Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

OZNAMY

Oznamy mesta

Na margo uplynulých dníVytlačiť
 

szanto2.jpg

Niekoľkomesačné naťahovanie sa maďarských strán o vytvorenie spoločnej volebnej kandidátky zdá sa že je u konca. Najprv Most- Híd i SMK chceli ísť do volieb samostatne, no po klesajúcich preferenciách obaja hľadali spojencov. Spoločný postup Mostu a SMK totiž mal a možno stále aj má  jednu vážnu prekážku a tým je Béla Bugár, ktorý je v očiach predstaviteľov SMK i jej voličov jednoducho len zradcom.

Túto situáciu mienil využiť Zsolt Simon, ktorý  už raz  oboch opustil. Založil ďalšiu maďarskú stranu pod názvom Maďarské fórum v nádeji, že so svojimi percentami blížiacimi sa k nule, opäť sa dostane do parlamentu, tentokrát po chrbte SMK. Ale nečakané udobrenie sa SMK s Bugárom tomu zrejme urobí koniec. Ak Simona nevzali do tanca, urobili dobre. On totiž najprv sklamal SMK keď založil  s Bugárom  Most – Híd , aby potom opustil aj ich pre nenaplnené ambície po vstupe Mostu do vlády so Smerom a SNS. Ak však Simon odmieta vstup do novovytvoreného čuda pod názvom Most – MK, tiež robí dobre. Aspoň nestratí svoju tvár, keď odmietne opätovnú spoluprácu s Bugárom, ktorého jediným cieľom je dostať sa do parlamentu a ísť do vlády hoci aj s diablom. Ale či  nakoniec nebudú opäť na spoločnej kandidátnej listine, sa dnes ešte vylúčiť nedá...  

Ale, že aký postoj zaujme vyše 100 tisíc priaznivcov SMK k vznikajúcej novej volebnej strane, je viac ako otázny. Jej názov, v ktorom na prvom mieste je MOST  totiž naznačuje, že opäť je to Béla Bugár, ktorý poťahuje popruhy. Ide o toho istého Bugára, ktorý už stratil dôveru slovenských voličov a o spojení s SMK začal vážnejšie uvažovať až vtedy, keď zistil, že do parlamentu sa nedostane a SMK začala koketovať s Matovičovým OĽANO. Možno, že nesmrteľný politik Bugár predstaviteľov SMK, túžiacich po parlamentných stoličkách dobehol, ale či dokáže opätovne oklamať aj voličov – sympatizantov SMK, to ukážu až voľby. Tí totiž môžu považovať vznikajúce spájanie sa nie len ako snahu zachrániť Bugára, ale aj ako zjavné hazardovanie s budúcnosťou SMK. 

Nezabudnime však ani na ďalší dôležitý fenomén a tým je vláda Viktora Orbána, ktorá nepestuje práve najlepšie vzťahy s Bélom Bugárom a jeho stranou Most – Híd. Je len ťažko predstaviteľné, že z Budapešti budú aj naďalej chodiť nemalé sponzorské peniaze na adresu, ktorá sa začína slovom Most...


 
 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Čl. 18 ods. 3 písm. a) Štatút mesta Rimavská Sobota

                                                                zvolávam

 zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote

ktoré sa uskutoční  

dňa 29.10. 2019 (utorok) o 14,00 h

v zasadacej miestnosti  MsZ v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote

 na Nám. M. Tompu.

NÁVRH   PROGRAMU: 

1.      Otvorenie

2. 1   Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

2. 2   Schválenie návrhu programu rokovania

3.      Majetkovoprávne otázky

          Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

4.      Hospodárenie mesta Rimavská Sobota a monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok 2019

          Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

5.      Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. Q 2019 – 2. časť

          Predkladá: Ing. Mikuláš Csirmaz, hlavný kontrolór mesta

6.      Kontrola plnenia uznesení MsZ a MsR

          Predkladá: Ing. Mikuláš Csirmaz, hlavný kontrolór

7.      Návrh organizačného poriadku Mestskej polície v  Rimavskej Sobote

          Predkladá: Peter Berecz, náčelník MsP Rimavská Sobota    

8.      Návrh VZN č. .../2019 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby

          v pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota

          Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

9.      Návrh VZN  č.../2019 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Rimavská Sobota č.

          134/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej

          kampane na území mesta Rimavská Sobota

          Predkladá: JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ Rimavská Sobota

10.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta  Rimavská Sobota č. . . /2019, ktorým

        sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota

          č. 142/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým

          osobám podnikateľomľom

          Predkladá: Ing. Miroslav Bielak, poverený vedením odboru ekonomického

11.    Návrh na pomenovanie verejného priestranstva pred poštou

          Predkladá: Ing. Ladislav Rigó, zástupca primátora mesta

12.   Správa o schválení členov výborov mestských častí v meste Rimavská Sobota

        a jeho častiach

        Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

13.    Personálno – organizačné otázky

13.a  Návrh na zmenu v delegovaní zástupcov zriaďovateľa v orgánoch školskej
         samosprávy mesta Rimavská Sobota

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

13.b  Návrh na zrušenie Komisie Gemerské zvesti-Gömöri Hírlap a zriadenie Redakčnej

         rady Gemerské zvesti-Gömöri Hírlap

         Predkladá: Ing. Roman Vaľo, poslanec MsZ

14.    Rôzne

 14.a Protest prokurátora – návrh na zrušenie § 37 ods. 5, ods. 6, ods. 7, ods. 11, ods. 12

         § 44 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

14. b Návrh Dodatku č. 2 prílohy Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Rimavskej

         Sobote a ďalších fyzických osôb

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

15.    Interpelácie poslancov

16.    Záver

                                                                                      

Rimavská Sobota, 3.10.2019                                                                                 

 

                                                                                                   JUDr. Jozef Šimko v.r.

                                                                                                     primátor mesta

 

Poznámka: Súčasťou zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote je priamy prenos prostredníctvom Facebook TV Rimava  a videonahrávka, ktorá je zverejnená prostredníctvom  TV Locall 


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že v termíne 18.10.2019 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v Rimavskej Sobote - ul. Mládeže, ul. Rožňavská č. 1,2,4,6,8 Rožňavská - garáže, ul. Školská č.10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32, prerušená distribúcia elektriny.


Oznamujeme Vám, že v termíne 21.10.2019 od 08:00 hod. do 16:30 hod. bude v Rimavskej Sobote - ul. Okružná č.3, Včelinec č. 1-15, prerušená distribúcia elektriny.


Oznamujeme Vám, že v termíne 23.10.2019 od 08:00 hod. do 16:30 hod. bude v Rimavskej Sobote - Mojín, prerušená distribúcia elektriny.


Oznamujeme Vám, že v termíne 24.10.2019 od 08:00 hod. do 16:30 hod. bude v Rimavskej Sobote -Včelinec, prerušená distribúcia elektriny.

Oznamujeme Vám, že v termíne 25.10.2019 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v Rimavskej Sobote - ul. Veterná, ul. Železničiarska, ul. Cestárska, ul. Čerešňová, ul. Liesková, ul. Javorová, ul. Malinová, ul. Veterná, prerušená distribúcia elektriny.

Dôvodom sú plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.


 
 

SAD Lučenec - Informácia pre cestujúcichVytlačiť
 

Informácia pre cestujúcich

v dňoch 30.10 až 2.11.2019

 

budú autobusové spoje MHD premávajúce podľa platného cestovného poriadku medzi Autobusovou stanicou a sídliskom Západ zachádzať na ulicu Cintorínsku so zastávkou pred vchodom do cintorína

 

 

Jedná sa o spoje s pravidelným odchodom:

- dňa 30.10 a 31.10.:

 • z autobusovej stanice - nástupište č. 18: o 7:10, 8:30, 10:30, 12:05, 13:00, 14:00, 14:30, 17:05, 18,20 a 19:25 hod.

 

 • zo sídliska západ II: o 7:21, 8,41, 10:41, 12:16, 13:14, 14:13, 14:41, 17:15, 18,31 a 19:35 hod.

 

- dňa 1.11. a 2.11.:

 • z autobusovej stanice - nástupište č 18: o 7:10, 8:30, 10:30, 12:05, 13:00, 14:00, 14:30, 17:05, 18:05 a 19:25 hod.

 

 • zo sídliska západ II: o 7:21, 8:38, 10:41, 12:16, 13:14, 14:13, 14:41, 17:15, 18:20, a 19:35 hod.

 

Podrobnejšie informácie na čísle 047 5631385 v čase od 6:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:30 hod.

 

Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. a Mesto Rimavská Sobota


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkách a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkám napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

qrkody noviny.jpg


 
 

Úradné oznamy

Matričný úrad v Rimavskej Sobote zatvorenýVytlačiť
 

Z dôvodu školenia

v dňoch 23.10. – 24.10.2019

(streda – štvrtok)

bude Matričný úrad v Rimavskej Sobote

 ZATVORENÝ.

 

Vybavíme Vás

v piatok

 25.10.2019 od 8.00 hod. do 12.00 hod.


 
 

Pracovná ponuka - Referent, referentka riadenia projektovVytlačiť
 

Pracovná ponuka

Mesto Rimavská Sobota

zastúpené primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota

ponúka

voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii:

Referent, referentka riadenia projektov

 

Predpokladaný nástup do práce: na základe vzájomnej dohody.

 

Základný plat: (brutto): 

 • Výška základného – tarifného platu je určená podľa zaradenia do platovej triedy podľa započítanej praxe a v príslušnom platovom stupni základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Organizačná štruktúra:

 • Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod Zástupcu primátora – Oddelenie riadenia projektov

Miesto výkonu práce:

 • Mestský úrad, Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota

 

Druh pracovného pomeru

 • podľa Zákonníka práce - hlavný pracovný pomer na celý pracovný úväzok

 

Stručná charakteristika pracovného miesta – pracovná náplň

-   monitorovanie a vyhodnocovanie výziev na predkladanie projektov na získanie finančných   

    prostriedkov z externých – cudzích zdrojov
-  spracovávanie žiadostí na získanie finančných prostriedkov s kompletnou dokumentáciou
-  vykonávanie odborných činností pri príprave projektov a ostatných podkladov

   k zabezpečeniu a vypracovaniu žiadostí za účelom získavania finančných prostriedkov

   z iných zdrojov pre mesto

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • ukončene úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

Ďalšie požiadavky:

 • prax a skúsenosti s prácou v oblasti manažovania projektov – vítaná
 • užívateľská znalosť práce s PC a internetom
 • bezúhonnosť

 

K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
 • štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
 • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného pohovoru

      podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Dátum a miesto podania žiadosti:

Prihlášku so žiadosťou a požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka – „Projektový referent“ - NEOTVÁRAŤ“osobne

do podateľne Mestského úradu v Rimavskej Sobote alebo poštou v termíne najneskôr

do 25.10.2019 /piatok/ do 12.00 h. na adresu: Mestský úrad, Prednosta MsÚ,

JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 389/9, Rimavská Sobota, 979 01.

Výber uchádzačov bude prebiehať na základe osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní telefonicky len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky a do určeného termínu predložia k žiadosti všetky požadované doklady.

                           

Zverejnené: dňa 07.10.2019

 

 • na webovom sídle Mesta Rimavská Sobota www.rimavskasobota.sk
 • na úradnej -  informačnej tabuli mesta - Mestský úrad,  Svätoplukova 389/9, Rimavská Sobota

 

 

                                                                                                         JUDr. Jozef Šimko

                                     primátor mesta


 
 

Jesenné upratovanie 2019Vytlačiť
 

Vážení občania,

tak ako každý rok, aj teraz v termíne od 03.10.2019 do 07.11.2019 sa bude uskutočňovať jesenné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční 19.10.2019 /sobota/. Žiadame občanov, aby túto možnosť maximálne využili.

 

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JESENNÉ UPRATOVANIE: 

 

03.10. – 10.10.2019
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska  oproti obchodu a budovy bývalej materskej školy
Nám. Š.M.Daxnera - parkovisko KD
Tomašová – Ul. Tomašovská  pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko  - Narcisová

 

10.10.–17.10.2019
Cukrovarská – parkovisko pri bytovom dome
Ul. A. Markuša
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. Školskej
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete

 

17.10. –24.10.2019
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Sobôtka – stará časť
Vinica – pri obchode

 

24.10. –31.10.2019
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
Sabová - pri bytovkách

 

31.10. – 07.11.2019
Ul. Dobšinského
Vinica – autobusová zastávka - vrch

 

Veľkoobjemový kontajner   -   VOK je určený na zber  objemového odpadu.

Do tohto VOK v žiadnom prípade nepatrí nasledovný odpad: stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky, výbojky, monočlánky, akumulátory, obaly z náterových hmôt) a pod. Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka odovzdať zdarma v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa :19.10.2019

Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a požiadaviek. Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy – č. tel. 5604648 a vo fi. DETOX – č.tel. 0905 323 323


 
 

Názov revitalizovaného námestia pred poštouVytlačiť
 

Poslanci rozhodnú o názve námestia pri pošte

Mesto Rimavská Sobota sa minulý rok rozhodlo revitalizovať námestie pred poštou s cieľom zatraktívniť lokalitu a vytvoriť prostredie, kde by občania radi trávili svoj voľný čas. V decembri 2018 sa podarilo dať slávnostne do užívania toto námestie, ktoré však nemá názov. Vedenie mesta sa rozhodlo uskutočniť medzi občanmi anketu, aby samotní obyvatelia mesta navrhli ako sa vynovené námestie bude volať.

 

Obdržali sme veľké množstvo rôznych návrhov od občanov i inštitúcií. Najviac návrhov je za Námestie Istvána Ferenczyho, ako aj za Námestie Ľudovíta Štúra. Menší počet návrhov prišlo za Poštové námestie, Námestie M. R. Štefánika, Gemerské námestie, Malohontské námestie, Námestie Istvána Hatvaniho a desiatok ďalších návrhov.

 

Primátor mesta JUDr. Jozef Šimko sa rozhodol vymenovať tzv. Názvoslovnú komisiu v zložení:

Ing. Ladislav Rigó – zástupca primátora mesta – predseda komisie,

Ing. Ivan Hazucha – poslanec MsZ,

JUDr. Štefan Baláž – poslanec MsZ,

Mgr. Erika Juhászová – poslankyňa MsZ,

Mgr. Elena Nebusová – predsedníčka MO MS,

MUDr. Peter Juhász – poslanec MsZ,

PhDr. István B. Kovács – historik,

PhDr. Oľga Bodorová – riaditeľka GMM,

Ing. Milana Jutková – riaditeľka MsKs,

Július Cerovský - predseda ZO Csemadok,

PhDr. Zuzana Zsírosová – vedúca odboru vnútorných vecí,

ktorá má za úlohu predložiť na októbrové mestské zastupiteľstvo návrh o názve námestia a poslanci konečnou platnosťou rozhodnú o tom ako sa vynovené námestie pred poštou bude nazývať.

 

 

-SZ-


 
 

Projekt - Opatrovateľská služba v meste Rimavská SobotaVytlačiť
 

projekt-opatrovatelskasluzbaRS.jpg

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prijímateľ: MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Sídlo prijímateľa: Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

Názov prioritnej osi: Prioritná os 4 – Sociálne začlenenie

Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným
a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu 

Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Názov projektu: Opatrovateľská služba v meste Rimavská Sobota

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Kód projektu: 312041R626

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Miesto realizácie: Rimavská Sobota

Začiatok realizácie: február 2019

Ukončenie: január 2021

Výška NFP: 342 000 €


 
 

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníkaVytlačiť
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Mesto Rimavská Sobota, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

 • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie TSP v obciach. NEOTVÁRAŤ!“  

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 •  životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.[1]

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,[2] alebo
 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov [3] alebo
 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci. 

 

Výberové kritériá na pozíciu TSP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

Ďalšie vzdelávania môžu byť realizované prostredníctvom:

 • špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
 • akreditovaných kurzov,
 • iného typu vzdelávania v sociálnej oblasti, certifikovaných sociálno-psychologických výcvikov a supervíznych programov.
 1. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v  komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).
 2. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Miestom výkonu práce je kancelária TSP na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote.

 

Popis práce TSP:[4]

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami,  odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, individuálne plánovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní ľudských a občianskych práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí;
 • sprevádzanie človeka, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, v prípade potreby koordinácia pracovných aktivít so zainteresovanými a neziskovými inštitúciami a ďalšie.

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

                                                                                               JUDr. Jozef Šimko

                                                                                                 primátor mesta

 

[1] Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.

[2] V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3] V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[4] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.


 
 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

projekt-poriadkovasluzbaRS.jpg


Operačný program:  

 

 

 

 

Operačný program Ľudské zdroje

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:           

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ:     

 

 

 

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Sídlo prijímateľa:

 

 

 

Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

 

 

 

 

 

Názov prioritnej osi:

 

 

 

Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

 

 

 

5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ:   

 

 

 

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Názov projektu:

 

 

 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote

Kód výzvy:  

 

 

 

OPLZ-PO5-2017-1

Kód projektu:

 

 

 

312050J579

Typ projektu:

 

 

 

Dopytovo-orientovaný projekt

Miesto realizácie:

 

 

 

Rimavská sobota

Začiatok realizácie:

 

 

 

december 2017

Ukončenie:

 

 

 

november 2020

Celkové náklady:

 

 

 

201 610,80 €

Výška NFP:

 

 

 

191 530,26 €


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Kultúra

NESKORO VEČER s Petrom MarcinomVytlačiť
 

Peter Marcin prichádza do Rimavskej Soboty so zájazdovou verziou najpopulárnejšej a najúspešnejšej slovenskej talkshow.  V piatok 25. 10. o 19.00 hod. sa môžete tešiť na skvelú LIVE atmosféru, pútavé rozhovory, zábavné príhody a scénky, pesničky, či interakcie s divákmi. Hosťami v rimavskosobotskom Dome kultúry budú herečka Zuzka Tlučková, herec Peter Sklár a spevák Tomáš Bezdeda. A možno prídu aj “František so Zuzou” či “Malý Mirko”… Vstupné: 15€, predpredaj u nás v MsKS a z pohodlia domova online na www.kulturars.sk.

malý-plagát2.jpg

Zdroj: Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote


 
 

Sobotský seniorfestVytlačiť
 

V mesiaci október, ktorý je mesiacom úcty k starším, sme pripravili sled aktivít venovaných všetkým  starším  ľuďom, invalidným dôchodcom a samozrejme aj verejnosti.  Sobotský seniorfest začne koncertom Marcely Laiferovej, stálice slovenského hudobného sveta,  vo štvrtok 3. 10.o 17.00 hod. Druhou v poradí bude tanečná zábava v stredu 9. 10. o 17.00 hod., kde budú účinkovať miestne kolektívy. Do tanca nám zahrá tanečný orchester Rimavská Sobota TORS a Jozef Mikulec, zaspievajú spevácke zbory Bona fide a SZ Dúha, ktorý pôsobí pri Klube dôchodcov. Všetkých srdečne pozývame na príjemné posedenie pri čaji, vínku a dobrej muzike. Ďalej sú na programe Duchoňovci, Ján Ambróz s ĽH Borievka i tvorivé dielne…

Seniorfest - poster - oprava.jpg

Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote

 


 
 

Šport

Drsný boj o prvé miesto zvládol lepšie súper z HumennéhoVytlačiť
 

V sobotu 12. októbra bolo na programe už 4. kolo druhej hokejovej ligy. Hokejisti HKM Rimavská Sobota si doposiaľ viedli veľmi dobre a dokázali s prehľadom zvíťaziť v každom zápase. No uplynulú sobotu ich čakal krst ohňom.

Na domácom ľade sa predstavili proti aktuálnemu lídrovi tabuľky, minuloročnému prvoligistovi a veľkému ašpirantovi na víťazstvo v lige HC 19 Humenné. Keďže obe mužstvá mali zhodný počet bodov a rozhodovalo len skóre, bol to zápas o priebežného lídra východnej tabuľky. V tíme Rimavskej Soboty chýbal kapitán Ján Slovák, no premiéru si v zápase odkrútil mladík Marek Juraštík. 

Skóre otvorili hostia. V 7. minúte sa odrazený puk od tyčky dokotúľal do brány a autorom gólu bol Filip Vaško. Hneď od úvodu sa na ľade iskrilo a súperi si nič nedarovali. Vyvrcholilo to šarvátkou vo 8. minúte, do ktorej sa zapojilo viacero hráčov. Napätie bolo cítiť v celom zápase a bohužiaľ niekoľko hráčov kvôli zraneniam nemohlo dohrať zápas. O vyrovnanie sa v 12. minúte postaral Georgy Vilchinskiy, ktorý po prihrávke od Petra Filipiaka triafal medzi nohy súperovho brankára. O necelé dve minúty však súper využil presilovku a zvýšil na 1:2, keď strelu od modrej tečoval pred bránou Tikhon Ivanov. Dve minúty pred koncom prvej časti sa domácim podarilo opäť vyrovnať. Ivan Zorvan potiahol puk až z obranného pásma a perfektnou strelou pod lapačku zakončil. O 20 sekúnd však súper dokázal odpovedať, keď osamotený puk pred Karolom Križanom našiel Denis Markuš, ktorý si brankára vychutnal. Prvá tretina tak skončila víťazstvom Humenného, no rýchly a tvrdý hokej napovedal sľubné pokračovanie. 

hokej.jpg

V druhej tretine mali domáci veľkú výhodu v podobe presilovej hry trvajúcej až šesť minút a posledné dve dokonca o dvoch hráčov. Rimavskosoboťanom sa ju podarilo využiť a strelcom gólu bol opäť Ivan Zorvan, ktorý dorazil prihrávku od Michala Šagáta do odkrytej brány. To bol jediný gól, ktorý sme v druhej tretine videli. 

Úvod tretieho dejstva domáci podcenili a súperovi nechali veľa priestoru. Tam sa aj zlomil vývoj zápasu. Súper dokázal v priebehu troch minút streliť dva góly. Najprv trafil odkrytú bránu Tomáš Banovský a následne sa do samostatného zakončenia dostal Jaroslav Šiňanský. Domáci však nezložili zbrane, práve naopak sa prebudili a začali opäť bojovať. Ich snaha sa prejavila v 53. minúte, keď bekhendovú parádičku predviedol ruský nováčik Vladislav Spiridonov. Smutnú náladu na štadióne vystriedala radosť, pretože šanca na víťazstvo stále žila. Domáci bojovali o vyrovnávajúci gól zo všetkých síl, no perfektne chytajúci brankár hostí bol proti. Už dve minúty pred koncom tretej tretiny sa Karol Križan pobral na striedačku a Soboťania skúsili powerplay. Bohužiaľ, puk v pásme zachytil Filip Vaško a posunul na rozbehnutého Ivana Fedorka, ktorý zakončil do prázdnej brány. Humenčanom sa podarilo dvojgólový náskok udržať a mohli sa tak tešiť z víťazstva a prvého miesta v tabuľke. 

hokej1.jpg

Na záver len môžeme konštatovať, že naše predpoklady o kvalitnom a náročnom zápase sa potvrdili. Oba tímy boli vyrovnané, no súper mal možno trochu viac šťastia, ktoré mu pomohlo pretaviť šance na góly a taktiež plne využil chyby v domácej obrane. Aj keď tých vyložených šancí bolo viac na strane Soboťanov, proti nim stál veľmi dobre chytajúci brankár Dominik Riečický. Stretnutie aj do značnej miery ovplyvnilo množstvo drsných zákrokov, no to k tak vypätému zápasu patrí.   

Obrovské poďakovanie patrí našim úžasným fanúšikom, ktorí prišli na štadión v enormnom množstve a podporovali chalanov. Potlesk neutíchol ani po zápase aj napriek tomu, že sa nevyhralo. Vašu podporu si nesmierne vážime. V najbližšom kole bude mať HKM Rimavská Sobota voľno, no potom v sobotu 27. októbra opäť odohrá zápas na domácom ľade proti súperovi z Kežmarku. Všetkých srdečne pozývame. 

 

HKM RIMAVSKÁ SOBOTA – HC 19 HUMENNÉ 4:6 (2:3, 1:0, 1:3)

Góly HKM: 12. Georgy Vilchinskiy (Peter Filipiak, Denis Moroz), 19. Ivan Zorvan (Radoslav Gábor, Georgy Vilchinskiy), 32. Ivan Zorvan (Michal Šagát, Ondrej Zošiak), 53. Vladislav Spiridonov (Denis Moroz, Georgy Vilchinskiy)

Strely: 35:39, Vylúčenia: 5:8, Trestné minúty: 10:16, Presilovky: 1:1, Oslabenia: 0:0

Rozhodcovia: Peter Rojík – Martin Kurčík, Erik Šebeň

Diváci: 690

Zostava HKM: Karol Križan (Roman Vetrák) – Michal Slovák, Radoslav Gábor, Nikolas Šturmankin, Peter Filipiak, Michal Šagát, Ondrej Zošiak, Denis Nociar, Denis Moroz, Vladislav Spiridonov, Georgy Vilchinskiy, Rastislav Matúška, Jakub Škantár, Slavomír Buda, Tibor Koniar, Ivan Zorvan, Marek Juraštík, Peter Havran

 


 
 

Falcon na východe Slovenska úspešne odštartoval jesennú sezónu Vytlačiť
 

V sobotu 28. septembra sa Falcon Taekwondo klub RS zúčastnil 5. kola Slovenského pohára pod názvom „Black Tiger Cup 2019 “ v Snine. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 220 pretekárov zo 16 klubov a 4 štátov. Za Falcon nastúpilo do bojov 10 pretekárov, ktorí dosiahli skvelé individuálne výsledky.

Ako prvý nastúpil Tomáš Kuvik, ktorý vybojoval v kategórie kadetov striebornú medailu. Ďalší z kadetov nastúpil Matúš Ďurica, ktorý tiež vybojoval striebornú medailu. Za mladších kadetov bojoval aj Ľuboslav Lehotský, ktorý získal striebornú medailu, a v rovnakej kategórii nastúpil Adrian Mag, ktorý si vybojoval bronz. Najúspešnejším mladším kadetom sa stal Marek Spodniak, ktorý vybojoval zlatú medailu. Posledný za mladších kadetov nastúpil Oliver Fekesházy, ktorý skončil na 5. mieste. Najmenším rimavskosobotským bojovníkom bol Alex Rapčan, ktorý na súpera neustále útočil, ale aj napriek veľkej snahe sa mu nepodarilo vyhrať a skončil na 2. mieste. Za juniorov nastúpil Stephan Pekarčík, ktorý získal striebornú medailu. Naša juniorka Veronika Spodniaková vo finále s prehľadom zdolala svoju súperku, nepustila ju skoro k žiadnemu vážnejšiemu útoku a získala cennú zlatú medailu. Ako posledná nastúpila Sarah Sarvašová, ktorá si odniesla strieboro.

Na turnaj sprevádzali členov klubu hlavný tréner Ing. Jaroslav Dóbi, trénerka Viktória Bitalová, rozhodca Peter Kojnok  a rodičia, ktorí im boli veľkou oporou.

Robert Kuvik

falcon.jpegfalcon2.jpegfalcon1.jpeg


 
 

Na Kurinci sa konali Majstrovstvá Slovenska lodných modelárovVytlačiť
 

7. a 8. septembra sa na Zelenej vode - Kurinec uskutočnili Majstrovstvá Slovenska lodných modelárov a V. ročník Memoriálu dlhoročného modelára Ondreja Mišáka. Súťažilo sa v sekcii NS a M podľa pravidiel Naviga 2017. Na Majstrovstvách Slovenska v sekcii NS sa súťažilo v súťažných kategóriách F2 – A, B, C – seniori, F4 A, C – seniori, F4 A – juniori a DS - parníky. Vo V. ročníku Memoriálu Ondreja Mišáka sa súťažilo v kategóriách F4 – ženy, juniori, F4 – A, C – seniori, F2 – A, B, C – seniori a DS. Uskutočnili sa aj nočné jazdy, v ktorých súťažilo 11 pretekárov. Každý súťažiaci mohol súťažiť s jedným osvetleným modelom. Kurineckú vodu brázdili maketové lode rôznych zvučných mien.

Počas dvoch dní si zmerali sily súťažiaci zo slovenských modelárskych klubov MK Stupava, KLOM Bojnice, MK Delfín Galanta, RC Comorra Komárno, KLOM Galanta, Model klub Rimavská Sobota, RC klub - Team Rimavská Sobota, MK Nová Dedina, RC AMK Banská Bystrica, Mima Model Team Banská Bystrica, Maďarsko zastupovali kluby z Ózdu, Miškovca, Gyomaendrödu a Székesfehérváru a z Čiech prišiel MK Brandýs nad Labem. Spolu súťažilo 52 pretekárov. Podľa pravidiel NAVIGA rozhodcovia hodnotili statické zhotovenie modelov (kvalitu a vzhľad) a plavbu lodí na náročnej trati vo vode v troch súťažných kolách. Veľmi dobre sa darilo aj domácim pretekárom, ktorí obsadili popredné miesta.

1. miesto: Emília Csanková v kategórii F4-A ženy

2. miesto: MDDr. Michal Juršík v kategórii F2-A a F2-B

3. miesto: Pavel Holík v kategórii F4-A junior

3. miesto: Samuel Kováčik v kategórii F2-C

3. miesto: Eugen Potocký v kategórii F4-C

Víťazi boli odmenení pohármi, medailami, diplomami a vecnými cenami od modelárskej predajne Model Centrum vo Zvolene. 

Podujatie podporili: Mesto Rimavská Sobota, Technické služby Rimavská Sobota, JUVAMED s. r. o., Naša Sobota o. z., obec Rimavské Janovce, Model centrum Zvolen, INEXA, s. r. o. interiérové štúdio Rimavská Sobota, MARKÍZY s. r. o, markízy a tieniaca technika Rimavská Sobota . O stravu pre všetkých účastníkov sa postaral šéfkuchár MUDr. Ivan Juršík, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

Zdroj: PaedDr. Dana Spišáková, CVČ Relax

modelári1.JPG

modelári2.jpgmodelári3.jpg

modelári.jpg

foto: gecse, CVČ Relax

 


 
 

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky- Vianočná výzdoba mesta Rimavská SobotaVytlačiť
 


 
 

Zakazky s nízkymi hodnotamiVytlačiť
 


 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky Vytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

VV - upovedomenie o podaní odvolania (Rekonštrukcia križovatky ciest v Rimavskej Sobote)Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Vytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytu Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

VV - o oznámení miesta uloženia písomnosti Vytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

VV - Rimavská Sobota - Bakta, prívod vody a vodovod IV.etapa (Mesto Rim.Sobota)Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielky Vytlačiť
 


 
 

VV - oznámenie o začatí konania (Kureková)Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 


 
 

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku pre Kántor a Moncoľová.pdfVytlačiť
 


 
 

Na margo uplynulých dní - Maďarský volebný guláš

Niekoľkomesačné naťahovanie sa maďarských strán o vytvorenie spoločnej volebnej kandidátky zdá sa že je u konca. Najprv Most- Híd i SMK chceli ísť do volieb samostatne, no po klesajúcich preferenciách obaja hľadali spojencov. Spoločný postup Mostu a SMK totiž mal a možno stále aj má  jednu vážnu prekážku a tým je Béla Bugár, ktorý je v očiach p

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka