Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

OZNAMY

Oznamy mesta

Mesto Rimavská Sobota získalo už druhé Ihrisko ŽihadielkoVytlačiť
 

Obyvatelia mesta Rimavská Sobota sa opäť spojili pre dobrú vec a v rámci projektu  spoločnosti LIDL IHRISKO ŽIHADIELKO hlasovali pre rok 2019 v špeciálnej kategórii miest, ktorú tvorili víťazi z rokov 2016-2018. Naše mesto obsadilo druhé miesto s celkovým počtom 146 348 odovzdaných hlasov, a tým sme získali ďalšie ihrisko Žihadielko, ktoré bude stáť na Sídlisku Rimava už o pár mesiacov.

Zo srdca ďakujem všetkým obyvateľom, ktorí za naše mesto hlasovali a pomohli tak získať ihrisko pre potešenie našich detí .

.JUDr. Jozef ŠIMKO, primátor mesta

ZIHADIELKO2019.jpg

 

Súbor na stiahnutie ZIHADIELKO2019.pdf ZIHADIELKO2019.pdf (170.3 kB)

 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že v termíne 22.03.2019 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v Rimavskej Sobote - ul. Rožňavská, Rožňavská - garáže, prerušená distribúcia elektriny.

Oznamujeme Vám, že v termíne 25.03.2019 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v Rimavskej Sobote - ul. Námestie Mihalya Tompu 1 - súd, prerušená distribúcia elektriny.

Oznamujeme Vám, že v termíne 27.03.2019 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v Rimavskej Sobote - ul. Športová, Športová - garáže, prerušená distribúcia elektriny.

Oznamujeme Vám, že v termíne 29.03.2019 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v Rimavskej Sobote - ul. Rožňavská, prerušená distribúcia elektriny.


Dôvodom sú plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.
 


 


 

Súbor na stiahnutie 22.03.2019.pdf 22.03.2019.pdf (742 kB)
Súbor na stiahnutie 25.03.2019.pdf 25.03.2019.pdf (708.1 kB)
Súbor na stiahnutie 27.03.2019.pdf 27.03.2019.pdf (719.7 kB)
Súbor na stiahnutie 29.03.2019.pdf 29.03.2019.pdf (737.3 kB)

 
 

Fašiangy sa krátiaVytlačiť
 

Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Tohto roku je to 6. 3. Potom nasleduje 40 dňový pôst (zavedený až koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou) až do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,

kto nemá kožúška zima mu bude.

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,

dajte mi slaninky, nech sa vypasiem.

Fašiangy, Turíce, fašiangové časy,

jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.

Tuto nám nedali, tuto nám dajú,

tu koňa zabili, slaniny majú...

CVČ Relax v Rimavskej Sobote - DFS Lieskovček  a FS Háj každoročne organizujú fašiangový sprievod v uliciach nášho mesta a tak zachovávajú zvyky a tradície nášho ľudu. Aj tohto roku 28. 2. po meste pochodovali rôzne masky a okoloidúcim vytvorili príjemné fašiangové popoludnie a úsmev na tvári. Na Hlavnom  námestí za asistencie "kňaza" a veľkým plačom symbolicky pochovali basu.

Zdroj: Centrum voľného času Relax v Rim. Sobote

fašiangy.jpg
fašiangy (2).JPGfašiangy (3).JPGfašiangy (4).JPGfašiangy (6).jpg

Foto: PaedDr. Dana Spišáková, amb


 
 

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?Vytlačiť
 

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

 1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !
 1. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:
 • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky
 1. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!
 1. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!
 1. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

 

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

Plagát - komín.jpg


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkách a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkám napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

qrkody noviny.jpg


 
 

Úradné oznamy

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

Rimavská Sobota, 13.3.2019

                                                                  

POZVÁNKA

 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Čl. 8 ods. 5 Rokovacieho poriadku  Mestského zastupiteľstva  Rimavská Sobota

                                                               zvolávam

 zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote

ktoré sa uskutoční  

dňa 20. marca 2019 (streda) o 14,00h

 

v zasadacej miestnosti  MsZ v bývalom Župnom dome v Rimavskej Sobote

 na Nám. M. Tompu.

 

NÁVRH   PROGRAMU:

1.      Otvorenie

2. 1   Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

2. 2   Schválenie programu rokovania

3.      Potvrdenie uznesenia č. 22/2019-MsZ zo dňa 26.2.2019, ktorého výkon

         primátor mesta pozastavil

         Predkladá: JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta

4.     Záver

     

                                                                                               JUDr. Jozef Šimko v.r.

                                                                                                    primátor mesta


 
 

Projekt - Opatrovateľská služba v meste Rimavská SobotaVytlačiť
 

projekt-opatrovatelskasluzbaRS.jpg

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prijímateľ: MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Sídlo prijímateľa: Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

Názov prioritnej osi: Prioritná os 4 – Sociálne začlenenie

Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným
a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu 

Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Názov projektu: Opatrovateľská služba v meste Rimavská Sobota

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Kód projektu: 312041R626

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Miesto realizácie: Rimavská Sobota

Začiatok realizácie: február 2019

Ukončenie: január 2021

Výška NFP: 342 000 €


 
 

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníkaVytlačiť
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Mesto Rimavská Sobota, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

 • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie TSP v obciach. NEOTVÁRAŤ!“  

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 •  životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.[1]

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,[2] alebo
 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov [3] alebo
 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci. 

 

Výberové kritériá na pozíciu TSP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

Ďalšie vzdelávania môžu byť realizované prostredníctvom:

 • špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
 • akreditovaných kurzov,
 • iného typu vzdelávania v sociálnej oblasti, certifikovaných sociálno-psychologických výcvikov a supervíznych programov.
 1. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v  komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).
 2. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Miestom výkonu práce je kancelária TSP na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote.

 

Popis práce TSP:[4]

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami,  odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, individuálne plánovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní ľudských a občianskych práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí;
 • sprevádzanie človeka, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, v prípade potreby koordinácia pracovných aktivít so zainteresovanými a neziskovými inštitúciami a ďalšie.

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

                                                                                               JUDr. Jozef Šimko

                                                                                                 primátor mesta

 

[1] Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.

[2] V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3] V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[4] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.


 
 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

projekt-poriadkovasluzbaRS.jpg


Operačný program:  

 

 

 

 

Operačný program Ľudské zdroje

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:           

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ:     

 

 

 

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Sídlo prijímateľa:

 

 

 

Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

 

 

 

 

 

Názov prioritnej osi:

 

 

 

Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

 

 

 

5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ:   

 

 

 

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Názov projektu:

 

 

 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote

Kód výzvy:  

 

 

 

OPLZ-PO5-2017-1

Kód projektu:

 

 

 

312050J579

Typ projektu:

 

 

 

Dopytovo-orientovaný projekt

Miesto realizácie:

 

 

 

Rimavská sobota

Začiatok realizácie:

 

 

 

december 2017

Ukončenie:

 

 

 

november 2020

Celkové náklady:

 

 

 

201 610,80 €

Výška NFP:

 

 

 

191 530,26 €


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Kultúra

Chantal Poullain: ŠansónyVytlačiť
 

Všetkých milovníkov šansónu, francúzštiny a vynikajúcej hudby pozývame vo štvrtok 11. 4. 2019 o 19.00 hod. na koncert Chantal Poullain-Polívkovej, ktorá vystúpi v Rimavskej Sobote v sprievode jazzovo ladenej kapely Štěpán Markovič trio. Šansóny Chantal – to je hlboko posadený sexy hlas, lahodná francúzština, kapela v zložení Štěpán Markovič / saxofón, Jan Kořínek / kontrabas, Ondřej Kabrna / klavír, a atmosféra sladkého Francúzska. Vstupné: 12€ predpredaj / 15€ na mieste. Predaj vstupeniek v MsKS a TIC.

Chantal-Chansons-plagát-malý.jpg


Chantal Poullain-Polívková

(* 17. srpna 1956 Marseille, Francúzsko)
je česko-francúzska filmová a divadelní herečka. Vyštudovala divadelnú akadémiu v Ženeve, potom študovala v Anglicku, hrala v niekoľkých francúzskych a švajčiarskych televíznych filmoch. Bola vydaná za Bolka Polívku, s ktorým má syna Vladimíra Polívku (* 1989). V Českej republike bývala v Brne, teraz žije v Prahe. Chantal  spieva jednak svoje vlastné piesne, ale tiež tradičné francúzske šansóny so šarmom jej vlastným. Koncert uvádza Chantal v češtine a vďaka svojej charizme okúzli publikum ako to vie len ona.

Chantal Poullain vstúpila do povedomia českého publika už v osemdesiatych rokoch, kedy spolu so svojím vtedajším manželom Bolkom Polívkom zažiarila v predstavení Šašek a královna.  Natočila viac českých filmov. Hosťovala v mnohých divadlách, napr. Klicperovom divadle v Hradci Králové, Národnom divadle, v Divadle Bez zábradlí apod. Dnes pôsobí v pražskom Divadle Ungelt v predstaveniach Hra o manželství, Šest tanečních hodin v šesti týdnech, Na vaše riziko, Kurtizána. Je zároveň zakladateľkou a prezidentkou nadácie Archa Chantal, ktorá pomáha zlepšovať prostredie v detských nemocniciach a liečebniach formou opráv a rekonštrukcií.

Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote


 
 

Ensemble Ricercata – prvý koncert tohtoročnej Hudobnej jariVytlačiť
 

Všetkých milovníkov krásnej hudby pozývame v utorok 19. 3. 2019 o 19.00 hod. do divadelnej sály DK (vchod od fontány) na prvý koncert 39. ročníka Hudobnej jari. Predstaví sa hudobné teleso Ensemble Ricercata v zložení Helga Varga Bach/soprán, Ronald Šebesta/klarinet, Milan Paľa/husle a umelecký vedúci Ivan Šiller/klavír. Ich hlavnou ideou je sprístupňovanie a popularizácia domácej i svetovej súčasnej komornej tvorby formou atraktívnych koncertných dramaturgií. Vstupné: 3€ / 2€ pre členov KPH. Predaj vstupeniek na mieste.


Súbor prijal názov Ricercata (z tal. ricercare – hľadať, pátrať, skúmať, bádať atď.) a v tomto duchu aj každoročne starostlivo hľadá, pátra, objavuje – diela „staré“ i nové.

hudobná jar.jpg

PROGRAM
Charles  Ives (1874 – 1954): 114 piesní (1922; výber)
Charlie Rutlage
Like a Sick Eagle (Ako nemocný orol)
Songs My Mother Taught Me (Piesne mojej matky)
Resolution (Rozhodnutie)
Walking (Chôdza)
Watchman (Strážnik)
The Children’s Hour (Detská hodinka)
The Side Show (Sprievodné podujatie)
The Things Our Fathers Loved (V čom našli zaľúbenie naši otcovia)
Serenity (Vyrovnanosť)

Largo pre husle, klarinet a klavír (1901)

Igor Stravinskij (1882 – 1971): Tri malé piesne – Spomienky z môjho detstva (1925)
1. Soročeňka (Straka – strakuľa)
2. Vorona (Havran)
3. Čičer-jačer (Zmok-bzdoch)

Mačacie uspávanky (1916; výber)
3. Bay-Bay (Hajaj, búvaj)
4. U kota, kota (Čo má kocúr, kocúr)

Štyri ruské piesne (1919)
1. Selezeň (Káčer – chorovodnaya [kruhová pieseň])
2. Zapevnaja (Pieseň na úvod)
3. Pobľudňaja… (Pieseň k stolu)
4. Sektarskaja (Sektárska pieseň)

Príbeh vojaka  (1918)
1. Marsh soldata (Pochod vojaka)
2. Skripka soldata (Husle vojaka)
3. Maľenkij koncert (Malý koncert)
4. Tango, vals, regtajm (Tango – Valse – Rag)
5. Tanec djavola (Tanec diabla)

Helga Varga Bach – soprán

Zdroj: http://www.domkultury-rs.sk/


 
 

Predmet mesiaca marec: Reprezentatívne vydanie básní Sándora Petőfiho z roku 1907 Vytlačiť
 

Predmetom mesiaca marec je dvojzväzkové reprezentatívne vydanie súborného diela Sándora Petőfiho z roku 1907 z historickej knižnice Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. V priestoroch múzea bude vystavené od 1. do 29. marca 2019.

Összes költeményei (Súborné dielo) Sándora Petőfiho bolo vydané v roku 1907 v Budapešti v reprezentatívnom dvojzväzkovom vydaní, v maďarskom jazyku. Dielo je doplnené početnými ilustráciami. Väzba je potiahnutá špeciálnou bavlnenou tkaninou zhotovenou technikou ripsovej väzby s úpravou moaré (pripomína vlnenie na vodnej hladine alebo mramor). Tkanina je zdobená farebným rastlinným motívom a zlátením. Zlátená je i oriezka kníh. Vo väzbe je centrálne umiestnený kovový reliéf spodobňujúci autora.

Sándor Petőfi (1823 - 1849) bol maďarským básnikom, predstaviteľom romantizmu. Pochádzal z maďarsko-slovenskej rodiny Istvána Petroviča a Márie Hrúzovej. Po gymnaziálnych štúdiách pôsobil v divadelníctve, pracoval i v redakciách maďarských časopisov a literárne tvoril. Keďže maďarská romantická literatúra bola úzko prepojená s ideami buržoáznej revolúcie v Uhorsku, v rokoch 1848/49 bojoval v uhorskej armáde i Petőfi. Žiaľ, padol v bojoch pri Segešváre. Jeho hrob nebol nikdy nájdený.

Sándor Petőfi sa priatelil s významným gemerským básnikom Mihályom Tompom (1817 - 1868). I vďaka tomuto priateľstvu Petöfi uskutočnil svoju poznávaciu cestu po Gemeri-Malohonte v roku 1845 a následne i v roku 1847. Zaujímal sa najmä o pamätihodnosti, navštívil viacero miest, Rimavskú Sobotu navštívil pri oboch svojich cestách. Počas týchto ciest napísal niekoľko básní venovaných regionálnym osobnostiam a pamiatkam (Garaj 1997). V Rimavskej Sobote si v roku 1845 do svojich Úti jegyzetek (Cestovné poznámky) zapísal: „Môj priateľ H... mi poskytol ubytovanie vo svojom dome, v čase keď aj holubníky boli plné hostí. V jednu noc som prišiel neskoršie, všetky postele boli už obsadené, nuž som nemal inú možnosť, ako si ľahnúť na zem.“  A práve na druhý deň po neslávnom prenocovaní mesto Rimavská Sobota udelilo Petőfimu titul čestného tabulárneho sudcu. Svedectvom danej udalosti je pamätná tabuľa i stála expozícia v dome, v ktorom básnik počas svojej návštevy býval. Dom v súčasnosti nesie názov Múzsák Háza. (Dom múz).

Iveta Krnáčová , knihovníčka GMM

Petofi.JPG

Petofi..JPG


 
 

Prihlás sa do 4. ročníka Kvízmajstra!Vytlačiť
 

 KM2-ilustračná1.jpgMestské kultúrne stredisko pre Vás pripravuje 4. ročník úspešnej zábavno-vedomostnej súťaže Kvízmajster! Si stredoškolák a zaujímaš sa o kultúru? Baví Ťa hudba, film, divadlo či literatúra? Chceš sa zabaviť, niečo nové dozvedieť a vyhrať zaujímavé ceny? Tak presvedč svojich spolužiakov a prihláste sa do najlepšej interaktívnej kvízšou v regióne! Vyplňte prihlášku (WORD / PDF) a do 1. apríla 2019 nám ju pošlite na adresu: Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota, Námestie Š.M. Daxnera 1723, 979 01 Rimavská Sobota alebo e-mailom na: kvizmajster@tvrimava.sk. Bližšie informácie nájdete v texte.

Čo je Kvízmajster?

Kvízmajster je zábavno-vedomostná súťaž pre stredné školy pôsobiace v regióne Gemer-Malohont. Súťaž sa tematicky zameriava na oblasť slovenskej, miestnej a regionálnej kultúry (hudba, film, divadlo, literatúra, výtvarné umenie). Jej primárnym cieľom je prispieť k zvyšovaniu kultúrnej gramotnosti stredoškolskej mládeže.

Ciele projektu

Prostredníctvom interaktívnych moderovaných kvízov projektovaných na plátno, doplnených o množstvo praktických zábavno-vedomostných úloh, chce Kvízmajster hravou formou priblížiť žiakom stredných škôl významné diela a osobnosti kultúrneho života na Slovensku a v regióne, zorientovať ich v kultúrnom dianí dneška i minulosti a motivovať ich k hlbšiemu záujmu o slovenskú, miestnu a regionálnu kultúru. Kombinuje pritom prvky známych televíznych šou, akými sú Milionár, Duel, Čo ja viem, Dobre vedieť! či Milujem Slovensko.

Viac na domkultury-rs.sk

Zdroj: Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote


 
 

Šport

Detská tour Petra Sagana v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

V Mestskej záhrade v Rim. Sobote sa uskutoční detská cyklistická súťaž určená pre deti vo veku od 0 -14 rokov pod názvom Detská tour Petra Sagana 2019, ktorej 1.kolo sa bude konať 31.3.2019 (nedeľa) v Mestskej záhrade v Rimavskej Sobote.

Takýmto spôsobom symbolicky preberáme štafetu po meste Lučenec, kde sa 1.kolo organizovalo úspešne predošlé tri roky. Je to výborná správa pre všetky deti, ktoré majú radi bicykel, majú chuť súťažiť a takto sa môžu priblížiť fenoménu, ktorým je náš Peter Sagan. Je to zároveň jedinečná možnosť ako spropagovať naše mesto Rimavská Sobota, nakoľko každého kola súťaže sa zúčastňuje súťažne 300-400 detí z celého Slovenska. Pravidelnými účastníkmi sú aj deti z Čiech a Maďarska. Celkovo možno počítať s účasťou okolo 2000 návštevníkov. Ďalšie kolá sa budú konať v Nitre, Žiline, Spišskom Hrhove, Novej Dubnici, Trnave, Topoľčiankach, Valči a finále detskej tour Petra Sagana sa bude konať v Košiciach.

Organizátorom detskej tour je pán Peter Zánický, ktorý je dorasteneckým trénerom Petra Sagana a garantom je samotný Peter Sagan. Peter každoročne svojou návštevou poctí aj súťažiace deti. Pre deti je to jedinečný zážitok, keď sa takto môžu priblížiť k fenoménu akým je Peter. V ročníku 2018 bol Peter priamo medzi deťmi na 2.kole v Nitre. Vzhľadom na jeho nabitý súťažný kalendár sa nedá predpokladať ale ani vylúčiť, že poctí svojou návštevou aj Rimavskú Sobotu. Nechajme sa prekvapiť. Organizátor túto informáciu vždy tají do poslednej chvíle a takto drží deti v napätí.

Spoluorganizátorom 1. kola Detskej tour Petra Sagana je Cyklistický klub Rimavská Sobota.

Peter všetkých pozýva, tak neváhajte a príďte tiež 31.marca 2019 do Mestskej záhrady v Rimavskej Sobote na Detskú tour Petra Sagana. Detská tour je vynikajúcim začiatkom pre malých cyklistov a zážitkom aj pre rodičov či starých rodičov. Veď bicyklovanie je predsa  zábava. 

viac na https://detskatour.sk/1-kolo-rimavska-sobota-propozicie/

Cyklistický klub Rimavská Sobota

detská tour plagát.jpg

 


 
 

Zápasník Molnár vicemajstrom SlovenskaVytlačiť
 

Mladý zápasník Lokomotívy Rimavskej Soboty Brian Molnár zaknihoval pekný úspech na majstrovstvách Slovenska mužov v zápasení gréckorímskym štýlom ziskom striebornej medaily za 2.miesto v hmotnosti do 55 kg.

Hoci je ešte vekom len dorastenec, hneď svoj prvý štart medzi mužmi premenil na medailu. K titulu mu chýbalo lem kúsok športového šťastia. Po dvoch lopatkových víťazstvách, vo finále  po veľmi vyrovnanom priebehu prehral tesne 8:9 s pretekárom z Bánoviec. Bez medaily tentoraz skončil Pavol Rapčan. Treba však dodať, že štartoval o 2 váhové kategórie vyššie, nakoľko ho v polovici marca čakajú majstrovstvá Slovenska juniorov vo voľnom štýle, kde obhajuje titul a bude bojovať o štart na ME v Španielsku, a preto by nebolo rozumné upravovať hmotnosť aj na mužov. Po dvoch prehrách s reprezentantmi Slovenska obsadil vo váhe do 67 kg nepopulárne 4. miesto. V tej istej váhe skončil Attila Kondáš piaty. V súťaži družstiev obsadila naša Lokomotíva solídne 8. miesto.

„Prvýkrát po  15 rokoch neštartoval jeden z našich najúspešnejších zápasníkov, mnohonásobný majster Slovenska Michal Radnóti a tiež Richrad TotkovičMarian Radnóti. Tentoraz sa predstavili na šampionáte Slovenska v Trenčíne ako rozhodcovia,“ zhodnotil majstrovstvá Slovenska tréner Lokomotívy Jozef Radnóti.

Zdroj: Jozef Radnóti, tréner zápasníckeho oddielu Lokomotíva RS  

 

zápasenie1.png

zápasenie.png

 

 


 
 

Judo Grand prix - Ostrava 2019Vytlačiť
 

V novej atletickej hale na ôsmich tatami sa v dňoch 23.- 24. februára konalo Judo Grand Prix Ostrava 2017.

Za účasti asi 1300 pretekárov z 15 štátov Európy a 117 oddielov sa  Lokomotíva judo Rimavská Sobota nestratila.

 Staršia žiačka Natália Gažiová štartovala v hmotnosti  do 40 kg, kde súťažilo až 15 pretekárok. V tejto silnej konkurencii našla Natália len jednu premožiteľku zo Švédska  a obsadila bronzovú tretiu priečku.

V prvom zápase zdolala Poľku Jedrzejek hodnotením ipon pred časovým limitom,  v druhom zápase natrafila na reprezentantku  Poľska  Switek, ktorú tiež zdolala na ipon v časovom limite.  V semifinále prehrala so Švédkou Babulfath a kvôli tejto prehre postúpila do malého finále o bronzovú priečku. V zápase o bronz zvíťazila nad Poľkou Szalkiewicz.

Do  Ostravy   sprevádzali džudistku Lenka Babicová a  Miloš Gaži.

Za podporu oddielu Lokomotívy ďakujeme Mestu Rimavská Sobota firme TONI s.r.o. / požiarna ochrana/ p. Igor Tonhajzer, Kvety Henrieta  Mišuráková, a  ZŠ Š. M. Daxnera – Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

Ľubomír Antal,

predseda Lokomotíva - judo Rimavská Sobota

Gažiová - druhá sprava.jpg

                                                                            


 
 

Zlatá medaila pre Slovensko zo svetového pohára vo Francúzsku Vytlačiť
 

Počas víkendu 16-17. februára sa v rámci svetového pohára konali majstrovstvá Francúzska v disciplíne Poomsae a Para-Poomsae pod názvom French Open Poomsae G1 2019 vo Francúzskom meste Lille. V konkurencii 18 krajín sa predstavili dvaja súťažiaci TKD Klubu Hnúšťa - Tomáš Mravec v kategórii para-poomsae junior P20 a Ivanka Kyseľová v kategórii poomsae cadet. Predchádzal im medzinárodný Poomsae seminár Coucha pod vedením hlavného rozhodcu WT Mustapha Moutarazaka, ktorý absolvoval hlavný tréner TKD Hnúšťa Mgr. Maroš Oláh a získal tak medzinárodnú licenciu Coucha v kategórii poomsae, ktorá je potrebná pre absolvovanie vrcholových medzinárodných Taekwondo WT turnajov označených - G.

Prvý súťažný deň nastúpil Tomáš, ktorému sa po odcvičení dvoch súťažných poomsae formácií podarilo vyhrať prvé miesto a stal sa vo svojej kategórii majstrom Francúzska.

Druhý súťažný deň nastúpila Ivanka, ktorá i napriek nečakaným zdravotným problémom, ktoré narušili jej tréningový proces, dosiahla  v konkurencii svetovej špičky po odcvičení dvoch vylosovaných poomsae formácií spomedzi 16 súťažiacich postup do finálovej osmičky. Vo finále sa jej žiaľ po odcvičení ďalších dvoch vylosovaných poomsae formácií nepodarilo dosiahnuť medailové priečky, ale jej výkon bol uspokojivý a sme radi, že sa nestratila a svojimi súťažnými zostavami si zabezpečila cenný postup do finále medzi top svetovú špičku, kde získala napokon 6. miesto a od lepšieho umiestnenia ju delili len stotiny bodov.

V mene TKD klubu gratulujeme za úspešnú reprezentáciu Slovenska, Taekwondo klubu Hnúšťa a miest Hnúšťa a Rimavská Sobota.

Tomáš Mravec

francúzsko (2).jpgfrancúzsko.jpg

francúzsko (3).jpg


 
 

Slovensko má bronzovú medailu z ôsmeho ročníka majstrovstiev sveta v Para Taekwondo Vytlačiť
 

5. - 6. februára sa konali v poradí už 8. majstrovstvá sveta Para Taekwondo WT - G-10, tento raz v tureckom meste Antálya. Na tomto šampionáte malo Slovensko prvý krát zastúpenie, nominovalo reprezentanta Tomáša Mravca z Rimavskej Soboty, zverenca TKD klubu Hnúšťa v disciplíne Poomsae – kategória P20 junior, ktorý pracuje pod vedením trénera Mgr. Maroša Oláha (3.Dan) a asistentky trénera a svojej sestry Karolíny Mravcovej (2.Dan).

ms pomsaae (3).jpg

Tohto ročníka sa zúčastnilo 400 športovcov z 69 štátov sveta a po prvý krát aj sedem nových krajín Jordánsko, Saudská Arábia, Senegal, Slovensko, Švajčiarsko, Tanzánia a Uganda. Bol to veľmi kvalitne zastúpený svetový šampionát, na ktorom sa zúčastnil aj prezident svetovej asociácie Taekwondo WT pán Dr. Chungwon Choue.

Taekwondo bolo zahrnuté do rodiny paralympíjských športov v roku 2015. Jeho formálny debut bude na najvážnejšej udalosti štvorročného obdobia venovanej športovcom s hendikepom - na budúcoročnej paralympiáde 2020 v Japonskom Tokiu. Preto bol tento turnaj pre mnohých športovcov dôležitý v zbieraní rankingových bodov (maximálny počet sa udeľuje na majstrovstvách sveta) na nomináciu na túto budúcoročnú Paralympiádu. Súťažilo sa v obidvoch Taekwondo disciplínach - Kyorugi (športový zápas) a Poomsae (predvádzanie foriem).

ms pomsaae (2).jpg

Tomáš nastúpil hneď prvý súťažný deň v disciplíne Para Poomsae, kde sa mu napokon podarilo vybojovať pre Slovensko historický prvú bronzovú medailu zo svetového para šampionátu. Išlo sa na KO systém (eliminačný turnajový systém), na ktorý nie je Tomáško ešte zvyknutý, lebo podľa týchto pravidiel zatiaľ súťažil len raz - na majstrovstvách Chorvátska 2018. Podľa tohto vyraďovacieho systému nastupujú vylosovaní dvaja cvičenci, ktorí po sebe na striedačku zacvičia dve formácie Poomsae a po ukončení sa rozhodne podľa pridelených bodov, kto postúpi do ďalšieho kola. Tomáškovi sa podarilo zacvičiť obidve zostavy bez chýb, len na úplnom konci druhej zostavy trochu zrýchlil kvôli stresu, ale celkovo to bolo veľmi dobre odcvičené.  Týmto by sme chceli poďakovať za podporu Slovenskej asociácii Taekwondo WT, Slovenskému paralympijskému výboru, SZSMP a v neposlednej rade aj sponzorom z Rimavskej Soboty, ktorí nám zmiernili cestovné náklady na tento vrcholový turnaj - Radovanovi Ceglédymu, Miroslavovi Porubiakovi , Stanislavovi Belákovi, pretože bez tejto pomoci by sme sa nemohli zúčastňovať takého počtu zahraničných turnajov.

ms pomsaae (4).jpg

Ďalej chceme poďakovať trénerom TKD Hnúšťa – Mgr. Marošovi Oláhovi a Mgr. Ivane Kyseľovej 2.Dan za obetavý prístup a dobrú prípravu na turnaje aj jeho sestre Karolíne, ktorá sa Tomášovi každodenne venuje. Poďakovanie patrí aj naším priateľom z Chorvátskeho Para Taekwondo zväzu - prezidentovi Vladovi Požežanacovi a hlavnej trénerke Martine Peranović, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s Para Taekwondom. Ďakujeme im za pomoc a za cenné rady nie len na turnajoch.. Sprostredkovali nám osobné stretnutie s riaditeľom Para Taekwondo WT Olof Hansson zo Švajčiarska, ktorý nám prisľúbil pomoc a rady do budúcnosti, za čo ďakujeme. Hlavný tréner Mgr. Maroš Oláh sa stretol aj s hlavným rozhodcom tohto turnaja Mustaphom Moutarazakom z Francúzka, kde rozobrali podrobnosti medzinárodného Poomsae Coach seminára vo Francúzku, ktorého sa tréner zúčastní a po jeho absolvovaní získa medzinárodnú licenciu kouča, čo je tiež prínos pre slovenské Taekwondo.

ms pomsaae.jpg

Po tomto úspechu nás najbližšie čakajú majstrovstvá Francúzka Poomsae a Para Poomsae G1 Svetový pohár v Lille, kde sa budeme snažiť o dobrú reprezentáciu Slovenska, mesta Rimavskej Soboty a terajšieho klubu TKD Hnúšťa. Ďakujeme za podporu.

Tomáš Mravec


 
 

Lokomotíva Rimavská sobota najúspešnejším klubom SlovenskaVytlačiť
 

Historický úspech dosiahli zápasníci Lokomotívy Rimavská Sobota v roku 2018. Po prvýkrát vo svojej viac ako 45-ročnej histórii oddielu obsadili 1.miesto spomedzi 35 klubov celého Slovenska. Tento obrovský úspech dosiahli ziskom 471 bodov, keď o 5 bodov predbehli ZK Košice 1904, ktorý získal 466 bodov. Na 3.mieste skončila Dunajplavba Bratislava so ziskom 457 bodov. Tento rebríček sa vyhlasuje každý rok na Valnom zhromaždení Slovenského zápasníckeho zväzu, ktorý sa tentoraz uskutoční koncom marca v Šamoríne. Rebríček je zostavený na základe všetkých bodov, ktoré dosiahli kluby na OH, MS, ME MSR všetkých vekových kategórií a ligových súťaží dospelých a dorastu, podľa stanovenej bodovacej tabuľky. O tento krásny úspech sa pričinili všetci zápasníci, tréneri a funkcionári rimavskosobotského zápasenia, za čo im určite patrí veľké poďakovanie. Nedá sa však nespomenúť aspoň troch našich zápasníkov, ktorí sa pričinili o najviac bodov. Senior Aksharbek Gulaev za 2. a 5.miesto na majstrovstvách Európy a 5.miesto na majstrovstvách sveta, dorastenec Pavel Rapčan, ktorý získal 3 tituly majstra Slovenska z celkového počtu 12 titulov pre náš oddiel a žiačka Natália Gažiová za 8.miesto na majstrovstvách Európy.

Jozef Radnóti – podpredseda ZO Lokomotíva Rimavská Sobota: Dosiahnuť takýto úspech a dostať sa až na vrchol rebríčka je iste snom každého funkcionára, trénera a športovca. Nám sa to vlani podarilo po prvýkrát, za čo chcem v mene oddielu poďakovať každému nášmu zápasníkovi, ktorý získal čo i len 1 bod. Veď na konci o našom triumfe rozhodlo len 5 bodov pred Košicami. Aj v  roku 2017 sme boli na krásnom 2.mieste, keď nás porazila Dunajplavba Bratislava, ale prvenstvo je o niečom inom a to ešte nebudem spomínať aké podmienky máme my a aké niektoré kluby za nami. Je to krásne pocta za roky driny na žinenkách. Zopakovať takýto úspech bude nesmierne ťažké, ale určite sa o to znovu pokúsime. Veď s jedlom rastie chuť.

Zdroj: Jozef Radnóti, podredseda ZO Lokomotíva RS

zápasenie.png

Natália Gažiová, 8.miesto na majstrovstvách Európy a majsterka Slovenska

zápasenie1.png

Pavol Rapčan, 3-násobný majster Slovenska 2017 a účastník majstrovstiev sveta juniorov

zápasenie2.png

Aksharbek Gulaev, 2. a 5.miesto na majstrovstvácj Európy, 5.miesto na majstrovstvách sveta a majster Slovenska


 
 

Verejné obstarávanie

Zakazky s nízkymi hodnotamiVytlačiť
 


 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Bálint 18.3.pdf Bálint 18.3.pdf (124.2 kB)

 
 

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 18.3..pdf 18.3..pdf (769.4 kB)

 
 

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Šeky 15.3..pdf Šeky 15.3..pdf (768.9 kB)

 
 

Oznámenie o uložení poštovej zásielkyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie J.Mag 13.3..pdf J.Mag 13.3..pdf (768.6 kB)

 
 

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Ruszo 11.3..pdf Ruszo 11.3..pdf (768.5 kB)
Súbor na stiahnutie Topor 11.3..pdf Topor 11.3..pdf (768.5 kB)

 
 

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 


 
 

Zámer - predať alebo prenajať majetok

Zverejnenie_zameru_prevodu_majetku_mesta_Radicova_Krnac_Budinsky_Astalos_SaligaVytlačiť
 


 
 

dnes je: 19.3.2019

meniny má: Jozef

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka