Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Rimavská SobotaHľadať
 
 

Životné prostredie

Oddelenie životného prostredia

KONTAKT:
Mestský úrad, Svätoplukova 7, Rimavská Sobota, Oddelenie životného prostredia, číslo dverí 32
Ing. Ján Bozó, tel. 047/5604648, jan.bozo@rimavskasobota.sk
Elena Kováčiková, tel. 047/5604684, elena.kovacikova@rimavskasobota.sk

 

 

Pokyny k nakladaniu s objemným a drobným stavebným odpadom

1. Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.   na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota. Čas vyhradený na príjem takého odpadu je upravený v Čl. 7 VZN č. 135/2016 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe  zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú  evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta Rimavská Sobota až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz.

2.  Na zber objemného odpadu rozmerov, ktoré neumožňujú ich umiestnenie do štandardných zberných nádob systémového zberu budú 2-krát ročne podľa stanoveného harmonogramu rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery /ďalej len VOK/. O čase a mieste rozmiestnenia VOK budú občania minimálne 2 týždne pred zahájením zberu informovaní spôsobom v mieste obvyklom. Objemný odpad možno tiež odovzdať do zberného dvora oprávneného subjektu Brantner Gemer s.r.o.  na adrese Košická cesta č. 344, Rimavská Sobota v čase ako pri odovzdávaní drobného stavebného odpadu.


 

Žiadosť o umiestnenie lešenia, prenosného skladu a mobilného WC na verejnú zeleň

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

Rimavská Sobota a jej klenoty

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka