Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Nedovolím spreneveriť majetok mesta !Vytlačiť
 

futbalovy_stadion.jpg

Na zasadnutie  mestského zastupiteľstva, konaného dňa 25.9.2018,  bol predložený návrh  Zmluvy o spolupráci  medzi Mestom Rimavská Sobota, MŠK Rimavská Sobota a Borsodsport Investom Kft. v súvislosti so založením futbalovej akadémie v našom meste.

     Na návrh poslanca, súčasne konateľa MŠK Miroslava Bitalu bol tento bod stiahnutý z rokovania, pretože poslancom, členom jednotlivých komisií sa nepáčil obsah zmluvy predložený maďarskou stranou a i samotný pán Bitala ho označil za pamflet.

     Na základe toho som dňa 3.10.2018 poveril viceprimátora mesta, prednostu MsU ako aj poslanca MsZ pána Františka Auxta, aby vycestovali do Diósgyöru – Miškolc a predložili predstaviteľom Borsodsport Investu požiadavky mesta a  ich zapracovanie do novej zmluvy.

     Na moje prekvapenie v priebehu niekoľkých hodín, po ích návšteve, sme obdržali novú zmluvu, ktorá je na 95 % totožná s tou, ktorú poslanci dňa 25.9.2018 stiahli z rokovania zastupiteľstva.

     Z našich požiadaviek doplnili do tejto zmluvy len časť a zvyšok zmluvy nechali bez zmeny.

     Z dôvodov, aby občania pochopili čo je obsahom návrhu zmluvy,  zverejňujem požiadavky mesta predložené Borsodsport Investu,  ako aj celý text zmluvy,  ktorú by sme mali poslancami schváliť.

     Je zrejmé, že táto zmluva by opäť nebola priechodná v mestskom zastupiteľstve, dokonca obsahuje body,  ktoré zhoršujú postavenie mesta.

     Ako príklad uvádzam , že do novej zmluvy zakotvili povinnosť mesta prispievať ročne na činnosť   akadémie 200 000.- eur., ale pridali aj povinnosť uhrádzať prevádzkové náklady štadióna, ktoré ročne stoja niemenej ako 80 000.- eur.

     Je zaujímavé, že nás v zmluve upozorňujú aj na to, že mesto sa zaväzuje preveriť či vykonaním dohodnutých úkonov neporušuje pravidlá SR a EU, najmä v oblasti hospodárskej súťaže a štátnej pomoci ......

     Po obdržaní,  ja to nazývam hanebnej zmluvy,  som nadobudol dojem, že maďarská strana ani nemá záujem o seriózne rokovanie a riešenie danej problematiky, po tom čo zrejme zistili, že nedovolím spreneveriť na dlhé roky  majetok mesta, majetok 23 tisíc občanov Rimavskej Soboty  !

 JUDr. Jozef Šimko
 Primátor mesta Rimavská Sobota

 

_________________________________________________________________________

Požiadavky Mesta ku zmluve o spolupráci medzi Mestom Rimavská Sobota a Borsodsport Invest Kft. :

1,  Mesto odovzdá do dlhodobého nájmu, t.j. na 20 rokov resp. na dobu trvania Mestskej futbalovej akadémie v ktorej súčasťou bude aj MŠK Rimavská Sobota, nehnuteľnosti podľa vypracovaného znaleckého posudku znalkyňou Ing. Alžbetou Cipruszovou zo dňa 13.4.2018. Uvedené nehnuteľnosti počas trvania nájmu nemôže Spoločnosť  poskytnúť do zábezpeky.

2,  Mesto požaduje vytvorenie funkcie druhého konateľa /alebo zástupcu konateľa/ s vymedzenými kompetenciami pre personálnu oblasť, ktorého určí Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote.

3,  V prípade, že do 30.6.2019 nebude vyhotovená projektová dokumentácia a nebudú predložené podklady pre vydanie stavebného povolenia, mesto si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

4,  V prípade, že futbalový štadión v meste Rimavská Sobota nebude dobudovaný v zmysle vydaného stavebného povolenia najneskôr do 31.12.2022, si Mesto vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy. V zmluve o spolupráci sa však musí riešiť v tomto prípade aj otázka čo s rozostavaným, alebo rozbúraným štadiónom.

5, Stavby a úpravy realizované Spoločnosťou na majetku mesta sa po skončení nájomnej zmluvy stanú vlastníctvom Mesta.

6,Spoločnosť nemá právo požadovať od Mesta náhradu investícií vložených do majetku Mesta.

7, V zmluve o spolupráci vymedziť ročný príspevok Mesta / 200 tisíc eur/ na prevádzku prenajatého majetku a ročný príspevok Borsodsport Investu / 50 miliónov forintov/ pre financovanie prevádzkovej činnosti Spoločnosti. BSI sa zaväzuje poskytovať finančné prostriedky pre prevádzkovú činnosť Mestskej futbalovej akadémie okamžite po vstupe MŠK do MFA.

8, Technické služby mesta nie sú súčasťou zmluvy ako zmluvná strana, preto zmluva o spolupráci ani nemôže  TSM zaväzovať podieľať sa na prevádzke Spoločnosti.

Po včerajšom rokovaní /3.10.2018/, ktorej sa zúčastnili : viceprimátor mesta Ing. Ladislav Rigó, prednosta MsU JUDr. Štefan Szánto a poslanec MsZ František Auxt, ktorí maďarskej strane predložili vyššie uvedené požiadavky, sme obdržali nasledovný NÁVRH ZMLUVY O SPOLUPRÁCI : 

Zmluva je na nahliadnutie v prílohe


 
 

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka