých mužov (nižšie a vyššie pásy), žien  (kombinovaná kategória pásov), starších žiakov a žiačok a tímové súťaže v datotsu (kumite). Rimavskosoboťanky Lucia Laššáková a Tereza Ďuricová (obidve staršie žiačky) sa dostali najďalej do 2.kola, keď natrafili väčšinou na silné Talianky. Dobre si počínali ale  reprezentanti z Trenčína, ktorí si vybojovali dve bronzové a jednu striebornú medailu. Lukáš Bosák si vybojoval bronz v tate kodachi (krátky meč-štít), Matej Babinský takisto bronz v nite (kombinácia krátkeho a dlhého meča) a Evka Bosáková striebro v chocken morote (dlhý meč obojruč). Evka podľahla vo finále dvojnásobnej Majsterke Európy z Nemecka v tejto disciplíne  Na konci dňa sa zadarilo aj Rimavskosoboťanovi Tiborovi Figeimu, ktorý síce v prvých dvoch disciplínach vypadol v prvých kolách so súpermi z Rumunska a Talianska, ale nakoniec si všetko vynahradil v poslednej disciplíne, v nite (kombinácia krátkeho a dlhého meča). Prebojoval sa postupne cez nemeckého a talianskeho reprezentanta až do finále, kde trošku nešťastne podľahol reprezentantovi z Francúzska v pomere 1:2. Pre Figeiho to už bola 5 veľká medaila zo svetových súťaží (ME, SH, MS). Slovensko získalo v tento deň dve strieborné a dve bronzové medaily. Spolu získalo na 10. Majstrovstvách Európy v športovej chanbare celkovo 9 medailí (2 zlaté, 2 strieborné a 5 bronzových) v datotsu a jedno 5-8.miesto v kihondose. Oproti minulému roku z Paríža je to zlepšenie o jednu zlatú a 2 strieborné medaily. V celkovom hodnotení skončilo Slovensko z 15 krajín na peknom 6.mieste. Chanbaru priniesol na Slovensko Boris Lieskovský ml. v roku 2014 a za tento krátky čas vybojovala slovenská reprezentácia na majstrovstvách sveta a Európy a Svetových hrách už 20 medailí (4 zlaté, 4 strieborné a 12 bronzových).

chanbara.jpg

„Chcel by som sa poďakovať v prvom rade Borisovi Lieskovskému st. a ml., slovenským reprezentantom, trénerom,  rodičom, sponzorom, priateľom a ja osobne aj mojim kolegom z práce, ktorí pridali ruku k dielu a vďaka ktorým sme mohli získať takéto úspechy. Pre mňa  to bola veľká skúsenosť, zodpovednosť a výzva viesť túto reprezentáciu na takomto  veľkom podujatí. Myslím si že ani slovenská reprezentácia a ani môj klub Falcon TKD Rimavská Sobota nesklamali, ba naopak, podieľali sa na získaní krásnych medailí. Čo sa týka môjho výkonu, v nedeľu okolo obeda, keď som nastúpil na boje, som už bol trošku unavený zo všetkého. Napriek tomu som sa v poslednej disciplíne naplno skoncentroval a vybojoval striebornú medailu. Chýbalo mi ale kúsok športového šťastia. Napriek tomu som spokojný, keďže mojou prioritou bolo dopomôcť slovenskej reprezentácii a reprezentantom z môjho domovského klubu k čo najlepším výkonom a to sa mi aj podarilo,“ zhodnotil vedúci výpravy Tibor Figei. Budúci rok čakajú na chanbaristov v auguste Európske hry v Holandsku a v decembri Majstrovstvá sveta v Tokiu.

„Mojim cieľom je naďalej pokračovať v chanbare, reprezentovať Slovensko  a podieľať sa na výchove detí a budúcich reprezentantov. Dúfam, že sa mi splní veľký sen a budúci rok na Majstrovstvá Sveta už vycestuje som ňou aspoň jeden mladí reprezentant z klubu,“ doplnil na záver rimavskosobotský tréner Figei.

Zdroj: Tibor Figei


 
 

Premárnená šanca MŠK na lepšie umiestnenieVytlačiť
 

Futbalisti MŠK premárnili šancu na lepšie umiestnenie v  jesennej časti súťaže. V prípade výhry mohli prezimovať na 1. alebo 2. priečke III. ligovej tabuľky SsFZ. Nestalo sa, mužstvo v poslednom kole na domácej pôde prehralo. Je zaujímavé, že mužstvo, ktoré  z ihrísk súpera nosí body ako na bežiacom pásme, na domácom ihrisku,  pred svojím publikom, stráca zbytočne body, celkom už 11.  Divákov nielen výsledok, ale ani podaný výkon domáceho mužstva nenadchli. Naši futbalisti akoby podcenili svojho súpera z Oravy, hrali od začiatku veľmi vlažne, bez pohybu, bez ducha. Zlepšenie prišlo až v závere prvého polčasu, keď sa naskytli aj možnosti na strelenie gólu.  Šance ostali nepremenené a potom  platilo nepísané pravidlo: nedáš-dostaneš.  Po rohovom kope v 41. minúte hráč súpera R. Šupej sa trafil hlavou do našej brány. Každý očakával výrazný nástup nášho mužstva do druhého polčasu, čo sa čiastočne aj dialo a v 57. minúte po krásnej akcii Marcel Jass vyrovnal. Všetci prítomní verili na obrat v zápase. Žiaľ, dodatočne môžeme konštatovať, že to bolo z našej strany len chvíľkové oživenie. Naši chlapci stratili koncentráciu na hru a o štyri minúty neskôr, v 61. minúte zápasu, po hrubej chybe domácej obrany súperov hráč V. Škuta doprevadil loptu až do prázdnej brány. Hru v poslednej polhodinke ovládol súper, srdnato bojoval o každú loptu, vycítil šancu na výhru a zápas nakoniec doviedol do víťazného konca. Nič však nie je stratené. Mužstvo MŠK Rimavskej Soboty výkonnostne prevyšovalo každého svojho súpera III. ligy (okrem posledného zápasu). Presvedčili sa o tom nielen Lučenčania a Kalinovčania, ale v druhom polčase aj Bystričania, s ktorými sme nešťastne prehrali. Možno stačí zmeniť mentalitu a postoj hráčov v kľúčových zápasoch a jarná časť sezóny môže vyznieť v náš prospech. Hráči si musia uvedomiť, že reprezentujú naše mesto, športová činnosť klubu je financovaná z peňazí občanov a občan-divák-fanúšik právom žiada od nich vždy maximálne nasadenie a čo najlepší výkon.

MŠK Rimavská Sobota – Tatran Oravské Veselé 1:2 (0:1)

Góly: Jass – Šupej, Škuta. ŽK: Kalmár, Vargic. Divákov: 235. Rozhodovali: Kuteľ, Kuba, Širanec.
Rimavská Sobota: Prošovský – Zvara, Morháč, Ľupták, Kalmár – Fajčík (75. Uličný), Vujoševič, Jass, Petrán – Lovyniuk, Vargic (79. Mészáros).
Oravské Veselé: Feriančik – Hojo (85. Smondek), Šupej, Struhár, Žilák – Kurtulík (90. Brčák), Pisarčík, Pňaček, Hoti – Šmiheľ, Škuta (77. Burzík).

futbal.JPG

MŠK RS

 

 


 
 

Verejné obstarávanie

Zakazky s nízkymi hodnotamiVytlačiť
 


 
 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správaVytlačiť
 


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSMVytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky

VV - oznámenie o začatí konania (Sídlisko Rimava 3)Vytlačiť
 


 
 

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnostiVytlačiť
 


 
 

VV - Júlia Brindzová Ferleťáková (infrakúrenie)Vytlačiť
 


 
 

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnosti Vytlačiť
 


 
 

Verejné ponuky

OVS - odpredaj budovy ZŠ M. Tompu - Auxtov dom, na Ul. ŠrobárovejVytlačiť
 


 
 

OVS - odpredaj budovy na Ul. Fábryho č. 10Vytlačiť
 


 
 

OVS - odpredaj čerpacej stanice na Ul. Jabloňovej, ŠVVytlačiť
 


 
 

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Zverejnenie zámeru - prevod nehn. maj. mesta a uzatvorenie zmluvy o prevádzkovaní maj. mestaVytlačiť
 


 
 

Rozlúčky so zosnulými

Rozlúčka dňa 21.11.2017Vytlačiť
 

Parte Runyay.jpg


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Nám. Š. M. Daxnera
Nám. Š. M. Daxnera (v Kauflande),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 563 43 32

dnes je: 20.11.2017

meniny má: Félix

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka