Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

POZVÁNKA

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Čl. 18 ods. 3 písm. a) Štatút mesta Rimavská Sobota

zvolávam

 zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote

ktoré sa uskutoční

dňa 28. mája 2019 (utorok) o 14,00 h

v zasadacej miestnosti  MsZ v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote

 na Nám. M. Tompu.

NÁVRH   PROGRAMU:

1.         Otvorenie

2. 1      Schválenie programu rokovania

2. 2      Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

3.         Majetkovoprávne otázky

            Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

4.         Návrh zvyšovania energetickej efektívnosti verejného osvetlenia výmenou za                LED svietidlá, spôsoby financovania Vystúpenie Ing. Körnera – ENERGOCOM              PLUS, s.r.o. Košice Vystúpenie JUDr., Ing. Noé, LL.M. – OMS, a.s. Dojč

            Predkladá: Ing. Roman Vaľo, poslanec MsZ

5.         Správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. Q 2019

            Predkladá: Ing. Mikuláš Csirmaz, hlavný kontrolór

6.         Potvrdenie uznesenia č. 82/2019-MsZ zo dňa 30. 4.2019, ktorého výkon                            primátor pozastavil

            Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

7.         Potvrdenie uznesenia č. 86/2019-MsZ zo dňa 30.4. 2019, ktorého výkon                            primátor pozastavil

            Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

8.         Informatívna správa o možnosti financovania rekonštrukcie futbalového                        štadióna v Rimavskej Sobote

            Predkladá: JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ

9.         Prerozdelenie finančných prostriedkov určených na kapitálové výdavky                          materským školám a základným školám na rok 2019

            Predkladá: Ing. Ladislav Rigó, zástupca primátora mesta

10.       Koncepcia rozvoja Kurinca a Mestskej záhrady, vypísanie architektonickej                    súťaže

            Predkladá: Ing. Roman Vaľo, poslanec MsZ

11.       Rekonštrukcia zimného štadióna, spôsoby financovania

            Predkladá: Ing. Roman Vaľo, poslanec MsZ

12.       Návrh koncepcie rozvoja podnikania v meste, podpora nových aj existujúcich              podnikateľov, progresívne prenájmy, vzdelávanie

            Predkladá: Ing. Michal Demeter, poslanec MsZ

13.       Návrh koncepcie rozvoja športu v meste

            Predkladá: Mgr. Tibor Figei, poslanec MsZ

14.       Návrh koncepcie rozvoja priemyselného parku Sever – spôsob financovania,                 propagácia a rokovanie so SARIO

            Predkladá: Ing. Roman Vaľo, poslanec MsZ

15.      Interpelácie poslancov

16.      Rôzne

17.      Záver                                                  

            

 

                                                                                               JUDr. Jozef Šimko v.r.

                                                                                                  primátor mesta


 
 

Na margo uplynulých dní

Zatvorili sa brány škôl, pre žiakov a učiteľov  sa začali zaslúžené letné prázdniny. Poslanci slovenského parlamentu sa tiež rozbehli k brehom slovenského mora do Chorvátska, kde väčšinou majú svoje haciendy, nabrať sily pred horúcou jeseňou, ale hlavne pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Ak je všetko pravda, tak aj ten náš rimavskosobots

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka