Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Naše životné prostredie

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadom

1. Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Poplatok za 1 kg odovzdaného drobného stavebného odpadu stanovuje VZN č.133/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.

2.  Na zber objemného odpadu rozmerov, ktoré neumožňujú ich umiestnenie do štandardných zberných nádob systémového zberu budú 2-krát ročne podľa stanoveného harmonogramu rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery /ďalej len VOK/. O čase a mieste rozmiestnenia VOK budú občania minimálne 2 týždne pred zahájením zberu informovaní spôsobom v mieste obvyklom. Objemný odpad možno tiež odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.  na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota v čase ako pri odovzdávaní drobného stavebného odpadu.


 

Na margo uplynulých dní - Futbal doplatil na koncepciu

Ak existuje ukážkový príklad ako sa dá niečo zabrzdiť, tak tým je mestský futbalový klub. Dianie v ňom síce sledujem z patričnej vzdialenosti bez úmyslu doňho zasahovať, ale to čo sa s ním cez leto udialo je neodpustiteľný hriech. Mužstvo dospelých pod vedením trénera Eugena Bariho skončilo v júni na 2. mieste III. ligy. Konateľ klubu M. Bit

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka