Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Pracovná ponuka - Referent, referentka riadenia projektovVytlačiť
 

Pracovná ponuka

Mesto Rimavská Sobota

zastúpené primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom

Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota

ponúka

voľné pracovné miesto v pracovnej pozícii:

Referent, referentka riadenia projektov

 

Predpokladaný nástup do práce: na základe vzájomnej dohody.

 

Základný plat: (brutto): 

 • Výška základného – tarifného platu je určená podľa zaradenia do platovej triedy podľa započítanej praxe a v príslušnom platovom stupni základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Organizačná štruktúra:

 • Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod Zástupcu primátora – Oddelenie riadenia projektov

Miesto výkonu práce:

 • Mestský úrad, Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota

 

Druh pracovného pomeru

 • podľa Zákonníka práce - hlavný pracovný pomer na celý pracovný úväzok

 

Stručná charakteristika pracovného miesta – pracovná náplň

-   monitorovanie a vyhodnocovanie výziev na predkladanie projektov na získanie finančných   

    prostriedkov z externých – cudzích zdrojov
-  spracovávanie žiadostí na získanie finančných prostriedkov s kompletnou dokumentáciou
-  vykonávanie odborných činností pri príprave projektov a ostatných podkladov

   k zabezpečeniu a vypracovaniu žiadostí za účelom získavania finančných prostriedkov

   z iných zdrojov pre mesto

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • ukončene úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

Ďalšie požiadavky:

 • prax a skúsenosti s prácou v oblasti manažovania projektov – vítaná
 • užívateľská znalosť práce s PC a internetom
 • bezúhonnosť

 

K prihláške je potrebné doložiť tieto doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu na osobný pohovor
 • štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom vykonávanej praxe
 • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely osobného pohovoru

      podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Dátum a miesto podania žiadosti:

Prihlášku so žiadosťou a požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Pracovná ponuka – „Projektový referent“ - NEOTVÁRAŤ“osobne

do podateľne Mestského úradu v Rimavskej Sobote alebo poštou v termíne najneskôr

do 25.10.2019 /piatok/ do 12.00 h. na adresu: Mestský úrad, Prednosta MsÚ,

JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 389/9, Rimavská Sobota, 979 01.

Výber uchádzačov bude prebiehať na základe osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní telefonicky len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky a do určeného termínu predložia k žiadosti všetky požadované doklady.

                           

Zverejnené: dňa 07.10.2019

 

 • na webovom sídle Mesta Rimavská Sobota www.rimavskasobota.sk
 • na úradnej -  informačnej tabuli mesta - Mestský úrad,  Svätoplukova 389/9, Rimavská Sobota

 

 

                                                                                                         JUDr. Jozef Šimko

                                     primátor mesta


 
 

Na margo uplynulých dní - Blíži sa čas bilancovania...

Už len niekoľko týždňov nás delí od 10. novembra, keď bude presne rok od konania posledných komunálnych volieb. V našom meste priniesli presvedčivé víťazstvo Jozefa Šimka, ktorý v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach svojou prácou vo funkcii primátora presvedčil občanov o správnosti svojho zvolenia. Vo voľbách získaných 5 081 hlasov, čo p

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka