Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna dávka mesta

Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanom s trvalým pobytom na území mesta Rimavská Sobota v zmysle VZN č. 122/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky. V nariadení sú určené podmienky a postup pri poskytovaní dávky. Prílohou VZN je „Žiadosť  poskytnutie jednorazovej dávky, podľa § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi“. Žiadateľ môže požiadať o poskytnutie jednorazovej dávky na úhradu výdavkov spojených:

 • so zakúpením nevyhnutného ošatenia a obuvi, ak dospelý a dieťa preukázateľne potrebuje nevyhnutne potrebné ošatenie a obuv a to podľa ročného obdobia, pričom sa nejedná o značkový tovar. Táto dávka sa poskytuje pri nástupe dieťaťa do školy, do školy v prírode, na plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, pri hospitalizácii v zdravotníckom zariadení, pri účasti na rôznych športových podujatiach a aktivitách, ktorých sa dieťa aktívne zúčastňuje.
 • s nákupom základných školských potrieb pri nástupe dieťaťa do školy – školská taška, hygienické potreby, vybavenie na telesnú výchovu; školské potreby, na ktoré nemá nárok podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • s čiastočnou úhradou poplatku za dieťa, ktoré sa zúčastní školy v prírode, lyžiarskeho výcviku alebo plaveckého výcviku. Jednorazovú dávku je možné poskytnúť na základe potvrdenia školy o organizovaní školskej akcie, ktorej sa dieťa zúčastní
 • s preklenutím nepriaznivej sociálnej situácie žiadateľa a členov domácnosti, ktorí sú so žiadateľom spoločne posudzovaní (ďalej len „člen domácnosti“). Situácia nie je spôsobená vlastným pričinením a  súvisí s dlhodobou nemocou príp. hospitalizáciou rodiča alebo dieťaťa.
 • s  kúpeľnou liečbou, a to podľa  skutočne  predložených  dokladov
 • s  vybavovaním osobných dokladov (pri strate, odcudzení občianskeho preukazu),  a to podľa skutočne predložených dokladov
 • na úhradu nákladov pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, napr. záplavy, víchrice, požiaru - v prípade, že požiar vedome resp. z nedbanlivosti nezapríčinila osoba, ktorá sa v nehnuteľnosti zdržiavala
 • na úhradu nákladov súvisiacich s kúpou nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to najmä postele, stola, stoličky, variča, vykurovacieho telesa, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu
 • na zabezpečenie služieb spojených s úmrtím fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne posudzovaná, alebo v priamom príbuzenstve a zabezpečuje pohreb zomrelého, ak pozostalá osoba, ktorá pohreb zabezpečuje je odkázaná na dávky v hmotnej núdzi
 • na liečbu závažného ochorenia žiadateľa alebo členov domácnosti, ak tieto výdavky nie sú hradené prostredníctvom zdravotného poistenia
 • s inými mimoriadnymi výdavkami súvisiacimi s nepriaznivou sociálnou situáciou žiadateľa a členov domácnosti.

Na základe úplnej žiadosti oddelenie sociálnych vecí MsÚ vykoná sociálne šetrenie v domácnosti žiadateľa. O poskytnutí jednorazovej dávky rozhoduje Komisia sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky.

 

Jednorazová dávka môže byť poskytnutá v nasledovných limitoch:

 1. jednotlivcovi maximálne do výšky 50,- €
 2. bezdetným párom a párom bez rodičovskej povinnosti (napr. dospelé deti) maximálne do výšky 100,- €
 3. rodine s 1-3 nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 150,- €
 4. rodine so 4 a viac nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 200,- €
 5. do výšky správneho poplatku na vybavenie osobných dokladov
 6. na úhradu nákladov pri odstraňovaní živelnej pohromy - záplavy, víchrice, požiaru poskytuje sa na jednu rodinu výška dávky maximálne do 300,- €
 7. na úhradu iných výdavkov neuvedených v bodoch a) až f) súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou žiadateľa a členov domácnosti max. do výšky dávky 200,- €.

 

Na margo uplynulých dní - Strašenie s rasizmom

Rozhodnutie súdu, vďaka ktorému poslanec Milan Mazurek musel opustiť Národnú radu SR, vyvolalo na Slovensku nemálo emócií. Len pre ozrejmenie prípadu, ktorý možno nie každému čitateľovi nášho dvojtýždenníka je známy pripomíname, že poslanec ĽSNS bol potrestaný desaťtisícovou pokutou za svoje reči o Rómoch a keďže bol právoplatne odsúdený, priši

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka