Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Jarmoky

Jarmoky

Mesto Rimavská Sobota usporiada v roku 2018 nasledovné jarmoky a trhy :

V dňoch 4. – 5. mája 2018 sa uskutoční Jarmok pri príležitosti Dní mesta, povolenia sa budú vydávať od 4. apríla 2018. V dňoch 28. – 29. septembra 2018 sa uskutoční 36. Gemersko – malohontský jarmok, povolenia sa budú vydávať od 28. augusta 2018. Vianočné trhy sa budú konať 12. – 13. decembra 2018, povolenia sa budú vydávať od 29. novembra 2018. Všetky tieto akcie sa budú konať na Hlavnom námestí, na ul. Povstania a na Jánošíkovej resp. Malohontskej ul. (pred poštou). Povolenia sa budú vydávať na MsÚ, Svätoplukova 5 v Rimavskej Sobote. Všetky potrebné informácie možno získať osobne na MsÚ, odbore rozvoja mesta, Svätoplukova 5 v Rimavskej Sobote, alebo na tel. č. 047/5604685, 5604665, 5604613, 5631139.

Poplatky za miesta sú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rimavská Sobota č. 133/2015 nasledovné :

- za predajné stánky 4 €/m2/deň (obuv, textil, hračky, cukrovinky, rozličný tovar)

   /miesta sa počítajú v šírke 2 m/

- za osobné motorové vozidlo pristavené za  stánkom 3,30 €/osobné auto/deň

- za predaj ľudovoumeleckých predmetov 2 €/m2/deň

- v prípade predaja ľudovoumeleckých predmetov vlastnej výroby spojeného s predvádzaním výroby priamo na mieste predaja, môže usporiadateľ vrátiť predávajúcemu celý poplatok príp. časť vyrúbeného poplatku.

            Predajné miesta na občerstvenie sú očíslované, poplatok predstavuje 88 €/2 dni za jedno miesto. Jedná sa o parkovací box o rozmeroch cca 2,4 x 5 m (presný rozmer vybratého boxu bude upresnený telefonicky). Poplatok za miesto bude vypočítaný tiež na základe telefonického dohovoru. V prípade požiadavky na zapojenie el.energie je suma 10 €/2 dni. Za likvidáciu odpadu je suma 1,70 €/2 dni. Odsúhlasený poplatok je potrebné uhradiť na IBAN: SK02 0200 0000 0000 2902 9392, VS: 133012, resp. poštovou poukážkou na účet mesta a odfaxovať doklad o úhrade na faxové číslo 047/5604679 príp. oscanovať a poslať na e-mailovú adresu eduard.lesko@rimavskasobota.sk , julius.szabo@rimavskasobota.sk . Následne Vám bude pridelené miesto a vystavené povolenie na predaj, ktoré je možné prevziať si na Mestskom úrade – odbore rozvoja mesta najneskôr v deň uskutočnenia jarmoku do 9.00 hod.

V prípade zistenia väčšieho záberu plochy ako za ktorú bolo zaplatené, môže byť za záber naviac vyrubený poplatok vo výške dvojnásobku horeuvedenej sadzby a zároveň môže byť uložená pokuta. Predávajúcemu, ktorý závažným spôsobom poruší pravidlá predaja na Jarmoku,  môže byť odobraté povolenie na predaj. 

Vydanie povolenia na predaj a záber verejného priestranstva je podmienené zaplatením dane za užívanie verejného priestranstva. Predávajúci môže zabrať len pridelené miesto podľa povolenia. Nie je možné vymieňať si miesta medzi sebou bez písomného potvrdenia Mestského úradu v Rimavskej Sobote. Predávajúci nesmie z bezpečnostných dôvodov /zásah hasičov a zdravotnej záchrannej služby/ v žiadnom prípade zabrať miesto určené na prejazd aut a na pohyb nakupujúcich.Vážení občania a predávajúci, tešíme sa na Vašu účasť !


 

dnes je: 12.11.2018

meniny má: Svätopluk

  • Pondelok132graphic-icon
  • Utorok143graphic-icon
  • Streda13-1graphic-icon

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka