Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Gotická cesta

Gotická cesta v okrese Rimavská Sobota

Vzácni pocestní, vitajte na Gemersko-rimavskom okruhu Gotickej cesty, ktorý Vás povedie po cestách-necestách za krásami gotickej nástennej maľby ukrytej v kostoloch Rimavskej doliny a vŕškov.

     Nachádzate sa uprostred Slovenského rudohoria. Územie je ohraničené dvomi národnými parkmi Slovenským rajom a mapa Gotickej cestyMuránskou planinou na severe. Jeho južnú hranicu tvorí chránená krajinná oblasť Slovenský kras. Tento kút Slovenska dostal svoje meno od nerastného bohatstva, ktoré ukrývajú vo svojom vnútri. Ťažila sa tu železná a medená ruda, magnezit a azbest. Rudy sa tu spracúvali v početných vysokých peciach a hámroch, ktorých produkcia v minulom storočí bola nezanedbateľná. Dnes, z kedysi tak hrdej baníckej tradície zostali len chabé zvyšky, ktoré nenájdete bez poznania histórie, prostredia a ľudí. Zvlášnosťou tohoto kraja je to, že pestrosť svojej krajiny ponúka a vzácnosti ukrýva v útrobách zeme a za ťažkými kovanými dverami a bránami. Turisti určite ocenia rôznorodosť jeho prírody, vŕšky, striedajúce sa s dolinami, k nebu prudko čnejúce kopce a strmé priepasti, škrapové polia a jaskyne, pokojné lúky a vodné hladiny a sviežu zeleň jeho lesov. V tomto prírodnom prostredí sú roztrúsené dedinky ukrývajúce, vo svojich kostoloch skvosty gotického nástenného maliarstva na Gemeri. V TIC v Rimavskej Sobote vznikla myšlienka všetky tieto skvosty ako „ korálky natiahnuť na jednu šnúrku“ , pospájať ich jednou trasou a tak ich ako turistický produkt predstaviť širokej turistickej aj odbornej verejnosti. Tak s podporou programu Partnership Transform vzniká Gemersko-rimavský okruh Gotickej cesty, tej cesty, ktorá Vás už prednedávnom usmerňovala na návštevu známych aj neznámych, ale rovnako zaujímavých objektov a kultúrnych pamiatok na Spiši. Pretože Gemersko-rimavský okruh je najmladšie dieťa Gotickej cesty a ešte len dozrieva do svojej podoby, jeho trasu nenájdete vyznačenú v turistických mapách a ani v teréne nenájdete typické hnedé značky s lomeným oblúkom, jediným sprievodcom Vám bude zelený bedeker „Sprievodca po Gotickej ceste Spiš- Gemer“, ktorý si môžete kúpiť u nás v Turistickom informačnom centre. Pretože vám veľmi chceme tú krásu ukázať čím skôr, pripravili sme pre Vás malého sprievodcu „leták-sveták“ s ktorým prejdete vŕšky aj dolinu, upozorní Vás na prírodnú, alebo inú zaujímavosť a ak sa bude schyľovať k večeru, ponúkne Vám tip kde sa ubytovať a stravovať. Ak teda máte chuť poznávať náš kraj, obujte si túlavé topánky, do ľavého horného vrecka na košeli si vložte dobrú vôľu, pribaľte spacák a stan, lebo sa vám isto-iste zíde a ideme
na výlet !
   Začnite v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote, inšpirujte sa, dbajte na rady, vyberte si z ponúkaného a začnite napríklad prehliadkou pamätihodností okresného mesta, Rimavskej Soboty a potom
sa vyberte ľubovoľným smerom podľa priloženej mapy.


 

RIMAVSKÁ SOBOTA

Vitajte v Rimavskej Sobote!
   Mesto leží v Slovenskom rudohorí, v romantickom údolí kostol na hlavnom námestírieky Rimava, obklopené CHKO Cerová vrchovina a NP Muránska planina. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1270. Výsadné mestské práva boli Rimavskej Sobote udelené 5. mája 1334 – tento deň sa oslavuje ako Deň mesta. Rimavská Sobota svoje pomenovanie získala ako miesto konania sobotských trhov, prímenie od rieky na nive ktorej leží. Mesto bolo pôvodne budované okolo centra, tvoreného dnešným Hlavným námestím, v podobe pravidelných ulíc rovnobežných s jeho stranami. Medzi architektonické zaujímavosti patrí kostol na hlavnom mámestírímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, stojaci na základoch pôvodnej gotickej baziliky, kostol reformovanej cirkvi a evanjelický kostol, Župný dom – pôvodne hotel Čierny orol a Župný dom – grémium, dnes slúžiaci okresnej knižnici Mateja Hrebendu, budova gymnázia, radnice, múzea, komplex budov detského útulku – tie všetky dnes tvoria mestskú pamiatkovú zónu, na prehliadku ktorej Vás pozývame. 

   Viac informácií Vám poskytneme v kancelárii TIC na adrese Hlavné námestie 2, č. tel./fax/ 047 5623645
 


 

   TISOVEC
 

Prvou zastávkou Južnej vetvy gotickej cesty je mestečko Tisovec, situované na úpätí Slovenského rudohoria. Pomenovanie dostalo od stromu tis, ktorý sa tu v minulosti hojne vyskytoval. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1334. Dominantou mesta je evanjelický kostol z rokov 1825-1832, postavený v klasicistickom slohu podľa projektu M. Mártiniho. Jeho exteriér nás zaujme mohutným stĺpovým portikom v iónskom slohu. Autorom oltára, reliéfu a 12 apoštolov je Š. Ferenczy.

   V súčasnosti Tisovec ponúka vynikajúce možnosti na zimnú a letnú turistiku.

Kontakt: Mestský úrad tel.: 047/ 54 93 236

   V budove tisovskej radnice sa nachádza Mestské múzeum a Informačné stredisko Národného parku Muránska planina.


 

   RIMAVSKÉ BREZOVO
 

brezovo.jpgĎalšou zastávkou je malá dedinka s literárnou tradíciou – Rimavské Brezovo. Z ďaleka vidieť vežu evanjelického kostola, ktorý pochádza z 13. storočia. Vznikol prestavbou a rozšírením pôvodne neskororománskeho kostola. V interiéri sa fragmentárne zachovali vzácne gotické nástenné maľby z dielne Majstra ochtinského presbytéria. Môžeme ich nájsť na vnútornom plášti presbytéria, na stene víťazného oblúka a na severnej strane lode.

Kontakt: p.farárka Jana Miháliková tel.: 0950 469 052,

047/56 95 175.


 

   RIMAVSKÁ BAŇA
 

Malebná príroda lemuje cestu do Rimavskej Bane. Obec kostol v Rimavskej Banibola osídľovaná od polovice 13. storočia ako banícka osada ostrihomského arcibiskupstva. Husitmi opevnený evanjelický kostol vznikol prestavbou a rozšírením pôvodného neskororománskeho kostola. Stredoveké nástenné maľby sa fragmentárne zachovali na vnútornom plášti presbytéria, na stene víťazného oblúka a na severnej strane lode. Maľby boli vytvorené technikou pravej fresky s domaľbami v seccu. Zvyšky samostatných obrazov zdobia aj exteriér objektu na južnej stene priečelia.

Kontakt: OcÚ Rimavské Brezovo, tel.: 047/ 54 952 38,

p.farárka Jana Miháliková tel.: 0950 469 052 


 

  MALÉ TERIAKOVCE
 

Poslednou zastávkou je kostol v Malých Teriakovciach. kostol v Malých TeriakovciachEvanjelický kostol pochádza z 15. storočia. Stavba bola renomovaná, obohatená o drevenú emporu, kazateľnicu a zvonicu. Vzácnosťou je kazetový strop v sieňovom priestore. Najstaršie kazety sú hexagonálne s patronovanou vzorkou a pochádzajú z 1. polovice 16. storočia, väčšie sú zo 17. storočia, doplnkové z 18. storočia. V motívoch prevláda renesančná ornamentika.

Kontakt: OcÚ Veľké Teriakovce, tel.: 047/ 56 95 172

Prehliadku interiéru zabezpečí:
Zlatica Kubincová, č. domu 47, tel.: 047/ 56 88 149


 

   KYJATICE
 

Mimoriadne zaujímavá je ďalšia zastávka na trase Južnej kostol v Kyjaticiachvetvy Gotickej cesty, v malej dedinke Kyjatice, skrytej v horách. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1413, ale dejiny obce sú oveľa staršie. Dôkazom toho je prehistorické pohrebisko z rokov 1100 – 700 pred našim letopočtom. Jedná sa o žiarové pohrebisko ľudu kyjatickej kultúry, pozostávajúci z troch mohylových násypov, pohrebnej hranice a dvoch skrinkových hrobov. Gotickou pamiatkou je evanjelický kostol zo 14. storočia, ktorého stavebné jadro sa takmer intaktne zachovalo. Rozsiahla maliarska výzdoba je sústredená na vnútornom plášti presbytéria, víťaznom oblúku a na severnej strane lode. Maľby v presbytériu sa datujú do 70. rokov 14. storočia a monumentálna kompozícia Posledného súdu na severnej stene do obdobia polovice 15. storočia.

Kontakt: OcÚ Kyjatice, tel.:047/ 56 90 327

Prehliadku interiéru zabezpečí:

ThDr. Miháliková, zborová farárka, tel.: 0950 469 052 

Milan Cikrai, č.domu 21, tel.: 047/ 56 90 325


 

   KRASKOVO
 

Cesta smerom na juhovýchod Vás zavedie do Kraskova.
kostol v KraskoveNa návrší za dedinou, stromami ukrytý pred zrakmi návštevníkov stojí starobylý ranogotický kostol pochádzajúci z konca 13. storočia. Až na menej výrazné stavebné úpravy v 17., 18. a 20. storočí sa zachovala takmer v intaktnom stave. Stredoveké nástenné maľby pokrývajú celý vnútorný plášť presbytéria vrátane víťazného oblúka. Mimoriadne rozsiahlu a komplexnú maliarsku výzdobu vidieckeho kostolíka realizovali dve dielne. Prvá časť maliarskej výzdoby pochádza z dielne Majstra ochtinského presbytéria, druhú časť s evidentnou orientáciou na taliansku maľbu vytvoril Majster kraskovských malieb a jeho pomocník.

Kontakt: OcÚ Kraskovo, tel.:047/ 56 90 158
Prehliadku interiéru zabezpečí: Pavel Ilčík, tel.: 0910 968 068


 

   RIMAVSKÉ JANOVCE
 

Cesta za ďalšou gotickou pamiatkou nás privedie do kostol v Rimavských JanovciachRimavských Janoviec. Obec vznikla v 13. storočí pri benediktínskom opátstve. Zaujme nás kostol sv. Jána Krstiteľa – ide o pôvodne románsku baziliku s masívnym dvojvežovým západným priečelím. Dnešnú podobu stavba dostala po požiari v roku 1857. Vnútorná výzdoba rešpektuje stredovekú ikonografiu.

Konakt: OcÚ Rimavské Janovce, tel.: 047/ 56 77 116
Prehliadku interiéru zabezpečí: Anna Fačková, č.domu 56,
tel.: 047/ 56 77 113


 

   RIMAVSKÁ SEČ
 

kostol v Rimavskej SečiĎalšou zastávkou na Gotickej ceste je kostol v Rimavskej Seči. Obec vznikla na prelome 12. a 13. storočia. V roku 1347 získala právo meča a v 15. storočí jarmočné a trhové právo. Kostol je pôvodnou gotickou stavbou z roku 1457, jednolodie má zachovanú gotickú dispozíciu s rovným uzáverom presbytéria a zaklenutou krížovou rebrovou klenbou. Veža bola pristavaná excentricky na severnej strane v 16. storočí. V uzávere presbytéria sú zachované lomené gotické okná. Kostol je ohradený obranným múrom.

Kontakt: OcÚ Rimavská Seč 047/ 55 93 226


 

ŽÍP
 

Krátka odbočka z hlavnej cesty a sme v Žípe. Obec bola kostol v Žípeosídlená v druhej polovici 13. storočia, prvá písomná zmienka o nej sa viaže k roku 1295. Dominantou obce je gotický evanjelický kostol reformovanej cirkvi z druhej polovice 14. storočia. Stredoveké nástenné maľby, ktoré sa zachovali vo fragmentoch sa výraznou rustikalozáciou odlišujú od väčšiny gemerskej maliarskej produkcie konca 14. a začiatku 15. storočia. Zvláštnosťou tohoto kostola je motív iluzívneho maľovaného oltára.

Kontakt: OcÚ Žíp, informácie poskytne pani Šimonová Edita
Po-Pia : 10.00 – 16.00 hod.
tel.: 047/ 56 97 194
0903 896 193
 


 

ČÍŽ
 

Náš región je bohatý na podzemné zdroje minerálnych vôd. kúpele ČížV našich horách nájdete studničky, v ktorých napojíme smädné ústa. Pri kopaní studne v obci Číž bol v 60. rokoch 19. storočia objavený liečivý jódo-brómový prameň. Dnes je obec Číž známa svojimi kúpeľmi, ktoré prinášajú úľavu pre pacientov s chorobami kĺbov, svalstva a chrbtice.

Kontakt : OcÚ Číž, tel.: 047/ 55 93 131
 


 

Na margo uplynulých dní - Maďarský volebný guláš

Niekoľkomesačné naťahovanie sa maďarských strán o vytvorenie spoločnej volebnej kandidátky zdá sa že je u konca. Najprv Most- Híd i SMK chceli ísť do volieb samostatne, no po klesajúcich preferenciách obaja hľadali spojencov. Spoločný postup Mostu a SMK totiž mal a možno stále aj má  jednu vážnu prekážku a tým je Béla Bugár, ktorý je v očiach p

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka