Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

OZNAMY

Oznamy mesta

Začala sa  vykurovacia sezóna 2018 - 2019Vytlačiť
 

 

 MSBSRS.jpgPodľa vyhlášky ministerstva hospodárstva po tom, ako vonkajšia  teplota dva dni po sebe klesne pod 13 stupňov Celzia malo by sa kúriť.

Každý chceme ušetriť nejaké euro  na kúrení  bez toho, aby sme nemrzli v studenom  byte.

Z uvedeného dôvodu by som rád  oboznámil  užívateľov bytov s centrálnym vykurovaním s niektorými osvedčenými opatreniami ktoré odporúčajú odborníci  na energetiku:

-  je najvyšší čas skontrolovať radiátory,

-  termostatické hlavice treba otvoriť a nechať na maximum aby došlo k  správnemu nábehu vykurovacej sústavy vo vašom bytovom dome a zároveň to slúži na kontrolu  funkčnosti ventilov,

-  ak vám  zle -funguje termostatická hlavica, informujte svojho správcu alebo predsedu vášho spoločenstva,

-  s kontrolovať  či sú otvorené stúpačky, nakoľko ich nedostatočné otvorenie môže spôsobiť nedostatočné vykurovanie ( studené radiátory),

-  radiátory odvzdušnite, no najlepšie je, ak sa radiátory v celom bytovom dome odvzdušnia naraz,

Správne nastavenie Termostatickej hlavice na radiátore :

- stupeň 1 – 2: v miestnosti, kde sa nezdržiavate, pri odchode do práce, na dlhší čas alebo v spálni (optimálna teplota 16 až 18 st. C),

- stupeň 2 – 3: miestnosť s občasným pobytom, kde robíte pohybové aktivity, spálňa pre zimomravých,

- stupeň 3 – 4: miestnosti s trvalým pobytom – hlavica citlivo reaguje na tepelné zisky (slnko cez okná, varenie, pobyt osôb),

- stupeň 4 – 5: miestnosť náročná na teplo, hlavica menej zohľadňuje tepelné zisky,

- stupeň 5      : plytvanie, ventil je otvorený naplno, radiátor kúri stále,

 

Ďalšie osvedčené spôsoby ako ušetriť,  je napríklad :

- vetrať krátko a intenzívne, aby nedochádzalo k nadmernému ochladeniu miestnosti a vnútorných mstien,

- správne používanie termostatických ventilov a termostatických hlavíc na radiátoroch,

- úsporu prinesie aj výmena alebo aspoň utesnenie nevyhovujúcich okien, vchodových aj balkónových dverí, ktorými často uniká teplo,

- spálňu neprekurujte. "Ideálna teplota v spálni pri zaspávaní je 21 °C. Systém kúrenia treba nastaviť tak, aby v noci počas spánku teplota klesla o 4 až 5 °C. Prikúriť stačí zase nadránom,

- cez deň tiež netreba v spálni príliš prekurovať, navyše teplota znížená na 17 ° vo finále znamená až 30 % úsporu nákladov na kúrenie.

Niekoľko dobrých tipov na zimu :

-   v noci stlmte kúrenie, v spálni stačí 17 °C. Pozor, zvýšenie teploty o 1 °C znamená zvýšenie spotreby o 6 %,

-  zbytočne neprekurujte, optimálna teplota pre obývačku či detskú izbu je 21 °C, na chodbe  postačuje 16 °C,

-  radiátory odvzdušňujte viackrát počas vykurovacej sezóny,

-  radiátor nebol  zastavaný  nábytkom,

-  záclony aj závesy skráťte tak, aby neprekrývali radiátor,

-  na radiátory nedávajte uteráky,

-  vetrajte krátko a intenzívne, otvorte okno dokorán a nechajte ho tak 5 minút,

-  ak máte vonkajšie žalúzie, zatiahnite ich vždy na noc,

-  zle tesniace okná a dvere vymeňte za nové alebo ich aspoň utesnite izolačnými páskami.

 

JUDr. Zoltán Koós,

konateľ Mestskej  bytovej  správy s.r.o. Rimavská Sobota

Správca bytov a nebytových priestorov


 
 

Benefičný program Slovenského Červeného krížaVytlačiť
 

 

 

logo sck.jpg

 

 

 

 

Dňa 3.decembra 2018 – pondelok

sa uskutoční

 

B E N E F I Č N Ý    P R O G R A M

Slovenského Červeného kríža

 

na podporu Fondu pomoci ÚzS SČK.

 

Program sa uskutoční v divadelnej sále  Domu kultúry v Rimavskej Sobote od 17,00 hod.

v spolupráci s MsKS Rimavská Sobota.

                                      Všetkých srdečne pozýva a za podporu ďakuje

 

Územný spolok SČK Rimavská Sobota

 


 
 

MESTO NESÚHLASÍ SO ZVÝŠENÍM CENY TEPLA !Vytlačiť
 

     Zahraničné spoločnosti ktoré sa v minulých rokoch etablovali v našom meste,  ako je BRANTNER, ŠTEFFE alebo VEOLIA sa nikdy nestotožnili s mojim názorom na ich pôsobenie v Rimavskej Sobote i po celom Slovensku.

Spoločnosť Brantner nevie prehltnúť, že sme im zobrali  zber a vývoz komunálneho odpadu a realizujeme túto činnosť prostredníctvom Technických služieb mesta už viac než 6 rokov, čím sme ušetrili pre občanov mesta 1,9 mil. eur.

   Najnovšie sa mojím nepriateľom stáva i spoločnosť STEFE,  ktorej pravidelne každý rok odmietam dať súhlas na zvýšenie ceny tepla pre našich obyvateľov.

Nie je tomu ináč ani v tomto roku, pretože som obdržal ich návrh, podľa ktorého by sa domácnostiam nášho  mesta dňom 1.1.2019 mala zvýšiť cena tepla o 8,45 %.

Opätovne nesúhlasím so zvyšovaním ceny tepla, k čomu ma oprávňuje spoločenská zmluva zo dňa 15.11.2012 podpísaná medzi Mestom a STEFE SK,  ktorá v článku 9 bod. č.4 zakotvuje, že o cene tepla rozhoduje na návrh konateľov spoločnosti valné zhromaždenie, pričom je vždy potrebný súhlas spoločníka - Mesta Rimavská Sobota.

Opätovne využívam preto svoje právo a ako primátor mesta  nesúhlasím s uvedeným návrhom.

O nesúhlasom stanovisku ku zvýšeniu ceny tepla na rok 2019, som písomne informoval aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví / URSO/ .

V prílohe predkladám návrh STEFE o zvýšení ceny tepla, ako aj hlasovanie spoločníkov.

navrh

hlasovanie.jpg


 
 

Projekt Zeleného vzdelávacieho fondu „O prírode veselo i vážne“ v CVČ Relax v Rimavskej Sobote Vytlačiť
 

Súčasná moderná doba vyžaduje, aby sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu využívali nielen klasické vyučovacie metódy, ako sú prednáška a výklad, ale aj netradičné metódy, postupy a prostriedky, ktoré dokážu žiakov aktivizovať k samostatnej práci a k hľadaniu vhodných riešení problémov, zároveň podporujú rozvoj logického, analytického a tvorivého myslenia. Výchova a vzdelávanie je neustále inovované využívaním modernej didaktickej techniky a učebných pomôcok, ktoré sa pre dnešnú generáciu stali takmer nenahraditeľnými. V školách a školských zariadeniach sa interaktívne tabule využívajú čoraz častejšie a ich začlenenie do výchovy a vzdelávania sa začína stávať normou.

Hlavný prínos interaktívnej tabule spočíva v zjednodušení a zefektívnení prípravy pedagóga na konkrétnu výchovno-vzdelávaciu prácu, lepšej názornosti prezentácie, možnosti sieťového a internetového prepojenia a aktívnej účasti aj na diaľku. Interaktívna tabuľa, ako edukačný prostriedok má výrazný vplyv na prejav a rozvoj jeho aktivity, samostatnosti a tvorivosti.

Interaktívna tabuľa je jedným z mnohých moderných prostriedkov, ktorý môže priniesť do práce s deťmi niečo nové, zaujímavé, originálne, niečo, čo podnecuje ich aktivitu.

P_1.jpg

SRRZ - Rodičovské združenie pri CVČ Relax v Rimavskej Sobote reagovalo na výzvu Zeleného vzdelávacieho fondu na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít.

Jeho cieľom je podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike. Podporuje aktivity zamerané na environmentálnu výchovu, environmentálne vzdelávanie, environmentálnu osvetu a povedomie.

SRRZ - Rodičovské združenie pri CVČ Relax v Rimavskej Sobote v novembri 2017 podalo žiadosť o podporu projektu zo ZVF na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci Koncepcie rozvoja ekologickej a environmentálnej výchovy pod názvom „O prírode veselo i vážne“. Prijímateľmi, ktorým môžu byť poskytnuté finančné prostriedky zo ZVF, sú občianske združenia, ktoré pracujú s deťmi a mládežou v oblasti prírodovedy, ekológie a environmentálnej výchovy. CVČ Relax v Rimavskej Sobote - oddelenie Ekorelax sa  už viac ako 20 rokov venuje tejto výchovno-vzdelávacej činnosti. Ministerstvo životného prostredia SR 21. 2. 2018  schválilo a podporilo v rámci Slovenska 28 projektov zameraných na environmentálnu výchovu, ktorej súčasťou sú výchovné programy, praktická výchova v teréne, výchova formou hier alebo súťaží alebo interaktívne aktivity a medzi nimi aj náš v sume 2 632 €. V rámci podporeného projektu sa skvalitnila ekologická a environmentálna výchova zakúpením interaktívneho kompletu s fixným umiestnením na stenu a interaktívnych výučbových programov z prírodovedy pod názvom: Živočíchy a rastliny, Žijú s nami, Živočíchy a rastliny cudzích krajín, Rastliny a huby a Svet hmyzu. Nové interaktívne výučbové programy sa začali využívať v novom školskom roku 2018/2019. Cieľovou skupinou, na ktorú sa chceme v rámci vzdelávania a osvety ekologickej a environmentálnej výchovy zamerať, budú hlavne deti predškolského veku, žiaci základných a stredných škôl, študenti stredných odborných škôl a gymnázií a prostredníctvom nich chceme pôsobiť aj na rodičov a dospelých.

ZVF.jpg

 

PaedDr. Dana Spišáková,

autorka a realizátorka projektu


 
 

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?Vytlačiť
 

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

 1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !
 1. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:
 • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky
 1. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!
 1. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!
 1. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

 

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

Plagát - komín.jpg


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkách a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkám napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

qrkody noviny.jpg


 
 

Úradné oznamy

Mesto Rimavská Sobota usporiada v dňoch 12. a 13. decembra 2018 Vianočné trhy Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie - Mestská políciaVytlačiť
 

Týmto oznamujeme, že Mestská polícia v Rimavskej Sobote je od 15.10.2018 presťahovaná na adresu Svätoplukova 431/7 – budova Mestského úradu v Rimavskej Sobote, vchod z dvora.


 
 

Plán zberu separovaného odpadu 2018Vytlačiť
 


 
 

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníkaVytlačiť
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Mesto Rimavská Sobota, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

 • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie TSP v obciach. NEOTVÁRAŤ!“  

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 •  životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.[1]

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,[2] alebo
 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov [3] alebo
 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci. 

 

Výberové kritériá na pozíciu TSP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

Ďalšie vzdelávania môžu byť realizované prostredníctvom:

 • špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
 • akreditovaných kurzov,
 • iného typu vzdelávania v sociálnej oblasti, certifikovaných sociálno-psychologických výcvikov a supervíznych programov.
 1. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v  komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).
 2. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Miestom výkonu práce je kancelária TSP na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote.

 

Popis práce TSP:[4]

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami,  odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, individuálne plánovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní ľudských a občianskych práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí;
 • sprevádzanie človeka, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, v prípade potreby koordinácia pracovných aktivít so zainteresovanými a neziskovými inštitúciami a ďalšie.

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

                                                                                               JUDr. Jozef Šimko

                                                                                                 primátor mesta

 

[1] Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.

[2] V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3] V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[4] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.


 
 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

projekt-poriadkovasluzbaRS.jpg


Operačný program:  

 

 

 

 

Operačný program Ľudské zdroje

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:           

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ:     

 

 

 

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Sídlo prijímateľa:

 

 

 

Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

 

 

 

 

 

Názov prioritnej osi:

 

 

 

Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

 

 

 

5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ:   

 

 

 

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Názov projektu:

 

 

 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote

Kód výzvy:  

 

 

 

OPLZ-PO5-2017-1

Kód projektu:

 

 

 

312050J579

Typ projektu:

 

 

 

Dopytovo-orientovaný projekt

Miesto realizácie:

 

 

 

Rimavská sobota

Začiatok realizácie:

 

 

 

december 2017

Ukončenie:

 

 

 

november 2020

Celkové náklady:

 

 

 

201 610,80 €

Výška NFP:

 

 

 

191 530,26 €


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Kultúra

Tento týždeň v kine aj druhý diel čarodejníckej série Fantastické zveryVytlačiť
 

 

kinoorbis.jpg

Vstupenky online na www.kinoorbis.sk

15.až 19.nov.         Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny/Fantastic Beasts: The                                    Crimes of Grindelwald/

(št.až po.)

 fantasticke-zvery-grindelwaldove-zlociny.jpgV druhej časti z čarodejníckej série od J.K. Rowlingovej – Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny sa Grindelwaldove (Johnny Depp) vyhrážky naplnia a podarí sa mu z väzenia uniknúť. Začne zhromažďovať svojich nasledovníkov, ktorí nič netušia o jeho skutočnom pláne - získať čistokrvných čarodejníkov, aby ovládli všetkých nomágov. V snahe zabrániť Grindelwaldovym plánom, Albus Dumbledore (Jude Law) povolá svojho bývalého študenta M.L.O.K.-a Scamandera. Ten prisľúbi svoju pomoc, hoci netuší aké nebezpečenstvá na neho čakajú. (Continental film)    

Rodinný/ Fantasy/Dobrodružný USA/ Veľká Británia/

Réžia: David Yates

Hrajú: Eedie Redmayne, Katherine Waterston, Johnny Depp, Jude Law, Ezra  Miller, Zoë Kravitz

Uvádza: Continental Film, 134 min. MP.od 12.r dabing, vstup: 5€

Začiatok predstavení o 19:00 hod., v pondelok maďarská verzia o 19:00 hod.

Trailer

fantastickézvery.jpg

grindelwald2.jpg

17. 18. nov.          GRINCH

(so.ne.)

 grinch.jpgNa svete sa prekvapivo nájde veľa ľudí, ktorí Vianoce nemajú radi. Medzi nimi všetkými vyniká Grinch, večne namosúrený zelený chlpáč, ktorému celkom vyhovuje samotárstvo v jaskyni, kde sa necháva obskakovať svojím psom Maxom. Do civilizácie vychádza len v tých najnutnejších prípadoch, napríklad keď jeho chladnička a komora začnú zívať prázdnotou. Háčik je v tom, že v mestečku, kam za nákupmi vyráža, žijú samí nechutne pozitívni obyvatelia, ktorí sú tím nadšenejší a dychtivejší, čím viac sa blíži Štedrý deň. Domy sú obsypané svetlami, koledy znejú na každom kroku, deti si pripravujú zoznamy darčekov, vo vzduchu voňajú koláče a to všetko pôsobí na Grincha ako červené súkno na býka. A keď sa potom ešte dopočuje, že tohtoročné vianočné sviatky by mali byť trikrát opulentnejšie ako po iné roky, rozhodne sa to celé zaraziť a vianočnú atmosféru ľuďom ukradnúť doslova z pred nosa. Stačí nájsť sane, vhodné stádo sobov, nasadiť si falošné fúzy a predbehnúť toho deduška, ktorý nosí darčeky komínom.

Ale aj ten, kto počíta doslova so všetkým, sa môže raz prepočítať. V mestečku žije dievčatko Cindy, ktorá sa rozhodla nastražiť na Santu pascu, len aby ho mohla poprosiť o nejaký výnimočný darček pre upracovanú mamičku. Prvé stretnutie Grincha a Cindy bude trošku bolieť, ale obom veľmi nečakane zmení život. (CinemArt)

Animovaný / Rodinný USA 

Réžia: Yarrow Cheney

V Slovenskom znení: Ján Koleník, Juraj Kemka, Táňa Pauhofová,

Uvádza: CinemArt, 86 min.MP. dabing vstup: 5€

Začiatok predstavení o  17:00 hod.

Trailer

grinch1.jpg


 
 

Prednáška s archeológom prof. Václavom FurmánkomVytlačiť
 

V pondelok 19. novembra 2018 o 11.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční prednáška s významným slovenským archeológom a popredným európskym odborníkom na dobu bronzovú - Dr. h. c. prof. PhDr. Václavom Furmánkom, DrSc. z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Vstupné je 1€.

Prednáška sa koná v rámci aktivity múzea „predmet mesiaca“, ktorým je v novembri unikátny zbierkový predmet európskeho významu – bronzový závesok typu Včelince. Závesok bol súčasťou veľkého depotu (pokladu) bronzových predmetov, ktorý pozostával až zo 177 kusov. Depot bol objavený v roku 1907 vo Včelinciach a  pochádza zo začiatku strednej doby bronzovej (1500 – 1450 pred Kristom). Závesok je predstaviteľom vyspelého severokarpatského bronziarstva. Je jedným zo štyroch známych záveskov, ktoré boli nájdené v Karpatskej kotline (dva pochádzajú z územia Maďarska a jeden z Rakúska).

Prof. Václav Furmánek patrí k európsky uznávaným archeológom. Viedol množstvo záchranných a archeologických výskumov v rôznych oblastiach Slovenska, predovšetkým v regiónoch Novohrad a Gemer-Malohont (Tornaľa, Radzovce, Drňa, Pinciná, Kyjatice, Včelince, Cinobaňa). Jeho bohatá publikačná činnosť predstavuje 19 monografií, 265 vedeckých a odborných publikácií, správy, recenzie, články na internete a populárno-vedné príspevky. Citačný index Václava Furmánka prekročil 2500 citácií. Je autorom a realizátorom archeologického skanzenu v Kyjaticiach, ako aj archeologickej expozície Gemersko-malohontského múzea.

Zdroj: Mgr. Martina Oštrom Mareková, PR-referentka

pozvanka_beseda_furmanek.jpg


 
 

Vianočná burza nápadov a lásky Vytlačiť
 

Blíži sa naše obľúbené podujatie, ktoré každoročne organizujeme v priestoroch DK - Vianočná burza nápadov a lásky:-) Opäť hľadáme šikovných ľudí, ktorí niečo krásne vyrábajú: ručná práca, vianočné ozdoby, domáce dobrôtky, prírodné produkty, zdravá strava a pod. a mali by záujem prezentovať sa a ponúknuť svoje poctivé výrobky na VIANOČNEJ BURZE NÁPADOV a LÁSKY v Dome kultúry, ktorú organizujeme v piatok 7. 12. 2018 popoludní od 13.00 hod. pre všetkých ľudí dobrej vôle. Každú polhodinu bude vystúpenie: účinkujú folklórne súbory, spevácke zbory a iné kolektívy. Súčasťou bude aj bazár nepotrebných vecí, kníh, hračiek, oblečenia, čohokoľvek, čo bude možné priniesť a vymeniť za niečo iné. Zvyšné veci budú odovzdané v Krízovom centre a Detských domovoch. Podrobnosti telefonicky na čísle 56 21550, alebo mailom msksrs@rsnet.sk

Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote

vianočná burza.jpg


 
 

Predmetom mesiaca je bronzový závesokVytlačiť
 

Počas mesiaca november bude v priestoroch Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote vystavený unikátny zbierkový predmet – bronzový závesok, označovaný ako bronzový závesok typu Včelince – Nagyhángos.

Závesok bol súčasťou veľkého depotu (pokladu) bronzových predmetov, ktorý pozostával až 177 kusov. Depot bol objavený v roku 1907 vo Včelinciach, na pozemku Bélu Szilárdyho, v polohe Lászlófala a  pre Gemersko-malohontské múzeum ho zachránil včelinský notár Rafael Osváth. Depot pochádza zo začiatku strednej doby bronzovej (1500 – 1450 pred Kristom), patrí do horizontu tzv. kosziderských depotov. Je predstaviteľom vyspelého severokarpatského bronziarstva. V priestoroch múzea bude vystavený do 30. novembra 2018.

Samotný závesok je tvorený stredovým plochým kotúčom, na ktorom je umiestnený plastický vystupujúci rovnoramenný kríž. Na plochý kotúč nasadajú dva výčnelky v podobe rohov v adoračnom geste. Tretí roh  sa nezachoval.

Z ostrova Kréta, z minojského pohrebiska, pri lokalite Mochlos pochádza mramorové pečatidlo, na ktorom je schematicky znázornená ľudská tvár s dvomi rohmi a tyčinkou falického tvaru, ako aj a s rukami v adoračnom geste. Na pečatidle je zobrazená nadprirodzená bytosť, pravdepodobne  démon alebo škriatok. Rohaté závesky typu   Včelince – Nagyhángos sú pečatidlu z Mochlosu veľmi podobné, sú však schematicky znázornené. Môžeme teda predpokladať, že výrobca závesku zo Včeliniec poznal ich minojskú predlohu. Transformoval ju však podľa svojich schopností a v súlade s karpatským kultom doby bronzovej.

Rohatý závesok  typu Včelince - Nagyhángos má unikátne postavenie európskeho významu, nakoľko bol vyhotovený podľa východostredomorských predlôh a je aj dokladom kontaktov Karpatskej kotliny, ako aj samotného Gemera v dobe bronzovej s vyspelou minojskou civilizáciou. 

V súčasnosti sú v celej Karpatskej kotline okrem včelinského závesku známe len tri ďalšie takéto závesky. Dva pochádzajú z územia Maďarska (objavené boli na lokalitách Oszlár a Nagyhangos – Kölesd) a ďalší závesok bol objavený na rakúskom pohrebisku na lokalite  Neumarkt an der Ybs.

Závesok bol pre svoju unikátnosť zvolený ako logo XII. Svetového kongresu vied prehistorických a protohistorických, ktorý sa uskutočnil v roku 1991 v Bratislave.

Nakoľko závesok zo Včeliniec je unikátny a mimoriadny zbierkový predmet, v mesiaci november bude v priestoroch múzea realizovaná prednáška a beseda o bronzovom závesku zo Včeliniec  s významným  slovenským archeológom a popredným európskym odborníkom na dobu bronzovú – Dr. h. c. prof. PhDr. Václavom Furmánkom, DrSc., z Archeologického ústavu SAV v Nitre.

Zdroj: PhDr. Alexander Botoš, archeológ GMM    

bronzovy zavesok.JPG                                                 


 
 

Šport

Slovanistky si poradili so ŽiarčankamiVytlačiť
 

Prvá liga žien vo volejbale pokračovala 3. novembra tretím dvojkolom, v ktorom hráčky VK Slovan Rim. Sobota privítali doma družstvo VA Žilina. Domácim sa nedarilo. V oboch zápasoch ťahali za kratší koniec a prehrali ich po výsledkoch 2:3 (16,-19,24,-25,-15) a 1:3 (16,-26,-11,-18). V prvom stretnutí mali domáce hráčky dokonca mečbal, keď v skrátenej hre viedli 14:13, no koncovku setu nezvládli a zápas prehrali. Príčinou bolo zranenie Szőkeovej (4body), ktorú musela nahradiť trénerka Alena Kudlíková st., nakoľko domáce družstvo nemalo na lavičke viac hráčok.  Slovanistky hrali v zostave: kapitánka A. Kudlíková ml. (34), J. Panicová (30), K. Rosiarová (20), Sojková (15) a E. Chebeňová (5). V druhom dvojkole hráčky VK Slovan Rim. Sobota hladko prehrali obe stretnutia s vedúcim družstvom súťaže VK Brusno – 3:0 a 3:0. Staršie žiačky VK Slovan Rim. Sobota v treťom dvojkole hladko porazili súperky z Prievidze 3:0 a 3:0.

VK Slovan Rim. Sobota – MŠK Žiar nad Hronom 3:1 (23,18,-15,16) a 3:1 (-18,18,11,16) Vo štvrtom dvojkole I. ligy žien skupiny východ., ktoré sa konalo 10. novembra, zdolali Slovanistky svoje súperky so Žiaru znovu len so 7 hráčkami a v tabuľke sa dostali pred ne na 4. miesto. Na palubovku musela opäť nastúpiť trénerka Kudlíková st. Slovanistky hrali v podobnej zostave ako v dvojkole predtým, pribudla len L. Hanusková. Na ďalší zápas cestujú naše volejbalistky  do Prešova.

Igor Antal   

volejbal.JPG


 
 

Bohatá gólová nádielka priniesla ďalšie víťazstvo, tentoraz s GelnicouVytlačiť
 

 Po domácom víťazstve nad Sabinovom naši chlapci cestovali v sobotu 3. novembra na zápas k zahraničnému účastníkovi ligy do poľského Sanoku. Pred zápasom naše rady obohatil nový ruský obranca Demid Luchnikov. Bohužiaľ, našim chlapcom sa v tomto zápase nepodarilo zabodovať a podľahli súperovi 4:2. O naše dva góly sa postaral Ivan Zorvan a Artem Dmitriev.

V sobotu 10. novembra sa muži HKM Rimavská Sobota predstavili na domácom ľade proti celku HC REBELLION Gelnica. Tí doposiaľ odohrali všetky zápasy na domácej pôde, čo môže byť výhodou. Prehrali len dva zápasy, a to s Bardejovom a Liptovským Mikulášom. Z víťazstva sa radovali v zápasoch so Sabinovom, so Sanokom  a s Trebišovom 4:3.

hokej2.jpg

V úvode stretnutia sa hostia previnili technickým priestupkom a domáci hrali presilovku, ktorú zužitkovali už po 24 sekundách. Bekhendovou parádičkou sa predviedol Georgy Vilchinskiy. O minútu však hostia odpovedali, keď pretlačil puk do brány Dávid Dravecký. O dve minúty navýšili domáci. Ivan Zorvan strieľal z rohu a pred bránou tečoval Martin Novotný. V deviatej minúte hrali domáci opäť presilovku. Hostia však hneď vyhodili puk do stredného pásma a následne sa im ho aj podarilo dobehnúť a z brejku skóroval Patrik Huszárik. V dvanástej minúte sa opäť ujali vedenia domáci, keď spomedzi kruhov strieľal Denis Moroz. Následne strelili domáci kuriózny gól. Z bodu na vhadzovanie v obrannom pásme vystrelil puk Denis Nociar a ten prešiel cez celé ihrisko až do brány. O tridsať sekúnd stanovil na 5:2 Ivan Zorvan, ktorý po prihrávke od Slavomíra Budu spoza bránkovej čiary vymietol ľavý roh bránky.

hokej.jpg

V úvode druhej tretiny si domáci nepostrážili pred bránou Dominika Laškodyho a ten s prehľadom zakončil. O minútu domáci opäť skórovali, keď bekhendom pretlačil puk pomedzi nohy gelnického gólmana Artem Dmitriev. O dve minúty to už bolo 7:3, keď parádnou strelou navýšil Ivan Zorvan a o pár minút podobným spôsobom skóroval Slavomír Buda. Pomaly sa už schyľovalo k debaklu. Následne došlo ku kolízií medzi gelnickým hráčom a brankárom domácich Karolom Križanom, ktorý druhú tretinu ešte dochytal, no do tretej tretiny už nastúpil Michal Marcinek. Veríme, že sa Karolovi nič vážne nestalo a už v najbližšom zápase ho uvidíme v našej bráne.

V tretej tretine skórovali už len hostia. Najprv prekonal domáceho gólmana Patrik Huszárik a následne strelou od modrej Lukáš Laškody. Štyri minúty pred koncom okorenila zápas šarvátka medzi Georgym Vilchinskiym a Tomášom Cvejnom. Necelé tri minúty pred koncom stanovili hostia konečné skóre 8:6, keď z vrcholu kruhov strieľal Michal Baksay. Diváci videli veľmi zaujímavý zápas plný gólov a zaujímavých zvratov. Opäť bola najlepšia prvá tretina a tempo pomaly upadalo, no aj tak to bol zaujímavý zápas. 

hokej1.jpg

HKM Rimavská Sobota - HC Rebellion Gelnica 8:6 (5:2, 3:1, 0:3)
Góly: 2. Vilchinskiy Georgy; 5. Novotný Martin; 12. Šagát Michal; 14. Nociar Denis; 15. Zorvan Ivan; 23. Dmitriev Artem; 25. Zorvan Ivan; 31. Buda Slavomír - 3. Dravecký Dávid; 9. Huszárik Patrik; 21. Laškody Dominik; 44. Huszárik Patrik; 46. Laškody Lukáš; 58. Baksay Michal;
Strely: 33:36. Vylúčenia: 8:8 na 2 min., navyše Just a Filipiak 10 min. OT za nešportové správanie a Skokan za vrazenie na mantinel. Presilovky: 1:1Oslabenia: 0:1. Rozhodcovia: Píšťanský - Staššák, Paulík. Diváci: 288.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým fanúšikom za naozaj hojnú účasť na zápase a neustále fandenie. Fanklubu ďakujeme za korektné a slušné vystupovanie. Vašu podporu si veľmi vážime.

Vďaka tomuto víťazstvu sme sa vyšvihli na druhú priečku pred Trebišov, ktorý však má zápas k dobru. Na prvom mieste sa nachádza Bardejov, a práve ten vyzveme v zápase už túto sobotu 17. novembra na domácom ľade tradične o 17:00 hod. Keďže medzi nami a Bardejovom je rozdiel dvoch bodov, bude tento zápas súbojom o priebežné prvé miesto a určite nás čaká opäť veľmi zaujímavý zápas. Všetkých srdečne pozývame.

Marek Hanzel, HKM RS

foto: Denis Szőke


 
 

Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v plávaníVytlačiť
 

Tretí októbrový víkend sa v Krytej plavárni v Rimavskej Sobote  uskutočnili plavecké preteky  -   jesenné Majstrovstvá  stredoslovenskej oblasti v športovom plávaní . Preteky boli usporiadané pre najvyššiu kategóriu – starších žiakov, juniorov a seniorov . Zúčastnilo sa ich 227 plavcov zo 16 plaveckých klubov stredného Slovenska. Rimavskú Sobotu a Plavecký klub Rimavská Sobota reprezentovali  8 pretekári,  ktorí sa pričinili o to, že 17 medailí ostalo doma.  Dobrú formu pred koncoročnými majstrovstvami Slovenska potvrdila  Sofia Klementová,   ktorá si vyplávala 3 zlaté a 2 strieborné medaily, Kristína Repková získala 1 zlatú , 2 strieborné a 2 bronzové medaily, Marek Tengler si vyplával 2 strieborné medaily a Martin Tengler 2 strieborné a 1 bronzovú medailu.  

Športovú formu pred majstrovstvami Slovenska si plavci ešte doladia na pretekoch v Humennom, poľskom Tychy a vo finále Banskobystrického pohára , ktoré sa uskutoční 10.11.2018 u nás v Rimavskej Sobote .

Ing. Ladislav Klement,

Plavecký klub PKRS

plávanie.jpgplávanie1.jpgplávanie2.jpgplávanie4.jpg


 
 

Lukostrelci na finále Stredoslovenského poháraVytlačiť
 

29. septembra bolo v Balážských Ďarmotách zorganizované posledné kolo lukostreleckej súťaže „STREDOSLOVENSKÉHO POHÁRA“, na ktorom sa zúčastnili lukostrelci zo Slovenska aj Maďarska. 

V príjemnom rannom  počasí sa o 10:00 hod. skupiny rozdelili a vyšli na náročne priprvenú trať s 19+1 3D cieľmi, aby súťažiaci mohli na záver zabojovať o posledné body potrebné na celkové víťazstvo. Lukostrelci počas piatich kôl zbierali body, aby sa im v závere spočítali tri najlepšie výsledky. Po spočítaní bodov nasledovalo vyhlásenie výsledkov 6. kola  a vyhlásenie najlepších strelcov „STREDOSLOVENSKÉHO POHÁRA“ za rok 2018.        

V poslednom kole získali rimavskosobotskí lukostrelci  nasledovné umiestnenia:

Stella Nagyferencz – HU deti – 1. miesto

Laura Hegedűs Antalová - HU kadet - 1. miesto

Tibor Lévay – HU veterán – 1.miesto

Ladislav Nagyferencz – Senior – 2. miesto

Daniel Beník – HU veterán – 3. miesto

Gergely Dancs -  PBHB mužy – 9. miesto

V celoročnom vyhodnotení „STREDOSLOVENSKÉHO POHÁRA“ za rok 2018 získali krásne umiestnenia:

Stella Nagyferencz – HU deti – 1. miesto

Tibor Lévay – HU veterán – 1.miesto

Márti Dávid – PBHB veterán – 1.miesto

Ladislav Nagyferencz – Senior – 2. miesto

Michal Feledy – HU senior – 3. miesto

Ďakujeme sponzorom: Mestský úradu Rimavská Sobota, VERCAJCH centrum –Zvolen, GOBAKO – Košice, Rado Ceglédy, Béla Majerčík a AGROSOLUM.

Tibor Lévay, LK Bašta

SSP_6_20180930_094105.jpg

SSP_6_20180930_133502.jpg

SSP_6_20180930_133935.jpgSSP_6_20180930_141837.jpgSSP_6_20180930_142016.jpg


 
 

Verejné obstarávanie

Zakazky s nízkymi hodnotamiVytlačiť
 


 
 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správaVytlačiť
 


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSMVytlačiť
 


 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Pech_Cibula.pdf Pech_Cibula.pdf (768.9 kB)

 
 

VV - o oznámení miesta uloženia písomnostiVytlačiť
 


 
 

dnes je: 19.11.2018

meniny má: Alžbeta

 • Nedeľa6-2graphic-icon
 • Pondelok5-2graphic-icon
 • Utorok71graphic-icon

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka