Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Otváracie hodiny krytej plavárne počas vianočných sviatkovVytlačiť
 

Technické služby mesta, Športová č. 16, 979 01 Rimavská Sobota

 

Otváracie hodiny krytej plavárne počas vianočných sviatkov a konca roka 2018:

 Dňa 24.12.2018 - od 08.00 h do 12.00 h

 Dňa 25.12.2018 - od 08.00 h do 15.00 h

 Dňa 26.12.2018 - od 08.00 h do 20.00 h

 Dňa 31.12.2018 - od 08.00 h do 13.00 h

                                         Dňa 1.1.2019     -  ZATVORENÉ

Pozn: V ostatné dni v mesiaci december 2018 budú otváracie hodiny v zmysle  platného harmonogramu.                                 

                                                                           

                                                                      Vedúci športových  a rekreačných zariadení:

                                                                                               Mgr. Jozef Slanina         


 
 

Mikuláš trochu ináč Vytlačiť
 

Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. pripravila pre deti a cestujúcu verejnosť Mikuláša na autobusových staniciach v Lučenci a v Rimavskej Sobote. Okrem iného ste mohli Mikuláša stretnúť aj za volantom autobusu na niektorých vybraných spojoch v Revúcej, Tornali, Lučenci a Rimavskej Sobote.

6. decembra sme od rána vítali všetkých cestujúcich aj deti zo základných a  materských škôl. Tým najmenším sa očká rozžiarili hneď ako vošli do čakárne pre cestujúcich. Niektoré z nich sa ho chceli dotknúť – veď po prvý raz videli ozajstného Mikuláša. Ten spolu s čertom a sobom obdarúval okoloidúcich sladkosťami a neskôr sa vybrali na spoločnú jazdu mestom. Deti ostali prekvapené, ako je možné, že Mikuláš nelieta na saniach, ale sedí a  šoféruje autobus. Pesnička, úsmev na tvári a poďakovanie boli pre nás najväčšou odmenou.

My sa chceme poďakovať deťom zo Súkromného gymnázia v Opatovej za krásnu výzdobu historického autobusu KAROSA C734 a všetkým cestujúcim, ktorí nás v tento deň prišli pozrieť alebo cestovali našimi autobusmi. 

Radka Segačová,

vedúca útvaru obchodu a marketingu

Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.

mikuláš sad1.jpgmikuláš sad.jpg


 
 

Mikuláš zavítal do Rimavskej SobotyVytlačiť
 

Rimavskosobotské detičky boli poslušné a tak ako každý rok, aj tohto roku 5. 12. zavítal na koči do nášho mesta Mikuláš. Prišiel v sprievode svojich pomocníkov, kopou detí, čertmi a anjelom. Deťom priniesol veľa radosti, sladkostí a pekný kultúrny program, v ktorom vystúpili deti z tanečných súborov a klubov CVČ Relax – DFS Lieskovček, Mažoretky Estrella a tanečný klub Lacrayons. Mikuláš spolu s JUDr. Szántóom a Ing. Bielakom z MsÚ v Rimavskej Sobote slávnostne rozžiarili vianočný stromček na Hlavnom námestí. Podujatie pripravilo CVČ Relax v Rimavskej Sobote pod záštitou primátora mesta. Za bezplatné poskytnutie koní a koča ďakujeme Ing. Ladislavovi Sedmákovi.

Centrum voľného času Relax v Rim. Sobote

foto: gecse

mikuláš5.JPG

mikuláš4.JPG

mikuláš2.JPG

mikuláš3.JPG

 

mikuláš.JPG


 
 

Advent v Rim. Sobote bude bohatý na podujatiaVytlačiť
 

Adventné drobnosti 2018

30.11. 8:00 – 15:00 Mágia stridžích dní - interaktívna prednáška o zvykosloví od Kataríny po Luciu, Gemersko-malohontské múzeum

            8:00 – 15:00 Vianoce na Gemeri 

Filmový dokument o predvianočných a vianočných zvykoch na Gemeri , Gemersko-malohontské múzeum
           

01.12. 16:30 Požehnanie adventného venca, zapálenie prvej adventnej sviečky na Hlavnom námestí

03.12. Vianočné čítanie -rozprávky o najkrajších sviatkoch roka pre žiakov I. stupňa ZŠ -
           Knižnica M. Hrebendu/
           17:00 Benefičný program Slovenského červeného kríža, Dom kultúry, divadelná sála

05.12. Čertovské čítanie, zážitkové čítanie o čertoch a iných rozprávkových bytostiach pre žiakov I. stupňa ZŠ, Knižnica M. Hrebendu
            15:30 Mikuláš v meste, Hlavné námestie
            16:30 Slávnostné rozsvietenie sviečok na vianočnom stromčeku, Hlavné námestie
            18:00 Vianočná Kvízmajster liga so Slavom Hlásnym, Dom kultúry, bábková sála

07.12. Kúzlo Vianoc, Tradičné zvyky počas Vianoc u nás a vo svete, literárna hodina pre žiakov I. st. ZŠ, Knižnica Mateja  Hrebendu
            13:00  Vianočná burza nápadov a lásky, Dom kultúry

08.12. 16:30 Zapálenie druhej adventnej sviečky, Hlavné námestie

10.12.  18:00 Adventný koncert Harang csendül s Rák Viki,  v maďarskom  jazyku,
               Dom kultúry, divadelná sála

11.12.  16:00 Vianočné tvorenie, tvorivá dielňa Gemersko-malohontské osvetové stredisko

 
             18:00 Erózia, divadlo tanca, Dom kultúry, divadelná sála

12.12. Vianočná rozprávka, najkrajšie príbehy Vianoc v literatúre, čítanie pre žiakov I. st. ZŠ, knižnica Mateja Hrebendu
             Adventné čítanie 2018/Adventi olvasás, Celé Slovensko číta deťom, čítanie vianočných príbehov pre deti  ZŠ v maďarskom jazyku, Knižnica Mateja Hrebendu

14.12. Vianoce sa blížia/Közeledik a Karácsony, prednáška o medziľudských vzťahoch pre žiakov II. st. ZŠ, v maďarskom jazyku, Knižnica Mateja Hrebendu
             14:30 My sme malí koledníci...program CVČ Relax, Dom matice slovenskej            
             17:00 Adventný program tanečného odboru ZUŠ, Dom kultúry, divadelná sála

15.12. 16:30 Zapálenie tretej adventnej sviečky, Hlavné námestie

19.12. 18:00 Vianočné zastavenie- koncert žiakov hudobného odboru ZUŠ, Rímsko-katolícky kostol

21.12.  18:00 Nesieme vám novinu, program CVČ Relax,  Rímsko-katolícky kostol

22.12. 16:30 Zapálenie štvrtej adventnej sviečky, Hlavné námestie
           
31.12.  23:00- 01:00
Silvestrovská diskotéka, Hlavné námestie
            24:00 Novoročný vinš primátora, tribúna na Hlavnom námestí

Výstavy:

Knižnica Mateja Hrebendu: Čarovná chalúpka, výstava adventných vencov
                                           Medové Vianoce, výstava voskových sviečok
                                           Rozprávkové chalúpky z perníka, výstava perníkových chalúpok

Stretnutia: Adventné dopoludnie pri čaji- literárna hodina knižnice M. Hrebendu s obyvateľmi Domova dôchodcov
                   Vianočné maľovanie- Tvorivé dielne knižnice M. Hrebendu pre klientov Domu duševného zdravia

12.12.-13.12.  Vianočné trhy

advent 2018.jpg


 
 

Erasmus + KA1 v Základnej škole Š. M. Daxnera Vytlačiť
 

V minulom školskom roku sa Základná škola Š. M. Daxnera zapojila do výzvy Erasmus+ v aktivite KA1 Mobilita zamestnancov. Našej škole bol schválený grant na projekt s názvom „Anglický jazyk pre všetkých“, cieľom ktorého je skvalitniť vyučovanie anglického jazyka, práce so žiakmi so sociálne znevýhodneného prostredia a so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V rámci projektu sme naplánovali dve mobility, z ktorých prvá sa uskutočnila v mesiaci október, kedy som mala možnosť zúčastniť sa  dvojtýždňového štruktúrovaného kurzu „Language & Practical Methodology: Creativity in the Classroom“ v Spojenom kráľovstve v meste Portsmouth. Kurz prebiehal podľa programu zostaveného prijímajúcou organizáciou InterEducation. V rámci prvého týždňa sme absolvovali jazykový tréning zameraný na zdokonaľovanie našich jazykových kompetencií s lektormi Michaelom Fennellom a Lucy Norris. S Dr. Dianou Hicks sme sa počas workshopov venovali problematike vyučovania anglického jazyka žiakov v primárnom vzdelávaní, metodologickým postupom podporujúcim komunikáciu v anglickom jazyku, kooperatívnemu učeniu, rozprávaniu príbehov a ďalším aktivizujúcim metódam, ktoré napomáhajú zefektívniť vyučovanie anglického jazyka. V rámci stretnutí sme sa oboznámili s problematikou CLILu v primárnom vzdelávaní a získali praktické skúsenosti s plánovaním hodín CLIL.

Skoly_1.jpg

Počas druhého týždňa som mala možnosť oboznámiť sa so školským vzdelávacím systémom v Anglicku priamo v školách: Lyndhurst Junior School Academy, Highbury Primary School, Copnor Primary School a Purbrook Infant School. Pozorovala som vyučovanie a vymieňala si skúsenosti s učiteľmi, oboznámila sa sa s chodom škôl, s ich zvykmi a tradíciami, s časovým rozvrhnutím celého dňa a praktickým organizačným zabezpečením jednotlivých činností. Mala som možnosť prejsť sa budovami a areálom škôl, vidieť zariadenie a vybavenie tried, učební, telocviční, knižníc a  spoločných priestorov školy.

Prínosom v oblasti poznávania kultúry a histórie krajiny bola pre mňa možnosť navštíviť historickú lodenicu v Portsmouth, zúčastniť sa prehliadky mesta a poznávacích zájazdov do Winchestru a Londýna. Získané informácie sú veľkým prínosom pre moju samotnú prácu, pretože žiakov zaujíma spôsob života a zvyky ľudí v iných krajinách.

Portsmouth_4.jpg

Počas kurzu som sa zoznámila a spolupracovala s učiteľmi z rôznych európskych krajín, konkrétne z Francúzska, Litvy, Dánska, Švédska a Čiech. Veľmi podnetná bola naša diskusia a vzájomná výmena skúseností. Porovnávali sme naše školské vzdelávacie systémy, hovorili o spoločných problémoch a nadviazali sme kontakty pre budúcu možnú spoluprácu v rámci ďalších projektov pre žiakov primárneho vzdelávania.

Ubytovanie som mala zabezpečené v hostiteľskej rodine, čo pre mňa znamenalo možnosť používať anglický jazyk aj mimo vyučovania v každodennom reálnom živote a zároveň sa bližšie oboznámiť s ich spôsobom života, kultúrou, zvykmi a tradíciami. Spoznať ich názor na aktuálne problémy dnešnej doby, ako aj na tematiku ohľadom Brexitu.

Získané poznatky a vedomosti sú pre mňa veľkým prínosom. Mojim cieľom bude aplikovať ich vo vlastnej výchovno-vzdelávacej práci a ďalej šíriť medzi pedagógmi našej školy, ale i regiónu formou rôznych stretnutí.

Mgr. Dana Vikorová,

ZŠ Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota

Winchester_5.jpg

Londyn_1.jpgLondyn_4.jpg


 
 

Ponuka - MsBS voľné nebytové priestory a cenník za prenájom zasadačiekVytlačiť
 

Mestská bytová správa s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota uverejňuje

ZOZNAM voľných nebytových priestorov

 

1. Bývalý - Župný dom Nám M. Tompu č. 2 (Okresný úrad )

 prízemie - 25 miestností

 I. poschodie – 3 miestnosti

 II . poschodie – 30 miestností

 bližšie informácie o veľkosti jednotlivých miestností získate na tel. č. 047/5511915

 

2. Budova na ul. Daxnerovej 2

I. poschodie 15,55 m²,  12,60 m², 14,38 m², 18,11 m², 19,07 m², 14,95 m², 13,75 m², 13,85 m², 17,77 m², 7,40 m², 29,05 m2, 15,25 m2, 15,20 m2, 5,77 m², 6,20 m²,

 

3. Budova na ul. Povstania č.15

I. poschodie  - 23,52 m2,10,08 m², 27,49 m², 45,54 m2

II. poschodie – 21,06 m2, 22,23 m2, 24,69 m², 21,73 m², 20,70 m², 24,42 m² , 27,49 m²

podkrovie – 10,92 m², 14,40 m², 21,60 m²,16,28 m²  1,36 m², 14,52 m², 23,72 m²  1,05 m²

           

MsBS s.r.o. – Rim. Sobota

T. č. 047/5511915 - nebytové priestory

 

 

CENY ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK

Zasadačka č. 47- I. posch.

Počet miest na sedenie 182,  

predsednícky stôl 11 miest

                        od.1.9 do 31.4 (vykur. sezóna)  od 1.5 do 31.8. (letná sezóna)

                                                     Podnik. subj.   Nezisk.org.        Podnik. subj.   Nezisk.org.

 

Cena za prenájom /1-8 hodín/       300,00 €           200,00 €             150,00 €         100,00 €

Ozvučenie sály                                30,00 €             30,00 €               30,00 €          30,00 €

Spolu:                                            330,00 €           230,00 €             180,00 €         130,00 €

 

Zasadačka č. 46 – I. posch.

Počet miest  na sedenie 25    

Cena za prenájom /1-8 hodín/       100,00 €           50,00 €                50,00 €          25,00 €

 

Zasadačka č. 79 – II. posch.

Počet miest na sedenie 16       

Cena za prenájom /1-8 hodín /      100,00 €           50,00 €             50,00 €         25,00 €

 

Zasadačka č. 80 – II. posch. 

Počet miest na sedenie 72,

predsednícky stôl 4 miesta    

Cena za prenájom / 1-8 hodín/      200,00 €           100,00 €           100,00 €         50,00 €                                                            

Poznámka: V prípade záujmu nad rámec ponuky, je možná individuálna dohoda.  

 

Kontakt: MsBS, s.r.o. Rim. Sobota

T.č: 047/5511915 nebytové priestory

 

V Rimavskej Sobote 22.11.2018

                                                                                        JUDr. Zoltán Koós

výkonný riaditeľ spoločnosti                                          

Súbor na stiahnutie ponuka.pdf ponuka.pdf (89.1 kB)

 
 

Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie - aprobácia: anglický jazyk Vytlačiť
 

Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie - aprobácia:  anglický jazyk 

Zamestnávateľ:
Základná škola Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola Šrobárova 12, 979 01 Rimavská Sobota
Kontakt: PaedDr. Šrefan Orosz
tel.: +421475624432 
email: zstompu1908@gmail.com

Kategória zamestnanca:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie - aprobácia:  anglický jazyk 

Termín podania prihlášok:
do 8.1.2019

Termín nástupu:
od 1. 2. 2019

iné požiadavky:
- ovládanie maďarského jazyka
- pracovný pomer na dobu určitú - počas materskej dovolenky


 
 

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?Vytlačiť
 

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

 1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !
 1. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:
 • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky
 1. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!
 1. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!
 1. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

 

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

Plagát - komín.jpg


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkách a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkám napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

qrkody noviny.jpg


 
 

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

                POZVÁNKA

 

V súlade s ustanovením § 12  ods. 1 druhá veta  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Čl. 6 ods. 5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote

 

                                                               zvolávam

 

 mimoriadne zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote

ktoré sa uskutoční 

dňa 21. decembra  2018 (piatok) o 14.00 h

v zasadacej miestnosti  MsZ v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote

 na Nám. M. Tompu.

 

NÁVRH   PROGRAMU :

1.      Otvorenie

2. 1   Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

2. 2   Schválenie programu rokovania

3.      Potvrdenie uznesenia č. 139/2018 zo dňa 31. 10. 2018, ktorého výkon

         primátor pozastavil

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

4.      Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu mesta Rimavská Sobota

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

5.      Interpelácie poslancov

6.      Všeobecná rozprava

7.      Záver

                                                                                               JUDr. Jozef Šimko v.r.

                                                                                                 primátor mesta


 
 

OznamVytlačiť
 

  Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia,

  K. Mikszátha 1, 979 80  Rimavská Sobota

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

 

  na prenájom nebytových  priestorov.

 

Podrobné informácie sú uverejnené na úradnej tabuli Obchodnej akadémie Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota a na internetovej stránke školy.


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy MATERSKÁ ŠKOLA - ÓVODA, DAXNEROVA 30/486, RIMAVSKÁ SOBOTA Vytlačiť
 

Primátor Mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozef Šimko vyhlasuje výberové konanie v zmysle § 4) zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 5) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy:

 

MATERSKÁ ŠKOLA - ÓVODA,

DAXNEROVA 30/486, RIMAVSKÁ SOBOTA

s predpokladaným nástupom od 01. februára  2019.

Na výkon kariérovej pozície riaditeľa/riaditeľky školy sú stanovené predpoklady v § 6, § 7
a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY:

 

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 34 ods. 2 citovaného zákona a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,
 • bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť) v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 11 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

OSTATNÉ PREDPOKLADY:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • znalosť práce s PC,
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť, riadiace a organizačné schopnosti.

 

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:

 • písomná žiadosť o účasti vo výberovom konaní,
 • overené doklady o vzdelaní a doklady o absolvovaní 1.atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál alebo overená kópia),
 • návrh koncepcie rozvoja školy v písomnej forme,
 • profesijný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti (originál alebo overená kópia),
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (originál alebo overená kópia),
 • čestné vyhlásenie uchádzača/ky o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas uchádzača/ky so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní zasielajte do 31. decembra 2018 do 12:00 hod. na adresu:                      

Mesto Rimavská Sobota

odbor školstva, mládeže a športu

Svätoplukova 9

979 01  Rimavská Sobota

 

v zalepenej obálke s označením na obálke: „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ/ka, Materská škola, Daxnerova 30/486,  Rimavská Sobota – NEOTVÁRAŤ“.

 

V Rimavskej Sobote, 26.11.2018

                                                 

JUDr. Jozef Šimko, v. r.
      primátor mesta   


 
 

Výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníkaVytlačiť
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

 

Mesto Rimavská Sobota, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 

vyhlasuje výberové konanie na

 • jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 08. januára 2019 o 09.00 hod.

v priestoroch zasadačky č. 16 na II. poschodí Mestského úradu Rimavská Sobota.

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TP).

Predpokladaná hrubá mzda:

TP -    592,- €

Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie TP v obciach. NEOTVÁRAŤ!“ 

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 28. december 2018 (piatok) do 12:00 hod.

 

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.[1]

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TP sú:

 • ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie resp. nižšie stredné odborné vzdelanie.[2]

Výberové kritériá na pozíciu TP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
 2. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne).
 3. Znalosť cieľovej skupiny v lokalite (pobyt v nej a podobne).
 4. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).
 5. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je kancelária na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je  1. február 2019.

 

Popis práce TP:[3]

 • asistencia  terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.
 • aktívne vyhľadávanie  a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami, poskytovanie informácií smerujúcich k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb, sprevádzanie  osôb, vytváranie sociálnych a spoločenských kontaktov a aktivizovanie ľudí pod vedením terénneho sociálneho pracovníka,
 • podieľanie sa na opatreniach v oblasti primárnej prevencie, uľahčovanie komunikácie
  a sprostredkovanie kontaktov v komunite, poskytovanie informácií o základných právach a povinnostiach človeka, administratívne spracovanie výkonu svojej práce.

 

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete Mestu Rimavská Sobota súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

 

                                                                                   JUDr. Jozef Šimko

                                                                                     primátor mesta

 

 

[1] Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.

[2] Nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

[3] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.


 
 

Plán zberu separovaného odpadu 2018Vytlačiť
 


 
 

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníkaVytlačiť
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Mesto Rimavská Sobota, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

 • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie TSP v obciach. NEOTVÁRAŤ!“  

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 •  životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.[1]

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,[2] alebo
 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov [3] alebo
 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci. 

 

Výberové kritériá na pozíciu TSP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

Ďalšie vzdelávania môžu byť realizované prostredníctvom:

 • špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
 • akreditovaných kurzov,
 • iného typu vzdelávania v sociálnej oblasti, certifikovaných sociálno-psychologických výcvikov a supervíznych programov.
 1. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v  komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).
 2. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Miestom výkonu práce je kancelária TSP na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote.

 

Popis práce TSP:[4]

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami,  odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, individuálne plánovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní ľudských a občianskych práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí;
 • sprevádzanie človeka, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, v prípade potreby koordinácia pracovných aktivít so zainteresovanými a neziskovými inštitúciami a ďalšie.

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

                                                                                               JUDr. Jozef Šimko

                                                                                                 primátor mesta

 

[1] Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.

[2] V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3] V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[4] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.


 
 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

projekt-poriadkovasluzbaRS.jpg


Operačný program:  

 

 

 

 

Operačný program Ľudské zdroje

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:           

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ:     

 

 

 

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Sídlo prijímateľa:

 

 

 

Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

 

 

 

 

 

Názov prioritnej osi:

 

 

 

Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

 

 

 

5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ:   

 

 

 

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Názov projektu:

 

 

 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote

Kód výzvy:  

 

 

 

OPLZ-PO5-2017-1

Kód projektu:

 

 

 

312050J579

Typ projektu:

 

 

 

Dopytovo-orientovaný projekt

Miesto realizácie:

 

 

 

Rimavská sobota

Začiatok realizácie:

 

 

 

december 2017

Ukončenie:

 

 

 

november 2020

Celkové náklady:

 

 

 

201 610,80 €

Výška NFP:

 

 

 

191 530,26 €


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

 • Nedeľa-1-7graphic-icon
 • Pondelok-1-6graphic-icon
 • Utorok2-8graphic-icon

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka