Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

OZNAMY

Oznamy mesta

Soboťania, hlasujme opäť za Žihadielko!Vytlačiť
 

Soboťania, hlasujme opäť za Žihadielko!

Hlasujme za Žihadielko aj v roku 2019, spojme sa pre dobrú vec a využime znova šancu vyhrať pre naše mesto ďalšie krásne ihrisko Žihadielko. Na základe výzvy spoločnosti LIDL sa mesto opäť zapojilo do súťaže a máme príležitosť získať detské ihrisko v špeciálnej kategórii pre mestá, ktoré už Žihadielko vyhrali. Pripravme si hlasy a hlasujme od prvého dňa, aby bolo možné vybudovať pre naše deti ihrisko Žihadielko na Sídlisku Rimava. 

Do hlasovania sa môžeme zapojiť od 14. januára až do 28. februára 2019. Hlasujme na stránke www.zihadielko.sk každý deň a vyhrajme opäť krásne ihrisko pre naše mesto.

žihadielko1.jpg

 


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že v termíne 14.01.2019 od 06:30 hod. do 18:30 hod. bude v Rimavskej Sobote – ul. Cukrovarská a ul. Rimavská, prerušená distribúcia elektriny.

Oznamujeme Vám, že v termíne 16.01.2019 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v Rimavskej Sobote – ul. Rožňavská, prerušená distribúcia elektriny.

Oznamujeme Vám, že v termíne 17.01.2019 od 06:30 hod. do 18:30 hod. bude v Rimavskej Sobote – ul. Hlavné námestie č. 13,14,15,,35 a ul. Malohontrská č. 1,59,629,1757,1928, Malohontská – stred č. 1931, prerušená distribúcia elektriny.

Oznamujeme Vám, že v termíne 18.01.2019 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v
Rimavskej Sobote - Nižná Pokoradz, prerušená distribúcia elektriny.

Oznamujeme Vám, že v termíne 22.01.2019 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v
Rimavskej Sobote - ul. P. Hostinského, ul. Sídlisko Rimava, Sídlisko Rimava
- garáže
, prerušená distribúcia elektriny.

Oznamujeme Vám, že v termíne 23.01.2019 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude v
Rimavskej Sobote - ul. Cintorínska, šibeničný Vrch č. 716,4192, prerušená
distribúcia elektriny.
 

Dôvodom sú plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.
 

Súbor na stiahnutie 14.01.2019.pdf 14.01.2019.pdf (430.7 kB)
Súbor na stiahnutie 16.01.2019.pdf 16.01.2019.pdf (437.7 kB)
Súbor na stiahnutie 17.01.2019.pdf 17.01.2019.pdf (435.5 kB)
Súbor na stiahnutie 18.01.2019.pdf 18.01.2019.pdf (427.5 kB)
Súbor na stiahnutie 22.01.2019.pdf 22.01.2019.pdf (479.6 kB)
Súbor na stiahnutie 23.01.2019.pdf 23.01.2019.pdf (435.4 kB)

 
 

Rimavská Sobota získala podporu na projekt opatrovateľskej službyVytlačiť
 

hlavickaOPLZ.jpg

Mestu Rimavská Sobota bolo dňa 2. januára 2019 doručené rozhodnutie Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje, o právoplatnosti Rozhodnutia o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 342 000 € pre  projekt  na podporu dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby s cieľom realizovať službu v domácom prostredí klienta.

Celkové náklady na realizáciu projektu pre 25 opatrovateliek na 24 mesiacov predstavujú 342 000 €  na mzdové výdavky. Oprávnené výdavky sú financované z NFP vo výške 100%  a čerpanie bude zapracované do rozpočtu mesta na nasledovné 2 roky.

Operačný program:  312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Kód výzvy:  OP ĽZ-DOP 2018/4.2.1/01- Podpora opatrovateľskej služby

Projekt:  „ Opatrovateľská služba v meste Rimavská Sobota “

 


 
 

Pozvánka na Matičný plesVytlačiť
 

Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote

Vás pozýva na

Matičný ples

v piatok 18. januára 2019 o 19:00 hod. 

 Hotel Tatra v Rimavskej Sobote 

 

Predpredaj vstupeniek: Kniha KnihArt oproti VÚB

Tešíme sa na vašu účasť

 

Hrá hudobná skupina p. Mišíka z Divína                                                         Vstupné 25 eur

maticny ples banner.jpg


 
 

Ponuka - MsBS voľné nebytové priestory a cenník za prenájom zasadačiekVytlačiť
 

Mestská bytová správa s.r.o , Tržná 2, Rimavská Sobota uverejňuje

ZOZNAM voľných nebytových priestorov

 

1. Bývalý - Župný dom Nám M. Tompu č. 2 (Okresný úrad )

 prízemie - 25 miestností

 I. poschodie – 3 miestnosti

 II . poschodie – 30 miestností

 bližšie informácie o veľkosti jednotlivých miestností získate na tel. č. 047/5511915

 

2. Budova na ul. Daxnerovej 2

I. poschodie 15,55 m²,  12,60 m², 14,38 m², 18,11 m², 19,07 m², 14,95 m², 13,75 m², 13,85 m², 17,77 m², 7,40 m², 29,05 m2, 15,25 m2, 15,20 m2, 5,77 m², 6,20 m²,

 

3. Budova na ul. Povstania č.15

I. poschodie  - 23,52 m2,10,08 m², 27,49 m², 45,54 m2

II. poschodie – 21,06 m2, 22,23 m2, 24,69 m², 21,73 m², 20,70 m², 24,42 m² , 27,49 m²

podkrovie – 10,92 m², 14,40 m², 21,60 m²,16,28 m²  1,36 m², 14,52 m², 23,72 m²  1,05 m²

           

MsBS s.r.o. – Rim. Sobota

T. č. 047/5511915 - nebytové priestory

 

 

CENY ZA PRENÁJOM ZASADAČIEK

Zasadačka č. 47- I. posch.

Počet miest na sedenie 182,  

predsednícky stôl 11 miest

                        od.1.9 do 31.4 (vykur. sezóna)  od 1.5 do 31.8. (letná sezóna)

                                                     Podnik. subj.   Nezisk.org.        Podnik. subj.   Nezisk.org.

 

Cena za prenájom /1-8 hodín/       300,00 €           200,00 €             150,00 €         100,00 €

Ozvučenie sály                                30,00 €             30,00 €               30,00 €          30,00 €

Spolu:                                            330,00 €           230,00 €             180,00 €         130,00 €

 

Zasadačka č. 46 – I. posch.

Počet miest  na sedenie 25    

Cena za prenájom /1-8 hodín/       100,00 €           50,00 €                50,00 €          25,00 €

 

Zasadačka č. 79 – II. posch.

Počet miest na sedenie 16       

Cena za prenájom /1-8 hodín /      100,00 €           50,00 €             50,00 €         25,00 €

 

Zasadačka č. 80 – II. posch. 

Počet miest na sedenie 72,

predsednícky stôl 4 miesta    

Cena za prenájom / 1-8 hodín/      200,00 €           100,00 €           100,00 €         50,00 €                                                            

Poznámka: V prípade záujmu nad rámec ponuky, je možná individuálna dohoda.  

 

Kontakt: MsBS, s.r.o. Rim. Sobota

T.č: 047/5511915 nebytové priestory

 

V Rimavskej Sobote 22.11.2018

                                                                                        JUDr. Zoltán Koós

výkonný riaditeľ spoločnosti                                          

Súbor na stiahnutie ponuka.pdf ponuka.pdf (89.1 kB)

 
 

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?Vytlačiť
 

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

 1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !
 1. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:
 • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky
 1. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!
 1. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!
 1. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

 

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

Plagát - komín.jpg


 
 

Mesto spustilo virtuálneho sprievodcuVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum mesta oznamuje širokej verejnosti,  že pre turistov a návštevníkov mesta pripravilo nový produkt cestovného ruchu - "Turistický sprievodca Rimavská Sobota".

Ide o mobilnú aplikáciu – interaktívneho turistického sprievodcu s QR kódmi, hlasovým sprievodom v troch jazykových mutáciách, mapami a GPS.  

Mobilnú aplikáciu s hlasovým sprievodom "Turistický sprievodca Rimavská Sobota"  je možné si nainštalovať do mobilných zariadení z obchodu Play pre Android a AppStore pre iPhone/iPod/iPad : Rimavska Sobota. Je dostupná v troch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická), takže si ju už do svojho mobilného zariadenia môže  pridať každý záujemca i zahraničný turista. Ide o  portálové riešenie s možnosťou neobmedzenej aktualizácie vlastných bodov záujmu. V aplikácii nájdete informácie a fotografickú dokumentáciu o pamiatkách a historických budovách, o histórii mesta, o pamätníkoch v meste Rimavská Sobota, o osobnostiach slovenského i maďarského kultúrneho života v minulosti žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Vďaka GPS vás aplikácia naviguje priamo k jednotlivým pamiatkám napr. do Gemersko-malohontského múzea na Námestí M. Tompu či k soche známeho rozprávkara Pavla Dobšinského na Námestí Š.M. Daxnera. Aplikácia tiež obsahuje na mapách zvýraznené prechádzkové trasy pre peších návštevníkov i mapy okolitých cyklotrás. Nájdete v nej informácie zamerané na šport, oddych a turistiku. Zavedie vás do rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda, resp. vás oboznámi o trasách vyhliadkového autovláčika a nájdete v nej aj cenník služieb v RO Kurinec – Zelená voda. Aplikácia ponúka  možnosť vyhľadať si aj informácie o kultúrnych, športových a spoločenských inštitúciách pôsobiacich v našom meste, telefónne a e-mailové kontakty, otváracie hodiny i GPS súradnice týchto inštitúcií. Sú v nej  dôležité telefónne čísla (napr. tiesňové volanie, polícia, mestská polícia), na ktoré sa dovoláte priamo bez hľadania a zisťovania.  Zaujímavosťou je  čítačka QR kódov, ktorá Vás po načítaní kódu mobilným zariadením prenesie priamo do histórie napr. bývalého detského útulku, protestantského gymnázia či radnice mesta.          

Veríme, že sa vám mobilná aplikácia bude páčiť a budete ju často a so spokojnosťou využívať. 

Bližšie informácie nájdete v Turistickom informačnom centre na Hlavnom námestí v Rim. Sobote, na tel. č: 047/5623645, mobile 0911 568 538,e-maile: tic@rimavskasobota.sk alebo na webovej stránke  www.rimavskasobota.sk

 

qrkody noviny.jpg


 
 

Úradné oznamy

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky MATERSKEJ ŠKOLY RIMAVA 28/1066Vytlačiť
 

Primátor Mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozef Šimko vyhlasuje výberové konanie v zmysle
§ 4) zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 5) zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy:

 

MATERSKÁ ŠKOLA,

RIMAVA 28/1066, RIMAVSKÁ SOBOTA

 

s predpokladaným nástupom od 01. marca  2019.

 

Na výkon kariérovej pozície riaditeľa/riaditeľky školy sú stanovené predpoklady v § 6, § 7
a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY:

 

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 34 ods. 2 citovaného zákona a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,
 • bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť) v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 11 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

OSTATNÉ PREDPOKLADY:

 

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov a základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
 • znalosť práce s PC,
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť, riadiace a organizačné schopnosti.

 

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:

 

 • písomná žiadosť o účasti vo výberovom konaní,
 • overené doklady o vzdelaní a doklady o absolvovaní 1.atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál alebo overená kópia),
 • návrh koncepcie rozvoja školy v písomnej forme,
 • profesijný životopis,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti (originál alebo overená kópia),
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (originál alebo overená kópia),
 • čestné vyhlásenie uchádzača/ky o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas uchádzača/ky so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní zasielajte do 24. januára 2019 do 12:00 hod. na adresu:                      

 

Mesto Rimavská Sobota

odbor školstva, mládeže a športu

Svätoplukova 9

979 01  Rimavská Sobota

 

v zalepenej obálke s označením na obálke: „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ/ka, Materská škola, Rimava 28/1066,  Rimavská Sobota – NEOTVÁRAŤ“.

 

V Rimavskej Sobote, 17.12.2018

 

                                                                      

JUDr. Jozef Šimko

                                                                                    primátor mesta, v. r.    


 
 

Mesto Rimavská Sobota vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníkaVytlačiť
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Mesto Rimavská Sobota, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

 • jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad Rimavská Sobota, ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota.

Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie TSP v obciach. NEOTVÁRAŤ!“  

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 •  životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.[1]

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,[2] alebo
 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov [3] alebo
 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci. 

 

Výberové kritériá na pozíciu TSP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

Ďalšie vzdelávania môžu byť realizované prostredníctvom:

 • špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
 • akreditovaných kurzov,
 • iného typu vzdelávania v sociálnej oblasti, certifikovaných sociálno-psychologických výcvikov a supervíznych programov.
 1. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v  komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).
 2. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 

Miestom výkonu práce je kancelária TSP na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote.

 

Popis práce TSP:[4]

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami,  odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, individuálne plánovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní ľudských a občianskych práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí;
 • sprevádzanie človeka, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, v prípade potreby koordinácia pracovných aktivít so zainteresovanými a neziskovými inštitúciami a ďalšie.

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

                                                                                               JUDr. Jozef Šimko

                                                                                                 primátor mesta

 

[1] Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.

[2] V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3] V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[4] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.


 
 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej SoboteVytlačiť
 

projekt-poriadkovasluzbaRS.jpg


Operačný program:  

 

 

 

 

Operačný program Ľudské zdroje

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:           

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ:     

 

 

 

MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA

Sídlo prijímateľa:

 

 

 

Svätoplukova 9, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

 

 

 

 

 

Názov prioritnej osi:

 

 

 

Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:

 

 

 

5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ:   

 

 

 

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Názov projektu:

 

 

 

Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote

Kód výzvy:  

 

 

 

OPLZ-PO5-2017-1

Kód projektu:

 

 

 

312050J579

Typ projektu:

 

 

 

Dopytovo-orientovaný projekt

Miesto realizácie:

 

 

 

Rimavská sobota

Začiatok realizácie:

 

 

 

december 2017

Ukončenie:

 

 

 

november 2020

Celkové náklady:

 

 

 

201 610,80 €

Výška NFP:

 

 

 

191 530,26 €


 
 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadomVytlačiť
 

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.


 
 

Oznam pre prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia Vytlačiť
 

Prevádzkovatelia malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú povinní nahlásiť v termíne do 15. februára 2019 údaje potrebné k určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2018 podľa § 16 ods. 1 písmeno a, Zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší nasledovne:

1. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia so súhrnným menovitým
tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW /300 KW/

2. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých
a stredných zdrojov / napr. mlyny, pekárne, udiarne, spracovanie obilia/

3. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, resp. stavieb a iných zariadení
a činností, ktoré výrazne znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie /uhlie, obilie, rôzne
sypké materiály a pod./

Pokyny a tlačivá sú zverejnené na webovej stránke mesta Rimavská Sobota.

 


 
 

Upozornenie - reklamné panely, pútače a billboardyVytlačiť
 

Mesto Rimavská Sobota upozorňuje, že na reklamné panely, pútače a billboardy, ktoré sú majetkom mesta, je zákaz vylepovania plagátov a reklamných materiálov bez predchádzajúcej dohody s mestom. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia a v prípade porušenia zákazu budú vyvodené patričné postihy.


 
 

Bezplatné telefónne číslo 0800 222 820 pre občanovVytlačiť
 

Mesto od 1.10.2011 zriadilo na mestkom úrade bezplatné zelené číslo 0800 222 820, na ktoré môžu občania nahlásiť vedeniu mesta svoje podnety a pripomienky k fungovaniu samosprávy. Na záznamník môžu volajúci zanechať odkaz v trvaní maximálne 1 minúty. Primátor mesta verí, že občania budú túto možnosť využívať a svojimi podnetmi alebo aj kritikou pomôžu zlepšovať činnosť samosprávy.


 
 

Kultúra

Novoročný koncert - ZRUŠENÉVytlačiť
 

Všetkým, ktorí mali záujem o koncert kapely Cimbal Brothers oznamujeme, že zajtrajší koncert je zo zdravotných dôvodov zrušený. Peniaze za vstupenky Vám vrátime tam, kde ste si ich zakúpili. Za vzniknuté problémy sa v mene kapely i v mene Mestského kultúrneho strediska ospravedlňujeme. A tešíme sa na ďalšie stretnutia.

cimbal brothes.jpgMestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote


 
 

Tento týždeň v kine triler Sklenený či česká komediálna dráma Cena za šťastieVytlačiť
 

kinoorbis.jpg

 

Vstupenky online na kinoorbis.sk

 

17.a 20. jan.    Zložka 64   /Journal 64/

(št.a ne.)

 zlozka-64.jpgDo rúk detektíva Carla Mørcka a jeho asistenta Assada z kriminálneho Oddelenia Q sa dostáva ďalší nevyriešený prípad súvisiaci s tromi mumifikovanými telami sediacimi okolo jedálenského stola. Pátranie po majiteľovi apartmánu, kde sa múmie našli ich privádza na opustený ostrov Sprogø, neslávne známe miesto, kde sa vykonávali podivné lekárske experimenty, zneužívanie a prevýchova necudných dievčat. Mrazivý detektívny príbeh založený na skutočnej kapitole dánskych dejín je štvrtým severským trilerom natočeným podľa bestelleru Jussiho Adler-Olsena. (Continental Film)

Krimi / Mysteriózny / Thriller Dánsko  

Réžia: Christoffer Boe 

Hrajú: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Søren Pilmark,

Uvádza: Continental Film, 119 min, MN, titulky, vstup: 5€

Začiatok predstavení o 17:30 hod.

Trailer

Journal 64.jpg

 

17. 18. 19.jan.   Sklenený /Glass/

(št. pia. so.)

  glass poster.jpgV úplne novom, komiksom inšpirovanom thrilleri sa stretávajú postavy z dvoch úspešných filmov - Vyvolený a Rozpoltený. Z prvého z nich sa vracajú takmer nezničiteľný David Dunn (Bruce Willis) a jeho protipól – krehký manipulátor Eliah Price (Samuel L. Jackson). Z thrilleru Rozpoltený sa zas objavuje psychopatický Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) a jeho 24 rôznych osobností. Všetci traja sa stretávajú v psychiatrickom ústave. Crumb však uniká vtelený do jednej zo svojich nebezpečných identít a Dunn s Priceom musia v súboji s ním využiť všetky svoje paranormálne schopnosti. (Saturn)

Thriller / Dráma / Horor / Mysteriózny / Sci-Fi USA

Réžia: M. Night Shyamalan

Hrajú: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Anya Taylor-Joy,

Uvádza: Saturn, 132min.  MP od 12.r, titulky, vstup: 5€

Začiatok predstavení o 19:30 hod.

Trailer

glass.jpg

18. 19. jan.       Cena za štastie

(pi. so.)

 ccen aza šťastie.jpgFilm Cena za šťastie rozvíja samostatné osudy niekoľkých hrdinov, aby sa ich cesty začali postupne krížiť a mohli nakoniec zložiť jeden veľký príbeh života. Prepletenec rodičov, ktorých môžete stretnúť každý deň, ich detí a partnerov. Svoje šťastie nájdu často nečakane, ale to je predsa jedno! Milenecký a životný pár (Vanda Hybnerová a Ivana Chýlková) vychováva dve deti, keď do ich harmonického spolužitia vstúpi muž z minulosti (Tomáš Hanák). Násilnícky psychopat (Jaroslav Plesl) sa domáha dcéry z rozvedeného manželstva, zatiaľ čo jeho bývalá žena (Klára Pollertová-Trojanová) s deťmi trpí jeho terorom. Dvaja tínedžeri od svojich rodín proste a jednoducho utečú. Oddaný muž (Pavel Řezníček) nemá silu, aby ochránil svoju lásku. (Bontonfilm)

Dráma / Komédia Česko

Režie: Olga Dabrowská

Hrajú: Ivana Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš Hanák

Uvádza: Bontonfilm,  90 min. MP od 12r.  vstup: 5€

Začiatok predstavení o 18:00 hod.

Trailer

cenazastastie.jpg

20. jan.        Jack stavia dom   / The House That Jack Built/    Filmový klub  Projekt 100

(ne.)

 JSD_poster.jpgPonurý, ale zároveň groteskne humorný film nás zavedie do USA 70. rokov. Pre sériového vraha Jacka je každé zabitie umeleckým dielom. Svoje temné majstrovstvo sa snaží počas rokov vybrúsiť k dokonalosti. Napriek jeho vysokej inteligencii sa polícia pomaly približuje, zatiaľ čo Jack viac a viac riskuje na ceste k dokonalej vražde. Násilné činy mu pomaly ale isto dláždia cestu do horúcich pekiel… (ASFK)

Dráma / Horor / Thriller  Dánsko/Francúzsko/Nemecko/Švédsko

Réžia: Lars von Trier

Hrajú: Matt Dillon, Bruno Ganz, Riley Keough

Uvádza: ASFK, 155 min. MN do 18r.  titulky, vstup: 5€

Začiatok predstavení o 19:30 hod.

Trailer

jackstaviadom.jpg

 

 

 


 
 

Nová akvizícia diel maliara Eduarda Putru v Gemersko-malohontskom múzeuVytlačiť
 

Gemersko-malohontské múzeum v rámci akvizičnej činnosti každoročne dopĺňa svoj zbierkový fond o nové artefakty. Neodmysliteľnou súčasťou sú aj zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia, ktorých počet dnes presahuje 2 000 kusov umeleckých diel. Programovo sa múzeum sústreďuje na zbieranie a dokumentáciu diel regionálnych výtvarníkov. V uplynulom roku 2018 sa vďaka finančnej dotácii z Fondu na podporu umenia a zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja podarilo zakúpiť sedem olejomalieb maliara Eduarda Putru (1883 - 1915), ktorého tvorivý život bol spätý najmä s mestom Rimavská Sobota.

Eduard Putra-Kačky na vode.jpg

Putra sa narodil  v roku 1883 v Hrušove (okr. Rimavská Sobota), študoval na Zjednotenom protestantskom gymnáziu v Rimavskej Sobote, na Učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici, neskôr maliarstvo v Budapešti a v Mníchove. Pre nepriaznivú finančnú situáciu však bol nútený vrátiť sa domov a usadiť sa v Rimavskej Sobote, kde žila jeho rodina. Autorove krátke tvorivé obdobie je ohraničené rokmi 1908 - 1914, počas ktorých tvoril najmä v duchu mníchovského akademizmu. Podstatnú časť jeho diel predstavujú portrétne štúdie a veľké množstvo autoportrétov. Nájdeme však medzi nimi aj krajinomaľbu v plenéristickom podaní a v neposlednom rade aj zátišia. V čase, keď sa už pomaly a sľubne rozvíjala jeho umelecká dráha, vypukla prvá svetová vojna a Putra musel narukovať. Čoskoro však po niekoľkotýždňovej ťažkej chorobe v januári 1915 zomrel na slabosť srdca a tuberkulózu. Pochovaný je na cintoríne v Rimavskej Sobote a jeho hrobové miesto udržiava Gemersko-malohontské múzeum. Jeho meno figuruje aj na pamätníku venovanom obetiam vojny, ktorý stojí na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote.

Po Putrovej predčasnej smrti vo veku nedožitých 32 rokov sa veľká časť jeho pozostalosti, vrátane osobných písomností, vďaka príbuzným dostala do zbierok Gemersko-malohontského múzea. Mnohé jeho diela sú však dodnes v súkromnom vlastníctve a múzeum si kladie za cieľ postupne získavať tieto artefakty do svojich zbierok. Predmetom akvizície v roku 2018 bolo sedem olejomalieb s rôznou tematikou. Sú medzi nimi krajinomaľby s motívom divých kačíc, zvieracia kompozícia znázorňujúca jelene v ruji, podobizeň čítajúceho muža za stolom a tri zátišia. Všetky pochádzajú z obdobia rokov 1908 – 1914.

Akvizíciu šiestich diel z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci projektu: Akvizícia diel gemersko-malohontského maliara Eduarda Putru (1883 – 1915) a jedno dielo bolo zakúpené s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Mgr. Angelika Kolár, historička umenia GMM

Eduard Putra - Zátišie s pivonkami.jpegEduard Putra - Čítajúci muž za stolom.jpeg


 
 

Pozvánka: Horúca sprchaVytlačiť
 

Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote vás pozýva vo štvrtok 7. 2. 2019 o 18.00 hod. do divadelnej sály DK na  efektnú, textovo vybrúsenú a tematicky vtipnú komédiu Horúca sprcha v podaní hercov Divadla Komédie. Nájdete v nej trefné bonmoty a výstižné zobrazenie partnerských stereotypov v najobyčajnejších, ale aj najintímnejších situáciách. A čo dokáže diváka zaujať viac ako téma, s ktorou sa vo svojom živote stretáva takmer každý deň? Ak sú jeho problémy zobrazené s komediálnym nadhľadom, tak sa teší dvojnásobne. Bláznivý cirkus a peklo manželskej driny sa mení na komediálny kolotoč, ktorý je zdrojom jeho zábavy. Vstupné: 15€ predpredaj v MsKS a TIC a cez online predaj / 17€  na mieste.

Nemecký dramatik Fred Apke dokáže odkryť pred divákom mechanizmy vzťahovej hry medzi mužom a ženou. Horúca sprcha neponúka stopercentne osvedčené rady na vyriešenie manželskej krízy, ale bez ohľadu na vek a teplotu v sále (ako aj na teplotu vo vzájomných partnerských vzťahoch) dokáže diváka osviežiť a pobaviť. Čaká ho množstvo zábavných situácií, prekvapivých gagov, konverzačná ľahkosť aj situačná premenlivosť. A to všetko korunované vynikajúcimi hereckými výkonmi, garantujúcimi nezabudnuteľný divadelný zážitok.

V inscenácii HORÚCA SPRCHA hrajú: Zuzana Tlučková, Peter Kočiš, Marcel Ochránek, Přemek Boublík, Katarína Ivanková, Thomas Puskailer, Jakub Lorencovič.

Horúca-sprcha-plagát-malý.jpg

Šťastie je možné dosiahnuť medzi psom a mačkou, ale nie medzi mužom a ženou!On je architekt. Ona je terapeutka. Alebo skôr televízna hviezda TV-šou, ktorej vzácne psychologické rady zachránili už nejedno manželstvo. Ale ich vlastné manželstvo je práve v troskách. Aký paradox! Čo teda najviac chýba ku šťastiu špecialistke na riešenie manželských problémov? Tolerancia a porozumenie. Vydarený vzťah! Ako manželia žijú už niekoľko mesiacov odlúčene a práve vyrazili na svoju poslednú spoločnú cestu. Chcú predať dom v Španielsku. Unavení dlhou cestou sa zastavia na jednu noc v malom hotelíku niekde na juhu Francúzska. Hotel je však v rekonštrukcii. V jedinej voľnej izbe sa nachádza manželská posteľ a v kúpeľni tečie len horúca voda. Nezostáva nič iné, len si vypiť pohár vína, aby sa spoločná noc dala v pokoji prežiť. Obaja manželia sa snažia byť k sebe korektní, nezádrapčiví, nekonfliktní… Ale príliš sa im to nedarí…
Dĺžka predstavenia: 2 hod. 30 min (s jednou prestávkou)
Predstavenie je vhodné pre divákov od 15 rokov.

Zdroj: Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote


 
 

Mestská galéria rozšírila zbierku dielVytlačiť
 

Vďaka podpore Fondu na podporu umenia Mestská galéria v Rimavskej Sobote úspešne zrealizovala v roku 2018 akvizíciu diel Patrície Koyšovej. Kurátorkou zbierky je Gabriela Garlatyová. 

Patrícia Koyšová
Narodená 31. 1. 1985 v Nových Zámkoch
2011 –  2016 – doktorandské štúdium v oblasti voľné umenie u prof. Ivana Csudaia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
Od 2005 – 2011 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra maľby a iných médií, v “Štvrtom ateliéri“ pod vedením prof. Ivana Csudaia.
2004 – 2005 Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra výtvarnej tvorby.
2000 – 2004 Stredná umelecká škola v Trenčíne, odbor navrhovanie a modelovanie odevov.

Titan_white4_110cm_akryl_na_platne_2017.jpg

Patrícia Koyšová Titan White #4, 2017, ø110 cm, akryl na plátne, O-150

„Do dnešného diskurzu, ovplyvneného virtualitou a hyper rýchlosťou, chcem svojou maľbou vniesť kus autentického zážitku a imaginácie. Vo veku virtuálnosti, mediálnej únavy a vizuálneho presýtenia sa stáva dôležitým to, čo si nárokuje na vlastný priestor a čas. V mojom programe abstraktnej maľby chcem divákovi priniesť moment zastavenia sa a podporiť tak jeho vlastnú imagináciu.“ (P.K.)

Titan_white3_110cm_akryl_na_platne_2017.jpg

Patrícia Koyšová Titan White #3, 2017, ø110 cm, akryl na plátne, O-149
„Morfologická štruktúra jej malieb je pohyblivá, prelievajúca sa, núti hľadať fókusy, no tie sa nenachádzajú ani na okrajoch rond. Kruhové obrazy sú aj preto usporiadané intuitívnym aranžovaním kompozícií.

Planet5_50cm_akryl_na_platne_2017.jpg

Patrícia Koyšová, Planet#5, 2017, ø50 cm, akryl na plátne, O-148
Autorkina procesuálna abstrakcia je zážitkovou maľbou, ktorá pomocou primárnej ale intenzívnej farebnosti a tvarov, vznikajúcich počas experimentálneho technologického postupu – maľba vzduchom prostredníctvom vzduchového kompresora a ofukovacej pištole, stierkou alebo aj maľbou cez drôtenú sieť-pletivo – sprostredkúva dynamické prežívanie maľby ako spontánneho tvorivého procesu.

Focus4_90cm_akryl_na_platne_2017.jpg

Patrícia Koyšová Focus #4, 2017, ø90 cm, akryl na plátne, O-151
Je zároveň maľbou, ktorá sprostredkúva osobný svet autorky. Nerozpráva síce mikro- príbehy z intímneho života maliarky, netematizuje a nekomentuje spoločenské či politické udalosti, no vo veľkej miere je modelovaná odtláčaním jej videnia a prežívania. Jej metóda „maľby pre maľbu“ je aktivovaná z pozície autorky-ženy, ktorá mapuje, sníma, pozoruje okolitý svet a hrá sa s jeho formami. Táto hra je spôsobom, ako ich prostredníctvom vypovedať o svete, v ktorom žije.

"Patrícia Koyšová vychádza z tvarov životného priestoru, vesmíru, bunky, embrya či iných organických štruktúr a jednotiek, ktoré následne radí do sérií kruhových obrazov. Nutkanie tvoriť ich v sériách je pokusom hľadať ohniská, miesta, ktoré vyjavia maľbu a umožnia vidieť hlbšie do vnútra tvorivého procesu skúmavým odkrývaním jej vrstiev. Koncept fókusu je o videní, o schopnosti hľadať skryté, nejasné, neviditeľné. Ale aj o pasii z pozerania sa, ktorá je divákovi odmenou za nájdenie ohniska, ktoré sa nachádza niekde v ňom.“ (G.G.)

Zdroj: Mestské kultúrne stredisko v Rim. Sobote


 
 

Maľby na skle – predmet mesiaca januárVytlačiť
 

Počas januára budú v priestoroch stálej expozície Gemersko-malohontského múzea vystavené maľby na skle pochádzajúce z okolia Rimavskej Soboty zo začiatku 19. storočia.

Obrázky maľované na skle sa začali na naše územie šíriť z oblasti Talianska približne v 17. – 18. storočí, pričom zo začiatku našli uplatnenie najmä v prostredí šľachty, meštianstva a cirkvi. Keďže zobrazované námety mali prevažne náboženský charakter boli blízke i cíteniu dedinského človeka, a tak už koncom 18. storočia prenikli aj do ľudového prostredia. Tieto maľby sa medzi širšie vrstvy obyvateľstva masovejšie rozšírili v 20-tych rokoch 19. storočia prostredníctvom podomových obchodníkov, pútí a jarmokov. Šíreniu obrazov maľovaných na skle napomáhal aj dostatok tabuľového skla, ktoré vyrábali sklárske huty. Z toho dôvodu ich zhotovovali najmä jednotlivci, alebo rodiny žijúce na dedinách v ich blízkosti.

Pri zhotovovaní samotnej maľby si maliar najprv z predlohy položenej na skle odkreslil kontúry hlavného výjavu, po ich uschnutí namaľoval detaily tvárí a plochu vyplnil farbami. Používali sa najmä práškové farby riedené vodou a ako spojivo vajcový žĺtok.

V prevažnej väčšine boli na obrazoch maľovaných na skle zobrazované náboženské motívy. Z toho dôvodu sa im pripisovala ochranná funkcia, a tak bývali umiestnené v kultovom kúte izby, často krát spolu s inými svätými obrazmi a malým oltárikom.

V zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea sa nachádza 6 kusov obrázkov maľovaných na skle. Pochádzajú z okolia Rimavskej Soboty, zo začiatku 19. storočia, bohužiaľ, ich tvorcovia sú dnes už neznámy. Všetky obrázky sú umiestnené v jednoduchom drevenom ráme. Samotný maľovaný výjav je olemovaný kvetinovým ornamentom, čo je typické práve pre slovenský variant tohto druhu ľudového umenia. V rámci výjavov vychádzajúcich z náboženskej tematiky zachytávajú najmä postavy svätcov – Sv. Celestína, Sv. Vendelína, Sv. Veroniku, Pannu Máriu, neznámu Sväticu a Boží hrob.

Keďže takmer dvesto rokov existencie zanechalo na maľbách svoje stopy, prešli v roku 2009 komplexným procesom reštaurovania.

Mgr. Ľudmila Pulišová, etnologička GMM

maľba na skle.jpg

 


 
 

Šport

Retro lukostrelecká súťaž Vytlačiť
 

12. januára 2019 zorganizoval  Cserháti Hiúzok I.E. v Mohore Retro lukostreleckú súťaž, ktorá sa konala podľa pravidiel HDH-IAA a FITA s úpravami. Trať pozostávala  z desiatich cieľov v troch kolách, v ktorých sa menili ciele. Za rimavskosobotský Lukostrelecký klub Bašta sa tejto súťaže zúčastnilo sedem členov, ktorí priniesli domov päť medailí.
Laura Antalová Hegedűs, Luca Dancs, Krisztina Bukovszky a Michal Feledy získali 1. miesta. Druhé miesto obsadil Tibor  Lévay.

Laure Antalovej Hegedűsovej sa päťmesačné tvrdé trénovanie vyplatilo,  znovu porazila svojho trénera o13 bodov a Michala Feledyho o 8 bodov. Luce Dancs sa podarilo poraziť aj svojho otca, pričom vzdialenosti boli rovnaké pre všetkých súťažiacich!  
Ďakujeme našim sponzorom: MsU Rimavská Sobota, VERCAJCH centrum s.r.o Zvolen, GOBAKO Košice, Rado Ceglédy, RIO Jedáleň, Agrosolum a P.Z. Kurinec.

Tibor Lévay, LK Bašta

lukostrelci2.jpglukostrelci3.jpg

lukostrelci1.jpg

lukostrelci.jpg


 
 

Soboťania sa ujali vedenia v sérii po víťazstve v predĺžení Vytlačiť
 

Uplynulú sobotu sa druhá hokejová liga preklopila do vyraďovacej časti, kde už ide o všetko. HKM Rimavská Sobota ako víťaz základnej časti narazila v semifinále skupiny na mužstvo zo štvrtej priečky, HK 2016 Trebišov. Prvý vzájomný zápas sa odohral v sobotu 12. januára na Zimnom štadióne v Rimavskej Sobote. Soboťania sa do play-off vybavili dvomi posilami. Jednou je Tibor Koniar z Liptovského Mikuláša a druhou mladý Patrik Strelec zo Zvolena.

hokej.jpg

Úvod stretnutia bol opatrný a obe mužstvá boli dôrazné na puku. Následne si domáci vypracovali niekoľko sľubných šancí a o niekoľko minút aj hostia vyslali niekoľko striel na dôsledného Križana. V desiatej minúte došlo k vylúčeniu domáceho hráča. Počas oslabenia sa podarilo Dmitrievovi získať puk a sám sa rútil na bránku. Brankára si parádne vychutnal. Najskôr si ho položil na zem, zakončoval k žŕdke, čo brankár vychytal a následne zakončil do odkrytej brány. V 15. minúte bol zase vylúčený hráč hostí. Ten si tam však dlho neposedel. Po prihrávke nováčika Koniara skóroval Škantár.

V úvode druhej tretiny sa podarilo Trebišovčanom znížiť stav na 2:1. Puk do brány dotlačil Kočiš. O dve minúty sa rozvlnila sieť za chrbtom brankára hostí. Po prihrávke Moroza strieľal Vilchinskyi. Bohužiaľ, pred strelením tohto gólu Moroz fauloval súpera, a aj napriek tomu, že hlavný rozhodca tento faul neevidoval, po prerušení gól neuznal a vylúčil domáceho hráča. V polovici stretnutia sa súperovi z Trebišova podarilo vyrovnať. Po chybe Soboťanov v obrannom pásme sa do priameho súboja s Križanom dostal Čopák a skóroval. Domácim sa však v priebehu dvoch minút podarilo odpovedať. Po prihrávke Vilchinskeho skóroval bekhendom z otočky Moroz.

hokej1.jpg

Do tretej tretiny nastúpili domáci ľahkovážne. Hostia to využili už v úvode. Križan sa po nastrelení puku pokĺzol mimo bránu a do prázdnej strieľal Stríž. Následne sa domáci snažili rozhodnúť, no skórovať sa im nepodarilo. Mali k dobru aj dve presilovky, no ani jednu nevyužili. Prílišné snaženie im zväzovalo ruky, a tak sa zápas dostal až do predĺženia. Tam mali navrch opäť Rimavskosoboťania. Ich snaženie sa zužitkovalo v 9. minúte predĺženia. Po nastrelení Michala Slováka tečoval Filipiak. V tej chvíli z obrovskej radosti preplnených tribún skoro spadol štadión a domáci sa tešili z ujatia sa vedenia v sérií.

hokej2.jpg

HKM Rimavská Sobota - HK 2016 Trebišov 4:3pp (2:0, 1:2, 0:1 - 1:0)   STAV SÉRIE 1:0
Góly:
 11. Dmitriev Artem; 15. Škantár Jakub; 34. Moroz Denis; 69. Filipiak Peter - 23. Kočiš Marek; 32. Čopák Vladimír; 41. Stríž Tomáš;
Strely: 40:25. Vylúčenia: 4:6 na 2 min. Presilovky: 1:0. Oslabenia: 1:0. Rozhodcovia: Ivan - Trnka, Izakovič. Diváci: 564.

Zápas mohol vyzerať úplne inak, keby domáci využili niektoré obrovské šance hlavne v priebehu prvých dvoch tretín. No nedá sa uprieť ani kvalitná hra hostí, ktorí dôkladne bránili a zachytávali všetky puky, no domáci mali v celom zápase navrch, čo dokazuje aj počet striel 40:25 a jednoznačne si zaslúžili vyhrať. Diváci, ktorí prišli na štadión v rekordnom počte, museli byť s priebehom zápasu určite spokojní. Týmto im ďakujeme za ich podporu, ktorú si nesmierne vážime.

Už túto sobotu 19. januára čaká našich chlapcov odvetný zápas v Trebišove. Začiatok je naplánovaný na 17:30. V Trebišove sa Rimavskosoboťania budú snažiť ukončiť sériu hranú na dve víťazstvá, no budú to mať ťažké, keďže súper je na domácom ľade neomylný. V prípade, že Trebišov vyrovná sériu, rozhodujúci tretí zápas sa hrá už v nedeľu 20. januára o 17:00 na Zimnom štadióne v Rimavskej Sobote.

Marek Hanzel, HKM RS

Foto: Denis Szőke


 
 

Vĺčik Goooly opäť na zimnom štadióneVytlačiť
 

Už po tretíkrát na Zimný štadión do Rimavskej Soboty príde náborový projekt s názvom Deti na hokej, ktorý organizuje Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci s hokejovým klubom HKM Rimavská Sobota.

Každoročne sa táto udalosť teší záujmu hlavne medzi najmenšími. Tí sa na ľade budú zabávať s maskotom majstrovstiev sveta 2011 na Slovensku, vĺčikom Gooolym. Deti, ktoré ešte nestáli na ľade sa s ním budú zoznamovať a možno sa im podarí aj urobiť prvé kroky na korčuliach. Pre väčších a zručnejších budú pripravené rôzne zábavné súťaže spojené s hokejom. Taktiež budú pre všetkých pripravené drobné darčeky, občerstvenie a pitný režim. Žiadame deti aby si priniesli korčule, teplé oblečenie, prilbu (nemusí byť hokejová) a hlavne dobrú náladu.

Projekt je zameraný na zvýšenie počtov detí v hokejových prípravkách. Všeobecne hokej na Slovensku má problém so základňou najmenších hokejistov. Pociťujú to najmä tie najmenšie kluby ako je ten náš. 

Veríme, že v nedeľu 20. januára o 10:00 hod. príde na zimný štadión čo najviac detí s rodičmi. Zábava je zaručená a možno práve tu objavíme nového Šatana, Demitru či Cháru. Boli by sme radi, keby ste následne svoje deti aj priviedli na tréningy prípravky, ktoré sú v utorok a štvrtok o 16:15 hod. a v sobotu o 7:15 hod. Všetkým nováčikom výstroj zabezpečíme. 

Marek Hanzel, HKM Rim. Sobota

deti na hokej 2019.jpg


 
 

HKM Rimavská Sobota vyhrala základnú skupinu, v play-off začne s Trebišovom Vytlačiť
 

V prvú sobotu nového roka nastúpili hokejisti HKM Rimavská Sobota na svoj posledný zápas základnej časti v Gelnici. Pred zápasom sa Soboťania nachádzali na prvej priečke tabuľky, no Gelnica im dýchala na chrbát len s dvojbodovým rozdielom. Hráčom z Gemera na potvrdenie prvej priečky stačilo získať jeden bod, a tak sa aj stalo. Východniarom podľahli 3:2 po predĺžení.

hokej1.jpg

Úvod stretnutia bol vyrovnaný a hra sa prelínala z jednej strany na druhú. Aj napriek tomu, že Rimavskosoboťania mali v úvodnom dejstve viac striel ako domáci celok a aj viac času trávili v útočnom pásme, Gelnica dokázala streliť až dva góly a vyhrať týmto výsledkom prvú tretinu. V úvode druhej tretiny bolo udelených niekoľko vylúčení, čo pravdepodobne pomohlo hosťom, aby sa vrátili do zápasu. V 35. minúte strelil gól na 2:1 Denis Moroz po prihrávke pred bránu od Artema Dmitrieva. Na začiatku tretej tretiny sa do samostatnej akcie dostal Georgy Vilchinskiy, ktorý bol však faulovaný, a tak bolo nariadené trestné strieľanie, ktoré Georgy premenil a vyrovnal na 2:2. Následne ešte vznikalo na ľade pár roztržiek, keďže domácim stúpala nervozita na hokejkách. V závere sa ešte pokúšali strhnúť vedenie na svoju stranu, no Soboťania skóre udržali až do konca riadneho hracieho času a po zisku jedného bodu sa stali víťazmi základnej skupiny Východ. Na predĺženie nastúpil do brány Rimavskej Soboty Michal Marcinek, ktorý bol po viac ako dvoch minútach prekonaný a z víťazstva v zápase sa mohli tešiť domáci. Škoda len, že pekný dynamický a napínavý zápas pokazili nesprávne rozhodnutia rozhodcovskej trojice. Chceme sa poďakovať aj divákom, ktorí merali tak dlhú cestu a prišli podporiť našich chlapcov.

hokej.jpg

HC Rebellion Gelnica - HKM Rimavská Sobota 3:2pp (2:0, 0:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 7. Laškody Lukáš; 15. Pishchalnikov Pavel; 63. Skokan Ján - 35. Moroz Denis; 42. Vilchinskiy Georgy.
Strely: 35:34. Vylúčenia: 6:9 na 2 min., navyše Hajduk 10 min. OT za vrazenie na mantinel a Križan 10 min. OT za nešportové správanie. Presilovky: 1:1. Oslabenia: 0:0. Rozhodcovia: Gajan - Lukáč, Gavalier. Diváci: 148.

Rimavskosoboťania mali v tejto sezóne veľmi dobrý rozbeh. V prvých troch zápasoch dokázali presvedčivo vyhrať a súperom nasúkali v každom zápase sedem gólov. No potom prišlo pár zaváhaní. Prehra v Trebišove, vydretá tesná výhra 3:2 nad Sabinovom na domácom ľade, prehra v Sanoku a gólová prestrelka s Gelnicou pred domácimi divákmi, ktorá napokon skončila víťazne 8:6. Hokejisti HKM sa následne chytili, keď dokázali vyhrať dva zápasy za sebou na nulu. Najväčším prekvapením bola azda prehra na domácom ľade s outsiderom skupiny MHK Kežmarok. No hráči sa z výkonu v tomto zápase spamätali a vyhrali ďalšie tri zápasy v rade. Prvá priečka v tabuľke im tak patrí zaslúžene a nasvedčujú tomu aj štatistiky. Veď Artem Dmitriev je ich najväčším kráľom. Nielenže dominuje po všetkých stránkach v tíme ale je aj najproduktívnejším hráčom celej ligy s 31 bodmi na jeho konte.

Najbližšie sa chlapci predstavia už v play-off. Prvou fázou bude semifinále skupiny B, v ktorom si zmerajú sily s tímom zo štvrtej priečky HK 2016 Trebišov. Práve s Trebišovom sme začínali play-off aj minulú sezónu, keď sme ho dokázali zdolať až na tri zápasy. Aj táto séria sa hrá na dva víťazné zápasy. Prvý odohráme už túto sobotu 12. januára o 17:00 hod na Zimnom štadióne v Rimavskej Sobote. Druhý zápas sa odohrá v Trebišove 19. januára. V prípade nerozhodného stavu série sa rozhodujúci tretí zápas hrá v nedeľu 20. januára na našom ľade. Pozývame všetkých divákov, aby nás prišli podporiť na domáce zápasy v play-off a pomohli nám tak naplniť náš spoločný vytúžený sen.

Marek Hanzel, HKM Rimavská Sobota 


 
 

Majstrovstvá Slovenska v Taekwondo WT a Vianočný večierok FalconVytlačiť
 

FALCON má štyroch nových majstrov Slovenska v TAEKWONDO  WT

V Sobotu 15.12. sa v Snine uskutočnili Majstrovstvá Slovenska  v TAEKWONDO WT. Záverečného turnaja sa zúčastnili aj falcoňáci, ktorí na východ vycestovali s jasným cieľom - zabojovať a pokúsiť sa získať titul majstra republiky. Celkovo vycestovalo deväť zápasníkov, jeden hendikepovaný športovec, hlavný tréner  a  traja rozhodcovia. Hlavný tréner Jaroslav Dóbi sa venoval kaučingu zápasníkov, tréneri a manželia Bitalovci rozhodovaniu POOMSAE  a Peter Kojnok rozhodovaniu zápasu.  Na turnaj sme zobrali menší počet zápasníkov ako to bolo v minulosti, ale aj napriek tomu sme spoločnými silami vybojovali na tomto turnaji 4. miesto v hodnotení klubov.  Z jednotlivcov  sa najlepšie darilo Lukášovi Kurekovi,  ktorý sa musel prebojovať k titulu MSR cez tri zápasy. Druhým majstrom Slovenska sa stal Marek Spodniak , ktorý svojho súpera porazil vo finále 15:5. Jeho setra Veronika Spodniaková uzavrela trojicu majstrov Slovenska pre rok 2018 v zápase  po dvoch vyhratých zápasoch.

Vicemajstrom Slovenska sa stal Alex Rapčan, ktorý zastupoval kategóriu detí do 22kg. Už niekoľko rokov po sebe sa MSR zúčastňuje aj hlavný tréner Jaroslav Dóbi. Tentokrát chcel zabojovať v kategórii veteráni, ale nepostavil sa mu žiadny súper, tak z turnaja odchádzal bez boja. Zvyšní bojovníci svoje boje po dobrých výkonoch nedotiahli do víťazného konca a umiestnili sa na bronzových priečkach.  Treba však povedať,  že zloženie zápasníkov v našom tíme bolo tento rok  nováčikovské a pri niektorých výkonoch chýbala skúsenosť  zvládnuť dôležité momenty v zápase.  

Majster  Slovenskej Republiky 2018 TAEKWONDO WT /zápas-Kyorugi/:

Veronika Spodniaková , Lukáš Kurek, Marek Spodniak

Vicemajster Slovenskej Republiky 2018 TAEKWONDO WT /zápas-Kyorugi/:

Alex Rapčan

Bronz Majstrovstvá Slovenskej Republiky 2018 TAEKWONDO WT /zápas-Kyorugi/  

Tomáš Kuvik, Dominik Kuvik, Adrián Mag, Stephan Pekarčík

Oliver Bitala skončil na 5. mieste

V kategórii POOMSAE  tento rok zastupoval jedine náš hendikepovaný športovec Roman Farkaš, ktorý sa stal Majstrom Slovenska pre rok 2018 a obhájil tak titul z roku 2017.

Naše poďakovanie patrí rozhodcom Miroslav Bitala, Viktória Bitalová a Peter Kojnok, ktorí reprezentovali klub ako rozhodcovia. Zabudnúť nemôžeme ani na prítomných rodičov, ktorí na turnaji vytvorili skvelú atmosféru.

MSR1.jpgMSR3.jpgMSR4.jpgMSR_spolu.jpg

ROK 2018 FALCON uzavrel aj koncoročným večierkom, na ktorom si každoročne vyhodnotíme najlepších športovcov v rámci klubu.  Podobne ako vlani, aj tento rok sa vianočného večierku FALCON zúčastnilo skoro 80 členov “FALCON FAMILY“.  Predseda klubu krátkym príhovorom zhodnotil rok, vyzdvihol tie dôležitejšie akcie, ktoré klub absolvoval a zadefinoval ciele do ďalšieho roka. Krátkym príhovorom prispel aj hlavný tréner Chanbari Tibor Figei, ktorý tiež zhodnotil priebeh roka, turnaje a úspechy získané v tomto športe.  Následne sme vyhodnotili športovcov a odovzdali ocenenia. Pred vyhodnotením sa predseda klubu poďakoval trénerom a rozhodcom Taekwonda za celoročnú spoluprácu a odovzdal im malé darčeky.

TAEKWONDO WT: Zápas – Kyorugi

Najlepšie dieťa : ALEX RAPČAN

Najlepší žiak: LUKÁŠ KUREK

Najlepší kadet: TOMÁŠ KUVIK

Najlepší junior/ka: Veronika Spodniaková  

TAEKWONDO WT: Poomsae – predvádzanie foriem

Najlepšie dieťa: ALEX RAPČAN

Najlepší žiak: ROLO BIAL

Najlepší  senior/ka: ZUZANA FRANEKOVÁ  a ANGELIKA BIALOVÁ

Najlepší hendikepovaný športovec: ROMAN FARKAŠ

Najviac bodov  nazbieral LUKÁŠ KUREK, ktorý sa stal najlepším FALCOŇÁKOM za šport TAEKWONDO WT.

Následne predstaviteľ CHANBARI Tibor Figei predniesol a vyhlásil výsledky za CHANBARU.

V roku 2018 sa rimavskosobotskí chanbaristi zúčastnili 7 súťaží. Boli to rôzne ligové súťaže, majstrovstvá Česka, Poľska a Slovenska, 1. Európsky Hry pre všetky športy a koncom roka  43. Majstrovstiev Sveta.  Za celý rok nazbierali Falcoňáci – chanbaristi  104 medailí (39 x 1.miesto, 36 x 2.miesto a 29 x 3.miesto). Okrem toho získali 3 tituly tz. Grandšampióna (absolútneho majstra) a triumfovali aj na pilotnom ročníku "Chanbara ligy", kde získali tri prvé a jedno tretie miesto.

CHANBARA:

 • Najlepšie dieťa (6-8r.) – Lukáš Černák,  4-násobný Majster SR 2018
 • Najlepší mladší žiak (9-11r.) – Lukáš Kurek  (3-krát za sebou), 4-násobný Majster SR 2018, 3-násobný Majster Česka 2018, víťaz Chanbara ligy 2018
 • Najlepšia staršia žiačka a výkon roka 2018  (12-14r.) – Laura Dávidová (3-krát za sebou), 3. miesto Majstrovstvá Sveta 2018, 2-násobná Majsterka SR 2018 + Grandšampión, víťazka Chanbara ligy 2018
 • Najlepší senior (dospelý) a najlepší Falcoňák chanbarista  – Tibor Figei (3-krát za sebou), 3. miesto Majstrovstvá Sveta 2018, 2.miesto a 2 x 3.miesto 1. Európsky Hry pre všetky športy, 2-násobný Majster SR 2018 + Grandšampión, 2-násobný Majster Poľska 2018, víťaz Chanbara ligy 2018

 

V budúcom roku sa majú niektorí falcoňáci (Figei, Laššák, Dávidová, Kurek L., Kuvik) zúčastniť majstrovstiev Európy, ktoré sa budú konať začiatkom mája v bieloruskom Minsku a Tibor Figei by sa mal zúčastniť aj Ázijskych hier, ktoré sa budú konať v letných mesiacoch.Môžeme teda konštatovať, že rimavskosobotskí chanbaristi zavŕšili jednu zo svojich najúspešnejších sezón a držia si naďalej vysoký štandar, uviedol na záver hlavný tréner Chanbari Tibor Figei.

FALCON vianočný večierok má hlavne motivačný význam pre nových členov, aby čím skôr zistili, že trénovať sa oplatí. Večierok je aj dobrou formou poďakovania sa za celoročnú snahu športovcom, rodičom a podporovateľom klubu.  

Rok 2018 sme teda v klube FALCON uzavreli a tešíme sa na prácu a úspechy v roku 2019.

FALCON všetkým želá šťastný Nový rok 2019

Ing. Jaroslav Dóbi,  FALCON

VVCH1.jpgVVTKD4.jpg


 
 

Džudisti z Lokomotívy na memoriáli Stanislava Sojku a Vianočnej Malej cene Vytlačiť
 

Džudisti  Lokomotívy sa v sobotu 22. decembra zúčastnili už 11. ročníka Vianočnej Malej ceny a memoriálu Stanislava Sojku, ktorý tragicky zahynul v roku 2004. Súťaž sa konala  v telocvični Mladosť Relax CVČ  Rim. Sobota.

Memoriálu Stanislava Sojku sa zúčastnilo sedem džudistov z Banskobystrického kraja. S Lokomotíva súťažili dvaja džudisti - Lukáš Koóš, ktorý obsadil druhé strieborné miesto a Robert Balog, ktorý sa umiestnil na treťom bronzovom mieste. Medaily džudistom odovzdával Stanislav Sojka st.

Tí, ktorí ste poznali Stanislava Sojku venujte mu tichú spomienku.

Na už jedenástom ročníku Vianočnej Malej ceny sa zúčastnilo spolu 63 džudistov z  oddielov Lokomotíva  Rim. Sobota, Mladosť Rim. Sobota, Junior Lučenec, Elán Rožňava, Dukla Banská Bystrica, UMB B. Bystrica a Budokan Zvolen.

Je to posledný turnaj pre začínajúcich džudistov v roku 2018. Usporiadal ho oddiel džuda Mladosť  Rimavská Sobota.

Výsledky džudistov Lokomotívy:

Prvé zlaté umiestnenie dosiahol Tomáš Varga v hmotnosti do 28 kg mini žiakov. Druhé strieborné miesta si vybojovali Radovský Oliver v hmotnosti do 27 kg mini žiakov a Ján Škrváň v hmotnosti do 30 kg mini žiakov.

Tretie bronzové miesto obsadil Jakub Repka v hmotnosti do 63 kg mladší žiaci

Výbor gratuluje všetkým džudistom za dosiahnuté výsledky, za vzornú reprezentáciu klubu Lokomotíva džudo Rimavská Sobota  a aj mesta Rimavská Sobota.

Za podporu oddielu Lokomotíva Judo RS ďakujeme Mestu Rimavská Sobota,  firme TONI s.r.o. (požiarna ochrana) - p. Igor Tonhajzer, Kvety - Henrieta Mišuráková, a ZŠ Š. M. Daxnera - Mgr. Peter Černý na sídlisku Západ.

Ľubomír Antal,

predseda Lokomotíva judo Rimavská Sobota

1. miesto Varga Tomáš.jpgVíťazi memoriálu Stanislava Sojku.jpg

zľava - p. Sojka , Koóš 2. miesto a štvrtý Balog 3. miesto.jpg

sprava - Repka 3.m.jpgzľava Koóš, Varga, Repka, Radovský, Škrváň a Balog.jpg


 
 

Verejné obstarávanie

Zakazky s nízkymi hodnotamiVytlačiť
 


 
 

Zákazky s finančným limitom - §9 ods.9 - správaVytlačiť
 


 
 

Zakazky s financnym limitom - §9 ods.9-sprava TSMVytlačiť
 


 
 

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení list. zásielkyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie R.Bálintová.pdf R.Bálintová.pdf (768.7 kB)
Súbor na stiahnutie Berkyová.pdf Berkyová.pdf (768.7 kB)

 
 

VV Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia stavby Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - BátkaVytlačiť
 


 
 

Zrušenie trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie M. Lajgút.pdf M. Lajgút.pdf (768.6 kB)
Súbor na stiahnutie E. Gubaza.pdf E. Gubaza.pdf (768.7 kB)
Súbor na stiahnutie K. Radič.pdf K. Radič.pdf (768.6 kB)

 
 

Zrušenie trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Molnárová.pdf Molnárová.pdf (768.5 kB)
Súbor na stiahnutie Michrina.pdf Michrina.pdf (768.7 kB)

 
 

Oznam o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie M. Mátéová.pdf M. Mátéová.pdf (768.6 kB)
Súbor na stiahnutie L. Bálint.pdf L. Bálint.pdf (768.7 kB)
Súbor na stiahnutie Ing. Stefan.pdf Ing. Stefan.pdf (768.7 kB)
Súbor na stiahnutie Molnár.pdf Molnár.pdf (768.6 kB)

 
 

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Palugyai.pdf Palugyai.pdf (768.7 kB)

 
 

VV - o oznámení miesta uloženia písomnosti Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Herko_.pdf Herko_.pdf (124 kB)

 
 

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Mitter.pdf Mitter.pdf (768.5 kB)

 
 

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Herko.pdf Herko.pdf (768.5 kB)

 
 

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Racz.pdf Racz.pdf (768.5 kB)

 
 

Zrušenie trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Orosz_Brindzak.pdf Orosz_Brindzak.pdf (768.7 kB)

 
 

Oznámenie o uložení listovej zásielkyVytlačiť
 


 
 

Verejné ponuky

OVS_Mestsky_informacn_a_komercny_systemVytlačiť
 


 
 

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

 • Štvrtok31graphic-icon
 • Piatok4-7graphic-icon
 • Sobota2-4graphic-icon

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka