Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Projekt Zeleného vzdelávacieho fondu „O prírode veselo i vážne“ v CVČ Relax v Rimavskej Sobote Vytlačiť
 

Súčasná moderná doba vyžaduje, aby sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu využívali nielen klasické vyučovacie metódy, ako sú prednáška a výklad, ale aj netradičné metódy, postupy a prostriedky, ktoré dokážu žiakov aktivizovať k samostatnej práci a k hľadaniu vhodných riešení problémov, zároveň podporujú rozvoj logického, analytického a tvorivého myslenia. Výchova a vzdelávanie je neustále inovované využívaním modernej didaktickej techniky a učebných pomôcok, ktoré sa pre dnešnú generáciu stali takmer nenahraditeľnými. V školách a školských zariadeniach sa interaktívne tabule využívajú čoraz častejšie a ich začlenenie do výchovy a vzdelávania sa začína stávať normou.

Hlavný prínos interaktívnej tabule spočíva v zjednodušení a zefektívnení prípravy pedagóga na konkrétnu výchovno-vzdelávaciu prácu, lepšej názornosti prezentácie, možnosti sieťového a internetového prepojenia a aktívnej účasti aj na diaľku. Interaktívna tabuľa, ako edukačný prostriedok má výrazný vplyv na prejav a rozvoj jeho aktivity, samostatnosti a tvorivosti.

Interaktívna tabuľa je jedným z mnohých moderných prostriedkov, ktorý môže priniesť do práce s deťmi niečo nové, zaujímavé, originálne, niečo, čo podnecuje ich aktivitu.

P_1.jpg

SRRZ - Rodičovské združenie pri CVČ Relax v Rimavskej Sobote reagovalo na výzvu Zeleného vzdelávacieho fondu na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít.

Jeho cieľom je podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike. Podporuje aktivity zamerané na environmentálnu výchovu, environmentálne vzdelávanie, environmentálnu osvetu a povedomie.

SRRZ - Rodičovské združenie pri CVČ Relax v Rimavskej Sobote v novembri 2017 podalo žiadosť o podporu projektu zo ZVF na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci Koncepcie rozvoja ekologickej a environmentálnej výchovy pod názvom „O prírode veselo i vážne“. Prijímateľmi, ktorým môžu byť poskytnuté finančné prostriedky zo ZVF, sú občianske združenia, ktoré pracujú s deťmi a mládežou v oblasti prírodovedy, ekológie a environmentálnej výchovy. CVČ Relax v Rimavskej Sobote - oddelenie Ekorelax sa  už viac ako 20 rokov venuje tejto výchovno-vzdelávacej činnosti. Ministerstvo životného prostredia SR 21. 2. 2018  schválilo a podporilo v rámci Slovenska 28 projektov zameraných na environmentálnu výchovu, ktorej súčasťou sú výchovné programy, praktická výchova v teréne, výchova formou hier alebo súťaží alebo interaktívne aktivity a medzi nimi aj náš v sume 2 632 €. V rámci podporeného projektu sa skvalitnila ekologická a environmentálna výchova zakúpením interaktívneho kompletu s fixným umiestnením na stenu a interaktívnych výučbových programov z prírodovedy pod názvom: Živočíchy a rastliny, Žijú s nami, Živočíchy a rastliny cudzích krajín, Rastliny a huby a Svet hmyzu. Nové interaktívne výučbové programy sa začali využívať v novom školskom roku 2018/2019. Cieľovou skupinou, na ktorú sa chceme v rámci vzdelávania a osvety ekologickej a environmentálnej výchovy zamerať, budú hlavne deti predškolského veku, žiaci základných a stredných škôl, študenti stredných odborných škôl a gymnázií a prostredníctvom nich chceme pôsobiť aj na rodičov a dospelých.

ZVF.jpg

 

PaedDr. Dana Spišáková,

autorka a realizátorka projektu


 
 

dnes je: 18.4.2019

meniny má: Valér

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka