Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Pracovná ponuka - Referent, referentka riadenia projektovVytlačiť
 

PRACOVNÁ PONUKA

Mesto Rimavská Sobota

zastúpené primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota

ponúka

voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii:

Referent, referentka riadenia projektov

 

Predpokladaný nástup do práce: na základe vzájomnej dohody.

Základný plat: (brutto): 

 • Výška základného – tarifného platu je určená podľa zaradenia do platovej triedy podľa započítanej praxe a v príslušnom platovom stupni základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Miesto výkonu práce a organizačné – pracovné zaradenie:

 • Mesto Rimavská Sobota, Mestský úrad, Svätoplukova 389/9
 • Uvedené pracovné miesto je v organizačnej štruktúre Mestského úradu v Rimavskej Sobote zaradené pod Odbor rozvoja mesta  - Oddelenie riadenia projektov

Druh pracovného pomeru:

 • pracovná zmluva podľa Zákonníka práce v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z.

      o výkone práce vo verejnom záujme 

 • plný pracovný úväzok

 

Stručná charakteristika pracovného miesta – pracovná náplň

-  monitorovanie a vyhodnocovanie výziev na predkladanie projektov na získanie finančných    prostriedkov z externých zdrojov pre mesto
-  spracovanie žiadostí na získanie finančných prostriedkov s kompletnou dokumentáciou
-  vykonávanie odborných činností pri príprave projektov a ostatných                                         podkladov k zabezpečeniu a vypracovaniu žiadostí za účelom získavania finančných             prostriedkov z iných zdrojov pre mesto

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • ukončene úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

Ďalšie požiadavky:

 • prax a skúsenosti s prácou v oblasti manažovania projektov – vítaná
 • užívateľská znalosť práce s PC a internetom
 • bezúhonnosť

K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
 • štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
 • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného pohovoru

      podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Dátum a miesto podania žiadosti:

Prihlášku so žiadosťou a požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka – „Projektový referent“ - NEOTVÁRAŤ“osobne do podateľne Mestského úradu v Rimavskej Sobote alebo poštou v termíne najneskôr

do 23.04.2019 do 16.00 h. na adresu: Mestský úrad, Prednosta MsÚ – JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 389/9, Rimavská Sobota, 979 01.

Výber uchádzačov bude prebiehať na základe osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní telefonicky len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky a do určeného termínu predložia k žiadosti všetky požadované doklady.

  

Zverejnené: dňa 29.03.2019

 • na webovom sídle Mesta Rimavská Sobota www.rimavskasobota.sk
 • na úradnej -  informačnej tabuli mesta - Mestský úrad,  Svätoplukova 389/9, Rimavská Sobota

 

                                                                                                               JUDr. Jozef Šimko

                                           primátor mesta


 
 

Na margo uplynulých dní

Zaujímavú, ale o to horšiu správu priniesli v uplynulých dňoch slovenské média. Ministerstvo spravodlivosti SR – podobne ako ďalšie vládne inštitúcie – si nerobí ťažkú hlavu z toho, že okres Rimavská Sobota patrí medzi tie najviac zaostalé regióny. Jednoduchým tlačovým vyhlásením oznámilo, že stavebné práce na novej väznici v Rimavskej Sobote s

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka