Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Mesto Rimavská Sobota ponúka voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii: údržbár, kurič, vodičVytlačiť
 

PRACOVNÁ  PONUKA

 

Mesto Rimavská Sobota

zastúpené primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 

ponúka

 

voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii:

údržbár, kurič, vodič

s predpokladaným nástupom do práce od 1.5.2018.

 

Organizačná štruktúra:

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod Odbor vnútorných vecí – Oddelenie vnútornej prevádzky Mestského úradu v Rimavskej Sobote

 

Základný plat:

Výška základného – tarifného platu je určená podľa zaradenia do platovej triedy a platového stupňa základnej stupnice zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Stručná charakteristika pracovného miesta:

 • zabezpečuje starostlivosť o chod a prevádzku budov Mestského úradu v Rimavskej Sobote vrátane obsluhy plynových zariadení a kotolne
 • zabezpečuje činnosti z okruhu remeselných, opravárskych a údržbárskych prác (bežné základné údržbárske, vodoinštalatérske, stolárske práce ... )
 • odstraňuje technické nedostatky a poruchy na budovách Mestského úradu
 • obsluhuje a kontroluje plynovú kotolňu podľa prevádzkového predpisu ( nad 100kW)
 • počas zimných mesiacov zabezpečuje čistenie areálu dvora a chodníkov pri budovách Mestského úradu
 • podľa potreby zastupuje vodičov mestského úradu

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť:

 • stredoškolské odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou – odbor technický - vítaný
 • stredné vzdelanie ukončené výučným listom – odbor zámočník, vodoinštalatér, elektrotechnik - vítaný
 • platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na obsluhu tlakových nádob a plynových kotlov nad 100 kW
 • platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike - vítané

 

Ďalšie požiadavky:

 • minimálne 5 rokov praxe
 • zdravotná spôsobilosť
 • manuálna zručnosť
 • technický typ
 • bezúhonnosť (doklad o bezúhonnosti je výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

 

K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
 • štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
 • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
 • úradne overené platné osvedčenie na obsluhu tlakových nádob a plynových kotlov nad  100 kW
 • ak má uchádzač platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, je potrebné doložiť úradne overené platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
 • fotokópia dokladu o vodičskom oprávnení skupiny B
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce údržbára, zamestnanca na obsluhu plynových kotlov a vodiča motorového vozidla
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace v čase podania žiadosti
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného pohovoru

      podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

 

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka – údržbár, kurič, vodič - NEOTVÁRAŤ“osobne do podateľne Mestského úradu v Rimavskej Sobote alebo poštou v termíne najneskôr do 12.03.2018 do 16.00 h. na adresu: Mestský úrad, Prednosta MsÚ - JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady, majú odbornú spôsobilosť na výkon uvedenej práce a do určeného termínu predložia všetky požadované doklady.     

                               

Zverejnené: dňa 16.02.2018

 

na stránke mesta www.rimavskasobota.sk

na informačnej tabuli mesta

 

JUDr. Jozef Šimko
 primátor mesta


 
 

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

 • Piatok0-3graphic-icon
 • Sobota0-3graphic-icon
 • Nedeľa1-6graphic-icon

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka