Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Osobitný príjemca

Osobitný príjemca

Postup pri vyplácaní osobitného príjemcu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku, ak
a) z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie  povinnej školskej dochádzky . nezaopatreného dieťaťa,     
b) zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na svoj účel, c) ak podľa oznámenia príslušného orgánu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok; to platí aj vtedy, ak maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovŕšilo 15 rokov veku a z tohto dôvodu správny orgán vec odložil alebo konanie o priestupku zastavil.

Podmienky vyplácania prídavku na dieťa sa sprísnili od februára 2014, kedy sa PnD vypláca aj v prípade ak dieťa  spácha priestupok podľa zákona o rodine alebo zákona o priestupkoch. Dočasne im však bude vyplácanie pozastavené aj v prípade, ak prídavok na dieťa neplní svoj účel. Podľa novely nárok na prídavok na dieťa, keď budú deti páchať priestupky, rodičom úplne nezaniká. Rodine sa  poskytuje vyplácanie PnD prostredníctvom osobitného príjemcu. Ak pominú dôvody určenia osobitného príjemcu, úrad práce rozhodne o jeho uvoľnení a táto rodinná dávka sa znova poskytne oprávnenej osobe. V takýchto prípadoch si oprávnená osoba môže uplatniť nový nárok na prídavok najskôr po uplynutí troch kalendárnych mesiacov od odňatia prídavku na dieťa, ak dieťa nespáchalo priestupok podľa zákona o priestupkoch.

Zákon č. 600/2003  Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

§ 12a
(1) Platiteľ rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku, ak
a) z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky. nezaopatreného dieťaťa,
b) zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok a príplatok k prídavku na účel podľa § 1 ods. 2 a 3,
c) podľa oznámenia orgánu podľa osobitného predpisu maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok; to platí aj vtedy, ak maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovŕšilo 15 rokov veku a z tohto dôvodu správny orgán vec odložil alebo konanie o priestupku zastavil,
d) bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené výchovné opatrenie alebo
e) prídavok a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.
(2) Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku podľa odseku 1 písm. a) až d) je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak je to odôvodnené, iná osoba. Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku podľa odseku 1 písm. e) je osobitný príjemca podľa osobitného predpisu. 
(3) Platiteľ určí osobitného príjemcu podľa odseku 1 písm. c) na obdobie troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Ak maloleté nezaopatrené dieťa nespácha ďalší priestupok v období troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ rozhodol o určení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku podľa odseku 1 písm. c), platiteľ rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku.
(4) Ak maloleté nezaopatrené dieťa počas určenia osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku podľa odseku 1 písm. c) opätovne spácha priestupok podľa oznámenia orgánu, platiteľ rozhodne o odňatí prídavku a príplatku k prídavku na toto maloleté nezaopatrené dieťa. Nárok na prídavok a príplatok k prídavku môže na toto maloleté nezaopatrené dieťa vzniknúť najskôr po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od odňatia prídavku a príplatku k prídavku, počas ktorých maloleté nezaopatrené dieťa nespáchalo priestupok.
(5) Ak počas určenia osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku maloleté nezaopatrené dieťa spácha priestupok podľa oznámenia orgánu, platiteľ rozhodne o odňatí prídavku a príplatku k prídavku na toto maloleté nezaopatrené dieťa. Nárok na prídavok a príplatok k prídavku môže na maloleté nezaopatrené dieťa vzniknúť najskôr
a) po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od odňatia prídavku a príplatku k prídavku, počas ktorých maloleté nezaopatrené dieťa nespáchalo priestupok, alebo 
b) od kalendárneho mesiaca, v ktorom sa maloleté nezaopatrené dieťa začne pred dovŕšením plnoletosti sústavne pripravovať na povolanie.
(6) Platiteľ rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku určeného podľa 
a) odseku 1 písm. a), ak oprávnená osoba dbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa, najskôr po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od určenia osobitného príjemcu,
b) odseku 1 písm. b), ak pominuli dôvody na jeho určenie,
c) odseku 1 písm. d) po vyhodnotení a zrušení výchovného opatrenia, ak splnilo svoj účel.


 

Na margo uplynulých dní - Futbal doplatil na koncepciu

Ak existuje ukážkový príklad ako sa dá niečo zabrzdiť, tak tým je mestský futbalový klub. Dianie v ňom síce sledujem z patričnej vzdialenosti bez úmyslu doňho zasahovať, ale to čo sa s ním cez leto udialo je neodpustiteľný hriech. Mužstvo dospelých pod vedením trénera Eugena Bariho skončilo v júni na 2. mieste III. ligy. Konateľ klubu M. Bit

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka