Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna dávka mesta

Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanom s trvalým pobytom na území mesta Rimavská Sobota v zmysle VZN č. 122/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky. V nariadení sú určené podmienky a postup pri poskytovaní dávky. Prílohou VZN je „Žiadosť  poskytnutie jednorazovej dávky, podľa § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi“. Žiadateľ môže požiadať o poskytnutie jednorazovej dávky na úhradu výdavkov spojených:

 • so zakúpením nevyhnutného ošatenia a obuvi, ak dospelý a dieťa preukázateľne potrebuje nevyhnutne potrebné ošatenie a obuv a to podľa ročného obdobia, pričom sa nejedná o značkový tovar. Táto dávka sa poskytuje pri nástupe dieťaťa do školy, do školy v prírode, na plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, pri hospitalizácii v zdravotníckom zariadení, pri účasti na rôznych športových podujatiach a aktivitách, ktorých sa dieťa aktívne zúčastňuje.
 • s nákupom základných školských potrieb pri nástupe dieťaťa do školy – školská taška, hygienické potreby, vybavenie na telesnú výchovu; školské potreby, na ktoré nemá nárok podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • s čiastočnou úhradou poplatku za dieťa, ktoré sa zúčastní školy v prírode, lyžiarskeho výcviku alebo plaveckého výcviku. Jednorazovú dávku je možné poskytnúť na základe potvrdenia školy o organizovaní školskej akcie, ktorej sa dieťa zúčastní
 • s preklenutím nepriaznivej sociálnej situácie žiadateľa a členov domácnosti, ktorí sú so žiadateľom spoločne posudzovaní (ďalej len „člen domácnosti“). Situácia nie je spôsobená vlastným pričinením a  súvisí s dlhodobou nemocou príp. hospitalizáciou rodiča alebo dieťaťa.
 • s  kúpeľnou liečbou, a to podľa  skutočne  predložených  dokladov
 • s  vybavovaním osobných dokladov (pri strate, odcudzení občianskeho preukazu),  a to podľa skutočne predložených dokladov
 • na úhradu nákladov pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, napr. záplavy, víchrice, požiaru - v prípade, že požiar vedome resp. z nedbanlivosti nezapríčinila osoba, ktorá sa v nehnuteľnosti zdržiavala
 • na úhradu nákladov súvisiacich s kúpou nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to najmä postele, stola, stoličky, variča, vykurovacieho telesa, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu
 • na zabezpečenie služieb spojených s úmrtím fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne posudzovaná, alebo v priamom príbuzenstve a zabezpečuje pohreb zomrelého, ak pozostalá osoba, ktorá pohreb zabezpečuje je odkázaná na dávky v hmotnej núdzi
 • na liečbu závažného ochorenia žiadateľa alebo členov domácnosti, ak tieto výdavky nie sú hradené prostredníctvom zdravotného poistenia
 • s inými mimoriadnymi výdavkami súvisiacimi s nepriaznivou sociálnou situáciou žiadateľa a členov domácnosti.

Na základe úplnej žiadosti oddelenie sociálnych vecí MsÚ vykoná sociálne šetrenie v domácnosti žiadateľa. O poskytnutí jednorazovej dávky rozhoduje Komisia sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky.

 

Jednorazová dávka môže byť poskytnutá v nasledovných limitoch:

 1. jednotlivcovi maximálne do výšky 50,- €
 2. bezdetným párom a párom bez rodičovskej povinnosti (napr. dospelé deti) maximálne do výšky 100,- €
 3. rodine s 1-3 nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 150,- €
 4. rodine so 4 a viac nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 200,- €
 5. do výšky správneho poplatku na vybavenie osobných dokladov
 6. na úhradu nákladov pri odstraňovaní živelnej pohromy - záplavy, víchrice, požiaru poskytuje sa na jednu rodinu výška dávky maximálne do 300,- €
 7. na úhradu iných výdavkov neuvedených v bodoch a) až f) súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou žiadateľa a členov domácnosti max. do výšky dávky 200,- €.

 

Na margo uplynulých dní - Blíži sa čas bilancovania...

Už len niekoľko týždňov nás delí od 10. novembra, keď bude presne rok od konania posledných komunálnych volieb. V našom meste priniesli presvedčivé víťazstvo Jozefa Šimka, ktorý v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach svojou prácou vo funkcii primátora presvedčil občanov o správnosti svojho zvolenia. Vo voľbách získaných 5 081 hlasov, čo p

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka