Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Primátor

Primátor

JUDr. Jozef Šimko
 

JUDr. Jozef Šimko


 

 

Kontakt

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Zvolený za: nezávislý kandidát 
 

Telefón: +421-47-5621444,  +421-47-5604639

Fax: +421-47-5623507

Mobil: +421-905-278453

E-mail: primator@rimavskasobota.sk , jozef.simko@rimavskasobota.sk

 

Sídlo: Radnica

          Hlavné námestie 5/2

          Rimavská Sobota                                           

 

Adresa: Mestský úrad
             Svätoplukova 9
             979 01 Rimavská Sobota


 

Primátor mesta

Primátor mesta je najvyšším predstaviteľom a výkonným orgánom mesta. Primátor zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým i fyzickým osobám. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Primátor mesta najmä zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia. Podpisuje Všeobecne záväzné nariadenia mesta, vykonáva mestskú správu. Rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní od jeho schválenia. Pred pozastavením výkonu uznesenia je povinný prerokovať uznesenie mestského zastupiteľstva v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný. Funkčné obdobie primátora sa končí zvolením nového primátora a zložením sľubu. Výkon funkcie primátora sa končí uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, zložením sľubu nového primátora.

Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora. Ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Ak má mesto viac ako 20 tisíc obyvateľov, primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich poradie. Primátor môže zástupcu kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora. Ak je v meste zriadená mestská rada, zástupca primátora je jej členom. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
 


 

Volebný program primátora

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

  • Nedeľa-1-7graphic-icon
  • Pondelok-1-6graphic-icon
  • Utorok2-8graphic-icon

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka