Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

POZVÁNKA

 

V súlade s ustanovením § 14 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 469/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

                                                               zvolávam

 zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote

ktoré sa uskutoční  

dňa 11. decembra  2018 (utorok) o  13,00h

v zasadacej miestnosti  MsZ v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote

 na Nám. M. Tompu.

 

 

NÁVRH   PROGRAMU :

1.      Otvorenie

2. 1   Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

2. 2   Schválenie programu rokovania

3.      Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva

4.      Personálno-organizačné otázky:

         Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

4a.    Návrh na určenie predsedov Komisií pri MsZ

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

4b.    Návrh na určenie členov Komisií pri MsZ

4c.    Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy
         škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská                     Sobota

4d.    Návrh na schválenie zástupcov mesta v orgánoch obchodných spoločností 
          s majetkovou účasťou mesta  STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.

4e.    Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

4f.    Oznámenie primátora mesta o poverení poslanca MsZ zatupovaním primátora
         mesta a určenie platu zástupcu primátora mesta

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

5.      Návrh na schválenie Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva
         v Rimavskej Sobote a Mestskej rady v Rimavskej Sobote na rok 2019

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

6.      Potvrdenie uznesenia č. 149/2018 – MsZ zo dňa 31.10.2018, ktorého výkon
         primátor mesta pozastavil

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

7.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rimavská Sobota o miestnych          daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady                             Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

8.      Doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota č. 71/2004
        o určení školských obvodov základných škôl na území mesta Rimavská Sobota
         a jeho mestských častí

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

9.     Návrh na zmenu a doplnenie VZN č. 124/2014  spôsobe náhradného zásobovania
        vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu              žúmp v meste Rimavská Sobota

        Predkladá: JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ

10.    Interpelácie poslancov

11.    Všeobecná rozprava

12.    Záver

                              

                                                                                               JUDr. Jozef Šimko v.r.

                                                                                                    primátor mesta


 
 

Na margo uplynulých dní

Zatvorili sa brány škôl, pre žiakov a učiteľov  sa začali zaslúžené letné prázdniny. Poslanci slovenského parlamentu sa tiež rozbehli k brehom slovenského mora do Chorvátska, kde väčšinou majú svoje haciendy, nabrať sily pred horúcou jeseňou, ale hlavne pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Ak je všetko pravda, tak aj ten náš rimavskosobots

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka