Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Poplatky

Poplatky

KONTAKT

Mestský úrad, Svätoplukova 9, číslo dverí 26 (3.poschodie)

Mgr. Gabriela Bálintová, tel. 047/5604635, gabriela.balintova@rimavskasobota.sk

Lea Fančalská, tel. 047/5604635, lea.fancalska@rimavskasobota.sk

 

Súvisiace predpisy:

 


-zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
-zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)
-Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 133/2015

Správa miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- zabezpečuje všetky úkony súvisiace so správou poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, od vyrubovania poplatkov, evidencie a vymáhania nedoplatkov, miestneho zisťovania, vybavuje žiadosti občanov vo veciach úľav v zmysle platných predpisov.

PO

Prihlásenie k odvozu a zneškodňovaniu komunálneho odpadu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rimavská Sobota č. 133/2015 je

- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať (vlastník nehnuteľnosti) alebo užíva nehnuteľnosť (nájomca) na území mesta Rimavská Sobota na iný účel ako na podnikanie

- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať (vlastník nehnuteľnosti) alebo užíva nehnuteľnosť (nájomca) nachádzajúcu sa na území mesta Rimavská Sobota na účel podnikania (a.s., s.r.o., živnosť...) povinná odovzdať tlačivo PKO1 Ohlásenie k odvozu a zneškodňovaniu komunálneho odpadu.

 


 

Prihlásenie je povinný predložiť najneskôr do 31.januára príslušného roka alebo najneskôr v deň oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území Mesta Rimavská Sobota, resp. v deň začatia činnosti (prevádzky) na území mesta.
Ohlásenie sa podáva aj pri zmene poplatkovej povinnosti na hore uvedenom tlačive. Ďalej je povinný poplatník ohlásiť aj zánik poplatkovej povinnosti od platenia poplatku za komunálne odpady.
Na základe vyplnených tlačí bude vyrubený poplatok za komunálne odpady podľa objemu zbernej nádoby a intervalu vývozu platobným výmerom.

FO

Ohlásenie je povinná podať osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva byt, nebytový priestor (ďalej len nehnuteľnosť).
Ohlásenie je povinná osoba podať do jedného mesiaca od vzniku povinnosti platiť poplatok, ako aj zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti, alebo aj od skončenia obdobia určeného mestom, za ktoré platil poplatok
 

 

 

- v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rimavská Sobota sa na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži alebo odpustí (VZN č. 133/2015 čl. 41)

 

Na margo uplynulých dní - Maďarský volebný guláš

Niekoľkomesačné naťahovanie sa maďarských strán o vytvorenie spoločnej volebnej kandidátky zdá sa že je u konca. Najprv Most- Híd i SMK chceli ísť do volieb samostatne, no po klesajúcich preferenciách obaja hľadali spojencov. Spoločný postup Mostu a SMK totiž mal a možno stále aj má  jednu vážnu prekážku a tým je Béla Bugár, ktorý je v očiach p

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka