Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

OZNAMY

Oznamy mesta

Primátor ocenil študentov za celoročné výsledkyVytlačiť
 

Aj tento rok mesto Rimavská Sobota zorganizovalo slávnostné podujatie, na ktorom boli ocenení najlepší študenti materských, základných a stredných škôl a školských zariadení na území mesta.

Podujatie sa konalo 21. júna v obradných priestoroch radnice mesta. 23 ocenených žiakov a študentov sa najskôr podpísalo do pamätnej knihy mesta a potom si prevzalo z rúk primátora mesta Rimavskej Soboty Jozefa Šimka okrem kvetu a darčekov aj ďakovný list, v ktorom im mesto poďakovalo za dosiahnuté výsledky a úspechy a vzornú reprezentáciu škôl i mesta na rôznych súťažiach nielen v našom regióne, ale aj na celom Slovensku. Na toto ocenenie navrhlo študentov vedenie jednotlivých škôl. V slávnostnom príhovore sa primátor poďakoval žiakom a študentom za úspešné reprezentovanie jednotlivých škôl. Ako poznamenal, mesto je pyšné, že z našich škôl vychádzajú takýto šikovní študenti a poprial im všetko dobré do ich ďalšieho študijného života. J. Šimko sa zároveň poďakoval aj ich pedagógom a rodičom, ktorí im boli počas štúdia nápomocní. V kultúrnom programe odzneli piesne a básne, ktoré si pre publikum prichystali žiaci z tunajších materských, základných a stredných škôl a zo základnej umeleckej školy.

Ocenení žiaci a študenti:

Matej Pál, MŠ Rybárska, Matej Molnár, MŠ Rožňavská, Kamila Astalošová, MŠ na Ul. Daxnerovej, Matúš Koreň, MŠ na Ul. Hatvaniho,  Marko Bakša, MŠ na Ul. P. Dobšinského, Lucia Kerekešová, MŠ na Sídlisku Rimava, Daniel Szaniszló, Základná umelecká škola, Emília Csanková, CVČ Relax, Max Törköly, ZŠ P. Dobšinského, Natália Gažiová, P.K. Hostinského, Maximilián Csank, ZŠ Š.M. Daxnera, Mátyás Csank, ZŠ M. Tompu, Miroslav Szepessy, Evanjelická ZŠ, Sofia Szendreiová, Súkromná ZŠ K. Mikszátha, Alexandra Berkiová a Marek Kutliak, Špeciálna ZŠ na Ul. Bottovej, Diana Ruszóová, Špeciálna ZŠ s VJM, Roman Sajko, Obchodná akadémia, Nikoleta Széplakyová, Gymnázium I. Kraska, Samuel Richard Makši, Reformované Gymnázium M. Tompu, Dominika Černajová, SOŠ technická a agropotravinárska, Kristína Fodorová,  SOŠ obchodu a služieb, Gergő Nagy, Súkromná stredná odborná škola hotelová.  

oceneniežiakov2.JPG

oceneniežiakov3.JPG

ocenenie5.JPG

oceneniežiakov1.JPG

oceneniežiakov.JPG

 


 
 

Ponuka letných táborov v CVČ RelaxVytlačiť
 

CVČ Relax v Rimavskej Sobote pre Vás pripravilo a ponúka Vám na leto 2018 nasledovné letné tábory:

Mestský tábor  s dennou dochádzkou I. turnus

Termín :                02. – 06. 07.  2018

Vedúca MsT :         PaedDr. Ivana Pivarníková 

Cena :                   55,- €

Vek:                      7 – 12 rokov

Mestský tábor  s dennou dochádzkou II. turnus

Termín :                09. 07. – 13. 07. 2018

Vedúca MsT :         Bc. Jaroslava Lajgútová

Cena :                   60,- €

Vek:                      7 – 12 rokov

Mestský tábor  s dennou dochádzkou III. turnus

Termín :                16. 07. – 20. 07. 2018

Vedúci MsT :          Mgr. Milan Mihók

Cena :                   60,- €

Vek:                      7 – 12 rokov

Mestský tábor  s dennou dochádzkou IV. turnus

Termín :                13. 08.  – 17. 08. 2018

Vedúca MsT:          PaedDr. Dana Spišáková     

Cena :                   60,- €

Vek:                      7 – 12 rokov

Letný prázdninový pobyt detí Piešťany

Termín :                09. 07 - 14. 07. 2018       

Vedúci LT:             Mgr. Pavol Novotný

Cena:                    160,- €

Vek:                      8 - 15 rokov


Viac tu: https://relaxrs.webnode.sk/products/ponuka-letnych-taborov-na-leto-2018/


 
 

Kurinecký autovláčik – cestovný poriadok z mesta na Kurinec a späťVytlačiť
 

Rekreačná oblasť Kurinec – Zelená voda Vás víta !

 

Kurinecký autovláčik – cestovný poriadok z mesta na Kurinec a späť

premáva od 15. júna 2018 (za priaznivého počasia)                       ZDARMA

 

Trasa č. 1:

09.00 – Hlavné námestie (RADNICA)

09.10 – Zastávka autobusu na dvojprúdovke na Malohontskej ul. (pri bývalom podchode)

09.15 – Hostinského ulica, zastávka autobusu pri Hypernove

09.40 – odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

 

Trasa č. 2:

10.00 – Malohontská ul. pri bývalej Družbe

10.10 – Zastávka autobusu č. 1 na Západe, na ul. L. Svobodu (oproti Rybárskej ul.)

10.15 – Zastávka autobusu č. 3 na Západe na ul. L. Svobodu (oproti ul. Novomeského)

10.25 – Tomašovská ulica pri Zvonici

10.40 – odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

 

Trasa č. 3:

11.00 – Pri bývalom LUXE

11.05 – Pri Železničnej stanici

11.15 – Na Šrobárovej ul. pri lipovej aleji

11.25 – Hostinského ulica zastávka autobusu pri Hypernove

11.40 – odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

 

O 13.00 sa opakuje Trasa č. 1     13.40 odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

O 14.00 sa opakuje Trasa č. 2     14.40 odchod do mesta z autobusovej zastávky Kurinec

O 15.00 sa opakuje Trasa č. 3

 

O 17.00, 18.00 a 19.00 hod. odchádza vláčik z autobusovej zastávky Kurinec do mesta cez malohontskú ulicu smerom na sídlisko Západ na ul. L. Svobodu.

vyhliadkovy vlacik 2018.jpg


 
 

Pozvánka na zasadnutie výboru mestskej časti Sídlisko Rimava - MalohontskáVytlačiť
 

Výbor mestskej časti Sídlisko Rimava-Malohontská

POZVÁNKA na zasadnutie

Pozývame Vás na zasadanie Výboru mestskej časti, ktoré sa uskutoční dňa

    27. júna 2018 (streda) o 17:00 hod.

 

Zasadnutie sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Športovej ul.
(knižnica, 1. poschodie - oproti schodom).

 

  Program:   

 1. Privítanie a oboznámenie s programom.
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Informácie poslancov zo zasadnutia MsZ 26.6.2018.
 4. Pripomienky a požiadavky občanov, aktuálne problémy MsČ.
 5. Návrhy VMsČ v súvislosti s rozpočtom mesta na rok 2019.
 6. Podpora aktívnych občanov MsČ.
 7. Rôzne.
 8. Uznesenie, záver.

 

                                                                                                            Mgr. Ľubica Kubiňáková

                                                                                                                predsedníčka VMsČ

 

V Rimavskej Sobote, 14.06.2018


 
 

Do práce na bicykli 2018 - vyhodnotenieVytlačiť
 

V mesiaci máj 2018 prebiehala celonárodná kampaň: „Do práce na bicykli 2018“, ktorú od roku 2014 organizuje Občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Vyhlasovateľom celoslovenskej kampane bol národný cyklokoordinátor Peter Klučka a hlavným partnerom Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

         Do súťaže sa za mesto Rimavská Sobota zaregistrovali tieto tímy:   

 • Mesto Rimavská Sobota
 • Štvorka z EZŠZO - Základná evanjelická škola Zlatice Oravcovej Rimavská Sobota
 • best AUTOMAX, s.r.o. Rimavská Sobota

 

Cieľom tejto akcie bolo motivovať obyvateľov mesta k využívaniu bicykla na prepravu do práce.

Podľa výsledkov zaregistrovaných sa na prvom mieste umiestnilo Štvorka z EZŠZO zamestnancov Základnej evanjelickej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote s počtom jázd 162. Na druhom  mieste sa umiestnili zamestnanci Mesta Rimavská Sobota s počtom jázd 74 a na treťom mieste skončil  best AUTOMAX, s.r.o. z Rimavskej Soboty s počtom jázd 14. 

Srdečne gratulujeme Základnej evanjelickej škole Zlatice Oravcovej k úspechu v tejto súťaži a všetkým zúčastneným sa chceme poďakovať za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Rimavská Sobota na úseku športu, zároveň za aktívny prístup ku konaniu tejto športovej aktivity.


 
 

23. júna slávnostne odovzdajú v Mestskej záhrade ihrisko ŽihadielkoVytlačiť
 

Včielka Maja už opäť letí k deťom! Kde?

Nájdu ju v novom detskom ihrisku Žihadielko.

Príďte ju privítať na otvorenie originálneho ihriska, ktoré daruje aj tento rok desiatim slovenským mestám spoločnosť Lidl.

Kopec zážitkov čaká v novom Žihadielku aj na deti v Rimavskej Sobote. Symbolický kľúč od ihriska odovzdá primátorovi Jozefovi Šimkovi zástupkyňa spoločnosti Lidl Natália Marhavá.

Pásku na Žihadielku v Mestskej záhrade v Rimavskej Sobote deti prestrihnú v sobotu 23. júna o 10:00 hod. Po celý deň tu na malých návštevníkov čaká včielka Maja, mnoho hier,

občerstvenie a ich obľúbení veselí Trpaslíci z RTVS.

Tešíme sa na vás!

žihadielko.jpg

Zdroj: Lidl


 
 

List podpredsedovi vládyVytlačiť
 

                                                                                  V Rimavskej Sobota, 8.6.2018

 

MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15
811 05 BRATISLAVA

 

Vážený pán podpredseda vlády SR,

obraciam sa na Vás v mene Mesta Rimavská Sobota, ako primátor mesta, so žiadosťou o poskytnutie informácie ohľadom možnosti zapojenia sa mesta do 32. výzvy Ministerstva životného prostredia SR na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu    a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32.

Mesto Rimavská Sobota dalo pripraviť projektovú dokumentáciu a vydané bolo stavebné povolenie pre projekt  „Podpora aktivít triedeného zberu  - Zberný dvor Rimavská Sobota“  v súlade s  vyhlásenou výzvou. Pri príprave dokumentácie k žiadosti o NFP, v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 58/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008     Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, od 1. apríla 2018 vydáva stanoviská, ktoré žiadatelia predkladajú v rámci prílohy č. 16 žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, výbor pre najmenej rozvinutý okres.

Pre Mesto Rimavská Sobota však nie je možné prílohu č.16 zabezpečiť, nakoľko Akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sobota neobsahuje uvedenú aktivitu pre mesto,  ale uvádzané sú len štyri zberné dvory v zmysle časti A  - Systémové opatrenia akčného plánu - bod 15.4.1 Vybudovanie zberných dvorov v meste Tisovec, Hnúšťa, Jesenské a Veľký Blh.

Je paradoxom, že práve okresné mesto, kde služby zberného dvora by mohol využiť najväčší počet obyvateľov a tým zlepšiť kvalitu životného prostredia na území mesta i okresu, nemá možnosť získať pomoc v rámci vyhlásenej výzvy a tým aj účinok existujúceho akčného plánu prestáva byť nástrojom pre rozvoj, ale je skôr prekážkou v realizácii rozvojových aktivít.

Za pomoc a ústretovosť v tejto veci Vám vopred ďakujem.

 

S pozdravom

 

                                                                                                     JUDr. Jozef ŠIMKO
                                                                                                          primátor mesta
                                                                                                                  v.r.


 
 

Mestská záhrada bude slúžiť aj športovcomVytlačiť
 

Súčasťou komplexnej rekonštrukcie Mestskej záhrady v Rimavskej Sobote je aj vybudovanie asfaltovaného chodníka v dĺžke jedného kilometra, slúžiaceho predovšetkým pre cyklistov, bežcov ale aj športovcom holdujúcim kolieskovým korčuliam.

cyklo1.jpg

cyklo2.jpg

cyklo3.jpg

 


 
 

Mesto pre detiVytlačiť
 

Za posledné dva roky sa naše mesto stalo bohatšie o množstvo ihrísk slúžiacich pre naše deti. Vyrástli ako huby po daždi v Mestskej záhrade, v rekreačnom stredisku Kurinec Zelená voda, na Chrenovisku, na Šibeničnom vrchu, na nám. Š.M. Daxnera, na sídlisku Západ, na sídlisku Rimav, ako aj na Sobôtke.

Avšak bonbónikom na torte bude odovzdanie novučičkého detského ihriska v rámci akcie ŽIHADIELKO, na ktorom majú zásluhu v prvom rade naši občania svojim hlasovaním v ankete spoločnosti LIDL !
Slávnostný akt odovzdania detského ihriska, aj s bohatým programom sa uskutoční v sobotu dopoludnia 23.6.2018, na ktorý občanov srdečne pozývame !

zihadielko.jpg

zahrada.jpg

Kurinec.jpg


 
 

Prevádzka materských škôl počas letných prázdninVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota oznamuje rodičom, že počas letných prázdnin bude v mesiacoch júl-august 2018 prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota zabezpečená nasledovne:

 

V mesiaci Júl 2018 budú v prevádzke:

V mesiaci August 2018 budú v prevádzke:

Materská škola – Óvoda Daxnerova

 

Materská škola P. Dobšinského

 

Materská škola Rožňavská

 

Materská škola I. Hatvaniho

 

Materská škola – Óvoda Rybárska

 

Materská škola Sídlisko Rimava

 

 


 
 

Na Kurinci spúšťajú letnú sezónuVytlačiť
 

Letná sezóna v Rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda, o ktorú sa starajú Technické služby mesta, odštartuje aj v tomto roku 15. júna. Čoraz vyhľadávanejší rekreačný areál na Kurinci ponúka svojim návštevníkom kúpanie či prežitie voľného času športom alebo turistikou. Relaxovať môžu v 25m bazéne s pitnou vodou, neplaveckom a oddychovom bazéne s geotermálnou vodou alebo v jazere.  Pre deti je určený detský bazén s atrakciami. Športuchtiví majú možnosť využiť športoviská na volejbal, golf alebo tenis. Športový areál je v prevádzke už od 21. mája, otvorený je počas pracovných dní od 12:00 hod. do 20:00 hod.  Areál tiež ponúka možnosť ubytovať sa v stanovom tábore a sú tu prevádzkované stánky s rýchlym občerstvením. Kvôli bezpečnosti je priestor monitorovaný kamerovým systémom, vlani tu bol zavedený internet. Do rekreačnej oblasti bezplatne premáva vláčik. O čoraz väčšej obľúbenosti Kurinca svedčí každoročne sa zvyšujúci počet návštevníkov, korí do areálu zavítajú. Vlani ich sem prišlo rekordných, vyše 54-tisíc.  

Novinkou je možnosť zapožičanie si paddleboardov, v areáli pribudlo detské ihrisko, opravila sa cesta na Kurinec a na cyklotrase sa aktuálne buduje osvetlenie. 

 kurinec.png

Otváracie hodiny bazénového komplexu v Rekreačnej oblasti Zelená voda  - Kurinec na letnú turistickú sezónu 2018:

 

 

Do 31. júla

Od 1. augusta do 14. augusta

Od 15. augusta

Pondelok 

   9.30 h – 20.00h

       9.30h –  19.00h

9.30h – 18.00h

Utorok

9.30h –  20.00h

9.30h –  19.00h

9.30h – 18.00h

Streda

9.30h –  20.00h

9.30h –  19.00h

9.30h – 18.00h

Štvrtok

9.30h –  20.00h

9.30h –  19.00h

9.30h – 18.00h

Piatok

9.30h –  21.00h

9.30h –  20.00h

9.30h – 18.00h

Sobota

9.30h –  21.00h

9.30h –  20.00h

9.30h – 18.00h

Nedeľa

9.30h –  20.00h

9.30h –  19.00h

9.30h – 18.00h

 

Zmena otváracích hodín  resp. iné obmedzenia prevádzkovania bazénov  môžu byť v prípade nepriaznivého počasia resp. v prípade nutnosti z hygienických dôvodov.

Zmeny otváracích hodín stanovuje vedúci prevádzky po vydanom  súhlase riaditeľa TSM.

kurinec1.png

CENNÍk poskytovaných služieb Rekreačná oblasť Zelená voda -  Kurinec Rimavská Sobota na sezónu 2018

Platnosť od 1.6.2018

Činnosť

 do 17.00 h

 po 17.00 h.

Bazénový komplex a člnkovanie

1 vstup

1 vstup

dospelí

5,00 €

3,00 €,
po 15. 8.
1,50 €

deti do 3 rokov

zdarma

zdarma

deti od 3 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia nad 62 rokov , ZŤP

3,00  €

1,50 €

mesačný lístok – permanentka na meno

50,00 €

xxx

zapožičanie lehátka

2,00 €

1,00 €

zapožičanie člnu 1 hod. 

2,00 €

2,00 €

zapožičanie člnu po 1 hod. za každých začatých 15 min.

1,00 €

1,00 €

zapožičanie vodného bicykla

3,00 €

3,00 €

zapožičanie vodného bicykla po 1 hod. za každých začatých 15 min

1,00 €

1,00 €

zapožičanie paddleboard komplet set/1 hodina

5,00 €

5,00 €

zapožičanie paddleboard po 1 hod. za každých začatých 15 min

1,00 €

1,00 €

poskytnutie skrinky

1,00

1,00

záloha na kľúč od skrinky

5,00

5,00

stolný tenis  1 hodina + za každú začatú hodinu 

2,00 €

2,00€

Stanový tábor – cena za 1 noc

cena za 1 noc

 

poplatok  za stan

3,00 €

 

poplatok za osobu ( dieťa do 6 rokov zdarma )

5,00 €

 

poplatok za dieťa od 6 do 15 rokov

3,00 € 

 

poplatok za automobil

3,00 €

 

poplatok za karavan

5,00 €

 

poplatok za automobil s prívesom

5,00 €

 

poplatok za motorku

1,00 €

 

Športovo – rekreačná zóna

 

 

tenisový dvorec vrátane použitia sprchy a šatne 1 hod.

3,00 €

 

tenisový dvorec po 1 hod. –za každých začatých 15. min.

1,00 €

 

zapožičanie tenisovej rakety

1,50 €

 

miniaturgolf 1 hod.

1,50 €

 

plážový volejbal do 6 osôb vrátane použitia sprchy a šatne 1 hod.

6,00 €

 

plážový volejbal nad 6 osôb za každú osobu 1 hod.

1,00 €

 

 

kurinec3.png

foto: CBS


 
 

OznamVytlačiť
 

Vážení občania,

 návštevníci a turisti mesta!

Oznamujeme Vám, že  

od 1. júna 2018

bude počas letnej sezóny

do 31. augusta

Turistické informačné centrum mesta

Rimavská Sobota poskytovať svoje služby aj v sobotu a to v čase od 8:00 do 13:30 hod.


 
 

Detský čin roka 2018Vytlačiť
 

HĽADÁME PRÍBEHY O DOBRE PRE PROJEKT DETSKÝ ČIN ROKA 2018

Výzva pre deti i dospelých

Poznáte inšpiratívne dobré skutky detí?

Prihláste ich do projektu Detský čin roka 2018.

DCR-POSTER-letak-A4-web-1.jpg

18. ročník projektu sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Dobro má moc robiť zázraky. Dobré nás robí lepšími a lepšími sa stávame aj vtedy, ak sa o túto skúsenosť dokážeme podeliť s ostatnými. Deti to vedia. Aj malým dobrým skutkom dokážu vniesť do každodennej reality cenné a dôležité  posolstvá  a hodnoty. Pozorne sledujú dianie okolo seba a aktívne reagujú na situácie, s ktorými sa stretávajú. Podporujú dobro vo všetkých jeho formách a podobách. Prirodzená otvorenosť detí k pomáhaniu tam, kde je to potrebné, je inšpiratívna pre dospelých i celú spoločnosť.

Ako projekt prebieha

V apríli prichádza do škôl výzva, aby sa deti zapojili do projektu Detský čin roka 2018.  Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť... Písať môžu i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené. Dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú.

Dobré skutky detí do 16 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a dospelí.

Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do kategórii: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin

Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať do 30. júna 2018.

Na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl pedagogický materiál s 35 nomináciami, ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová komisia.

Deti a pedagógovia pracujú s pedagogickým materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, čítajú príbehy a rozprávajú sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú: pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť...

« Pre  každú fázu projektu naše OZ pripravilo podporné pedagogické materiály pre učiteľov, pripravené na základe reálnych príbehov detí, zozbieraných počas dlhodobej

existencie projektu. Teší nás, že tieto materiály, ktoré sú voľne dostupné na našej webstránke, sú veľmi využívané pedagógmi. Mimoriadnu pozornosť získava najmä projekt  Škola dobrých skutkov- 10 modelových hodín etickej výchovy na základe medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania ISCED pre Etickú výchovu na základných školách. Tieto materiály majú k súčasnému dňu viac ako 24 000 zobrazení a tešíme sa, že sú tak výrazne využívanou pomôckou pre pedagógov pri vyučovaní.

Veríme, že aj v roku 2018 budú učitelia cennými partnermi detí pri hľadaní, pomenovaní i konaní dobrých skutkov a projekt tak opäť bude môcť priniesť do našej každodennosti pozitívne a zmysluplné hodnoty práve cez reálne príbehy detí. Učiteľom za podporu deťom vopred ďakujeme.” dodáva k projektu Saša Broadhurst Petrovická, štatutárny zástupca OZ Detský čin roka.

Online anketa pre dospelých

Priebežne s detskou porotou bude na jeseň prebiehať aj Online anketa pre dospelých pripravená s darcovským portálom Ľudiaľuďom.sk

Detské hlasy rozhodnú, ktoré skutky získajú v decembri ocenenie Detský čin roka 2018.

Partnermi projektu Detský čin roka 2018  sú:

Generálny partner: Nadácia ORANGE

Mediálny partner: Rádio Expres

Partneri: Alejtech, Dixit, Liga za duševné zdravie, ĽudiaĽuďom.sk, NAY Elektrodom, Slovenská pošta

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, kontaktujte, prosím:

Magdaléna Fábryová, tel: 0907 797 236

magda.fabryova@detskycin.sk

 

Saša Broadhurst-Petrovická,štatutár OZ Detský čin roka

tel:0033 671 70 4580

sasa.petrovicka@detskycin.sk

www.detskycin.sk

 


 
 

Oznam SPPVytlačiť
 

Vážení odberatelia zemného plynu,

naša spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., je prevádzkovateľom distribučnej siete zemného plynu na Slovensku. Cez naše plynové potrubia Vám zabezpečujeme bezpečnú a spoľahlivú distribúciu zemného plynu od Vašich dodávateľov, s ktorými máte uzatvorené zmluvy o jeho dodávke, až do Vašich odberných miest.

Považujeme za našu povinnosť Vás, ako našich zákazníkov, informovať o pretrvávajúcich prípadoch nesprávneho informovania verejnosti zo strany súkromných spoločností oprávnených vykonávať práce na plynárenských zariadeniach, ktoré ponúkajú majiteľom rodinných domov spoplatnené revízie odberných plynových zariadení (OPZ). Predmetné súkromné spoločnosti majiteľom rodinných domov vo svojich ponukách tvrdia, že je ich zákonnou povinnosťou nechať si vykonať revíziu OPZ, pričom sa odvolávajú na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z. z.

Z vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. vyplýva povinnosť iba pre správcov bytových domov zabezpečovať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky plynových technických zariadení počas prevádzky. Správcovia bytových domov sú v zmysle uvedenej Vyhlášky povinní zabezpečiť raz za 3 roky odbornú prehliadku a raz za 6 rokov odbornú skúšku plynových zariadení v priestoroch, ktoré sú v ich správe. Ide hlavne o skúšky plynových rozvodov na tesnosť, aby sa vylúčili úniky plynu. O bezpečnosti a spoľahlivosti plynových rozvodov vydáva revízny technik revíznu správu.

Majiteľov rodinných domov sa táto povinnosť netýka! Je na slobodnom rozhodnutí každého majiteľa rodinného domu, ako často si nechá vykonať revíziu svojho OPZ. Žiadna legislatíva frekvenciu revízií neupravuje! V záujme udržiavania bezpečnosti a spoľahlivosti OPZ v rodinných domoch odborné kontroly a prehliadky odporúčame, nie sú však pre majiteľov povinné. Výrobcovia plynových spotrebičov, ako kotly, sporáky a pod. však v návodoch na ich inštaláciu a používanie predpisujú frekvenciu odborných skúšok a kontrol, ktorú odporúčame dodržiavať.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., je prevádzkovateľom plynárenských zariadení slúžiacich na distribúciu zemného plynu odberateľom, nie odberných plynových zariadení vo vlastníctve majiteľov nehnuteľností. Na internetovej stránke www.spp-distribucia.sk však zverejňujeme zoznam odporúčaných zhotoviteľov, ktorí majú oprávnenie vykonávať práce na plynárenských zariadeniach. Okrem týchto činností sú zverejnení zhotovitelia certifikovaní aj na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok odberných plynových zariadení.

V prípade akéhokoľvek podozrenia na únik plynu volajte Poruchovú linku - plyn: 0850 111 727.

Ďakujeme Vám, že využívate zemný plyn - komfortné a ekonomicky výhodné energetické médium, ktoré šetrí životné prostredie.


 
 

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach - EU SILC 2018Vytlačiť
 

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v čase od 9. apríla do 22. júna 2018 výberové štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností - EU SILC 2018. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec pre produkciu pravidelných údajov o chudobe, o príjmoch a životných podmienkach domácností v krajinách Európskej únie.

Výsledky zisťovania sú nielen zdrojom údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia, ale aj podkladom pre analýzy životnej úrovne obyvateľstva a realizáciu koncepčných zámerov a opatrení v oblasti sociálnych politík. Zisťovanie EU SILC sa uskutočňuje podľa porovnateľnej medzinárodnej metodiky (realizuje sa v 28-ich krajinách EÚ, v Nórsku a na Islande), čo zároveň umožňuje aj medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

EU SILC 2018 nadväzuje na zisťovania, ktoré boli realizované v rokoch 2005-2017 (EU SILC 2005 až 2017). Výsledky uvedených výskumov Štatistický úrad SR každoročne prezentuje v publikácii "Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR" a taktiež v publikácii "Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia".

V tomto roku sa zber údajov uskutoční v približne 6 700 náhodne vybraných domácnostiach a v takmer 340 obciach (mestách) Slovenskej republiky. Domácnosti navštívia odborne vyškolení opytovatelia - externí zamestnanci Štatistického úradu SR, ktorí sú povinní pri návšteve domácnosti preukázať sa poverením a preukazom totožnosti.

Základné informácie o zisťovaní sú záujemcom k dispozícii na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky www.statistics.sk v časti Demografia a sociálne štatistiky, príjmy a spotreba.


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkách a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkám napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

qrkody noviny.jpg


 
 

Úradné oznamy

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

                                                                                        Rimavská Sobota, 5. 6.2018

 

 

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

                                                               zvolávam

zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote

ktoré sa uskutoční  

dňa 26. júna  2018 (utorok) o  13.00 h

v zasadacej miestnosti  MsZ v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote

 na Nám. M. Tompu.

 

NÁVRH PROGRAMU:

  1.       Otvorenie

  2. 1    Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

  2. 2    Schválenie programu rokovania

  3.       Majetkovoprávne otázky

            Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

 1. Informatívna správa o naplnenosti materských škôl a základných škôl

v meste Rimavská Sobota za školský rok 2017-2018

            Predkladá: Ing. Ladislav Rigó, zástupca primátora mesta

  5.       Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018

            Predkladá: Ing. Mikuláš Csirmaz, hlavný kontrolór mesta

  6.       Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za I. Q 2018

            Predkladá: Ing. Mikuláš Csirmaz, hlavný kontrolór mesta

 1. Návrh na určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov

Mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022

            Predkladá: JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ

   8.     Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta

         Predkladá: JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ

9.      Interpelácie poslancov

10.    Všeobecná rozprava

11.     Záver

 

                                                                                               JUDr. Jozef Šimko
                                                                                                            v.r.

                                                                                                  primátor mesta


 
 

Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská SobotaVytlačiť
 

 

Mesto RS na web final.jpg

Názov projektu:
Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota
Kód ITMS2014+: 310041A734
Prijímateľ: Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
Miesto realizácie projektu: NUTS II Stredné Slovensko, Rimavská Sobota
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 07/2017 – 06/2018
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 29.3.2017
Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:
Celková výška oprávnených výdavkov: 560 057,50 €
Maximálna výška NFP (95 %): 532 054,63 €
Výška spolufinancovania (5 %): 28 002,88 €

Stručný popis a cieľ projektu:
Cieľom projektu je zníženie energetickej záťaže objektu zateplením fasády, strechy a výmenou výplňových konštrukcií fasády - okná, dvere. Z hľadiska tepelnotechnického sa dodatočným zateplením dosiahne výrazná úspora energie oproti súčasnému stavu. V rámci rekonštrukcie sa prevedie aj rekonštrukcia vykurovacieho systému tak, aby sa týmito opatreniami znížila celková potreba tepla na vykurovanie. Doba realizácie projektu - 12 mesiacov.

Hlavná aktivita projektu:
34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Hlavná aktivita 1 - Rekonštrukcia / objekt č.5
Hlavná aktivita 2 - Rekonštrukcia / objekt č.7
Hlavná aktivita 3 - Rekonštrukcia / objekt č.9
Hlavná aktivita 4 – Ostatné výdavky / Rekonštrukcia kotolne a stavebný dozor


 
 

Oznámenie o dražbeVytlačiť
 

Spoločnosť Finlegal services, s.r.o.  pripravuje dražbu:

Bytu č. 10, nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom dome, vo vchode č. 20 na Školskej ulici so súp. č. 880 v Rimavskej Sobote, evidovaného na LV č. 3793 v k. ú. Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, na parcele č. 1180/126. Predmetom dražby je 2- izbový byt s rozlohou 47,90 m2. K bytu patrí aj suterén s rozlohou 7,56 m2.

Najnižšie podanie je vo výške 12.150,- €.

Dražba sa uskutoční dňa 02.07.2018 o 10:00 hod., v budove Mestskej bytovej správy s.r.o. na Tržnej 2, 979 01 v Rimavskej Sobote v zasadacej miestnosti na 1. poschodí.

 •  

1. 13.06.2018 o 17:00 hod.

2. 20.06.2018 o 17:00 hod.

V prípade záujmu volajte na tel. č.: 02/330 141 15 alebo píšte na:

 

                                                                       Mestská bytová správa s.r.o. Rimavská Sobota

                                                                              Správca bytov a nebytových priestorov

 

 

Spoločnosť Finlegal services, s.r.o. pripravuje dražbu:

Bytu č. 98, nachádzajúceho sa na prvom poschodí v bytovom dome, vo vchode č. 27 na ulici L. Svobodu so súp. č.1741 v Rimavskej Sobote, evidovaného na LV č. 2766 v k. ú. Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, na parcele č. 833/95. Predmetom dražby je 4 - izbový byt s rozlohou 71,41 m2. K bytu patrí aj suterén s rozlohou 2,47 m2.

Najnižšie podanie je vo výške 19.400,- €.

Dražba sa uskutoční dňa 02.07.2018 o 10:30 hod., v budove Mestskej bytovej správy s.r.o. na Tržnej 2, 979 01 v Rimavskej Sobote v zasadacej miestnosti na 1. poschodí.

 •  

1. 13.06.2018 o 17:30 hod.

2. 20.06.2018 o 17:30 hod.

V prípade záujmu volajte na tel. č.: 02/ 330 141 15 alebo píšte na:

 

                                                                        Mestská bytová správa s.r.o. Rimavská Sobota

                                                                              Správca bytov a nebytových priestorov


 
 

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakovVytlačiť
 

Regionálna veterinárna potravinová správa Rimavská Sobota upozorňuje všetkých občanov- chovateľov ošípaných registrovaných aj neregistrovaných, v nárazníkovej oblasti Afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Rimavská Sobota na pevnú linku 047/5811138, alebo na mobilné telefónne čísla : +421915 953 835, alebo +421918 779 092, ktorí zabezpečia vyšetrenie chovu a odbery vzoriek .

Nárazníková zóna afrického moru ošípaných (AMO) bola vyčlenená ako oblasť, ktorá zahŕňa:
 Všetky obce nachádzajúce sa v časti okresu Revúca – južne od cesty č. 526 trasa : Gočaltovo – Jelšava – Nandraž – Rákoš - Ploské – Ratková (smerom k maďarskej hranici)
 Všetky obce nachádzajúce sa v časti okresu Rimavská Sobota, južne od cesty č. 526 trasa: Ratková – Hnúšťa – Klenovec – Kokava nad Rimavicou (smerom k maďarskej hranici)

AMO mapa SR.JPG

 

Povinnosť nahlásiť úhyn zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov. Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle platnej legislatívy a to vo výške od 400 do 1000 eur v prípade fyzickej osoby a od 10 000 do 160 000 eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.
Chovateľ je ďalej povinný v zmysle § 23 ods. 1 vyššie citovaného zákona oznámiť na mobilné telefónne číslo +421915 474 745 aj dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred

 

Žiadame všetkých chovateľov ošípaných tak fyzických aj právnických osôb na území Mesta Rimavská Sobota a jeho mestských častí o bezodkladné nahlásenie počtu nimi chovaných ošípaných najneskôr do 16.6.2018 na Mestský úrad osobne alebo telefonicky na uvedené telefónne čísla : 047/5604622, 047/5604601, 047/5604648,  047/5604684.

Súbor na stiahnutie AMO_oznam.pdf AMO_oznam.pdf (458.9 kB)
Súbor na stiahnutie AMO_letak.pdf AMO_letak.pdf (92.9 kB)

 
 

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníkaVytlačiť
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Mesto Rimavská Sobota, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

 • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie TSP v obciach. NEOTVÁRAŤ!“  

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 •  životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.[1]

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,[2] alebo
 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov [3] alebo
 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci. 

 

Výberové kritériá na pozíciu TSP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

Ďalšie vzdelávania môžu byť realizované prostredníctvom:

 • špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
 • akreditovaných kurzov,
 • iného typu vzdelávania v sociálnej oblasti, certifikovaných sociálno-psychologických výcvikov a supervíznych programov.
 1. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v  komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).
 2. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Miestom výkonu práce je kancelária TSP na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote.

 

Popis práce TSP:[4]

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami,  odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, individuálne plánovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní ľudských a občianskych práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí;
 • sprevádzanie človeka, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, v prípade potreby koordinácia pracovných aktivít so zainteresovanými a neziskovými inštitúciami a ďalšie.

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

                                                                                               JUDr. Jozef Šimko

                                                                                                 primátor mesta

 

[1] Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.

[2] V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3] V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[4] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.


 
 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

projekt-poriadkovasluzbaRS.jpg


Operačný program:  

 

 

 

 

Operačný program Ľudské zdroje

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:           

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ:     

 

 

 

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Sídlo prijímateľa:

 

 

 

Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

 

 

 

 

 

Názov prioritnej osi:

 

 

 

Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

 

 

 

5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ:   

 

 

 

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Názov projektu:

 

 

 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote

Kód výzvy:  

 

 

 

OPLZ-PO5-2017-1

Kód projektu:

 

 

 

312050J579

Typ projektu:

 

 

 

Dopytovo-orientovaný projekt

Miesto realizácie:

 

 

 

Rimavská sobota

Začiatok realizácie:

 

 

 

december 2017

Ukončenie:

 

 

 

november 2020

Celkové náklady:

 

 

 

201 610,80 €

Výška NFP:

 

 

 

191 530,26 €


 
 

Plán zberu separovaného odpadu 2018Vytlačiť
 


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Kultúra

Do kina opäť prichádzajú dinosaury, tešiť sa môžete aj nové dobrodružstvá Pata a Mata Vytlačiť
 

kino.jpg

Vstupenky online na www.kinoorbis.sk

21. až. 25.jún.  Jurský svet: Zánik ríše / JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM /  

(št. až .po.) 

 jursky_svet_poster.jpgPred štyrmi rokmi nás dinosaury porazili. Teda na Isla Nubar, exotickom ostrove, kde prosperoval unikátny zábavný parkJurský svet, až dovtedy kým sa samotným  exponátom nepodarilo utiecť. Vo finále jedného z najúspešnejších filmov všetkých čias opustili ostrov poslední ľudia a nechali ostrov napospas prehistorickým tvorom.

Tentoraz sa musia vrátiť späť, pretože na ostrove sa prebudila sopka a dinosaurom už po druhý krát v dejinách hrozí vyhynutie. Claire (Bryce Dallas Howard) sa z ustráchanej manažérky parku premenila v aktivistku, ktorá chce dinosaury za každú cenu zachrániť. Owena (Chris Pratt), na ostrov ženie túžba nájsť a zachrániť Blue, inteligentného jaštera, ktorého dokázal vychovať a čiastočne aj vycvičiť, a po ktorom sa po zániku parku zľahla zem. Na Isla Nubar im však nehrozí len zožranie, ušliapanie alebo spálenie vytekajúcou lávou. Hneď po príjazde sa stanú očitými svedkami a nedobrovoľnými aktérmi falošnej hry, ktorá v konečnom dôsledku môže zmeniť život na celej planéte a vrátiť ho o pár miliónov rokov späť.(CinemArt SK)  

Akční / Dobrodružný / Sci-Fi   USA/ Španielsko 

Réžia: J.A. Bayona

Hrajú: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, BD Wong, James Cromwell

Uvádza: Cinemart, 130 min. MP.od 12.rokov, dabing, vstup: 5€

Začiatok predstavení o 19:00 hod.,  v pondelok maďarská verzia o 19:00 hod.

Trailer

jurassic world.jpg

23. a 24.jún     Pat a Mat znovu v akcii

(so.-ne.) 

 Pat-a-Mat.jpgSlniečko svieti, leto je v plnom prúde a Pat a Mat, naši dvaja smoliari, sa púšťajú do ďalších kutilských výziev. V ich podaní nič nie je nemožné, komplikácia nie je prekážkou a katastrofa je tá správna cesta k cieľu. V nových príbehoch nám obaja kutilovia predvedú ako opraviť odpad, postaviť plot alebo vyčistiť komín a žiadne moderné riešenia im nie sú cudzie či je to dron alebo solárna energia. Pat a Mat majú zmysel pre zábavu a radi si užívajú deň, preto uvidíme ako sa dá postaviť kolotoč alebo, že sekanie trávy nemusí byť namáhavou prácou. Pat a Mat ako sme už zvyknutí prinášajú zábavu na ostrí skrutkovača a smiech až sa klinčeky budú ohýbať. Ale doma to radšej neskúšajte! (Continental film)

Animovaný/Rodinný Česko 

Réžia: Marek Beneš

Uvádza: Continental Film, 75 min. MP, dabing, vstup: 5€

Začiatok predstavení o 17:00 hod.

Trailer

pat a mat.jpg


 
 

Zreštaurovali neobarokovú sedaciu súpravu z druhej polovice 19. storočiaVytlačiť
 

Fond Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sa obnovil o ďalší pozoruhodný kus – o zreštaurovanú sedaciu súpravu, ktorej pôvodným majiteľom bola významná rimavskosobotská meštianska rodina Széplakyovcov. Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Sedacia súprava z druhej polovice 19. storočia je súčasťou stálej vlastivednej expozície múzea od 1. júna 2018.

Cieľom projektu, podaného na Fond na podporu umenia, bolo reštaurovanie historického nábytku - sedacej súpravy, ktorej pôvodným majiteľom bola významná rimavskosobotská meštianska rodina Széplakyovcov. Súprava pochádza z druhej polovice 19. storočia a pozostáva z pohovky, dvoch väčších kresiel a jedného menšieho kresla. Rodina Széplaky žila vo svojom dome na dnešnom Hlavnom námestí a táto sedacia súprava tvorila súčasť vybavenia interiéru ich salónu. Nábytok spolu s ďalšími predmetmi darovali členovia rodiny vtedajšiemu Gemerskému župnému múzeu začiatkom 20. storočia. Zámerom projektu bolo reštaurovanie sedacej súpravy a doplnenie stálej expozície múzea o ukážku historického nábytku, ktorý doposiaľ nebol prezentovaný.

sedacia suprava (1).jpg

Realizátorom reštaurovania bol Tibor Kováč z Liptovského Hrádku, člen Reštaurátorskej komory na Slovensku, ktorý za necelých 5 mesiacov prinavrátil jej niekdajší vzhľad. Z jednotlivých kusov sedacej súpravy boli postupne odčalúnené jednotlivé vrstvy – ozdobné šnúry, poťahová látka, pôvodné vrstvenie ako bolo konské vlásie, africká tráva, juta riedka, juta hustá. Po odstránení týchto vrstiev boli jednotlivé pružinové kostry s jutovými popruhmi povysávané od hrubých nečistôt a parazitov. Pružinové kostry boli očíslované a uvoľnené, vrátane jutových popruhov z drevených kostier pohovky, kresiel s podrúčkami a malého kresielka.  

sedacia suprava (2).jpg

Trojmiestna pohovka, kreslá s podrúčkami a malé kresielko bolo na pomery užívania do veľkej miery poškodené mechanicky. Jednotlivé konštrukčné spoje, ako bolo začapovanie nôh, boli ulomené, predné sústružené nohy chýbali. Zadné nohy na trojmiestnej pohovke chýbali. Predné sústružené nohy boli napadnuté drevokazným hmyzom, až do takej miery, že boli konštrukčne nevyhovujúce. Dyhovanie na zadných profilových nohách na kreslách s podrúčkami boli mechanicky a vplyvom nadmernej vlhkosti značne poškodené. Spoje v lakťových podrúčkach boli ulomené a neplnili svoju funkciu. V hornej operadlovej časti pohovky a jedného kresla s podrúčkami chýbala ozdobná štylizovaná rezba.

Pri reštaurovaní sedacieho kompletu, z obdobia druhej polovice 19. storočia,   bola snaha o prinavrátenie hmotnej podstaty a pôvodného vzhľadu tohto sedacieho nábytku. Tieto nábytkové kusy, vďaka finančným zdrojom Fondu na podporu umenia, sú odteraz súčasťou stálej vlastivednej expozície Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, ktoré návštevníci môžu obdivovať od 1. júna 2018.

PhDr. Éva Kerényi, PhD., historička


 
 

Divadlá dospelých hrali pre detiVytlačiť
 

Od 31. mája do 2. jún sa v priestoroch tunajšieho domu kultúry uskutočnil už 27. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky divadlá dospelých hrajúcich pre deti pod názvom Divadlo a deti 2018.

Podujatie prinieslo do nášho mesta už po 18. krát hodnotné divadelné zážitky. Zišla sa tu približne stovka priaznivcov ochotníckeho divadla, aby predviedli svoje najlepšie inscenácie pred detským publikom. Na tohtoročnej prehliadke súťažilo šesť súťažiacich súborov, ktoré ponúkli pestrú zmes žánrov, tém a poetík. Vyhlasovateľom a zároveň odborným garantom bolo Národné osvetové centrum v Bratislave. Organizačne sa na podujatí podieľalo Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote, spoluusporiadateľom bola tunajšia základná umelecká škola. Celé podujatie sa konalo pod záštitou primátora Rim. Soboty Jozefa Šimka s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

divadlo a deti.JPG

Súťažné súbory postúpili do Rimavskej Soboty z krajských kôl. Divadelníci k nám zavítali z Bratislavy, Modry, Košíc, Vrábeľ či Prievidzi. Súťažné predstavenia hodnotila trojčlenná odborná porota, ktorú tvoril pedagóg VŠMU v Bratislave Ján Hyža, dramaturg Ľubomír Šárik a pedagogička Konzervatória J.L. Bellu v Banskej Bystrici a zároveň predsedníčka poroty Katarína Hitzingerová. 

divadlo a deti2.JPG  

Prvé miesto a zlaté pásmo s postupom na Scénickú žatvu 2018 získalo divadlo DS GONG z Bratislavy za inscenáciu Na Winetuovej hore. Druhé miesto a strieborné pásmo s odporúčaním na postup na Scénickú žatvu 2018 si odnieslo Modré divadlo z Vrábeľ za inscenáciu O ôsmej na arche. Divadlo „A“ a Divadlo Shanti, o.z., získalo tretie miesto a strieborné pásmo za inscenáciu Poklad vláčikového piráta. Ocenenie Bronzové pásmo si odniesli Divadlo Agapé, DSS a ZPB Merema z Modry za inscenáciu Chráňme dedičstvo našich otcov, Divadlo Havran Základnej umeleckej školy v Rim. Sobote za inscenáciu Hlúpy Kubo a DDS Odrobinka Základnej umeleckej školy z Košíc za inscenáciu Winners&losers.  Cenu detskej poroty Agora Fórum a Cenu primátora mesta Rimavská Sobota získal DS GONG z Bratislavy za inscenáciu Na Winetuovej hore.  

Spestrením programovej ponuky boli predstavenia troch hosťujúcich divadiel. Divadlo Haliganda z Košíc si pre najmenších divákov pripravilo predstavenie Rozprávkový automat, Hnúšťanské divadlo Katalpa zavítalo na prehliadku s predstavením Luigiho srdce a bábkové divadlo Lokvar z Prahy ponúklo divákom bábkovú rytiersku komédiu na motívy stredovekej francúzskej legendy Aucissin a Nicoletta.

divadlo a deti3.JPG

foto: gecse


 
 

Sobotský Jazztival ponúkne lahôdky z domácej i svetovej džezovej scényVytlačiť
 

Nový hudobný projekt načasovaný na obdobie leta prinesie do Rimavskej Soboty to najlepšie z rôznych hudobných žánrov. Až do septembra si tak budeme môcť doslova pochutnať na deviatich hudobných „meníčkach“ špeciálne pripravených pre milovníkov letných večerov strávených pri príjemnej hudbe s pohárom vínka, pivka, alebo niečoho iného. Na pódiu Čierneho orla sa vystriedajú vynikajúca jazzová speváčka Audrey Martellsz Los Angeles, zjav slovenskej alternatívnej hudby Katarzia, originálna klavírna šou Jozefa Hollého,…

… fusionom šmrncnutý smooth jazz s prvkami world music a maďarského folklóru v podaní maďarskej kapely Djabe,do iných svetov sa prenesieme prostredníctvom meditačnej hudbyEniesy a Nany Hudáka, pop-rockové hity v jedinečnom originálnom show-štýle nám zahrá na husliach a cimbale skupina Cimbal Brothers, autentickú interpretáciu hudobného žánru ragtime v aranžmánoch pre štyri saxofóny prinesú Saxophone Syncopators, zavíta k nám aj najvýznamnejšia osobnosť slovenskej jazzovej scény Peter Lipa s kapelou a celý projekt uzavrie originálne Ľudové Mladistvá, ktoré spájajú prvky folklóru, jazzu a energickej modernej hudby. Tieto všetky koncerty spolu vytvárajú ponuku hudobnej žánrovej pestrosti pod názvom Hudobný jazztival, ktorý prinášame do Rimavskej Soboty po prvýkrát.

Pre návštevníkov koncertov sme pripravili aj vernostnú kartu, ktorá oprávňuje každého, kto navštívi 5 koncertov na bezplatný vstup na ktorýkoľvek ďalší. Ponúkame najlepšie z najlepšieho. Želáme si, aby festival našiel svojho diváka, aby si ľudia prišli vychutnať atmosféru koncertov na nádvorí, aj príjemné stretnutie s priateľmi a umením.

Sobotský Jazztival sa uskutočňuje v spolupráci so SOŠOS, mediálnymi partnermi, s finančnou podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, firiem Automax, Teatro, HR 2008 Consulting s.r.o., Jána Jurkemika ml. a iných miestnych podnikateľov.

Jazztival plagát.jpg

Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote


 
 

Omega - MegakoncertVytlačiť
 

Rimavskosobotský amfiteáter bude opäť žiť skvelou hudbou. 

23. júna o 21:00 hod sa tam predstaví na Megakoncerte legendárna maďarská kapela Omega. Ešte predtým vystúpi o 20:00 hod. Elán Forever.

Vstupenky stoja v predpredaji 25 eur. Zakúpite si ich v Mestskom kultúrnom stredisku v Rim. Sobote, kníhkupectve M. Tompu na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, Turistickom informačnom centre v Rim. Sobote a v predajniach Greko v Rim. Sobote, Tornali, Fiľakove a Lučenci. 

omega.png


 
 

Predmetom mesiaca jún kožené kapsy zo začiatku minulého storočiaVytlačiť
 

Od 1. do 30. júna budú v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote vystavené kožené kapsy ako predmet mesiaca jún.

V etnologickom zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea sa nachádza štrnásť kusov kožených káps, ktoré boli vyrobené približne okolo roku 1900. Sú oblého obdĺžnikového tvaru s preložením. Podľa známeho etnografa a muzeológa Andreja Polonca tento typ káps používali pastieri svíň a kráv, roľníci, furmani, poľovníci prevažne na južnom Slovensku. Kapsy boli do múzea získané postupne v šesťdesiatych, sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia, posledné v roku 1991. Zdobené sú razeným rastlinno - geometrickým dekórom, koženými strapcami a otláčaním drevených foriem prevažne s poľovníckym a pastierskym motívom, na jednej je vyobrazený uhorský štátny znak.

kozene_kapsy (1).JPG

Čo sa týka výrobcov, vieme ich s istotou identifikovať len pri troch kapsách. Na jednej je uvedená signatúra: „KLIMO PÁL, BESTERCZEBÁNYA“. Pavol Klimo pracoval v známej remenárskej dielni v Banskej Bystrici v rokoch 1870 – 1906.  Kapsy zdobil i pomocou drevených foriem, ktoré pre neho zhotovoval medovnikár z Banskej Štiavnice. Zaujímavosťou je, že drevené formy s takmer rovnakými motívmi používal tiež remenár – brašnár Soma Jeszenszky, pôsobiaci v Rimavskej Sobote pravdepodobne koncom 19. – začiatkom 20. storočia. Jeho výrobky možno identifikovať vďaka signatúre: „JESZENSZKY SOMA, RIMASZOMBAT“, nachádzajúcej sa i na dvoch kapsách v zbierkovom fonde Gemersko – malohontského múzea.

kozene_kapsy.JPG

Kožené kapsy vyrábali v rámci svojej produkcie remenári, brašnári, prípadne domáci výrobcovia.  Šili sa z garbiarsky opracovanej hovädzej kože, obdĺžnikového, alebo štvorcového tvaru, s otvorom často krytým preložením. Zdobili sa najčastejšie razeným dekórom, kovovými plieškami, či koženými aplikáciami. Ústredným motívom je v mnohých prípadoch vyobrazenie zhotovované otlačením drevených foriem do vlhkej kože v remenárskom lise. Kožené kapsy boli doplnkom odevu pastierov, drevorubačov, uhliarov, podomových obchodníkov, hájnikov, hutníkov, furmanov, teda najmä príslušníkov tých zamestnaní, ktoré vyžadovali i pobyt mimo domova. Slúžili predovšetkým na prenášanie potravín, ktoré sa tu dali uschovať aj na dlhšiu dobu, alebo na prenos menších predmetov.

Výzdoba kapsy, okrem toho, že bola zaujímavým vizuálnym prvkom, odrážala tiež spoločenský  status, či zamestnanie majiteľa. Kapsy s vyobrazením jeleňov a stromu boli vyrábané pre hájnikov, s poľovníckymi motívmi pre poľovníkov, s vyobrazeniami pastierskeho života pre pastierov. Kapsa baču bývala zas zdobená razením, bronzovými ozdobami, strapcami, prípadne starými vojenskými gombíkmi.

Mgr. Ľudmila Pulišová, etnologička GMM


 
 

Ustrice, vtáky a New York Vytlačiť
 

V tunajšej mestskej galérii počas Dní mesta otvorili výstavu Juliany Mrvovej – maliarky, cestovateľky, bádateľky, pestovateľky, zapisovateľky, krajino-maliarky, kurátorky, ženy.

Autorská výstava pomenovaná Päť miliónov ustríc pod Brooklynským mostom nadväzuje na autorkine travelerský cyklus, vznikajúci v pohybe, na cestách. Juliana Mrvová je autorka, ktorá prináša osobitné, vlastné maliarske videnie. Je to maliarka, ktorá k tvoreniu pristupuje na základe poznania a opiera ho o racionálny prístup. 

mrvová1.jpg

„Juliana Mrvová patrí k najzaujímavejších a najvýznamnejších maliarok, ktoré pôsobia na Slovensku,“ hovorí Gabriela Garlatyová, riaditeľka Mestskej galérie v Rim. Sobote, ktorá je zároveň kurátorkou výstavy. „Je to autorka, ktorá narába s tým, že je žena a priznáva to aj vo svojej tvorbe. Používa  tematiku, ktorá to aj odhaľuje a naozaj sa zameriava na veci, ktoré by si muž až tak nevšimol, ako sú vtáky alebo kvety. Tie jej neskôr dávajú inú symboliku,“ priblížila Garlatyová.

mrvová4.jpg

Na výstave sú zastúpené prevažne zápisky a záznamy z cestovania, ktoré mladá maliarka vytvorila na cestovateľských a rezidenčných pobytoch po svete. Skúma na nich krajinu, všíma si najmä rastliny a živočíchy, spoznáva ľudí. „Pre Julianu je toto hlavné – byť na ceste a urobiť z nej záznam, vytvoriť inštaláciu, ktorá je rozohraná v priestore,“ uviedla Garlatyová. Sú tu obrazy z ciest po Vietname, Srbska alebo New Yorku. A jeden z týchto obrazov, s množstvom ustríc i Brooklynským mostom, odkazuje na názov výstavy. Súčasťou výstavy sú aj texty denníkového charakteru z autorkiných ciest po Srbsku či priestorová inštalácia pod názvom Stolová hora, ktorá ukazuje na jej záľubu v botanike.

Juliana Mrvová študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Ivana Csudaia, ktorý používa maľbu podobným spôsobom. „Je to znaková, farebná, veľkoformátová a odvážna maľba,“ uzavrela Garlatyová.

Výstavu si môžete pozrieť do 29. júna.  

mrvová.jpg

mrvová3.jpg

 


 
 

Šport

Parkúrové skákanie znova na KurinciVytlačiť
 

 V minulosti obľúbené parkúrové preteky, sa po niekoľkoročnej prestávke znova vrátili do rimavskosobotskej turistickej oblasti Kurinec - Zelená voda. Nadšenci z Klubu priateľov koní a rekreačného jazdenia v Rimavskej Sobote usporiadali Equestrian Challenge. Podujatie bolo pôvodne organizátormi zamýšľané ako klubová akcia pre najmladších adeptov jazdeckého športu. Počet prihlásených dvojíc, najmä zo stredoslovenskej oblasti  ich však príjemne prekvapil. Punc kvality dodali pretekom aj dvojice zo susedného Maďarska. Počasie sa vydarilo, parkúr bol kvalitne pripravený, a tak nič nebránilo tomu, aby jazdci a kone predviedli prítomným divákom pekné divadelné predstavenie.

Už úvodný Verejný tréning vyvolal najmä u prítomných rodičoch a  starých rodičoch silné emócie. Tí netajili nadšenie z toho, čo sa ich ratolesti naučili z jazdeckého športu počas niekoľkomesačného tréningu. Boli nadšení z harmónie, ktorú vytvorili malí jazdci medzi sebou a svojimi koníkmi. Na lícach mnohých z nich sa v slnečnom lúči blysla aj slza šťastia.

Súťaž začala parkúrom stupňa "ZM" s výškou prekážok 80 cm. Dominovali domáce dvojice z Klubu priateľov koní a rekreačného jazdenia Rimavská Sobota. Zvíťazila dvojica Erik Gregor/Wavo Laura, na 2.mieste skončila dvojica Ema Zagyiová/Mauricius, 4. miesto si vyskákala dvojica Lucia Glédurová/Szelíd.

Nasledoval parkúr stupňa "Z" Gemerské derby - Cena Klubu priateľov koní a rekreačného jazdenia, výška prekážok do 100 cm a s vloženými prírodnými prekážkami. Skúsený jazdec Ivan Sihelský a Reunion obsadili 4. miesto.

Klasický parkúr stupňa "Z" - Cena agentúry JuALS s výškou prekážok 100 cm sa stal korisťou maďarskej dvojice. Dvojice z usporiadateľského klubu Erik Gregor/Wavo Laura a Ivan Sihelský/Reunion obsadili 7. a 8. miesto.

V záverečnej súťaži Stupňovaná náročnosť so žolíkom s výškou prekážok 115 cm - Cena Agroris-u s.r.o. nemali rimavskosobotské dvojice zastúpenie.

Podujatie bolo organizátormi, pretekármi a rozhodcami hodnotené ako veľmi dobre zabezpečené. K dobrej športovej úrovni prispela aj výkonnosť zúčastnených jazdcov a koní. Mnohí diváci privítali túto súťaž ako obohatenie športovej ponuky v meste Rimavská Sobota.

Predseda občianskeho združenia Gejza Glédura vyjadruje poďakovanie všetkým tým, ktorí prispeli k organizácii podujatia, ktoré by sa nemohlo uskutočniť bez pomoci mnohých dobrovoľníkov a podpory sponzorov, ktorí prispeli na ceny pre umiestnené dvojice.

V budúcnosti by sa preteky Equestrian Challenge mohli stať trvalou súčasťou podujatí organizovaných v tejto turistickej oblasi. Aktívny jazdecký klub, ponúkajúci okrem športovej prípravy koní a jazdcov aj rekreačné jazdenie na koni alebo jazdu v koči, môže aj takouto formou prispieť k rozvoju turizmu v tejto mestskej časti.

V posledný májový víkend absolvovali naši jazdci preteky v Liptovskej Sielnici. V súťaži s výškou prekážok 70 cm obsadila dvojica Ema Zagyiová/Maurícius bez trestných bodov 9. miesto. V parkúre stupňa "ZM" (80 cm), v konkurencii 51 dvojíc, o kvalite ktorej hovorí fakt, že až 70% dvojíc absolvovalo parkúr bez trestných bodov nás teší, že medzi tieto dvojice sa zaradili tiež Ema Zagyiová/Maurícius a Erik Gregor/Wavo Laura.

Drezúrnych pretekov Cena JK Freestyle Poprad sa zúčastnil Ivan Sihelský. S Weltt Regency obsadil vo svojich súťažných úlohách 7. a 8. miesto.

Najčastejšie sa v tejto sezóne jazdecké dvojice Klubu priateľov koní a rekreačného jazdenia zúčastňujú parkúrových pretekov v Liptovskej Sielnici. Na Júnovej cene Hippoclubu Liptovská Sielnica a penziónu Fontána sa najviac darilo v súťaži s výškou prekážok 70 cm dvojici Lucia Glédurová/Szelíd, ktorá obsadila 2. miesto. Dvojica Vanessa Sallaiová/Maurícius obsadila v tej istej súťaži 10.miesto.

Aj v Trenčíne - Nozdrkovciach na Cene stajne Cedos získali dvojice klubu pódiové umiestnenie. V súťaži Hobby krížiky obsadili Tamara Polláková/Alja 4. miesto, Lucia Glédurová/Szelíd 5. miesto a Vanessa Sallaiová/Reunion 8. miesto. V parkúre s výškou prekážok 60 cm obsadila dvojica Tamara Polláková/Alja cenné 3. miesto, Vanessa Sallaiová/Reunion 8. miesto, Lucia Glédurová/Szelíd 9. miesto. V parkúre stupňa "ZM" (80 cm) obsadila dvojica Ivan Sihelský/Cartago-S 6. miesto.

Mgr. Július Smutniak


 
 

Úspešná sezóna a dobré vyhliadky pre rimavskosobotský futbalVytlačiť
 

Futbalisti MŠK vstúpili do sezóny 2017/2018 s odhodlaním upevniť svoje pozície v jednotlivých súťažiach. Dospelí nastúpili do TIPOS III. ligy/stred, dorastenci U19 do III. ligy stred/juh, žiaci U15, U14, U13 a U12 do I. ligy/stred. Prípravky U11, U10 a U9 hrali súťaž prípraviek, kde sa výsledky sa neevidujú.

Dospelí mali za cieľ postupne stabilizovať káder zaradením najmä domácich odchovancov a mladých futbalistov do základnej zostavy. Chceli sme hrať pekný útočný futbal, zabávať fanúšikov, strieľať veľa gólov a umiestniť sa v TIPOS III. lige na popredných miestach. Podarilo sa. Naši futbalisti odohrali 30 majstrovských zápasov, z ktorých 18 vyhrali, v štyroch remizovali a osem zápasov prehrali. Celkové skóre 84:41 znamená priemer takmer troch strelených gólov na zápas. Futbalistov aj fanúšikov určite mrzia najmä domáce prehry s Lučencom a Fiľakovom, no na druhej strane dokázali pravidelne získavať body aj na súperových ihriskách a vyhrávať súboje s vyššími rozdielmi. Možno povedať, že herný prejav nášho mužstva bol v súťaži najlepší. Konečné druhé (nie postupové) miesto  za banskobystrickou Duklou svedčí o tom, že naši futbalisti svoj cieľ splnili a do novej sezóny môžu nastúpiť aj s vyššími ambíciami.

futbal.JPG

Dorastenci, ktorí v predchádzajúcej sezóne vyhrali III. ligu  (z dôvodu nízkeho počtu hráčov ich nemohli prihlásiť do druhej ligy), mali za úlohu zopakovať úspech z vlaňajšieho roka. Káder ostal nezmenený, napriek tomu jesennú časť dorastenci nezvládli. Pesimisticky naladené mužstvo prehrávalo aj zápasy, kde jasne dominovalo. Umiestnenie po jesennej časti na 10. mieste nezodpovedalo kvalite mužstva a schopnosti jednotlivých hráčov. Zmena  na trénerskom poste bola nevyhnutná.  Trénera M. Špačka vystriedal O. Václavík a mužstvo v jarnej časti vyhrávalo jeden duel za druhým. Aj keď obrovskú stratu na lídrov súťaže sa dohnať už nedalo, nakoniec skončili na peknom 3. mieste a účinkovanie  dorastencov U19 tak považujeme za úspešné. Teraz je reálny predpoklad, že káder dorastencov sa dá vhodne doplniť hráčmi klubu a hráčmi z blízkeho okolia. Vedenie MŠK rozhodlo prihlásiť dorastenecké mužstvá U19 a U17 do II. ligy.

štadión.jpg

Účinkovanie žiakov v najvyššej súťaži robí priaznivcom rimavskosobotského futbalu najväčšiu radosť. Všeobecne sa dá konštatovať, že žiaci Rimavskej Soboty v silnej konkurencii najlepších mužstiev obstáli dobre. Ako je všeobecne známe, z I. žiackej ligy nikto nevypadáva, takže prioritou nie je  umiestnenie jednotlivých mužstiev, ale výchova, kvalitná športová príprava  a neustále zlepšovanie individuálnych schopností hráčov. Žiaci MŠK odohrali v štyroch kategóriách 110 majstrovských zápasov. Diváci na našom štadióne mohli sledovať výborné zápasy. Najlepšie si počínali mladší žiaci U12, ktorí ukončili sezónu na krásnom 4. mieste za Žilinou, Ružomberkom a Martinom. Mladší žiaci U13 skončili na 6. mieste, starší U14 na 10. mieste, starší žiaci U15  na 7. mieste. Od novej sezóny pribudnú do I. žiackej ligy nové mužstvá, a to FK Pohronie a MFK Tatran Liptovský Mikuláš.

Okrem týchto kategórii oficiálne súťaže hrali aj prípravky U11, U10 a U9, najmenšie kategórie U8 a U7 hrávali len neoficiálne turnaje. Výsledky prípraviek evidované nie sú. Tu sa kladie dôraz na to, aby každý malý futbalista dostal dostatočný časový priestor na získanie zápasových skúseností. Učíme ich vyhrávať aj prehrávať. Klub pravidelne spolupracuje aj so základnými a materskými školami, kde získavame najmenších pre tento krásny šport – futbal.

Zmena priorít v rimavskosobotskom futbale prináša radosť a postupne aj úspechy. Funkcionári aj priaznivci futbalu už pochopili, že jediná cesta k úspechu v chudobnom regióne vedie cez výchovu mládeže a vlastných odchovancov. Správnosť našej voľby a výbornú prácu s mládežou zbadali aj iní. Začiatkom tohto roka nám  veľkoklub DVTK Miškolc z Maďarska ponúka spoluprácu s vytvorením spoločnej Mestskej futbalovej akadémie a investíciu do infraštruktúry MFA vo výške viac ako 4 miliónov Eur. Futbalová akadémie môže byť vhodnou príležitosťou pre talentovaných futbalistov nielen nášho mesta, ale aj chlapcov a dievčat z celého regiónu. Spoluprácu ponúkame aj pre okolité futbalové kluby, kde funkcionári ešte dodnes úplne nepochopili potrebu vzájomnej spolupráce. Talentovaný malý futbalista pre svoj športový rast potrebuje vhodné podmienky, zdravú vnútornú konkurenciu a kvalitnú súťaž.

Predpokladáme, že zámer založenia futbalovej akadémie poslanci MsZ Rimavskej Soboty v krátkom časovom horizonte definitívne schvália a rozvoj futbalu v Rimavskej Sobote na najvyššej kvalitatívnej úrovni  môže pokračovať.

Štefan Balog, koordinátor MŠK


 
 

Lukostrelci súťažili na Ostrej Lúke i vo FiľakoveVytlačiť
 

9. júna sa zúčastnili členovia Lukostreleckého Klubu Bašta 4. kola Slovenského pohára na Ostrej Lúke. Organizátor využil v maximálnej miere danosti terénu a nachystal náročnú trať, ktorá sa lukostrelcom páčila. Kopcovitý terén - dolinky dávali zabrať pretekárom počas prepočítavania vzdialenosti, čo aj bolo vidieť na bodoch! Za Lukostrelecký Klub Bašta súťažiaci obstáli v skúške nasledovne: Stella Nagyferenczová, Henrietta Nagyferenczová a Tibor Lévay skončili na prvých miestach.

SP4_ZVOLEN.jpg

O týždeň neskôr, 16. júna, sa konala súťaž v maďarskej obci Rónafalu, na ktorej sa zúčastnilo nespočetné množstvo súťažiacich aj spoza hraníc. Organizátori spravili všetko preto, aby sa súťažiaci cítili na jednotku. Nechýbalo srdečné privítanie, príjemní ľudia, prekrásna príroda a vynikajúca trať. Všetko, ako má byť!  Rimavskosobotský Lukostrelecký Klub Bašta zastupovali štyria súťažiaci, ktorí skončili nasledovne: Tibor Lévay na prvom mieste, Márti Dávid, Krisztina Bukovszky a Ladislav Hegedűs obsadili druhé miesto.

RÓNAFALu.jpgRÓNAFALU_2.jpg

17. júna sme sa za krásneho slnečného počasia zúčastnili šiesti pretekári lukostreleckej súťaže vo Fiľakove.  Súťaž je tradične usporiadaná v areáli hradu. Dominujú na nej krátke vzdialenosti, tvorí ju 20 cieľov v jednom kole na dva šípy. Ciele sú pre nás súťažiacich už tradične poddimenzované pre tento druh pretekov, ale aj tieto krátke vzdialenosti dajú zabrať. Preteky sme absolvovali v prvom rade pre získanie súťažnej rutiny, konali sa kúsok od nášho mesta a panovala veselá nálada. Okrem pekných fotografii sme získali nasledovné výsledky: Ladislav Hegedűs a Tibor Lévay skončili na prvom mieste,  Attila Bukovszky obsadil druhé miesto.

fiľakovo.jpg

Ďakujeme sponzorom: MsÚ Rimavská Sobota, VERCAJCH centrum, s.r.o Zvolen, GOBAKO Košice, Rado Ceglédy, podnikateľ Béla Majerčík a AGROSOLUM. 

Tibor Lévay, LK Bašta


 
 

Gulaev vicemajstrom EurópyVytlačiť
 

Obrovský úspech dosiahol zápasník Lokomotívy Rimavská Sobota Akhsarbek Gulaev na Majstrovstvách Európy U23 v zápasení voľným štýlom v tureckom Istanbule. Získal striebornú medailu za 2.miesto v hmotnostnej kategórii do 74 kg. Po vlaňajšom bronze z juniorského šampionátu a striebre z Majstrovstiev sveta U23 je to už jeho tretia medaila v priebehu necelého roka.  

Istanbul10.jpgV Istanbule prešiel do finále ako nôž maslom. V osemfinále porazil technickou prevahou 10:0 rumunského zápasníka Plopa, vo štvrťfinále ho čakal Grék Gkotsis a aj ten schytal od nášho zápasníka technickú prevahu 0:10. Nasledoval boj o finále proti lotyšskému zápasníkovi Jurčenkovi.  Aj tento zápas skončil ako oba predchádzajúce za necelú minútu technickou prevahou nášho borca 10:0 a mohli sme sa tešiť na finále proti rusovi Sidakovovi. Finále sa skončilo po obrovskom boji Gulaevovou tesnou prehrou 1:3, keď ešte tesne po prvom polčase vyhrával 1:0. Potom však už bodoval len ruský pretekár a nakoniec z toho bolo pre nášho zápasníka krásne striebro.

Jozef Radnóti podpredseda Lokomotívy:  ,,Mám obrovskú radosť zo striebornej medaily Akschara. Nechýbalo veľa od zlata. Tesná prehra na body od ruského zápasníka, ktorý mimochodom na poslednom turnaji porazil vlaňajšieho majstra sveta Taliana Chamiza na technickú prevahu 10:0, určite nie je hanba. Akhsar bol po finále veľmi smutný, strašne túžil po zlate. Aj striebro je však veľký úspech. Je to vynikajúci zápasník a perfektný mladý človek. Veríme, že pre Rimavskú Sobotu získa ešte mnoho medailí a budú aj zlatého lesku. Tohto roku  ho ešte čakajú majstrovstvá sveta mužov v Budapešti a U23 v Bukurešti."

Istanbul9.jpg

Istanbul18.PNG

Istanbul5 (2).jpg

Zdroj: Jozef Radnóti,

podpredseda Lokomotíva Rimavská Sobota


 
 

Verejné obstarávanie

Zakazky s nízkymi hodnotamiVytlačiť
 


 
 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správaVytlačiť
 


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSMVytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky

VV - Oznámenie miesta uloženia písomnostiVytlačiť
 


 
 

VV - kolaudačné rozhodnutie (Malohontská 26).pdfVytlačiť
 


 
 

Verejné ponuky

VOS - MsBSVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Daxnerova(mapa).pdf Daxnerova(mapa).pdf (57 kB)

 
 

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Zverejnenie zámeru - prevod (Datková, Hajnovicsová, Póša) a prenájom (stĺpy VO) majetku mestaVytlačiť
 


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max, Cukrovarská 4983
Cukrovarská 4983 (v Tescu),
979 01 Rimavská Sobota

047/ 321 44 13

dnes je: 23.6.2018

meniny má: Sidónia

 • Sobota197graphic-icon
 • Nedeľa209graphic-icon
 • Pondelok229graphic-icon
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka