Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Na Slovensku si už jedenásty krát pripomíname Týždeň mozguVytlačiť
 

 Zaostrene_LOGO.jpgSlovensko sa aj tento rok, od 12. do 18. marca 2018, pripája k celosvetovej aktivite Týždeň mozgu. Vo vyše 60 krajinách sveta si odborníci pripomínajú dôležitosť jeho správneho fungovania, informujú o jeho činnosti, výkonnosti, ale aj zlyhávaní. Vďaka podpore  Ministerstva zdravotníctva vznikol komplexný vzdelávací a preventívny projekt Zaostrené na Alzheimerovu chorobu, v rámci ktorého sa verejnosť dozvie viac o prevencii a ochrane  kognitívneho zdravia so zameraním na predchádzanie rozvoja neurodegeneratívnych ochorení, ktoré postihujú mozog. Na Slovensku ,Vo všetkých krajoch Slovenska bude mať verejnosť možnosť vypočuť si prednášky o mozgu, zapojiť sa do zaujímavých diskusií s uznávanými odborníkmi a workshopov. 

 

Vo svete žije takmer 47 miliónov ľudí s rôznymi formami demencií.  Najčastejšou formou demencie je Alzheimerova choroba, ktorá tvorí takmer polovicu demen­cií. Podľa odhadu WHO sa počet pacientov  kaž­dých dvadsať rokov zdvojnásobí a v roku 2050 sa odhaduje nárast počtu pacientov až na 131,5 miliónov. Jedným z dôvodov je aj zvyšujúci sa vek populácie. Na Slovensku neexistujú presné štatistiky o počte pacientov, ale odhaduje sa, že Alzheimerovou chorobou trpí takmer 60 000 pacientov, o ktorých sa stará približne 150 000 opatrovateľov. Predpokladá sa, že v roku 2040 vzrastie počet pacientov až trojnásobne na 180 000.

 

„Napriek tomu, že ide o pomerne rozšírené ochorenie, s fungovaním nášho mozgu sa stále spája veľa mýtov, ktoré sa snažíme dať na pravú mieru,“ hovorí PaedDr. Mária Čunderlíková podpredsedníčka Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. „Nie je pravda, že zabúdanie je vo vyššom veku normálne. Veľa seniorov je aktívnych a má bystrú myseľ. Dôvodom je nielen genetika, ale aj zdravý životný štýl, primeraná fyzická a mentálna aktivita, zdravá vyvážená strava a dostatok sociálnych kontaktov, ktoré pomáhajú udržiavať mozog v dobrej kondícii.“

„Pre správne fungovanie mozgu je veľmi dôležité pravidelne ho zaťažovať, trénovať, ale na druhej strane nepreťažovať. Tréning pamäti nám pomáha vytvárať nové spojenia medzi neurónmi,“ hovorí doc. MUDr. Michal Minár, PhD., neurológ.  „Mnohí pacienti si na začiatku ochorenia problémy nepripúšťajú alebo trpia pocitmi hanby. Veľké množstvo pacientov nie je vôbec alebo je nesprávne diagnostikovaných. Preto je veľmi dôležité, aby ľudia poznali prvé prejavy demencií a išli so svojím podozrením k lekárovi,“ dodáva doc. MUDr. Michal Minár, PhD.

Väčšina chorých prežije najdlhšie obdobie ochorenia vo svojej rodine, pre ktorú to znamená veľkú záťaž. „Opatrovatelia veľakrát nevedia, ako sa majú správne o pacienta starať, potrebujú poradiť ako majú správne reagovať a uľahčiť situáciu nielen sebe, ale aj pacientovi. Práve preto vznikli publikácie Demencia a zmyslové poruchy, Zaostrené na Alzheimerovu chorobu a Aktívne proti Alzheimerovej chorobe, ktoré im pomôžu zvládnuť čo najlepšie starostlivosť o pacienta. Ochorenie sa síce nedá vyliečiť, ale ak sa správne spojí farmakologická liečba a kognitívny tréning je predpoklad, že pacient prežije kvalitnejší život, “ dodáva PaedDr. Mária Čunderlíková.

 

Súčasťou celosvetovej iniciatívy TÝŽDEŇ MOZGU, ktorú na Slovensko prináša Slovenská Alzheimerova spoločnosť budú podujatia určené pre širokú verejnosť v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave: 

 • Košice, 12. marca 2018, Podujatie „NEBOJME SA DEMENCIE“, Poslucháreň P2, Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1, v čase od 15.00 hod. do 17.30 hod.
 • Banská Bystrica, 13. marca 2018, Podujatie „ZAOSTRENÉ NA ALZHEIMEROVU CHOROBU“, Diecézne centrum Jána Pavla II., Kapitulská 21, Banská Bytrica, v čase o 16.30 hod.
 • Bratislava, 15. marca 2018, Podujatie „POHNI MOZGOM!“, Martinus, Obchodná 26, Bratislava, v čase o 18.00 hod.

 

 

Pre viac informácií kontaktujte:

Slovenská Alzheimerova spoločnosť

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Mgr. Janu Bluskovú, mob.: 0903 581 987

alebo tel.: 02/6241 08 85, e-mail: spolocnost@alzheimer.sk

 

Čo by ste mali vedieť o Alzheimerovej chorobe?

Alzheimerova choroba je progresívne degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje

poruchou ko­gnitívnych funkcií s postupným úpadkom pamäti, myslenia, reči, schopnosti učiť sa a úsudku. Kognitívne funkcie sú myšlienkové procesy, ktoré nám umožňujú spoznávať, pamätať si, učiť sa, prispôsobovať sa me­niacim sa podmienkam prostredia. Sú to vnímanie, pamäť, koncentrácia, rýchlosť myslenia, porozumenie informáciám ale aj schopnosť riešiť problémy, plánovanie a úsudok. Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie.

 

Prvýkrát ju identifikoval v roku 1907 nemecký lekár Alojz Alzheimer, po ktorom do­stala meno.

Prejavy Alzheimerovej choroby môžu byť rôzne a prvé príznaky choroby sa mnohokrát pripisujú star­nutiu, stresu alebo depresii. Starší človek sa začína povahovo meniť, prestáva sa zaujímať o svoju prácu a koníčky a často sa opakuje. Ochorenie môže spustiť úraz, chirurgický zákrok alebo aj pobyt v nemocnici.

Čo by ste si mali všímať?

Porucha pamäti je základným a zväčša prvým príznakom ochorenia, reč a úsudok bývajú postihnuté neskôr. Pamäťové poruchy sa prejavujú ľahkou stratou schopnosti spomenúť si na nedávne udalosti alebo skutoč­nosti či schopnosti šoférovať auto. Neskôr sa k nim pridružia zmeny osobnosti a pokles kognitívnych funkcií, schudobnie abstraktné myslenie i schopnosť racionálne uvažovať. Človek zlyháva v posudzovaní a riešení jednoduchých úloh. Špecifickým prvkom je zmena osobnosti – apatia, strata záujmu o okolie, o iných a izolá­cia. Človek s demenciou často trpí depresiou a poruchami spánku. V strednej fáze ochorenia človek prestáva chápať nové informácie, nezriedka sa stratí, a to i v známom prostredí. Má porušenú dlhodobú pamäť, je ohrozený pádmi, potrebuje pomoc pri bežných činnostiach. Neskôr sa pridajú zmeny v správaní i úplná ča­sopriestorová dezorientácia. V pokročilom štádiu Alzheimerovej choroby pacient prestáva chodiť, vykonávať bežné činnosti, môže mať problémy s inkontinenciou. Krátkodobá a dlhodobá pamäť sa úplne stratia, môže sa pridružiť problém s prehĺtaním. Ľudia s týmto ochorením žijú po jeho diagnostikovaní od dvoch do dvad­sať rokov, v priemere najčastejšie od osem do desať rokov.

 

10 varovných príznakov Alzheimerovej choroby

 • Zhoršovanie najmä krátkodobej, ale aj dlhodobej pamäti
 • Ťažkosti s vykonávaním predtým známych činností
 • Ťažkosti s rečou
 • Dezorientácia v čase a priestore
 • Zhoršený úsudok
 • Problémy s abstraktným myslením
 • Nesprávne umiestňovanie predmetov
 • Zmeny nálady a správania
 • Zmeny osobnosti  - poruchy nálady, psychotické symptómy, bludy, halucinácie, poruchy spánkového rytmu,
 • Strata iniciatívy
 • Zmeny hmotnosti, najmä chudnutie, ubúdanie svalovej hmoty, poruchy kontinencie

 

 

Tipy pre správne fungovanie mozgu

 • Buďte fyzicky aktívni a pravidelne cvičte
 • Čím viac sme mentálne aktívni a trénujeme svoj mozog, tým bohatšiu sieť spojení medzi neurónmi vytvárame a vytvárate si kognitívnu rezervu, ktorá v prípade ochorenia mozgu zabezpečí, že sa prejaví neskôr
 • Jedzte zdravú a bohatú stravu na omega 3 mastné kyseliny a stredomorskú stravu
 • Dbajte na zdravie svojho srdca a ciev, dbajte na zníženie tlaku a cholesterolu (vaskulárne faktory zvyšujú riziko demencie nezávisle od  rizika cievnej mozgovej príhody)
 • Buďte medzi ľuďmi a stretávajte sa s priateľmi
 • Myslite pozitívne a nestresujte sa

 

Dôležité čísla

 • vo svete žije takmer 47 miliónov ľudí s rôznymi formami demencií
 • najčastejšou formou demencie je Alzheimerova choroba, ktorá tvorí takmer polovicu demen­cií
 •  kaž­dých 20 rokov sa počet pacientov zdvojnásobí
 • v roku 2050 sa odhaduje nárast počtu pacientov až na 131,5 miliónov
 • na Slovensku sa odhaduje, že Alzheimerovou chorobou trpí 60 000 pacientov
 • stará sa o nich približne 150 000 opatrovateľov
 • predpokladá sa, že v roku 2040 vzrastie počet pacientov až na 180 000
 • demencia sa vyskytuje u každého 20. človeka nad 65 rokov
 • po 80. roku života je to každý piaty človek
 • náklady na liečbu a starostlivosť sú 141 miliárd eur ročne
 • 21 tisíc eur na 1 pacienta na rok (Hort, 2011)

 

Slovenská Alzheimerova spoločnosť 


 
 

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka