v súčasnosti v budove stojacej na námestí M.Tompu sídli Okresný úrad

514411