Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

POZVÁNKA

 

V súlade s ustanovením § 14 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 469/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

                                                               zvolávam

 zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote

ktoré sa uskutoční  

dňa 11. decembra  2018 (utorok) o  13,00h

v zasadacej miestnosti  MsZ v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote

 na Nám. M. Tompu.

 

 

NÁVRH   PROGRAMU :

1.      Otvorenie

2. 1   Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

2. 2   Schválenie programu rokovania

3.      Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva

4.      Personálno-organizačné otázky:

         Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

4a.    Návrh na určenie predsedov Komisií pri MsZ

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

4b.    Návrh na určenie členov Komisií pri MsZ

4c.    Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy
         škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská                     Sobota

4d.    Návrh na schválenie zástupcov mesta v orgánoch obchodných spoločností 
          s majetkovou účasťou mesta  STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.

4e.    Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

4f.    Oznámenie primátora mesta o poverení poslanca MsZ zatupovaním primátora
         mesta a určenie platu zástupcu primátora mesta

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

5.      Návrh na schválenie Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva
         v Rimavskej Sobote a Mestskej rady v Rimavskej Sobote na rok 2019

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

6.      Potvrdenie uznesenia č. 149/2018 – MsZ zo dňa 31.10.2018, ktorého výkon
         primátor mesta pozastavil

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

7.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rimavská Sobota o miestnych          daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady                             Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

8.      Doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota č. 71/2004
        o určení školských obvodov základných škôl na území mesta Rimavská Sobota
         a jeho mestských častí

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

9.     Návrh na zmenu a doplnenie VZN č. 124/2014  spôsobe náhradného zásobovania
        vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu              žúmp v meste Rimavská Sobota

        Predkladá: JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ

10.    Interpelácie poslancov

11.    Všeobecná rozprava

12.    Záver

                              

                                                                                               JUDr. Jozef Šimko v.r.

                                                                                                    primátor mesta


 
 

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka