Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Výluka medzi ŽST Rimavská Sobota - Rimavská BaňaVytlačiť
 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 24. apríla 2019 v čase od 8:20 do 12:00 hod.

z dôvodu výluky  medzi železničnými stanicami   Rimavská Sobota  - Rimavská Baňa  budú  osobné vlaky  Os 6710 a Os 6713

nahradené v úseku Rimavská Sobota – Rimavská Baňa autobusmi.

   Autobusy  budú zastavovať :

  • Rimavská Sobota – pred budovou železničnej .stanice
  • Čerenčany na zastávke SAD „ Čerenčany“
  • Veľké Teriakovce na  zastávke SAD „ Veľké Teriakovce, Jednota“
  • Nižný Skálnik pred budovou žel. zastávky
  • Hrachovo pred budovou žel. zastávky
  • Kociha na zastávke SAD „ Kociha“
  • Rimavské Zalužany na zastávke SAD „ Rimavské Zalužany“
  • Rimavská Baňa pred budovou žel. stanice

 
 

Rimavská Sobota pre každéhoVytlačiť
 

DM-banner.jpg

Opäť po roku ožije začiatkom mája Rimavská Sobota oslavami, ktoré budú plné hudby, zábavy a samozrejme dobrej nálady. Nezabudlo sa na nikoho a z bohatej ponuky kultúrneho programu si vyberie skutočne každý jeden, kto naše Hlavné námestie počas dvoch dní navštívi.

Dni mesta začnú v piatok 3. mája v dopoludňajších hodinách a to tradične slávnostným otvorením, po ktorom svoju šikovnosť predvedú naši najmenší občania. Čo sa v nich skrýva ukážu deti z materských a žiaci zo základných škôl v programe pod názvom Deti mestu. Sviatočnú atmosféru spríjemnia svojím vystúpením žiaci Súkromného hudobného a dramatického konzervatória a rovnako svojou tvorbou a šikovnosťou zaujmú Soboťanov deti a mládež z Centra voľného času Relax. Keď nás „Relaxáci“ správne naladia, na pódium nastúpi so svojím workshopom známy tanečník Miroslav „Bruise“ Žilka, ktorý svoje schopnosti nielen predvedie, ale rovnako sa o ne aj rád podelí a ukáže nám „ako  na to“. Vystúpenie tohto tanečníka bude zároveň ochutnávkou toho, čím naše mesto ožije v podvečerných hodinách, kedy nám Bruise so svojou tanečnou skupinou Old School Brothers predvedie veľkolepú show. Toto profesionálne zoskupenie môžeme poznať aj z televíznych obrazoviek, keďže sa v roku 2008 stalo víťazom obľúbenej súťaže Slovensko má talent. Na svoje si však prídu aj milovníci ľudoviek, ktorých potešia svižné tóny ľudovej skupiny Veselí starci. Na vlne živých melódií nás unesie aj beašska skupina z Maďarska Fláre Beás, ktorá sa postará o skutočne neobyčajný hudobný zážitok. Veľkým hudobným vyvrcholením našich mestských slávností bude vystúpenie známej slovenskej kapely Peter Bič Project, ktorá na naše Hlavné námestie prinesie vlnu populárnej hudby známej nielen na celom Slovensku, ale aj v zahraničí.

Vystúpením úspešnej skupiny však naše Dni mesta nekončia a pokračovať budeme hneď v sobotu. Tá bude patriť našim najmenším a vďaka zábavnej show a množstvu atrakcií bude veselá, hravá, plná úsmevov a detskej radosti. Nielen deti, ba aj celé rodiny si budú môcť užiť spoločné chvíle s Kúzelníkom Baltazárom, animátormi či maskotom. Okrem milého predstavenia je pre naše detičky pripravené maľovanie  na tvár, balónkár, ale aj možnosť dať si zhotoviť zábavnú fotografiu, ktorá sa tak stane vašou veselou spomienkou. Samozrejme, súčasťou tohtoročných osláv bude aj slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, odovzdávanie Cien mesta a Ceny primátora mesta. Chýbať nebudú ani tradičné Jarné trhy či ďalšie sprievodné podujatia. Jednoducho, všetci sa máme na čo tešiť! Program je bohatý, stačí si vybrať a prísť v piatok 3. mája a v sobotu 4. mája na naše Hlavné námestie. Rimavská Sobota sa na vás teší!

dni mesta.jpg

 


 
 

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcovVytlačiť
 

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční v čase od 17. apríla do 31. mája 2019 výberové štatistické „Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov“ -  IKT 2019.

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) v domácnostiach a u jednotlivcov v roku 2019 realizuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s vyhláškou ŠÚ SR č. 250/2017 Z. z., z 9. októbra 2017, ktorou sa vydáva „Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 - 2020“ a na základe „Nariadenia komisie (EÚ) č. 2018/1798 ustanoveného 21. novembra 2018.“

Cieľom uvedeného štatistického zisťovania je zistiť vybavenosť domácností informačnými a komunikačnými technológiami, zaznamenať úroveň znalostí a zručností obyvateľstva  a schopnosť využívať IKT. Výsledky zisťovania budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií aj pri medzinárodnom porovnávaní.

K hlavným témam zisťovania v referenčnom roku 2019 podľa príslušného nariadenia komisie EÚ bude patriť :

- prístup k vybraným informačno-komunikačným technológiám v domácnostiach

- využívanie internetu jednotlivcami

- elektronický úrad - kontakt s verejnými inštitúciami cez webové stránky

- elektronický obchod - druhy tovarov a služieb zakúpených alebo objednávaných cez internet pre osobnú potrebu jednotlivcami

- elektronické zručnosti jednotlivcov

- internetová bezpečnosť

- sociálno-demografické charakteristiky (vek, vzdelanie, ekonomické postavenie, zamestnanie, príjem)

Zisťovanie (IKT) sa uskutoční v náhodne vybraných domácnostiach na území Slovenskej republiky v termíne od 17. apríla do 31. mája 2019. Odborne vyškolení externí opytovatelia ŠÚ SR budú zisťovať a zapisovať požadované údaje za domácnosť a vybraného jednotlivca do dotazníka alebo tabletu.

V roku 2019 bude pozornosť zisťovania IKT zameraná na otázky týkajúce sa internetovej bezpečnosti. Bezpečnosť na internete sa týka každého bežného užívateľa internetu. Ide o súbor opatrení, ktoré majú znemožniť útočníkovi získať súkromné údaje, súkromnú e-mailovú komunikáciu alebo vládu nad jeho vlastným počítačom, tabletom či mobilom. V zisťovaní IKT sa bude zisťovať, či jednotlivci vedia dostatočne predchádzať týmto problémom.


 
 

Zápis detí do materských škôlVytlačiť
 

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota

na školský rok 2019/2020

 

Zápis detí do materských škôl na školský rok 2019/2020 sa realizuje v zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov.

Zápis detí v jednotlivých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota sa koná od 06.05.2019 do 10.05.2019

Viac informácií ako aj žiadosť o prijatie dieťaťa nájdete na webových stránkach jednotlivých materských škôl alebo počas dní otvorených dverí, ktoré organizujú.

 

Materská škola – Óvoda, Daxnerova 30/486, Rimavská Sobota, http://msdaxnerovars.webnode.sk/    

Materská škola, P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota,
http://dobsinskeho-ms.webnode.sk/  

Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota, http://mshatvaniho.wix.com/materskaskolahatvaniho

Materská škola, Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota,
http://ms-rimava.webnode.sk/   

Materská škola, Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota 
https://www.msroznavska.sk/  

Materská škola – Óvoda, Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota, http://msrybarska.webnode.sk/   

Základná škola s materskou školou, Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota, https://duzavskacesta.edupage.org/

 

Podľa § 59 školského zákona č. 245/2008 Z.z. sú prednostne prijímané deti do MŠ:

1. deti 5- 6 ročné, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou


 
 

Partnerské projektové stretnutie Erasmus+ na ZŠ Š. M. DaxneraVytlačiť
 

Základná škola Š. M. Daxnera v dňoch 9. až 16. marca 2019 privítala veľmi vzácnu a hlavne početnú návštevu v rámci prebiehajúceho projektu Erasmus+ pod názvom Európske zdroje a výzvy – v minulosti, prítomnosti a v budúcnosti pod skratkou EURAC. Našu školu, mesto a krajinu navštívilo 19 hostí z Dánska, 7 hostí z Turecka, 10 hostí z Českej republiky a 8 hostí z Chorvátska, vrátane študentov a učiteľov. Príprava projektového stretnutia bola náročná pre žiakov aj učiteľov a myslíme si, že naši hostia mali veľmi bohatý, zaujímavý a podnetný program. Témou tohto stretnutia bola migrácia, utečenci, ako aj celková situácia v Európe. Keďže na Slovensku sa realizovalo posledné spoločné stretnutie pre žiakov z jednotlivých škôl, museli byť uskutočnené aj aktivity, v ktorých bola zhodnotená celá, takmer už dvojročná práca.

2.jpg

Na pôde našej školy sme 11. marca 2019 oficiálne privítali účastníkov projektu. Uvítací program sa niesol v duchu tematiky projektu. Súčasťou tohto programu boli aj tzv. ice breakers, zoznamovacie aktivity, ktoré ešte viac rozvíjajú kooperatívne a inovatívne riešenie zadaných úloh. Keďže my, Slováci, sme veľmi hrdí na naše zvyky a obyčaje, všetci účastníci mali možnosť realizovať sa vo workshope ľudových tradícií, kde si mohli vyskúšať hrnčiarstvo, pletenie biča, vyrábanie veľkonočných vajíčok, ale aj iné aktivity, ktoré v zahraničí nepoznajú.

V rámci ďalšieho programu všetci účastníci navštívili Košice, prezreli si najdôležitejšie pamätihodnosti a hlavne Židovské mesto a synagógu. V rámci histórie sme tiež navštívili kaštieľ Betliar, artikulárny drevený kostolík Hronsek, hrad Slovenská Ľupča a Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Všetky tieto návštevy, samozrejme, museli byť v súlade so zameraním projektu. Niektoré témy boli mimoriadne náročné pre žiakov druhého stupňa základnej školy.

Mnohí z našich hostí ešte v živote nevideli sneh, hlavne tí zo vzdialenej časti Turecka, takže veľmi ocenili návštevu Vysokých Tatier, kde si prezreli Tatranský ľadový dóm na Hrebienku. Tiež ich zaujalo učenie sa ľadového hokeja na našom štadióne a stavanie snehuliaka, napriek tomu, že doma už privítali jar.

3.jpg

V utorok, 12.marca 2019, všetkých účastníkov prijal na radnici mesta viceprimátor, Ing. Ladislav Rigó. V rozhovore nám prezradil, že bol milo prekvapený počtom hostí, ktorí nás navštívili, úrovňou ich angličtiny a tiež otázkami, ktoré mu študenti položili. Neskôr program pokračoval interaktívnym workshopom v Gemersko-malohontskom múzeu, kde študenti v skupinách hľadali odpovede na otázky, ktoré boli zamerané na históriu mesta a expozície múzea.

Najdôležitejšou súčasťou programu boli však workshopy, ktoré prebiehali na pôde našej školy. Študenti prezentovali svoje vedomosti o migrácií na území jednotlivých krajín, ale aj o pohybe ich vlastných národov. Ďalšou témou bolo porovnanie kresťanstva a islamu, keďže jednou z partnerských škôl je aj škola z Turecka z mesta Antakya, blízko hraníc so Sýriou. Veľmi zaujímavé bolo sledovať video, v ktorom sa tureckí študenti rozprávali práve so spolužiakmi, ktorí museli zo Sýrie utiecť. Už pred týmto stretnutím si každá škola pripravila postery v programe Canva.com o pozoruhodných osobnostiach každej krajiny a počas workshopov študenti súťažili v kvízoch, ktoré boli na tieto osobnosti zamerané. Počas celého týždňa prebiehala práca na záverečnom produkte celého projektu, ktorým bude aplikácia zameraná na všetky témy, ktorými sa študenti zaoberali počas stretnutí. Odľahčením pracovného programu bolo turecké popoludnie dňa 14.marca 2019, kde si účastníci mohli vyskúšať prípravu typických sušienok Kömbe a výtvarnú techniku Kilim.

4.jpg

Posledný deň projektového stretnutia, 15. marec 2019, mal tiež prínosný program. Najskôr študenti v zmiešaných skupinách pripravili plagáty o priebehu celého týždňa, čo zažili, videli, čo sa im páčilo a čo bolo pre nich podnetné. Ďalším výsledkom práce v skupinách boli pojmové mapy, v ktorých študenti rozoberali všetky témy, na ktoré bol projekt zameraný. V rámci práce s IKT každá skupina pripravila prezentáciu a krátky film o všetkých aktivitách tohto stretnutia. Veľmi zaujímavé boli prezentácie plagátov a filmov v triedach na vyučovacích hodinách anglického jazyka, kde žiaci našej školy mohli vyspovedať zahraničných študentov aj o tom, ako sa im u nás páčilo. V rámci lepšieho spoznania kultúry v poobedňajších hodinách členovia folklórneho súboru Háj učili účastníkov slovenské ľudové tance a pesničky a naši ôsmaci a deviataci predviedli ukážky spoločenských tancov z ich prvého plesu. Veríme, že študenti aj učitelia z partnerských krajín odchádzali domov s novými poznatkami, zážitkami a priateľstvami. Posledné stretnutie sa uskutoční v Chorvátsku v máji 2019. V rámci neho učitelia pripravia podklady pre záverečné správy pre národné agentúry, vyhodnotia priebeh celého projektu, vypracujú všetky potrebné podporné dokumenty a budú sa venovať aj možnej spolupráci v budúcnosti.

5.jpg

Sme radi, že sa toto projektové stretnutie uskutočnilo podľa vopred pripraveného programu, bolo úspešné a naplnilo vopred stanovené ciele. Veľká vďaka za pomoc a ochotu pri príprave programu, darčekov a za sponzorské dary patrí súčasným aj bývalým študentom a pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom ZŠ Š. M. Daxnera, rodine Hanovej, Renatke Galdíkovej, Phr. I. Šulkovej z Matice Slovenskej, folklórnemu súboru Háj, Sise Lašákovej, SlávkeM – handmade, Magduške Kantorovej, Danke Lentovskej, IK Cateringu s.r.o., Hotelu Zlatý Býk, BALEXu s.r.o., firme Polep.sk, spoločnosti RISO - R s.r.o., dopravnej agentúre Mbus, Dragon Taxi, Technickým službám mesta Rimavská Sobota, pracovníkom a vedeniu reštaurácií Pizzeria Palazzo, Zoraya, Salaš pod Maginhradom, Salaš Zbojská, Bašta BB, návštevníckemu centru Visit Košice a pracovníkom Múzea SNP v Banskej Bystrici, kaštieľa Betliar, kostolíka Hronsek, hradu Slovenská Ľupča a Gemersko-Malohontského Múzea v Rimavskej Sobote.

Mgr. Denisa Csanková, koordinátorka projektu EURAC

12.jpg

 


 
 

Úspechy Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia v odborných súťažiachVytlačiť
 

Žiačka IV. A triedy Nikoleta Vraštiaková už štvrtý rok úspešne reprezentuje obchodnú akadémiu v súťažiach v spracovaní informácií na počítači. Ako jediná z Banskobystrického kraja sa prebojovala do celoslovenského kola, ktoré sa konalo v dňoch 20. – 21. marca v Obchodnej akadémii v Senici. Nikoleta svojím výkonom 386,9 čistých úderov/min získala krásne 5. miesto na Slovensku a vzorne reprezentovala nielen našu školu, ale aj náš kraj.

Cieľom našej školy v oblasti odborných predmetov je neustále zvyšovanie úrovne a prestíže účtovníctva. Každoročne sa zapájame do celoštátnej súťaže Olympiáda Mladý účtovník, ktorá je určená  pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií. Regionálne kolo súťaže v účtovníctve v programe OMEGA sa uskutočnilo 20. marca pod záštitou Katedry účtovníctva a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Košiciach. Našu školu reprezentovali žiačka III. A Gréta Hanusová a žiak IV. C triedy Bence Juhász. V rámci stredných škôl a obchodných akadémií Banskobystrického kraja sme sa umiestnili na 4. mieste.

„Prišiel (som), videl (som), zvíťazil (som). Veni, vidi, vici.“ Aj takto môžeme charakterizovať cvičnú firmu BIOFARM, ktorej žiaci III. A triedy Mária Szókeová, Patrik Ján Kovács, Simona Kántorová, Patrik Bitala, Monika Hoszúretiová a Ivana Rízová sa dňa 3.apríla  zúčastnili 23. ročníka slovenského veľtrhu cvičných firiem a 11. kontraktačného dňa v Žiari nad Hronom. Nekomplikované a prehľadné logo upútalo aj hodnotiteľov súťaže „NAJ... LOGO“ a firma BIOFARM získala 1. miesto. Je to podujatie podporujúce podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí.

Mgr. Blanka Tomčová, riaditeľka školy

oa.jpgoa1.jpegoa2.jpg

 


 
 

Ladislav Kálmán si prevzal Maďarský strieborný záslužný krížVytlačiť
 

kálmán4.JPG

Na rimavskosobotskej radnici 4. apríla slávnostne odovzdali pôrodníkovi a skautovi Ladislavovi Kálmánovi, ktorý oslávil v januári 95 rokov, Maďarský strieborný záslužný kríž. Udelil mu ho prezident Maďarska János Áder.

Ocenenie si v obradnej sieni rimavskosobotskej radnice prevzal z rúk generálneho konzula Maďarska v Košiciach Attilu Harasztiho, kde ho privítal aj viceprimátor mesta Ladislav Rigó a predseda Maďarského zväzu skautov na Slovensku Erik Gál.  Ladislav Kálmán po prevzatí ocenenia poďakoval všetkým, ktorí ho podporovali v jeho viacročnej  práci, svojej manželke Zsusze, Ľudovítovi Gaálovi a Attilovi Vörösovi. V hudobnom programe vystúpil žiak Zákaldnej umelecek školy v Rim. Sobote Daniel Szaniszló.

Ladislav Kálmán sa narodil v Rimavskej Sobote v roku 1924. Už od mladosti  pestoval vzťah ku skautingu, ku ktorému sa dostal v posledných rokoch základnej školy. Vyštudoval Lekársku univerzitu v Budapešti. V 50. rokoch sa vrátil do Rimavskej Soboty, kde pracoval ako pôrodník v nemocnici i na vidieku. Po zmene režimu na začiatku deväťdesiatych rokov a opätovnom zriadení Maďarského zväzu skautov sa spolu s Ľudovítom Gaálom s Attilom Vörösom pustil do reorganizácie skautského oddielu v meste, kde je stále členom. 4. apríla 1990 bola založená Regionálna skautská rada v Rim. Sobote, ktorej sa stal predsedom. L. Kálmán značne pomohol pri popularizácií skautingu v regióne, navštevoval školy, kde vysvetľoval žiakom tajomstvá a pravidlá skautingu, založil Skautský dom na Daxnerovej ulici, ale tiež oslovoval  samosprávu, aby podporila ich organizáciu.

kálmán5.JPG

kálmán.JPG

kálmán1.JPG

 


 
 

Do práce na bicykli 2019Vytlačiť
 

„Do práce na bicykli 2019“

 

do_prace_na_bicykli.jpg

Dňa 28. marca 2019 mesto Rimavská Sobota sa zaregistrovalo do celonárodnej kampane :

„Do práce na bicykli 2019“.

Zaregistrovaním samosprávy do celonárodnej kampane je otvorená cesta pre tých obyvateľov mesta, ktorí sa chcú tejto akcie zúčastniť.

Cieľom tejto akcie je motivovať obyvateľov mesta k využívaniu bicykla na prepravu do práce.

Na celoslovenskej úrovni ju od roku 2014 organizuje občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, vyhlasovateľom je národný cyklokoordinátor Peter Klučka. Hlavným partnerom kampane je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Tento ročník chceme tetematicky zamerať predovšetkým na upokojovanie dopravy v centrách slovenských miest a obci s cieľom vytvárať podmienky pre bezpečný pohyb cyklistov a chodcov.

         Pravidlá a realizácia súťaže ako aj podrobné informácie o prebiehajúcej akcii sú uvedené v štatúte súťaže, ktorý je dostupný na webovej stránke:

www.dopracenabicykli.eu.

Koordinátorkou prebiehajúcej súťaže na úrovni samosprávy je Mgr. Kvetoslava Gembiczká.

tel. kontakt: 047/5604681

mail-ový kontakt: kvetoslava.gembiczka@rimavskasobota.sk

        

         Súťaže sa môžu zúčastniť tímy  študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú. Títo študenti musia v deň začiatku kampane, t.j. 1.5.2019, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.

Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií. Jeden tím môže mať 2- 4 členov.


 
 

Zákaz vypaľovaniaVytlačiť
 

image001.png

V súvislosti s nastávajúcim jarným obdobím, teplým a suchým počasím, ktoré je charakterizované enormným nárastom vzniku požiarov v prírodnom prostredí z dôvodu zámerného vypaľovania, spaľovania a nedbanlivosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania trávnatých porastov, kríkov a zakazuje zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vypaľovanie porastov značne poškodzuje životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody a práve preto porušenie záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o ochrane pred požiarmi, prináša so sebou okrem iného aj  trestnoprávnu zodpovednosť. Právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 € a fyzickým osobám  až do výšky 331 €.

Touto cestou žiadame všetkých uvedomelých občanov o dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, a to požiaru, aby poskytli osobnú a vecnú pomoc v súvislosti s lokalizáciou a likvidáciou požiaru !


 
 

Oznam - Krytá plaváreňVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že od 1.4.2019 je v platnosti nový cenník Krytej plavárne.  Schválené uzn. č. 1/2019 - MsR,  zo dňa 12.03.2019.


 
 
Položky 1-10 z 24

dnes je: 18.4.2019

meniny má: Valér

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka