Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že v termíne 13.11.2018 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v
Rimavskej Sobote - ul. Sedliacka, prerušená distribúcia elektriny.

Oznamujeme Vám, že v termíne 14.11.2018 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v
Rimavskej Sobote - Nižná Pokoradz,  prerušená distribúcia elektriny.

Oznamujeme Vám, že v termíne 15.11.2018 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v
Rimavskej Sobote - Šibeničný Vrch č. 720,  prerušená distribúcia elektriny.

Oznamujeme Vám, že v termíne 15.11.2018 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v
Rimavskej Sobote - Bakta,  prerušená distribúcia elektriny.
 

Súbor na stiahnutie 15_11_2018_1.pdf 15_11_2018_1.pdf (288.9 kB)
Súbor na stiahnutie 15_11_2018.pdf 15_11_2018.pdf (427.1 kB)
Súbor na stiahnutie 14_11_2018.pdf 14_11_2018.pdf (427.6 kB)
Súbor na stiahnutie 13_11_2018.pdf 13_11_2018.pdf (437.3 kB)

 
 

MESTO NESÚHLASÍ SO ZVÝŠENÍM CENY TEPLA !Vytlačiť
 

     Zahraničné spoločnosti ktoré sa v minulých rokoch etablovali v našom meste,  ako je BRANTNER, ŠTEFFE alebo VEOLIA sa nikdy nestotožnili s mojim názorom na ich pôsobenie v Rimavskej Sobote i po celom Slovensku.

Spoločnosť Brantner nevie prehltnúť, že sme im zobrali  zber a vývoz komunálneho odpadu a realizujeme túto činnosť prostredníctvom Technických služieb mesta už viac než 6 rokov, čím sme ušetrili pre občanov mesta 1,9 mil. eur.

   Najnovšie sa mojím nepriateľom stáva i spoločnosť STEFE,  ktorej pravidelne každý rok odmietam dať súhlas na zvýšenie ceny tepla pre našich obyvateľov.

Nie je tomu ináč ani v tomto roku, pretože som obdržal ich návrh, podľa ktorého by sa domácnostiam nášho  mesta dňom 1.1.2019 mala zvýšiť cena tepla o 8,45 %.

Opätovne nesúhlasím so zvyšovaním ceny tepla, k čomu ma oprávňuje spoločenská zmluva zo dňa 15.11.2012 podpísaná medzi Mestom a STEFE SK,  ktorá v článku 9 bod. č.4 zakotvuje, že o cene tepla rozhoduje na návrh konateľov spoločnosti valné zhromaždenie, pričom je vždy potrebný súhlas spoločníka - Mesta Rimavská Sobota.

Opätovne využívam preto svoje právo a ako primátor mesta  nesúhlasím s uvedeným návrhom.

O nesúhlasom stanovisku ku zvýšeniu ceny tepla na rok 2019, som písomne informoval aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví / URSO/ .

V prílohe predkladám návrh STEFE o zvýšení ceny tepla, ako aj hlasovanie spoločníkov.

navrh

hlasovanie.jpg


 
 

Projekt Zeleného vzdelávacieho fondu „O prírode veselo i vážne“ v CVČ Relax v Rimavskej Sobote Vytlačiť
 

Súčasná moderná doba vyžaduje, aby sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu využívali nielen klasické vyučovacie metódy, ako sú prednáška a výklad, ale aj netradičné metódy, postupy a prostriedky, ktoré dokážu žiakov aktivizovať k samostatnej práci a k hľadaniu vhodných riešení problémov, zároveň podporujú rozvoj logického, analytického a tvorivého myslenia. Výchova a vzdelávanie je neustále inovované využívaním modernej didaktickej techniky a učebných pomôcok, ktoré sa pre dnešnú generáciu stali takmer nenahraditeľnými. V školách a školských zariadeniach sa interaktívne tabule využívajú čoraz častejšie a ich začlenenie do výchovy a vzdelávania sa začína stávať normou.

Hlavný prínos interaktívnej tabule spočíva v zjednodušení a zefektívnení prípravy pedagóga na konkrétnu výchovno-vzdelávaciu prácu, lepšej názornosti prezentácie, možnosti sieťového a internetového prepojenia a aktívnej účasti aj na diaľku. Interaktívna tabuľa, ako edukačný prostriedok má výrazný vplyv na prejav a rozvoj jeho aktivity, samostatnosti a tvorivosti.

Interaktívna tabuľa je jedným z mnohých moderných prostriedkov, ktorý môže priniesť do práce s deťmi niečo nové, zaujímavé, originálne, niečo, čo podnecuje ich aktivitu.

P_1.jpg

SRRZ - Rodičovské združenie pri CVČ Relax v Rimavskej Sobote reagovalo na výzvu Zeleného vzdelávacieho fondu na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít.

Jeho cieľom je podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike. Podporuje aktivity zamerané na environmentálnu výchovu, environmentálne vzdelávanie, environmentálnu osvetu a povedomie.

SRRZ - Rodičovské združenie pri CVČ Relax v Rimavskej Sobote v novembri 2017 podalo žiadosť o podporu projektu zo ZVF na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci Koncepcie rozvoja ekologickej a environmentálnej výchovy pod názvom „O prírode veselo i vážne“. Prijímateľmi, ktorým môžu byť poskytnuté finančné prostriedky zo ZVF, sú občianske združenia, ktoré pracujú s deťmi a mládežou v oblasti prírodovedy, ekológie a environmentálnej výchovy. CVČ Relax v Rimavskej Sobote - oddelenie Ekorelax sa  už viac ako 20 rokov venuje tejto výchovno-vzdelávacej činnosti. Ministerstvo životného prostredia SR 21. 2. 2018  schválilo a podporilo v rámci Slovenska 28 projektov zameraných na environmentálnu výchovu, ktorej súčasťou sú výchovné programy, praktická výchova v teréne, výchova formou hier alebo súťaží alebo interaktívne aktivity a medzi nimi aj náš v sume 2 632 €. V rámci podporeného projektu sa skvalitnila ekologická a environmentálna výchova zakúpením interaktívneho kompletu s fixným umiestnením na stenu a interaktívnych výučbových programov z prírodovedy pod názvom: Živočíchy a rastliny, Žijú s nami, Živočíchy a rastliny cudzích krajín, Rastliny a huby a Svet hmyzu. Nové interaktívne výučbové programy sa začali využívať v novom školskom roku 2018/2019. Cieľovou skupinou, na ktorú sa chceme v rámci vzdelávania a osvety ekologickej a environmentálnej výchovy zamerať, budú hlavne deti predškolského veku, žiaci základných a stredných škôl, študenti stredných odborných škôl a gymnázií a prostredníctvom nich chceme pôsobiť aj na rodičov a dospelých.

ZVF.jpg

 

PaedDr. Dana Spišáková,

autorka a realizátorka projektu


 
 

Na sídlisku Západ pribudlo parkovisko so 120 miestamiVytlačiť
 

Nové parkovisko na sídlisku Západ slávnostne odovzdal do užívania  v prvý októbrový deň primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko.

Na novej parkovacej ploche, ktorá sa nachádza pri tomašovskom cintoríne pozdĺž cesty na Ul. L. Svobodu, sa nachádza 120 parkovacích  miest a budú slúžiť predovšetkým obyvateľom sídliska. Tí už niekoľko rokov bojovali o to, aby v tejto časti bolo postavené nové parkovisko. „Bola to opodstatnená požiadavka, pretože tak preplnené sídlisko, ako je tu na Západe, snáď nemáme v celom meste,“ uviedol J. Šimko.  Ako ďalej povedal, projektová dokumentácia na parkovisko existovala od roku 2011 a pôvodne sa uvažovalo, že sa súbežne s novou parkovacou plochou vybudujú aj garáže.

Vybudovanie parkoviska financovala samospráva z vlastných zdrojov. Podľa slov primátora, ak by zadali  objednávku dodávateľovi,  vyšlo by ich to  na približne  300-tisíc eur, takto je to okolo 60-tísíc eur.  Práce vykonávalo mesto svojpomocne, prostredníctvom Technických služieb mesta, jedine obrubníky a položenie asfaltového povrchu realizoval dodávateľ. Ďalším dôvodom, prečo mesto dokázalo vybudovať nové parkovisko za takú nízku sumu je  to,  že sa použil asfalt, ktorý ostal z iných prác. Uskladnený bol v bývalých kasárňach. „Dovolím si povedať, že je to kvalitná práca za lacný peniaz,“ vyhlásil primátor.  Pri budovaní parkoviska myslela samospráva aj na zeleň, ku ktorej sa, aj na žiadosť obyvateľov, pristupovalo citlivo „Rešpektovali sme požiadavku občanov, čo je vidieť aj na tých dvoch stromoch, ktoré sme zachránili a obložili betónovým múrom,“ vysvetlil J. Šimko s tým, že počas prác nebol vyrúbaný ani jediný strom.

Sídliská Rožňavská a Rimava či Malohontská ulica. To sú len niektoré lokality, v ktorých samospráva Rim. Soboty počas ôsmich rokov vybudovala  nové parkoviská. Dokopy ich podľa slov primátora vyrástlo na území meste viac ako 1000 a zostalo už len veľmi málo lokalít, kde by potrebovali občania nové parkovacie plochy.

Slávnostného otvorenia nového parkoviska sa zúčastnili okrem niektorých pracovníkov Mestského úradu a mestských inštitúcií aj viceprimátor Ladislav Rigó a poslanci MsZ Ivan Hazucha, František Auxt a Anna Zsóriová, ktorí  spoločne s primátorom Jozefom Šimkom prestrihli bielu pásku.

parkovisko2.JPG

parkovisko3.JPG

parkovisko.JPG

parkovisko4.JPG


 
 

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?Vytlačiť
 

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

 1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !
 1. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:
 • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky
 1. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!
 1. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!
 1. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

 

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

Plagát - komín.jpg


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkách a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkám napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

qrkody noviny.jpg


 
 

Oznámenie - Mestská políciaVytlačiť
 

Týmto oznamujeme, že Mestská polícia v Rimavskej Sobote je od 15.10.2018 presťahovaná na adresu Svätoplukova 431/7 – budova Mestského úradu v Rimavskej Sobote, vchod z dvora.


 
 

Jesenné upratovanie 2018Vytlačiť
 

Vážení občania,

tak ako každý rok, aj teraz v termíne od 11.10.2018 do 15.11.2018 sa bude uskutočňovať jesenné upratovanie. Na tento účel budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery podľa uvedeného harmonogramu. Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční 20.10.2018 /sobota/. Žiadame občanov, aby túto možnosť maximálne využili.

 

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JESENNÉ UPRATOVANIE: 

11.10. – 18.10.2018
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska  oproti obchodu a budovy bývalej materskej školy
Nám. Š.M.Daxnera - parkovisko KD
Tomašová – Ul. Tomašovská  pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu

18.10.–25.10.2018
Cukrovarská – parkovisko pri bytovom dome
Ul. A. Markuša
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. Školskej
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete

25.10. –31.10.2018
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Sobôtka – stará časť
Vinica – pri obchode

02.11. –08.11.2018
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
Sabová - pri bytovkách

08.11. – 15.11.2018
Ul. Dobšinského
Vinica – autobusová zastávka - vrch

 

Veľkoobjemový kontajner - VOK je určený na zber objemového odpadu.

Do tohto VOK v žiadnom prípade nepatrí nasledovný odpad: stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky, výbojky, monočlánky, akumulátory, obaly z náterových hmôt) a pod. Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka odovzdať zdarma v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).

Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční dňa: 20.10.2018

Prípadné ďalšie miesta resp. termíny pristavenia VOK budú riešené priebežne podľa potreby a požiadaviek. Bližšie informácie a podrobnejšie podmienky je možné dohodnúť na mestskom úrade, oddelení stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy – č. tel. 5604648 a vo fi. DETOX – č.tel. 5604153.


 
 

Plán zberu separovaného odpadu 2018Vytlačiť
 


 
 

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníkaVytlačiť
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Mesto Rimavská Sobota, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

 • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie TSP v obciach. NEOTVÁRAŤ!“  

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 •  životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.[1]

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,[2] alebo
 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov [3] alebo
 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci. 

 

Výberové kritériá na pozíciu TSP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

Ďalšie vzdelávania môžu byť realizované prostredníctvom:

 • špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
 • akreditovaných kurzov,
 • iného typu vzdelávania v sociálnej oblasti, certifikovaných sociálno-psychologických výcvikov a supervíznych programov.
 1. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v  komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).
 2. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Miestom výkonu práce je kancelária TSP na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote.

 

Popis práce TSP:[4]

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami,  odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, individuálne plánovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní ľudských a občianskych práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí;
 • sprevádzanie človeka, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, v prípade potreby koordinácia pracovných aktivít so zainteresovanými a neziskovými inštitúciami a ďalšie.

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

                                                                                               JUDr. Jozef Šimko

                                                                                                 primátor mesta

 

[1] Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.

[2] V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3] V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[4] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.


 
 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

projekt-poriadkovasluzbaRS.jpg


Operačný program:  

 

 

 

 

Operačný program Ľudské zdroje

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:           

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ:     

 

 

 

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Sídlo prijímateľa:

 

 

 

Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

 

 

 

 

 

Názov prioritnej osi:

 

 

 

Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

 

 

 

5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ:   

 

 

 

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Názov projektu:

 

 

 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote

Kód výzvy:  

 

 

 

OPLZ-PO5-2017-1

Kód projektu:

 

 

 

312050J579

Typ projektu:

 

 

 

Dopytovo-orientovaný projekt

Miesto realizácie:

 

 

 

Rimavská sobota

Začiatok realizácie:

 

 

 

december 2017

Ukončenie:

 

 

 

november 2020

Celkové náklady:

 

 

 

201 610,80 €

Výška NFP:

 

 

 

191 530,26 €


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

dnes je: 12.11.2018

meniny má: Svätopluk

 • Pondelok132graphic-icon
 • Utorok143graphic-icon
 • Streda13-1graphic-icon

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka