Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Referendum 2015

Referendum 2015

Prezident Slovenskej republiky na základe petície občanov rozhodnutím č. 320/2014 Z.z. vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7.februára 2015.

 

VYDÁVANIE HLASOVACÍCH PREUKAZOV

Hlasovacie preukazy sa vydávajú v úradných hodinách,

 najneskôr do 05.02.2015

 budova Radnice, Hlavné námestie 2, prízemie – ohlasovňa pobytu, kancelária č. dverí 2

 

 

Občania SR s trvalým pobytom na adrese:

Mesto Rimavská Sobota

sú zapísaní do zoznamu oprávnených občanov na hlasovanie v referende

v okrsku č. 1 budova Centrum voľného času – RELAX, Povstania 9

 

 

 

Právna úprava:


 

Právo hlasovať v referende:

Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku. Každý oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.

Prekážkami vo výkone hlasovacieho práva sú:

- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Okrsky na konanie referenda:

Na hlasovanie v referende  a na sčítanie hlasov  sa vytvárajú v obciach, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice v mestských častiach okrsky na konanie referenda. Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom z nich určí starosta v lehote určenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. c)], t.j. do 15.12.2014. Okrsok zahŕňa spravidla 2000 oprávnených občanov.

 

Okrskové komisie pre referendum:

Podľa § 14 zákona č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov do okrskovej komisie pre referendum deleguje každá politická strana, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a petičný výbor, ak bolo referendum vyhlásené na základe petície najneskôr do 7.januára 2015 jedného člena a jedného náhradníka. Ich mená a priezviská oznámi táto politická strana a petičný výbor starostovi, resp. primátorovi.    

Okrsková komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak okrsková komisia nie je takto vytvorená, alebo ak sa počet jej členov zníži pod zákonom ustanovený počet a nie je náhradník, vymenuje zostávajúcich členov starosta, resp. primátor.

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2012, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:

SMER - sociálna demokracia,

Kresťanskodemokratické hnutie,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti,
MOST - HÍD,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,
Sloboda a Solidarita.

 

Prezident Slovenskej republiky prijal návrh petičného výboru Aliancie za rodinu.

 


 

Na margo uplynulých dní - Blíži sa čas bilancovania...

Už len niekoľko týždňov nás delí od 10. novembra, keď bude presne rok od konania posledných komunálnych volieb. V našom meste priniesli presvedčivé víťazstvo Jozefa Šimka, ktorý v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach svojou prácou vo funkcii primátora presvedčil občanov o správnosti svojho zvolenia. Vo voľbách získaných 5 081 hlasov, čo p

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka