Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Zábavné športové hry Vytlačiť
 

Zábavné športové hry v Rimavskej Sobote

24. júla sa v Klube záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobote uskutočnil III. ročník „Zábavných športových hier“. Jeho heslom bolo „Pohybom k udržaniu zdravia“.  

Pre ľudí je typické, že berú samozrejme jeden z najvzácnejších pokladov života, ktorým je zdravie. Aspoň dovtedy, kým sa neohlási nejaká časť tela. Problém s platničkami, bolesť ramena, búšenie srdca a podobne nepríjemný zdravotný problém. Pohyb prináša lepšie prekrvenie, dôkladnejšiu prácu svalov, a tým povzbudenie látkovej premeny. Tieto účinky majú primerané pohybové aktivity.  Treba si len vybrať také, ktoré sú pre daného človeka vhodné. Tieto úvahy o pohybe a zdraví viedli v roku 2017 predsedníčku Klubu záujmovej činnosti seniorov a podpredsedníčku ZO JDS Rimavská Sobota Jolku Kaliankovú k usporiadaniu športovej akcie pohybových aktivít, prístupných pre široký okruh seniorov.

Primeranú súťaživosť preukazovali 5 členné družstvá pri rúcaní pyramíd, hádzaní šípiek, rúcaní kolkov, triafaní do kruhov, hádzaní kruhov na nohu obráteného stola, kopanie loptou do bránky a hod pokrievkou do diaľky.

 Do súťaží sa zapojili družstvá z Hrachova, Čížu, Klenovca, Jesenského, Rimavského Brezova, Širkoviec, Hnúšte, Hrnčiarskych Zalužian a Rimavskej Soboty.

Hodnotenie výsledkov vykonali: Vlasta Bottliková a Mgr. Štefan Králik.

Výsledky vyhlásil predseda  OO JDS:

I. miesto – Rimavská Sobota  184 bodov

II. miesto – Hrnčiarske Zalužany 165 bodov

III. miesto – Hnúšťa 149 bodov

Umiestnenie jednotlivcov:

I. miesto Ľuba Varjuová – Rimavská Sobota  47 bodov

II. miesto Dušan Štugner – Hnúšťa 44 bodov

III. miesto Mgr.Elena Nebusová – Rimavská Sobota  41bodov

Vojtech Farkaš – Širkovce  41 bodov         

Usporiadanie a organizáciu hier zabezpečovali členovia OO JDS a ZO JDS Rimavská Sobota, vrátane zdravotnej služby – MUDr. Ľuby Maňovskej a Šarloty Čomorovej. Horúčavu letného dňa spríjemňoval chládok stromov v záhrade, kde sa účastníci v závere posilnili guľášom, zhodnotili význam stretnutia a utuženia spolupatričnosti a psychickej pohody spríjemňovanej spevom za zvukov harmoniky.

Na základe pozvania sa zúčastnili akcie aj zástupcovia mesta Rimavská Sobota – vedúca sociálnej komisie Mgr. Mária Turoňová so svojou asistentkou Luciou Ďurásovou. Osobitne nás potešilo ich kladné hodnotenie pripravenosti a organizácie priebehu športovej súťaže, spojenej so stretnutím ďalších zástupcov dôchodcov.

     Vedenie OO JDS vyslovuje týmto tiež poďakovanie KZČS – JDS Rimavská Sobota za prípravu a usporiadanie III. ročníka Zábavných športových hier.

hry.jpg

Text a foto:  Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., predseda OO JDS Rimavská Sobota


 
 

Odhalili Kameň priateľstvaVytlačiť
 

  kameň 2.JPGV Mestskej záhrade v Rim. Sobote bol 4. augusta odhalený Kameň priateľstva ako vyjadrenie pocty organizácii IPA (International police association).

Kameň priateľstva bol osadený z iniciatívy Územnej úradovne Rimavská Sobota Slovenskej sekcie IPA v rámci Medzinárodného týždňa priateľstva. Ako uviedol Peter Vígh, vedúci Územnej úradovne Rimavská Sobota, Medzinárodný týždeň priateľstva sa rozhodli organizovať so zámerom zapojiť sa do medzinárodnej činnosti a tiež spropagovať Rim. Sobotu a jej okolie

 „V podstate to bola výzva, či vôbec bude mať niekto záujem navštíviť toto podujatie v tejto neznámej lokalite. Na naše prekvapenie sa pre účasť rozhodli kolegovia zo Španielska, Belgicka, Írska a Švédska,“ vysvetlil Vígh a dodal, že myšlienka vytvoriť a osadiť kameňa priateľstva ako vyjadrenia pocty voči organizácii IPA vznikla počas plánovania podujatia.

Ako ďalej Vígh uviedol, na odhaľovaní Kameňa priateľstva boli prítomní okrem kolegov zo zahraničia, ktorí sa zúčastnili podujatia, a ďalších kolegov z Maďarskači domácich členov, aj riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Ing. Ivan Andrašovič.  „A ako bolo povedané pri odhalení kameňa s nápisom, ktorý je síce v angličtine, ale v preklade znamená Život je lepší s priateľmi, dúfame, že bude nositeľom odkazu nielen pre členov IPA, ale aj všetkých ľudí. Vďaka patrí Mestu Rimavská Sobota za podporu a spoluprácu.,“

IPA - International police association- je profesijná organizácia fungujúca na báze občianskeho združenia, ktorá združuje nielen ľudí pracujúcich v policajných službách, teda policajtov v aktívnej službe, ale aj tých na dôchodku. Pôsobí v 68 krajinách sveta a v súčasnosti má okolo 400 000 členov. Je zastúpená v OSN, OAS a spolupracuje s Europolom.

Ciele činnosti IPA zahŕňajú rozvoj kultúrnych vzťahov medzi jej členmi, rozširovanie ich všeobecných vedomostí a výmenu profesijných skúseností, podporu vzájomnej pomoci v sociálnej oblasti a v rámci svojich možností aj prispievanie k mierovej koexistencii ľudí a k udržaniu mieru vo svete.

Organizácia pracuje na báze priateľstva a jej hlavným zámerom je vytváranie a udržiavanie priateľských vzťahov medzi ľuďmi, ktorých spája ich profesia.  „Realizuje sa to organizovaním medzinárodných stretnutí, kultúrnych a športových podujatí, ale aj profesijnými výmennými programami,“ uviedol Peter Vígh s tým, že ďalším zámerom organizácie je pomáhať zlepšovať vzťahy medzi políciou a širokou verejnosťou.

Územná úradovňa Rimavská Sobota Slovenskej sekcie IPA, čo je jej oficiálny názov, bola založená v roku 2010.

kameň5.jpgkameň3.jpg

foto: gecse

 


 
 

Odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Rimavskej Sobote v súlade  s § 4  písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

ODVOLÁVA

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

 

v územnom obvode okresu Rimavská Sobota

 

od 13.08. 2019 od 09.00 hod.

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 01.07. 2019.

 

 

                                                                                                        Riaditeľ

Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru

v Rimavskej Sobote

pplk. Ing. Marek Laššák  v. r.


 
 

Oznámenie pre verejnosťVytlačiť
 

     „Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchateľov, kde boli podvedení, prípadne uvedení do omylu rôznymi spôsobmi seniori alebo osamelo žijúce osoby. Nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov! Nekontaktujte sa s cudzími osobami osamote! Neodovzdávajte a nepožičiavajte peniaze osobám, ktoré nepoznáte! Skôr ako niekomu zveríte svoje celoživotné úspory, poraďte sa so svojimi príbuznými, nekonajte hneď, ale riešte veci s chladnou hlavou! Nevyberajte pre neznáme osoby peniaze zo svojich účtov alebo z bankomatov! Vždy majte na viditeľnom mieste dôležité kontakty! V prípade pochybností, ihneď kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158! Ak sa nechcete stať obeťou  podvodníkov a zlodejov, tak sa držte hesla „Dôveruj, ale preveruj!“


 
 

Na margo uplynulých dníVytlačiť
 

szanto2.jpg

Zatvorili sa brány škôl, pre žiakov a učiteľov  sa začali zaslúžené letné prázdniny. Poslanci slovenského parlamentu sa tiež rozbehli k brehom slovenského mora do Chorvátska, kde väčšinou majú svoje haciendy, nabrať sily pred horúcou jeseňou, ale hlavne pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Ak je všetko pravda, tak aj ten náš rimavskosobotský parlament má od štvrtka 4.júla zatvorené svoje brány a poslanci by sa mali najbližšie stretnúť až v septembri. No či tomu tak aj naozaj bude, je v viac ako otázne. Aspoň na základe skúseností z predošlých mesiacov...

V našom meste – i napriek pekelným poveternostným podmienkam-  sa toho udialo hodne aj v posledných dňoch. V čase najväčších horúčav, keď sme na radnici museli upraviť aj pracovnú dobu, sme privítali troch nových kolegov, ktorí na novovytvorenom oddelení riadenia projektov sa budú venovať  manažovaniu projektov, získavaniu dotácií  z rôznych fondov, ale  hlavne napĺňaniu očakávaní poslancov, ktorí ich vymysleli. Že s akým úspechom, to ukážu najbližšie týždne i mesiace.

Extrémne teplému počasiu sa však tešia pracovníci Technických služieb mesta, pretože v rekreačnom stredisku  Kurinec – Zelená voda, kde podľa šéfa poslaneckého klubu spomaľovačov- pardon tzv. urýchľovačov - je všetko zlé, vykazujú návštevnosť vysoko nad očakávania. Tisíce ľudí denne potvrdzujú oprávnenosť investícií do tohto rekreačného zariadenia a dávajú jasnú odpoveď tým, ktorí zabránili dokončeniu výstavby tobogána aj s dopadovým bazénom.

Apropo výstavba. Práve pripravujeme na mestskom úrade materiál, ktorý bude obsahovať zoznam mestom uskutočnených investičných  akcií za roky 2011 – 2018. Bolo ich nemálo a sme si vedomí, že to ocenili aj občania vo voľbách v novembri minulého roku. No horšie je to už vtedy, keď chceme niečo napísať do kolónky uskutočnených akcií v prvom polroku 2019. Zatiaľ sa tam nachádza nula / 0 / a nie je veľký predpoklad na zlepšenie ani na konci tohto roka. O dôvodoch samozrejme mlčať nebudeme.

Z novinárskeho hľadiska hovoríme tomuto obdobiu, že je uhorkovým. Tém na písanie je pomenej, väčšina ľudí si čerpá dovolenky. Výnimkou nebudeme ani my na mestskom úrade a tak sa aj táto rubrika ohlási najbližšie až v mesiaci august. Máte sa na čo tešiť, no zatiaľ peknú dovolenku a dovidenia priatelia...


 
 

Cenník poskytovaných služieb a otváracie hodiny na Kurinci počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny Vytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota oznamuje širokej verejnosti, že v sobotu  15. júna o 9.30 hod. začína oficiálne letná turistická sezóna v RO Kurinec-Zelená voda. Vyhliadkový autovláčik bude premávať z mesta Rimavská Sobota na Kurinec podľa pôvodného harmonogramu trás od 15. júna od 9.00 hod.ráno spred Radnice mesta na Hlavnom námestí. Cenník poskytovaných služieb zostáva nezmenený.

OTVÁRACIE HODINY BAZÉNOVÉHO KOMPLEXU Rekreačná oblasť Kurinec - Zelená voda na letnú turistickú sezónu 2019:

 

do 31. júla                              od 1. augusta  do 14. augusta         od 15. augusta

Pondelok 9.30 h. – 20.00 h.              9:30 h. – 19.00 h.                        9.30 h. – 18.00 h.

Utorok     9.30 h. – 20.00 h.               9:30 h. – 19.00 h.                       9.30 h. – 18.00 h.

Streda     9.30 h. – 20.00 h.               9:30 h. – 19.00 h.                       9.30 h. – 18.00 h.

Štvrtok    9.30 h. – 20.00 h..               9:30 h. – 19.00 h.                      9.30 h. – 18.00 h.

Piatok     9.30 h. – 21.00 h.                9:30 h. – 20.00 h.                      9.30 h. – 18.00 h.

Sobota    9.30 h. – 21.00 h.                9:30 h. – 20.00 h.                      9.30 h. – 18.00 h.

Nedeľa    9.30 h. – 20.00 h.                9:30 h. – 19.00 h.                      9.30 h. – 18.00 h.

 

Zmena otváracích hodín resp. iné obmedzenia prevádzkovania bazénov môžu byť v prípade nepriaznivého počasia resp. v prípade nutnosti z hygienických dôvodov.

Zmeny otváracích hodín stanovuje vedúci prevádzky po vydanom súhlase riaditeľa TSM.

kurinec1.JPG

 

CENNÍk poskytovaných služieb

    Rekreačná oblasť Zelená voda -  Kurinec Rimavská Sobota na sezónu 2019

 

Platnosť od 15.6.2019

Činnosť

 do 17.00 h

 po 17.00 h.

Bazénový komplex a člnkovanie

1 vstup

1 vstup

dospelí

5,00 €

3,00 €, po 15. 8. 1,50 €

deti do 3 rokov

zdarma

zdarma

deti od 3 do 15 rokov, študenti, dôchodcovia nad 62 rokov , ZŤP

3,00  €

1,50 €

mesačný lístok – permanentka na meno

50,00 €

xxx

zapožičanie lehátka

2,00 €

1,00 €

zapožičanie člnu 1 hod. 

2,00 €

2,00 €

zapožičanie člnu po 1 hod. za každých začatých 15 min.

1,00 €

1,00 €

zapožičanie vodného bicykla

3,00 €

3,00 €

zapožičanie vodného bicykla po 1 hod. za každých začatých 15 min

1,00 €

1,00 €

zapožičanie paddleboard komplet set/1 hodina

5,00 €

5,00 €

zapožičanie paddleboard po 1 hod. za každých začatých 15 min

1,00 €

1,00 €

poskytnutie skrinky

1,00

1,00

záloha na kľúč od skrinky

5,00

5,00

stolný tenis  1 hodina + za každú začatú hodinu  

2,00 €

2,00€

Stanový tábor – cena za 1 noc

cena za 1 noc

 

poplatok  za stan

3,00 €

 

poplatok za osobu ( dieťa do 6 rokov zdarma )

5,00 €

 

poplatok za dieťa od 6 do 15 rokov

3,00 € 

 

poplatok za automobil

3,00 €

 

poplatok za karavan

5,00 €

 

poplatok za automobil s prívesom

5,00 €

 

poplatok za motorku

1,00 €

 

Športovo – rekreačná zóna

 

 

tenisový dvorec vrátane použitia sprchy a šatne 1 hod.

3,00 €

 

tenisový dvorec po 1 hod. –za každých začatých 15. min.

1,00 €

 

zapožičanie tenisovej rakety

1,50 €

 

miniaturgolf 1 hod.

1,50 €

 

plážový volejbal do 6 osôb vrátane použitia sprchy a šatne 1 hod.

6,00 €

 

plážový volejbal nad 6 osôb za každú osobu 1 hod.

1,00 €

 

Ceny  schválené uznesením  Mestskej rady  v Rimavskej Sobote č. 14/2018 –MsR zo dňa 16.05.2018.

Poznámka: Pri každej zľave je potrebné sa preukázať dokladom :  

dospelí :občiansky preukaz, preukaz ZŤP

deti: preukaz poistenca

študenti: študentský preukaz ( ISIC, ITIC, EURO 26,  čipová karta )

vláčik kurinec SJ.jpg

 


 
 

Prevádzka materských škôl počas letných prázdninVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota oznamuje rodičom, že počas letných prázdnin bude v mesiacoch júl-august 2019 prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota zabezpečená nasledovne:

V mesiaci Júl 2019 budú v prevádzke:

V mesiaci August 2019 budú v prevádzke:

 

Materská škola P. Dobšinského

 

Materská škola – Óvoda Daxnerova

 

Materská škola I. Hatvaniho

 

Materská škola Rožňavská

 

Materská škola Sídlisko Rimava

 

Materská škola – Óvoda Rybárska

 


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkách a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkám napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

qrkody noviny.jpg


 
 
Položky 1-10 z 18

Výberové konanie na voľné pracovné miestoVytlačiť
 

VÝBEROVÉ KONANIE

Mesto Rimavská Sobota

Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

v zastúpení primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

 vyhlasuje

výberové konanie na voľné pracovné miesto na obsadenie pracovnej pozície:

Redaktor, redaktorka Redakcie Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap

 • vydanie tlače v maďarskom jazyku.

 

Predpokladaný nástup do práce: na základe vzájomnej dohody.

Základný plat: (brutto): 

 • Výška základného – tarifného platu je určená podľa zaradenia do platovej triedy podľa započítanej praxe a v príslušnom platovom stupni základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Miesto výkonu práce a organizačné – pracovné zaradenie:

 • Mesto Rimavská Sobota, Mestský úrad, Svätoplukova 389/9
 • Uvedené pracovné miesto je v organizačnej štruktúre Mestského úradu v Rimavskej Sobote zaradené pod Prednostu mestského úradu

Druh pracovného pomeru:

 • pracovná zmluva podľa Zákonníka práce v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z.

      o výkone práce vo verejnom záujme 

Stručná charakteristika pracovného miesta:

 • zabezpečovanie prípravy materiálov a vyhotovovanie článkov v maďarskom jazyku pre tlač dvojtýždenníka Gemerské zvesti - Gömöri Hírlap – vydanie tlače v maďarskom jazyku
 • tvorba a spracovávanie novinárskych materiálov z diania a činnosti mesta a z činnosti orgánov mesta
 • zodpovednosť za obsahovú stránku novín /verzia v maďarskom jazyku/
 • zabezpečovanie mediálnej propagácie mesta prostredníctvom internetovej stránky mesta

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupeň – vítané

 

Ďalšie požiadavky:

-    prax v oblasti žurnalistiky alebo v elektronických médiách

-    dobrá znalosť slovenského jazyka

-    dobrá znalosť maďarského jazyka

 • znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy

-    komunikačné schopnosti

-    schopnosť tvorivo pracovať s textom

-    užívateľská znalosť práce s PC a internetom

-    bezúhonnosť

 

K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
 • štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
 • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného pohovoru

      podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Dátum a miesto podania žiadosti:

Prihlášku so žiadosťou a požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „VK – „Redaktor Redakcie GZ-GH“ - NEOTVÁRAŤ“osobne do podateľne Mestského úradu v Rimavskej Sobote alebo poštou v termíne najneskôr

do 02.09.2019 do 16.00 h. na adresu: Mestský úrad, Prednosta MsÚ – JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 389/9, Rimavská Sobota, 979 01.

Výberové konanie  uchádzačov bude prebiehať na základe osobných pohovorov. Na výberové konanie  budú pozvaní telefonicky len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky a do určeného termínu predložia k žiadosti všetky požadované doklady.

                        

Zverejnené: dňa 19.08.2019

 

 

 • na webovom sídle Mesta Rimavská Sobota www.rimavskasobota.sk
 • na úradnej -informačnej tabuli mesta - Mestský úrad,  Svätoplukova 389/9, Rimavská Sobota

 

 

                                                                                                               JUDr. Jozef Šimko

                                           primátor mesta

 

Rimaszombat Városa (Svätoplukova 9, 979 01) - JUDr. Jozef Šimko polgármester képviseletében - állásajánlatot hirdet az alábbi munkakörre:

 

A Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap szerkesztője,

magyar nyelven

 

 

Feltételezett munkakezdés ideje: megegyezés szerint

Alapilletmény (bruttó): Az alapilletmény a 2003. évi 553. törvény alapján az alkalmazott besorolási osztálya és besorolási fokozata szerinti összeg

Szervezeti felépítés: A fent említett munkakör szervezeti szempontból a Városi Hivatal elöljárójához tartozik

A munkavégzés helye: a Városi Hivatalban (Svätoplukova 9, 979 01)

Az állás betöltéséhez szükséges tanulmányi előfeltételek:

- első- vagy másodfokú főiskolai végzettség - előny

- teljes középfokú végzettség érettségivel

Egyéb követelmények:

- szakmai tapasztalat az újságírás terén

- a szlovák nyelv tökéletes ismerete

- a magyar nyelv tökéletes ismerete

- kommunikációs képességek

-feddhetetlenség

- számítógépes alapismeretek (internet, számítógépes programok ismerete)

A pályázathoz mellékelni kell:

- írásbeli kérvényt a pályázati eljárásba való besorolásához

- telefonszámot és az eddigi szakmai tapasztalatokat feltüntető szakmai önéletrajzot

- a legmagasabb végzettséget igazoló okmány hitelesített másolatát

- a pályázó írásbeli hozzájárulását a személyes adatai felhasználásához a pályázati eljárás során ( 2018. évi 18. törvény alapján a személyes adatok védelméről )

 

A pályázati anyagokat írásban vagy személyesen „VK – „Redaktor Redakcie GZ-GH“ - NEOTVÁRAŤ“  feliratú zárt borítékban, legkésőbb 2019. 09. 02-án 16.00 óráig kell eljuttatni az alábbi címre: Mestský úrad, Prednosta MsÚ, JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 389/9, Rimavská Sobota, 979 01.

Azon pályázók, akik megfelelnek a kiírt feltételeknek, a kiválasztás időpontjáról és helyéről időben értesítve lesznek. Azokat a jelentkezőket, akik nem felelnek meg a kiírt feltételeknek, vagy határidőn túl nyújtják be a jelentkezésüket, kizárják a pályázásból.

                        

 

                                                                                  JUDr. Jozef Šimko

                                                                                   Rimaszombat polgármestere

                              


 
 

Názov revitalizovaného námestia pred poštouVytlačiť
 

Poslanci rozhodnú o názve námestia pri pošte

Mesto Rimavská Sobota sa minulý rok rozhodlo revitalizovať námestie pred poštou s cieľom zatraktívniť lokalitu a vytvoriť prostredie, kde by občania radi trávili svoj voľný čas. V decembri 2018 sa podarilo dať slávnostne do užívania toto námestie, ktoré však nemá názov. Vedenie mesta sa rozhodlo uskutočniť medzi občanmi anketu, aby samotní obyvatelia mesta navrhli ako sa vynovené námestie bude volať.

 

Obdržali sme veľké množstvo rôznych návrhov od občanov i inštitúcií. Najviac návrhov je za Námestie Istvána Ferenczyho, ako aj za Námestie Ľudovíta Štúra. Menší počet návrhov prišlo za Poštové námestie, Námestie M. R. Štefánika, Gemerské námestie, Malohontské námestie, Námestie Istvána Hatvaniho a desiatok ďalších návrhov.

 

Primátor mesta JUDr. Jozef Šimko sa rozhodol vymenovať tzv. Názvoslovnú komisiu v zložení:

Ing. Ladislav Rigó – zástupca primátora mesta – predseda komisie,

Ing. Ivan Hazucha – poslanec MsZ,

JUDr. Štefan Baláž – poslanec MsZ,

Mgr. Erika Juhászová – poslankyňa MsZ,

Mgr. Elena Nebusová – predsedníčka MO MS,

MUDr. Peter Juhász – poslanec MsZ,

PhDr. István B. Kovács – historik,

PhDr. Oľga Bodorová – riaditeľka GMM,

Ing. Milana Jutková – riaditeľka MsKs,

Július Cerovský - predseda ZO Csemadok,

PhDr. Zuzana Zsírosová – vedúca odboru vnútorných vecí,

ktorá má za úlohu predložiť na októbrové mestské zastupiteľstvo návrh o názve námestia a poslanci konečnou platnosťou rozhodnú o tom ako sa vynovené námestie pred poštou bude nazývať.

 

 

-SZ-


 
 
Položky 1-10 z 18

Na margo uplynulých dní

Zatvorili sa brány škôl, pre žiakov a učiteľov  sa začali zaslúžené letné prázdniny. Poslanci slovenského parlamentu sa tiež rozbehli k brehom slovenského mora do Chorvátska, kde väčšinou majú svoje haciendy, nabrať sily pred horúcou jeseňou, ale hlavne pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Ak je všetko pravda, tak aj ten náš rimavskosobots

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka