Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Primátor a starostovia písali list Vláde SRVytlačiť
 

Dňa 20. februára 2018 poslal primátor mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozef Šimko nasledovný Otvorený list Vláde SR, ktorý okrem neho podpísalo doteraz 85 starostov obcí okresu:                                  

                                       Vážený pán
                                                                   Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.
                                                   predseda Vlády SR
                                              Nám. Slobody 1 
                                                813 70  Bratislava

 

                                                                                 V Rimavskej Sobote, 20.2.2018

 

Vážený pán predseda Vlády SR!

 

         Na zasadnutí Združenia miest a obcí Gemera - Malohontu, ktoré sa konalo 8.2.2018 v Rimavskej Sobote,  sme prejednávali plnenie  uznesenia Vlády  SR  č. 254 z 24.6.2016,  vzťahujúce  sa  na výstavbu rýchlostnej cesty R2 na území okresu Rimavská Sobota.

        Na tomto zasadnutí bol prijatý Otvorený list adresovaný Vláde SR, v ktorom podpísaní starostovia vyjadrujú svoju nespokojnosť s plnením opatrení  vyplývajúcich z uznesení vlády.

        Z uvedeného dôvodu Vám v prílohe zasielam tento Otvorený list  s podpismi 85. starostov obcí okresu Rimavská Sobota.

 

        S pozdravom                       

      

                                                                             JUDr. Jozef Šimko
                                                                    primátor mesta Rimavská Sobota
                                                                                         v.r.

 

Otvorený list Vláde Slovenskej republiky

 

 zo stretnutia primátorov a starostov miest a  obcí  okresu Rimavská Sobota dotknutých cestou I/50, k stavu prípravy a výstavby rýchlostnej cesty R2 na území

VÚC Banská Bystrica

 

    Je polovica volebného obdobia Vlády SR a je čas na hodnotenie plnenia Programového vyhlásenia vlády a Uznesení vlády, vzťahujúcich sa k úseku rýchlostnej cesty R2 na území VÚC Banská Bystrica.

   Opakovane a dlhodobo sú obyvatelia regiónov Gemera – Malohontu, okr. Lučenca a Rimavskej Soboty, ubezpečovaní, že výstavba rýchlostnej cesty R2 je prioritou.

   V období tejto Vlády je to aj prioritou v oblasti tvorby pracovných miest a politiky odstraňovania rozdielov medzi regiónmi, čo je zakotvené v programovom vyhlásení vlády.

  Výstavba rýchlostnej cesty R2, predstavuje systémový krok riešenia príčin dlhodobej nezamestnanosti, čo opakovane uvádzajú aj politici a analytici.

   K dnešnému dňu je situácia taká, že na úseku Lučenec – Ožďany – Zacharovce – Figa sa v investičnej príprave neurobila „ani čiarka“, napriek uzneseniu vlády SR z výjazdového zasadnutia v Rimavskej Sobote v júni 2016 č. 254/2016, kde boli prítomní všetci primátori a starostovia z dotknutých regiónov.

Úloha v bode B.3 úsek „R2 Lovinobaňa – Ožďany“ spracovať dokumentáciu na stavebné povolenie do 30.11.2018

          - úloha nesplnená, verejné obstarávanie nebolo ani začaté na túto stavbu, už nereálny termín plnenia

Úloha v bode B.4 úsek „R2 Ožďany – Zacharovce“ zabezpečiť dokumentáciu na stavebné povolenie v termíne 30.11.2018

         - úloha na NDS, a.s. nezadaná, verejné obstarávanie ani nezačalo a termín z uznesenia je nesplniteľný

Úloha v bode B.5 úsek „R2 Zacharovce – Bátka“ projektová dokumentácia na stavebné povolenie v termíne 30.6.2019

         - úloha, verejné obstarávanie začaté už 19.7.2017, nebolo doteraz ukončené. Verejné obstarávanie bolo zrušené, podľa informácií z odboru verejného obstarávania NDS, a.s., od pracovníka zodpovedného na celý proces obstarávania.

Úloha v bode B.6 úsek „ R2 Bátka – Figa“

          - úloha, verejné obstarávanie začaté už 19.7.2017, nebolo doteraz ukončené. Verejné obstarávanie bolo zrušené, podľa informácií z odboru verejného obstarávania NDS a.s.

Dňa 30.5.2017 bol minister dopravy Árpád Érsek na verejnom stretnutí v Bátke, okr. Rimavská Sobota, kde starostom priľahlých obcí k ceste I/50 v úseku Figa – Zacharovce – Ožďany, potvrdili začatie stavby „ R2 Mýtna – Lovinobaňa“ a k 31.8.2017 vypísanie súťaže na zhotovenie stavby.

Potvrdil tiež, že dal písomný súhlas už v januári 2017 na začatie projektovej prípravy stavieb, verejné obstarávanie, v úseku Zacharovce – Bátka – Figa. Zároveň určil termíny začatia stavebných prác na týchto stavbách, klepanie základného kameňa 30.9.2019.

  Opakovanie zdôraznil, že enormný záujem na splnenie tohto termínu, pretože bol aktívnym účastníkom protestného pochodu v Bátke, za urýchlenie začatia výstavby týchto stavieb.

Dňa 14.9.2017 v Rimavskej Sobote na predstavovaní kandidátov za predsedu VÚC, osobne prítomný podpredseda predstavenstva NDS a.s. a investičný riaditeľ Ing. Dudáš potvrdil, začatie verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby R2 Mýtna – Lovinobaňa v termíne do 15.10.2017. Potvrdil tiež, že na úseky „R2 Zacharovce – Bátka a Bátka – Figa“ už prebiehajú verejné súťaže na projektovú dokumentáciu DSP s predpokladaným termínom vyhodnotenia verejného obstarávania do 15.10.2017.

K dnešnému dňu  ani jeden z týchto termínov nebol splnený, a reálne vzhľadom na už podobné realizované procesy, ani termíny, ktoré sú ešte pred nami nebudú splnené. Následne aj ciele určené v Programovom vyhlásení vlády, politika tvorby pracovných miest a politika vyrovnávania rozdielov medzi regiónmi, už nemôžu byť splnené v rozsahu, ktorý zabezpečí ich plnenie.

Vzhľadom na uvedené, žiadame pána premiéra, aby v mediálne oznámenej inventarizácii plnenia cieľov Programového vyhlásenie vlády a Uznesení vlády, podrobne preveril a objektívne zhodnotil, prečo sa nesplnili a neplnia ciele a úlohy, určil zodpovedných, prijal a zverejnil opatrenia na odstránenie stavu. Pretože, tento stav a situáciu vnímame dlhodobo ako likvidačnú pre región Gemera – Malohontu, neschopnosť ministerstva dopravy plniť úlohy Programového vyhlásenia vlády a Uznesenia vlády, spoločne s NDS a.s., považujeme a hodnotíme ako zámerný nezáujem, najmä zo strany NDS zabezpečovať plnenie spomínaných úloh.

 

V Rimavskej Sobote, dňa 8.2.2018

Primátori miest a starostovia obcí regiónu Gemer – Malohont.


 
 

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka